TED Fund กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) กองุทนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เปิดเหมือนปกติ

🎁❌กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล “No Gift Policy” โดยการงดรับของขวัญ ของ...
20/12/2021

🎁❌กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund)

ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล “No Gift Policy” โดยการงดรับของขวัญ ของที่ระลึก การเลี้ยง หรือประโยชน์อื่นใดในช่วงเทศกาลปีใหม่และในทุกโอกาส

ขอขอบคุณในความปรารถนาดี และไมตรีจิตของท่าน

#TEDFund #NoGiftPolicy

🎁❌กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund)

ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล “No Gift Policy” โดยการงดรับของขวัญ ของที่ระลึก การเลี้ยง หรือประโยชน์อื่นใดในช่วงเทศกาลปีใหม่และในทุกโอกาส

ขอขอบคุณในความปรารถนาดี และไมตรีจิตของท่าน

#TEDFund #NoGiftPolicy

🌏🌴TED Fund จัดกิจกรรม CSR “TED Fund อาสา ทำดี เพื่อสังคม”🌴🌏.เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2564 ณ ชายหาดพัทยา จังหวัดชลบุรี  ดร....
20/12/2021

🌏🌴TED Fund จัดกิจกรรม CSR “TED Fund อาสา ทำดี เพื่อสังคม”🌴🌏
.
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2564 ณ ชายหาดพัทยา จังหวัดชลบุรี ดร.ชาญวิทย์ ตรีเดช ผู้จัดการกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกองทุนฯ นำทีมพนักงาน ดำเนินกิจกรรมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (Corporate Social Responsibility - CSR) “TED Fund อาสา ทำดี เพื่อสังคม” โดยร่วมกันเก็บขยะบริเวณชายหาดพัทยา เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่พนักงานให้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสร้างความใส่ใจในการหันมาช่วยกันดูแลรักษาโลกให้มากขึ้น เพื่อให้สังคมในยุคเทคโนโลยีและนวัตกรรมอยู่ร่วมกันกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน

#TEDFund #CSR #ทำดีเพื่อสังคม

🚀 NEWS : TED Fund จัดกิจกรรม “TED’s Investor Network Pitching Day” ภายใต้โครงการ TED Fundraising Program .เมื่อวันที่ 16...
19/12/2021

🚀 NEWS : TED Fund จัดกิจกรรม “TED’s Investor Network Pitching Day” ภายใต้โครงการ TED Fundraising Program
.
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรม S31 สุขุมวิท ดร.ชาญวิทย์ ตรีเดช ผู้จัดการกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) เป็นประธานเปิด กิจกรรม “TED’s Investor Network Pitching Day” ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การระดมทุน (TED Fundraising Program) ประจำปี 2564 จัดขึ้นโดยฝ่ายพัฒนาโครงการ กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายในงานมีผู้ประกอบการที่ได้รับการสนับสนุนทุนจาก TED Fund เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 8 บริษัท และมีนักลงทุนในแวดวงธุรกิจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
.
โครงการ “พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การระดมทุน (TED Fundraising Program)” จัดขึ้นสำหรับผู้ประกอบการที่ได้เคยได้รับการสนับสนุนทุนจาก TED Fund เท่านั้น โดย TED Fund ดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีศักยภาพและความพร้อมในการะดมทุนจากใบสมัครมากกว่า 40 บริษัท และมีผู้ประกอบการที่ผ่านตามเกณฑ์พิจารณา จำนวน 20 บริษัท โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกได้เข้าสู่กิจกรรมอบรมเข้มข้นโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การระดมทุน จำนวน 3 วัน เมื่อระหว่างวันที่ 28-30 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา หลังจากนั้นผู้ประกอบการที่ผ่านตามเกณฑ์พิจารณา ได้เข้าร่วมกิจกรรม Pitching ในรอบแรก ผ่านระบบออนไลน์ เมื่อช่วงเดือนตุลาคม เพื่อคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าสู่รอบสุดท้ายจำนวน 5 บริษัท ซึ่งได้รับสิทธิเข้ารับการปรึกษาจากที่ปรึกษาทางการเงิน (FA) เป็นระยะเวลา 2 เดือน และสุดท้ายผู้ประกอบการ ทั้ง 5 บริษัท ได้เข้าร่วมกิจกรรม TED’s Investor Network Pitching Day กับนักลงทุนตัวจริง ในเดือนธันวาคม 2564

.
โครงการ TED Fundraising Program ดำเนินงานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพและสร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน และนักลงทุน แก่ผู้ประกอบการที่ได้รับการสนับสนุนจาก TED Fund และเราจะยังคงมุ่นมั่นส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อให้เติบโตได้อย่างเข้มแข็งต่อไป

#TEDFund #TEDFellow #TEDFundraisingProgram

TED Fund จัดกิจกรรม “THURSDAY NIGHT” ครั้งที่ 2 สำหรับชาว TED Club Networking .เมื่อช่วงค่ำวานนี้ (9 ธันวาคม 2564) กองทุ...
10/12/2021

