Graduate School of Applied Statistics, NIDA

Graduate School of Applied Statistics, NIDA คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
(32)

เปิดเหมือนปกติ

Merry Christmas!!! 🌲🌲🌲#ถึงช้าแต่ยังไม่หมดวันนะเออ
25/12/2020

Merry Christmas!!! 🌲🌲🌲
#ถึงช้าแต่ยังไม่หมดวันนะเออ

MADT - Management of Analytics and Data Technologies
24/12/2020

MADT - Management of Analytics and Data Technologies

หลักสูตร MADT - Management of Analytics and Data Technologies

📌มีจำนวนหน่วยกิตทั้งหมด 36 หน่วยกิต
ถ้าเลือกทำ วิทยานิพนธ์ จะเรียนทั้งหมด 8 วิชา
ส่วนเลือกเรียน วิชาค้นคว้าอิสระ หรือ Independent Study (IS) จะเรียนทั้งหมด 11 วิชา

📌วิชาที่เรียนจะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ วิชาหลัก และ วิชาเลือก

วิชาหลักมีทั้งหมด 5 วิชา ต้องเรียนให้ครบทุกรายวิชา
วิชาเลือกแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มวิชาการวิเคราะห์ข้อมูล (Analytics) และ กลุ่มวิชาเทคโนโลยีข้อมูล (Data Technologies)
สามารถเลือกเรียนตามความสนใจ

📌อาจารย์ผู้ดูแลหลักของหลักสูตร ได้แก่

อาจารย์ ดร.ธนชาตย์ ฤทธิ์บำรุง หรือ อ.เช็ค
มีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาและพัฒนาระบบเกี่ยวกับ Data Analytics, Business Intelligence, Dashboard, Data Warehouse, และ Data Mining

อาจารย์ ดร.วรพล พงษ์เพ็ชร หรือ อ.อเล็กซ์
มีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาและพัฒนาระบบเกี่ยวกับ Data Technologies, Big Data Architecture, Data Lake, Data Governance, Data Pipeline, Machine learning for Image and Voice Analytics, IoT and Warehouse automation, และ fast analytics

ในหลักสูตรนี้ เราจะผสมผสานการเรียนรู้หลักการและลงมือปฏิบัติ ผ่านการสร้างความร่วมมือกับองค์กรและหน่วยงานต่างๆ

📌หลักสูตรจะเริ่มเปิดรับสมัครภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในช่วง จะม.ค. 64 - มี.ค. 64 ครับ

---------------------------------------------------
📌Core Courses
Fundamentals of Business Analytics
Introduction to Data Technologies
Professional Culture in Data Analytics
Applied Data Analytics for Business
Modern Data Management

📌Elective Courses – Analytics
Advanced Business Reporting
Data Modeling, Transformation, and Quality Management
Use Cases and Case Studies in Business Analytics
Digital Transformation with Data Analytics

📌Elective Courses – Data Technologies
Cloud Infrastructure: Design, Development, and Management
Web and Social Network Analytics Management
Data Security in the 21st Century
Big Data Applications - Practical Applications

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบันสถาบันจึงขอความร่วมมือจากมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่กำลังเข้ารั...
22/12/2020

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบัน
สถาบันจึงขอความร่วมมือจากมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่กำลังเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 41 ทำแบบประเมินตนเองอีกครั้ง ภายในวันที่ 23 ธันวาคม 2563

* หากไม่ทำแบบประเมินดังกล่าว อาจจะทำให้ไม่สามารถเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้

ขอบคุณครับ

22/12/2020
วันเสาร์นี้ เรามีนัดกันนะ มหาบัณฑิตทั้งหลาย!!!คณะสถิติประยุกต์ นิด้า จะจัดการฝึกซ้อมย่อยในวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 เว...
17/12/2020

วันเสาร์นี้ เรามีนัดกันนะ มหาบัณฑิตทั้งหลาย!!!

คณะสถิติประยุกต์ นิด้า จะจัดการฝึกซ้อมย่อยในวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 เวลา 11.00 น. - 16.00 น.

