Thailand e-Government

Thailand e-Government Thailand e-Government บริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐเพื่อคนไทย www.egov.go.th

เปิดเหมือนปกติ

✌️ ใช้ เช็ก ชัวร์ ทั่วไทย 🙆‍♂️🙆‍♀️ เพียงพกบัตรประชาชนมาใช้บริการที่ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Government Smart Kiosk) 👉...
24/10/2020

✌️ ใช้ เช็ก ชัวร์ ทั่วไทย 🙆‍♂️🙆‍♀️ เพียงพกบัตรประชาชนมาใช้บริการที่ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Government Smart Kiosk)

👉 รู้เร็ว ไม่ต้องรอ เลือกเช็กข้อมูล

✅ สิทธิการรักษาพยาบาล

✅ สิทธิประกันสังคม

✅ ตรวจสอบเงินสะสมชราภาพ

✅ เช็กข้อมูลใบสั่ง

✅ เช็กจำนวนเงินกู้ยืมกยศ. พร้อมปริ้นสลิปไปจ่ายที่ธนาคารกรุงไทย และบริการอื่นๆ อีกมาก

✔️พร้อมให้บริการแล้ววันนี้ 77 จุดทั่วประเทศ >> https://www.dga.or.th/th/content/920/12627/

#สะดวกแบบนี้ #รู้จริงเรื่องสิทธิประโยชน์ส่วนบุคคล #บริการอเนกประสงค์ภาครัฐใกล้บ้าน

📍 อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.dga.or.th/th/profile/2123/

✌️ ใช้ เช็ก ชัวร์ ทั่วไทย 🙆‍♂️🙆‍♀️เพียงพกบัตรประชาชนมาใช้บริการที่ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Government Smart Kiosk)

👉รู้เร็ว ไม่ต้องรอ เลือกเช็กข้อมูล

✅ สิทธิการรักษาพยาบาล

✅ สิทธิประกันสังคม

✅ ตรวจสอบเงินสะสมชราภาพ

✅ เช็กข้อมูลใบสั่ง

✅ เช็กจำนวนเงินกู้ยืมกยศ. พร้อมปริ้นสลิปไปจ่ายที่ธนาคารกรุงไทย และบริการอื่นๆ อีกมาก

✔️พร้อมให้บริการแล้ววันนี้ 77 จุดทั่วประเทศ>> https://www.dga.or.th/th/content/920/12627/

#สะดวกแบบนี้ #รู้จริงเรื่องสิทธิประโยชน์ส่วนบุคคล #บริการอเนกประสงค์ภาครัฐใกล้บ้าน

📍 อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.dga.or.th/th/profile/2123/

DGA Thailand
23/10/2020

DGA Thailand

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA โดย นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการ DGA นำคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ ลานพระราชวังดุสิต เนื่องในวันปิยมหาราช 🙏 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

#วันปิยมหาราช #สพร #DGA

๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช🙏น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและเจ้าห...
23/10/2020

๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช

🙏น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

DGA Thailand
22/10/2020

DGA Thailand

วิบวับกว่าที่เคย ✨ เว็บไซต์ data.go.th 💡 ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ Opendata โฉมใหม่ ‼ จะค้นหา หรือ เชื่อมข้อมูลผ่าน API ก็ได้ง่ายๆ 👌 เว็บไซต์ที่คนไทยใช้กัน

🖱 คลิกเลยมีให้เลือกใช้กว่า 2,580 ชุดข้อมูล >> https://data.go.th/

#Opendata #สพร #DGA

DGA Thailand
21/10/2020

DGA Thailand

✌️ ใช้ เช็ก ชัวร์ ทั่วไทย 🙆‍♂️🙆‍♀️เพียงพกบัตรประชาชนมาใช้บริการที่ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Government Smart Kiosk)

👉 รู้เร็ว ไม่ต้องรอ เลือกเช็กข้อมูล

▫️ สิทธิการรักษาพยาบาล

▫️ สิทธิประกันสังคม

▫️ ตรวจสอบเงินสะสมชราภาพ

▫️ เช็กข้อมูลใบสั่ง และบริการอื่นๆ อีกมาก

✔️พร้อมให้บริการแล้ววันนี้ 77 จุดทั่วประเทศ

#สะดวกแบบนี้ #รู้จริงเรื่องสิทธิประโยชน์ส่วนบุคคล #บริการอเนกประสงค์ภาครัฐใกล้บ้าน

เช็กจุดติดตั้งตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ
ได้ที่ >> https://www.dga.or.th/th/content/920/12627/

DGA Thailand
21/10/2020

DGA Thailand

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA โดย ดร. สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 👨‍💼 ให้การต้อนรับพร้อมกล่าวถึงบทบาท ภารกิจของ สพร. กับการพัฒนาหน่วยงานภาครัฐและการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลให้แก่คณะผู้บริหารจากสมาคมไทยไอโอที (Thai IoT Association) และผู้ประกอบการด้าน IOT ในการเยี่ยมชมศึกษาดูงาน และร่วมหารือด้านการพัฒนาระบบ IOT สำหรับงานบริการภาครัฐ

โดยมี นายณัฐวัชร์ วรนพกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และดร. มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม ผู้อำนวยการฝ่ายเดตาโซลูชันภาครัฐ และผู้บริหารข้อมูลระดับสูง (Chief Data Officer: CDO) ร่วมให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

#สพร #DGA

DGA Thailand
21/10/2020

DGA Thailand

ดร. สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ให้การต้อนรับ 👨‍💻 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) โดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะกรรมการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เข้าพบเพื่อหารือเรื่อง ความร่วมมือในการทำวิจัย การจัดอบรม และการจัดทำมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ วสท.

โดยมี ดร. อุรัชฎา เกตุพรหม ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนามาตรฐานดิจิทัล และ ดร. มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม ผู้อำนวยการฝ่ายเดตาโซลูชันภาครัฐ และผู้บริหารข้อมูลระดับสูง (Chief Data Officer: CDO) ร่วมให้การต้อนรับ ณ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563

#สพร #DGA

DGA Thailand
20/10/2020

DGA Thailand

สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล หรือ TDGA นำโดย นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล นำคณะผู้บริหารระดับสูงในหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ 7 (e-GCEO#7) เข้าศึกษาดูงานและแนวทางปฎิบัติจริง ที่ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด นำเทคโนโลยี Cloud, AI และ 5G มาร่วมเสริมสร้าง Smart city ในประเทศจีน ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับฟังการบรรยาย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ สามารถนำประสบการณ์ดังกล่าวกลับไปพัฒนาและปรับใช้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

#TDGA #สพร #DGA

สามารถติดตามข้อมูลหลักสูตรพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลบุคลากรภาครัฐเพิ่มเติมได้ที่>> https://tdga.dga.or.th/index.php/th/

DGA Thailand
19/10/2020

DGA Thailand

ดร. สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 👨‍🏫 ได้รับเชิญบรรยายในหัวข้อเรื่อง "ความปลอดภัยทางไซเบอร์" ให้แก่บุคลากรในสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จำนวน 200 คน โดยมี นายแพทย์สุขสันต์ กิตติศุภกร ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ เป็นประธานในพิธีพร้อมกล่าวต้อนรับ ในโครงการกิจกรรมการให้ความรู้ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ ณ โรงพยาบาลกลาง กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563

#ความปลอดภัยทางไซเบอร์ #สพร #DGA

กพร OPDC
19/10/2020

กพร OPDC

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร. พร้อมด้วยนางสาวอภิณห์พร อังคกมลเศรษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ได้เข้าหารือร่วมกับกรมการขนส่งทางบก นำโดยนางจันทิรา บุรุษพัฒน์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เพื่อหารือความก้าวหน้าในการให้บริการระบบศูนย์กลางบริการประชาชนในการติดต่อราชการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร (Citizen Portal) ในรูปแบบแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือในชื่อ “ทางรัฐ” และหารือเพื่อกำหนดแนวทางและแผนการดำเนินการในการพัฒนางานบริการร่วมกันในระยะต่อไป ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 1 ชั้น 3 กรมการขนส่งทางบก โดยผลการประชุม สรุปได้ดังนี้

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก (นางจันทิรา บุรุษพัฒน์) ยินดีและมีความพร้อมให้รวมงานบริการของกรมการขนส่งทางบกไว้ในแอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” และเห็นด้วยว่าการมีแอปพลิเคชันกลางของภาครัฐเป็นช่องทางเพื่อรวมงานบริการต่าง ๆ ของภาครัฐให้ประชาชนเข้าถึงโดยง่ายเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนเป็นอย่างดี โดยในปีงบประมาณ 2564 นี้ กรมการขนส่งทางบกยินดีที่จะร่วมพัฒนาให้มีบริการอื่น ๆ ของกรมฯ ขึ้นระบบต่อไป หลังจากที่ได้มีการเชื่อมต่อ “ระบบการอบรมการขับขี่ออนไลน์ของผู้ต่ออายุใบขับขี่” สำเร็จเป็นบริการแรกแล้ว

กรมการขนส่งทางบก เห็นว่าบริการอื่นที่ ๆ ที่ได้มีการศึกษาการเชื่อมต่อบริการเข้ากับระบบ Citizen Portal ผ่านแอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” มาแล้ว แต่ยังไม่สามารถเชื่อมต่อระบบได้อย่างสำเร็จสมบูรณ์ ได้แก่ การแจ้งเตือนใบอนุญาตขับขี่หมดอายุ การแจ้งเตือนชำระภาษีรถประจำปี การรับชำระภาษีรถประจำปี และระบบจองคิวต่อใบขับขี่รถยนต์แบบออนไลน์ ซึ่งจะช่วยตอบโจทย์ของกรมในการให้บริการประชาชนอีกช่องทางหนึ่งได้ หากระบบการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิชันสามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างสมบูรณ์ กรมจะสามารถลดค่าใช้จ่ายในการออกหนังสือและติดค่าแสตมป์ เพื่อแจ้งไปยังประชาชนได้ โดยในปัจจุบันกรมการขนส่งมีการใช้ระบบแจ้งเตือนผ่าน QR License แล้ว 3.3% หรือคิดเป็นจำนวนประชาชนถึง 1.8 ล้านคนต่อปี หากมีระบบการแจ้งเตือนผ่านระบบ Citizen Portal ผ่านแอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” เพิ่มขึ้นอีกช่องทางหนึ่ง ก็จะทำให้กรมฯ ลดค่าใช้จ่ายได้มากขึ้น อย่างไรก็ดี การพัฒนาให้บริการที่จะปรากฏบนแอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” รวมถึง การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” เพื่อใช้งานเป็นเรื่องที่ต้องผลักดันร่วมกันระหว่าง สำนักงาน ก.พ.ร. สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) และกรมการขนส่งทางบก ต่อไป

📍การดำเนินการในระยะต่อไป สำนักงาน ก.พ.ร. และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) จะได้เปิดตัวแอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” และร่วมหารือกับเจ้าหน้าที่ของกรมการขนส่งทางบกในการพัฒนาระบบการให้บริการอื่น ๆ เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงกับแอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” สำหรับให้บริการประชาชนได้กว้างขวางมากขึ้นต่อไป

Digital ID คืออะไร ❓ และมีประโยชน์กับประชาชนและภาคธุรกิจอย่างไรบ้าง 👍 มาคลิกดูกัน#digitalID #สพร #DGA
19/10/2020

Digital ID คืออะไร ❓ และมีประโยชน์กับประชาชนและภาคธุรกิจอย่างไรบ้าง 👍 มาคลิกดูกัน

#digitalID #สพร #DGA

Digital ID คืออะไร ❓ และมีประโยชน์กับประชาชนและภาคธุรกิจอย่างไรบ้าง 👍 มาคลิกดูกัน

#digitalID #สพร #DGA

💡 แล้วรู้ไหมว่าภาครัฐเดินหน้าความร่วมมือ “โครงการพัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลภาครัฐ” แล้วนะ อ่านรายละเอียดคลิก 👉👉 https://www.dga.or.th/th/content/913/14398/

DGA Thailand
18/10/2020

DGA Thailand

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานผ้าพระกฐินโปรดให้นำมาถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดราชสิงขร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร ในการนี้ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA โดย นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ประธานกรรมการ สพร. เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการ สพร. นายวิบูลย์ ภัทรพิบูล รองผู้อำนวยการ นายณัฐวัชร์ วรนพกุล รองผู้อำนวยการ และนางณพิชญา เทพรอด ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ สพร. 🙏 ได้ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563

#สพร #DGA

DGA Thailand
16/10/2020

DGA Thailand

Digital ID คืออะไร ❓ และมีประโยชน์กับประชาชนและภาคธุรกิจอย่างไรบ้าง 👍 มาคลิกดูกัน

#digitalID #สพร #DGA

💡 แล้วรู้ไหมว่าภาครัฐเดินหน้าความร่วมมือ “โครงการพัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลภาครัฐ” แล้วนะ อ่านรายละเอียดคลิก 👉👉 https://www.dga.or.th/th/content/913/14398/

Thailand e-Government's cover photo
14/10/2020

Thailand e-Government's cover photo

DGA Thailand
14/10/2020

DGA Thailand

ดร. สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ได้ลงนามความร่วมมือ 🤝 กับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในโครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรุงเทพฯ

✍️ ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้ นับเป็นโครงการที่สำคัญยิ่งในการผสานองค์ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐให้เป็นพลังสำคัญในการปรับเปลี่ยนสู่รัฐบาลดิจิทัลได้อย่างแท้จริง

👍 โดยทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยพร้อมให้การสนับสนุนการจัดฝึกอบรม สัมมนา และกิจกรรมวิชาการเพื่อการยกระดับศักยภาพของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐที่เกี่ยวกับทักษะดิจิทัล นวัตกรรม และการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ตลอดจนด้านอื่น ๆ ร่วมกับ สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA) อย่างต่อเนื่อง

#ทักษะดิจิทัลบุคลากรภาครัฐ #TDGA #UTCC #สพร #DGA

อ่านเพิ่มเติมคลิก>> https://www.dga.or.th/th/content/913/14506/

๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร🙏 น้อมรำลึกในพระ...
13/10/2020

๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

🙏 น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

THE STANDARD
12/10/2020

THE STANDARD

UPDATE: นายกฯ หนุน ‘ดีอีเอส’ และพุทธิพงษ์ ดันแอปฯ ‘ThailandPlus’ รองรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศ
.
วันนี้ (12 ตุลาคม) พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการสาธิตการใช้ ThailandPlus หรือแอปพลิเคชันสำหรับนักท่องเที่ยว โดยมี พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ให้การต้อนรับ ณ ทำเนียบรัฐบาล
.
แอปพลิเคชัน ThailandPlus เป็นส่วนหนึ่งที่กระทรวงดิจิทัลฯ โดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์กรมหาชน) สพร. หรือ DGA พร้อมหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้งาน ‘ระบุความเสี่ยง’ ติดตามและแจ้งเตือน นักท่องเที่ยวและหน่วยงานภาครัฐ เพื่อช่วยควบคุมการระบาดข้องโรคตั้งแต่ประเทศต้นทาง เพื่อหนุนการท่องเที่ยวช่วยผลักดันเศรษฐกิจภายในประเทศ ตลอดจนเตรียมความพร้อมเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวปลอดโควิด-19
.
โดยถือเป็นความร่วมมือของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบ เช่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, กรมประชาสัมพันธ์, กระทรวงต่างประเทศ, กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งทุกฝ่ายจะช่วยประชาสัมพันธ์ผู้เดินทางและบริษัทตัวแทนนำเที่ยว ทราบถึงมาตรการป้องกันและขั้นตอนการปฏิบัติตนก่อนเดินทางมายังประเทศไทย
.
พล.อ. ประยุทธ์ กล่าวว่า “รัฐบาลมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนทั้งในเรื่องความกังวลการแพร่ระบาดของโควิด-19 และปัญหาปากท้องของประชาชน เพื่อเพิ่มความมั่นใจหลังคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการแนวทางการเปิดรับนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ Special Tourist VISA (STV) จึงมีมาตรการสำหรับการป้องกันโควิด-19 นักท่องเที่ยวด้วยการให้นักท่องเที่ยวโหลดแอปพลิเคชัน ThailandPlus ก่อนเข้าประเทศ
.
“และเมื่อมาถึงประเทศไทยก็ให้เข้าสู่กระบวนการกักตัว 14 วัน ตามขั้นตอนต่างๆ ที่รัฐบาลได้วางแนวทางไว้ ทั้งนี้ ก็เพื่อให้ทั้งเรื่องเศรษฐกิจและสุขภาพของประชาชนดีขึ้นไปพร้อมๆ กันได้”
.
ด้านพุทธิพงษ์กล่าวเพิ่มเติมว่า “ประเทศไทยถือว่าประสบความสำเร็จในการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 ไม่ให้ขยายวงกว้าง ซึ่งเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของคนในชาติ จนเป็นที่ชื่นชมของนานาประเทศ
.
“แต่เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยเริ่มอนุญาตให้นักท่องเที่ยว นักธุรกิจ ตลอดจนกลุ่มบุคคลตามประกาศจาก ศบค. เดินทางเข้า-ออกประเทศไทยได้แล้ว เราจึงจำเป็นต้องมีเครื่องมือในการติดตาม เฝ้าระวัง ชาวต่างชาติ เพื่อใช้ตรวจสอบและประเมินระดับความเสี่ยงในการติดโควิด-19 จากสถานที่ต่างๆ โดยเน้นถึงเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสำคัญจึงร่วมมือกันผลักดันแอปพลิเคชัน ThailandPlus ให้เกิดขึ้น”
.
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจะทำหน้าที่ตรวจสอบการติดตั้งและเปิดใช้งานแอปฯ ในมือถือของผู้เดินทาง ขณะที่กรมควบคุมโรคบริหารจัดการศูนย์ติดตามและประสานงานการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของแอปฯ ที่เกี่ยวกับการเฝ้าระวังโควิด-19
.
ส่วนประเด็นการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ออกนโยบายความเป็นส่วนตัวให้สอดคล้องถูกต้องเป็นไปตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในต่างประเทศ ซึ่งตำรวจท่องเที่ยวกระทรวง การท่องเที่ยวและกีฬาจะคอยให้ข้อมูลผู้เดินทางเรื่องวิธีการใช้งานและการแก้ปัญหาเบื้องต้นของระบบ ThailandPlus ผ่าน Call Center 1155
.
อ่านต่อได้ที่ https://thestandard.co
#TheStandardNews

DGA Thailand
12/10/2020

DGA Thailand

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับ สำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) พร้อมหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ดึงเทคโนโลยีหนุนการท่องเที่ยวช่วยผลักดันเศรษฐกิจภายในประเทศไทยให้เดินหน้าต่อไปได้ในช่วงวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 และเพื่อเตรียมความพร้อมเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวปลอด COVID-19 สร้างความมั่นใจให้ประชาชน ด้วยการร่วมกันพัฒนา 📲 แอปพลิเคชัน ‘ThailandPlus’ ที่สามารถระบุความเสี่ยง ติดตาม แจ้งเตือน นักท่องเที่ยว และหน่วยงานภาครัฐ เพื่อช่วยควบคุมการแพร่ระบาดของโรคในขณะที่พักอยู่ในประเทศไทย

👨‍💼 โดย นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และดร. สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล นำเสนอพร้อมสาธิตการใช้แอปพลิเคชัน ThailandPlus ให้แก่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563

ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนในการพัฒนาแอปพลิเคชัน ThailandPlus ที่ช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยวในการจะเดินทางไปยังที่ต่าง ๆ ขณะเดียวกันคนในประเทศก็จะยิ่งมั่นใจมากยิ่งขึ้นด้วย ทั้งนี้ก็เพื่อให้ทั้งเรื่องเศรษฐกิจและสุขภาพของประชาชนดีขึ้นไปพร้อมๆ กันได้

#appThailandPlus #MDES #สพร #DGA

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมคลิก>> https://www.dga.or.th/th/content/913/14504/

ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี - PMOC
12/10/2020

ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี - PMOC

📱รัฐบาลเปิดตัวแอปพลิเคชัน THAlLAND Plus
📲ติดตามนักท่องเที่ยว ประเภทพิเศษ ( STV)

นายกรัฐมนตรีชมสาธิตการใช้แอปพลิเคชัน ‘Thailand Plus : มีมากกว่าที่คุณคิด” สำหรับติดตามชาวต่างประเทศที่เดินทางเข้าประเทศไทย เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ Special Tourist Visa (STV)

สำหรับบันทึกการเดินทางประจำตัว โดยสามารถระบุความเสี่ยงในสถานที่ต่างๆ พร้อมแจ้งเตือนหน่วยงานภาครัฐ โดยจะไม่มีการกระทบต่อสิทธิเสรีภาพและข้อมูลส่วนบุคคล

ช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยว ในการจะเดินทางไปยังที่ต่าง ๆ
และคนในประเทศ ก็จะยิ่งมั่นใจมากยิ่งขึ้น เพราะมีระบบติดตาม
คัดกรอง และกักตัว 14 วัน ถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับการป้องกันโรค

#ThailandPlus
#STV
#นักท่องเที่ยวประเภทพิเศษ
#PMOC
#ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี

DGA Thailand
12/10/2020

DGA Thailand

DGA โดยนายณัฐวัชร์ วรนพกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลจับมือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ✍️ MOU ร่วมกับ 11 หน่วยงาน ผนึกกำลังเดินหน้า “โครงการ สมาร์ทชลบุรี ท้องถิ่นดิจิทัล” ยกระดับการบริหารจัดการท้องถิ่นสู่ระบบดิจิทัล เพื่อเปลี่ยนโฉมกระบวนการทำงานบริการประชาชน และภาคธุรกิจในท้องถิ่นให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส สู่การเป็น “ท้องถิ่น ดิจิทัลต้นแบบ”

👍 โดยได้รับเกียรติจาก นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี กล่าวให้การต้อนรับพร้อมร่วมลงนาม เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จังหวัดชลบุรี

#ท้องถิ่นดิจิทัลต้นแบบ #DGTi #สพร #DGA

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมที่ >> https://www.dga.or.th/th/content/913/14502/

DGA Thailand
09/10/2020

DGA Thailand

อยากรู้ไม๊ 👨‍💻 ข้อมูลที่ดีตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ 👌 มีอะไรบ้าง

✅ Data Security

▪ การรักษาความลับของข้อมูล

▪ การรักษาความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล

▪ ความพร้อมใช้งานของข้อมูล

✅ Data Privacy (ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562)

▪ การขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

▪ การไม่เปิดเผยข้อมูลโดยไม่มีเหตุอันสมควร

✅ Data Quality

▪ การทำให้ข้อมูลมีความถูกต้อง

▪ ครบถ้วน

▪ เป็นปัจจุบัน

▪ มีมาตรฐานเดียวกัน

▪ ตรงตามความต้องการของผู้ใช้

💁 สำหรับผู้สนใจสามารถรับชม Case Study 🔴 LIVE TALK การเสวนาใน หัวข้อ Data Governance กับการนำไปใช้ในหน่วยงานภาครัฐ คลิกเลย

👉 Facebook : https://bit.ly/3kTIA65

👉 Youtube : https://bit.ly/2S4aZKh

ดาวน์โหลดเอกสารคลิก 💁 https://tdga.dga.or.th/index.php/th/?option=com_eventbooking&view=event&id=138&catid=2&Itemid=172

#DGF #Datagovernance #TDGA #สพร #DGA

🙏 ทรงพระเจริญ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม...
08/10/2020

🙏 ทรงพระเจริญ

๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ วันคล้ายวันประสูติ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
เกล้ากระหม่อม คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

07/10/2020
DGA Thailand

DGA Thailand

𝗗𝗚𝗔 นำโดย ดร. สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 🤝 จับมือ 𝟵 พันธมิตร ในโครงการพัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลภาครัฐ โดยดำเนินการภายใต้ภารกิจ 𝗗𝗚𝗔 ที่มีหน้าที่ในการพัฒนาระบบ 𝗗𝗶𝗴𝗶𝘁𝗮𝗹 𝗜𝗗 ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มกลาง สำหรับการพิสูจน์และยืนยันตัวตนในการเข้าใช้บริการออนไลน์ของภาครัฐ เพื่อให้ประชาชนใช้บริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

#DigitalID #สพร #DGA

อ่านเพิ่มเติมที่ >> https://www.dga.or.th/th/content/913/14398/

DGA Thailand
07/10/2020

DGA Thailand

วันนี้ เวลา 13.30 น. อย่าลืมติดตามรับชม 🔴 LIVE เสวนา สร้างระบบข้อมูลอย่างไร ประมวลผลให้ได้รัฐที่สมาร์ท? โดย

🎤 ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล (DGA)

🎤 ดร.ณภัทร จาตุศรีพิทักษ์ CEO บริษัท สยามเมทริกซ์ คอนซัลติ้ง

🎤 อ.ฐิติรัตน์ ทิพย์สัมฤทธิ์กุล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดำเนินรายการโดย
ดร.เสาวรัจ รัตนคำฟู สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

📍 สามารถเลือกติดตามได้ที่

YOUTUBE : https://youtu.be/-h5iK5e8l1A

FACEBOOK : https://web.facebook.com/tdri.thailand/posts/3911569078870961?_rdc=1&_rdr

หรือติดตามที่เพจ Thailand Development Research Institute (TDRI)

ที่อยู่

Bangkok

ข้อมูลทั่วไป

รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์คือการที่ภาครัฐนำ ICT (Information & Communication Technology) หรือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์ใช้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพตลอดจนอำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ประชาชนด้วยรูปแบบต่างๆ เช่น การให้บริการผ่านอินเทอร์เน็ต การให้บริการผ่านโทรศัพท์ การให้บริการนอกสถานที่ เป็นต้น

เบอร์โทรศัพท์

+6626126060

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Thailand e-Governmentผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Thailand e-Government:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ครับ 🚘
ฝากขายสินค้าชาวบ้านด้วยค่ะ😀😀
ฝากขายของชาวบ้านด้วยค่ะ😍
ไม่มีมาตรการช่วยเหลือข้าราขการบ้างหรือคะ เพราะข้าราชการที่ต้องหารายได้เสริม จากการที่เงินเดือนไม่พอใช้ ก็มีผลกระทบมากเช่นกันคะ โปรดพิจารณาด้วย
สวัสดีคะ ถ้าให้ยืมเงินมีใบโอนเงิน แต่ไม่ได้ทำสัญญาไว้แล้วเขาไม่ใช้หนี้เรา มีอายุความกี่ปีคะ 😃
รับชม Live พิธีเปิดโครงการอบรม “การประยุกต์ใช้งานกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภายในหน่วยงานภาครัฐ (Data Governance Framework : DGF)” สำหรับหน่วยงานภาครัฐ รุ่นที่ 2 โดย นายวิบูลย์ ภัทรพิบูล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล . และ การบรรยาย "กรอบการกำกับดูแลข้อมูลเบื้องต้นและประโยชน์ที่จะได้รับ (Data Governance Framework Introduction)" โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภุชงค์ อุทโยภาศ ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และรองอธิบดีฝ่ายสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอสอบถามเรื่องเบี้ยผู้สูงอายุ มีข่าวว่าในปี 2562 นี้ผู้ที่เคยได้รับเบี้ยผู้สูงอายุแล้วก่อนหน้า ให้เข้าแสดงตัวใหม่ เพื่อเป็นการตรวจสอบนั้นเป็นความจริงหรือไม่ครับ
ขอสอบถามเรื่องเบี้ยผู้สูงอายุ มีข่าวว่าในปี 2562 นี้ผู้ที่เคยได้รับเบี้ยผู้สูงอายุแล้วก่อนหน้า ให้เข้าแสดงตัวใหม่ เพื่อเป็นการตรวจสอบนั้นเป็นความจริงหรือไม่ครับ
ฝากไปออกกฏหมาย ไอ่พวกขี่มอไซ ไอ่พวกขับรถยนต์ แล้วสูบบุหรี่ด้วย บนถนนก็ที่สาธารณะ ให้มันมีความผิดบ้าง โคตรรำคาญ
ขออนุญาต ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะ 🎉🎉🎉 ข่าวดีสำหรับชาวเชียงใหม่และใกล้เคียง รีบสมัครด่วน!!! ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยาย เรื่อง หลักการผลิตผักไฮโดรโพนิกส์ที่ดีและปลอดภัย สำหรับผู้สนใจทั่วไป ฟรี!!!!! จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินงานโดย ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ Alpine golf resort จังหวัดเชียงใหม่ ลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/2Junsnl รับจำนวนจำกัด 50 ท่านเท่านั้น หมดเขตลงทะเบียนวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ คุณปรียชาติ จันทโชติ ศูนย์นวัตกรรมวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทรศัพท์ 02-942-8629-35 ต่อ 1307, 094-705-8054 โทรสาร 02-942-7991 Email: [email protected]
อยากทราบว่า นายปิติพงษ์ เพ็จภาค/ยังเป็นบุคคลในประเทศรึเปล่าค่ะ....