TED Fund จัดกิจกรรม “THURSDAY NIGHT” ครั้งที่ 2
สำหรับชาว TED Club Networking
.
เมื่อช่วงค่ำวานนี้ (9 ธันวาคม 2564) กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) จัดกิจกรรม “THURSDAY NIGHT” ครั้งที่ 2 ภายใต้การดำเนินการแพลตฟอร์ม TED Club Networking บรรยากาศคึกคักไปด้วยผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม นักลงทุนจากหลากหลายแวดวงธุรกิจเข้าร่วมพูดคุยแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ในบรรยากาศสบายๆ เป็นกันเอง และยังเป็นโอกาสที่ดีที่ผู้ประกอบการ SMEs และ Startup ได้มาพบปะเพื่อแลกเปลี่ยนแนวความคิวในการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ
.
โดยกิจกรรมในครั้งนี้ TED Fund ได้รับเกียรติจาก คุณกฤตธี ศิริสิทธิ์ CEO, Deeple มาบรรยายแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในหัวข้อ “The road to unicorn…สร้างธุรกิจนวัตกรรมอย่างไรเติบโตได้ระดับโลก” และช่วงสุดท้ายของกิจกรรมกองทุนฯ ได้เชิญ คุณวรวุฒิ อุ่นใจ นักลงทุนอิสระ, คุณปิยพันธ์ วงศ์ยะรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท สต็อคทูมอร์โรว์ จำกัด มาร่วมพูดคุยกันในหัวข้อ “The Power of Network” พร้อมกับช่วงถามตอบแบบ Exclusive สำหรับสมาชิก TED Club Networking เท่านั้น
.
THURSDAY NIGHT เป็นหนึ่งในกิจกรรมของ TED Club Networking สำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกของระบบเท่านั้น หากคุณสนใจอยากพัฒนาธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้น และต้องการหา Network มาส่งเสริมโอกาสในการดำเนินธุรกิจ สามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชาว TED Club Networking ได้ที่ : https://tedclubnet.com/index.php/register/ มีกิจกรรมรอคุณอยู่อีกมากมาย
.
แล้วพบกันที่ TED Club Networking
#TEDFund #TEDClubNetworking #DurianCorp
#TheMoreYouKnowTheMoreYouGrow

๕  ธันวาคมวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรวันชาติไทย และ วันพ่อแห่ง...
05/12/2021

๕ ธันวาคม

วันคล้ายวันพระราชสมภพ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันชาติไทย และ วันพ่อแห่งชาติ

น้อมรำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงาน
กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund)

๕ ธันวาคม

วันคล้ายวันพระราชสมภพ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันชาติไทย และ วันพ่อแห่งชาติ

น้อมรำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงาน
กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund)

TED Club Networking ชวนท่านเข้าร่วมกิจกรรม “THURSDAY NIGHT”ครั้งที่ 2พลาดไม่ได้ !! กับโอกาสดี ๆ สำหรับสมาชิก TED Club Ne...
03/12/2021

TED Club Networking ชวนท่านเข้าร่วมกิจกรรม “THURSDAY NIGHT”ครั้งที่ 2
พลาดไม่ได้ !! กับโอกาสดี ๆ สำหรับสมาชิก TED Club Networking เท่านั้น
พบกับกิจกรรม “THURSDAY NIGHT” ครั้งที่ 2
.
สงสัยกันแล้วใช่ไหมว่า THURSDAY NIGHT คืออะไร?�
THURSDAY NIGHT เป็นหนึ่งในกิจกรรมของ TED Club Networking เป็นการพูดคุยแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ในบรรยากาศสบาย ๆ เป็นกันเอง ผ่านโปรแกรม ZOOM ซึ่งจัดขึ้นในคืนวันพฤหัสบดี
.
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับฟังประสบการณ์ตรงที่ทั้งเป็นประโยชน์และสร้างแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจ พร้อมโอกาสได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นแบบ Real Time จากเจ้าของธุรกิจและผู้ทรงคุณวุฒิในแวดวงธุรกิจ SMEs และ Startup
.
พิเศษ สำหรับผู้ที่สมัครเป็นสมาชิก TED Club Networking เท่านั้น
โดยท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ในวันที่ 9 ธันวาคม 2564
ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting เวลา 18.00 – 20.30 น.
.
ในวันที่ 9 ธันวาคม ที่จะถึงนี้ท่านจะได้พบกับวิทยากรทั้ง 3 ท่าน ผู้มากประสบการณ์ในแวดวงธุรกิจ SMEs และ Startup ช่วงแรกท่านจะได้พบกับ
●คุณกฤตธี ศิริสิทธิ์ CEO, Deeple
การนำเทคโนโลยี AI Chatbot & Store Management แชทบอทพนักงานขายที่ดูแลมากกว่าระบบถาม-ตอบ ใช้ AI Human Conversation ในการตอบคำถามอย่างเป็นธรรมชาติที่มี Sales Analytics ช่วยวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้า กับหัวข้อ “The road to unicorn…สร้างธุรกิจนวัตกรรมอย่างไรเติบโตได้ระดับโลก”
.
และช่วงสุดท้ายของวันท่านจะได้พบกับ นักลงทุนอิสระที่เริ่มต้นจากการผู้ประกอบการ SMEs และ Startup สู่การ Scale ธุรกิจในระดับหมื่นล้านที่ผันตัวเองมาเป็นผู้ร่วมลงทุนใน Startup และผู้ร่วมก่อตั้ง สต็อคทูมอร์โรว์ ศูนย์กลางนักลงทุนรายย่อยที่ปัจจุบันต่อยอดสู่การเป็นสถานบันอบรมด้านการลงทุนและอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของนักลงทุนมากมาย
● คุณวรวุฒิ อุ่นใจ นักลงทุนอิสระ
● คุณปิยพันธ์ วงศ์ยะรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท สต็อคทูมอร์โรว์ จำกัด
กับหัวข้อ “The Power of Network”
ที่จะมาถ่ายทอดเรื่องราวพร้อมทั้งให้ความรู้แบ่งบันประสบการณ์กับช่วงถามตอบแบบ Exclusive สำหรับสมาชิก TED Club Networking เท่านั้น
.
**อย่าปล่อยให้โอกาสดี ๆ หลุดมือไป
สมัครสมาชิกและลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมเลย ที่นี่
https://tedclubnet.com/index.php/register/
**ทีมงานจะจัดส่งลิงค์สำหรับเข้าร่วมกิจกรรมผ่าน Zoom ให้ท่านภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2564
.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
023333700 ต่อ 4075 คุณวรุฒ (คุณอีฟ)
#TEDFund #TEDClubNetworking #DurianCorp
#TheMoreYouKnowTheMoreYouGrow

