Clicky

สถานีตำรวจนครบาลบางมด

สถานีตำรวจนครบาลบางมด พ.ต.อ.ศรศักดิ์ ทองมี ผกก.สน.บางมด

เปิดเหมือนปกติ

18 กลโกง ของมิจฉาชีพ!!!! ⏩ ⏩ ⏩ ⏩ ⏩ ⏩ ⏩
05/01/2023

18 กลโกง ของมิจฉาชีพ!!!! ⏩ ⏩ ⏩ ⏩ ⏩ ⏩ ⏩

04/01/2023
04/01/2023
วันที่ 4 ม.ค. 66 เวลา 10.00 น.ภายใต้อำนวยการของ พ.ต.อ.ศรศักดิ์ ทองมี ผกก.สน.บางมดมอบหมายให้ พ.ต.ท.กิตติ์ชนม์ จันยะรมย์ ร...
04/01/2023

วันที่ 4 ม.ค. 66 เวลา 10.00 น.
ภายใต้อำนวยการของ
พ.ต.อ.ศรศักดิ์ ทองมี ผกก.สน.บางมด
มอบหมายให้ พ.ต.ท.กิตติ์ชนม์ จันยะรมย์ รอง ผกก.ป.สน.บางมด
พ.ต.ท.จักร์กฤษ เศษนาเวช สว.จร.สน.บางมด
เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สน.บางมด ข้าราชการตำรวจจิตอาสา (Local Cat) สน.บางมด
เจ้าหน้าที่ตำรวจจิตอาสา สน.บางมด เจ้าหน้าที่เทศกิจ เขตจอมทอง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาด เขตจอมทอง และประชาชนจิตอาสา
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” รณรงค์เทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566
เพิ่มความปลอดภัย ในการเดินทาง เมาไม่ขับ ง่วงจอดพัก เดินทางปลอดภัย
โดยทำความสะอาดสถานที่ จัดระเบียบฟื้นฟูสถานที่ ให้กลับสู่สภาพเรียบร้อย
ณ บริเวณจุดตรวจตู้ยามโพธิ์ทอง ถนนพระราม 2 ขาออก แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ
ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคระบาดไวรัสโควิด 19 อย่างเคร่งครัด

04/01/2023
วันที่ 3 ม.ค. 66 เวลา 10.00 น.ภายใต้อำนวยการของ พ.ต.อ.ศรศักดิ์ ทองมี ผกก.สน.บางมดพ.ต.ท.กิตติ์ชนม์ จันยะรมย์ รอง ผกก.ป.สน...
04/01/2023

วันที่ 3 ม.ค. 66 เวลา 10.00 น.
ภายใต้อำนวยการของ
พ.ต.อ.ศรศักดิ์ ทองมี ผกก.สน.บางมด
พ.ต.ท.กิตติ์ชนม์ จันยะรมย์ รอง ผกก.ป.สน.บางมด
มอบหมายให้ พ.ต.ท.จักร์กฤษ เศษนาเวช สว.จร.สน.บางมด
เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สน.บางมด ข้าราชการตำรวจจิตอาสา (Local Cat) สน.บางมด
เจ้าหน้าที่ตำรวจจิตอาสา สน.บางมด เจ้าหน้าที่เทศกิจ เขตจอมทอง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาด เขตจอมทอง และประชาชนจิตอาสา
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” รณรงค์เทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566
เพิ่มความปลอดภัย ในการเดินทาง เมาไม่ขับ ง่วงจอดพัก เดินทางปลอดภัย
โดยทำความสะอาดสถานที่ จัดระเบียบฟื้นฟูสถานที่ ให้กลับสู่สภาพเรียบร้อย
ณ บริเวณจุดตรวจตู้ยามโพธิ์ทอง ถนนพระราม 2 ขาออก แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคระบาดไวรัสโควิด 19 อย่างเคร่งครัด

วันที่ 2 ม.ค. 66 เวลา 10.00 น.พ.ต.อ.ศรศักดิ์ ทองมี ผกก.สน.บางมดพ.ต.ท.กิตติ์ชนม์ จันยะรมย์ รอง ผกก.ป.สน.บางมดมอบหมายให้ พ...
04/01/2023

วันที่ 2 ม.ค. 66 เวลา 10.00 น.
พ.ต.อ.ศรศักดิ์ ทองมี ผกก.สน.บางมด
พ.ต.ท.กิตติ์ชนม์ จันยะรมย์ รอง ผกก.ป.สน.บางมด
มอบหมายให้ พ.ต.ท.จักร์กฤษ เศษนาเวช สว.จร.สน.บางมด
เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สน.บางมด ข้าราชการตำรวจจิตอาสา (Local Cat) สน.บางมด
เจ้าหน้าที่ตำรวจจิตอาสา สน.บางมด เจ้าหน้าที่เทศกิจ เขตจอมทอง และประชาชนจิตอาสา
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” รณรงค์เทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 เพิ่มความปลอดภัย
ในการเดินทาง เมาไม่ขับ ง่วงจอดพัก เดินทางปลอดภัย มอบหมวกนิรภัย หน้ากากอานามัย น้ำดื่ม แอลกอฮอล์
ให้กับประชาชนที่สัญจร ไป - มา ณ บริเวณจุดตรวจตู้ยามโพธิ์ทอง ถนนพระราม 2 ขาออก
แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคระบาดไวรัสโควิด 19 อย่างเคร่งครัด

วันที่ 1 ม.ค. 66 เวลา 10.00 น.พ.ต.อ.ศรศักดิ์ ทองมี ผกก.สน.บางมดพ.ต.ท.กิตติ์ชนม์ จันยะรมย์ รอง ผกก.ป.สน.บางมดมอบหมายให้ พ...
04/01/2023

วันที่ 1 ม.ค. 66 เวลา 10.00 น.
พ.ต.อ.ศรศักดิ์ ทองมี ผกก.สน.บางมด
พ.ต.ท.กิตติ์ชนม์ จันยะรมย์ รอง ผกก.ป.สน.บางมด
มอบหมายให้ พ.ต.ท.จักร์กฤษ เศษนาเวช สว.จร.สน.บางมด
เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สน.บางมด ข้าราชการตำรวจจิตอาสา (Local Cat) สน.บางมด
เจ้าหน้าที่ตำรวจจิตอาสา สน.บางมด เจ้าหน้าที่เทศกิจ เขตจอมทอง และประชาชนจิตอาสา
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” รณรงค์เทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 เพิ่มความปลอดภัย
ในการเดินทาง เมาไม่ขับ ง่วงจอดพัก เดินทางปลอดภัย มอบหมวกนิรภัย กากอานามัย น้ำดื่ม แอลกอฮอล์
ให้กับประชาชนที่สัญจร ไป - มา ณ บริเวณจุดตรวจตู้ยามโพธิ์ทอง ถนนพระราม 2 ขาเข้าและขาออก
แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคระบาดไวรัสโควิด 19 อย่างเคร่งครัด

31/12/2022
วันที่ 31 ธ.ค. 65 เวลา 11.00 น.พ.ต.อ.ศรศักดิ์ ทองมี ผกก.สน.บางมดพ.ต.ท.กิตติ์ชนม์ จันยะรมย์ รอง ผกก.ป.สน.บางมดมอบหมายให้ ...
31/12/2022

วันที่ 31 ธ.ค. 65 เวลา 11.00 น.
พ.ต.อ.ศรศักดิ์ ทองมี ผกก.สน.บางมด
พ.ต.ท.กิตติ์ชนม์ จันยะรมย์ รอง ผกก.ป.สน.บางมด
มอบหมายให้ พ.ต.ท.จักร์กฤษ เศษนาเวช สว.จร.สน.บางมด
เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สน.บางมด ข้าราชการตำรวจจิตอาสา (Local Cat) สน.บางมด
เจ้าหน้าที่ตำรวจจิตอาสา สน.บางมด ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”
รณรงค์เทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 โดยให้บริการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน
และช่วยเหลือรถจอดเสีย เครื่องยนต์ขัดข้อง ณ บริเวณปากซอยพระรามที่ 2 ซอย 3
ถนนพระราม 2 (ขาออก) แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคระบาดไวรัสโควิด 19 อย่างเคร่งครัด

วันที่ 30 ธ.ค. 65 เวลา 10.00 น.พ.ต.อ.ศรศักดิ์ ทองมี ผกก.สน.บางมดพ.ต.ท.กิตติ์ชนม์ จันยะรมย์ รอง ผกก.ป.สน.บางมดมอบหมายให้ ...
31/12/2022

วันที่ 30 ธ.ค. 65 เวลา 10.00 น.
พ.ต.อ.ศรศักดิ์ ทองมี ผกก.สน.บางมด
พ.ต.ท.กิตติ์ชนม์ จันยะรมย์ รอง ผกก.ป.สน.บางมด
มอบหมายให้ พ.ต.ท.จักร์กฤษ เศษนาเวช สว.จร.สน.บางมด
เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สน.บางมด ข้าราชการตำรวจจิตอาสา (Local Cat) สน.บางมด
เจ้าหน้าที่ตำรวจจิตอาสา สน.บางมด เจ้าหน้าที่เทศกิจ เขตจอมทอง และประชาชนจิตอาสา
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” รณรงค์เทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 เพิ่มความปลอดภัย
ในการเดินทาง เมาไม่ขับ ง่วงจอดพัก เดินทางปลอดภัย มอบหมวกนิรภัย กากอานามัย น้ำดื่ม แอลกอฮอล์
ให้กับประชาชนที่สัญจร ไป - มา ณ บริเวณจุดตรวจตู้ยามโพธิ์ทอง ถนนพระราม 2 ขาเข้าและขาออก
แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคระบาดไวรัสโควิด 19 อย่างเคร่งครัด

29/12/2022

ไม่ขับขี่รถด้วยความประมาท “แทนคำขอโทษ” ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2566

29/12/2022
29/12/2022
วันนี้ 29 ธค. 65 เวลา 09.00 น.นายนภพล มนต์มนัสสิทธิ ผช.ผอ.เขตจอมทองพ.ต.อ.ศรศักดิ์ ทองมี ผกก.สน.บางมดพ.ต.ท.กิตติ์ชนม์ จ...
29/12/2022

วันนี้ 29 ธค. 65 เวลา 09.00 น.
นายนภพล มนต์มนัสสิทธิ ผช.ผอ.เขตจอมทอง
พ.ต.อ.ศรศักดิ์ ทองมี ผกก.สน.บางมด
พ.ต.ท.กิตติ์ชนม์ จันยะรมย์ รอง ผกก.ป.สน.บางมด
พ.ต.ท.สายชล ทรงเดช สวป.สน.บางมด
พ.ต.ท.อภิรักษ์ ทอดสนิท สว.สส.สน.บางมด
พ.ต.ท.จักร์กฤษ เศษนาเวช สว.จร.สน.บางมด
ร้อยเวรฯ บางมด 2 – 0 , สายตรวจ จยย.สน.บางมด,เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สน.บางมด ข้าราชการตำรวจจิตอาสา (Local Cat) สน.บางมด ตำรวจจิตอาสา สน.บางมด ชุด ตชส.สน.บางมด พร้อม ข้าราชการจิตอาสา ฝ่ายต่าง ๆ เขตจอมทอง และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” รณรงค์เทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 เพิ่มความปลอดภัย ในการเดินทาง เมาไม่ขับ ง่วงจอดพัก เดินทางปลอดภัย มอบหน้าหมวกนิรภัย กากอานามัย น้ำดื่ม แอลกอฮอล์ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ให้กับประชาชนที่สัญจร ไป - มา ณ บริเวณจุดตรวจตู้ยามโพธิ์ทอง ถนนพระราม 2 ขาออก แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ
ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคระบาดไวรัสโควิด 19 อย่างเคร่งครัด

วันนี้ ที่ 20 ธ.ค. 65 เวลา 14.00 น.พ.ต.อ.สามารถ พรหมชาติ รอง ผบก.น.8พ.ต.อ.ศรศักดิ์ ทองมี ผกก.สน.บางมด พ.ต.ท.กิตติ์ชนม์...
24/12/2022

วันนี้ ที่ 20 ธ.ค. 65 เวลา 14.00 น.
พ.ต.อ.สามารถ พรหมชาติ รอง ผบก.น.8
พ.ต.อ.ศรศักดิ์ ทองมี ผกก.สน.บางมด
พ.ต.ท.กิตติ์ชนม์ จันยะรมย์ รอง ผกก.ป.สน.บางมด
พ.ต.ท.สายชล ทรงเดช สวป.สน.บางมด
พ.ต.ต.จักรกฤษณ์ เศษนาเวช สว.จร.สน.บางมด
พร้อม 2-0 สายตรวจ เจ้าหน้าที่ สืบสวน สน.บางมด ชุด ตชส.สน.บางมด ชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืน
นายทรงวิทย์ ศรีอ้น ประธานชุมชนสามง่ามพัฒนา พร้อมคณะกรรมการฯ ประชาชนในชุมชนฯ
ร่วมตรวจเยี่ยมชุมชนสามง่ามพัฒนา แขวง-เขตจอมทอง กรุงเทพฯ เป็นการประชาสัมพันธ์
ตามโครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ
ค้นหาผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ป่วยจิตเวช เพื่อเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาพร้อมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับอาชญากรรมในรูปแบบต่างๆ ทางออนไลน์ การแจ้งเบาะแสทางออนไลน์ สอบถามปัญหาต่างๆในชุมชน
เพื่อนำมาแก้ไขให้การช่วยเหลือแก่ประชาชนในชุมชนฯ ต่อไป

ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคระบาดไวรัสโควิด 19 อย่างเคร่งครัด

วันอาทิตย์ที่ 18 ธ.ค. 65 เวลา 07.30 น. ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.ศรศักดิ์ ทองมี ผกก.สน.บางมด พ.ต.ท.กิตติ์ชนม์ จันยะร...
24/12/2022

วันอาทิตย์ที่ 18 ธ.ค. 65 เวลา 07.30 น.
ภายใต้การอำนวยการของ
พ.ต.อ.ศรศักดิ์ ทองมี ผกก.สน.บางมด
พ.ต.ท.กิตติ์ชนม์ จันยะรมย์ รอง ผกก.ป.สน.บางมด
พ.ต.ท.กัมพล แก้วมีชัย สวป.สน.บางมด
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตชส.สน.บางมด เปิดการอบรมโครงการ
"สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
โดยมีประชาชนเข้าร่วมรับการ อบรมจำนวน 50 คน พร้อมทั้งได้ดำเนินการตั้งจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ
ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ให้กับผู้ที่เข้ารับการอบรมและผู้เข้าร่วมพิธี พร้อมให้สวมหน้ากากอนามัย
ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ก่อนเข้าร่วมอบรมฯ
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคระบาดไวรัสโควิด 19 อย่างเคร่งครัด

วันอาทิตย์ที่ 18 ธ.ค. 65 เวลา 06.30 น. เจ้าหน้าที่ ตชส.สน.บางมด นำคณะครูอาจารย์ และนักศึกษา กศน.เขตจอมทอง ร่วม สวดมนต์...
24/12/2022

วันอาทิตย์ที่ 18 ธ.ค. 65 เวลา 06.30 น.
เจ้าหน้าที่ ตชส.สน.บางมด นำคณะครูอาจารย์ และนักศึกษา กศน.เขตจอมทอง
ร่วม สวดมนต์ อธิษฐานจิต อัญเชิญบทสวด "โพชฌังคปริตร" เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร
มหาวัชรราชธิดา ณ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคระบาดไวรัสโควิด 19 อย่างเคร่งครัด

ประชาสัมพันธ์
21/12/2022

ประชาสัมพันธ์

15/12/2022
15/12/2022
ประชาสัมพันธ์เตือนภัยแก๊งค์ Call Center​ 📞📲#ขออนุญาตเจ้าของคลิปวิดีโอครับhttps://m.facebook.com/story.php?story_fbid=839...
15/12/2022
รายการให้ความรู้ #ไซเบอร์วัคซีน #เตือนภัยออนไลน์ 💉 EP2 “📣CallCenter ใช้เบอร์ 191 โทรหาเราได้อย่างไร?

ประชาสัมพันธ์เตือนภัย
แก๊งค์ Call Center​ 📞📲

#ขออนุญาตเจ้าของคลิปวิดีโอครับ

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=839006237071947&id=100028877364810&mibextid=Nif5oz

สวัสดีครับ วันนี้ผมมาอัพเดต ภัยCallcenter รูปแบบใหม่ ที่ เรียกได้ว่า ทำการบ้านมาดี เพื่อมาหลอกลวงเราครับ...💔👮‍♂ช.....

13/12/2022
13/12/2022
วันนี้ 13 ธ.ค. 65 เวลา 11.00 น.พ.ต.อ.โฆษิต บุญทวี รอง ผบก.น.8 (นครบาล 8 – 6)พ.ต.อ.ศรศักดิ์ ทองมี ผกก.สน.บางมด พ.ต.ท.กิ...
13/12/2022

วันนี้ 13 ธ.ค. 65 เวลา 11.00 น.
พ.ต.อ.โฆษิต บุญทวี รอง ผบก.น.8 (นครบาล 8 – 6)
พ.ต.อ.ศรศักดิ์ ทองมี ผกก.สน.บางมด
พ.ต.ท.กิตติ์ชนม์ จันยะรมย์ รอง ผกก.ป.สน.บางมด
พ.ต.ท.กัมพล แก้วมีชัย สวป.สน.บางมด
พ.ต.ท.หญิง ยุวพา ธนาธาร สว.จิตอาสา บก.น.8
นายสุนทร กริชแก้วศิริ ประธานชุมชนวัดบางขุนเทียนนอก พร้อมคณะกรรมการและประชาชนในชุมชนฯ
เจ้าหน้าที่ตำรวจจิตอาสา (Local cat) สน.บางมด เจ้าหน้าที่ตำรวจจิตอาสา สน.บางมด ชุด ตชส.สน.บางมด
ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ “มีแล้วแบ่งปัน มอบแพมเพิส ยาใสแผลเบตาดีน น้ำเกลือล้างแผล สำลี แผ่นรองซับ น้ำดื่ม มอบให้กับ นางสาลี่ ศรีสะอาด อายุ 72 ปี ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงช่วยเหลือตัวเองไม่ได้มีบุตรสาว น.ส.มณีรัตน์ ศรีสะอา เป็นผู้ดูแล และร่วมตรวจเยี่ยมชุมชนวัดบางขุนเทียนนอก หารือตามโครงการ Stop Walk and Talk ร่วมกับผู้นำชุมชน ฯ ผู้นำธรรมชาติ คณะกรรมการชุมชนฯ ประชาชนในชุมชนฯ ทำความเข้าใจในการปฏิบัติการเชิงรุก ทำความไว้วางใจเจ้าหน้าที่ตำรวจกับชุมชนฯ การมีส่วนร่วมกับประชาชนในชุมชนฯ การติดตามบุคคลวิกลจริต , จิตเวช บุคคลพ้นโทษ การดื่มสุราส่งเสียดังก่อความรำคาญ ยาเสพติด การล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเตอร์เน็ต การพนันทายผลฟุตบอลโลก ปี 2022 และภัยอาชญากรรมชนิดต่าง ๆ ณ ชุมชนวัดบางขุนเทียนนอก ถนนพระราม 2 ซอยที่ 28 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพฯ
ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคระบาดไวรัสโควิด 19 อย่างเคร่งครัด

วันนี้ ที่ 13 ส.ค. 65 เวลา 07.00 น.ภายใต้อำนวยการของพ.ต.อ.ศรศักดิ์ ทองมี ผกก.สน.บางมดพ.ต.ท.กิตติ์ชนม์ จันยะรมณ์ รอง ...
13/12/2022

วันนี้ ที่ 13 ส.ค. 65 เวลา 07.00 น.
ภายใต้อำนวยการของ
พ.ต.อ.ศรศักดิ์ ทองมี ผกก.สน.บางมด
พ.ต.ท.กิตติ์ชนม์ จันยะรมณ์ รอง ผกก.ป.สน.บางมด
มอบหมายให้ พ.ต.ต.จักร์กฤษณ์ เศษนาเวช สว.จร.สน.บางมด
พร้อมด้วย ข้าราชการตำรวจจิตอาสา (Local) สน.บางมด ข้าราชการตำรวจจิตอาสา สน.บางมด
ชุด ตชส.สน.บางมด ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" จิตอาสาจราจร อำนวยการจราจรให้กับประชาชนที่สัญจรผ่านไป - มา ณ บริเวณป้ายรถประจำทาง ซ.พระราม 2 ที่ 30 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 อย่างเคร่งครัด

รวมภาพการเรียนการสอนของครูตำรวจแดร์ (D.A.E.R. ประเทศไทย) สน.บางมด
12/12/2022

รวมภาพการเรียนการสอนของครูตำรวจแดร์ (D.A.E.R. ประเทศไทย) สน.บางมด

วันที่ 9 ธ.ค. 65 เวลา 11.00 น.พ.ต.อ.ศรศักดิ์ ทองมี ผกก.สน.บางมด พ.ต.ท.กิตติ์ชนม์ จันยะรมย์ รอง ผกก.ป.สน.บางมดนายสุนทร ...
12/12/2022

วันที่ 9 ธ.ค. 65 เวลา 11.00 น.
พ.ต.อ.ศรศักดิ์ ทองมี ผกก.สน.บางมด
พ.ต.ท.กิตติ์ชนม์ จันยะรมย์ รอง ผกก.ป.สน.บางมด
นายสุนทร กริชแก้วศิริ ประธานชุมชนวัดบางขุนเทียนนอก พร้อมคณะกรรมการและประชาชนในชุมชนฯ
ชุด ตชส.สน.บางมด
ร่วมตรวจเยี่ยมชุมชนวัดบางขุนเทียนนอก หารือตามโครงการ Stop Walk and Talk ร่วมกับผู้นำชุมชน ฯ ผู้นำธรรมชาติ คณะกรรมการชุมชนฯ ประชาชนในชุมชนฯ ทำความเข้าใจในการปฏิบัติการเชิงรุก ทำความไว้วางใจเจ้าหน้าที่ตำรวจกับชุมชนฯ การมีส่วนร่วมกับประชาชนในชุมชนฯ การติดตามบุคคลวิกลจริต , จิตเวช บุคคลพ้นโทษ การดื่มสุราส่งเสียดังก่อความรำคาญ ยาเสพติด การล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเตอร์เน็ต การพนันทายผลฟุตบอลโลก ปี 2022 และภัยอาชญากรรมชนิดต่าง ๆ ณ ชุมชนวัดบางขุนเทียนนอก ถนนพระราม 2 ซอยที่ 28 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพฯ
ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคระบาดไวรัสโควิด 19 อย่างเคร่งครัด

วันที่ 9 ธ.ค. 65 เวลา 07.00 น. ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.ศรศักดิ์ ทองมี ผกก.สน.บางมด พ.ต.ท.กิตติ์ชนม์ จันยะรมณ์ รอง...
12/12/2022

วันที่ 9 ธ.ค. 65 เวลา 07.00 น. ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.ศรศักดิ์ ทองมี ผกก.สน.บางมด พ.ต.ท.กิตติ์ชนม์ จันยะรมณ์ รอง ผกก.ป.สน.บางมด มอบหมายให้ พ.ต.ต.จักรกฤษณ์ เศษนาเวช สว.จร. สน.บางมด พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจจิตอาสา (Local Cat) สน.บางมด เจ้าหน้าที่ตำรวจจิตอาสา สน.บางมด เจ้าหน้าที่ตำรวจ จราจร และประชาชนจิตอาสา สน.บางมด จัดกิจกรรมจิตอาสาจราจร ปรับภูมิทัศน์การจราจร ณ บริเวณ ปากซอยพระรามที่ 2/30 ถนนพระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการ การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด

12/12/2022
12/12/2022
วันนี้ 7 ธ.ค. 65 เวลา 14.00 น. พ.ต.อ.โฆษิต บุญทวี รอง ผบก.น.8 (นครบาล 8 – 6)พ.ต.อ.ศรศักดิ์ ทองมี ผกก.สน.บางมด พ.ต.ท.ก...
12/12/2022

วันนี้ 7 ธ.ค. 65 เวลา 14.00 น.
พ.ต.อ.โฆษิต บุญทวี รอง ผบก.น.8 (นครบาล 8 – 6)
พ.ต.อ.ศรศักดิ์ ทองมี ผกก.สน.บางมด
พ.ต.ท.กิตติ์ชนม์ จันยะรมย์ รอง ผกก.ป.สน.บางมด
พ.ต.ท.กัมพล แก้วมีชัย สวป.สน.บางมด
นายไพโรจน์ คล้ายจันทร์ ประธานชุมชนวัดโพธิ์แก้ว
นายชัยยันต์ บุญยเกียรติ รองประธานชุมชนวัดโพธิ์แก้ว
น.ท.สัญญา ปานอุทัย เลขานุการ ชุมชนวัดโพธิ์แก้ว
ร้อยเวรฯ สายตรวจ 2 – 0 , สายตรวจ จยย. , ชุด ตชส.สน.บางมด
ร่วมตรวจเยี่ยมชุมชนวัดโพธิ์แก้ว หารือตามโครงการ Stop Walk Talk ร่วมกับผู้นำชุมชน ฯ
ผู้นำธรรมชาติ คณะกรรมการชุมชนฯ ประชาชนในชุมชนฯ ทำความเข้าใจในการปฏิบัติการเชิงรุก
ทำความไว้วางใจเจ้าหน้าที่ตำรวจกับชุมชน การมีส่วนร่วมกับประชาชนในชุมชน
การติดตามบุคคลวิกลจริตจิตเวช บุคคลพ้นโทษ การดื่มสุราส่งเสียดังก่อความรำคาญ ยาเสพติด
และให้ความรู้เกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ต พร้อมประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
การพนันทายผลฟุตบอลโลก ทางเว็บไซต์การพนันต่าง ๆ อาชญากรรมประเภทต่าง ๆ
(thumbtack)ณ ชุมชนวัดโพธิ์แก้ว แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคระบาดไวรัสโควิด 19 อย่างเคร่งครัด

12/12/2022
วันที่ 7 ธ.ค. 65 เวลา 10.00 น. พ.ต.อ.ศรศักดิ์ ทองมี ผกก.สน.บางมด        พ.ต.ท.กิตติ์ชนม์ จันยะรมย์ รอง ผกก.ป.สน...
12/12/2022

วันที่ 7 ธ.ค. 65 เวลา 10.00 น. พ.ต.อ.ศรศักดิ์ ทองมี ผกก.สน.บางมด พ.ต.ท.กิตติ์ชนม์ จันยะรมย์ รอง ผกก.ป.สน.บางมด พ.ต.ท.สายชล ทรงเดช สวป.สน.บางมด ข้าราชการตำรวจจิตอาสา (Local Cat) สน.บางมด เจ้าหน้าที่ตำรวจจิตอาสา สน.บางมด ชุด ตชส.สน.บางมด พร้อม เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาด เขตจอมทอง และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เทน้ำหมักชีวภาพ เพื่อเพิ่มออกซิเจนในน้ำ ลงบ่อปลา พร้อมปรับภูมิทัศน์ ศูนย์การเรียนรู้ “ศาสตร์พระราชา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” สน.บางมด เนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา 7 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์การเรียนรู้ “ศาสตร์พระราชา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” สน.บางมด ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ

วันที่ 6 ธ.ค. 65 เวลา 15.00 น. ภายใต้อำนวยการของ พ.ต.อ.ศรศักดิ์ ทองมี ผกก.สน.บางมด พ.ต.ท.กิตติ์ชนม์ จันยะรมณ์ รอง ผกก...
12/12/2022

วันที่ 6 ธ.ค. 65 เวลา 15.00 น. ภายใต้อำนวยการของ พ.ต.อ.ศรศักดิ์ ทองมี ผกก.สน.บางมด พ.ต.ท.กิตติ์ชนม์ จันยะรมณ์ รอง ผกก.ป.สน.บางมด มอบหมายให้ พ.ต.ต.จักรกฤษณ์ เศษนาเวช สว.จร.สน.บางมด พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจจิตอาสา (Local Cat) สน.บางมด เจ้าหน้าที่ตำรวจจิตอาสา สน.บางมด เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร และประชาชนจิตอาสา สน.บางมด กิจกรรมจิตอาสา“เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุรถชนกัน ณ บริเวณจุดตรวจตู้ยามโพธิ์ทอง ถ.พระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการ การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด

วันนี้ ที่ 6 ธ.ค. 65 เวลา 08.30 น. ภายใต้อำนวยการของ พ.ต.อ.ศรศักดิ์ ทองมี ผกก.สน.บางมด พ.ต.ท.กิตติ์ชนม์ จันยะรมณ์ รอง ผก...
12/12/2022

วันนี้ ที่ 6 ธ.ค. 65 เวลา 08.30 น.
ภายใต้อำนวยการของ พ.ต.อ.ศรศักดิ์ ทองมี ผกก.สน.บางมด พ.ต.ท.กิตติ์ชนม์ จันยะรมณ์ รอง ผกก.ป.สน.บางมด พร้อมข้าราชการตำรวจจิตอาสา (Local Cat) สน.บางมด เจ้าหน้าที่ตำรวจจิตอาสา สน.บางมด
ชุด ตชส.สน.บางมด ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” บริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศูนย์การแพทย์ปฐมภูมิและการแพทย์ทางเลือกจอมทอง รพ.ตร. แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพฯ
ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 อย่างเคร่งครัด

Photos from สถานีตำรวจนครบาลบางมด's post
06/12/2022

Photos from สถานีตำรวจนครบาลบางมด's post

02/12/2022
02/12/2022
วันนี้ ที่ 2 ธ.ค. 65 เวลา 08.00 นนายณัฐพงษ์ มีโภคกิจ ผอ.เขตจอมทองนายนภพล มนต์มนัสสิทธิ ผช.ผอ.เขตจอมทองพ.ต.อ.ศรศักดิ์ ท...
02/12/2022

วันนี้ ที่ 2 ธ.ค. 65 เวลา 08.00 น
นายณัฐพงษ์ มีโภคกิจ ผอ.เขตจอมทอง
นายนภพล มนต์มนัสสิทธิ ผช.ผอ.เขตจอมทอง
พ.ต.อ.ศรศักดิ์ ทองมี ผกก.สน.บางมด
พ.ต.ท.กิตติ์ชนม์ จันยะรมย์ รอง ผกก.ป.สน.บางมด
พ.ต.ท.สายชล ทรงเดช สวป.สน.บางมด
ร้อยเวรฯ บางมด 2-0 , สายตรวจ จยย.สน.บางมด ชุด ตชส.สน.บางมด
ข้าราชการตำรวจจิตอาสา (Local Cat) สน.บางมด เจ้าหน้าที่ตำรวจจิตอาสา สน.บางมด พร้อม เจ้าหน้าที่ เขตจอมทอง และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ปลูกต้นไม้ ตัดตกแต่งกิ่งไม้ ปรับภูมิทัศน์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 ณ บริเวณปากซอยพระรามที่ 2 ซอย 3 ถนนพระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) โดยเคร่งครัด

ที่อยู่

107 Rama II Soi 40
Bangkok
10150

เบอร์โทรศัพท์

+6624167711

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สถานีตำรวจนครบาลบางมดผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สถานีตำรวจนครบาลบางมด:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เรียนท่าน ผกก สถานีตำรวจบางมด เนื่องด้วยมีการทำผิดจราจร มอเตอร์ไซด์ขี่สวนทางเลนส์ตคู่ขนาน้ป็นเรื่องธรรมดา ตั้งแต่วัดโพธิ์แก้วถึงตลาดโอเอ๋ เป็นจำนวนมากและบ่อย ผมได้เกิดอุบัติเหตุเมื่อเช้า ประมาณ 9-10 โมงเช้า ได้ขี่จักร ออกมาก็ดูแต่รถทาง ขวา มีมอร์ไซด์สีแดงขี่มาด้วยความเร็วสูง เฉี่ยวแต่ไม่มีการชน โชคดีมาก แต่ทำให้ผมล้มไปกับถนน แต่เขาขี่ดลับมาขอโทษเราเห็นเป็นวัยรุ่นก็ไม่อยากเอาเรื่องเอาราว จึงขอเรียนให้ท่าน ผกก กวดขันอย่างสูงเพื่อความปลอดภัยชองประชาชนที่เคารพกฏหมายด้วยครับ จึงเรียนมาเพื่อดารปรับปรุงต่อไป
คุณจะรับผิดชอบยังไงกับคดีที่จับแพะครับชุดจับแพะในวันนั้นควรได้รับโทษหรือว่าพวกท่านจับจนเป็นความเคยชินไปแล้ว
รบกวนสอบถามค่ะ จากกรณีที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ ปกติบนสะพานข้ามไปด่านทางด่วน มอเตอร์ไซค์มีสิทธิ์ในการใช้หรือไม่คะ รวมไปถึงทางหลัก ซึ่งมีป้ายบอกว่ารถประเภทใดบ้างที่สามารถใช้ได้ ปัจจุบันเห็นรถมอเตอร์ไซค์ใช้ทั้งทางหลัก และทางขนาน

ขอบคุณค่ะ
ผมขอสอบถามหน่อยครับ ผมพักอาศัยอยู่ที่พระรามที่ 2 ซอย 30 ได้รับความเดือดร้อนจากการเผาขยะและเศษใบไม้จากพื้นที่ใกล้เคียง ทุกวันจะมีการเผาและควันจากการเผาลอยเข้ามาในที่พักอาศัยอย่างรุนแรงและเป็นเวลานานหลายชั่วโมงแต่ทุกครั้งที่โทรเข้าไปแจ้งเหตุเรื่องการเผาขยะที่ สน. เจ้าหน้าที่ที่รับเรื่องกลับบอกว่าให้ไปแจ้งเรื่องที่สำนักงานเขตที่รับผิดชอบ เจ้าที่หน้าแจ้งว่าถ้าตำรวจไปก็ได้แค่ตักเตือน ทั้งที่จริงแล้วเรื่องการเผาขยะเป็นเรื่องผิดกฎหมาย (พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 มาตรา 25 ,26,28,74 ) เพื่อนบ้านที่อาศัยอยู่โดยรอบก็ได้รับความเดือดร้อนเช่นกันแต่พอแจ้งไปก็ไม่มีการดำเนินการใดๆ รบกวนให้ความกระจ่างในเรื่องนี้ด้วยครับ
ขอชมเชยพี่ๆตำรวจ ทุกคน ที่อยู่ในป้อม บริเวณถนนพระราม 2 ประมาณซอยพระราม 2 ที่ 3 พี่ตำรวจน่ารักมากครับ ผมขับรถผิดกฎจราจรที่พี่ๆอธิบายข้อผิดอย่างอย่างใจดีและ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นมิตร รู้สึกดีกับตำรวจขึ้นมาทันที อยากให้ตำรวจทุกสน.เป็นแบบนี้ครับ
ว่าด้วยเรื่องการเช็คข้อมูลค่าเบี้ยปรับ : วันที่ 3/11/62 ชำระค่าเบี้ยปรับ ณ จุดที่ทำความผิด #มีใบเสร็จ แล้ว ก็ไม่ควรออก #ใบสั่ง วันที่ 11/11/62 มาอีกนะค่ะ ถ้าเป็นตาสีตาสายายมายายมี ที่ไม่ได้ตรวจข้อมูล #เขาจะไม่ชำระซ้ำซ้อน หรอค่ะ? (ถ้าไป สน. ก็อาจไม่ต้องจ่ายซ้ำ แต่ถ้าจ่ายผ่านช่องทางอื่นละค่ะ จะทำไง ต้องจ่ายซ้ำสวยๆหรอค่ะ?)

ฝากไว้แล้วกันนะค่ะ ขอบพระคุณค่ะ
เป็นแบบนี้ทุกวัน น่าเบื่อมาก

ไม่รู้ระหว่างคนไม่รู้ความ กับความเข้มงวดของผู้รับผิดชอบ

ใครแย่กว่ากัน
ดีได้ไม่กี่วัน ปากซอยพระราม2 (37)
คือ สรุป เป็นป้ายห้ามจอดหรือเป็นที่จอดรถมอเตอร์ไซค์คะ

#สนบางมด
รบกวน ตร. ช่วยตรวจสถานที่หน่อยครับ ตรงสะพานลอยวัดกก ฝั่งด้านวัดกก(หน้าร้านจักรยาน) มีบุคคลทำตัวน่าสงสัยหลบซ่อนอยู่ บริเวรใต้เสาสะพาน ขอบคุณครับ
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

โรงเรียนวัดกก กองบังคับการตำรวจนครบาล 9 CMG HD Grile TV Club CMG G สธค.24 สาขาบางบอน โรงรับจำนำรั สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา สถานีดับเพลิงและกู้ภัยจอมท Chom Thong Bangkok Chom Thong District, Bangkok ปูเป้ สาวอุดร ศูนย์บริการสาธารณสุข ๒๙ ช่วง สมาคมกีฬาปีนหน้าผาแห่งประเ โรงเรียนวัดรางบัว Watrangbua School