สำนักงานทางหลวงที่ 13 กรมทางห

สำนักงานทางหลวงที่ 13 กรมทางห "เดินทางอุ่นใจ ปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง" สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชม.) มากกว่าหน้าที่คือการให้บริการประชาชน เดินทางด้วยความปลอดภัย และอุ่นใจตลอดเส้นทาง
(14)

เปิดเหมือนปกติ

ตำรวจทางหลวง
26/02/2021

ตำรวจทางหลวง

🚨ยกเว้นค่าผ่านทาง🚨

ตำรวจทางหลวง
26/02/2021

ตำรวจทางหลวง

🚨ข้อมูลรับแจ้งอุบัติเหตุทางถนนในรอบ 24 ชั่วโมง🚨
✅สรุปวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564✅

💯ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจตัวเองและเพื่อนร่วมทางนะครับ💯

....ในทาง เราจะเป็นทุกอย่างให้คุณ...

🌈♥️ห่วงใยทุกชีวิตเป็นมิตรทุกเส้นทาง ทำทุกอย่างด้วยสำนึกเพราะเราคือ👮🏻‍♂️#ตำรวจทางหลวง

🚨🚨แนะนำเส้นทางเลี่ยงจุดก่อสร้างพื้นที่ จ.สระบุรี 🚨🚨💯เตรียมตัวให้พร้อมก่อนออกเดินทางโดยการศึกษาเส้นทาง เพื่อเป็นการประหยั...
26/02/2021

🚨🚨แนะนำเส้นทางเลี่ยงจุดก่อสร้างพื้นที่ จ.สระบุรี 🚨🚨

💯เตรียมตัวให้พร้อมก่อนออกเดินทางโดยการศึกษาเส้นทาง เพื่อเป็นการประหยัดเวลาและความปลอดภัยครับ✅

🚨🚨แนะนำเส้นทางเลี่ยงจุดก่อสร้างพื้นที่ จ.สระบุรี 🚨🚨

💯เตรียมตัวให้พร้อมก่อนออกเดินทางโดยการศึกษาเส้นทาง เพื่อเป็นการประหยัดเวลาและความปลอดภัยครับ✅

กรมทางหลวง
26/02/2021

กรมทางหลวง

กรมทางหลวง เตรียมเก็บค่าผ่านทาง มอเตอร์เวย์ ช่วงพัทยา-มาบตาพุด เริ่ม 1 มี.ค. 64
กรมทางหลวง เตรียมจัดเก็บค่าผ่านทาง มอเตอร์เวย์สาย 7 กรุงเทพฯ-ชลบุรี-พัทยา-มาบตาพุด ตลอดสาย ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป หลังเปิดให้ใช้บริการฟรี ส่วนต่อขยาย ช่วงพัทยา – มาบตาพุด ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นมา โดยมีผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ช่วยส่งเสริมการเดินทางระหว่างจังหวัดและระหว่างภูมิภาคอย่างมีประสิทธิภาพ
นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า ทล.จะเริ่มเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 ในส่วนต่อขยาย ช่วงพัทยา-มาบตาพุด ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.64 เป็นต้นไป โดยจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางแบบระบบปิด (Closed System) ตลอดเส้นทาง ซึ่งมีการควบคุมทางเข้า-ทางออกอย่างสมบูรณ์ (Fully Controlled Access) ช่วยให้ผู้ใช้ทางสามารถเดินทางได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย รวมทั้งมีระบบการให้ความช่วยเหลือดูแลผู้ใช้เส้นทางตลอดเส้นทาง 24 ชั่วโมง โดยเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางที่จัดเก็บได้ทั้งหมด กรมทางหลวงจะนำฝากบัญชีเงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง ซึ่งนำฝากไว้กับกระทรวงการคลังเพื่อนำไปใช้บำรุงรักษาทาง สะพาน และเพิ่มประสิทธิภาพระบบอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยต่างๆ เช่น ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ระบบกล้องวงจรปิด CCTV โทรศัพท์ฉุกเฉิน การให้บริการหน่วยกู้ภัย เป็นต้น รวมถึง การนำไปใช้ในการก่อสร้างขยายโครงข่ายมอเตอร์เวย์ในสายอื่นๆ ในอนาคต เช่น ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 82 สายบางขุนเทียน - บ้านแพ้ว เป็นต้น ซึ่งจะช่วยลดภาระงบประมาณแผ่นดินและรักษาวินัยทางการเงินของภาครัฐ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมระบบโลจิสติกส์และสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศด้วย
ทั้งนี้ ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 1 มี.ค. 64 เป็นต้นไป เฉพาะผู้ใช้เส้นทางมอเตอร์เวย์หมายเลข 7 ที่เดินทางผ่านส่วนต่อขยายช่วงพัทยา – มาบตาพุด จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมผ่านทางเพิ่มขึ้น เช่น ค่าธรรมเนียมผ่านทางสำหรับรถยนต์ 4 ล้อ จากกรุงเทพฯ ถึง มาบตาพุด (ด่านฯ อู่ตะเภา) จากเดิม 105 บาท เป็น 130 บาท หรือ จากพัทยา ถึง มาบตาพุด (ด่านฯ อู่ตะเภา) จากเดิมวิ่งฟรี จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมผ่านทาง 30 บาท เป็นต้น สำหรับอัตราค่าธรรมเนียมผ่านทางตลอดเส้นทาง บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 สายกรุงเทพฯ - บ้านฉาง ช่วงกรุงเทพฯ - ชลบุรี - พัทยา - มาบตาพุด ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 64 เป็นต้นไป แยกตามประเภทยานพาหนะได้ดังนี้ รถยนต์ 4 ล้อ 10-130 บาท, รถยนต์ 6 ล้อ 15-210 บาท และรถยนต์มากกว่า 6 ล้อขึ้นไป 20-305 บาท โดยผู้ที่เดินทางสามารถเข้าออกได้ทุกด่าน อย่างสะดวก รวดเร็ว ตลอด 24 ชั่วโมง
สำหรับทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 สายกรุงเทพฯ - บ้านฉาง เป็นหนึ่งในโครงข่ายสำคัญตามแผนแม่บทการพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ระยะ 20 ปี เพื่อเสริมประสิทธิภาพการเดินทางและขนส่งทางถนน ถือเป็นทางเลือกในการเดินทางที่สำคัญ เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งและโลจิสติกส์ของภาคอุตสาหกรรม เติมเต็มโครงข่ายคมนาคมขนส่งในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เชื่อมโยงการขนส่งทั้งทางน้ำและทางอากาศ เชื่อมด่านการค้าชายแดนและพื้นที่อุตสาหกรรมหลัก ตลอดจนการเดินทางระหว่างภูมิภาค ซึ่งเป็นการแบ่งเบาปริมาณการจราจรจากทางหลวงสายหลัก ขยายโอกาสการค้าและการลงทุน ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออก รวมไปถึงภาคการส่งออกของประเทศ ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโต และกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน
#กรมทางหลวง
#กระทรวงคมนาคม
#motorway
#มอเตอร์เวย์
#เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
#สายด่วนกรมทางหลวง1586
#สายด่วนมอเตอร์เวย์1586กด7

