สำนักการประชุมวุฒิสภา

สำนักการประชุมวุฒิสภา สำนักการประชุม สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สำนักการประชุมเป็นสำนักที่มุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพ ทั้งในด้านการจัดการประชุมวุฒิสภา การบริหารจัดการภายใน การจัดการความรู้ และการใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
(2)

เปิดเหมือนปกติ

**การประชุมวุฒิสภา**
14/11/2020

**การประชุมวุฒิสภา**

**สรุปการประชุมวุฒิสภา**ครั้งที่ 4 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง)วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563https://bit.ly/3pfpCK8ผู้ร...
14/11/2020

**สรุปการประชุมวุฒิสภา**
ครั้งที่ 4 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง)
วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563

https://bit.ly/3pfpCK8

ผู้รวบรวม : กลุ่มงานพระราชบัญญัติ

**สรุปผลการประชุมวุฒิสภา** ครั้งที่ 3 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563https://bit.ly/38wXaNIผ...
10/11/2020

**สรุปผลการประชุมวุฒิสภา**
ครั้งที่ 3 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง)
วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563

https://bit.ly/38wXaNI

ผู้รวบรวม : กลุ่มงานพระราชบัญญัติ

*** การประชุมวุฒิสภา *** มีการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 3 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ 9 พ.ย. 63 และ ครั้งที่...
06/11/2020

*** การประชุมวุฒิสภา ***
มีการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 3 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ 9 พ.ย. 63 และ ครั้งที่ 4 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ 10 พ.ย. 63 เวลา 10.00 นาฬิกา
อนึ่ง วันอังคารที่ 10 พ.ย. 63 ประธานวุฒิสภาอนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาปรึกษาหารือต่อที่ประชุมได้ โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 09.15 – 10.00 นาฬิกา

https://1th.me/Rex9t

เอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุมฯ ครั้งที่ 3
https://1th.me/KdYZU
เอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุมฯ ครั้งที่ 4
https://1th.me/sv9VY

สรุปผลการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 1 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563https://bit.ly/2TK4gpwผู้รว...
03/11/2020

สรุปผลการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 1 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563

https://bit.ly/2TK4gpw

ผู้รวบรวม : กลุ่มงานกระทู้ถาม

*** การประชุมวุฒิสภา *** มีการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 1 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ 2 พ.ย. 63 และ ครั้งที่...
28/10/2020

*** การประชุมวุฒิสภา ***
มีการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 1 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ 2 พ.ย. 63 และ ครั้งที่ 2 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ 3 พ.ย. 63 เวลา 10.00 นาฬิกา
อนึ่ง วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ประธานวุฒิสภาอนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาปรึกษาหารือต่อที่ประชุมได้ โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 09.15 – 10.00 นาฬิกา

https://1th.me/rEouH

เอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุมฯ ครั้งที่ 1

https://1th.me/84hHP

เอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุมฯ ครั้งที่ 2

https://1th.me/d3Bab

*** ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา เพิ่มเติม***ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 28 วันจันทร์ที่ 21 ก.ย. 63 https://bit.ly/3c9b...
19/09/2020

*** ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา เพิ่มเติม***
ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 28 วันจันทร์ที่ 21 ก.ย. 63

https://bit.ly/3c9bagA

เอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุมฯ ครั้งที่ 28 เพิ่มเติม

https://bit.ly/33z8oNO

*** การประชุมวุฒิสภา *** มีการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 28 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ 21 ก.ย. 63 และ ครั้...
17/09/2020

*** การประชุมวุฒิสภา ***
มีการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 28 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ 21 ก.ย. 63 และ ครั้งที่ 29 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันอังคารที่ 22 ก.ย. 63 เวลา 10.00 นาฬิกา

https://bit.ly/32Be0b5

เอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุมฯ ครั้งที่ 28

https://bit.ly/32DVsqP

เอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุมฯ ครั้งที่ 29

https://bit.ly/2EcNify

📍 สรุปผลการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 27 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันอังคารที่ 15 กันยายน 2563https://bi...
16/09/2020

📍 สรุปผลการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 27 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันอังคารที่ 15 กันยายน 2563

https://bit.ly/2FJhaAk

ผู้รวบรวม : กลุ่มงานระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา

📍สรุปผลการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒๖ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันจันทร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓https://bit.ly...
14/09/2020

📍สรุปผลการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒๖ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ
วันจันทร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓

https://bit.ly/32qvO8C

ผู้รวบรวม : กลุ่มงานระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา

*** การประชุมวุฒิสภา *** มีการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 26 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันจันทร์ที่ 14 ก.ย. 6...
09/09/2020

*** การประชุมวุฒิสภา ***
มีการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 26 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันจันทร์ที่ 14 ก.ย. 63 และ ครั้งที่ 27 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันอังคารที่ 15 ก.ย. 63 เวลา 09.30 นาฬิกา

https://1th.me/ySszo

เอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุมฯ ครั้งที่ 26

https://1th.me/JQHvz

เอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุมฯ ครั้งที่ 27

https://1th.me/UeAwo

📍สรุปผลการประชุมวุฒิสภาครั้งที่ 25 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันอังคารที่ 8 กันยายน 2563https://bit.ly/2...
08/09/2020

📍สรุปผลการประชุมวุฒิสภา
ครั้งที่ 25 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ
วันอังคารที่ 8 กันยายน 2563
https://bit.ly/2ZdXTOw

*** การประชุมวุฒิสภา *** มีการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 25 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันอังคารที่ 8 ก.ย. 63...
03/09/2020

*** การประชุมวุฒิสภา ***
มีการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 25 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันอังคารที่ 8 ก.ย. 63 เวลา 09.00 นาฬิกา และงดการประชุมวุฒิสภา วันจันทร์ที่ 7 ก.ย. 63

https://1th.me/ziDlt

เอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุมฯ ครั้งที่ 25

https://1th.me/kyu2X

📍สรุปการผลการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 24 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 https://bi...
01/09/2020

📍สรุปการผลการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 24 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563

https://bit.ly/31JOU9C

📍สรุปเวลาการอภิปรายรายงานความคืบหน้าในการเำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (เด...
31/08/2020

📍สรุปเวลาการอภิปรายรายงานความคืบหน้าในการเำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (เดือนมกราคม - มีนาคม 2573) วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563

*** การประชุมวุฒิสภา *** มีการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 24 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันจันทร์ที่ 31 ส.ค. 6...
26/08/2020

*** การประชุมวุฒิสภา ***
มีการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 24 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันจันทร์ที่ 31 ส.ค. 63 เวลา 09.30 นาฬิกา และงดการประชุมวุฒิสภา วันอังคารที่ 1 ก.ย. 63

https://1th.me/GrEqN

เอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุมฯ ครั้งที่ 24

https://1th.me/bhvca

อนึ่ง ขอให้สมาชิกนำเอกสารรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศฯ ซึ่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้จัดส่งให้สมาชิกพิจารณาศึกษาเป็นการล่วงหน้าแล้วมาใช้ในที่ประชุมวุฒิสภาด้วย

📍สรุปผลการประชุมวุฒิสภาครั้งที่ 23 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563https://bit.ly/2CVZv7B
25/08/2020

📍สรุปผลการประชุมวุฒิสภา
ครั้งที่ 23 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)
วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563

https://bit.ly/2CVZv7B

📍สรุปผลการประชุมวุฒิสภาครั้งที่ 22 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563https://bit.ly/34sFxNl
24/08/2020

📍สรุปผลการประชุมวุฒิสภา
ครั้งที่ 22 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)
วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563

https://bit.ly/34sFxNl

*** การประชุมวุฒิสภา *** มีการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 22 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563 แล...
19/08/2020

*** การประชุมวุฒิสภา ***
มีการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 22 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563 และครั้งที่ 23 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 นาฬิกา
อนึ่ง วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 ประธานวุฒิสภาอนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาปรึกษาหารือต่อที่ประชุมได้ โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 09.15 – 10.00 นาฬิกา

https://1th.me/UBY6Z

เอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุมฯ ครั้งที่ 22
https://1th.me/dZnGj

เอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุมฯ ครั้งที่ 23
https://1th.me/OdItC

📍สรุปผลการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 21 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563https://bit.ly/3axKwxa
18/08/2020

📍สรุปผลการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 21 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563

https://bit.ly/3axKwxa

📍สรุปผลการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 20 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563 https://bit.ly/3137fhf
17/08/2020

📍สรุปผลการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 20 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563

https://bit.ly/3137fhf

*** การประชุมวุฒิสภา *** มีการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 20 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563 แล...
13/08/2020

*** การประชุมวุฒิสภา ***
มีการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 20 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563 และครั้งที่ 21 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 นาฬิกา
อนึ่ง วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 ประธานวุฒิสภาอนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาปรึกษาหารือต่อที่ประชุมได้ โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 09.15 – 10.00 นาฬิกา

https://1th.me/LNcJ4

เอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุมฯ ครั้งที่ 20

https://1th.me/gMd8V

เอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุมฯ ครั้งที่ 21

https://1th.me/wVw5N

ทีฆายุกา โหตุ นาถปรมราชินี ๚◎ เนื่องในอภิลักขิตสมัยศุภมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา #สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ...
12/08/2020

ทีฆายุกา โหตุ นาถปรมราชินี ๚

◎ เนื่องในอภิลักขิตสมัยศุภมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา #สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๘๘ พรรษา ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ ข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายชัยมงคล ด้วยอานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล อีกทั้งพระบรมเดชานุภาพอันถกลแห่งสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า แลด้วยอำนาจแห่งความจงรักภักดีของเหล่าพสกนิกรทั่วหล้า จงเป็นพลวปัจจัยอันกล้าอุดมศรี บริบาลให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญเป็นนิตย์ ทรงเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยมงคลมิคลาย โรคอุปัทวันภยันตรายมิได้แผ้วพาน สถิตประดิษฐานเป็นศรีมิ่งแม่แห่งแผ่นดิน ทวยราษฎร์ทั่วสยามรัฐสีมาราชอาณาจักรแช่มชื่นชีวินเป็นสุขสโมสรด้วยพระบารมี โสตถิ์เทอญ ๚

#อัฏฐาสีติมวัสสาอาศิรวาทบรมราชชนนีพันปีหลวง

◎ สิบสองสิงหาคมอุดมกาล
ทวยราษฎร์กรานกราบบังคมก้มถวาย
ประชาไทยพร้อมพลีทุกใจกาย
แซ่ซ้องถวายชัยมงคลทรงพระเจริญ

◎ น้อมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณวิรุฬห์ลักษณ์
น้อมจิตภักดิ์ซาบซึ้งน้อมสรรเสริญ
น้อมนิยมไทยศิลปาชีพช่วยชี้เชิญ
น้อมอัญเชิญพระราชปณิธานสานต่อเอย ๚ะ๛

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการสำนักการประชุมวุฒิสภา

ขอขอบคุณ
บทกลอน “ตึก หน้าพระลาน” Tilok Jalika
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ / ๐๑:๑๒ น.

📍 สรุปผลการประชุมวุฒิสภาครั้งที่ 19 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563https://bit.ly/3fTtQRW
11/08/2020

📍 สรุปผลการประชุมวุฒิสภา
ครั้งที่ 19 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)
วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563

https://bit.ly/3fTtQRW

📍สรุปผลการประชุมวุฒิสภาครั้งที่ 18 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563https://bit.ly/30Gyd...
10/08/2020

📍สรุปผลการประชุมวุฒิสภา
ครั้งที่ 18 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)
วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563

https://bit.ly/30Gydeu

*** การประชุมวุฒิสภา *** มีการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 18 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 แล...
06/08/2020

*** การประชุมวุฒิสภา ***
มีการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 18 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 และครั้งที่ 19 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 นาฬิกา
อนึ่ง วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 ประธานวุฒิสภาอนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาปรึกษาหารือต่อที่ประชุมได้ โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 09.15 – 10.00 นาฬิกา

https://1th.me/7zxGc

เอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุมฯ ครั้งที่ 18

https://1th.me/B927v

เอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุมฯ ครั้งที่ 19

https://1th.me/rtQa3

📌สรุปผลการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 17 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 https://bit.ly/3k9Owbm
03/08/2020

📌สรุปผลการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 17 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563

https://bit.ly/3k9Owbm

สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช
28/07/2020

สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระดำรัสถวายพระพร ความว่า

“อภิลักขิตสมัยเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งแล้ว อาตมภาพในนามคณะสงฆ์ ขอตั้งกัลยาณจิตร่วมกับปวงชนชาวไทย สำแดงความโสมนัสและถวายพระพรชัยมงคล

อันว่า ‘ชัยมงคล’ สำหรับพระมหากษัตริย์ ตามที่โบราณบัณฑิตฝ่ายอาณาจักร ยกย่องสรรเสริญไว้ ย่อมได้แก่การที่พระมหากษัตริย์ สามารถเสด็จสถิตในที่พระเจ้าราชาธิราช มีชัยเหนือกว่าผู้ปกครองอาณาจักรน้อยใหญ่ทั่วปฐพีดล ชนะหมู่ชนผู้เป็นราชปัจจามิตร ด้วยฤทธิอำนาจแห่งพระราชศัสตราบ้าง ด้วยกำลังแห่งพยุหเสนาทวยหาญบ้าง ด้วยการเบียดเบียนตอบโต้ผู้รุกรานบ้าง ตามประเพณีขัตติยราชชาตินักรบ

อย่างไรก็ดี อันว่าวิธีประสบ ‘ชัยมงคล’ สำหรับบุคคลผู้เป็นสัตบุรุษพุทธาทิบัณฑิต ตามอนุศาสนีฝ่ายพุทธจักร ย่อมพึงอนุวัตตามพระบรมพุทโธวาท ซึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงพระมหากรุณาประทานไว้ว่า ‘พึงชนะคนตระหนี่ด้วยการให้, พึงชนะคนไม่ดี ด้วยความดี, พึงชนะคนโกรธ ด้วยความไม่โกรธ และพึงชนะคนพูดปด ด้วยคำจริง’

สมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ทรงตั้งพระบรมราชปณิธานที่จะทรงสืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า สืบมามิขาดสาย จึงทรงมุ่งมั่นดำเนินพระบรมราโชบายด้วยโกศลวิธี ทั้งฝ่ายอาณาจักรและฝ่ายพุทธจักร เพื่อพิทักษ์รักษาพสกนิกร ให้ประสบความสุขสโมสรร่มเย็น เช่น ทรงพระมหากรุณาพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์และพระบรมราชูปถัมภ์ เผื่อแผ่เอื้ออารีแก่มหาชนทั่วหน้า ทรงแกล้วกล้าด้วยพระราชวิริยอุตสาหะ ยังให้ทรงสำเร็จพระราชกรณียกิจด้วยดี ทรงพระขันติคุณหนักแน่นต่อโลกธรรมฝ่ายอนิฏฐารมณ์ที่อาจจรเข้ามาพ้องพาน โดยมิได้ทรงโต้แย้งเบียดเบียนสนองตอบ และทรงตั้งพระราชสัตยาธิษฐานโดยชอบ ที่จะทรงครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป

ณ อุดมสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา จึงขออัญเชิญนิพนธคาถา แห่งสุขาภิยาจนคาถา มากล่าวอ้างเป็นสัจจวาจา ว่า

มาตา ปิตา จ อตฺรชํ นิจฺจํ รกฺขนฺติ ปุตฺตกํ
เอวํ ธมฺเมน ราชาโน ปชํ รกฺขนฺตุ สพฺพทา ฯ

ความว่า ‘มารดาและบิดาย่อมถนอมบุตรน้อยอันบังเกิดในตนเป็นนิตย์ฉันใด พระราชาจงทรงรักษาประชาราษฎร์โดยชอบในกาลทั้งปวงฉันนั้น’

ด้วยเดชะแห่งสัจจวาจานี้ ขอประชาราษฎร์ทั้งปวง จงสมัครสมานสามัคคี ประพฤติปฏิบัติตนเป็นเสมือนลูกที่ดี พร้อมเพรียงกันทำนุบำรุงชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ให้วัฒนาสถาพร เพื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ผู้ทรงตั้งพระราชหฤทัยมั่น ในอันที่จะทรงรักษาประชาราษฎร์โดยชอบดุจดั่งบิดรมารดา จักได้ทรงเบิกบานพระราชหฤทัย ทรงบริบูรณ์ด้วยพระกำลังที่จะทรงยังราชอาณาจักรไทย ให้ร่มเย็นเป็นสุข ด้วยเดชะพระบารมี

ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และพระราชกุศลธรรมจริยา จงอภิบาลรักษา สมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ให้ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย เสด็จสถิตเป็นมิ่งขวัญหลักชัยแห่งราชอาณาจักรไทยสืบไป ตลอดกาลนาน เทอญ.”

เนื่องในอภิลักขิตสมัยวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ท...
27/07/2020

เนื่องในอภิลักขิตสมัยวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๖๘ พรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายชัยมงคลให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

◎ ยี่สิบแปดกรกฎาคมอุดมสมัย
เฉลิมพระชนมพรรษาพระทรงชัยเฉลิมศรี
มหามงคลอุดมลักษณ์ราษฎร์ภักดี
น้อมเกศีสิระกรานวารมงคล

◎ ขอทรงเจริญจตุรพิธพรเลิศวิศาล
ขอทรงพระเกษมสำราญศุภผล
ขอสถิตเป็นมิ่งขวัญแก่ปวงชน
ขอพระภูวดลทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ๚ะ๛

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ สำนักการประชุม สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
๒๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

บทกลอน ตึกหน้าพระลาน Tilok Jalika มอบให้สำนักการประชุมเผยแพร่

🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻

📌 สรุปผลการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 16 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563https://bit.ly/2ZPqmuV
21/07/2020

📌 สรุปผลการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 16 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563
https://bit.ly/2ZPqmuV

📍สรุปผลการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 15 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563https://bit.ly/2WBvUaa
20/07/2020

📍สรุปผลการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 15 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563

https://bit.ly/2WBvUaa

*** การประชุมวุฒิสภา *** มีการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 15 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 แล...
15/07/2020

*** การประชุมวุฒิสภา ***
มีการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 15 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 และครั้งที่ 16 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 นาฬิกา

https://1th.me/N6wVs

เอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุมฯ ครั้งที่ 15

https://1th.me/Kh39o

เอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุมฯ ครั้งที่ 16

https://1th.me/GQMgG

📌สรุปผลการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 14 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษวันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563https://bit....
15/07/2020

📌สรุปผลการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 14 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ
วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563
https://bit.ly/304d8ck

สรุปการสช้เวลาอภิปรายรายงานสรุปผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563
15/07/2020

สรุปการสช้เวลาอภิปรายรายงานสรุปผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563

📌สรุปผลการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 13 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563https://bit...
14/07/2020

📌สรุปผลการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 13 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563
https://bit.ly/32lZnIK

ที่อยู่

ประเทศไทย
Bangkok
10800

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 17:00
อังคาร 08:30 - 17:00
พุธ 08:30 - 17:00
พฤหัสบดี 08:30 - 17:00
ศุกร์ 08:30 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

+66817352787

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักการประชุมวุฒิสภาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักการประชุมวุฒิสภา:

สำนักการประชุม

การให้บริการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการประชุมวุฒิสภาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ดังนี้

1. จัดการประชุมวุฒิสภาอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อประโยชน์แก่การดำเนินงานของวุฒิสภา 2. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในบทบาทอำนาจหน้าที่ของสำนักการประชุมต่อสาธารณะ 3. ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประชุมวุฒิสภาที่รวดเร็ว ทันสมัย ด้วยความรับผิดชอบ และเชื่อถือได้

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด