กรมการท่องเที่ยว Department of Tourism

กรมการท่องเที่ยว Department of Tourism สอบถามข้อมูลติดต่อ DOT Call Center 0 2401 1111 บริการ 24 ชั่วโมง

DOT
กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ช่องทางติดต่อ:
DOT Call Center (24 ชั่วโมง) โทรศัพท์ 0 2401 1111
ส่วนกลาง (วันและเวลาราชการ) โทรศัพท์ 0 2141 3333

การเดินทางที่แนะนำ:
-รถไฟฟ้าสายสีแดง ลงสถานีหลักสี่ และต่อรถโดยสาร ลงศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ อาคาร B
-รถไฟฟ้าสายสีเขียว สถานีกรมทหารราบที่ 11 ประตูทางออก 3 และต่อรถโดยสาร ลงศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ อาคาร B

ช่องทางติดต่อสำนักงานทะเบียนธุร

กิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (วันและเวลาราชการ):
-สาขากรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0 2141 3283, 0 2141 3298, 09 5992 4733, 09 9210 2035 อีเมล [email protected]
-สาขาภาคตะวันออก (จังหวัดชลบุรี) โทรศัพท์ 0 3300 4450 กด 1, 3 อีเมล [email protected]
-สาขาภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) โทรศัพท์ 0 5320 4485, 0 5320 4602 อีเมล [email protected]
-สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดนครราชสีมา) โทรศัพท์ 0 4424 8740 อีเมล [email protected]
-สาขาภาคใต้ เขต 1 (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) โทรศัพท์ 0 7795 3066 อีเมล [email protected] (สาขาย่อยหาดใหญ่) โทรศัพท์ 0 7485 6005-6
-สาขาภาคใต้ เขต 2 (จังหวัดภูเก็ต) โทรศัพท์ 0 7668 1065 กด 1 อีเมล [email protected] และ [email protected]

Department of Tourism (DOT) Call Center +66 2401 1111 (24 Hours)

กรมการท่องเที่ยวเรียกบริษัททัวร์อ้วนผอมมาตักเตือน พร้อมสั่งพักใช้ใบอนุญาต บริษัทยอมรับความผิดพลาด ยืนยันชดใช้ลูกทัวร์ทุก...
24/11/2023

กรมการท่องเที่ยวเรียกบริษัททัวร์อ้วนผอมมาตักเตือน พร้อมสั่งพักใช้ใบอนุญาต บริษัทยอมรับความผิดพลาด ยืนยันชดใช้ลูกทัวร์ทุกราย
จากกระแสข่าวที่ประชาชนหรือผู้ซื้อทัวร์ได้รับความเดือดร้อนและเข้ามาร้องเรียนยังกรมการท่องเที่ยว กรณีเจ้าของเพจดัง “อ้วนผอมจอมเที่ยว” ซึ่งประกอบธุรกิจนำเที่ยว บริษัท อ้วนผอม อะราวด์ เดอะ เวิลด์ จำกัด สร้างความเสียหายให้กับนักท่องเที่ยวที่ซื้อรายการนำเที่ยวไปแล้วแต่ไม่ได้เดินทาง ตามข่าวที่ปรากฏบนโลกออนไลน์ไปแล้วนั้น
นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช อธิบดีกรมการท่องเที่ยว ได้มอบหมายให้ นายบุญเสริม ขันแก้ว รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว ในฐานะนายทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กลาง และ นายยงยศ สำราญสุข นายทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขาภาคกลาง ออกคำสั่งเรียก นายอัจฉริยะ ลิ้มสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อ้วนผอม อะราวด์ เดอะ เวิลด์ จำกัด มาเข้าพบเพื่อตักเตือน พร้อมทั้งให้คำแนะนำแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และสั่งพักใช้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเป็นเวลา 1 เดือน ซึ่งกรรมการผู้จัดการบริษัท อ้วนผอม อะราวด์ เดอะ เวิลด์ จำกัด รับทราบและขออภัยสำหรับความผิดพลาดทั้งหมดที่เกิดขึ้น โดยยืนยันจะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายทุกราย และคืนเงินให้กับผู้ที่ประสงค์ยกเลิกการเดินทางด้วยเช่นกัน
#กรมการท่องเที่ยว #อ้วนผอมจอมเที่ยว

‼️โปรดทราบ การยกเว้นค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว จะสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2566🔰ตามกฎกระทรวง ยก...
24/11/2023

‼️โปรดทราบ การยกเว้นค่าธรรมเนียมการต่ออายุ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว จะสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2566
🔰ตามกฎกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว และใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2564 (มีผลบังคับใช้วันที่ 1 มกราคม 2565) ได้กำหนดให้ ยกเว้นค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เป็นระยะเวลา 2 ปี ซึ่งจะครบกำหนดการยกเว้นค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาต ในวันที่ 31 ธันวาคม 2566
⚠️ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวต้องชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาต ในอัตราปกติตามที่กฎหมายกำหนด ดังนี้...
✅ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว ค่าธรรมเนียม 2,000 บาท
✅ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวสาขา ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท
📢บริษัทนำเที่ยวรายใดที่ใบอนุญาตฯ ใกล้สิ้นอายุ อย่าลืมรีบดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตฯ เพื่อจะได้ไม่เสียสิทธิ
🔰ทั้งนี้ การต่ออายุใบอนุญาต สามารถยื่นขอต่ออายุได้ภายใน 30 วัน ก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ
#กรมการท่องเที่ยว #กองทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ #การต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว #ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว

รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยวร่วมสนทนาข้อเท็จจริงในรายการสถานีประชาชน ประเด็นปัญหาจากกรณีซื้อทัวร์ท่องเที่ยวต่างประเทศกับเพจ...
23/11/2023

รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยวร่วมสนทนาข้อเท็จจริงในรายการสถานีประชาชน ประเด็นปัญหาจากกรณีซื้อทัวร์ท่องเที่ยวต่างประเทศกับเพจ "อ้วนผอมจอมเที่ยว"
วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.00 น. อธิบดีกรมการท่องเที่ยวมอบหมายให้ นายบุญเสริม ขันแก้ว รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว ในฐานะนายทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กลาง เข้าร่วมสนทนาสดในรายการสถานีประชาชน ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS) ในประเด็นการซื้อทัวร์ท่องเที่ยวต่างประเทศกับเพจ "อ้วนผอมจอมเที่ยว" หรือบริษัท อ้วน ผอม อะราวด์ เดอะ เวิลด์ จำกัด ซึ่งมีผู้เสียหายแจ้งเรื่องร้องเรียนเป็นจำนวนมาก ทั้งกรณีใกล้ถึงกำหนดเดินทางแล้วถูกเลื่อนการเดินทาง และกรณีได้ไปท่องเที่ยวแต่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม เพราะบริษัทจองที่พักหรือตั๋วเครื่องบินขากลับไว้ แต่ยังไม่ได้จ่ายเงิน โดยมีมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นประมาณกว่า 6 ล้านบาท ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS) ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
ทั้งนี้ กรมการท่องเที่ยวจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง ชี้แจงแนวทางการดำเนินการกับบริษัททัวร์ที่ไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พร้อมฝากเตือนประชาชนที่ต้องการซื้อทัวร์ไปท่องเที่ยวต่างประเทศ ให้ตรวจสอบบริษัททัวร์และเลือกซื้อทัวร์ที่มีคุณภาพ เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในลักษณะนี้อีก
#กรมการท่องเที่ยว ่องเที่ยว #อ้วนผอมจอมเที่ยว #ทัวร์ #การซื้อทัวร์ #สถานีประชาชน #ข่าวไทยพีบีเอส #ข่าวที่คุณวางใจ

📢 "Believer 2 กับฉากไล่ล่าในประเทศไทย"📢 Believer 2 หนังสืบสวนอาชญากรรมที่ถูกจัดอันดับว่าโหดที่สุดเรื่องหนึ่งของหนังเกาหล...
23/11/2023

📢 "Believer 2 กับฉากไล่ล่าในประเทศไทย"
📢 Believer 2 หนังสืบสวนอาชญากรรมที่ถูกจัดอันดับว่าโหดที่สุดเรื่องหนึ่งของหนังเกาหลี กำลังจะกลับมาสานต่อความระห่ำอีกครั้งหลังจาก Believer 2018 โดยมีนักแสดง อาทิ โชจินอุง, ชาซึงวอน และ ฮันฮโยจู นักแสดงมากความสามารถที่เพิ่งมีผลงานซีรีส์สุดโด่งดังในเรื่อง “Moving” (2023)
เมื่อช่วงเดือน ตุลาคม 2565 ผู้ผลิตภาพยนตร์จากเกาหลีใต้ได้เลือกโลเคชั่นประเทศไทยเป็นสถานที่ถ่ายทำฉากไล่ล่า และฉากโบสถ์ร้าง จำนวนทั้งสิ้น 18 ฉาก ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดกระบี่ โดยมี บริษัท เดอะ ซิกซ์ เอลลิเม้นท์ จำกัด The 6th Element - Thailand's Premier Production Services Company เป็นผู้ประสานงานการถ่ายทำฯ
ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้นำคณะถ่ายทำจากเกาหลีใต้เดินทางเข้ามาปักหลักในประเทศไทย จำนวนกว่า 90 คน และได้ว่าจ้างทีมงานชาวไทยอีกกว่า 120 คน ใช้งบประมาณลงทุนถ่ายทำในประเทศไทยมากกว่า 30 ล้านบาท
TFO จึงอยากเชิญชวนคอหนังบู๊สายเกา รับชมภาพยนตร์ เรื่อง Believer 2 ซึ่งมีกำหนดเข้าฉายผ่านช่องทาง Netflix ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป
📢 รายละเอียดเพิ่มเติม https://sites.google.com/.../filmin.../topic/topic-believer2
#กรมการท่องเที่ยว ่องเที่ยว

กรมการท่องเที่ยวตั้งโต๊ะรับเรื่องร้องเรียน เพื่อรองรับผู้เสียหายกรณีการประกอบธุรกิจนำเที่ยวของ บริษัท อ้วนผอม อะราวด์ เด...
22/11/2023

กรมการท่องเที่ยวตั้งโต๊ะรับเรื่องร้องเรียน เพื่อรองรับผู้เสียหายกรณีการประกอบธุรกิจนำเที่ยวของ บริษัท อ้วนผอม อะราวด์ เดอะ เวิลด์ จำกัด
จากประเด็นข่าวที่ปรากฏบนโลกออนไลน์ ประชาชนหรือผู้ซื้อทัวร์ได้รับความเดือดร้อนจากการประกอบธุรกิจนำเที่ยวของ บริษัท อ้วนผอม อะราวด์ เดอะ เวิลด์ จำกัด ซึ่งกรมการท่องเที่ยวได้รับแจ้งการร้องเรียนเรื่องดังกล่าวจำนวนมากด้วยเช่นกัน
กรมการท่องเที่ยว ได้ตระหนักถึงความสำคัญในกรณีดังกล่าว เพราะมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนจำนวนมาก จึงพร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เสียหาย โดยสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนด้วยตนเองได้ที่กรมการท่องเที่ยว (บริเวณโถงกลาง) ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ พร้อมจัดเตรียมเอกสารหลักฐาน 5 รายการ ดังนี้
1. รายการนำเที่ยวที่ซื้อ
2 .ใบเสร็จรับเงิน
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ชำระเงิน
4. หลักฐานการแจ้งยกเลิกการเดินทาง (ถ้ามี)
5. เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อความการแชทพูดคุยต่างๆ
หรือ หากผู้เสียหายไม่สะดวกเดินทางมาด้วยตนเอง สามารถยื่นเรื่องร้องเรียนผ่านทางอีเมล [email protected] ซึ่งเป็นช่องทางปกติในการรับเรื่องร้องเรียนของกรมการท่องเที่ยว ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 2141 3171 (ในเวลาราชการ) หรือ Call Center 0 2401 1111 ตลอด 24 ชั่วโมง
#กรมการท่องเที่ยว ่องเที่ยว #เตือนภัย #อ้วนผอมจอมเที่ยว #บริษัททัวร์ #ไม่คืนเงิน #ร้องเรียน #ผู้เสียหาย #อ้วนผอม #ซื้อทัวร์ #ทัวร์
#ทัวร์ล่ม #ยกเลิกทัวร์

🌝วันเพ็ญเดือนสิบสอง น้ำก็นองเต็มตลิ่ง วันลอยกระทงใกล้มาถึงแล้ว ชูงวงชวนลอยกระทง 4 ภาค พร้อมนอนที่พักดี มีคุณภาพ ได้มาตรฐ...
22/11/2023

🌝วันเพ็ญเดือนสิบสอง น้ำก็นองเต็มตลิ่ง วันลอยกระทงใกล้มาถึงแล้ว ชูงวงชวนลอยกระทง 4 ภาค พร้อมนอนที่พักดี มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน จากกรมการท่องเที่ยวคร้าบ
#กรมการท่องเที่ยว #กองพัฒนาบริการท่องเที่ยว #โฮมสเตย์ #มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย #ที่พักนักเดินทาง #ลอยกระทง #วันลอยกระทง #ท่องเที่ยวทั่วไทย

📢ในการนำเที่ยวตามรายการนำเที่ยว ให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวจัดให้มีจำนวนมัคคุเทศก์อย่างน้อย 1 คน ต่อจำนวนนักท่องเที่ยวไม่...
22/11/2023

📢ในการนำเที่ยวตามรายการนำเที่ยว ให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวจัดให้มีจำนวนมัคคุเทศก์อย่างน้อย 1 คน ต่อจำนวนนักท่องเที่ยวไม่เกิน 50 คน ทั้งนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป
🔹อ้างอิงตาม ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดให้มีมัคคุเทศก์ต่อจำนวนนักท่องเที่ยว พ.ศ. 2566 อ่านรายละเอียดได้ที่👉🏻 www.dot.go.th/ebooks/ebooks-view/713
⚠️หากฝ่าฝืน มีโทษตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท
#กรมการท่องเที่ยว #กองทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ #ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว #มัคคุเทศก์ #ผู้นำเที่ยว

⚠️ ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง กำหนดโรคติดต่อที่เป็นลักษณะต้องห้ามในการขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก...
22/11/2023

⚠️ ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง กำหนดโรคติดต่อที่เป็นลักษณะต้องห้ามในการขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ และการขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเที่ยว พ.ศ. 2566 (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป)
✅โรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
✅วัณโรคในระยะอันตราย
✅โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
🔹อ้างอิงตาม
ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง กำหนดโรคติดต่อที่เป็นลักษณะต้องห้ามในการขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2566 อ่านรายละเอียดได้ที่ 👉🏻 www.dot.go.th/ebooks/ebooks-view/711
ประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง กำหนดโรคติดต่อที่เป็นลักษณะต้องห้ามในการขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเที่ยว พ.ศ. 2566 อ่านรายละเอียดได้ที่ 👉🏻 www.dot.go.th/ebooks/ebooks-view/712
#กรมการท่องเที่ยว #กองทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ #ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว #มัคคุเทศก์ #ผู้นำเที่ยว

📣 สิ้นสุดการรอคอย ทางเลือกใหม่สำหรับการเดินทางมากรมการท่องเที่ยว ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ โดยรถไฟฟ้าโมโนเรลสายสีชมพู ทดลอง...
22/11/2023

📣 สิ้นสุดการรอคอย ทางเลือกใหม่สำหรับการเดินทางมากรมการท่องเที่ยว ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ โดยรถไฟฟ้าโมโนเรลสายสีชมพู ทดลองให้บริการเสมือนจริง ตั้งแต่วันที่ 21 พ.ย. 2566 ก่อนให้บริการจริงพร้อมเก็บค่าโดยสารวันที่ 18 ธ.ค. นี้!
🚇การเดินทางมาศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ นั้น สามารถเลือกเดินทางมาได้ในหลากหลายรูปแบบ ซึ่งในเดือนธันวาคมนี้ จะเปิดให้บริการทดลองนั่งฟรี รถไฟฟ้าแบบโมโนเรลสายสีชมพู และสีเหลือง
🚇โครงการรถไฟฟ้าโมโนเรลสายสีเหลือง และสายสีชมพู ได้ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้ โดยกำหนดเปิดให้บริการในช่วงเดือนธันวาคม 2565 นี้ ผู้ใช้บริการสามารถทดลองนั่งฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายก่อนเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบต่อไป
🚇รถไฟฟ้าโมโนเรลสายสีเหลือง เริ่มให้บริการช่วงสำโรง-ลาดพร้าว ระยะทาง 30.4 กม. และ รถไฟฟ้าโมโนเรลสายสีชมพู เริ่มให้บริการช่วงแคราย-มีนบุรี ระยะทาง 34.5 กม. ให้บริการตลอดสายถึง 30 สถานีด้วยกัน
🚇รถไฟฟ้าโมโนเรลสายสีชมพูนั้น จะผ่านจุดเชื่อมต่อรถไฟฟ้าอีก 6 สาย คือ “รถไฟฟ้าสายสีม่วง” บางซื่อ-บางใหญ่ ที่สถานีศูนย์ราชการนนทบุรี “รถไฟฟ้าสายสีน้ำตาล” ที่สถานีศูนย์ราชการนนทบุรี “รถไฟฟ้าสายสีแดง” บางซื่อ-รังสิต ที่สถานีหลักสี่ “รถไฟฟ้าสายสีเขียว” หมอชิต-สะพานใหม่-บางซื่อ ที่สถานีวัดพระศรีมหาธาตุ ”รถไฟฟ้าสายสีเทา” ที่สถานีวัชรพล และ “รถไฟฟ้าสายสีส้ม” ศูนย์วัฒนธรรมฯ-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ที่สถานีปลายทางสถานีมีนบุรี
📍สำหรับผู้ที่ประสงค์เดินทางมาติดต่อราชการที่กรมการท่องเที่ยว ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ สามารถทดลองใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีชมพูนี้ได้ นับเป็นรูปแแบบการเดินทางใหม่อีกทางเลือกหนึ่งของคนกรุงเทพ
📰ที่มา : https://www.ddproperty.com/คู่มือซื้อขาย/อัปเดตรถไฟฟ้าสายสีชมพู
#กรมการท่องเที่ยว ่องเที่ยว #รถไฟฟ้าสายสีชมพู #สายสีชมพู

การประชุมคณะทำงานด้านการท่องเที่ยวอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ 52วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566 นายจาตุรนต์ ภักดีวาน...
21/11/2023

การประชุมคณะทำงานด้านการท่องเที่ยวอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ 52
วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566 นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช อธิบดีกรมการท่องเที่ยว ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย พร้อมด้วย นางพัฒนศิริ ศัลยสิริ อิ้วตกส้าน ผู้อำนวยการกองพัฒนามาตรฐานบุคลากรด้านการท่องเที่ยว เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานด้านการท่องเที่ยวอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ 52 (The 52nd Greater Mekong Subregion Tourism Working Group Meeting : The 52nd GMS TWG Meeting) โดยมี ผู้แทนจากหน่วยงานของประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมฯ ได้แก่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ณ กรุงเนปิดอว์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
การประชุมคณะทำงานด้านการท่องเที่ยวอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ 52 ประเทศสมาชิก GMS ได้รายงานความคืบหน้าล่าสุดด้านการท่องเที่ยว โดยประเทศไทยได้นำเสนอข้อมูลที่สำคัญ ได้แก่
1. สถิติการท่องเที่ยว
2. นโยบายเกี่ยวกับวีซ่าท่องเที่ยว
3. ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว และเป้าหมายทางการตลาด
4. ข้อริเริ่มด้านการท่องเที่ยวอัจฉริยะ และ
5. แผนดำเนินงานในปี 2566-2567
นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ได้มีการหารือประเด็นสำคัญต่าง ๆ ดังนี้
1. กิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักงาน MTCO
2. การดำเนินโครงการโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเติบโตอย่างครอบคลุมด้านการท่องเที่ยวในอนุภูมิภาค GMS
3. การรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของพันธมิตรต่าง ๆ
4. แผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวแผนงาน GMS ปี 2567
5. โครงการพัฒนาระบบรับรองมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืนที่มีความเหมาะสมกับบริบทของประเทศในเขตอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
#กรมการท่องเที่ยว #การท่องเที่ยวอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

‼️โปรดทราบ การยกเว้นค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว จะสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2566🔰ตามกฎกระทรวง ยก...
21/11/2023

‼️โปรดทราบ การยกเว้นค่าธรรมเนียมการต่ออายุ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว จะสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2566

🔰ตามกฎกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว และใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2564 (มีผลบังคับใช้วันที่ 1 มกราคม 2565) ได้กำหนดให้ ยกเว้นค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เป็นระยะเวลา 2 ปี ซึ่งจะครบกำหนดการยกเว้นค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาต ในวันที่ 31 ธันวาคม 2566

⚠️ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวต้องชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาต ในอัตราปกติตามที่กฎหมายกำหนด ดังนี้...
✅ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว ค่าธรรมเนียม 2,000 บาท
✅ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวสาขา ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท

📢บริษัทนำเที่ยวรายใดที่ใบอนุญาตฯ ใกล้สิ้นอายุ อย่าลืมรีบดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตฯ เพื่อจะได้ไม่เสียสิทธิ

🔰ทั้งนี้ การต่ออายุใบอนุญาต สามารถยื่นขอต่ออายุได้ภายใน 30 วัน ก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ

#กรมการท่องเที่ยว #กองทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ #การต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว #ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว

กรมการท่องเที่ยวลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ชุมชน ณ ตำบลสกาด และบ่อเกลือใต้ จังหวัดน่านอธิบดีกรมก...
21/11/2023

กรมการท่องเที่ยวลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ชุมชน ณ ตำบลสกาด และบ่อเกลือใต้ จังหวัดน่าน
อธิบดีกรมการท่องเที่ยวมอบหมายให้ นางสาวกอบกุล ปิตรชาต ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว พร้อมคณะ เป็นผู้แทนกรมการท่องเที่ยว ร่วมลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูลในพื้นที่ตำบลสกาด และบ่อเกลือใต้ ภายใต้โครงการยกระดับการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในภูมิภาคอาเซียน (AMUSE) ร่วมกับ องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม และสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน เพื่อรวบรวมข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ชุมชนมาวิเคราะห์และประเมินความเป็นไปได้ในการขยายผลในพื้นที่ต่อไป ณ จังหวัดน่าน
#กรมการท่องเที่ยว #การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน #น่าน #บ่อเกลือใต้ #ตำบลสกาด

กรมการท่องเที่ยว จัดกิจกรรมรณรงค์ “วันส้วมโลก” เน้นความสะอาด ปลอดภัย และปลอดโรควันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00...
21/11/2023

กรมการท่องเที่ยว จัดกิจกรรมรณรงค์ “วันส้วมโลก” เน้นความสะอาด ปลอดภัย และปลอดโรค
วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. อธิบดีกรมการท่องเที่ยวมอบหมายให้ นายบุญเสริม ขันแก้ว รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว เป็นประธานกิจกรรมรณรงค์ “วันส้วมโลก” (World Toilet Day) ของกรมการท่องเที่ยว โดยมี ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมการท่องเที่ยว เข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาดห้องส้วมภายในหน่วยงาน ณ กรมการท่องเที่ยว
กิจกรรมดังกล่าว ดำเนินการโดยกองพัฒนาบริการท่องเที่ยว มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นสร้างกระแสการพัฒนาส้วมสาธารณะในความรับผิดชอบให้สะอาด ปลอดภัย และปลอดโรค สามารถรองรับการใช้บริการของประชาชนได้อย่างครอบคลุม เพียงพอ ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงาน โดยเฉพาะเรื่องระบบบำบัดหรือกำจัดสิ่งปฏิกูลที่ถูกสุขลักษณะ เพื่อป้องกันการการแพร่กระจายของเชื้อโรค
โดยวันที่ 19 พฤศจิกายน ของทุกปี องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้เป็น“วันส้วมโลก” (World Toilet Day) เพื่อให้ทั่วโลกเห็นถึงความสำคัญเรื่องการแก้ไขปัญหาวิกฤติด้านสุขาภิบาล สร้างเสริมสุขอนามัยการใช้ห้องส้วม รณรงค์ให้ตระหนักถึงความสำคัญของความสะอาด ห้องน้ำ ห้องส้วม กระตุ้นจิตสำนึกให้ทุกคนเห็นความสำคัญและความจำเป็นของส้วมและการสุขาภิบาลมากขึ้น
#กรมการท่องเที่ยว ่องเที่ยว #วันส้วมโลก #ส้วมไทยปลอดโรคปลอดภัยใส่ใจดูแล

ประชุมคณะกรรมการมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2/2566วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. อธิบดีก...
21/11/2023

ประชุมคณะกรรมการมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2/2566
วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. อธิบดีกรมการท่องเที่ยวมอบหมายให้ นายบุญเสริม ขันแก้ว รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2/2566 โดยมี นางสาววรธีรา สุวรรณศร ผู้อำนวยการกองพัฒนาบริการท่องเที่ยว และเจ้าหน้าที่กรมการท่องเที่ยว พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 2 กรมการท่องเที่ยว
ประเด็นสำคัญในการประชุมครั้งนี้ คือ การรับรองผลการตรวจประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
#กรมการท่องเที่ยว #โฮมสเตย์ไทย #มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย

📣กรมการท่องเที่ยวขอความร่วมมือผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพื่อสำรวจความจำเป็นและความต้องการในการพัฒนาศักยภาพบุคล...
21/11/2023

📣กรมการท่องเที่ยวขอความร่วมมือผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
เพื่อสำรวจความจำเป็นและความต้องการในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
✅ขอประชาสัมพันธ์แบบสำรวจดังกล่าว มายังท่านผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเทียว
ตาม QR Code ดังรูป หรือลิงก์ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfps2063DteQ1q7hvAj7m91AvD7OJb28DrZ9ALmotV1cMjtDw/viewform
เพื่อจะนำผลสำรวจนี้ จัดทำเป็นข้อมูลและนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้ตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวต่อไปค่ะ
#กรมการท่องเที่ยว ่องเที่ยว #บุคลากรด้านการท่องเที่ยว
#ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว #แบบสำรวจ #พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว

🛣“เขื่อนขุนด่านปราการชล: Activities by Fort and Flow”โดยมีรายละเอียดภาพวิสัยทัศน์ ดังนี้💖ผจญภัยท่ามกลางปราการและสายชล - ...
20/11/2023

🛣“เขื่อนขุนด่านปราการชล: Activities by Fort and Flow”
โดยมีรายละเอียดภาพวิสัยทัศน์ ดังนี้
💖ผจญภัยท่ามกลางปราการและสายชล - Adventure by Fort and Flow
เป็นสถานที่ที่เหมาะนักท่องเที่ยวสายผจญภัย ทั้งกิจกรรมเดินเขา ปีนเขา ล่องแก่ง กางเต็นท์ ท่ามกลางวิวทิวทัศน์อันตระการตาที่ล้อมไปด้วยภูเขา และผืนน้ำ
💖เก็บภาพความประทับใจท่ามกลางปราการและสายชล - Posing by Fort and Flow
เก็บภาพความประทับใจท่ามกลางวิวทิวทัศน์อันตระการตาที่ล้อมไปด้วยภูเขาและผืนน้ำ
เป็นสถานที่ที่เหมาะนักท่องเที่ยวที่มาเป็นกลุ่มเพื่อน เพื่อพักผ่อนหย่อนใจ และถ่ายรูปโพสลงสื่อโซเชียลมีเดียเพื่อเก็บความประทับใจ
💖ล่องเรือท่ามกลางปราการและสายชล - Cruising by Fort and Flow
ล่องเรือท่ามกลางวิวทิวทัศน์ที่โอบล้อมไปด้วยภูเขา น้ำ และพระจันทร์สีนวล
เสิร์ฟเมนูอาหารชั้นดี สเต็กเกรดพรีเมี่ยมและไวน์ชั้นดีจากไร่องุ่นจากเขาใหญ่
เหมาะสำหรับเป็นสถานที่ที่คู่รักมาดื่มด่ำบรรยากาศและขอแต่งงาน
หรือกระทั่งผู้ที่ต้องการเฉลิมฉลองวันครบรอบแต่งงานเก็บประสบการณ์ดีๆ ที่ชีวิตหนึ่งจะมีได้เพียงไม่กี่ครั้ง
#กรมการท่องเที่ยว #กองพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว #เขื่อนขุนด่านปราการชล #จังหวัดนครนายก #เที่ยวนครนายก #นครนายก #ล่องแก่ง #ปีนเขา #กางเต๊นท์ #ล่องเรือ #ชิมไวน์ #ไร่องุ่น #ไวน์ดี

📣ประกาศแจ้งย้ายสถานที่ทำการ "สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ สาขาภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี" ตั้งแต่วันที่ 2 ม...
20/11/2023

📣ประกาศแจ้งย้ายสถานที่ทำการ "สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ สาขาภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี" ตั้งแต่วันที่ 2 ม.ค. 67 เป็นต้นไป
📣กรมการท่องเที่ยวขอแจ้งย้ายสถานที่ทำการของสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ สาขาภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี
ไปยังสถานที่ใหม่ คือ อาคารศูนย์ต้อนรับนักท่องเที่ยวภาคตะวันออก ภายในพื้นที่สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี เลขที่ 223 หมู่ 1 ซอยพัฒนาฝีมือแรงงาน ต.หนองไม้แดง อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
รายละเอียดดังรูป
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
👍 สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ สาขาภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี
📞โทร.0 3300 4450
📧[email protected]
#กรมการท่องเที่ยว ่องเที่ยว #สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขาภาคตะวันออก #ชลบุรี

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566 ณ วัดท่าโพธิ์ (พระอารามหลวง) จังหวัดนครศรีธรรมราชวันที่ ...
19/11/2023

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566 ณ วัดท่าโพธิ์ (พระอารามหลวง) จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.09 น. พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นำไปถวายพระสงฆ์ที่จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดท่าโพธิ์ (พระอารามหลวง) ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายอารัญ บุญชัย ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, นายสันติ ป่าหวาย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช อธิบดีกรมการท่องเที่ยว, ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา, นายวิษณุ ไล่ชะพิษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ, นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการ อพท., นางรุจิรัศมิ์ ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านการบริหาร (ททท.), ผู้แทนกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว, ผู้แทน กกท., ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด, หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพุทธศาสนิกชนชาวนครศรีธรรมราช ร่วมในพิธี ณ พระอุโบสถ วัดท่าโพธิ์ (พระอารามหลวง) ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
สำหรับพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในปีนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้มีการถวายปัจจัยเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,170,122 บาท และในโอกาสนี้ได้จัดให้มีการมอบทุนการศึกษาแก่ โรงเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 3 ทุน ได้แก่ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ, วงดุริยางค์โรงเรียนเบญจมฯ และ โรงเรียนวัดท่าโพธิ์ อีกด้วย
#กรมการท่องเที่ยว #กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

กรมการท่องเที่ยวลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อติดตามผลการจัดอบรมกิจกรรมการส่งเสริมและยกระดับการให้บริการของผู้ประกอบ...
19/11/2023

กรมการท่องเที่ยวลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อติดตามผลการจัดอบรมกิจกรรมการส่งเสริมและยกระดับการให้บริการของผู้ประกอบการและบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2566 นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช อธิบดีกรมการท่องเที่ยว พร้อมด้วยนางพัฒนศิริ ศัลยสิริ อิ้วตกส้าน ผู้อำนวยการกองพัฒนามาตรฐานบุคลากรด้านการท่องเที่ยว และเจ้าหน้าที่กรมการท่องเที่ยว ลงพื้นที่ติดตามการจัดอบรมโครงการพัฒนาและยกระดับศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ณ อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อติดตามผลการจัดอบรมฯ และสำรวจความต้องการของผู้ประกอบการ รวมถึงให้คำแนะนำที่เกี่ยวข้องในการสร้างเครือข่ายรวมถึงแนวทางในการดำเนินการและประสานงานความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด
#กรมการท่องเที่ยว #พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว

พิธีสมโภชผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566 โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ณ วัดท่าโพธิ์ (พระอารามหลวง) อำเภอเมือง จังหวัด...
18/11/2023

พิธีสมโภชผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566 โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ณ วัดท่าโพธิ์ (พระอารามหลวง) อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16.00 น. นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (รมว.กก.) มอบหมายให้ นายอารัญ บุญชัย ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีสมโภชผ้าพระกฐินพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประจำปี 2566 โดยมี นายสันติ ป่าหวาย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา, นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช อธิบดีกรมการท่องเที่ยว, นายวิษณุ ไล่ชะพิษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ, นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการ อพท., นางรุจิรัศมิ์ ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านการบริหาร (ททท.), ผู้แทนกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว, ผู้แทน กกท., ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ตลอดถึงพุทธศาสนิกชนชาวนครศรีธรรมราช ร่วมในพิธี ณ ศาลาโรงธรรม วัดท่าโพธิ์ (พระอารามหลวง) ตำบลท่าวัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
ในการนี้ประธานในพิธีได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล พระสงฆ์ให้ศีล เจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตร พระสงฆ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ สมโภชผ้าพระกฐินพระราชทาน จากนั้นประธานและผู้แทนในพิธีได้ถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ พระสงฆ์อนุโมทนา กรวดน้ำรับพร เป็นเสร็จพิธี
สำหรับพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.09 น. โดยนางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จะเดินทางมาเป็นประธานในพิธี ณ พระอุโบสถวัดท่าโพธิ์ (พระอารามหลวง) ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
#กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา #กรมการท่องเที่ยว

กรมการท่องเที่ยวลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชให้คำแนะนำชุมชนท่องเที่ยวเข้าสู่การประกาศกำหนดเขตพื้นที่ในท้องถิ่นหรือชุมชน...
18/11/2023

กรมการท่องเที่ยวลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชให้คำแนะนำชุมชนท่องเที่ยวเข้าสู่การประกาศกำหนดเขตพื้นที่ในท้องถิ่นหรือชุมชน
วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2566 อธิบดีกรมการท่องเที่ยวมอบหมายให้ นายบุญเสริม ขันแก้ว รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว พร้อมด้วย นางสาววรธีรา สุวรรณศร ผู้อำนวยการกองพัฒนาบริการท่องเที่ยว และนางสาวอุบลวรรณ สุจริตกุล ผู้อำนวยการกองทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ลงพื้นที่ให้คำแนะนำชุมชนท่องเที่ยวเข้าสู่การประกาศกำหนดเขตพื้นที่ในท้องถิ่นหรือชุมชน เพื่อให้มัคคุเทศก์ซึ่งได้รับการยกเว้นคุณสมบัติทำหน้าที่มัคคุเทศก์ รวมถึงติดตามและให้คำแนะนำเพิ่มเติมโฮมสเตย์ทีได้รับการรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ณ อำเภอลานสกา และ อำเภอพรหมคีร จังหวัดนครศรีธรรมราช ดังนี้
1. วิสาหกิจชุมชนเพ็ชรคีรีโฮมสเตย์ ต.กำโลน อ.ลานสกา
2. บ้านสมุนไพรคีรีวง ต.กำโลน อ.ลานสกา
3. วิสาหกิจผู้ประกอบการท่องเที่ยวพรหมโลก
4. เรือนไทยพรหมคีรีโฮมสเตย์ ต.พรหมโลก อ.พรหมโลก
ซึ่งแต่ละชุมชนให้ความสนใจ พร้อมพัฒนาและต้องการเตรียมความพร้อมเพื่อสมัครการประกาศเขตพื้นที่ฯ กับกรมการท่องเที่ยว
#กรมการท่องเที่ยว #นครศรีธรรมราช #ชุมชนท่องเที่ยว #กำหนดเขตพื้นที่ในท้องถิ่นหรือชุมชน

🍫ประเทศสมาชิกอาเซียนได้พัฒนามาตรฐานสมรรถนะขั้นพื้นฐานสำหรับ 32 ตำแหน่งงานตามข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรด...
17/11/2023

🍫ประเทศสมาชิกอาเซียนได้พัฒนามาตรฐานสมรรถนะขั้นพื้นฐานสำหรับ 32 ตำแหน่งงานตามข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals: MRA on TP) ไว้ทั้งหมด 242 สมรรถนะด้วยกัน
🍫กองพัฒนามาตรฐานบุคลากรด้านการท่องเที่ยว จะพาทุกท่านมาทำความรู้จักและเรียนรู้เกี่ยวกับสมรรถนะที่จำเป็นในการทำงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
🍫วันนี้ขอเสนอ “จัดเตรียมและผลิตผลิตภัณฑ์จากช็อกโกแลต” (PREPARE CHOCOLATE AND PRODUCE CHOCOLATE PRODUCTS) ซึ่งเป็นสมรรถนะที่อธิบายเกี่ยวกับทักษะที่จำเป็นในการฝึกสอนทักษะในการทำงานให้พนักงานสำหรับ แผนกประกอบอาหาร ตามข้อตกลง MRA on TP ด้วย ปรับอุณหภูมิของช็อกโกแลตจัดเตรียมไส้ช็อกโกแลต ช็อกโกแลตสำหรับเคลือบและสำหรับตกแต่ง เตรียมพิมพ์ช็อกโกแลต ทำช็อกโกแลตโดยใช้พิมพ์ เคลือบและตกแต่งด้วย ช็อกโกแลต และจัดเก็บช็อกโกแลตและผลิตภัณฑ์จาก ช็อกโกแลต

📣สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ https://www.dot.go.th/department/getIndexMaster/5
และต่อไปจะเป็นสมรรถนะอะไรนั้น รอติดตามกันด้วยนะคะ 🙂
#กรมการท่องเที่ยว ่องเที่ยว #กองพัฒนามาตรฐานบุคลากรด้านการท่องเที่ยว

📣 ชมรมมัคคุเทศก์นักท่องเที่ยวอินเดีย ขอบคุณ “กรมการท่องเที่ยว” กรณีจับกุมและดำเนินคดี “คนต่างชาติ” ลักลอบเป็นมัคคุเทศก์ ...
17/11/2023

📣 ชมรมมัคคุเทศก์นักท่องเที่ยวอินเดีย ขอบคุณ “กรมการท่องเที่ยว” กรณีจับกุมและดำเนินคดี “คนต่างชาติ” ลักลอบเป็นมัคคุเทศก์ นอมินี และซิตติ้งไกด์
#กรมการท่องเที่ยว

กรมการท่องเที่ยวลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวปากพูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้ความรู้เรื่องมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยด้านส...
17/11/2023

กรมการท่องเที่ยวลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวปากพูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้ความรู้เรื่องมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยด้านสินค้าและบริการ และการประกาศกำหนดเขตพื้นที่ในท้องถิ่นหรือชุมชน
วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 อธิบดีกรมการท่องเที่ยวมอบหมายให้ นายบุญเสริม ขันแก้ว รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว นางสาววรธีรา สุวรรณศร ผู้อำนวยการกองพัฒนาบริการท่องเที่ยว และนางสาวอุบลวรรณ สุจริตกุล ผู้อำนวยการกองทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวปากพูน จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อให้ความรู้เรื่องมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยด้านสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับชุมชน และการประกาศกำหนดเขตพื้นที่ในท้องถิ่นหรือชุมชน ณ โรงแรมราวดี ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อสร้างความเข้าใจ ให้คำปรึกษา และแนะนำ เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจให้ชุมชนสมัครเข้ารับการรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย และเข้าร่วมเกณฑ์คุณภาพนักเดินทาง (Home lodge) รวมถึงการประกาศกำหนดเขตพื้นที่ในท้องถิ่นหรือชุมชน เพื่อให้มัคคุเทศก์ซึ่งได้รับการยกเว้นคุณสมบัติทำหน้าที่มัคคุเทศก์ ซึ่งวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวปากพูนให้ความสนใจและเข้าร่วมรับฟังกว่า 100 คน
#กรมการท่องเที่ยว #มาตรฐานการท่องเที่ยวไทยด้านสินค้าและบริการ #การประกาศกำหนดเขตพื้นที่ในท้องถิ่นหรือชุมชน

กรมการท่องเที่ยวร่วมกับตำรวจท่องเที่ยวจับไกด์เถื่อนนำทัวร์จีนล่องชมแม่น้ำเจ้าพระยากรมการท่องเที่ยวร่วมกับตำรวจท่องเที่ยว...
17/11/2023

กรมการท่องเที่ยวร่วมกับตำรวจท่องเที่ยวจับไกด์เถื่อนนำทัวร์จีนล่องชมแม่น้ำเจ้าพระยา
กรมการท่องเที่ยวร่วมกับตำรวจท่องเที่ยว นำกำลังขึ้นเรือหางยาวติดตามเรือที่นำนักท่องเที่ยวชาวจีนล่องไปตามแม่น้ำเจ้าพระยา โดยสามารถจับกุมตัวนายสุรพล อายุ 34 ปี และนายชาง ชาวจีน ได้บริเวณท่าเทียบเรือวัดปากน้ำภาษีเจริญ กรุงเทพฯ เบื้องต้นพบว่า นายสุรพลเป็นมัคคุเทศก์จริงและมีพฤติกรรมยินยอมให้นายชาง ชาวจีน ถือวีซ่านักท่องเที่ยว
ทำหน้าที่เป็นมัคคุเทศก์แทน จากการสอบสวนทั้งคู่รับสารภาพว่ากระทำการดังกล่าวจริง
เบื้องต้น ตำรวจได้แจ้งข้อหา นายสุรพล “เป็นมัคคุเทศก์ยินยอมให้บุคคลอื่นซึ่งไม่มีใบอนุญาตทำหน้าที่แทน” ส่วนนายชาง “ทำหน้าที่เป็นมัคคุเทศก์โดยไม่มีใบอนุญาตจากนายทะเบียนฯ และเป็นบุคคลต่างด้าว ทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน” ก่อนคุมตัวส่ง สน.ภาษีเจริญ ดำเนินคดีต่อไป

ที่มาข่าว : https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1/210521
#กรมการท่องเที่ยว ่องเทียว #จับไกด์เถื่อน #มัคคุเทศก์ #ผู้นำเที่ยว #ไกด์

ตำรวจท่องเที่ยว ร่วมกับกรมการท่องเที่ยว ขึ้นควบเรือหางยาวไล่จับ ไกด์เถื่อนนำทัวร์จีนล่องชมแม่น้ำเจ้าพร...

5 อันดับประเทศ/เขตเศรษฐกิจพิเศษ ที่นำเงินเข้ามาลงทุนถ่ายทำภาพยนตร์ในประเทศไทยสูงที่สุด ม.ค.-ต.ค. 2566🎬 อันดับ 1 สหรัฐอเม...
17/11/2023

5 อันดับประเทศ/เขตเศรษฐกิจพิเศษ ที่นำเงินเข้ามาลงทุนถ่ายทำภาพยนตร์ในประเทศไทยสูงที่สุด
ม.ค.-ต.ค. 2566
🎬 อันดับ 1 สหรัฐอเมริกา รายได้ 2,938.02 ล้านบาท จำนวน 29 เรื่อง
🎬 อันดับ 2 เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน รายได้ 517.27 ล้านบาท จำนวน 15 เรื่อง
🎬 อันดับ 3 สาธารณรัฐประชาชนจีน รายได้ 447.00 ล้านบาท จำนวน 32 เรื่อง
🎬 อันดับ 4 สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี รายได้ 370.41 ล้านบาท จำนวน 18 เรื่อง
🎬 อันดับ 5 สาธารณรัฐเกาหลี รายได้ 320.15 ล้านบาท จำนวน 38 เรื่อง
📊 ข้อมูล ณ วันที่ 17 พ.ย. 2566
🎥 กองกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ต่างประเทศ 💻 เว็บไซต์ : tfo.dot.go.th
#กรมการท่องเที่ยว ่องเที่ยว #กองกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ต่างประเทศ

ชมรมมัคคุเทศก์นักท่องเที่ยวอินเดียยื่นหนังสือต่ออธิบดีกรมการท่องเที่ยว ให้ดำเนินคดีกับคนต่างด้าวที่ลักลอบประกอบอาชีพมัคค...
17/11/2023

ชมรมมัคคุเทศก์นักท่องเที่ยวอินเดียยื่นหนังสือต่ออธิบดีกรมการท่องเที่ยว ให้ดำเนินคดีกับคนต่างด้าวที่ลักลอบประกอบอาชีพมัคคุเทศก์
วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช อธิบดีกรมการท่องเที่ยว พร้อมด้วย นายยงยศ สำราญสุข นายทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขาภาคกลาง และนางวิชนี วุฒิพงศ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว รับหนังสือร้องเรียนจากชมรมมัคคุเทศก์นักท่องเที่ยวอินเดีย เรื่อง ขอให้กรมการท่องเที่ยวดำเนินคดีกับคนต่างด้าวที่ลักลอบประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ และไกด์นอมินี ซิตติ้งไกด์ หรือไกด์ผู้ช่วย ซึ่งสร้างความเสียหายต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย ณ โถงกลาง ชั้น 2 กรมการท่องเที่ยว
ทั้งนี้ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว ได้รับหนังสือพร้อมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับกรณีดังกล่าว และแจ้งให้ทราบว่ากรมการท่องเที่ยว ได้ดำเนินการออกตรวจในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญทั่วประเทศ ร่วมกับกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว อย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง เพื่อป้องปรามมิให้มีการกระทำความผิด และเพื่อคุ้มครองนักท่องเที่ยวตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
#กรมการท่องเที่ยว #มัคคุเทศก์ #ผู้นำเที่ยว #ไกด์ #ชมรมมัคคุเทศก์นักท่องเที่ยวอินเดีย

📣กรมการท่องเที่ยวขอเชิญร่วมงานลอยกระทง ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศ...
17/11/2023

📣กรมการท่องเที่ยวขอเชิญร่วมงานลอยกระทง ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ในระดับดีเยี่ยม จากกรมการท่องเที่ยว เริ่ม 18 - 27 พ.ย. นี้
✨ประเพณีเผาเทียนเล่นไฟของจังหวัดสุโขทัย ปรากฏในศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช กล่าวถึงอัตลักษณ์และวิถีชีวิตของชาวสุโขทัยในเทศกาลดังกล่าว นอกจากนี้อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยได้รับยกย่องให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งแรกในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2534 จากองค์การ UNESCO
✨เท่านี้ยังไม่พออุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ยังได้รับการรับรองมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ในระดับดีเยี่ยม จากกรมการท่องเที่ยว ในปี พ.ศ. 2565 อีกด้วย กรมการท่องเที่ยวจึงขอเชิญเข้าร่วมงานลอยกระทง ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย เริ่มกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 18 – 27 พ.ย. 66 นี้
🌕✨ทริปลอยกระทงนี้ กรมการท่องเที่ยวชวนมาฟินต่อเนื่องกับที่เที่ยวที่พักจังหวัดสุโขทัย
ที่ได้รับมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน ระดับดีเยี่ยม จากกรมการท่องเที่ยว จำนวน 5 แห่ง ดังนี้
🪷1. ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลทุ่งหลวง
🪷2. ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลนาเชิงคีรี
🪷3. ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนไทยชนะศึก
🪷4. ชมรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนวังหาด – บ้านด่านลานหอย
🪷5. ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านกล้วย
📣ผู้ที่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสแกน QR Code ในรูปได้เลยค่ะ
ที่มาของข่าว :
1.https://www.finearts.go.th/storage/contents/2020/10/file/jTzvNLGEAc5gwwaOPuNuB0lSIBbUnQT0MmL0OE75.pdf
2. https://www.thaipbs.or.th/now/content/357
และ 3. เฟซบุ๊ค : ททท.สำนักงานสุโขทัย : TAT Sukhothai Office
ที่มาของภาพ : เฟซบุ๊ค : ททท.สำนักงานสุโขทัย : TAT Sukhothai Office
#กรมการท่องเที่ยว ่องเที่ยว #มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว #มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ #อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย #มรดกโลกทางวัฒนธรรม #มรดกโลก
#มาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน #ชุมชนท่องเที่ยว #เที่ยวชุมชน #ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลทุ่งหลวง #ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลเชิงคีรี #ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนไทยชนะศึก #ชมรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนวังหาดบ้านด่านลานหอย #ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านกล้วย #จังหวัดสุโขทัย #สุโขทัย #วันลอยกระทง #งานประเพณีลอยกระทง

ที่อยู่

120 หมู่ 3 อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
Bangkok
10210

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6624011111

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมการท่องเที่ยว Department of Tourismผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กรมการท่องเที่ยว Department of Tourism:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด