กรมการท่องเที่ยว Department of Tourism

กรมการท่องเที่ยว Department of Tourism สอบถามข้อมูลกรุณาติดต่อทางข้อความ หรือ 📞 0 2141 3333 ในวันและเวลาราชการ กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

เปิดเหมือนปกติ

25/12/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

พระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9 แก้ปัญหารถติดในกรุงเทพฯ
.
#กรมการท่องเที่ยว

การแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามแนวทางพระราชดำริ รัชกาลที่ ๙
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานโครงการพระราชดำริเกี่ยวกับการจราจรเพื่อเป็นการแก้ไขและบรรเทาปัญหาจราจรที่กำลังวิกฤตอยู่ เพื่อพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ในบริเวณปัญหาการจราจรติดขัด ลดอุบัติเหตุบริเวณทางร่วม ทางแยก ในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก

#แก้ไขปัญหาจราจร

24/12/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ตอนที่ 17 พระที่นั่งสนามจันทร์ เก๋งนารายณ์ กับการทรงงานช่างศิลป์
.
#กรมการท่องเที่ยว

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ตอนที่๑๗
"ความอัจฉริยภาพทางด้านการทรงงานช่างศิลป์ พระที่นั่งสนามจันทร์"

กรมการท่องเที่ยว ร่วมกับ ตำรวจท่องเที่ยว ปล่อยแถวสร้างความเชื่อมั่นเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๔.วันพุธที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๐...
23/12/2020

กรมการท่องเที่ยว ร่วมกับ ตำรวจท่องเที่ยว ปล่อยแถวสร้างความเชื่อมั่นเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๔
.
วันพุธที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวสร้างความเชื่อมั่นเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๔ เพื่อเพิ่มมาตรการในการดูแลรักษาความปลอดภัยแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ รวมถึงการอำนวยความสะดวกให้บริการ และประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลต่างๆ แก่นักท่องเที่ยวและประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยมีนายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระรามที่ ๑ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
.
ทั้งนี้ กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว โดยพล.ต.ท.นิทัศน์ ลิ้มศิริพันธ์ ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ได้จัดให้มีการปล่อยแถวสร้างความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยววิถีใหม่ในการอำนวยความสะดวก ปกป้องคุ้มครองและรักษาไว้ซึ่งชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวและประชาชน ตามนโยบายของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ แต่จากสถานการณ์ในปัจจุบัน ทุกภาคส่วนได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ทำให้ต้องมีการปรับตัว โดยที่ทุกคนต้องอยู่ในมาตรการการป้องกันไวรัส โควิด-๑๙ อย่างเข้มแข็ง และในส่วนของการท่องเที่ยวไทยนั้นเน้นการปรับตัวให้เป็นการท่องเที่ยว ที่มีความรับผิดชอบ (Responsible Tourism) ซึ่งถือว่าจะเป็นการท่องเที่ยววิถีใหม่ยุคหลังโควิด-๑๙ ที่จะทำให้การท่องเที่ยวของไทยนั้นยั่งยืน ซึ่งสอดรับกับนโยบายของรัฐบาล และในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย พล.ต.ท.เพิ่มพูน ชิดชอบ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้มอบนโยบายให้กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ดำเนินงานการบูรณาการและทำงานเชิงรุกร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และหน่วยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจท่องเที่ยวไทย เพื่อป้องกันเหตุร้ายสร้างความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยววิถีใหม่ให้กับนักท่องเที่ยว โดยตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน ควบคู่กับการดูแลสุขภาพของประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ เป็นสำคัญ
.
สำหรับพิธีปล่อยแถวสร้างความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Year, New Normal 2021) ในครั้งนี้ ได้มีการตรวจเยี่ยมมาตรการดูแลคัดกรองประชาชนที่มาใช้บริการศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ และตรวจเยี่ยมข้าราชการตำรวจ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลนักท่องเที่ยวและประชาชนในห้วงการระบาดของโรคโควิด-๑๙
.
#กรมการท่องเที่ยว #PRกรมการท่องเที่ยว #กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา #พิพัฒน์รัชกิจประการ #COVID19 #โควิด19 #NewNormalชีวิตวิถีใหม่

วันพุธที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เข้าร่วมการประชุมหารือมาตรการโครง...
23/12/2020

