ศูนย์ กศน.เขตภาษีเจริญ

ศูนย์ กศน.เขตภาษีเจริญ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตภาษีเจริญ
(8)

เปิดเหมือนปกติ

กศน.เขตภาษีเจริญจัดกิจกรรมรับนโยบายเร่งด่วน (Quick Win)ตามที่ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ม...
29/06/2021

กศน.เขตภาษีเจริญจัดกิจกรรมรับนโยบายเร่งด่วน (Quick Win)

ตามที่ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบนโยบายในเรื่องการจัดการศึกษา
ข้อที่ 5 การพัฒนาทักษะอาชีพส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เน้นพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
สร้างอาชีพและรายได้สำหรับประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)

นางสาวมาลี ธัญธนนนท์ ผู้อำนวยการกศน.เขตภาษีเจริญ จึงได้มอบหมายให้บุคลากรจัดกิจกรรมโครงการ
จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ ระยะสั้นกลุ่มสนใจทั้ง 7 แขวง ในเขตภาษีเจริญ โดยสอนวิชาสเปรย์แอลกอฮอล์ล้างมือ
เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และน้ำสมุนไพรต้านโควิด ดังนี้

1.ชุมชนวิจิตรสามัคคีแขวงคูหาสวรรค์ วิชาเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ วิชาสเปรย์แอลกอฮอล์ล้างมือ วิชาหน้ากากผ้าอนามัย
2.ชุมชนศรีประดู่บางจาก แขวงบางจาก วิชาสเปรย์แอลกอฮอล์ล้างมือ วิชาน้ำสมุนไพรต้านโควิด
วิชาสเปรย์แอลกอฮอล์ล้างมือ
3. ชุมชนวัดปากน้ำฝั่งใต้ ชุมชนหมู่ 4 ชุมชนหมู่ 5 แขวงบางแวก วิชาสเปรย์แอลกอฮอล์ล้างมือ
4. ชุมชนวัดกำแพงทองพัฒนา แขวงปากคลองภาษีเจริญ วิชาเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ วิชาน้ำสมุนไพรต้านโควิด
วิชาหน้ากากผ้าอนามัย
5.ชุมชนวัดรางบัว ชุมชนกัลปพฤกษ์หมู่ 4 แขวงบางหว้า วิชาสเปรย์แอลกอฮอล์ล้างมือ วิชาสเปรย์แอลกอฮอล์ล้างมือ
วิชาน้ำสมุนไพรต้านโควิด
6.ชุมชนเลิศสุขสม ชุมชนคลองลัดภาษี แขวงบางด้วน วิชาสเปรย์แอลกอฮอล์ล้างมือ วิชาสเปรย์แอลกอฮอล์ล้างมือ
วิชาน้ำสมุนไพต้านโควิด
7.ชุมชนพูนบำเพ็ญ ชุมชนราชมนตรีร่วมใจ แขวงคลองขวาง วิชาสเปรย์แอลกอฮอล์ล้างมือ วิชาสเปรย์แอลกอฮอล์ล้างมือ วิชาน้ำสมุนไพรต้านโควิด
เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน เพื่อช่วยลดรายจ่ายของครอบครัวในช่วงวิกฤติการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในขณะนี้

กศน.เขตภาษีเจริญ ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ ...
03/06/2021

กศน.เขตภาษีเจริญ ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๔

ร่วมลงนามถวายพระพรได้ที่ https://forms.gle/fXdSkUP5UeeKC7ic6

กศน.เขตภาษีเจริญ ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน ๒๕๖๔

ร่วมลงนามถวายพระพรได้ที่ https://forms.gle/fXdSkUP5UeeKC7ic6

นางสาวมาลี ธัญธนนนท์ ผอ.กศน.เขตภาษีเจริญ พร้อมด้วยนายบุญเสริม จันทร์ศิริพรชัย ครู ศรช. กศน.เขตภาษีเจริญ ได้เข้าร่...
28/05/2021

นางสาวมาลี ธัญธนนนท์ ผอ.กศน.เขตภาษีเจริญ พร้อมด้วยนายบุญเสริม จันทร์ศิริพรชัย ครู ศรช. กศน.เขตภาษีเจริญ ได้เข้าร่วมโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2564 สังกัดสำนักงาน กศน.กทม. โดยโครงการดังกล่าได้รับเกียรติจาก ดร.ปรเมศวร์ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.กทม. เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และเป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ในครั้งนี้ด้วย

ในการนี้ นางสาวมาลี ธัญธนนนท์ ผอ.กศน.เขตภาษีเจริญ
ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ "ผู้บริหารต้นแบบในการพัฒนาหลักสูตรโภชนาการจากส่วนของพืชกัญชาและกัญชงฯ
และนายบุญเสริม จันทร์ศิริพรชัย ครู ศรช. กศน.เขตภาษีเจริญ
ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ "ผู้ปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2562 (ระดับจังหวัด)

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสำนักงาน กศน.กทม.

15/05/2021
กศน.เขตภาษีเจริญขยายเวลารับสมัครนักศึกษาใหม่จนถึง 30 พฤษภาคม 2564✨ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 25641. ระดับประถมศึกษา2. ร...
11/05/2021

กศน.เขตภาษีเจริญ

ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาใหม่
จนถึง 30 พฤษภาคม 2564✨
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

1. ระดับประถมศึกษา
2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

(เอกสารการรับสมัคร ดังรูปภาพ) ✨

สมัครด้วยตนเอง : ศูนย์ กศน.เขตภาษีเจริญ ชั้น 4
อาคารอนุสรณ์ 38 ปี
(โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม)
ซอยเพรชเกษม 48 (บางแวก69)
แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ

***สมัครออนไลน์ : https://bit.ly/3uR2nrH

ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อ📞
02-4102638-9,
087-019-8322 (ครูแบงค์)

***เปิดรับสมัครทุกวัน***
***ไม่เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์***
กศน.เขตภาษีเจริญ : http://www.phasicharoen-nfe.com/index.php**

กศน.เขตภาษีเจริญขยายเวลารับสมัครนักศึกษาใหม่จนถึง 31 พฤษภาคม 2564✨ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 25641. ระดับประถมศึกษา2. ร...
06/05/2021

กศน.เขตภาษีเจริญ

ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาใหม่
จนถึง 31 พฤษภาคม 2564✨
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

1. ระดับประถมศึกษา
2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

(เอกสารการรับสมัคร ดังรูปภาพ) ✨

สมัครด้วยตนเอง : ศูนย์ กศน.เขตภาษีเจริญ ชั้น 4
อาคารอนุสรณ์ 38 ปี
(โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม)
ซอยเพรชเกษม 48 (บางแวก69)
แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ

***สมัครออนไลน์ : https://bit.ly/3uR2nrH

ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อ📞
02-4102638-9,
087-019-8322 (ครูแบงค์)

***เปิดรับสมัครทุกวัน***
***ไม่เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์***
กศน.เขตภาษีเจริญ : http://www.phasicharoen-nfe.com/index.php**

กศน.เขตภาษีเจริญเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่📝ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 25641. ระดับประถมศึกษา2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น3. ระดับ...
28/04/2021

กศน.เขตภาษีเจริญ
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่📝

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
1. ระดับประถมศึกษา
2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

(เอกสารการรับสมัคร ดังรูปภาพ)

เปิดรับสมัครวันนี้ - 15 พฤษภาคม 2564✨
สมัครด้วยตนเอง : ศูนย์ กศน.เขตภาษีเจริญ ชั้น 4
อาคารอนุสรณ์ 38 ปี
(โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม)
ซอยเพรชเกษม 48 (บางแวก69)
แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ

***สมัครออนไลน์ : https://bit.ly/3uR2nrH

ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อ📞
02-4102638-9,
087-019-8322 (ครูแบงค์)

***เปิดรับสมัครทุกวัน***
***ไม่เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์***

กศน.เขตภาษีเจริญ : http://www.phasicharoen-nfe.com/index.php**

กศน.เขตภาษีเจริญเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่📝ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 25641. ระดับประถมศึกษา2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น3. ระดับ...
25/04/2021

กศน.เขตภาษีเจริญ
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่📝

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
1. ระดับประถมศึกษา
2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

(เอกสารการรับสมัคร ดังรูปภาพ)

เปิดรับสมัครวันนี้ - 15 พฤษภาคม 2564✨
สมัครด้วยตนเอง : ศูนย์ กศน.เขตภาษีเจริญ ชั้น 4
อาคารอนุสรณ์ 38 ปี
(โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม)
ซอยเพรชเกษม 48 (บางแวก69)
แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ

***สมัครออนไลน์ : https://bit.ly/3uR2nrH

ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อ📞
02-4102638-9,
087-019-8322 (ครูแบงค์)

***เปิดรับสมัครทุกวัน***
***ไม่เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์***

กศน.เขตภาษีเจริญ : http://www.phasicharoen-nfe.com/index.php**

กศน.เขตภาษีเจริญ
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่📝

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
1. ระดับประถมศึกษา
2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

(เอกสารการรับสมัคร ดังรูปภาพ)

เปิดรับสมัครวันนี้ - 15 พฤษภาคม 2564✨
สมัครด้วยตนเอง : ศูนย์ กศน.เขตภาษีเจริญ ชั้น 4
อาคารอนุสรณ์ 38 ปี
(โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม)
ซอยเพรชเกษม 48 (บางแวก69)
แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ

***สมัครออนไลน์ : https://bit.ly/3uR2nrH

ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อ📞
02-4102638-9,
087-019-8322 (ครูแบงค์)

***เปิดรับสมัครทุกวัน***
***ไม่เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์***

กศน.เขตภาษีเจริญ : http://www.phasicharoen-nfe.com/index.php**

กศน.เขตภาษีเจริญเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่📝ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 25641. ระดับประถมศึกษา2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น3. ระดับ...
20/04/2021

กศน.เขตภาษีเจริญ
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่📝

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
1. ระดับประถมศึกษา
2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

(เอกสารการรับสมัคร ดังรูปภาพ)

เปิดรับสมัครวันนี้ - 15 พฤษภาคม 2564✨
สมัครด้วยตนเอง : ศูนย์ กศน.เขตภาษีเจริญ ชั้น 4
อาคารอนุสรณ์ 38 ปี
(โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม)
ซอยเพรชเกษม 48 (บางแวก69)
แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ

***สมัครออนไลน์ : https://bit.ly/3uR2nrH

ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อ📞
02-4102638-9,
087-019-8322 (ครูแบงค์)

***เปิดรับสมัครทุกวัน***
***ไม่เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์***

กศน.เขตภาษีเจริญ : http://www.phasicharoen-nfe.com/index.php**

กศน.เขตภาษีเจริญ
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่📝

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
1. ระดับประถมศึกษา
2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

(เอกสารการรับสมัคร ดังรูปภาพ)

เปิดรับสมัครวันนี้ - 15 พฤษภาคม 2564✨
สมัครด้วยตนเอง : ศูนย์ กศน.เขตภาษีเจริญ ชั้น 4
อาคารอนุสรณ์ 38 ปี
(โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม)
ซอยเพรชเกษม 48 (บางแวก69)
แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ

***สมัครออนไลน์ : https://bit.ly/3uR2nrH

ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อ📞
02-4102638-9,
087-019-8322 (ครูแบงค์)

***เปิดรับสมัครทุกวัน***
***ไม่เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์***

กศน.เขตภาษีเจริญ : http://www.phasicharoen-nfe.com/index.php**

กศน.เขตภาษีเจริญเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่📝ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 25641. ระดับประถมศึกษา2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น3. ระดับ...
14/04/2021

กศน.เขตภาษีเจริญ
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่📝

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
1. ระดับประถมศึกษา
2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

(เอกสารการรับสมัคร ดังรูปภาพ)

เปิดรับสมัครวันนี้ - 15 พฤษภาคม 2564✨
สมัครด้วยตนเอง : ศูนย์ กศน.เขตภาษีเจริญ ชั้น 4
อาคารอนุสรณ์ 38 ปี
(โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม)
ซอยเพรชเกษม 48 (บางแวก69)
แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ

***สมัครออนไลน์ : https://bit.ly/3uR2nrH

ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อ📞
02-4102638-9,
087-019-8322 (ครูแบงค์)

***เปิดรับสมัครทุกวัน***
***ไม่เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์***

กศน.เขตภาษีเจริญ : http://www.phasicharoen-nfe.com/index.php**

กศน.เขตภาษีเจริญ
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่📝

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
1. ระดับประถมศึกษา
2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

(เอกสารการรับสมัคร ดังรูปภาพ)

เปิดรับสมัครวันนี้ - 15 พฤษภาคม 2564✨
สมัครด้วยตนเอง : ศูนย์ กศน.เขตภาษีเจริญ ชั้น 4
อาคารอนุสรณ์ 38 ปี
(โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม)
ซอยเพรชเกษม 48 (บางแวก69)
แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ

***สมัครออนไลน์ : https://bit.ly/3uR2nrH

ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อ📞
02-4102638-9,
087-019-8322 (ครูแบงค์)

***เปิดรับสมัครทุกวัน***
***ไม่เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์***

กศน.เขตภาษีเจริญ : http://www.phasicharoen-nfe.com/index.php**

กศน.เขตภาษีเจริญเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่📝ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 25641. ระดับประถมศึกษา2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น3. ระดับ...
11/04/2021

กศน.เขตภาษีเจริญ
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่📝

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
1. ระดับประถมศึกษา
2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

(เอกสารการรับสมัคร ดังรูปภาพ)

เปิดรับสมัครวันนี้ - 15 พฤษภาคม 2564✨

สมัครด้วยตนเอง : ศูนย์ กศน.เขตภาษีเจริญ ชั้น 4
อาคารอนุสรณ์ 38 ปี
(โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม)
ซอยเพรชเกษม 48 (บางแวก69)
แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ

***สมัครออนไลน์ : https://bit.ly/3uR2nrH

ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อ📞
02-4102638-9,
087-019-8322 (ครูแบงค์)

***เปิดรับสมัครทุกวัน***
***ไม่เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์***

กศน.เขตภาษีเจริญ : http://www.phasicharoen-nfe.com/index.php**

กศน.เขตภาษีเจริญ
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่📝

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
1. ระดับประถมศึกษา
2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

(เอกสารการรับสมัคร ดังรูปภาพ)

เปิดรับสมัครวันนี้ - 15 พฤษภาคม 2564✨

สมัครด้วยตนเอง : ศูนย์ กศน.เขตภาษีเจริญ ชั้น 4
อาคารอนุสรณ์ 38 ปี
(โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม)
ซอยเพรชเกษม 48 (บางแวก69)
แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ

***สมัครออนไลน์ : https://bit.ly/3uR2nrH

ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อ📞
02-4102638-9,
087-019-8322 (ครูแบงค์)

***เปิดรับสมัครทุกวัน***
***ไม่เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์***

กศน.เขตภาษีเจริญ : http://www.phasicharoen-nfe.com/index.php**

กศน.เขตภาษีเจริญเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่📝ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 25641. ระดับประถมศึกษา2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น3. ระดับ...
01/04/2021

กศน.เขตภาษีเจริญ
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่📝

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

1. ระดับประถมศึกษา
2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

(เอกสารการรับสมัคร ดังรูปภาพ)
เปิดรับสมัครวันนี้ - 15 พฤษภาคม 2564✨

สมัครด้วยตนเอง : ศูนย์ กศน.เขตภาษีเจริญ ชั้น 4
อาคารอนุสรณ์ 38 ปี
(โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม)
ซอยเพรชเกษม 48 (บางแวก69)
แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ

ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อ📞
02-4102638-9,
087-019-8322 (ครูแบงค์)

***เปิดรับสมัครทุกวัน***
***ไม่เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์***
กศน.เขตภาษีเจริญ : http://www.phasicharoen-nfe.com/index.php

กศน.เขตภาษีเจริญ
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่📝

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

1. ระดับประถมศึกษา
2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

(เอกสารการรับสมัคร ดังรูปภาพ)
เปิดรับสมัครวันนี้ - 15 พฤษภาคม 2564✨

สมัครด้วยตนเอง : ศูนย์ กศน.เขตภาษีเจริญ ชั้น 4
อาคารอนุสรณ์ 38 ปี
(โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม)
ซอยเพรชเกษม 48 (บางแวก69)
แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ

ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อ📞
02-4102638-9,
087-019-8322 (ครูแบงค์)

***เปิดรับสมัครทุกวัน***
***ไม่เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์***
กศน.เขตภาษีเจริญ : http://www.phasicharoen-nfe.com/index.php

กศน.เขตภาษีเจริญ โดย นางสาวมาลี ธัญธนนนท์ ผอ.กศน.เขตภาษีเจริญ พร้อมด้วยคณะบุคลากรครู กศน.เขตภาษีเจริญ ดำเนินการจัดโคร...
28/03/2021

กศน.เขตภาษีเจริญ โดย นางสาวมาลี ธัญธนนนท์ ผอ.กศน.เขตภาษีเจริญ
พร้อมด้วยคณะบุคลากรครู กศน.เขตภาษีเจริญ ดำเนินการจัดโครงการอบรมสืบสานศาสตร์พระราชา สู่ โคก หนอง นา โมเดล ให้แก่นักศึกษา กศน. เขตภาษีเจริญ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักทฤษฎีใหม่ มาประยุกต์ให้ในรูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล ” ในการดำรงชีวิตในยุค New Normal และให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ ไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ ชุมชน ครอบครัวตนเอง

วันที่ 28 มีนาคม 2564
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

กศน.เขตภาษีเจริญ ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือวิสามัญช่อสะอาด โดยได้รับเกียรติจาก ศน.จิรประวัติ ศรีวัฒนทรัพ...
22/03/2021

กศน.เขตภาษีเจริญ ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือวิสามัญช่อสะอาด โดยได้รับเกียรติจาก ศน.จิรประวัติ ศรีวัฒนทรัพย์ เป็นประธานในพิธีเปิดและเปิดวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เรื่องกฎหมาย ป.ป.ช. และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ในการนี้ยังได้รับเกียรติจาก ศน.อุราพร เข็มพงษ์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง การทุจริตคอร์รัปชันต่อผลกระทบของชาติ

โดยโครงการดังกล่าวมีบุคลากรครู กศน.เขตภาษีเจริญ เข้าร่วมดังนี้
1.นายวงศ์ธวัช ชื่นชม
2.นางสาวสร้อยธิดา ปัญญา
3.นางสาวสุปราณี แจ้งกระจ่าง
4.นายบุญเสริม จันทร์ศิริพรชัย

วันที่ 20 - 21 มีนาคม 2564
ณ ค่ายลูกเสือสวนสยามฯ เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร

กศน.เขตภาษีเจริญ ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือวิสามัญช่อสะอาด โดยได้รับเกียรติจาก ศน.จิรประวัติ ศรีวัฒนทรัพ...
22/03/2021

กศน.เขตภาษีเจริญ ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือวิสามัญช่อสะอาด โดยได้รับเกียรติจาก ศน.จิรประวัติ ศรีวัฒนทรัพย์ เป็นประธานในพิธีเปิดและเปิดวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เรื่องกฎหมาย ป.ป.ช. และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ในการนี้ยังได้รับเกียรติจาก ศน.อุราพร เข็มพงษ์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง การทุจริตคอร์รัปชันต่อผลกระทบของชาติ

โดยโครงการดังกล่าวมีบุคลากรครู กศน.เขตภาษีเจริญ เข้าร่วมดังนี้
1.นายวงศ์ธวัช ชื่นชม
2.นางสาวสร้อยธิดา ปัญญา
3.นางสาวสุปราณี แจ้งกระจ่าง
4.นายบุญเสริม จันทร์ศิริพรชัย

วันที่ 20 - 21 มีนาคม 2564
ณ ค่ายลูกเสือสวนสยามฯ เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร

กศน.เขตภาษีเจริญ นำโดยนางสาวมาลี ธัญธนนนท์ ผอ.กศน.เขตภาษีเจริญ ดำเนินการจัดการสอบวัดผลสัมฤทธิ์การประเมินการเทียบระดับการ...
22/03/2021

กศน.เขตภาษีเจริญ นำโดยนางสาวมาลี ธัญธนนนท์ ผอ.กศน.เขตภาษีเจริญ ดำเนินการจัดการสอบวัดผลสัมฤทธิ์การประเมินการเทียบระดับการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

วันที่ 20 - 21 มีนาคม 2564
ณ สนามสอบ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอนุสรณ์ 38 ปี กศน.เขตภาษีเจริญ แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

กศน.เขตภาษีเจริญ โดยนางสาวมาลี ธัญธนนนท์ ผอ.กศน.เขตภาษีเจริญ ดำเนินการจัดโครงการ การทำงานเป็นทีม และพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อ...
19/03/2021

กศน.เขตภาษีเจริญ โดยนางสาวมาลี ธัญธนนนท์ ผอ.กศน.เขตภาษีเจริญ ดำเนินการจัดโครงการ การทำงานเป็นทีม และพัฒนาบุคลิกภาพ
เพื่อเสริมสร้างการทำงานทีมเป็นและพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีให้แก่บุคลากรครู กศน.เขตภาษีเจริญ

โดยโครงการดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ดร.สุรีวัลย์ ลิ้มพิพัฒนกุล และ ดร.เมตตา เร่งขวนขวาย เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้

ระหว่างวันที่ 17 - 19 มีนาคม 2564
ณ สวนนพรัตน์ รีสอร์ท อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

กศน.เขตภาษีเจริญ นำโดยนางสาวมาลี ธัญธนนนท์ ผอ.กศน.เขตภาษีเจริญ พร้อมด้วยคณะบุคลากรครู ดำเนินการจัดโครงการค่ายธรรมะสดใส ...
14/03/2021

กศน.เขตภาษีเจริญ นำโดยนางสาวมาลี ธัญธนนนท์ ผอ.กศน.เขตภาษีเจริญ พร้อมด้วยคณะบุคลากรครู ดำเนินการจัดโครงการค่ายธรรมะสดใส ห่างไกลยาเสพติด รุ่นที่ ๙ เพื่อให้นักศึกษาได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต และรู้ทันเท่าตลอดจนป้องกันตนเองจากพิษภัยของยาเสพติด

ในการนี้นางสาวมาลี ธัญธนนนท์ มอบหมายให้นางพูลสุข ทรัพย์สมบูรณ์ ครู คศ.๓ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา

ในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๔
ณ หอประชุมวิมาน โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

กศน.เขตภาษีเจริญ  "ประชาสัมพันธ์"เรื่องการสอบ N - NET ครั้งที่ 2/2563ในวันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2564ณ สนามสอบโรงเรี...
05/03/2021

กศน.เขตภาษีเจริญ
"ประชาสัมพันธ์"

เรื่องการสอบ N - NET ครั้งที่ 2/2563
ในวันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2564
ณ สนามสอบโรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

สิ่งที่นักศึกษาต้องเตรียมเข้าห้องสอบ มีดังนี้
1. การแต่งกาย
- นักศึกษาทั้งชาย และ หญิง แต่งกายด้วยชุดนักศึกษาเรียบร้อย
2. อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ
- ปากกาสีน้ำเงิน
- ดินสอ (ความเข้มระดับ 2B)
***(ห้ามใช้ดินสอ EE)***
- ยางลบ
- กบเหลาดินสอ (หากมี)
3. หลักฐานแสดงตนเข้าห้องสอบ
- บัตรประจำตัวประชาชน
- บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ N - NET

หมายเหตุ : นักศึกษาควรเดินทางถึงสนามสอบก่อนเวลา 08.00 น. เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าห้องสอบ

กศน.เขตภาษีเจริญ โดยนางสาวมาลี ธัญธนนนท์ ผอ.กศน.เขตภาษีเจริญ พร้อมด้วยคณะบุคลากรครู กศน.เขตภาษีเจริญ ดำเนินการจัดโค...
28/02/2021

กศน.เขตภาษีเจริญ โดยนางสาวมาลี ธัญธนนนท์ ผอ.กศน.เขตภาษีเจริญ พร้อมด้วยคณะบุคลากรครู กศน.เขตภาษีเจริญ ดำเนินการจัดโครงการ อบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ให้แก่นักศึกษา กศน.เขตภาษีเจริญ โดยโครงการดังกล่าว ได้รับเกียรติ์จาก นางสาวมาลี ธัญธนนนท์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
ณ หอประชุมวิมาน โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

กศน.เขตภาษีเจริญ โดยนางสาวมาลี ธัญธนนนท์ ผอ.กศน.เขตภาษีเจริญ พร้อมด้วยคณะบุคลากรครู กศน.เขตภาษีเจริญ ดำเนินการจัดโคร...
28/02/2021

กศน.เขตภาษีเจริญ โดยนางสาวมาลี ธัญธนนนท์ ผอ.กศน.เขตภาษีเจริญ พร้อมด้วยคณะบุคลากรครู กศน.เขตภาษีเจริญ ดำเนินการจัดโครงการค่ายวิชาการเตรียมความพร้อม เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ N-NET ของนักศึกษา กศน.เขตภาษีเจริญ

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
ณ โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

นางสาวมาลี ธัญธนนนท์ ผอ.กศน.เขตภาษีเจริญ และคณะบุคลากรครู กศน.เขตภาษีเจริญ ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสา กศน.เขตภาษีเจร...
20/12/2020

นางสาวมาลี ธัญธนนนท์ ผอ.กศน.เขตภาษีเจริญ และคณะบุคลากรครู กศน.เขตภาษีเจริญ ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสา กศน.เขตภาษีเจริญ ได้นำนักศึกษาร่วมดำเนินการจิตอาสาทำความสะอาด อาคารศูนย์ กศน.เขตภาษีเจริญ โดยทำความสะอาดตั้งแต่ ชั้น 1 จนถึงชั้น 5 (ดาดฟ้า)

วันที่ 20 ธันวาคม 2563
ณ อาคารศูนย์ กศน.เขตภาษีเจริญ

กศน.เขตภาษีเจริญ นำโดยนางสาวมาลี ธัญธนนนท์ ผอ.กศน.เขตภาษีเจริญ และคณะบุคลากรครู กศน.เขตภาษีเจริญ ร่วมดำเนินการจัดโคร...
20/12/2020

กศน.เขตภาษีเจริญ นำโดยนางสาวมาลี
ธัญธนนนท์ ผอ.กศน.เขตภาษีเจริญ และคณะบุคลากรครู กศน.เขตภาษีเจริญ ร่วมดำเนินการจัดโครงการ ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2563 เพื่อบรรยายให้ความรู้ ด้านแนวทางการเรียนและการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของ กศน.
ในการนี้ กศน.เขตภาษีเจริญ ได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์บริการสาธารณสุข 47 ในการตรวจคัดกรอกวัดไข้นักศึกษาก่อนเข้าร่วมกิจกรรม และได้ดำเนินการตรวจสุขภาพประจำภาคเรียนให้แก่นักศึกษาในครั้งนี้ด้วย

วันที่ 20 ธันวาคม 2563
ณ หอประชุมวิมาน โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่

อาคารอนุสรณ์ 38 ปี ชั้น 4 ซอย 48 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ
Bangkok
10160

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6624102639

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์ กศน.เขตภาษีเจริญผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ศูนย์ กศน.เขตภาษีเจริญ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ประกาศด่วน!!! รับแม่บ้าน กศน.เขตภาษีเจริญ 1 ตำแหน่ง วุฒิ ม.3 สนใจ...ติดต่อด่วนที่ 084-099-1176 อ.เข็ม
สนใจร่วมงานกับร้านอาหารญี่ปุ่น โอโตยะ ในเครือ Central Restaurants Group สาขาที่รับสมัคร - SB คลิสตัล ราชพฤกษ์ (สาขาเปิดใหม่ ใกล้กับบ้านแอนด์บียอนราชพฤกษ์) ***สาขาเปิดใหม่ ฝึกที่เดอะเซอร์เคิล ราชพฤกษ์ มีค่าเดินทางมาฝึกวันละ 80-100 บาท/วัน ฝึกงานได้ค่าแรงตามปกติ*** ***งานไม่จำกัดวุฒิ อ่านออกเขียนได้ ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์*** ***รายได้ดี 12,000-13,000 พร้อมสวัสดิการอีกมากมาย*** รับสมัครพนักงานประจำ ด่วน ! ตำแหน่ง - ผู้ประกอบอาหาร - พนักงานเสิร์ฟ เพียงแค่คุณ - เพศ ชาย/หญิง - อายุ 17-40 ปี - ไม่มีรอยสักนอกร่มผ้า - มีใจรักงานบริการ - ทำงานเป็นกะได้ สามารถเลิกดึกได้ สนใจเป็นครอบครัวเดียวกับเรา ติดต่อ 064-471-8121 (พี่เต๋า) Line id : hrcrg
ขออนุญาตแอดมินค่ะ รับจำนวนมากนะคะ
ฝากแชร์ ประชาสัมพันธ์น้องๆ ที่จบ ม.6 หรือ ปวช.3 มาสมัครเรียนกันนะคะ #รับตรง #ไม่ต้องสอบข้อเขียน #เกรดเฉลี่ย2.00ขึ้นไป #มีรายได้ #เรียนใกล้บ้าน #สถานศึกษาของรัฐ
ขออนุญาตประกาศรับสมัครงานครับ
สนใจสมัครได้ด้วยตนเองที่ SZ The mall บางแค หรือโทร 089-4417752(คุณเม้ง)
ขออนุญาตฝาก ปชส. ...มีข่าวดีมาบอก สำหรับ นศ.ที่สนใจจะเรียนต่อในระดับ ป.ตรี ที่ ม.สยาม เรียนเฉพาะวันอาทิตย์วันเดียว ทางมหาวิทยาลัยเห็นถึงการเปิดโอกาศให้ นศ. กลุ่มนี้ได้เรียนต่อในระดับ ป.ตรี จึงขอเก็บค่าเทอมแบบชำระเหมาจ่าย เพียงเดือนละ 3,125 บาท/เดือน เท่านั้น ครับ สนใจ ให้รีบติดต่อ มหาวิทยาลัยสยาม 02 868 6000 ต่อ ศูนย์รับสมัคร อ.เสา หรือ 083 498 2381 ดร.รุ่งโรจน์
#เพลงปาเจราบูชาครู ขอมอบให้แด่ อาจารย์ พันนิภา จีนเหนาะ คะ https://youtu.be/8uyiFLhYoIg
👑 BURGER KING สาขา ปตท เพชรพระเทพ - พรานนก ใกล้ปากคลองตลาดใหม่ เปิดรับสมัครพนักงานจำนวนมาก สมัครพร้อม สัมภาษณ์ทันที ไม่ต้องรอนาน นัดเวลา สัมภาษณ์ได้ที่ ✅คุณวรรณ 088-251-4233 ✅คุณวิฑูรย์ 084-916-2727 พนักงานประจำ ( 11,000 บาท ++ ) - อายุ 18 ปีขึ้นไป - วุฒิมัธยม 3 6 ปวช ปวส. - สามารถทำงานเป็นกะได้ พนักงาน Part-Time ( 45 บาท / ชั่วโมง) - อายุ 18 ปีขึ้นไป - วุฒิมัธยม 3 6 ปวช ปวส. - จัดสรรเวลาทำงานได้ #หางานบางแค #หางานพุทธมณฑล #หางาน