Geoparks Thailand

Geoparks Thailand อุทยานธรณีประเทศไทย
(2)

เปิดเหมือนปกติ

อุทยานธรณีเพชรบูรณ์ Phetchabun Geopark
21/11/2020

อุทยานธรณีเพชรบูรณ์ Phetchabun Geopark

ทีมงานอุทยานธรณีเพชรบูรณ์ลงพื้นที่ น้ำตกตาดใหญ่ บ้านดงมะไฟ ต.โคกมน อ.น้ำหนาว เพื่อตรวจดูการปรับปรุงพื้นที่เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว .. ร้านค้า ที่จอดรถ ป้ายบอกทาง จุดชมวิว และบันไดเดินลงไปชมชั้นหินด้านบนของน้ำตกที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งต่อไปจะต้องปรับปรุงถนน จัดทำห้องสุขา จัดทำป้ายสื่อความหมายธรณีวิทยาและมาตรการในการเข้าชมเพื่อการอนุรักษ์ .. 19 พย. 2563

21/11/2020

ขอนแก่นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๒ ประจำปี ๒๕๖๔รอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันที่ ๔ GEO PARK KHON KAEN GAME

กรมพลศึกษา ได้มอบหมายให้จังหวัดขอนแก่น เป็นจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่ ๔๒ ประจำ ๒๖๔ รอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันที่ ๔ ในชื่อการแข่งขัน "GEO PARK KHONKAEN GAME"

ดร.สุรสิทธิ์ สิงห์หลง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น ได้กล่าวว่า กำหนดการแข่งขันวันที่ ๒๓ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เพื่อคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนเขตการ
แข่งขันที่ เข้าร่วมกรแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๒ ประจำปี ๒๕๖๔ "เทียนนกแก้วเกมส์"ณ จังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

โดยจะมีการแข่งขันชนิดกีฬาในสนามกีฬาของจังหวัดขอนแก่น ทั้งหมด ๒๒ ชนิดกีฬา ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงที่จังหวัดขอนแก่น มีงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี ๒๕๖๓ พอดี ซึ่งจะได้เชิญชวน นักกีฬาและผู้เกี่ยวข้องมาร่วมงานด้วย สอดรับกับนโยบายรัฐบาล ที่ต้องการให้ขอนแก่น เป็นเมือง MICE CITY และนโยบายของกระทรวงการท่องเทีียวและกีฬา หรือ Spot For All คาดว่าจะมีจำนวนนับหมื่นคนที่เดินทางมาที่จังหวัดขอนแก่น

จึงขอเชิญชวนชาวขอนแก่น ร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีในการให้การต้อนรับ คณะนักกีฬาที่จะเดินทางมาร่วมการแข่งขันที่จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๓ ที่จังหวัดขอนแก่นด้วย

