สถานีตำรวจนครบาลบางมด

สถานีตำรวจนครบาลบางมด พ.ต.อ.ปริญญา เหลืองอุทัย ผกก.สน.บางมด

เปิดเหมือนปกติ

เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 2563 เวลา 10.00 น.พล.ต.ต.โชคชัย งามวงศ์ ผบก.น.8 พ.ต.อ.เศรษฐศักดิ์ ยิ้มเจริญ รอง ผบก.น.8 พ.ต.อ.ดำรงศัก...
07/11/2020

เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 2563 เวลา 10.00 น.
พล.ต.ต.โชคชัย งามวงศ์ ผบก.น.8
พ.ต.อ.เศรษฐศักดิ์ ยิ้มเจริญ รอง ผบก.น.8
พ.ต.อ.ดำรงศักดิ์ สว่างงาม รอง ผบก.น.8
พ.ต.อ.อดิศร เสมสวัสดิ์ รอง ผบก.น.8
พ.ต.อ.คมกฤช สุขไทย รอง ผบก.น.8
พ.ต.อ.ปริญญา เหลืองอุทัย ผกก.สน.บางมด
คุณอานนท์ อธิมุตติธรรม ประธาน กต.ตร.สน.บางมด
คุณอภิวัฒน์ อรุณธีรพจน์ กต.ตร.สน.บางมด
พ.ต.ท.บารเมษฐ์ มณฑา รอง ผกก.ป.สน.บางมด
พ.ต.ท.รังสิมันต์ ตีสถิตย์ รอง ผกก.(สอบสวน).สน.บางมด
พ.ต.ท.จิรโรจน์ ธนะชัยวงพงศ์ รอง ผกก.สส.สน.บางมด
พ.ต.ท.ธนัยวุฒิ กมลวานนท์ รอง ผกก.(สอบสวน).สน.บางมด
พร้อมข้าราชการตำรวจ สน.บางมด และครอบครัว ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพล และเครื่องสังฆทาน แด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อเสริมสร้างความเป็นศิริมงคลให้แก่หน่วยงานรวมถึงผู้เกี่ยวข้อง และเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ รวมถึงเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้แก่ข้าราชการที่เสียชีวิต ณ ห้องประชุมใหญ่ หลัง สน.บางมด

วันนี้ 29 ต.ค. 63 เวลา 13.30 น.พ.ต.อ.ปริญญา เหลืองอุทัย ผกก.สน.บางมดคุณแสงธรรม ตระกูลแสงไพศาล กต.ตร.สน.บางมดคุณสัมฤทธิ์ ...
29/10/2020

วันนี้ 29 ต.ค. 63 เวลา 13.30 น.
พ.ต.อ.ปริญญา เหลืองอุทัย ผกก.สน.บางมด
คุณแสงธรรม ตระกูลแสงไพศาล กต.ตร.สน.บางมด
คุณสัมฤทธิ์ ตั้งกิจวุฒิกุล อนุ กต.ตร.บก.น.8/ที่ปรึกษา กต.ตร.สน.บางมด
คุณเผด็จ อำมฤคโชค ประธานที่ปรึกษา กต.ตร.สน.บางมด
พ.ต.ท.บาเมษฐ์ มณฑา รอง ผกก.ป.สน.บางมด
พ.ต.ท.กัมพล แก้วมีชัย สวป.สน.บางมด
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตชส.สน.บางมด และคณะครูตำรวจ D.A.R.E. สน.บางมด ดำเนินกิจกรรม ปิดโครงการ การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย) โดยมีพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ พร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณและตุ๊กตาช้างแดร์ ให้กับนักเรียนที่ชนะการประกวดเรียงความ D.A.R.E. และผู้บริหาร และคณะครูของโรงเรียนที่ให้การสนับสนุนตามโครงการฯ ณ โรงเรียนจินดาศึกษา แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ

เมื่อวานนี้ 28 ต.ค. 63 เวลา 09.00-11.00 น.พ.ต.อ.ปริญญา เหลืองอุทัย ผกก.สน.บางมดพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจจิตอาสา สน.บางมด...
29/10/2020

เมื่อวานนี้ 28 ต.ค. 63 เวลา 09.00-11.00 น.
พ.ต.อ.ปริญญา เหลืองอุทัย ผกก.สน.บางมด
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจจิตอาสา สน.บางมด และประชาชนจิตอาสา ดำเนินกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์" ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ พัฒนาทำความสะอาด เก็บขยะ และปรับภูมิทัศน์ ลานและบริเวณโดยรอบศาสนสถาน ณ วัดหลวงพ่อโอภาสี แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ

วันนี้ 27 ต.ค.63 เวลา 15.00 น. พ.ต.อ.ปริญญา เหลืองอุทัย ผกก.สน.บางมด พ.ต.ท.กัมพล แก้วมีชัย สวป.สน.บางมดพร้อมด้วยเจ้าหน้า...
27/10/2020

วันนี้ 27 ต.ค.63 เวลา 15.00 น.
พ.ต.อ.ปริญญา เหลืองอุทัย ผกก.สน.บางมด
พ.ต.ท.กัมพล แก้วมีชัย สวป.สน.บางมด
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตชส.สน.บางมด ตรวจเยี่ยมชุมชนบ้านสวน แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพฯ เพื่อรับทราบปัญหา ความเดือดร้อน และความต้องการของประชาชนในชุมชน และกำชับชุมชนให้ควบคุมดูแลบุตร หลาน อย่าให้เข้าไปมั่วสุมจับกลุ่มแข่งรถในทางสาธารณะ
หรือหากพบเห็นให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตลอดจนประสานความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในพื้นที่ของชุมชน อันเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างตำรวจกับชุมชน

วันนี้ 27 ต.ค. 63 เวลา 13.00 น.พ.ต.อ.ปริญญา เหลืองอุทัย ผกก.สน.บางมดคุณอภิวัฒน์  อรุณธีรพจน์  กต.ตร.สน.บางมดคุณซูเจี้ยน ...
27/10/2020

วันนี้ 27 ต.ค. 63 เวลา 13.00 น.
พ.ต.อ.ปริญญา เหลืองอุทัย ผกก.สน.บางมด
คุณอภิวัฒน์ อรุณธีรพจน์ กต.ตร.สน.บางมด
คุณซูเจี้ยน แซ่เจิ้น ที่ปรึกษา กต.ตร.สน.บางมด
พ.ต.ท.กัมพล แก้วมีชัย สวป.สน.บางมด
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตชส.สน.บางมด และคณะครูตำรวจ D.A.R.E. สน.บางมด ดำเนินกิจกรรมปิดโครงการ
การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย) โดยมีพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ให้กับนักเรียน
ที่เข้าร่วมโครงการ พร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณและตุ๊กตาช้างแดร์ ให้กับนักเรียนที่ชนะการประกวดเรียงความ D.A.R.E. และผู้บริหาร และคณะครูของโรงเรียนที่ให้การสนับสนุนตามโครงการฯ ณ โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 22 ต.ค. 63 เวลา 13.00 น.พ.ต.อ.ปริญญา เหลืองอุทัย ผกก.สน.บางมดคุณอานนท์ อธิมุตติธรรม ประธาน กต.ตร.สน.บางมดคุณ...
23/10/2020

เมื่อวันที่ 22 ต.ค. 63 เวลา 13.00 น.
พ.ต.อ.ปริญญา เหลืองอุทัย ผกก.สน.บางมด
คุณอานนท์ อธิมุตติธรรม ประธาน กต.ตร.สน.บางมด
คุณขจร อำไพฉลวย กต.ตร.สน.บางมด
พ.ต.ท.กัมพล แก้วมีชัย สวป.สน.บางมด
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตชส.สน.บางมด และคณะครูตำรวจ D.A.R.E. สน.บางมด ดำเนินกิจกรรมปิดโครงการ การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย) โดยมีพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ พร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณและตุ๊กตาช้างแดร์ ให้กับนักเรียนที่ชนะการประกวดเรียงความ D.A.R.E. และผู้บริหาร และคณะครูของโรงเรียนที่ให้การสนับสนุนตามโครงการฯ ณ โรงเรียนวัดโพธิ์แก้ว แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ

วันนี้ 21 ต.ค. 63 เวลา 13.00 น. พล.ต.ต.โชคชัย งามวงศ์ ผบก.น.8 มาตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ พร้อมมอบสิ่งของเพ...
21/10/2020

วันนี้ 21 ต.ค. 63 เวลา 13.00 น.
พล.ต.ต.โชคชัย งามวงศ์ ผบก.น.8
มาตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ พร้อมมอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับข้าราชการตำรวจ สน.บางมด และเดินเยี่ยมชมโครงการ เศรษฐฺกิจพอเพียงของ สน.บางมด โดยมี
พ.ต.อ.ปริญญา เหลืองอุทัย ผกก.สน.บางมด
คุณอภิสิทธิ์ โลหะนาคะกุล ประธานอนุ กต.ตร.บก.น.8/ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ กต.ตร.สน.บางมด
คุณอานนท์ อธิมุตติธรรม ประธาน กต.ตร.สน.บางมด
คุณเผด็จ อำมฤคโชค ประธานที่ปรึกษา กต.ตร.สน.บางมด
คุณสัมฤทธิ์ ตั้งกิจวุฒิกุล อนุ กด.ตร.บก.น.8/ที่ปรึกษา กต.ตร.สน.บางมด
คุณสันต์ อริยาดิเรก กต.ตร.สน.บางมด
คุณธนวัฏ กนกอมรศิลป์ กต.ตร.สน.บางมด
พ.ต.ท.บารเมาษฐ์ มณฑา รอง ผกก.ป.สน.บางมด
พ.ต.ท.รังสิมันต์ ตีสถิตย์ รอง ผกก.(สอบสวน).สน.บางมด
พ.ต.ท.จิรโรจน์ ธนะชัยวรพงศ์ รอง ผกก.สส.สน.บางมด
พ.ต.ท.ธนัยวุฒิ กมลวานนท์ รอง ผกก.(สอบสวน).สน.บางมด
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.บางมด รอให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมเพื่อรับมอบนโยบาย

วันนี้ 20 ต.ค. 63 เวลา 13.30 น.พ.ต.อ.ปริญญา เหลืองอุทัย ผกก.สน.บางมดพ.ต.ท.กัมพล แก้วมีชัย สวป.สน.บางมดคุณครรชิต อริยะอมร...
20/10/2020

วันนี้ 20 ต.ค. 63 เวลา 13.30 น.
พ.ต.อ.ปริญญา เหลืองอุทัย ผกก.สน.บางมด
พ.ต.ท.กัมพล แก้วมีชัย สวป.สน.บางมด
คุณครรชิต อริยะอมรกุล กต.ตร.สน.บางมด
คุณมนิศรา ครองเกียรติกุล ที่ปรึกษา กต.ตร.สน.บางมด
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตชส.สน.บางมด และคณะครูตำรวจ D.A.R.E. สน.บางมด ดำเนินกิจกรรมปิดโครงการ การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย) โดยมีพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ พร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณและตุ๊กตาช้างแดร์ ให้กับนักเรียนที่ชนะการประกวดเรียงความ D.A.R.E. และผู้บริหาร และคณะครูของโรงเรียนที่ให้การสนับสนุนตามโครงการฯ ณ โรงเรียนวัดกก แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กทม.

วันนี้ 19 ต.ค. 63 เวลา 13.30 น.พ.ต.อ.ปริญญา เหลืองอุทัย ผกก.สน.บางมดพ.ต.ท.กัมพล แก้วมีชัย สวป.สน.บางมดคุณธนวัฏ กนกอมรศิล...
19/10/2020

วันนี้ 19 ต.ค. 63 เวลา 13.30 น.
พ.ต.อ.ปริญญา เหลืองอุทัย ผกก.สน.บางมด
พ.ต.ท.กัมพล แก้วมีชัย สวป.สน.บางมด
คุณธนวัฏ กนกอมรศิลป์ กต.ตร.สน.บางมด
คุณอภิวัฒน์ อรุณธีรพจน์ กต.ตร.สน.บางมด
คุณสมศักดิ์ ก่อดิษฐ์ ที่ปรึกษา กต.ตร.สน.บางมด
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตชส.สน.บางมด และคณะครูตำรวจ D.A.R.E. สน.บางมด ดำเนินกิจกรรมปิดโครงการ การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย) โดยมีพิธีมอบประกาศนียบัตร ประกาศเกียรติคุณและตุ๊กตาช้างแดร์ ให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ณ โรงเรียนวัดยายร่ม แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ

วันนี้ 15 ต.ค.63 เวลา 14.30 น. พ.ต.อ.ปริญญา เหลืองอุทัย ผกก.สน.บางมด พ.ต.ท.บารเมษฐ์ มณฑา รอง ผกก.ป.สน.บางมดพ.ต.ท.กัมพล แ...
15/10/2020

วันนี้ 15 ต.ค.63 เวลา 14.30 น. พ.ต.อ.ปริญญา เหลืองอุทัย ผกก.สน.บางมด
พ.ต.ท.บารเมษฐ์ มณฑา รอง ผกก.ป.สน.บางมด
พ.ต.ท.กัมพล แก้วมีชัย สวป.สน.บางมด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตชส.สน.บางมด ตรวจเยี่ยมชุมชนอุดมสิน 2 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพฯ เพื่อรับทราบปัญหา ความเดือดร้อน และความต้องการของประชาชนในชุมชน และกำชับชุมชนให้ควบคุมดูแลบุตร หลาน อย่าให้เข้าไปมั่วสุมจับกลุ่มแข่งรถในทางสาธารณะ
หรือหากพบเห็นให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตลอดจนประสานความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในพื้นที่ของชุมชน อันเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างตำรวจกับชุมชน

วันนี้ 15 ต.ค. 63 เวลา 13.30 น.พ.ต.อ.ปริญญา เหลืองอุทัย ผกก.สน.บางมดพ.ต.ท.บารเมษฐ์ มณฑา รอง ผกก.ป.สน.บางมดพ.ต.ท.กัมพล แก...
15/10/2020

วันนี้ 15 ต.ค. 63 เวลา 13.30 น.
พ.ต.อ.ปริญญา เหลืองอุทัย ผกก.สน.บางมด
พ.ต.ท.บารเมษฐ์ มณฑา รอง ผกก.ป.สน.บางมด
พ.ต.ท.กัมพล แก้วมีชัย สวป.สน.บางมด
คุณอานนท์ อธิมุตติธรรม ประธาน กต.ตร.สน.บางมด
คุณสันต์ อริยาดิเรก กต.ตร.สน.บางมด
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตชส.สน.บางมด และคณะครูตำรวจ D.A.R.E. สน.บางมด ดำเนินกิจกรรมปิดโครงการ การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย) โดยมีพิธีมอบประกาศนียบัตรและตุ๊กตาช้างแดร์ ให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ณ โรงเรียนวัดบางขุนเทียนนอก แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพฯ

วันนี้​ 15 ตุลาคม​ 2563​ เวลา​ 13.00 น.พ.ต.อ.ปริญญา เหลืองอุทัย ผกก.สน.บางมด พร้อมด้วย พ.ต.ท.บารเมษฐ์ มณฑา รอง ผกก.(ป.)ฯ...
15/10/2020

วันนี้​ 15 ตุลาคม​ 2563​ เวลา​ 13.00 น.
พ.ต.อ.ปริญญา เหลืองอุทัย ผกก.สน.บางมด พร้อมด้วย พ.ต.ท.บารเมษฐ์ มณฑา รอง ผกก.(ป.)ฯ ,พ.ต.ท.กัมพล แก้วมีชัย สวป.ฯ ,คุณอานนท์ อธิมุติธรรม ประธาน กต.ตร.สน.บางมด ,คุณสันต์ อริยาดิเรก กต.ตร.สน.บางมด เดินทาง​มาตรวจเยี่ยม​ให้กำลัง​ใจ​ชุด​ คฝ.ร้อย​2​ จว.ร้อยเอ็ด มี พ.ต.ท.วุฒิวิวัฒน์ แวสะแลแม รอง ผกก.ปทุมรัตน์ ภ.จว.ร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับ พร้อมได้มอบเครื่องดื่มและขนม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กำลังพล ชุด คฝ.ร้อย2 จว.ร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 12 ต.ค. 63 เวลา 18.40 น.พล.ต.ต.โชคชัย งามวงศ์  ผบก.น.8 พ.ต.ท.บารเมษฐ์ มณฑารองผกก.ป.สน.บางมดพ.ต.ท.สมหมาย เดี่...
14/10/2020

เมื่อวันที่ 12 ต.ค. 63 เวลา 18.40 น.
พล.ต.ต.โชคชัย งามวงศ์ ผบก.น.8
พ.ต.ท.บารเมษฐ์ มณฑา
รองผกก.ป.สน.บางมด
พ.ต.ท.สมหมาย เดี่ยวรัตนกุล สวป.สน.บางมด
พ.ต.ต.บันเจิด กาศจักร สว.อก.สน.บางมด
ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบแนวทางในการปฏิบัติ พร้อมมอบน้ำดื่มและเครื่องดื่มชูกำลังให้กับกำลังพลกองร้อย คฝ.ภ.จว.ร้อยเอ็ด
โดยมี พ.ต.ท.ธีรวัฒน์อำมาตย์สมบัติ รอง ผกก.ป.ธวัชบุรี ผบ.ร้อย 2 พร้อมกำลังจำนวน 164 นาย เข้าพักแรมที่วัดบางขุนเทียนนอก แขวงจอมทอง เขตจอมทองกรุงเทพฯ พื้นที่ รับผิดชอบของ บก.น.8 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อวันที่ 12 ต.ค. 63 เวลา 18.10 น.พล.ต.ต.โชคชัย งามวงศ์ ผบก.น.8 พ.ต.ท.บารเมษฐ์ มณฑารองผกก.ป.สน.บางมดร.ต.อ.ศัตราวิชญ์  ...
14/10/2020

เมื่อวันที่ 12 ต.ค. 63 เวลา 18.10 น.
พล.ต.ต.โชคชัย งามวงศ์ ผบก.น.8
พ.ต.ท.บารเมษฐ์ มณฑา
รองผกก.ป.สน.บางมด
ร.ต.อ.ศัตราวิชญ์ เกิดสินธุ์ รอง สวป.สน.บางมด
ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบแนวทางในการปฏิบัติ พร้อมมอบน้ำดื่มและเครื่องดื่มชูกำลังให้กับกำลังพลกองร้อย คฝ.ภ.จว.สมุทรสงคราม
โดยมี พ.ต.ท.เกียรติศักดิ์ ทองลือ รอง ผกก.ป.สภ.อัมพวา ผบ.ร้อย พร้อมกำลังจำนวน 172 นาย เข้าพักแรมที่วัดกก แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ พื้นที่ รับผิดชอบของ บก.น.8 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เรียนผู้บังคับบัญชา วันนี้ ๗ ต.ค. ๖๓ เวลา ๑๔.๓๐ น. พ.ต.อ.ปริญญา เหลืองอุทัย ผกก.สน.บางมด ,พ.ต.ท.กัมพล แก้วมีชัย สวป.สน.บ...
07/10/2020

เรียนผู้บังคับบัญชา

วันนี้ ๗ ต.ค. ๖๓
เวลา ๑๔.๓๐ น. พ.ต.อ.ปริญญา เหลืองอุทัย ผกก.สน.บางมด ,พ.ต.ท.กัมพล แก้วมีชัย สวป.สน.บางมด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตชส.สน.บางมด ตรวจเยี่ยมชุมชนรวมใจ แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพฯ เพื่อรับทราบปัญหา ความเดือดร้อน และความต้องการของประชาชนในชุมชน พร้อมตรวจเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในชุมชน และกำชับชุมชนให้ควบคุมดูแลบุตร หลาน อย่าให้ไปมั่วสุมจับกลุ่มแข่งรถในทางสาธารณะ หากพบเห็นให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตลอดจนประสานความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในพื้นที่ของชุมชน อันเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างตำรวจกับชุมชน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 63 เวลา 09.00 น.ภายใต้การอำนวยการโดย พ.ต.อ.ปริญญา เหลืองอุทัย ผกก.สน.บางมดได้มอบหมาย พ.ต.ท.บารเมษฐ์ ...
22/09/2020

เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 63 เวลา 09.00 น.
ภายใต้การอำนวยการโดย พ.ต.อ.ปริญญา เหลืองอุทัย ผกก.สน.บางมด
ได้มอบหมาย พ.ต.ท.บารเมษฐ์ มณฑา รอง ผกก.ป.สน.บางมด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจจิตอาสา สน.บางมด และประชาชนจิตอาสา ดำเนินกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์" ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ พัฒนาทำความสะอาด เก็บขยะ และปรับภูมิทัศน์ บริเวณคลองลำรางสาธารณะภายในชุมชน ณ ชุมชนวัดกก แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ

18/09/2020
www.royalthaipolice.go.th

ประชาสัมพันธ์!!
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอเชิญผู้ประกอบกานที่สนใจเข้ายื่นข้อเสนอ การจัดจ้างทำโครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุแห่งชาติ โดยวิธีคัดเลือก
http://www.royalthaipolice.go.th/auction/630917.pdf

เมื่อวันที่ 11 ก.ย.63 เวลา 17.00-18.30 น. ภายใต้การอำนวยการโดย พ.ต.อ.ปริญญา เหลืองอุทัย ผกก.สน.บางมด ,พ.ต.ท.บารเมษฐ์ มณฑ...
15/09/2020

เมื่อวันที่ 11 ก.ย.63 เวลา 17.00-18.30 น.
ภายใต้การอำนวยการโดย พ.ต.อ.ปริญญา เหลืองอุทัย ผกก.สน.บางมด ,พ.ต.ท.บารเมษฐ์ มณฑา รอง ผกก.ป.สน.บางมด ได้มอบหมายให้ พ.ต.ท.กัมพล แก้วมีชัย สวป.สน.บางมด ,ร.ต.อ.ศัตราวิชญ์ เกิดสินธุ์ รอง สวป.สน.บางมด ,ร.ต.อ.วิระศักดิ์ พิพิศ รอง สวป.สน.บางมด ,ร.ต.ท.กร หงษ์พันธุ์ รอง สว.(ป.).สน.บางมด ,ด.ต.ประเสริฐ รักภักดี เจ้าหน้าที่ ตชส.สน.บางมด บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอาชญากรรม การจดจำตำหนิรูปพรรณ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้กับเจ้าหน้าที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาพระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ

วันนี้(2 ก.ย.63) เวลา 11.00 น. พ.ต.อ.ปริญญา  เหลืองอุทัย ผกก.สน.บางมด ได้รับมอบภารกิจจาก ดร.บุษบา ชัยจินดา นายกสมาคมแม่บ...
02/09/2020

วันนี้(2 ก.ย.63) เวลา 11.00 น.
พ.ต.อ.ปริญญา เหลืองอุทัย ผกก.สน.บางมด ได้รับมอบภารกิจจาก ดร.บุษบา ชัยจินดา นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ เป็นตัวแทนมอบเจลแอลกอฮอล์ และสเปย์แอลกอฮอล์ให้กับโรงเรียนวัดนาคนิมิตร โดยมี นางสาวพรรณี นิลสิทธิ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดนาคนิมิตร ตัวแทนครู นักเรียน โรงเรียนวัดนาคนิมิตร เป็นผู้รับมอบ

วันนี้ (2 ก.ย.63)  เวลา 09.30 น. สมาคมแม่บ้านตำรวจ นำโดย ดร.บุษบา ชัยจินดา นายกสมาคมฯ พร้อมคณะ ได้มามอบแอลกอฮอล์เจลล้างม...
02/09/2020

วันนี้ (2 ก.ย.63) เวลา 09.30 น.
สมาคมแม่บ้านตำรวจ นำโดย ดร.บุษบา ชัยจินดา นายกสมาคมฯ พร้อมคณะ ได้มามอบแอลกอฮอล์เจลล้างมือ ให้กับครูและนักเรียน โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง
นำไปใช้ล้างมือ เพื่อป้องกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ พื้นที่รับผิดชอบ สน.บางมด
โดยมี พ.ต.อ.เศรษฐศักดิ์ ยิ้มเจริญ รอง ผบก.น.8 พ.ต.อ.ดำรงศักดิ์ สว่างงาม รอง ผบก.น. 8 พ.ต.อ.ปริญญา เหลืองอุทัย ผกก.สน.บางมด
พ.ต.ท.กัมพล แก้วมีชัย สวป.สน.บางมด และ พ.ต.ท.อรรถพล ดารก สว.จร.สน.บางมด พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.บางมด
และคณะครูนักเรียน โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง รอให้การต้อนรับ

วันนี้ (1 ก.ย.63) เวลา 15.00 น. คุณอานนท์ อธิมุตติธรรม ประธาน กต.ตร.สน.บางมด , คุณสันต์ อริยาดิเรก กต.ตร.สน.บางมด คุณครร...
01/09/2020

วันนี้ (1 ก.ย.63) เวลา 15.00 น.
คุณอานนท์ อธิมุตติธรรม ประธาน กต.ตร.สน.บางมด , คุณสันต์ อริยาดิเรก กต.ตร.สน.บางมด
คุณครรชิต อริยะอมรกุล กต.ตร.สน.บางมด , คุณธนวัฏ กนกอมรศิลป์ กต.ตร.สน.บางมด
คุณประเสริฐ ก่อเกียรติอุดม กต.ตร.สน.บางมด , คุณแสงธรรม ตระกูลแสงไพศาล กต.ตร.สน.บางมด
คุณสัมฤทธิ์ ตั้งกิจวุฒิกุล อนุ กต.ตร.บก.น.8/ที่ปรึกษา กต.ตร.สน.บางมด , และคณะที่ปรึกษา กต.ตร.สน.บางมด
คุณมนิศรา ครองเกียรติกุล , คุณวรงพัฒน์ เรืองภัทรเดช , คุณประพันธ์ ทาตะนาม , คุณซูเจี้ยน แซ่เจิ้น
คุณสมศักดิ์ ก่อดิษฐ์ , โดย พ.ต.อ.ปริญญา เหลืองอุทัย ผกก.สน.บางมด มอบหมายให้ พ.ต.ท.บารเมษฐ์ มณฑา รอง ผกก.ป.สน.บางมด
พ.ต.ท.รังสิมันต์ ตีสถิตย์ รอง ผกก.(สอบสวน).สน.บางมด , พ.ต.ท.กัมพล แก้วมีชัย สวป.สน.บางมด , พ.ต.ท.ภคิณ วงศ์สุวรรณ สว.สส.สน.บางมด
พ.ต.ต.บันเจิด กาศจักร สว.อก.สน.บางมด , ร.ต.ท.หญิง แสงอรุณ บุญอภิรักษา รอง สว.(จร.)สน.บางมด พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตชส.สน.บางมด
ร่วมประชุม กต.ตร.สน.บางมด ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารที่ทำการ สน.บางมด แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ เพื่อปรึกษาหารือ
และวางแนวทางในการทำงานร่วมกันในการขับเคลื่อนการทำงานของข้าราชการตำรวจ สน.บางมด ให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไป

วันนี้ (1 ก.ย.63) เวลา 08.30-10.00 น. ภายใต้การอำนวยการโดย พ.ต.อ.ปริญญา เหลืองอุทัย ผกก.สน.บางมด ,พ.ต.ท.บารเมษฐ์ มณฑา รอ...
01/09/2020

วันนี้ (1 ก.ย.63) เวลา 08.30-10.00 น.
ภายใต้การอำนวยการโดย พ.ต.อ.ปริญญา เหลืองอุทัย ผกก.สน.บางมด ,พ.ต.ท.บารเมษฐ์ มณฑา รอง ผกก.ป.สน.บางมด ได้มอบหมายให้ พ.ต.ท.กัมพล แก้วมีชัย สวป.สน.บางมด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตชส.สน.บางมด บรรยายอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ชั้น ป.5 และ ป.6 ณ โรงเรียนวัดสีสุก แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ

วันนี้ 25 ส.ค.63 เวลา 09.00 น. ภายใต้การอำนวยการโดย พ.ต.อ.ปริญญา เหลืองอุทัย ผกก.สน.บางมด ,พ.ต.ท.บารเมษฐ์ มณฑา รอง ผกก.ป...
25/08/2020

วันนี้ 25 ส.ค.63 เวลา 09.00 น.
ภายใต้การอำนวยการโดย พ.ต.อ.ปริญญา เหลืองอุทัย ผกก.สน.บางมด ,พ.ต.ท.บารเมษฐ์ มณฑา รอง ผกก.ป.สน.บางมด ได้มอบหมายให้ พ.ต.ท.กัมพล แก้วมีชัย สวป.สน.บางมด เป็นผู้แทน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตชส.สน.บางมด และเจ้าหน้าที่ตำรวจประสานโรงเรียน ร่วมประชุมกับนางสาวสวัล เชื้อพรหม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดยายร่ม คณะครูและหัวหน้านักเรียน เพื่อกำหนดแนวทางร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดให้โทษ การพนัน สื่อลามกอนาจาร การแข่งรถในทางสาธารณะ นักเรียนทะเลาะวิวาท และปัจจัยเสี่ยงอื่นในสถานศึกษา ตามโครงการ ตำรวจประสานโรงเรียน
(1 ตำรวจ 1 โรงเรียน) ณ โรงเรียนวัดยายร่ม แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ

วันนี้ (24 ส.ค. 63) เวลา 09.00 น.ภายใต้การอำนวยการโดย พ.ต.อ.ปริญญา เหลืองอุทัย ผกก.สน.บางมด ,พ.ต.ท.บารเมษฐ์ มณฑา รอง ผกก...
24/08/2020

วันนี้ (24 ส.ค. 63) เวลา 09.00 น.
ภายใต้การอำนวยการโดย พ.ต.อ.ปริญญา เหลืองอุทัย ผกก.สน.บางมด ,พ.ต.ท.บารเมษฐ์ มณฑา รอง ผกก.ป.สน.บางมด
ได้มอบหมายให้ พ.ต.ท.กัมพล แก้วมีชัย สวป.สน.บางมด
เป็นผู้แทน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตชส.สน.บางมด และเจ้าหน้าที่ตำรวจประสานโรงเรียน ร่วมประชุมกับ
นางมนัสดากาณฑ์ รักพงศ์สถิต ผู้อำนวยการโรงเรียนบางมดวิทยา(สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์) คณะครูและประธานนักเรียนเพื่อกำหนดแนวทางร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดให้โทษ การพนัน สื่อลามกอนาจาร การแข่งรถในทางสาธารณะ นักเรียนทะเลาะวิวาท และปัจจัยเสี่ยงอื่นในสถานศึกษา ตามโครงการ ตำรวจประสานโรงเรียน
(1 ตำรวจ 1 โรงเรียน) ณ โรงเรียนบางมดวิทยา(สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์) แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพฯ

วันนี้ (20 ส.ค. 63) เวลา 13.30 น.ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.ปริญญา เหลืองอุทัย ผกก.สน.บางมด ,พ.ต.ท.บารเมษฐ์ มณฑา รอง ผกก...
20/08/2020

วันนี้ (20 ส.ค. 63) เวลา 13.30 น.
ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.ปริญญา เหลืองอุทัย ผกก.สน.บางมด ,พ.ต.ท.บารเมษฐ์ มณฑา รอง ผกก.ป.สน.บางมด ได้มอบหมายให้ พ.ต.ท.กัมพล แก้วมีชัย สวป.สน.บางมด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจจิตอาสา สน.บางมด และประชาชนจิตอาสาชุมชนซอยปลั่งอนุสรณ์ ดำเนินกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์" ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ พัฒนาทำความสะอาด เก็บขยะ และปรับภูมิทัศน์ บริเวณคลองลำรางสาธารณะภายในชุมชนซอยปลั่งอนุสรณ์ ณ ชุมชนซอยปลั่งอนุสรณ์ แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 12 ส.ค. 63 เวลา 19.19 น. พ.ต.อ.ปริญญา เหลืองอุทัย ผกก.สน.บางมด ,พ.ต.ท.รังสิมันต์ ตีสถิตย์  รอง ผกก.(สอบสวน)(...
15/08/2020

เมื่อวันที่ 12 ส.ค. 63
เวลา 19.19 น.
พ.ต.อ.ปริญญา เหลืองอุทัย ผกก.สน.บางมด ,พ.ต.ท.รังสิมันต์ ตีสถิตย์ รอง ผกก.(สอบสวน)(หน.งานสอบสวน) สน.บางมด ,พ.ต.ท.จิรโรจน์ ธนะชัยวรพงศ์ รอง ผกก.สส.สน.บางมด ,พ.ต.ท.ธนัยวุฒิ กมลวานนท์ รอง ผกก.(สอบสวน)(หน.งานสอบสวน) สน.บางมด พร้อมข้าราชการตำรวจ สน.บางมด ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 ณ บริเวณหน้าที่ทำการ สน.บางมด

วันนี้ (11 ส.ค.63) เวลา 16.00 น. ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.ปริญญา เหลืองอุทัย ผกก.สน.บางมด ,พ.ต.ท.กัมพล แก้วมีชัย สวป.ร...
11/08/2020

วันนี้ (11 ส.ค.63) เวลา 16.00 น.
ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.ปริญญา เหลืองอุทัย ผกก.สน.บางมด ,พ.ต.ท.กัมพล แก้วมีชัย สวป.รรท.รอง ผกก.ป.สน.บางมด ได้มอบหมายให้ ร.ต.อ.ศัตราวิชญ์ เกิดสินธุ์ รอง สวป.สน.บางมด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตชส.สน.บางมด ร่วมกับสำนักงานเขตจอมทอง ,และศูนย์สาธารณะสุข ๒๙ ช่วงนุชเนตร ออกตรวจเยี่ยมชุมชนวัดบางขุนเทียนนอก แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพฯ เพื่อรับทราบปัญหา ความเดือดร้อน และความต้องการของประชาชน ในชุมชน พร้อมกำชับให้ควบคุมดูแลบุตร หลาน อย่าให้ไปมั่วสุมจับกลุ่มแข่งรถในทางสาธารณะ และหากพบเห็นให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตลอดจนประสานความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในพื้นที่ของชุมชนและโดยรอบ อันเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับชุมชน

วันนี้ (11 ส.ค. 63) เวลา 11.00 น.พ.ต.อ.ปริญญา เหลืองอุทัย ผกก.สน.บางมดพ.ต.ท.อรรถพล ดารก สว.จร.สน.บางมด พร้อมด้วยเจ้าหน้า...
11/08/2020

วันนี้ (11 ส.ค. 63) เวลา 11.00 น.
พ.ต.อ.ปริญญา เหลืองอุทัย ผกก.สน.บางมด
พ.ต.ท.อรรถพล ดารก สว.จร.สน.บางมด
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจจิตอาสา สน.บางมด ,เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตจอมทอง ,ประชาชนชุมชนวัดโพธิ์แก้ว และประชาชนจิตอาสา ดำเนินกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์" ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ พัฒนาทำความสะอาด เก็บขยะ และปรับภูมิทัศน์ บริเวณคลองลำรางสาธารณะภายในชุมชนวัดโพธิ์แก้ว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 ณ ชุมชนวัดโพธิ์แก้ว แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ

ที่อยู่

107 Rama II Soi 40
Bangkok
10150

เบอร์โทรศัพท์

+6624164713

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สถานีตำรวจนครบาลบางมดผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สถานีตำรวจนครบาลบางมด:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขอชมเชยพี่ๆตำรวจ ทุกคน ที่อยู่ในป้อม บริเวณถนนพระราม 2 ประมาณซอยพระราม 2 ที่ 3 พี่ตำรวจน่ารักมากครับ ผมขับรถผิดกฎจราจรที่พี่ๆอธิบายข้อผิดอย่างอย่างใจดีและ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นมิตร รู้สึกดีกับตำรวจขึ้นมาทันที อยากให้ตำรวจทุกสน.เป็นแบบนี้ครับ
ว่าด้วยเรื่องการเช็คข้อมูลค่าเบี้ยปรับ : วันที่ 3/11/62 ชำระค่าเบี้ยปรับ ณ จุดที่ทำความผิด #มีใบเสร็จ แล้ว ก็ไม่ควรออก #ใบสั่ง วันที่ 11/11/62 มาอีกนะค่ะ ถ้าเป็นตาสีตาสายายมายายมี ที่ไม่ได้ตรวจข้อมูล #เขาจะไม่ชำระซ้ำซ้อน หรอค่ะ? (ถ้าไป สน. ก็อาจไม่ต้องจ่ายซ้ำ แต่ถ้าจ่ายผ่านช่องทางอื่นละค่ะ จะทำไง ต้องจ่ายซ้ำสวยๆหรอค่ะ?) ฝากไว้แล้วกันนะค่ะ ขอบพระคุณค่ะ
เป็นแบบนี้ทุกวัน น่าเบื่อมาก ไม่รู้ระหว่างคนไม่รู้ความ กับความเข้มงวดของผู้รับผิดชอบ ใครแย่กว่ากัน
ดีได้ไม่กี่วัน ปากซอยพระราม2 (37)
คือ สรุป เป็นป้ายห้ามจอดหรือเป็นที่จอดรถมอเตอร์ไซค์คะ #สนบางมด
รบกวน ตร. ช่วยตรวจสถานที่หน่อยครับ ตรงสะพานลอยวัดกก ฝั่งด้านวัดกก(หน้าร้านจักรยาน) มีบุคคลทำตัวน่าสงสัยหลบซ่อนอยู่ บริเวรใต้เสาสะพาน ขอบคุณครับ
ตั้งด่าน แล้วก็จับผม ผมก็เข้าใจว่าทำหน้าที แต่ทำไมรึครับถึงไม่สงสานผมเลย ใบขับขี่ก็ขอเก็บไว้ก่อน ไม่ฟังเหตุผลอะไรผมเลยนี่เรียกว่า ตำรวจขอประชาชนหรอครับ ผมนิไม่ค่อยว่างนะพี่ใน กทม นิ ไม่ได้ไปแถวนั้นบ่อย ต้องขาดเวลาทำมาหากินไปเอาใบขับขี่คืนเลยนะ คือแบบ ผมอลเวงมากครับคืนนี้ที่ด่าน ขอฝากถึง เรื่องค่าปรับนะครับ จะพยายามหามาไห้เด้อครับ รู้สึกเสียดายความรู้สึกสุดๆ ตำรวจดีๆผมก็เห็นมาเยอะ แต่วันนี้ เป็นหม่นๆครับ จะเอาค่าปรับผม ผมผิดผมเข้าใจแต่ทำไมนะทำไมตำรวจไทยออกมาตั้งด่านเก็บค่าปรับ เงินหายากนะครับจะไม่เห็นใจกันเลย เวลาก็ไม่มี ก็อธิบายไปแล้ว พี่ไม่ฟังผมอะ วอนผู้ใหญ่อ่านด้วยครับ 300ไม่แพงเท่าเวลาที่ผมจะเสียไปแต่ผมก็เสียใจ กับเหตุการณ์นี้
ไม่คิดแก้ไขอะไรเลย เป็นสถานีตำรวจแบบไหนกัน ภาษีประชาชน จ่ายเหมือนกันหมด ทำไมตำรวจสถานีนี้ถึงได้รับใช้แค่ร้านก๊วยเตี๋ยว เอื้อเฟื้อถนนสาธรณะให้ใช้เป็นที่จอดรถลูกค้าด้วย เสันใหญ่ขนาดนี้เลย 😤
สน.บางมด จอดรถแบบนี้ได้เหรอ บริเวณปากซอย พระราม2 (37) ทนมาหลายปี ทุกวันเป็นแบบนี้ จอดรถบนที่ห้ามจอดขาว-แดง ตรงป้ายรถเมล์อีกต่างหาก แถมจอดปากทางออกแบบนี้อีก ร้านก๊วยเตี๋ยวปากซอยนี้มันใหญ่แค่ไหน สน.บางมดถึงต้องเกรงใจ
วันนี้ที่ 6/1/62 มีเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจรถจักรยานยนต์ สน.บางมด สองนายเข้ามาพูดคุยประชาสัมพันธ์ ที่ร้าน แฟ ชิ้ว ชิว เรื่องการใช้ แอฟพิเคชั่น POLICE I LERT U เพื่อการแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายที รวดเร็ว ฉับไว ใกล้ชิดระหว่างตำรวจ กับประชาชนอย่างแท้จริง เห็นว่าเป็นการแจ้งเหตุที่แม่นยำ ฉับไว หลักฐานครบสมบูรณ์อย่างแท้เพียงปลายนิ้วสัมผัสเท่านั้น ผมต้องขอขอบพระคุณท่านเจ้าของความคิดนี้ที่เล็งเห็นความสำคัญนี้และวางรากฐานไว้ได้อย่างยอดเยี่ยมที่สุดเพื่อความปลอดภัยที่สุดเสมือนเรามีเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่เคียงข้างคอยปกป้องประชาชนที่ได้รับเหตุร้ายและที่ต้องขอกราบขอบคุณท่านที่สารต่ออย่างจริงจังมุ่งมั่นจนประชาชนอย่างผมเห็นคุณค่าของแอฟฯนี้และที่จะลืมไม่ได้คือสายตรวจทั้งสองท่านอธิบายจนเข้าใจและเห็นคุณค่าอย่างแท้จริงครับ