กรมการท่องเที่ยว Department of Tourism

กรมการท่องเที่ยว Department of Tourism สอบถามข้อมูลกรุณาติดต่อทางข้อความในวันและเวลาราชการ หรือ 📞 DOT Call Center 0 2401 1111 ตลอด 24 ชั่วโมง กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

เปิดเหมือนปกติ

วันศุกร์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายบุญเสริม ขันแก้ว รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว เป็นประธานการประชุมกำหนดเกณฑ์การ...
10/09/2021

วันศุกร์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายบุญเสริม ขันแก้ว รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว เป็นประธานการประชุมกำหนดเกณฑ์การตัดสินการประกวดเส้นทางและกิจกรรมท่องเที่ยวมุมมองใหม่ ๒๕๖๔ และการประกวดนวัตกรรมเพื่อการท่องเที่ยวชุมชน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ โดยมี นางสาวศิริวรรณ พรเลิศวิวัฒน์รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ กองพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมการท่องเที่ยว พร้อมด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม ๕ ชั้น ๒ กรมการท่องเที่ยว
.
#กรมการท่องเที่ยว #PRกรมการท่องเที่ยว #ท่องเที่ยวมุมมองใหม่ #นวัตกรรมเพื่อการท่องเที่ยวชุมชน #การท่องเที่ยวชุมชน

❓รู้ไหมว่าประเทศสมาชิกอาเซียนได้พัฒนามาตรฐานสมรรถนะขั้นพื้นฐานสำหรับ 32 ตำแหน่งงานตามข้อตกลง MRA on TP ไว้ทั้งหมด 242 สม...
10/09/2021

❓รู้ไหมว่าประเทศสมาชิกอาเซียนได้พัฒนามาตรฐานสมรรถนะขั้นพื้นฐานสำหรับ 32 ตำแหน่งงานตามข้อตกลง MRA on TP ไว้ทั้งหมด 242 สมรรถนะด้วยกัน
.
🔹กองพัฒนามาตรฐานบุคลากรด้านการท่องเที่ยว จะพาทุกท่านมาทำความรู้จักและเรียนรู้เกี่ยวกับสมรรถนะที่จำเป็นในการทำงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยวันนี้ขอเสนอสรรถนะ เรื่อง "บริหารธุรกิจให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย (Manage Financial Performance Within A Budget)" ซึ่งเป็นสมรรถนะที่อธิบายเกี่ยวกับทักษะที่จำเป็นในการบริหารจัดการการเงินให้อยู่ภายในงบประมาณ สำหรับผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรมตามข้อตกลง MRA on TP ด้วยการจัดสรรทรัพยากร งบประมาณ การตรวจสอบกิจกรรมทางการเงินกับงบประมาณ การระบุและประเมินตัวเลือกเพื่อให้ได้มาซึ่งประสิทธิภาพของงบประมาณที่ดีขึ้น และการรายงานสถิติทางการเงินที่สมบูรณ์ โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ 👆 https://atprs.org/atprs/keymaterials
.
⏭️คราวหน้าจะเป็นสมรรถนะอะไร รอติดตามกันด้วยนะคะ
.
#กรมการท่องเที่ยว #กองพัฒนามาตรฐานบุคลากรด้านการท่องเที่ยว #การท่องเที่ยว #ASEANMRAonTP #MRAonTP
#ข้อตกลงร่วม #บุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน #อาเซียน #ASEAN

❓รู้ไหมว่าประเทศสมาชิกอาเซียนได้พัฒนามาตรฐานสมรรถนะขั้นพื้นฐานสำหรับ 32 ตำแหน่งงานตามข้อตกลง MRA on TP ไว้ทั้งหมด 242 สมรรถนะด้วยกัน
.
🔹กองพัฒนามาตรฐานบุคลากรด้านการท่องเที่ยว จะพาทุกท่านมาทำความรู้จักและเรียนรู้เกี่ยวกับสมรรถนะที่จำเป็นในการทำงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยวันนี้ขอเสนอสรรถนะ เรื่อง "บริหารธุรกิจให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย (Manage Financial Performance Within A Budget)" ซึ่งเป็นสมรรถนะที่อธิบายเกี่ยวกับทักษะที่จำเป็นในการบริหารจัดการการเงินให้อยู่ภายในงบประมาณ สำหรับผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรมตามข้อตกลง MRA on TP ด้วยการจัดสรรทรัพยากร งบประมาณ การตรวจสอบกิจกรรมทางการเงินกับงบประมาณ การระบุและประเมินตัวเลือกเพื่อให้ได้มาซึ่งประสิทธิภาพของงบประมาณที่ดีขึ้น และการรายงานสถิติทางการเงินที่สมบูรณ์ โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ 👆 https://atprs.org/atprs/keymaterials
.
⏭️คราวหน้าจะเป็นสมรรถนะอะไร รอติดตามกันด้วยนะคะ
.
#กรมการท่องเที่ยว #กองพัฒนามาตรฐานบุคลากรด้านการท่องเที่ยว #การท่องเที่ยว #ASEANMRAonTP #MRAonTP
#ข้อตกลงร่วม #บุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน #อาเซียน #ASEAN

💖กรมการท่องเที่ยวห่วงใย และเข้าใจปัญหามัคคุเทศก์ พร้อมส่งเสริมศักยภาพ เร่งประสานวัคซีนรองรับการเปิดประเทศ💉.🦠สถานการณ์การ...
10/09/2021

💖กรมการท่องเที่ยวห่วงใย และเข้าใจปัญหามัคคุเทศก์ พร้อมส่งเสริมศักยภาพ เร่งประสานวัคซีนรองรับการเปิดประเทศ💉
.
🦠สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบในวงกว้างต่อเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวของประเทศไทยและทั่วโลก โดยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยเริ่มได้รับผลกระทบทันทีเมื่อประเทศต่างๆ ประกาศห้ามประชาชนเดินทางออกนอกประเทศตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลาเกือบ 2 ปีที่รายได้จากการท่องเที่ยวลดลงไปอย่างสิ้นเชิง 🏩ธุรกิจโรงแรม ร้านค้า ร้านอาหาร ร้านจำหน่ายของที่ระลึก และธุรกิจนำเที่ยวบางรายประกาศปิดกิจการชั่วคราว และบางรายต้องปิดกิจการถาวร🏚
.
📌ผลกระทบนี้ส่งผลต่อการจ้างงานและความเป็นอยู่ของแรงงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก ดังเช่นอาชีพมัคคุเทศก์ 💗ซึ่งเป็นหนึ่งในอาชีพที่ได้รับผลกระทบอย่างมาก ตามที่ปรากฏเป็นข่าวทางสื่อสังคมออนไลน์ กรณีมัคคุเทศก์ตกงาน ไม่มีอาชีพสำรอง ต้องแบกภาระค่าใช้จ่ายและบางคนไม่สามารถเข้าถึงวัคซีนของภาครัฐได้
.
🏢กรมการท่องเที่ยว ซึ่งมีบทบาทในการกำกับดูแลและส่งเสริมธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะหรือการนำเที่ยวโดยมัคคุเทศก์มาอย่างต่อเนื่อง และมีความเข้าใจในปัญหา รวมถึงรับทราบความเดือดร้อนของมัคคุเทศก์มาโดยตลอด ซึ่งที่ผ่านมากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เสนอให้รัฐบาลมีมาตรการหรือแนวทางให้ความช่วยเหลือ โดยสรุปได้ดังนี้
.
🛑มาตรการเยียวยารายได้💰
.
▶️เงินชดเชย 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน จากโครงการ "เราไม่ทิ้งกัน" ซึ่งภาครัฐได้พิจารณาเงินชดเชยรายได้ให้กลุ่มอาชีพที่ได้รับความเดือดร้อน โดยประเมินผลกระทบจากโควิด-19 และต้องมีฐานข้อมูลตรวจสอบได้ชัดเจน ซึ่งอาชีพมัคคุเทศก์อยู่ในกลุ่มฐานข้อมูลกลุ่มแรกที่ได้สิทธิรับเงินเยียวยาดังกล่าวโดยทันที
▶️เงินชดเชยเพื่อเยียวยาผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และมาตรา 40 โดยมาตรา 33 กรณีมัคคุเทศก์เป็นลูกจ้างและได้รับค่าจ้างเป็นรายเดือนหรือรายวัน นายจ้างมีหน้าที่ดำเนินการลงทะเบียนรับเงินเยียวยาจากสำนักงานประกันสังคมให้แก่มัคคุเทศก์ และหากมัคคุเทศก์มีความประสงค์ต้องการรับวัคซีนโควิด-19💉 สามารถแจ้งนายจ้างเพื่อยื่นความประสงค์ในระบบ e-Service ของสำนักงานประกันสังคมได้ และมาตรา 40 กรณีมัคคุเทศก์อิสระจะดำเนินการลงทะเบียนด้วยตนเอง ซึ่งล่าสุดผู้ประกันตนทั้ง 2 ประเภท ได้รับเงินเยียวยา 💵จำนวน 2,500-5,000 บาท ระยะเวลา 1-2 เดือน ตามแต่กรณี
.
🛑จัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้แก่มัคคุเทศก์💉
.
▶️กรมการท่องเที่ยวได้ดำเนินการรวบรวมรายชื่อมัคคุเทศก์ที่มีความประสงค์จะฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 จากสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย รวมทั้งสิ้น 1,085 ราย 📋เสนอกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาดำเนินการจัดหาวัคซีนในภาพรวม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นมัคคุเทศก์ที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และขณะนี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาอยู่ระหว่างการจัดหาวัคซีนให้กับมัคคุเทศก์ดังกล่าว
▶️กรณีมัคคุเทศก์ในต่างจังหวัดจะได้รับการจัดสรรวัคซีนภายใต้การบริหารจัดการของแต่ละจังหวัด แต่เพื่ออำนวยความสะดวกให้มัคคุเทศก์ได้รับวัคซีนเร็วขึ้น กรมการท่องเที่ยวได้ประสานไปยังสาธารณสุขจังหวัด เพื่อขอให้จัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้แก่มัคคุเทศก์เพิ่มมากขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดประเทศ
.
🛑การยกเว้นค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์💳 กรมการท่องเที่ยวอยู่ระหว่างดำเนินการเสนอคณะรัฐมนตรีโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ เป็นเวลา 5 ปี ในการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19
.
🛑จัดอบรมให้ความรู้ Upskill-Reskill มัคคุเทศก์และบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในหลากหลายสาขาอาชีพด้วยระบบออนไลน์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย💻 เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดประเทศด้วยการท่องเที่ยววิถีใหม่ และการเปิดรับนักท่องเที่ยวจากโครงการต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นตามที่รัฐบาลกำหนดเป้าหมายไว้ต่อไป
.
#กรมการท่องเที่ยว #กระทรวงการท่องเทียวและกีฬา #มัคคุเทศก์ #ไกด์ #ธุรกิจนำเที่ยว #บริษัททัวร์

