กรมหม่อนไหม

กรมหม่อนไหม "องค์กรนำด้านหม่อนไหมในอาเซียน พัฒนาไหมไทยอย่างยั่งยืนสู่สากล" ค่านิยม (Core Value) = SILK S = Social Responsibility หมายถึง มีความรับผิดชอบต่อสังคม I = Integrity หมายถึง ยึดมั่นคุณธรรม L = Leadership หมายถึง ความเป็นผู้นำ K = Knowledge หมายถึง มีองค์ความรู้
(7)

เปิดเหมือนปกติ

ประชุมกลั่นกรองงานวิจัยหม่อนไหม ครั้งที่ 8/256315 ตุลาคม 2563 : นางนงลักษณ์ เกตุเวชสุริยา รองอธิบดีกรมหม่อนไหม ที่ปรึกษา...
15/10/2020

ประชุมกลั่นกรองงานวิจัยหม่อนไหม ครั้งที่ 8/2563

15 ตุลาคม 2563 : นางนงลักษณ์ เกตุเวชสุริยา รองอธิบดีกรมหม่อนไหม ที่ปรึกษาคณะกรรมการกลั่นกรองงานวิจัยหม่อนไหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองงานวิจัยหม่อนไหม ครั้งที่ 8/2563 ซึ่งจัดในระหว่างวันที่ 15 - 16 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 กรมหม่อนไหม โดยมีผู้บริหาร ที่ปรึกษากรมหม่อนไหม และเจ้าหน้าที่ผู้ทำงานวิจัยเข้าร่วมประชุมด้วย

กรมหม่อนไหม's cover photo
14/10/2020

กรมหม่อนไหม's cover photo

กรมหม่อนไหมร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวง รัชกาลที่ 9วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2563 นายปราโมท...
13/10/2020

กรมหม่อนไหมร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวง รัชกาลที่ 9

วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2563 นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมหม่อนไหม ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม ในพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

กรมหม่อนไหมน้อมรำลึก ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวง รัชกาลที่ 913 ตุลาคม 2563 : นางพรพิณี บุญบันดาล  ผ...
13/10/2020

กรมหม่อนไหมน้อมรำลึก ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวง รัชกาลที่ 9

13 ตุลาคม 2563 : นางพรพิณี บุญบันดาล ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง พร้อมด้วยข้าราชการกรมหม่อนไหม ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมหม่อนไหม ให้เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จ.ปทุมธานี โดยนายวีระชัย นาควิบูลย์วงศ์ ประธานกรรมการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นประธาน และมีผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วมพิธีดังกล่าว

12 ตุลาคม 2563 : นางนงลักษณ์ เกตุเวชสุริยา รองอธิบดีกรมหม่อนไหม ได้รับมอบหมายจากนายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมหม่อนไหม ให้เข...
12/10/2020

12 ตุลาคม 2563 :
นางนงลักษณ์ เกตุเวชสุริยา รองอธิบดีกรมหม่อนไหม ได้รับมอบหมายจากนายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมหม่อนไหม ให้เข้าร่วมประชุมแนวทางสนับสนุนการจำหน่ายสินค้าเกษตรผ่านช่องทางตลาดทิพย์นิมิตร
ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการเกษตร
โดยมี นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม

การประชุมครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ ตลาดทิพย์นิมิตร เพื่อช่วยเหลือผู้ผลิตและผู้ประกอบการด้านการเกษตรได้มีโอกาสเข้าถึงผู้ซื้อและผู้บริโภคได้มากขึ้น

ตลาดทิพย์นิมิตร ตั้งอยู่ที่อำเภอบางพลี เป็นตลาดค้าปลีก ค้าส่ง ที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสมุทรปราการ เปิดตลอด 24 ชั่วโมง

อธิบดีกรมหม่อนไหม ลุยแหล่งผลิตไหมอุตสาหกรรมน่าน รุกแก้ปัญหาระบบน้ำ-การพัฒนาพันธุ์ไหมhttps://siamrath.co.th/n/188974
12/10/2020

อธิบดีกรมหม่อนไหม ลุยแหล่งผลิตไหมอุตสาหกรรมน่าน รุกแก้ปัญหาระบบน้ำ-การพัฒนาพันธุ์ไหม
https://siamrath.co.th/n/188974

อธิบดีกรมหม่อนไหมลุยแหล่งผลิตไหมอุตสาหกรรม จ.น่าน รุกแก้ปัญหาระบบน้ำและการพัฒนาพันธุ์ไหม พร้อมเร่งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเช...
12/10/2020

อธิบดีกรมหม่อนไหมลุยแหล่งผลิตไหมอุตสาหกรรม จ.น่าน รุกแก้ปัญหาระบบน้ำและการพัฒนาพันธุ์ไหม พร้อมเร่งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหม่อนไหม

นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมหม่อนไหม ลงพื้นที่ดูงานหม่อนไหม จ.น่าน ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านไหมอุตสาหกรรม ต.หนองแดง อ.แม่จริม จ.น่าน เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 โดยมีนายณกรณ์ ไกรอนุพงษา ผู้อำนวยการสำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ เขต 1 จ.แพร่ เกษตรอำเภอแม่จริม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ น่าน รวมทั้งเกษตรกรในพื้นที่ร่วมรายงานข้อมูลและปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ เช่น ปัญหาระบบน้ำ โดยจะเร่งบูรณาการกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการพัฒนาพันธุ์ไหมเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตไหมให้มีคุณภาพและปริมาณผลผลิตที่มากขึ้น รวมทั้งการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหม่อนไหม เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านหม่อนไหมครบวงจรแก่นักท่องเที่ยว เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป

พร้อมกันนี้ ได้ดูงานแปลงหม่อน โรงเลี้ยงไหมวัยอ่อน โรงเลี้ยงไหมวัยแก่ และจุดเรียนรู้โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านหม่อนไหม เพื่อขับเคลื่อนงานหม่อนไหมภาคเหนือให้รุดหน้ายิ่งขึ้น

12/10/2020
นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมหม่อนไหม เป็นประธานในการประชุมติดตามงานหม่อนไหมของสำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเ...
09/10/2020

นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมหม่อนไหม เป็นประธานในการประชุมติดตามงานหม่อนไหมของสำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เขต 1 จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ โดยมีนายสันติ กลึงกลางดอน รองอธิบดีกรมหม่อนไหม คณะผู้บริหารกรม ผู้อำนวยการสำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 1 พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์เครือข่ายเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งได้ดูการดำเนินงานศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ และที่ส่วนแยกแม่โจ้ ด้วย

ผู้นำกรมหม่อนไหมประกาศเดินหน้าขับเคลื่อนงานหม่อนไหมเชิงรุกนายปราโมทย์ ยาใจ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชกา...
09/10/2020

ผู้นำกรมหม่อนไหมประกาศเดินหน้าขับเคลื่อนงานหม่อนไหมเชิงรุก

นายปราโมทย์ ยาใจ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมหม่อนไหม เป็นประธานที่ประชุมมอบแนวทางการขับเคลื่อนงานกรมหม่อนไหมในปี 2564 แก่ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดกรมหม่อนไหมทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 โดยครอบคลุม 11 งานสำคัญ อาทิ งานพระราชดำริที่ทุกภาคส่วนต้องสืบสานพระปณิธานงานด้านหม่อนไหมของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และขยายผลต่อยอดสู่พื้นที่เกษตรกร รวมทั้งการแปลงนโยบายระดับชาติและระดับกระทรวงสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ให้ความสำคัญกับงานอนุรักษ์พันธุ์หม่อนไหมและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเฉพาะการสนับสนุนปราชญ์หม่อนไหม ทายาทหม่อนไหม และพัฒนาศักยภาพหม่อนไหมอาสา ให้มีองค์ความรู้ เป็นผู้มีส่วนในการช่วยปฏิบัติงานและสืบสานต่อยอดงานด้านหม่อนไหมให้เป็นที่รู้จักต่อสาธารณชน

“สำหรับการทำงานเชิงรุกเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับสินค้าหม่อนไหมและเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจจากสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนั้น หน่วยงานต้องให้ความสำคัญกับการทำงานวิจัยที่ตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาของเกษตรกร งานวิจัยเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าหม่อนไหม การต่อยอดนำผลการวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมถ่ายทอดสู่เกษตรกร เพื่อลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต สินค้ามีคุณภาพ เพิ่มรายได้ให้เกษตรกรและในเชิงพาณิชย์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งมุ่งเน้นการส่งเสริมการตลาดสินค้าหม่อนไหมในทุกรูปแบบทั้งในและต่างประเทศ เชื่อมโยงภาคการผลิตสินค้าหม่อนไหมกับภาคบริการและการท่องเที่ยว เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการ”

อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญที่จะผลักดันให้งานด้านหม่อนไหมประสบความสำเร็จบรรลุตามพันธกิจได้นั้น ต้องเกิดจากการพัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีความเป็นเลิศในทุกๆ มิติ ยึดค่านิยมร่วมกันในการทำงานเพื่อประชาชน มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถสูงและเป็นมืออาชีพ องค์กรมีระบบฐานข้อมูลที่พร้อมในการให้บริการ รวมทั้ง สร้างความท้าทายในการทำงานเชิงบูรณาการกับทุกภาคส่วน ทั้งภาคเกษตรกร ภาคเอกชน และภาครัฐ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับกิจการด้านหม่อนไหมของประเทศไทย

กรมหม่อนไหมร่วมแสดงความยินดี 130 ปี กรมบัญชีกลางนายปราโมทย์ ยาใจ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดี...
08/10/2020

กรมหม่อนไหมร่วมแสดงความยินดี 130 ปี กรมบัญชีกลาง

นายปราโมทย์ ยาใจ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมหม่อนไหม มอบหมายให้สำนักบริหารกลาง เป็นผู้แทนกรมหม่อนไหม ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมบัญชีกลาง ครบรอบ 130 ปี พร้อมทั้งร่วมสมทบทุน “สวัสดิการกรมบัญชีกลาง” โดยมี นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมรับมอบ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคมที่ผ่านมา

08/10/2020
รักษาราชการแทนอธิบดีกรมหม่อนไหมมอบแนวทางการปฏิบัติงานกรมหม่อนไหมนายปราโมทย์ ยาใจ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษ...
08/10/2020

รักษาราชการแทนอธิบดีกรมหม่อนไหมมอบแนวทางการปฏิบัติงานกรมหม่อนไหม

นายปราโมทย์ ยาใจ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมหม่อนไหม ให้แนวทางการปฏิบัติงานตามบทบาทภารกิจกรมหม่อนไหมและนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการประชุมชี้แจงภารกิจงานที่รับผิดชอบของกรมหม่อนไหม ประจำปีงบประมาณ 2564 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2556 3 ณ ห้องประชุมกรมหม่อนไหมชั้น 1 โดยผู้อำนวยการสำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เขต 1-6 และสำนัก/กองในกรมหม่อนไหมได้ชี้แจงถึงบทบาทภารกิจของหน่วยงาน ตลอดจนผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา

7 ตุลาคม 2563 : ผู้อำนวยการสำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขตต่าง ๆ พร้อมด้วยศูนย์เครือข่าย ร่วมแสดงความยินดีกับนายปรา...
07/10/2020

7 ตุลาคม 2563 : ผู้อำนวยการสำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขตต่าง ๆ พร้อมด้วยศูนย์เครือข่าย ร่วมแสดงความยินดีกับนายปราโมทย์ ยาใจ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมหม่อนไหม เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมหม่อนไหม

วานนี้ (5 ต.ค. 63) อธิบดีกรมหม่อนไหม มอบหมายให้นายพิชัย เชื้องาม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมธุรกิจหม่อนไหม เข้าร่วมประชุมเตรี...
06/10/2020

วานนี้ (5 ต.ค. 63) อธิบดีกรมหม่อนไหม มอบหมายให้นายพิชัย เชื้องาม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมธุรกิจหม่อนไหม เข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดงานมหกรรมผ้าไหม 2563 สู่เส้นทางโลก ณ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ต.ศาลายา อ.เมือง จ.นครปฐม โดยการจัดงานครั้งนี้เพื่อ เป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการใช้ผ้าไหมไทยให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายทั้งชาวไทยและต่างประเทศ โดยกรมหม่อนไหมได้ร่วมจัดกิจกรรมการประกวดออกแบบผ้าไหมร่วมสมัยของนักเรียน นักศึกษา จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาทั่วประเทศ การจัดนิทรรศการและออกร้านจำหน่ายสินค้าหม่อนไหม กว่า 100 ร้าน นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงแบบผ้าไหมของประเทศต่างๆ ที่ตัดเย็บผ้าไหมจากดีไซเนอร์ชั้นนำ และงานกาล่าแฟชั่นโชว์ชุดผ้าไหม โดยเอกอัครราชทูตและภริยา รวมถึงกงสุลกิตติมศักดิ์ กว่า 90 ประเทศ ทั้งนี้ งานมหกรรมผ้าไหม 2563 สู่เส้นทางโลก จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-29 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้างสรรพสินค้าไอคอนสยาม

กรมหม่อนไหม's cover photo
02/10/2020

กรมหม่อนไหม's cover photo

วันที่ (2 ตุลาคม 2563) นายปราโมทย์ ยาใจ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาการราชการแทนอธิบดีกรมหม่อนไหม พร้อมด้วย ...
02/10/2020

วันที่ (2 ตุลาคม 2563) นายปราโมทย์ ยาใจ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาการราชการแทนอธิบดีกรมหม่อนไหม พร้อมด้วย นายสันติ กลึงกลางดอน และนางนงลักษณ์ เกตุเวชสุริยา รองอธิบดีกรมหม่อนไหม ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมหม่อนไหม ร่วมแสดงความยินดี กับ นายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายระพีภัทร์ จันทร์ศรีวงศ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายปราโมทย์ ยาใจ เข้ารับตำแหน่งรักษาราชการแทนอธิบดีกรมหม่อนไหม  หัวเรือใหญ่ขับเคลื่อนวงการหม่อนไหมไทยนายปราโมทย์ ยาใจ ผู...
01/10/2020

นายปราโมทย์ ยาใจ เข้ารับตำแหน่งรักษาราชการแทนอธิบดีกรมหม่อนไหม หัวเรือใหญ่ขับเคลื่อนวงการหม่อนไหมไทย

นายปราโมทย์ ยาใจ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมหม่อนไหม เข้ารับตำแหน่งที่กรมหม่อนไหมในวันนี้ (1 ตุลาคม 2563) โดยได้สักการะพระพุทธรูป เจ้าที่ และศาลตายาย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมหม่อนไหม เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมีนายสันติ กลึงกลางดอน นางนงลักษณ์ เกตุเวชสุริยา รองอธิบดีกรมหม่อนไหม คณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมหม่อนไหม ให้การต้อนรับ

นายปราโมทย์ ยาใจ จบการศึกษาปริญญาตรีทางด้านปฐพีวิทยา จากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และปริญญาโทในคณะและสาขาเดียวกัน จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นอกจากนี้ยังได้รับปริญญานิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ด้วย

ท่านเริ่มบรรจุเข้ารับราชการเมื่อปี 2530 ท่านเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน และผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก่อนจะมารับตำแหน่งอธิบดีกรมหม่อนไหมในปัจจุบัน

ท่านผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.59) ประจำปี 2559-2560 หลักสูตรผู้ตรวจราชการประจำกระทรวง สำนักงาน ก.พ. หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.รุ่นที่ 4) สำนักงาน ก.พ. และหลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 10 สถาบันพระปกเกล้า

นายปราโมทย์ ยาใจ นับเป็นผู้นำกรมหม่อนไหมคนที่ 9 ที่จะก้าวนำกรมหม่อนไหมและขับเคลื่อนวงการหม่อนไหมไทยไปสู่เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ “องค์กรนำด้านหม่อนไหมในอาเซียน พัฒนาไหมไทยอย่างยั่งยืนสู่สากล”

วันนี้ (30 กันยายน 2563) นายสันติ กลึงกลางดอน รองอธิบดีกรมหม่อนไหม ได้รับมอบหมายจากนายวสันต์ นุ้ยภิรมย์ อธิบดีกรมหม่อนไห...
30/09/2020

วันนี้ (30 กันยายน 2563) นายสันติ กลึงกลางดอน รองอธิบดีกรมหม่อนไหม ได้รับมอบหมายจากนายวสันต์ นุ้ยภิรมย์ อธิบดีกรมหม่อนไหม ให้เข้าร่วมพิธีส่งและรับมอบงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จากนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ แก่นายทองเปลว กองจันทร์ ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันนี้ (30 ก.ย. 63) นางนงลักษณ์ เกตุเวชสุริยา รองอธิบดีกรมหม่อนไหม พร้อมที่ปรึกษากรมหม่อนไหมติดตามงานโครงการศิลปาชีพพัฒน...
30/09/2020

วันนี้ (30 ก.ย. 63) นางนงลักษณ์ เกตุเวชสุริยา รองอธิบดีกรมหม่อนไหม พร้อมที่ปรึกษากรมหม่อนไหม
ติดตามงานโครงการศิลปาชีพพัฒนาไหมไทยพื้นบ้าน ไหมดาหลาและแมลงทับ ณ หน่วยส่งเสริมหม่อนไหมสระแก้ว ในเรื่องการศึกษาความเป็นไปได้ในการเพาะเลี้ยงแมลงทับในพื้นที่ต่างสภาพนิเวศน์เพื่อการขยายพันธุ์อนุรักษ์และพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ในอนาคต

วันนี้ (30 กันยายน 2563)  นายวสันต์ นุ้ยภิรมย์ อธิบดีกรมหม่อนไหม สักการะพระพุทธรูป และศาลตายาย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมห...
30/09/2020

วันนี้ (30 กันยายน 2563) นายวสันต์ นุ้ยภิรมย์ อธิบดีกรมหม่อนไหม สักการะพระพุทธรูป และศาลตายาย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมหม่อนไหม ก่อนอำลาตำแหน่ง ในโอกาสเกษียณอายุราชการ โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมหม่อนไหมร่วมพิธีดังกล่าวด้วย

กรมหม่อนไหมร่วมงานแถลงนโยบายและวิสัยทัศน์ด้านการเกษตรต่างประเทศของไทยวันนี้ (30 ก.ย. 63) นายวสันต์ นุ้ยภิรมย์ อธิบดีกรมห...
30/09/2020

กรมหม่อนไหมร่วมงานแถลงนโยบายและวิสัยทัศน์ด้านการเกษตรต่างประเทศของไทย

วันนี้ (30 ก.ย. 63) นายวสันต์ นุ้ยภิรมย์ อธิบดีกรมหม่อนไหม ได้มอบหมายให้ นางพรพิณี บุญบันดาล ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง และ นายอนุชิต ชุ่มใจ ผู้อำนวยการกองแผนงาน กรมหม่อนไหม เข้าร่วมฟังการกล่าวสุนทรพจน์ เนื่องในโอกาสการแถลงนโยบายและวิสัยทัศน์ด้านการเกษตรต่างประเทศของไทย ของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้แก่คณะทูตานุทูตประเทศต่าง ๆ ประจำประเทศไทย และผู้แทนองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ โดยมีผู้บริหารระดับสูงและผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ และสื่อมวลชนทั้งไทยและต่างประเทศเข้าร่วมงานในครั้งนี้

