Ariya Aruninta Associate Professor, HEAL-BiP Research Unit, Landscape Architecture Dept, Chulalongkorn University Landscape Architect, Urban Manager, Author *Landscape Architectural Design and Construction Technology *Public Land Management Policy for Urban Vacant Land
(1)

เปิดเหมือนปกติ

สำนักข่าวไทย
01/11/2020

สำนักข่าวไทย

เปิดภาพมุมสูง
น้ำท่วมอุโมงค์ทับลาน ถนน 304 ตอนสี่แยกกบินทร์บุรี-วังน้ำเขียว เมื่อช่วงเช้าวันนี้

ล่าสุด เวลา 16.30 น. กรมทางหลวงรายงานว่าขณะนี้น้ำลดลงต่อเนื่อง ภายในอุโมงค์ระดับเหลือประมาณ 60 ซม. มั่นใจจะสามารถเปิดถนนได้ภายในวันนี้ .

🤓 จากภาพข่าววันนี้1) น้ำท่วมอุโมง #WildlifeCorridor304 ช่วงใกล้อ่างเก็บน้ำทับลานทำให้อยากเข้าไปดูเลยว่าเกิดอะไรขึ้น...2)...
01/11/2020

🤓 จากภาพข่าววันนี้
1) น้ำท่วมอุโมง #WildlifeCorridor304 ช่วงใกล้อ่างเก็บน้ำทับลาน
ทำให้อยากเข้าไปดูเลยว่าเกิดอะไรขึ้น...
2) ที่มาของอุโมงรถลอดนี้ ทำขึ้นด้วยเจตนาให้เชื่อมผืนป่า 2 ด้านเข้าด้วยกัน ให้สัตว์สามารถข้ามได้ โดยไม่เป็นอันตราย 🐾🐇🐒🐅🐘
3) - 4) ภาพ perspective ก่อนเริ่มโครงการ ที่มีเป้าหมายที่จะทำโครงสร้างที่เชื่อมผืนป่า และคงทางน้ำ คลองยางไว้
5) - 6) ภาพขณะก่อสร้าง น่าจะมีการรบกวนทางระบายน้ำหลากจากภูเขาทั้ง2ด้านไปบ้าง และระดับ*อาจจะคำนึงถึงด้านวิศวกรรมโครงสร้างและจราจรมากกว่าทางน้ำ
* ระดับ ความลาด อาจชันไปสำหรับสัตว์บางชนิดจะไต่ข้ามได้
7) - 9) Google Earth แสดงความเปลี่ยนแปลงในปี 2016-2018-2020 ก่อนก่อสร้าง ระหว่างก่อสร้าง และก่อสร้างแล้วเสร็จ

ซึ่งจะเห็นว่าทางระบายน้ำไหล่ทางถูกปรับเปลี่ยนไป และชดเชยด้วยรางน้ำแทน ซึ่งหน้าตัดน่าจะไม่พอรับน้ำจากแนวเขาทั้ง 2 ด้าน จนเห็นได้ชัด

📌 เห็นด้วยกับโครงการนี้ เพราะช่วยลดจำนวนอุบัติเหตุกรณีสัตว์ข้ามถนน 304 ได้ แต่โครงการที่ลงทุนขนาดนี้ ประมาทเรื่องน้ำไม่ได้เลย เขาใหญ่ ป่าทับลาน กว้างใหญ่ ต้องเตรียมระบบรับปริมาณน้ำฝนที่จะไหลหลากมาบริเวณร่องนี้ให้ได้

📌 หากเป็นไปได้อาจต้องมีการประมาณการปรับระบบรับน้ำบริเวณนี้ให้เหมาะสม

#โครงการพระราชดำริ ใช้ศัพท์ง่ายๆ น่ารักๆ ถ่ายทอด ทำให้เข้าใจทฤษฎี Technic ซับซ้อนได้ชัดเจนขึ้นเมื่อถ่ายทอดเป็น cartoon ย...
24/10/2020

#โครงการพระราชดำริ ใช้ศัพท์ง่ายๆ น่ารักๆ ถ่ายทอด ทำให้เข้าใจทฤษฎี Technic ซับซ้อนได้ชัดเจนขึ้น

เมื่อถ่ายทอดเป็น cartoon ยิ่งน่ารักใหญ่ 💛

โครงการต่างๆ ของพ่อหลวง

เมื่อครั้งก่อน...คิดว่าโครงการต่างๆ จะออกแนววิชาการ แต่พอได้อ่านได้เรียนรู้แล้ว กลับเข้าใจได้ไม่ยาก เห็นภาพในสิ่งต่างๆ ที่พ่อหลวงทรงคิดทรงสร้างขึ้นมา และได้รู้อีกอย่างว่า พ่อหลวงรักพวกเรามาก ทรงงานหนักเพื่อลูกๆ ที่อยู่ในบ้านของท่าน...บ้านที่มีชื่อว่า ประเทศไทย
hippo design

💡🔦🔍 กำลังลองพยายามคิดดูว่าปัญหาของประเทศชาติขณะนี้เกิดจากอะไร? และเมื่อไหร่ ? และจะแก้ได้อย่างไรหรือไม่ ?🔍 พบในเบื้องต้น...
24/10/2020

💡🔦🔍 กำลังลองพยายามคิดดูว่าปัญหาของประเทศชาติขณะนี้เกิดจากอะไร? และเมื่อไหร่ ? และจะแก้ได้อย่างไรหรือไม่ ?

🔍 พบในเบื้องต้นว่า ปัญหาของประเทศเราในช่วงหลายทศวรรษ มานี้ ดูเหมือนเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทาง #การเมือง #การปกครอง จึงให้สงสัยว่าความขัดแย้งนั้นเป็นปัญหาของสาธารณะ หรือรายปัจเจก กันแน่ ?

📑 งั้นเราจะแก้ได้อย่างไร ? เราสามารถเริ่มต้นด้วย #CriticalThinking แยกแยะ #ความขัดแย้ง #Conflict ออกจาก #ข้อโต้แย้ง #Controversy เสียก่อน

2 คำนี้ต่างกันอย่างไร ? ในสังคมสมัยใหม่ ที่มีการรวมตัวกันของประชาชนจำนวนมาก สังคมจะต้องมี #กฎหมาย เป็นกรอบกำกับให้เราอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข กฎหมายเป็นสิ่งที่ทุกคนในสังคมจะต้องใช้ร่วมกัน ไม่สามารถละเมิดหรือทำตามอำเภอใจได้ ในการปกครองที่เป็น #ประชาธิปไตย ประชาชนจะส่งตัวแทนไปร่างกฎหมาย ตั้งแต่กฎหมายสูงสุด เรื่อยลงมาตามศักดิ์ของกฎหมาย ฉะนั้น...
📌 Conflict ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ มักหมายถึงเกิดจากการขัดแย้งในกฎหมายที่ใช้ปฏิบัติ เช่น ไม่เห็นด้วยกับการลงโทษ การยุบพรรค ไปจนไม่เห็นด้วยกับ รัฐธรรมนูญ เสียเอง...
📌 Controversy ข้อโต้แย้งมีปะปนอยู่ในความเห็นของประชาชนในสังคมเสมอๆ ไปตามบทบาทของประชาคมนั้นๆ

ถ้าเราจะเป็นสังคมที่เป็น #Consensus หรือเห็นพ้องกันไปหมดได้ เราก็จะสงบสุข ซึ่งเราจะทำได้อย่างไร ?