💖กรมการท่องเที่ยวห่วงใย และเข้าใจปัญหามัคคุเทศก์ พร้อมส่งเสริมศักยภาพ เร่งประสานวัคซีนรองรับการเปิดประเทศ💉
.
🦠สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบในวงกว้างต่อเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวของประเทศไทยและทั่วโลก โดยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยเริ่มได้รับผลกระทบทันทีเมื่อประเทศต่างๆ ประกาศห้ามประชาชนเดินทางออกนอกประเทศตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลาเกือบ 2 ปีที่รายได้จากการท่องเที่ยวลดลงไปอย่างสิ้นเชิง 🏩ธุรกิจโรงแรม ร้านค้า ร้านอาหาร ร้านจำหน่ายของที่ระลึก และธุรกิจนำเที่ยวบางรายประกาศปิดกิจการชั่วคราว และบางรายต้องปิดกิจการถาวร🏚
.
📌ผลกระทบนี้ส่งผลต่อการจ้างงานและความเป็นอยู่ของแรงงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก ดังเช่นอาชีพมัคคุเทศก์ 💗ซึ่งเป็นหนึ่งในอาชีพที่ได้รับผลกระทบอย่างมาก ตามที่ปรากฏเป็นข่าวทางสื่อสังคมออนไลน์ กรณีมัคคุเทศก์ตกงาน ไม่มีอาชีพสำรอง ต้องแบกภาระค่าใช้จ่ายและบางคนไม่สามารถเข้าถึงวัคซีนของภาครัฐได้
.
🏢กรมการท่องเที่ยว ซึ่งมีบทบาทในการกำกับดูแลและส่งเสริมธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะหรือการนำเที่ยวโดยมัคคุเทศก์มาอย่างต่อเนื่อง และมีความเข้าใจในปัญหา รวมถึงรับทราบความเดือดร้อนของมัคคุเทศก์มาโดยตลอด ซึ่งที่ผ่านมากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เสนอให้รัฐบาลมีมาตรการหรือแนวทางให้ความช่วยเหลือ โดยสรุปได้ดังนี้
.
🛑มาตรการเยียวยารายได้💰
.
▶️เงินชดเชย 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน จากโครงการ "เราไม่ทิ้งกัน" ซึ่งภาครัฐได้พิจารณาเงินชดเชยรายได้ให้กลุ่มอาชีพที่ได้รับความเดือดร้อน โดยประเมินผลกระทบจากโควิด-19 และต้องมีฐานข้อมูลตรวจสอบได้ชัดเจน ซึ่งอาชีพมัคคุเทศก์อยู่ในกลุ่มฐานข้อมูลกลุ่มแรกที่ได้สิทธิรับเงินเยียวยาดังกล่าวโดยทันที
▶️เงินชดเชยเพื่อเยียวยาผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และมาตรา 40 โดยมาตรา 33 กรณีมัคคุเทศก์เป็นลูกจ้างและได้รับค่าจ้างเป็นรายเดือนหรือรายวัน นายจ้างมีหน้าที่ดำเนินการลงทะเบียนรับเงินเยียวยาจากสำนักงานประกันสังคมให้แก่มัคคุเทศก์ และหากมัคคุเทศก์มีความประสงค์ต้องการรับวัคซีนโควิด-19💉 สามารถแจ้งนายจ้างเพื่อยื่นความประสงค์ในระบบ e-Service ของสำนักงานประกันสังคมได้ และมาตรา 40 กรณีมัคคุเทศก์อิสระจะดำเนินการลงทะเบียนด้วยตนเอง ซึ่งล่าสุดผู้ประกันตนทั้ง 2 ประเภท ได้รับเงินเยียวยา 💵จำนวน 2,500-5,000 บาท ระยะเวลา 1-2 เดือน ตามแต่กรณี
.
🛑จัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้แก่มัคคุเทศก์💉
.
▶️กรมการท่องเที่ยวได้ดำเนินการรวบรวมรายชื่อมัคคุเทศก์ที่มีความประสงค์จะฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 จากสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย รวมทั้งสิ้น 1,085 ราย 📋เสนอกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาดำเนินการจัดหาวัคซีนในภาพรวม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นมัคคุเทศก์ที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และขณะนี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาอยู่ระหว่างการจัดหาวัคซีนให้กับมัคคุเทศก์ดังกล่าว
▶️กรณีมัคคุเทศก์ในต่างจังหวัดจะได้รับการจัดสรรวัคซีนภายใต้การบริหารจัดการของแต่ละจังหวัด แต่เพื่ออำนวยความสะดวกให้มัคคุเทศก์ได้รับวัคซีนเร็วขึ้น กรมการท่องเที่ยวได้ประสานไปยังสาธารณสุขจังหวัด เพื่อขอให้จัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้แก่มัคคุเทศก์เพิ่มมากขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดประเทศ
.
🛑การยกเว้นค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์💳 กรมการท่องเที่ยวอยู่ระหว่างดำเนินการเสนอคณะรัฐมนตรีโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อขอยกเว้นค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ เป็นเวลา 5 ปี ในการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19
.
🛑จัดอบรมให้ความรู้ Upskill-Reskill มัคคุเทศก์และบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในหลากหลายสาขาอาชีพด้วยระบบออนไลน์ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย💻 เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดประเทศด้วยการท่องเที่ยววิถีใหม่ และการเปิดรับนักท่องเที่ยวจากโครงการต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นตามที่รัฐบาลกำหนดเป้าหมายไว้ต่อไป
.
#กรมการท่องเที่ยว #กระทรวงการท่องเทียวและกีฬา #มัคคุเทศก์ #ไกด์ #ธุรกิจนำเที่ยว #บริษัททัวร์

