กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
www.moac.go.th

เปิดเหมือนปกติ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมรับฟังการประชุมสุดยอดผู้นำระบบอาหารโลก (UNFSS) ในวันที่ 23 กันยายน 2564 เวลา ...
23/09/2021
UN Food Systems Summit 2021

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมรับฟังการประชุมสุดยอดผู้นำระบบอาหารโลก (UNFSS) ในวันที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 20.00 น. ถึงวันที่ 24 กันยายน 2564 เวลา 05.00 น. (เวลาประเทศไทย)

โดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีของไทย ได้เข้าร่วมกล่าวสุนทรพจน์ในวาระนี้ด้วย ในวันที่ 24 กันยายน 2564 เวลา 02.00 น. – 03.45 น. เวลาประเทศไทย

https://www.unfoodsystems.org/index.php

23 September 2021

🌳🎬 การพัฒนาการเกษตร ด้วยเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และ เศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model)🔴โดย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กร...
23/09/2021
การพัฒนาการเกษตร ด้วยเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model)

🌳🎬 การพัฒนาการเกษตร ด้วยเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และ เศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model)
🔴โดย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 เห็นชอบให้การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวี...

คกก.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ไฟเขียวงบกองทุนปี 65 พัฒนาเกษตรยั่งยืน วงเงินรวมกว่า 200 ล้านบาท
23/09/2021
คกก.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ไฟเขียวงบกองทุนปี 65 พัฒนาเกษตรยั่งยืน วงเงินรวมกว่า 200 ล้า

คกก.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ไฟเขียวงบกองทุนปี 65 พัฒนาเกษตรยั่งยืน วงเงินรวมกว่า 200 ล้านบาท

คกก.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ไฟเขียวงบกองทุนปี 65 พัฒนาเกษตรยั่งยืน วงเงินรวมกว่า 200 ล้านบาท

รองปลัดเกษตรฯ 'ประยูร' เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง
23/09/2021
รองปลัดเกษตรฯ

รองปลัดเกษตรฯ 'ประยูร' เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง

รองปลัดเกษตรฯ

23/09/2021
www.youtube.com

เกษตรพันธุ์ดี ตอน 4 : เรสคิวฟาร์ม ค่าไฟ 0 บาท

ลิ้งค์รับชมผ่านยูทูบ https://youtu.be/o-Y7p_55xOg

23/09/2021

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานพิธีประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2564 พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกและกล่าวอำนวยพรแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันที่ 22 กันยายน 2564

23/09/2021

เกษตรมีดี ตอน “เกษตรทฤษฎีใหม่ สร้างอาชีพ สร้างรายได้” โครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตร โครงการดีๆที่เข้าช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบในช่วงโรคระบาดโควิด-19 โครงการนี้จะเข้าช่วยฟื้นฟูภาคการเกษตร และเข้าเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำให้กับพี่น้องเกษตรกร เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาชีพ สร้างงาน และสร้างรายได้ นายพิเชียร เพ็ญศรี เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการจังหวัดปัตตานี ได้ร่วมมือกันกับเกษตรและสหกรณ์จังหวัด วางแผนแปลงเกษตรและวางแผนการผลิต เพื่อกำหนดชนิดพืชและการใช้งานพื้นที่อย่างเหมาะสมในการทำการเกษตร ซึ่งได้รับการสนับสนุนสระน้ำจากกระทรวงเกษตรฯ หลังจากมีสระน้ำแล้วก็สามารถดำเนินการทำการเกษตรได้อย่างหลากหลาย เพื่อความมั่นคงทางด้านอาหาร ซึ่งเกิดเป็นการเกษตรแบบยั่งยืนคือมีบริโภคในครัวเรือนและจำหน่ายได้
https://www.facebook.com/watch/?v=354254079739653

รองปลัด กษ. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และจำนวนเงินค่าขนย้าย (ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ) โครงการอ่างเก็บ...
22/09/2021
รองปลัด กษ. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และจำนวนเงินค่าขนย้าย (ที่ดิ

รองปลัด กษ. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และจำนวนเงินค่าขนย้าย (ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ) โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสะพงน้อย อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี

รองปลัด กษ. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์และจำนวนเงินค่าขนย้าย (ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ)...

https://www.moac.go.th/news-preview-431691792304
22/09/2021
พิธีประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2564

https://www.moac.go.th/news-preview-431691792304

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระท...

กระทรวงเกษตรฯ จัดการประชุมคกก.มาตรฐานสินค้าเกษตร เห็นชอบ 4 ร่างมาตรฐานด้านพืช สอดรับมาตรฐาน ASEAN GAP
22/09/2021
กระทรวงเกษตรฯ จัดการประชุมคกก.มาตรฐานสินค้าเกษตร เห็นชอบ 4 ร่างมาตรฐานด้านพืช สอดรับมาตร

กระทรวงเกษตรฯ จัดการประชุมคกก.มาตรฐานสินค้าเกษตร เห็นชอบ 4 ร่างมาตรฐานด้านพืช สอดรับมาตรฐาน ASEAN GAP

มาตรฐาน ASEAN GAP

คกก.บริหารโครงการสนับสนุนสินเชื่อผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์ยางพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินชดเชยดอกเบี้ยของผู้เข้าร่วมโครงการฯ
22/09/2021
คกก.บริหารโครงการสนับสนุนสินเชื่อผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์ยางพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินช

คกก.บริหารโครงการสนับสนุนสินเชื่อผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์ยางพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินชดเชยดอกเบี้ยของผู้เข้าร่วมโครงการฯ

สินเชื่อผู้ประกอบการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง

22/09/2021
www.youtube.com

Update เกษตรไทย EP 5 - เกษตรกรรมยั่งยืน ตอบโจทย์อนาคตเกษตรกรไทย

ลิ้งค์รับชมผ่านทางยูทูบ https://youtu.be/pQ5fVCABcWw

“กัญชา” พืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่
22/09/2021
กรมพัฒนาที่ดิน-“กัญชา” พืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่

“กัญชา” พืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่

กรมพัฒนาที่ดิน - “กัญชา” พืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่รายการ สมุดโคจร ช่วง “พืชนี้ดี พี่คอนเฟิร์ม” ออกอากาศ วันท.....

ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมโหวตเลือกตราสัญลักษณ์ (logo) ของ Thailand Pavilion เพื่อใช้ในงาน The International Horticultural Exp...
21/09/2021

ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมโหวตเลือกตราสัญลักษณ์ (logo) ของ Thailand Pavilion เพื่อใช้ในงาน The International Horticultural Expo (EXPO 2022 Floriade Almere) ของประเทศไทย ระยะเวลาการคัดเลือก ระหว่างวันที่ 20-26 กันยายน 2564

Inviting all to vote for the Thailand Pavilion logo that will be used at The International Horticultural Expo (EXPO 2022 Floriade Almere).

Voting period between 20 – 26 September 2021

ร่วมโหวตได้ที่นี้ / Please Click >>> https://docs.google.com/forms/d/1e1hLWyQrgJ7nx-o3VodT4anVzIPzCajLSfkrXl_ZZVg/edit

ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมโหวตเลือกตราสัญลักษณ์ (logo) ของ Thailand Pavilion เพื่อใช้ในงาน The International Horticultural Expo (EXPO 2022 Floriade Almere) ของประเทศไทย ระยะเวลาการคัดเลือก ระหว่างวันที่ 20-26 กันยายน 2564

Inviting all to vote for the Thailand Pavilion logo that will be used at The International Horticultural Expo (EXPO 2022 Floriade Almere).

Voting period between 20 – 26 September 2021

ร่วมโหวตได้ที่นี้ / Please Click >>> https://docs.google.com/forms/d/1e1hLWyQrgJ7nx-o3VodT4anVzIPzCajLSfkrXl_ZZVg/edit

21/09/2021

รายการเกษตรมีดี ตอน “เดินตามรอยวิถีชีวิตพอเพียง ด้วยเกษตรทฤษฎีใหม่” นางสาวภรณ์ชนก ขวัญพัทลุง เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จ.ปัตตานี ได้เล็งเห็นว่าความมั่นคงทางด้านอาหารเป็นสิ่งสำคัญ จึงได้ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการฯ แรกเริ่มพื้นที่นาจะปลูกข้าวเพียงอย่างเดียว หลังจากได้เข้าร่วมโครงการฯ เจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอก็ได้ให้คำแนะนำว่าควรปลูกพืชที่กระจายความเสี่ยง ได้แก่พืชระยะสั้น ที่สามารถเก็บได้ตลอด เช่น พืชผักสวนครัว กล้วย เป็นต้น พืชระยะยาว เช่นมะพร้าว และสระน้ำที่ได้รับการสนับสนุนก็จะทำการเลี้ยงปลาเพิ่มด้วย นางอาริยา แก้วพิมล เกษตรเภอโคกโพธิ์ ได้กล่าวถึงโครงการว่ามีการประชาสัมพันธ์ผ่านหน่วยงานราชการ และประชุมกำนัลผู้ใหญ่บ้าน เสียงตามสาย และอาสาสมัครเกษตรกรเพื่อเป็นการเข้าถึงเกษตรกรให้ได้มากที่สุด
https://www.facebook.com/watch/?v=979840739456143

20/09/2021
กระทรวงเกษตรฯ จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาการรับรองมาตรฐานวัสดุน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่มและสารผสมเพิ่ม สำหรับการก่อสร้างถนน...
20/09/2021
กระทรวงเกษตรฯ จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาการรับรองมาตรฐานวัสดุน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่

กระทรวงเกษตรฯ จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาการรับรองมาตรฐานวัสดุน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่มและสารผสมเพิ่ม สำหรับการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ

กระทรวงเกษตรฯ จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาการรับรองมาตรฐานวัสดุน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่มและสารผสมเพิ่ม ส....

กระทรวงเกษตรฯ จัดเตรียมเครื่องจักร-เครื่องมือ เพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้ผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม และเตรียมเสบียงพ...
20/09/2021
กระทรวงเกษตรฯ จัดเตรียมเครื่องจักร-เครื่องมือ

กระทรวงเกษตรฯ จัดเตรียมเครื่องจักร-เครื่องมือ เพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้ผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม และเตรียมเสบียงพืชอาหารสัตว์สำหรับแจกจ่ายต่อพี่น้องเกษตรกร

กระทรวงเกษตรฯ จัดเตรียมเครื่องจักร-เครื่องมือ เพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้ผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่ว...

รมช.มนัญญา ลุยขอนแก่นส่งเสริมปลูกฟ้าทลายโจรสู้ภัยโควิด-19 นำร่องสหกรณ์การเกษตรพระยืน พร้อมเร่งขยายผลให้ครอบคลุมทั่วประเท...
18/09/2021
รมช.มนัญญา ลุยขอนแก่นส่งเสริมปลูกฟ้าทลายโจรสู้ภัยโควิด-19

รมช.มนัญญา ลุยขอนแก่นส่งเสริมปลูกฟ้าทลายโจรสู้ภัยโควิด-19 นำร่องสหกรณ์การเกษตรพระยืน พร้อมเร่งขยายผลให้ครอบคลุมทั่วประเทศ

รมช.มนัญญา ลุยขอนแก่นส่งเสริมปลูกฟ้าทลายโจรสู้ภัยโควิด-19 นำร่องสหกรณ์การเกษตรพระยืน พร้อมเร่งขยายผลให้ค.....

📢กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอเรียนเชิญทุกท่านติดตามรับชมรายการ " เกษตรบอกข่าว" ในวันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 โดยจะออกอากาศเ...
18/09/2021

📢กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอเรียนเชิญทุกท่านติดตามรับชมรายการ " เกษตรบอกข่าว" ในวันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 โดยจะออกอากาศเวลา 09.00 น. 🕙🕙🕙โดย ดร. ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

📢กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอเรียนเชิญทุกท่านติดตามรับชมรายการ " เกษตรบอกข่าว" ในวันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 โดยจะออกอากาศเวลา 09.00 น. 🕙🕙🕙โดย ดร. ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมชลประทาน สั่งทุกโครงการชลประทานจับตาสภาพอากาศรวมทั้งสถานการณ์น้ำท่าตลอด 24 ชั่วโมง เตรียมรับมือสถานการณ์น้ำตามมาตรการ...
17/09/2021
กรมชลฯเดินหน้าบริหารจัดการน้ำ พร้อมจับตาสถานการณ์น้ำท่าตลอด 24 ชั่วโมง

กรมชลประทาน สั่งทุกโครงการชลประทานจับตาสภาพอากาศรวมทั้งสถานการณ์น้ำท่าตลอด 24 ชั่วโมง เตรียมรับมือสถานการณ์น้ำตามมาตรการรับมือน้ำหลาก กำหนดพื้นที่ กำหนดคน กำหนดเครื่องจักรเครื่องมือ ประจำจุดเสี่ยง พร้อมปฏิบัติงานได้ทันที

กรมชลประทาน สั่งทุกโครงการชลประทานจับตาสภาพอากาศรวมทั้งสถานการณ์น้ำท่าตลอด 24 ชั่วโมง เตรียมรับมือสถานกา...

คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) เห็นชอบในหลักการเตรียมเสนออนุมัติโครงการการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะ 3 การยาง...
17/09/2021
กนย. เคาะผ่านประกันรายได้ยาง เฟส 3 กยท. ชงต่อเสนอ ครม. อนุมัติ

คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) เห็นชอบในหลักการเตรียมเสนออนุมัติโครงการการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะ 3 การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เตรียมเสนอโครงการคณะรัฐมนตรี ใช้งบกว่า 10,000 ล้านบาท

คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) เห็นชอบในหลักการเตรียมเสนออนุมัติโครงการการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวน....

กระทรวงเกษตรฯ จัดประชุมสรุปผลการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์...
17/09/2021
กระทรวงเกษตรฯ จัดประชุมสรุปผลการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ข

กระทรวงเกษตรฯ จัดประชุมสรุปผลการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)

กระทรวงเกษตรฯ จัดประชุมสรุปผลการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ของผู้ตรวจราชการก.....

17/09/2021
ชาวเกษตรอัปเดตข่าว 17 กันยายน 2564

รายการ " ชาวเกษตรอัปเดตข่าว" ทางช่องทาง 👉🏻 Facebook กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ https://www.facebook.com/127261297312518/posts/6182411958464058/
ดำเนินรายการโดย สองพิธีกรสาวแสนสวยที่จะมามอบความสุขในรายการ

ในวันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. และชมการ Live สด ในทุกวันศุกร์ เวลาเดิม 🕙🕙
สัปดาห์นี้มีไฮไลท์ที่น่าสนใจ อาทิ

🤟 ไทย - จีน จับมือ ลงนามพิธีสาร ขยายด่านนำเข้า – ส่งออก ผ่านประเทศที่สาม รวม 16 ด่านเปิดโอกาสผลไม้ไทย สู่แดนมังกรมากขึ้น ช่วยเกษตรกรกระจายสินค้า เพิ่มทางเลือกให้ผู้ประกอบการไทย
🤟รัฐมนตรีเกษตรฯ กล่าวสุนทรพจน์ในพิธีเปิดงาน International Conference on Food Loss and Waste ร่วมกับรัฐมนตรีด้านเกษตรและอาหาร จากกลุ่มประเทศ G20 ประเทศอื่น ๆ กว่า 20 ประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ
🤟กระทรวงเกษตรฯ เผยความคืบหน้าการขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ปลัดเกษตร เน้นย้ำ ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการอย่างเต็มประสิทธิภาพ พร้อมชี้แจงเกษตรกร รอปรับสภาพน้ำก่อนปล่อยพันธุ์ปลา

🤗 ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ page : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คลิ๊ก ลิ้งค์ >>>> https://m.facebook.com/MOACThailand/
🤗👉🏻 อย่าลืมกด Like 👍 ติดตามเพจ 🎯 กดแชร์ 👥 เพื่อคนที่คุณแคร์ จะได้ไม่พลาดข่าวสารสำคัญของกระทรวงเกษตรฯ🙏🏻🤟🤟🙏🏻

16/09/2021
รมว.กษ. เร่งสั่งการเจ้าหน้าที่ระดมกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม พร้อมมอบปลัด กษ. กำกับดูแ...
16/09/2021
รมว.กษ. เร่งสั่งการเจ้าหน้าที่ระดมกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการ

รมว.กษ. เร่งสั่งการเจ้าหน้าที่ระดมกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม พร้อมมอบปลัด กษ. กำกับดูแลอย่างเข้มข้น

รมว.กษ. เร่งสั่งการเจ้าหน้าที่ระดมกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม พร้อมมอ.....

กระทรวงเกษตรฯ มุ่งขับเคลื่อนระบบอาหารไทยในเวที UNFSS เน้นการขับเคลื่อนนโยบาย มาตรฐานด้านระบบอาหาร การรับมือกับสถานการณ์โ...
16/09/2021
กระทรวงเกษตรฯ มุ่งขับเคลื่อนระบบอาหารไทยในเวที UNFSS

กระทรวงเกษตรฯ มุ่งขับเคลื่อนระบบอาหารไทยในเวที UNFSS เน้นการขับเคลื่อนนโยบาย มาตรฐานด้านระบบอาหาร การรับมือกับสถานการณ์โควิด-19 ช่วยเหลือเกษตรกรและผู้บริโภค

กระทรวงเกษตรฯ มุ่งขับเคลื่อนระบบอาหารไทยในเวที UNFSS เน้นการขับเคลื่อนนโยบาย มาตรฐานด้านระบบอาหาร การรับมื.....

16/09/2021
www.youtube.com

เกษตรพันธุ์ดี ตอน 3 : ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์

ลิ้งค์รับชมผ่านยูทูบ https://youtu.be/aEXtl9wfr6c

นายสำราญ สารบรรณ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมการขุดบ่อเก็บกักน้ำและเยี่ยมชมแปลงเกษตรผสมผสาน ของเก...
16/09/2021
รองปลัดเกษตรฯ นำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมการขุดบ่อเก็บกักน้ำและเยี่ยมชมแปลงเกษตรผสมผสาน ข

นายสำราญ สารบรรณ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมการขุดบ่อเก็บกักน้ำและเยี่ยมชมแปลงเกษตรผสมผสาน ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ๑ ตําบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

นายสำราญ สารบรรณ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมการขุดบ่อเก็บกักน้ำและเยี่ยมชมแปลง...

ปลัดเกษตรฯ เผยคณะกรรมการนโยบายพัฒนาสุกรและผลิตภัณฑ์ (Pig Board) เตรียมนำโครงการฟื้นฟูเยียวยา และปรับโครงสร้างการเลี้ยงสุ...
16/09/2021
ปลัดเกษตรฯ เผยคณะกรรมการนโยบายพัฒนาสุกรและผลิตภัณฑ์ (Pig Board)

ปลัดเกษตรฯ เผยคณะกรรมการนโยบายพัฒนาสุกรและผลิตภัณฑ์ (Pig Board) เตรียมนำโครงการฟื้นฟูเยียวยา และปรับโครงสร้างการเลี้ยงสุกรของเกษตรกรรายกลาง ถึงรายย่อยทั้งประเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันแบบยั่งยืน เข้าพิจารณาอีกครั้งใน 45 วัน

ปลัดเกษตรฯ เผยคณะกรรมการนโยบายพัฒนาสุกรและผลิตภัณฑ์ (Pig Board) เตรียมนำโครงการฟื้นฟูเยียวยา และปรับโครงสร้างก...

16/09/2021
การแถลงข่าวสานพลังขับเคลื่อนระบบอาหารประเทศไทย ฝ่ามรสุมโควิด-19ฯ

สานพลังขับเคลื่อนระบบอาหารประเทศไทย ฝ่ามรสุมโควิด-19 หนุนเศรษฐกิจฐานราก สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่เวทีโลก UNFSS

วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 10.30 น.
ณ ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

#กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ #สสส #thaihealth #UNFSS #ระบบอาหารประเทศไทย #โควิด19 #เวทีโลก #เศรษฐกิจฐานราก

16/09/2021

จากสถานการณ์โควิด-19 ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ส่งผลกระทบถึงหลายๆภาคส่วน ภาคการเกษตรเองก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน นายอาหะมะเปาซี เเวมูดอ เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากจ.นราธิวาส ก็ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9มาปรับใช้ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ คือสนับสนุนการขุดสระ พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ และปัจจัยด้านอื่นๆ เสริมให้ดำเนินงานของเกษตรกรดำเนินไปอย่างสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ซึ่งโครงการนี้จะทำให้เกษตรกรมีความมั่นคงทางชุมชน ทางด้านพืช ด้านอาหาร และปศุสัตว์ ทำให้เกษตรกรสามารถเลี้ยงชีพ พึ่งพาตนเองได้ ตามหลัก ”เกษตรทฤษฎีใหม่ วิถีพอเพียง” ได้อย่างแท้จริง
https://www.facebook.com/watch/?v=329925095457507

ที่อยู่

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เลขที่ 3 ถนนราชดำเนินนอก
Bangkok
10200

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

www.moac.go.th

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด