กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก กรมทรัพยากรน้ำบาดาล, หน่วยงานราชการ, 26/83 ซอยท่านผู้หญิงพหล (ซอยงามวงศ์วาน 54) ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ, Bangkok.

เปิดเหมือนปกติ

ทบ. ร่วมจัดนิทรรศการความรู้เรื่องน้ำบาดาลในงาน "ภูมิรักษ์พิทักษ์น้ำ" ที่จังหวัดภูเก็ต http://www.dgr.go.th/News/eventnew...
22/09/2014

ทบ. ร่วมจัดนิทรรศการความรู้เรื่องน้ำบาดาลในงาน "ภูมิรักษ์พิทักษ์น้ำ" ที่จังหวัดภูเก็ต
http://www.dgr.go.th/News/eventnews/Sep57/22Sep_3.php

การประชุมประสานความร่วมมือและติดตามประเมินโครงการความร่วมมือด้านวิชาการ ระหว่าง ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA)...
22/09/2014

การประชุมประสานความร่วมมือและติดตามประเมินโครงการ
ความร่วมมือด้านวิชาการ ระหว่าง ทบวงการพลังงานปรมาณู
ระหว่างประเทศ (IAEA) กับ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

http://www.dgr.go.th/News/eventnews/Sep57/22Sep_1.php

การตรวจราชการในพื้นที่สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 12 สงขลา http://www.dgr.go.th/News/eventnews/Sep57/19Sep_4.php#น้ำบาดาล ...
19/09/2014

การตรวจราชการในพื้นที่สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 12 สงขลา
http://www.dgr.go.th/News/eventnews/Sep57/19Sep_4.php

#น้ำบาดาล #บาดาล

อบรม โครงการ “พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการด้านการเงิน การพัสดุ และยานพาหนะ” http://www.dgr.go.th/News/eventnews/Sep57/19Se...
19/09/2014

อบรม โครงการ “พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการด้านการเงิน การพัสดุ และยานพาหนะ”
http://www.dgr.go.th/News/eventnews/Sep57/19Sep_2.php

#น้ำบาดาล #บาดาล #กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

“น้ำบาดาล” ขึ้นแท่น 1 ใน 64 หน่วยงานต้นแบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ http://www.dgr.go.th/News/eventnews/Sep57/19Sep_1....
19/09/2014

“น้ำบาดาล” ขึ้นแท่น 1 ใน 64 หน่วยงานต้นแบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
http://www.dgr.go.th/News/eventnews/Sep57/19Sep_1.php

#น้ำบาดาล #บาดาล #กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 ส่งมอบระบบน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พื้นที่อีสาน 3 จังหวัด #น้ำบาดาล #บาดาล #กระทรวงทรัพยากรธรร...
18/09/2014

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 ส่งมอบระบบน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พื้นที่อีสาน 3 จังหวัด

#น้ำบาดาล #บาดาล #กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการ “อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต” แห่งที่ 11โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ร่วมกับกลุ่มอีซูซุ  ณ โรงเรียนบ้านวังชมพู ตำบลคำเลา...
18/09/2014

โครงการ “อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต” แห่งที่ 11โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ร่วมกับกลุ่มอีซูซุ ณ โรงเรียนบ้านวังชมพู ตำบลคำเลาะ อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี

#น้ำบาดาล #บาดาล #กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ มอบนโยบายให้ข้าราชการ ทส. http://www.dgr.go.th/News/eventnews/Sep57/17Sep_1.php#น้ำบาดาล #บาดาล...
18/09/2014

พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ มอบนโยบายให้ข้าราชการ ทส.
http://www.dgr.go.th/News/eventnews/Sep57/17Sep_1.php

#น้ำบาดาล #บาดาล #กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทส. พร้อมใจต้อนรับ “พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ”รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม http://www.dgr.go.th/N...
16/09/2014

ทส. พร้อมใจต้อนรับ “พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ”
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
http://www.dgr.go.th/News/eventnews/Sep57/16Sep_2.php

#น้ำบาดาล #บาดาล #กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์ช่างเจาะบาดาล http://www.dgr.go.th/News/eventnews/Sep57/16Sep_1.php#น้ำบาดาล #อนุสาวรีย์ช่างเจาะบาด...
16/09/2014

พิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์ช่างเจาะบาดาล
http://www.dgr.go.th/News/eventnews/Sep57/16Sep_1.php

#น้ำบาดาล #อนุสาวรีย์ช่างเจาะบาดาล #บาดาล

อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การพัฒนา และเสริมสร้างองค์ความรู้ คุณธรรม จริยธรรมแก่บุคลากร  ภายในสำนักงานและผู้ที่เ...
15/09/2014

อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การพัฒนา
และเสริมสร้างองค์ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม
แก่บุคลากร ภายในสำนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง”
http://www.dgr.go.th/News/eventnews/Sep57/15Sep_3.php

การฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับจากโครงการฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ครั้งที่ 3 http://www.dgr.go.th/News/eventnews/Sep5...
11/09/2014

การฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับจากโครงการฝึกอบรม
ณ ต่างประเทศ ครั้งที่ 3
http://www.dgr.go.th/News/eventnews/Sep57/11Sep_2.php

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือแ...
11/09/2014

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
พระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร
http://www.dgr.go.th/News/eventnews/Sep57/11Sep_1.php

กองทุนพัฒนาน้ำบาดาลเข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานกองทุนหมุนเวียนดีเด่นประจำปี 2556 – 2557 http://www.dgr.go.th/News/eventnews...
10/09/2014

กองทุนพัฒนาน้ำบาดาลเข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานกองทุนหมุนเวียนดีเด่นประจำปี 2556 – 2557
http://www.dgr.go.th/News/eventnews/Sep57/10Sep_1.php

กรมทรัพยากรน้ำบาดาลจัดรถบริการน้ำดื่มสะอาดบรรเทาความเดือดร้อนสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ จ.สุโขทัย http://www.dgr.go.th/Ne...
05/09/2014

กรมทรัพยากรน้ำบาดาลจัดรถบริการน้ำดื่มสะอาด
บรรเทาความเดือดร้อนสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ จ.สุโขทัย

http://www.dgr.go.th/News/eventnews/Sep57/05Sep_1.php

#กรมทรัพยากรน้ำบาดาล #น้ำบาดาล #น้ำท่วมสุโขทัย

การฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับจากโครงการฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ครั้งที่ 2 http://www.dgr.go.th/News/eventnews/Sep5...
04/09/2014

การฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับจากโครงการฝึกอบรม
ณ ต่างประเทศ ครั้งที่ 2

http://www.dgr.go.th/News/eventnews/Sep57/04Sep_2.php

กรมทรัพยากรน้ำบาดาลจัดกระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน สนับสนุนการบริหารจัดการโครงการน้ำโรงเรียนhttp://www.dgr.g...
02/09/2014

กรมทรัพยากรน้ำบาดาลจัดกระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน สนับสนุนการบริหารจัดการโครงการน้ำโรงเรียน

http://www.dgr.go.th/News/eventnews/Sep57/02Sep_2.php

ประชุม โครงการติดตามและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อสนับสนุน การสร้างเครือข่ายให้กับผู้ใช้น้ำโรงเรียนhttp://www.d...
02/09/2014

ประชุม โครงการติดตามและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อสนับสนุน การสร้างเครือข่ายให้กับผู้ใช้น้ำโรงเรียน

http://www.dgronline.org/zone2/?ame=news&file=readnews&id=69

การประชุมวิชาการ  เรื่อง การวางเครือข่ายสังเกตการณ์น้ำบาดาล และการติดตามสถานการณ์น้ำบาดาล ประจำปี 2557 http://www.dgr.go...
02/09/2014

การประชุมวิชาการ เรื่อง การวางเครือข่ายสังเกตการณ์น้ำบาดาล
และการติดตามสถานการณ์น้ำบาดาล ประจำปี 2557
http://www.dgr.go.th/News/eventnews/Sep57/01Sep_3.php

กรมทรัพยากรน้ำบาดาลร่วมจัดกิจกรรมงานวันวิทยาศาสตร์ณ โรงเรียนมารีย์วิทยา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา http://www.dgr.go.t...
02/09/2014

กรมทรัพยากรน้ำบาดาลร่วมจัดกิจกรรมงานวันวิทยาศาสตร์
ณ โรงเรียนมารีย์วิทยา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
http://www.dgr.go.th/News/eventnews/Sep57/01Sep_1.php

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 5 นครราชสีมา ส่งมอบโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 http://www.dgr....
26/08/2014

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 5 นครราชสีมา ส่งมอบโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

http://www.dgr.go.th/News/eventnews/Aug57/25Aug_4.php

กรมทรัพยากรน้ำบาดาลจัดประชุมสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับ ดูแล การประกอบกิจการน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ....
26/08/2014

กรมทรัพยากรน้ำบาดาลจัดประชุมสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพ
ด้านการกำกับ ดูแล การประกอบกิจการน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520

http://www.dgr.go.th/News/eventnews/Aug57/25Aug_2.php

สทบ.เขต 4 ขอนแก่น ร่วมจัดนิทรรศการในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นhttp://www.dgr.go.th/News/eventnews/Aug57/25...
26/08/2014

สทบ.เขต 4 ขอนแก่น ร่วมจัดนิทรรศการในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

http://www.dgr.go.th/News/eventnews/Aug57/25Aug_1.php

สทบ.เขต 12 สงขลา สนับสนุนน้ำดื่มสะอาดงานชุมนุมยุวกาชาดและเยาวสตรีภาคใต้ http://www.dgr.go.th/News/eventnews/Aug57/21Aug_...
25/08/2014

สทบ.เขต 12 สงขลา สนับสนุนน้ำดื่มสะอาดงานชุมนุมยุวกาชาดและเยาวสตรีภาคใต้

http://www.dgr.go.th/News/eventnews/Aug57/21Aug_1.php

ทบ. ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากสถาบันวิจัยทางธรณีวิทยาเทือกเขาหินปูนแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (IKG) http:/...
21/08/2014

ทบ. ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จาก
สถาบันวิจัยทางธรณีวิทยาเทือกเขาหินปูนแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (IKG)
http://www.dgr.go.th/News/eventnews/Aug57/20Aug_2.php

ที่อยู่

26/83 ซอยท่านผู้หญิงพหล (ซอยงามวงศ์วาน 54) ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
Bangkok
10900

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมทรัพยากรน้ำบาดาลผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

คำรณ หวังประเสิฐ กล.755xxตะโกราย
รบกวนสอบถามวิธีแก้น้ำบาดาลขาวขุนครับ ผ่านเครื่องกรองแล้วก็ยังขุนอยู่
ถ้าต้องการเข้าโครงการเจาะนำ้บาดาลเพื่อการเกษตร จะต้องดำเนินการอย่างไรบ้างครับ
ขออนุญาติประชาสัมพันธ์ด้วยนะค่ะ บริษัท แดดดี เพาเวอร์ กรุ๊ป จำกัด เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ หลักสูตรการออกแบบและติดตั้งปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ระบบ AC และ DC ” ระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2561 ณ บ้านแดดดีอ่างทอง หลักสูตรการอบรม (เน้นภาคปฏิบัติ) **จำนวนจำกัด 25 ท่านเท่านั้น** 2 วัน 3,900 บาท/ท่าน สนใจติดต่อ 086-132-2610/081-856-5121 86 ม.3 ต.บางระกำ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120 หรือ inbox https://www.facebook.com/daddee2 ได้ที่.... #บ้านแดดดีอ่างทอง www.daddee.co.th ฝากแชร์ต่อๆไปด้วยนะคะ
อยากจะขอโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อใช้ในการเกษตร เนื่องจากพื้นที่ทำกิน ขาดแหล่งน้ำ ต้งทำอย่างไรบ้างครับ พื้นที่อยู่ในบริเวณ หมู่ 6 ต.ศรีดอนไชย อ.เทิง จ.เชียงราย
อยากสอบถามครับโรงเรียนอนุบาลคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร มีบ่อบาดาลใช่ปั๊มแต่ปัจจุบันไม่สามารถใช้งานได้ จึงอยากสอบถามว่าถ้าต้องการใช้หัวโยกจะต้องดำเนินการอย่างไรครับเพื่อให้เกิดประโยชน์กับนักเรียน ขอบคุณล่วงหน้าที่ให้คำแนะนำ