วันพุธที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เข้าร่วมการประชุมหารือมาตรการโครงการเราเที่ยวด้วยกัน ซึ่งเป็นการพิจารณาแนวทางการดำเนินมาตรการโครงการเราเที่ยวด้วยกันที่ผ่านมา และในระยะต่อไป โดยมีนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธาน ทั้งนี้มีคณะผู้บริหารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
.
#กรมการท่องเที่ยว #PRกรมการท่องเที่ยว #กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา #เราเที่ยวด้วยกัน #การท่องเที่ยว

วันพุธที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เป็นประธานแถลงข่าวความสำเร็จของโครงการ "Home Lo...
23/12/2020

วันพุธที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เป็นประธานแถลงข่าวความสำเร็จของโครงการ "Home Lodge ที่พักนักเดินทาง Diversity and Refinement" โดยมี นางสาววันทนา แจ้งประจักษ์ รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว นายบุญเสริม ขันแก้ว รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว นางสาววรธีรา สุวรรณศร ผู้อำนวยการกองพัฒนาบริการท่องเที่ยว และนางพัฒนศิริ ศัลยสิริ อิ้วตกส้าน ผู้อำนวยการกองพัฒนามาตรฐานบุคลากรด้านการท่องเที่ยว พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กรมการท่องเที่ยวและคณะสื่อมวลชน จำนวนกว่า ๕๐ คน เข้าร่วม ณ ห้องเพลินจิต โรงแรมแกรนด์เซนเตอร์ พอยต์ เพลินจิต ถนนวิทยุ กรุงเทพมหานคร
.
ซึ่งกรมการท่องเที่ยวได้กำหนดหลักเกณฑ์คุณภาพในการดำเนินการของผู้ให้บริการที่พักนักเดินทาง หรือ Home Lodge เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจได้อย่างถูกต้องและมีคุณภาพ สำหรับรองรับนักท่องเที่ยว โดยมีการลงพื้นที่เผยแพร่หลักเกณฑ์และตรวจประเมิน Home Lodge และผู้ที่ผ่านเกณฑ์จะได้รับตราสัญลักษณ์ Home Lodge
.
จากการตรวจประเมินที่พักนักเดินทาง หรือ Home Lodge มีผู้ที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพพร้อมให้บริการนักท่องเที่ยวกว่า ๔๘๐ แห่งทั่วประเทศ ทั้งนี้ กรมการท่องเที่ยวจะมีการทำการประชาสัมพันธ์ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ โดยในปัจจุบันมีเฟซบุ๊ก ThailandHomelodge ซึ่งมีรายชื่อของผู้ที่ผ่านเกณฑ์ประเมินทั้งหมดให้นักท่องเที่ยวเป็นทางเลือก ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถที่จะดูรายชื่อและติดต่อไปเพื่อใช้บริการได้
.
การพัฒนาที่พักในรูปแบบของ Home Lodge หรือที่พักนักเดินทางนี้ เป็นการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว โดยเฉพาะรายเล็ก หรือชุมชน เพื่อให้รองรับนักท่องเที่ยวได้ อีกส่วนหนึ่งคือความหลากหลายทางด้านการท่องเที่ยว เพราะที่พักนักเดินทางหลายแห่งอยู่ใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ อยู่ใกล้กับวิถีท้องถิ่นของแต่ละท้องถิ่น ทำให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปสัมผัสในสิ่งที่ต้องการจริงๆ เมื่อมีที่พักหลากหลายให้เลือกก็จะเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัดเพิ่มขึ้นอีกด้วย
.
#กรมการท่องเที่ยว #PRกรมการท่องเที่ยว #HomeLodge #ที่พักนักเดินทาง

วันพุธที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิ...
23/12/2020

วันพุธที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "เดิน-วิ่ง สามัคคี ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" โดยมีนายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วย ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมการท่องเที่ยว ร่วมกิจกรรม ณ ลานอเนกประสงค์หน้าอาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร
.
กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการรณรงค์สร้างความรักความสามัคคีของประชาชนคนไทยทุกหมู่เหล่า และส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชน ได้ใช้กิจกรรมการออกกำลังกายเป็นสื่อ รวมถึงการทำความดีด้วยการทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมของชุมชน โดยกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย กิจกรรมเต้นแอโรบิก กิจกรรมวิ่ง Fun Run ๔.๕ กิโลเมตร และการแสดงกิจกรรมนันทนาการ
.
นอกจากนั้น ยังมีกิจกรรมการทำกิจกรรมจิตอาสาร่วมกัน เพื่อทำนุบำรุงสนามกีฬาแห่งชาติ โดยการร่วมดูแลทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์โดยรอบและทาสีรั้วสนามกีฬาแห่งชาติ ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้มาตรการควบคุมโรคโควิด-๑๙ โดยจัดการควบคุมเส้นทางเข้าออก จุดตรวจวัดอุณหภูมิ จุดให้บริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ มีการเว้นระยะห่าง และรณรงค์ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องดูแลตนเอง
.
นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า “รัฐบาลให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย โดยมุ่งส่งเสริมการใช้กิจกรรมนันทนาการและกีฬาเป็นเครื่องมือ ในการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนอย่างครบวงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน สร้างนิสัยรักกีฬาและมีน้ำใจเป็นนักกีฬา และใช้กีฬา นันทนาการในการพัฒนาจิตใจ สร้างความสามัคคีของคนในชาติหล่อหลอมการเป็นพลเมืองดี เน้นการจัดกิจกรรมกีฬา สร้างโอกาสและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬาอย่างต่อเนื่อง ปลูกฝังให้มีคุณธรรมของความเป็นนักกีฬา มีระเบียบ วินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และรู้จักการขอโทษ เพื่อส่งเสริมการมีน้ำใจนักกีฬา การเคารพและปฏิบัติตามกฎกติกามารยาท อันจะช่วยรณรงค์สร้างความรัก ความสามัคคีของประชาชนคนไทย ด้วยการ เดิน–วิ่ง สามัคคี และร่วมกันทำความดีด้วยการทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมของชุมชนให้คงอยู่และพัฒนาอย่างยั่งยืน”
.
“อย่างไรก็ตาม ในสถานการณ์การณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ขอให้พี่น้องประชาชนทุกคน ปฏิบัติตามมาตรการที่ทางรัฐบาลกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด การ์ดอย่าตก และขอให้มทุกคนหมั่นดูแลและรักษาสุขภาพของตัวเองให้แข็งแรงอยู่เสมอ ซึ่งผมมั่นใจว่าการออกกำลังกาย จะช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอีกทางหนึ่งด้วย” รมต.พิพัฒน์ กล่าวเสริม
.
#กรมการท่องเที่ยว #PRกรมการท่องเที่ยว #กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา #พิพัฒน์รัชกิจประการ #จิตอาสา #จิตอาสา904 #โควิด19 #COVID19 #NewNormalชีวิตวิถีใหม่

23/12/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

ครอบครัวข้าราชการไทย หัวใจพอเพียง
.
#กรมการท่องเที่ยว

“ความสุขที่ได้มา ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการพอเพียง"
...................................................................................
ความสุขมีหลายรูปแบบ แม้เพียงสิ่งง่ายๆ หากเราเข้าใจ เราก็จะเข้าถึง และเราจะพัฒนา ต่อยอด และเราสามารถปรับใช้ได้กับทุกอย่าง เพียงเท่านี้ เราก็จะมีความสุขได้ไม่ยาก

รถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยพระราชทาน ลงพื้นที่ตลาดกลางกุ้ง จังหวัดสมุทรสาคร.#กรมการท่องเที่ยว
23/12/2020

รถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยพระราชทาน ลงพื้นที่ตลาดกลางกุ้ง จังหวัดสมุทรสาคร
.
#กรมการท่องเที่ยว

กระทรวงสาธารณสุข ส่ง "รถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยพระราชทาน" ลงพื้นที่ตลาดกลางกุ้ง จ.สมุทรสาคร

กระทรวงสาธารณ​สุขได้ส่งรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยที่ได้รับพระราชทานจากพระบาท​สมเด็จ​พระเจ้า​อยู่​หัว​ฯ จำนวน 3 คัน ลงพื้นที่ตลาดกลางกุ้ง จ.สมุทรสาคร​ ทันที เพื่อทำการตรวจผู้ที่พักอาศัย และเก็บตัวอย่างประชาชนกลุ่มเสี่ยง ในตลาดกลางกุ้งจังหวัดสมุทรสาคร ประมาณ 4,000 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าว ในจำนวนนี้มีคนไทยอยู่ประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ ขณะนี้ตรวจหาเชื้อไปแล้วกว่า 2,000 คน ส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์กับตลาด และจะขยายการสอบสวนโรคต่อไป

โดยรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทานนี้ มีความพร้อมด้วยวัสดุอุปกรณ์สำหรับการเก็บตัวอย่าง ได้แก่
หลอดเก็บตัวอย่าง VTM จำนวน 2,500 หลอด
ไม้ swab และ Throat swab 2,500 NPS
ชุดตรวจ Rapid Ab test 200 test
วัสดุกับ ppe ปรอท 100 ชิ้น
กาวน์กันน้ำ 200 ตัว
surgical mask 500 ชิ้น
หมวกคลุมผม 200 ชิ้น
face shield 100 ชิ้น
alcohol 5 ลิตร 10 แกลลอน
ถุงแดง 5 กิโลกรัม

#ทรงพระเจริญ
#รถตรวจเชื้อนิรภัย
#มหาชัย
#สมุทรสาคร

วันอังคารที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิ...
22/12/2020

วันอังคารที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการคืนเงินสำหรับมาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ ซึ่งเป็นการพิจารณาการขอรับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม ร้อยละ ๒ ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม หรือ ภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย ของภาพยนตร์จากสหรัฐอเมริกา และ ร่างประกาศกรมการท่องเที่ยวเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการ เงื่อนไข สำหรับการขอรับสิทธิประโยชน์ ตามมาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย พ.ศ. ...
.
โดยมี นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว นางสาวอุบลวรรณ สุจริตกุล ผู้อำนวยการ กองกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์ต่างประเทศ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมการท่องเที่ยว พร้อมด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
.
#กรมการท่องเที่ยว #PRกรมการท่องเที่ยว #การถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย #ThailandFilmOffice #มาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย

วันอังคารที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว พร้อมด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการ ...
22/12/2020

วันอังคารที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว พร้อมด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมการท่องเที่ยว เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ โดยมี นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุม
.
ทั้งนี้มี ผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ ข้าราชการ ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงแรงงาน กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
.
การประชุมครั้งนี้เป็นการพิจารณาเรื่อง
- ร่างประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง กำหนดวิชาเกี่ยวกับมัคคุเทศก์สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ (ระดับอนุปริญญา) พ.ศ. ....
- ร่างประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง กำหนดวิชาเกี่ยวกับมัคคุเทศก์สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ (ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง) พ.ศ. ....
- ร่างประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดให้มีมัคคุเทศก์ต่อจำนวนนักท่องเที่ยว พ.ศ. ....
.
#กรมการท่องเที่ยว #PRกรมการท่องเที่ยว #ธุรกิจนำเที่ยว #มัคคุเทศก์ #บริษัททัวร์ #ไกด์

📣กรมการท่องเที่ยวจัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องใน...
22/12/2020

📣กรมการท่องเที่ยวจัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย จำนวน 25 บริษัท (บริษัทละ 3 คน)
.
🔹เพื่อให้ผู้ประสานงานการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย และผู้รับผิดชอบจัดทำบัญชีกองถ่ายทำภาพยนตร์ มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถรวบรวมเอกสารหลักฐานทางการเงิน เพื่อขอรับสิทธิประโยชน์ตามมาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ ตามระเบียบของกรมสรรพากร
.
🔸อบรมระหว่างวันที่ 21 - 22 มกราคม 2564 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
.
🔹เปิดรับสมัครตั้งแต่ 23 ธันวาคม 2563 ถึง 12 มกราคม 2564 หรือจนกว่าผู้สมัครเต็มจำนวน
.
ดูรายละเอียดการอบรม วิธีการสมัคร ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการอบรม 👆 https://www.dot.go.th/news/inform/detail/4536
.
📌วิธีแนบเอกสารประกอบการสมัครเข้าร่วมการอบรม
.
หลังจากลงทะเบียนเว็บไซต์ http://www.thailandtourismprofessional.org และลงทะเบียนหลักสูตร "การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย" เรียบร้อยแล้ว จะได้รับอีเมลแจ้งยืนยันการลงทะเบียนหลักสูตรการอบรม ให้ส่งต่อ (Forward) อีเมลดังกล่าว พร้อมแนบเอกสารแนบอื่นๆ เช่น ใบสมัคร ใบขึ้นทะเบียนผู้ประสาน หรือใบมอบอำนาจ (ถ้ามี) มาที่อีเมล 📧 [email protected]
.
🔹ผู้เข้ารับการอบรมตลอดจะได้เกียรติบัตรจากกรมการท่องเที่ยว
.
#กรมการท่องเที่ยว #การถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย #ผู้ประสานงานการถ่ายทำภาพยนตร์ #ThailandFilmOffice

📌กรมการท่องเที่ยวจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เขตพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวในท้องถิ่นหรือชุมชน 26 พื้นที่ เพื่อให้ทางพื้นที่นำไป...
22/12/2020

📌กรมการท่องเที่ยวจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เขตพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวในท้องถิ่นหรือชุมชน 26 พื้นที่ เพื่อให้ทางพื้นที่นำไปติดตั้งเพื่อประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจในเรื่องเขตพื้นที่ฯ ให้นักท่องเที่ยวทราบถึง Motto คุณค่า อัตลักษณ์ของชุมชน ยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว และสร้างงานมัคคุเทศก์ท้องถิ่น กระจายรายได้สู่ชุมชน
.
💎เขตพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวในท้องถิ่นหรือชุมชน 26 พื้นที่ ได้แก่
.
1. ชุมชนบ้านนาต้นจั่น จังหวัดสุโขทัย
2. ชุมชนบ้านน้ำเชี่ยว จังหวัดตราด
3. ชุมชนบ้านรวมไทย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
4. ชุมชนแหลมสัก จังหวัดกระบี่
5. ชุมชนบ้านโคกเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
6. ชุมชนบ้านสันลมจอย จังหวัดเชียงใหม่
7. ชุมชนบ้านไร่กองขิง จังหวัดเชียงใหม่
8. ชุมชนบ้านท่าขันทอง จังหวัดเชียงราย
9. ชุมชนท่องเที่ยวดอยผาหมี จังหวัดเชียงราย
10. ชุมชนท่ามะโอ จังหวัดลำปาง
11. ชุมชนเมืองเก่าสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
12. ชุมชนบ้านคุกพัฒนา จังหวัดสุโขทัย
13. ชุมชนนครชุม จังหวัดกำแพงเพชร
14. ชุมชนบ่อสวก จังหวัดน่าน
15. ชุมชนบ้านภู จังหวัดมุกดาหาร
16. ชุมชนบ้านชีทวน จังหวัดอุบลราชธานี
17. ชุมชนตะเคียนเตี้ย จังหวัดชลบุรี
18. ชุมชนท่องเที่ยวบ้านทะเลน้อย จังหวัดระยอง
19. ชุมชนเมืองโบราณทวารวดี อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
20. ชุมชนตำบลบ้านแหลม จังหวัดสุพรรณบุรี
21. บ้านถ้ำเสือโฮมสเตย์ จังหวัดเพชรบุรี
22. ชุมชนบ้านปราสาท จังหวัดนครราชสีมา
23. ชุมชนบ้านนาตีน จังหวัดกระบี่
24. ชุมชนท่องเที่ยวบ่อหินฟาร์มสเตย์ บ้านพรุจูด จังหวัดตรัง
25. ชุมชนท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
26. ชุมชนบ้านวังน้ำมอก จังหวัดหนองคาย
.
#กรมการท่องเที่ยว #เขตพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวในท้องถิ่นหรือชุมชน #มัคคุเทศก์ท้องถิ่น #ไกด์ท้องถิ่น #สิ่งอำนวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว #มาตรฐานเพื่อการท่องเที่ยว #กองพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

22/12/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ตอนที่ 16 ฝีพระหัตถ์งานช่างในการบำรุงศิลปวัฒนธรรม
.
#กรมการท่องเที่ยว

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ตอนที่๑๖

"ฝีพระหัตถ์งานช่างในการบำรุงศิลปวัฒนธรรม พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ในการทำนุบำรุงฝีมือช่าง"

ทุ่งหลวงโฮมสเตย์ จังหวัดสุโขทัย หนึ่งในโฮมสเตย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย จากกรมการท่องเที่ยว🏡🛏.#กรมการท่องเที...
22/12/2020

ทุ่งหลวงโฮมสเตย์ จังหวัดสุโขทัย หนึ่งในโฮมสเตย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย จากกรมการท่องเที่ยว🏡🛏
.
#กรมการท่องเที่ยว #เที่ยวอุ่นใจไปกับช้างชูงวง
#ThailandTourismStandard #changaoonjai #มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย

วันนี้น้องชูงวงพามุ่งหน้าไปยังเมืองเก่า จังหวัดสุโขทัย พร้อมทำความรู้จักกับ “ทุ่งหลวงโฮมสเตย์” ที่มีบริการทั้งที่พัก ทั้งได้เรียนรู้วิถีชุมชน มีเครื่องปั้นดินเผาจำหน่าย งานนี้ได้ทั้งชม ทั้งช้อปกันอย่างจุใจไปเลย และที่สำคัญที่นี่ได้รับการรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย จากกรมการท่องเที่ยว จะไปเมื่อไหร่ก็ประทับใจอย่างแน่นอน 🤩🤩

#กรมการท่องเที่ยว #เที่ยวอุ่นใจไปกับช้างชูงวง
#thailandtourismstandard #changaoonjai #ช้างอุ่นใจ
#มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย

วันจันทร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น. อธิบดีกรมการท่องเที่ยว มอบหมายให้ นายบุญเสริม ขันแก้ว รองอธิบดีกรมการท่องเที่...
21/12/2020

วันจันทร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น. อธิบดีกรมการท่องเที่ยว มอบหมายให้ นายบุญเสริม ขันแก้ว รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว เข้าร่วมการประชุมหารือระหว่าง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา (นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ) กับ สภาธุรกิจสหรัฐอเมริกา - อาเซียน (US - ASEAN Business Council : US - ABC) โดยมี คณะผู้บริหารกระทรวงฯ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องราชดำริ ๒ โรงแรมเดอะเซนต์ รีจิส ถนนราชดำริ กรุงเทพมหานคร
.
การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือในประเด็นความร่วมมือในสาขาการท่องเที่ยวระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกา ในบริบทของการแพร่ระบาดของโรค COVID-19
.
สรุปสาระสำคัญในส่วนที่เกี่ยวกับกรมการท่องเที่ยว ดังนี้
.
๑. กทท. ได้นำเสนอข้อมูลโครงการท่องเที่ยวสีขาว ซึ่งเน้นหลักความสะอาด ปลอดภัย เป็นธรรม สำหรับผู้ประกอบการร้านค้า รถสาธารณะในแหล่งท่องเที่ยว ให้ตระหนักถึงหลักดังกล่าวเพื่อบริการนักท่องเที่ยว
.
๒. กทท. ยังได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบอีกว่า กรมการท่องเที่ยวได้ตระหนักถึงการกระจายรายได้ในแหล่งชุมชน โดยส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวชุมชน (Community Based Tourism : CBT) เพื่อกระจายรายได้และลดความเหลื่อมล้ำ
.
๓. อีกทั้ง กทท. ได้พัฒนาในเรื่องที่พักของชุมชนคือ Home Stay และ Home Lodge โดย กทท. ขอให้ Airbnb ซึ่งเป็นสมาชิกของ US - ABC ประชาสัมพันธ์ที่พักแบบ Home Stay และ Home Lodge ให้นักท่องเที่ยวมาใช้บริการเพิ่มมากขึ้นต่อไป ซึ่ง Airbnb ไม่ขัดข้อง
.
#กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา #พิพัฒน์รัชกิจประการ #กรมการท่องเที่ยว #การท่องเที่ยว #อาเซียน #ASEAN

ที่อยู่

120 หมู่ 3 อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
Bangkok
10210

การเดินทางที่แนะนำ : รถไฟฟ้าสายสีเขียว (BTS) สถานีกรมทหารราบที่ 11 ประตูทางออก 3 ต่อรถประจำทางสาย 51 ม.เกษตรศาสตร์-ปากเกร็ด ลงศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6621413333

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมการท่องเที่ยว Department of Tourismผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขอเชิญเข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวกลุ่มคนพิการและผู้สูงอายุ 📷จัดโดย ศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษา สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 📷ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ โรงแรม โรงแรม แกรนด์ฟอร์จูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 📷ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย เพิ่มเติมรายละเอียดที่ http://sasin.webstriple.com/ 📌👉 ลงทะเบียนการอบรมที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSce02V_pNuI_txE0d8-DoyP6IXnCya_Al3dCIqSUN6psgbmOQ/viewform?vc=0&c=0&w=1 #อบรมฟรี #อบรม #นครศรีธรรมราช #สุราษฎร์ธานี #กระบี่ #ตรัง #ท่องเที่ยว #ผู้สูงอายุ