Coach DPE กลุ่มฝึกสอนกีฬา สถาบันพัฒาบุคลากรการพลศึกษาและการกีฬา กรมพลศึกษา

16/10/2020
อาทิตย์ทรงกลด

อาทิตย์ทรงกลด

“ผมไม่มีความรู้เรื่องตะกร้อเลย แล้วก็ไม่ชอบด้วย
แต่เมื่อได้รับมอบหมายเราต้องพยายามเรียนรู้ ต้องพัฒนาตลอดเวลา
และถ้าเราทำอะไรจริงจัง เราซ้อมจริงจัง เราก็ชนะได้”

เมื่อปี พ.ศ.2538 ชื่อของ อ.กมล ตันกิมหงษ์ กลายเป็นที่สนใจของสื่อมวลชนในฐานะผู้ฝึกสอนกีฬาเซปักตะกร้อ คุมทีมชาติไทยสู้ศึกกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 18 ที่ จ.เชียงใหม่ ด้วยความที่เป็นโค้ชใหม่ ไม่เป็นที่รู้จักในวงการตะกร้อ และยังเป็นการคุมทีมเซปักตะกร้อชุดใหม่ทั้งชุด

โค้ชก็ใหม่ นักกีฬาก็ใหม่...แน่นอนว่า ความกดดันยิ่งถาโถมเพราะ ตะกร้อ คือ กีฬาที่ไทยจะแพ้ไม่ได้

แต่ยิ่งกดดัน ยิ่งท้าทาย...และในที่สุดทีมเซปักตะกร้อทีมชาติไทย ก็เอาชนะทีมเสือเหลืองมาเลเซียได้สำเร็จ และหลังจากที่ไทยเคยผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะกับมาเลเซียมาโดยตลอด แต่ทีมเซปักตะกร้อชายทีมชาติไทยภายใต้การคุมทีมของ อ.กมล ตันกิมหงษ์ ครองความเป็นแชมป์ทุกรายการมายาวนานเกือบ 30 ปี

เกือบ 30 ปี ในการทำหน้าที่โค้ชทีมเซปักตะกร้อทีมชาติไทย...ยาวนานจนกลายเป็นความผูกพันธ์
จาก“โค้ช” ที่เป็นมากกว่าโค้ช เพราะดูแลนักกีฬาทุกคนทั้งในและนอกสนาม
มากกว่าคำว่า “หน้าที่” มากกว่า “ความรับผิดชอบ” แต่เต็มไปด้วยความปรารถนาดีที่อยากจะเห็นนักกีฬาทุกคนประสบความสำเร็จทั้งในสนามและชีวิตส่วนตัว

ทั้งที่ไม่มีความรู้...แต่ยิ่งไม่รู้ ยิ่งต้องพยายามเรียนรู้
ทั้งที่ไม่ชอบ...ยิ่งต้องพยายามศึกษาและพัฒนา

“กยิรา เจ กยิราเถนํ : จะทำสิ่งไร ควรทำจริง”
เมื่อตั้งใจทำจริง ย่อมได้รับผลสำเร็จจากความตั้งใจทำจริง

https://youtu.be/UFxqOgWmOYQ

#เชื่อมั่นเศรษฐกิจพอเพียง #มูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ #อาทิตย์ทรงกลด #ตะกร้อ #เซปักตะกร้อ #ทีมชาติไทย #แชมป์โลก #กมล #ตันกิมหงษ์ #กรมพลศึกษา #มูลนิธิตะกร้อ #ศูนย์ฝึกมูลนิธิตะกร้อแห่งประเทศไทย #สมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทย #กยิราเจกยิราเถนํ #จะทำสิ่งไรควรทำจริง

พลศึกษาเพื่อสุขภาวะเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
08/10/2020

พลศึกษาเพื่อสุขภาวะเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

ลงพื้นที่โรงเรียนเรียนร่วมแห่งที่ 4 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ จ.ลำพูน เพื่อได้มาซึ่งข้อมูลในการสังเคราะห์หลักสูตรอบรมผู้สอนพลศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ และข้อมูลพื้นฐานสมรรถภาพของเด็ก ๆ ในโรงเรียน

ขอขอบพระคุณ
ผู้บริหารและคุณครูทุกท่านในโรงเรียน
ท่านอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ
ผศ.ดร.มยุรี ศุภวิบูลย์
ศ.ดร.เจริญ กระบวนรัตน์
ผศ.ดร.เกษม นครเขตต์

#สร้างเสริมสุขภาวะให้กับเด็กที่มีความต้องการพิเศษด้วยการใช้กิจกรรมทางกายเป็นสื่อ
#สสส
#COACHDPE

01/10/2020
Charoen Krabuanrat

Charoen Krabuanrat

การฝึกซ้อมแต่ละครั้ง ระบบประสาทรับรู้การทำงาน (Working Memory / Short-Term Memory ) จะทำหน้าที่รับรู้การเคลื่อนไหวส่งผ่านไปยังสมองเพื่อทำการถ่ายโอนข้อมูล (Transfer) เก็บไว้ในหน่วยความจำถาวรหรือความจำระยะยาว (Hard Drive / Long-Term Memory) เพื่อใช้เป็นข้อมูลให้กับนักกีฬาปฏิบัติในเวลาแข่งขัน หากในระหว่างที่ทำการฝึกซ้อม ผู้ฝึกสอนกีฬาไม่ได้ใส่ใจคอยชี้แนะแก้ไขข้อบกพร่องให้กับนักกีฬา ...ข้อบกพร่องเหล่านั้นก็จะถูกเก็บบันทึกไว้ในหน่วยความจำถาวร (Hard Drive ) ติดตัวนักกีฬาไปตลอด และยากต่อการแก้ไขในโอกาสต่อไป... ทำให้เกิดปัญหาอุปสรรคต่อการพัฒนาศักยภาพความสามารถของนักกีฬาให้ก้าวหน้าต่อไป ....ผู้ฝึกสอนกีฬาที่คาดหวังจะให้นักกีฬาประสบความสำเร็จและก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นไป จึงต้องศึกษาเรียนรู้ทำความเข้าใจในหลักการฝึกซ้อมและบทบาทการทำหน้าที่ของระบบประสาทและกล้ามเนื้อให้ถูกต้อง ...จึงจะพัฒนาความเก่ง ความสามารถให้นักกีฬาของตนได้...ไม่ใช่ตะบี้ตะบันฝึกหนัก ฝึกมาก อย่างเดียวโดยที่ไม่เคยศึกษาหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง

กรมพลศึกษา รวมพลังกับ สสส. โดยมีที่ปรึกษาที่มากด้วยความรู้ความสามารถทั้ง 4 ท่าน ช่วยกันขับเคลื่อนให้เด็กพิเศษไทย มีสุขภา...
28/09/2020

กรมพลศึกษา รวมพลังกับ สสส. โดยมีที่ปรึกษาที่มากด้วยความรู้ความสามารถทั้ง 4 ท่าน ช่วยกันขับเคลื่อนให้เด็กพิเศษไทย มีสุขภาวะที่ดี ได้เรียนรู้กิจกรรมการเคลื่อนไหวที่ถูกต้อง ทัดเทียมและเสมอภาคกับเด็กปกติในโรงเรียน
#ผศ.ดร.มยุรีศุภวิบูลย์
#รศ.ดร.วาสนา คุณาอภิสิทธิ์
#ศ.ดร.เจริญ กระบวนรัตน์
#ผศ.ดร.เกษม นครเขตต์

ลงพื้นที่โรงเรียนเรียนร่วม โรงเรียนแรก จากเป้าหมาย 12 โรงเรียน เพื่อได้มาซึ่งข้อมูลประกอบการสังเคราะห์หลักสูตรผู้สอนพลศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ระดับประถมศึกษา ณ โรงเรียนบ้านหนองกุง จ.อุบลราชธานี

ต้องขอขอบคุณ
- ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี เขต 1 - ผู้บริหารโรงเรียนบ้านหนองกุง จังหวัดอุบลราชธานี
- คณะครูโรงเรียนบ้านหนองกุง จังหวัดอุบลราชธานี
- คณะที่ปรึกษาโครงการทุกท่าน
- สสส.

#สร้างเสริมสุขภาวะให้กับเด็กที่มีความต้องการพิเศษด้วยการใช้กิจกรรมทางกายเป็นสื่อ
#สสส
#COACHDPE

ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล (ระดับพื้นฐาน) ณ จังหวัดขอนแก่นระหว่างวันที่ 11 ถึง 15 กันยายน 2563ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น จังห...
23/09/2020

ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล (ระดับพื้นฐาน) ณ จังหวัดขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 11 ถึง 15 กันยายน 2563
ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

กิจกรรมอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล (ระดับพื้นฐาน) ณ จังหวัดขอนแก่นระหว่างวันที่ 11 ถึง 15 กันยายน 2563ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดข...
15/09/2020

กิจกรรมอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล (ระดับพื้นฐาน) ณ จังหวัดขอนแก่น
ระหว่างวันที่ 11 ถึง 15 กันยายน 2563
ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

อบรมผู้ฝึกสอนกีฬาวู้ดบอล ฟุตบอล และวอลเลย์บอล ระหว่างวันที่ 22-26 มิถุนายน 2563 ณ ม.ราชภัฏนครสวรรค์ นครสวรรค์
20/08/2020

อบรมผู้ฝึกสอนกีฬาวู้ดบอล ฟุตบอล และวอลเลย์บอล ระหว่างวันที่ 22-26 มิถุนายน 2563 ณ ม.ราชภัฏนครสวรรค์ นครสวรรค์

อบรมผู้ฝึกสอนกีฬาวู้ดบอล ฟุตบอล และวอลเลย์บอล ระหว่างวันที่ 22-26 มิถุนายน 2563 ณ ม.ราชภัฏนครสวรรค์ นครสวรรค์

อบรมผู้ฝึกสอนกีฬาคอร์ฟบอล ระหว่างวันที่ 27-31 ก.ค. 2563 ณ คลองหก ปทุมธานี
20/08/2020

อบรมผู้ฝึกสอนกีฬาคอร์ฟบอล ระหว่างวันที่ 27-31 ก.ค. 2563 ณ คลองหก ปทุมธานี

อบรมผู้ฝึกสอนกีฬาคอร์ฟบอล ระหว่างวันที่ 27-31 ก.ค. 2563 ณ คลองหก ปทุมธานี

อบรมผู้ฝึกสอนกีฬาเชียร์ลีดดิ้ง ระหว่างวันที่ 18-20 ก.ค. 2563 ณ โรงแรมแคนทารี 304 ปราจีนบุรี
20/08/2020

อบรมผู้ฝึกสอนกีฬาเชียร์ลีดดิ้ง ระหว่างวันที่ 18-20 ก.ค. 2563 ณ โรงแรมแคนทารี 304 ปราจีนบุรี

อบรมผู้ฝึกสอนกีฬาเชียร์ลีดดิ้ง ระหว่างวันที่ 18-20 ก.ค. 2563 ณ โรงแรมแคนทารี 304 ปราจีนบุรี

20/08/2020

แจ้งท่านสมาชิกเพจทราบ
สำหรับโครงการจัดอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาในปีนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้จัดครบหมดแล้วทุกโครงการนะคะ

**พบกันอีกครั้งในโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นะคะ
จะประกาศปฏิทินการอบรมในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2563**

วันที่ 3-7 ส.ค. 63 การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬารักบี้ กรีฑา และว่ายน้ำ ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา
18/08/2020

วันที่ 3-7 ส.ค. 63 การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬารักบี้ กรีฑา และว่ายน้ำ ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา

วันที่ 3-7 ส.ค. 63 การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬารักบี้ กรีฑา และว่ายน้ำ ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา

11-15 ส.ค. 63 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ อบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล ฟุตซอล และเซปักตะกร้อ
18/08/2020

11-15 ส.ค. 63 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ อบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล ฟุตซอล และเซปักตะกร้อ

11-15 ส.ค. 63 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ อบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล ฟุตซอล และเซปักตะกร้อ

บรรยากาศการฝึกซ้อม เพื่อเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาเซปักตะกร้อระดับพื้นฐานที่มีคุณภาพอย่างขะมักเขม้น ผู้เข้าอบรมมีความตั้งใจสูงมาก...
14/08/2020

บรรยากาศการฝึกซ้อม เพื่อเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาเซปักตะกร้อระดับพื้นฐานที่มีคุณภาพอย่างขะมักเขม้น ผู้เข้าอบรมมีความตั้งใจสูงมาก จนทำให้ท่านวิทยากรใช้พลังในการถ่ายทอดความรู้อย่างเต็มที่
#วิทยากรเซปักตะกร้อ #อ.กมล ตันกิมหงษ์ #อ.ชูชีพ คงมีชนน์ #อ.นภา แตงโต #อ.กาญจนา ฐานะ

12/08/2020

ฝึกการเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาเซปักตะกร้อ โดย อาจารย์ชูชีพ คงมีชนน์

กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
12/08/2020

กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

วันที่ 11 สิงหาคม 2563
เวลา 10.00 น.

ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา มอบหมายให้ นายสุธน วิชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรการพลศึกษาและการกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ฝึกสอนกีฬาระดับพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กิจกรรมอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล กีฬาฟุตซอล กีฬาเซปรักตะกร้อ ระหว่างวันที่ 11 – 15 สิงหาคม 2563 โดยมี รศ.ดร. ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ,อัฐพร กิ่งบู รองคณบดี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ และผู้ให้ความสนใจเข้ารับการอบรมทั้ง3ชนิดกีฬา จำนวน 120 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้ฝึกสอนกีฬาให้มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาได้ตามมาตรฐานของแต่ล่ะชนิดกีฬา ได้อย่างมีประสิทธิภาพและส่งเสริมการกีฬาเพื่อสุขภาพของประชาชน

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ

05/08/2020

วิธีการสอนถีบเท้าท่ากบ

05/08/2020

การฝึกกรีฑาประเภทลาน

04/08/2020

การฝึกทักษะการส่งลูกรักบี้

04/08/2020

บรรยากาศการอบรมกีฬารักบี้

03/08/2020
03/08/2020

การฝึกกิจกรรมวันแรกของการอบรมผู้ฝึกสอนกรีฑาระดับพื้นฐาน ณ ม.ทักษิณ

31/07/2020

กีฬาคอร์ฟบอล

ภาพบรรยากาศการฝึกลงทีมกีฬาคอร์ฟบอล
31/07/2020

ภาพบรรยากาศการฝึกลงทีมกีฬาคอร์ฟบอล

เสร็จสิ้นไปแล้วกับการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาคอร์ฟบอล มีผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน 41 ท่าน ใช้ระยะเวลาในการอบรม 5 วัน ระหว่างวันที...
31/07/2020

เสร็จสิ้นไปแล้วกับการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาคอร์ฟบอล มีผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน 41 ท่าน ใช้ระยะเวลาในการอบรม 5 วัน ระหว่างวันที่ 27-31 ก.ค 63 โดยได้รับเกียรติจากท่านรองอธิบดีกรมพลศึกษา ดร.ประพัน ไพรอังกูร เป็นประธานพิธีปิด และท่านนายกสมาคมกีฬาคอร์ฟบอลแห่งประเทศไทย เป็นแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีปิด

ผู้เข้าอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาเซปักตะกร้อ ระหว่างวันที่ 11-15 ส.ค. 63 กรุณาแอดเข้าไลน์กลุ่มตาม link นี่ด้วยนะคะhttps://line.me...
29/07/2020

ผู้เข้าอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาเซปักตะกร้อ ระหว่างวันที่ 11-15 ส.ค. 63 กรุณาแอดเข้าไลน์กลุ่มตาม link นี่ด้วยนะคะ

https://line.me/R/ti/g/yMu47dEaQ8

กีฬาเซปักตะกร้อ
ประการรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมกีฬาเซปักตะกร้อระหว่างวันที่ิ 11-15 สิงหาคม 2563 ณ จ.ศรีสะเกษ

ผู้เข้าอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตซอลระหว่างวันที่ 11-15 ส.ค. 63 กรุณาแอดเข้าไลน์กลุ่มตาม link นี้ด้วยนะคะ https://line.me/R/ti...
29/07/2020

ผู้เข้าอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตซอลระหว่างวันที่ 11-15 ส.ค. 63 กรุณาแอดเข้าไลน์กลุ่มตาม link นี้ด้วยนะคะ

https://line.me/R/ti/g/1IdhcFjhlC

กีฬาฟุตซอล
ประการรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมกีฬาฟุตซอลระหว่างวันที่ิ 11-15 สิงหาคม 2563 ณ จ.ศรีสะเกษ

ผู้ที่มีรายชื่ออบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล ระหว่างวันที่ 11-15 ส.ค. 63 กรุณาแอดเข้าไลน์กลุ่มตาม link นี่ด้วยนะคะhttps://line...
29/07/2020

ผู้ที่มีรายชื่ออบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล ระหว่างวันที่ 11-15 ส.ค. 63 กรุณาแอดเข้าไลน์กลุ่มตาม link นี่ด้วยนะคะ

https://line.me/R/ti/g/dluD-m5QRn

กีฬาฟุตบอล
ประการรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมกีฬาฟุตบอลระหว่างวันที่ิ 11-15 สิงหาคม 2563 ณ จ.ศรีสะเกษ

ภาพบรรยากาศการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาวู้ดบอล วอลเลย์บอล และฟุตบอล (ระดับพื้นฐาน) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหว...
28/07/2020

ภาพบรรยากาศการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาวู้ดบอล วอลเลย์บอล และฟุตบอล (ระดับพื้นฐาน) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 22 - 24 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา

ผู้ที่มีรายชื่อเข้ารับการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬารักบี้ กรุณาแอดเข้าไลน์กลุ่มตาม link นี้ด้วยนะคะhttps://line.me/R/ti/g/ubty7NC...
28/07/2020

ผู้ที่มีรายชื่อเข้ารับการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬารักบี้ กรุณาแอดเข้าไลน์กลุ่มตาม link นี้ด้วยนะคะ

https://line.me/R/ti/g/ubty7NCQqi

ผู้มีรายชื่อเข้าอบรมผู้ฝึกสอนกีฬากรีฑา กรุณาแอดเข้าไลน์กลุ่มตาม link นี้ด้วยนะคะ อบรมระหว่างวันที่ 3-7 ส.ค. 63https://li...
28/07/2020

ผู้มีรายชื่อเข้าอบรมผู้ฝึกสอนกีฬากรีฑา กรุณาแอดเข้าไลน์กลุ่มตาม link นี้ด้วยนะคะ อบรมระหว่างวันที่ 3-7 ส.ค. 63

https://line.me/R/ti/g/yUjft56RCV

ประกาศกีฬากรีฑา
สำหรับการอบรมผู้ฝึกสอนกรีฑา ระหว่างวันที่ 3-7 ก.ค 63 ขณะนี้ได้ปิดรับสมัครแล้วนะคะ เนื่องจากมีผู้ให้ความสนใจสมัครเต็มแล้วนะคะ รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมตามไฟล์แนบนี้
ท่านที่มีรายชื่อ สามารถเข้าไป print ใบสมัครในระบบ พร้อมทั้งเตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ไปยื่นในวันลงทะเบียน คือวันแรกของการอบรม เวลา 08:00 น.

ผู้มีรายชื่อเข้าอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาว่ายน้ำทุกท่าน กรุณาแอดเข้าไลน์กลุ่มตาม link นี้ด้วยนะคะhttps://line.me/R/ti/g/6ZyRD33L...
28/07/2020

ผู้มีรายชื่อเข้าอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาว่ายน้ำทุกท่าน กรุณาแอดเข้าไลน์กลุ่มตาม link นี้ด้วยนะคะ

https://line.me/R/ti/g/6ZyRD33Lqw

ประกาศกีฬาว่ายน้ำ
สำหรับการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาว่ายน้ำ ระหว่างวันที่ 3-7 ส.ค 63 ขณะนี้ได้ปิดรับสมัครแล้วนะคะ เนื่องจากมีผู้ให้ความสนใจสมัครเต็มแล้วนะคะ รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมตามไฟล์แนบนี้
ท่านที่มีรายชื่อ สามารถเข้าไป print ใบสมัครในระบบ พร้อมทั้งเตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ไปยื่นในวันลงทะเบียน คือวันแรกของการอบรม เวลา 08:00 น.

24/07/2020

ประชาสัมพันธ์สำหรับกีฬารักบี้ ยังมีที่นั่งเหลืออีก 12 ที่นั่ง อบรมระหว่างวันที่ 3-7 สิงหาคม 2563 ณ ม.ทักษิณ จ.สงขลา นะคะ รีบเข้ามาสมัครกันนะคะ ฟรีที่พัก ฟรีอาหาร ฟรีอาหารว่าง

กีฬาเซปักตะกร้อ   ประการรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมกีฬาเซปักตะกร้อระหว่างวันที่ิ 11-15 สิงหาคม 2563 ณ จ.ศรีสะเกษ
24/07/2020

กีฬาเซปักตะกร้อ
ประการรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมกีฬาเซปักตะกร้อระหว่างวันที่ิ 11-15 สิงหาคม 2563 ณ จ.ศรีสะเกษ

กีฬาฟุตบอล   ประการรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมกีฬาฟุตบอลระหว่างวันที่ิ 11-15 สิงหาคม 2563 ณ จ.ศรีสะเกษ
24/07/2020

กีฬาฟุตบอล
ประการรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมกีฬาฟุตบอลระหว่างวันที่ิ 11-15 สิงหาคม 2563 ณ จ.ศรีสะเกษ

กีฬาฟุตซอล   ประการรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมกีฬาฟุตซอลระหว่างวันที่ิ 11-15 สิงหาคม 2563 ณ จ.ศรีสะเกษ
24/07/2020

กีฬาฟุตซอล
ประการรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมกีฬาฟุตซอลระหว่างวันที่ิ 11-15 สิงหาคม 2563 ณ จ.ศรีสะเกษ

ที่อยู่

กรมพลศึกษา 154 สนามกีฬาแห่งชาติศุภชลาศัย ถนนพระรามที่ 1 แชวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330
Bangkok
10330

เบอร์โทรศัพท์

022141737

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Coach DPEผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขอโทษครับ มีการอบรมโค้ชวอลเล่ย์บอลบ้างไหมครับ
ผมต้องการสมัครอบรมผู้ตัดสินกีฬาวู้ดบอลต้องสมัครช่องทางไหนครับ
ที่สุราษฎร์ธานี ใครสนใจยังสมัครได้อยู่นะคะ
จะมีอบรม โค้ชฟุตบอลขั้นพื้นฐานอีกเมื่อไหร่ครับ