#แก้ที่ต้นเหตุ ประเด็น conflict ต้องแก้โดยการ #ร่วมกัน แก้กฎหมาย ส่วนประเด็น controversy ต้องแก้ด้วยการพูดคุย ทั้งหมดสามารถสร้างให้เกิดการร่วมกันสร้างพื้นที่พูดคุย #Dialogue ได้ทั้งนั้น แก้รัฐธรรมนูญ แก้ในสภา (อย่าลืมว่าขณะนี้เรามีสภาผู้แทนราษฎร จากการเลือกตั้งอยู่) ส่วนความขัดแย้งอื่นๆ เปิดช่องทางพูดคุยกัน รับฟังกันได้ ไม่ต้องแก้กฎหมาย

#ปัญหาในยามที่ประเทศชาติอ่อนแอ ไม่ว่าจากเศรษฐกิจ การเมืองระหว่าง-ในประเทศ ประมุขจะเป็นหลักและศูนย์รวมจิตใจ 💛 ให้กับชาติได้

🌍 ทั่วโลก ที่มีประมุขเป็นอื่น จะเปลี่ยนผัน ขึ้น-ลงไปมา หากประชาธิปไตยยังไม่แข็งแรงพอ จะสุ่มเสี่ยงกับการล่มสลาย หรือยากที่จะเดินหน้าประเทศอย่างยั่งยืน ขนาดประเทศยักษ์ใหญ่ที่จะเลือกตั้งกันต้นเดือนหน้านี้ ยังวุ่นวายหนักเลย คนแบ่งออกเป็นกลุ่มเหล่า เกิดความวุ่นวาย

โชคดี ที่เรามีสถาบันเป็นหลักที่มั่นคงเสมอมา เราจึงเป็นไทย 🇹🇭 อยู่ได้จนทุกวันนี้ อริราชศัตรูหรือผู้ที่ต้องการทำลายอนาคตชาติ จึงเริ่มที่ตรงนี้ก่อน

13/10/2020
PopCafe

🎼🎶💕💛🇹🇭🙏🇹🇭💛💕🎶🎵
ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์
๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓

"ในดวงใจนิรันดร์"
เพลง Magic Beams โดย Hucky Eichelmann ครับ

อีกช่องทางรับชมบน youtube ครับ
https://www.youtube.com/watch?v=FrwiF_N_Ays

#TropicalStorm #Windy #Forecast #Noul ⛈🌀🌬ใช้ app Windy ดูภาพถ่ายดาวเทียม ความกดอากาศ และทิศทางการเคลื่อนตัวของพายุ📌 ตอนน...
18/09/2020

#TropicalStorm #Windy #Forecast #Noul ⛈🌀🌬
ใช้ app Windy ดูภาพถ่ายดาวเทียม ความกดอากาศ และทิศทางการเคลื่อนตัวของพายุ
📌 ตอนนี้ 10 โมงกว่า จะเห็นว่าภาพถ่ายดาวเทียม ครึ้มไปด้วยเมฆ
📌 จากการที่พายุ Noul #โนอึล ได้เคลื่อนตัวขึ้นฝั่งเวียดนามแล้ว และกำลังเดินทางมาทางประเทศไทยผ่านภาคอิสาน และภาคกลาง
📌 เวลา 23:00 น. คืนนี้ (วันศุกร์ 18 กย.) จะเข้ามาอยูในไทยเต็มๆ ต่อเนื่องไปถึงราวตี 3
📌 จนเคลื่อนออกจากไทยไปในเวลา 17:00 น. ของวันเสาร์ 19 กย.

แต่ก็ยังมีอิทธิพลทำให้ฝนตกต่อเนื่องไปจนถึงวันอาทิตย์ 20 กย.เช้า แต่ไม่หนักมากนะคะ

⛈ ปริมาณน้ำฝนดูได้จากแถบสีข้างล่าง มีหน่วยเป็น มม. เช่น สีแดง คือ 30 มม./ตร.ม./ชม.

📌 จะแก้ #รัฐธรรมนูญ2560 หรือไม่ น่าจะอยู่ที่เหตุผล ปัจจัยหลายปัจจัย #สถานการณ์บ้านเมือง #ความเข้มแข็ง ของรัฐบาล และรัฐสภ...
13/09/2020

📌 จะแก้ #รัฐธรรมนูญ2560 หรือไม่ น่าจะอยู่ที่เหตุผล ปัจจัยหลายปัจจัย #สถานการณ์บ้านเมือง #ความเข้มแข็ง ของรัฐบาล และรัฐสภา ฯลฯ

📌 เพราะรัฐธรรมนูญเข้าใจยาก และยาว มีหลายมาตรา หลายหมวด แต่ไม่ควรจะใช้วิธีการ quote คำพูดที่ไม่จริง หรือ #เหมารวม ใช้ #ตรรกะวิบัติ ให้เข้าใจผิดกัน โดยที่ไม่รู้เนื้อหาที่แท้จริง อาศัยทำภาพ อ้างคนโน้นนี้นั้น แล้วแปลความผิดๆ แล้วบอกให้อาศัย #อคติ เข้าข้าง แบ่งฝ่าย แชร์วนไป หลอกลวงไม่ต่างกับ #โฆษณาชวนเชื่อ

📌 เห็นแล้วหงุดหงิดมากๆเลย เมื่อไหร่เราจะ 🎓 คิด วิเคราะห์ แยกแยะ กันให้เป็น ไม่เป็นเหยื่อ #ผู้ไม่ประสงค์ดี เหล่านี้กันเสียที 🙄🤔

#รัฐธรรมนูญ2560 #CriticalThinker

บัณฑิตจุฬาฯ ที่ป่วยหนักจนไม่สามารถร่วมรับพระราชทานปริญญาบัตรตามกำหนดได้... #พระราชทานปริญญาบัตรเป็นกรณีพิเศษ 🙏🎓💛👑🇹🇭#grad...
13/09/2020

บัณฑิตจุฬาฯ ที่ป่วยหนักจนไม่สามารถร่วมรับพระราชทานปริญญาบัตรตามกำหนดได้... #พระราชทานปริญญาบัตรเป็นกรณีพิเศษ 🙏🎓💛👑🇹🇭
#graduation2020 #ChulalongkornUniversity Congrats