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯ ได้แสดงนิทรรศการภายใต้แนวคิด “Safety, Security & Sustainability for Resilience Agriculture” ซึ่งแสดงถึงศักยภาพการเกษตรของไทย และผลสำเร็จของสินค้าเกษตรในเวทีตลาดโลก ซึ่งกรมหม่อนไหมได้แสดงนิทรรศการตรานกยูงพระราชทาน ผ้าไหมและผลิตภัณฑ์จากไหม และชาใบหม่อนออร์แกนิค ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก

สมาคมเยาวชนจิตอาสาพัฒนาร่วมแสดงในงานตรานกยูงพระราชทานฯ 2563นายสันติ กลึงกลางดอน และนางนงลักษณ์ เกตุเวชสุริยา รองอธิบดีกร...
30/09/2020

สมาคมเยาวชนจิตอาสาพัฒนาร่วมแสดงในงานตรานกยูงพระราชทานฯ 2563

นายสันติ กลึงกลางดอน และนางนงลักษณ์ เกตุเวชสุริยา รองอธิบดีกรมหม่อนไหม มอบเกียรติบัตรให้แก่นักแสดงจากสมาคมเยาวชนจิตอาสาพัฒนา ซึ่งได้นำการแสดง "เซิ้งมวยไทย" และแฟชั่นโชว์ชุดพิเศษ "ผ้าไหมไทยใส่ได้ทุก Gen" จาก นายแบบและนางแบบเยาวชน รวม 80 คน มาร่วมในงานตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย ครั้งที่ 15 ประจําปี 2563 เมื่อวันที่ 27 กันยายนที่ผ่านมา ที่อิมแพค เมืองทองธานี

27/09/2020
26/09/2020
26/09/2020

อีก 2 วันเท่านั้นสำหรับแฟนพันธุ์แท้ตัวโยง รีบกันหน่อยน้า

26/09/2020

พบกับ Facebook Live ร้านจำหน่ายผ้าไหมกว่า 240 ร้านค้า ใน "งานตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย" ครั้งที่ 15 เวลา 16.00 น.

ผ้าไหมดี ผ้าไหมคุณภาพ งานผ้าไหมที่ใหญ่ที่สุดแห่งปี วันนี้ - 27 กันยายน 2563 ฮอลล์ 6-7 เมืองทองธานี

26/09/2020

เชิญรับชม การสาธิตการนุ่งผ้าไหม ในชีวิตประจำวันมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดจ้า
โดย คุณรุ้ง ... เวทีกิจกรรม งานตรานกยูงพระราชทาน สืบสารตำนานไหมไทย ครั้งที่ 15

งานผ้าไหมยิ่งใหญ่แห่งปีขอเชิญเลือกซื้อผ้าไหม และผลิตภัณฑ์จากไหม ในงานตรานกยูงพระราชทานสืบสานตำนานไหมไทย ครั้งที่ 15 ประจ...
26/09/2020

งานผ้าไหมยิ่งใหญ่แห่งปี
ขอเชิญเลือกซื้อผ้าไหม และผลิตภัณฑ์จากไหม ในงานตรานกยูงพระราชทานสืบสานตำนานไหมไทย ครั้งที่ 15 ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 23-27 กันยายน 2563
ณ ฮอลล์ 6-7 อิมแพ็คเมืองทองธานี
จัดโดย ...กรมหม่อนไหม

26/09/2020

เราเยี่ยมชมสินค้าผ้าไหมในงานกันจ้า....

26/09/2020

พบกับ Facebook Live ร้านจำหน่ายผ้าไหมกว่า 240 ร้านค้า ใน "งานตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย" ครั้งที่ 15 เวลา 13.00 น.

ผ้าไหมดี ผ้าไหมคุณภาพ งานผ้าไหมที่ใหญ่ที่สุดแห่งปี วันนี้ - 27 กันยายน 2563 ฮอลล์ 6-7 เมืองทองธานี

26/09/2020

ว้าว!!! เศษผ้าไหมอย่าทิ้งนำประดิษฐ์กระเป๋า D.I.Y. ได้ด้วยนะ จะบอกให้ จ้า..

26/09/2020

การแสดงศิลปะวัฒนธรรมจากกลุ่มวัยรุ่นชุดการแสดง ชุดอิ้วฝ้ายม้วนแคน จาก เวทีกิจกรรม งานตรานกยูงพระราชทานครั้งที่ 15 ได้เลย จ้า....

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสม...
25/09/2020

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ทรงเปิดงาน “ตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย ครั้งที่ 15 ประจำปี 2563” ภายใต้แนวคิด "หนึ่งทศวรรษกรมหม่อนไหม การอนุรักษ์และพัฒนาที่ยั่งยืน” ในวันที่ 25 กันยายน 2563 ซึ่งกรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 - 27 กันยายน 2563 ณ ฮอลล์ 6 – 7 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายวสันต์ นุ้ยภิรมย์ อธิบดีกรมหม่อนไหม และผู้บริหาร ตลอดจนเจ้าหน้าที่กรมหม่อนไหม เฝ้าฯ รับเสด็จ

โอกาสนี้ ทรงพระราชทานโล่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงแก่ผู้ชนะ ผู้ชนะเลิศการประกวดเส้นไหม ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานและผลิตภัณฑ์หม่อนไหม ระดับประเทศ ประจำปี 2563 เข้ารับพระราชทานรางวัล จำนวน 27 ประเภท จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการภายในงาน อาทิ นิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับตรานกยูงพระราชทาน ผลงานการประกวดเส้นไหม สิ่งประดิษฐ์จากรังไหม (พานพุ่ม) และการประกวดผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน เป็นต้น

24/09/2020

ช่วงที่2 พบกับ Facebook Live ร้านจำหน่ายผ้าไหมกว่า 240 ร้านค้า ใน "งานตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย" ครั้งที่ 15 เวลา 18.00 น.

ผ้าไหมดี ผ้าไหมคุณภาพ งานผ้าไหมที่ใหญ่ที่สุดแห่งปี

www.facebook.com/qsds.th

ที่อยู่

2175 แขวงลาดยาว เขตจัตุจักร
Bangkok
10900

ข้อมูลทั่วไป

+ สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 1 จ.แพร่ โทรศัพท์ 054-614059 โทรสาร 054-614059 Email : [email protected] - ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ แพร่ โทรศัพท์ 054-613477, 054-640888 โทรสาร 054-640908 Email : [email protected] - ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ น่าน โทรศัพท์ 054-682237 โทรสาร 054-682237 Email : [email protected] - ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-114097-8 โทรสาร 053-114097-8 Email : [email protected] - ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ตาก โทรศัพท์ 055-896634-5 โทรสาร 055-896635 Email : [email protected] + สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 2 จังหวัดอุดรธานี โทรศัพท์ 042-250589 โทรสาร 042-250589 Email : [email protected] - ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ อุดรธานี โทรศัพท์ 042-241984 โทรสาร 042-241984 Email : [email protected] - ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ หนองคาย โทรศัพท์ 042-436812 โทรสาร 042-436812 Email : [email protected] - ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร โทรศัพท์ 042-163076, 042-163085 โทรสาร 042-163085 Email : [email protected] - ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เลย โทรศัพท์ 042-801145 โทรสาร 042-801145 Email : [email protected] + สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 3 จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 043-262014 โทรสาร 043-262013 Email : [email protected] - ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ มุกดาหาร โทรศัพท์ 042-611171 โทรสาร 042-611171 Email : [email protected] - ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ขอนแก่น โทรศัพท์ 043-255028 โทรสาร 043-255036 Email : [email protected] - ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 043-569007 โทรสาร 043-569007 Email : [email protected] - ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ชัยภูมิ โทรศัพท์ 044-811599, 044-812525 โทรสาร 044-812525 Email : [email protected] + สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 4 จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ 044-214101โทรสาร 044-214101 Email : [email protected] - ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา โทรศัพท์ 044-214102-3 โทรสาร 044-214100 Email : [email protected] - ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ สุรินทร์ โทรศัพท์ 044-511393 โทรสาร 044-511393 Email : [email protected] - ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 045-916659 โทรสาร 045-916659 Email : [email protected] - ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ บุรีรัมย์ โทรศัพท์ 044-689008, 044-689067 โทรสาร 044-689008, 044-689067 Email : [email protected] - ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ อุบลราชธานี โทรศัพท์ 045-426005 โทรสาร 045-426005 Email : [email protected] - ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ สระบุรี โทรศัพท์ 036-679711-2 โทรสาร 036-679711 Email : [email protected] + สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 5 จังหวัดชุมพร โทรศัพท์ 077-611048 โทรสาร 077-611045 Email : [email protected] - ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ กาญจนบุรี โทรศัพท์ 034-552158-9 โทรสาร 034-552158 Email : [email protected] - ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ชุมพร โทรศัพท์ 077-611064, 077-611080 โทรสาร 077-611064 Email : [email protected] - ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นราธิวาส โทรศัพท์ 073-551892-3 โทรสาร 073-551893 Email : [email protected]

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6625587924

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมหม่อนไหมผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กรมหม่อนไหม:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

สวัสดีค่ะ รบกวนสอบถามค่ะ ปีนี้งานนกยูงพระราชทานฯ จัดวันที่เท่าไหร่คะ
มีใครสนใจใบหม่อนไหมคะ
สวัสดีกรมหม่อนไหมค่ะ ต้องการทราบว่า ในปี พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมานี้ กรมหม่อนไหมมีการส่งออกผ้าไหมเป็นจำนวนและมูลค่ามากแค่ไหนเหรอคะ
เมื่อไรจะเปิดอบรมการเก็บลายขิด...สนใจเข้าอบรอย่างมาก
สายพันมันเบอลี่ที่ดีที่สุดคือสายพันไรคับผมอยากได้มาปลูกเพื่อสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวมีตลาดรองรับไม ต้นพันธ์มันเบอลี่ที่กรมมีแจกไม หรือหาซื้อในราคาถูกๆได้ที่ไหนครับ แล้วมีตลาดรับซื้อไหม ผ้าไหมพื้นบ้านไหมครับที่เขาให้ราคาดีๆช่วยแนะนำด้วยนะครับ
มีความสนใจ จะเลี้ยงและศึกษาเรื่อง หม่อนไหม อยู่ในพื้นที่ อ.เมือง จ.พะเยา สามารถไป ศึกษาเรียนรู้ได้จากที่ไหนใกล้ที่สุดครับ
ผ้าไหม สวยงาม วันสุดท้าย รีบมาค่ะ
#กรมหม่อนไหม #งานตรานกยูงพระราชทานฯครั้งที่14
#กรมหม่อนไหม#งานตรานกยุงพระราชทานฯครั้งที่๑๔
#กรมหม่อนไหม #งานตรานกยูงพระราชทานฯครั้งที่14
#กรมหม่อนไหม #งานตรานกยูงพระราชทานฯครั้งที่14
#กรมหม่อนไหม #งานตรานกยูงพระราชทานฯครั้งที่14