กองพลที่ 1 รักษาพระองค์

กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ กองพลที่ ๑ รักษาพระองค์ กองพลที่ 1 รักษาพระองค์
(7)

เปิดเหมือนปกติ

🚨 แจ้งเคลื่อนย้ายกำลังพลและยุทโธปกรณ์ออกทำการฝึกเป็นหน่วย ประจำปี 2564📍 พล.1 รอ. (โดย กอง สพบ.1) และ ( โดย ร้อย.ลว.ไกล.1...
05/09/2021

🚨 แจ้งเคลื่อนย้ายกำลังพลและยุทโธปกรณ์
ออกทำการฝึกเป็นหน่วย ประจำปี 2564
📍 พล.1 รอ. (โดย กอง สพบ.1) และ ( โดย ร้อย.ลว.ไกล.1) จะทำการเคลื่อนย้ายกำลังพล อาวุธยุทโธปกรณ์ และยานพาหนะ ออกนอกที่ตั้ง เพื่อทำการฝึกเป็นหน่วย หมู่ ตอน หมวด ประจำปี 2564

🚩ในพื้นที่ เขาสามงา ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี / อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี

📍โดยจะทำการเคลื่อนย้ายในห้วง 6 - 10 กันยายน 2564

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

🚨 แจ้งเคลื่อนย้ายกำลังพลและยุทโธปกรณ์
ออกทำการฝึกเป็นหน่วย ประจำปี 2564
📍 พล.1 รอ. (โดย กอง สพบ.1) และ ( โดย ร้อย.ลว.ไกล.1) จะทำการเคลื่อนย้ายกำลังพล อาวุธยุทโธปกรณ์ และยานพาหนะ ออกนอกที่ตั้ง เพื่อทำการฝึกเป็นหน่วย หมู่ ตอน หมวด ประจำปี 2564

🚩ในพื้นที่ เขาสามงา ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี / อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี

📍โดยจะทำการเคลื่อนย้ายในห้วง 6 - 10 กันยายน 2564

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

05/09/2021
แด่น้องทหารทุกนาย

... ✌️✌️ แด่ทหารกองประจำการ รุ่นปี 2563 ผลัดที่ 1 ทุกนาย ... ท่านได้รับราชการ สมเกียรติลูกผู้ชายไทย เหล่าทหารสื่อสาร กองพันทหารสื่อสารที่ 1.. ขอให้ทุกท่านโชคดีครับ... ❤️💚

#SignalWarriors
#TrustMe1
#กองพันทหารสื่อสารที่1

กองทัพบก โดย ช.พัน.1 พล.1 รอ. จัดกำลังพลจิตอาสา จำนวน 10 นาย สนับสนุน ศูนย์อำนวยการจิตอาสา ภาค 1 บรรจุเจลแอลกอฮอล์ สำหรั...
05/09/2021

กองทัพบก โดย ช.พัน.1 พล.1 รอ. จัดกำลังพลจิตอาสา จำนวน 10 นาย สนับสนุน ศูนย์อำนวยการจิตอาสา ภาค 1 บรรจุเจลแอลกอฮอล์ สำหรับแจกจ่ายให้ประชาชนในช่วงวิกฤตโควิด -19 ณ ศูนย์อำนวยการจิตอาสา ภาค 1 อาคารสวนมิสกวัน กทม.
#กองทัพบกช่วยเหลือประชาชน
#COVID19

" คนเราต้องเตรียมตัว เพื่อที่จะเผชิญปัญหาต่างๆ ในชีวิต แต่การเตรียมตัวนั้น ก็ต้องมีความรู้ประกอบด้วย มีการฝึกนิสัยใจคอขอ...
05/09/2021

" คนเราต้องเตรียมตัว เพื่อที่จะเผชิญปัญหาต่างๆ ในชีวิต แต่การเตรียมตัวนั้น ก็ต้องมีความรู้ประกอบด้วย มีการฝึกนิสัยใจคอของตนให้สามารถฟันฝ่าอุปสรรคได้ด้วย สิ่งที่สำคัญในการฟันฝ่าอุปสรรคในชีวิตคือ ต้องรู้จัก ตัวเอง รู้ว่าตัวกำลังทำอะไร รู้ว่าตัวต้องการอะไร "

พระบรมราโชวาทพระราชทานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรพระราชทานแก่ นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรกรรมแม่โจ้ เชียงใหม่
๓ มกราคม ๒๕๑๖

#จิตอาสา
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#พระบรมราโชวาท

" คนเราต้องเตรียมตัว เพื่อที่จะเผชิญปัญหาต่างๆ ในชีวิต แต่การเตรียมตัวนั้น ก็ต้องมีความรู้ประกอบด้วย มีการฝึกนิสัยใจคอของตนให้สามารถฟันฝ่าอุปสรรคได้ด้วย สิ่งที่สำคัญในการฟันฝ่าอุปสรรคในชีวิตคือ ต้องรู้จัก ตัวเอง รู้ว่าตัวกำลังทำอะไร รู้ว่าตัวต้องการอะไร "

พระบรมราโชวาทพระราชทานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรพระราชทานแก่ นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรกรรมแม่โจ้ เชียงใหม่
๓ มกราคม ๒๕๑๖

#จิตอาสา
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#พระบรมราโชวาท

‘’ ตำบลจ่ายสป.1 ’’‘’ ตำบลจ่ายสป.3 ‘’‘’ ตอนรวบรวมและส่งกลับ ‘’‘’ การฝึกขับรถและปรนนิบัติบำรุงในภูมิประเทศ ’’ในระหว่างวันท...
05/09/2021

‘’ ตำบลจ่ายสป.1 ’’
‘’ ตำบลจ่ายสป.3 ‘’
‘’ ตอนรวบรวมและส่งกลับ ‘’
‘’ การฝึกขับรถและปรนนิบัติบำรุงในภูมิประเทศ ’’

ในระหว่างวันที่ 23 - 27 ส.ค. 64 ที่ผ่านมา กองทหารพลาธิการที่ 1 ทำการฝึกตามหน้าที่ ประจำปี 2564 ณ พื้นที่ฝึกทางยุทธวิธี จ.กาญจนบุรี เพื่อเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละตำแหน่งในสนามและตรวจสอบยุทโธปกรณ์ของหน่วย ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานในทุกภารกิจของกองทัพบกต่อไป โดยการฝึกในครั้งนี้ดำเนินการภายใต้มาตราการป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างเคร่งครัด ❗️
#ทหารพลาธิการ
#ฝึกให้เชี่ยวชาญ
#ฝึกภายใต้มาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด19

วัดอรุณราชวรารามวรมหาวิหาร หรือ วัดแจ้ง เป็นวัดโบราณ จากหลักฐานเชื่อว่าสร้างในสมัยอยุธยา เดิมเรียกว่า วัดมะกอกนอก ต่อมาใ...
05/09/2021

วัดอรุณราชวรารามวรมหาวิหาร หรือ วัดแจ้ง เป็นวัดโบราณ จากหลักฐานเชื่อว่าสร้างในสมัยอยุธยา เดิมเรียกว่า วัดมะกอกนอก

ต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๔ โปรดเกล้าให้อัญเชิญพระบรมราชสรีรางคารของรัชกาลที่ ๒ มาบรรจุที่พุทธอาสน์ของพระพุทธธรรมมิศรราชโลกธาตุดิลก พระประธานในอุโบสถ

วัดอรุณฯ ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ใหม่ทั้งพระอาราม โดยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เมื่อเสด็จขึ้นครองราชสมบัติ จึงโปรดให้สร้างพระอุโบสถและพระวิหารต่อจนแล้วเสร็จ พร้อมทั้งทรงปั้นหุ่นพระพุทธรูปด้วยฝีพระหัตถ์ของพระองค์เอง และโปรดให้หล่อขึ้นประดิษฐานเป็นพระประธานในพระอุโบสถ และพระราชทานนามวัดใหม่ว่า วัดอรุณราชธาราม

ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ ๓ ได้มีการก่อสร้างพระปรางค์องค์ใหญ่ ซึ่งมีความสูง ๘๒ เมตร กว้าง ๒๓๔ เมตร แต่มาเสร็จสมบูรณ์ ในสมัยรัชกาลที่ ๔ และได้เปลี่ยนชื่อเป็น “วัดอรุณราชวราราม”

#สืบสานรักษาต่อยอด
#วัดอรุณราชวรารามวรมหาวิหาร

วัดอรุณราชวรารามวรมหาวิหาร หรือ วัดแจ้ง เป็นวัดโบราณ จากหลักฐานเชื่อว่าสร้างในสมัยอยุธยา เดิมเรียกว่า วัดมะกอกนอก

ต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๔ โปรดเกล้าให้อัญเชิญพระบรมราชสรีรางคารของรัชกาลที่ ๒ มาบรรจุที่พุทธอาสน์ของพระพุทธธรรมมิศรราชโลกธาตุดิลก พระประธานในอุโบสถ

วัดอรุณฯ ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ใหม่ทั้งพระอาราม โดยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เมื่อเสด็จขึ้นครองราชสมบัติ จึงโปรดให้สร้างพระอุโบสถและพระวิหารต่อจนแล้วเสร็จ พร้อมทั้งทรงปั้นหุ่นพระพุทธรูปด้วยฝีพระหัตถ์ของพระองค์เอง และโปรดให้หล่อขึ้นประดิษฐานเป็นพระประธานในพระอุโบสถ และพระราชทานนามวัดใหม่ว่า วัดอรุณราชธาราม

ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ ๓ ได้มีการก่อสร้างพระปรางค์องค์ใหญ่ ซึ่งมีความสูง ๘๒ เมตร กว้าง ๒๓๔ เมตร แต่มาเสร็จสมบูรณ์ ในสมัยรัชกาลที่ ๔ และได้เปลี่ยนชื่อเป็น “วัดอรุณราชวราราม”

#สืบสานรักษาต่อยอด
#วัดอรุณราชวรารามวรมหาวิหาร

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามรา วรมหาวิหาร หรือ วัดโพธิ์ท่าเตียน เป็นวัดสำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย และเป็นวัดประจำรัชกาลพระบ...
05/09/2021

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามรา วรมหาวิหาร หรือ วัดโพธิ์ท่าเตียน เป็นวัดสำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย และเป็นวัดประจำรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และเปรียบเสมือนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศด้วย เนื่องจากเป็นที่รวมจารึกสรรพวิชาหลายแขนง นอกจากนี้ทางยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำโลกของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เมื่อ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ อีกด้วย

มีหลักฐานปรากฏในศิลาจารึกไว้ว่า หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงสถาปนาพระบรมมหาราชวังแล้ว ทรงพระราชดำริว่า มีวัดเก่าขนาบพระบรมมหาราชวัง ๒ วัด ด้านเหนือ คือ วัดสลัก (วัดมหาธาตุฯ) ด้านใต้คือ วัดโพธาราม จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ขุนนางเจ้าทรงกรม ช่างสิบหมู่อำนวยการบูรณะปฏิสังขรณ์ เริ่มเมื่อปี พ.ศ. ๒๓๓๑ ใช้เวลา ๗ ปี ๕ เดือน ๒๘ วัน จึงแล้วเสร็จ และโปรดฯ ให้มีการฉลองเมื่อ พ.ศ. ๒๓๔๔ พระราชทานนามใหม่ว่า วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาวาศ

นอกจากนี้ที่ใต้พระแท่นประดิษฐานพระพุทธเทวปฏิมากร พระประธานในพระอุโบสถเป็นที่บรรจุพระบรมอัฐิของพระองค์ท่านไว้ด้วย ต่อมา รัชกาลที่ ๔ ได้โปรดฯ ให้เปลี่ยนท้ายนามวัดเป็น “วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม”

#สืบสานรักษาต่อยอด

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามรา วรมหาวิหาร หรือ วัดโพธิ์ท่าเตียน เป็นวัดสำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย และเป็นวัดประจำรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และเปรียบเสมือนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศด้วย เนื่องจากเป็นที่รวมจารึกสรรพวิชาหลายแขนง นอกจากนี้ทางยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำโลกของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เมื่อ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ อีกด้วย

มีหลักฐานปรากฏในศิลาจารึกไว้ว่า หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงสถาปนาพระบรมมหาราชวังแล้ว ทรงพระราชดำริว่า มีวัดเก่าขนาบพระบรมมหาราชวัง ๒ วัด ด้านเหนือ คือ วัดสลัก (วัดมหาธาตุฯ) ด้านใต้คือ วัดโพธาราม จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ขุนนางเจ้าทรงกรม ช่างสิบหมู่อำนวยการบูรณะปฏิสังขรณ์ เริ่มเมื่อปี พ.ศ. ๒๓๓๑ ใช้เวลา ๗ ปี ๕ เดือน ๒๘ วัน จึงแล้วเสร็จ และโปรดฯ ให้มีการฉลองเมื่อ พ.ศ. ๒๓๔๔ พระราชทานนามใหม่ว่า วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาวาศ

นอกจากนี้ที่ใต้พระแท่นประดิษฐานพระพุทธเทวปฏิมากร พระประธานในพระอุโบสถเป็นที่บรรจุพระบรมอัฐิของพระองค์ท่านไว้ด้วย ต่อมา รัชกาลที่ ๔ ได้โปรดฯ ให้เปลี่ยนท้ายนามวัดเป็น “วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม”

#สืบสานรักษาต่อยอด

ร้อย.ลว.ไกล 1 ทำการทดสอบกิจเฉพาะในการฝึกภาคที่ตั้ง- การเดินเร่งรีบประกอบเครื่องสนาม 12 กม.- การยิงปืนในท่ามาตรฐาน และการ...
05/09/2021

ร้อย.ลว.ไกล 1 ทำการทดสอบกิจเฉพาะในการฝึกภาคที่ตั้ง
- การเดินเร่งรีบประกอบเครื่องสนาม 12 กม.
- การยิงปืนในท่ามาตรฐาน และการยิงแบบฉับพลัน
- การตรวจสภาพความพร้อมรบและตรวจสอบกิจยุทธวิธี
- การแถลงแผนของ ชุด ลว.ไกล
เพื่อตรวจสอบความพร้อม ก่อนทำการออกฝึกภาคสนาม
เป็นหน่วย ชุด ตอน หมวด ประจำปี 2564
ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด 19
#ยุทธการเขาพนมยอ64 #LRRP1 #Eagle1 🦅🦅

04/09/2021
เมื่อครั้ง ร.10 ทรงพระเยาว์ ทรงพระสำราญ ณ ทะเลหัวหิน

เมื่อครั้ง พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เสด็จฯ แปรพระราชฐานไปที่พระราชวังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ในช่วงปี พ.ศ. 2504
.
พระองค์ และพระราชโอรส พระราชธิดา ได้ทรงพระสำราญด้วยการว่ายน้ำ และพายเรือยางอย่างสนุกสนาน โดยมีมนุษย์กบกำลังแสดงการว่ายน้ำถวาย
.
ส่วน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประทับอยู่บนเรือ มิได้เสด็จฯ ตามลงมาด้วย
.
และ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ (พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน) ทรงว่ายน้ำและพายเรือยาง ในขณะที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์อื่นก็ทรงเล่นน้ำอย่างทรงพระสำราญมาก
.
.
ขอบคุณคลิปและข้อมูลจาก: Wat Pa Baan Taad วัดป่าบ้านตาด

#เปิดภาพเก่าเล่าอดีต เมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2513 #วันนี้เมื่อ51ปีที่แล้ว .พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุล...
04/09/2021

#เปิดภาพเก่าเล่าอดีต เมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2513 #วันนี้เมื่อ51ปีที่แล้ว
.
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเสด็จฯ ส่ง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน (ขณะดำรงพระอิสริยยศ สมเด็จสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณฯ) ซึ่งเสด็จไปทรงศึกษาวิชาการทหาร ที่คิงส์สกูล เมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย โดยมีพระบรมวงศานุวงศ์ คณะองคมนตรี คณะรัฐมนตรี ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายทหาร ตำรวจและพลเรือน รวมทั้งประชาชน เฝ้าฯ ส่งเสด็จ

ทีมที่สมบูรณ์ คือทีมที่ทำหน้าตนเองอย่างมืออาชีพ ป.1 พัน.31 รอ. ทำการฝึกเป็นหน่วยกองร้อยปืนใหญ่สนาม ประจำปี 2564โดยมีการฝ...
04/09/2021

ทีมที่สมบูรณ์
คือทีมที่ทำหน้าตนเองอย่างมืออาชีพ

ป.1 พัน.31 รอ. ทำการฝึกเป็นหน่วยกองร้อยปืนใหญ่สนาม ประจำปี 2564
โดยมีการฝึกการปฏิบัติ ณ ที่รวมพลทางยุทธวิธี ,การแสวงข้อตกลงใจของผู้บังคับบัญชา ,การซักซ้อมบนภูมิประเทศจำลอง (ROC Drill) และการเตรียมที่ตั้งยิงเพื่อสนันสนุนการเข้าตี
ทั้งนี้การฝึกดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บังคับบัญชา และกำลังพลที่บรรจุในหน่วยระดับกองร้อยปืนใหญ่สนาม ได้มีความรู้ความชำนาญ ทั้งในด้านการบังคับบัญชาการปฏิบัติงานในสนาม ตลอดจนความคุ้นเคยในการปฏิบัติ การร่วมกันเป็นหน่วยกองร้อยจนสามารถปฏิบัติการรบในสถานการณ์ทางยุทธวิธีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตาม คฝป. 6-100 และ 6-400
ภายใต้มาตรการป้องกันโรคไวรัส
โควิด-19

💥💥 จีนคัดค้าน​ การกล่าวหาวัคซีน​ "คุณภาพต่ำ" วอนยุติการใส่ร้าย​ ไม่เคารพข้อมูลทางวิทยาศาสตร์​ เผย​ จริงใจและอยากให้ไทยพ้...
04/09/2021

💥💥 จีนคัดค้าน​ การกล่าวหาวัคซีน​ "คุณภาพต่ำ" วอนยุติการใส่ร้าย​ ไม่เคารพข้อมูลทางวิทยาศาสตร์​ เผย​ จริงใจและอยากให้ไทยพ้นโรคระบาด
.
โฆษกสถานทูตจีนประจำประเทศไทย​ คัดค้านการ
กล่าวหาวัคซีนจีนโดยไร้เหตุ ซึ่งปีนี้ ประเทศจีนได้ส่งมอบวัคซีนให้กับประเทศไทยในโอกาสแรก เพื่อเป็นการสนับสนุนประเทศไทยในการต่อสู้กับโรคโควิด-19 โดยได้พยายามเอาชนะกับความยากลำบากที่ความต้องการในการใช้วัคซีนภายในประเทศยังสูงอยู่ และจำนวนวัคซีนที่ผลิตยังไม่เพียงพอ ซึ่งวัคซีนจีนทุกโดสก็เป็นมิตรไมตรีจิตรอันจริงใจที่รัฐบาลและประชาชนจีนมีต่อรัฐบาลและประชาชนไทย
.
💉💉 วัคซีนที่ฝ่ายจีนส่งมอบให้ฝ่ายไทยนั้น ได้รับการอนุมัติโดยองค์การอนามัยโลก​ (WHO)​ให้ใช้ในภาวะฉุกเฉินได้ และได้ผ่านการวิจัยและทดลองในมนุษย์ในระยะต่าง ๆ ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการอาหารและยาของไทยอย่างเคร่งครัด เป็นวัคซีนที่มีความปลอดภัย มีประสิทธิผลและมีการรับรองคุณภาพ
.
การกลายพันธุ์ของไวรัสโคโรนาเป็นเรื่องที่บริษัทผลิตวัคซีนของจีนติดตามโดยตลอด บริษัทซิโนแวคได้ทำการทดสอบแอนติบอดีชนิดลบล้างฤทธิ์ระหว่างเซรั่มของผู้ฉีดวัคซีนซิโนแวคกับไวรัสกลายพันธ์ุต่าง ๆ ซึ่งก็ได้ผลออกมาอย่างดี
.
ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขของประเทศชิลีเมื่อวันที่ 3 สิงหาคมที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่า ประสิทธิผลของวัคซีนซิโนแวคในการป้องกันการรักษาที่โรงพยาบาล อาการหนักและเสียชีวิตไม่น้อยกว่า 86% ผลการวิจัยของรัฐบาลอินโดนีเซียเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม แสดงให้เห็นว่า ประสิทธิผลของวัคซีนซิโนแวคในการป้องกันการรักษาที่โรงพยาบาลและเสียชีวิตได้ถึง 92% และ 95%
.
✔️✔️ ข้อมูลดังกล่าวพิสูจน์ได้ว่าวัคซีนซิโนแวคมีประสิทธิผลในการป้องกันไวรัสกลายพันธ์ุเป็นอย่างดี ไม่ใช่วัคซีน “คุณภาพต่ำ” ตามที่กล่าวหาอย่างแน่นอน
.
❌❌ เมื่อเร็ว ๆ นี้ บางคนและบางองค์การของประเทศไทยได้​ "ด้อยค่าและใส่ร้ายวัคซีนจีน" โดยไม่มีเหตุผลใด ๆ ซึ่งเป็นการกล่าวหามุ่งร้ายที่ไม่เคารพข้อมูลวิทยาศาสตร์และความเป็นจริง และเป็นการทำร้ายความหวังดีของฝ่ายจีนในการสนับสนุนประชาชนไทยต่อสู้กับโรคระบาด สถานทูตจีนจึงขอคัดค้านอย่างเด็ดขาด และเรียกร้องให้บุคคลและองค์การที่เกี่ยวข้องยุติการกระทำผิดอย่างร้ายแรงเช่นนี้
.
🇨🇳🇹🇭 ฝ่ายจีนยินดีที่จะร่วมมือกับฝ่ายไทยต่อไป โดยยึดมั่นในความจริงใจและความหวังดีอย่างมากที่สุด ให้ความช่วยเหลือกับฝ่ายไทยในการต่อสู้กับโรคระบาด หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ประเทศไทยจะเอาชนะกับโรคโควิด-19 โดยเร็ว และกลับคืนสู่ภาวะปกติในการดำรงชีวิตและทำงานในเร็ววัน

#NNT​ #​สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์​ #โควิด19​ #วัคซีนโควิด​ #ใส่ร้ายวัคซีน

💥💥 จีนคัดค้าน​ การกล่าวหาวัคซีน​ "คุณภาพต่ำ" วอนยุติการใส่ร้าย​ ไม่เคารพข้อมูลทางวิทยาศาสตร์​ เผย​ จริงใจและอยากให้ไทยพ้นโรคระบาด
.
โฆษกสถานทูตจีนประจำประเทศไทย​ คัดค้านการ
กล่าวหาวัคซีนจีนโดยไร้เหตุ ซึ่งปีนี้ ประเทศจีนได้ส่งมอบวัคซีนให้กับประเทศไทยในโอกาสแรก เพื่อเป็นการสนับสนุนประเทศไทยในการต่อสู้กับโรคโควิด-19 โดยได้พยายามเอาชนะกับความยากลำบากที่ความต้องการในการใช้วัคซีนภายในประเทศยังสูงอยู่ และจำนวนวัคซีนที่ผลิตยังไม่เพียงพอ ซึ่งวัคซีนจีนทุกโดสก็เป็นมิตรไมตรีจิตรอันจริงใจที่รัฐบาลและประชาชนจีนมีต่อรัฐบาลและประชาชนไทย
.
💉💉 วัคซีนที่ฝ่ายจีนส่งมอบให้ฝ่ายไทยนั้น ได้รับการอนุมัติโดยองค์การอนามัยโลก​ (WHO)​ให้ใช้ในภาวะฉุกเฉินได้ และได้ผ่านการวิจัยและทดลองในมนุษย์ในระยะต่าง ๆ ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการอาหารและยาของไทยอย่างเคร่งครัด เป็นวัคซีนที่มีความปลอดภัย มีประสิทธิผลและมีการรับรองคุณภาพ
.
การกลายพันธุ์ของไวรัสโคโรนาเป็นเรื่องที่บริษัทผลิตวัคซีนของจีนติดตามโดยตลอด บริษัทซิโนแวคได้ทำการทดสอบแอนติบอดีชนิดลบล้างฤทธิ์ระหว่างเซรั่มของผู้ฉีดวัคซีนซิโนแวคกับไวรัสกลายพันธ์ุต่าง ๆ ซึ่งก็ได้ผลออกมาอย่างดี
.
ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขของประเทศชิลีเมื่อวันที่ 3 สิงหาคมที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่า ประสิทธิผลของวัคซีนซิโนแวคในการป้องกันการรักษาที่โรงพยาบาล อาการหนักและเสียชีวิตไม่น้อยกว่า 86% ผลการวิจัยของรัฐบาลอินโดนีเซียเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม แสดงให้เห็นว่า ประสิทธิผลของวัคซีนซิโนแวคในการป้องกันการรักษาที่โรงพยาบาลและเสียชีวิตได้ถึง 92% และ 95%
.
✔️✔️ ข้อมูลดังกล่าวพิสูจน์ได้ว่าวัคซีนซิโนแวคมีประสิทธิผลในการป้องกันไวรัสกลายพันธ์ุเป็นอย่างดี ไม่ใช่วัคซีน “คุณภาพต่ำ” ตามที่กล่าวหาอย่างแน่นอน
.
❌❌ เมื่อเร็ว ๆ นี้ บางคนและบางองค์การของประเทศไทยได้​ "ด้อยค่าและใส่ร้ายวัคซีนจีน" โดยไม่มีเหตุผลใด ๆ ซึ่งเป็นการกล่าวหามุ่งร้ายที่ไม่เคารพข้อมูลวิทยาศาสตร์และความเป็นจริง และเป็นการทำร้ายความหวังดีของฝ่ายจีนในการสนับสนุนประชาชนไทยต่อสู้กับโรคระบาด สถานทูตจีนจึงขอคัดค้านอย่างเด็ดขาด และเรียกร้องให้บุคคลและองค์การที่เกี่ยวข้องยุติการกระทำผิดอย่างร้ายแรงเช่นนี้
.
🇨🇳🇹🇭 ฝ่ายจีนยินดีที่จะร่วมมือกับฝ่ายไทยต่อไป โดยยึดมั่นในความจริงใจและความหวังดีอย่างมากที่สุด ให้ความช่วยเหลือกับฝ่ายไทยในการต่อสู้กับโรคระบาด หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ประเทศไทยจะเอาชนะกับโรคโควิด-19 โดยเร็ว และกลับคืนสู่ภาวะปกติในการดำรงชีวิตและทำงานในเร็ววัน

#NNT​ #​สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์​ #โควิด19​ #วัคซีนโควิด​ #ใส่ร้ายวัคซีน

กองพันเสนารักษ์ที่ 1 จัดพิธีเปิด การฝึกตามหน้าที่สำหรับฝึกอบรมพลทหารกองประจำการของเหล่าทหารแพทย์ รุ่นปี 2564 ผลัดที่ 1  ...
04/09/2021

กองพันเสนารักษ์ที่ 1 จัดพิธีเปิด การฝึกตามหน้าที่สำหรับฝึกอบรมพลทหารกองประจำการของเหล่าทหารแพทย์ รุ่นปี 2564 ผลัดที่ 1
💂🏻‍♂️ ซึ่งน้องๆพลทหาร สักกัดนขต.พล.1 รอ. จะได้รับการฝึกความรู้ความสามารถเรื่องการลำเลียงผู้ป่วยเจ็บ การปฐมพยาบาล และการดูแลผู้ป่วยเจ็บได้อย่างถูกต้อง สามรถช่วยเหลือตัวเองและผู้อื่นได้ รวมทั้งเป็นผู้ช่วยเหลือนายสิบพยาบาลได้เป็นอย่างดี

#กองพันเสนารักษ์ที่1
#กองพลที่1รักษาพระองค์

04/09/2021

คัดค้านการกล่าวหาวัคซีนจีนโดยไร้เหตุ
โดย โฆษกสถานทูตจีนประจำประเทศไทย

ปีนี้ ประเทศจีนได้ส่งมอบวัคซีนให้กับประเทศไทยในโอกาสแรก เพื่อเป็นการสนับสนุนประเทศไทยในการต่อสู้กับโรคโควิด-19 โดยได้พยายามเอาชนะกับความยากลำบากที่ความต้องการในการใช้วัคซีนภายในประเทศยังสูงอยู่ และจำนวนวัคซีนที่ผลิตยังไม่เพียงพอ ซึ่งวัคซีนจีนทุกโดสก็เป็นมิตรไมตรีจิตรอันจริงใจที่รัฐบาลและประชาชนจีนมีต่อรัฐบาลและประชาชนไทย

วัคซีนที่ฝ่ายจีนส่งมอบให้ฝ่ายไทยนั้น ได้รับการอนุมัติโดยองค์การอนามัยโลกให้ใช้ในภาวะฉุกเฉินได้ และได้ผ่านการวิจัยและทดลองในมนุษย์ในระยะต่าง ๆ ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการอาหารและยาของไทยอย่างเคร่งครัด เป็นวัคซีนที่มีความปลอดภัย มีประสิทธิผลและมีการรับรองคุณภาพ

การกลายพันธุ์ของตัวไวรัสโคโรนาเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์ที่บริษัทผลิตวัคซีนของจีนติดตามโดยตลอด บริษัทซิโนแวคได้ทำการทดสอบแอนติบอดีชนิดลบล้างฤทธิ์ระหว่างเซรั่มของผู้ฉีดวัคซีนซิโนแวคกับไวรัสกลายพันธ์ุต่าง ๆ ซึ่งก็ได้ผลออกมาอย่างดี ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขของประเทศชิลีเมื่อวันที่ 3 สิงหาคมที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่า ประสิทธิผลของวัคซีนซิโนแวคในการป้องกันการรักษาที่โรงพยาบาล อาการหนักและเสียชีวิตไม่น้อยกว่า 86% ผลการวิจัยของรัฐบาลอินโดนีเซียเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม แสดงให้เห็นว่า ประสิทธิผลของวัคซีนซิโนแวคในการป้องกันการรักษาที่โรงพยาบาลและเสียชีวิตได้ถึง 92% และ 95% ซึ่งข้อมูลดังกล่าวพิสูจน์ได้ว่าวัคซีนซิโนแวคมีประสิทธิผลในการป้องกันไวรัสกลายพันธ์ุเป็นอย่างดี ไม่ใช่วัคซีน “คุณภาพต่ำ” ตามที่กล่าวหาอย่างแน่นอน

เมื่อเร็ว ๆ นี้ บางคนและบางองค์การของประเทศไทยได้ด้อยค่าและใส่ร้ายวัคซีนจีนโดยไม่มีเหตุผลใด ๆ ซึ่งเป็นการกล่าวหามุ่งร้ายที่ไม่เคารพข้อมูลวิทยาศาสตร์และความเป็นจริง และเป็นการทำร้ายความหวังดีของฝ่ายจีนในการสนับสนุนประชาชนไทยต่อสู้กับโรคระบาด สถานทูตจีนจึงขอคัดค้านอย่างเด็ดขาด และเรียกร้องให้บุคคลและองค์การที่เกี่ยวข้องยุติการกระทำผิดอย่างร้ายแรงเช่นนี้

ฝ่ายจีนยินดีที่จะร่วมมือกับฝ่ายไทยต่อไป โดยยึดมั่นในความจริงใจและความหวังดีอย่างมากที่สุด ให้ความช่วยเหลือกับฝ่ายไทยในการต่อสู้กับโรคระบาด หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ประเทศไทยจะเอาชนะกับโรคโควิด-19 โดยเร็ว และกลับคืนสู่ภาวะปกติในการดำรงชีวิตและทำงานในเร็ววัน

ย้อนไปเมื่อ วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2480 #วันนี้เมื่อ84ปีที่แล้ว เรือดำน้ำ 2 ลำ จากจำนวน 4 ลำ ซึ่งไทยสั่งต่อจาก บริษัทมิตซ...
04/09/2021

ย้อนไปเมื่อ วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2480 #วันนี้เมื่อ84ปีที่แล้ว เรือดำน้ำ 2 ลำ จากจำนวน 4 ลำ ซึ่งไทยสั่งต่อจาก บริษัทมิตซูบิชิ ประเทศญี่ปุ่น คือ เรือหลวงมัจฉานุ และ เรือหลวงวิรุณ ได้สร้างแล้วเสร็จ ทางบริษัทพร้อมที่จะส่งมอบให้แก่ราชนาวีไทย ดังนั้น ทหารที่ถูกจัดให้อยู่ประจำเรือทั้งสองลำนี้ ได้กระทำพิธีรับมอบและลงประจำเรือตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
.
ทั้งนี้ นายพลเรือตรี กรมหมื่นชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พระเจ้าพี่ยาเธอในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วย นายพลเรือตรีพระยาราชวังสัน และนายพลเรือตรี พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นสิงหวิกรมเกรียงไกร ได้จัดทำโครงการจัดสร้างกำลังทางเรือ พ.ศ. 2453 ขึ้นถวาย สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงนครสวรรค์วรพินิต เสนาบดีกรมทหารเรือ นำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายรัชกาลที่ 6 กำหนดให้มีเรือ ส. (สับมารีน หรือเรือดำน้ำ) 6 ลำ ต่อมาในปี 2458 นายเรือโท พระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมขุนสงขลานครินทร์ ได้ทรงจัดทำเอกสารรายงานความคิดเห็นแนวทางจัดหาเรือดำน้ำ การใช้งาน และสิ่งสนับสนุนต่าง ๆ โดยละเอียด
.
อ่าน “กรมหลวงสงขลานครินทร์” ผู้ทรงรู้ลึกเรื่อง “เรือดำน้ำ” เจ้าของรางวัลชนะเลิศ “ออกแบบเรือ” ที่เยอรมนี >> คลิก https://www.facebook.com/SuperDeepBlue/posts/307865397801911
.
แต่โครงการนี้ก็ชะงักไป เพราะกรมหลวงชุมพรฯ ทรงถูกออกจากราชการชั่วระยะเวลาหนึ่ง จนกระทั่งในปี 2478 หลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง กองทัพเรือจึงได้เริ่มโครงการจัดหาเรือดำน้ำอีก กำหนดจะให้มีเรือดำน้ำขนาด 370 ตัน เป็นประเภทเรือดำน้ำรักษาฝั่ง มีขนาดเล็ก จำนวน 4 ลำ และได้รับพระราชทานชื่อว่า ร.ล.มัจฉานุ / ร.ล.วิรุณ / ร.ล.สินสมุทร และ ร.ล.พลายชุมพล
.
ร.ล.มัจฉาณุ และ ร.ล.วิรุณ แล้วเสร็จก่อน ต่อมาในวันที่ 30 เมษายน 2481 จึงส่งมอบ ร.ล.สินสมุทร และ ร.ล.พลายชุมพล อีก 2 ลำ โดยเรือดำน้ำชุดแรกของไทย 4 ลำได้ออกเดินทางจากเมืองโกเบในวันที่ 5 มิถุนายน 2481 มาถึงประเทศไทยในวันที่ 29 มิถุนายน 2481
.
ในอดีตนั้น เรือดำน้ำเหล่านี้ได้เป็นเขี้ยวเล็บที่เสริมสร้างทัพเรือไทยให้เข้มแข็งจนเป็นที่กล่าวขาน และได้รับใช้ชาติอย่างสมบูรณ์ในกรณีพิพาทกับฝรั่งเศสและในสงครามมหาเอเชียบูรพา จนกระทั่งสงครามสงบ เรือดำน้ำทั้งหมดได้ปลดระวางประจำการไปเมื่อ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494 รวมเวลารับใช้กองทัพเรือเป็นเวลา 12 ปีเศษ
.
ภายหลังการปลดระวางประจำการ เรือดำน้ำทั้ง 4 ลำถูกขายให้บริษัทปูนซิเมนต์ไทย เพื่อนำไปศึกษาด้านวิศวกรรม โดยกองทัพเรือได้ถอดหอบังคับการ อาวุธปืน และกล้องตาเรือออก นำไปติดตั้งสะพานเดินเรือจำลอง จัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์ทหารเรือ หน้าโรงเรียนนายเรือ จ.สมุทรปราการ
.
และกองทัพเรือได้จัดงาน #วันเรือดำน้ำ ขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิก อดีตทหารเรือ ที่เคยเป็นนักดำเรือดำน้ำ กลุ่มชมรมเรือดำน้ำ และนายทหารประจำการที่เคยศึกษาวิชาเรือดำน้ำยุคใหม่ ได้พบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน รวมทั้งได้ร่วมทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับนักดำเรือดำน้ำไทยในอดีตที่ล่วงลับไปแล้วด้วย
.
.
ที่มา: ผู้จัดการออนไลน์ และเว็บไซต์นิตยสารศิลปวัฒนธรรม

ที่อยู่

232 ถนนศรีอยุธยา
Bangkok
10300

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:30
อังคาร 08:00 - 16:30
พุธ 08:00 - 16:30
พฤหัสบดี 08:00 - 16:30
ศุกร์ 08:00 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

02 282 7797

ผลิตภัณฑ์

https://twitter.com/1st_divisionkg

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ทรงพระเจริญ
อายุ 25 ปี เป็นคนสกลนคร วุฒิการศึกษา ม.6 ต้องการทราบว่า จะเป็นไปได้ไหมถ้าผมจะสมัครเป็นทหารกองหนุน รึว่า ชายแดน แบบเข้าฝึกอบรมแล้วรับเป็นราชการทหารเลยได้ไหมครับ ตอนนี้ผมเป็นทหารอยู่ แต่ต้องการมารับใช้ชาติ ผมขอรบกวนสอบถามรายละเอียดด้วยนะครับ
ขอทราบที่ตั้งหน่วยครับ
สาม สี่คนนี้ พ่อแม่จีน หนึ่งคนฝรั่ง จะล้มเจ้าคนไทยเหรอ ธนาธร ปิยะบุตร ช่อ และรังสิมัน โรม ทหารรักษาพระองค์ว่าไงครับ บังเอิญทนฟัง ทนดูไมไหว มันพอจะสร้างผลงานได้แล้วมิใช่ลือ
ขออนุญาตสอบถามครับ ลงทะเบียนปั่นจักรยานในงานอุ่นไอรัก ลงได้ในวันที่เท่าไหร่ ลงในเว็บไซค์หรือต้องไปสมัครด้วยตนเองครับ ขอบคุณ