Sirirattanathorn School

Sirirattanathorn School สิริรัตนาธรสถานศึกษาแห่งอนาคต

เปิดเหมือนปกติ

ประกาศโรงเรียนสิริรัตนาธร เรื่อง การขยายระยะการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เน...
14/01/2022

ประกาศโรงเรียนสิริรัตนาธร เรื่อง การขยายระยะการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
(COVID – 19) ขณะนี้ยังมีการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวในพื้นที่ต่าง ๆ
ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนสิริรัตนาธรจึงขอประกาศการขยายเวลาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ (Online) ไปจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2565

ประกาศโรงเรียนสิริรัตนาธร เรื่อง การขยายระยะการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
(COVID – 19) ขณะนี้ยังมีการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวในพื้นที่ต่าง ๆ
ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนสิริรัตนาธรจึงขอประกาศการขยายเวลาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ (Online) ไปจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2565

การแข่งขันกีฬาวูซู ประเภทยุทธลีลาราชสีห์ Traditional ภาคพื้นโบราณ(ทีมหญิง) ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “มกรเกมส...
14/01/2022

การแข่งขันกีฬาวูซู ประเภทยุทธลีลาราชสีห์ Traditional ภาคพื้นโบราณ(ทีมหญิง) ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “มกรเกมส์” รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 1 ณโรงเรียนเทศบาล2 (วัดใหม่ท่าพาณิชย์) จังหวัดปราจีนบุรี ลูกสิริรัตนาธร นางสาวนทติมา ยะระเชิด และ นางสาวน้ำทิพย์ ค้องอ้อย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 ร่วมด้วยศิษย์เก่า นางสาวฑิตยา โพธิกัลยา สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง เป็นตัวแทนภาค 1 จังหวัดกรุงเทพมหานคร ไปแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” ระหว่างวันที่ 5 - 25 มีนาคม 2565 ณ จังหวัดศรีสะเกษ

พบกันวันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 15.30 น.🥳 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ของโรงเรียนสิริรัตนาธร🍭🍬🎈ผ่านทาง   YouTube  ช่อง  srt c...
12/01/2022

พบกันวันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 15.30 น.
🥳 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ของโรงเรียนสิริรัตนาธร🍭🍬🎈
ผ่านทาง YouTube ช่อง srt channel
เปิดหน้าจอไว้รอลุ้นรับของขวัญนะคะ

16 มกราคม 2565 ขอเรียนเชิญผู้ปกครองทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมวันพบครูของลูก ในรูปแบบออนไลน์ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
10/01/2022

16 มกราคม 2565 ขอเรียนเชิญผู้ปกครองทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมวันพบครูของลูก ในรูปแบบออนไลน์ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

16 มกราคม 2565 ขอเรียนเชิญผู้ปกครองทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมวันพบครูของลูก
(((ในรูปแบบออนไลน์)))

06/01/2022

ยังเปิดรับสมัครอยู่นะครับ #ฟรี
สามารถส่งการวิ่งมา วันละ 1 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 2 ชั่วโมงนะครับ
ชวนกันมาร่วมกิจกรรม ออกกำลังกาย เดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพนะครับ
-----------------------------------------------------------
กิจกรรม SRT VIRTUAL RUN 2022 เทิดพระเกียรติ
เดิน - วิ่ง สะสมระยะทาง
ระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม 2564 - 16 มกราคม 2565
สมัครได้เลยที่ https://zhort.link/rbO
ส่งผลเดิน-วิ่ง วันละครั้ง ได้ที่ https://zhort.link/rOX

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงศึกษ...
03/01/2022

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงศึกษาธิการ (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)

ประกาศโรงเรียนสิริรัตนาธร เรื่อง  การขยายเวลาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ (Online) ไปจนถึงวันที่ 14 มกราคม...
03/01/2022

ประกาศโรงเรียนสิริรัตนาธร เรื่อง การขยายเวลาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ (Online) ไปจนถึงวันที่ 14 มกราคม 2565 และเปิดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบชั้นเรียน (Onsite) ลักษณะผสมผสาน (Hybrid Learning) โดยการสลับวันเรียนเป็นเลขที่คี่และเลขที่คู่ ในวันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565

ประกาศโรงเรียนสิริรัตนาธร เรื่อง การขยายเวลาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ (Online) ไปจนถึงวันที่ 14 มกราคม 2565 และเปิดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบชั้นเรียน (Onsite) ลักษณะผสมผสาน (Hybrid Learning) โดยการสลับวันเรียนเป็นเลขที่คี่และเลขที่คู่ ในวันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565

24/12/2021
23/12/2021

📌ประชาสัมพันธ์
ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 7 มกราคม 2565

โรงเรียนสิริรัตนาธรกำหนดให้ ✨เรียนออนไลน์✨
🔅นักเรียนสามารถตรวจสอบตารางเรียนได้ที่นี้ : https://drive.google.com/drive/folders/139Ya4GOrRgPlbltyhsQc6P20dLecViqw?usp=sharing

📮ข้อมูลจาก : กลุ่มบริหารวิชาการ
📞ติดต่อสอบถาม : 023961984 กด 3

ประกาศโรงเรียนสิริรัตนาธรเรื่อง  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ (Online)ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2564 - 7 มก...
22/12/2021

ประกาศโรงเรียนสิริรัตนาธร
เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ (Online)
ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2564 - 7 มกราคม 2565

ประกาศโรงเรียนสิริรัตนาธร
เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ (Online)
ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2564 - 7 มกราคม 2565

21/12/2021
www.nsf.or.th

📣กอช. ผนึกกำลัง กยศ. ส่งเสริมเยาวชนวางแผนการออมเงินเพื่ออนาคต เชิญชวนน้องๆ นักเรียน นักศึกษา ผู้กู้ยืมเงินได้เริ่มต้นออมเงินและรู้จักการวางแผนการเงินในระยะยาว 💸💸💸โดยผู้กู้ยืมที่อยู่ระหว่างการศึกษาสามารถนำส่งเงินออมสะสม ขั้นต่ำครั้งละ 50 บาท สามารถนำไปสะสมชั่วโมงจิตสาธารณะได้ 1 ชั่วโมง พร้อมรับเงินสมทบจากรัฐ 50% (ตามเงื่อนไขที่ กอช. กำหนด) สำหรับน้องๆ ที่สนใจ สามารถตรวจสอบสิทธิก่อนการสมัครได้ที่ แอป “กอช.” หรือเว็บไซต์ กอช. www.nsf.or.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนเงินออม โทร. 02-049-9000
ขอบคุณข้อมูลจาก รายการ สูงวัยวาไรตี้ ช่วงเป๋าตุง สูงวัย ออกอากาศเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564
📌รับชมรายละเอียดคลิก https://fb.watch/9YXyFbqqzl/

นางสาวไอรินลดา ศรีอากาศไกรแสง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/10 สามารถคว้าเหรียญรางวัลมาฝากชาวสิริรัตนาธร จากการแข่งขันคา...
18/12/2021

นางสาวไอรินลดา ศรีอากาศไกรแสง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/10 สามารถคว้าเหรียญรางวัลมาฝากชาวสิริรัตนาธร จากการแข่งขันคาราเต้โดชิงแชมป์เอเชีย

ส่งแรงใจเชียร์ด้วยค่ะ ไอรินลดา ชิงทองแล้วค่ะ..ขอให้สำเร็จ สู้ๆ
18/12/2021

ส่งแรงใจเชียร์ด้วยค่ะ ไอรินลดา ชิงทองแล้วค่ะ..ขอให้สำเร็จ สู้ๆ

ส่งแรงใจเชียร์ด้วยค่ะ ไอรินลดา ชิงทองแล้วค่ะ..ขอให้สำเร็จ สู้ๆ

ส่งใจเชียร์ลูกสิริรัตนาธร วันพรุ่งนี้ เวลา 09.00 น.
17/12/2021
ทัพคาราเต้ไทย ถึงคาซัคสถานแล้ว พร้อมลุยศึกชิงแชมป์โลก | เกาะสนามข่าวเช้า | 17 ธ.ค. 64 | T Sports 7

ส่งใจเชียร์ลูกสิริรัตนาธร วันพรุ่งนี้ เวลา 09.00 น.

ทัพนักกีฬาคาราเต้ทีมชาติไทย ทั้งรุ่นเยาวชนและประชาชน จำนวน 13 คน เดินทางไปถึงคาซัคสถานและมีการฝึกซ้อม เตร....

16/12/2021

กิจกรรม SRT VIRTUAL RUN 2022 เทิดพระเกียรติ
เดิน - วิ่ง สะสมระยะทาง
ระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม 2564 - 16 มกราคม 2565
ส่งผลเดิน-วิ่ง วันละครั้ง ได้ที่ https://zhort.link/rOX
------------------------------------------------------------------
นักเรียนที่เดิน-วิ่งได้ระยะ 10 KM 21 KM และ 42.195 KM จะได้รับใบประกาศนียบัตรทุกคน
- นักเรียนที่ได้ระยะ 10 กิโลเมตร 10 คนแรก จะได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
- นักเรียนที่ได้ระยะ 21 กิโลเมตร 10 คนแรก จะได้รับรางวัลเหรียญเงิน
- นักเรียนที่ได้ระยะ 42.195 กิโลเมตร 10 คนแรก จะได้รับรางวัลเหรียญทอง
- นักเรียนที่สะสมระยะทางได้สูงที่สุดของชาย - หญิง จะได้รับรางวัลเสื้อวอร์มโรงเรียน
- นักเรียนที่สะสมระยะทางได้ลำดับที่ 2 - 6 ของชาย - หญิง จะได้รับรางวัลเสื้อคอกลมตราโรงเรียน
- นักเรียนที่สะสมระยะทางได้ลำดับที่ 7 - 10 ของชาย - หญิง จะได้รับรางวัลหน้ากากอนามัยแบบผ้า

สมัครได้เลยที่ https://zhort.link/rbO
#กติกาเบื้องต้น
#เป็นกิจกรรมสำหรับนักเรียนปัจจุบัน ของโรงเรียนสิริรัตนาธร เท่านั้น
- เดิน-วิ่ง โดยใช้แอพลิเคชั่นในการวัดระยะทาง/ภาพถ่ายที่แสดงระยะทางชัดเจน (ในกรณีใช้ลู่วิ่งให้ถ่ายภาพหน้าจอแสดงระยะทางของลู่วิ่งที่ชัดเจน)
- แจ้งระยะทางโดยส่งระยะทางในระบบ กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน พร้อมทั้งแคปภาพหน้าจอผลการวิ่ง ที่มีรายละเอียดวันที่วิ่ง เวลาวิ่ง ระยะทางเป็นกิโลเมตร ส่งเพื่อเป็นหลักฐาน
- ส่งระยะได้วันละ 1 ครั้งเท่านั้น ครั้งละไม่เกิน 2 ชั่วโมง
- ภาพผลการวิ่ง จะต้องมี ข้อมูลดังนี้ 1) วันที่ 2) ระยะทาง 3) เวลา 4) เส้นทาง
- กรณีส่งผลจากการวิ่งลู่วิ่ง (Treadmil) ให้แนบเวลาทั้งจากนาฬิกา คู่กับ ภาพหน้าจอลู่วิ่ง ที่ระบุข้อมูลครบถ้วน

13/12/2021

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ขอเชิญชวนนักเรียนโรงเรียนสิริรัตนาธรทุกระดับชั้น ร่วม กิจกรรมเทิดพระเกียรติ “พระมิ่งขวัญราชันกีฬาไทย” เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม และวันกีฬาแห่งชาติ 16 ธันวาคม ประจำปี 2564

โดยส่งผลงานนำเสนอ พระราชกรณียกิจ พระราชจริยวัตร พระอัจฉริยะภาพ รวมถึงพระปรีชาสามารถ หรือเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ต่าง ๆ ด้านการกีฬาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

- ส่งผลงานขนาด A4 ได้ทั้งไฟล์ภาพจากการตกแต่งภาพผ่านโปรแกรมต่าง ๆ เช่น Canva หรือ วาดภาพ ตัดแปะ ตกแต่งภาพใส่กระดาษ

- ส่งผลงานแบบชิ้นงานได้ที่ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ใต้แสตนด์สีแดง หรือส่งเป็นไฟล์ได้ที่ https://zhort.link/qjm ตั้งแต่วันนี้ – 17 ธันวาคม 2564

- นักเรียนที่ส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับใบประกาศนียบัตรเข้าร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติ

13/12/2021

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ขอเชิญนักเรียนร่วมกิจกรรม SRT VIRTUAL RUN 2022 เทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
"พระมิ่งขวัญราชันกีฬาไทย และพระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน"
จากวันกีฬาแห่งชาติ ถึง วันครู
ระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม 2564 - 16 มกราคม 2565
- นักเรียนที่สะสมระยะได้เกิน 42.195 กิโลเมตร ขึ้นไป จะได้ใบประกาศนียบัตร
- มีรางวัลสำหรับผู้ที่สะสมระยะทางสูงสุด 10 อันดับ (ชาย-หญิง)
สมัครได้เลยที่ https://zhort.link/rbO

เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่ วันที่ 13 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป
เริ่มวิ่งและส่งระยะทางได้ตั้งแต่ วันที่ 16 ธันวาคม 2564 – 16 มกราคม 2565

#กติกาเบื้องต้น
#เป็นกิจกรรมสำหรับนักเรียนปัจจุบัน ของโรงเรียนสิริรัตนาธร เท่านั้น
- เดิน-วิ่ง โดยใช้แอพลิเคชั่นในการวัดระยะทาง/ภาพถ่ายที่แสดงระยะทางชัดเจน (ในกรณีใช้ลู่วิ่งให้ถ่ายภาพหน้าจอแสดงระยะทางของลู่วิ่งที่ชัดเจน)
- แจ้งระยะทางโดยส่งระยะทางในระบบ กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน พร้อมทั้งแคปภาพหน้าจอผลการวิ่ง ที่มีรายละเอียดวันที่วิ่ง เวลาวิ่ง ระยะทางเป็นกิโลเมตร ส่งเพื่อเป็นหลักฐาน
- ส่งระยะได้วันละ 1 ครั้งเท่านั้น ครั้งละไม่เกิน 2 ชั่วโมง
- ภาพผลการวิ่ง จะต้องมี ข้อมูลดังนี้ 1) วันที่ 2) ระยะทาง 3) เวลา 4) เส้นทาง
- กรณีส่งผลจากการวิ่งลู่วิ่ง (Treadmil) ให้แนบเวลาทั้งจากนาฬิกา คู่กับ ภาพหน้าจอลู่วิ่ง ที่ระบุข้อมูลครบถ้วน

ปฏิทินรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565
10/12/2021

ปฏิทินรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565

ปฏิทินรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565

Photos from วิชาการ สิริรัตนาธร's post
08/12/2021

Photos from วิชาการ สิริรัตนาธร's post

👩‍🏫รับสมัครครูอัตราจ้าง🗽วิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 2 อัตรา 💰เงินเดือน 15000 บาทรับสมัครวันที่ 1 - 14 ธันวาคม 2564ณ โรงเรียนสิร...
01/12/2021

👩‍🏫รับสมัครครูอัตราจ้าง
🗽วิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 2 อัตรา
💰เงินเดือน 15000 บาท
รับสมัครวันที่ 1 - 14 ธันวาคม 2564
ณ โรงเรียนสิริรัตนาธร

01/12/2021
30/11/2021

มาโรงเรียนพบสัญญาณ WIFI ใช้เลขประจำตัวนักเรียน login ใช้ได้เลย 🆓🆓🆓🆓🆓

นางบุสบง พรหมจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิริรัตนาธร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ประกอบการร้านค้าใน...
30/11/2021

นางบุสบง พรหมจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิริรัตนาธร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ประกอบการร้านค้าในโรงเรียน และนักเรียน โรงเรียนสิริรัตนาธร ร่วมตรวจโควิด- 19 ด้วยวิธี Antigen Test Kit (ATK) โดย ไลฟ์เฮาส์คลินิกเวชกรรม สำนักงานใหญ่ ในวันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ณ หอประชุมโรงเรียนสิริรัตนาธร ผลการตรวจทุกคนไม่พบเชื้อ(Negative)

Photos from งานกิจการนักเรียน โรงเรียนสิริรัตนาธร's post
28/11/2021

Photos from งานกิจการนักเรียน โรงเรียนสิริรัตนาธร's post

23/11/2021

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนเก่า EIS รุ่นที่ 2 ที่สอบผ่านเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาประจำปีการศึกษา 2565

นายภัทร วงศ์ทรัพย์สกุล
สาขาวิชาวิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยมหิดล

Photos from Sirirattanathorn School's post
23/11/2021

Photos from Sirirattanathorn School's post

นางสาวนันนกรฐ์ ทิพย์สูงเนิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 เป็นประธานการประเมินสั...
23/11/2021

นางสาวนันนกรฐ์ ทิพย์สูงเนิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 เป็นประธานการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง " รองผู้อำนวยการสถานศึกษา" ในระยะวเลา 1 ปี ครั้งที่ 2 โรงเรียนในสหวิทยาเขตเบญจสิริ ได้แก่ โรงเรียนสิริรัตนาธร โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ โรงเรียนปทุมคงคา โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย และโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ร่วมกับนางบุสบง พรหมจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิริรัตนาธรและประธานสหวิทยาเขตเบญจสิริ ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนสิริรัตนาธร วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564

22/11/2021

📢🎬 กอช. เชิญชวนน้องๆ และผู้ที่สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “ออมกับ กอช. เพื่อความมั่นคงในอนาคต” พร้อมเพิ่มการประกวดประเภทบุคคลทั่วไปไม่จำกัดอายุ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 400,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ 🎉🎁🎉
📌ระยะเวลาการประกวดถึง 31 ธันวาคม 2564 และประกาศผลในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2565
โดยผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกชิ้น และสถาบันการศึกษา ที่มีผลงานส่งเข้าประกวดจะได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ☎ 02-049-9000 ต่อ 311
ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประกวดสามารถส่งใบสมัคร พร้อมผลงานทางอีเมล [email protected]

#กอช #กองทุนการออมแห่งชาติ #ออมเงิน #หนังสั้น #ชิงรางวัล #เกษียณสุขใจ #คุณออม #รัฐช่วยออม #คุณได้บำนาญ

🔈กำหนดการตรวจ ATK สำหรับคณะครู บุคลากร ผู้ประกอบการร้านค้าในโรงอาหาร และนักเรียน โรงเรียนสิริรัตนาธร⏰ในวันจันทร์ที่ 29 พ...
22/11/2021

🔈กำหนดการตรวจ ATK สำหรับคณะครู บุคลากร ผู้ประกอบการร้านค้าในโรงอาหาร และนักเรียน โรงเรียนสิริรัตนาธร
⏰ในวันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564

🔈กำหนดการตรวจ ATK สำหรับคณะครู บุคลากร ผู้ประกอบการร้านค้าในโรงอาหาร และนักเรียน โรงเรียนสิริรัตนาธร

⏰ในวันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 (เป็นการตรวจแล้วกลับไปรอผลที่บ้าน)
📍 โรงเรียนสิริรัตนาธร (ตามตารางกำหนดการแต่ละระดับชั้นและห้องเรียน)
⚠️ปล. เพื่อลดความแออัด อนุญาตให้นักเรียนเข้าโรงเรียนก่อนเวลาที่กำหนด 30 นาที ‼️ อนุญาตให้เข้าได้เฉพาะ นักเรียน 1 คน ต่อผู้ปกครอง 1 คน เท่านั้น‼️ แต่ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองภายในสถานที่ตรวจได้ (เพื่อเว้นระยะห่างทางสังคมและป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19)

กรณีเป็นพี่น้องที่ต้องมาในรอบเดียวกัน ให้ยื่นคำร้องนี้ภายในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564
🌏บันทึกคำร้อง : ขอเปลี่ยนรอบการตรวจ ATK สำหรับกรณีเป็นพี่น้อง เพื่อให้เข้าตรวจ ATK ในรอบเดียวกัน ได้ที่ลิ้งค์ https://forms.gle/uRD9eNgeHU7BWgGc7

🧚🏻‍♀️🧚🏻‍♀️ การแต่งกาย 🧚🏻‍♀️🧚🏻‍♀️
สำหรับนักเรียน = ชุดนักเรียน // ชุดพละ // ชุดคณะสี
สำหรับผู้ปกครอง = ชุดสุภาพ (ไม่สวมกางเกงขาสั้นหรือกระโปรงสั้น)

✅เอกสารที่ต้องเตรียม ดังนี้
1.บัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน ((ฉบับจริง))
2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน
3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง พร้อมให้ผู้ปกครอง เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง ⚠️กรณีสำหรับนักเรียนอายุต่ำกว่า 15 ปี
4.บันทึกคัดกรองเพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
ดาว์โหลดได้ที่ลิงค์นี้ : https://drive.google.com/file/d/1dxDz3Y-1lgZ1KClXXusIvNdUq7XAgQQm/view?usp=sharing

.
☎️ หากมีข้อสงสัยใด ๆ ต้องการสอบถามเพิ่มเติม
ติดต่อได้โดยตรงที่ งานกิจการนักเรียน โทร.023961984 กด 5
.
📚 ข้อมูลโดย : #งานกิจการนักเรียน #งานสุขภาพและอนามัย

18/11/2021

การเตรียมความพร้อมเพื่อการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนสิริรัตนาธร ตามมาตรการ 7 มาตรการเข้มงวด 6 มาตรการหลัก และ 6 มาตรการเสริม

Photos from Sirirattanathorn School's post
18/11/2021

Photos from Sirirattanathorn School's post

07/11/2021

⏰วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 #หยุดเรียนออนไลน์ 1วัน
สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3)

เนื่องจากนักเรียนเข้ารับวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2
ณ โรงเรียนสิริรัตนาธร (อาคาร 4 ชั้น 3)

07/11/2021

✨✨รวมลิ้งแบบลงข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการรับวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียนโรงเรียนสิริรัตนาธร

🔅1.แบบกรอกข้อมูล สำหรับนักเรียนที่ยังไม่เคยได้รับ วัคซีนเข็มที่ 1
🌍ลิ้งค์กรอกข้อมูล : https://forms.gle/JgWiPuw5cCmFJozb7
วันรับวัคซีน เข็มที่ 1 คือ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.00 - 16.00 น.

🔅2.แบบกรอกข้อมูล สำหรับยังไม่ได้รับวัคซีน อยู่ระหว่างติดโควิด-19 หรืออยู่ระหว่างรักษาตัว
🌍ลิ้งค์กรอกข้อมูล : https://forms.gle/Ya7Tq6ugSnanKDybA
วันรับวัคซีน คือ รอกำหนดจากโรงพยาบาลปิยะเวท

🔅3.แบบกรอกข้อมูล ขอเลื่อนการรับวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2
🌍ลิ้งค์กรอกข้อมูล : https://forms.gle/vCSKbJtBNcUTsVhS9

🔅4.แบบกรอกข้อมูล สำหรับนักเรียนที่ยังวัคซีนจากหน่วยงานอื่น ที่ไม่ใช่ของโรงเรียน
🌍ลิ้งค์กรอกข้อมูล : https://forms.gle/je9V3WKiBfQYarmg7

🔅5.แบบกรอกข้อมูล สำหรับนักเรียนที่ไม่ประสงค์รับวัตซีน
🌍ลิ้งค์กรอกข้อมูล : https://forms.gle/je9V3WKiBfQYarmg7

📮ข้อมูลจาก : งานกิจการนักเรียน และ งานอนามัยโรงเรียน
📞ติดต่อสอบถาม :
โรงพยาบาลปิยะเวท โทร. 021295555
โรงเรียนสิริรัตนาธร โทร. 023961984 กด 5

ที่อยู่

47 Soi Udomsuk 30 Khwaeng Bang Na, Khet Bang Na, Krung Thep Maha Nakhon 10260, Thailand
Bangkok
10260

เวลาทำการ

จันทร์ 06:00 - 18:00
อังคาร 06:00 - 18:00
พุธ 06:00 - 18:00
พฤหัสบดี 06:00 - 18:00
ศุกร์ 06:00 - 18:00

เบอร์โทรศัพท์

+6623961984

เว็บไซต์

www.srt.ac.th

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Sirirattanathorn Schoolผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Sirirattanathorn School:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ประกาศโรงเรียนสิริรัตนาธร เรื่อง การขยายระยะการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) ขณะนี้ยังมีการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนสิริรัตนาธรจึงขอประกาศการขยายเวลาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ (Online) ไปจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2565
การแข่งขันกีฬาวูซู ประเภทยุทธลีลาราชสีห์ Traditional ภาคพื้นโบราณ(ทีมหญิง) ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 “มกรเกมส์” รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 1 ณโรงเรียนเทศบาล2 (วัดใหม่ท่าพาณิชย์) จังหวัดปราจีนบุรี ลูกสิริรัตนาธร นางสาวนทติมา ยะระเชิด และ นางสาวน้ำทิพย์ ค้องอ้อย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 ร่วมด้วยศิษย์เก่า นางสาวฑิตยา โพธิกัลยา สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง เป็นตัวแทนภาค 1 จังหวัดกรุงเทพมหานคร ไปแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 47 “ศรีสะเกษเกมส์” ระหว่างวันที่ 5 - 25 มีนาคม 2565 ณ จังหวัดศรีสะเกษ
พบกันวันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 15.30 น. 🥳 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ของโรงเรียนสิริรัตนาธร🍭🍬🎈 ผ่านทาง YouTube ช่อง srt channel เปิดหน้าจอไว้รอลุ้นรับของขวัญนะคะ
16 มกราคม 2565 ขอเรียนเชิญผู้ปกครองทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมวันพบครูของลูก ในรูปแบบออนไลน์ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงศึกษาธิการ (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)
ประกาศโรงเรียนสิริรัตนาธร เรื่อง การขยายเวลาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ (Online) ไปจนถึงวันที่ 14 มกราคม 2565 และเปิดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบชั้นเรียน (Onsite) ลักษณะผสมผสาน (Hybrid Learning) โดยการสลับวันเรียนเป็นเลขที่คี่และเลขที่คู่ ในวันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565
ประกาศโรงเรียนสิริรัตนาธร เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ (Online) ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2564 - 7 มกราคม 2565
📣กอช. ผนึกกำลัง กยศ. ส่งเสริมเยาวชนวางแผนการออมเงินเพื่ออนาคต เชิญชวนน้องๆ นักเรียน นักศึกษา ผู้กู้ยืมเงินได้เริ่มต้นออมเงินและรู้จักการวางแผนการเงินในระยะยาว 💸💸💸โดยผู้กู้ยืมที่อยู่ระหว่างการศึกษาสามารถนำส่งเงินออมสะสม ขั้นต่ำครั้งละ 50 บาท สามารถนำไปสะสมชั่วโมงจิตสาธารณะได้ 1 ชั่วโมง พร้อมรับเงินสมทบจากรัฐ 50% (ตามเงื่อนไขที่ กอช. กำหนด) สำหรับน้องๆ ที่สนใจ สามารถตรวจสอบสิทธิก่อนการสมัครได้ที่ แอป “กอช.” หรือเว็บไซต์ กอช. www.nsf.or.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนเงินออม โทร. 02-049-9000 ขอบคุณข้อมูลจาก รายการ สูงวัยวาไรตี้ ช่วงเป๋าตุง สูงวัย ออกอากาศเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 📌รับชมรายละเอียดคลิก https://fb.watch/9YXyFbqqzl/
นางสาวไอรินลดา ศรีอากาศไกรแสง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/10 สามารถคว้าเหรียญรางวัลมาฝากชาวสิริรัตนาธร จากการแข่งขันคาราเต้โดชิงแชมป์เอเชีย