Clicky

กองพลที่ 1 รักษาพระองค์

กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ กองพลที่ ๑ รักษาพระองค์ กองพลที่ 1 รักษาพระองค์

เปิดเหมือนปกติ

07/12/2022

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
วันคล้ายวันประสูติ 7 ธันวาคม 2565
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างในการทำงานทรงวิริยะอุตสาหะ ขอพระองค์ทรงพระเจริญทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการเเละพนักงาน กองทัพบก
.
.
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับแถวทหารมหาดเล็กรับและส่งเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ พระเชตุพน
.
.
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา
ด้วยทรงใส่พระทัยในความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก “พายุโนรู” จนเกิดเหตุอุทกภัยในหลายพื้นที่ ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เสด็จยังกองการบิน ศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบก ภายในกรมหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ ทรงบรรจุถุงยังชีพพระราชทานร่วมกับเจ้าหน้าที่ จำนวน 2,100 ถุง เพื่อนำไปส่งมอบให้ผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงที
.
.
เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2565 เวลา 10.48 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2560-2562 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

#เพื่อนพึ่งพา
#องค์ภา
#กองพลที่1รักษาพระองค์
#กองทัพภาคที่1
#กองทัพบก

07/12/2022
07/12/2022
07/12/2022

ทรงพระเจริญ
๗ ธันวาคม
วันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

#เพื่อนพึ่งพา
#องค์ภา
#กองพลที่1รักษาพระองค์
#กองทัพภาคที่1
#กองทัพบก

Photos from Next Gen คนรุ่นใหม่รักสถาบัน's post
07/12/2022

Photos from Next Gen คนรุ่นใหม่รักสถาบัน's post

Photos from Next Gen คนรุ่นใหม่รักสถาบัน's post
07/12/2022

Photos from Next Gen คนรุ่นใหม่รักสถาบัน's post

6 ธันวาคม 2443ร.5 ทรงโปรดฯ ให้อาราธนาพระภิกษุสงฆ์ มาจำวัดที่วัดเบญจมบพิตร และพระราชทานสร้อยนาม “วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม...
07/12/2022

6 ธันวาคม 2443
ร.5 ทรงโปรดฯ ให้อาราธนาพระภิกษุสงฆ์ มาจำวัดที่วัดเบญจมบพิตร และพระราชทานสร้อยนาม “วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม”
รัชกาลที่ 5 ทรงโปรดฯ ให้อาราธนาพระภิกษุสงฆ์จำนวน 33 รูป จากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ มาจำวัดที่วัดเบญจมบพิตร และพระราชทานสร้อยนาม "ดุสิตวนาราม" ต่อท้ายชื่อวัด เรียกรวมว่า "วัดเบญจ มบพิตรดุสิตวนาราม" เดิมวัดเบญจมบพิตรเป็นวัดโบราณชื่อ "วัดแหลม" หรือ "วัดไทรทอง" ต่อมารัชกาลที่ 4 ได้พระราชทานนามวัดใหม่ว่า "วัดเบญจมบพิตร"
#รักษ์ราชย์
#วันนี้ในอดีต
#ก้าวสืบต่อ
ที่มา : เพจรักษ์ราชย์ - Loyalist

06/12/2022

รองโฆษกรัฐบาล เผย นายกรัฐมนตรีเชิญชวนประชาชน ร่วมกิจกรรม “วันดินโลก” เทิดพระเกียรติ ในหลวง ร.๙ สร้างความตระหนักรู้ ความสำคัญของดิน
.
วันนี้ (5 ธ.ค.) น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม เชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมวันดินโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 5 ธ.ค.ของทุกปี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมพัฒนาที่ดิน ได้จัดงาน "วันดินโลก World Soil Day” ขึ้นระหว่างวันที่ 4-7 ธ.ค. 2565 ที่สถานีพัฒนาที่ดินตาก ต.แม่ท้อ อ.เมือง จ.ตาก พร้อมกำหนดให้สถานีพัฒนาที่ดินทุกจังหวัด ได้บูรณาการเครือข่ายการพัฒนาที่ดินที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา ชุมชน เกษตรกร และภาคประชาชน จัดงานวันดินโลก ตลอดเดือน ธ.ค. 2565 เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของดิน ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญต่อการดำรงชีพของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลก
.
นอกจากนี้ หลายหน่วยงานยังได้จัดงานและประชาชนสามารถเข้าร่วม อาทิ กระทรวงมหาดไทยได้จัดกิจกรรมวันดินโลกในทุกอำเภอในวันที่ 5 ธ.ค. ส่วนที่จังหวัดอุบลราชธานีได้จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักรู้ความสำคัญของดินเป็นเวลา 7 วัน ตั้งแต่ 2-8 ธ.ค. ในอำเภอต่างๆ เริ่มตั้งแต่กิจกรรม Kick-off ในวันที่ 2 ธ.ค. ณ วัดป่าศรีแสงธรรม ต.ห้วยยาง อ.โขงเจียม
.
น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า ที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเมื่อปี 2556 ได้กำหนดให้วันที่ 5 ธ.ค. เป็นวันดินโลกอย่างเป็นทางการ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงงานตลอดพระชนม์ชีพ ในการศึกษาค้นคว้าวิธีการจัดการดินและแก้ไขปัญหาทรัพยากรดินเพื่อให้เกษตรกรอยู่ดีกินดี โดยพระราชปณิธานของพระองค์มีส่วนสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนนับล้านผ่านการจัดการดินอย่างยั่งยืน
.
สำหรับวันดินโลกปี 2565 นี้ องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ได้กำหนดหัวข้อ “Soils, where food begins อาหารก่อกำเนิดเกิดจากดิน” เพื่อรณรงค์ให้ทั่วโลกตระหนักถึงปัญหาการสูญเสียธาตุอาหารในดิน ซึ่งเป็นกระบวนการหลักของดินเสื่อมโทรม และเป็นภัยที่คุกคามต่อความมั่นคงและความยั่งยืนทางด้านอาหารในระดับโลก เนื่องจากดินเป็นต้นกำเนิดของอาหาร จึงได้เน้นความสำคัญของการสร้างสุขภาพดินที่ดี ซึ่งจะส่งผลถึงความมั่นคงและปลอดภัยทางอาหารและสิ่งแวดล้อมที่ดีตามแนวคิด One Health ซึ่งหมายถึงการพัฒนาสุขภาพคน สัตว์และสิ่งแวดล้อมที่มีความเกี่ยวข้อง และเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียวกัน ให้มีสุขภาพที่ดีแบบองค์รวม
.
น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า สำหรับประชาชนในพื้นที่ต่างๆ สามารถติดตามประกาศจากสถานีพัฒนาที่ดินในพื้นที่ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมวันดินโลก โดยจะมีกิจกรรม อาทิ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม” แสดงหลักการของแนวพระราชดำริด้านดินที่ช่วยแก้ไขปัญหาดินของแต่ละพื้นที่, นิทรรศการวันดินโลก เช่น ความเป็นมาของวันดินโลก ความสำคัญของดินต่อการผลิตอาหาร, การประชุม เสวนา บรรยายพิเศษ โดยนักวิชาการ หรือเกษตรกรตัวอย่างที่ประสบ ความสำเร็จ, การจัดตลาดนัดสินค้าเกษตร, การจัด workshop DIY ทำของใช้ ของที่ระลึกที่มีดินเป็นส่วนประกอบ
-------------------------------
แหล่งข่าว
- https://mgronline.com/politics/detail/9650000115570
-------------------------------
ติดตามข้อมูลข่าวสาร รู้ไทย รู้โลก กับ Thailand Vision ได้ที่
Website : http://www.thailandvision.co
Facebook : https://www.facebook.com/thvi5ion
Twitter : https://twitter.com/Thailand_vision
Youtube : https://www.youtube.com/c/Thailandvision

Photos from Next Gen คนรุ่นใหม่รักสถาบัน's post
06/12/2022

Photos from Next Gen คนรุ่นใหม่รักสถาบัน's post

06/12/2022

๕ ธันวาคม​ วันคล้าย​วัน​พระราช​สมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร💛👑
วันที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

🙏ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า​ทีมงานผู้ดูแล​ และสมาชิก​เพจ​
NextGen​คนรุ่นใหม่รักสถาบัน

#เรารักสถาบันพระมหากษัตริย์

5 ธันวาคม #วันดินโลก (World Soil Day)การจัดตั้ง “วันดินโลก” เริ่มต้นจากมี #การประชุมวิทยาศาสตร์ทางดินของโลก ครั้งที่ 17 ...
06/12/2022

5 ธันวาคม #วันดินโลก (World Soil Day)
การจัดตั้ง “วันดินโลก” เริ่มต้นจากมี #การประชุมวิทยาศาสตร์ทางดินของโลก ครั้งที่ 17 ณ กรุงเทพมหานคร ในปี พ.ศ. 2545 ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ทางดินจากทั่วโลกมาร่วมประชุม #ภายในงานมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และ #พระราชกรณียกิจที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรดิน รวมถึงการจัดตั้งโครงการพระราชดำริในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ ซึ่งนิทรรศการดังกล่าวทำให้ #ผู้เข้าร่วมประชุมประจักษ์ถึงพระวิสัยทัศน์ในการบริหารทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน โดยทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่สนพระราชหฤทัยในวิทยาศาสตร์ทางดิน ทรงให้ความสำคัญกับทรัพยากรดิน และผลสำเร็จจากการบริหารจัดการดินอย่างต่อเนื่องของพระองค์เป็นที่ยอมรับอย่างเป็นรูปธรรมทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ
การประชุมครั้งดังกล่าวได้มีการหารือเรื่องการจัดตั้ง “วันดินโลก” โดยที่ประชุมคณะกรรมการสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ มีมติให้วันที่ 5 ธันวาคม อันเป็น #วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ของในหลวงรัชกาลที่ 9 #เป็นวันดินโลก #เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณของพระองค์ โดยใช้วันนี้เป็นวันรณรงค์ให้ชาวโลกได้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดิน ที่มีต่อความอยู่รอดของมวลมนุษยชาติและสภาพแวดล้อม และความจำเป็นต้องมีการจัดการทรัพยากรที่ดินอย่างยั่งยืน
======================
ที่มา: สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) / Pinterest

05/12/2022

วันนี้ (วันที่ 4 ธันวาคม 2565) สำนักพระราชวัง ออกแถลงการณ์ เรื่อง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ฉบับที่ 3 ความว่า

ตามที่ สำนักพระราชวังมีแถลงการณ์ เรื่อง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อให้คณะแพทย์ถวายการรักษาภาวะพระหทัยเต้นเร็วผิดปกติ ด้วยวิธีจี้ไฟฟ้าพระหทัยด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูง เมื่อวันอังคาร ที่ 22 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2565 เป็นที่ทราบโดยทั่วแล้วนั้น

คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รายงานเพิ่มเติมว่า พระอาการโดยรวมของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดีขึ้นตามลำดับ คณะแพทย์ฯ จึงขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินกลับไปประทับพักฟื้นพระวรกายต่อ ณ วังสระปทุม ในวันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม พุทธศักราช 2565 และขอพระราชทานกราบบังคมทูลให้ทรงงดพระราชกิจสักระยะหนึ่ง

#ทรงพระเจริญ
#สืบสานรักษาต่อยอด
#รักประเทศไทย
#เราภาคภูมิใจเมืองไทยนี้ดี

Photos from สืบสาน รักษา ต่อยอด's post
05/12/2022

Photos from สืบสาน รักษา ต่อยอด's post

💛🇹🇭วันที่ ๕ ธันวาคม ๖๕ ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ทุกหมู่เหล่าร่วมกิจกรรม ปั่นจักรยาน "ราชภักดี สดุดีจอมราชัน" ✅เริ่มจาก สว...
05/12/2022

💛🇹🇭วันที่ ๕ ธันวาคม ๖๕ ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ทุกหมู่เหล่าร่วมกิจกรรม ปั่นจักรยาน "ราชภักดี สดุดีจอมราชัน"
✅เริ่มจาก สวนสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ ปั่นเดินทางไปถึงเเยกเกียกกาย หลังจากนั้นเดินทางไป ๙๐๑ เเลนด์ และจุดสุดท้ายไปรอรับเสด็จ บริเวณหน้าศาลฎีกา จบภารกิจ
🟡จุดเริ่มต้น เวลา ๑๓.๐๐ น. สวนสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกฯ ร.๑ ใช้ถ.จักรเพชร ผ่านแยกสำราญราษฎร์ ถึง ลานพลับพลามหาเจษฏาบดินทร์ ผ่านพระบรมรูปทรงม้า ร.๕ มุ่งหน้าถ.อำนวยสงครามผ่านรัฐสภา ถึงเเยกเกียกกาย
🟡จุดที่ ๒ : เเยกเกียกกาย
จากเเยกเกียกกาย เข้าสู่ ถนนทหาร ปลุกจิตสำนึกทหารของพระราชา พร้อมที่จะแสดงความจงรักผ่านสัญญลักษณ์ แยกสะพานแดง แยกเทอดดำริ เลี้ยวขวา มุ่งหน้าสู่ ๙๐๑ แลนด์
🟡จุดที่ ๓ เวลา ๑๕.๐๐ น.
ณ ๙๐๑ เเลนด์ รัชกาลที่ ๙ ถวายสักการะรัชกาลที่๙ ถ.ศรีอยุธยา ผ่านวัดเบญจมบพิตร เลี้ยวซ้ายกองทัพภาคที่ ๑ ตรงไปตลอดทางจนถึงสนามหลวง
🟡Finish: สนามหลวง รอรับเสด็จ บริเวณหน้าศาลฎีกา
📌ระยะทางโดยเฉลี่ย ๒๐ กิโลเมตร
Cr.: รวมพลังอาชีวะใส่ช็อปทำดี
https://www.facebook.com/LongTumD
ติดต่อสอบถามทีมผู้จัดปั่นจักรยาน 0612867799
#รักษ์ราชย์
#ปั่นจักรยาน
#ราชภักดี
#สดุดีจอมราชัน
#ราชภักดีสดุดีจอมราชัน
#อาชีวะราชภักดี
#อาชีะของพระราชา
ที่มา : เพจรักษ์ราชย์ - Loyalist

Photos from Next Gen คนรุ่นใหม่รักสถาบัน's post
04/12/2022

Photos from Next Gen คนรุ่นใหม่รักสถาบัน's post

Photos from Next Gen คนรุ่นใหม่รักสถาบัน's post
04/12/2022

Photos from Next Gen คนรุ่นใหม่รักสถาบัน's post

📣👑 ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าฯ รับเสด็จ พระบาทสมเด็​จ​พระเจ้า​อยู่​หัว​ และ​สมเด็จ​พระนางเจ้า​ ฯ​ พระบรม​ราชินี​  เนื่องในโอกา...
04/12/2022

📣👑 ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าฯ รับเสด็จ พระบาทสมเด็​จ​พระเจ้า​อยู่​หัว​ และ​สมเด็จ​พระนางเจ้า​ ฯ​ พระบรม​ราชินี​ เนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไป​ทรงเปิดฉายรอบปฐมทัศน์ โขนภาพยนตร์เรื่อง "หนุมาน WHITE MONKEY"

📅 วัน​อาทิตย์​ที่​ ๔ ธันวาคม​ ๒๕๖๕
🕔 เวลา​ ๑๗.๐๐ น.
📍 ณ โรงภาพยนตร์ พารากอน ซีนีเพล็กซ์ ศูนย์​การค้า​สยามพารา​กอ​น​ เขตปทุมวัน​

ทั้งนี้จะเปิดฉายรอบปกติให้ประชาชนทั่วไปเข้าชม ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ โรงภาพยนตร์ เครือ Major Cineplex และ SF Cinema ทั่วประเทศ
.
เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเพื่อเป็นการดำเนินตามพระราชเสาวนีย์ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และสืบสานศิลปะการแสดงโขน
.
และเป็นการดำเนินตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็​จ​พระเจ้า​อยู่​หัว​ และ​สมเด็จ​พระนางเจ้า​ ฯ​ พระบรม​ราชินี​ ในการสืบสาน รักษา ต่อยอด ศิลปวัฒนธรรมประจำชาติไทย เพื่อให้เกิดความยั่งยืนและสืบทอดไปสู่เยาวชนของชาติต่อไป

💛💜โปรด​แต่งกาย​สุภาพ​โทนสีเหลืองและปฎิบัติ​ตาม​มาตรการ​รักษา​ความปลอดภัย​และการ​ป้อง​กั​นการแพร่​ระบาด​ของ​โรค​ไวรัส​โค​วิด​๑๙ อย่าง​เคร่งครัด​

ขอบคุณ​ภาพ​: ใต้​ร่ม​ฉัตร​
#เรารักสถาบันพระมหากษัตริย์
ุ่นใหม่รักสถาบัน

Photos from Next Gen คนรุ่นใหม่รักสถาบัน's post
02/12/2022

Photos from Next Gen คนรุ่นใหม่รักสถาบัน's post

Photos from Next Gen คนรุ่นใหม่รักสถาบัน's post
02/12/2022

Photos from Next Gen คนรุ่นใหม่รักสถาบัน's post

#เมื่อ2ปีที่แล้ว วันที่ 2 ธันวาคม 2563 สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี #เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ ไปทอดพร...
02/12/2022

#เมื่อ2ปีที่แล้ว วันที่ 2 ธันวาคม 2563 สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี #เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ ไปทอดพระเนตรการดำเนินงาน #โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสระบุรี
--
ย้อนไปในปี พ.ศ. 2531 พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานพระราชดำริให้ #มูลนิธิชัยพัฒนา จัดซื้อที่ดินติดกับวัดมงคลชัยพัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี เนื้อที่ประมาณ 13 ไร่ นับเป็นที่ดินผืนแรกที่ซื้อในนามมูลนิธิชัยพัฒนา สำหรับจัดทำเป็นแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสาน เป็นตัวอย่างแก่ราษฎรในการทดลองและสาธิตการปลูกพืชชนิดต่าง ๆ เป็นการสร้างรายได้และผลผลิตตลอดทั้งปี คือที่ดินติดกับวัดมงคลชัยพัฒนา ตำบลห้วยบง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี เนื้อที่ราว 13 ไร่
--
เกี่ยวกับ #ที่ดินผืนแรก ของมูลนิธิชัยพัฒนานี้ มีเรื่องเล่าว่า ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงมีรับสั่งให้ไปหาวัดชื่อ ‘วัดมงคล’ อันเป็นวัดที่เกิดจากจินตนาการและความคิดฝัน โดยทรงเล่าประดุจเทพนิยาย และตรัสว่าให้ไปหาซื้อที่ดินมาสักผืน ซึ่งพระราชประสงค์ในการซื้อที่ดินผืนดังกล่าวของในหลวงรัชกาลที่ 9 คือ “เพื่อการพัฒนา”
--
“ต้นกำเนิดคือคำว่า ‘บวร’ บ้าน-วัด-โรงเรียน หรือบ้าน-วัด-ราชการ รับสั่งว่าคนมาทำบุญฟังเทศน์เสร็จกลับบ้านก็ไม่ได้อะไร พัฒนาพื้นที่หลังวัดให้มีกิจกรรมดีกว่า ตัดตา ต่อกิ่ง ผสมปุ๋ยหมัก ปลูกโน่นปลูกนี่ โดยมีทีมงานคอยสอนว่าวันนี้อยากเรียนอะไร
.
อีกประการหนึ่งคือ ประชาชนกับข้าราชการไม่ค่อยจะเข้ากันดีนัก ประชาชนขอพบราชการก็ยากเย็น เพราะฉะนั้นให้ใบติดต่อไว้ที่กุฏิ ถ้าชาวบ้านอยากพบหน่วยไหนให้หลวงพ่อเป็นคนนัด ข้าราชการเกรงใจพระก็ต้องมา มาแล้วก็ไม่ทะเลาะกัน เพราะมีพระนั่งอยู่ตรงกลาง พระองค์ทรงวางอุบายไว้แยบยล ทรงเข้าใจเรื่องสังคมไทยอย่างแท้จริง”
--
จากการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับวิถีชาวบ้าน ขยายไปสู่การทำนา ทำไร่ เมื่อพระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรจึงมีรับสั่งว่าเป็นเรื่องดี มีน้ำ มีของกินครบถ้วน หากทุกคนทำอย่างนี้หมดก็รอด จึงเป็นที่มาของ “ทฤษฎีใหม่”
--
“พระองค์ไม่ได้รับสั่งว่าทฤษฎีใหม่คือให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้ แต่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ เมื่อทำตามแล้วชีวิตมีครบทุกอย่าง ข้าว ปลาในบ่อ ผักหญ้า ไม่ต้องจ่ายตลาด ตัดค่าใช้จ่ายโดยสิ้นเชิง จากนั้นราวหนึ่งสัปดาห์พระองค์ทรงพิมพ์และพริ้นต์มาให้ เป็นสูตร 30:30:30:10 โดยทรงคำนวณไว้แล้วว่าน้ำต้องเท่านี้ บ่อต้องลึกเท่าไร วันหนึ่งน้ำจะระเหยกี่เซนติเมตร ทรงคิดละเอียดยิบ”
--
ส่วนวัดนั้นพระราชทานนามให้ใหม่ว่า “วัดมงคลชัยพัฒนา” ที่โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดแห่งนี้ถือเป็น #แปลงทฤษฎีใหม่แห่งแรกของประเทศไทย
=======================
เรียบเรียงโดย เพจน้ำเงินเข้ม
ที่มา: มูลนิธิชัยพัฒนา / มติชนออนไลน์

Photos from Next Gen คนรุ่นใหม่รักสถาบัน's post
02/12/2022

Photos from Next Gen คนรุ่นใหม่รักสถาบัน's post

02/12/2022

🙏🏻 เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

📣 รัฐบาล ขอเชิญหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน มูลนิธิ และประชาชนร่วมกิจกรรม ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายพระราชกุศล

🗓️ วันจันทร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ 🕢 เวลา ๐๗.๓๐ น.
📌 ณ ท้องสนามหลวง และสถานที่ที่จังหวัดกำหนด
หรือวัดใกล้บ้าน

#กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ๒๕๖๕
#ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
#ท้องสนามหลวง

ดูแลดีๆนะ.. พระราชดำรัส "ในหลวง ร.๙" เมื่อครั้งเสด็จปลูกต้นจามจุรี ที่ม.จุฬาฯ อ่านทีไร น้ำตาไหลทุกที.. วันที่ ๑๕ มกราคม ...
02/12/2022

ดูแลดีๆนะ.. พระราชดำรัส "ในหลวง ร.๙" เมื่อครั้งเสด็จปลูกต้นจามจุรี ที่ม.จุฬาฯ อ่านทีไร น้ำตาไหลทุกที..
วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๐๕ พระบาทสมเด็จพระปร มินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้เสด็จพระราชดำเนิน ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พระราชทานต้นจามจุรีแก่มหาวิทยาลัย จำนวน ๕ ต้น ซึ่งพระองค์ทรงนำมาจากพระราชวังไกลกังวล หัวหิน และทรงปลูกด้วยพระองค์เอง บริเวณด้านหน้าหอประชุมจุฬาฯ ฝั่งด้านสนามฟุตบอล ทางด้านขวา จำนวน ๓ ต้น ด้านซ้ายจำนวน ๒ ต้น
พระองค์ได้พระราชทานพระราชดำรัสถึงความผูกพันธ์ระหว่างชาวจุฬาฯ กับจามจุรี ความว่า
"วันนี้มาปลูกต้นไม้ ไม่มาทำอะไรอย่างอื่น แต่ต้นไม้นี่สำคัญ สำคัญจริงๆ คือว่าทราบดีว่าต้นไม้นี่ชื่อว่าจามจุรี ก้ามปูนี่ก็เป็นสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยนี้ ก็ได้นำมา๕ต้น ๕ต้นนี้ได้เลี้ยงตั้งแต่เกิด คือว่าปีที่แล้วไปที่หัวหินแล้วก็ปลูกต้นไม้ พวกนี้ก็เกิดมาด้วย เมื่อเกิดมาแล้วสงสาร ก็ต้องเลี้ยง เลี้ยงจนเติบโตพอควรก็เห็นว่าโตแล้ว ควรเข้ามหาวิทยาลัยเสียที แล้วก็มหาวิทยาลัยที่เหมาะสมกับที่นี่ เพราะว่าเขาเอ็นดูต้นจามจุรี ก็เชื่อว่าต้นไม้ทั้งห้าต้นนี้ นิสิตทั้งหลายคงรักษาไว้ให้เติบโต ไม่ให้ล้มตาย คือต้นไม้พวกนี้ ก็คงจะเป็นความสำคัญสำหรับมหาวิทยาลัยต่อไป..."
พระราชดำรัสวันพระราชทานต้นจามจุรีให้กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๐๕ และในปัจจุบันต้นจามจุรีพระราชทานทั้ง ๕ ต้นนี้ ยังคงยืนต้นอยู่แข็งแรง เป็นศรีสง่าและศิริมงคลแก่ชาวจุฬาฯ มาจนถึงปัจจุบันและในอนาคตสืบไป
ืีที่มา : เพจราชบัลลังก์จักรีวงค์

Photos from Next Gen คนรุ่นใหม่รักสถาบัน's post
01/12/2022

Photos from Next Gen คนรุ่นใหม่รักสถาบัน's post

Photos from Next Gen คนรุ่นใหม่รักสถาบัน's post
01/12/2022

Photos from Next Gen คนรุ่นใหม่รักสถาบัน's post

ขอเชิญร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาส โครงการ High Cost High Technology รหัสทุน D707070💜 บริจาค 1,000 บาท พร้อมรับ "...
01/12/2022

ขอเชิญร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาส โครงการ High Cost High Technology รหัสทุน D707070
💜 บริจาค 1,000 บาท พร้อมรับ "เข็มกลัดทรงงานที่ระลึก" ขนาด 18 มิลลิเมตร จำนวน 1 ชิ้น
📌 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป หรือ จนกว่าของที่ระลึกจะหมด
💁🏻‍ บริจาคด้วยตนเอง หรือ บริจาคออนไลน์ได้ที่
https://siform.si.mahidol.ac.th/siform/view.php?id=30455
#ศิริราชมูลนิธิ #โรงพยาบาลศิริราช #ผู้ป่วยด้อยโอกาส #ผู้ป่วยยากไร้
=====
ที่มา: ศิริราชมูลนิธิ Siriraj Foundation

Photos from Next Gen คนรุ่นใหม่รักสถาบัน's post
30/11/2022

Photos from Next Gen คนรุ่นใหม่รักสถาบัน's post

30/11/2022

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

รัฐบาล ขอเชิญหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน มูลนิธิ และประชาชนร่วมกิจกรรม วันจันทร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

• เวลา ๐๗.๓๐ น. ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายพระราชกุศล ณ ท้องสนามหลวง และสถานที่ที่จังหวัดกำหนด
หรือวัดใกล้บ้าน

• เวลา ๐๘.๓๐ น. พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ และพิธีถวายบังคม ผู้ประสงค์วางพานพุ่มสอบถามได้ที่กองทัพภาคที่ ๑ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙ ๘๓๓๙ ๙๓๘๗

• เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. พบกับจิตอาสาบริการประชาชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสุขของประชาชน อาทิ
ศูนย์รับร้องเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล ๑๑๑๑ การให้คำแนะนำด้านกฎหมาย บริการตัดผม การประกอบอาชีพ บริการรถชมเมืองรอบเกาะรัตนโกสินทร์ และการให้บริการอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสุขของประชาชน ณ ท้องสนามหลวง ส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดจัดกิจกรรมจิตอาสาตามความเหมาะสม

#กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ๒๕๖๕
#ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
#พิธีวางพานพุ่มดอกไม้
#จิตอาสาบริการประชาชน
#ท้องสนามหลวง

ประวัติความเป็นมา #วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหารอีกหนึ่งอนุสรณ์สถานสำคัญแห่งความรักที่แสดงถึงความกตัญญุตาที่ลูกมีต่อแม่ ที...
30/11/2022

ประวัติความเป็นมา #วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร
อีกหนึ่งอนุสรณ์สถานสำคัญแห่งความรักที่แสดงถึงความกตัญญุตาที่ลูกมีต่อแม่ ที่ลูกสร้างขึ้นมาเพื่ออุทิศให้กับแม่ผู้ล่วงลับ และความงดงามของอนุสรณ์สถานแห่งนี้ยิ่งแสดงให้เห็นถึงความรักและความเทิดทูนที่ลูกมีต่อแม่อย่างสุดซึ้ง นั่นก็คือ “วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร”
หากคุณเดินทางผ่านแถวย่านเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ใกล้สะพานกษัตริย์ศึก ตรงข้ามกับวัดพลับพลาไชย ก็คือที่ตั้งของ “วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร” ซึ่งเป็นอนุสรณ์สถานแห่งความรักความกตัญญูของผู้สร้างที่มีต่อแม่ นั่นก็คือ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2419 ขณะพระชนมพรรษาครบ 25 พรรษา เพื่อเฉลิมพระเกียรติและพระราชอุทิศแด่พระราชมารดาของพระองค์ คือ กรมสมเด็จพระเทพศิรินทรามาตย์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง หรือสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี ซึ่งเสด็จสวรรคตขณะที่พระองค์ยังทรงพระเยาว์ โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนเจริญผลพูลสวัสดิ์ เป็นแม่กองงานก่อสร้าง , พระศิริสมบัติ (กร) และพระวิจิตรรจนา เป็นนายงาน โดยเริ่มก่อสร้าง ในปี พ.ศ. 2419 เมื่อสร้างกุฏิเสนาสนะเสร็จ ได้พระราชทานวิสุงคามสีมา ในวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2421 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ อาราธนาพระอริยมุนีมาจากวัดบวรนิเวศ พร้อมด้วยพระฐานานุกรม 3 รูป พระอันดับ 16 รูป สามเณร 3 รูป รวม 23 รูป มาอยู่วัดนี้ และพระราชทานนามวัดว่า “วัดเทพศิรินทราวาส” ตามพระนามของพระบรมราชชนนี
ในปีพุทธศักราช 2536 ได้ทรงสถาปนาสุสานหลวง หรือ ฌาปณสถานหลวงขึ้น ณ วัดเทพศิรินทราวาส ซึ่งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของวัดแห่งนี้ โดยมีพระราชดำริจะให้เป็นสถานที่ปลงพระศพเจ้านาย และศพบุคคลได้ทุกชั้นบรรดาศักดิ์ และถือเป็นความพิเศษเพราะปกติแล้วพระอารามหลวงจะไม่มีฌาปนสถาน
ถัดไปจะเป็น “โรงเรียนเทพศิรินทร์” ซึ่งเป็นโรงเรียนชายล้วน อยู่ทางด้านตะวันออกของวัด ในส่วนของหน้าวัดและเขตพุทธาวาสจะอยู่ส่วนกลางของวัด ซึ่งการวางแผนผังวัดเทพศิรินทราวาส นี้ ถือว่าเป็นแปลนที่เหมาะสม เปรียบเสมือนการเดินทางของชีวิตคน จากเด็ก สู่วัยกลางคน และวัยชราซึ่งเป็นปัจฉิมวัยที่กำลังเดินทางสู่จุดสิ้นสุดของชีวิต นั่นคือ สุสาน
สถาปัตยกรรมของวัดแห่งนี้ นับเป็นอีกไฮไลต์ที่โดดเด่นวิจิตรตระการตาหากใครได้ไปเยือน จะต้องร้องว้าวและตาเป็นประกายอย่างแน่นอน เริ่มด้วยพระอุโบสถขนาดใหญ่ หน้าบันพระอุโบสถสีชมพูตามสีพระชนมวารพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประดับรูปตราพระเกี้ยว ยอดมีพาน 2 ชั้น ตั้งเครื่องสูงคู่เคียงมีเทพบุตรประคองพานทั้งสองข้าง พื้นลายช่อดอกรำเพย ประดับกระเบื้องสี หลังคามุงกระเบื้องเคลือบสี ตัวอาคารมีลักษณะตามแบบพระราชนิยมในรัชกาลที่ 3 และรัชกาลที่ 4 ลักษณะจั่วหรือเครื่องลำยอง หรือส่วนประกอบช่วงบนของปั้นลม เป็นรูป “นกเจ่า” หรือ นาคที่มีปากเป็นนก
ที่ด้านหน้าพระอุโบสถ มีวิหารเจ้าคุณนรรัตนราชมานิต ภายในมีรูปหล่อของท่านเจ้าคุณนรรัตนราชมานิต (ตรึก จินตยานนท์) ซึ่งท่านเป็นมหาดเล็ก และได้บวชอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล ในวันถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) ณ วัดเทพศิรินทราวาส โดยมีสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์เป็นพระอุปัชฌาย์ และจำพรรษาอยู่ที่วัดแห่งนี้จวบจนมรณภาพ
เมื่อเข้าไปด้านในพระอุโบสถ จะพบผนังสีครีมที่ประดับด้วยดอกรำเพยเต็มทุกพื้นที่ มีซุ้มประตูหน้าต่างอยู่ภายในประดับตกแต่งด้วยพระเกี้ยวประดิษฐานบนพานแว่นฟ้าบนหลังช้างสามเศียร พื้นปูด้วยหินอ่อน
เบื้องหน้าจะพบกับปราสาทจัตุรมุขสีทองงดงามอร่ามตา บนฐานชุกชีขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญและงดงามหลายองค์ ซึ่งฐานชุกชีนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นำพระแท่นเบญจาชั้นบนและชั้นกลางที่เคยเป็นที่ประดิษฐานพระโกศสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี มาใช้ประดิษฐานพระพุทธรูป โดยใช้บนสุดเป็นที่ประดิษฐาน “พระทศพลญาณ” ซึ่งเป็นพระประธานพระอุโบสถ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย หล่อสมัยกรุงสุโขทัย และอัญเชิญมาประดิษฐานในปี พ.ศ. 2438 จากเมืองพิษณุโลก และมีพระอัครสาวก 2 องค์ นั่งประนมหัตถ์ อยู่ด้านข้าง
นอกจากนี้ยังมี พระนิรันตรายซึ่งประดิษฐานไว้อยู่ตรงกลางบนฐานชุกชีที่ตรงกับพระประธานพอดี เป็นพระพุทธรูปที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างถวายแก่วัดในธรรมยุตินิกาย ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญมาไว้ที่วัดแห่งนี้เมื่อปี พ.ศ. 2421 ตามพระราชประสงค์ของพระบรมชนกนาถ
และบนฐานชุกชี ยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) ทรงหล่อขึ้นด้วยได้แก่ พระพุทธรูปปางห้ามสมุทร สูง 1.73 เมตร ซึ่งฉลองพระองค์สมเด็จพระบรมราชชนนีของพระองค์ และพระพุทธรูปปางห้ามญาติ สูง 1.50 เมตร ซึ่งฉลองพระองค์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจันทรมณฑล โสภณภควดี กรมหลวงวิสุทธิกระษัตริย์ พระขนิษฐาของพระองค์ที่สิ้นพระชนม์ตั้งแต่ทรงพระเยาว์
และยังมี พระพุทธรูปสำริด ปางมารวิชัย สมัยเชียงแสน ฐานบัวคว่ำบัวหงายประดิษฐานบนฐานชุกชีนี้ด้วย ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญจากเมืองเหนือมาไว้ในพระบรมมหาราชวัง โดยเดิมทีพระพุทธรูปนี้มีรอยชำรุดอยู่ ต่อมาสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าเยาวมาลย์นฤมล กรมขุนสวรรคโลกลักษณวดี ทรงพระประชวรจึงขอพระบรมราชานุญาตบูรณะ ก็ทำให้ทรงหายพระประชวร ภายหลังเมื่อสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าเยาวมาลย์นฤมล กรมขุนสวรรคโลกลักษณวดีสิ้นพระชนม์แล้ว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญมาประดิษฐานไว้บนฐานชุกชีภายในพระอุโบสถแห่งนี้
.
ที่สุดแห่งความอลังการของพระอุโบสถแห่งนี้ คือ เพดานที่ประดับตกแต่งไปด้วยลวดลายของเครื่องราชอิสริยาภรณ์หลายตระกูล ได้แก่ เครื่องราชอิสริยาภรณ์นพรัตนราชวราภรณ์ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้างเผือก เครื่องราชอิสริยาภรณ์ จุลจอมเกล้า เครื่องราชอิสริยาภรณ์มงกุฎสยาม และเครื่องราชอิสริยาภรณ์มหาจักรีบรมราชวงศ์ งดงามเกินบรรยายต้องหาเวลาไปชมเอง
.
ที่บริเวณด้านนอกกลางสนามเยื้องกับพระอุโบสถ ยังมีสุสานหลวง ซึ่งเป็นพระอนุสสรณีย์ 2 หลัง ที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 7) ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2472 ได้แก่

“จาตุรนตอนุสสารี” เป็นหลังที่ 1 บรรจุพระสรีรังคารสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมี กรมจักรพรรดิพงษ์ และราชสกุล “จักรพันธุ์” ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางห้ามสมุทร และมีจารึกคำประกาศพระบรมราชูทิศบนแผ่นศิลาติดไว้ที่ผนัง
.
ส่วนหลังที่ 2 คือ “ภาณุรังสีอนุสสร” บรรจุพระสรีรังคารสมเด็จพระราชปิตุลา บรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช และราชสกุล “ภาณุพันธุ์” ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปหล่อปางห้ามสมุทร และมีจารึกคำประกาศพระบรมราชูทิศบนแผ่นศิลาติดไว้ที่ผนังเช่นกัน
.
ต่อมาได้สร้างเมรุหลวงพลับพลาอิศริยาภรณ์ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งเป็นงานออกแบบของหม่อมราชวงศ์มิตรารุณ เกษมศรี
.
ที่หน้าเมรุหลวง มีพลับพลาอิศริยาภรณ์ ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2437 เพื่อใช้เป็นที่ตั้งพระศพของพระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าอิศริยาภรณ์ นับว่าเป็นการจัดพิธีพระราชทานเพลิงศพเจ้านายที่วัดแห่งนี้เป็นพระองค์แรก และปรับปรุงสร้างขึ้นใหม่ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) ต่อมาได้ใช้เป็นพลับพลาที่ประทับในการเสด็จมาพระราชทานเพลิงศพสืบเนื่องจนถึงปัจจุบัน
.
ที่บริเวณใกล้เคียงยังมี พิพิธภัณฑ์พระพุทธศาสนา จัดแสดงอยู่ในอาคาร ร.ศ.109 ที่มีลักษณะอาคารแบบตะวันตก 2 ชั้น ถือได้ว่าเป็นพิพิธภัณฑ์พระพุทธศาสนาแห่งแรกและแห่งเดียวของไทย ซึ่งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีการจัดแสดงรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติของพระพุทธเจ้า ตั้งแต่ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และปรินิพพาน ในรูปแบบสี่มิติ ด้วยการใช้สื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ผสมผสานกัน 3 รูปแบบ ได้แก่ Computer graphic, Video Animation และ Presentation นอกจากนี้ที่บริเวณชั้นล่างยังมีห้องจัดแสดง 3 ห้อง ได้แก่ ห้องพระราชประวัติ, ห้องพระอุโบสถ และห้องศรีมหาโพธิ์ อีกด้วย
.
ที่บริเวณตรงข้ามกับอนุสสรณีย์ยังเป็นที่ประดิษฐานต้นพระศรีมหาโพธิ์ ซึ่งมีการทำฐานและล้อมรั้วอย่างสวยงาม โดยต้นพระศรีมหาโพธิ์เป็นเมล็ดพันธุ์ที่มาจากต้นพระศรีมหาโพธิ์ ณ วัดนิเวศธรรมประวัติ ที่เป็นพันธุ์จากพุทธคยา ประเทศอินเดีย ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงให้เพาะเมล็ดไว้
.
นอกจากที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ยังมีอาคารสถานอีกหลายอาคารที่งดงาม ต้องหาเวลาไปเดินชมดู นับเป็นอีกวัดที่น่าสนใจทีเดียว
.
============================
ภาพประกอบ
ภาพที่ 2: จาตุรนตอนุสสารี ภาณุรังสีอนุสสร
ภาพที่ 3: พลับพลาอิศริยาภรณ์
ภาพที่ 4: พิพิธภัณฑ์พระพุทธศาสนา
ภาพที่ 5: พระทศพลญาณ
ภาพที่ 6: ต้นพระศรีมหาโพธิ์
ภาพที่ 7: เมรุหลวง
ภาพที่ 8-11: พระอุโบสถวัดเทพศิรินทราวาส
ภาพที่ 12: สุสานหลวง
============================
เรียบเรียงโดย: #เพจน้ำเงินเข้ม
แหล่งที่มา : สารานุกรมเสรี , หอสมุดวังท่าพระ , มติชน , readthecloud , บันทึกเทพศิรินทร์ . Thailand Heritage By Perseus 14th , พิกุลบรรณศาลา , Dhammathai , ผู้จัดการออนไลน์

29/11/2022

วีธีการเอาตัวรอดจากสถานการณ์เมื่อเด็กถูกลักพาตัว

#การเอาตัวรอดจากวิกฤ
#ชพัน1
#กองพลที่1รักษาพระองค์

Photos from สืบสาน รักษา ต่อยอด's post
29/11/2022

Photos from สืบสาน รักษา ต่อยอด's post

29/11/2022

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2461 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้า ฯ ให้รวมกองบัญชาการ กองสุขศึกษา กองสาธารณสุข กองยาเสพติดให้โทษ กองโอสถศาลารัฐบาล กองบุราภิบาล เข้าด้วยกัน แล้วเปลี่ยนชื่อเป็น กรมสาธารณสุข และต่อมาจึงเปลี่ยนเป็น กระทรวงสาธารณสุข จนมาถึงปัจจุบัน อีกทั้งทางราชการยังได้กำหนด ให้วันที่ 27 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันสาธารณสุขแห่งชาติด้วย

ในปี 2461 จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการสาธารณสุขยุคใหม่อย่างแท้จริง โดยมุ่งเน้นการป้องกันโรคและส่งเสริมสุขอนามัยของประชาชน โดยเฉพาะการปราบโรคระบาด เช่น ไข้ทรพิษ อหิวาตกโรค และกาฬโรค มีการสำรวจยุงที่เป็นพาหะของโรค สำรวจและควบคุมโรคเรื้อน บำบัดโรคคุดทะราด และมีการสร้างความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศ เช่น มูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ในการรณรงค์กำจัดโรคพยาธิปากขอ นอกจากนั้น ยังมีการขยายกิจการมารดาทารกสงเคราะห์ จัดการสุขศึกษาแก่ประชาชนอย่างกว้างขวาง รวมทั้งยังมีการส่งคนไปเรียนการสาธารณสุขในต่างประเทศจำนวนมาก

จากอดีตถึงปัจจุบัน ระบบสาธารณสุขไทยมีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง ความเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นภายใต้บริบทใหม่ๆ ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ผนวกกับปัญหาสุขภาพใหม่ๆ ที่ประเทศไทยต้องเผชิญไม่ว่าจะเป็นปัญหาสังคมสูงวัย ปัญหาโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำปัญหาภัยพิบัติ ความรุนแรงและการก่อการร้ายรวมทั้งผลกระทบจากโลกาภิวัตน์ที่มีต่อสุขภาพ ล้วนเป็นความท้าทายที่เราทุกคนต้องเผชิญ และขณะเดียวกันผู้ส่วนร่วมในเรื่องของสุขภาพที่ดีของคนไทย ก็ต้องสร้างสรรค์การสาธารณสุขที่ยิ่งขึ้น เพื่อสร้างสุขภาพและอนามัยที่ดีให้กับคนไทยต่อไป

#วันสาธารณสุขแห่งชาติ
#สืบสานรักษาต่อยอด

ขอเชิญรับฟังการแถลงข่าวประกาศผลผู้ได้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี พ.ศ. 2565  🗓️ วันจันทร...
29/11/2022

ขอเชิญรับฟังการแถลงข่าวประกาศผลผู้ได้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี พ.ศ. 2565
🗓️ วันจันทร์ที่ 28 พ.ย. 2565 🕜 เวลา 13.30 น.
🏥 ณ โรงพยาบาลศิริราช

#รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
#สืบสานรักษาต่อยอด

ที่อยู่

232 ถนนศรีอยุธยา
Bangkok
10300

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:30
อังคาร 08:00 - 16:30
พุธ 08:00 - 16:30
พฤหัสบดี 08:00 - 16:30
ศุกร์ 08:00 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6622827797

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

พี่คะ​ เมื่อไหร่จะเปิดเพลงสตริง​ เพลงไทย​ และไม่มีเพลงสากลด้วยนะ​ ที่สถานีวิทยุ​ FM.98.00
พี่คะ​ วันที่​ 30 พ.ย.64​ ก็แล้วนะ
พี่คะ​ เมื่อไหร่จะเปิดเพลงสตริง​ เพลงไทย​ และไม่มีเพลงสากลด้วยนะ​ ที่สถานีวิทยุ​ FM.98.00
พี่คะ​ อยากให้พี่เปิดเพลง​สตริง​ เพลงฮิต​ เพลงไทยจังเลยนะคะ​ ในสถานนีวิทยุfm98​ กทม.​จังเลยนะคะ​ ไม่เอาเพลงสากลด้วยนะ
พี่คะ​ อยากให้พี่เปิดเพลง​สตริง​ เพลงฮิต​ เพลงไทยจังเลยนะคะ​ ในสถานนีวิทยุfm98​ กทม.​จังเลยนะคะ​ ไม่เอาเพลงสากลด้วยนะ
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 1000-1600 พลตรี นพดล สรรพชัย ผู้บัญชาการ ศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธฯ
1000-1200:ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าโครงการซ่อมคืนสภาพ ปบค.49 ณ กองร้อยสรรพาวุธซ่อมบำรุงสนับสนุนโดยตรง
1400-1500: เยี่ยมชมยานพาหนะที่ใช้เป็นรถของผู้ตรวจการณ์หน้า และ รถศูนย์อำนวยการยิง ณ กองพันทหารปืนใหญ่ที่31 รักษาพระองค์
1500-1600: รับทราบปัญหาข้อขัดข้องเกี่ยวกับ ยางรถยนต์ ของ กรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์
ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ค่ายภูมิพล
ศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
โรงงานซ่อมยาง กองโรงงานซ่อมสร้างรถยนต์ทหาร ฯ
กองพลที่ 1 รักษาพระองค์
กองสรรพาวุธเบาที่ ๑
กองพันสรรพาวุธซ่อมบำรุงเขตหลัง
ชาติ ศาสนา พระมหากษัติย์
FTS… รถหลักในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน … #ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส ใช้รถแล้วก็อย่าลืมเรื่องการดูแลและ ปรนนิบัติบำรุงรถด้วยนะครับนอกจากจะยืดอายุการใช้งานแล้วช่วยให้เกิดความปลอดภัยทั้งพลขับ ผู้โดยสาร และ ผู้ใช้ถนน อีกด้วย
ขอบคุณภาพจาก กองพลที่ 1 รักษาพระองค์
ไอ้แว่นขับรถเชฟสวน
ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ทรงพระเจริญ
อายุ 25 ปี เป็นคนสกลนคร วุฒิการศึกษา ม.6 ต้องการทราบว่า จะเป็นไปได้ไหมถ้าผมจะสมัครเป็นทหารกองหนุน รึว่า ชายแดน แบบเข้าฝึกอบรมแล้วรับเป็นราชการทหารเลยได้ไหมครับ ตอนนี้ผมเป็นทหารอยู่ แต่ต้องการมารับใช้ชาติ
ผมขอรบกวนสอบถามรายละเอียดด้วยนะครับ
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

กองกำกับการอารักขา๑ Ceflic สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศ สถาบันคุรุพัฒนา สำนักงานเลข สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษั หอสมุดคุรุสภา ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและก สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดกา กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลา อาชีวศึกษาเพื่อคนพิการ สำนั ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวย สำนักงานบริหารพื้นที่นวัตก กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภ ท้องถิ่นรักษ์สิ่งแวดล้อม ศูนย์นิรภัย