Clicky

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
www.moac.go.th

เปิดเหมือนปกติ

29/03/2022

รมช.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร นายภัสชญภณ หมื่นแจ้ง รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร และคณะผู้บริการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจติดตามมาตรการส่งออกผลไม้ทางเรือ ในฤดูกาลผลไม้ภาคตะวันออกปี 2565 โดยประชุมรับฟังรายงานการปฏิบัติงานของด่านตรวจพืชท่าเรือแหลมฉบัง และสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง ณ สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี จากนั้นเยี่ยมชมการปฏิบัติงานตรวจสอบการนำเข้าสินค้าเกษตร อาทิ ระบบเทคโนโลยี e-Lock ติดตามสินค้า ณ ศูนย์เอ็กเรย์สินค้า ด่านศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง ก่อนเดินทางตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานตรวจสอบสินค้าเกษตรเพื่อออกใบรับรองสุขอนามัยพืช ณ ด่านตรวจพืชท่าเรือแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

รมช.มนัญญา ลุยด่านตรวจพืชท่าเรือแหลมฉบัง สั่งตรวจเข้มมาตรการส่งออก-นำเข้าเต็มสูบ สกัดผลไม้สวมสิทธิ์ GAP ไปจีนท่านสามารถอ...
29/03/2022

รมช.มนัญญา ลุยด่านตรวจพืชท่าเรือแหลมฉบัง สั่งตรวจเข้มมาตรการส่งออก-นำเข้าเต็มสูบ สกัดผลไม้สวมสิทธิ์ GAP ไปจีน

ท่านสามารถอ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.moac.go.th/news-preview-441091793106

กระทรวงเกษตรฯ ร่วมผนึกกำลังลดก๊าซเรือนกระจก มุ่งเป้า 1,000,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ ภายในปี พ.ศ. 2566ท่านสามารถอ่านข่าวเพ...
29/03/2022

กระทรวงเกษตรฯ ร่วมผนึกกำลังลดก๊าซเรือนกระจก มุ่งเป้า 1,000,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ ภายในปี พ.ศ. 2566

ท่านสามารถอ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.opsmoac.go.th/news-preview-441091793094

กระทรวงเกษตรฯ จัด Kick Off สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร A.M.1386 KHz. กลับมาออกอากาศอีกครั้ง ปลัดเกษตรฯ มั่นใจเป็น...
29/03/2022

กระทรวงเกษตรฯ จัด Kick Off สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร A.M.1386 KHz. กลับมาออกอากาศอีกครั้ง ปลัดเกษตรฯ มั่นใจเป็นสื่อกลางถ่ายทอดข่าวสารความรู้ เคียงข้างเกษตรกรไทย

ท่านสามารถอ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.moac.go.th/news-preview-441091793085

29/03/2022
รมช.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ แก่คณะแพทย์ และผู้มารับบริการ...
28/03/2022

รมช.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ แก่คณะแพทย์ และผู้มารับบริการ ในโครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่ สภากาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดอุทัยธานี ณ วัดหนองขุนชาติ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.moac.go.th/news-preview-441091793982

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ของสำนักงานปลัดกระทร...
27/03/2022
กิจกรรมการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อจัดหารายได้เข้าสมทบกองทุนสวัสดิการสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมและรักษาสุขภาพของบุคลากร อีกทั้งเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานในสังกัดและส่วนภูมิภาค ณ Blu-O Rhythm & Bowl เมเจอร์ซินิเพล็กซ์ รัชโยธิน วันที่ 27 มีนาคม 2565

‘รมช.มนัญญา’ เปิดงานเทศกาลควายไทยอุทัยธานีครั้งที่ 10สามารติดตามข่าวเพิ่มเติมได้ที่ :https://www.moac.go.th/news-preview...
27/03/2022

‘รมช.มนัญญา’ เปิดงานเทศกาลควายไทยอุทัยธานีครั้งที่ 10

สามารติดตามข่าวเพิ่มเติมได้ที่ :
https://www.moac.go.th/news-preview-441091793944

27/03/2022

รมช.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดงาน “เทศกาลควายไทยอุทัยธานี” ครั้งที่ 10 โดยมีนายกฤษฎา ซักเซ็ค สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี เขต 1 เป็นผู้อัญเชิญถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการนี้ พลเอก ศิวะ ภระมรทัต รองหัวหน้าคณะทำงานฝ่ายอำนวยการโครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทย หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน ณ บริเวณกองบังคับการตำรวจภูธร จังหวัดอุทัยธานี ตำบลสะแกกรัง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี

“อลงกรณ์” เผย เตรียมส่งออกขนุนจากภาคใต้สัปดาห์นี้ ต่อด้วยลำไยจากภาคเหนือ หลังจากขบวนรถไฟขนส่งทุเรียน-มะพร้าวจากภาคตะวันอ...
27/03/2022

“อลงกรณ์” เผย เตรียมส่งออกขนุนจากภาคใต้สัปดาห์นี้ ต่อด้วยลำไยจากภาคเหนือ หลังจากขบวนรถไฟขนส่งทุเรียน-มะพร้าวจากภาคตะวันออกผ่านลาวไปจีนด้วยระบบขนส่งแบบผสมผสาน “ราง-รถ” (Multi Modal-Transportation) ภายใต้พิธีสารผลไม้ไทย-จีน

ท่านสามารถอ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.moac.go.th/news-preview-441091793943

27/03/2022

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์
ประธานในพิธีเปิดงาน "เทศกาลควายไทยอุทัยธานี" ครั้งที่ ๑๐
ณ บริเวณหน้ากองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี
ในวันอาทิตย์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๕
https://www.facebook.com/moacmedia/videos/1122593431856398/

📢กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอเรียนเชิญทุกท่านติดตามรับชมรายการ " เกษตรบอกข่าว" ในวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 โดยจะออกอากาศเว...
27/03/2022

📢กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอเรียนเชิญทุกท่านติดตามรับชมรายการ " เกษตรบอกข่าว" ในวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 โดยจะออกอากาศเวลา 09.00 น. 🕙🕙🕙โดย ดร. ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รองปลัดฯ สมชวน เข้าพบเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย หารือความร่วมมือด้านการเกษตรไทย-จีนสามารติดตามข่าวเ...
26/03/2022

รองปลัดฯ สมชวน เข้าพบเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย หารือความร่วมมือด้านการเกษตรไทย-จีน

สามารติดตามข่าวเพิ่มเติมได้ที่ :
https://www.moac.go.th/news-preview-441091793929

📚จดหมายข่าวเกษตรและสหกรณ์ ประจำเดือนมีนาคม 2565เดือนนี้จะมีข่าวและสาระความรู้อะไรที่น่าสนใจ สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ ht...
26/03/2022

📚จดหมายข่าวเกษตรและสหกรณ์ ประจำเดือนมีนาคม 2565

เดือนนี้จะมีข่าวและสาระความรู้อะไรที่น่าสนใจ สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.moac.go.th/magazine-preview-441091791794

🟢 แนวคิดหลัก (Theme) ของ Thailand Pavilion ในงาน Expo 2022 Floriade Almere ได้มีการกำหนดแนวคิดหลักในการเข้าร่วมงานครั้งน...
26/03/2022

🟢 แนวคิดหลัก (Theme) ของ Thailand Pavilion ในงาน Expo 2022 Floriade Almere ได้มีการกำหนดแนวคิดหลักในการเข้าร่วมงานครั้งนี้ คือ

“TRUST Thailand”
เข้าใจทุกความแตกต่าง เชื่อมั่นความปลอดภัย
เปิดโลกทัศน์การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ มุมมองที่คุณไม่เคยเห็น ที่นี้ประเทศไทย
Understand ALL the diversities/differences. Confident in the safety. Create a "NEW WORLD" for the tourism. A view YOU have never seen. Welcome to Thailand.

