กรมกิจการพลเรือนทหารบก

กรมกิจการพลเรือนทหารบก กรมกิจการพลเรือนทหารบก www.doca-rta.com e-mail : [email protected] กรมกิจการพลเรือนทหารบก กองบัญชาการกองทัพบก
ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ 0-2297-7575
e-mail : [email protected]

Directorate Of Civil Affairs.

Royal Thai Army Headquarters. Ratchadamnoen Nok Rd. Bangkok 10200 Thailand

28 ก.พ.57 เวลา 1145 : พ.อ.สมศักดิ์ สมรักษ์ รอง หน.ฝกร.ศปก.ทบ. ถ่ายภาพร่วมกับวิทยากรและผู้เข้าร่วมประชุมฯ จาก ศปก.ทภ.1-4,...
28/02/2014

28 ก.พ.57 เวลา 1145 : พ.อ.สมศักดิ์ สมรักษ์ รอง หน.ฝกร.ศปก.ทบ. ถ่ายภาพร่วมกับวิทยากรและผู้เข้าร่วมประชุมฯ จาก ศปก.ทภ.1-4, กกล.ป้องกันชายแดนทั้ง 7 กกล. พร้อมทั้ง พล.พัฒนา 3 หลังจากเสร็จสิ้นพิธีปิดการประชุมฯ

28 ก.พ.57 เวลา 1145 : พ.อ.สมศักดิ์ สมรักษ์ รอง หน.ฝกร.ศปก.ทบ. ถ่ายภาพร่วมกับวิทยากรและผู้เข้าร่วมประชุมฯ จาก ศปก.ทภ.1-4, กกล.ป้องกันชายแดนทั้ง 7 กกล. พร้อมทั้ง พล.พัฒนา 3 หลังจากเสร็จสิ้นพิธีปิดการประชุมฯ

ส่วนกิจการพลเรือน ฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก
26/02/2014

ส่วนกิจการพลเรือน ฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก

วันที่ 26 ก.พ.57 เวลา 1100 : พ.อ.สมศักดิ์ สมรักษ์ รอง หน.ฝกร.ศป.ทบ. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามโครงการให้กับผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการฝึกอบรมและสร้างเครือข่ายเยาวชนชายแดนต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมบริจาคเงินสมทบทุนเข้า "มูลนิธิสวัสดิการทหารบก" ในรายการพิเศษ "รวมพลังน้ำใจไทย... มอบแด่ทหารชา...
31/10/2013

ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมบริจาคเงินสมทบทุนเข้า "มูลนิธิสวัสดิการทหารบก" ในรายการพิเศษ "รวมพลังน้ำใจไทย... มอบแด่ทหารชายแดน" ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๒๑.๔๐-๒๓.๓๐ น. ทาง สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕ เพื่อมอบรายได้ช่วยเหลือทหารที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ชายแดนและจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายรายการสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก โทร ๐-๒๒๗๑-๒๓๙๒ หรือ ๐-๒๒๙๗-๗๕๙๓-๔

ขอเชิญร่วมกิจกรรมสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ
19/12/2012

ขอเชิญร่วมกิจกรรมสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพร้อมด้วย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ตามการกราบบังคมท...
10/09/2012

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพร้อมด้วย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ตามการกราบบังคมทูลเชิญจากรัฐบาล ในการเสด็จฯ ทอดพระเนตรการดำเนินการป้องกันอุทกภัยพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม วันที่ 23 ส.ค.55 ในการนี้ กองทัพบก ร่วมเตรียมการรับเสด็จฯ และสนับสนุน กห. โดยการจัดกำลังพลร่วมปลูกหญ้าแฝกตลอดสองฝั่งคลอง พร้อมทั้งสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันน้ำท่วมในส่วนที่เกี่ยวข้อง

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพร้อมด้วย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ตามการกราบบังคมทูลเชิญจากรัฐบาล ในการเสด็จฯ ทอดพระเนตรการดำเนินการป้องกันอุทกภัยพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม วันที่ 23 ส.ค.55 ในการนี้ กองทัพบก ร่วมเตรียมการรับเสด็จฯ และสนับสนุน กห. โดยการจัดกำลังพลร่วมปลูกหญ้าแฝกตลอดสองฝั่งคลอง พร้อมทั้งสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันน้ำท่วมในส่วนที่เกี่ยวข้อง

กรมกิจการพลเรือนทหารบก
10/09/2012

กรมกิจการพลเรือนทหารบก

กอฝ.ไทย-กัมพูชา 12

กอฝ.ไทย-กัมพูชา 12
10/09/2012

กอฝ.ไทย-กัมพูชา 12

กอฝ.ไทย-กัมพูชา 12

กรมกิจการพลเรือนทหารบก
10/09/2012

กรมกิจการพลเรือนทหารบก

ผู้บัญชาการทหารบก มอบให้ พลตรี พลาวุฒิ กลับเจริญ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก / หัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก เป็นผู้แทนฯ พร้อมด้วยกำลังพลจากกรมกิจการพลเรือนทหารบก เข้าร่วมชมนิทรรศการ “มุ่งมั่นทำงาน บริหารจัดการน้ำเพื่อประชาชน” เมื่อวันเปิดนิทรรศการฯ วันที่ 31 สิงหาคม 2555 ณ ห้องบางกองคอนเวนชั่นเซนเตอร์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว โดยมี นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน

ผู้บัญชาการทหารบก มอบให้ พลตรี พลาวุฒิ  กลับเจริญ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก / หัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์บรรเทาสาธาร...
10/09/2012

ผู้บัญชาการทหารบก มอบให้ พลตรี พลาวุฒิ กลับเจริญ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก / หัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก เป็นผู้แทนฯ พร้อมด้วยกำลังพลจากกรมกิจการพลเรือนทหารบก เข้าร่วมชมนิทรรศการ “มุ่งมั่นทำงาน บริหารจัดการน้ำเพื่อประชาชน” เมื่อวันเปิดนิทรรศการฯ วันที่ 31 สิงหาคม 2555 ณ ห้องบางกองคอนเวนชั่นเซนเตอร์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว โดยมี นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน

ผู้บัญชาการทหารบก มอบให้ พลตรี พลาวุฒิ กลับเจริญ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก / หัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก เป็นผู้แทนฯ พร้อมด้วยกำลังพลจากกรมกิจการพลเรือนทหารบก เข้าร่วมชมนิทรรศการ “มุ่งมั่นทำงาน บริหารจัดการน้ำเพื่อประชาชน” เมื่อวันเปิดนิทรรศการฯ วันที่ 31 สิงหาคม 2555 ณ ห้องบางกองคอนเวนชั่นเซนเตอร์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว โดยมี นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน

กรมกิจการพลเรือนทหารบก
26/07/2012

กรมกิจการพลเรือนทหารบก

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒๘ ก.ค.๕๕

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒๘ ...
26/07/2012

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒๘ ก.ค.๕๕

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒๘ ก.ค.๕๕

กรมกิจการพลเรือนทหารบก
26/07/2012

กรมกิจการพลเรือนทหารบก

การประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการยุทธศาสตร์ความมั่นคงชายแดน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ ก.ค.๕๕ ณ โรงแรมเมธาวลัย ชะอำ จว.พ.บ.

การประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการยุทธศาสตร์ความมั่นคงชายแดน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ ก...
26/07/2012

การประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการยุทธศาสตร์ความมั่นคงชายแดน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ ก.ค.๕๕ ณ โรงแรมเมธาวลัย ชะอำ จว.พ.บ.

การประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการยุทธศาสตร์ความมั่นคงชายแดน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ ก.ค.๕๕ ณ โรงแรมเมธาวลัย ชะอำ จว.พ.บ.

ทบ. โดย กรมกิจการพลเรือนทหารบก ร่วมกับ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) ประชุมปรึกษาหารือการดำเนินงาน...
12/07/2012

ทบ. โดย กรมกิจการพลเรือนทหารบก ร่วมกับ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) ประชุมปรึกษาหารือการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มน้ำยม และลุ่มน้ำน่าน โดย ดร.รอยล จิตรดอน ผอ.สถาบันฯ ได้ร่วมกันพิจารณาจัดทำโครงการปลูกต้นไคร้-แฝก ในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาลุ่มน้ำยม ลุ่มน้ำน่าน เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2555 ณ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม.

ทบ. โดย กรมกิจการพลเรือนทหารบก ร่วมกับ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) ประชุมปรึกษาหารือการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มน้ำยม และลุ่มน้ำน่าน โดย ดร.รอยล จิตรดอน ผอ.สถาบันฯ ได้ร่วมกันพิจารณาจัดทำโครงการปลูกต้นไคร้-แฝก ในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาลุ่มน้ำยม ลุ่มน้ำน่าน เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2555 ณ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม.

กร.ทบ. จัดเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับผู้แทนจาก ทบ. ประเทศอินโดนีเซีย ในโอกาสเดินทางมาดูงานด้านกิจการพลเรือนของกองทัพบก เช่น...
12/07/2012

กร.ทบ. จัดเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับผู้แทนจาก ทบ. ประเทศอินโดนีเซีย ในโอกาสเดินทางมาดูงานด้านกิจการพลเรือนของกองทัพบก เช่น การบรรเทาสาธารณภัย และการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในศูนย์วิวัฒน์พลเมือง ของ ทบ. ระหว่างวันที่ 2 – 8 กรกฏาคม 2555

กร.ทบ. จัดเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับผู้แทนจาก ทบ. ประเทศอินโดนีเซีย ในโอกาสเดินทางมาดูงานด้านกิจการพลเรือนของกองทัพบก เช่น การบรรเทาสาธารณภัย และการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในศูนย์วิวัฒน์พลเมือง ของ ทบ. ระหว่างวันที่ 2 – 8 กรกฏาคม 2555

ศบภ.ทบ. ร่วมตรวจพื้นที่การเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในการเสด็จฯ เยี่ยมเยียนราษฎร และตร...
12/07/2012

ศบภ.ทบ. ร่วมตรวจพื้นที่การเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในการเสด็จฯ เยี่ยมเยียนราษฎร และตรวจพื้นที่ดำเนินงานป้องกันน้ำท่วม ณ ทุ่งพระพิมล อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 9 กรกฏาคม 2555

ศบภ.ทบ. ร่วมตรวจพื้นที่การเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในการเสด็จฯ เยี่ยมเยียนราษฎร และตรวจพื้นที่ดำเนินงานป้องกันน้ำท่วม ณ ทุ่งพระพิมล อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 9 กรกฏาคม 2555

การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ระดับบทความสำเร็จของการดำเนินงานด้านกิจการพลเรือน ประจำปี 2555 ณ โรงแรม ฮิพ เมื่อวันที่...
02/07/2012

การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ระดับบทความสำเร็จของการดำเนินงานด้านกิจการพลเรือน ประจำปี 2555 ณ โรงแรม ฮิพ เมื่อวันที่ 11-15 มิ.ย.55

การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ระดับบทความสำเร็จของการดำเนินงานด้านกิจการพลเรือน ประจำปี 2555 ณ โรงแรม ฮิพ เมื่อวันที่ 11-15 มิ.ย.55

การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ระดับบทความสำเร็จของการดำเนินงานด้านกิจการพลเรือน ประจำปี 2555 ณ โรงแรม ฮิพ เมื่อวันที่...
02/07/2012

การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ระดับบทความสำเร็จของการดำเนินงานด้านกิจการพลเรือน ประจำปี 2555 ณ โรงแรม ฮิพ เมื่อวันที่ 11-15 มิ.ย.55

การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ระดับบทความสำเร็จของการดำเนินงานด้านกิจการพลเรือน ประจำปี 2555 ณ โรงแรม ฮิพ เมื่อวันที่ 11-15 มิ.ย.55

ศบภ.ทบ. รับมอบเสื้อยืด 10,000 ตัว จากผู้แทนประธานกรรมการบรหิารกองทุนตลาดร่วมใจช่วยภัยน้ำท่วมฯ
25/06/2012

ศบภ.ทบ. รับมอบเสื้อยืด 10,000 ตัว จากผู้แทนประธานกรรมการบรหิารกองทุนตลาดร่วมใจช่วยภัยน้ำท่วมฯ

รอง ผบ.ศบภ.ทบ. รับมอบเสื้อยืด 10,000 ตัว จากผู้แทนประธานกรรมการบรหิารกองทุนตลาดร่วมใจช่วยภัยน้ำท่วมฯ เมื่อ 25 มิ.ย.55 เวลา 1400 ณ ห้อง 211 บก.ทบ.

การประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการคุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของชาติพื้นที่ชายแดน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ระหว...
19/06/2012

การประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการคุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของชาติพื้นที่ชายแดน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๕ มิ.ย.๕๕ ณ โรงแรมเมธาวลัย ชะอำ จว.พ.บ.

กรมกิจการพลเรือนทหารบก's cover photo
05/06/2012

กรมกิจการพลเรือนทหารบก's cover photo

กรมกิจการพลเรือนทหารบก's cover photo
05/06/2012

กรมกิจการพลเรือนทหารบก's cover photo

18/04/2012

^_^ ยู้ฮู่... ขอเชิญพี่ ป้า น้า อา น้องๆ ชมการแสดงดนตรีในสวนสาธารณะ คอนเสิร์ต "กองทัพบก เพื่อประชาชน" ในวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2555 เวลา 17.30 น
. ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า สาขาแจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี โดยมี วงดุริยางค์ทหารบก บรรเลง.... อย่าลืมไปชมกันนะครับ.... ^_^

ชุดวิทยากรเครือข่ายเฝ้าระวัง
30/03/2012

ชุดวิทยากรเครือข่ายเฝ้าระวัง

พันเอก เสรี เทพพิทักษ์ รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก เป็นประธานเปิดการสัมมนาชุดวิทยากรในการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังและแจ้งเตือนการล่วงละเมิดสถาบันหลักของชาติ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2555 ณ โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ ถ.ศรีวรา (เลียบทางด่วนรามอินทรา) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

พระพุทธรูปบูชา
30/03/2012

พระพุทธรูปบูชา

พลโท สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รองเสนาธิการทหารบก เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายประสานงาน ในคณะกรรมการจัดสร้างพระพุทธรูปบูชาและพระเครื่องของกองทัพบก เมื่อวันท่ 26 มีนาคม 2555 ณ ห้องประชุมกรมส่งกำลังบำรุงทหารบก

26/03/2012

^_^ ขอเชิญพี่ ป้า น้า อา น้องๆ ชมการแสดงดนตรีในสวนสาธารณะ คอนเสิร์ต "กองทัพบก เพื่อประชาชน" ในวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2555 เวลา 17.30 น. ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า สาขาลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร โดยมี วงดุริยางค์ทหารบก บรรเลง.... อย่าลืมไปชมกันนะครับ.... ^_^

กรมกิจการพลเรือนทหารบก
03/03/2012

กรมกิจการพลเรือนทหารบก

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการ "ขุดลอกคูคลอง ในพื้นที่ กทม. โดย กองทัพบก" โดยมีผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกระทรวงกลาโหม กองบัญชาการทหารสูงสุด กองทัพบก และหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฯ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2555 ณ บริเวณคลองภาษีเจริญ ซอยอินทาปัจ 13 ถนนเพชรเกษม 63 เขตบางแค กรุงเทพมหานคร

กรมกิจการพลเรือนทหารบก
20/02/2012

กรมกิจการพลเรือนทหารบก

การแสดงดนตรีในสวนสาธารณะ คอนเสิร์ต "กองทัพบก เพื่อประชาชน" ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ลานการ์เด้น ศูนย์การค้า Cantral World

กรมกิจการพลเรือนทหารบก
15/02/2012

กรมกิจการพลเรือนทหารบก

พลโท จิรเดช สิทธิประณีต ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบก ฝ่ายกิจการพลเรือน เป็นประธานรับมอบประตู จำนวน 500 บาน จาก บริษัท เมโทร พูลทรัพย์ จำกัด เพื่อนำไปช่วยฟื้นฟูหลังน้ำท่วม เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องรับรอง 212 ภายในกองบัญชาการกองทัพบก

ภาพกิจกรรมเปิดตัวโครงการ "หน่วยทหารและหมู่บ้านสีขาว/ชุมชนสีขาว" เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒ ก.พ.๕๕ กองบัญชาการกองทัพบก
03/02/2012

ภาพกิจกรรมเปิดตัวโครงการ "หน่วยทหารและหมู่บ้านสีขาว/ชุมชนสีขาว" เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒ ก.พ.๕๕ กองบัญชาการกองทัพบก

ภาพกิจกรรมเปิดตัวโครงการ "หน่วยทหารและหมู่บ้านสีขาว/ชุมชนสีขาว" เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒ ก.พ.๕๕ กองบัญชาการกองทัพบก

หน่วยทหารสีขาว
03/02/2012

หน่วยทหารสีขาว

ท่านสามารถดาว์นโหลดกำหนดการ คำกล่าวของผู้บัญชาการทหารบก คำกล่าวของเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก และวิดีทัศน์ของกิจกรรมเปิดต...
01/02/2012
ทรงพระเจริญ

ท่านสามารถดาว์นโหลดกำหนดการ คำกล่าวของผู้บัญชาการทหารบก คำกล่าวของเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก และวิดีทัศน์ของกิจกรรมเปิดตัวโครงการ "หมู่บ้าน/ชุมชนสีขาว" ที่จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ ๒ ก.พ.๕๕ ณ ห้องรับรอง ๒๒๑ ชั้น ๒ บก.ทบ. ได้ที่เว็บไซต์ของกรมกิจการพลเรือนทหารบก www.doca-rta.com ค่ะ (admin)

ที่อยู่

กรมกิจการพลเรือนทหารบก กองบัญชาการกองทัพบก ถ.ราชดำเนินนอก เขตพระนคร กร
Bangkok
10200

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมกิจการพลเรือนทหารบกผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กรมกิจการพลเรือนทหารบก:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

#คิดดีKid’s Day by Army ด.ญ.ณษมา จิ๋วเจริญ อายุ 10ขวบ(น้องการ์ตูน) หนูจะเป็นเด็กดีของพ่อแม่และตั้งใจเรียนหนังสือค่ะ
มีไฟล์หลักนิยมกิจการพลเรือน 2552 หรือไม่ครับ