กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
(1956)

รักษาราชการแทนอธิบดี กสร. เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “16 วันแห่งการรณรงค์เพื่อยุติความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศ (16 Days of Act...
10/12/2023

รักษาราชการแทนอธิบดี กสร. เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “16 วันแห่งการรณรงค์เพื่อยุติความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศ (16 Days of Activism Against Gender- Based Violence)”

วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2566 เวลา 12.00 น. นางโสภา เกียรตินิรชา ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “16 วันแห่งการรณรงค์เพื่อยุติความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศ (16 Days of Activism Against Gender- Based Violence)” และเสวนาในหัวข้อ “เพื่อยุติความรุนแรงในโลกของการทำงาน ทุกคนทำได้” งานดังกล่าวจัดขึ้นโดยมูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักแก่ทุกคนต่อสถานการณ์ความรุนแรงต่อผู้หญิงแรงงานนอกระบบ และสร้างจิตสำนึกในการไม่ยอมรับความรุนแรงทุกรูปแบบ โดยมี เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและลูกจ้างแรงงานนอกระบบเข้าร่วมภายในงาน
ณ ห้อง AUDITERIUM ชั้น M ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ TCDC ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก กรุงเทพฯ

รองอธิบดี กสร. ร่วมเป็นเกียรติในประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ของสภาองค์การลูกจ้างอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย    วันเสาร์ที...
09/12/2023

รองอธิบดี กสร. ร่วมเป็นเกียรติในประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ของสภาองค์การลูกจ้างอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00 น. นางโสภา เกียรตินิรชา ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มอบหมายให้ นางสาวกาญจนา พูลแก้ว รองอธิบดี ร่วมเป็นเกียรติในการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ของสภาองค์การลูกจ้างอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยมี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายอารี ไกรนรา เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ผู้บริหารกระทรวง สค.ชลบุรี สค.ฉะเชิงเทรา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง การประชุมดังกล่าวมีผู้แทนสมาชิกสหภาพ 37 แห่ง เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมตามข้อบังคับณ โรงแรมคิงปาร์ค อเวนิว ถ.ศรีนครินทร์ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

📚 เกร็ดความรู้คู่แรงงาน ตอนที่ 108⚖️ คำถาม : ใช้คำพูดหยาบคาย เหยียดเชื้อชาติ กับเพื่อนร่วมงานด้วยกัน ผิดหรือไม่ ?    ...
08/12/2023

📚 เกร็ดความรู้คู่แรงงาน ตอนที่ 108

⚖️ คำถาม : ใช้คำพูดหยาบคาย เหยียดเชื้อชาติ กับเพื่อนร่วมงานด้วยกัน ผิดหรือไม่ ?

เรื่อง นายจ้างประกอบธุรกิจจัดหางานซึ่งลักษณะงานต้องเกี่ยวพันกับบุคคลหลายเชื้อชาติ ศาสนา เพศ สีผิว การที่ลูกจ้างตำแหน่งรองผู้อำนวยการได้ใช้คำพูดเรียกเพื่อนร่วมงานว่า “กะ*รี่ ผิวสีดำ ทำงานอยู่ซอยคาวบอย” จนเพื่อนร่วมงานร้องเรียนไปถึงบริษัทแม่ที่ประเทศอังกฤษ การกระทำของลูกจ้างถือว่าเป็นความผิดร้ายแรงตามมาตรา 119 (4) แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 , ค่าคอมมิชชั่นรายไตรมาส เป็นเงินจูงใจ ไม่ใช่ค่าจ้าง

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 ประกอบกิจการสำนักงานจัดหางานและตัวแทนจัดหางาน จำเลยที่ 2 เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ จำเลยทั้งสองตกลงจ้างโจทก์ทำงานตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด ขณะเลิกจ้างโจทก์มีตำแหน่งเป็นรองผู้อำนวยการ ได้รับค่าจ้างเดือนละ 200,000 บาท ค่าคอมมิชชั่นร้อยละ 10 ของกำไรก่อนหักภาษี และเงินอื่น ๆ ต่อมาวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 จำเลยทั้งสองพักงานโจทก์เพื่อสอบสวนเนื่องจากมีผู้ร้องเรียนพฤติกรรมของโจทก์ และต่อมาวันที่ 16 สิงหาคม 2562 จำเลยทั้งสองมีหนังสือเลิกจ้างโจทก์ทันทีโดยโจทก์มิได้กระทำความผิด ข้ามขั้นตอน ขัดระเบียบข้อบังคับ ขอบังคับให้จำเลยทั้งสองร่วมกันจ่ายค่าจ้าง สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี ค่าชดเชย พร้อมดอกเบี้ยและเงินเพิ่ม ให้ชำระค่าเสียหายที่กระทำละเมิดพร้อมดอกเบี้ย และออกหนังสือรับรองการทำงานแก่โจทก์จำเลยให้การว่า โจทก์ถูกร้องเรียนจากเพื่อนร่วมงานเป็นจำนวนมาก ว่าโจทก์ใช้คำพูดที่เป็นการคุกคามทางเพศ หรือเหยียดสีผิวเพื่อนร่วมงานว่า “กะ*รี่ ผิวสีดำ ทำงานอยู่ซอยคาวบอย” จนเพื่อนร่วมงานของโจทก์ต้องเข้ารักษาตัวกับจิตแพทย์ การสอบสวนเป็นไปอย่างถูกต้อง

ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ว เห็นว่า การกระทำของโจทก์ไม่ใช่ความผิดร้ายแรงตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน แต่การที่โจทก์ใช้คำพูดล้อเลียนเพื่อนร่วมงานเป็นการทำประการอื่นอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริต พิพากษาให้จำเลยที่ 1 จ่ายค่าชดเชย ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี พร้อมดอกเบี้ย และให้จำเลยที่ 1 ออกหนังสือรับรองการทำงานให้โจทก์ คำขออื่นให้ยก กับให้ยกฟ้องจำเลยที่ 2 ประเด็นความผิดร้ายแรงหรือไม่

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เห็นว่า โจทก์ยอมรับว่าใช้คำพูดเรียกเพื่อนร่วมงานว่า “กะ*รี่ ผิวสีดำ ทำงานอยู่ซอยคาวบอย” ซึ่งจำเลยที่ 1 มีข้อบังคับฯ กำหนดว่า การเหยียดสีผิว เชื้อชาติ เพศ เป็นความผิดร้ายแรง ส่วนที่โจทก์อ้างว่าเป็นการพูดล้อเล่นเท่านั้น การที่จะพิเคราะห์ว่าการกระทำของโจทก์เป็นความผิดร้ายแรงตามข้อบังคับฯ จำต้องพิจารณาถึงลักษณะงานและบุคคลที่ได้รับฟังคำพูดโจทก์ เมื่อปรากฏว่า จำเลยที่ 1 ประกอบกิจการจัดหางาน ลักษณะงานดังกล่าวต้องเกี่ยวพันกับบุคคลหลายเชื้อชาติ ศาสนา เพศ สีผิว การที่จำเลยที่ 1 กำหนดให้การกระทำลักษณะดังกล่าวเป็นความผิดร้ายแรงก็เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อชื่อเสียง เพื่อให้เห็นว่าการจัดหางานของจำเลยที่ 1 มีความเสมอภาค เมื่อปรากฏว่า นางสาว เอ ที่ได้รับฟังคำพูดโจทก์ไม่ได้รู้สึกเป็นการพูดล้อเล่น ซึ่งเรื่องดังกล่าวก็มีการร้องเรียนไปถึงบริษัทแม่ที่ประเทศอังกฤษ และมีการสอบสวนตามขั้นตอน

ดังนั้น คำพูดลักษณะดังกล่าวจึงเป็นความผิดร้ายแรง จำเลยที่ 1 มีสิทธิเลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรมประเด็นค่าคอมมิสชันรายไตรมาสและค่าหุ้นเป็นค่าจ้างหรือไม่ เห็นว่า ค่าคอมมิสชันรายไตรมาสที่จำเลยที่ 1 จ่ายให้โจทก์โดยมีเงื่อนไข 2 ประการคือ กำไรของจำเลยที่ 1 และโจทก์ทำผลงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนดในแต่ละไตรมาส ส่วนเงินค่าหุ้น โจทก์ได้รับครั้งเดียว เงินดังกล่าวจึงเป็นเพียงเงินที่นายจ้างจ่ายแก่โจทก์เพื่อจูงใจในการทำงานเท่านั้น เงินทั้งสองรายการดังกล่าว จึงไม่ใช่ค่าจ้าง ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 พิพากษาแก้เป็น ให้จำเลยที่ 2 ร่วมรับผิดกับจำเลยที่ 1 แต่ไม่ต้องรับผิดเป็นการส่วนตัว ยกฟ้องโจทก์สำหรับค่าชดเชย นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลแรงงานกลาง

⚖️ คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ 2644/2563

#กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
#กสร
#กสรคุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน

ผู้ตรวจราชการกรม กสร. ร่วมพิธีเปิดงานวันกาชาด 100 ปี ประจำปี 2566   วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 17.00 น. นางโสภา เ...
08/12/2023

ผู้ตรวจราชการกรม กสร. ร่วมพิธีเปิดงานวันกาชาด 100 ปี ประจำปี 2566

วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 17.00 น. นางโสภา เกียรตินิรชา ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดี กสร. มอบหมายให้ นางสาวสุนัน เพชรชู ผู้ตรวจราชการกรม กสร. ร่วมกิจกรรมภายในงานวันกาชาด 100 ปี ประจำปี 2566 ในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานในพิธีเปิด ณ บริเวณพลับพลาพิธี หน้าหอสมุดประชาชน สวนลุมพินี โดยบูธกระทรวงแรงงานมีกิจกรรมเล่นบิงโกรอบพิเศษสำหรับผู้บริหารและคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านกระทรวงแรงงาน นำทีมโดย นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และประชาชนภายในงานให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

ผู้ตรวจราชการกรม กสร. ลงพื้นที่ร่วมกับ พนง.ตรวจแรงงาน อำนวยความสะดวกลูกจ้างขอรับเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง พร้อมให้กำลัง...
08/12/2023

ผู้ตรวจราชการกรม กสร. ลงพื้นที่ร่วมกับ พนง.ตรวจแรงงาน อำนวยความสะดวกลูกจ้างขอรับเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง พร้อมให้กำลังใจลูกจ้างและเจ้าหน้าที่ ณ จังหวัดราชบุรี

วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 น. นางโสภา เกียรตินิรชา ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มอบหมายให้ นางวัชรี มากหวาน ผู้ตรวจราชการกรม กสร. ลงพื้นที่ร่วมกับ พนักงานตรวจแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนกลาง) ร่วมกับ พนักงานตรวจแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรี (สสค.ราชบุรี) เพื่อดำเนินการอำนวยความสะดวกให้แก่อดีตลูกจ้างบริษัท ริกิ การ์เม้นส์ จำกัด กรณีนายจ้างปิดกิจการ ไม่จ่ายเงินค่าชดเชย ในการเขียนคำขอรับเงินจากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง รวมทั้งชี้แจงสิทธิการขอรับเงินสงเคราะห์ลูกจ้างจากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ในการนี้ได้ให้กำลังใจลูกจ้างและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม กสร. ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”    ว...
08/12/2023

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม กสร. ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”

วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 น. นางโสภา เกียรตินิรชา ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มอบหมายให้ นายสมพงษ์ คล้อยแคล้ว หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม กสร. ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” เพื่อสร้างการรับรู้และปลุกกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต โดยมี นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ผู้เข้าร่วมภายในงาน ประกอบด้วย ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ณ Hall 4 อาคารศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จ.นนทบุรี ทั้งนี้ มีการถ่ายทอดสดบรรยากาศภายในงานผ่าน Facebook Live สำนักงาน ป.ป.ช. ด้วย

ผู้ตรวจราชการกรม กสร. ร่วมเสวนาในเวทีมอบโล่องค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนนในนิคมอุตสาหกรรมและสถานประกอบกิจการต้นแบบ    ว...
08/12/2023

ผู้ตรวจราชการกรม กสร. ร่วมเสวนาในเวทีมอบโล่องค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนนในนิคมอุตสาหกรรมและสถานประกอบกิจการต้นแบบ

วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 น. นางโสภา เกียรตินิรชา ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มอบหมายให้ นายศักดิ์ศิลป์ ตุลาธร ผู้ตรวจราชการ กสร. ร่วมเสวนาในหัวข้อ ก้าวข้ามปัญหาแรงงานขาดแคลน ตอบโจทย์นักลงทุน ด้วยการจัดการความปลอดภัยทางถนนสำหรับประเทศไทย ในเวทีมอบโล่องค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนนในนิคมอุตสาหกรรมและสถานประกอบกิจการต้นแบบ จัดโดยมูลนิธิเพื่อความปลอดภัยทางถนน ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ

รองอธิบดี กสร. ร่วมต้อนรับเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐอิสราเอลประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ รมว.แรง...
08/12/2023

รองอธิบดี กสร. ร่วมต้อนรับเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐอิสราเอลประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ รมว.แรงงาน

วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 11.00 น. นางโสภา เกียรตินิรชา ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี สมศักดิ์ พรหมดำ รองอธิบดี กสร. ร่วมต้อนรับ นางออร์นา ซากิฟ (Ms. Orna Sagiv) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐอิสราเอลประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและแสดงความยินดีกับ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง พร้อมหารือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงแรงงาน โดยมี ผู้บริหารกระทรวงแรงงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องจัตุมงคล ชั้น 6 กระทรวงแรงงาน

08/12/2023

NBT มีคำตอบ แรงงานพันธุ์ดี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ณ บริษัท จีเอสอี คอร์ปอเรชั่น จำกัด จ.สมุทรสาครEP2
https://youtu.be/WIqpy2itwd4
----------------------
🌐 Website: http:/labour.go.th
👍 Facebook/ X (twitter)/YouTube
: กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
☎️ Hotline: 1546 หรือ 1506 กด 3
📲 Line:

08/12/2023

NBT มีคำตอบ "แรงงานพันธุ์ดี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ณ บริษัท จีเอสอี คอร์ปอเรชั่น จำกัด จ.สมุทรสาคร" EP.1
https://youtu.be/kvoO-NHvby4
----------------------
🌐 Website: http:/labour.go.th
👍 Facebook/ X (twitter)/YouTube
: กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
☎️ Hotline: 1546 หรือ 1506 กด 3
📲 Line:

รองอธิบดี กสร. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 22 ครั้งที่ 9/2566     วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 น...
08/12/2023

รองอธิบดี กสร. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 22 ครั้งที่ 9/2566

วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 น. นางโสภา เกียรตินิรชา ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มอบหมายให้ นางสาวกาญจนา พูลแก้ว รองอธิบดี กสร. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 22 ครั้งที่ 9/2566 เพื่อพิจารณา การกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ปี 2567 โดยมี นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุม มีคณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมประสงค์ รณนันทน์ ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน

กสร. เชิญชวนเสนอชื่อสตรีทำงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสตรีทำงานดีเด่น ประจำปี 2567------------------------------------...
08/12/2023

กสร. เชิญชวนเสนอชื่อสตรีทำงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสตรีทำงานดีเด่น ประจำปี 2567

---------------------------------------------

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) ขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ร่วมเสนอชื่อสตรีทำงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสตรีทำงานดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี พ.ศ. 2567

นางโสภา เกียรตินิรชา ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดเผยว่า กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้ตระหนักถึงความสำคัญของสตรีทำงานว่า เป็นผู้ช่วยพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและสร้างคุณประโยชน์แก่สังคม จึงได้จัดงานวันสตรีสากลขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเชิดชูสตรีทำงานให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่แรงงานสตรีทั่วประเทศ และขอเชิญชวนหน่วยงานในภาคส่วนต่าง ๆ ร่วมเสนอชื่อสตรีทำงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสตรีทำงานดีเด่น ประจำปี 2567 ภายใต้แนวคิด “แรงงานสตรีสร้างความเสมอภาคและงานที่มีคุณค่า พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล” จำนวน 8 ประเภท รวม 31 รางวัล ได้แก่ 1) สตรีนักบริหารดีเด่น 9 รางวัล 2) สตรีผู้ปฏิบัติการดีเด่น 9 รางวัล 3) สตรีเครือข่ายด้านแรงงานดีเด่น 5 รางวัล 4) สตรีผู้ประกอบอาชีพอิสระดีเด่น 4 รางวัล 5) ศิลปินสตรีดีเด่น 1 รางวัล 6) สื่อมวลชนสตรีดีเด่น 1 รางวัล 7) สตรีองค์กรพัฒนาเอกชนดีเด่น 1 รางวัล และ 8 ) สตรีนักวิชาการด้านแรงงานดีเด่น 1 รางวัล ซึ่งหน่วยงานที่สนใจสามารถจัดส่งแบบเสนอชื่อพร้อมผลงาน ได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด/สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 - 10 ตามพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของสถานที่ทำงานของสตรีทำงาน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 8 มกราคม 2567 โดยกรมจะประกาศผลการคัดเลือก ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 และกำหนดจัดงานมอบรางวัลแก่สตรีทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2567 ในวันที่ 8 มีนาคม 2567

ทั้งนี้ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานแรงงานหญิง เด็ก และเครือข่ายการคุ้มครองแรงงาน กองคุ้มครองแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โทรศัพท์ 0 2660 2052 / 08 9894 8526 หรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด หรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 และสามารถดาวน์โหลดแบบเสนอชื่อและรายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่ https://bitly.ws/34JpN

รักษาราชการแทนอธิบดี กสร. ร่วมคณะ รมว.แรงงาน หารือกับตัวแทน 18 องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบอาชีพรักษาความปลอดภัย เกี่ยวก...
08/12/2023

รักษาราชการแทนอธิบดี กสร. ร่วมคณะ รมว.แรงงาน หารือกับตัวแทน 18 องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบอาชีพรักษาความปลอดภัย เกี่ยวกับข้อกฎหมายที่มีผลกระทบต่อพนักงานรักษาความปลอดภัย

วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 08.40 น. นางโสภา เกียรตินิรชา ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พร้อมด้วย นางสาวสุนัน เพชรชู ผู้ตรวจราชการกรม นายพงศ์เทพ เพชรโสม ผู้อำนวยการกองคุ้มครองแรงงาน ร่วมหารือกับตัวแทน 18 องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบอาชีพรักษาความปลอดภัย ประเด็นขอให้ยับยั้งกฎหมายแรงงานที่มีผลกระทบต่อพนักงานรักษาความปลอดภัย โดยมี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธาน และมีนายอารี ไกรนรา เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายเดชา พฤกษ์พัฒนรักษ์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน ร่วมหารือด้วย ณ ห้องประชุมคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ ชั้น 1 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

08/12/2023

การประชุมอาเซียน - จีน ว่าด้วยความร่วมมือด้านความปลอดภัยในการทำงาน ณ นครหนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน

https://youtu.be/Gnu74IEipjw
----------------------
🌐 Website: http:/labour.go.th
👍 Facebook/ X (twitter)/YouTube
: กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
☎️ Hotline: 1546 หรือ 1506 กด 3
📲 Line:

กสร. ส่ง พนง.ตรวจความปลอดภัย สอบนายจ้างโรงงานเครื่องสำอางเถื่อน------------------------------------------------     ...
07/12/2023

กสร. ส่ง พนง.ตรวจความปลอดภัย สอบนายจ้างโรงงานเครื่องสำอางเถื่อน
------------------------------------------------
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ส่งพนักงานตรวจความปลอดภัย ลงพื้นที่สอบนายจ้างโรงงานเครื่องสำอางเถื่อน ย่านจอมทอง กรุงเทพ เหตุพบลูกจ้างได้รับบาดเจ็บจากการทำงาน เบื้องต้นนายจ้างยันให้ลูกจ้างใช้สิทธิกองทุนเงินทดแทนแล้วและไม่ได้บังคับเขียนใบลาออก ด้านเจ้าหน้าที่เตรียมดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

นางโสภา เกียรตินิรชา ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวถึงกรณีที่ปรากฏตามข่าวการบุกทลายโรงงานเครื่องสำอางเถื่อนและพบลูกจ้างได้รับการประสบอันตรายจากการทำงาน ว่า ทันทีที่ได้รับแจ้ง ได้สั่งการให้พนักงานตรวจความปลอดภัย สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 พร้อมด้วยศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 11 เข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุ ซึ่งจากการตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่า สถานประกอบกิจการดังกล่าว ตั้งอยู่ในเขตจอมทอง กรุงเทพฯ ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายเครื่องสำอาง มีลูกจ้างประมาณ 10 คน ไม่พบการใช้แรงงานต่างด้าวและแรงงานเด็ก สำหรับลูกจ้างที่ได้รับการประสบอันตรายจากการทำงาน เหตุเกิดจากโลชั่นที่มีความร้อนได้หกราดบริเวณขาหนีบ 2 ข้าง และแขน 2 ข้าง ของลูกจ้าง ซึ่งนายจ้างได้ให้ลูกจ้างใช้สิทธิรักษาพยาบาลของกองทุนเงินทดแทน กรณีลูกจ้างได้รับบาดเจ็บจากการทำงาน และเบื้องต้นนายจ้าง ยืนยันว่า ลูกจ้างไม่ได้เขียนใบลาออกและไม่มีการเลิกจ้างลูกจ้างแต่อย่างใด และจากการสอบถามข้อเท็จจริงจากลูกจ้างทราบว่ายังไม่ได้เขียนหนังสือลาออกกับทางนายจ้าง

ด้านนายสมพจน์ กวางแก้ว รองอธิบดี กสร. ในฐานะโฆษกกรมและกำกับดูแลงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของความปลอดภัยในการทำงาน พนักงานตรวจความปลอดภัย ได้ตรวจสอบการผลิตโลชั่น พบว่ามีส่วนผสม ดังนี้ 1.) GETYL ALCOHOL PASTILLE 2.) CUTINA GMS V 3.) EDENOR ST 4.) EUMULGIN B2 ซึ่งเป็นสารเคมีที่ใช้สำหรับผลิตเครื่องสำอางและไม่เป็นสารเคมีอันตราย มีการจดแจ้งขึ้นทะเบียนต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอย่างถูกต้อง และจากการตรวจสอบเอกสารเบื้องต้นไม่พบเอกสาร การขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน อย่างไรก็ตาม พนักงานตรวจความปลอดภัย สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 ได้มีหนังสือเชิญนายจ้างมาพบในวันที่ 15 ธันวาคม 2566 เพื่อสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

รองอธิบดี กสร. ร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการศึกษาการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ในคณะกรรมาธิการศึกษาการ...
07/12/2023

รองอธิบดี กสร. ร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการศึกษาการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ในคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร

วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 14.30 น. นางโสภา เกียรตินิรชา ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มอบหมายให้ นายสมพจน์ กวางแก้ว รองอธิบดี กสร. เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการศึกษาการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ในคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร ซึ่งกำหนดให้มีการพิจารณาศึกษาการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ภายในกระทรวงแรงงาน เพื่อจัดทำรายงานเสนอแนะต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมีเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ CB 401 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา

ผู้ตรวจราชการกรม กสร. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมวิชาการประกันสังคมภูมิภาค (ภาคใต้) “SSO Innovative and Data Driv...
07/12/2023

ผู้ตรวจราชการกรม กสร. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมวิชาการประกันสังคมภูมิภาค (ภาคใต้) “SSO Innovative and Data Driven 33 ปี ก้าวสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม จ.สุราษฎร์ธานี

วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 น. นางโสภา เกียรตินิรชา ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดี กสร. มอบหมายให้ นายเกริกไกร นาสมยนต์ ผู้ตรวจราชการกรม กสร. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมวิชาการประกันสังคมภูมิภาค (ภาคใต้) ภายใต้หัวข้อ “SSO Innovative and Data Driven 33 ปี ก้าวสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม เพื่อการบริการที่ทันสมัย” โดยมี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธาน พร้อมด้วย นายอารี ไกรนรา เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายภุชงค์ วรศรี ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงแรงงาน นายนันธวัช เจริญวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นายจ้าง และผู้ประกันตน (ภาคใต้) เข้าร่วมภายในงาน ณ โรงแรมวังใต้ จ.สุราษฎร์ธานี

รองอธิบดี กสร. เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ        วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2...
07/12/2023

รองอธิบดี กสร. เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ

วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางโสภา เกียรตินิรชา ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี สมศักดิ์ พรหมดำ รองอธิบดี กสร. เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ เพื่อให้ข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการในปัญหาอันเกิดจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ แลเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมสำนักตรวจราชการ ชั้น 9 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รองอธิบดี กสร. เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อพิจารณาร่างรายงานการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานเด็ก และแรงงานบังคับใ...
07/12/2023

รองอธิบดี กสร. เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อพิจารณาร่างรายงานการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานเด็ก และแรงงานบังคับในกลุ่มสินค้าประเภทกุ้ง ปลา อ้อย และเครื่องนุ่งห่ม ครั้งที่ 1/2566

วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 น. นางโสภา เกียรตินิรชา ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดี กสร. มอบหมายให้ นางสาวกาญจนา พูลแก้ว รองอธิบดี กสร.เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อพิจารณาร่างรายงานการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานเด็ก และแรงงานบังคับในกลุ่มสินค้าประเภทกุ้ง ปลา อ้อย และเครื่องนุ่งห่ม ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณา (ร่าง) รายงานการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานเด็ก และแรงงานบังคับในกลุ่มสินค้าประเภทกุ้ง ปลา อ้อย และเครื่องนุ่งห่ม โดยมี เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ ชั้น 1 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รักษาราชการแทนอธิบดี กสร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ครั้งที่ 12/2566     วันพฤหัสบดีที่ 7...
07/12/2023

รักษาราชการแทนอธิบดี กสร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ครั้งที่ 12/2566

วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 น. นางโสภา เกียรตินิรชา ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ครั้งที่ 12/2566 เพื่อพิจารณา การเสนอแก้ไขระเบียบคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคาระห์ อัตราเงินที่จะจ่ายและระยะเวลาการจ่าย พ.ศ. 2565 และคำขอรับเงินสงเคราะห์กรณีเงินอื่นนอกจากค่าชดเชย โดยมี นายพงศ์เทพ เพชรโสม ผู้อำนวยการกองคุ้มครองแรงงาน คณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

รองอธิบดี กสร. เป็นประธานการเปิดโครงการเสริมสร้างบุคลากรภาครัฐเพื่อเป็นที่ปรึกษามาตรฐานแรงงานไทย        วันพฤหัสบ...
07/12/2023

รองอธิบดี กสร. เป็นประธานการเปิดโครงการเสริมสร้างบุคลากรภาครัฐเพื่อเป็นที่ปรึกษามาตรฐานแรงงานไทย

วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 08.45 น. นางโสภา เกียรตินิรชา ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) มอบหมายให้ นายสมพจน์ กวางแก้ว รองอธิบดี กสร. เป็นประธาน เปิดโครงการเสริมสร้างบุคลากรภาครัฐเพื่อเป็นที่ปรึกษามาตรฐานแรงงานไทย อันจะได้นำความรู้ไปทำหน้าที่ส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการทุกประเภท นำมาตรฐานแรงงานไทยไปบริหารจัดการด้านแรงงาน ยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน และเป็นการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางการค้าให้สถานประกอบกิจการ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประกอบด้วย บุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านมาตรฐานแรงงานไทยจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมจำนวน 86 คน ผ่านระบบ Video Conference ระยะเวลาการอบรม จำนวน 2 วัน โดยมี นางสาวสุนิสา ผิวนวล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 15 สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน

๗ ธันวาคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราช...
07/12/2023

๗ ธันวาคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ขอกราบถวายพระพร ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน

ทรงพระเจริญ
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

รองอธิบดี กสร. ร่วมต้อนรับองค์การยูนิเซฟประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าพบ รมว. แรงงาน     วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566 เวลา 1...
06/12/2023

รองอธิบดี กสร. ร่วมต้อนรับองค์การยูนิเซฟประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าพบ รมว. แรงงาน

วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 น. นางโสภา เกียรตินิรชา ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) มอบหมายให้ นายสมพจน์ กวางแก้ว รองอธิบดี กสร. ร่วมต้อนรับ นางคยองซอน คิม (Ms. Kyungsun Kim) ผู้อำนวยการองค์การยูนิเซฟประจำประเทศไทย พร้อมคณะ ในโอกาสเข้าพบ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และหารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างองค์การยูนิเซฟประจำประเทศไทย และกระทรวงแรงงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมี นายสิรภพ ดวงสอดศรี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน นายธนัสถ์ ทวีเกื้อกูลกิจ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายอารี ไกรนรา เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องจัตุมงคล ชั้น 6 อาคารกระทรวงแรงงาน

รองอธิบดี กสร. ให้สัมภาษณ์สดในรายการ “สถานีประชาชน” วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566 เวลา 14.05 น. นางโสภา เกียรตินิรชา ผู้ตรวจร...
06/12/2023

รองอธิบดี กสร. ให้สัมภาษณ์สดในรายการ “สถานีประชาชน”

วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566 เวลา 14.05 น. นางโสภา เกียรตินิรชา ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดี กสร. มอบหมายให้ นางสาวกาญจนา พูลแก้ว รองอธิบดี กสร. ให้สัมภาษณ์สดในรายการ สถานีประชาชน ประเด็น แนวทางการช่วยเหลือลูกจ้าง บริษัท ริกิ การ์เมนท์จำกัด จ.ราชบุรี โดยมี นายพงศ์เทพ เพชรโสม ผู้อำนวยการกองคุ้มครองแรงงาน ร่วมให้สัมภาษณ์ด้วย ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (ThaiPBS) เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

รองอธิบดี กสร. ร่วมต้อนรับสภาองค์การลูกจ้างอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในโอกาสเข้าพบ รมว.แรงงาน     วันพุธที่ 6 ธันวาคม...
06/12/2023

รองอธิบดี กสร. ร่วมต้อนรับสภาองค์การลูกจ้างอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในโอกาสเข้าพบ รมว.แรงงาน

วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้ ดร.ปิยรัชต์ สมาทา ประธานสภาองค์การลูกจ้างอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมคณะกรรมการบริหารสภาฯ เข้าพบ เพื่อนำเสนอหลักการบริหารสภาฯ โดยมี ผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ประกอบด้วย นายสิรภพ ดวงสอดศรี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน นายภุชงภ์ วรศรี ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงแรงงาน และว่าที่ร้อยตรี สมศักดิ์ พรหมดำ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) ร่วมต้อนรับ ณ ห้องจัตุมงคล ชั้น 6 กระทรวงแรงงาน

ผู้ตรวจราชการ กสร. ร่วมรับหนังสือจากนายกสมาคมสภารักษาความปลอดภัย และหารือข้อกฎหมายที่มีผลกระทบต่อพนักงานรักษาความปลอดภัย...
06/12/2023

ผู้ตรวจราชการ กสร. ร่วมรับหนังสือจากนายกสมาคมสภารักษาความปลอดภัย และหารือข้อกฎหมายที่มีผลกระทบต่อพนักงานรักษาความปลอดภัย

วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 น. นางโสภา เกียรตินิรชา ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มอบหมายให้ นางสาวสุนัน เพชรชู ผู้ตรวจราชการกรม ร่วมรับหนังสือจากนายกสมาคมสภารักษาความปลอดภัย และองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการอาชีพรักษาความปลอดภัย 18 แห่ง กว่า 40 คน ยื่นหนังสือต่อนายอารี ไกรนรา เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เพื่อหารือปัญหาข้อกฎหมายที่มีผลกระทบต่อพนักงานรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับการยกเลิกกฎกระทรวงกำหนดงานที่ลูกจ้างไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้าง ค่าล่วงเวลาในวันหยุด พ.ศ.2552
โดยมี นายธนัสถ์ ทวีเกื้อกูลกิจ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่ากระทรวงแรงงาน นายวรรณรัตน์ ศรีสุกใส รองปลัดกระทรวงแรงงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ ชั้น 1 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

รองอธิบดี กสร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกสตรีทำงานดีเด่น ครั้งที่ 2/2566     วันพุธที่ 6 ธันวาคม ...
06/12/2023

รองอธิบดี กสร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกสตรีทำงานดีเด่น ครั้งที่ 2/2566

วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 น. นางโสภา เกียรตินิรชา ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) มอบหมายให้ นางสาวกาญจนา พูลแก้ว รองอธิบดี กสร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกสตรีทำงานดีเด่น ครั้งที่ 2/2566 เพื่อพิจารณาคุณสมบัติและหลักเกณฑ์การคัดเลือกสตรีทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2567 และการสรรหา คัดเลือกสตรีทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยมี นายสมพงษ์ คล้อยแคล้ว หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม กสร. คณะกรรมการสรรหาฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

📢📢 ขอเชิญรับชม การให้สัมภาษณ์ในรายการ NBT มีคำตอบ ของ นางโสภา เกียรตินิรชา ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบ...
06/12/2023

📢📢 ขอเชิญรับชม การให้สัมภาษณ์ในรายการ NBT มีคำตอบ ของ นางโสภา เกียรตินิรชา ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดี กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และ นายชัยยะ บุญเจริญ ประธานบริษัท จีเอสอี คอร์ปอเรชั่น จำกัด จ.สมุทรสาคร

📍 ประเด็น แรงงานพันธุ์ดี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง

🗓️ วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566

⏱️ เวลา 15.05- 16.00 น.

📢📢 ขอเชิญรับชม นางสาวกาญจนา พูลแก้ว รองอธิบดี กสร. และ นายพงศ์เทพ เพชรโสม ผอ.กองคุ้มครองแรงงาน ให้สัมภาษณ์สดในรายการ "สถ...
06/12/2023

📢📢 ขอเชิญรับชม นางสาวกาญจนา พูลแก้ว รองอธิบดี กสร. และ นายพงศ์เทพ เพชรโสม ผอ.กองคุ้มครองแรงงาน ให้สัมภาษณ์สดในรายการ "สถานีประชาชน"

📍 ประเด็น แนวทางการช่วยเหลือลูกจ้าง บริษัท ริกิ กาเม้นส์ จำกัด จ.ราชบุรี

🗓️ วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566

⏱️ เวลา 14.05 - 15.00 น.

คุยเฟื่องเรื่องแรงงาน EP.67
06/12/2023

คุยเฟื่องเรื่องแรงงาน EP.67

รักษาราชการแทน อธิบดี กสร. ศึกษาดูงานที่บริษัท China Anneng Construction Group และฐานฝึกอบรมของกระทรวงอัคคีภัยและการกู้ภ...
05/12/2023

รักษาราชการแทน อธิบดี กสร. ศึกษาดูงานที่บริษัท China Anneng Construction Group และฐานฝึกอบรมของกระทรวงอัคคีภัยและการกู้ภัยรัฐบาลเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ประเทศจีน

วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30 น. ตามเวลาท้องถิ่น นางโสภา เกียรตินิรชา ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) ศึกษาดูงานที่บริษัท China Anneng Construction Group และฐานฝึกอบรมของกระทรวงอัคคีภัยและการกู้ภัยรัฐบาลเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง

ต่อจากนั้น เวลา 14.00 น. นางโสภา ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ความปลอดภัยในการทำงานกว่างซีจ้วง และศูนย์บัญชาการเหตุฉุกเฉินของกระทรวงการจัดการเหตุฉุกเฉิน และในเวลา 16.00 น. ได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์มานุษยวิทยากว่างซีจ้วง โดยมี นางสาวสุวดี ทวีสุข ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ นครหนานหนิง เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง สาธารณรัฐประชาชนจีน

๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ และวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บร...
04/12/2023

๕ ธันวาคม ๒๕๖๖
วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ และวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

กสร. ร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2566    วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2566 เวลา 14.30 น....
04/12/2023

กสร. ร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2566

วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2566 เวลา 14.30 น. นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2566 สำหรับข้าราชการกระทรวงแรงงาน หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมี นางสาวกาญจนา พูลแก้ว ว่าที่ร้อยตรี สมศักดิ์ พรหมดำ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ร่วมพิธี ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม กสร. ร่วมต้อนรับ 6 แรงงานไทยจากอิสราเอลที่ได้รับการปล่อยตัวและเดินทางกลับถึงประเทศไทย      ...
04/12/2023

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม กสร. ร่วมต้อนรับ 6 แรงงานไทยจากอิสราเอลที่ได้รับการปล่อยตัวและเดินทางกลับถึงประเทศไทย

วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2566 เวลา 12.15 น. นางโสภา เกียรตินิรชา ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) มอบหมายให้ นายสมพงษ์ คล้อยแคล้ว หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม กสร. ร่วมคณะผู้บริหารกระทรวงแรงงานและหน่วยงานในสังกัด นำโดย นายอารี ไกรนรา เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ต้อนรับแรงงานไทยจากประเทศอิสราเอลที่ได้รับการปล่อยตัว และเดินทางกลับมาถึงประเทศไทย จำนวน 6 ราย ด้วยเที่ยวบิน LY 081 ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ

"กสร. เร่งรัดตรวจ กำกับ สปก. ให้ฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ"
04/12/2023

"กสร. เร่งรัดตรวจ กำกับ สปก.
ให้ฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ"

รักษาราชการแทน อธิบดี กสร. เข้าร่วมการประชุมอาเซียน – จีน ว่าด้วยความร่วมมือด้านความปลอดภัยในการทำงาน (ASEAN - China For...
04/12/2023

รักษาราชการแทน อธิบดี กสร. เข้าร่วมการประชุมอาเซียน – จีน ว่าด้วยความร่วมมือด้านความปลอดภัยในการทำงาน (ASEAN - China Forum on Work Safety Cooperation) ณ นครหนานหนิง ประเทศจีน

วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น นางโสภา เกียรตินิรชา ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมอาเซียน – จีน ว่าด้วยความร่วมมือด้านความปลอดภัยในการทำงาน (ASEAN - China Forum on Work Safety Cooperation) โดยมี นางสาวสุวดี ทวีสุข ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

ต่อจากนั้น เวลา 09.30 น. นางโสภา กล่าวปราศรัยในการประชุมการประชุมอาเซียน – จีน ว่าด้วยความร่วมมือด้านความปลอดภัยในการทำงาน พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการจัดแสดงอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ใช้เพื่อรับมือกับเหตุฉุกเฉินจากความร่วมมือของอาเซียน - จีน ประจำปี 2566 ณ Nanning International Convention Exhibition Center นครหนานหนิง เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง สาธารณรัฐประชาชนจีน

รองอธิบดี กสร. ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่บุคลากรศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 4           วันจันทร์ที่ 4 ธันวา...
04/12/2023

รองอธิบดี กสร. ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่บุคลากรศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 4

วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2566 เวลา 10.30 น. นายสมพจน์ กวางแก้ว รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) ตรวจเยี่ยม และมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน พร้อมรับฟังปัญหา อุปสรรคในการทำงาน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยมี นางวนิดา มูลมาตย์ ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 4 จังหวัดอุดรธานี และเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 4
จังหวัดอุดรธานี

รองอธิบดี กสร. ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่บุคลากรสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี     วันจันทร์ที่ 4...
04/12/2023

รองอธิบดี กสร. ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่บุคลากรสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี

วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสมพจน์ กวางแก้ว รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) ตรวจเยี่ยม และมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน พร้อมรับฟังปัญหา อุปสรรคในการทำงาน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยมี นายชลอ อ่วมทอง สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี และเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับ ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี

ที่อยู่

ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6626602000

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

คุณอาจจะชอบ