📌เวลา 11.00 - 12.00 น. คณะจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน ณ ชั้น 1 อาคารชุบ กาญจนประกร (ใกล้ 7-11)

📌 เวลา 12.00 - 13.00 น. ลงทะเบียนเข้าฝึกซ้อมย่อย ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ฯ

📌 เวลา 13.00 - 16.00 น. ฝึกซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตร ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ

การแต่งกายชุดสุภาพ รายละเอียดตามรูปภาพเลยนะ

แล้วพบกันนะทุกคน

Happy New Year🎉❄️🎅🏻💖 ล่วงหน้ากันเลยนะค้าต้อนรับปีใหม่ เดือนใหม่ กิจกรรมใหม่ๆที่ต้องเตรียมตัวกันให้พร้อมมม ล็อควันกันไว้เ...
16/12/2020

Happy New Year🎉❄️🎅🏻💖 ล่วงหน้ากันเลยนะค้า
ต้อนรับปีใหม่ เดือนใหม่ กิจกรรมใหม่ๆที่ต้องเตรียมตัวกันให้พร้อมมม ล็อควันกันไว้เลยนะค้า เซฟไว้เลยกันลืมน้าา
🎅🏻 May the New Year bring happiness and joy to you!🎉

NIDA Thailand
09/12/2020

NIDA Thailand

#กดเซฟไว้เลย ปฏิทินเปิดรับสมัครนักศึกษา "ปริญญาโท ภาคปกติ" ประจำปีการศึกษา 2564 ‼️

📌 กรณีสอบข้อเขียน
📌 กรณีสอบสัมภาษณ์; มีผลคะแนนสอบข้อเขียน ทุนส่งเสริมการศึกษา และมีประสบการณ์การทำงาน

👉 สมัครออนไลน์ได้ทาง http://entrance.nida.ac.th
👉 รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศรับสมัคร http://edserv.nida.ac.th

.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
📞 โทร. 02 727 3370-3
📲 Facebook : Nida Edserv หรือ NIDA Thailand
🌐 Website : www.nida.ac.th

#NIDAThailand #นิด้าสุดทุกทาง

NIDA Thailand
08/12/2020

NIDA Thailand

📣 ขอเชิญมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตทุกท่าน เพื่อเลี้ยงแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตทุกท่านค่ะ🍴 ร่วมรับประทานอาหารก...
07/12/2020

📣 ขอเชิญมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตทุกท่าน เพื่อเลี้ยงแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตทุกท่านค่ะ
🍴 ร่วมรับประทานอาหารกลางวันก่อนซ้อมย่อย
📆 ในวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 เวลา 11.00 - 12.00 น.

05/12/2020
รายชื่อผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 41 (คณะสถิติประยุกต์)>> ตรวจสอบรายชื่อ ครบถ้วน ถูกต้อง>> กรอกแบบประเมินความ...
03/12/2020
รายชื่อผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 41 (คณะสถิติประยุกต์)

รายชื่อผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 41 (คณะสถิติประยุกต์)

>> ตรวจสอบรายชื่อ ครบถ้วน ถูกต้อง
>> กรอกแบบประเมินความเสี่ยง COVID-19 ครั้งที่ 1 (ระหว่างวันที่ 3 – 10 ธันวาคม 2563) และครั้งที่ 2 (ระหว่างวันที่ 1 – 4 มกราคม 2564)

(สำคัญ) ผู้ที่ไม่เข้าไปประเมินความเสี่ยงตามที่สถาบันกำหนด จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

http://as.nida.ac.th/gsas/gsas-news/graduatelist41/

รายชื่อผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 41 (คณะสถิติประยุกต์) เรียนต่อ ปริญญาโท ปริญญาเอก สถิติ คอมพิว....

03/12/2020
ประชาสัมพันธ์งานบรรยายด้าน Thai Text Analytics จัดโดยสมาคมวิจัยการตลาดแห่งประเทศไทย (TMRS: Thailand Marketing Research S...
02/12/2020
Text Analytics - Benefits & Issues with Different Techniques in Thai

ประชาสัมพันธ์งานบรรยายด้าน Thai Text Analytics จัดโดยสมาคมวิจัยการตลาดแห่งประเทศไทย (TMRS: Thailand Marketing Research Society) ในวันที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 14:00-15:00 การบรรยายเป็นรูปแบบ online ผ่าน Zoom โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถลงทะเบียนได้ที่

https://www.eventbrite.com/e/text-analytics-benefits-issues-with-different-techniques-in-thai-tickets-130684523929

Thai Text Analytics in market research: Benefits and Challenges
* Text Analytics in digitized world
* Key driving forces for AI-powered NLP (Natural Language Processing)
* Challenges of Thai NLP
* Use cases and key benefits
* Key considerations for adoption of Thai NLP solution

Learning about the benefits and the issues with different types of Text Analytics when using the Thai Language.

NIDA Library
01/12/2020

NIDA Library

วันเวลาให้บริการของหอสมุดสุขุม นวพันธ์ ประจำเดือนธันวาคม 2563

✅ เปิดบริการพิเศษ วันที่ 10-11 ธันวาคม 2563 เวลา 9:00 - 17.00 น. เนื่องจากเป็นช่วงสอบปลายภาค

❌ปิดบริการวันที่ 31 ธันวาคม 2563 - วันที่ 3 มกราคม 2564

---------------------------
ช่องทางติดต่อห้องสมุด
Website : http://library.nida.ac.th/2015/index.php/th/
Facebook : NIDA Library
Line : http://line.me/ti/g/03IHSaxaNy
E-mail : [email protected]

23/11/2020
การสมัครสอบประมวลความรู้ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563สมัครสอบพร้อมชำระเงินค่าสมัครสอบ ระหว่างวันท...
21/11/2020
การสมัครสอบประมวลความรู้ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ครั้งที่ 2/2563

การสมัครสอบประมวลความรู้ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563

สมัครสอบพร้อมชำระเงินค่าสมัครสอบ ระหว่างวันที่ 15 – 25 ธันวาคม 2563

ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต http://reg.nida.ac.th

http://as.nida.ac.th/gsas/gsas-news/regular-student-news/compre-regist2-63/

รับสมัคร ระหว่างวันที่ 15-25 ธันวาคม 2563

เข้าใกล้ Decemberแล้วน้าา เดือนที่ทุกคนรอคอยย กำหนดการก็แน่นเหมือนกัน save ไว้เลยน้า🎄🎅🏻🎁..⁉️คำถามยอดฮิตที่นศ.สงสัย ลงทะเ...
14/11/2020

เข้าใกล้ Decemberแล้วน้าา เดือนที่ทุกคนรอคอยย กำหนดการก็แน่นเหมือนกัน save ไว้เลยน้า🎄🎅🏻🎁
.
.
⁉️คำถามยอดฮิตที่นศ.สงสัย ลงทะเบียนเรียนเมื่อไร? เปิดเรียนเมื่อไร? ช่วงสอบวันที่เท่าไร?
กิจกรรมของคณะเดือนนี้มีอะไรบ้างงงงงงง?
เราได้รวบรวมมาให้ในแต่ละเดือนแล้วววว
ตัวช่วยที่จะทำให้ชีวิตของ นศ.ง่ายขึ้น🥰
🎉"AS Event Calendar 2020" 🎉 เพียงsaveรูปไว้ และกดติดตามเพจเราจะแจ้งให้ทราบในแต่ละเดือน
👉สำหรับรอบนี้ เรารวบรวม November มาให้แล้วน้า
💖ส่วนเดือนถัดๆไปติดตามอัพเดตได้ทางนี้นะค้า🥰

Save ไว้ save ไว้เลยค่า November plan มาแล้วววว..⁉️คำถามยอดฮิตที่นศ.สงสัย ลงทะเบียนเรียนเมื่อไร? เปิดเรียนเมื่อไร? ช่วงส...
06/11/2020

Save ไว้ save ไว้เลยค่า November plan มาแล้วววว
.
.
⁉️คำถามยอดฮิตที่นศ.สงสัย ลงทะเบียนเรียนเมื่อไร? เปิดเรียนเมื่อไร? ช่วงสอบวันที่เท่าไร?
กิจกรรมของคณะเดือนนี้มีอะไรบ้างงงงงงง?
เราได้รวบรวมมาให้ในแต่ละเดือนแล้วววว
ตัวช่วยที่จะทำให้ชีวิตของ นศ.ง่ายขึ้น🥰
🎉"AS Event Calendar 2020" 🎉 เพียงsaveรูปไว้ และกดติดตามเพจเราจะแจ้งให้ทราบในแต่ละเดือน
👉สำหรับรอบนี้ เรารวบรวม November มาให้แล้วน้า
💖ส่วนเดือนถัดๆไปติดตามอัพเดตได้ทางนี้นะค้า🥰

http://as.nida.ac.th/gsas/teaching-table/timetable263/
05/11/2020
ตารางสอน คณะสถิติประยุกต์ ภาคการศึกษาที่ 2/2563 (มกราคม – พฤษภาคม 2564)

http://as.nida.ac.th/gsas/teaching-table/timetable263/

ตารางสอน คณะสถิติประยุกต์ ภาคการศึกษาที่ 2/2563 (มกราคม - พฤษภาคม 2564) เรียนต่อ ปริญญาโท ปริญญาเอก สถิติ คอมพิวเตอร.....

NIDA Thailand
26/10/2020

NIDA Thailand

📣📣 ด้วยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะจัดให้มีพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ครั้งที่ 41

🧑‍🎓 ในวันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น.
👩‍🎓 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ซึ่งสภาสถาบันได้อนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2562 - 1 ตุลาคม 2563 สามารถแสดงความจำนงเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรผ่านทางอินเทอร์เน็ต ได้ที่

🌐 http://reg.nida.ac.th
ตั้งแต่บัดนี้ - 27 พฤศจิกายน 2563

🚩 พร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมปริญญาบัตร จำนวน 1,000 บาท (โดยใช้แบบฟอร์มแจ้งการชำระเงินของสถาบัน ที่พิมพ์จากเว็บไซต์หลังลงทะเบียน) ที่ธนาคารกรุงเทพ และเคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือชำระผ่าน Internet Banking (ค่าธรรมเนียมให้เป็นไปตามอัตราที่แต่ละช่องทางเรียกเก็บ)

.
.
💬 รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง การแสดงความจำนงเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 41
🌐 http://edserv.nida.ac.th/th/news/commencement

ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้รับอนุมัติปริญญาจากสภาสถาบัน
🌐 http://edserv.nida.ac.th/th/news/graduates/

#NIDAThailand #Commencement_Ceremony_41

22/10/2020
http://as.nida.ac.th/gsas/gsas-news/prospective-student/interview-2020-4/
19/10/2020
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 4/2563

http://as.nida.ac.th/gsas/gsas-news/prospective-student/interview-2020-4/

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 4/2563 เรียนต่อ ปริญญาโท ปริญญาเอก สถิติ คอมพิวเ...

ในวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563 หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ได้นำนักศึกษาไปศึกษาดูงาน “Warehouse Tour” ของ DHA Siamwalla Ltd...
19/10/2020

ในวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563 หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ได้นำนักศึกษาไปศึกษาดูงาน “Warehouse Tour” ของ DHA Siamwalla Ltd. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Warehouse Tour

นักศึกษา LM17 & LM18 ได้เข้าเยี่ยมชมคลังสินค้ากลาง DHAS ของทางบริษัท สยามวาลา จำกัด

คลัง DHAS เป็นคลังสินค้าขนาดใหญ่ มีระบบการบริหารจัดการที่ดีและมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น ระบบ AS/RS mini-load และ sorting system. ทำให้นักศึกษาได้เห็นภาพจริงของการออกแบบ unit-load & carton-pick-from pallet layouts ที่จะช่วยให้ material flow ไหลลื่นมากที่สุด

นอกจากการเยี่ยมชมแล้ว นักศึกษายังได้รับมอบหมายให้ทำ mini-project เพื่อจัดทำ warehouse profiling และการหาแนวทางในการพัฒนา productivity improvement ให้กับทางบริษัทฯ อีกด้วย

คำถามยอดฮิตที่นศ.สงสัย ลงทะเบียนเรียนเมื่อไร? เปิดเรียนเมื่อไร? ช่วงสอบวันที่เท่าไร? กิจกรรมของคณะเดือนนี้มีอะไรบ้างงงงง...
15/10/2020

คำถามยอดฮิตที่นศ.สงสัย ลงทะเบียนเรียนเมื่อไร? เปิดเรียนเมื่อไร? ช่วงสอบวันที่เท่าไร?
กิจกรรมของคณะเดือนนี้มีอะไรบ้างงงงงงง?
เราได้รวบรวมมาให้ในแต่ละเดือนแล้วววว
ขอเปิดตัว ตัวช่วยที่จะทำให้ชีวิตของ นศ.ง่ายขึ้น🥰
🎉"AS Event Calendar 2020" 🎉 เพียงsaveรูปไว้ และกดติดตามเพจเราจะแจ้งให้ทราบในแต่ละเดือน
👉สำหรับรอบนี้ เรารวบรวม October & November มาให้แล้วน้า
💖ส่วนเดือนถัดๆไปติดตามอัพเดตได้ทางนี้นะค้า🥰💖

14/10/2020
Information Systems Management at Nida

Information Systems Management at Nida

ปัจจุบัน สาขา ISM และ Deep Tech ของหลักสูตร MS (Computer Sciences and Information Systems) ของคณะสถิติประยุกต์ นิด้า เราจะบูรณาการกันนะคะ และตัดเนื้อหาแต่ละวิชาตามลักษณะการทำงานจริง (โดยหลักสูตรเรามีนายจ้างและผู้ประกอบการ จากทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งองค์กรอิสระ รวมทั้งศิษย์เก่ามาช่วยกันดูและทำค่ะ)​ แต่จะมีวิชาเลือกที่แตกต่างกัน โดย ISM จะเน้นการบริหาร จัดการ และคุณภาพของระบบสารสนเทศ (IS)​ และการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)​ มาใช้ ส่งเสริมผลการดำเนินงานขององค์การ เน้นการได้มาของข้อมูล และคุณภาพของข้อมูล เพื่อนำมาสนับสนุนการบริหารจัดการองค์การ รวมทั้งวางแผนการนำมาใช้ให้คุ้มค่าการลงทุน ส่วน Deep Tech จะเน้นการพัฒนาตัวแบบการวิเคราะห์ข้อมูล และการจัดการข้อมูลใหญ่ การบริหารเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสร้างความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ รวมทั้งการทำ Enterprise Architecture เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศนะ

ดังนั้น ISM เราจะรับผู้ที่มีวุฒิหลากหลายนะคะ ไม่จำเป็นต้องจบตรง เพราะระบบสารสนเทศมีความแตกต่างกันไปสำหรับแต่ละเนื้องาน นศ เราจึงมีตั้งแต่ ประวัติศาสตร์ พยาบาล ทหาร ครุศาสตร์ ภูมิศาสตร์ สถิติ เทคโนโลยีสารสนเทศและอีกหลากหลายสาขามาเรียนค่ะ แต่ Deep Tech จะต้องมีพื้นคณิตศาสตร์เป็นหลัก จบ computer sciences เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)​ หรือสาขาที่ค่อนข้างตรง นะคะ แต่อย่าลืมนะ สองสาขานี้ต้องทำงานด้วยกัน ใกล้ชิดกันนะคะ

13/10/2020
📣 คณะมีมติคืนเงินร้อยละ 50 ของค่าบริการใช้ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะสถิติประยุกต์ ให้กับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ที...
06/10/2020

📣 คณะมีมติคืนเงินร้อยละ 50 ของค่าบริการใช้ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะสถิติประยุกต์ ให้กับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ที่ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษา 2/2562 และ 1/2563

📝 ขอให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อ หากนักศึกษาท่านใดลงทะเบียนเรียนและได้จ่ายค่า IT แต่ไม่มีรายชื่อดังกล่าว ขอให้ติดต่อคูณ (คุณศศินันท์) ภายในวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563

รายชื่อ
https://drive.google.com/drive/folders/1KoPIv7xj-vgp5FJh45vrJ91fUG-fk3WR?usp=sharing

กำหนดการสอบ กลางภาค 1/2563 (สถานที่สอบ และ เลขที่นั่งสอบ)
27/09/2020
กำหนดการสอบ กลางภาค 1/2563 (สถานที่สอบ และ เลขที่นั่งสอบ)

กำหนดการสอบ กลางภาค 1/2563 (สถานที่สอบ และ เลขที่นั่งสอบ)

กำหนดการสอบ กลางภาค 1/2563 (สถานที่สอบ และ เลขที่นั่งสอบ) เรียนต่อ ปริญญาโท ปริญญาเอก สถิติ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลย.....

ที่อยู่

118 Serithai Rd
Bangkok
10240

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 18:30
อังคาร 08:30 - 18:30
พุธ 08:30 - 18:30
พฤหัสบดี 08:30 - 18:30
ศุกร์ 08:30 - 18:30
เสาร์ 09:00 - 16:30
อาทิตย์ 09:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

+66827901948

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Graduate School of Applied Statistics, NIDAผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Graduate School of Applied Statistics, NIDA:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขอโทษครับ ที่คณะสอบปากเปล่าอีกทีวันไหนอ่ะ
ขอโทษนะครับ พอดีสอบปากเปล่ารอบแรกเป็นวันที่เท่าไหร่ครับ
อยากทราบว่า สอบปากเปล่าวันเสาร์ที่ 21 มีนาคมของคณะสถิติประยุกต์ ไม่เลื่อนสอบใช่ไหมครับ
Big Data หัวใจอยู่ที่ Peopleware ไม่ใช่ Software และ Hardware https://mgronline.com/daily/detail/9610000107066
คำถามที่ตอบยากมาก แก้ปัญหาเรื่องคนสำหรับ Data Science และ Digital Transformation โดย อ นุ่น น้องโกเมษ และ อานนท์ เองครับ Peopleware นั้นสำคัญกว่าทั้ง Hardware และ Software แต่ไทยขาดทั้ง data culture และขาด data and digital literacy อย่างหนัก พัฒนาทีมด้านวิทยาการข้อมูลได้อย่างไร จะสรรหายูนิคอร์นได้หรือไม่ จะทำอย่างไรให้เกิดวัฒนธรรมข้อมูล จะพัฒนาคนอย่างไรให้มีความแตกฉานด้านข้อมูลและดิจิทัล จะทำอย่างไรเมื่อเกิดการต่อต้าน data analytics ในหน่วยงาน จะมีการบริหารการเปลี่ยนแปลงอย่างไร จะแก้ปัญหา data silo ได้อย่างไร ทำไมทุกคนต่างหวงข้อมูล จำทอย่างไรให้เกิดวัฒนธรรมแห่งการแบ่งปันข้อมูล และเกิด data integration จะสร้างสรรค์นวัตกรรมและกลยุทธ์ต่อยอดจาก actionable knowledge ที่ได้จากข้อมูลได้อย่างไร ทักษะด้านวิทยาการข้อมูลตกยุคอย่างรวดเร็วจะทำอย่างไรให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต ศาสตร์ HROD จะช่วย Digital transformation ได้อย่างไร พบกันในงาน the third NIDA BADS conference ครับ คับคั่งด้วยแถวหน้าแห่งวงการ หลากหลายหัวข้อ รับรองว่าได้ความรู้ ได้เห็นของจริง ได้เรียนรู้ทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติ งานใหญ่สุดในวงการด้าน Business Analytics and Data Science จัดโดย คณะสถิติประยุกต์และ Data Science Thailand. 29-31 ตุลาคมนี้ ห้ามพลาด!!! รีบลงทะเบียนเข้าร่วมงาน >> https://goo.gl/DujSqK (ค่าลงทะเบียน 500 บาท ก่อน 20 ตุลาคม 2561) เตรียมพบกับผู้ทรงคุณวุฒิที่จะมาพูดในงาน The 3rd BADs ในวันที่ 29-31 ตุลาคม 2561 รายละเอียดเพิ่มเติม http://as.nida.ac.th/gsas/ โทร 02-727-3080 อีเมล [email protected]
งานฟรีต้องมา!!!!! เปิดตัวเกมส์ที่สร้างโดนนักศึกษานิด้า และได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการ VR Inventors 2018 ใครชอบเกมส์แนวสยองขวัญห้ามพลาด!!! เล่นฟรี
อ่า ผมไม่โหดขนาดนักศึกษาต้องร้องขอชีวิตนะครับ
เป็นโครงการที่ดีมากครับ อยากให้บริษัทต่างๆ และหน่วยราชการเข้าร่วมโครงการครับ
เปิดรับสมัคร กุมภาพันธ์ 2561 เริ่มเรียนสิงหาคม 2561 ภาคการศึกษา 1/2561 Master of Science (Business Analytics and Data Science) หลักสูตรทันสมัย ล่าสุด สอนโดยคณาจารย์ที่มีประสบการณ์การทำงานจริง ทั้งจากภายในและภายนอกสถาบัน สร้าง Business Analyst และ Data Scientist เพื่อพัฒนาประเทศ สนใจสอบถามได้ครับ
C เเฝฝฝฝ