ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์

ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ ติดต่อราชการเวลา 8.30น.- 16.30 น.

ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์
25/08/2023

ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์

22/08/2023
21/08/2023

Ep นี้มาร่วมหาคำตอบไปด้วยกันว่า ในอดีตจนปัจจุบัน "คุกมีไว้ทำไม?" แล้วแต่ละยุค แต่ละสมัยมีการลงโทษแบบใดกันบ้าง รวมทั้งอุปกรณ์ลงโทษของจริงที่จัดแสดงไว้ด้วย

#ทูลกระหม่อม
#พิพิธภัณฑ์ราชทัณฑ์ #กรมราชทัณฑ์ #นนทบุรี

ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์เปิดเยี่ยมญาติใกล้ชิดวันที่ 5-8 กันยายน 2566เปิดจองเยี่ยมตั้งแต่วันที่ 21-31 สิงหาคม 2566รายละเ...
16/08/2023

ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์
เปิดเยี่ยมญาติใกล้ชิด
วันที่ 5-8 กันยายน 2566
เปิดจองเยี่ยม
ตั้งแต่วันที่ 21-31 สิงหาคม 2566
รายละเอียดการเยี่ยมดังนี้

16/08/2023

กรมราชทัณฑ์ จะไม่ทน...ต่อการทุจริต ติดสินบน
#ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์

12/08/2023

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖
ประมวลภาพพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงออกถึงความจงรักภักดี ณ ลานเอนกประสงค์ หน้าห้องประชุม ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยเกล้า...
11/08/2023

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและข้าราชการเจ้าหน้าที่
ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์
#ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

📌📌 “ITA Award 2023 ราชทัณฑ์ คว้าอันดับ 1 ของกระทรวงยุติธรรม เป็นปีที่ 2 ติดต่อกันพร้อมอันดับ 1 ของหน่วยงานในกระบวนการยุต...
11/08/2023

📌📌 “ITA Award 2023 ราชทัณฑ์ คว้าอันดับ 1 ของกระทรวงยุติธรรม เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน
พร้อมอันดับ 1 ของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ด้วยผลคะแนน 98.43”

​วันที่ 10 สิงหาคม 2566 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment) หรือ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐได้รับทราบถึงสถานการณ์เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส พร้อมทั้งส่งเสริมและพัฒนาให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนำผลการประเมินไปใช้ประกอบการปรับปรุงและพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐสามารถปรับปรุงพัฒนาตนเองตามหลักเกณฑ์การประเมิน โดยกรมราชทัณฑ์ ได้คะแนนสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2566 "ITA Award 2023" Growth & Goals เป็นอันดับ 1 ของกระทรวงยุติธรรม และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม เป็นอันดับ 4 ของหน่วยงานใน ระดับกรมทั่วประเทศ ด้วยคะแนน 98.43
นอกจากนี้กรมราชทัณฑ์ยังได้รับรางวัลองค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นของกระทรวงยุติธรรมเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน ถือเป็นขวัญและกำลังใจของ คณะผู้บริหารและ เจ้าหน้าที่ กรมราชทัณฑ์ทุกคนที่ตั้งใจปฎิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใส โดยในปัจจุบันกรมราชทัณฑ์มีบุคลากรในหน่วยงานกว่า 15,000 คน ซึ่งถือเป็นหน่วยงานขนาดใหญ่และมีการเก็บข้อมูลจากทั้งส่วนกลางและเรือนจำทั่วประเทศ 143 แห่ง กรมราชทัณฑ์ขอเน้นย้ำให้ทุกคนปฎิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสเป็นธรรม ดังนั้น บุคลากรที่กระทำการทุจริต กรมราชทัณฑ์ดำเนินการลงโทษขั้นเด็ดขาดทุกราย และสิ่งใดที่เป็นข้อเสนอให้ปรับปรุงแก้ไขก็ขอให้นำไปดำเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖   เนื่องในโอกาสมหามงคลวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระ...
10/08/2023

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖
เนื่องในโอกาสมหามงคลวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ นายวัฒน์ชัย มิ่งบรรเจิดสุข ผู้อำนวยการทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ เป็นประธานในพิธี ถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงออกถึงความจงรักภักดี ณ ห้องเอนกประสงค์ ชั้น ๓ ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์

📌📌📌ประมวลภาพข่าวกิจกรรมและโครงการต่าง ฯ เพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้ต้องราชทัณฑ์ ของทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ 🙏🙏🙏
10/08/2023

📌📌📌ประมวลภาพข่าวกิจกรรมและโครงการต่าง ฯ เพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้ต้องราชทัณฑ์ ของทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ 🙏🙏🙏

นายวัฒน์ชัย มิ่งบรรเจิดสุข ผู้อำนวยการทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์เข้าร่วมก...
08/08/2023

นายวัฒน์ชัย มิ่งบรรเจิดสุข ผู้อำนวยการทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์
พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์
เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิต เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
ณ ห้องสัมมนา กรมราชทัณฑ์

พระราชประวัติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงข้อมูลอ้างอิงจากเว็บไซต์ : หน่วยราชการในพระ...
07/08/2023

พระราชประวัติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ข้อมูลอ้างอิงจากเว็บไซต์ : หน่วยราชการในพระองค์ https://www.royaloffice.th/

พระราชประวัติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นจัน....

ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พ...
07/08/2023

ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ผ่านระบบออนไลน์ www.moj.go.th
ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖

วันเข้าพรรษา (วันแรม 1 ค่ำ เดือน หรือเทศกาลเข้าพรรษา (วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ถึง วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11) ถือได้ว่าเป็นวัน...
01/08/2023

วันเข้าพรรษา (วันแรม 1 ค่ำ เดือน หรือเทศกาลเข้าพรรษา (วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ถึง วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11) ถือได้ว่าเป็นวันและช่วงเทศกาลทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญเทศกาลหนึ่งในประเทศไทย โดยมีระยะเวลาประมาณ 3 เดือนในช่วงฤดูฝน โดยวันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่ต่อเนื่องมาจากวันอาสาฬหบูชา (วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน ซึ่งพุทธศาสนิกชนชาวไทยทั้งพระมหากษัตริย์และคนทั่วไปได้สืบทอดประเพณีปฏิบัติการทำบุญในวันเข้าพรรษามาช้านานแล้วตั้งแต่สมัยสุโขทัย
สาเหตุที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตการจำพรรษาอยู่ ณ สถานที่ใดสถานที่หนึ่งตลอด 3 เดือนแก่พระสงฆ์นั้น มีเหตุผลเพื่อให้พระสงฆ์ได้หยุดพักการจาริกเพื่อเผยแพร่ศาสนาไปตามสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นไปด้วยความยากลำบากในช่วงฤดูฝน เพื่อป้องกันความเสียหายจากการอาจเดินเหยียบย่ำธัญพืชของชาวบ้านที่ปลูกลงแปลงในฤดูฝน และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ช่วงเวลาจำพรรษาตลอด 3 เดือนนั้น เป็นช่วงเวลาและโอกาสสำคัญในรอบปีที่พระสงฆ์จะได้มาอยู่จำพรรษารวมกันภายในอาวาสหรือสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง เพื่อศึกษาพระธรรมวินัยจากพระสงฆ์ที่ทรงความรู้ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะสงฆ์

วันที่ 1 สิงหาคม 66 วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8วันอาสาฬหบูชา คือ วันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก หลังจา...
01/08/2023

วันที่ 1 สิงหาคม 66
วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8
วันอาสาฬหบูชา คือ วันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก หลังจากตรัสรู้ได้ 2 เดือน โดยแสดงปฐมเทศนาโปรดพระปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ได้แก่ พระโกณฑัญญะ พระวัปปะ พระภัททิยะ พระมหานามะ และพระอัสสชิ ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี แคว้นมคธ จนพระอัญญาโกณฑัญญะได้บรรลุธรรมและขอบวชเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา จึงถือว่าวันนี้มีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์ครั้งแรกในโลก คือ มีทั้งพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนพุทธศักราช 45 ปี

วันที่ 28 กรกฎาคม 2566นายวัฒน์ชัย มิ่งบรรเจิดสุข ผู้อำนวยการทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ มอบหมายให้นายประเสริฐ ชมพู ผู้อำนว...
28/07/2023

วันที่ 28 กรกฎาคม 2566
นายวัฒน์ชัย มิ่งบรรเจิดสุข ผู้อำนวยการทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ มอบหมายให้นายประเสริฐ ชมพู ผู้อำนวยการส่วนปกครองผู้ต้องขัง และนางสาวศิริรัตน์ สาชลวิจารณ์ ผู้อำนวยการส่วนสวัสดิการผู้ต้องขังพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ นำผู้ต้องขังนั่งสมาธิเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวขอพระองค์ทรงพ...
27/07/2023

28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่ ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์

นายวัฒน์ชัย มิ่งบรรเจิดสุข ผู้อำนวยการทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ พร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่ ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ ...
27/07/2023

นายวัฒน์ชัย มิ่งบรรเจิดสุข ผู้อำนวยการทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ พร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่ ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ ร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ณ กรมราชทัณฑ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในสังกัดทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์
25/07/2023

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในสังกัดทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์

วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2566นายวัฒน์ชัย มิ่งบรรเจิดสุข ผู้อำนวยการทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ ได้มอบหมายให้นายแพทย์พงศ์ภั...
25/07/2023

วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2566
นายวัฒน์ชัย มิ่งบรรเจิดสุข ผู้อำนวยการทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ ได้มอบหมายให้นายแพทย์พงศ์ภัค อารียาภินันท์ รองผู้อำนวยการทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ เป็นประธานเปิดโครงการให้ความรู้แก่อาสาสมัครแกนนำชมรม TO BE NUMBER ONE จัดอบรมโดยฝ่ายพัฒนาจิตใจ ส่วนสวัสดิการผู้ต้องขัง ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 23 คน

ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2566นายแพทย์วัฒน์ชัย มิ่งบรรเจิดสุข ผู้อำนวยการทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ พร้อมด้วยงานยาต้านไวรัสแล...
24/07/2023

ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2566
นายแพทย์วัฒน์ชัย มิ่งบรรเจิดสุข ผู้อำนวยการทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ พร้อมด้วยงานยาต้านไวรัสและทีมสหวิชาชีพ ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการคัดกรองป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่สำคัญเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสพระชนมายุ 72 พรรษา ในปี 2567
โดยมี พลอากาศเอก สุบิน ชิวปรีชา กรมวังผู้ใหญ่ในพระองค์ 904 เป็นประธานในพิธี ณ เรือนจำพิเศษธนบุรี โดยได้ดำเนินงานตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ กิจกรรมการเจาะเลือดคัดกรองหาการติดเชื้อเอชไอวี ซิฟิลิสและไวรัสตับอักเสบซีในผู้ต้องขังแรกรับ/รับย้าย จำนวน 198 ราย

21/07/2023

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖

21/07/2023
📌📌📌ประมวลภาพข่าวกิจกรรมต่าง ฯ และ โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ของทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ ...
20/07/2023

📌📌📌ประมวลภาพข่าวกิจกรรมต่าง ฯ และ โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ของทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ 🙏🙏🙏

18/07/2023

🔸 โรคภูมิแพ้ที่หลายๆคนเป็นอยู่นั้น ถึงแม้เป็นโรคที่ดูไม่มีอันตรายมากในผู้ป่วยทั่วๆไป แต่ก็สร้างความรำคาญได้ไม่น้อย ในทางกลับกันสำหรับผู้ที่มีอาการขั้นรุนแรงนั้น อาจมีอาการซึ่งอันตรายถึงชีวิตได้ วิธีการรักษาและการป้องกันก็มีหลายวิธี ตั้งแต่การทานยา หลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้ หรือออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ วันนี้เราจึงนำ 6 หมวดอาหารต้านโรคภูมิแพ้มาฝากกันค่ะ

#กรมการแพทย์ #โรงพยาบาลราชวิถี #72ปีโรงพยาบาลราชวิถี #ส่งต่อการให้เพื่อหลายชีวิต #อาหารต้านโรคภูมิแพ้

วันที่ 17 กรกฎาคม 2566    นายวัฒน์ชัย มิ่งบรรเจิดสุข ผู้อำนวยการทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ แพทย์หญิงพันนา สงค์ประเสริ...
18/07/2023

วันที่ 17 กรกฎาคม 2566
นายวัฒน์ชัย มิ่งบรรเจิดสุข ผู้อำนวยการทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์
แพทย์หญิงพันนา สงค์ประเสริฐ แพทย์ผู้ชำนาญการด้านจิตเวช พร้อมด้วยนางสาวนันท์ชญาน์ อธิบุณยพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายภารกิจด้านบริการพยาบาล นางสาวอรณี ต่ายทอง นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการ นางสาวจินตนา บุญยกิตานนท์ นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับทีมนิติจิตเวช จากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ โดยมีนายปรีชา ศิริเงินยวง หัวหน้ากลุ่มนิติจิตเวช พร้อมด้วยคณะแพทย์และพยาบาล เข้าศึกษาดูงานด้านจิตเวชรวมถึงขอบข่ายและภารกิจของงานจิตเวชในเรือนจำ
ทั้งนี้ได้มีการรับฟังการนำเสนอถึงบทบาทภารกิจของงานด้านจิตเวชในโรงพยาบาล การเยี่ยมชมการดำเนินงานของหอผู้ป่วยจิตเวช และได้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการดูแลรักษาผู้ป่วยจิตเวชเพื่อให้เกิดผลดีต่อสุขภาพผู้ต้องขังอย่างยั่งยืนต่อไป

ประกาศ!!!รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ เพื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
18/07/2023

ประกาศ!!!
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ เพื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

🙏🏻🙏🏻🙏🏻ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวั...
13/07/2023

🙏🏻🙏🏻🙏🏻ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

ทรงพระเจริญ13 กรกฎาคมวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้า...
13/07/2023

ทรงพระเจริญ
13 กรกฎาคม
วันคล้ายวันประสูติ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและข้าราชการเจ้าหน้าที่ ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์

📌📌📌ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาประจำเดือนกรกฎาคม โดยการบริจาคโลหิต ภายในกิจกรรม “เราทำความ ดี ด้วยหั...
12/07/2023

📌📌📌ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาประจำเดือนกรกฎาคม โดยการบริจาคโลหิต ภายในกิจกรรม “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”📌📌📌
🩸🩸🩸วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาประจำเดือนกรกฎาคม โดยการบริจาคโลหิต ภายในกิจกรรม “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงยุติธรรม ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนนพรรษา 28 กรกฎาคม โดยมี จิตอาสา 904 ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ กรมราชทัณฑ์ เข้าร่วมบริจาคโลหิตจำนวน 11 ราย ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 กระทรวงยุติธรรม

วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖     นายวัฒน์ชัย มิ่งบรรเจิดสุข ผู้อำนวยการทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ พร้อมด้วยนางกนิษฐ์เพ็ญ ร...
12/07/2023

วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖
นายวัฒน์ชัย มิ่งบรรเจิดสุข ผู้อำนวยการทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ พร้อมด้วยนางกนิษฐ์เพ็ญ รัตนพิพิธ รองผู้อำนวยการทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ด้านการพยาบาล,นางสาวศิริรักษ์ สุนธงศิริ ผู้อำนวยการส่วนการพยาบาลด้านปฏิบัติการ,นางวันดี วงศ์ธรรม ผู้อำนวยการส่วนการพยาบาลด้านวิชาการ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับคณะอาจารย์ผู้สอนจากสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทกา สวัสดิพานิช เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และวางแผนดำเนินการเปิดสอนหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง "สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติในเรือนจำ" เพื่อให้เกิดการรักษาพยาบาลแก่ผู้ต้องขังป่วยอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป

05/07/2023
วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖   ในวันนี้ ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. นางงามพิศ แช่มขุนทด เภสัชกรชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม เ...
05/07/2023

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖
ในวันนี้ ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. นางงามพิศ แช่มขุนทด เภสัชกรชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม เป็นประธานการประชุมวิชาการ เรื่อง “งานบริหารเวชภัณฑ์ในบริบทของสถานพยาบาลเรือนจำ : หน่วยบริการปฐมภูมิ” ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 3 อาคารทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ จัดโดยฝ่ายพัฒนาคุณภาพ กลุ่มงานเภสัชกรรม โดยการประชุมนี้มีเจ้าหน้าที่สถานพยาบาลของเรือนจำและทัณฑสถานลูกข่ายทั้ง ๗ เรือนจำ เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขด้านเภสัชกรรมให้เกิดผลดีต่อสุขภาพผู้ต้องขังอย่างยั่งยืนต่อไป

เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖   นายวัฒน์ชัย มิ่งบรรเจิดสุขผู้อำนวยการทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ เป็นประธานการประชุมเจ้าหน...
04/07/2023

เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖
นายวัฒน์ชัย มิ่งบรรเจิดสุข
ผู้อำนวยการทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่ ประจำเดือน กรกฏาคม ๒๕๖๖ เพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติหน้าที่แก่เจ้าหน้าที่ทุกคน ซึ่งการนี้มีการเน้นในเรื่องของการปฏิบัติงานตามแนวทางหรือตามมาตรฐานที่กำหนด ระเบียบวินัยราชการ การปฏิบัติงานแบบ Work Life Balance และการมอบรางวัลให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาล

๔ กรกฎาคมวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยรา...
04/07/2023

๔ กรกฎาคม
วันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
วันคล้ายวันประสูติ
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและข้าราชการเจ้าหน้าที่
ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์
#ทรงพระเจริญ

ที่อยู่

33/2 ถ. งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร
Bangkok
10900

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6629533999

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด
#}