Thailand e-Government

Thailand e-Government Thailand e-Government บริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐเพื่อคนไทย www.egov.go.th

เปิดเหมือนปกติ

20/09/2021

เช็กสิทธิรักษาพยาบาลทันใจ 🩺 เปิดดูรู้ไว ได้ที่ 🤳 แอปฯ ทางรัฐ

🔎 สามารถตรวจสอบสิทธิรักษาที่โรงพยาบาล วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดในการใช้สิทธิรักษาพยาบาลได้ง่าย ๆ บนแอปฯ “ทางรัฐ” ✌️ เช็กได้ทุกที่ทุกเวลา

📍 โหลดเลย
iOS 💁‍♂️ https://apple.co/3CzuUqj
Android 💁 https://bit.ly/3lNngmo

#ทางรัฐ #สปสช #DGA #สพร #DGA #สำนักงานกพร

Photos from DGA Thailand's post
20/09/2021

Photos from DGA Thailand's post

17/09/2021

ผู้ปกครองมือใหม่ต้องรู้ !! ✅ เช็ก สิทธิ 'เงินอุดหนุนแรกเกิด' ของ กรมกิจการเด็กและเยาวชน 👶🏻

💰เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด โครงการจากทางรัฐบาลที่จะช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายให้กับครอบครัวที่มีเด็กแรกเกิด

📲 โหลดแอปฯ ทางรัฐ เป็นผู้ช่วยติดมือถือไว้ ก็สามารถตรวจสอบสถานะสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดได้ง่ายๆ เลยนะ

ดาวน์โหลดแอปฯ “ทางรัฐ” ได้ที่
iOS 📌 https://apple.co/3CzuUqj
Android 📌 https://bit.ly/3lNngmo

#ทางรัฐ #เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด #กรมกิจการเด็กและเยาวชน #DGA #สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล #สํานักงานกพร

Photos from DGA Thailand's post
17/09/2021

Photos from DGA Thailand's post

Photos from DGA Thailand's post
17/09/2021

Photos from DGA Thailand's post

16/09/2021

ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และ นายณัฐวัชร์ วรนพกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 🏆 เข้าร่วมงานพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ จัดโดย สำนักงาน ก.พ.ร. ซึ่ง นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564

โดย DGA ได้รับรางวัลบริการภาครัฐ ‘ระดับดี’ ประเภท ‘พัฒนาการบริการ’ จากผลงาน 'ระบบศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ เว็บไซต์ data.go.th' โดยมี ดร.มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม ผู้อำนวยการฝ่ายเดตาโซลูชันส์ภาครัฐ และ ดร.เรขา ศรีสมบูรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร ร่วมถ่ายภาพความสำเร็จในครั้งนี้ด้วย

#รางวัลเลิศรัฐ #รางวัลบริการภาครัฐ #สพร #DGA #ศูนย์ข้อมูลเปิดภาครัฐ

16/09/2021
สำนักงาน ก.พ.ร. ขอเชิญชม พิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564

สำนักงาน ก.พ.ร. ขอเชิญรับชมพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

โดยในปีนี้ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 🏆 ได้รับรางวัลบริการภาครัฐ ประเภทรางวัล พัฒนาการบริการ ระดับ ดี ในชื่อผลงาน ระบบศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (data.go.th)

คลิกรับชมไปพร้อมกันเลย 👇

#จะดีกว่ามั้ย ถ้าเราเข้าถึงบริการภาครัฐง่ายแค่ปลายนิ้ว!⬇ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” ติดมือถือไว้เลย แอปฯ เดียว เพื่อป...
15/09/2021

#จะดีกว่ามั้ย ถ้าเราเข้าถึงบริการภาครัฐง่ายแค่ปลายนิ้ว!

⬇ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” ติดมือถือไว้เลย แอปฯ เดียว เพื่อประชาชนทุกช่วงวัย
iOS 📌 https://apple.co/3CzuUqj
Android 📌 https://bit.ly/3lNngmo

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมคลิก 👉 https://www.dga.or.th/our-services/one-stop-service/citizenportal/

#ทางรัฐ #DGA #สพร #สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล #สํานักงานกพร

สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล หรือ TDGA ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยคุณไอรดา...
14/09/2021

สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล หรือ TDGA ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยคุณไอรดา เหลืองวิไล 🎙รองผู้อำนวยการ DGA และรักษาการ ผอ. TDGA เป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรกลางเพื่อการยกระดับทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ ผนึกกำลังร่วมกับเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและภาคเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัล จำนวน 14 แห่ง ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ม.ธรรมศาสตร์ ม.มหิดล ม.ศรีนรินทรวิโรฒ ม.ศิลปากร ม.เทคโนโลยีสุรนารี ม.ขอนแก่น ม.แม่ฟ้าหลวง ม.หอการค้าไทย สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ม.นเรศวร และม.รังสิต

👩‍🏫 จัดทำร่างหลักสูตรกลางเพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ อาทิ การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอข้อมูลด้วยภาพ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้บริหารภาครัฐ การพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับการบริการด้านดิจิทัลภาครัฐ และความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัลสำหรับผู้บริหารภาครัฐ การบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กรภาครัฐสู่ดิจิทัลเป็นต้น

👩‍💻 เพื่อเร่งเตรียมความพร้อมอบรมนำร่องให้แก่ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ เพื่อยกระดับทักษะดิจิทัลและปรับเปลี่ยนสู้รัฐบาลดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

📖 อ่านเพิ่มเติมคลิก https://bit.ly/3zaoye4

#TDGA #รัฐบาลดิจิทัล #มหาวิทยาลัย #เครือข่ายความร่วมมือ #สพร #DGA

13/09/2021

บริการรัฐใกล้ตัวที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวัน 🙋‍♂️🙋 มัดรวมมาให้แล้วที่ 📲 แอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” มาพร้อมกับ 10 บริการเด่น‼ จะช่วยตอบโจทย์คุณได้ทุกช่วงวัย 👪

✔️ การตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโร - บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร)
✔️ สิทธิประกันสังคม - สำนักงานประกันสังคม (สปส.)
✔️ สิทธิหลักประกันสุขภาพ - สำนักงานหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)
✔️ เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด – กรมกิจการเด็กและเยาวชน
✔️ ขอหนังสือรับรองผลฯ O-NET - สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)
✔️ หางานได้ตรงใจใน Smart Job – กรมการจัดหางาน
✔️ ข้อมูลส่วนบุคคล ตรวจสอบข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการเช็กเรื่องเอกสารหรือสิทธิต่าง ๆ - กรมการปกครอง
✔️ บริการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ – กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
✔️ ตรวจสอบกรมธรรม์ที่ล่วงพ้นอายุความ – กองทุนประกันชีวิต (กปช.)
✔️ LandsMaps เช็กที่ตั้งของจังหวัด เขต และอำเภอของที่ดิน – กรมที่ดิน

โหลดเลย 👉 ทางรัฐ ‘แอปฯ เดียว เพื่อประชาชนทุกช่วงวัย’
IOS 📍 https://apple.co/3CzuUqj
Android 📍 https://bit.ly/3lNngmo

#ทางรัฐ #รัฐบาลดิจิทัล #สพร #DGA #สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล #สํานักงานกพร

13/09/2021
“อนุชา” เปิดตัวแอปพลิเคชันทางรัฐให้ประชาชนเข้าถึงบริการรัฐได้ด้วยปลายนิ้ว
11/09/2021
“อนุชา” เปิดตัวแอปพลิเคชันทางรัฐให้ประชาชนเข้าถึงบริการรัฐได้ด้วยปลายนิ้ว

“อนุชา” เปิดตัวแอปพลิเคชันทางรัฐให้ประชาชนเข้าถึงบริการรัฐได้ด้วยปลายนิ้ว

รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ดัน DGA จับมือหน่วยงานพันธมิตร เปิดตัวแอปพลิเคชัน ‘ทางรัฐ’ แอปฯ เดียว เข้าถึงบริก...

Photos from DGA Thailand's post
11/09/2021

Photos from DGA Thailand's post

09/09/2021

จะดีกว่าไหม❓ หากเราสามารถติดต่อราชการได้ที่ 🤳 เเอปฯ ทางรัฐ แอปฯ เดียว

💁‍♂️ ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องใช้บริการบ่อย ๆ แล้วต้องเดินทางไปติดต่อด้วยตนเอง เราขอเสนอทางเลือกใหม่ให้กับคุณ 👉 “ทางรัฐ” แอปฯ ที่รวมธุรกรรมหน่วยงานรัฐให้คุณโหลดติดมือถือไว้ ช่วยย่นระยะเวลา และช่วยให้สะดวกสบายยิ่งขึ้น 🙋‍♂️🙋 พร้อม 5 เหตุผลที่คุณต้องโหลดแอปฯ ทางรัฐ บริการใหม่จากความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐเพื่อประชาชน 👪

✔ เข้าถึงบริการของรัฐที่หลากหลายผ่านช่องทางเดียว
✔ ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
✔ สามารถติดต่อรัฐได้ทุกที่ทุกเวลา ผ่านโทรศัพท์มือถือ
✔ ประหยัดเวลา สะดวก และรวดเร็ว
✔ เช็กสิทธิประโยชน์ และสวัสดิการที่พึงได้อย่างเท่าเทียม

✌️ เหตุผลดี ๆ แบบนี้ ไม่โหลดแอปฯ ทางรัฐ ไม่ได้แล้ว ‼

⬇ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” ได้ที่

iOS 📌 https://apple.co/3CzuUqj

Android 📌 https://bit.ly/3lNngmo

#ทางรัฐ #DGA #สพร #สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล #สํานักงานกพร

Photos from DGA Thailand's post
08/09/2021

Photos from DGA Thailand's post

08/09/2021

ยุคดิจิทัลเปลี่ยนไวกว่าใจคน! ชวนคนภาครัฐมา Up Skill ไว้ให้พร้อม รับมือ Digital Transformation!

ก้าวเข้าสู่ยุคแห่งเทคโนโลยีและดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ การพัฒนาก็เข้ามาท้าทายการเป็นอยู่ขององค์กรในรูปแบบเดิม เมื่อโลกทั้งใบถูกขับเคลื่อนด้วยคำว่า ‘ดิจิทัล’ และแล้วก็ถึงเวลาที่องค์กรต้องเปลี่ยน!

👉🏻 การเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัล (Digital Transformation) เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล รวมทั้งการศึกษาการแนวทางการเปลี่ยนแปลง ทั้งในเรื่องความคิด การพัฒนาคน การพัฒนาการทำงานร่วมกัน การสร้างวัฒนธรรมดิจิทัลและการบริหารจัดการเทคโนโลยี เพื่อการขับเคลื่อนไปสู่รัฐบาลดิจิทัล จัดทำโดย TDGA x Thaimooc

💁‍♀️ เหมาะสำหรับผู้ที่มีความสนใจในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล เพื่อยกระดับองค์กรสู่องค์กรดิจิทัล

9 หัวข้อในบทเรียนที่จะพาองค์กร ‘เปลี่ยน’

1.การขับเคลื่อนเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล
2.บริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสู่องค์กรดิจิทัล
3.การเปลี่ยนแปลงสู่องค์กรดิจิทัลอย่างยั่งยืน
4.การพัฒนาคนพันธุ์ใหม่ (Digital DNA)
5.การทำงานร่วมกันแบบข้ามหน่วยงาน
6.วัฒนธรรมดิจิทัล
7.การจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร
8.บริการเทคโนโลยีดิจิทัล
9.Service Level Agreement

ลงทะเบียนเรียนฟรี❗️ พร้อมมีประกาศนียบัตรรับรองด้วยนะ มายกระดับองค์กร เปลี่ยนผ่านสู่คำว่า ‘ดิจิทัล’

📌คลิกเรียนออนไลน์ที่ https://bit.ly/3kqIzYJ

ดาวน์โหลดคู่มือการเข้าใช้งาน https://bit.ly/3A9D7k8

#เรียนออนไลน์ฟรี #เทคโนโลยีดิจิทัล #DigitalTransformation #การเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัล #ประกาศนียบัตร #TDGA #Thaimooc

Photos from DGA Thailand's post
08/09/2021

Photos from DGA Thailand's post

08/09/2021

วันศุกร์ที่ 10 ก.ย. นี้ ห้ามพลาด‼ 🕑 เวลา 14.00-16.00 น. DGA 🔴 Live จัดงาน Virtual Seminar 🎉 เปิดตัว 'แอปพลิเคชันทางรัฐ' 🤳 ที่จะมาเป็นทางลัดให้คุณเข้าถึงบริการรัฐได้ทุกช่วงวัย สะดวกทุกที่ ทุกเวลา ในแอปฯ เดียว

โดยได้รับเกียรติจาก นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 🎙 เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 🎙 มาเล่าให้ฟังถึง แอปฯ ทางรัฐว่า เป็นแอปฯ ที่เกิดจากความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐที่รวบรวมบริการรัฐมาไว้ในแอปฯ เดียวเพื่อตอบไลฟ์สไตล์ในแบบ New Normal ช่วยให้ประชาชนทุกช่วงวัยสามารถตรวจสอบสิทธิ์ จ่ายบิล หรือติดตาม สถานะการขอใช้บริการจากภาครัฐได้ง่ายๆ

ซึ่งภายในงานมีการเสวนาออนไลน์ 👨‍💼 ภายใต้หัวข้อ “ทางรัฐ แอปฯเดียวเพื่อประชาชนทุกช่วงวัย” โดยมีผู้แทนจากหลายหน่วยงานรัฐ อาทิ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, กรมการปกครอง, สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน), บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด และสำนักงานประกันสังคม เป็นต้น

💁‍♂️ สามารถเลือกช่องทางรับชมได้ที่

Facebook 👉 DGA Thailand
YouTube 👉 https://www.youtube.com/dgathailand
Facebook 👉 กรุงเทพธุรกิจ
Facebook 👉 SpringNews
Facebook 👉 ฐานเศรษฐกิจ
และ Line official account 👉 Spring News

#ทางรัฐ #รัฐบาลดิจิทัล #สพร #DGA #สำนักงานกพร #สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

Photos from DGA Thailand's post
07/09/2021

Photos from DGA Thailand's post

07/09/2021
กิจกรรมรับฟังความเห็นของส่วนราชการที่มีต่อการวิเคราะห์สภาวการณ์

ขอเชิญรับฟัง กิจกรรมรับฟังความเห็นของส่วนราชการที่มีต่อการวิเคราะห์สภาวการณ์การบริหารงานภาครัฐแบบองค์รวมและการมองภาครัฐแห่งอนาคต หัวข้อ “สานพลังในการขับเคลื่อนรัฐบาลเปิด (Open Government) ในประเทศไทย” ภายใต้โครงการวิเคราะห์สภาวการณ์การบริหารงานภาครัฐแบบองค์รวมและการมองภาครัฐแห่งอนาคต

โดย ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เข้าร่วมเสวนา 🎙 พร้อมด้วย คุณจินตพันธุ์ ทังสุบุตร ผู้อำนวยการกองพัฒนากฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน วันนี้ เวลา 8.30-16.00 น.

06/09/2021
วันต่อต้านคอร์รัปชันประจำปี 2564 ชวนคุณมา ‘คบเด็กสร้างชาติ’

📌ชมสด & แชร์ไลฟ์ ‘คบเด็กสร้างชาติ’ วันต่อต้านคอร์รัปชันประจำปี 2564 ผ่านช่องทาง Facebook LIVE ทางหน้าเพจ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน ตั้งแต่ 14:00-16:00 น.

พบกับ ดร. สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 🎙 เข้าร่วมอภิปรายหัวข้อ “แผนการต่อยอดเครื่องมือจากไอเดียที่ผู้ร่วมการแข่งขัน ACTkathon” ในงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2564 คบเด็กสร้างชาติ ถึงแนวทางแผนการต่อยอดและพัฒนาให้สามารถนำเครื่องมือไปใช้งานได้จริง

👨‍💼 โดยสนทนาหาแนวทางการนำไอเดียจากคนรุ่นใหม่ไปต่อยอด ร่วมกับตัวแทนจากหลากหลายองค์กรของรัฐ ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล, สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ, สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) จัดโดย องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)

#วันต่อต้านคอร์รัปชัน2564 #ACTDay2021 #ACTkathon #สพร #DGA

04/09/2021

✅ คอนเฟิร์ม แอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” บริการจากหน่วยงานภาครัฐ มั่นใจ ปลอดภัย เชื่อถือได้ 100%

👉🏻 เมื่อทุกธุรกรรมรัฐสามารถทำได้บนแอปฯ เดียว ไว้ใจแอปฯ “ทางรัฐ” การันตี เชื่อถือได้ 100% แอปดีบอกต่อ 📲

💁🏻‍♀️ ตอบโจทย์ความปลอดภัย มั่นใจทุกบริการภาครัฐ ด้วยความร่วมมือจากหน่วยงานรัฐเพื่อคุณ

☑️ มั่นใจ - แอปฯ “ทางรัฐ” พัฒนาโดย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) เป็นหน่วยงานรัฐสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี รับรองมาตรฐานความปลอดภัยขั้นสูงให้คุณมั่นใจในการใช้งาน

☑️ ปลอดภัย – มีระบบความปลอดภัยปกป้องความเป็นส่วนตัวของข้อมูล โดยการยืนยันตัวตนก่อนการลงทะเบียนเข้าใช้งานแอปฯ ทั้ง Pin code การสแกนใบหน้า และบัตรประชาชน ป้องกันการสวมรอยจากผู้อื่น

☑️ เชื่อถือได้ – ความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ เชื่อถือได้ 100% แอปฯ บริการภาครัฐที่คุ้นเคยในรูปแบบใหม่ ทั้งข้อมูลประกันสังคม สิทธิการรักษาพยาบาล เครดิตบูโร และบริการภาครัฐมากกว่า 10 บริการในแอปฯ เดียว ให้คุณสามารถใช้แอปฯ ทางรัฐ ได้อย่างสบายใจ

❤️ มั่นใจ มีแอปฯ “ทางรัฐ” เป็นผู้ช่วยของคุณในการทำธุรกรรมรัฐได้อย่างปลอดภัย แอปฯ เดียว ครบทุกบริการภาครัฐ ได้ทุกรอยยิ้ม

ดาวน์โหลดแอปฯ ทางรัฐ ได้ที่นี่

iOS 📍 https://apple.co/3CzuUqj

Android 📍 https://bit.ly/3lNngmo

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมคลิก 👉 https://www.dga.or.th/our-services/one-stop-service/citizenportal/

#ทางรัฐ #รัฐบาลดิจิทัล #DGA #สำนักงานกพร #สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

Photos from DGA Thailand's post
04/09/2021

Photos from DGA Thailand's post

03/09/2021

6 กันยายนนี้ เวลา 🕑 14.00 15.30 น. ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 🎙 เข้าร่วมอภิปรายหัวข้อ “แผนการต่อยอดเครื่องมือจากไอเดียที่ผู้ร่วมการแข่งขัน ACTkathon” ในงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2564 คบเด็กสร้างชาติ ถึงแนวทางแผนการต่อยอดและพัฒนาให้สามารถนำเครื่องมือไปใช้งานได้จริง

👨‍💼 โดยสนทนาหาแนวทางการนำไอเดียจากคนรุ่นใหม่ไปต่อยอด ร่วมกับตัวแทนจากหลากหลายองค์กรของรัฐ ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล, สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ, สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) จัดโดย องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)

ติดตาม 🔴 LIVE ได้ที่ Facebook : องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน

#วันต่อต้านคอร์รัปชัน2564 #ACTDay2021 #ACTkathon #สพร #DGA

01/09/2021

เพื่อยกระดับการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA ขอประกาศมาตรการการทำงานจากบ้านหรือที่พัก (Work from Home) ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 กันยายน 2564 โดยท่านยังสามารถติดต่อ สอบถาม หรือขอรับข้อมูลบริการต่างๆ ของ DGA ได้ดังนี้

งานรับส่งหนังสือ และงานสารบรรณ และอื่นๆ ติดต่อเบอร์ ☎️ 02 612 6000
📧 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์สารบรรณกลาง: [email protected]

งานบริการต่างๆ ของสพร. ติดต่อเบอร์ ☎️ 02 612 6060
📧 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ DGA Contact Center: [email protected]

ทั้งนี้บริการต่างๆ ของ DGA 👨‍💻 ยังคงให้บริการตลอดเวลา เรามุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกบริการของเราจะสามารถสนับสนุนภารกิจต่างๆ ของหน่วยงานรัฐให้สามารถดำเนินการได้อย่างสำเร็จลุล่วง

Website 👉 www.dga.or.th

Facebook 👉 https://facebook.com/DGAThailand/

Twitter 👉 https://twitter.com/dgathailand

#workfromhome #ร่วมต้านโควิด19 #สพร #DGA

31/08/2021

ประกันสังคม 💁‍♀️ สิทธิพื้นฐานที่คนทำงานต้องรู้‼ หนึ่งในบริการรัฐ โดย สำนักงานประกันสังคม บนแอปพลิเคชัน 📱 “ทางรัฐ” 📣

💸 จ่ายประกันสังคมทุกเดือน‼ อยากรู้ได้สิทธิสวัสดิการรัฐอะไรบ้าง❓ ตรวจสอบสิทธิประกันสังคมของตนเองได้ง่ายๆ เลยผ่าน 📱 แอปฯ “ทางรัฐ” เพียงโหลดติดมือถือไว้ก็สามารถเช็กดูได้ทุกที่ทุกเวลา

✅ สิทธิประกันสังคม และสิทธิการรักษาในโรงพยาบาล

✅ เช็กสถานะการเป็นผู้ประกัน ม.33 ม.39 หรือ ม.40

✅ เช็กยอดเงินสมทบกรณีชราภาพ

แอปฯ ‘ทางรัฐ’ แอปฯ เดียว ได้ทุกรอยยิ้ม ◕‿◕

iOS 📍 https://apple.co/3CzuUqj

Android 📍 https://bit.ly/3lNngmo

#ทางรัฐ #สำนักงานประกันสังคม #สํานักงานกพร #DGA #สพร #สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมคลิก 👉 https://www.dga.or.th/our-services/one-stop-service/citizenportal/

30/08/2021

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2564 ✨ โดย สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงาน ป.ป.ช. ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA ได้ก้าวขึ้นสู่องค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส "ลำดับที่ 𝟭" ของสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมีคะแนน 𝟵𝟳.𝟱𝟯 คะแนน อยู่ในระดับผลการประเมิน AA และเป็นองค์การมหาชน ลำดับที่ 𝟮 จาก 55 องค์การมหาชน ขึ้นจากปีที่แล้ว 32 อันดับ

🎯 ความสำเร็จในครั้งนี้เกิดจาก 🤝 ความร่วมมือของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่ให้ความร่วมมือและให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี ทำให้ สพร. สามารถก้าวสู่องค์กรดิจิทัลที่มีคุณธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้

👉 หมายเหตุ ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่กำหนดให้ผลการประมิน ITA เป็นตัวชี้วัตในแนวทางการป้องกันการทุจริตของประเทศไทย และกำหนดค่าเป้าหมายในระยะแรก (พ.ศ. 2561 -2565) คือ ภายในปี พ.ศ. 2565 หน่วยงานภาครัฐจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จะต้องมีผลการประเมิน ITA 85 คะแนนขึ้นไป ซึ่งภาพรวมเฉลี่ยระดับประเทศอยู่ที่ 81.25 คะแนน

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ 📍 https://www.dga.or.th/document-sharing/article/36311/

#ITA #คุณธรรมและความโปร่งใส #สำนักงานปปช #สพร #DGA

Photos from DGA Thailand's post
30/08/2021

Photos from DGA Thailand's post

Photos from DGA Thailand's post
29/08/2021

Photos from DGA Thailand's post

Photos from DGA Thailand's post
28/08/2021

Photos from DGA Thailand's post

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดย ดร.อาศิส อัญญะโพธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาดิจิทัลโซลูชันส์ 🎙 เข้าร่วม ‘การอบ...
27/08/2021

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดย ดร.อาศิส อัญญะโพธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาดิจิทัลโซลูชันส์ 🎙 เข้าร่วม ‘การอบรมการใช้งานระบบศูนย์กลางการบริการประชาชนในการติดต่อราชการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร (Citizen Portal)’ เมื่อวันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 กับสำนักงาน ก.พ.ร. นำโดย นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยแบ่งการอบรมออกเป็น 2 ช่วงตามกลุ่มเป้าหมายจาก 21 หน่วยงาน จำนวนประมาณ 150 คน

ทั้งนี้ หน่วยงานได้มีการสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการที่หากหน่วยงานต้องการพัฒนางานบริการที่เป็นงานบริการเฉพาะกิจที่ให้บริการเฉพาะช่วงเวลาสั้น ๆ และเร่งด่วน ซึ่งไม่ได้เป็นการให้บริการประชาชนตามปกติ อาทิ การให้ความช่วยเหลือประชาชนจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในปัจจุบัน สามารถขอเชื่อมโยงงานบริการสำหรับให้บริการใน 📱 แอปพลิเคชัน "ทางรัฐ" ได้หรือไม่❓

👨‍💼 ซึ่ง สพร. แจ้งให้ผู้เข้าอบรมทราบว่าสามารถดำเนินการได้ และยินดีที่จะร่วมมือกับหน่วยงานในการพัฒนาเชิงเทคนิคเพื่อให้บริการ และจะทำได้รวดเร็วกว่าที่หน่วยงานจะดำเนินการพัฒนาเพื่อให้บริการผ่านแอปพลิเคชันด้วยตนเอง รวมถึงหน่วยงานสามารถมั่นใจได้ว่า มีการตรวจสอบยืนยันตัวตนที่มีมาตรฐาน และปลอดภัย

💁‍♂️ การอบรมครั้งนี้นอกจากจะเป็นการถ่ายทอดผลการศึกษา แนวทางการใช้งาน แนวทางการออกแบบ และ แนวทางการพัฒนางานบริการแล้ว ยังเป็นการเชิญชวนและเตรียมความพร้อมให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ที่มาเข้าร่วมอบรมในการพัฒนาเชิงเทคนิคที่สำคัญสำหรับการพัฒนางานบริการประชาชนให้สามารถเชื่อมต่อกับระบบ Citizen Portal ต่อไป

#CitizenPortal #แอปทางรัฐ #สำนักงานกพร #สพร #DGA

ที่อยู่

Bangkok

ข้อมูลทั่วไป

รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์คือการที่ภาครัฐนำ ICT (Information & Communication Technology) หรือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์ใช้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพตลอดจนอำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ประชาชนด้วยรูปแบบต่างๆ เช่น การให้บริการผ่านอินเทอร์เน็ต การให้บริการผ่านโทรศัพท์ การให้บริการนอกสถานที่ เป็นต้น

เบอร์โทรศัพท์

+6626126060

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Thailand e-Governmentผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Thailand e-Government:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ครับ 🚘
ฝากขายสินค้าชาวบ้านด้วยค่ะ😀😀
ฝากขายของชาวบ้านด้วยค่ะ😍
ไม่มีมาตรการช่วยเหลือข้าราขการบ้างหรือคะ เพราะข้าราชการที่ต้องหารายได้เสริม จากการที่เงินเดือนไม่พอใช้ ก็มีผลกระทบมากเช่นกันคะ โปรดพิจารณาด้วย
สวัสดีคะ ถ้าให้ยืมเงินมีใบโอนเงิน แต่ไม่ได้ทำสัญญาไว้แล้วเขาไม่ใช้หนี้เรา มีอายุความกี่ปีคะ 😃
รับชม Live พิธีเปิดโครงการอบรม “การประยุกต์ใช้งานกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภายในหน่วยงานภาครัฐ (Data Governance Framework : DGF)” สำหรับหน่วยงานภาครัฐ รุ่นที่ 2 โดย นายวิบูลย์ ภัทรพิบูล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล . และ การบรรยาย "กรอบการกำกับดูแลข้อมูลเบื้องต้นและประโยชน์ที่จะได้รับ (Data Governance Framework Introduction)" โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภุชงค์ อุทโยภาศ ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และรองอธิบดีฝ่ายสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอสอบถามเรื่องเบี้ยผู้สูงอายุ มีข่าวว่าในปี 2562 นี้ผู้ที่เคยได้รับเบี้ยผู้สูงอายุแล้วก่อนหน้า ให้เข้าแสดงตัวใหม่ เพื่อเป็นการตรวจสอบนั้นเป็นความจริงหรือไม่ครับ
ขอสอบถามเรื่องเบี้ยผู้สูงอายุ มีข่าวว่าในปี 2562 นี้ผู้ที่เคยได้รับเบี้ยผู้สูงอายุแล้วก่อนหน้า ให้เข้าแสดงตัวใหม่ เพื่อเป็นการตรวจสอบนั้นเป็นความจริงหรือไม่ครับ
ฝากไปออกกฏหมาย ไอ่พวกขี่มอไซ ไอ่พวกขับรถยนต์ แล้วสูบบุหรี่ด้วย บนถนนก็ที่สาธารณะ ให้มันมีความผิดบ้าง โคตรรำคาญ
ขออนุญาต ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะ 🎉🎉🎉 ข่าวดีสำหรับชาวเชียงใหม่และใกล้เคียง รีบสมัครด่วน!!! ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยาย เรื่อง หลักการผลิตผักไฮโดรโพนิกส์ที่ดีและปลอดภัย สำหรับผู้สนใจทั่วไป ฟรี!!!!! จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินงานโดย ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ Alpine golf resort จังหวัดเชียงใหม่ ลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/2Junsnl รับจำนวนจำกัด 50 ท่านเท่านั้น หมดเขตลงทะเบียนวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ คุณปรียชาติ จันทโชติ ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทรศัพท์ 02-942-8629-35 ต่อ 1307, 094-705-8054 โทรสาร 02-942-7991 Email: [email protected]
อยากทราบว่า นายปิติพงษ์ เพ็จภาค/ยังเป็นบุคคลในประเทศรึเปล่าค่ะ....