UPDATE: บัณฑิตจุฬาฯ ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระกนิษฐษธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระเมตตาให้อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชิญปริญญาบัตรไปพระราชทานแก่บัณฑิตที่มีอาการป่วยหนักไม่สามารถเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรตามกำหนดได้

เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 2563 ศ.บัณฑิต เอื้อภากรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเป็นผู้เชิญปริญญาบัตรจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปพระราชทานแก่ น.ส.อสมา พุคโต ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตแห่งจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562 ก่อนกำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ใน วันที่ 1 และ 2 ต.ค.63 เป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากมีโรคภัยเบียดเบียนไม่สามารถรับพระราชทานปริญญาบัตรตามกำหนดการได้ สร้างความปลาบปลื้มใจ และซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ แก่นิสิต และครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้

นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เปิดเผยกับ The Reporters ว่าในกรณีนี้ทราบว่าทาง แม่ของ น.ส.อสมา ได้เขียนจดหมายไปถึงมหาวิทยาลัย ว่าบุตรสาวมีอาการป่วยหนัก จึงเป็นห่วงว่าจะไม่สามารถเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้ เนื่องจาก น.ส.อสมา พุคโต อายุ 24 ปี เป็นมะเร็งที่ไต ระยะสุดท้าย ซึ่งเรียนจบการศึกษาจากคณะคุรุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เมื่อทางมหาวิทยาลัยทราบเรื่องจึงได้นำเข้ากราบบังคมทูล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระเมตตาพระราชทานปริญญาบัตรเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งในครั้งแรกจะให้เข้ารับจากพระหัตถ์ของพระองค์ท่านเอง แต่นิสิตไม่สามารถเดินทางมาได้ จึงทรงรับสั่งให้อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชิญปริญญาบัตร มามอบให้นิสิตถึงบ้านพักที่ จ.ปราจีนบุรี แต่ในขณะที่เจ้าหน้าที่ไปจัดเตรียมสถานที่ที่บ้าน นิสิตมีอาการชักเกร็ง หมดสติ และหยุดหายใจ จนเจ้าเจ้าหน้าที่ต้องทำ CPR ไป 1-2 นาที จึงนำตัวส่งโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เมื่ออาการดีขึ้นจึงขอใช้สถานที่ในการทำพิธีพระราชทานปริญญาบัตรจนเสร็จสิ้น โดยในพิธีระบุว่า

"พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ มาพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัญฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 1-2 ตุลาคม 2563 เป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้

บัดนี้ความทราบฝ่าละอองพระบาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามที่จุฬาฯ กราบบังคมทูล ขอพระราชทานพระมหากรุณาว่า น.ส.อสมา พุคโต สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ครุศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี 2562 แต่มีโรคภัยเบียดเบียน ไม่สามารถเข้าร่วมในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรได้นั้น

ด้วยอำนาจแห่งพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่ง จึงทรงพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อธิการบดี และคณะมหาวิทยาลัย เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานปริญญาบัตรต่อพระหัตถ์ เพื่อเชิญไปพระราชทานแก่ น.ส.อสมา พุคโต ก่อนกำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตรเป็นกรณีพิเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้ทรงพระคุณเป็นประเสริฐพระองค์นั้น เป็นล้นเกล้าล้นเกระหม่อม หาที่สุดมิได้

ในโอกาสนี้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอประกาศให้ทราบด้วยกันว่า น.ส.อสมา เป็นครุศาสตร์บัณฑิต แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีศักดิ์และสิทธิ์ แห่งปริญญาทุกประการ ประกาศ เมื่อวันที่ 12 ก.ย.2563 "

น.ส.อสมา ในชุดครุยได้รับพระรานทานปริญญาบัตรตามที่ได้ตั้งใจไว้พร้อมหน้าครอบครัว สร้างความปลาบปลื้มใจ และซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัว พุคโต อย่างหาที่สุดมิได้ ขณะอยู่ในพิธีผู้ร่วมงานต่างน้ำตาไหลในความประทับใจที่ได้สานฝันให้ น.ส.อุสมา เนื่องจากเป็นนักศึกษาที่เรียนดี มีความขยัน และกตัญญูต่อครอบครัวอย่างมาก

#TheReporters #เดอะรีพอร์ตเตอร์ #ปริญญาบัตร #จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

#3DArt #StreetPainting เชิญมา check-in กันได้เลยค่ะ
10/09/2020

#3DArt #StreetPainting เชิญมา check-in กันได้เลยค่ะ

PMCU นำทัพจิตอาสา 4 องค์กร ร่วมใจ เพ้นท์ ทางม้าลาย สามมิติ “3D Crosswalk“ สร้างแรงจูงใจคนข้ามถนนถูกที่ ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ตอกย้ำพื้นที่แห่งโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้สร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะ ใจกลางกรุงเทพมหานคร

9 กันยายน 2563 คุณวรพงศ์ สุขธีรอนันตชัย ผู้อำนวยการ สำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (PMCU) ร่วมกับ คุณสมเกียรติ อารีจิตพานิช ผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค 2 คุณธีมา หมึกทอง อาจารย์ และ เลขานุการหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์ (หลักสูตรนานาชาติ) ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคุณนัฐพงษ์ จารวิจิตร กรรมการผู้จัดการ บรัษัทลิลูน่า จำกัด ผู้ประกอบการ แอปพลิเคชั่นลิลูน่า และพนักงาน PMCU ธนาคารออมสิน และนิสิต ภาควิชาออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพนท์ทางม้าลายสามมิติ (3D) ในโครงการ “3D Crosswalk” ณ ซอย 2 สยามสแควร์

โครงการ “3D Crosswalk” นี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการจุฬาฯ สมาร์ทซิตี้ ด้าน SMART LIVING สนับสนุนด้านความปลอดภัยในการสัญจรไปมาบนท้องถนน โดยโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (PMCU), ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ธนาคารออมสิน และ แอปพลิเคชั่นลิลูน่า จัดขึ้นเพื่อสร้างสีสันบนท้องถนนด้วยทางม้าลายสามมิติ ที่ออกแบบโดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้คอนเซ็ปท์ “The Crosswalk that shorted the gap between Nature and Technology. The path looks like a rope that pull the hup closer to the park.” เพื่อจูงใจให้คนข้ามถนนหันมาใช้ทางม้าลายในการข้ามถนน อันเป็นการรณรงค์และสร้างวินัยจราจรให้คนข้ามถนนถูกที่ช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนน อีกทางหนึ่ง จำนวน 7 จุดประกอบด้วย จุดที่ 1 สยามสแควร์ ซอย 2, จุดที่ 2 อุทยาน 100 ปีจุฬาฯ (จุฬาฯ ซอย 26), จุดที่ 3 ทางเชื่อมระหว่างคณะนิติศาสตร์ กับสามย่านมิตรทาวน์, จุดที่ 4 I AM Park , จุดที่ 5 Block 28, จุดที่ 6 สวนหลวงสแควร์ เชื่อมกับ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาฯ และจุดที่ 7 ศูนย์การค้าสยามสแควร์วัน โดยโครงการดังกล่าวจะแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2564
#PMCU #GSB #SiamSquare #3DCrosswalk

📌 น่าเสียใจที่นักศึกษาเหล่านี้...ตื้นเขิน เหมารวม ติดยึดในวาทกรรมกลวงๆ คิดวิเคราะห์แยกแยะไม่ได้🙏 #โครงการพระราชดำริ มีนั...
04/09/2020
"เยาวชนปลดแอก" ถาม เขื่อนพระราชดำริ ยังจำเป็นกันอยู่ไหม!? อ้างคือสิ่งล้าหลัง และประเทศเจร

📌 น่าเสียใจที่นักศึกษาเหล่านี้...ตื้นเขิน เหมารวม ติดยึดในวาทกรรมกลวงๆ คิดวิเคราะห์แยกแยะไม่ได้

🙏 #โครงการพระราชดำริ มีนักวิชาการ นักวิชาชีพ ข้าราชการที่ดี ทำงานศึกษาเป็นเรื่องๆไป ตามหลักเหตุผล #เข้าใจเข้าถึงพัฒนา นึกถึงประชาชนเป็นหลัก

โครงการใดมีปัญหากระทบต่อประชาชน พระองค์จะทรงใช้พระอัจฉริยภาพหาทางแก้อื่นๆ ที่ได้ประโยชน์สูงสุด ตาม #หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ใช้ #ความรู้คู่คุณธรรม

🤔 แต่ปัจจุบันนี้ #โครงการพระราชดำริ บางโครงการมีเหมือนกัน ที่ถูกเอาไปแอบอ้างผิดๆ โดยข้าราชการ นักการเมือง ที่ได้ประโยชน์จาก #โครงการก่อสร้าง ทั้งๆที่เป็นโครงการที่ไม่ได้มีการสนับสนุน โดย กปร #สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ แล้ว ถ้าอยากทราบว่าโครงการไหนแอบอ้างตรวจสอบได้จาก กปร เลยค่ะ 🇹🇭

---
📌 #การบริหารจัดการน้ำ จะต้องสัมพันธ์กันหมด ทั้ง #ภูมิประเทศ #ภูมินิเวศ #ภูมิสังคม อีกทั้งต้องเปรียบเทียบ #Value ทั้ง3ด้าน #เศรษฐกิจ #สังคม #สิ่งแวดล้อม ณ เวลานั้นและแนวโน้มในอนาคต ความคุ้มค่า เหมาะสมอยู่ตรงไหน ต้องใช้สติปัญญาแยกแยะให้ได้ก่อน ถ้า #เหมารวม ดี-เลวไปหมด ไม่ว่าฝ่ายใด เป็น #ตรรกะพัง ได้ทั้งนั้น

4 กันยายน 2563 จากเวทีปราศรัยของม็อบปลดแอก ที่จังหวัดร้ […]

📌#GastronomyTourism #เที่ยวไทยครัวโลก
27/08/2020
การท่องเที่ยวเชิงอาหาร เมื่อเรื่องราวบนจานอาหารนำพาคุณออกเดินทาง

📌#GastronomyTourism #เที่ยวไทยครัวโลก

การท่องเที่ยวเชิงอาหาร การส่งผ่านวัฒนธรรมการกิน ถือเป็นเครื่องมือของการพัฒนาระบบอาหารท้องถิ่นของภูมิภ....

#CreativeIdeas ฝาท่อ #Pokemon #Pokefuta
24/08/2020

#CreativeIdeas ฝาท่อ #Pokemon #Pokefuta

#ฝาท่อโปเกมอน "Pokefuta" ชุดใหม่ถูกติดตั้งแล้วในเมืองมาจิดะ กรุงโตเกียว

🤩ใครที่เป็นสาวกโปเกมอนก็น่าจะเคยเห็นหรือได้ยินข่าวดีไซน์ฝาท่อโปเกมอนแบบต่างๆ ที่มีอยู่ในหลายเมืองทั่วประเทศญี่ปุ่นกันมาบ้างเนาะ

🤩ล่าสุด ก็ได้มีการประกาศออกมาแล้วว่าได้มีการติดตั้งฝาท่อโปเกมอนชุดใหม่ในสวนสาธารณะเซริกายะ เมืองมาจิดะ กรุงโตเกียวแล้ว ซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีฝาท่ออันที่ 100 ด้วย

🤩สำหรับฝาท่อโปเกมอนชุดใหม่ล่าสุดนี้จะมีอยู่ 6 แบบ ด้วยกัน โดยมีทั้งฟูชิงิดาเนะ ฮิโตคาเงะ เซนิกาเมะ นาโซโนะคุสะ โกรัตต้า และเนียวโรโมะ แถมจะถูกกำหนดให้เป็น Pokestop ในแอพพลิเคชั่นเกมมือถือ Pokémon GO ด้วยนะ

🤩ใครที่อยู่ญี่ปุ่นก็ไปตามรอยฝาท่อโปเกมอนชุดใหม่กันได้เลยยยย

ที่มา travel.watch.impress.co.jp, prtimes.jp
.
♥️ ตั้ง "See First" ไม่พลาดเรื่องราวดีๆจากญี่ปุ่นทุกวัน
♥️ อ่านเรื่องเที่ยว กิน รีวิว ที่ https://www.jgbthai.com/
♥️ สมัครเป็นนักเขียนสร้างรายได้ bit.ly/jgb_writer
♥️ อัพเดทเรื่องราวสดๆ จากคนไทยในญี่ปุ่น https://bit.ly/group-jp

#การรู้ผิดชอบชั่วดี บทสัมภาษณ์ ซูโม่กิ๊ก #aDayBulletin https://adaybulletin.com/life-lesson-kiat-kitjaroen/53303
22/08/2020
ซูโม่กิ๊ก: การรู้จักผิด-ชอบ-ชั่ว-ดี สิ่งเหล่านี้ทำให้เราเป็นมนุษย์

#การรู้ผิดชอบชั่วดี บทสัมภาษณ์ ซูโม่กิ๊ก #aDayBulletin
https://adaybulletin.com/life-lesson-kiat-kitjaroen/53303

การตั้งคำถามครั้งสำคัญกับ ‘ซูโม่กิ๊ก’ - เกียรติ กิจเจริญ หนึ่งในนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่อง ‘คืนยุติ-ธรรม’ ...

21/08/2020
Art Videos

#CreativeIdeas มีความสุขกับสิ่งที่มีอยู่ รอบๆตัวเรา 💕✌🎶

"I make street art to make people smile"
By @rudy_willingham
Telegram: https://t.me/artvideoss

18/08/2020
"ธงชาติ"

💕🇹🇭
“…ตราบใดที่ชาวไทยมีความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่ง ใจเดียวกัน ร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อประเทศชาติแล้ว ชาติก็ได้รอดพ้นจากภัยพิบัติสู่ความสุขความเจริญ แต่คราวใดที่ขาดความสามัคคีกลมเกลียวกัน ก็ต้องประสบเคราะห์กรรมกันทั้งชาติ จึงเป็นหน้าที่ของเราทั้งหลาย ที่จะต้องร่วมใจกันปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุด…”
- พระบรมราโชวาท #ในหลวงร๙ ในพิธีสวนสนามทหารรักษาพระองค์ ณ ลานพระราชวังดุสิต 3 ธันวาคม 2505
----
🎼" "ธงชาติไทยไม่ใช่เพียงผืนผ้า
เอาสีมาทาให้เป็นสามสี
แต่กว่าจะเป็นไตรงรงค์ผืนนี้
เบื้องหลังยังมีเรื่องราวตั้งมากมาย
ทั้งความทุกข์ ทั้งชีวิตของบรรพชน
หล่อรวมปะปนอนาคตลูกหลานไว้
แต่วันนี้ที่ได้เห็นผืนธงไทย
น้ำตาแทบจะไหลให้สงสารแผ่นดิน
นานแค่ไหนที่เหมือนคนไทยลืมรักชาติ
ปล่อยไตรรงค์โบกสะบัดอย่างเดียวดายเสียจนชิน
ถึงเวลาเหลียวมองธงคู่แผ่นดิน
ฟังเพลงชาติให้ได้ยินเสียงหัวใจกันและกัน
ให้ลึกซึ้งถึงความทุกข์ของบรรพชน
รู้สึกกังวลอนาคตของลูกหลาน
ถ้าเห็นสามสิ่งจากผืนธงเหมือน ๆ กัน
เมื่อใดก็เมื่อนั้นสันติสุขจะคืนมา"

เพลงธงชาติ : #WWALittleAngels #WWAโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
คำร้อง-ทำนอง : หลง ลงลาย

"ธงชาติไทยไม่ใช่เพียงผืนผ้า เอาสีมาทาให้เป็นสามสี แต่กว่าจะเป็นไตรงรงค์ผืนนี้ เบื้องหลังยังมีเรื่องราว.....

📌 ประโยคใน capture นี้เลยที่เคยกังวล... #นักเรียนนักศึกษา ไม่มีใครจริงใจและเป็นห่วงเรา 💕 เท่าพ่อแม่ผู้ปกครองของคุณCr : บ...
17/08/2020

📌 ประโยคใน capture นี้เลยที่เคยกังวล...
#นักเรียนนักศึกษา ไม่มีใครจริงใจและเป็นห่วงเรา 💕 เท่าพ่อแม่ผู้ปกครองของคุณ

Cr : บทสัมภาษณ์ 2 หนุ่มน้อยนักเคลื่อนไหว จอห์น & แสตมป์ https://www.songsue.co/10457/?fbclid=IwAR2Ee83Pz4Dc2jIDVF0c3d7uqQZxm_UxZXRoUBieMQ_Y4tfTrvYZpPClfxU

16/08/2020

#จุดยืน
📌 เห็นด้วยกับการแก้ รธน ในหมวดที่เกี่ยวกับ สว นายก การเลือกตั้ง ธรรมภิบาลของนักการเมือง และสิทธิเสรีภาพ
📌 ควรยุบสภาในเวลาที่เหมาะสม (ผ่านวิกฤตไปแล้ว) และบ้านเมืองสงบ
📌 ต้องหยุดคุกคาม ปชช และใช้ ปชช เป็นเครื่องมือ ไม่ว่าฝ่ายใด
📌 คุณค่าของประเทศไทย คือ 🇹🇭 ความสามัคคีและอธิปไตยของคนในชาติ ศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์

📌 แปะ...มีร่าง รธน ให้อ่าน ก่อน ปชช ลงชื่อขอแก้ไข 50,000 รายชื่อ⏺ ขั้นต่อไปคือเสนอเข้าไปที่สภา⏺ โหวต3วาระ⏺ และให้ ปชช ลง...
16/08/2020
50,000 ชื่อ ร่วมรื้อ ร่วมสร้าง ร่วมร่างรัฐธรรมนูญ

📌 แปะ...มีร่าง รธน ให้อ่าน ก่อน ปชช ลงชื่อขอแก้ไข 50,000 รายชื่อ

⏺ ขั้นต่อไปคือเสนอเข้าไปที่สภา
⏺ โหวต3วาระ
⏺ และให้ ปชช ลงประชามติ

ชวนทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของการ "รื้อ" ระบอบคสช. "สร้าง" หนทางกลับสู่ประชาธิปไตย และ "ร่าง" รัฐธรรมนูญ ฉบับใหม่จาก...

🤓 🙏 เริ่มคุยกันเลย ก่อนที่จะสายไป 🇹🇭
16/08/2020

🤓 🙏 เริ่มคุยกันเลย ก่อนที่จะสายไป 🇹🇭

การชุมนุมทางการเมืองน่าจะเกิดอีกหลายครั้ง ความรุนแรงหรือการปะทะก็ไม่รู้ว่าจะเลี่ยงได้หรือไม่ นี่คือความขัดแย้งและรูปแบบใหม่ๆที่คอการเมืองหลายคนก็ทำนายไม่ได้

แต่สิ่งหนึ่งที่ป้องกันได้และควรรักษาไว้คือ 'ครอบครัว'

===

อ่านในทวิตเตอร์เริ่มเจอว่าบางคนหงุดหงิดพ่อแม่ ในทางกลับกันผู้ใหญ่ส่งไลน์คุยกันตำหนิลูกหลาน รุนแรงถึงเริ่มด่า ทะเลาะ

การต่อสู้นอกบ้านนั่นก็เรื่องหนึ่งแต่เมื่อเข้าบ้านถ้าจะนำการเมืองเข้ามา

อย่าลืมว่าครอบครัวไม่ใช่ศัตรูหรือคู่ขัดแย้งที่เราต้องเอาชนะ

ถ้าจะคุยกัน(เรื่องนี้)และก่อนที่ลูกหลานจะหาว่าพ่อแม่เพิกเฉย หรือผู้ใหญ่จะด่าเด็กว่าชังชาติเนรคุณ

ต้องเริ่มต้นจาก Empathy หรือเข้าใจ

ว่านักเรียนนักศึกษา กับ พ่อแม่ปู่ย่า

โตมากับโลกที่ต่างกัน

=================================
(1) อดีตไม่มีอินเตอร์เน็ต(หรือมีก็เข้าถึงยาก+อืด)
=================================

ในยุค Gen X หรือ Baby Boomer ของไทย หน้าที่เด็กส่วนใหญ่คือไปเรียนให้ดีก็พอ อาจมีกิจกรรมนอกเรื่องเรียน

แต่สมัยก่อนย่อมไม่คุ้นภาพเด็กมัธยมปลายมาประท้วงแบบ Greta Thunberg หรือม็อบเด็กมัธยมนับแสนแบบ March For Our Lives

โลกที่มีแค่ทีวีไม่กี่ช่อง ต่างจังหวัดอาจมีแค่วิทยุกับหนังสือพิมพ์

ต่อให้ยุคต่อมามีเน็ตแต่อดีตก็อืดและไม่ใช่ว่าทุกคนเข้าถึงได้ทุกที่เหมือนยุคนี้เปิดมือถือ อินเตอร์เน็ตยังไม่ใช่แหล่งข้อมูลสำคัญ ก็จะยิ่งไม่เห็นความหลากหลายของเด็กกับวัยรุ่นในวัฒนธรรมที่แตกต่าง

ภาพเด็กมัธยมหรือมหาวิทยาลัยมาแสดงกิจกรรมทางสังคมหรือการเมืองจึงไม่ค่อยคุ้นนัก

ดังนั้นเวลาเจอพานไหว้ครูที่แสดงออกทางการเมือง , นอกจากผู้ใหญ่บางคนจะมองว่ามันไม่เหมาะกับกาลเทศะ

ก็จะไม่เชื่อว่าเด็กๆคิดกันเองคิดว่าถูกเป่าหู

วัยเรียนวัยรุ่น , โปรดเข้าใจว่าไม่ใช่พวกเขาดูถูกคุณ

แต่มันคือโลกที่พวกเขาไม่คุ้นเคย

สมมติฐานแรกเลยเชื่อว่าอะไรๆที่แปลกไปจากยุคก่อนจึงมาจากผู้ใหญ่ล้างสมอง

================
(2) ข้อมูลคนละชุด
================

การไม่มีอินเตอร์เน็ตหรือเข้าถึงไม่ง่ายเหมือนทุกวันนี้ ทำให้การเมืองนำไปสู่การทะเลาะได้ง่ายเพราะแต่ละรุ่นเสพข้อมูลหลายปีมาคนละแบบ

เช่น คนรุ่นก่อนรู้เรื่อง 6 ตุลาฯ จากไหน ?

ก็จากตำราเรียนที่บอกได้เลยว่าน้อยนิดและเป็นการสรุป

คนรุ่นพ่อแม่ปู่ย่าบางคนจึงรู้จากประสบการณ์เฉพาะหน้าที่ตัวเองเจอ + สิ่งที่รัฐอนุญาตให้รู้ผ่านหนังสือพิมพ์ที่อ่านซึ่งมีไม่กี่ฉบับกับทีวีที่มีไม่กี่ช่อง

แต่คุณรู้มากกว่านั้นเมื่อภาพถ่ายบางภาพถูกอัพโหลดในเน็ต หลักฐานบางที่ถูกปกปิดปรากฏให้เห็นผ่านคลิป , เอกสารการทูตหรือภาพถ่ายบางอย่างไม่เคยถูกเปิดเผยวงกว้าง

📰ประวัติศาสตร์ที่คุณรู้ กับ ประวัติศาสตร์ที่พ่อแม่รับรู้ จึงอาจมีบางอย่างไม่ตรงกัน

พวกเขาจึงไม่ไว้ใจสิ่งที่คุณรู้จากอินเตอร์เน็ตเพราะภาพจำของอินเตอร์เน็ตคือ “ใครๆก็เขียนได้” ต่างจากตำราหรือข่าวสารที่พวกเขาอ่านที่เชื่อว่าน่าเชื่อถือ

===

ซึ่งการที่คนรุ่นพ่อแม่ตั้งคำถามว่าคุณ ‘เชื่อทุกอย่างในเน็ตได้ยังไง’ ก็ไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาผิด เพราะบางอย่างในอินเตอร์เน็ตก็ไม่ได้ถูกต้องเสมอไป

(เพียงแต่สิ่งที่คนรุ่นก่อนรู้ก็มาจากการเซ็นเซอร์ของรัฐ ซึ่งก็ไม่ได้แปลว่าถูกทุกอย่างเช่นกัน)

=============
(3) ที่ทางแสดงออก
=============

ในอดีตถ้าคุณมีแนวคิดการเมืองติดซ้ายหรือเสรีนิยม การหาที่ทางในสังคมก็อาจจะยาก การเสนอแนวคิดอะไรที่แหลมขัดกับผู้ใหญ่หากอยู่ในสังคมอำนาจนิยมจ๋าๆก็จะถูกมองว่าไม่น่ารัก

คนกลุ่มนี้เมื่อแสดงออกแล้วถูกมองว่าผิดหรือไม่ดีก็จะเลือกเงียบๆ เก็บกด หรือไม่แสดงจุดยืนอะไรออกมา

ภาพจำของสังคมไทยที่เรียกว่าความสามัคคีจึงมักเป็นจุดยืนการเมืองแบบขวากับอนุรักษ์นิยมที่ชัดสุด

หากจะขัดแย้งกันก็สังเกตได้ว่าในอดีตก็จะเป็นแนวธรรมะ VS อธรรม , ซื้อเสียง VS คนดี , บริหารเก่ง VS ซื่อสัตย์ ฯลฯ

ทำให้คนแนวคิดซ้ายๆหรือเสรีนิยมก็เข้าใจว่าตัวเองเป็นคนกลุ่มน้อย

แต่เมื่ออินเตอร์เน็ตมอบพื้นที่แสดงออกมากขึ้น คนกลุ่มหลังก็จะพบว่าจริงๆคนที่มีจุดยืนหรืออุดมการณ์แบบเดียวกันก็ไม่ใช่น้อย พวกเขาก็เริ่มแสดงจุดยืน เริ่มมีตัวแทนมาแสดงความเห็น

วัยรุ่นที่อยู่กลุ่มนี้ก็เริ่มแสดงออก ต่างจากวัยรุ่นกลุ่มนี้ยุคพ่อแม่ที่จะเงียบๆเนียนๆไป

มันจึงเป็นปรากฎการณ์ที่คนรุ่นก่อนมองว่า ‘ผิด’ ไปจากความดีงามแบบเดิม

================
(4) Norm คนละ Norm
================

คนชอบพูดว่าอะไรถูกยังไงก็ถูก อะไรก็ดีคือดีไม่ว่าจะโลกจะเปลี่ยนไปยังไงก็ตาม , ซึ่งส่วนตัวไม่เห็นด้วย

เพราะ

(4.1) บางอย่างเคยผิดหรือชั่วร้ายในอดีต อาจกลายเป็นปกติในปัจจุบัน เช่น

การรักเพศเดียวกัน - ในอดีตช่วงหนึ่งคือบาป คือความผิด คือโรคทางจิต แต่ในยุคปัจจบันยอมรับกันในวงกว้างแล้วว่าคือ ความปกติ

===

(4.2) ตรงกันข้าม อะไรที่เคยปกติในรุ่นพ่อแม่ปู่ย่าตายาย ต่อมากลายเป็นสิ่งผิดในรุ่นนี้ก็ได้ เช่น

พฤติกรรมแซวเรื่องเพศหรือแต๊ะอั๋งในที่ทำงาน - ในอดีตอาจมองว่า‘หมาหยอกไก่’ แต่ปัจจุบันรุนแรงระดับ ‘sexual harassment’

ครูตบนักเรียน ใช้ไม้มะยมมาหวดก้น - ในอดีตคือทำดีตามรักวัวให้ลูกรักลูกให้ตี ในปัจจุบันเป็นความผิดทำร้ายร่างกาย

===

เมื่อ Norm คนละ Norm บางเรื่องของคนรุ่นพ่อแม่ก็มองว่าคนรุ่นก่อนทนได้แล้วทำไมคนรุ่นใหม่ถึงต้องโวยวาย

บางเรื่องพวกเขาไม่เห็นว่าจะ ‘ผิดตรงไหน’ แต่รุ่นใหม่มองจากมาตรฐานสังคมปัจจุบันซึ่งตัดสินว่าผิด

นี่คือความขัดแย้ง

เช่นเอาง่ายๆถ้าครูจะกล้อนผม

เด็กรุ่นก่อนที่ผมไม่ถูกระเบียบก็หาทางหนี หาทางโดด หรืออะไรก็ว่าไป

มีไม่กี่คนหรอกที่ถือป้ายหรือเรียกร้อง ‘สิทธิทางกายกับการละเมิดสิทธิ’ เรารู้แค่ว่าไม่ชอบ ทำไมต้องตัดวะ ผมสั้นผมยาวเกี่ยวอะไรกับการเรียนเก่ง แต่ก็มีแค่นั้น

ไม่มีใครมาให้ความรู้หรือเชิดชูเรื่องสิทธิเสรีภาพในยุคก่อนให้พวกเขาหยิบมาเป็นประเด็นในการต่อสู้

=============
(5)ลำดับคุณค่าคนละชุด
=============

ในอดีตรุ่นพ่อแม่ปู่ย่าจะมีตำราเรียนระดับประถมมัธยมซักกี่แห่งที่สอนเรื่อง เสรีภาพ , สิทธิ , ความเท่าเทียมในฐานะมนุษย์ ฯลฯ

คนดีหรือความดีถูกนำเสนอผ่านบทเรียนด้านศีลธรรมเป็นส่วนใหญ่ การเคารพผู้ใหญ่เป็นเรื่องสำคัญ การกราบหรือนอบน้อมคือการแสดงออกของมารยาทอันดี ทรงผมหรือยืนเข้าแถวตากแดดกลางสนามคือการสร้างวินัย

แต่ในยุคปัจจุบันก็ต่างออกไปอีก บางอย่างยังมีคุณค่าแต่สำคัญน้อยลง

🙏คุณค่าที่แต่ละยุคสมัยยกย่องเปลี่ยนแปลงไปได้ตามเวลา

ดังนั้นเมื่อคนรุ่นใหม่จะไปลดทอนคุณค่าของคนรุ่นเก่า

มันย่อมเกิดความขัดแย้งตามมาเป็นเรื่องธรรมดา

แต่คนรุ่นก่อนก็ต้องเข้าใจว่าคุณค่าที่คนรุ่นใหม่เรียนรู้ก็มาจากการเห็นโลกกว้างใหญ่ขึ้น

ความรู้เรื่องสิทธิ เสรีภาพ ความเท่าเทียม ที่ไม่เคยมีในตำราเรียนก่อนๆสามารถรับรู้ได้จากหนัง ซีรี่ส์ หรือ ข่าวต่างประเทศ

จะถูกใจหรือไม่ถูกใจก็เรื่องนึง แต่ไม่ได้แปลว่า ‘คุณค่าใหม่’ จะต้องผิด หรือ ‘คุณค่าเก่า’ จะต้องยกเลิกเสียทั้งหมด

มันก็ต้องหาทางออกร่วมกัน

======
คุยในบ้าน
=======

ดังนั้นหากคิดต่างในบ้านแล้วคิดจะคุยกันอย่างน้อยควรเริ่มจากเข้าใจแบบ empathy

Empathy จะไม่เกิดขึ้นหากไม่พยายามเข้าใจโดยอาศัยรองเท้าที่พวกเขาสวมใส่เติบโตมา

Empathy ไม่เกิดถ้าเรามองอีกฝ่ายโดยเอาตัวเองเป็นที่ตั้ง

ยิ่งผู้ใหญ่พยายามปิดปากลูกหลาน พวกเขาอาจแกล้งเงียบแบบที่คุณทำสมัยวัยรุ่น แล้วก็ไปหาช่องทางแสดงออกที่อื่นแทน

ยิ่งผู้ใหญ่พยายามปิดกั้น พวกเขาก็จะยิ่งคิดว่ามันยืนยันความเชื่อของเขาว่าคนรุ่นก่อนๆใจแคบ

หรือยิ่งวัยรุ่นพยายามเอาชนะผู้ใหญ่ด้วยอารมณ์ พวกเขาก็จะยิ่งคิดว่าคุณก้าวร้าว

============
แล้วพอมันหนักขึ้น
=============

ถ้าวัยเรียนวัยรุ่น หงุดหงิดใส่พ่อแม่แล้วเริ่มต้นสนทนาด้วย “ทำไมพ่อถึงสลิ่มแบบนี้” “แม่เป็นพวกเพิกเฉยปัญหา รู้ตัวปะ”

ถ้าพ่อแม่ปู่ย่าเริ่มต้นคุยกับลูกหลานว่า “ใครล้างสมองแกมา” “คิดแบบนี้ก็ไม่ต่างกับพวกชังชาติ” “อย่าเนรคุณแผ่นดิน”

การเริ่มต้นแบบ name calling และเหยียดหยามคนในครอบครัว ไม่มีทางคุยกันต่อได้ ต่อให้มีหลักฐานมาคุย มันก็ไม่อยากฟังแล้ว

👨‍👩‍👧‍👦 เพราะความสัมพันธ์ของคนในบ้านมันไม่ใช่ศัตรูหรือใครก็ไม่รู้ที่ต่างอุดมการณ์

มันมีความรัก ความแคร์ และมันรู้สึกแย่มากขึ้นเมื่ออีกฝ่ายพูดจาแบบนี้

===============
คุยยังไงกับคนในบ้าน
================

(1) ไม่ตั้งต้นจากคาดหวังว่าอีกฝ่ายจะ ‘เปลี่ยนฟาก’

ยังไงมันก็ต้องมีความแตกต่างในสังคม

เสรีนิยมไม่ได้ถูกทุกเรื่อง ฝ่ายซ้ายบางคนก็อาจเดินเกมส์ไม่น่าเห็นด้วยที่ใช้ Hate speech กระตุ้นรุนแรง อนุรักษ์นิยมบางคนก็อาจจะผิดเมื่อคิดกำจัดอีกพวก ฯลฯ แต่ยังไงก็ต้องหาทางอยู่ร่วมกัน

ดังนั้นอย่าคาดหวังว่าเขาจะต้องเหมือนเราในชุดอุดมการณ์หรือทุกๆคุณค่าที่เรายึด

===

(2) แสวงหาจุดร่วม

ต่อให้จุดยืนฝั่งเดียวกันก็ทะเลาะกันได้ในรายละเอียด (ไม่ต้องดูอื่นไกลในเฟซนี่แหละ) เช่น ไปร่วมชุมนุมกับพวกเดียวกันหรือชอบพรรคนี้แต่บางนโยบายเราอาจไม่เห็นด้วยเลย

เช่นเดียวกัน

แม้จะต่างกันแต่สามารถมี ‘จุดร่วม’ ได้เสมอ

เช่น ถึงจะเชียร์การเมืองคนละพรรค แต่เราอาจเกลียดคอรัปชั่นเหมือนกัน เกลียดความอยุติธรรมเหมือนกัน

หรือถึงจะเคยไปชุมนุมคนละม็อบแต่ก็ไม่สนับสนุนการปลุกเร้าให้เข่นฆ่าของแกนนำเหมือนกัน

การเห็นจุดร่วมกันก็อาจจะดึงให้อีกฝ่ายเห็นปัญหา‘ของฟากตัวเอง’ ยอมรับแนวทางที่เราเสนอ

แล้วพร้อมจะรับฟังมากขึ้นได้

====

(3) คุยด้วยหลักฐานข้อเท็จจริงก่อน

Fake News / Propagnda / IO หรือข่าวสารที่บิดเบือน มีทุกยุคสมัยต่างไปแค่รูปแบบ ดังนั้นสิ่งที่คนรุ่นใหม่บอกว่ารู้จากอินเตอร์เน็ตไม่ได้แปลว่าจะถูกเสมอไป

แต่สิ่งที่ผู้ใหญ่บอกว่าเห็นมากับตา ได้ยินมากับหู ก็ไม่ได้แปลว่ามันจะจริงทั้งหมด

ดังนั้นถ้าจะคุยกันง่ายที่สุดตั้งต้นจากหลักฐานที่ไม่ใช่ ‘ข่าวลือ ,ความคิดเห็น หรือ สมมติฐาน’

แต่หยิบหลักฐานที่เป็น 'ปัญหา' ถกกัน

การทำให้อีกฝ่ายเห็นปัญหาจากหลักฐานรูปธรรม จนยอมรับว่ามีปัญหาจริง นั่นแหละถึงจะไปต่อกันได้

=====

(4) ไม่ต้องคุย

ถ้าคุยไม่ได้ก็ไม่ต้องคุย คุยเรื่องอื่นไปมีหลายเรื่องให้คุยเยอะแยะที่ไม่ต้องทะเลาะ

====

แต่ผู้ใหญ่อย่าผลักไส เพราะเมื่อวัยรุ่นจะไปชุมนุมหรือแสดงออกทางการเมือง

👩‍🦳🧑 ถึงไม่เห็นด้วยทางการเมือง แต่อย่างน้อยก็บอกว่า เราห่วงเขา เรารักเขา ดูแลตัวเองให้ดี มีเบอร์เพื่อนที่ไปด้วยกันเผื่อติดต่อ ท่าทีอะไรในการชุมนุมที่ควรถอยหรือระวัง ถ้ามีปัญหาให้ทำอย่างไร ติดต่อใครยังไง

เพราะอย่าลืมว่าประสบการณ์คือสิ่งที่พวกเขาขาด

=====

ในทางกลับ

👩‍🦱👨‍🦳วัยรุ่นอย่าทำให้พ่อแม่กังวลใจ

การห้ามหรือต้านการแสดงออกของลูกหลานไม่ได้แปลว่าผู้ใหญ่ในบ้านไม่เห็นด้วยเสมอไป

บางครั้งพวกเขาก็ทำไปเพราะเป็นห่วง

บ้างก็ทำไปเพราะ ‘กลัว’ จากประสบการณ์ที่เจอมา

แต่ไม่ว่าด้วยเหตุผลไหนในครอบครัวที่อยู่กันมานานด้วยดีมันก็มีความรักความห่วง

ไปแล้วก็สื่อสารให้ทางบ้านรู้ ดูสถานการณ์ให้ดีไม่ตกเป็นเหยื่อของการปลุกระดมที่อันตราย(ถ้ามี) คำแนะนำบางอย่างของผู้ใหญ่ไม่ได้ล้าหลังทุกสิ่งและก็อาจใช้ได้ในยามจำเป็น

=====

นี่คือการต่อสู้ระยะยาว มันมีจุดที่ไม่น่าจะย้อนกลับไปได้แล้ว

แต่ไม่ว่าจะลงเอยอย่างไร

อย่าลืมว่า

ศัตรูหรือคู่ขัดแย้งในทางการเมือง ไม่ใช่คนในครอบครัว

เมื่อบาดเจ็บหรือสะบักสะบอมจากภายนอกอย่างไร

เก็บครอบครัวไว้เป็นที่มั่นสุดท้ายแล้วผ่านมันไปด้วยกัน

ที่อยู่

Chulalongkorn University/Dept Of Landscape Architecture
Bangkok
10330

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Ariya Arunintaผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Ariya Aruninta:

วิดีโอทั้งหมด

บทสัมภาษณ์ เมือง...ตามยถากรรม

หน้าแรก / ไลฟ์สไตล์ เมือง...ตามยถากรรม มุม'อริยา อรุณินท์' http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/491185

19 กุมภาพันธ์ 2556 | โดย เพ็ญลักษณ์ ภักดีเจริญ

เป็นภูมิสถาปนิกที่ไม่ใช่แค่เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ แต่พยายามรู้ให้ลึกและรอบด้าน เพื่อนำมาใช้กับสังคมและโยงไปถึงนโยบายการพัฒนาเมือง

คงจะมีน้อยคนที่เข้าใจทั้งภูมิสถาปัตยกรรมและการวางผังเมือง รวมถึงการวางแผนสิ่งแวดล้อมในเมือง ซึ่งทั้งหมดมีอยู่ใน รศ.ดร.อริยา อรุณินท์ ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หากจะเรียกเธอว่า นักวางผังเมือง หรือ ภูมิสถาปนิก หรืออาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ก็ไม่ต่างกัน แต่สิ่งที่ต่างคือ เธอเป็นจิกซอตัวเล็กๆ ในเการพัฒนาเมือง

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด