ศูนย์ กศน.เขตภาษีเจริญ

ศูนย์ กศน.เขตภาษีเจริญ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ
(1)

เปิดเหมือนปกติ

กศน.เขตภาษีเจริญ นำโดยนางสาวมาลี ธัญธนนนท์ ผู้อำนวยการ กศน.เขตสัมพันธวงศ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.เขตภาษีเจ...
22/10/2020

กศน.เขตภาษีเจริญ นำโดยนางสาวมาลี ธัญธนนนท์ ผู้อำนวยการ กศน.เขตสัมพันธวงศ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.เขตภาษีเจริญ พร้อมด้วยคณะบุคลากรครู กศน.เขตภาษีเจริญ ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสา "ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา" ถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 และเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2563

กิจกรรมดังกล่าว ได้มีการดำเนินการทำความสะอาด อาคารอนุสรณ์ 38 ปี ชั้นดาดฟ้า และดำเนินการปรับแต่งภูมิทัศน์ให้สวยงาม และเตรียมแปลงเพาะปลูกสำหรับปลูกกล้าพันธ์ุไม้ในอนาคตต่อไป

วันที่ 22 ตุลาคม 2563
ณ อาคารอนุสรณ์ 38 ปี ชั้น 5 กศน.เขตภาษีเจริญ แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

กศน.เขตภาษีเจริญเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่📝ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 25631. ระดับประถมศึกษา2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น3. ระดับ...
19/10/2020

กศน.เขตภาษีเจริญ

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่📝
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

1. ระดับประถมศึกษา
2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

(เอกสารการรับสมัคร ดังรูปภาพ)
เปิดรับสมัครวันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2563✨

สมัครด้วยตนเอง : ศูนย์ กศน.เขตภาษีเจริญ ชั้น 4
อาคารอนุสรณ์ 38 ปี
(โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม)

ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อ📞
02-4102638-9, 080-600-7100,
087-019-8322
ID LINE : 0870198322

***เปิดรับสมัครทุกวัน***
***ไม่เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์***

กศน.เขตภาษีเจริญ : http://www.phasicharoen-nfe.com/index.php

กศน.เขตภาษีเจริญ โดยคณะบุคลากรครู กศน.เขตภาษีเจริญ ดำเนินการจัดพิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เพ...
18/10/2020

กศน.เขตภาษีเจริญ โดยคณะบุคลากรครู กศน.เขตภาษีเจริญ ดำเนินการจัดพิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อให้ความรู้ และแนะนำแนวทางการเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบปลาย ในวันที่ 24 - 25 ตุลาคม 2563 โดยนางสาวมาลี ธัญธนนนท์ ผอ.กศน.เขตสัมพันธวงศ์ รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.เขตภาษีเจริญ มอบหมายให้ นางสาวพรยุพิน จิตจักร์ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้สำหรับแนวทางการเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบปลายภาคฯ

ในการนี้ กศน.เขตภาษีเจริญ ได้รับความอนุเคราะห์จากมหาวิทยาลัย/วิทยาลัย ในการแนะนำแนวทางการศึกษาต่อสำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2563 ดังนี้
1.มหาวิทยาลัยเอเชีย อาคเนย์
2.วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน
3.วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี
4.วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการ ราชดำเนิน
5.วิทยาลัยเทคโนโลยี วิบูลย์บริหารธุรกิจ

วันที่ 18 ตุลาคม 2563
ณ หอประชุมโรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

กศน.เขตภาษีเจริญ ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 1 ประจำปี 25...
11/10/2020

กศน.เขตภาษีเจริญ ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

วันที่ 11 ตุลาคม 2563
ณ สนามสอบโรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

กศน.เขตภาษีเจริญเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่📝***พรุ่งนี้ก็เปิดรับสมัคร***ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 25631. ระดับประถมศึกษา2. ร...
09/10/2020

กศน.เขตภาษีเจริญ
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่📝

***พรุ่งนี้ก็เปิดรับสมัคร***

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

1. ระดับประถมศึกษา
2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

(เอกสารการรับสมัคร ดังรูปภาพ)
เปิดรับสมัครวันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2563✨

สมัครด้วยตนเอง : ศูนย์ กศน.เขตภาษีเจริญ ชั้น 4
อาคารอนุสรณ์ 38 ปี
(โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม)

ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อ📞
02-4102638-9, 080-600-7100,
087-019-8322
ID LINE : 0870198322

***เปิดรับสมัครทุกวัน***
***ไม่เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์***
กศน.เขตภาษีเจริญ : http://www.phasicharoen-nfe.com/index.php

กศน.เขตภาษีเจริญ  "ประชาสัมพันธ์"เรื่องการสอบ N - NET ครั้งที่ 1/2563ในวันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2563ณ สนามสอบโรงเร...
07/10/2020

กศน.เขตภาษีเจริญ
"ประชาสัมพันธ์"

เรื่องการสอบ N - NET ครั้งที่ 1/2563
ในวันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2563
ณ สนามสอบโรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

สิ่งที่นักศึกษาต้องเตรียมเข้าห้องสอบ มีดังนี้
1. การแต่งกาย
- นักศึกษาทั้งชาย และ หญิง แต่งกายด้วยชุดนักศึกษาเรียบร้อย
2. อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ
- ปากกาสีน้ำเงิน
- ดินสอ (ความเข้มระดับ 2B)
***(ห้ามใช้ดินสอ EE)***
- ยางลบ
- กบเหลาดินสอ (หากมี)
3. หลักฐานแสดงตนเข้าห้องสอบ
- บัตรประจำตัวประชาชน
- บัตรประจำตัวนักศึกษา
- บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ N - NET

หมายเหตุ : นักศึกษาควรเดินทางถึงสนามสอบก่อนเวลา 08.00 น. เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าห้องสอบ

กศน.เขตภาษีเจริญเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่📝ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 25631. ระดับประถมศึกษา2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น3. ระดับ...
05/10/2020

กศน.เขตภาษีเจริญ
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่📝

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

1. ระดับประถมศึกษา
2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

(เอกสารการรับสมัคร ดังรูปภาพ)
เปิดรับสมัครวันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2563✨

สมัครด้วยตนเอง : ศูนย์ กศน.เขตภาษีเจริญ ชั้น 4
อาคารอนุสรณ์ 38 ปี
(โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม)

ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อ📞
02-4102638-9, 080-600-7100,
087-019-8322
ID LINE : 0870198322

***เปิดรับสมัครทุกวัน***
***ไม่เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์***
กศน.เขตภาษีเจริญ : http://www.phasicharoen-nfe.com/index.php

คณะบุคลากรครู กศน.เขตภาษีเจริญ ร่วมต้อนรับ นางสาวมาลี ธัญธนนนท์ ผอ.กศน.เขตสัมพันธวงศ์ ในโอกาสเข้ารักษาการตำแหน่ง ผู้...
02/10/2020

คณะบุคลากรครู กศน.เขตภาษีเจริญ ร่วมต้อนรับ นางสาวมาลี ธัญธนนนท์ ผอ.กศน.เขตสัมพันธวงศ์ ในโอกาสเข้ารักษาการตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.เขตภาษีเจริญ

ในการนี้ นางสาวมาลี ธัญธนนนท์ และคณะบุคลากรครู กศน.เขตภาษีเจริญ ได้ร่วมสักการะพระประธานโรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม และสิ่งศักดิ์ประจำอาคารอนุสรณ์ 38 ปี

วันที่ 2 ตุลาคม 2563
ณ ศูนย์ กศน.เขตภาษีเจริญ แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

นางพรทิพย์ ศิริแตง ผอ.กศน.เขตภาษีเจริญ มอบหมายให้ นายวงศ์ธวัช ชื่นชม ครู ผู้ช่วย กศน.เขตภาษีเจริญ เข้าร่วมโครงการ...
30/09/2020

นางพรทิพย์ ศิริแตง ผอ.กศน.เขตภาษีเจริญ มอบหมายให้ นายวงศ์ธวัช ชื่นชม ครู ผู้ช่วย กศน.เขตภาษีเจริญ เข้าร่วมโครงการคลังความรู้ กศน. เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต สำนักงาน กศน.กทม.

วันที่ 28 - 29 กันยายน 2563
ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

กศน.เขตภาษีเจริญ นำโดยนางพรทิพย์ ศิริแตง ผอ.กศน.เขตภาษีเจริญ พร้อมด้วยคณะบุคลากรครู กศน.เขตภาษีเจริญ  เข้าร่วมโครงกา...
28/09/2020

กศน.เขตภาษีเจริญ นำโดยนางพรทิพย์ ศิริแตง ผอ.กศน.เขตภาษีเจริญ พร้อมด้วยคณะบุคลากรครู กศน.เขตภาษีเจริญ เข้าร่วมโครงการพัฒนาครูเพื่อเผยเเพร่ความรู้สู่ประชาชน เรื่อง "เรียนรู้กัญชาและกัญชงศึกษาอย่างชาญฉลาด" โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ปรเมศวร์ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.กทม. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก ดร.ปาน กิมปี ดร.ธนัทเทพ เธียรประสิทธิ์ และดร.จุรัญญา อ่อนล้อม เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้

โครงการดังกล่าวมีบุคลากรครู กศน.เขตภาษีเจริญ เข้าร่วมดังนี้
1.นางพรทิพย์ ศิริแตง
2.นางธนธรณ์ มาลี
3.นางพูลสุข ทรัพย์สมบูรณ์
4.นางสาวสมพิศ จันทร์หัวนา
5.นางสาวสุวรรณี ไพเราะห์
6.นางสาวสร้อยธิดา ปัญญา
7.นางสาววรัญญา โพธิกนิษฐ
8.นางสาวสุปราณี แจ้งกระจ่าง
9.นายทิฐินัย ศิริแตง
10.นางสาวกรจงกล นาคสัมฤทธิ์
11.นางสาวพรยุพิน จิตจักร์

วันที่ 28 - 29 กันยายน 2563
ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

กศน.เขตภาษีเจริญ นำโดยนางพรทิพย์ ศิริแตง ผอ.กศน.เขตภาษีเจริญ พร้อมด้วยคณะบุคลากรครู และนักศึกษา กศน.เขตภาษีเจริญ เ...
28/09/2020

กศน.เขตภาษีเจริญ นำโดยนางพรทิพย์ ศิริแตง ผอ.กศน.เขตภาษีเจริญ พร้อมด้วยคณะบุคลากรครู และนักศึกษา กศน.เขตภาษีเจริญ เข้าร่วมโครงการ 108 อาชีพ "กศน.สร้างงาน สร้างรายได้" โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

ภายในโครงการ กศน.เขตภาษีเจริญ ได้ร่วมจัดบูธเปิดสอนอาชีพการทำ "เต้าฮวยมะพร้าวอ่อน" ให้แก่ผู้ที่สนใจได้ศึกษาเรียนรู้และลองทำด้วยตนเอง ทั้งนี้ได้เกียรติจาก ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ ซึ่งได้เข้าเยี่ยมชมบูธ กศน.เขตภาษีเจริญ และได้ทดลองการทำเต้าฮวยมะพร้าวอ่อน อีกด้วย

ในการนี้ กศน.เขตภาษีเจริญ ได้ร่วมส่งนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่ง จำนวน 2 คน และส้มตำลีลาประกอบเพลงส้มตำ จำนวน 1 ทีม

นอกจากนี้ นางสาวกรจงกล นาคสัมฤทธิ์ ครู กศน.ตำบล/แขวง คลองขวาง เขตภาษีเจริญ ได้รับเชิญเข้าร่วมการแสดงชุดพหุวัฒนธรรม ในการแสดงรำพัดญี่ปุ่น อีกด้วย

ระหว่างวันที่ 25 - 27 กันยายน 2563
ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 2 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

กศน.เขตภาษีเจริญ นำโดยนางพรทิพย์ ศิริแตง ผอ.กศน.เขตภาษีเจริญ พร้อมด้วยคณะบุคลากรครู และนักศึกษา กศน.เขตภาษีเจริญ เ...
26/09/2020

กศน.เขตภาษีเจริญ นำโดยนางพรทิพย์ ศิริแตง ผอ.กศน.เขตภาษีเจริญ พร้อมด้วยคณะบุคลากรครู และนักศึกษา กศน.เขตภาษีเจริญ เข้าร่วมโครงการ 108 อาชีพ "กศน.สร้างงาน สร้างรายได้" โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

ภายในโครงการ กศน.เขตภาษีเจริญ ได้ร่วมจัดบูธเปิดสอนอาชีพการทำ "เต้าฮวยมะพร้าวอ่อน" ให้แก่ผู้ที่สนใจได้ศึกษาเรียนรู้และลองทำด้วยตนเอง ทั้งนี้ได้เกียรติจาก ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ ซึ่งได้เข้าเยี่ยมชมบูธ กศน.เขตภาษีเจริญ และได้ทดลองการทำเต้าฮวยมะพร้าวอ่อน อีกด้วย

ในการนี้ กศน.เขตภาษีเจริญ ได้ร่วมส่งนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่ง จำนวน 2 คน และส้มตำลีลาประกอบเพลงส้มตำ จำนวน 1 ทีม

นอกจากนี้ นางสาวกรจงกล นาคสัมฤทธิ์ ครู กศน.ตำบล/แขวง คลองขวาง เขตภาษีเจริญ ได้รับเชิญเข้าร่วมการแสดงชุดพหุวัฒนธรรม ในการแสดงรำพัดญี่ปุ่น อีกด้วย

ระหว่างวันที่ 25 - 27 กันยายน 2563
ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 2 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

กศน.เขตภาษีเจริญ เข้าร่วมโครงการต้นแบบการถ่ายทอดความรู้สร้างมูลค่า สร้างงาน สร้างอาชีพจากวัสดุอินทรีย์เหลือใช้ ภายใต้แ...
18/09/2020

กศน.เขตภาษีเจริญ เข้าร่วมโครงการต้นแบบการถ่ายทอดความรู้สร้างมูลค่า สร้างงาน สร้างอาชีพจากวัสดุอินทรีย์เหลือใช้ ภายใต้แนวคิด "เศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy" ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุน ครู กศน. ของสถานศึกษานำร่อง 10 แห่ง ในสังกัดสำนักงาน กศน.กทม. จำนวน 80 คน ให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะอย่างเป็นระบบฯ

โครงการดังกล่าวมีบุคลากรครู กศน.เขตภาษีเจริญ เข้าร่วมดังนี้
1.นางพรทิพย์ ศิริแตง
2.นางธนธรณ์ มาลี
3.นางสาวสมพิศ จันทร์หัวนา
4.นางสาวสุวรรณี ไพเราะห์
5.นางสาวสร้อยธิดา ปัญญา
6.นายทิฐินัย ศิริแตง
7.นางสาวสุปราณี แจ้งกระจ่าง
8.นางสาวกรจงกล นาคสัมฤทธิ์
9.นางสาวพรยุพิน จัตจักร์

วันที่ 18 กันยายน 2563
ณ สถานีบริการน้ำมัน ปตท. วงแหวนตะวันตก (ขาเข้า) อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

นางพรทิพย์ ศิริแตง ผอ.กศน.เขตภาษีเจริญ พร้อมด้วยนางสาวสมพิศ จันทร์หัวนา ครูอาสาสมัคร เข้าร่วมร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติ...
18/09/2020

นางพรทิพย์ ศิริแตง ผอ.กศน.เขตภาษีเจริญ พร้อมด้วยนางสาวสมพิศ จันทร์หัวนา ครูอาสาสมัคร เข้าร่วมร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแนวทางพัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบในเขตพื้นที่ภาคกลาง โดยได้รับเกียรติจาก นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด

ในการนี้ นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ ได้เป็นประธานมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ “ผู้บริหาร - ครู กศน.ภาคกลาง” โดยมีผู้บริหาร และบุคลากรครู กศน.เขตภาษีเจริญ ได้รับรางวัล ดังนี้

1. นางพรทิพย์ ศิริแตง ผอ.กศน.เขตภาษีเจริญ ได้รับรางวัล “เกียรติบัตร ผู้บริหารดีเด่น ระดับอำเภอ”
2. นางสาวสมพิศ จันทร์หัวนา ได้รับรางวัล เข็มเชิดชูเกียรติ (เข็มเงิน)

วันที่ 16 กันยายน 2563
ณ โรงแรมวรบุรีอยุธยา รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นางพรทิพย์ ศิริแตง ผอ.กศน.เขตภาษีเจริญ พร้อมด้วยนางสาวสมพิศ จันทร์หัวนา ครูอาสาสมัคร เข้าร่วมร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติ...
16/09/2020

นางพรทิพย์ ศิริแตง ผอ.กศน.เขตภาษีเจริญ พร้อมด้วยนางสาวสมพิศ จันทร์หัวนา ครูอาสาสมัคร เข้าร่วมร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแนวทางพัฒนาการจัดการศึกษานอกระบบในเขตพื้นที่ภาคกลาง โดยได้รับเกียรติจาก นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด

ในการนี้ นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ ได้เป็นประธานมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ “ผู้บริหาร - ครู กศน.ภาคกลาง” โดยมีผู้บริหาร และบุคลากรครู กศน.เขตภาษีเจริญ ได้รับรางวัล ดังนี้

1. นางพรทิพย์ ศิริแตง ผอ.กศน.เขตภาษีเจริญ ได้รับรางวัล “เกียรติบัตร ผู้บริหารดีเด่น ระดับอำเภอ”
2. นางสาวสมพิศ จันทร์หัวนา ได้รับรางวัล เข็มเชิดชูเกียรติ (เข็มเงิน)

วันที่ 16 กันยายน 2563
ณ โรงแรมวรบุรีอยุธยา รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ศูนย์ กศน.เขตภาษีเจริญ's cover photo
16/09/2020

ศูนย์ กศน.เขตภาษีเจริญ's cover photo

กศน.เขตภาษีเจริญ นำโดยนางพรทิพย์ ศิริแตง ผอ.กศน.เขตภาษีเจริญ พร้อมด้วยคณะบุคลากรครู กศน.เขตภาษีเจริญ เข้าร่วมโครงกา...
12/09/2020

กศน.เขตภาษีเจริญ นำโดยนางพรทิพย์ ศิริแตง ผอ.กศน.เขตภาษีเจริญ พร้อมด้วยคณะบุคลากรครู กศน.เขตภาษีเจริญ เข้าร่วมโครงการติดตามผลการจัดการศึกษานอกระบบตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ปรเมศวร์ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.กทม. ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ

โครงการดังกล่าวมีบุคลากรครู กศน.เขตภาษีเจริญ เข้าร่วมดังนี้
1.นางพรทิพย์ ศิริแตง
2.นางธนธรณ์ มาลี
3.นางพูลสุข ทรัพย์สมบูรณ์
4.นางสาวสมพิศ จันทร์หัวนา
5.นางสาวสุวรรณี ไพเราะห์
6.นางสาวสร้อยธิดา ปัญญา
7.นางสาววรัญญา โพธิกนิษฐ
8.นางสาวสุปราณี แจ้งกระจ่าง
9.นายทิฐินัย ศิริแตง
10.นางสาวกรจงกล นาคสัมฤทธิ์
11.นางสาวพรยุพิน จิตจักร์
12.นางพันนิภา จีนเหนาะ
13.นางสาวสมฤดี แสงทน
14.นายบุญเสริม จันทร์ศิริพรชัย

วันที่ 12 กันยายน 2563
ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลส กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่

อาคารอนุสรณ์ 38 ปี ชั้น 4 ซอย 48 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ
Bangkok
10160

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6624102638

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์ กศน.เขตภาษีเจริญผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ศูนย์ กศน.เขตภาษีเจริญ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

สนใจร่วมงานกับร้านอาหารญี่ปุ่น โอโตยะ ในเครือ Central Restaurants Group สาขาที่รับสมัคร - SB คลิสตัล ราชพฤกษ์ (สาขาเปิดใหม่ ใกล้กับบ้านแอนด์บียอนราชพฤกษ์) ***สาขาเปิดใหม่ ฝึกที่เดอะเซอร์เคิล ราชพฤกษ์ มีค่าเดินทางมาฝึกวันละ 80-100 บาท/วัน ฝึกงานได้ค่าแรงตามปกติ*** ***งานไม่จำกัดวุฒิ อ่านออกเขียนได้ ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์*** ***รายได้ดี 12,000-13,000 พร้อมสวัสดิการอีกมากมาย*** รับสมัครพนักงานประจำ ด่วน ! ตำแหน่ง - ผู้ประกอบอาหาร - พนักงานเสิร์ฟ เพียงแค่คุณ - เพศ ชาย/หญิง - อายุ 17-40 ปี - ไม่มีรอยสักนอกร่มผ้า - มีใจรักงานบริการ - ทำงานเป็นกะได้ สามารถเลิกดึกได้ สนใจเป็นครอบครัวเดียวกับเรา ติดต่อ 064-471-8121 (พี่เต๋า) Line id : hrcrg
ขออนุญาตแอดมินค่ะ รับจำนวนมากนะคะ
ฝากแชร์ ประชาสัมพันธ์น้องๆ ที่จบ ม.6 หรือ ปวช.3 มาสมัครเรียนกันนะคะ #รับตรง #ไม่ต้องสอบข้อเขียน #เกรดเฉลี่ย2.00ขึ้นไป #มีรายได้ #เรียนใกล้บ้าน #สถานศึกษาของรัฐ
ขออนุญาตประกาศรับสมัครงานครับ
สนใจสมัครได้ด้วยตนเองที่ SZ The mall บางแค หรือโทร 089-4417752(คุณเม้ง)
ขออนุญาตฝาก ปชส. ...มีข่าวดีมาบอก สำหรับ นศ.ที่สนใจจะเรียนต่อในระดับ ป.ตรี ที่ ม.สยาม เรียนเฉพาะวันอาทิตย์วันเดียว ทางมหาวิทยาลัยเห็นถึงการเปิดโอกาศให้ นศ. กลุ่มนี้ได้เรียนต่อในระดับ ป.ตรี จึงขอเก็บค่าเทอมแบบชำระเหมาจ่าย เพียงเดือนละ 3,125 บาท/เดือน เท่านั้น ครับ สนใจ ให้รีบติดต่อ มหาวิทยาลัยสยาม 02 868 6000 ต่อ ศูนย์รับสมัคร อ.เสา หรือ 083 498 2381 ดร.รุ่งโรจน์
#เพลงปาเจราบูชาครู ขอมอบให้แด่ อาจารย์ พันนิภา จีนเหนาะ คะ https://youtu.be/8uyiFLhYoIg
👑 BURGER KING สาขา ปตท เพชรพระเทพ - พรานนก ใกล้ปากคลองตลาดใหม่ เปิดรับสมัครพนักงานจำนวนมาก สมัครพร้อม สัมภาษณ์ทันที ไม่ต้องรอนาน นัดเวลา สัมภาษณ์ได้ที่ ✅คุณวรรณ 088-251-4233 ✅คุณวิฑูรย์ 084-916-2727 พนักงานประจำ ( 11,000 บาท ++ ) - อายุ 18 ปีขึ้นไป - วุฒิมัธยม 3 6 ปวช ปวส. - สามารถทำงานเป็นกะได้ พนักงาน Part-Time ( 45 บาท / ชั่วโมง) - อายุ 18 ปีขึ้นไป - วุฒิมัธยม 3 6 ปวช ปวส. - จัดสรรเวลาทำงานได้ #หางานบางแค #หางานพุทธมณฑล #หางาน