นำเสนอด้วย Key word
✅ Trendy.....เป็นที่นิยม
✅ Reachable.....เข้าถึงง่าย
✅ Utility.....ใช้ประโยชน์ได้
✅ Safety / Sustainability.....ปลอดภัย /ยั่งยืน
✅ Technology.....ด้วยการใช้เทคโนโลยี

และ Sub-Theme คือ 3S : Safety Security and Sustainability ตลอดจนใช้ BCG และ Smart City

#Thaifloriade2022

25/03/2022

รมช.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรยั่งยืนแม่ทา จำกัด พร้อมด้วย นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะ ณ สหกรณ์การเกษตรยั่งยืนแม่ทา จำกัด ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ โดยรับฟังบรรยายการดำเนินกิจการของสหกรณ์ตามโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ตามนโยบายของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ตลอดจนเยี่ยมชมแปลงเกษตรอินทรีย์ พร้อมรับฟังบรรยายแนวคิดการเชื่อมโยงตลาดพืชผักอินทรีย์ของเกษตรกรรุ่นใหม่

กระทรวงเกษตรฯ เกาะติดสถานการณ์ด่านนำเข้าทางบกของจีนรับมือฤดูกาลผลไม้ไทยปี 2565ท่านสามารถอ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่ : https:...
25/03/2022

กระทรวงเกษตรฯ เกาะติดสถานการณ์ด่านนำเข้าทางบกของจีนรับมือฤดูกาลผลไม้ไทยปี 2565

ท่านสามารถอ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.moac.go.th/news-preview-441091793920

รมช.ประภัตร นำทีมกระทรวงเกษตรฯ หารือความร่วมมือผู้บริหารบริษัทบิ๊กซี ซุปเปอร์เซนเตอร์ จำกัด (มหาชน) เตรียมรับซื้อผลผลิตเ...
25/03/2022

รมช.ประภัตร นำทีมกระทรวงเกษตรฯ หารือความร่วมมือผู้บริหารบริษัทบิ๊กซี ซุปเปอร์เซนเตอร์ จำกัด (มหาชน) เตรียมรับซื้อผลผลิตเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ “สานฝันสร้างอาชีพ ยกระดับรายได้เกษตรกร” เพิ่มช่องทางขายสินค้าเกษตรผ่านทุกสาขาทั่วไทย

ท่านสามารถอ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.moac.go.th/news-preview-441091793906

‘รมช.มนัญญา’ ชูต้นแบบสหกรณ์การเกษตรยั่งยืนแม่ทา เชื่อมโยงตลาดพืชผักอินทรีย์ของเกษตรกรรุ่นใหม่ ผลักดันผลิตสินค้าเกษตรปลอด...
25/03/2022

‘รมช.มนัญญา’ ชูต้นแบบสหกรณ์การเกษตรยั่งยืนแม่ทา เชื่อมโยงตลาดพืชผักอินทรีย์ของเกษตรกรรุ่นใหม่ ผลักดันผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยต่อผู้บริโภค ยกระดับจัดที่ดินทํากินชุมชนแม่ทา

ท่านสามารถอ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.moac.go.th/news-preview-441091793868

“เฉลิมชัย” สั่งเร่งขยายผลเจาะตลาดฮาลาลมูลค่า 48 ล้านล้านบาท หลังประสบความสำเร็จในการเจรจาความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับยูเออี...
25/03/2022

“เฉลิมชัย” สั่งเร่งขยายผลเจาะตลาดฮาลาลมูลค่า 48 ล้านล้านบาท หลังประสบความสำเร็จในการเจรจาความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับยูเออี และดูไบ “อลงกรณ์” ผนึกมืออาชีพทุกภาคส่วน จัดตั้งคณะทำงานฮาลาลไทยแลนด์ (Thailand Halal Taskforce) ทันที โฟกัสตลาดกลุ่มมุสลิม 2 พันล้านคน เตรียมคิกออฟโครงการระเบียงเศรษฐกิจฮาลาลภาคใต้ภายในปีนี้ เริ่มจากอุตสาหกรรมปศุสัตว์ หลังซาอุฯ ไฟเขียวนำเข้าไก่ไทย

ท่านสามารถอ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.moac.go.th/news-preview-441091793841

นับถอยหลังครบรอบ 130 ปี วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์โชว์นิทรรศการผลงานสำคัญของหน่วยงานในสังกัด ภายใต้แนวคิด“13...
25/03/2022

นับถอยหลังครบรอบ 130 ปี วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์โชว์นิทรรศการผลงานสำคัญของหน่วยงานในสังกัด ภายใต้แนวคิด“130 ปี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”และออกบูธแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรมากมาย

ท่านสามารถอ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.moac.go.th/news-preview-441091793843

กรมชลประทาน รายงานสถานการณ์น้ำประจำสัปดาห์ท่านสามารถอ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.moac.go.th/news-preview-441091...
25/03/2022

กรมชลประทาน รายงานสถานการณ์น้ำประจำสัปดาห์

ท่านสามารถอ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.moac.go.th/news-preview-441091793833

ส.ป.ก. ส่งเสริมการตลาดออนไลน์ งานสถาปนา 47 ปี ยอดขายสินค้าพุ่งทะลุกว่า 1 ล้านบาทท่านสามารถอ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่ : http...
25/03/2022

ส.ป.ก. ส่งเสริมการตลาดออนไลน์ งานสถาปนา 47 ปี ยอดขายสินค้าพุ่งทะลุกว่า 1 ล้านบาท

ท่านสามารถอ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.moac.go.th/news-preview-441091793832

กรมส่งเสริมสหกรณ์หนุนสหกรณ์ต่อยอดผลักดันสมาชิกปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สร้างรายได้ต่อไร่ดีกว่าปลูกข้าว เพราะความต้องการวัต...
25/03/2022

กรมส่งเสริมสหกรณ์หนุนสหกรณ์ต่อยอดผลักดันสมาชิกปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สร้างรายได้ต่อไร่ดีกว่าปลูกข้าว เพราะความต้องการวัตถุดิบผลิตอาหารสัตว์ในประเทศปีละ 8 ล้านตัน

ท่านสามารถอ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.moac.go.th/news-preview-441091793831

24/03/2022

รมช.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะ โดยรับฟังบรรยายเกี่ยวกับความร่วมมือในการดำเนินงานวิจัยมันฝรั่ง สู่การยกระดับคุณภาพการผลิตมันฝรั่งและหัวพันธุ์มันฝรั่ง ตามมาตรฐานสินค้าเกษตรของกรมวิชาการเกษตร ร่วมกับเกษตรกร และภาคเอกชน ตลอดจนมอบนโยบายการขับเคลื่อนการผลิตมันฝรั่ง จากนั้น พบปะผู้แทนเกษตรกรผู้ปลูกมันฝรั่ง ผู้ประกอบการ เพื่อรับฟังประเด็นปัญหา และข้อเสนอแนะในการผลิตให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน และมอบปัจจัยการผลิต (ปุ๋ยหมักเติมอากาศ) ให้แก่ผู้แทนเกษตรกร ผู้ปลูกมันฝรั่ง และเกษตรกรในโครงการศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่ เพื่อการผลิตพืชระบบอินทรีย์แบบยั่งยืน ก่อนเยี่ยมชมขั้นตอนการผลิตต้นอ่อนมันฝรั่งปลอดเชื้อ ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมันฝรั่ง การสาธิตการแปรรูปมันกัลยา เพื่อเพิ่มมูลค่าการผลิต ห้องแปรรูปการผลิตทางการเกษตร เยี่ยมชมแปลงผลิตหัวพันธุ์มันฝรั่งชั้นพันธุ์หลักในโรงเรือนกันแมลง และการเก็บเกี่ยวผลผลิต
ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

คาดการณ์ส่งออกยางพาราปีนี้ 4.2 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนแม้เผชิญผลกระทบจากปัญหาสงครามยูเครน-รัสเซีย และการแพร่ระบาดโควิ...
24/03/2022

คาดการณ์ส่งออกยางพาราปีนี้ 4.2 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนแม้เผชิญผลกระทบจากปัญหาสงครามยูเครน-รัสเซีย และการแพร่ระบาดโควิดระลอกใหม่

สามารติดตามข่าวเพิ่มเติมได้ที่ :
https://www.moac.go.th/news-preview-441091793807

‘รมช.มนัญญา’ ลุยเชียงใหม่ ผลักดันงานวิจัยมันฝรั่ง เร่งเพิ่มผลผลิตต้านทานโรค เน้นย้ำนโยบาย ตลาดนำการผลิต ลดต้นทุนนำเข้าหั...
24/03/2022

‘รมช.มนัญญา’ ลุยเชียงใหม่ ผลักดันงานวิจัยมันฝรั่ง เร่งเพิ่มผลผลิตต้านทานโรค เน้นย้ำนโยบาย ตลาดนำการผลิต ลดต้นทุนนำเข้าหัวพันธุ์ เพิ่มรายได้เกษตรกร

ท่านสามารถอ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.moac.go.th/news-preview-441091793803

24/03/2022

รมช.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยตรวจเยี่ยมสหกรณ์การเกษตรโหล่งขอดสามัคคี จำกัด พร้อมด้วย นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะ ณ สหกรณ์การเกษตรโหล่งขอดสามัคคี จำกัด ตำบลโหล่งขอดสามัคคี อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ โอกาสนี้ ได้มอบอุปกรณ์การตลาด สิ่งก่อสร้าง ภายใต้โครงการปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวม การแปรรูป ของสถาบันเกษตรกร รองรับผลผลิตทางการเกษตร ปีงบประมาณ 2564 ให้แก่สถาบันเกษตรกร 8 แห่ง จากนั้น พบปะหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนในพื้นที่ และเยี่ยมชมนิทรรศการการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ฯ และบูธจัดแสดงสินค้าทางการเกษตรของกลุ่มอาชีพในสังกัดสหกรณ์กลุ่มเกษตรกร ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

‘รมช.มนัญญา’ ตรวจเยี่ยมสหกรณ์การเกษตรโหล่งขอดสามัคคี จำกัด มอบอุปกรณ์การตลาด มูลค่ามากกว่า 65 ล้านบาท พร้อมหนุนสหกรณ์เป็...
24/03/2022

‘รมช.มนัญญา’ ตรวจเยี่ยมสหกรณ์การเกษตรโหล่งขอดสามัคคี จำกัด มอบอุปกรณ์การตลาด มูลค่ามากกว่า 65 ล้านบาท พร้อมหนุนสหกรณ์เป็นศูนย์กลางรวบรวมแปรรูปสร้างรายได้ สร้างความเข้มแข็งให้สมาชิก

ท่านสามารถอ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.moac.go.th/news-preview-441091792738

ที่ปรึกษาฯ รมว. กำลังสำคัญในการขับเคลื่อน Young Smart Farmer แนะนำการสร้างความน่าเชื่อถือและกระบวนการผลิตผลงานอย่างเป็นร...
24/03/2022

ที่ปรึกษาฯ รมว. กำลังสำคัญในการขับเคลื่อน Young Smart Farmer แนะนำการสร้างความน่าเชื่อถือและกระบวนการผลิตผลงานอย่างเป็นระบบ และการเตรียมความพร้อมในการนำเสนอผลงาน เพื่อให้เข้าถึงแหล่งทุนวิจัยและแหล่งเงินทุนในอัตราดอกเบี้ยต่ำ

ท่านสามารถอ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.moac.go.th/news-preview-441091792698

ก.เกษตรฯ ชู Young Smart Farmer ต่อเนื่อง จัดอบรมเพิ่มศักยภาพ ทั้งองค์ความรู้ในการทำการเกษตร การลดต้นทุน เพิ่มคุณภาพการผล...
23/03/2022

ก.เกษตรฯ ชู Young Smart Farmer ต่อเนื่อง จัดอบรมเพิ่มศักยภาพ ทั้งองค์ความรู้ในการทำการเกษตร การลดต้นทุน เพิ่มคุณภาพการผลิต การตลาด และการบริหารจัดการสินค้าตลอดห่วงโซ่อุปทาน เตรียมพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรแห่งอนาคต

ท่านสามารถอ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.moac.go.th/news-preview-441091792685

‘รมช.มนัญญา’ ลงพื้นที่ จ.เชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมโครงการเกษตรวิชญาสามารติดตามข่าวเพิ่มเติมได้ที่ :https://www.moac.go.th/new...
23/03/2022

‘รมช.มนัญญา’ ลงพื้นที่ จ.เชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมโครงการเกษตรวิชญา

สามารติดตามข่าวเพิ่มเติมได้ที่ :
https://www.moac.go.th/news-preview-441091792684

กระทรวงเกษตรฯ เดินหน้า “โครงการบัญชีต้นกล้า สู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง” สามารติดตามข่าวเพิ่มเติมได้ที่ :https://www.moac.go....
23/03/2022

กระทรวงเกษตรฯ เดินหน้า “โครงการบัญชีต้นกล้า สู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง”

สามารติดตามข่าวเพิ่มเติมได้ที่ :
https://www.moac.go.th/news-preview-441091792681

23/03/2022

ที่อยู่

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เลขที่ 3 ถนนราชดำเนินนอก
Bangkok
10200

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เว็บไซต์

http://www.moac.go.th/

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

กระทรวงเกษตรฯ หารือร่วมผู้แทนม็อบ กฟก. เร่งหาแนวทางประสานงานแก้ไข "โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาการเกษตร ลูกหนี้ธนาคารของรัฐ 4 แห่ง" ท่านสามารถอ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.moac.go.th/news-preview-441891792482
“นราพัฒน์” จับมือผู้ส่งออกผลไม้ จัดติวเข้มเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนภาคเหนือเพื่อการส่งออก ครั้งที่ 1 มุ่งยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน สร้างความได้เปรียบเหนือประเทศคู่แข่ง มั่นใจ การส่งออกทุเรียนภาคเหนือไปโลดแน่ ท่านสามารถอ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.moac.go.th/news-preview-441891792414
'นราพัฒน์' เดินหน้าสร้างตลาดส่งออก พร้อมยกระดับการผลิตให้กลุ่มโคแปลงใหญ่พื้นเมืองอุตรดิตถ์” ท่านสามารถอ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.moac.go.th/news-preview-441891792297
กระทรวงเกษตรฯ เร่งติดตามการดำเนินงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ฯ เฉพาะกิจด้านการตรวจสอบการจัดทำบัญชี ท่านสามารถอ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.opsmoac.go.th/news-preview-441891792409
วันนี้ (24 ม.ค. 65) เวลา 10.40 น. ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้ ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่งผู้แทนรับหนังสือร้องเรียนจากตัวแทนเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) เครือข่ายหนี้สินชาวนาแห่งประเทศไทย เกี่ยวกับการขอให้นำโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรสมาชิก กฟก. ลูกหนี้ธนาคารของรัฐ 4 แห่ง เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยเร็ว โดยมี นายสำราญ สาราบรรณ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับหนังสือดังกล่าว ณ บริเวณหน้าอาคารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งในวันพรุ่งนี้ จะมีตัวแทนเกษตรกรฯ เข้าพบผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อหารือถึงความคืบหน้าอีกครั้ง https://www.opsmoac.go.th/news-preview-441891792330
ประจำวันที่ 24 ม.ค. 65
“เฉลิมชัย” มอบ “อลงกรณ์” ล่องใต้ หนุนชุมพรเป็นฮับผลไม้ภาคใต้ มั่นใจรถไฟจีน-ลาว ช่วยเพิ่มการส่งออกปีนี้ ท่านสามารถอ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.moac.go.th/news-preview-441891792276
รมช.ประภัตร นำทีมกระทรวงเกษตรฯ ลงพื้นที่ภาคอีสาน มอบเงินเยียวยาให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโค - กระบือ ที่ได้รับผลกระทบสัตว์ตายจากโรคลัมปี – สกิน (Lumpy Skin Disease: L*D) พร้อมผลักดันโครงการสานฝันฯ มุ่งหวังสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้สู่ครัวเรือนเกษตรกร ในระยะ 6 เดือน สามารติดตามข่าวเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.moac.go.th/news-preview-441891792264
เคลียร์จบพร้อมฉลองตรุษจีนปีนี้ ! ดีเดย์ 26 ม.ค.เปิดเดินรถไฟสายจีน-ลาวเที่ยวปฐมฤกษ์ ส่งออกสินค้าเกษตรไทยไปจีน “อลงกรณ์” หารือทูตลาวขยายความร่วมมือขนส่งผลไม้รถไฟสายจีน-ลาว พร้อมประชุมสมาคมผลไม้ภาคตะวันออกเร่งเครื่องรับมือผลไม้ฤดูกาลผลิตปี 2565 สามารติดตามข่าวเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.moac.go.th/news-preview-441891792260
📢กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอเรียนเชิญทุกท่านติดตามรับชมรายการ " เกษตรบอกข่าว" ในวันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 โดยจะออกอากาศเวลา 09.00 น. 🕙🕙🕙โดย ดร. ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์