U.S. Embassy Bangkok

U.S. Embassy Bangkok Welcome to the official page of U.S. Embassy, Bangkok! See our Terms of Service: https://th.usembassy.gov/u-s-department-state-facebook-terms-service/

For visa inquiries, please contact the Consular Section at [email protected]
ถ้าต้องการถามคำถามเกี่ยวกับวีซ่าสหรัฐฯ กรุณาส่งอีเมลไปที่ [email protected]

For information on non-immigrant visas, please see http://www.ustraveldocs.com/th
ถ้าต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการสมัครวีซ่าชั่วคราว http://www.ustraveldocs.com/th

American Citizen Services can be reached at [email protected] or http://www.twitter.com/acsbkk

Members of the press, please contact U.S.

Embassy Media Unit at [email protected]

เปิดเหมือนปกติ

ผู้สมัครที่มีนัดสัมภาษณ์วีซ่านักเรียน (F/M/J) อย่าลืมนำเอกสารตามโพสต์นี้ติดตัวมาในวันสัมภาษณ์นะจ๊ะ F/M/J visa applicants...
06/05/2021

ผู้สมัครที่มีนัดสัมภาษณ์วีซ่านักเรียน (F/M/J) อย่าลืมนำเอกสารตามโพสต์นี้ติดตัวมาในวันสัมภาษณ์นะจ๊ะ

F/M/J visa applicants, do not forget to bring these documents to your visa interview!

ผู้สมัครที่มีนัดสัมภาษณ์วีซ่านักเรียน (F/M/J) อย่าลืมนำเอกสารตามโพสต์นี้ติดตัวมาในวันสัมภาษณ์นะจ๊ะ

F/M/J visa applicants, do not forget to bring these documents to your visa interview!

เนื่องในสัปดาห์แห่งการตระหนักรู้เรื่องคุณภาพอากาศในวันที่ 3-7 พฤษภาคมนี้ สหรัฐฯ ได้บริจาควัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้แก่จังหวั...
06/05/2021

เนื่องในสัปดาห์แห่งการตระหนักรู้เรื่องคุณภาพอากาศในวันที่ 3-7 พฤษภาคมนี้ สหรัฐฯ ได้บริจาควัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้แก่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อช่วยต่อสู้กับไฟป่าที่ส่งผลให้คุณภาพอากาศทางภาคเหนืออยู่ในระดับอันตราย โดยประกอบไปด้วยเครื่องอัดฟางและใบไม้ที่จะช่วยลดเศษตกค้างจากป่าจำนวน 8 เครื่อง มูลค่ารวมประมาณ 15,000 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 470,000 บาท) ทั้งนี้ในปี 2562 และ 2563 รัฐบาลสหรัฐฯ ได้ส่งมอบวัสดุอุปกรณ์มูลค่าประมาณ 30,000 เหรียญสหรัฐ (940,000 บาท) ให้แก่เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครดับไฟป่าในเชียงใหม่
#เพื่อนหุ้นส่วนพันธมิตร #สหรัฐฯในภาคเหนือของไทย

Friends, partners, and allies in fighting air pollution together! In recognition of the Air Quality Awareness Week (May 3-7), the United States donated equipment to Chiang Mai Province to fight wildfires that contribute to hazardous air quality in northern Thailand. The contribution included eight leaf balers to help reduce forest residues with a total value of approximately USD $15,000 (THB 470,000). In 2019 and 2020, Consulate General Chiang Mai also donated approximately USD $30,000 (THB 940,000) in equipment to firefighters and volunteers in Chiang Mai.
#FriendsPartnersAllies #USinNorthernThailand

โครงการ Community Solutions Program (CSP) ครบรอบ 10 ปีแล้วนะคะ! ตลอด 1 ทศวรรษที่ผ่านมา โครงการได้เชื่อมโยงผู้นำชุมชน 630...
06/05/2021

โครงการ Community Solutions Program (CSP) ครบรอบ 10 ปีแล้วนะคะ! ตลอด 1 ทศวรรษที่ผ่านมา โครงการได้เชื่อมโยงผู้นำชุมชน 630 คนจาก 83 ประเทศเข้ากับองค์กรผู้สนับสนุน 340 แห่งใน 129 เมืองทั่ว 40 รัฐและดิสตริกต์ออฟโคลัมเบียของสหรัฐฯ โดยศิษย์เก่า CSP จากประเทศไทยรวมไปถึงคุณวัชราภรณ์ กู่แก้วเกษม ซึ่งทำงานเพื่อบรรเทาความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศและความรุนแรงภายในครอบครัว รวมถึงคุณจารุณี จรัสเรืองชัย ซึ่งรณรงค์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนและประชาชน จนถึงปัจจุบัน ศิษย์เก่า CSP ได้ดำเนินโครงการที่สร้างประโยชน์ให้กับคนในชาติของตนกว่า 300,000 คน โดยใช้ประโยชน์จากทักษะทางวิชาการและความเป็นผู้นำที่ได้เก็บเกี่ยวตลอดการเข้าร่วมโครงการ

Happy 10th anniversary to the Community Solutions Program! For a decade, CSP has engaged 630 community leaders from 83 countries and over 340 U.S. host organizations in 129 cities across 40 states and the District of Columbia, including two fellows from Thailand, Khun Watcharapon Kukaewkasem, who is working toward improving gender-based violence and domestic violence, as well as Khun Jarunee Jarusruangchai, who advocates for youth and citizen engagement. To date, Community Solutions Program alumni have implemented projects that impacted over 300,000 beneficiaries in their home countries using the technical and leadership skills they gained during their CSP experience. Happy 10th anniversary, CSP! #CSPturns10 Exchange Programs - U.S. Department of State

สถานทูตสหรัฐอเมริกา และ Young Southeast Asian Leaders Initiative (YSEALI) ประกาศรับสมัครเยาวชนไทยเข้าร่วมโครงการทุนแลกเป...
06/05/2021

สถานทูตสหรัฐอเมริกา และ Young Southeast Asian Leaders Initiative (YSEALI) ประกาศรับสมัครเยาวชนไทยเข้าร่วมโครงการทุนแลกเปลี่ยน
FALL 2021
YSEALI ACADEMIC FELLOWSHIP
.
โดยเยาวชนไทยผู้สนใจที่มีอายุระหว่าง 18-25 ปี สามารถเลือกสมัครในหัวข้อต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้
.
1. Civic Engagement รับเยาวชนไทยจำนวน 5 คน
ประกอบไปด้วยมหาวิทยาลัยดังนี้
- University of Nebraska, Omaha
- Kennesaw State University, Georgia
สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ http://bit.ly/Fall2021-YSEALI-CE
.
2. Environmental Issues รับเยาวชนไทยจำนวน 5 คน
ประกอบไปด้วยมหาวิทยาลัยดังนี้
- University of Montana
- East-West Center, Hawaii
สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ http://bit.ly/Fall2021-YSEALI-EI
.
3. Social Entrepreneurship & Economic Development รับเยาวชนไทยจำนวน 5 คน
ประกอบไปด้วยมหาวิทยาลัยดังนี้
- University of Connecticut
- University of Texas, Austin
สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ http://bit.ly/Fall2021-YSEALI-SE
.
หมายเหตุ:
- เลือกสมัครได้เพียงหัวข้อเดียวเท่านั้น หากพบว่าสมัครมากกว่าหนึ่งหัวข้อ ถือว่าสละสิทธิ์
.
- ทางสถานทูตสหรัฐอเมริกา จะคัดเลือกใบสมัคร และแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสัมภาษณ์ทุนรอบต่อไป ในช่วงกลางเดือนมิถุนายน 2021 ที่ Facebook เพจนี้
.
- โครงการ Fall 2021 YSEALI Academic Fellowship ได้แบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่
1) กิจกรรมออนไลน์ 36 ชั่วโมง (Virtual Component) ซึ่งจะจัดที่ไทย ระหว่างเดือนกันยายน ถึง พฤศจิกายน 2021 ในช่วงหลังเลิกงาน หรือช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์
2) กิจกรรมแลกเปลี่ยนที่สหรัฐอเมริกา เป็นระยะเวลา 2-3 สัปดาห์ (In-Person Component) ซึ่งจะจัดช่วงต้น-กลางปี 2022 ที่มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา*
*ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์โรคระบาด และข้อกำหนดในการเดินทางระหว่างประเทศขณะนั้น
.
- โครงการ YSEALI Academic Fellowship เป็นทุนของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา แบบเต็มจำนวน ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการทั้งหมด (ทุนนี้ได้รวมค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับสหรัฐฯ ค่าทำวีซ่า ค่าที่พัก และค่าอาหารขณะเข้าร่วมโครงการแล้ว)
.
- อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมของกิจกรรมในโครงการ และคุณสมบัติของผู้สมัครอย่างละเอียดได้ที่
http://bit.ly/Fall2021-YSEALI-Info
.
- หากมีคำถามเพิ่มเติมนอกเหนือจากรายละเอียดตามลิงค์ด้านบน สามารถอีเมลมาสอบถามได้ที่ [email protected] (ไม่ตอบคำถามทาง inbox ของเพจนี้)
.
- หมดเขตรับสมัครวันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม 2021 ก่อนเวลา 23:59 น. เท่านั้น

สถานทูตสหรัฐอเมริกา และ Young Southeast Asian Leaders Initiative (YSEALI) ประกาศรับสมัครเยาวชนไทยเข้าร่วมโครงการทุนแลกเปลี่ยน
FALL 2021
YSEALI ACADEMIC FELLOWSHIP
.
โดยเยาวชนไทยผู้สนใจที่มีอายุระหว่าง 18-25 ปี สามารถเลือกสมัครในหัวข้อต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้
.
1. Civic Engagement รับเยาวชนไทยจำนวน 5 คน
ประกอบไปด้วยมหาวิทยาลัยดังนี้
- University of Nebraska, Omaha
- Kennesaw State University, Georgia
สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ http://bit.ly/Fall2021-YSEALI-CE
.
2. Environmental Issues รับเยาวชนไทยจำนวน 5 คน
ประกอบไปด้วยมหาวิทยาลัยดังนี้
- University of Montana
- East-West Center, Hawaii
สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ http://bit.ly/Fall2021-YSEALI-EI
.
3. Social Entrepreneurship & Economic Development รับเยาวชนไทยจำนวน 5 คน
ประกอบไปด้วยมหาวิทยาลัยดังนี้
- University of Connecticut
- University of Texas, Austin
สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ http://bit.ly/Fall2021-YSEALI-SE
.
หมายเหตุ:
- เลือกสมัครได้เพียงหัวข้อเดียวเท่านั้น หากพบว่าสมัครมากกว่าหนึ่งหัวข้อ ถือว่าสละสิทธิ์
.
- ทางสถานทูตสหรัฐอเมริกา จะคัดเลือกใบสมัคร และแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสัมภาษณ์ทุนรอบต่อไป ในช่วงกลางเดือนมิถุนายน 2021 ที่ Facebook เพจนี้
.
- โครงการ Fall 2021 YSEALI Academic Fellowship ได้แบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่

1) กิจกรรมออนไลน์ 36 ชั่วโมง (Virtual Component) ซึ่งจะจัดที่ไทย ระหว่างเดือนกันยายน ถึง พฤศจิกายน 2021 ในช่วงหลังเลิกงาน หรือช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์

2) กิจกรรมแลกเปลี่ยนที่สหรัฐอเมริกา เป็นระยะเวลา 2-3 สัปดาห์ (In-Person Component) ซึ่งจะจัดช่วงต้น-กลางปี 2022 ที่มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา*

*ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์โรคระบาด และข้อกำหนดในการเดินทางระหว่างประเทศขณะนั้น
.
- โครงการ YSEALI Academic Fellowship เป็นทุนของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา แบบเต็มจำนวน ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการทั้งหมด (ทุนนี้ได้รวมค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับสหรัฐฯ ค่าทำวีซ่า ค่าที่พัก และค่าอาหารขณะเข้าร่วมโครงการแล้ว)
.
- อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมของกิจกรรมในโครงการ และคุณสมบัติของผู้สมัครอย่างละเอียดได้ที่
http://bit.ly/Fall2021-YSEALI-Info
.
- หากมีคำถามเพิ่มเติมนอกเหนือจากรายละเอียดตามลิงค์ด้านบน สามารถอีเมลมาสอบถามได้ที่ [email protected] (ไม่ตอบคำถามทาง inbox ของเพจนี้)
.
- หมดเขตรับสมัครวันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม 2021 ก่อนเวลา 23:59 น. เท่านั้น

เนื่องในสัปดาห์แห่งการตระหนักรู้เรื่องคุณภาพอากาศ คณะผู้แทนสหรัฐฯ ประจำอาเซียน ขอเชิญเพื่อน ๆ รับชมการอภิปรายผ่านระบบออน...
06/05/2021
#AQAW2021: The Truth Behind the Air We Breathe

เนื่องในสัปดาห์แห่งการตระหนักรู้เรื่องคุณภาพอากาศ คณะผู้แทนสหรัฐฯ ประจำอาเซียน ขอเชิญเพื่อน ๆ รับชมการอภิปรายผ่านระบบออนไลน์ในหัวข้อ “The Truth Behind the Air We Breathe” (ความจริงเบื้องหลังอากาศที่เราหายใจ) โดยผู้เชี่ยวชาญด้านคุณภาพอากาศ 4 ท่านจากเอเชียตะวันเฉียงใต้และสหรัฐฯ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ ผู้ร่วมเสวนาจากประเทศไทย คุณณัฐพล ชำนิธุระการ ศิษย์เก่า YSEALI และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร

เตรียมคำถามให้พร้อมนะคะ เราจะเริ่มถ่ายทอดสดทาง YouTube ในวันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 9.00 น.

To celebrate Air Quality Awareness Week, the U.S. Mission to ASEAN invites you to watch a virtual panel discussion: “The Truth Behind the Air We Breathe” featuring four experts in air quality from Southeast Asia and United States as the speakers. Get your questions ready! We will go LIVE from YouTube on Friday, May 7, 2021 9 a.m. Jakarta Time (GMT+7). Panelist from Thailand is YSEALI alumnus Nuttapol Chumnitulakarn, Environment Officer at Bangkok Metropolitan Administration, Thailand

https://youtu.be/7RzH3VuZWOM

Join us and find out what you can do to help ensure clean air for everyone!Website: https://asean.usmission.gov/Facebook: https://www.facebook.com/USMission2...

ทุกปีมีผู้เสียชีวิตจากมลพิษทางอากาศประมาณ 7 ล้านคน ทุกวัน 9 ใน 10 ของคนทั่วโลกสูดหายใจเอาอากาศที่เป็นพิษเกินมาตรฐานขององ...
05/05/2021
The United States works with Thailand to improve its air | ShareAmerica

ทุกปีมีผู้เสียชีวิตจากมลพิษทางอากาศประมาณ 7 ล้านคน ทุกวัน 9 ใน 10 ของคนทั่วโลกสูดหายใจเอาอากาศที่เป็นพิษเกินมาตรฐานขององค์การอนามัยโลกเข้าสู่ร่างกาย อากาศที่สะอาดสำคัญต่อสุขภาพของทุกคน ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ใดก็ตาม และยังมีผลต่อสุขภาพของโลกเราด้วย #AQAW2021

เมื่อเร็ว ๆ นี้ กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ได้เริ่มดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพในการตรวจสอบและจัดการคุณภาพอากาศทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

โครงการดังกล่าวช่วยให้รัฐบาลและสถาบันวิจัยต่าง ๆ สามารถออกแบบเครือข่ายตรวจจับฝุ่นละอองขนาดเล็กด้วยต้นทุนที่ต่ำเพื่อตรวจวัดฝุ่น PM ที่มีอยู่ในอากาศได้ นักวิทยาศาสตร์จะใช้ข้อมูลการตรวจจับนี้เพื่อประเมินการปล่อยฝุ่น PM ในระดับภูมิภาค และรายงานผลเพื่อการกำหนดนโยบายของรัฐบาลในอนาคต

ในโครงการนี้ รัฐบาลสหรัฐฯ และรัฐบาลไทยจะร่วมกันจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับมลพิษทางอากาศให้กับประชาชนทั่วไป

-----

An estimated 7 million people die each year from air pollution. Around the world, 9 out of 10 people breathe in air every day that exceeds World Health Organization (WHO) guidelines for clean air. Clean air matters for everyone’s health — no matter where they live — and for the health of the planet, too. #AQAW2021

Recently, the U.S. State Department launched a project to strengthen capacity for air quality monitoring and management across Southeast Asia in collaboration with Chiang Mai University and the National Astronomical Research Institute of Thailand.

The project allows the government and research institutes to design a low-cost fine particulate matter sensor network to detect the presence of polluted air particles. Scientists will use the sensor data to assess regional emissions and inform future government policy.

As part of this project, the U.S. and Thai governments will work to increase public awareness of air pollution through outreach programs.

สุขสันต์วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลกค่ะ เพื่อน ๆ คงจะเคยเห็นนักข่าวยิงคำถามให้โฆษกรัฐบาลสหรัฐฯ ระหว่างการบรรยายสรุปสำหรับสื่อม...
03/05/2021
What is the White House Correspondents' Association? | ShareAmerica

สุขสันต์วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลกค่ะ เพื่อน ๆ คงจะเคยเห็นนักข่าวยิงคำถามให้โฆษกรัฐบาลสหรัฐฯ ระหว่างการบรรยายสรุปสำหรับสื่อมวลชนที่ถ่ายทอดทางโทรทัศน์ หรือเห็นพวกเขาสัมภาษณ์ประธานาธิบดีบนเครื่องบิน Air Force One กันมาบ้างแล้ว แต่เคยสงสัยกันไหมคะว่า นักข่าวเหล่านี้ทำอย่างไรจึงจะสามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่ต้องการเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในบรรดาบุคคลสำคัญของรัฐบาลสหรัฐฯ มาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับบทบาทของสมาคมนักข่าวประจำทำเนียบขาว (White House Correspondents' Association) ได้ที่ https://go.usa.gov/xHUgv

Happy World Press Freedom Day! You have probably seen reporters peppering The White House's press secretary with questions at televised briefings or talking with the president aboard Air Force One. But how do these journalists gain the access they need to ensure transparency at the highest levels of American government? Learn more about the role of the White House Correspondents' Association.

Most journalists covering the U.S. president and presidency belong to the White House Correspondents' Association. Learn how it began and why it matters.

03/05/2021
Asian American and Pacific Islander Heritage Month

ในเดือนแห่งประวัติศาสตร์ชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียและชาวหมู่เกาะแปซิฟิกนี้ เราภูมิใจที่ได้เฉลิมฉลองร่วมกับชาวเอเชียและชาวหมู่เกาะแปซิฟิกในสหรัฐฯ และยกย่องผู้คนหลายยุคหลายสมัยที่ได้ก่อร่างสร้างชาติของเราให้เข้มแข็ง

3 พฤษภาคม เป็นวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก ซึ่งครบรอบปีที่ 30 ในปีนี้ โดยเป็นโอกาสที่รัฐบาลประเทศต่าง ๆ จะระลึกถึงหน้าที่ความร...
03/05/2021