#GEOPARK KHONKAENGAME 2020 #prkhonkaen

อุทยานธรณีเพชรบูรณ์ Phetchabun Geopark
20/11/2020

อุทยานธรณีเพชรบูรณ์ Phetchabun Geopark

UTM E 796754 N 1850787 ... Lat-Long 16.721192 101.782905 .....
น้ำตกตาดใหญ่ น้ำตกผาแคนยอน บ้านดงมะไฟ ต.โคกมน อ.น้ำหนาว
เป็นน้ำตกเกิดจากทางน้ำของห้วยตาดฟ้ากัดเซาะไปตามรอยแตกในชั้นหิน สามารถแบ่งเป็นสองระดับคือ ช่วงแรก สามารถเดินลงไปตามชั้นหินที่มีลักษณะเหมือนขั้นบันไดเพื่อไปชมหน้าผาน้ำตกได้ ความกว้างประมาณ 20 เมตร ความยาวประมาณ 100 เมตร ช่วงที่ 2 คือ บริเวณหน้าผาน้ำตก มีหน้าผาสูงชันซึ่งมีความสูงประมาณ 80 เมตร มีป่าเขาโอบล้อมทั้งซ้ายขวาสวยงามมาก น้ำตกตาดใหญ่ยังเป็นเส้นแบ่งระหว่างจังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดขอนแก่นอีกด้วย
ลักษณะธรณีวิทยา จัดอยู่ในหมู่หินตาดฟ้า หมวดหินห้วยหินลาด ประกอบด้วย หินโคลน หินดินดาน สีเทาดำ แสดงชั้นชัดเจนมาก ชั้นบางถึงปานกลาง แทรกสลับด้วยชั้นหินปูน และหินทราย สีเทาดำ
การเกิดน้ำตกตาดใหญ่ เมื่อประมาณ 230-200 ล้านปีมาแล้ว ซึ่งเป็นยุคไทรแอสซิกตอนปลาย บริเวณนี้ มีการสะสมตะกอนตามทะเลสาบน้ำจืด หนองน้ำหรือบึงน้ำ ใช้เวลาหลายล้านปีตะกอนเหล่านี้ก็ได้กลายเป็นชั้นหินดินดานและหินโคลน ต่อมาเมื่อประมาณ 40 ล้านปีที่แล้วเกิดการเคลื่อนที่ของแผ่นอนุทวีปชาน-ไทยชนกับแผ่นอนุทวีปอินโดไชน่า แรงบีบอัดทำให้ชั้นหินบริเวณนี้ยกตัวขึ้นเป็นภูเขา เกิดความคดโค้งโก่งงอของชั้นหิน เกิดรอยแตก และรอยเลื่อน ในขณะเดียวกันชั้นหินยังถูกกัดเซาะด้วยน้ำ ลม และแสงแดด ทำให้เนื้อหินผุกร่อน แตกหลุด และถูกพัดพาไปตามกระแสน้ำ จนในที่สุดเกิดเป็นผาชันบริเวณน้ำตกดังที่เห็นในปัจจุบัน
ชั้นของหินดินดานที่เห็นเป็นชั้นเล็ก ๆ ทับถมกันขึ้นมาจนเป็นแผ่นหนา เกิดจากการที่ตะกอนถูกน้ำพัดพามาในแต่ละฤดูที่แตกต่างกัน ถ้าปีไหนฝนตกมาก น้ำแรง ก็จะพาตะกอนมาสะสมตัวได้มาก เกิดเป็นชั้นที่หนา ตะกอนจะเม็ดใหญ่ แต่ถ้าปีไหนน้ำน้อย การตะกอนก็จะเป็นชั้นบาง ๆ ซึ่งขบวนการที่ตะกอนสะสมตัวกันได้หนาขนาดนี้ กินเวลาหลายล้านปี
การเดินทาง เมื่อถึงบ้านโคกนม เลยวัดโคกมนไปนิดหน่อย เลี้ยวขวาที่ทางแยก มีป้ายบอกทางไปน้ำตกหลายแห่ง เป็นทางคอนกรีตไป ประมาณ 4 กม. ถึงบ้านดงมะไฟ เลี้ยวซ้ายไปตามถนนดินอีก 2 กม. เลี้ยวขวาอีกทีตามที่ป้ายบอกทาง จากลานจอดรถ เดินลงไปตามชั้นหินตลอดระยะทางประมาณ 100 เมตรที่สะดวกพอสมควร มีต้องไต่บันไดไม้ 2 แห่ง ไม่ควรไปยืนริมหน้าผามากเกินไป ขากลับต้องเดินไต่ขึ้นตามชั้นหินพอสมควร และไม่ควรไปหลังจากฝนตกใหม่ ๆ

กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ของ อุทยานธรณีโคราช
15/11/2020

กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ของ อุทยานธรณีโคราช

2020.11.15
#เดินวิ่งปั่นท่าช้างโคราชจีโอพาร์ค ครั้งที่ 2
#WalkRunBikeThaChang
#Khoratgeopark Season 2

ใครที่มาสะสมเหรียญช้างดึกดำบรรพ์ 10 สกุล ของ อ.เฉลิมพระเกียรติ คราวที่แล้วท่านจะได้เหรียญสะสมเป็นช้างสี่งากอมโฟธีเรียม (Gomphotherium)

สำหรับเหรียญรอบนี้เป็นช้างสี่งาเตตระโลโฟดอน (Tetralophodon) ซึ่งเป็นช้างที่มีหน้าตาคล้ายกับกอมโฟธีเรียมพอสมควร คือ มี 4 งาเหมือนกัน แต่ว่าตัวขากรรไกรล่างกะงาคู่ล่างนั้นจะหดสั้นกว่ามาก มีความสูงประมาณ 2.6 เมตร ซึ่งก็พอๆ กะช้างเอเชียปัจจุบัน และมีอายุอยู่ในช่วงปลายสมัยไมโอซีนตอนกลาง หรือประมาณ 12.4-7.8 ล้านปีก่อน

ชื่อเตตระโลโฟดอน มาจากลักษณะของฟัน โดย เตตระ แปลว่า สี่ + โลฟ แปลว่า สัน และ + โอดอน แปลว่า ฟัน ดังนั้น ชื่อนี้ จึงมีความหมายว่า เป็นช้างที่ฟันมีสันฟัน 4 สัน ทั้งในฟันกรามซี่ที่ 2 และซี่ที่ 3 อย่างไรก็ตาม ในพวกที่มีวิวัฒนาการที่สูงขึ้น หรืออายุใหม่ขึ้นมา อาจจะมีสันฟันในซี่ที่ 3 มากกว่า 4 สัน ก็ได้ครับ

ในประเทศไทยเรา นอกจากจะพบเตตระโลโฟดอน ที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติแล้ว ยังพบที่ภาคเหนือ คือ เหมืองถ่านหินเชียงม่วน จังหวัดพะเยา อีกด้วย

สำหรับงานครั้งนี้แลดูคนจะเยอะกว่าครั้งที่แล้ว เพราะมีผู้เข้าร่วมกว่า 1,500 คน และที่น่าชื่นใจมาก ก็คือ โรงทาน ซึ่งมากันแทบทุกตำบล เป็นการแสดงถึงความร่วมมือกันของทุกภาคส่วนในพื้นที่ ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของโคราชจีโอพาร์ค ให้ไปสู่เป้าหมาย คือ การได้รับประกาศเป็นจีโอพาร์คโลก จากยูเนสโก ต่อไป

ขอขอบพระคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกๆ ท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าภาพหลัก ก็คือ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ นำโดยท่านนายอำเภอจีรศักดิ์ แสงหอย ท่านปลัดอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนในอำเภอ รวมไปถึงอาสาสมัครทุกหน่วย ทั้งในอำเภอเฉลิมพระเกียรติเอง และอำเภออื่นๆ จนทำให้งานนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

Khorat Geopark - อุทยานธรณีโคราช
14/11/2020

Khorat Geopark - อุทยานธรณีโคราช

#ดูนก
#Khoratgeopark

#เขาจันทน์งาม นอกเหนือจาก #ภาพเขียนสีสี่พันปี แล้ว การดูนกก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจ สำหรับนักดูนกสมัครเล่น

วันนี้เราเจอนกมากถึง 25 ชนิด ด้วยกัน

14/11/2020
อุทยานธรณีเพชรบูรณ์ Phetchabun Geopark

อุทยานธรณีเพชรบูรณ์ Phetchabun Geopark

ติดต่อผู้ใหญ่สุชาติ พรหมมูล บ้านดงมะไฟ ต.โคกมน 085-2683163 ได้เลยครับ สามารถนำชม แคนยอนน้ำหนาวและน้ำตกตาดใหญ่
ขอบคุณคลิปภาพจากเพจ หนีกรุง

อุทยานธรณีเพชรบูรณ์ Phetchabun Geopark
14/11/2020

อุทยานธรณีเพชรบูรณ์ Phetchabun Geopark

อุทยานธรณีเพชรบูรณ์ได้รับการรับรองและประกาศให้เป็นอุทยานธรณีระดับประเทศแล้ว เมื่อวันที่ 23 กย. 2563
ขอขอบคุณทีมงาน คณะกรรมการบริหาร ผู้สนับสนุนและเครือข่ายของอุทยานธรณีเพชรบูรณ์ทุกท่าน ที่ได้ทำงานกันอย่างหนักจนบรรลุวัตถุประสงค์ เพื่อจังหวัดเพชรบูรณ์ของเรา

ด้านความโดดเด่นทางธรณีวิทยาของอุทยานธรณีอุทยานธรณีถูกนําเสนอถึงการเป็นส่วนหนึ่งของ แนวคดโค้งเลย - เพชรบูรณ์ (Loei – Phetchabun Fold belts) โดยเกิดจากการเคลื่อนเข้าหากันของอนุ ทวีปสองแผ่นคือ แผ่นชานไทย และอินโดไชนา โดยปรากฏหลักฐานให้เห็นตั้งแต่การเป็นทะเลโบราณใน ยุคเพอร์เมียน แสดงหลักฐานการตกสะสมของตะกอนคาร์บอเนตอย่างต่อเนื่อง โดยอุทยานธรณีเสนอแหล่งธรณีวิทยาถ้ำใหญ่น้ําหนาวเป็นแหล่งธรณีวิทยาที่มีความสําคัญและโดดเด่น จากศึกษาจากซากดึกดําบรรพ์คตข้าวสารหรือฟิวซูลินิดบริเวณถ้ำใหญ่น้ําหนาว แสดงถึงแผ่นดินบริเวณอําเภอน้ําหนาวนี้เคยเป็น ส่วนหนึ่งของพื้นทะเลโบราณ (Paleo - Tethys) ซึ่งกั้นอยู่ระหว่างแผ่นเปลือกโลกอินโดจีนและแผ่นเปลือกโลกชาน-ไทย โดยหินปูนหรือตะกอนคาร์บอเนตมีการสะสมตัวอยู่ใกล้กับฝั่งทะเลของแผ่นเปลือกอินโดจีน ซึ่งมีสภาพตื้นและอบอุ่น ก่อนจะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดภายในโลกทําให้แผ่นเปลือกโลกทั้ง สองเคลื่อนตัวเข้าหากันและเกิดการปิดตัวลงของทะเลโบราณ (Paleo - Tethys) ทําให้สภาพแวดล้อมการสะสมตะกอนเปลี่ยนไป จากตะกอนคาร์บอเนตในทะเลเปลี่ยนไปเป็นตะกอนที่สะสมตัวบนบก จากนั้นมี การสะสมตัวของตะกอนบนบกแสดงหลักฐานในแหล่งธรณีวิทยาหลายแหล่ง เช่น ผารอยตีนอาร์โคซอร์ เป็นหนึ่งในหลักฐานทางธรณีวิทยาที่สําคัญที่พบอยู่ในเขตอุทยานธรณีเพชรบูรณ์ ปรากฏอยู่บริเวณเชิงผา ใกล้กับตาดห้วยน้ําใหญ่ บ้านนาพอสอง อําเภอน้ําหนาว โดยพบเป็นซากดึกดําบรรพ์รอยทางเดินประทับ อยู่บนหินทรายซึ่งมีลักษณะเป็นหน้าผาชัน แสดงลักษณะเป็นหน้าผาค่อนข้างเรียบ ชั้นหินนี้ถูกจัดให้อยู่ในส่วนบนของหมวดหินห้วยหินลาด กลุ่มหินโคราชมีอายุไทรแอสซิกตอนปลาย เสริมด้วยแหล่งธรณีวิทยา และแหล่งธรรมชาติที่แสดงการตกสะสมของตะกอนบก เช่น แหล่งแคนยอนน้ําหนาว แหล่งน้ําตกตาดใหญ่ แหล่งน้ําตกพรานบา สื่อให้นักท่องเที่ยวเห็นภาพได้อย่างชัดเจน และเข้าใจง่ายถึงการสะสมตัวของตะกอน บนบกโดยเป็นชั้นหินทราย มีกรวดปนบ้าง สลับกับหินดินดาน และพบซากดึกดําบรรพ์สัตว์เลื้อยคลานอายุก่อนการเกิดไดโนเสาร์ และพบโครงกระดูกไดโนเสาร์ที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยและที่พบในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และนับเป็นการพบซากดึกดําบรรพ์โปรซอโรพอดเป็นครั้งแรกในภูมิภาคนี้ โดยเป็นโครง กระดูกสะโพกส่วนหน้าของไดโนเสาร์โปรซอโรพอด มีอายุประมาณ ๒๐๐ ล้านปี (ไดโนเสาร์ในยุคไทรแอสซิกตอนปลาย) และระหว่างช่วงเวลาที่แผ่นเปลือกโลกเกิดการชนกัน ผลจากการชนกันของแผ่นเปลือกโลกอินโดจีนและชาน-ไทยในครั้งนั้น นอกจากทําให้เกิดปรากฏการณ์ข้างต้นแล้วยังเกิดแนวรอยคดโค้ง เลย-เพชรบูรณ์แนวรอยคดโค้งนี้เป็นแผ่นดินที่ถูกทําให้เกิดการโค้งงอและเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างใน ระหว่างช่วงเวลาที่แผ่นเปลือกโลกเกิดการชนกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการคดโค้งของหมวดหินน้ําดุก ซึ่งเป็น แหล่งธรณีวิทยาในอุทยานธรณีเพชรบูรณ์ด้วย เป็นการร้อยเรียงเรื่องราวและหลักฐานทางธรณีวิทยาแสดง ถึงการปิดของทะเลโบราณ และการเริ่มเป็นแผ่นดินได้อย่างน่าสนใจ และครบถ้วนผ่านแหล่งธรณีวิทยา และแหล่งธรรมชาติที่เชื่อมโยงกันได้เป็นอย่างดี 

ด้านการอนุรักษ์ แหล่งธรณีวิทยาและแหล่งธรรมชาติส่วนใหญ่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติและป่าสงวนแห่งชาติ จึงมีกฎหมายคุ้มครองแหล่งที่ชัดเจน รวมถึงซากดึกดําบรรพ์มี พรบ. คุ้มครองซากดึกดําบรรพ์ เป็นกฏหมายคุ้มครองอย่างชัดเจนเช่นกัน

อ.อะไหล่ยนต์เพชรบูรณ์
14/11/2020

อ.อะไหล่ยนต์เพชรบูรณ์

น้ำหนาว อำเภอหนึ่งของจังหวัดเพชรบูรณ์ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ภูเขาสูง มีเขตป่าอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่อยู่ในอุทยานธรณีเพชรบูรณ์หลายสถานที่

อุทยานธรณีเพชรบูรณ์ Phetchabun Geopark
14/11/2020

อุทยานธรณีเพชรบูรณ์ Phetchabun Geopark

ทีมบริหารอุทยานธรณีเพชรบูรณ์และทีมงานคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประชุมหารือร่วมกับสมาชิกชมรมโฮมสเตย์น้ำหนาว ถึงแนวทางที่จะร่วมกันส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านธรณีวิทยาในพื้นที่อำเภอน้ำหนาว พร้อมทั้งสอบถามประเด็นความต้องการที่ทางชมรมฯ อยากให้คณะฯ เข้ามาช่วยเติมเต็มและพัฒนาร่วมกัน เพื่อยกระดับการให้บริการและสร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้กับคนน้ำหนาว .. 11 พย. 2563

อุทยานธรณีเพชรบูรณ์ Phetchabun Geopark
14/11/2020

อุทยานธรณีเพชรบูรณ์ Phetchabun Geopark

ผู้อำนวยการอุทยานธรณีเพชรบูรณ์ หารือร่วมกับนายก อบต.โคกมน และผู้ใหญ่บ้านดงมะไฟ ถึงเรื่องการปรับปรุงเส้นทางการเข้าชมน้ำตกตาดใหญ่ ทั้งด้านบนที่เป็นชั้นหินตะกอนที่คุณค่าทางธรณีวิทยา และด้านล่าง ที่เป็นน้ำตกที่สวยงาม ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก รวมทั้งการจัดบริการนำชมโดยชุมชน และได้มอบทุนทรัพย์ไว้เพื่อทำบันไดให้แข็งแรงและปรับปรุงเส้นทางเดินเข้าชมน้ำตกให้สะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น .. 11 พย. 2563

นวดแผนไทย ติดใจไปทั่วโลก@ขอนแก่น (ภาคที่ 3/6)
14/11/2020
นวดแผนไทย ติดใจไปทั่วโลก@ขอนแก่น (ภาคที่ 3/6)

นวดแผนไทย ติดใจไปทั่วโลก@ขอนแก่น (ภาคที่ 3/6)

พร้อมแล้วไปกันต่อ?.ในภาค 3?.. จากอุทยานไดโนเสาร์ศรีเวียง ถึงการนอนพักค้างในอุทยานแห่งชาติภูเวียง คราวนี้ ถึ....

14/11/2020
PR.KHONKAEN ปชส.ขอนแก่น

PR.KHONKAEN ปชส.ขอนแก่น

📌ขอนแก่นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๒ ประจำปี ๒๕๖๔รอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันที่ ๔ GEO PARK KHON KAEN GAME

👍กรมพลศึกษา ได้มอบหมายให้จังหวัดขอนแก่น เป็นจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่ ๔๒ ประจำ ๒๖๔ รอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันที่ ๔ ในชื่อการแข่งขัน "GEO PARK KHONKAEN GAME"

📌ดร.สุรสิทธิ์ สิงห์หลง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น ได้กล่าวว่า กำหนดการแข่งขันวันที่ ๒๓ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เพื่อคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนเขตการ
แข่งขันที่ เข้าร่วมกรแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๒ ประจำปี ๒๕๖๔ "เทียนนกแก้วเกมส์"ณ จังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

💢โดยจะมีการแข่งขันชนิดกีฬาในสนามกีฬาของจังหวัดขอนแก่น ทั้งหมด ๒๒ ชนิดกีฬา ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงที่จังหวัดขอนแก่น มีงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี ๒๕๖๓ พอดี ซึ่งจะได้เชิญชวน นักกีฬาและผู้เกี่ยวข้องมาร่วมงานด้วย สอดรับกับนโยบายรัฐบาล ที่ต้องการให้ขอนแก่น เป็นเมือง MICE CITY และนโยบายของกระทรวงการท่องเทีียวและกีฬา หรือ Spot For All คาดว่าจะมีจำนวนนับหมื่นคนที่เดินทางมาที่จังหวัดขอนแก่น

👍จึงขอเชิญชวนชาวขอนแก่น ร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีในการให้การต้อนรับ คณะนักกีฬาที่จะเดินทางมาร่วมการแข่งขันที่จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๓ ที่จังหวัดขอนแก่นด้วย

#GEOPARKKHONKAENGAME2020 #prkhonkaen

Global Geoparks Network
14/11/2020

Global Geoparks Network

เชิญชวนกันมาเยี่ยมชม Geoparks Thailand ตาม QR Code นี้ครับ
12/11/2020

เชิญชวนกันมาเยี่ยมชม Geoparks Thailand ตาม QR Code นี้ครับ

05/11/2020

วันนี้แอดมินจะพาทุกท่านมารู้จักกับอุทยานธรณีโคราช กันนะครับ....
ความหมายของ “อุทยานธรณีโคราช หรือ โคราชจีโอพาร์ค” หมายถึง “พื้นที่ลุ่มน้ำลำตะคอง ในเขตอำเภอสีคิ้ว สูงเนิน ขามทะเลสอ เมืองนครราชสีมา และ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ที่มีภูมิประเทศเขาเควสตา (เขารูปอีโต้) และฟอสซิล 3 ยุค 1 โดดเด่นเป็น เอกลักษณ์ (Cuesta & Fossil Land) เชื่อมโยงกับระบบนิเวศป่าเต็งรัง ป่าดิบแล้ง และวิถีชีวิตผู้คนกว่า 4,000 ปี

ความโดดเด่นของอุทยานธรณีโคราชจีโอพาร์คประกอบไปด้วย

1. ลักษณะภูมิประเทศเควสตา (Cuesta) หรือเขารูปอีโต้
“เควสตาโคราช (Khorat Cuesta)” เป็นชื่อเควสตาบริเวณขอบและใกล้ขอบที่ราบสูงโคราช (Khorat Plateau) ของหินทรายหมวดหินพระวิหารและหมวดหินภูพานที่ต้านทานมากกว่าหินโผล่ของหมวดหินอื่น ๆ จึงก่อให้เกิดเป็นเควสตาหรือเขารูปอีโต้ 2 แนวคู่ขนานกัน (Double Cuesta) จำนวนมากกว่า 20 เขา ในพื้นที่ จีโอพาร์ค โดยมีความสูงอยู่ในช่วง 400-800 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง เช่น เขายายเที่ยง เขาขนานจิต เขากระโดน เขาสะเดา เขาซับประดู่ เขาปืนแตก เขาเขียว เขาสามสิบส่าง เป็นต้น และอยู่ในเขต อำเภอสีคิ้ว กับอำเภอสูงเนิน เขาเหล่านี้เกิดจากลำตะคองและสาขาไหลตัดผ่านหรือเซาะกร่อน น้ำตะกอนกรวด ทราย ทรายแป้งและดินเหนียวไปทับถมในที่ราบหรือที่ราบลุ่มจนถึงอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จึงทำให้เกิดภูมิประเทศ เขาสลับหุบเขาเป็นแนวในทิศตะวันตกเฉียงเหนือ-ตะวันออกเฉียงใต้ ในบริเวณด้านตะวันตกสุด ซึ่งบางส่วน เกิดเป็นช่องเขาน้ำกัด (Water Gap) เช่น บริเวณลำตะคองระหว่างเขายายเที่ยงและเขาเขื่อนลั่น กับเขา ขนานจิตและเขาเตียน ทำให้สามารถสร้างเขื่อนล าตะคองได้ ส่วนบริเวณที่ถัดออกมาทางด้านตะวันออก ลำตะคองและสาขาไหลกัดเซาะพื้นที่มาก่อนหรือนานกว่า จึงเกิดภูมิประเทศเป็นเขาโดด ในพื้นที่ราบลูกคลื่นลอน ลาด โดยกระจายตัวเป็นแนวเขาโดดคู่ขนานกับแนวแรกที่กล่าวแล้ว คือ แนวเขาโดดเขาผาแดง – เขาพริก – เขาเขียว

2. ซากดึกดำบรรพ์
สิ่งที่เป็นความพิเศษเฉพาะพื้นที่ (Unique) ในทางธรณีวิทยา คือ ฟอสซิลไดโนเสาร์และสัตว์ร่วมยุค จำนวนมากและหลากหลายชนิดในชั้นหินกรวดมนปนปูนที่แทรกสลับชั้นอยู่กับหินทราย ในเขตอำเภอเมือง นครราชสีมา กับฟอสซิลช้างดึกด าบรรพ์และสัตว์ร่วมยุค รวมทั้งไม้กลายเป็นหินที่สะสมตัวอยู่ในชั้นตะกอนร่วน กรวดทราย ในเขตอ าเภอเฉลิมพระเกียรติเมืองนครราชสีมา และอำเภอขามทะเลสอ จนอาจกล่าวได้ว่า เมือง โคราช คือ มหานครแห่งบรรพชีวินของโลก หรือเวิร์ลพาลีออนโตโปลิส (World Paleontopolis)

1) แหล่งไดโนเสาร์ ในเขตอำเภอเมืองนครราชสีมา และอำเภอใกล้เคียง เป็นแหล่งพบฟอสซิลไดโนเสาร์จำนวนนับพันชิ้น ฟันไดโนเสาร์มากกว่า 200 ชิ้น และพบไดโนเสาร์อิกัวโนดอนต์สายพันธุ์ใหม่ของโลกแล้ว 3 สกุล มากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คือ ราชสีมาซอรัส สุรนารีเอ (Ratchasimasaurus suranareae) สยามโมดอน นิ่มงามมิ (Siamodon nimngami) และ สิรินธรน่า โคราชเอนซิส (Sirindhorna khoratensis) พบจระเข้สายพันธุ์ใหม่ของโลก โคราโตซูคัส จินตสกุลไล (Khoratosuchus jintasakuli) เต่าพันธุ์ใหม่ของโลกชนิด คิซิลคูเมมิส โคราชเอนซิส (Kizylkumemys khoratensis) รวมทั้ง ไดโนเสาร์พันธุ์กินเนื้อที่คาดว่ามีความยาวมากกว่า 10 เมตร ในจำพวก “คาร์คาโรดอนโตซอร์” (Carcharodontosaur)

2) แหล่งฟอสซิลไม้กลายเป็นหิน พบกระจายทั้งบนผิวดินและใต้ดินในทุกอำเภอของอุทยานธรณี ด้วยความสวยงามที่มีเนื้อดั่งอัญมณี ความหลากหลายชนิดและรูปแบบการพบในปริมาณที่มาก และพบเป็นพันธุ์ใหม่ของโลกหลายชนิดทำให้จังหวัดนครราชสีมาและหลายภาคส่วน ร่วมกันจัดตั้งสถาบันวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณีขึ้นในอำเภอเมืองนครราชสีมา และนับเป็นพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินขนาดใหญ่แห่งแรกของเอเชียและเป็น 1 ใน 7 แห่งของโลก

3) แหล่งฟอสซิลช้างลุ่มน้ำมูล เป็นแหล่งในอำเภอเฉลิมพระเกียรติและอำเภอเมืองนครราชสีมา ในพื้นที่ราบลุ่มบริเวณจุดบรรจบของลำตะคองกับแม่น้ำมูลที่เป็นสายหลักของภาคอีสาน รวมทั้งในลุ่มน้ำลำเชียงไกรอีกสาขาหนึ่งของแม่น้ำมูล โดยพบฟอสซิลช้างดึกดำบรรพ์หลากหลายสายพันธุ์ที่สุดในโลกที่มีอายุอยู่ในช่วง 16 – 0.01 ล้านปีก่อน คือพบถึง 10 สกุล จาก 55 สกุลที่พบทั่วโลก (ร้อยละ 18) ได้แก่ ช้างสี่งากอมโฟธีเรียม (Gomphotherium) ช้างงาจอบเล็กโปรไดโนธีเรียม (Prodeinotherium) ช้างงาเสียมโปรตานันคัส (Protanancus) เตตระโลโฟดอน (Tetralophodon) สเตโกโลโฟดอน (Stegolophodon) ไซโกโลโฟดอน (Zygolophodon) ช้างงาจอบใหญ่ไดโนธีเรียม (Deinotherium) ช้างสองงาไซโนมาสโตดอน (Sinomastodon) สเตโกดอน (Stegodon) และเอลิฟาส (Elephas) แหล่งพบเป็นบ่อทรายริมแม่น้ำมูลในตำบลท่าช้าง และพบร่วมกับสัตว์อื่น ๆ ซึ่งบางชนิดเป็นสายพันธุ์ใหม่ของโลก ได้แก่ อุรังอุตังโคราช (Khoratpithecus piriyai) บรรพบุรุษฮิปโปโบราณ คือ เมอริโคโปเตมัส ท่าช้างเอนซิส (Merycopotamus thachangensis) แรดโคราชไร้นอ (Aceratherium porpani) รวมทั้งฟอสซิลสัตว์อื่น ๆ อีกจำนวนมาก เช่น ยีราฟคอสั้น ม้าสามนิ้วฮิปปาเรียน ฮิปโปโบราณ ชาลิโคแธร์ เสือเขี้ยวดาบ หมูป่า กวางเขาเกลียว วัวควาย จระเข้ ตะโขง ตะพาบน้ำ หอยกาบ ฯลฯ โดยคาดว่าแหล่งฟอสซิลสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมท่าช้าง ซึ่งมีอายุอยู่ในสมัยไมโอซีน-ไพลโอซีน-ไพลสโตซีน มีความสำคัญเทียบเท่าแหล่งมรดกโลกเมสเซล (Messel) ซึ่งเป็นแหล่งฟอสซิลสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในสมัยอีโอซีน (57 – 36 ล้านปีก่อน) ของประเทศเยอรมนี ส่วนในพื้นที่ราบทางตอนเหนือของอำเภอเมืองนครราชสีมา พบฟอสซิลสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสมัยไพลโตซีนตอนปลาย หลากหลายชนิดมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ต่ำกว่า 15 ชนิด เช่น ไฮยีน่า ช้างสเตโกดอน ช้างเอลิฟาส กวางดาว กูปรี ลิงแม็คแคก หมาใน เลียงผาใต้ แรดชวา แรดอินเดีย เป็นต้น

05/11/2020

📍วันนี้มีข่าวที่น่าสนใจมาฝากกัน

ระหว่างวันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2563 นั้น ได้มีการประชุมประจำปี CCOP ครั้งที่ 56 (The 56th CCOP Annual Session) ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ ในการประชุมครั้งนี้มีการแสดงผลการดำเนินงานประจำปีที่สำคัญด้านธรณีศาสตร์และร่วมกันกำหนดกรอบแผนปฏิบัติการและงบประมาณ CCOP ให้บรรลุตามเป้าหมายภายใต้ CCOP Strategic Plan 2021-2025 เพื่อประโยชน์องค์รวมของประเทศสมาชิก

ทั้งนี้ในพิธีเปิดการประชุม นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ให้ความสำคัญแหล่งมรดกธรณีของประเทศไทย โดยเฉพาะแหล่งที่กำลังมีชื่อเสียงอย่าง "ถ้ำนาคา" และ "หินสามวาฬ" จ.บึงกาฬ แหล่งมรดกธรณีภาคอีสาน

"ถ้ำนาคา" 🐍สถานที่ที่มีหินลักษณะคล้ายพญานาคปรากฏอยู่ และ "หินสามวาฬ" 🐋ที่มีลักษณะคล้ายตัววาฬ เป็นฝูงพ่อแม่ลูก ซึ่งเป็นสถานที่ที่ได้รับความนิยมและถูกกล่าวถึงความมหัศจรรย์เป็นอย่างมากในช่วงที่ผ่านมา โดยในช่วงเดือนตุลาคมพื้นที่ได้มีการปิดปรับปรุงแหล่ง เพื่อพัฒนาให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยว รวมถึงจัดทำมาตรการปกป้องแหล่งให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ซึ่งหลังจากปรับปรุงเรียบร้อยแล้วนั้นในเดือนพฤศจิกายนสถานที่ได้กลับมาเปิดอีกครั้ง จึงขอเชิญชวนทุกท่านมาสัมผัสกับความมหัศจรรย์ของแหล่งมรดกธรณีอีสาน ประเทศไทย ที่สวยงามกันค่ะ

‼️การท่องเที่ยวควรศึกษาข้อมูลการปฏิบัติในพื้นที่เพื่อปฏิบัติอย่างถูกต้อง ปลอดภัย และไม่ควรขีด ขูด เขียนสถานที่ เพื่อดำรงไว้ซึ่งธรรมชาติที่สวยงามสู่รุ่นลูกหลานต่อไปค่ะ

ที่อยู่

ถนน พระรามที่ 6
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 16:00
อังคาร 09:00 - 16:00
พุธ 09:00 - 16:00
พฤหัสบดี 09:00 - 16:00
ศุกร์ 09:00 - 16:00

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Geoparks Thailandผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Geoparks Thailand:

วิดีโอทั้งหมด

คณะกรรมการส่งเสริมการอนุรักษ์แหล่งธรณีวิทยาและจัดตั้งอุทยานธรณี

เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์แหล่งธรณีวิทยา และการพัฒนาต่อยอดจนสามารถจัดตั้งเป็นอุทยานธรณีตามแนวทางของยูเนสโก ซึ่งถือเป็นการบริหารจัดการมรดกของแผ่นดินแบบองค์รวม โดยการปกป้อง คุ้มครอง การอนุรักษ์ และการพัฒนาเศษฐกิจอย่างยั่งยืน ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ที่เห็นชอบให้เสนออุทยานธรณีสตูลเป็นสมาชิกอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก และมอบหมายให้คระกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการเสนออุทยานธรณีสตูลเป็นสมาชิกอุทยานธรณีโลกของยูเนสโกต่อสำนัก เลขาธิการยูเนสโก ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงความพยามยามที่จะอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งธรณีวิทยาของประเทศให้สู่ระดับมาตราฐานสากล

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการอนุรักษ์แหล่งธรณีวิทยาและจัดตั้งอุทยานธรณี

อำนาจหน้าที่

๑. จัดทำนโยบาย แผน มาตรการ และแนวทางกสนอนุรักษ์แหล่งธรณีวิทยาและจัดตั้งอุทยานธรณี โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเพื่อให้เกิดความยั่งยืนของการอนุรักษ์แหล่งธรณีวิทยาและการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด