Graduate School of Applied Statistics, NIDA

Graduate School of Applied Statistics, NIDA คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
(30)

>> NIC NIDA
17/08/2023

>> NIC NIDA

17/08/2023

GSAS NIDA

15/08/2023

#งานสัมมนาดีๆ #งานนำเสนอวิชาการฟรี
ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟัง การนำเสนอบทความงานประชุมวิชาการสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ของคณะสถิติประยุกต์ ในหัวข้อ "Data-driven and information technology management solutions for achieving sustainable development goals"

Date: 17 สิงหาคม 2556
Time: 13:00-16:00 น.
Venue: Co-Learning Space อาคารสยามฯ ชั้น 4
ในงานจะมีการนำเสนองาน IS จากสาขา Logistics Management at NIDA เกี่ยวกับการปรับปรุงคลังสินค้าด้วยเทคนิค prescriptive analytics & simulation เพื่อกำหนดตำแหน่งจัดวางสินค้าใหม่ หลังจากการวิเคราะห์ได้ลองนำไปประยุกต์ใช้จริงอีกด้วย

15/08/2023
>> สมาคมประกันชีวิตไทยมอบทุนและรางวัลการศึกษา ให้กับนักศึกษาคณะสถิติประยุกต์
01/08/2023

>> สมาคมประกันชีวิตไทยมอบทุนและรางวัลการศึกษา ให้กับนักศึกษาคณะสถิติประยุกต์

27/07/2023

📱 NIDA U App
Make your life easier 👩‍🎓👩‍🏫

วันนี้มานำเสนอ Virtual Card 🪪 บัตรนักศึกษาและบัตรพนักงานออนไลน์ สามารถใช้บริการต่างๆ ภายในนิด้าได้ เช่น เข้าใช้ห้องสมุด ยืมคืนหนังสือ
และจองห้องค้นคว้า เป็นต้น

📱มาทำให้ชีวิตในรั้วนิด้าง่ายขึ้นด้วยการดาวน์โหลด NIDA U App One Stop Service ที่ตอบโจทย์ทุก Lifestyle ในรั้วสถาบัน

Download NIDA U App
search "NIDA UApp"
📍* สำหรับระบบปฏิบัติการ Android
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ktbuniversity.nidamobile&hl=en_US
📍*สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS
https://apps.apple.com/mr/app/nida-uapp/id1538723826

คณะสถิติประยุกต์ ขอแสดงความยินดีแก่รองศาสตราจารย์ ดร. ปราโมทย์ กั่วเจริญเนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู...
26/07/2023

คณะสถิติประยุกต์ ขอแสดงความยินดีแก่
รองศาสตราจารย์ ดร. ปราโมทย์ กั่วเจริญ

เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้อำนวยการสำนักบรรณสารการพัฒนา" NIDA Library
ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ท่านอาจารย์ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ และหลักสูตรการจัดการความเสี่ยงความมั่นคงทางไซเบอร์อีกด้วย
#สร้างปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

💐สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ขอแสดงความยินดี แด่
📣 รองศาสตราจารย์ ดร. ปราโมทย์ กั่วเจริญ
ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้อำนวยการสำนักบรรณสารการพัฒนา" NIDA Library
ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป


#สร้างปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

26/07/2023

หอสมุดสุขุม นวพันธ์ เปิดอบรมการใช้งานโปรแกรม EndNote
สำหรับอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรนิด้า

🗓 วันที่ 7 สิงหาคม 2566 เวลา 9.00 - 12.00 น.
ผ่านระบบ MS Teams
โดย นายจิรวัฒน์ พรหมพร
แผนกสนับสนุนฝ่ายทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา
บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

🔔EndNote คืออะไร?
เป็นโปรแกรมที่ใช้จัดการข้อมูลบรรณานุกรม
โดยรวบรวมและจัดเก็บรายการบรรณานุกรมที่ได้จากการค้นคว้าจาก แหล่งข้อมูลต่าง ๆ เข้าไว้ด้วยกัน สามารถจัดการกับรายการบรรณานุกรมที่จัดเก็บไว้ เช่น การเพิ่ม-ลบรายการ การจัดหมวดหมู่ ถ่ายโอนข้อมูล การค้นหาเอกสารฉบับเต็ม และยังช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดรูปแบบบรรณานุกรม การอ้างอิงในเนื้อความให้อัตโนมัติ โดยใช้งานร่วมกับโปรแกรม Microsoft Word

โปรแกรม EndNote สามารถใช้งาน ได้ทั้งระบบปฏิบัติการ Windows และ Mac โดยสำนักบรรณสารการพัฒนาได้ให้บริการแบบไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้

👉ลิ้งก์ลงทะเบียน https://forms.office.com/r/ifWYyFgzWD
สิ้นสุดการลงทะเบียนวันที่ 4 สิงหาคม 2566

---------------------------
ช่องทางติดต่อห้องสมุด
Website : https://library.nida.ac.th/
Facebook : NIDA Library
Line : https://lin.ee/xufMPqW
Tel : 02 727 3737
E-mail : [email protected]

>> ต้อนรับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
24/07/2023

>> ต้อนรับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

⌛️ สิ้นสุดการรอคอย | งานยิ่งใหญ่แห่งปีของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 🎉💫 The 2nd NIC-NIDA Conference, 2023 (งานประชุมวิช...
21/07/2023

⌛️ สิ้นสุดการรอคอย | งานยิ่งใหญ่แห่งปีของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 🎉
💫 The 2nd NIC-NIDA Conference, 2023 (งานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจำปี 2566)
🚀 Sub Theme: Data-driven and information technology management solutions for achieving sustainable development goals 🪐
📅 Event date: August 17, 2023: 13.00 - 16.00 (GMT+7) at NIDA, Bangkok, Thailand 🇹🇭
📰 Activities: Keynote Address, Special Addresses, Panel Discussion, Paper Presentations
📮Registration for Participants: Now – August 10, 2023: Please scan qr cord or 🌐 Link https://www.zipeventapp.com/e/NIC-NIDA-Conference-2023
(free) สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ ฟรี ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2566 ‼️

งาน Conference ระดับ Premium กรุงเทพฯเมือง “DATA” สร้าง พบกัน 5 สิงหาคม 2566 นี้ 😁 !!
14/07/2023

งาน Conference ระดับ Premium กรุงเทพฯเมือง “DATA” สร้าง พบกัน 5 สิงหาคม 2566 นี้ 😁 !!

กรุงเทพฯเมือง"DATA" สร้าง 5 ส.ค. นี้ งานสัมมนานี้ท่านจะได้ สัมผัส insight ประสบการณ์ใหม่ที่เปลี่ยนทุกมุมมองในการใช้ Data เพื่ออาชีพและธุรกิจให้เติบโต และขับเคลื่อนกรุงเทพฯให้ก้าวสู่เมืองศิวิไลซ์ด้วยข้อมูล

ดร. วสันต์ ภัทรอธิคม
“ผู้อํานวยการกลุ่มนวัตกรรมดิจิทัลสําหรับเมือง (Traffy Fondue) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ”
ดร. ศุภกร กังพิศดาร
"กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไซเบอร์ อีลีท จำกัด"
วรัทธน์ วงศ์มณีกิจ
"Co-Founder & Chief Product Officer at Wisesight (Thailand) Co., Ltd."

--------------------------------
ค่าลงทะเบียน 1,500 บาท
--------------------------------
รายละเอียดการจัดงาน:
วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 - 16.30 น. (เปิดลงทะเบียน 12.40 น.)
สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ (Alliance Française Bangkok)
ห้องออดิทอเรียม
179 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

สำรองบัตรได้ที่
ช่องทาง Line : https://lin.ee/JHgUI8s

>> กิจกรรมปฐมนิเทศ นักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 1/2566 > https://page.line.me/886ziodp
06/07/2023

>> กิจกรรมปฐมนิเทศ นักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 1/2566 > https://page.line.me/886ziodp

เรียนเชิญรับฟังการบรรยาย "การพยากรณ์และการจัดการสินค้าคงคลังเพื่อเพื่อโอกาสการแข่งขัน" วิทยากรโดย ดร.อัครนันท์ พงศธรวิวั...
05/07/2023

เรียนเชิญรับฟังการบรรยาย "การพยากรณ์และการจัดการสินค้าคงคลังเพื่อเพื่อโอกาสการแข่งขัน" วิทยากรโดย ดร.อัครนันท์ พงศธรวิวัฒน์😁
ใน งานสัมมนาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน จัดโดยวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม

สัมมนาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
หัวข้อ "การพยากรณ์และการจัดการสินค้าคงคลังเพื่อเพิ่มโอกาสการแข่งขัน"

วิทยากรโดย ดร.อัครนันท์ พงศธรวิวัฒน์
ผู้อำนวยการหลักสูตรโลจิสติกส์อัจฉริยะเเละการจัดการห่วงโซ่อุปทาน(Smart Logistics & Supply chain Management) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

5 ก.ค. 2566 เวลา 13.00-15.00 น.
อาคาร 5 ชั้น 5 ห้อง 504 มหาวิทยาลัยศรีปทุม

จัดโดยนักศึกษา รายวิชา LSM497 สัมมนาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

04/07/2023

🎉🎉'นิด้า' เปิดรับสมัครนักศึกษา ป.โท ภาคปกติ (กรณีสอบข้อเขียน)

🤩เฉพาะคณะบริหารธุรกิจ และ คณะสถิติประยุกต์🤩

📌 รับสมัคร บัดนี้ - 25 สิงหาคม 2566

✅ ประกาศรายชื่อ วันที่ 1 กันยายน 2566
✅ สอบข้อเขียน วันที่ 9 กันยายน 2566
✅ ประกาศผลการสอบ วันที่ 20 กันยายน 2566

📲 สอบถามเพิ่มเติม 0 2727 3370-73
Line Official Account :

-----------------
📣 สามารถติดตามข่าวสารของ "NIDA" ผ่านช่องทางต่างๆ ได้ที่
Website: https://nida.ac.th/
Facebook: NIDA Thailand
Instagram: nidawisdom
YouTube: NIDA Thailand
TikTok: NIDA Thailand
LinkedIn: https://www.linkedin.com/school/nidathailand/

#สมัครปอโท #เรียนโท #เรียนต่อโท


#สร้างปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

>> The 2nd LM Forum >  https://entrance.nida.ac.th/registrar/applogin.aspมาเตรียมพร้อมก้าวสู่โลจิสติกส์อัจฉริยะ (Smart L...
01/07/2023

>> The 2nd LM Forum > https://entrance.nida.ac.th/registrar/applogin.asp
มาเตรียมพร้อมก้าวสู่โลจิสติกส์อัจฉริยะ (Smart Logistics) ผ่านการลงมือทำจริง และประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมได้จริง กับหลักสูตรที่คุ้มค่าที่สุด

#นิด้า

>> GSAS + KMITL
22/06/2023

>> GSAS + KMITL

📣นิด้า เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบัน [สาขาวิชาการจัดการความเสี่ยงความมั่นคงทางไซเบอร์ (CYBERSECUR...
19/06/2023

📣นิด้า เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบัน [สาขาวิชาการจัดการความเสี่ยงความมั่นคงทางไซเบอร์ (CYBERSECURITY)]
🔹ตำแหน่งอาจารย์
🔹สังกัด คณะสถิติประยุกต์
🔹วุฒิปริญญาเอก
🔹️มีความรู้ความเชี่ยวชาญในกาาจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของสารสนเทศ
🔹จำนวน 1 อัตรา
🔹เงินเดือน 31,500 บาท
📌 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
🌐 สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ เว็บไซต์ http://personnel.nida.ac.th/
☑️ ข้อมูลเพิ่มเติม: https://drive.google.com/file/d/1XutklJTqsVQnoh1uuW7QGy2irOGTxyCc/view?usp=drivesdk
หัวข้อ "สมัครงานสายวิชาการ" หรือ job.nida.ac.th
📞 สอบถามรายละเอียด
คุณสุรีภรณ์ นามอุตวงษ์
โทร. 02 727 3580
อีเมล [email protected]
คุณดุษฎี กองเพิ่มพูล
โทร. 02 727 3079 , 089 898 8505
อีเมล [email protected]
#งานดีดีที่นิด้า

15/06/2023
NET ZERO จากมุมมองของ อ.ดร.อัครนันท์ พงศธรวิวัฒน์ (ผู้อำนวยการหลักสูตรโลจิสติกส์อัจฉริยะและห่วงโซ่อุปทาน) Logistics Mana...
10/06/2023

NET ZERO จากมุมมองของ อ.ดร.อัครนันท์ พงศธรวิวัฒน์ (ผู้อำนวยการหลักสูตรโลจิสติกส์อัจฉริยะและห่วงโซ่อุปทาน) Logistics Management at NIDA

#การพัฒนาที่ยั่งยืน #ความยั่งยืน
#เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

NET ZERO นับเป็นเป้าหมายสำคัญที่ภาคอุตสาหกรรมตั้งเป้าหมายที่จะไปให้ถึง หากเราสามารถจัดการความสูญเสียในอุตส.....

ประชาสัมพันธ์ผลงานนักศึกษาหลักสูตร DADS✌️ เพจหลักสูตร : https://www.facebook.com/BusinessAnalyticsNIDA♦️Website : https:...
10/06/2023

ประชาสัมพันธ์ผลงานนักศึกษาหลักสูตร DADS

✌️ เพจหลักสูตร : https://www.facebook.com/BusinessAnalyticsNIDA

♦️Website : https://as.nida.ac.th/

📊 สามารถสอบถามรายละเอียด โดย Inbox / โทร 02-727-3037-40 หรือ Line Official >> https://page.line.me/886ziod

Form link : ee.kobotoolbox.org/x/nKIL1uzc00:00 Form overview5:11 Form creation with Kobo Toolbox11:50 Data analysis & Visualization20:10 My review & opin...

ประชาสัมพันธ์ผลงานของนักศึกษา หลักสูตร MADTรุ่นที่2 ( https://www.facebook.com/MADTNIDA/ )วิชา MADT7202 Social Network A...
08/06/2023

ประชาสัมพันธ์ผลงานของนักศึกษา หลักสูตร MADTรุ่นที่2
( https://www.facebook.com/MADTNIDA/ )

วิชา MADT7202 Social Network Analysis
กลุ่มที่ 1 : https://www.youtube.com/watch?v=Yn59qsJLHD8
กลุ่มที่ 2 : https://www.youtube.com/watch?v=xyEctgRwwMM
กลุ่มที่ 3 : https://www.youtube.com/watch?v=odvHURexbkM
กลุ่มที่ 4: https://www.youtube.com/watch?v=1AknL43vAm4
กลุ่มที่ 5 : https://www.youtube.com/watch?v=NWj8wIj_7Qo
กลุ่มที่ 6 : https://www.youtube.com/watch?v=ZgciGZkKtYQ
กลุ่มที่ 7 : https://www.youtube.com/watch?v=vuL-wdr-_sk

Final Project Social Network Analysis Group 5

>> โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาการทดสอบสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างเป็นเลิศ (Building Better A/B Testing)
06/06/2023

>> โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาการทดสอบสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างเป็นเลิศ (Building Better A/B Testing)

🚐🚐NIDA Food truck🍤🍟🥨Here Comes the Food สายกิน ฟินแน่นอน‼️🤩🥰😋 จัดเต็มทุกความอร่อยกับ NIDA Food Truck 🍱🥗🍜🍣ยกขบวนอาหารนานา...
03/06/2023

🚐🚐NIDA Food truck🍤🍟🥨
Here Comes the Food
สายกิน ฟินแน่นอน‼️🤩🥰

😋 จัดเต็มทุกความอร่อยกับ NIDA Food Truck 🍱🥗🍜🍣
ยกขบวนอาหารนานาชาติ ทั้งคาว หวาน หลากหลายเมนู มาให้ได้ลองลิ้มชิมรส 😋

🚐 พบกันทุกวันเสาร์-อาทิตย์
เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
บริเวณด้านหน้าอาคาร มาลัย หุวะนันทน์

📞สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 084 033 3285


🚐🚐NIDA Food Truck🍤🍟🥨
Here Comes the Food
สายกิน ฟินแน่นอน‼️🤩🥰

😋 จัดเต็มทุกความอร่อยกับ NIDA Food Truck 🍱🥗🍜🍣
ยกขบวนอาหารนานาชาติ ทั้งคาว หวาน หลากหลายเมนู มาให้ได้ลองลิ้มชิมรส 😋

🚐 พบกันทุกวันเสาร์-อาทิตย์
เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
บริเวณด้านหน้าอาคาร มาลัย หุวะนันทน์

📞สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 084 033 3285


01/06/2023
>> กิจกรรมปฐมนิเทศ นักศึกษาภาคพิเศษ ปีการศึกษา 1/2566 > https://page.line.me/886ziodp
28/05/2023

>> กิจกรรมปฐมนิเทศ นักศึกษาภาคพิเศษ ปีการศึกษา 1/2566 > https://page.line.me/886ziodp

🎊 เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ รอบพิเศษ บัดนี้ - 23 มิถุนายน 2566 !!>>> เปิดเทอม 15 สิงหาคม 2566  https://entrance.nida.a...
22/05/2023

🎊 เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ รอบพิเศษ บัดนี้ - 23 มิถุนายน 2566 !!
>>> เปิดเทอม 15 สิงหาคม 2566 https://entrance.nida.ac.th/
📊 สามารถสอบถามรายละเอียด โดย Inbox / โทร 02-727-3037-40 หรือ Line Official >> https://page.line.me/886ziod
#เด็กสปตอนโจทย์ทุกองค์กร #เปิดรับสมัครอยู่น้าา

08/05/2023

โอกาสพิเศษ รอคนพิเศษเข้ามาเรียนต่อแล้ววว ‼️✨⚡️

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ “ระดับปริญญาโท” ภาคปกติ รอบพิเศษ 🌟

✅ กรณีสอบสัมภาษณ์
✅ กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา
✅ กรณีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีประสบการณ์การทำงาน

🌟 เรียนต่อโท ต้อง “นิด้า” 🌟
อย่ารอช้า ‼️ โอกาสพิเศษมาถึงแล้ววว 💨💨

สมัครเลย คลิ๊ก
🌐 https://entrance.nida.ac.th/

#เรียนต่อโท #ทุนเรียนต่อ #เรียนต่อในประเทศ

03/05/2023

ประกาศผลสอบปากเปล่า ครั้งที่ 4/2565
* เนื่องจากสถาบันปิดปรับปรุงระบบสารสนเทศและเครือข่ายภายใน จึงประกาศผลชั่วคราวบนช่อง Facebook คณะก่อน*

คลิ๊ก link ด้านล่าง เพื่อดูประกาศ
https://nida365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/sasinan_b_nida_ac_th/EQsruMIXdrVOikHU_O5ITjYB4_TsyIokQcsyp57IMlt6uA?e=xA7GKJ

03/05/2023
02/05/2023

ช่วงสอบนี้อยู่ด้วยกันยาวๆถึง 4 ทุ่ม
หอสมุดสุขุม นวพันธ์ ขยายเวลาเปิดบริการช่วงสอบถึง 4 ทุ่ม
(เฉพาะวันเสาร์ - วันอาทิตย์)

เริ่มวันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม - วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2566

เวลาให้บริการ 9.00 - 22.00 น.
---------------------------
ช่องทางติดต่อห้องสมุด
Website : http://library.nida.ac.th/2015/index.php/th/
Facebook : NIDA Library
Line : https://lin.ee/xufMPqW
Tel : 02 727 3737
E-mail : [email protected]

วันที่ 24 เมษายน 2566 คณะสถิติประยุกต์จัดงานสงกรานต์ รดน้ำดำหัวอาจารย์ผู้ใหญ่ ประกอบด้วย ผศ.ดร.ปราโมทย์ ลือนาม, รศ.ดร.สุ...
24/04/2023

วันที่ 24 เมษายน 2566 คณะสถิติประยุกต์จัดงานสงกรานต์ รดน้ำดำหัวอาจารย์ผู้ใหญ่ ประกอบด้วย ผศ.ดร.ปราโมทย์ ลือนาม, รศ.ดร.สุรพงค์ เอื้อวัฒนามงคล, รศ.ดร.เดือนเพ็ญ ธีรวรรณวิวัฒน์ และรศ.ดร.พาชิตชนัต ศิริพานิช ในการนี้ทางคณะสถิติประยุกต์ขอให้ทุกท่านมีความสุข สมหวัง และสุขภาพแข็งแรง ตลอดปีตลอดไป 🥰

📌 GSAS เปิดรับสมัครปริญญาโท ภาคพิเศษ (เรียน วันเสาร์-อาทิตย์) เทอม 2/2566    #หลักสูตรเพื่ออนาคต  #ตอบโจทย์ทุกองค์กร ☑️เ...
23/04/2023

📌 GSAS เปิดรับสมัครปริญญาโท ภาคพิเศษ (เรียน วันเสาร์-อาทิตย์) เทอม 2/2566
#หลักสูตรเพื่ออนาคต #ตอบโจทย์ทุกองค์กร
☑️เทคโนโลยีขั้นสูงและระบบอัจฉริยะ (CSDT รุ่นที่ 7)
☑️การจัดการระบบสารสนเทศ (ISM รุ่นที่ 28)
☑️สถิติ (STAT รุ่นที่ 27)
☑️วิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง (ACT รุ่นที่ 28)
☑️พลเมืองวิทยาการข้อมูล (CDS รุ่นที่ 4)
☑️บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITM รุ่นที่ 24)
☑️โลจิสติกส์อัจฉริยะและการจัดการโซ่อุปทาน (LSCM รุ่นที่ 26)
☑️การวิเคราะห์ข้อมูลและวิทยาการข้อมูล (DADS รุ่นที่ 6)
☑️การจัดการความเสี่ยงความมั่นคงทางไซเบอร์ (CYBER รุ่นที่ 5)

📅 รับสมัคร รอบที่ 1 บัดนี้ - 18 กรกฎาคม 2566
📅 รับสมัคร รอบที่ 2 26 กรกฎาคม - 24 ตุลาคม 2566
⏱ เริ่มเรียน >> 6 มกราคม 2567
🖱 รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://as.nida.ac.th/admission-2-66-3/
📝 สมัครได้ที่ >> https://entrance.nida.ac.th/
📊 สามารถสอบถามรายละเอียด โดย Inbox / โทร 02-727-3037-40 หรือ Line Official >> https://page.line.me/886ziod

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 คณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) นำโดย รศ....
21/04/2023

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 คณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) นำโดย รศ.ดร.สมบัติ กุสุมาวลี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนานาชาติ เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ และ GSAS Sm@rt Lab ของคณะสถิติประยุกต์ โดยมี ผศ.ดร.ปราโมทย์ ลือนาม คณบดี คณะสถิติประยุกต์ และ ผศ.ดร.สราวุธ จันทร์สุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ/รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะสถิติประยุกต์ เป็นผู้บรรยายและนำเยี่ยมชมสถานที่

วารสารสถิติประยุกต์ Call for Paper 📨 !!✔️ไม่มีค่าตีพิมพ์✔️TCI Tier2 ใช้จบการศึกษา ขอตำแหน่งได้✔️มีผู้อ่านประเมิน 3 ท่านส...
21/04/2023

วารสารสถิติประยุกต์ Call for Paper 📨 !!
✔️ไม่มีค่าตีพิมพ์
✔️TCI Tier2 ใช้จบการศึกษา ขอตำแหน่งได้
✔️มีผู้อ่านประเมิน 3 ท่าน

สามารถ Submit บทความได้ที่: https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/asit-journal/index
สอบถามเพิ่มเติม: 📪[email protected] หรือ☎️02-727-3038

>> กิจกรรมเพื่อสังคม
19/04/2023

>> กิจกรรมเพื่อสังคม

>>  NIDA Performance Award
31/03/2023

>> NIDA Performance Award

ที่อยู่

148 Serithai Road
Bangkok
10240

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 18:30
อังคาร 08:30 - 18:30
พุธ 08:30 - 18:30
พฤหัสบดี 08:30 - 18:30
ศุกร์ 08:30 - 18:30
เสาร์ 09:00 - 16:30
อาทิตย์ 09:00 - 16:00

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Graduate School of Applied Statistics, NIDAผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Graduate School of Applied Statistics, NIDA:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ประเภท

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Government Buildings อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขออนุญาต สอบถามครับ ภาคเรียน 2/65 เปิดรับสมัครอีกที ประมาณเดือนไหนครับ
AI กับการเรียนวิชาประกันภัย
🧡 คณะสถิติประยุกต์ (GSAS)

🚩 Facebook : Graduate School of Applied Statistics, NIDA
🚩 Website : http://as.nida.ac.th/gsas
ขอโทษครับ ที่คณะสอบปากเปล่าอีกทีวันไหนอ่ะ
ขอโทษนะครับ พอดีสอบปากเปล่ารอบแรกเป็นวันที่เท่าไหร่ครับ
อยากทราบว่า สอบปากเปล่าวันเสาร์ที่ 21 มีนาคมของคณะสถิติประยุกต์ ไม่เลื่อนสอบใช่ไหมครับ
#}