Graduate School of Applied Statistics, NIDA

Graduate School of Applied Statistics, NIDA คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

เปิดเหมือนปกติ

30/07/2021

📢 COVID ยังไม่ซา แต่ นิด้า...เราพร้อม‼️

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เตรียมพร้อมรับนโยบายภาครัฐ
ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษา 1/2564
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่นักศึกษา
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 😷🦠

🤩 ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564🎓

🔷🔷 จากอัตราค่าธรรมเนียมปกติ 🔷🔷
✅ ส่วนที่ไม่เกิน 50,000 บาท ลด 50%
✅ ส่วนที่เกิน 50,000 แต่ไม่เกิน 100,000 บาท ลด 30%
✅ ส่วนที่เกิน 100,000 บาท ลด 10%
*ตามมาตรการของภาครัฐ และ กระทรวง อว.
(ไม่ครอบคลุมนักศึกษาต่างชาติ)

💻 สามารถติดตามอัปเดตรายละเอียดได้ทางเพจ FB : NIDA Thailand
และเว็บไซต์ www.nida.ac.th ในเร็วๆนี้‼️

#ทีมนิด้า
#ห่างกันไม่ห่างไกล
#เราจะสู้ไปด้วยกัน
#NIDA
#NIDAThailand

MaaS หรือ Mobility-as-a-Service การให้บริการคมนาคมด้วยการประยุกต์ความรู้ในวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่กำลังจะขับเคลื่อนโลกในอ...
29/07/2021
MaaS ธุรกิจแบบใหม่ที่จะล้มยักษ์ใหญ่อย่าง Uber หรือ Grab ด้วย Artificial Intelligence - NIDA-GSAS

MaaS หรือ Mobility-as-a-Service การให้บริการคมนาคมด้วยการประยุกต์ความรู้ในวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่กำลังจะขับเคลื่อนโลกในอนาคต !! โดยการนำความรู้ด้าน Artificial Intelligence, Internet of Things, หรือ Information Systems Management มาขับเคลื่อนธุรกิจในรูปแบบที่จะเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในอนาคตได้อย่างไร ? สนใจอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ลิ้งค์ข้างล้างนี้เลยจ้า #CSISatNIDA #ของดีต้องอ่าน #คณะสถิติประยุกต์ #เปิดรับสมัครอยู่นะ

สนใจหลักสูตรของคณะ >> https://as.nida.ac.th/
เปิดรับสมัครปริญญาโท ภาคพิเศษ บัดนี้ - 25 กันยายน 2564
https://as.nida.ac.th/รับสมัครนักศึกษา-ระดับ-2/

MaaS ธุรกิจแบบใหม่ที่จะล้มยักษ์ใหญ่อย่าง Uber หรือ Grab ด้วย Artificial Intelligence วิทยาการคอมพิวเตอร์ชับเคลื่อนอนาคตในทุกมิติ...

กำหนดการสอบ ปลายภาค 3/2563 (สถานที่สอบ และ เลขที่นั่งสอบ) - NIDA-GSAS
28/07/2021
กำหนดการสอบ ปลายภาค 3/2563 (สถานที่สอบ และ เลขที่นั่งสอบ) - NIDA-GSAS

กำหนดการสอบ ปลายภาค 3/2563 (สถานที่สอบ และ เลขที่นั่งสอบ) - NIDA-GSAS

กำหนดการสอบ กลางภาค 3/2563 (สถานที่สอบ และ เลขที่นั่งสอบ) Download Share on facebook Facebook

รับสมัครสอบปากเปล่า ครั้งที่ 4/2563บัดนี้ - 28 กรกฎาคม 2564 (หากสมัครไม่ทัน ไม่สามารถขอสมัครหลังกำหนดได้)วันสอบ : ระหว่า...
26/07/2021

รับสมัครสอบปากเปล่า ครั้งที่ 4/2563
บัดนี้ - 28 กรกฎาคม 2564 (หากสมัครไม่ทัน ไม่สามารถขอสมัครหลังกำหนดได้)

วันสอบ : ระหว่าง 29 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2564
(วันเวลาสอบจะแจ้งในภายหลัง)

ประกาศผลสอบ : วันที่ 3 สิงหาคม 2564

21/07/2021

📢 ประชาสัมพันธ์แจ้งนักศึกษาที่ลงทะเบียนรับวัคซีน COVID-19💉

เนื่องด้วยสถาบันได้รับแจ้งจากศูนย์บริการฉีดวัคซีน สจล.
ของดการให้บริการฉีดวัคซีนเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป
เนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรรวัคซีนมาเพิ่มเติม

ทางสถาบันมีความจำเป็นต้องปิดระบบการลงทะเบียนรับวัคซีน และขอแจ้งยกเลิกการนัดหมายฉีดวัคซีน สำหรับผู้ลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

**สำหรับวัคซีนเข็มที่ 2 ยังสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ตามนัดหมายเดิม

หากมีการจัดสรรวัคซีนมาเพิ่มเติม สถาบันจะประชาสัมพันธ์แจ้งให้นักศึกษาทราบอีกครั้ง

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้🙏🏻

21/07/2021
การจัดการโลจิสติกส์ส่งผลอย่างไร ? ในภาพรวมของเศรษฐกิจไทย และทำไมเราต้องพัฒนาโลจิสติกส์ในเขต EEC รวมไปถึงการที่เราจะนำควา...
14/07/2021
การจัดการโลจิสติกส์ส่งผลอย่างไรในภาพรวมของเศรษฐกิจไทย - NIDA-GSAS

การจัดการโลจิสติกส์ส่งผลอย่างไร ? ในภาพรวมของเศรษฐกิจไทย และทำไมเราต้องพัฒนาโลจิสติกส์ในเขต EEC รวมไปถึงการที่เราจะนำความรู้ทางด้านการจัดการโลจิสติกส์ไปพัฒนาในธุรกิจได้อย่างไร ? พบคำตอบได้ในลิ้งค์ด้านล่างนี้เลยจ้า #LogisticsNIDA #ของดีต้องอ่าน #คณะสถิติประยุกต์ #เปิดรับสมัครอยู่นะ

สนใจหลักสูตรของคณะ >> https://as.nida.ac.th/
เปิดรับสมัครปริญญาโท ภาคพิเศษ บัดนี้ - 25 กันยายน 2564
https://as.nida.ac.th/รับสมัครนักศึกษา-ระดับ-2/

การจัดการโลจิสติกส์ส่งผลอย่างไรในภาพรวมของเศรษฐกิจไทย ความรู้ในด้านการจัดการโลจิสติกส์สามารถช่วยขับเ.....

12/07/2021

📢ด้วยสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศจะดำเนินการย้ายระบบฐานข้อมูลหลักของสถาบัน
⚠️สำนักจึงมีความจำเป็น ขอแจ้งปิดการใช้งานระบบสารสนเทศต่าง ๆ ทั้งหมดที่เชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูลหลัก
📍ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 20.00 น. ถึงวันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2564 ดังต่อไปนี้

01/07/2021

ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้รับแจ้งยืนยันว่า มีผู้ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยของสถาบัน ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) จำนวน 1 ราย ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 นั้น

ทางสถาบันขอเรียนแจ้งข้อมูล Timeline ของผู้ติดเชื้อดังภาพ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรอทางโรงพยาบาลมารับตัวเพื่อเข้าสู่กระบวนการรักษาต่อไป
โดยทางหน่วยงานต้นสังกัด และทางสถาบันได้ดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID–19 ดังนี้

🔶 ให้ผู้สัมผัสใกล้ชิด จำนวน 4 ราย เข้าพบแพทย์เพื่อตรวจหาเชื้อ COVID–19 ในทันที (หากผลตรวจไม่พบเชื้อยังคงต้องกักตัวอยู่บ้านเป็นเวลา 14 วัน)

🔶 สำหรับผู้มีความเสี่ยงต่ำ ให้สังเกตอาการของตนเอง และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 หรือ D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัด

🔶 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ทางสถาบันได้ดำเนินการ Big Cleaning และฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ COVID-19 Silver Nano ในพื้นที่อาคารมาลัย หุวะนันทน์ อาคารสยามบรมราชกุมารี และอาคารชุบ กาญจนประกร เป็นลำดับต่อไป

📌 ขอความร่วมมือนักศึกษา บุคลากร เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย และผู้เดินทางเข้ามาติดต่อสถาบันทุกท่าน ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 หรือ D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัด

#ห่างกันไม่ห่างไกล
#เราจะสู้ไปด้วยกัน
#NIDAThailand

📌 เปิดสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ เทอม 2/2564📅 บัดนี้ - 25 กันยายน 2564 (สมัครทาง online)🖱 รายละเอียดเพิ่มเติม >...
01/07/2021

📌 เปิดสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ เทอม 2/2564
📅 บัดนี้ - 25 กันยายน 2564 (สมัครทาง online)
🖱 รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://as.nida.ac.th/
📊 สามารถสอบถามรายละเอียด โดย Inbox หรือ โทร 0949291944 หรือLine Official >> https://page.line.me/886ziodp

📌 เปิดสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ เทอม 2/2564
📅 บัดนี้ - 25 กันยายน 2564 (สมัครทาง online)
🖱 รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://as.nida.ac.th/
📊 สามารถสอบถามรายละเอียด โดย Inbox หรือ โทร 0949291944 หรือLine Official >> https://page.line.me/886ziodp

30/06/2021
Call for Papers วารสารสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 🎉🎉สามารถ Submit บทความได้ที่ : https://ph02.tci-thaijo.org/index...
30/06/2021

Call for Papers วารสารสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 🎉🎉
สามารถ Submit บทความได้ที่ : https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/asit-journal/index

Call for Papers วารสารสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 🎉🎉
สามารถ Submit บทความได้ที่ : https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/asit-journal/index

Photos from NIDA Library's post
28/06/2021

Photos from NIDA Library's post

25/06/2021

📢📢 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอแจ้งเลื่อนกำหนดการการประกาศรายชื่อและสถานที่สอบ และกำหนดการสอบข้อเขียน ครั้งที่ 3/2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

⚡⚡ รายละเอียดเพิ่มเติม ⚡⚡
http://edserv.nida.ac.th/th/images/document/announce-next-exam3-2564.pdf

#NIDAThailand

📢 การสมัครสอบประมวลความรู้ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564💻 เริ่มเปิดรับสมัคร : ระหว่างวันที่ 13 – 2...
24/06/2021
การสมัครสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต - NIDA-GSAS

📢 การสมัครสอบประมวลความรู้ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

💻 เริ่มเปิดรับสมัคร : ระหว่างวันที่ 13 – 21 กรกฎาคม 2564
สมัครได้ที่เว็บไซต์ : http://reg.nida.ac.th

กำหนดการสอบ :
ส่วนที่ 1 > วันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ส่วนที่ 2 > วันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://as.nida.ac.th/สมัครสอบประมวลความรู้-1-64/

การสมัครสอบประมวลความรู้ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ครั้งที่ 1 ประจำปีีการศึกษา 2564 รายละเอียด Share on facebook Facebook

24/06/2021

ด่วน‼️
ผู้ที่จองคิวเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มแรก
ในวันที่ 2, 21, 29, 30 ก.ค. 64
ผ่านระบบ QueQ ให้ทำการ "เปลี่ยนวันนัดหมายใหม่" ด่วน‼️

เนื่องจากวันที่ต้องฉีดวัคซีนเข็มที่ 2
(อีก 12 สัปดาห์) ตรงกับวันหยุดราชการ
ศูนย์บริการฉีดวัคซีน สจล. มิได้เปิดให้บริการ‼️

สถาบันต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ 🙏

#NIDAThailand #NIDACovid19Vaccine

ประกาศ!!! การลงทะเบียนภาคการศึกษา 1/2564
23/06/2021

ประกาศ!!! การลงทะเบียนภาคการศึกษา 1/2564

ประกาศ!!! การลงทะเบียนภาคการศึกษา 1/2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ รอบพิเศษ ครั้งที่ 9/2564กำ...
23/06/2021
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อพิิจารณาคัดเลือกเข้าเป็นนักศึึกษาระดับปริญญ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ รอบพิเศษ ครั้งที่ 9/2564

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ : วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 - 10.00 น.
(สอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams)

ผู้มีสิทธิ์สอบฯ โปรดอ่านรายละเอียด ได้ที่
https://as.nida.ac.th/intervieweligible-r-9-64/

ประกาศเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 กรณีสอบข้อเขียน กรณีมีประสบการณ์ทำงาน กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา

23/06/2021

Q&A คำถาม/ข้อสงสัย ในการลงทะเบียนเข้ารับวัคซีน COVID-19
💛🧡💛🧡💛🧡💛🧡💛🧡💛
#NIDAThailand #NIDACovid19Vaccine

23/06/2021

ตามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้รับแจ้งยืนยันว่ามีบุคลากรของสถาบัน ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) เป็นรายที่ 3 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 นั้น

ทางสถาบันขอเรียนแจ้งข้อมูล Timeline ของบุคลากรผู้ติดเชื้อ ซึ่งขณะนี้ได้เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยทางหน่วยงานต้นสังกัด และทางสถาบันได้ดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID–19 ดังนี้

🔶 ให้ผู้สัมผัสใกล้ชิด (ซึ่งในระยะเวลาที่อยู่ร่วมกันได้มีการใส่หน้ากากอนามัยป้องกันทั้งสองฝ่าย) ดำเนินการกักตัวและ Work from Home ที่บ้านเพื่อสังเกตอาการเป็นระยะเวลา 14 วัน โดยหากพบว่ามีอาการสงสัยป่วยเป็นโรค COVID–19 ให้เข้าพบแพทย์เพื่อตรวจหาเชื้อ COVID–19 ในทันที

🔶 สำหรับผู้มีความเสี่ยงต่ำ ให้สังเกตอาการของตนเอง และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 หรือ D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัด

🔶 ในวันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2564 ทางสถาบันได้ดำเนินการ Big Cleaning และฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ COVID-19 Silver Nano ในพื้นที่เสี่ยงโดยรอบสถาบัน

📌ขอความร่วมมือนักศึกษา บุคลากร เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย และผู้เดินทางเข้ามาติดต่อสถาบันทุกท่าน ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 หรือ D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัด

#ห่างกันไม่ห่างไกล #เราจะสู้ไปด้วยกัน #NIDAThailand

21/06/2021

ต้องมีคนคิดถึงหนังสือของห้องสมุดอยู่แน่ๆเลย
ใครอยากยืมหนังสือยกมือขึ้น 🙋‍♂️🙋‍♀️🙋
NIDA Books to Go กลับมาอีกแล้วค่ะ
ครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 แล้วนะคะ

รอบนี้จะเริ่มวันแรกในวันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564
เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับอาจารย์นักศึกษาและบุคลากรนิด้าที่ต้องการจะยืมหนังสือของห้องสมุด
ห้องสมุดจะมีให้บริการ NIDA Books to Go สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
โดยสามารถรับหนังสือได้ทุกวันพฤหัสบดี

>> รับหนังสือวันพฤหัสบดี เวลา 12.00 - 13.00 น.
(จองได้ตลอดโดยจะตัดรอบการจองภายในวันพฤหัสบดี เวลา 8.30.น. เฉพาะหนังสือที่มีสถานะ On Shelf)

สืบค้นหนังสือได้ที่ NIDA One Search http://library.nida.ac.th/2015/index.php/th

เมื่อถึงรอบรับหนังสือ สามารถมารับได้ภายในเวลา 12.00 - 13.00 น.
บริเวณชั้น L อาคารบุญชนะ อัตถากร (ด้านหน้าธนาคารกรุงเทพ)

*สำหรับผู้ที่ต้องการคืนหนังสือ สามารถมาคืนได้ที่ตู้คืนอัตโนมัติ ชั้นLได้ค่ะ*

ขอให้ทุกท่านที่มารับหนังสือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19อย่างเคร่งครัด สวมหน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่างตามที่ห้องสมุดได้จัดไว้ให้นะคะ และขอความกรุณาตรงต่อเวลานะคะ ^^

#NIDALibrary
#ห่างกันไม่ห่างไกล
---------------------------
ช่องทางติดต่อห้องสมุด
Website : http://library.nida.ac.th/2015/index.php/th/
Facebook : NIDA Library
Line : https://lin.ee/xufMPqW
Tel : 08 2790 1955
E-mail : [email protected]

21/06/2021

National Institute of Development (NIDA) Student Invitation for Free COVID-19 Vaccination

COVID-19 Vaccination Registration will open on June 22, 2021 onward (1st day of registration commences 09.00 a.m.)

According to COVID-19 vaccination is allocated by Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation for all NIDA's personnel and students (Thai students - International students both in Central Bangkok and Region who have intention or can travel to receive vaccination service.

✅ Venue: Vaccine Center, Chao Phya Surawongwaiwat (Worn Bunnag) Convention Hall (Grand Auditorium), King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang (KMITL)

✅ Registration via QueQ application, please click the following link: https://bit.ly/35FdtW5 or scan QR CODE. (If the vaccine entitle of each day is full, you will not be able to register on the specified date)

✅ Please receive vaccinations by appointment and arrive at the Vaccination Center 30 minutes prior to your appointment.

✅ Please bring the following documents to present at the Vaccination Center.
* Thai students are required to review the information and print the below document out. Consent Form and fill in vaccination Information (print both sides - 1 page) via this website : https://co-vaccine.kmitl.ac.th/quick-search (information will be displayed in the system 1 day prior to appointment date), bring and present to staff your personal ID. card at the Vaccination Center.
* International students should contact the service counter at the Vaccination Center to sign the consent form along with presenting your original passport.

**Due to the limited number of vaccines allocated each day, all vaccine-entitled students are requested to receive vaccinations by appointment in order to avoid other students losing future vaccination opportunities.
💛🧡💛🧡💛🧡💛🧡💛🧡💛
#NIDAThailand #NIDACovid19Vaccine

ผลการพิจารณาคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 2 ประจําปีการศึกษา 2564https://as.nida.ac.th/admissio...
16/06/2021
ผลการพิิจารณาคัดเลือกเข้าเป็นนักศึึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติิ ครั้งที่ 2 ประจําปีีการศึ

ผลการพิจารณาคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 2 ประจําปีการศึกษา 2564

https://as.nida.ac.th/admissionresults-r-2-2564/

กรณีผ่านการสอบข้อเขียน กรณีมีประสบการณ์ทำงาน กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา

📌  นิด้า ขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่านร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการสืบเนื่องจากงานประชุมวิชาการระดับชาติ เนื่องใน...
15/06/2021

📌 นิด้า ขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่านร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการสืบเนื่องจากงานประชุมวิชาการระดับชาติ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 55 ปี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2564
----------------------------------------------------
🟢โดย สาขาสถิติประยุกต์
🟢 ภายใต้ธีม "Sustainable Development Indicators"
----------------------------------------------------
👩‍💼 ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่
1️⃣ อาจารย์ ดร.วรพล พงษ์เพ็ชร
👉หัวข้อ “การเงินที่ยั่งยืน-การประเมินผลความยืนยันด้วยการใช้การเรียนรู้ของเครื่องจักร”
👉หัวข้อ “Ranking of SDGs Indicators on Global Pandemic Control for Green Investment”
--------------------------------------------------
⏰ ในวันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 17.00 – 18.00 น.
📺 รับชมฟรีทางเพจ NIDA Thailand และ Research Center at NIDA โดยไม่ต้องลงทะเบียนและไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
---------------------------
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Facebook: NIDA Thailand และ Research Center at NIDA
Tel: 02 727 3300
E-mail: [email protected]

📌 นิด้า ขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่านร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการสืบเนื่องจากงานประชุมวิชาการระดับชาติ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 55 ปี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2564
----------------------------------------------------
🟢โดย สาขาสถิติประยุกต์
🟢 ภายใต้ธีม "Sustainable Development Indicators"
----------------------------------------------------
👩‍💼 ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่
1️⃣ อาจารย์ ดร.วรพล พงษ์เพ็ชร
👉หัวข้อ “การเงินที่ยั่งยืน-การประเมินผลความยืนยันด้วยการใช้การเรียนรู้ของเครื่องจักร”
👉หัวข้อ “Ranking of SDGs Indicators on Global Pandemic Control for Green Investment”
--------------------------------------------------
⏰ ในวันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 17.00 – 18.00 น.
📺 รับชมฟรีทางเพจ NIDA Thailand และ Research Center at NIDA โดยไม่ต้องลงทะเบียนและไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
---------------------------
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Facebook: NIDA Thailand และ Research Center at NIDA
Tel: 02 727 3300
E-mail: [email protected]

ประกาศผลการสอบปากเปล่า ครั้งที่ 3/2563 (อัพเดท 10 มิ.ย. 2564)https://as.nida.ac.th/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%...
11/06/2021
ประกาศผลสอบปากเปล่า ครั้งที่ 3/2563 - NIDA-GSAS

ประกาศผลการสอบปากเปล่า ครั้งที่ 3/2563 (อัพเดท 10 มิ.ย. 2564)
https://as.nida.ac.th/%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%9b%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%b2-%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b1/

ประกาศผลสอบปากเปล่า ครั้งที่ 3/2563 (ประกาศ ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2564) อัพเดทล่าสุด 10 มิถุนายน 2564 Download ผลสอบปากเปล่าครั้ง....

10/06/2021
นักศึกษาอย่าลืมประเมินกันนะคะ!!!!
09/06/2021

นักศึกษาอย่าลืมประเมินกันนะคะ!!!!

นักศึกษาอย่าลืมประเมินกันนะคะ!!!!

31/05/2021

💐 สถาบันขอแสดงความยินดีแด่
"ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปราโมทย์ กั่วเจริญ"
ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
"รองศาสตราจารย์"
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สังกัดคณะสถิติประยุกต์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประกาศ กำหนดการสอบปากเปล่า ครั้งที่ 3/2563 (31 พ.ค. - 6 มิ.ย. 2564)http://as.nida.ac.th/gsas/regular-student/oral-exam/t...
30/05/2021
กำหนดการสอบปากเปล่า (Online) ครั้งที่ 3/2563 (ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2564)

ประกาศ กำหนดการสอบปากเปล่า ครั้งที่ 3/2563 (31 พ.ค. - 6 มิ.ย. 2564)

http://as.nida.ac.th/gsas/regular-student/oral-exam/timetable3-2020/

กำหนดการสอบปากเปล่า (Online) ครั้งที่ 3/2563 (ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน 2564) เรียนต่อ ปริญญาโท ปริญญาเอก สถิติ คอ...

ที่อยู่

148 Serithai Road
Bangkok
10240

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 18:30
อังคาร 08:30 - 18:30
พุธ 08:30 - 18:30
พฤหัสบดี 08:30 - 18:30
ศุกร์ 08:30 - 18:30
เสาร์ 09:00 - 16:30
อาทิตย์ 09:00 - 16:00

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Graduate School of Applied Statistics, NIDAผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Graduate School of Applied Statistics, NIDA:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขอโทษครับ ที่คณะสอบปากเปล่าอีกทีวันไหนอ่ะ
ขอโทษนะครับ พอดีสอบปากเปล่ารอบแรกเป็นวันที่เท่าไหร่ครับ
อยากทราบว่า สอบปากเปล่าวันเสาร์ที่ 21 มีนาคมของคณะสถิติประยุกต์ ไม่เลื่อนสอบใช่ไหมครับ
Big Data หัวใจอยู่ที่ Peopleware ไม่ใช่ Software และ Hardware https://mgronline.com/daily/detail/9610000107066
คำถามที่ตอบยากมาก แก้ปัญหาเรื่องคนสำหรับ Data Science และ Digital Transformation โดย อ นุ่น น้องโกเมษ และ อานนท์ เองครับ Peopleware นั้นสำคัญกว่าทั้ง Hardware และ Software แต่ไทยขาดทั้ง data culture และขาด data and digital literacy อย่างหนัก พัฒนาทีมด้านวิทยาการข้อมูลได้อย่างไร จะสรรหายูนิคอร์นได้หรือไม่ จะทำอย่างไรให้เกิดวัฒนธรรมข้อมูล จะพัฒนาคนอย่างไรให้มีความแตกฉานด้านข้อมูลและดิจิทัล จะทำอย่างไรเมื่อเกิดการต่อต้าน data analytics ในหน่วยงาน จะมีการบริหารการเปลี่ยนแปลงอย่างไร จะแก้ปัญหา data silo ได้อย่างไร ทำไมทุกคนต่างหวงข้อมูล จำทอย่างไรให้เกิดวัฒนธรรมแห่งการแบ่งปันข้อมูล และเกิด data integration จะสร้างสรรค์นวัตกรรมและกลยุทธ์ต่อยอดจาก actionable knowledge ที่ได้จากข้อมูลได้อย่างไร ทักษะด้านวิทยาการข้อมูลตกยุคอย่างรวดเร็วจะทำอย่างไรให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต ศาสตร์ HROD จะช่วย Digital transformation ได้อย่างไร พบกันในงาน the third NIDA BADS conference ครับ คับคั่งด้วยแถวหน้าแห่งวงการ หลากหลายหัวข้อ รับรองว่าได้ความรู้ ได้เห็นของจริง ได้เรียนรู้ทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติ งานใหญ่สุดในวงการด้าน Business Analytics and Data Science จัดโดย คณะสถิติประยุกต์และ Data Science Thailand. 29-31 ตุลาคมนี้ ห้ามพลาด!!! รีบลงทะเบียนเข้าร่วมงาน >> https://goo.gl/DujSqK (ค่าลงทะเบียน 500 บาท ก่อน 20 ตุลาคม 2561) เตรียมพบกับผู้ทรงคุณวุฒิที่จะมาพูดในงาน The 3rd BADs ในวันที่ 29-31 ตุลาคม 2561 รายละเอียดเพิ่มเติม http://as.nida.ac.th/gsas/ โทร 02-727-3080 อีเมล [email protected]
งานฟรีต้องมา!!!!! เปิดตัวเกมส์ที่สร้างโดนนักศึกษานิด้า และได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการ VR Inventors 2018 ใครชอบเกมส์แนวสยองขวัญห้ามพลาด!!! เล่นฟรี
อ่า ผมไม่โหดขนาดนักศึกษาต้องร้องขอชีวิตนะครับ
เป็นโครงการที่ดีมากครับ อยากให้บริษัทต่างๆ และหน่วยราชการเข้าร่วมโครงการครับ
เปิดรับสมัคร กุมภาพันธ์ 2561 เริ่มเรียนสิงหาคม 2561 ภาคการศึกษา 1/2561 Master of Science (Business Analytics and Data Science) หลักสูตรทันสมัย ล่าสุด สอนโดยคณาจารย์ที่มีประสบการณ์การทำงานจริง ทั้งจากภายในและภายนอกสถาบัน สร้าง Business Analyst และ Data Scientist เพื่อพัฒนาประเทศ สนใจสอบถามได้ครับ
C เเฝฝฝฝ