กรมทางหลวง
26/02/2021

กรมทางหลวง

กรมทางหลวง เตรียมเก็บค่าผ่านทาง มอเตอร์เวย์ ช่วงพัทยา-มาบตาพุด เริ่ม 1 มี.ค. 64
กรมทางหลวง เตรียมจัดเก็บค่าผ่านทาง มอเตอร์เวย์สาย 7 กรุงเทพฯ-ชลบุรี-พัทยา-มาบตาพุด ตลอดสาย ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป หลังเปิดให้ใช้บริการฟรี ส่วนต่อขยาย ช่วงพัทยา – มาบตาพุด ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นมา โดยมีผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ช่วยส่งเสริมการเดินทางระหว่างจังหวัดและระหว่างภูมิภาคอย่างมีประสิทธิภาพ
นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า ทล.จะเริ่มเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 ในส่วนต่อขยาย ช่วงพัทยา-มาบตาพุด ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.64 เป็นต้นไป โดยจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางแบบระบบปิด (Closed System) ตลอดเส้นทาง ซึ่งมีการควบคุมทางเข้า-ทางออกอย่างสมบูรณ์ (Fully Controlled Access) ช่วยให้ผู้ใช้ทางสามารถเดินทางได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย รวมทั้งมีระบบการให้ความช่วยเหลือดูแลผู้ใช้เส้นทางตลอดเส้นทาง 24 ชั่วโมง โดยเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางที่จัดเก็บได้ทั้งหมด กรมทางหลวงจะนำฝากบัญชีเงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง ซึ่งนำฝากไว้กับกระทรวงการคลังเพื่อนำไปใช้บำรุงรักษาทาง สะพาน และเพิ่มประสิทธิภาพระบบอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยต่างๆ เช่น ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ระบบกล้องวงจรปิด CCTV โทรศัพท์ฉุกเฉิน การให้บริการหน่วยกู้ภัย เป็นต้น รวมถึง การนำไปใช้ในการก่อสร้างขยายโครงข่ายมอเตอร์เวย์ในสายอื่นๆ ในอนาคต เช่น ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 82 สายบางขุนเทียน - บ้านแพ้ว เป็นต้น ซึ่งจะช่วยลดภาระงบประมาณแผ่นดินและรักษาวินัยทางการเงินของภาครัฐ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมระบบโลจิสติกส์และสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศด้วย
ทั้งนี้ ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 1 มี.ค. 64 เป็นต้นไป เฉพาะผู้ใช้เส้นทางมอเตอร์เวย์หมายเลข 7 ที่เดินทางผ่านส่วนต่อขยายช่วงพัทยา – มาบตาพุด จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมผ่านทางเพิ่มขึ้น เช่น ค่าธรรมเนียมผ่านทางสำหรับรถยนต์ 4 ล้อ จากกรุงเทพฯ ถึง มาบตาพุด (ด่านฯ อู่ตะเภา) จากเดิม 105 บาท เป็น 130 บาท หรือ จากพัทยา ถึง มาบตาพุด (ด่านฯ อู่ตะเภา) จากเดิมวิ่งฟรี จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมผ่านทาง 30 บาท เป็นต้น สำหรับอัตราค่าธรรมเนียมผ่านทางตลอดเส้นทาง บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 สายกรุงเทพฯ - บ้านฉาง ช่วงกรุงเทพฯ - ชลบุรี - พัทยา - มาบตาพุด ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 64 เป็นต้นไป แยกตามประเภทยานพาหนะได้ดังนี้ รถยนต์ 4 ล้อ 10-130 บาท, รถยนต์ 6 ล้อ 15-210 บาท และรถยนต์มากกว่า 6 ล้อขึ้นไป 20-305 บาท โดยผู้ที่เดินทางสามารถเข้าออกได้ทุกด่าน อย่างสะดวก รวดเร็ว ตลอด 24 ชั่วโมง
สำหรับทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 สายกรุงเทพฯ - บ้านฉาง เป็นหนึ่งในโครงข่ายสำคัญตามแผนแม่บทการพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ระยะ 20 ปี เพื่อเสริมประสิทธิภาพการเดินทางและขนส่งทางถนน ถือเป็นทางเลือกในการเดินทางที่สำคัญ เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งและโลจิสติกส์ของภาคอุตสาหกรรม เติมเต็มโครงข่ายคมนาคมขนส่งในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เชื่อมโยงการขนส่งทั้งทางน้ำและทางอากาศ เชื่อมด่านการค้าชายแดนและพื้นที่อุตสาหกรรมหลัก ตลอดจนการเดินทางระหว่างภูมิภาค ซึ่งเป็นการแบ่งเบาปริมาณการจราจรจากทางหลวงสายหลัก ขยายโอกาสการค้าและการลงทุน ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออก รวมไปถึงภาคการส่งออกของประเทศ ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโต และกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน
#กรมทางหลวง
#กระทรวงคมนาคม
#motorway
#มอเตอร์เวย์
#เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
#สายด่วนกรมทางหลวง1586
#สายด่วนมอเตอร์เวย์1586กด7

กรมทางหลวง
26/02/2021

กรมทางหลวง

ดีเดย์ 1 มี.ค. 64 เริ่มเก็บค่าผานทางมอเตอร์เวย์สาย 7 ส่วนต่อขยาย ช่วงพัทยา-มาบตาพุด ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป กรมทางหลวงจะเริ่มเก็บค่าผ่านทางมอเตอร์เวย์สาย 7 ส่วนต่อขยาย ช่วงพัทยา-มาบตาพุด โดยให้บริการในระบบปิด (Closed System) ที่มีการควบคุมทางเข้า-ทางออกอย่างสมบูรณ์ ช่วยให้ผู้ใช้ทางสามารถเดินทางได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย รวมทั้งมีระบบการให้ความช่วยเหลือดูแลผู้ใช้เส้นทางตลอด 24 ชม.
สำหรับอัตราค่าธรรมเนียมผ่านทางตลอดเส้นทางบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข7 สายกรุงเทพฯ - บ้านฉาง ช่วงกรุงเทพฯ – ชลบุรี – พัทยา – มาบตาพุด แยกตามประเภทยานพาหนะได้ดังนี้ รถยนต์ 4 ล้อ 10-130 บาท รถยนต์ 6 ล้อ 15-210 บาท และรถยนต์มากกว่า 6 ล้อขึ้นไป 20-305 บาท โดยผู้ที่เดินทางสามารถเข้าออกได้ทุกด่าน อย่างสะดวก รวดเร็ว
สอบถามเพิ่มเติม สายด่วน 1586 กด 7 หรือ www.motorway.go.th
#กรมทางหลวง
#motorway
#มอเตอร์เวย์
#เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
#สายด่วนมอเตอร์เวย์1586กด7

ภาพและกิจกรรม Motorways กรมทางหลวง
25/02/2021

ภาพและกิจกรรม Motorways กรมทางหลวง

ดีเดย์ 1 มี.ค. 64 เริ่มเก็บค่าผานทางมอเตอร์เวย์สาย 7 ส่วนต่อขยาย ช่วงพัทยา-มาบตาพุด
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป กรมทางหลวงจะเริ่มเก็บค่าผ่านทางมอเตอร์เวย์สาย 7 ส่วนต่อขยาย ช่วงพัทยา-มาบตาพุด โดยให้บริการในระบบปิด (Closed System) ที่มีการควบคุมทางเข้า-ทางออกอย่างสมบูรณ์ ช่วยให้ผู้ใช้ทางสามารถเดินทางได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย รวมทั้งมีระบบการให้ความช่วยเหลือดูแลผู้ใช้เส้นทางตลอด 24 ชม.

สำหรับอัตราค่าธรรมเนียมผ่านทางตลอดเส้นทางบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข7 สายกรุงเทพฯ - บ้านฉาง
ช่วงกรุงเทพฯ – ชลบุรี – พัทยา – มาบตาพุด แยกตามประเภทยานพาหนะได้ดังนี้ รถยนต์ 4 ล้อ 10-130 บาท รถยนต์ 6 ล้อ 15-210 บาท และรถยนต์มากกว่า 6 ล้อขึ้นไป 20-305 บาท โดยผู้ที่เดินทางสามารถเข้าออกได้ทุกด่าน อย่างสะดวก รวดเร็ว

สอบถามเพิ่มเติม สายด่วน 1586 กด 7
www.motorway.go.th

#กรมทางหลวง #motorway #มอเตอร์เวย์ #เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง

😷 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 😷 สำนักงานทางหลวงที่ 13 กรมทางหลวง ดำเนินมาตรการคัดกรองการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ให้กับเ...
25/02/2021

😷 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 😷 สำนักงานทางหลวงที่ 13 กรมทางหลวง ดำเนินมาตรการคัดกรองการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ให้กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน และประชาชนผู้มาติดต่อราชการ โดยจัดให้มีเจลล้างมือฆ่าเชื้อ และบริการตรวจวัดอุณหภูมิ พร้อมรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่สวมหน้ากากอนามัยก่อนเริ่มปฏิบัติงานทุกวัน ตามมาตรการของกรมทางหลวง เพื่อร่วมป้องกันการ​แพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 #กรมทางหลวง #สายด่วนกรมทางหลวง1586

10 ข้อสำคัญ คนขับรถต้องรู้ เก็บไว้ใช้ยามจำเป็น
25/02/2021
10 ข้อสำคัญ คนขับรถต้องรู้ เก็บไว้ใช้ยามจำเป็น - Fashionfuns

10 ข้อสำคัญ คนขับรถต้องรู้ เก็บไว้ใช้ยามจำเป็น

การใช้รถใช้ถนนทุกวันนี้เราต้องระมัดระวังหลายอ ย่ า งทั้งความปล อ ด ภั ยของตัวเอง และเพื่อนร่วมทาง สภาพความ...

25/02/2021
ประชาสัมพันธ์กระทรวงคมนาคม

ประชาสัมพันธ์กระทรวงคมนาคม

ฉบับที่ 203/2564
นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาร่วมลงทุนการออกแบบและก่อสร้างงานโยธา การจัดหาระบบรถไฟฟ้า การให้บริการการเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบำรุงรักษา โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี ฉบับแก้ไข กรณีโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูส่วนต่อขยาย ช่วงสถานีศรีรัช - เมืองทองธานี

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาร่วมลงทุนการออกแบบและก่อสร้างงานโยธา การจัดหาระบบรถไฟฟ้า การให้บริการการเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบำรุงรักษา โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี ฉบับแก้ไข กรณีโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูส่วนต่อขยาย ช่วงสถานีศรีรัช - เมืองทองธานี ระหว่างการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โดยนายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการ รฟม. และบริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด (NBM) โดยนายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการ NBM เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ณ อาคารสโมสรและหอประชุม กระทรวงคมนาคม โดยมี นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นางสุขสมรวย วันทนียกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน รองปลัดกระทรวงคมนาคม นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม ร่วมพิธี

รฟม. ได้ดำเนินการศึกษารายละเอียดความเหมาะสมโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูส่วนต่อขยาย ช่วงสถานีศรีรัช - เมืองทองธานี พบว่าโครงการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยสามารถเชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูฯ สายหลัก อันจะยังประโยชน์ให้แก่ประชาชนผู้ใช้บริการให้สามารถเดินทางได้อย่างต่อเนื่อง และช่วยบรรเทาปัญหาจราจรได้อีกทางหนึ่ง จึงได้เสนอโครงการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องจนแล้วเสร็จ ซึ่งคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติเห็นชอบการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนการออกแบบและก่อสร้างงานโยธา การจัดหาระบบรถไฟฟ้า การให้บริการการเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบำรุง โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี กรณีโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูส่วนต่อขยาย ช่วงสถานีศรีรัช - เมืองทองธานี ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอเรียบร้อยแล้ว
โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูส่วนต่อขยาย ช่วงสถานีศรีรัช - เมืองทองธานี ประกอบด้วย 2 สถานี แนวเส้นทางมีจุดเริ่มต้นบนถนนแจ้งวัฒนะ เชื่อมต่อกับสถานีศรีรัช ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูฯ สายหลัก ก่อนเลี้ยวขวาวิ่งเข้าสู่พื้นที่เมืองทองธานีไปตามถนนแจ้งวัฒนะ - ปากเกร็ด 39 ขนานกับทางพิเศษอุดรรัถยาผ่านวงเวียนเมืองทองธานี ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานี MT-01 และวิ่งต่อเนื่องไปยังจุดสิ้นสุดโครงการ
บริเวณทะเลสาบเมืองทองธานีซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานี MT-02 รวมระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร โดยผู้รับสัมปทานจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด รวมถึงค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และภาครัฐได้รับสิทธิ และผลตอบแทนที่ดีกว่าเงื่อนไขเดิม มีกำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริการได้ในปี 2567 โดยคาดการณ์ปริมาณผู้โดยสารจำนวน 13,785 คน/เที่ยว/วัน

รฟม. ในฐานะหน่วยงานเจ้าของโครงการ พร้อมติดตาม เร่งรัดการดำเนินงาน ทั้งในส่วนของโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูฯ และโครงการอื่น ๆ ในกำกับดูแล ให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้ เพื่อประโยชน์แก่ประชาชนผู้ใช้บริการให้สามารถเดินทางด้วยระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่ครอบคลุม เชื่อมโยงเป็นโครงข่าย และบรรเทาปัญหาจราจรในภาพรวมได้

กรมทางหลวง
25/02/2021

กรมทางหลวง

กรมทางหลวง ขยาย 4 ช่องจราจร ทล.1045 สาย แยกวังสีสูบ - ทางแยกเข้าอำเภอท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ แล้วเสร็จ เชื่อมระบบขนส่งโลจิสติกส์ไทย-สปป.ลาว และเวียดนาม

กรมทางหลวง โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 1 ดำเนินการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 1045 สาย แยกวังสีสูบ-ทางแยกเข้าอำเภอท่าปลา ตอน แยกวังสีสูบ - ต.ผาจุก จ.อุตรดิตถ์ เริ่มต้นที่ กม.13+100 ถึงจุดสิ้นสุด กม.17+379 ระยะทาง 4.27 กิโลเมตรเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยทางหลวงหมายเลข 1045 สายแยกวังสีสูบ-ทางแยกเข้าอำเภอท่าปลา ตอน แยกวังสีสูบ - ต.ผาจุก อยู่ในพื้นที่ จ.อุตรดิตถ์ เป็นเส้นทางสายหลักที่เชื่อมโยงอำเภอท่าปลา, น้ำปาด, ฟากท่า, บ้านโคก และแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดอุตรดิตถ์ รวมทั้งเป็นโครงข่ายการคมนาคมไปยังประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วย เนื่องจากปัจจุบันมีการเจริญเติบโตของชุมชนและเศรษฐกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดการขยายตัวของเส้นทางคมนาคมและขนส่งอย่างรวดเร็ว กรมทางหลวงจึงดำเนินการก่อสร้างขยายทางหลวงสายดังกล่าว จาก 2 ช่องจราจร เป็นมาตรฐานชั้นทางพิเศษ 4 ช่องจราจร (ไป-กลับ) ผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต ผิวจราจร ช่องละ 3.5 เมตร ไหล่ทางด้านนอกกว้าง 2.5 เมตร ก่อสร้างสะพาน จำนวน 3 แห่ง มีเกาะกลางแบบยก และงานก่อสร้างบริเวณทางแยก ผิวทางเป็น Portland Cement Concrete หนา 25 เซนติเมตร รวมงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและไฟกระพริบ งบประมาณ 112,668,000 บาท
โครงการดังกล่าวก่อสร้างแล้วเสร็จ จะสามารถรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง อีกทั้งเป็นการพัฒนาด้านคมนาคมโลจิสติกส์ ด้านเศรษฐกิจการค้า และส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัด เช่น เขื่อนสิริกิติ์ วนอุทยานแห่งชาติสักใหญ่ น้ำตกภูสอยดาว เป็นต้น รวมทั้งเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมไปสู่กลุ่มประเทศอินโดจีนและเอเชียอย่างสมบูรณ์

FM91 Trafficpro
25/02/2021

FM91 Trafficpro

26 กุมภาพันธ์ นี้ (วันมาฆบูชา) กทพ. ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ 3 สายทาง

- ทางพิเศษเฉลิมมหานคร จำนวน 19 ด่าน
- ทางพิเศษศรีรัช จำนวน 31 ด่าน
- ทางพิเศษอุดรรัถยา จำนวน 10 ด่าน
ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ถึง 24.00 น. จำนวน 1 วัน ซึ่งเป็นวันหยุดราชการประจำปีตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
#รายงานจราจร

📱ข่าวออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับกรมทางหลวง วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564📱...............................................https://...
24/02/2021
บอร์ด PPP เคาะโครงการเร่งด่วนปี’64 รวม 5 แสนล.

📱ข่าวออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับกรมทางหลวง วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564📱
...............................................

https://aec10news.com/contents/news/national/108761/

http://www.southdeepoutlook.com/ShowAllDetails/detail_trending/58C142269698F699D542B7809ED7566600000000000000000000000000000000

https://news.ch7.com/detail/469480

https://www.brandbuffet.in.th/2021/02/krungthai-award-growing-together-for-sustainability/

https://www.facebook.com/1860889064132603/posts/2845847358970097

https://www.facebook.com/635982506543822/posts/2045982752210450

บอร์ด PPP เห็นชอบการปรับปรุงแผนการจัดทำโครงการร่วมลงทุนรัฐ-เอกชน ปี’63 - 70 มูลค่าลงทุนรวม 1 ล้านล้านบาท หวังเพิ.....

วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น. ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 เป็นประธาน การประชุมห...
24/02/2021

วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น. ดร.มนตรี เดชาสกุลสม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 13 เป็นประธาน การประชุมหารือแผนการดำเนินและพิจารณาปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่อาจติดขัดสาธารณูปโภค และปัญหาการจราจร ในโครงการซ่อมสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา (สะพานนวลฉวี) จ.นนทบุรี ร่วมกับ การไฟฟ้านครหลวง เขตนนทบุรี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี การประปานครหลวง สาขานนทบุรี การประปาส่วนภูมิภาค สาขาปทุมธานี บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (DTAC) บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท แอดวานซ์ อิโพร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (AIS) บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด (UIH) และ บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) (3BB) พร้อมด้วย นายพัฒนพงศ์ ทองสุข ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนนทบุรี และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงนนทบุรี ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี #กรมทางหลวง #สายด่วนกรมทางหลวง1586

😷 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 😷 สำนักงานทางหลวงที่ 13 กรมทางหลวง ดำเนินมาตรการคัดกรองการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ให้กับเ...
24/02/2021

😷 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 😷 สำนักงานทางหลวงที่ 13 กรมทางหลวง ดำเนินมาตรการคัดกรองการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ให้กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน และประชาชนผู้มาติดต่อราชการ โดยจัดให้มีเจลล้างมือฆ่าเชื้อ และบริการตรวจวัดอุณหภูมิ พร้อมรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่สวมหน้ากากอนามัยก่อนเริ่มปฏิบัติงานทุกวัน ตามมาตรการของกรมทางหลวง เพื่อร่วมป้องกันการ​แพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 #กรมทางหลวง #สายด่วนกรมทางหลวง1586

😷 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 😷 สำนักงานทางหลวงที่ 13 กรมทางหลวง ดำเนินมาตรการคัดกรองการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ให้กับเ...
24/02/2021

😷 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 😷 สำนักงานทางหลวงที่ 13 กรมทางหลวง ดำเนินมาตรการคัดกรองการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ให้กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน และประชาชนผู้มาติดต่อราชการ โดยจัดให้มีเจลล้างมือฆ่าเชื้อ และบริการตรวจวัดอุณหภูมิ พร้อมรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่สวมหน้ากากอนามัยก่อนเริ่มปฏิบัติงานทุกวัน ตามมาตรการของกรมทางหลวง เพื่อร่วมป้องกันการ​แพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 #กรมทางหลวง #สายด่วนกรมทางหลวง1586

ประชาสัมพันธ์กระทรวงคมนาคม
24/02/2021

ประชาสัมพันธ์กระทรวงคมนาคม

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาร่วมลงทุนการออกแบบและก่อสร้างงานโยธา การจัดหาระบบรถไฟฟ้า การให้บริการการเดินรถไฟฟ้า และซ่อมบำรุงรักษา โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี ฉบับแก้ไข กรณีโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูส่วนต่อขยาย ช่วงสถานีศรีรัช – เมืองทองธานี
นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาร่วมลงทุนการออกแบบและก่อสร้างงานโยธา การจัดหาระบบรถไฟฟ้า การให้บริการการเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบำรุงรักษา โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี ฉบับแก้ไข กรณีโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูส่วนต่อขยาย ช่วงสถานีศรีรัช – เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ณ อาคารสโมสรและหอประชุม กระทรวงคมนาคม โดยมี นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นางสุขสมรวย วันทนียกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน รองปลัดกระทรวงคมนาคม นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม ร่วมพิธี โดยเป็นการลงนามระหว่างการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โดยนายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการ รฟม. และบริษัท นอร์ทเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด (NBM) โดยนายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการ NBM
กระทรวงคมนาคม และ รฟม. ได้ดำเนินการศึกษารายละเอียดความเหมาะสมโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูส่วนต่อขยาย ช่วงสถานีศรีรัช – เมืองทองธานี พบว่าโครงการดังกล่าวเป็นประโยชน์ ต่อสาธารณะ โดยสามารถเชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูฯ สายหลัก อันจะยังประโยชน์ให้แก่ประชาชนผู้ใช้บริการให้สามารถเดินทางได้อย่างต่อเนื่อง และช่วยบรรเทาปัญหาจราจรได้อีกทางหนึ่ง จึงได้เสนอโครงการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องจนแล้วเสร็จ ซึ่งคณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติเห็นชอบการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนการออกแบบและก่อสร้างงานโยธา การจัดหาระบบรถไฟฟ้า การให้บริการการเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบำรุง โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี กรณีโครงการรถไฟฟ้า สายสีชมพูส่วนต่อขยาย ช่วงสถานีศรีรัช - เมืองทองธานี ตามที่กระทรวงคมนาคม เสนอเรียบร้อยแล้ว
โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูส่วนต่อขยาย ช่วงสถานีศรีรัช - เมืองทองธานี ประกอบด้วย 2 สถานี แนวเส้นทางมีจุดเริ่มต้นบนถนนแจ้งวัฒนะ เชื่อมต่อกับสถานีศรีรัช ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูฯ สายหลัก ก่อนเลี้ยวขวาวิ่งเข้าสู่พื้นที่เมืองทองธานี ไปตามถนนแจ้งวัฒนะ - ปากเกร็ด 39 ขนานกับทางพิเศษอุดรรัถยา ผ่านวงเวียนเมืองทองธานี ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานี MT - 01 และวิ่งต่อเนื่องไปยังจุดสิ้นสุดโครงการบริเวณทะเลสาบเมืองทองธานีซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานี MT – 02 รวมระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร โดยผู้รับสัมปทานจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด รวมถึงค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และภาครัฐได้รับสิทธิ และผลตอบแทนที่ดีกว่าเงื่อนไขเดิม มีกำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริการได้ในปี 2567 โดยคาดการณ์ปริมาณผู้โดยสารจำนวน 13,785 คน/เที่ยว/วัน
กระทรวงคมนาคม โดย รฟม. ในฐานะหน่วยงานเจ้าของโครงการ พร้อมติดตาม เร่งรัดการดำเนินงาน ทั้งในส่วนของโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูฯ และโครงการอื่นๆ ในกำกับดูแล ให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้ เพื่อประโยชน์แก่ประชาชนผู้ใช้บริการ ให้สามารถเดินทางด้วยระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ที่ครอบคลุม เชื่อมโยงเป็นโครงข่าย และบรรเทาปัญหาจราจรในภาพรวมได้

ข่าวโดย นายอนพัทย์ ดีช่วย
ภาพดย นางสาวประไพจิตร โภชน์พันธุ์

https://motapplication.mot.go.th/mot/20-news-web/NewsDetail.html?ROW_ID=304519&ROW_ID_NEWS_M_GROUP=3

ที่อยู่

40/2 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง
Bangkok
10210

การเดินทางมาควรหลีกเลี่ยงการเดินทางที่มาจากทางฝั่งทิศใต้(ลาดพร้าว) โดยท่านสามารถเดินทางมายังได้ 2 ช่องทางคือ มาจากฝั่งตะวันตก(ผ่านทางด่วนแจ้งวัฒนะ) หรือจากฝั่งตะวันออก(ทางด่วนกาญจนาภิเษก) 1. เส้นทางด่วนแจ้งวัฒนะ โดยลงที่ทางด่วนขาออก “ศรีสมาน” จากนั้น ให้มุ่งหน้าเข้าถนน “สรงประภา” ตรงไปสุดทาง และ เลี้ยวซ้ายเข้า “ถนนเชิดวุฒากาศ” ตรงไปจนถึง 3 แยกไฟแดง จากนั้น “เลี้ยวขวา” ข้ามทางรถไฟเพื่อขึ้นสะพานกลับรถ จะเห็นป้ายดอนเมือง เพื่อเข้าสู่ถนนวิภาวดีขาเข้า ผ่านสนามบินดอนเมือง/ บจม.การบินไทย/ร้านเจ้เล้ง ซึ่งสำนักงานฯ จะติดอยู่กับ บจม.ดอนเมืองโทลเวลย์2. เส้นทางถนนกาญจนาภิเษกขาออก หรือมุ่งหน้าบางปะอิน โดยให้ผู้โดยสารเบี่ยงซ้ายออกตามป้าย “ลำลูกกา” จากนั้นมุ่งหน้าไปตามป้าย “พหลโยธิน” และเข้าสู่ถนนลำลูกกาไปประมาณ 400 เมตร ให้เลี้ยวซ้ายเพื่อข้ามสะพานข้ามคลอง ตรงไปจนสุดทางเลี้ยวซ้ายและกลับรถตามป้าย “รังสิต” จากนั้นให้เบี่ยงซ้ายเพื่อเข้าสู่ถนนวิภาวดีรังสิต วิ่งผ่านสนามบินดอนเมือง/ บจม.การบินไทย/ร้านเจ้เล้ง ซึ่งสำนักงานฯ จะติดอยู่กับ บจม.ดอนเมืองโทลเวลย์ Maps: https://goo.gl/maps/sX5NWXadnnE2

ข้อมูลทั่วไป

สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ) ตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2479 ในชื่อ เขตการทางกรุงเทพ และในปี พ.ศ. 2534 กรมทางหลวง ได้ปรับโครงสร้างการบริหารดำเนินงานใหม่ ตามพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2534 และได้เลื่อนชื่อจาก "เขตการทางกรุงเทพ" เป็น "สำนักงานทางหลวงที่ 11 (กรุงเทพ)" จากนั้นจึงได้เลื่อนฐานะขึ้นเป็นสำนัก ชื่อว่า "สำนักทางหลวงที่ 11 (กรุงเทพ)" และกรมทางหลวง ได้ปรับโครงสร้างการบริหารดำเนินงานใหม่ ตามพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2558 ได้เปลี่ยนชื่อจาก "สำนักทางหลวงที่ 11 (กรุงเทพ) เป็น "สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ)" ปัจจุบันสถานที่ตั้ง เลขที่ 40/2 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6625210409

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานทางหลวงที่ 13 กรมทางหผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานทางหลวงที่ 13 กรมทางห:

วิดีโอทั้งหมด

สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ) มุ่งมั่น ทุ่มเท และอุทิศตนให้บริการประชาชนทุกคน เพื่อให้ผู้ใช้ทางสามารถเดินทางสะดวกและปลอดภัย

กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ร่วมใจดำเนินการตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580) เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ "ประเทศมีความั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"

กรมทางหลวง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการให้บริการระบบคมนาคมขนส่ง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่ง และการพัฒนาประสิทธิภาพโครงข่ายทางหลวงสายหลักทั่วประเทศอย่างยั่งยืน

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ไฟส่องสว่างเสาเหล็กกิ่งคู่ บนเกาะกลาง ถนนเพชรอุทัย ช่วงระหว่าง แยก อ.ส.ม.ท. ถึง แยกมารยาทดี (แยกทางขึ้นทางพิเศษศรีรัช) พื้นที่เขตห้วยขวาง ไฟส่องสว่างดับ ชำรุด จำนวนมาก (แทบทุกต้น จะมีไฟดับ 1 – 2 ดวง)
ช่วยตรวจสอบหน่อยค่ะ ตั้งป้ายแบบนี้แล้วประชสชนจะเดินบนหุตบาทยังไงกันคะ ?? เอาอะไรคิดคะเนี่ย ถนนรถก็ขับแรงๆ ต้องลงไปเดินเสี่ยงชีวิต เพราะการทำงานของเขตผู้ติดตั้งหรือคะ ??
ยึดศาลารอรถเมล์ มาขายของ ปูเสื่อให้ลูกค้านั่งกินในศาลาแบบนี้ ไม่ถูกต้อง และไม่ควรส่งเสริมนะครับ . เห็นหลายช่อง Youtuber ไปถ่ายทำให้กำลังใจแม่ค้า แต่ยึดศาลารอรถเมล์ ใช้ไฟฟรี เอาเก้าอี้มาวางของ ควรส่งเสริมหรือไม่ . พิกัด ถ.พุทธมณฑลสาย 4 กม.3+780 หน้าเทสโก้ โลตัส พุทธมณฑลสาย 4 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร . Link จาก Youtube ที่มีการไปถ่ายทำร้านนี้ https://www.youtube.com/results?search_query=%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%88&fbclid=IwAR0HnFm0HjVSAjCzys2Q-r45z0389QFE_5jn2P5DnH1qeZ-EyQCG5RW8Ob8
1. ไฟกิ่งเดี่ยว ด้านซ้ายทางขนาน ถ.บรมราชชนนี ฝั่งเข้าเข้า ตั้งแต่ กม 8 - กม.9 บริเวณแยกพุทธมณฑลสาย 2 หน้าสำนักงานหน่วยสอบสวนทางคู่ขนานลอยฟ้า ไฟดับมืดตลอดแนว ยาว 1 กิโลเมตร 2. ไฟกิ่คู่ เกาะกลาง ถ.บรมราชชนนี ตั้งแต่ กม.10 - กม.11 ไฟดับมืดตลอดแนว 3. ไฟกิ่คู่ เกาะกลาง ถ.บรมราชชนนี ตั้งแต่ กม.12 ไฟดับมืดตลอดแนว ยาวกว่า 10 ต้น
เรียน สำนักงาน ทางหลวงที่ 13 กรมทางหลวง ช่วยมาแก้ไขปัญหา ไม่มีแสงไฟจาก ไฟทาง มาตลอด 1 ปีกว่า ทำให้เกิด อุบัติเหตุและ ทัศนะการมองเห็นแย่มาก โดย ไฟดับช่วง โชรูมบุญถวร รังสิต ยาวไปจนถึง พลัมคอนโด ก่อนถึง ม.กรุงเทพ เราขอเป็นตัวแทนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณนี้ ให้มาช่วยซ่อมไฟทาง จำนวน 6-7 ดวง ด้วย
ฝากถึงกรมทางหลวงคับผมไม่รู้ว่าจะไปร้องทุกที่ไหนดีล่าสุดวันนี้ถนนเทียนทะเล-ชายทะเลมีลุงคนเก็บขยะคนหนึ่งเดินข้ามถนนแล้วโดนรถชนอาการสาหัสเหตุการนี้ไม่ใช้ครั้งแรกคับเพราะว่าตลอดเส้นทางถนนเส้นนี้ไม่มีสะพานลอยสักจุดเวลาข้ามถนนก็ข้ามด้วยความลำบากต้องระมัดระวังรถวิ่งผ่านไปมาผมจึงขอความกรุณาพอเป็นไปได้ไหมที่จะมีสะพานลอยให้คนข้ามถนนคับขอความกรุณาด้วยคับ
ฝากด้วยครับ จาก Facebook กลุ่ม ชาวรังสิต ถึง ชาวรังสิต . ถนนรังสิต-นครนายก จุดกลับรถไฟถนนดับมืดหลายจุด
ป้ายแนะนำเส้นทาง และป้ายจราจร ถูกสติ๊กเกอร์ปิดทับ และมีการทาสีทับ ทำให้หน้าป้ายตัวอักษรหาย และสภาพไม่สมบูรณ์ ดังนี้ . 1. ป้ายแนะนำเส้นทาง “รัชโยธิน” และป้ายจำกัดความเร็ว “50” หน้าสวนสมเด็จย่า ถ.พหลโยธิน ฝั่งขาออก เชิงสะพานทางขึ้น Loop-Ramp เข้าลาดพร้าว หน้าป้ายถูกสติ๊กเกอร์ปิดทับ ทำให้หน้าป้ายไม่สมบูรณ์ . 2. ป้ายแนะนำเส้นทาง “ดินแดง” ตรงห้าแยกลาดพร้าว ถ.วิภาวดี ฝั่งขาเข้า ปากซอยวิภาวดี 26 ถูกทาสีดำทับ ทำให้ตัวอักษรไม่ครบสมบูรณ์ . 3. ป้ายแนะนำเส้นทาง “ดอนเมือง” ตรงห้าแยกลาดพร้าว ติดกับเสาไฟจราจร ต้นเบอร์ 15 ด้านข้างสวนจตุจักร ที่จะมุ่งหน้าไป สนง.ปตท. ตัวป้ายด้านล่างลอก ทำให้ภาษาอังกฤษลบหายไปหมด
ไฟส่องสว่าง เกาะกลางถนนรังสิต-นครนายก ระหว่างคลอง 4 - 5 (บริเวณปาก ซ.รังสิต-นครนายก 89) หน้าร้านกาแฟชายทุ่ง ไฟดับมืดตลอดแนวมานานกว่า 1 เดือนแล้ว
แจ้งรถบรรนทุกเกินได้มั้ย จับจริงหรือเิาเงิน แบ่งผมป่าว
ขอเสนอให้มีการปรับปรุงป้ายแนะนำเส้นทางใหม่ ทดแทนป้ายเดิมที่ถูกรื้อถอนไป นานกว่า 1 ปี ตั้งแต่ พ.ย. 2562 บน ถ.พหลโยธิน ฝั่งขาออก หน้าสวนสมเด็จย่า ก่อนถึงห้างเซ็นทรัล ลาดพร้าว ซึ่งป้ายแนะนำเดิม มีขนาดใหญ่ สามารถเห็นได้ชัดเจนในระยะไกล แต่ป้ายใหม่ที่ติดตั้งทดแทน กลับมีขนาดเล็กมาก ตัวอักษรก็เล็ก มองเห็นไม่ใช้เจน แม้จะอยู่ในระยะใกล้ ก็ยังแทบอ่านไม่ออก
ป้ายแนะนำเส้นทาง “ดอนเมือง” ตัวป้ายด้านล่างลอก ทำให้ภาษาอังกฤษลบหายไปทั้งหมด บริเวณห้าแยกลาดพร้าว ติดกับเสาไฟจราจร ต้นเบอร์ 15 ด้านข้างสวนจตุจักร ที่จะมุ่งหน้าไป สนง.ปตท.