TED Club Networking ชวนท่านเข้าร่วมกิจกรรม “THURSDAY NIGHT”ครั้งที่ 2
พลาดไม่ได้ !! กับโอกาสดี ๆ สำหรับสมาชิก TED Club Networking เท่านั้น
พบกับกิจกรรม “THURSDAY NIGHT” ครั้งที่ 2
.
สงสัยกันแล้วใช่ไหมว่า THURSDAY NIGHT คืออะไร?�
THURSDAY NIGHT เป็นหนึ่งในกิจกรรมของ TED Club Networking เป็นการพูดคุยแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ในบรรยากาศสบาย ๆ เป็นกันเอง ผ่านโปรแกรม ZOOM ซึ่งจัดขึ้นในคืนวันพฤหัสบดี
.
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับฟังประสบการณ์ตรงที่ทั้งเป็นประโยชน์และสร้างแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจ พร้อมโอกาสได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นแบบ Real Time จากเจ้าของธุรกิจและผู้ทรงคุณวุฒิในแวดวงธุรกิจ SMEs และ Startup
.
พิเศษ สำหรับผู้ที่สมัครเป็นสมาชิก TED Club Networking เท่านั้น
โดยท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ในวันที่ 9 ธันวาคม 2564
ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting เวลา 18.00 – 20.30 น.
.
ในวันที่ 9 ธันวาคม ที่จะถึงนี้ท่านจะได้พบกับวิทยากรทั้ง 3 ท่าน ผู้มากประสบการณ์ในแวดวงธุรกิจ SMEs และ Startup ช่วงแรกท่านจะได้พบกับ
●คุณกฤตธี ศิริสิทธิ์ CEO, Deeple
การนำเทคโนโลยี AI Chatbot & Store Management แชทบอทพนักงานขายที่ดูแลมากกว่าระบบถาม-ตอบ ใช้ AI Human Conversation ในการตอบคำถามอย่างเป็นธรรมชาติที่มี Sales Analytics ช่วยวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้า กับหัวข้อ “The road to unicorn…สร้างธุรกิจนวัตกรรมอย่างไรเติบโตได้ระดับโลก”
.
และช่วงสุดท้ายของวันท่านจะได้พบกับ นักลงทุนอิสระที่เริ่มต้นจากการผู้ประกอบการ SMEs และ Startup สู่การ Scale ธุรกิจในระดับหมื่นล้านที่ผันตัวเองมาเป็นผู้ร่วมลงทุนใน Startup และผู้ร่วมก่อตั้ง สต็อคทูมอร์โรว์ ศูนย์กลางนักลงทุนรายย่อยที่ปัจจุบันต่อยอดสู่การเป็นสถานบันอบรมด้านการลงทุนและอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของนักลงทุนมากมาย
● คุณวรวุฒิ อุ่นใจ นักลงทุนอิสระ
● คุณปิยพันธ์ วงศ์ยะรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท สต็อคทูมอร์โรว์ จำกัด
กับหัวข้อ “The Power of Network”
ที่จะมาถ่ายทอดเรื่องราวพร้อมทั้งให้ความรู้แบ่งบันประสบการณ์กับช่วงถามตอบแบบ Exclusive สำหรับสมาชิก TED Club Networking เท่านั้น
.
**อย่าปล่อยให้โอกาสดี ๆ หลุดมือไป
สมัครสมาชิกและลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมเลย ที่นี่
https://tedclubnet.com/index.php/register/
**ทีมงานจะจัดส่งลิงค์สำหรับเข้าร่วมกิจกรรมผ่าน Zoom ให้ท่านภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2564
.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
023333700 ต่อ 4075 คุณวรุฒ (คุณอีฟ)
#TEDFund #TEDClubNetworking #DurianCorp
#TheMoreYouKnowTheMoreYouGrow

TED Fund จัดกิจกรรม “THURSDAY NIGHT” ครั้งที่ 1 สำหรับชาว TED Club Networking .เมื่อวานนี้ (2 ธันวาคม 2564) กองทุนพัฒนาผ...
03/12/2021

TED Fund จัดกิจกรรม “THURSDAY NIGHT” ครั้งที่ 1
สำหรับชาว TED Club Networking
.
เมื่อวานนี้ (2 ธันวาคม 2564) กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) จัดกิจกรรม “THURSDAY NIGHT” ครั้งที่ 1 ภายใต้การดำเนินการแพลตฟอร์ม TED Club Networking มีผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม นักลงทุนจากหลากหลายแวดวงธุรกิจเข้าร่วมพูดคุยแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ในบรรยากาศสบายๆ เป็นกันเอง ผ่านโปรแกรม ZOOM นอกจากนี้ยังได้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นแบบ Real Time จากเจ้าของธุรกิจและผู้ทรงคุณวุฒิในแวดวงธุรกิจ SMEs และ Startup
.
โดยกิจกรรมในครั้งนี้ TED Fund ได้รับเกียรติจาก คุณป้อ กรกนก สว่างรวมโชค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชู โกลบอล จำกัดมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในหัวข้อ “SHU (SHUBERRY) เปลี่ยนมุมคิดสร้างธุรกิจจาก Pain Point” และช่วงสุดท้ายเราได้เชิญเหล่า Mentors ที่มากความสามารถจาก SCB Business Center Mentors ได้แก่ คุณกิ๊ฟ แคทลียา ท้วมประถม Managing Director THE IDEA ESSENTIAL, คุณบอมป์ สิริชัย ฤทธิปัญญาวงศ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บีไอ ดับบลิว โพรดักส์ จำกัด(BIW Products) และคุณกอล์ฟ นภดล พันธุ์ปัญญาเลิศ Head of Engineering Department,.IDIO-TECH มาถ่ายทอดเรื่องราว ในหัวข้อ “ทางลัดความสำเร็จฉบับ SCB Mentors” พร้อมกับช่วงถามตอบแบบ Exclusive สำหรับสมาชิก TED Club Networking เท่านั้น
.
THURSDAY NIGHT เป็นหนึ่งในกิจกรรมของ TED Club Networking สำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกของระบบเท่านั้น หากคุณสนใจอยากพัฒนาธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้น และต้องการหา Network มาส่งเสริมโอกาสในการดำเนินธุรกิจ สามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชาว TED Club Networking ได้ที่ : https://tedclubnet.com/index.php/register/ มีกิจกรรมรอคุณอยู่อีกมากมาย
.
แล้วพบกันที่ TED Club Networking
#TEDFund #TEDClubNetworking #DurianCorp
#TheMoreYouKnowTheMoreYouGrow

🔔กิจกรรม “THURSDAY NIGHT” 🔔พลาดไม่ได้ !! กับโอกาสดี ๆ จาก TED Club Networking
02/12/2021

🔔กิจกรรม “THURSDAY NIGHT” 🔔
พลาดไม่ได้ !! กับโอกาสดี ๆ จาก TED Club Networking

TED Club Networking ชวนท่านเข้าร่วมกิจกรรม “THURSDAY NIGHT”
พลาดไม่ได้ !! กับโอกาสดี ๆ สำหรับสมาชิก TED Club Networking เท่านั้น พบกับกิจกรรม “THURSDAY NIGHT”
.
สงสัยกันแล้วใช่ไหมว่า THURSDAY NIGHT คืออะไร?�
THURSDAY NIGHT เป็นหนึ่งในกิจกรรมของ TED Club Networking เป็นการพูดคุยแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ในบรรยากาศสบายๆ เป็นกันเอง ผ่านโปรแกรม ZOOM ซึ่งจัดขึ้นในคืนวันพฤหัสบดี
.
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับฟังประสบการณ์ตรงที่ทั้งเป็นประโยชน์และสร้างแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจ พร้อมโอกาสได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นแบบ Real Time จากเจ้าของธุรกิจและผู้ทรงคุณวุฒิในแวดวงธุรกิจ SMEs และ Startup
.
พิเศษ สำหรับผู้ที่สมัครเป็นสมาชิก TED Club Networking เท่านั้น
โดยท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ในวันที่ 2 ธันวาคม 2564
ผ่านโปรแกรมZoom Meeting เวลา 18.00 – 20.30 น.
.
ในวันที่ 2 ธันวาคม ที่จะถึงนี้ ท่านจะได้พบกับ 4 วิทยากรผู้มากประสบการณ์ ในช่วงแรกท่านจะได้พบกับ
● คุณป้อ กรกนก สว่างรวมโชค�ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชู โกลบอล จำกัด
กับหัวข้อ “SHU (SHUBERRY) เปลี่ยนมุมคิดสร้างธุรกิจจาก Pain Point”
จุดเริ่มต้นของ ผู้หญิงตัวเล็ก ๆ ที่ประสบอุบัติเหตุข้อเท้าหักจุดเปลี่ยนพลิกชีวิตและเป็นจุดเริ่มต้นของ SHU ออกแบบรองเท้าที่ผสานเข้ากับภูมิปัญญาการนวดกดจุดฝ่าเท้าของไทย จนได้เป็น "SOFA SHOES" ที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมจากกรมส่งเสริมอุตสหากรรม ปี2013 รับรองโดยแพทย์ด้าน ศัลยกรรมกระดูกและข้อ (Orthopedic doctor)

และช่วงสุดท้ายของวันท่านจะได้พบกับเหล่า Mentors ที่มากความสามารถจาก SCB Business Center Mentors
● คุณกิ๊ฟ แคทลียา ท้วมประถม Managing Director THE IDEA ESSENTIAL
● คุณบอมป์ สิริชัย ฤทธิปัญญาวงศ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บีไอ ดับบลิว โพรดักส์ จำกัด
(BIW Products)
● คุณกอล์ฟ นภดล พันธุ์ปัญญาเลิศ� Head of Engineering Department,.IDIO-TECH
ในหัวข้อ “ทางลัดความสำเร็จฉบับ SCB Mentors”
ที่จะมาถ่ายทอดเรื่องราวในมุมของผู้ประกอบการ SMEs และวันนี้ได้ก้าวมาเป็นผู้ให้คำปรึกษากับ SCB Business Center พร้อมกับช่วงถามตอบแบบ Exclusive สำหรับสมาชิก TED Club Networking เท่านั้น
.
**อย่าปล่อยให้โอกาสดี ๆ หลุดมือไป
สมัครสมาชิกและลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมเลย ที่นี่
https://tedclubnet.com/index.php/register/
**ทีมงานจะจัดส่งลิงค์สำหรับเข้าร่วมกิจกรรมผ่าน Zoom ให้ท่านภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
023333700 ต่อ 4075 คุณวรุฒ (คุณอีฟ)
#TEDFund #TEDClubNetworking #DurianCorp
#TheMoreYouKnowTheMoreYouGrow

TED Club Networking ชวนท่านเข้าร่วมกิจกรรม “THURSDAY NIGHT”พลาดไม่ได้ !! กับโอกาสดี ๆ สำหรับสมาชิก TED Club Networking เ...
25/11/2021

TED Club Networking ชวนท่านเข้าร่วมกิจกรรม “THURSDAY NIGHT”
พลาดไม่ได้ !! กับโอกาสดี ๆ สำหรับสมาชิก TED Club Networking เท่านั้น พบกับกิจกรรม “THURSDAY NIGHT”
.
สงสัยกันแล้วใช่ไหมว่า THURSDAY NIGHT คืออะไร?�
THURSDAY NIGHT เป็นหนึ่งในกิจกรรมของ TED Club Networking เป็นการพูดคุยแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ในบรรยากาศสบายๆ เป็นกันเอง ผ่านโปรแกรม ZOOM ซึ่งจัดขึ้นในคืนวันพฤหัสบดี
.
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับฟังประสบการณ์ตรงที่ทั้งเป็นประโยชน์และสร้างแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจ พร้อมโอกาสได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นแบบ Real Time จากเจ้าของธุรกิจและผู้ทรงคุณวุฒิในแวดวงธุรกิจ SMEs และ Startup
.
พิเศษ สำหรับผู้ที่สมัครเป็นสมาชิก TED Club Networking เท่านั้น
โดยท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ในวันที่ 2 ธันวาคม 2564
ผ่านโปรแกรมZoom Meeting เวลา 18.00 – 20.30 น.
.
ในวันที่ 2 ธันวาคม ที่จะถึงนี้ ท่านจะได้พบกับ 4 วิทยากรผู้มากประสบการณ์ ในช่วงแรกท่านจะได้พบกับ
● คุณป้อ กรกนก สว่างรวมโชค�ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชู โกลบอล จำกัด
กับหัวข้อ “SHU (SHUBERRY) เปลี่ยนมุมคิดสร้างธุรกิจจาก Pain Point”
จุดเริ่มต้นของ ผู้หญิงตัวเล็ก ๆ ที่ประสบอุบัติเหตุข้อเท้าหักจุดเปลี่ยนพลิกชีวิตและเป็นจุดเริ่มต้นของ SHU ออกแบบรองเท้าที่ผสานเข้ากับภูมิปัญญาการนวดกดจุดฝ่าเท้าของไทย จนได้เป็น "SOFA SHOES" ที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมจากกรมส่งเสริมอุตสหากรรม ปี2013 รับรองโดยแพทย์ด้าน ศัลยกรรมกระดูกและข้อ (Orthopedic doctor)

และช่วงสุดท้ายของวันท่านจะได้พบกับเหล่า Mentors ที่มากความสามารถจาก SCB Business Center Mentors
● คุณกิ๊ฟ แคทลียา ท้วมประถม Managing Director THE IDEA ESSENTIAL
● คุณบอมป์ สิริชัย ฤทธิปัญญาวงศ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บีไอ ดับบลิว โพรดักส์ จำกัด
(BIW Products)
● คุณกอล์ฟ นภดล พันธุ์ปัญญาเลิศ� Head of Engineering Department,.IDIO-TECH
ในหัวข้อ “ทางลัดความสำเร็จฉบับ SCB Mentors”
ที่จะมาถ่ายทอดเรื่องราวในมุมของผู้ประกอบการ SMEs และวันนี้ได้ก้าวมาเป็นผู้ให้คำปรึกษากับ SCB Business Center พร้อมกับช่วงถามตอบแบบ Exclusive สำหรับสมาชิก TED Club Networking เท่านั้น
.
**อย่าปล่อยให้โอกาสดี ๆ หลุดมือไป
สมัครสมาชิกและลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมเลย ที่นี่
https://tedclubnet.com/index.php/register/
**ทีมงานจะจัดส่งลิงค์สำหรับเข้าร่วมกิจกรรมผ่าน Zoom ให้ท่านภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
023333700 ต่อ 4075 คุณวรุฒ (คุณอีฟ)
#TEDFund #TEDClubNetworking #DurianCorp
#TheMoreYouKnowTheMoreYouGrow

TED Club Networking ชวนท่านเข้าร่วมกิจกรรม “THURSDAY NIGHT”
พลาดไม่ได้ !! กับโอกาสดี ๆ สำหรับสมาชิก TED Club Networking เท่านั้น พบกับกิจกรรม “THURSDAY NIGHT”
.
สงสัยกันแล้วใช่ไหมว่า THURSDAY NIGHT คืออะไร?�
THURSDAY NIGHT เป็นหนึ่งในกิจกรรมของ TED Club Networking เป็นการพูดคุยแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ในบรรยากาศสบายๆ เป็นกันเอง ผ่านโปรแกรม ZOOM ซึ่งจัดขึ้นในคืนวันพฤหัสบดี
.
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับฟังประสบการณ์ตรงที่ทั้งเป็นประโยชน์และสร้างแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจ พร้อมโอกาสได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นแบบ Real Time จากเจ้าของธุรกิจและผู้ทรงคุณวุฒิในแวดวงธุรกิจ SMEs และ Startup
.
พิเศษ สำหรับผู้ที่สมัครเป็นสมาชิก TED Club Networking เท่านั้น
โดยท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ในวันที่ 2 ธันวาคม 2564
ผ่านโปรแกรมZoom Meeting เวลา 18.00 – 20.30 น.
.
ในวันที่ 2 ธันวาคม ที่จะถึงนี้ ท่านจะได้พบกับ 4 วิทยากรผู้มากประสบการณ์ ในช่วงแรกท่านจะได้พบกับ
● คุณป้อ กรกนก สว่างรวมโชค�ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชู โกลบอล จำกัด
กับหัวข้อ “SHU (SHUBERRY) เปลี่ยนมุมคิดสร้างธุรกิจจาก Pain Point”
จุดเริ่มต้นของ ผู้หญิงตัวเล็ก ๆ ที่ประสบอุบัติเหตุข้อเท้าหักจุดเปลี่ยนพลิกชีวิตและเป็นจุดเริ่มต้นของ SHU ออกแบบรองเท้าที่ผสานเข้ากับภูมิปัญญาการนวดกดจุดฝ่าเท้าของไทย จนได้เป็น "SOFA SHOES" ที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมจากกรมส่งเสริมอุตสหากรรม ปี2013 รับรองโดยแพทย์ด้าน ศัลยกรรมกระดูกและข้อ (Orthopedic doctor)

และช่วงสุดท้ายของวันท่านจะได้พบกับเหล่า Mentors ที่มากความสามารถจาก SCB Business Center Mentors
● คุณกิ๊ฟ แคทลียา ท้วมประถม Managing Director THE IDEA ESSENTIAL
● คุณบอมป์ สิริชัย ฤทธิปัญญาวงศ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บีไอ ดับบลิว โพรดักส์ จำกัด
(BIW Products)
● คุณกอล์ฟ นภดล พันธุ์ปัญญาเลิศ� Head of Engineering Department,.IDIO-TECH
ในหัวข้อ “ทางลัดความสำเร็จฉบับ SCB Mentors”
ที่จะมาถ่ายทอดเรื่องราวในมุมของผู้ประกอบการ SMEs และวันนี้ได้ก้าวมาเป็นผู้ให้คำปรึกษากับ SCB Business Center พร้อมกับช่วงถามตอบแบบ Exclusive สำหรับสมาชิก TED Club Networking เท่านั้น
.
**อย่าปล่อยให้โอกาสดี ๆ หลุดมือไป
สมัครสมาชิกและลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมเลย ที่นี่
https://tedclubnet.com/index.php/register/
**ทีมงานจะจัดส่งลิงค์สำหรับเข้าร่วมกิจกรรมผ่าน Zoom ให้ท่านภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
023333700 ต่อ 4075 คุณวรุฒ (คุณอีฟ)
#TEDFund #TEDClubNetworking #DurianCorp
#TheMoreYouKnowTheMoreYouGrow

ที่อยู่

Rama VI Road
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

023333700

เว็บไซต์

http://www.tedfund.mhesi.go.th

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ TED Fundผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง TED Fund:

วิดีโอทั้งหมด

Technology and Innovation-Based Enterprise Development Fund

ธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูง อีกทั้งการพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยีนวัตกรรมต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอนเพื่อพัฒนานวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ได้สำเร็จ ซึ่งกระบวนการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมจะสำเร็จได้ ต้องอาศัยปัจจัยสนับสนุน เช่น เงินทุน บุคลากรวิจัย โครงสร้างพื้นฐาน ฯลฯ รัฐบาลจึงมีนโยบายและมาตรการสนับสนุนทางการเงินเพื่อช่วยลดภาวะความเสี่ยงด้านการลงทุนทางธุรกิจของผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 ให้จัดตั้ง กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Technology and Innovation-Based Enterprise Development Fund หรือ TED Fund) ในกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการดำเนินงานสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการรายใหม่ ให้สามารถดำเนินธุรกิจบนฐานขององค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม และเป็นตัวเร่งสำคัญในการเพิ่มปริมาณการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ซึ่งจะก่อให้เกิดความคุ้มค่าในการลงทุน และก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจที่มีความก้าวหน้าและยั่งยืน

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

🎁❌กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล “No Gift Policy” โดยการงดรับของขวัญ ของที่ระลึก การเลี้ยง หรือประโยชน์อื่นใดในช่วงเทศกาลปีใหม่และในทุกโอกาส ขอขอบคุณในความปรารถนาดี และไมตรีจิตของท่าน #TEDFund #NoGiftPolicy
🌏🌴TED Fund จัดกิจกรรม CSR “TED Fund อาสา ทำดี เพื่อสังคม”🌴🌏 . เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2564 ณ ชายหาดพัทยา จังหวัดชลบุรี ดร.ชาญวิทย์ ตรีเดช ผู้จัดการกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกองทุนฯ นำทีมพนักงาน ดำเนินกิจกรรมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (Corporate Social Responsibility - CSR) “TED Fund อาสา ทำดี เพื่อสังคม” โดยร่วมกันเก็บขยะบริเวณชายหาดพัทยา เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่พนักงานให้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสร้างความใส่ใจในการหันมาช่วยกันดูแลรักษาโลกให้มากขึ้น เพื่อให้สังคมในยุคเทคโนโลยีและนวัตกรรมอยู่ร่วมกันกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน #TEDFund #CSR #ทำดีเพื่อสังคม
🚀 NEWS : TED Fund จัดกิจกรรม “TED’s Investor Network Pitching Day” ภายใต้โครงการ TED Fundraising Program . เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรม S31 สุขุมวิท ดร.ชาญวิทย์ ตรีเดช ผู้จัดการกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) เป็นประธานเปิด กิจกรรม “TED’s Investor Network Pitching Day” ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การระดมทุน (TED Fundraising Program) ประจำปี 2564 จัดขึ้นโดยฝ่ายพัฒนาโครงการ กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายในงานมีผู้ประกอบการที่ได้รับการสนับสนุนทุนจาก TED Fund เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 8 บริษัท และมีนักลงทุนในแวดวงธุรกิจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก . โครงการ “พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การระดมทุน (TED Fundraising Program)” จัดขึ้นสำหรับผู้ประกอบการที่ได้เคยได้รับการสนับสนุนทุนจาก TED Fund เท่านั้น โดย TED Fund ดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีศักยภาพและความพร้อมในการะดมทุนจากใบสมัครมากกว่า 40 บริษัท และมีผู้ประกอบการที่ผ่านตามเกณฑ์พิจารณา จำนวน 20 บริษัท โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกได้เข้าสู่กิจกรรมอบรมเข้มข้นโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การระดมทุน จำนวน 3 วัน เมื่อระหว่างวันที่ 28-30 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา หลังจากนั้นผู้ประกอบการที่ผ่านตามเกณฑ์พิจารณา ได้เข้าร่วมกิจกรรม Pitching ในรอบแรก ผ่านระบบออนไลน์ เมื่อช่วงเดือนตุลาคม เพื่อคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าสู่รอบสุดท้ายจำนวน 5 บริษัท ซึ่งได้รับสิทธิเข้ารับการปรึกษาจากที่ปรึกษาทางการเงิน (FA) เป็นระยะเวลา 2 เดือน และสุดท้ายผู้ประกอบการ ทั้ง 5 บริษัท ได้เข้าร่วมกิจกรรม TED’s Investor Network Pitching Day กับนักลงทุนตัวจริง ในเดือนธันวาคม 2564 . โครงการ TED Fundraising Program ดำเนินงานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพและสร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน และนักลงทุน แก่ผู้ประกอบการที่ได้รับการสนับสนุนจาก TED Fund และเราจะยังคงมุ่นมั่นส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อให้เติบโตได้อย่างเข้มแข็งต่อไป #TEDFund #TEDFellow #TEDFundraisingProgram
TED Fund จัดกิจกรรม “THURSDAY NIGHT” ครั้งที่ 2 สำหรับชาว TED Club Networking . เมื่อช่วงค่ำวานนี้ (9 ธันวาคม 2564) กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) จัดกิจกรรม “THURSDAY NIGHT” ครั้งที่ 2 ภายใต้การดำเนินการแพลตฟอร์ม TED Club Networking บรรยากาศคึกคักไปด้วยผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม นักลงทุนจากหลากหลายแวดวงธุรกิจเข้าร่วมพูดคุยแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ในบรรยากาศสบายๆ เป็นกันเอง และยังเป็นโอกาสที่ดีที่ผู้ประกอบการ SMEs และ Startup ได้มาพบปะเพื่อแลกเปลี่ยนแนวความคิวในการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ . โดยกิจกรรมในครั้งนี้ TED Fund ได้รับเกียรติจาก คุณกฤตธี ศิริสิทธิ์ CEO, Deeple มาบรรยายแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในหัวข้อ “The road to unicorn…สร้างธุรกิจนวัตกรรมอย่างไรเติบโตได้ระดับโลก” และช่วงสุดท้ายของกิจกรรมกองทุนฯ ได้เชิญ คุณวรวุฒิ อุ่นใจ นักลงทุนอิสระ, คุณปิยพันธ์ วงศ์ยะรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท สต็อคทูมอร์โรว์ จำกัด มาร่วมพูดคุยกันในหัวข้อ “The Power of Network” พร้อมกับช่วงถามตอบแบบ Exclusive สำหรับสมาชิก TED Club Networking เท่านั้น . THURSDAY NIGHT เป็นหนึ่งในกิจกรรมของ TED Club Networking สำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกของระบบเท่านั้น หากคุณสนใจอยากพัฒนาธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้น และต้องการหา Network มาส่งเสริมโอกาสในการดำเนินธุรกิจ สามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชาว TED Club Networking ได้ที่ : https://tedclubnet.com/index.php/register/ มีกิจกรรมรอคุณอยู่อีกมากมาย . แล้วพบกันที่ TED Club Networking #TEDFund #TEDClubNetworking #DurianCorp #TheMoreYouKnowTheMoreYouGrow
๕ ธันวาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติไทย และ วันพ่อแห่งชาติ น้อมรำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงาน กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund)
TED Club Networking ชวนท่านเข้าร่วมกิจกรรม “THURSDAY NIGHT”ครั้งที่ 2 พลาดไม่ได้ !! กับโอกาสดี ๆ สำหรับสมาชิก TED Club Networking เท่านั้น พบกับกิจกรรม “THURSDAY NIGHT” ครั้งที่ 2 . สงสัยกันแล้วใช่ไหมว่า THURSDAY NIGHT คืออะไร?� THURSDAY NIGHT เป็นหนึ่งในกิจกรรมของ TED Club Networking เป็นการพูดคุยแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ในบรรยากาศสบาย ๆ เป็นกันเอง ผ่านโปรแกรม ZOOM ซึ่งจัดขึ้นในคืนวันพฤหัสบดี . ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับฟังประสบการณ์ตรงที่ทั้งเป็นประโยชน์และสร้างแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจ พร้อมโอกาสได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นแบบ Real Time จากเจ้าของธุรกิจและผู้ทรงคุณวุฒิในแวดวงธุรกิจ SMEs และ Startup . พิเศษ สำหรับผู้ที่สมัครเป็นสมาชิก TED Club Networking เท่านั้น โดยท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ในวันที่ 9 ธันวาคม 2564 ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting เวลา 18.00 – 20.30 น. . ในวันที่ 9 ธันวาคม ที่จะถึงนี้ท่านจะได้พบกับวิทยากรทั้ง 3 ท่าน ผู้มากประสบการณ์ในแวดวงธุรกิจ SMEs และ Startup ช่วงแรกท่านจะได้พบกับ ●คุณกฤตธี ศิริสิทธิ์ CEO, Deeple การนำเทคโนโลยี AI Chatbot & Store Management แชทบอทพนักงานขายที่ดูแลมากกว่าระบบถาม-ตอบ ใช้ AI Human Conversation ในการตอบคำถามอย่างเป็นธรรมชาติที่มี Sales Analytics ช่วยวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้า กับหัวข้อ “The road to unicorn…สร้างธุรกิจนวัตกรรมอย่างไรเติบโตได้ระดับโลก” . และช่วงสุดท้ายของวันท่านจะได้พบกับ นักลงทุนอิสระที่เริ่มต้นจากการผู้ประกอบการ SMEs และ Startup สู่การ Scale ธุรกิจในระดับหมื่นล้านที่ผันตัวเองมาเป็นผู้ร่วมลงทุนใน Startup และผู้ร่วมก่อตั้ง สต็อคทูมอร์โรว์ ศูนย์กลางนักลงทุนรายย่อยที่ปัจจุบันต่อยอดสู่การเป็นสถานบันอบรมด้านการลงทุนและอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของนักลงทุนมากมาย ● คุณวรวุฒิ อุ่นใจ นักลงทุนอิสระ ● คุณปิยพันธ์ วงศ์ยะรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท สต็อคทูมอร์โรว์ จำกัด กับหัวข้อ “The Power of Network” ที่จะมาถ่ายทอดเรื่องราวพร้อมทั้งให้ความรู้แบ่งบันประสบการณ์กับช่วงถามตอบแบบ Exclusive สำหรับสมาชิก TED Club Networking เท่านั้น . **อย่าปล่อยให้โอกาสดี ๆ หลุดมือไป สมัครสมาชิกและลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมเลย ที่นี่ https://tedclubnet.com/index.php/register/ **ทีมงานจะจัดส่งลิงค์สำหรับเข้าร่วมกิจกรรมผ่าน Zoom ให้ท่านภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2564 . สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 023333700 ต่อ 4075 คุณวรุฒ (คุณอีฟ) #TEDFund #TEDClubNetworking #DurianCorp #TheMoreYouKnowTheMoreYouGrow
TED Fund จัดกิจกรรม “THURSDAY NIGHT” ครั้งที่ 1 สำหรับชาว TED Club Networking . เมื่อวานนี้ (2 ธันวาคม 2564) กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) จัดกิจกรรม “THURSDAY NIGHT” ครั้งที่ 1 ภายใต้การดำเนินการแพลตฟอร์ม TED Club Networking มีผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม นักลงทุนจากหลากหลายแวดวงธุรกิจเข้าร่วมพูดคุยแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ในบรรยากาศสบายๆ เป็นกันเอง ผ่านโปรแกรม ZOOM นอกจากนี้ยังได้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นแบบ Real Time จากเจ้าของธุรกิจและผู้ทรงคุณวุฒิในแวดวงธุรกิจ SMEs และ Startup . โดยกิจกรรมในครั้งนี้ TED Fund ได้รับเกียรติจาก คุณป้อ กรกนก สว่างรวมโชค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชู โกลบอล จำกัดมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในหัวข้อ “SHU (SHUBERRY) เปลี่ยนมุมคิดสร้างธุรกิจจาก Pain Point” และช่วงสุดท้ายเราได้เชิญเหล่า Mentors ที่มากความสามารถจาก SCB Business Center Mentors ได้แก่ คุณกิ๊ฟ แคทลียา ท้วมประถม Managing Director THE IDEA ESSENTIAL, คุณบอมป์ สิริชัย ฤทธิปัญญาวงศ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บีไอ ดับบลิว โพรดักส์ จำกัด(BIW Products) และคุณกอล์ฟ นภดล พันธุ์ปัญญาเลิศ Head of Engineering Department,.IDIO-TECH มาถ่ายทอดเรื่องราว ในหัวข้อ “ทางลัดความสำเร็จฉบับ SCB Mentors” พร้อมกับช่วงถามตอบแบบ Exclusive สำหรับสมาชิก TED Club Networking เท่านั้น . THURSDAY NIGHT เป็นหนึ่งในกิจกรรมของ TED Club Networking สำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกของระบบเท่านั้น หากคุณสนใจอยากพัฒนาธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้น และต้องการหา Network มาส่งเสริมโอกาสในการดำเนินธุรกิจ สามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชาว TED Club Networking ได้ที่ : https://tedclubnet.com/index.php/register/ มีกิจกรรมรอคุณอยู่อีกมากมาย . แล้วพบกันที่ TED Club Networking #TEDFund #TEDClubNetworking #DurianCorp #TheMoreYouKnowTheMoreYouGrow
🔔กิจกรรม “THURSDAY NIGHT” 🔔 พลาดไม่ได้ !! กับโอกาสดี ๆ จาก TED Club Networking
TED Club Networking ชวนท่านเข้าร่วมกิจกรรม “THURSDAY NIGHT” พลาดไม่ได้ !! กับโอกาสดี ๆ สำหรับสมาชิก TED Club Networking เท่านั้น พบกับกิจกรรม “THURSDAY NIGHT” . สงสัยกันแล้วใช่ไหมว่า THURSDAY NIGHT คืออะไร?� THURSDAY NIGHT เป็นหนึ่งในกิจกรรมของ TED Club Networking เป็นการพูดคุยแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ในบรรยากาศสบายๆ เป็นกันเอง ผ่านโปรแกรม ZOOM ซึ่งจัดขึ้นในคืนวันพฤหัสบดี . ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับฟังประสบการณ์ตรงที่ทั้งเป็นประโยชน์และสร้างแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจ พร้อมโอกาสได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นแบบ Real Time จากเจ้าของธุรกิจและผู้ทรงคุณวุฒิในแวดวงธุรกิจ SMEs และ Startup . พิเศษ สำหรับผู้ที่สมัครเป็นสมาชิก TED Club Networking เท่านั้น โดยท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ในวันที่ 2 ธันวาคม 2564 ผ่านโปรแกรมZoom Meeting เวลา 18.00 – 20.30 น. . ในวันที่ 2 ธันวาคม ที่จะถึงนี้ ท่านจะได้พบกับ 4 วิทยากรผู้มากประสบการณ์ ในช่วงแรกท่านจะได้พบกับ ● คุณป้อ กรกนก สว่างรวมโชค�ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชู โกลบอล จำกัด กับหัวข้อ “SHU (SHUBERRY) เปลี่ยนมุมคิดสร้างธุรกิจจาก Pain Point” จุดเริ่มต้นของ ผู้หญิงตัวเล็ก ๆ ที่ประสบอุบัติเหตุข้อเท้าหักจุดเปลี่ยนพลิกชีวิตและเป็นจุดเริ่มต้นของ SHU ออกแบบรองเท้าที่ผสานเข้ากับภูมิปัญญาการนวดกดจุดฝ่าเท้าของไทย จนได้เป็น "SOFA SHOES" ที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมจากกรมส่งเสริมอุตสหากรรม ปี2013 รับรองโดยแพทย์ด้าน ศัลยกรรมกระดูกและข้อ (Orthopedic doctor) และช่วงสุดท้ายของวันท่านจะได้พบกับเหล่า Mentors ที่มากความสามารถจาก SCB Business Center Mentors ● คุณกิ๊ฟ แคทลียา ท้วมประถม Managing Director THE IDEA ESSENTIAL ● คุณบอมป์ สิริชัย ฤทธิปัญญาวงศ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บีไอ ดับบลิว โพรดักส์ จำกัด (BIW Products) ● คุณกอล์ฟ นภดล พันธุ์ปัญญาเลิศ� Head of Engineering Department,.IDIO-TECH ในหัวข้อ “ทางลัดความสำเร็จฉบับ SCB Mentors” ที่จะมาถ่ายทอดเรื่องราวในมุมของผู้ประกอบการ SMEs และวันนี้ได้ก้าวมาเป็นผู้ให้คำปรึกษากับ SCB Business Center พร้อมกับช่วงถามตอบแบบ Exclusive สำหรับสมาชิก TED Club Networking เท่านั้น . **อย่าปล่อยให้โอกาสดี ๆ หลุดมือไป สมัครสมาชิกและลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมเลย ที่นี่ https://tedclubnet.com/index.php/register/ **ทีมงานจะจัดส่งลิงค์สำหรับเข้าร่วมกิจกรรมผ่าน Zoom ให้ท่านภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 . สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 023333700 ต่อ 4075 คุณวรุฒ (คุณอีฟ) #TEDFund #TEDClubNetworking #DurianCorp #TheMoreYouKnowTheMoreYouGrow