3 พฤษภาคม เป็นวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก ซึ่งครบรอบปีที่ 30 ในปีนี้ โดยเป็นโอกาสที่รัฐบาลประเทศต่าง ๆ จะระลึกถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและคำมั่นสัญญาต่อสากลว่าจะเคารพและคุ้มครองเสรีภาพในการแสดงออก ซึ่งรวมไปถึงเสรีภาพสำหรับผู้สื่อข่าวและบุคคลที่ทำงานด้านสื่อ ไม่ว่าจะเป็นสื่อออนไลน์หรือสื่อดั้งเดิม #WPFD

สื่อมวลชนที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระจำเป็นอย่างยิ่งต่อการดำรงไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยที่มีชีวิตชีวาและเข้มแข็ง อีกทั้งยังมีความสำคัญต่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดอย่างเสรี เนื่องในวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก เราจึงขอขอบคุณผู้สื่อข่าวและบุคคลที่ทำงานด้านสื่อในทั่วโลก

May 3 is World Press Freedom Day. This year is the 30th anniversary of World Press Freedom Day and a reminder to governments of their international obligations and commitments to respect and protect freedom of expression, including for journalists and media workers, online and offline. #WPFD

Independent media are essential to maintaining vibrant, resilient democracies and play a crucial role in the free exchange of information and ideas. On World Press Freedom Day, we say thank you to journalists and media workers worldwide.

3 พฤษภาคม เป็นวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก ซึ่งครบรอบปีที่ 30 ในปีนี้ โดยเป็นโอกาสที่รัฐบาลประเทศต่าง ๆ จะระลึกถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและคำมั่นสัญญาต่อสากลว่าจะเคารพและคุ้มครองเสรีภาพในการแสดงออก ซึ่งรวมไปถึงเสรีภาพสำหรับผู้สื่อข่าวและบุคคลที่ทำงานด้านสื่อ ไม่ว่าจะเป็นสื่อออนไลน์หรือสื่อดั้งเดิม #WPFD

สื่อมวลชนที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระจำเป็นอย่างยิ่งต่อการดำรงไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยที่มีชีวิตชีวาและเข้มแข็ง อีกทั้งยังมีความสำคัญต่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดอย่างเสรี เนื่องในวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก เราจึงขอขอบคุณผู้สื่อข่าวและบุคคลที่ทำงานด้านสื่อในทั่วโลก

May 3 is World Press Freedom Day. This year is the 30th anniversary of World Press Freedom Day and a reminder to governments of their international obligations and commitments to respect and protect freedom of expression, including for journalists and media workers, online and offline. #WPFD

Independent media are essential to maintaining vibrant, resilient democracies and play a crucial role in the free exchange of information and ideas. On World Press Freedom Day, we say thank you to journalists and media workers worldwide.

สนใจทำงานกับสถานทูตอเมริกาไหมคะ เช็คตำแหน่งที่เรากำลังเปิดรับได้ที่นี่ค่ะ https://th.usembassy.gov/embassy-consulate/job...
30/04/2021

สนใจทำงานกับสถานทูตอเมริกาไหมคะ เช็คตำแหน่งที่เรากำลังเปิดรับได้ที่นี่ค่ะ https://th.usembassy.gov/embassy-consulate/jobs/job-vacancies/

Looking for a new job opportunity? Check out our current vacancies below! Visit https://th.usembassy.gov/embassy-consulate/jobs/job-vacancies/ for more information!

------------------------------------------------------

U.S. Agency for International Development/Regional Development Mission for Asia (USAID/RDMA) is seeking for individual who is interested in following position(s).

To apply: Please follow instructions and checklist posted on U.S. Embassy Bangkok Website at https://th.usembassy.gov/embassy-consulate/jobs/usaid-job-vacancies/

ในวันที่ 30 เมษายนปีนี้ วันแจ๊สสากลจะครบรอบ 10 ปีแล้วนะคะ ดนตรีแจ๊สเป็นศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์ของอเมริกา มีบทบาทในการสร้าง...
30/04/2021

ในวันที่ 30 เมษายนปีนี้ วันแจ๊สสากลจะครบรอบ 10 ปีแล้วนะคะ ดนตรีแจ๊สเป็นศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์ของอเมริกา มีบทบาทในการสร้างสันติภาพ การพูดคุย และความเข้าใจระหว่างกันในทั่วโลก และยังเป็นดนตรีที่ไพเราะจับใจอีกด้วย 🎷🎉

วันที่ 30 เมษายนของทุกปีเป็นวันแจ๊สสากล ผู้คนทั่วโลกจะพากันเฉลิมฉลองดนตรีแจ๊สในฐานะแรงขับเคลื่อนสันติภาพ การหารือข้ามวัฒนธรรม และความร่วมมือระหว่างประเทศ อ่านเพิ่มเติมและลงประกาศกิจกรรมวันแจ๊สสากลปีที่ 10 ของคุณเองได้ที่ ⬇️https://jazzday.com

Did you know April 30 will mark 10 years of International #JazzDay? Jazz—a uniquely American art form—has a legacy of building peace, dialogue, and mutual understanding around the world. Plus it's great music! Join the #JazzDay10 celebration 🎷🎉●

Each year on April 30, #JazzDay brings together people from across the globe to celebrate jazz as a force for peace, intercultural dialogue, and international cooperation. Find out more and register your own #JazzDay10 celebration ⬇️https://jazzday.com

ในวันที่ 30 เมษายนปีนี้ วันแจ๊สสากลจะครบรอบ 10 ปีแล้วนะคะ ดนตรีแจ๊สเป็นศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์ของอเมริกา มีบทบาทในการสร้างสันติภาพ การพูดคุย และความเข้าใจระหว่างกันในทั่วโลก และยังเป็นดนตรีที่ไพเราะจับใจอีกด้วย 🎷🎉

วันที่ 30 เมษายนของทุกปีเป็นวันแจ๊สสากล ผู้คนทั่วโลกจะพากันเฉลิมฉลองดนตรีแจ๊สในฐานะแรงขับเคลื่อนสันติภาพ การหารือข้ามวัฒนธรรม และความร่วมมือระหว่างประเทศ อ่านเพิ่มเติมและลงประกาศกิจกรรมวันแจ๊สสากลปีที่ 10 ของคุณเองได้ที่ ⬇️https://jazzday.com

Did you know April 30 will mark 10 years of International #JazzDay? Jazz—a uniquely American art form—has a legacy of building peace, dialogue, and mutual understanding around the world. Plus it's great music! Join the #JazzDay10 celebration 🎷🎉●

Each year on April 30, #JazzDay brings together people from across the globe to celebrate jazz as a force for peace, intercultural dialogue, and international cooperation. Find out more and register your own #JazzDay10 celebration ⬇️https://jazzday.com

ที่อยู่


BTS Phloen Chit MRT Lumpini

ข้อมูลทั่วไป

The U.S. Embassy in Bangkok is one of the largest in the world and is comprised of several dozen sections and agencies. The mission of the United States Embassy is to advance the interests of the United States, and to serve and protect U.S. citizens in Thailand. The Ambassador is the personal representative of the President of the United States. As the chief advocate of U.S. policy, he is supported by personnel from the Department of State and other Washington agencies. The Embassy reports and analyzes developments in Thailand of concern to the United States, and advances a broad range of U.S. policy initiatives. The Embassy promotes United States' economic and commercial interests, and the export of American agricultural and industrial products and services, and otherwise assists American business, workers and investors. The Embassy engages the government and a broad range of organizations and individuals in Thailand to promote shared values. Among others, these include individual freedom, human rights and democracy and the rule of law.

เวลาทำการ

จันทร์ 07:00 - 16:00
อังคาร 07:00 - 16:00
พุธ 07:00 - 16:00
พฤหัสบดี 07:00 - 16:00
ศุกร์ 07:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

6622054000

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ U.S. Embassy Bangkokผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง U.S. Embassy Bangkok:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