❓What is Home Stay โฮมสเตย์ และมาตรฐานโฮมสเตย์คืออะไร มาทำความรู้จักกัน.🏡อยากรู้จักโฮมสเตย์มากขึ้น สามารถติดตามได้ที่เพจ...
10/09/2021

❓What is Home Stay โฮมสเตย์ และมาตรฐานโฮมสเตย์คืออะไร มาทำความรู้จักกัน
.
🏡อยากรู้จักโฮมสเตย์มากขึ้น สามารถติดตามได้ที่เพจ Homestaystandardthailand
.
#กรมการท่องเที่ยว #กองพัฒนาบริการท่องเที่ยว #มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย #ThailandHomeStayStandard #ที่พัก #โฮมสเตย์ #HomeStay

❓What is Home Stay โฮมสเตย์ และมาตรฐานโฮมสเตย์คืออะไร มาทำความรู้จักกัน
.
🏡อยากรู้จักโฮมสเตย์มากขึ้น สามารถติดตามได้ที่เพจ Homestaystandardthailand
.
#กรมการท่องเที่ยว #กองพัฒนาบริการท่องเที่ยว #มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย #ThailandHomeStayStandard #ที่พัก #โฮมสเตย์ #HomeStay

🆓กรมการท่องเที่ยวจัดอบรมฟรี หลักสูตร "ฝ่าวิกฤตโควิด ด้วยธุรกิจลานกางเต็นท์" สำหรับผู้ประกอบการ และบุคคลทั่วไปที่สนใจทำธุ...
10/09/2021

🆓กรมการท่องเที่ยวจัดอบรมฟรี หลักสูตร "ฝ่าวิกฤตโควิด ด้วยธุรกิจลานกางเต็นท์" สำหรับผู้ประกอบการ และบุคคลทั่วไปที่สนใจทำธุรกิจ Camp Ground
.
🐘สวัสดีครับ เนื่องจากกิจกรรม Camping ชุมชน มีคนให้ความสนใจสมัครร่วมอบรมกันอย่างมากมาย วันนี้ชูงวงเลยมีข่าวดีมาบอก กับการเปิดการอบรมเพิ่มเติมให้กับกลุ่มผู้ประกอบการ และบุคคลทั่วไปที่สนใจทำธุรกิจค่ายพักแรม (Camp Ground) โดยเฉพาะ ในหลักสูตร "ฝ่าวิกฤตโควิด ด้วยธุรกิจลานกางเต็นท์" โดยจะจัดอบรมในวันที่ 27 กันยายนและ 3 ตุลาคม 2564 ผ่าน ‎ZOOM Cloud Meetings โดยทีมวิทยากรสายอนุรักษ์ ผจญภัย และเจ้าของลานกางเต็นท์ที่ประสบความสำเร็จครับ
.
สามารถสมัครเข้าร่วมการอบรมโดยการสแกน QR Code หรือ 👆 https://tiny.one/k6w95tam ได้ตั้งแต่วันนี้ -25 กันยายน 2564 รับจำนวนจำกัด และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณช่อ 📞 08 3250 9343 💬 LINE @teataclub 📧 อีเมล [email protected] ครับ
.
#กรมการท่องเที่ยว #กองพัฒนาบริการท่องเที่ยว #ที่พัก #โฮมสเตย์ #HomeStay #มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย #ThailandToursimStandard #กิจกรรมค่ายพักแรม #ค่ายพักแรม #Camping

🆓กรมการท่องเที่ยวจัดอบรมฟรี หลักสูตร "ฝ่าวิกฤตโควิด ด้วยธุรกิจลานกางเต็นท์" สำหรับผู้ประกอบการ และบุคคลทั่วไปที่สนใจทำธุรกิจ Camp Ground
.
🐘สวัสดีครับ เนื่องจากกิจกรรม Camping ชุมชน มีคนให้ความสนใจสมัครร่วมอบรมกันอย่างมากมาย วันนี้ชูงวงเลยมีข่าวดีมาบอก กับการเปิดการอบรมเพิ่มเติมให้กับกลุ่มผู้ประกอบการ และบุคคลทั่วไปที่สนใจทำธุรกิจค่ายพักแรม (Camp Ground) โดยเฉพาะ ในหลักสูตร "ฝ่าวิกฤตโควิด ด้วยธุรกิจลานกางเต็นท์" โดยจะจัดอบรมในวันที่ 27 กันยายนและ 3 ตุลาคม 2564 ผ่าน ‎ZOOM Cloud Meetings โดยทีมวิทยากรสายอนุรักษ์ ผจญภัย และเจ้าของลานกางเต็นท์ที่ประสบความสำเร็จครับ
.
สามารถสมัครเข้าร่วมการอบรมโดยการสแกน QR Code หรือ 👆 https://tiny.one/k6w95tam ได้ตั้งแต่วันนี้ -25 กันยายน 2564 รับจำนวนจำกัด และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณช่อ 📞 08 3250 9343 💬 LINE @teataclub 📧 อีเมล [email protected] ครับ
.
#กรมการท่องเที่ยว #กองพัฒนาบริการท่องเที่ยว #ที่พัก #โฮมสเตย์ #HomeStay #มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย #ThailandToursimStandard #กิจกรรมค่ายพักแรม #ค่ายพักแรม #Camping

วันศุกร์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสาววันทนา แจ้งประจักษ์  รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยวเป็นประธานการประชุมคณะอนุก...
10/09/2021

วันศุกร์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสาววันทนา แจ้งประจักษ์ รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยวเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาแก้ไขร่างนิยามอาชีพและอุตสาหกรรม สาขาการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคาร และบริการอื่นๆ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยมี ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมการท่องเที่ยว พร้อมด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม
.
ประเด็นสำคัญในการประชุมครั้งนี้ เป็นการพิจารณาข้อมูลอุตสาหกรรม สาขาการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคาร และบริการอื่น ๆ ในหมวดการบริการอาหาร เพื่อให้ข้อมูลอุตสาหกรรม สาขาการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและบริการอื่น ๆ เป็นไปด้วยความเหมาะสมตามหลักสากล และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารด้านแรงงาน จัดเก็บสถิติเศรษฐกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
.
#กรมการท่องเที่ยว #PRกรมการท่องเที่ยว #อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว #อาชีพด้านการท่องเที่ยว #การท่องเที่ยว #การส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

🌃 กรุงเทพฯ-พัทยา-เชียงใหม่ จุดหมายปลายทางคนจองห้องพักสูงสุด 3 อันดับแรก.📲 อโกด้า แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวดิจิทัลระดับโลก เ...
10/09/2021

🌃 กรุงเทพฯ-พัทยา-เชียงใหม่ จุดหมายปลายทางคนจองห้องพักสูงสุด 3 อันดับแรก
.
📲 อโกด้า แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวดิจิทัลระดับโลก เปิดเผยว่า สถานการณ์โควิด-19 ทำให้คนไทยหันมาท่องเที่ยว และเลือกไปท่องเที่ยวสถานที่ใหม่ ๆ ในประเทศมากขึ้น เพื่อมองหาจุดหมายปลายทางและห้องพักที่ยังไม่ค่อยมีคนรู้จัก รวมทั้งพบว่าจุดหมายปลายทางที่มีคนจองห้องพักมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ กรุงเทพฯ พัทยา และเชียงใหม่
.
📣 นอกจากนี้ สังเกตได้ว่าจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวมีความต้องการค้นหาประสบการณ์ภายในประเทศใหม่ๆ ได้แก่ เขาหลัก นครนายก สุโขทัยนครศรีธรรมราช เกาะช้าง เกาะกูด ลพบุรี และเลย พบว่ามีการจองห้องพักเพิ่มมากขึ้น
.
👉 ทั้งนี้ ช่วงระหว่างเดือนมิถุนายน 2563 - มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา พบว่า
🏖️ ภูเก็ต ยังคงเป็นที่นิยม โดยมียอดจองที่พักในอันดับที่ 5 และเขาใหญ่ อยู่อันดับที่ 6 ส่วนของชลบุรี อยู่อันดับที่ 7 ซึ่งข้อมูลเทียบกับการจัดอันดับของปีที่ผ่านมา
🏞️ กาญจนบุรี เป็นจุดหมายปลายทางที่แปลกใหม่ ซึ่งขยับขึ้นเป็นอันดับที่ 9 แทนที่ เชียงราย ทำให้เชียงรายหลุดออกจาก 10 ลำดับแรกในปี 2564
🏝️ เกาะพีพี เกาะพะงัน เกาะเต่า เกาะลันตา และปาย เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมน้อยลงมาก ทำให้หลุดจาก 10 อันดับแรกในช่วงวิกฤตโควิด 19
.
🙏📰 ที่มาข่าว : ข่าวประชาชาติธุรกิจออนไลน์ https://www.prachachat.net/tourism/news-755859
🙏📸 ที่มาภาพ : https://thailand-property-news.knightfrank.co.th/wp-content/uploads/2018/10/3252164.png https://s.isanook.com/tr/0/rp/rc/w850h510/yacxacm1w0/aHR0cHM6Ly9zLmlzYW5vb2suY29tL3RyLzAvdWQvMjgxLzE0MDU0NTcvZmcuanBn.jpg https://cms.dmpcdn.com/travel/2018/04/18/c861838f-860c-450e-8c82-067f4aef4b6e.jpg https://www.thaitravelphotos.com/wp-content/uploads/ https://travel.mthai.com/app/uploads/2018/03/Phuket2_re.jpg และ https://storage.thaipost.net/main/uploads/photos/big/20190901/image_big_5d6bc6477b9a0.jpg
.
#กรมการท่องเที่ยว #จุดหมายปลายทางนักท่องเที่ยว #กรุงเทพฯ #พัทยา #เชียงใหม่

🌃 กรุงเทพฯ-พัทยา-เชียงใหม่ จุดหมายปลายทางคนจองห้องพักสูงสุด 3 อันดับแรก
.
📲 อโกด้า แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวดิจิทัลระดับโลก เปิดเผยว่า สถานการณ์โควิด-19 ทำให้คนไทยหันมาท่องเที่ยว และเลือกไปท่องเที่ยวสถานที่ใหม่ ๆ ในประเทศมากขึ้น เพื่อมองหาจุดหมายปลายทางและห้องพักที่ยังไม่ค่อยมีคนรู้จัก รวมทั้งพบว่าจุดหมายปลายทางที่มีคนจองห้องพักมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ กรุงเทพฯ พัทยา และเชียงใหม่
.
📣 นอกจากนี้ สังเกตได้ว่าจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวมีความต้องการค้นหาประสบการณ์ภายในประเทศใหม่ๆ ได้แก่ เขาหลัก นครนายก สุโขทัยนครศรีธรรมราช เกาะช้าง เกาะกูด ลพบุรี และเลย พบว่ามีการจองห้องพักเพิ่มมากขึ้น
.
👉 ทั้งนี้ ช่วงระหว่างเดือนมิถุนายน 2563 - มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา พบว่า
🏖️ ภูเก็ต ยังคงเป็นที่นิยม โดยมียอดจองที่พักในอันดับที่ 5 และเขาใหญ่ อยู่อันดับที่ 6 ส่วนของชลบุรี อยู่อันดับที่ 7 ซึ่งข้อมูลเทียบกับการจัดอันดับของปีที่ผ่านมา
🏞️ กาญจนบุรี เป็นจุดหมายปลายทางที่แปลกใหม่ ซึ่งขยับขึ้นเป็นอันดับที่ 9 แทนที่ เชียงราย ทำให้เชียงรายหลุดออกจาก 10 ลำดับแรกในปี 2564
🏝️ เกาะพีพี เกาะพะงัน เกาะเต่า เกาะลันตา และปาย เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมน้อยลงมาก ทำให้หลุดจาก 10 อันดับแรกในช่วงวิกฤตโควิด 19
.
🙏📰 ที่มาข่าว : ข่าวประชาชาติธุรกิจออนไลน์ https://www.prachachat.net/tourism/news-755859
🙏📸 ที่มาภาพ : https://thailand-property-news.knightfrank.co.th/wp-content/uploads/2018/10/3252164.png https://s.isanook.com/tr/0/rp/rc/w850h510/yacxacm1w0/aHR0cHM6Ly9zLmlzYW5vb2suY29tL3RyLzAvdWQvMjgxLzE0MDU0NTcvZmcuanBn.jpg https://cms.dmpcdn.com/travel/2018/04/18/c861838f-860c-450e-8c82-067f4aef4b6e.jpg https://www.thaitravelphotos.com/wp-content/uploads/ https://travel.mthai.com/app/uploads/2018/03/Phuket2_re.jpg และ https://storage.thaipost.net/main/uploads/photos/big/20190901/image_big_5d6bc6477b9a0.jpg
.
#กรมการท่องเที่ยว #จุดหมายปลายทางนักท่องเที่ยว #กรุงเทพฯ #พัทยา #เชียงใหม่

📈เปิดสถิติรายได้ 14 ปี การถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย.🎞️จากสถิติรายได้การถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย ปี ...
09/09/2021

📈เปิดสถิติรายได้ 14 ปี การถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย
.
🎞️จากสถิติรายได้การถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย ปี 2550-2564 จะเห็นว่าการแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้ในปี 2563 รายได้จากการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยลดลง 64.07% แต่ด้วยความเชื่อมั่นในศักยภาพของประเทศไทย และมาตรการการป้องกันโรค ทำให้ในปีนี้ (มกราคม-สิงหาคม) มีภาพยนตร์ต่างประเทศได้รับอนุญาตให้ถ่ายทำในประเทศไทยแล้ว 57 เรื่อง สร้างรายได้เข้าประเทศกว่า 2,900 ล้านบาท เป็นรูปแบบการว่าจ้างให้บุคลากรไทยผลิตภาพยนตร์ โดยควบคุมการผลิตผ่านทางออนไลน์ และมีคณะถ่ายทำเดินทางมาจากต่างประเทศ ซึ่งทุกรูปแบบการถ่ายทำ กองถ่ายได้ปฏิบัติตามมาตรการที่ภาครัฐกำหนดอย่างเคร่งครัด
.
🎞️ถึงแม้ว่าการถ่ายทำภาพยนตร์ในช่วง COVID-19 จะทำให้คณะถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศมีต้นทุนในการผลิตภาพยนตร์ที่สูงขึ้น แต่ประเทศไทยก็ยังคงเป็นจุดหมายปลายทางของผู้สร้างภาพยนตร์ต่างประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะผู้สร้างภาพยนตร์รายใหญ่ และในปี 2564 เมื่อสรุปรายได้ทั้งปี คาดว่ารายได้จากการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย จะเพิ่มขึ้นจากปี 2563 กว่า 90%
.
#กรมการท่องเที่ยว #กองกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ต่างประเทศ #PRกรมการท่องเที่ยว #การถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย #ThailandFilmOffice #FilminginThailand #AllYourFilmCouldEverNeed

📈เปิดสถิติรายได้ 14 ปี การถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย
.
🎞️จากสถิติรายได้การถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย ปี 2550-2564 จะเห็นว่าการแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้ในปี 2563 รายได้จากการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยลดลง 64.07% แต่ด้วยความเชื่อมั่นในศักยภาพของประเทศไทย และมาตรการการป้องกันโรค ทำให้ในปีนี้ (มกราคม-สิงหาคม) มีภาพยนตร์ต่างประเทศได้รับอนุญาตให้ถ่ายทำในประเทศไทยแล้ว 57 เรื่อง สร้างรายได้เข้าประเทศกว่า 2,900 ล้านบาท เป็นรูปแบบการว่าจ้างให้บุคลากรไทยผลิตภาพยนตร์ โดยควบคุมการผลิตผ่านทางออนไลน์ และมีคณะถ่ายทำเดินทางมาจากต่างประเทศ ซึ่งทุกรูปแบบการถ่ายทำ กองถ่ายได้ปฏิบัติตามมาตรการที่ภาครัฐกำหนดอย่างเคร่งครัด
.
🎞️ถึงแม้ว่าการถ่ายทำภาพยนตร์ในช่วง COVID-19 จะทำให้คณะถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศมีต้นทุนในการผลิตภาพยนตร์ที่สูงขึ้น แต่ประเทศไทยก็ยังคงเป็นจุดหมายปลายทางของผู้สร้างภาพยนตร์ต่างประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะผู้สร้างภาพยนตร์รายใหญ่ และในปี 2564 เมื่อสรุปรายได้ทั้งปี คาดว่ารายได้จากการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย จะเพิ่มขึ้นจากปี 2563 กว่า 90%
.
#กรมการท่องเที่ยว #กองกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ต่างประเทศ #PRกรมการท่องเที่ยว #การถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย #ThailandFilmOffice #FilminginThailand #AllYourFilmCouldEverNeed

ที่อยู่

120 หมู่ 3 อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลัก
Bangkok
10210

การเดินทางที่แนะนำ : รถไฟฟ้าสายสีเขียว (BTS) สถานีกรมทหารราบที่ 11 ประตูทางออก 3 ต่อรถประจำทางสาย 51 ม.เกษตรศาสตร์-ปากเกร็ด ลงศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6624011111

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมการท่องเที่ยว Department of Tourismผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขอเชิญเข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวกลุ่มคนพิการและผู้สูงอายุ 📷จัดโดย ศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษา สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 📷ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ โรงแรม โรงแรม แกรนด์ฟอร์จูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 📷ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย เพิ่มเติมรายละเอียดที่ http://sasin.webstriple.com/ 📌👉 ลงทะเบียนการอบรมที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSce02V_pNuI_txE0d8-DoyP6IXnCya_Al3dCIqSUN6psgbmOQ/viewform?vc=0&c=0&w=1 #อบรมฟรี #อบรม #นครศรีธรรมราช #สุราษฎร์ธานี #กระบี่ #ตรัง #ท่องเที่ยว #ผู้สูงอายุ