สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา

สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา ( Institute of Preventive Medicine - IPM ) มีภารกิจในการฝึกอบรมด้านเวชศาสตร์ป้องกัน และประสานงานกับหน่วยฝึกอบรมอื่นด้านเวชศาสตร์ป้องกัน ให้เกิดการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในประชาชน ทั้งนี้ ในระยะแรกนี้สถาบันมีการฝึกอบรมหลักด้านเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว (Travel Medicine)

เปิดเหมือนปกติ

📢 ประชาสัมพันธ์จากสถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา📢 🚦🚗✈️ รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน✈️🚗 🚦        สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน 🌟 แข...
21/08/2020

📢 ประชาสัมพันธ์จากสถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา📢
🚦🚗✈️ รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน✈️🚗 🚦
สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน
🌟 แขนงเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว จำนวน 5 อัตรา
🌟 แขนงเวชศาสตร์การจราจร จำนวน 4 อัตรา
รอบที่ 1 ประจำปีการฝึกอบรม 2564
⏱ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม - 30 กันยายน 2563
👉รายละเอียดเพิ่มเติม โปรดแสกน Qr Code หรือ คุณพรรณวรท ภูเวียง โทร. 098-828-6805 , คุณจันจิรา ชินศรี โทร. 081-734-6345

ขอประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกำหนดการอบรมการดูแลนักเดินทางและท่องเที่ยวสำหรับผู้ประกอบการการท่องเที่ยววันที่ 8 – 10 กรกฎาคม...
02/07/2020

ขอประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกำหนดการอบรมการดูแลนักเดินทางและท่องเที่ยวสำหรับผู้ประกอบการการท่องเที่ยว
วันที่ 8 – 10 กรกฎาคม 2563
ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น พลัส แวนดา แกรนด์ จังหวัดนนทบุรี

01/07/2020
ด่านควบคุมโรค ด่านแรกต้านโควิด-19

ตัวแทนแพทย์จากด่านควบคุมโรค "นพ.กติกา อรรฆศิลป์" ที่ทำงานจริง ณ สนามบินสุวรรณภูมิ มาเปิดเผยถึงเบื้องหลัง และเรื่องเล่าต่างๆ ในการทำงานแบบทุกขั้นตอน รวมทั้งคำแนะนำต่างๆ สำหรับผู้ที่กำลังจะเดินทางไปต่างประเทศในอนาคตอันใกล้นี้ เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเอง

#Travelmedicine
#HITAPTHAILAND

Credit : hitap thai

จากการระบาดของโรคโควิด-19 ปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อทั่วโลกทะลุ 10 ล้านคนไปแล้ว แต่กับประเทศไทยแล้ว ตัวเลขผู้ติ.....

26/06/2020

เรามาทำหน้ากากอนามัยด้วยตนเองกันเถอะ ..
#covid19
#วิธีป้องกัน

ประชาสัมพันธ์ภายใน กรมควบคุมโรค
26/06/2020

ประชาสัมพันธ์ภายใน กรมควบคุมโรค

วันนี้ (25 มิถุนายน 2563) ตู้ปันสุขกรมควบคุมโรค รับแล้วส่งต่อ วันนี้ได้นำไปเติมตู้ปันสุข จำนวน 2 ตู้ ตู้ปันสุข จุดที่ 1 ตลาดยายถม ทางเข้าวัดเพลง ต.ไทรม้า จ.นนทบุรี และตู้ปันสุข จุดที่ 2 หมู่บ้าน โกเด้นทาวน์ หมู่ 6 วัดไทรม้าเหนือ จ.นนทบุรี และกรมควบคุมโรค ยังรับและส่งต่อ ณ บริเวณหน้า 7-11 กรมควบคุมโรค ร่วมแบ่งปันรับแล้วส่งต่อไปด้วยกัน ขอขอบคุณธารน้ำใจจากพี่น้องชาวกรมควบคุมโรค โดยในวันนี้ สถาบันเวชศาสตร์ปัองกันศึกษา ร่วมเป็นเจ้าภาพในการส่งมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค และขอขอบคุณ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทยจำกัด ที่สนับสนุนรถยนต์โตโยต้าเคียงคู่ไทย สู้ภัย COVID-19 ตลอดภารกิจ

📢..ประกาศผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผลขอให้ผู้สอบคัดเลือกในตำแหน่ง...
23/06/2020

📢..ประกาศผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผล

ขอให้ผู้สอบคัดเลือกในตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
และประเมินผล ลำดับที่ 1 มารายงานตัวในวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 ที่กลุ่มประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผล สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา อาคาร 1 ชั้น 1 สถาบันบำราศนราดูร ในเวลา 08.30 น.

22/06/2020

ประกาศ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
ทางเราจะประกาศผลรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ในวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ค่ะ

ขอบคุณค่ะ🙏

วันที่ 22 มิถุนายน 2563 นายแพทย์อภิชาต วชิรพันธ์ : ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา พร้อมด้วยบุคคลากรสถาบันเวชศาสต...
22/06/2020

วันที่ 22 มิถุนายน 2563 นายแพทย์อภิชาต วชิรพันธ์ : ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา พร้อมด้วยบุคคลากรสถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา ร่วมประกาศเจตนารมณ์ด้านส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษย์ชน ประจำปีงบประมาณ 2563

สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษาขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ต...
16/06/2020

สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา
ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผล ตามรายชื่อ ดังนี้ค่ะ

15/06/2020

ประกาศสำหรับผู้ที่สมัครตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
ทางเราจะประกาศผลรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ในวันที่ 16 มิถุนายน 2563 ค่ะ

ขอบคุณค่ะ🙏

📢📢 ประชาสัมพันธ์ 📢📢 รับสมัครตำแหน่ง นักวิชาการสธารณสุข จำนวน ๑ อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8-14 มิถุนายน 2563✨ท่านที...
08/06/2020

📢📢 ประชาสัมพันธ์ 📢📢
รับสมัครตำแหน่ง นักวิชาการสธารณสุข จำนวน ๑ อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8-14 มิถุนายน 2563

✨ท่านที่สนใจโปรดแสกน Qr Code ใบสมัครและรายละเอียดตามรายละเอียดด้านล่างได้เลยค่ะ

📢📢 ประชาสัมพันธ์ 📢📢ท่านใดที่สนใจมีความประสงค์ลงชื่อเพื่อเเสดงความจำนงในการสอบเพื่อหนังสืออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญ...
23/04/2020
ลงชื่อเพื่อเเสดงความจำนงในการสอบเพื่อหนังสืออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประ

📢📢 ประชาสัมพันธ์ 📢📢

ท่านใดที่สนใจมีความประสงค์ลงชื่อเพื่อเเสดงความจำนงในการสอบเพื่อหนังสืออนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การจราจร

⏱วันนี้ - 25 เมษายน 2563 สามารถลงชื่อได้ทาง google forms ที่เเนบมาพร้อมนี้..

https://docs.google.com/forms/d/1dzwvCoCckMoaHWLQaJHvHb8aWqf5yxQNV2IojFw-Y44/edit

วันนี้ - 15 เมษายน 2563

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน รอบที่ 2 ประจำปีการฝีกอบรม 2563 สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การจราจร...
23/04/2020

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน รอบที่ 2 ประจำปีการฝีกอบรม 2563 สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การจราจร ดังรายนามต่อไปนี้..

📢 ประชาสัมพันธ์จากสถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา📢✈️🚗 รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน 🚗✈️สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การเดินทาง...
02/04/2020

📢 ประชาสัมพันธ์จากสถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา📢
✈️🚗 รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน 🚗✈️
สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว
🌟 จำนวน 1 อัตรา
รอบพิเศษ ประจำปีการฝึกอบรม 2563

⏱ ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 เมษายน 2563

👉รายละเอียดเพิ่มเติม โปรดแสกน Qr Code หรือ คุณพรรณวรท ภูเวียง โทร. 096-946-5451 , คุณจันจิรา ชินศรี โทร. 081-734-6345

“วิ่งเพื่อความปลอดภัยของคนเดินถนน Run for Road Users Safety”📅 วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2563 ณ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนท...
12/02/2020

“วิ่งเพื่อความปลอดภัยของคนเดินถนน Run for Road Users Safety”

📅 วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2563 ณ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
เวลา 05.00 น. ถึง 09.00 น.

🏃‍ประเภทการวิ่ง 🏃‍
- Mini Marathon 10 Km. >>>>> 500 บาท
(เสื้อ, เหรียญที่ระลึก และBIB)***
- Fun Run 5 Km. >>>>> 500 บาท
(เสื้อ, เหรียญที่ระลึก และBIB)

🏅ประเภทการแข่งขัน🏅
ถ้วยรางวัล 🏆 ระยะ 10 KM ***
✅ Overall อันดับ 1-5 ชาย 🏆🏆🏆
✅ Overall อันดับ 1-5 หญิง 🏆🏆🏆

สมัครได้เลย 2 ช่องทางนี้
1. https://forms.gle/rrnB1hPp5w2P32zn6
2. https://www.fanaticrun.com/index.php?/home
💻 สอบถามเพิ่มเติมโทร 08 9691 3705 / 08 0983 2302
https://www.facebook.com/RunforRoadUsersSafety/
🚫ปิดรับสมัคร : 29 กุมภาพันธ์ 2563 ( เวลา 23.59 น.)

เสื้อสวยๆมาแล้วจ้าา ใครลงระยะไหน มาสมัครกันเลยยย.

“วิ่งเพื่อความปลอดภัยของคนเดินถนน Run for Road Users Safety”

📅 วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2563 ณ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
เวลา 05.00 น. ถึง 09.00 น.

🏃‍ประเภทการวิ่ง 🏃‍
- Mini Marathon 10 Km. >>>>> 500 บาท
(เสื้อ, เหรียญที่ระลึก และBIB)***
- Fun Run 5 Km. >>>>> 500 บาท
(เสื้อ, เหรียญที่ระลึก และBIB)

🏅ประเภทการแข่งขัน🏅
ถ้วยรางวัล 🏆 ระยะ 10 KM ***
✅ Overall อันดับ 1-5 ชาย 🏆🏆🏆
✅ Overall อันดับ 1-5 หญิง 🏆🏆🏆

สมัครได้เลย 2 ช่องทางนี้
1. https://forms.gle/rrnB1hPp5w2P32zn6
2. https://www.fanaticrun.com/index.php?/home
💻 สอบถามเพิ่มเติมโทร 08 9691 3705 / 08 0983 2302
https://www.facebook.com/RunforRoadUsersSafety/
🚫ปิดรับสมัคร : 29 กุมภาพันธ์ 2563 ( เวลา 23.59 น.)

วันที่ 27 - 31 มกราคม 2563 สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา ได้จัดการอบรมด้านเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวระดับกลาง (Inter...
03/02/2020

วันที่ 27 - 31 มกราคม 2563 สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา ได้จัดการอบรมด้านเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวระดับกลาง (Intermediate Course for Travel Medicine: February course) ณ โรงแรมเบสเวสเทิร์น พลัส แวนด้า แกรนด์ จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแพทย์ประจำบ้านบุคลากรทางการแพทย์ บุคลากรสาธารณสุข และผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้ความเข้าใจด้านเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น

วันที่ 27 - 31 มกราคม 2563 สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา ได้จัดการอบรมด้านเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวระดับกลาง (Intermediate Course for Travel Medicine: February course) ณ โรงแรมเบสเวสเทิร์น พลัส แวนด้า แกรนด์ จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแพทย์ประจำบ้านบุคลากรทางการแพทย์ บุคลากรสาธารณสุข และผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้ความเข้าใจด้านเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น

📢 ประชาสัมพันธ์จากสถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา📢✈️🚗 รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน 🚗✈️สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การเดินท...
24/01/2020

📢 ประชาสัมพันธ์จากสถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา📢
✈️🚗 รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน 🚗✈️
สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว
🌟 จำนวน 1 อัตรา
รอบที่ 2 ประจำปีการฝึกอบรม 2563

⏱ ตั้งแต่วันที่ 3 - 28 กุมภาพันธ์ 2563

👉รายละเอียดเพิ่มเติม โปรดแสกน Qr Code หรือ คุณพรรณวรท ภูเวียง โทร. 096-946-5451 , คุณจันจิรา ชินศรี โทร. 081-734-6345

📢 ประชาสัมพันธ์จากสถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา📢🚦🚗 รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน🚗 🚦สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การจราจร จำน...
24/01/2020

📢 ประชาสัมพันธ์จากสถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา📢
🚦🚗 รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน🚗 🚦
สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การจราจร จำนวน 2 อัตรา
รอบที่ 2 ประจำปีการฝึกอบรม 2563

⏱ ตั้งแต่วันที่ 3 - 28 กุมภาพันธ์ 2563

👉รายละเอียดเพิ่มเติม โปรดแสกน Qr Code หรือ คุณพรรณวรท ภูเวียง โทร. 096-946-5451 , คุณจันจิรา ชินศรี โทร. 081-734-6345

🏃‍♂️🏃‍♀️ขอเชิญร่วมวิ่งเพื่อความปลอดภัยของคนใช้ถนน #RunForRoadUserSafetyวันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2563 ณ กระทรวงสาธารณสุขFu...
23/01/2020

🏃‍♂️🏃‍♀️ขอเชิญร่วมวิ่งเพื่อความปลอดภัยของคนใช้ถนน #RunForRoadUserSafety
วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2563 ณ กระทรวงสาธารณสุข
Fun Run 5 Km. 500 บาท
Mini marathon 10 Km. 500 บาท
VIP เลือกวิ่งได้ทุกระยะ 1000 บาท

สมัครได้แล้ว วันนี้👇👇👇 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjFKwjZY6DSVGMiRFBaZViyy9bocJ9o_5BVtT5R8wTVLHJXw/viewform

นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้เยี่ยมบูธประชาสัมพันธ์เวชศาสตร์การจราจรฯ นำโดยนายแพทย์สุวรรณชัย ...
06/01/2020

นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้เยี่ยมบูธประชาสัมพันธ์เวชศาสตร์การจราจรฯ นำโดยนายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมควบคุมโรค และ นายแพทย์อภิชาต วชิรพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา ได้แนะนำและประชาสัมพันธ์เวชศาสตร์การจราจรในการ "ประชุมสัมมนามหานครปลอดภัย ปลอดอุบัติภัยทางถนน และการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขต" ในวันที่ 23 ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ๖ ชั้น ๕โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา
ศูนย์ราชการและคอนวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้เยี่ยมบูธประชาสัมพันธ์เวชศาสตร์การจราจรฯ นำโดยนายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมควบคุมโรค และ นายแพทย์อภิชาต วชิรพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา ได้แนะนำและประชาสัมพันธ์เวชศาสตร์การจราจรในการ "ประชุมสัมมนามหานครปลอดภัย ปลอดอุบัติภัยทางถนน และการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขต" ในวันที่ 23 ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ๖ ชั้น ๕โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา
ศูนย์ราชการและคอนวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

📢สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา กรมควบคุมโรคขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมด้านเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเท...
03/01/2020

📢สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา กรมควบคุมโรค
ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรม
ด้านเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวระดับกลาง (Intermediate Course for Travel Medicine: February course) ประจำปี 2563 จำนวน ๑๙ ท่าน ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกดังกล่าว ดำเนินการตอบรับเข้ารับการอบรมฯ ผ่านทาง QR Code ที่ปรากฏนี้
⏱ ภายในวันที่ 15 มกราคม 2563
**หากไม่ตอบรับตามวันและเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าสละสิทธิ**

นายแพทย์อภิชาต วชิรพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา , แพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว และเจ้า...
24/12/2019

นายแพทย์อภิชาต วชิรพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา , แพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว และเจ้าหน้าที่สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษาได้ศึกษาดูงานประชุมเชิงปฏิบัติการควบคุมป้องกันโรคช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ ณ จังหวัดเชียงราย
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้แพทย์ประจำบ้าน
บุคลากรทางการแพทย์และทางการสาธารณสุข มีความรู้ความเข้าใจด้านระบบการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค
และภัยสุขภาพของงานด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับเวชศาสตร์การเดินทาง
และท่องเที่ยว ตลอดจนได้เรียนรู้การดูแลสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวในสถานพยาบาล
ที่เกี่ยวข้องกับเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว ณ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศพรมแดนเชียงของ,โรงพยาบาลเชียงของ ,ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศแม่สาย,โรงพยาบาลแม่สาย ,โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง,ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง

นายแพทย์อภิชาต วชิรพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา , แพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว และเจ้าหน้าที่สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษาได้ศึกษาดูงานประชุมเชิงปฏิบัติการควบคุมป้องกันโรคช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ ณ จังหวัดเชียงราย
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้แพทย์ประจำบ้าน
บุคลากรทางการแพทย์และทางการสาธารณสุข มีความรู้ความเข้าใจด้านระบบการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค
และภัยสุขภาพของงานด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับเวชศาสตร์การเดินทาง
และท่องเที่ยว ตลอดจนได้เรียนรู้การดูแลสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวในสถานพยาบาล
ที่เกี่ยวข้องกับเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว ณ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศพรมแดนเชียงของ,โรงพยาบาลเชียงของ ,ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศแม่สาย,โรงพยาบาลแม่สาย ,โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง,ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง

🎄 Collection ปีใหม่ 🎄 สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษามาแล้วค่าาา 🎉🎊ฝากกดไลค์ 👍 กดแชร์ ⤴️ ให้พวกเราสถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษ...
11/12/2019

🎄 Collection ปีใหม่ 🎄 สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษามาแล้วค่าาา 🎉🎊
ฝากกดไลค์ 👍 กดแชร์ ⤴️ ให้พวกเราสถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษาด้วยนะคะ

ชมอัลบั้ม Collection ปีใหม่ ได้ที่ Link นี้เลยค่ะ
Link : https://www.facebook.com/pg/InstituteofPreventiveMedicine/photos/?tab=album&album_id=2890054747693841

#สวัสดีปีใหม่เจ้าหน้าที่สุขใจในบ้านคร.
#ขาวยีนส์ที่นี่กรมควบคุมโรค
#สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา

🎄 Collection ปีใหม่ สวปศ. 🎄
11/12/2019

🎄 Collection ปีใหม่ สวปศ. 🎄

📣📣 สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษาขอเชิญชวนเข้าร่วมการอบรมด้านเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวระดับกลาง(Intermediate Course ...
06/12/2019

📣📣 สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษาขอเชิญชวนเข้าร่วมการอบรมด้านเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวระดับกลาง
(Intermediate Course for Travel Medicine: February course) ระหว่างวันที่ 27 - 31 มกราคม 2563
📍 ณโรงแรมเบส เวสเทิร์น พลัส แวนด้า แกรนด์ จังหวัดนนทบุรี
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแพทย์ประจำบ้าน บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข และผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้ความเข้าใจด้านเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวและได้รับรู้เรื่องโรคและภัยทางสุขภาพที่เกิดขึ้นในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว และใช้เป็นข้อมูลในการเฝ้าระวัง คัดกรองและวินิจฉัย รวมทั้งดูแลโรคในนักเดินทางท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

👉 ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมสามารถแสกน Qr Code หรือสอบถามรายละเอียดที่เบอร์ติดต่อด้านล่างนี้.. 🙂

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนานวัตกรรมและวิชาการด้านเวชศาสตร์ป้องกันและควบคุมโรค ครั้งทื่ 1/2563 ระ...
06/12/2019

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนานวัตกรรมและวิชาการด้านเวชศาสตร์ป้องกันและควบคุมโรค ครั้งทื่ 1/2563 ระหว่างวันที่ 2 - 4 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมเทวราช จังหวัดน่าน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ ติดตามการขับเคลื่อนผลงานวิชาการ และนำเสนอ โครงร่างและผลงานวิจัย นวัตกรรมด้านเวชศาสตร์ป้องกันและควบคุมโรค ที่สามารถนำมาเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ให้เป็นต้นแบบการปฏิบัติงานด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ทั้งส่วนกลาง ภูมิภาค และเครือข่ายทุกภาคส่วน ให้สอดคล้องครอบคลุมสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคต

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนานวัตกรรมและวิชาการด้านเวชศาสตร์ป้องกันและควบคุมโรค ครั้งทื่ 1/2563 ระหว่างวันที่ 2 - 4 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมเทวราช จังหวัดน่าน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ ติดตามการขับเคลื่อนผลงานวิชาการ และนำเสนอ โครงร่างและผลงานวิจัย นวัตกรรมด้านเวชศาสตร์ป้องกันและควบคุมโรค ที่สามารถนำมาเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ให้เป็นต้นแบบการปฏิบัติงานด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ทั้งส่วนกลาง ภูมิภาค และเครือข่ายทุกภาคส่วน ให้สอดคล้องครอบคลุมสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคต

📣🚗📣 สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา ประกาศรับสมัคร พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา
18/10/2019

📣🚗📣 สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา
ประกาศรับสมัคร พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา

📣 - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก แพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว และ แขนงเว...
16/10/2019

📣 - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก แพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว และ แขนงเวชศาสตร์การจราจร รอบที่ 1 ประจำปีการฝึกอบรม 2563

ขอแสดงความยินดี กับนายแพทย์อภิชาต วชิรพันธ์ ในโอกาสได้รับตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา กรมควบคุมโรค กระท...
11/10/2019

ขอแสดงความยินดี กับนายแพทย์อภิชาต วชิรพันธ์
ในโอกาสได้รับตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข👏👏

📢 ประชาสัมพันธ์จากสถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา📢 🚦🚗 รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน🚗 🚦สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน 🌟 แขนงเวชศาสตร์การจราจร ...
15/08/2019

📢 ประชาสัมพันธ์จากสถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา📢
🚦🚗 รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน🚗 🚦
สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน
🌟 แขนงเวชศาสตร์การจราจร จำนวน 5 อัตรา
🌟 แขนงเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว จำนวน 5 อัตรา
รอบที่ 1 ประจำปีการฝึกอบรม 2563

⏱ ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม - 15 กันยายน 2562

👉รายละเอียดเพิ่มเติม โปรดแสกน Qr Code หรือ คุณพรรณวรท ภูเวียง โทร. 096-946-5451 , คุณจันจิรา ชินศรี โทร. 081-734-6345

กระทรวงสาธารณสุข
18/07/2019

กระทรวงสาธารณสุข

สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา ได้จัดการอบรมปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้านแขนงเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว ประจำปี 2562 โดยมีว...
26/06/2019

สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา ได้จัดการอบรมปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้านแขนงเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนการสอนประจำปีการฝึกอบรม 2562 และเพื่อแสดงความเคารพของศิษย์ต่ออาจารย์ รวมถึงการสร้างขวัญกำลังใจ สร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างอาจารย์ บุคลากรสถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษาและแพทย์ประจำบ้าน ระหว่างวันที่ 13 - 14 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมชัชลินา 6 สถาบันบำราศนราดูร

สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา ได้จัดการอบรมปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้านแขนงเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนการสอนประจำปีการฝึกอบรม 2562 และเพื่อแสดงความเคารพของศิษย์ต่ออาจารย์ รวมถึงการสร้างขวัญกำลังใจ สร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างอาจารย์ บุคลากรสถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษาและแพทย์ประจำบ้าน ระหว่างวันที่ 13 - 14 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมชัชลินา 6 สถาบันบำราศนราดูร

สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา จัดการอบรมการดูแลนักเดินทางและท่องเที่ยวสำหรับผู้ประกอบการการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบา...
26/06/2019

สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา จัดการอบรมการดูแลนักเดินทางและท่องเที่ยวสำหรับผู้ประกอบการการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการให้บริการด้านการนำเที่ยว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้และเตรียมความพร้อมแก่ผู้ประกอบการในด้านโรคและภัยสุขภาพในนักเดินทางและท่องเที่ยวให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และสามารถช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจากโรคและภัยสุขภาพที่มาจากการเดินทางและท่องเที่ยวในเบื้องต้นได้ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นแก่นักเดินทางและท่องเที่ยวได้ ระหว่างวันที่ 10 - 12 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมคาราเวล เฮาส์ โฮเทลแลนด์เซอร์วิซอพาร์ทเม้นท์ ศรีราชา จ.ชลบุรี

สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา จัดการอบรมการดูแลนักเดินทางและท่องเที่ยวสำหรับผู้ประกอบการการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการให้บริการด้านการนำเที่ยว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้และเตรียมความพร้อมแก่ผู้ประกอบการในด้านโรคและภัยสุขภาพในนักเดินทางและท่องเที่ยวให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และสามารถช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจากโรคและภัยสุขภาพที่มาจากการเดินทางและท่องเที่ยวในเบื้องต้นได้ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นแก่นักเดินทางและท่องเที่ยวได้ ระหว่างวันที่ 10 - 12 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมคาราเวล เฮาส์ โฮเทลแลนด์เซอร์วิซอพาร์ทเม้นท์ ศรีราชา จ.ชลบุรี

📢ประกาศเชิญชวนจากสถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา📢==========================สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษาขอประชาสัมพันธ์การอบรม...
24/06/2019

📢ประกาศเชิญชวนจากสถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา📢
==========================
สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษาขอประชาสัมพันธ์การอบรมด้านเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวระดับพื้นฐาน ประจำปี 2562 (Principle of Preventive Medicine and Travel Medicine: July course) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แพทย์ประจำบ้าน บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขมีความรู้และทักษะด้านเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น

โดยแบ่งเป็น 2 หัวข้อ
1. Travel Medicine Part
ระหว่างวันที่ 22 – 26 กรกฎาคม 2562 ณ แคนทารี เบย์ โฮเทล & เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี
2. Preventive Medicine Part
ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน

👉 ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมสามารถแสกน Qr Code หรือสอบถามรายละเอียดที่เบอร์ติดต่อด้านล่างนี้.. 🙂

วันที่ 10 เมษายน 2562 ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษาและเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ ได้เข้าร่วม “งานมหาสงกรานต์ สาดสุขท...
11/04/2019

วันที่ 10 เมษายน 2562 ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษาและเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ ได้เข้าร่วม “งานมหาสงกรานต์ สาดสุขทุกวัย วิถีไทย คร.” และร่วมขบวนแห่ทีมท่านรองอธิบดีนายแพทย์อัษฎางค์ รวยอาจิณและสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้บริหาร ณ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ที่อยู่

Bangkok

ข้อมูลทั่วไป

สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา กรมควบคุมโรค, 88/21 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

025903726-7

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด