Clicky

Department of Surgery VET CU

Department of Surgery VET CU Department of Surgery, Faculty of Veterinary Science, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand

เปิดเหมือนปกติ

30/12/2021

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับของรางวัลจากการสุ่มผู้ที่ตอบแบบประเมินผลการอบรม ในการอบรมเพิ่มพูนความรู้ทางสัตวแพทย์ เรื่อง “จักษุทางสัตวแพทย์ จากพื้นฐานสู่งานคลินิก” เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม - 7 ธันวาคม 2564 รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom ทุกวันอังคาร เวลา 19.00 - 20.00 น. จำนวน 10 ครั้ง

จัดโดย ภาควิชาศัลยศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และการสนับสนุนจาก บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด

📣📣📣ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรการฝึกอบรมสัตวแพทย์ประจำบ้าน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญฯ สาขาศัลยศาสตร์ คณะสัตวแพทย์ จุฬ...
24/12/2021

📣📣📣
ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรการฝึกอบรมสัตวแพทย์ประจำบ้าน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญฯ สาขาศัลยศาสตร์ คณะสัตวแพทย์ จุฬาฯ

สนใจติดต่อ ภาควิชาศัลยศาสตร์ ชั้น 8 อาคารสัตววิทยวิจักษ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

หรือโทร 022189638-9
หรือ [email protected]

Photos from Animal Cadaver Donation Center - ศูนย์กายสัตว์อุทิศ's post
03/07/2020

Photos from Animal Cadaver Donation Center - ศูนย์กายสัตว์อุทิศ's post

ทางภาควิชาศัลยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.สพ.ญ.ดร.ชาลิกา หวังดี ด้วยค่ะ
19/06/2020

ทางภาควิชาศัลยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.สพ.ญ.ดร.ชาลิกา หวังดี ด้วยค่ะ

26/02/2020

เนื่องด้วยมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ของกระทรวงอุดมศึกษาฯ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้งดการจัดกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมากและผู้เข้าร่วมประชุมที่มาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง ทางคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จึงขอเลื่อนการประชุมวิชาการ The 19th Chulalongkorn University Veterinary Conference (CUVC 2020) ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 22-24 เมษายน 2563 นี้ ไปจัดในปีหน้าในวันที่ 28-30 เมษายน 2564

- สำหรับผู้ลงทะเบียนแล้ว ทางคณะฯ จะแจ้งประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการดำเนินการคืนค่าลงทะเบียนในเร็ว ๆ นี้ ผ่านทาง www.cuvcvetchula.com และ page: Chulalongkorn University Veterinary Conference www.facebook.com/cuvcthailand

- สำหรับบทคัดย่อที่ได้ผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิจะยังคงได้เผยแพร่ใน Thai Journal of Veterinary Medicine ฉบับ supplement ในปีนี้ และสามารถดาวน์โหลดได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.vet.chula.ac.th

- การนำเสนอผลงานทั้ง oral และ poster presentation จะจัดขึ้นในงาน CUVC 2021

คณะกรรมการจัดงานฯ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

แนวทางในการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดโรคติดเชื้อ coronavirus (2019-nCoV) ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย –
27/01/2020
แนวทางในการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดโรคติดเชื้อ coronavirus (2019-nCoV) ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย –

แนวทางในการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดโรคติดเชื้อ coronavirus (2019-nCoV) ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย –

สืบเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ coronavirus …

ประชาสัมพันธ์ค่ะ 📯🙂🤩 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์คลินิก (Higher Graduate Diploma in Vete...
18/01/2020

ประชาสัมพันธ์ค่ะ 📯🙂
🤩 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์คลินิก (Higher Graduate Diploma in Veterinary Clinical Sciences Program) คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
🤩 ซึ่งหลักสูตรนี้เปิดให้สอดคล้องกับ “หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ประจำบ้าน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ (Residency Training Program)” ของวิทยาลัยวิชาชีพการสัตวแพทย์ชำนาญการแห่งประเทศไทย ทั้ง 5 สาขา ได้แก่
1. สาขาเวชศาสตร์ระบบสืบพันธุ์ (Theriogenology)
2. สาขาอายุรศาสตร์ (Veterinary Medicine)
3. สาขาพยาธิวิทยา (Veterinary Pathology)
4. สาขาสัตวแพทยสาธารณสุข (Veterinary Public Health)
5. สาขาศัลยศาสตร์ (Veterinary Surgery)
🤩 ยินดีให้ข้อมูลเพิ่มเติมค่ะ
Cr.รศ.สพ.ญ.ดร.สมพร. เตชะงามสุวรรณ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา

ในวันนี้อาจารย์อาวุโส คณาจารย์ บุคคลากร นิสิตป.ตรี และป.บัณฑิต ภาควิชาศัลยศาสตร์ รวมทั้งศ.น.สพ.ดร.รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเว...
17/01/2020

ในวันนี้อาจารย์อาวุโส คณาจารย์ บุคคลากร นิสิตป.ตรี และป.บัณฑิต ภาควิชาศัลยศาสตร์ รวมทั้ง
ศ.น.สพ.ดร.รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช
คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ได้ร่วมกันทำบุญปีใหม่ภาควิชา ณ ชั้น 4 อาคาร 60 ปี รวมถึงการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับอาจารย์และบุคลากรภาควิชาศัลยศาสตร์ ผู้ล่วงลับไปแล้ว

โดยขณะนี้การปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางศัลยศาสตร์ได้เสร็จสมบูรณ์ด้วยการสนับสนุนจากทุนโครงการสร้างเสริมพลังจุฬาฯ ก้าวสู่ศตวรรษที่ 2 และความร่วมแรงร่วมใจของคณาจารย์และบุคลากรภายในภาควิชา
ก่อให้เกิด 2 ศูนย์การเรียนรู้ที่สำคัญคือ
1) ศูนย์กายสัตว์อุทิศ
2) ศูนย์นวัตกรรมเพื่อฝึกทักษะคลินิกทางสัตวแพทย์

อีกทั้งยังรวมกิจกรรมรดน้ำอาจารย์อาวุโส และสังสรรค์งานปีใหม่ ประจำปี 2563 เข้าไว้ด้วยกันในโอกาสอันเป็นมงคลยิ่งนี้

Nalinee Tuntivanich Sumit Durong Nicole Sirisopit Mehl Modarin Kradangnga Sirinun Pisamai Bunny Choi Orapun Jaturakan Nic Komin Mon Chutimon Chalika Wangdee Kumpanart Sundaravibhata Patcharin Bungearn Pleum Panrawee Phoomvuthisarn

ในวันนี้ (21 สค 2562) คณาจารย์ภาควิชาศัลยศาสตร์ จุฬาฯ ได้ราวมกันระดมความคิดในภาค เพื่อพัฒนาภาควิชา โดยได้รับเกียรติจาก ศ...
21/08/2019

ในวันนี้ (21 สค 2562) คณาจารย์ภาควิชาศัลยศาสตร์ จุฬาฯ ได้ราวมกันระดมความคิดในภาค เพื่อพัฒนาภาควิชา โดยได้รับเกียรติจาก ศ.น.สพ.ดร.มงคล เตชะกำพุ มาช่วยแนะนำ ให้ใช้กระบวนการทาง Design Thinking ในการระดมความคิด ทำให้ในวันนี้ทางภาควิชาฯได้แนวคิดมาพัฒนาต่ออีกหลายเรื่อง ทางภาควิชาฯต้องขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์มงคล และขอบพระคุณอาจารย์ทุกๆท่านที่สละเวลาอันมีค่าของทุกท่านมาช่วยกันระดมความคิดเพื่อพัฒนาภาควิชาของพวกเราในวันนี้

ในวันนี้อาจารย์อาวุโส คณาจารย์ บุคคลากร นิสิตป.ตรี และป.บัณฑิต ภาควิชาศัลยศาสตร์ รวมทั้ง ศ.น.สพ.ดร.รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเ...
22/01/2019

ในวันนี้อาจารย์อาวุโส คณาจารย์ บุคคลากร นิสิตป.ตรี และป.บัณฑิต ภาควิชาศัลยศาสตร์ รวมทั้ง ศ.น.สพ.ดร.รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช คณบดีคณสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ได้ร่วมกันทำบุญ เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับอาจารย์ และบุคคลากรภาควิชาศัลยศาสตร์ ผู้ล่วงลับไปแล้ว ณ ตึกสงฆ์ โรงพยาบาลจุฬาฯ

ผศ.น.สพ.ดร.กัมปนาท สุนทรวิภาต และทีมงานได้ไปช่วยเหลือ แม่วัวที่ขาหักเมื่อวันที่ 7มกราคม 2562 ที่ผ่านมา แอดมินขอเอาใจช่วย...
13/01/2019
ตะลอนเที่ยว : ชีวิตใคร ใครก็รัก

ผศ.น.สพ.ดร.กัมปนาท สุนทรวิภาต และทีมงานได้ไปช่วยเหลือ แม่วัวที่ขาหักเมื่อวันที่ 7มกราคม 2562 ที่ผ่านมา

แอดมินขอเอาใจช่วยให้แม่วัว หายวันหายคืน และขอชื่นชมอาจารย์กัมปนาท และทีมงานที่สละแรงกายและเวลาในการไปช่วยเหลือแม่วัวดังกล่าวด้วยค่ะ 😁

https://www.naewna.com/lady/388437

แม่วัวกับลูกวัว ก่อนที่จะขาหัก

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2561 ทางภาควิชาศัลยศาสตร์ได้มีกิจกรรมสัมนาภาควิชาศัลยศาสตร์ ณ​ โรงแรม Classic Kameo ...
11/07/2018

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2561 ทางภาควิชาศัลยศาสตร์ได้มีกิจกรรมสัมนาภาควิชาศัลยศาสตร์ ณ​ โรงแรม Classic Kameo Ayutthaya Hotel จังหวัด อยุธยา ​เพื่อสรุปประเด็นในเรื่องของหลักสูตรปริญญาบัณฑิตชั้นสูง และหลักสูตร อื่นๆ โดยได้รับเกียรติ จาก ศ.น.สพ.ดร.มาริษศักร์ กัลล์ประวิทธ์ ศ.น.สพ.ดร.รุ่งโรจน์ ธนาวงศ์นุเวช ศ.น.สพ.ดร.อลงกรณ์ อมรศิลป์ มาร่วมอภิปราย และตอบข้อซักถามเกี่ยวกับหลักสูตร ต่างๆในครั้งนี้
นอกจากนี้ คณาจารย์ และบุคคลากรในภาควิชา ยังถือโอกาสนี้ ไปเยี่ยม พี่สุวรรณ อดีตบุคคลากรของภาควิชาศัลยศาสตร์อีกด้วย

เมื่อวันที่ 7 พค 61ที่ผ่านมาเนื่องในโอกาสที่ครบ 100 วันที่ อาจารย์ไพวิภาได้จากพวกเราไป ทางภาควิชาศัลยศาสตร์จึงทำบุญเลี้ย...
09/05/2018

เมื่อวันที่ 7 พค 61ที่ผ่านมาเนื่องในโอกาสที่ครบ 100 วันที่ อาจารย์ไพวิภาได้จากพวกเราไป ทางภาควิชาศัลยศาสตร์จึงทำบุญเลี้ยงพระ ณ​ ตึกสงฆ์​โรงพยาบาลจุฬาฯเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่อาจารย์ไพวิภารวมถึงคณาจารย์และบุคลากรที่ล่วงลับไปแล้ว โดยได้รับเกียรติจากท่านคณบดี ศ.น.สพ.ดร.รุ่งโรจน์ ธนาวงศ์นุเวช รวมถึงอาจารย์อาวุโสหลายท่าน มาร่วมพิธีทำบุญดังกล่าวด้วยค่ะ

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 คณาจารย์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ ได้ไปร่วมส่งอาจารย์ไพวิภา ในงานพระราชทานเพลิง ณ วัดเครือวัลย์ว...
15/02/2018

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 คณาจารย์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ ได้ไปร่วมส่งอาจารย์ไพวิภา ในงานพระราชทานเพลิง ณ วัดเครือวัลย์วรวิหาร
อ.จะอยู่ในความทรงจำของพวกเราตลอดไป

กำหนดการงานสวดอภิธรรมฯ ของอาจารย์ไพวิภา นะคะ
28/01/2018

กำหนดการงานสวดอภิธรรมฯ ของอาจารย์ไพวิภา นะคะ

พฤษภกาสร    อีกกุญชรอันปลดปลงโททนต์เสน่งคง สำคัญหมายในกายมีนรชาติวางวาย มลายสินทั้งอินทรีสถิตทั่วแต่ชั่วดี ประดับ...
28/01/2018

พฤษภกาสร อีกกุญชรอันปลดปลง
โททนต์เสน่งคง สำคัญหมายในกายมี
นรชาติวางวาย มลายสินทั้งอินทรี
สถิตทั่วแต่ชั่วดี ประดับไว้ในโลกา
(สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส)
... ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ขอไว้อาลัยและส่งดวงวิญญาณของ รศ.สพ.ญ.ดร. ไพวิภา กมลรัตน์ หรือพี่เอื้อง ผู้เปรียบเสมือนญาติคนสำคัญในครอบครัวศัลยศาสตร์ ไปสู่สัมปรายภพที่ดี คุณความดี รอยยิ้มและความน่ารักของพี่เอื้อง จะยังคงสถิตอยู่ในใจของพวกเราทุกคน
วันอาทิตย์ ที่ 28 มกราคม 2561 เวลา 6.30น.​
ด้วยรักและอาลัยอย่างสุดซึ้ง

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 ศ.น.สพ.ดร.รุ่งโรจน์ ธนาวงศ์นุเวช คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาฯ และ ศ.สพ.ญ.ดร.สันนิภา สุรทั...
02/12/2017

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 ศ.น.สพ.ดร.รุ่งโรจน์ ธนาวงศ์นุเวช คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาฯ และ ศ.สพ.ญ.ดร.สันนิภา สุรทัตต์ รองคณบดีฝ่ายแผนฯ ได้เข้ามาเสนอวิสัยทันศ์ ของทีมผู้บริหาร และรับฟังปัญหาต่างๆและข้อเสนอแนะจากอาจารย์ ในภาควิชาศัลยศาสตร์

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ผศ.สพ.ญ.ดร.นลินี ตันติวนิช พร้อมทั้งอาจารย์จากภาควิชาศัลยศาสตร์ ได้ไปร่วมแสดงความยินดีกับศ...
02/12/2017

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ผศ.สพ.ญ.ดร.นลินี ตันติวนิช พร้อมทั้งอาจารย์จากภาควิชาศัลยศาสตร์ ได้ไปร่วมแสดงความยินดีกับศูนย์โรคแมวเพื่อความเป็นเลิศ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ จุฬาฯ เนื่องในโอกาส พิธีเปิดศูนย์โรคแมวเพื่อความเป็นเลิศ

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ภาควิชาศัลยศาสตร์ ได้จัดงานมุทิตาจิต ให้กับ รศ.น.สพ.ชนินทร์ กัลล์ประวิทธ์ และ นา...
30/11/2017

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ภาควิชาศัลยศาสตร์ ได้จัดงานมุทิตาจิต ให้กับ รศ.น.สพ.ชนินทร์ กัลล์ประวิทธ์ และ นางอุบล ด้วงอู่ทรัพย์ บุคลากร อันเป็นที่รักและเคารพของภาควิชา และมีผู้เข้าร่วมงานดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ทั้งอาจารย์อาวุโสหลายท่าน ท่านคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ อาจารย์ และบุคลากร คณะสัตวแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาลสัตว์เล็ก ลูกศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่าจึงทำให้งานดังกล่าว มีบรรยากาศที่อบอุ่นและมีความเป็นกันเองเป็นอย่างมากค่ะ

พรุ่งนี้เจอกันนะคะ Theme งาน เสื้อสีชมพู/ขาว นะคะ เรียนเชิญทุกท่านนะค้า
20/11/2017

พรุ่งนี้เจอกันนะคะ Theme งาน เสื้อสีชมพู/ขาว นะคะ เรียนเชิญทุกท่านนะค้า

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานดังกล่าวสามารถลงชื่อล่วงหน้าได้ที่พี่อัมพร ภาควิชาศัลยศาสตร์ นะคะ Nalinee Tuntivanich อัมพร แสงสว่า...
21/10/2017

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานดังกล่าวสามารถลงชื่อล่วงหน้าได้ที่พี่อัมพร ภาควิชาศัลยศาสตร์ นะคะ Nalinee Tuntivanich อัมพร แสงสว่าง Chalika Wangdee Kumpanart Sundaravibhata Bunny Choi

ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาฯ ขอแสดงความยินดีกับ ศ.กิตติคุณ น.สพ.ดร.มาริษศักร์ กัลล์ประวิทธ์ ในโอกาสที่อาจารย...
02/10/2017

ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาฯ ขอแสดงความยินดีกับ ศ.กิตติคุณ น.สพ.ดร.มาริษศักร์ กัลล์ประวิทธ์ ในโอกาสที่อาจารย์ได้รับตำแหน่ง ศ.กิตติคุณ ค่ะ

เชิญชวนคณาจารย์ และนิสิตร่วมทำบุญให้กับอาจารย์ใหญ่ทางสัตวแพทย์
06/09/2017

เชิญชวนคณาจารย์ และนิสิตร่วมทำบุญให้กับอาจารย์ใหญ่ทางสัตวแพทย์

ขอเชิญร่วมทำบุญให้อาจารย์ใหญ่ทางสัตวแพทย์และให้สัตว์ทดลอง

Up coming event...เรียนเชิญทุกๆท่านนะคะ
29/08/2017

Up coming event...เรียนเชิญทุกๆท่านนะคะ

สัมนาภาควิชาศัลยศาสตร์ 12 - 13 สิงหาคม 2560
16/08/2017

สัมนาภาควิชาศัลยศาสตร์ 12 - 13 สิงหาคม 2560

วันที่ 12 - 13 สิงหาคม 2560
16/08/2017

วันที่ 12 - 13 สิงหาคม 2560

ที่อยู่

39 Henridunant Rd
Bangkok
10400

เว็บไซต์

https://www.chula.ac.th

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Department of Surgery VET CUผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด