Sirirattanathorn School

Sirirattanathorn School สิริรัตนาธรสถานศึกษาแห่งอนาคต

เปิดเหมือนปกติ

แผนผังอาคารเรียน และห้องสอบเลขที่ห้องสอบจะประกอบไปด้วยเลข 3 หลัก หลักแรก หมายถึง อาคารหลักที่สอง หมายถึง ชั้นหลักที่สาม ...
03/05/2021

แผนผังอาคารเรียน และห้องสอบ
เลขที่ห้องสอบจะประกอบไปด้วยเลข 3 หลัก
หลักแรก หมายถึง อาคาร
หลักที่สอง หมายถึง ชั้น
หลักที่สาม หมายถึง ห้อง
เช่น ห้องสอบที่ 544
คือ ห้องสอบอาคาร 5 ชั้นที่ 4 ห้องที่ 4

🆙🆕 ประกาศโรงเรียนสิริรัตนาธร เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึก...
03/05/2021

🆙🆕 ประกาศโรงเรียนสิริรัตนาธร เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
- ตรวจสอบรายชื่อ
- ประเภทที่สมัคร
- สถานที่สอบคัดเลือก

🆙🆕 🆕 ประกาศโรงเรียนสิริรัตนาธร เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศ...
03/05/2021

🆙🆕 🆕 ประกาศโรงเรียนสิริรัตนาธร เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนปกติ (ยึดห้องสอบตามประกาศเนื่องจากมีเลขประจำตัวผู้สมัครกระโดดข้ามโรงเรียนต้องจัดห้องสอบใหม่ให้ได้ตามเกณฑ์ฯ ห้องละ 20 คน)
ตรวจสอบดังต่อไปนี้
1. ชื่อ -สกุล
2. เลขประจำตัวผู้สมัคร และเลขประจำตัวสอบ
3. ห้องสอบที่และเลขที่ห้องสอบ
มีข้อสงสัยสอบถามผ่าน Inbox

🆙🆕 ประกาศโรงเรียนสิริรัตนาธร เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึก...
03/05/2021

🆙🆕 ประกาศโรงเรียนสิริรัตนาธร เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทนักเรียนโรงเรียนอื่นและโรงเรียนสิริรัตนาธร
ตรวจสอบดังต่อไปนี้
- ชื่อ - นามสกุล
- เลขประจำตัวผู้สมัคร และเลขประจำตัวสอบ
- ห้องสอบที่ และเลขที่สอบห้อง

01/05/2021
01/05/2021

โรงเรียนสิริรัตนาธร เลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 เป็นวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ตามมติของกระทรวงศึกษาธิการ

Photos from สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ's post
30/04/2021

Photos from สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ's post

30/04/2021

📌ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 ระดับชั้น ม.1 ม.2 ม.4 และ ม.5

🌍 สามารถตรวจสอบผลการเรียนผ่าน https://student.nextschool.io/site/login

หรือ ผ่านแอพฯ Nextschool >เมนูอื่นๆ >ผลการเรียน

⏰ กำหนดการสอบซ่อมครั้งที่ 1/2563 👉🏻 เปิดเทอม หรือรอประกาศจากฝ่ายวิชาการ👈🏻
⏰ กำหนดการสอบซ่อมครั้งที่ 2/2563 👉🏻 เปิดเทอม หรือรอประกาศจากฝ่ายวิชาการ👈🏻

⚠ ลงทะเบียนเรียนซ้ำรายวิชา ครั้งที่ 2/2563 👉🏻 เปิดเทอม หรือรอประกาศจากฝ่ายวิชาการ👈🏻
⚠ เรียนซ้ำรายวิชา ครั้งที่ 2/2563 👉🏻 เปิดเทอม หรือรอประกาศจากฝ่ายวิชาการ👈🏻
.
📮มีคำถามข้อสงสัยใดๆ ติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มบริหารวิชาการ โทร.023961984 ต่อ 125 (ในวันเวลาราชการ)

29/04/2021

วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ทดสอบความสามารถพิเศษ ม.1 โควต้า ด้าน
- กีฬาฟุตซอล - กีฬาประเภทบุคคล
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://admission.srt.ac.th/

อย่าลืมนำแฟ้มสะสมผลงาน และชุดกีฬามาด้วยนะครับ

📌 ตารางสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
29/04/2021

📌 ตารางสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

📌 ตารางสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

📌 ตารางสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
29/04/2021

📌 ตารางสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

📌 ตารางสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ข้อสังเกตุสถานะการสมัคร
29/04/2021

ข้อสังเกตุสถานะการสมัคร

ข้อสังเกตุสถานะการสมัคร

📌📌 แจ้งผู้ปกครองและนักเรียนเพื่อทราบ...      เปลี่ยนแปลงวันสอบคัดเลือก วันรายงานตัวและมอบตัวของนักเรียนชั้น ม. 1 แ...
29/04/2021

📌📌 แจ้งผู้ปกครองและนักเรียนเพื่อทราบ...
เปลี่ยนแปลงวันสอบคัดเลือก วันรายงานตัวและมอบตัวของนักเรียนชั้น ม. 1 และ ม 4 ปีการศึกษา 2564
ม.1
สอบคัดเลือก 22 พ.ค. 64 ประกาศผล 24 พ.ค. 64
ความสามารถพิเศษ 19 พ.ค. 64 ประกาศผล 22 พ.ค. 64
รายงานตัว/มอบตัวทุกประเภท 29 พ.ค. 64
ม.4
สอบคัดเลือก 23 พ.ค. 64 ประกาศผล 25 พ.ค. 64
รายงานตัว/มอบตัวทุกประเภท 30 พ.ค.64
------------------------------------------------------------------------
ติดตามข่าวสารของโรงเรียนสิริรัตนาธรได้ที่
Website : www.srt.ac.th
FB : Sirirattanathorn School
FB : งานกิจการนักเรียน โรงเรียนสิริรัตนาธร
งานรับสมัครนักเรียน โทร. 023961984 กด 5 (ในวันเวลาราชการ)
#ดูแลสุขภาพตนเอง
#ไม่ประมาทการ์ดยกสูง

📌📌 แจ้งผู้ปกครองและนักเรียนเพื่อทราบ...
เปลี่ยนแปลงวันสอบคัดเลือก วันรายงานตัวและมอบตัวของนักเรียนชั้น ม. 1 และ ม 4 ปีการศึกษา 2564
ม.1
สอบคัดเลือก 22 พ.ค. 64 ประกาศผล 24 พ.ค. 64
ความสามารถพิเศษ 19 พ.ค. 64 ประกาศผล 22 พ.ค. 64
รายงานตัว/มอบตัวทุกประเภท 29 พ.ค. 64
ม.4
สอบคัดเลือก 23 พ.ค. 64 ประกาศผล 25 พ.ค. 64
รายงานตัว/มอบตัวทุกประเภท 30 พ.ค.64
------------------------------------------------------------------------
ติดตามข่าวสารของโรงเรียนสิริรัตนาธรได้ที่
Website : www.srt.ac.th
FB : Sirirattanathorn School
FB : งานกิจการนักเรียน โรงเรียนสิริรัตนาธร
งานรับสมัครนักเรียน โทร. 023961984 กด 5 (ในวันเวลาราชการ)
#ดูแลสุขภาพตนเอง
#ไม่ประมาทการ์ดยกสูง

29/04/2021

จำนวนผู้สมัครเพื่อสมัครสอบเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 24 - 28 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา

จำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในสหวิทยาเขตเบญจสิริ
29/04/2021

จำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในสหวิทยาเขตเบญจสิริ

จำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในสหวิทยาเขตเบญจสิริ

29/04/2021

ประกาศ แจ้งปิดระบบในส่วนของนักเรียนและผู้ปกครองที่จะเข้ามาตรวจสอบสถานะและพิมพ์ใบสมัคร ตั้งแต่ เวลา 11.00 - 16.00 น. เนื่องจากปัญหาในส่วนของระบบจึงขออนุญาตปิดระบบตั้งแต่ เวลา 11.00 - 16.00 น.

จำนวนผู้สมัครระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
29/04/2021

จำนวนผู้สมัครระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

จำนวนผู้สมัครเพื่อสมัครสอบเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 24 - 28 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา

💓💓พรุ่งนี้วันสุดท้ายของการรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 📌 นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศ ให้เข้าตรวจสอบสถานะและอัพโหลด...
27/04/2021

💓💓พรุ่งนี้วันสุดท้ายของการรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4
📌 นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศ ให้เข้าตรวจสอบสถานะและอัพโหลดเอกสารใหม่ด่วน
📌 หรือพรุ่งนี้ให้ไปสมัครที่โรงเรียนสิริรัตนาธร ตั้งเวลา 08.30 - 16.30 น.
📌 หรือส่งเอกสารหลักฐานโดยการถ่ายรูปแล้วส่งมาที่กล่องข้อความด้านล่างของโพสต์นี้
🙏🙏ขอความร่วมมือช่วยแจ้งบุคคลที่รู้จักตามรายชื่อ ให้รีบดำเนินการ จักเป็นพระคุณยิ่ง
📌 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ติดต่อเพจงานกิจการนักเรียน โรงเรียนสิริรัตนาธร https://www.facebook.com/STUSiRiSchool
#ดูแลสุขภาพตนเอง
#ไม่ประมาทการ์ดยกสูง

💓💓พรุ่งนี้วันสุดท้ายของการรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4
📌 นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศ ให้เข้าตรวจสอบสถานะและอัพโหลดเอกสารใหม่ด่วน
📌 หรือพรุ่งนี้ให้ไปสมัครที่โรงเรียนสิริรัตนาธร ตั้งเวลา 08.30 - 16.30 น.
📌 หรือส่งเอกสารหลักฐานโดยการถ่ายรูปแล้วส่งมาที่กล่องข้อความด้านล่างของโพสต์นี้
🙏🙏ขอความร่วมมือช่วยแจ้งบุคคลที่รู้จักตามรายชื่อ ให้รีบดำเนินการ จักเป็นพระคุณยิ่ง
📌 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ติดต่อเพจงานกิจการนักเรียน โรงเรียนสิริรัตนาธร https://www.facebook.com/STUSiRiSchool
#ดูแลสุขภาพตนเอง
#ไม่ประมาทการ์ดยกสูง

27/04/2021

กระทรวงศึกษาธิการ เลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 เป็นวันที่ 1 มิถุนายน 2564 หนีวิกฤตโควิด19 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ย้ำผู้บริหารทุกองค์กรหลักที่มีสถานศึกษา ให้เตรียมความพร้อมครู บุคลากร เลื่อนวันเปิดเทอมไม่กระทบต่อโอกาสและสิทธิของผู้เรียน

↪️รายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ ศธ.360 องศา ค่ะ
https://moe360.blog/2021/04/27/postpone-school-day/

27/04/2021
📌 นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศ ให้เข้าตรวจสอบสถานะและอัพโหลดเอกสารใหม่ด่วนค่ะ📌 พรุ่งนี้รับสมัครนักเรียนประเภทความสามารถ...
26/04/2021

📌 นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศ ให้เข้าตรวจสอบสถานะและอัพโหลดเอกสารใหม่ด่วนค่ะ
📌 พรุ่งนี้รับสมัครนักเรียนประเภทความสามารถพิเศษวันสุดท้ายรีบหน่อยนะคะ
📮 หากมีข้อสงสัยขอให้ส่งข้อความใน inbox
📮 หรือ ติดต่อสอบถามได้ที่ งานรับสมัครนักเรียน โทร. 023961984 กด 5 (ในวันเวลาราชการ)
#ดูแลสุขภาพตนเอง
#ไม่ประมาทการ์ดยกสูง

มาสมัครด่วนนะคะ
26/04/2021

มาสมัครด่วนนะคะ

มาครับ โควต้ากีฬาบุคคล ม.1 เช่น ยูโด เทควันโด ยูยิตสู เป็นต้น
หมดเขต 27 เม.ย. 64 นี้

รายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เอกสารอัพโหลดไม่ครบ รอการอัพโหลด ขอให้รีบดำเนินการด่วน และกดที่...
25/04/2021

รายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เอกสารอัพโหลดไม่ครบ รอการอัพโหลด ขอให้รีบดำเนินการด่วน และกดที่ความสามารถพิเศษด้วยว่าสมัคร หรือ ไม่สมัคร ค่ะ
หากมีข้อสงสัยขอให้ส่งข้อความใน inbox

25/04/2021

เรียนปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่สิริรัตนาธร เราจะได้พัฒนานวัตกรรมอะไรกันบ้างมาดูเลย

#ห้องเรียนAI2564

อย่าลืมติ๊กตรงความสามารถพิเศษด้วยนะคะ
24/04/2021

อย่าลืมติ๊กตรงความสามารถพิเศษด้วยนะคะ

ส่วนของความสามารถพิเศษ
▶️▶️▶️ให้นักเรียนคลิกความประสงค์ของตนเอง

✅ประสงค์สมัครความสามารถพิเศษ ⭐⭐เลือกประเภทความสามารถพิเศษ

❌ไม่มีความประสงค์ ⭐⭐เลือกไม่มีความประสงค์สมัครความสามารถพิเศษ

⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️อย่าลืม!!! คลิกส่วนนี้ มิฉะนั้นคณะกรรมการตรวจเอกสารของท่าน ไม่ได้

เริ่มอัพโหลดเอกสารได้ตั้งแต่เวลา 06.00 น.#ดูแลสุขภาพตนเอง#ไม่ประมาทการ์ดยกสูง
23/04/2021

เริ่มอัพโหลดเอกสารได้ตั้งแต่เวลา 06.00 น.
#ดูแลสุขภาพตนเอง
#ไม่ประมาทการ์ดยกสูง

เริ่มอัพโหลดเอกสารได้ตั้งแต่เวลา 06.00 น.
#ดูแลสุขภาพตนเอง
#ไม่ประมาทการ์ดยกสูง

Photos from งานกิจการนักเรียน โรงเรียนสิริรัตนาธร's post
23/04/2021

Photos from งานกิจการนักเรียน โรงเรียนสิริรัตนาธร's post

Photos from สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ's post
21/04/2021

Photos from สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ's post

20/04/2021

สำหรับนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2564
(ห้องเรียนปกติ ห้องเรียน AI และห้องเรียน EIS)

- ยื่นเอกสารสมัคร 24 - 28 เมษยน 2564
ผ่านระบบ https://w41.bangkok2.org/
โดยเตรียมเอกสารตามที่ระบุไว้ในภาพนี้
(หากต้องการเข้าห้องเรียน AI หรือ EIS
โปรดเขียนระบุลงไปในเอกสารข้อ 4 ค่ะ)

- สอบ 8 พฤษภาคม 2564
- ประกาศผล 11 พฤษภาคม 2564
- รายงานตัวและมอบตัว 12 พฤษภาคม 2564

🛎🛎🛎ประกาศเลื่อนกำหนด ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564⭐️สำหรับนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2564  ⏰ยื่นเอกสารสมัคร 24 - 28 เมษยน 2...
20/04/2021

🛎🛎🛎ประกาศเลื่อนกำหนด ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564
⭐️สำหรับนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2564
⏰ยื่นเอกสารสมัคร 24 - 28 เมษยน 2564 ผ่าน https://w41.bangkok2.org/
🕺สอบความสามารถพิเศษ 6 พฤษภาคม 2564
🥳ประกาศผลสอบความสามารถพิเศษ 8 พฤษภาคม 2564 ผ่านเว็บไซด์โรงเรียนสิริรัตนาธร www.srt.ac.th และแฟนเพจทุกช่องของโรงเรียนสิริรัตนาธร
‼‼‼ สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ (รวมทั้งนักเรียนความสามารถพิเศษเพือจัดห้องเรียน) 8 พฤษภาคม 2564
👍ประกาศผลการสอบคัดเลือกวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ผ่านเว็บไซด์โรงเรียนสิริรัตนาธร www.srt.ac.th และแฟนเพจทุกช่องของโรงเรียนสิริรัตนาธร
😆รายงานตัวและมอบตัว 12 พฤษภาคม 2564 ทุกประเภท
-------------------------------------------------------------------------
⭐️⭐️สำหรับนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2564
⏰ยื่นเอกสารสมัคร 24 - 28 เมษายน 2564 ผ่าน https://admission.nextschool.io/site/login
‼‼‼ สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ 9 พฤษภาคม 2564
🥳 ประกาศผลสอบ 12 พฤษภาคม 2564 ผ่านเว็บไซด์โรงเรียนสิริรัตนาธร www.srt.ac.th และแฟนเพจทุกช่องของโรงเรียนสิริรัตนาธร
😆 รายงานตัวและมอบตัว 13 พฤษภาคม 2564 ทั้งนักเรียน ม.3 เดิมของโรงเรียนสิริรัตนาธรและนักเรียนโรงเรียนอื่น

เครดิต Naphattharin Masikuk

🛎🛎🛎ประกาศเลื่อนกำหนด ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564
⭐️สำหรับนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2564
⏰ยื่นเอกสารสมัคร 24 - 28 เมษยน 2564 ผ่าน https://w41.bangkok2.org/
🕺สอบความสามารถพิเศษ 6 พฤษภาคม 2564
🥳ประกาศผลสอบความสามารถพิเศษ 8 พฤษภาคม 2564 ผ่านเว็บไซด์โรงเรียนสิริรัตนาธร www.srt.ac.th และแฟนเพจทุกช่องของโรงเรียนสิริรัตนาธร
‼‼‼ สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ (รวมทั้งนักเรียนความสามารถพิเศษเพือจัดห้องเรียน) 8 พฤษภาคม 2564
👍ประกาศผลการสอบคัดเลือกวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ผ่านเว็บไซด์โรงเรียนสิริรัตนาธร www.srt.ac.th และแฟนเพจทุกช่องของโรงเรียนสิริรัตนาธร
😆รายงานตัวและมอบตัว 12 พฤษภาคม 2564 ทุกประเภท
-------------------------------------------------------------------------
⭐️⭐️สำหรับนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2564
⏰ยื่นเอกสารสมัคร 24 - 28 เมษายน 2564 ผ่าน https://admission.nextschool.io/site/login
‼‼‼ สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ 9 พฤษภาคม 2564
🥳 ประกาศผลสอบ 12 พฤษภาคม 2564 ผ่านเว็บไซด์โรงเรียนสิริรัตนาธร www.srt.ac.th และแฟนเพจทุกช่องของโรงเรียนสิริรัตนาธร
😆 รายงานตัวและมอบตัว 13 พฤษภาคม 2564 ทั้งนักเรียน ม.3 เดิมของโรงเรียนสิริรัตนาธรและนักเรียนโรงเรียนอื่น

เครดิต Naphattharin Masikuk

วันนี้ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ตามมาตราการการป้องกันโควิด19 ขอขอบพระคุณทีมงานคุณกวีวงศ์ อยู่วิจิตร ที่ให้ความอนุเคราะห์ในครั...
19/04/2021

วันนี้ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ตามมาตราการการป้องกันโควิด19 ขอขอบพระคุณทีมงานคุณกวีวงศ์ อยู่วิจิตร ที่ให้ความอนุเคราะห์ในครั้งนี้

สำนักงานเขตพื้นที่การมัธยมศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ประกาศผล โรงเรียนคุณธรรม สพม.2 ระดับ 3 ดาว
17/04/2021

สำนักงานเขตพื้นที่การมัธยมศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ประกาศผล โรงเรียนคุณธรรม สพม.2 ระดับ 3 ดาว

สำนักงานเขตพื้นที่การมัธยมศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ประกาศผล โรงเรียนคุณธรรม สพม.2 ระดับ 3 ดาว

ที่อยู่

47 ซอยอุดมสุข30 ถนนอุดมสุข แขวง/เขต บางนา
Bangkok
10260

เวลาทำการ

จันทร์ 06:00 - 18:00
อังคาร 06:00 - 18:00
พุธ 06:00 - 18:00
พฤหัสบดี 06:00 - 18:00
ศุกร์ 06:00 - 18:00

เบอร์โทรศัพท์

+6623961984

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Sirirattanathorn Schoolผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Sirirattanathorn School:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด