กองบริหารทรัพยากรบุคคล บก.

กองบริหารทรัพยากรบุคคล บก. กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
(46)

เปิดเหมือนปกติ

กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department
29/11/2019

กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department

เที่ยววันธรรมดาราคา Shock โลก ใช้สิทธิอย่างไรมาดูกัน ➡️➡️

กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department
25/11/2019

กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department

#ชี้แจงข่าวลูกจ้างชั่วคราว
#กรมบัญชีกลาง

กรมบัญชีกลางเรียกบรรจุข้าราชการใหม่ ตำแหน่ง นิติกร 1 อัตรา และ นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา
08/11/2019

กรมบัญชีกลางเรียกบรรจุข้าราชการใหม่ ตำแหน่ง นิติกร 1 อัตรา และ นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา

กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department
01/11/2019

กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department

🔊🔊🔊 กรมบัญชีกลาง รับสมัครร้านค้าชิมช้อปใช้ เฟส 2 ถึง 31 ธ.ค.62 พร้อมเสริมทัพทีมหมอคลังลงพื้นที่สร้างความเข้าใจการใช้จ่ายผ่าน g-Wallet 2 ให้กับร้านค้าทั่วประเทศ

กรมบัญชีกลางเดินหน้ารับสมัครลงทะเบียนผู้ประกอบการร้านค้า เข้าร่วมมาตรการ “ชิมช้อปใช้” ระยะที่ 2 ถึง 31 ธ.ค. 62 เน้นกระจายไปยังกลุ่มธุรกิจโรงแรมและทัวร์ท่องเที่ยว เผยร้านค้าเดิมที่เคยลงทะเบียนแล้ว สามารถเข้าร่วมมาตรการได้ต่อเนื่อง เสริมทัพทีมหมอคลังลงพื้นที่ร่วมกับสรรพากรพื้นที่และ ธ.กรุงไทย ชี้แจงสร้างความเข้าใจเรื่องภาษีกับร้านค้าและประชาสัมพันธ์กระตุ้นการใช้จ่ายผ่าน g-Wallet 2
นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ “ชิมช้อปใช้” ระยะที่ 2 ไปจนถึงวันที่ 31 ธ.ค.62 และขณะนี้กรมบัญชีกลางได้เปิดรับลงทะเบียนผู้ประกอบการร้านค้าเข้าร่วมมาตรการต่อเนื่องไปถึงวันที่ 31 ธ.ค. 62 ณ ห้องโถงชั้น 1 กรมบัญชีกลาง และที่สำนักงานคลังจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ โดยเน้นขยายผลให้มีกลุ่มธุรกิจที่หลากหลายมากขึ้นและครบวงจรสำหรับการเดินทางท่องเที่ยว เช่น โรงแรม แพ็คเกจทัวร์ และรถเช่า เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้ประกอบการร้านค้าที่จะสมัครเข้าร่วมมาตรการขอให้จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน ชัดเจน เช่น สถานที่จำหน่ายสินค้า ต้องมีหลักแหล่งแน่นอน เพื่อป้องกันมิให้มีผู้ที่เข้ามาหาผลประโยชน์จากมาตรการนี้ ชื่อและที่อยู่ผู้ประกอบการ/สถานประกอบการ จะต้องถูกต้องและตรงกับเอกสารการจดทะเบียนพาณิชย์หรือเอกสารจดทะเบียนการค้า รวมทั้งเอกสารการประกอบกิจการต้องผ่านการรับรองจากหน่วยงานราชการเรียบร้อยแล้ว เป็นต้น ส่วนร้านค้าที่เข้าร่วมมาตรการตั้งแต่ระยะที่ 1 ซึ่งมีจำนวนกว่า 177,655 ร้านค้า สามารถเข้าร่วมมาตรการในระยะที่ 2 ได้ต่อเนื่อง โดยไม่ต้องมาลงทะเบียนใหม่
“มาตรการ ชิมช้อปใช้ ในระยะที่ 2 นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการกระตุ้นเศรษฐกิจ รวมทั้งส่งเสริมการใช้จ่ายผ่าน g-Wallet ในกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพในการเดินทางและการใช้จ่าย ซึ่งจะทำให้มีการกระจายการใช้จ่ายไปยังเศรษฐกิจฐานราก ทำให้ชุมชนได้รับประโยชน์มากขึ้น โดยขณะนี้กรมบัญชีกลางได้ขอความร่วมมือไปยังสำนักงานคลังจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ ให้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจกับผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมมาตรการ ในเรื่องการใช้จ่ายเงินผ่าน g-Wallet 2 เพื่อลดความกังวลเกี่ยวกับภาษีของผู้ประกอบการ โดยมีสรรพากรพื้นที่และธนาคารกรุงไทยร่วมดำเนินการดังกล่าว ซึ่งคาดว่าจะทำให้ร้านค้ามีความมั่นใจในเรื่องของการรับเงินจากกระเป๋าเงิน g-Wallet 2 มากขึ้น” อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าว
อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวเพิ่มเติมในตอนท้ายว่า สำหรับประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ชิมช้อปใช้ ในระยะที่ 2 แล้วนอกจากจะได้รับวงเงินสนับสนุน 1,000 บาท สำหรับการใช้จ่ายผ่าน g-Wallet 1 และเงินชดเชยร้อยละ 15 ของยอดใช้จ่ายไม่เกิน 30,000 บาท จากเงินของประชาชนเองผ่าน g-Wallet 2 (เงินชดเชยไม่เกิน 4,500 บาท) เช่นเดียวกับ ชิมช้อปใช้ ระยะที่ 1 แล้ว ยังจะได้รับสิทธิ์เงินชดเชยร้อยละ 20 ของยอดใช้จ่ายในส่วนที่เกิน 30,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000 บาท (เงินชดเชย ไม่เกิน 4,000 บาท) โดยสามารถเติมเงินเพื่อใช้จ่ายผ่าน g-Wallet 2 ได้ทั้งร้านชิมช้อปใช้และร้านค้าทั่วไป ในทุกจังหวัด ยกเว้นเพียงจังหวัดตามทะเบียนบ้านของตนเท่านั้น ส่วนการใช้จ่ายผ่าน g-Wallet 2 สามารถเติมเงินได้ง่ายและสะดวก โดยนอกจากจะเติมเงินผ่านการสแกน QR Code ของทุกธนาคาร หรือกรอกตัวเลข g-Wallet 15 หลักผ่าน mobile banking ของธนาคารต่าง ๆ แล้ว ยังสามารถเติมเงินเข้า g-Wallet 2 ผ่านเครื่อง ATM ได้อีกด้วย

กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department
31/10/2019

กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department

🔊🔊🔊 กรมบัญชีกลาง รับสมัครร้านค้าชิมช้อปใช้ เฟส 2 ถึง 31 ธ.ค.62 พร้อมเสริมทัพทีมหมอคลังลงพื้นที่สร้างความเข้าใจการใช้จ่ายผ่าน g-Wallet 2 ให้กับร้านค้าทั่วประเทศ

กรมบัญชีกลางเดินหน้ารับสมัครลงทะเบียนผู้ประกอบการร้านค้า เข้าร่วมมาตรการ “ชิมช้อปใช้” ระยะที่ 2 ถึง 31 ธ.ค. 62 เน้นกระจายไปยังกลุ่มธุรกิจโรงแรมและทัวร์ท่องเที่ยว เผยร้านค้าเดิมที่เคยลงทะเบียนแล้ว สามารถเข้าร่วมมาตรการได้ต่อเนื่อง เสริมทัพทีมหมอคลังลงพื้นที่ร่วมกับสรรพากรพื้นที่และ ธ.กรุงไทย ชี้แจงสร้างความเข้าใจเรื่องภาษีกับร้านค้าและประชาสัมพันธ์กระตุ้นการใช้จ่ายผ่าน g-Wallet 2
นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ “ชิมช้อปใช้” ระยะที่ 2 ไปจนถึงวันที่ 31 ธ.ค.62 และขณะนี้กรมบัญชีกลางได้เปิดรับลงทะเบียนผู้ประกอบการร้านค้าเข้าร่วมมาตรการต่อเนื่องไปถึงวันที่ 31 ธ.ค. 62 ณ ห้องโถงชั้น 1 กรมบัญชีกลาง และที่สำนักงานคลังจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ โดยเน้นขยายผลให้มีกลุ่มธุรกิจที่หลากหลายมากขึ้นและครบวงจรสำหรับการเดินทางท่องเที่ยว เช่น โรงแรม แพ็คเกจทัวร์ และรถเช่า เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้ประกอบการร้านค้าที่จะสมัครเข้าร่วมมาตรการขอให้จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน ชัดเจน เช่น สถานที่จำหน่ายสินค้า ต้องมีหลักแหล่งแน่นอน เพื่อป้องกันมิให้มีผู้ที่เข้ามาหาผลประโยชน์จากมาตรการนี้ ชื่อและที่อยู่ผู้ประกอบการ/สถานประกอบการ จะต้องถูกต้องและตรงกับเอกสารการจดทะเบียนพาณิชย์หรือเอกสารจดทะเบียนการค้า รวมทั้งเอกสารการประกอบกิจการต้องผ่านการรับรองจากหน่วยงานราชการเรียบร้อยแล้ว เป็นต้น ส่วนร้านค้าที่เข้าร่วมมาตรการตั้งแต่ระยะที่ 1 ซึ่งมีจำนวนกว่า 177,655 ร้านค้า สามารถเข้าร่วมมาตรการในระยะที่ 2 ได้ต่อเนื่อง โดยไม่ต้องมาลงทะเบียนใหม่
“มาตรการ ชิมช้อปใช้ ในระยะที่ 2 นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการกระตุ้นเศรษฐกิจ รวมทั้งส่งเสริมการใช้จ่ายผ่าน g-Wallet ในกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพในการเดินทางและการใช้จ่าย ซึ่งจะทำให้มีการกระจายการใช้จ่ายไปยังเศรษฐกิจฐานราก ทำให้ชุมชนได้รับประโยชน์มากขึ้น โดยขณะนี้กรมบัญชีกลางได้ขอความร่วมมือไปยังสำนักงานคลังจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ ให้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจกับผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมมาตรการ ในเรื่องการใช้จ่ายเงินผ่าน g-Wallet 2 เพื่อลดความกังวลเกี่ยวกับภาษีของผู้ประกอบการ โดยมีสรรพากรพื้นที่และธนาคารกรุงไทยร่วมดำเนินการดังกล่าว ซึ่งคาดว่าจะทำให้ร้านค้ามีความมั่นใจในเรื่องของการรับเงินจากกระเป๋าเงิน g-Wallet 2 มากขึ้น” อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าว
อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวเพิ่มเติมในตอนท้ายว่า สำหรับประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ชิมช้อปใช้ ในระยะที่ 2 แล้วนอกจากจะได้รับวงเงินสนับสนุน 1,000 บาท สำหรับการใช้จ่ายผ่าน g-Wallet 1 และเงินชดเชยร้อยละ 15 ของยอดใช้จ่ายไม่เกิน 30,000 บาท จากเงินของประชาชนเองผ่าน g-Wallet 2 (เงินชดเชยไม่เกิน 4,500 บาท) เช่นเดียวกับ ชิมช้อปใช้ ระยะที่ 1 แล้ว ยังจะได้รับสิทธิ์เงินชดเชยร้อยละ 20 ของยอดใช้จ่ายในส่วนที่เกิน 30,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000 บาท (เงินชดเชย ไม่เกิน 4,000 บาท) โดยสามารถเติมเงินเพื่อใช้จ่ายผ่าน g-Wallet 2 ได้ทั้งร้านชิมช้อปใช้และร้านค้าทั่วไป ในทุกจังหวัด ยกเว้นเพียงจังหวัดตามทะเบียนบ้านของตนเท่านั้น ส่วนการใช้จ่ายผ่าน g-Wallet 2 สามารถเติมเงินได้ง่ายและสะดวก โดยนอกจากจะเติมเงินผ่านการสแกน QR Code ของทุกธนาคาร หรือกรอกตัวเลข g-Wallet 15 หลักผ่าน mobile banking ของธนาคารต่าง ๆ แล้ว ยังสามารถเติมเงินเข้า g-Wallet 2 ผ่านเครื่อง ATM ได้อีกด้วย

อธิบดีกรมบัญชีกลาง ประกาศเจตจำนงสุจริต เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 เพื่อสร้างจิตสำนึกให้แก่บุคลากรกรมบัญชีกลาง โดยจะยึดมั...
30/10/2019

อธิบดีกรมบัญชีกลาง ประกาศเจตจำนงสุจริต เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 เพื่อสร้างจิตสำนึกให้แก่บุคลากรกรมบัญชีกลาง โดยจะยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริตฯ ดังนี้

22/10/2019
Krungthai Care

ชิมช้อปใช้เฟส 2 แจก 1000 คืนเงิน 20% อีก 3 ล้านคน

"ชิม ช้อป ใช้" เฟส 2 มาแล้ว
ให้สิทธิรับเงินคืนสูงสุด 20% หรือ 8,500 บาท เพียงเติมเงินใช้จ่ายผ่านกระเป๋าช่อง G-Wallet 2 และยังได้สิทธิใช้จ่าย 1,000 บาท อีกด้วย (สิทธิ 1,000 บาท เฉพาะผู้ได้รับสิทธิเฟส 2 ที่ไม่เคยได้รับสิทธิในเฟส 1)
รายละเอียดเพิ่มเติม: https://bit.ly/2lNqzNE

#ชิมช้อปใช้ #เป๋าตัง

ชิมช้อปใช้ เฟส2 ใช้จ่ายเงิน กระตุ้นเศรษฐกิจ รับเงินคืน
21/10/2019

ชิมช้อปใช้ เฟส2 ใช้จ่ายเงิน กระตุ้นเศรษฐกิจ รับเงินคืน

ชิมช้อปใช้เฟส  2 เตรียมลงทะเบียน 23 ต.ค. นี้
21/10/2019

ชิมช้อปใช้เฟส 2 เตรียมลงทะเบียน 23 ต.ค. นี้

ชิมช้อปใช้ เติม G-wallet 2 ใช้จ่ายได้เงินคืน 15%
21/10/2019

ชิมช้อปใช้ เติม G-wallet 2 ใช้จ่ายได้เงินคืน 15%

28/06/2019
www.cgd.go.th

กองบริหารทรัพยากรบุคคล ได้ปรับปรุงเมนูข้อมูลบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ทางอินเตอร์เน็ตของกรม เข้าหัวข้อ การบริหารทรัพยากรบุคคล และมีข้อมูลอัพเดท ประจำเดือนมิถุนายน 2562 ตามลิงค์นี้

12/02/2019
www.cgd.go.th

อัพเดทข้อมูลบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของกรมบัญชีกลาง

06/09/2018

วันต่อต้านคอร์รัปชั่น 2561
คนไทย ตื่นรู้สู้โกง

11/06/2018
www.cgd.go.th

อัพเดทข้อมูล บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของกรมบัญชีกลาง 11 มิถุนายน 2561

30/04/2018
ระบบรับสมัครสอบออนไลน์ :: กรมบัญชีกลาง

****************เข้าดูผลสอบได้แล้วครับ****************************

กรมบัญชีกลาง ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการคลังปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
และเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

26/04/2018
www.cgd.go.th

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป (คนพิการ) กรมบัญชีกลาง (ส่วนกลาง) ตำแหน่งนักวิชาการคลัง (ปริญญาตรี) ระหว่างวันที่ 4-16 พฤษภาคม 2561

10/04/2018
www.cgd.go.th

ติดตามข้อมูลบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของกรมบัญชีกลาง (ข้าราชการและพนักงานราชการ) ได้ที่เว็บไซต์กรมบัญชีกลางหรือตามลิงค์ต่อไปนี้

19/03/2018
www.cgd.go.th

กรมบัญชีกลางเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม - 5 เมษายน 2561

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการคลังปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติ...
12/03/2018
กองบริหารทรัพยากรบุคคล บก.

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการคลังปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และกำหนด วัน เวลา และสถานที่สอบ ตามลิงค์ดังนี้
http://www.cgd.go.th/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheadername1=Content-Type&blobheadername2=Content-Disposition&blobheadername3=filename&blobheadervalue2=inline;+filename=%2275/100/image0914.pdf%22&blobheadervalue3=75/100/image0914.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1438170090472&ssbinary=true

กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

25/07/2017
JW Player 6

โครงการสัมนา "การเสวนา พลังจริยธรรม" กระทรวงการคลัง วันที่ 25 กรกฎาคม 2560
ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 ชั้น 4 กระทรวงการคลัง

http://live.mof.go.th/live/live-mobile.php

24/07/2017
29/05/2017

การแปลงคุณธรรม

29/05/2017

การแปลงคุณธรรมเป็นแนวปฏิบัติ 29 พฤษภาคม 2560 ห้องประชุม 1-2 ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง 🤔

กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department
10/08/2016

กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department

กรมบัญชีกลางขอแจ้งว่า สอบถามเกี่ยวกับสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2270-6400 หรือ Facebook สวัสดิการข้าราชการ https://www.facebook.com/%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-546972928802251/?fref=ts

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักบัญชี 2 อัตรา
20/01/2016

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักบัญชี 2 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนิติกร / นักวิชาการคลัง
15/01/2016

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนิติกร / นักวิชาการคลัง

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ต.นักวิชาการคลัง (ป.ตรี) 2 อัตรา สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
14/01/2016

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ต.นักวิชาการคลัง (ป.ตรี) 2 อัตรา
สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของกรมบัญชีกลาง (แก้ไข)
13/11/2015

บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของกรมบัญชีกลาง (แก้ไข)

22/10/2015
เว็บไซต์อินเทอร์เน็ตกรมบัญชีกลาง::CGD Internet

ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการคลังปฏิบัติการ และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

ติดตามได้ในเว็บไซต์
http://www.cgd.go.th

กรมบัญชีกลางย้ำไม่มีแนวคิดลดและยกเลิก แต่ยังคงได้รับสิทธิตามเดิมในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ

ที่อยู่

Rama6
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองบริหารทรัพยากรบุคคล บก.ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองบริหารทรัพยากรบุคคล บก.:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด