กรมหม่อนไหม

กรมหม่อนไหม "องค์กรนำด้านหม่อนไหมในอาเซียน"
(38)

ค่านิยม (Core Value) = SILK
S = Social Responsibility หมายถึง มีความรับผิดชอบต่อสังคม
I = Integrity หมายถึง ยึดมั่นคุณธรรม
L = Leadership หมายถึง ความเป็นผู้นำ
K = Knowledge หมายถึง มีองค์ความรู้

03/01/2024
กรมหม่อนไหมร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2567 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   วันที่ 3 มกราคม 2567 พันจ่าเอก...
03/01/2024

กรมหม่อนไหมร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2567 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันที่ 3 มกราคม 2567 พันจ่าเอกประเสริฐ มาลัย อธิบดีกรมหม่อนไหม พร้อมด้วยนายวัชรพงษ์ แก้วหอม รองอธิบดีกรมหม่อนไหม และนายศรัญญู พูลลาภ รองอธิบดีกรมหม่อนไหม ตลอดจน ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมหม่อนไหม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2567 โดยมี ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน พร้อมด้วย นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วม ณ บริเวณด้านหน้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์

พันจ่าเอกประเสริฐ มาลัย สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมหม่อนไหม     วันที่ 2 มกราคม 2567 พันจ...
02/01/2024

พันจ่าเอกประเสริฐ มาลัย สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมหม่อนไหม
วันที่ 2 มกราคม 2567 พันจ่าเอกประเสริฐ มาลัย อธิบดีกรมหม่อนไหม สักการะบูชาพระพุทธรูปและศาลตายาย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมหม่อนไหม เพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมหม่อนไหม โดยมีนายวัชรพงษ์ แก้วหอม คณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมหม่อนไหม ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น
พันจ่าเอกประเสริฐ มาลัย เคยดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก่อนเข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมหม่อนไหม นับเป็นผู้นำกรมหม่อนไหมคนที่ 11 ที่จะก้าวนำกรมหม่อนไหมไปสู่เป้าหมายตามนโยบาย “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้” ของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ที่มอบให้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินงาน นำโดยร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใต้การกำกับดูแลกรมหม่อนไหมของนายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมหม่อนไหมร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2567  ...
01/01/2024

กรมหม่อนไหมร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2567
วันที่ 1 มกราคม 2567 นายวัชรพงษ์ แก้วหอม รองอธิบดีกรมหม่อนไหม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งนำโดยนายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมลงนามถวายพระพร พร้อมทั้งถวายแจกันดอกไม้ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2567 ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

กรมหม่อนไหมร่วม “พิธีสืบชะตากว๊านพะเยา” ปลูกจิตสำนึกให้ชุมชนรักษ์และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมปล่อยสัตว์น้ำกว่า 580,00...
01/01/2024

กรมหม่อนไหมร่วม “พิธีสืบชะตากว๊านพะเยา” ปลูกจิตสำนึกให้ชุมชนรักษ์และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมปล่อยสัตว์น้ำกว่า 580,000 ตัว
วันที่ 1 มกราคม 2567 พันจ่าเอกประเสริฐ มาลัย อธิบดีกรมหม่อนไหม พร้อมด้วยนายพิชัย เชื้องาม ผู้อำนวยการสำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 1 จังหวัดแพร่ นายสุชาย ศิริมาตร หัวหน้าหน่วยส่งเสริมหม่อนไหมเชียงราย และเจ้าหน้าที่กรมหม่อนไหม ร่วมกิจกรรมการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำและปลูกจิตสำนึกให้ชุมชนรักษ์และหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในกว๊านพะเยา
ภายในงานมหกรรมการเกษตรและท่องเที่ยวถนนสายดอกไม้งามริมกว๊านพะเยาด้านประมง โดยมีนายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน
ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวเป็นการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ การอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำในกว๊านพะเยา และเพื่อสร้างจิตสำนึกให้ชุมชนรักษ์และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในกว๊านพะเยา โดยมีการปล่อยสัตว์น้ำ จำนวน 6 ชนิด ไเ้แก่ ปลาแก้มซ้ำ ปลากระแห ปลาสร้อยขาว ปลาสร้อยลูกกล้วย ปลาตะเพียนขาว และกุ้งก้ามกราม รวมทั้งสิ้น 580,000 ตัว
นอกจากนี้ ได้มีกิจกรรม "พิธีสืบชะตากว๊านพะเยา " ซึ่งเป็นประเพณีแบบล้านนา ในการสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับประชาชนและชาวประมงผู้ใช้ประโยชน์จากกว๊านพะเยา ให้มีความรู้สึกมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อให้มีสัตว์น้ำไว้บริโภค สร้างรายได้ เกิดความยั่งยืนในอาชีพชาวประมงในกว๊านพะเยาต่อไป

กรมหม่อนไหมติดตามงานโครงการพระราชดำริและโครงการพิเศษในจังหวัดเชียงราย     วันที่ 31 ธันวาคม 2566 พันจ่าเอกประเสริฐ ...
31/12/2023

กรมหม่อนไหมติดตามงานโครงการพระราชดำริและโครงการพิเศษในจังหวัดเชียงราย
วันที่ 31 ธันวาคม 2566 พันจ่าเอกประเสริฐ มาลัย อธิบดีกรมหม่อนไหม พร้อมด้วยนายพิชัย เชื้องาม ผู้อำนวยการสำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 1 จังหวัดแพร่ นายสุชาย ศิริมาตร หัวหน้าหน่วยส่งเสริมหม่อนไหมเชียงราย และเจ้าหน้าที่กรมหม่อนไหม ติดตามงานโครงการพระราชดำริและโครงการพิเศษ เรือนจำชั่วคราวดอยฮาง ตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมีนายพัศพงศ์ ใจคล่องแคล่ว ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดน่าน รักษาราชการแทนผู้บัญชาการเรือนจำกลางเชียงราย ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ อธิบดีกรมหม่อนไหม ได้ติดตามงานกิจกรรมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมของผู้ต้องขังก่อนพ้นโทษ โครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา โครงการสำคัญที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงใช้หลักมนุษยธรรมในการให้ความช่วยเหลือผู้ต้องขังที่ก้าวพลาดได้มีโอกาสกลับมาดำเนินชีวิตเป็นคนดีของสังคม โดยกรมหม่อนไหมได้นำองค์ความรู้ด้านการปลูกหม่อน การเลี้ยงไหม การแปรรูปหม่อนเป็นชาใบหม่อน นำมาเป็นเครื่องดื่มให้บริการในร้านกาแฟ inspire by Princess เพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถนำไปเป็นอาชีพหลังพ้นโทษต่อไป

กรมหม่อนไหมลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายพบปะเกษตรกร ส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเพื่ออุตสาหกรรม     วันที่ 31 ธันวาคม 2...
31/12/2023

กรมหม่อนไหมลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายพบปะเกษตรกร ส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเพื่ออุตสาหกรรม
วันที่ 31 ธันวาคม 2566 พันจ่าเอกประเสริฐ มาลัย อธิบดีกรมหม่อนไหม พร้อมด้วยนายพิชัย เชื้องาม ผู้อำนวยการสำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 1 จังหวัดแพร่ นายสุชาย ศิริมาตร หัวหน้าหน่วยส่งเสริมหม่อนไหมเชียงราย และเจ้าหน้าที่กรมหม่อนไหม พบปะเกษตรกรกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านสันธาตุ ซึ่งเป็นเกษตรกรกลุ่มเลี้ยงไหมวัยอ่อน และเป็นกลุ่มเกษตรกร ศพก. เครือข่าย ไหมอุตสาหกรรม และมีการทอผ้าไหม โดยหน่วยส่งเสริมหม่อนไหมเชียงราย ได้มีการส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเพื่ออุตสาหกรรมให้กับเกษตรกรของกลุ่ม

กรมหม่อนไหม​ลงพื้นที่ร่วมกับคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดตามสถานการณ์อุทกภัยและช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทก...
28/12/2023

กรมหม่อนไหม​ลงพื้นที่ร่วมกับคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดตามสถานการณ์อุทกภัยและช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
วันที่​ 28​ ธันวาคม​ 2566​ พันจ่าเอกประเสริฐ มาลัย อธิบดีกรมหม่อนไหม พร้อมด้วย​นายประสิทธิ์ เพ็ชรสุข ผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นราธิวาส​ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยและช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส​ ร่วมกับร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส​ โดยมี ดร.สิทธิชัย สวัสดิ์แสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวต้อนรับและบรรยายสรุปสถานการณ์อุทกภัย​
ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทวงเกษตรและสหกรณ์และคณะ ได้มอบถุงยังชีพแก่ตัวแทนประชาชนร่วมกับคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ จากนั้น ได้เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบ

📣📣 กรมหม่อนไหมส่งความสุขปีใหม่ แจกไข่ไหมพันธุ์ดีให้เกษตรกรที่จดทะเบียนกับกรมหม่อนไหม รายละ 5 แผ่น (แผ่นละ 22,000 ฟอง) 1 ...
28/12/2023

📣📣 กรมหม่อนไหมส่งความสุขปีใหม่ แจกไข่ไหมพันธุ์ดีให้เกษตรกรที่จดทะเบียนกับกรมหม่อนไหม รายละ 5 แผ่น (แผ่นละ 22,000 ฟอง) 1 มกราคม ถึง 30 เมษายน 2567

📌 ติดต่อรับบริการได้ที่ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ และหน่วยส่งเสริมหม่อนไหมทั่วประเทศ

กรมหม่อนไหมร่วมพิธีมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค โครงการธนาคารโค กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณ...
27/12/2023

กรมหม่อนไหมร่วมพิธีมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค โครงการธนาคารโค กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2566 พันจ่าเอกประเสริฐ มาลัย อธิบดีกรมหม่อนไหม พร้อมด้วยนายพิชัย เชื้องาม ผู้อำนวยการสำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 1 จังหวัดแพร่ และเจ้าหน้าที่กรมหม่อนไหม ร่วมพิธีมอบกรรมสิทธิ์ และไถ่ชีวิตโคโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกร ณ ลานสุขภาพเทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมีร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา กล่าวต้อนรับ นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวรายงาน มีผู้บริหารในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้บริหารส่วนราชการจังหวัดพะเยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา และประชาชนเข้าร่วมงานในพิธี
จากนั้น อธิบดีกรมหม่อนไหม และเจ้าหน้าที่กรมหม่อนไหม เครือข่ายเขต 1 จังหวัดแพร่ เข้าร่วมพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) พัฒนาตลาดกลางสินค้าเกษตรภาคเหนือระหว่างองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา และเทศบาลเมืองพะเยา ณ อาคารสโมสรพนักงานเทศบาลเทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เพื่อบูรณาการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรจังหวัดพะเยา ให้เป็นศูนย์กลางรองรับการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านในอนาคต

กรมหม่อนไหมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนไหมเลี้ยงไหมในพื้นที่จังหวัดพะเยา     วันที่ 26 ธันวาคม 2566 พันจ่...
26/12/2023

กรมหม่อนไหมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนไหมเลี้ยงไหมในพื้นที่จังหวัดพะเยา
วันที่ 26 ธันวาคม 2566 พันจ่าเอกประเสริฐ มาลัย อธิบดีกรมหม่อนไหม พร้อมด้วยนายวัชรพงษ์ แก้วหอม รองอธิบดีกรมหม่อนไหม ผู้บริหารกรมหม่อนไหม และเจ้าหน้าที่กรมหม่อนไหม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงไหมวัยอ่อน บ้านร่องส้าน ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา ของนางสาวพุทธชาติ ชุมภู เกษตรกรผู้เลี้ยงไหมวัยอ่อน โดยเลี้ยงไหมวัยอ่อนเพื่อสนับสนุนเกษตรกรเลี้ยงไหมวัยแก่เพื่อจำหน่ายรังไหม (ไหมอุตสาหกรรม) อ.เชียงคำ จ.พะเยา และสนับสนุนเกษตรกรเลี้ยงไหมวัยแก่ เพื่อจำหน่ายเส้นไหม (ไหมหัตกรรม) ดอกคำใต้ จ.พะเยา และ อ.ป่าแดด จ.เชียงราย โดยสามารถเลี้ยงไหมวัยอ่อนได้ 12 รุ่น/ปี เฉลี่ยรุ่นละ 60-70 แผ่น/รุ่น มีพื้นที่ในการปลูกหม่อนสำหรับเลี้ยงไหมวัยอ่อนจำนวน 9 ไร่ โดยมีรายได้เกษตรกรเลี้ยงไหมวัยอ่อน เฉลี่ย 10,000 - 12,000 บาท/รุ่น
จากนั้น อธิบดีกรมหม่อนไหม พร้อมคณะลงพื้นที่ไปยังกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงไหมหัตกรรมบ้านวังผา ม.2 ต.สันมะค่า อ.ป่าแดด จ.เชียงราย มีสมาชิกทั้งหมด 30 ราย สามารถผลิตเส้นไหมจำหน่ายได้ในราคากิโลกรัมละ 1,650 บาท โดยมีสมาชิกกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงไหมเฉลี่ยรุ่นละ 50-60 แผ่น/รุ่น สามารถผลิตเส้นไหมได้ 150-180 กิโลกรัม ทำให้สมาชิกในกลุ่มมีรายได้ 250,000 - 300,000 บาท /รุ่น

กรมหม่อนไหมร่วมตักบาตรข้าวเหนียว ในงานมหกรรมดอกไม้ "อิ่มไอหนาว แอ่วม่วนลำ @กว๊านพะเยา"     วันที่ 26 ธันวาคม 2566 พ...
26/12/2023

กรมหม่อนไหมร่วมตักบาตรข้าวเหนียว ในงานมหกรรมดอกไม้ "อิ่มไอหนาว แอ่วม่วนลำ @กว๊านพะเยา"
วันที่ 26 ธันวาคม 2566 พันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย อธิบดีกรมหม่อนไหม พร้อมด้วยนายพิชัย เชื้องาม ผู้อำนวยการสำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 1 จังหวัดแพร่ ผู้บริหารกรมหม่อนไหม และเจ้าหน้าที่กรมหม่อนไหม ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวเหนียว พระสงฆ์ที่มารับบิณฑบาตร ณ บริเวณอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง จังหวัดพะเยา ซึ่งถือเป็นประเพณีขนบธรรมเนียมอันดีงามของชาวล้านนาที่จัดขึ้นใน
งานมหกรรมการเกษตรและท่องเที่ยวถนนสายดอกไม้งาม ริมกว๊านพะเยา
สำหรับบรรยากาศในวันนี้ ประชาชนต่างให้ความสนใจ มาร่วมทำบุญกันอย่างคึกคัก โดยช่วงเช้าอุณหภูมิต่ำถึง 15 องศา กรมหม่อนไหมขอเชิญชวนให้ประชาชนมาสัมผัสอากาศหนาวเย็น ภายใต้คอนเซ็ปต์ “อิ่มไอหนาว แอ่วม่วนลำ @กว๊านพะเยา” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 66 ถึง 3 มกราคม 67 ตั้งแต่ ช่วงเวลา 10.00-22.00 น. ลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง ริมกว๊านพะเยา และตลอดแนวถนนชายกว๊าน
นอกจากนี้ พลาดไม่ได้กับกิจกรรมภายในงาน โดยหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดนิทรรศการจากทุกหน่วยงานในสังกัด รวมทั้งการจำหน่ายสินค้าเกษตรและบริการต่างๆ อาทิ การประกวดพืช สัตว์ ประมง อัตลักษณ์เกษตรกรไทย อาหารและดนตรี สรรสินค้าทางการเกษตร มาจำหน่ายอีกมากมาย

กรมหม่อนไหมร่วมจัดงาน “มหกรรมการเกษตรและท่องเที่ยวถนนสายดอกไม้งาม” กว๊านพะเยา     วันที่ 25 ธันวาคม 2566 พันจ่าเอกป...
25/12/2023

กรมหม่อนไหมร่วมจัดงาน “มหกรรมการเกษตรและท่องเที่ยวถนนสายดอกไม้งาม” กว๊านพะเยา
วันที่ 25 ธันวาคม 2566 พันจ่าเอกประเสริฐ มาลัย อธิบดีกรมหม่อนไหม พร้อมด้วยนายวัชรพงษ์ แก้วหอม นายศรัญญู พูลลาภ รองอธิบดีกรมหม่อนไหม นายพิชัย เชื้องาม ผู้อำนวยการสำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 1 จังหวัดแพร่ และเจ้าหน้าที่กรมหม่อนไหม ร่วมจัดงานมหกรรมการเกษตรและท่องเที่ยวถนนสายดอกไม้งามริมกว๊านพะเยา ภายใต้แนวคิด “อิ่มไอหนาว แอ่วม่วนลำ @ กว๊านพะเยา” ในระหว่างวันที่ 25 ธ.ค. 2566-3 ม.ค. 2567 รวมทั้งสิ้น 10 วัน 10 คืน พบกับนิทรรศการนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านหม่อนไหม โดยสำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 1 จังหวัดแพร่ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ และหน่วยส่งเสริมหม่อนไหมเครือข่ายเขต 1 “บ้านหม่อนไหม” สาธิตการสาวไหม นิทรรศการการย้อมสีเส้นไหมด้วยวัสดุจากธรรมชาติ วงจรไหม นวัตกรรมผ้าห่มใยไหม นวัตกรรมดักแด้ไหมเชิงพาณิชย์ และนวัตกรรมพันธุ์ไหม NAN x J108 การให้คำปรึกษาแนะนำการส่งเสริมอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การแจกต้นหม่อนพันธุ์ดี และกิจกรรม work shop ด้านหม่อนไหม ตลอดจน การออกร้านจำหน่ายสินค้าหม่อนไหม ณ ถนนชายกว๊าน ริมกว๊านพะเยา ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

25/12/2023
23/12/2023

ที่อยู่

2175 แขวงลาดยาว เขตจัตุจักร
Bangkok
10900

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

2558792426

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมหม่อนไหมผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

แชร์


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด