ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เกษตรศาสตร์

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เกษตรศาสตร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(5)

เปิดเหมือนปกติ

มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท) มอบทุนการศึกษา "ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2020" จำนวน 19 ทุน ทุนละ 10,...
02/10/2020

มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท) มอบทุนการศึกษา "ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2020" จำนวน 19 ทุน ทุนละ 10,000 บาท

ประชาสัมพันธ์ ทุนธนาคารแห่งประเทศไทยสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปี 2 - 4 มีผลการเรียนเกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไปมีความประพฤ...
30/09/2020

ประชาสัมพันธ์ ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย
สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปี 2 - 4
มีผลการเรียนเกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป
มีความประพฤติดี และทำกิจกรรมเพื่อสังคม
และมีความจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนทางการเงิน

ให้ยื่นประวัติมาที่ภาควิชา ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2563 เพื่อเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาทุนต่อไป

โครงการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพวิชาชีพระดับบัณฑิตศึกษา เปิดรับสมัครเข้าศึกษาสำหรับภาคปลาย ปีการศึกษา 2563ตั้ง...
28/09/2020

โครงการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพวิชาชีพระดับบัณฑิตศึกษา

เปิดรับสมัครเข้าศึกษาสำหรับภาคปลาย ปีการศึกษา 2563

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน – 26 ตุลาคม 2563

รายละเอียดตามลิ้งแนบ https://mis.grad.ku.ac.th/application/create

ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง Mobile Application Developer      บริษัท ไบโอไซ (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งเป็นบร...
24/09/2020

ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง Mobile Application Developer
บริษัท ไบโอไซ (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ VSN International จากประเทศอังกฤษที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนา จัดจำหน่ายเครื่องมือทางสถิติและให้บริการด้านการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ เช่น Genstat® ASreml® เป็นต้น (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.biosci.global) กำลังเปิดรับสมัครงานตำแหน่งMobile Application Developer จำนวน 1 ตำแหน่งเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของทีมในการให้บริการลูกค้าด้านการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ร่วมเรียนรู้และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัทฯ เช่น Smart Farming และ Animal Breeding Platform เป็นต้น โดยบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบและผลประโยชน์ที่จะได้รับสามารถดูได้จากสิ่งที่แนบมาด้วยนี้
นิสิตนักศึกษา หรือผู้ที่สนใจ โดยสามารถส่งใบสมัครงานพร้อมเรซูเม่มาทางอีเมลที่ [email protected] ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวปนัดดา จันทร์หาจักษ์ 02-564-7757

งานบริการการศึกษา Sci KU
23/09/2020

งานบริการการศึกษา Sci KU

กำหนดการฝึกซ้อมย่อย พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2563
เวลา 6.30 น. บัณฑิตรายงานตัวตามสถานที่กำหนด
เวลา 11.45 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 12.45 น. รายงานตัว ณ ชั้นล่าง อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ (ฝั่งห้องน้ำ ใต้อาคารจักรพันธ์)
เพื่อรับการประเมิน

ทั้งนี้ เวลาเสร็จกิจกรรม ขึ้นกับการผ่านการประเมินจากส่วนกลางฯ

สถานที่รายงานตัว เวลา 6.30 น.
ตามลิงค์
https://www.sci.ku.ac.th/web2019/news/4131-2/

วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป ทางพี่ๆ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ(องค์การมหาชน) จะเข้ามารับสมัครงา...
23/09/2020

วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป ทางพี่ๆ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ(องค์การมหาชน) จะเข้ามารับสมัครงานอีกรอบ นิสิตที่สนใจและมาไม่ทันเตรียมตัวด่วนค่ะ!!!! จะสมัครงานหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม พบกับพี่ๆ ได้ที่หน้าสำนักงานภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ค่ะ

23/09/2020

บริษัท Wealth Management System Limited ขอแจ้งความประสงค์ที่จะรับนักศึกษา ตำแหน่ง Development และ Tester (QA)

สนใจส่งประวัติ ข้อมูลของนักศึกษาที่มีความสนใจมาที่อีเมล [email protected]

รายละเอียดตำแหน่งงาน

ตำแหน่ง : นักศึกษาสหกิจศึกษา ส่วนงาน Development (เน้นการเขียนโปรแกรม)
จำนวนที่รับ : 3 - 4 คน

ตำแหน่ง : นักศึกษาสหกิจศึกษา ส่วนงาน Tester (QA)
จำนวนที่รับ : 2 - 3 คน

*บริษัทมีเบี้ยงเลี้ยงให้ค่ะ

หลักเกณฑ์การมอบทุนการศึกษา โครงการปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ เริ่มใช้ตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา 2563
23/09/2020

หลักเกณฑ์การมอบทุนการศึกษา โครงการปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ เริ่มใช้ตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา 2563

22/09/2020

นิสิตที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ให้มารับเหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2562 ได้ที่ห้องสำนักงานภาควิชา
- 6010405173 น.ส.ชนากานต์ ภูษณะภัทระ
- 6010405262 นายตรีภูมิ ตันติเกตุ
- 6010405335 นายนพกร แผ่นผา
- 6010405432 นายวชิรวิทย์ อ่อนเชตุ
- 6110401587 น.ส.จิราพร โขวุฒิธรรม
- 6110402745 นายณภัทร อมรสิทธิมีชัย
- 6110402753 น.ส.ณัฐณิชา คงสุนทร
- 6110402851 นายสมัชญ์ ช่วยบำรุง
- 6110405949 นายจิตติณณ์ จินดานรเศรษฐ์
- 6110450472 นายอานนท์ สุขศิริ
- 6210400701 น.ส.ธีราพร บุพธรรม
- 6210406530 นายฐิติวัชร์ กุลธรรมนิตย์
- 6210406602 นายธรรมสรณ์ ยิ้มสวัสดิ์
- 6210406734 นายสุภเวช อมรรักษากุล
- 6210450024 น.ส.กันตา คงวัฒนานนท์
- 6210450652 นายภัชพล โรจนานัญญ์

วันพุธที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ(องค์การมหาชน) ตั้งโต๊ะรับสมัคงาน ที่หน้าสำนัก...
21/09/2020

วันพุธที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ(องค์การมหาชน) ตั้งโต๊ะรับสมัคงาน ที่หน้าสำนักงานภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ นิสิตคนใดสนใจสมัครงานเรียนเชิญค่ะ

ข่าวดีสำหรับนิสิตที่สนใจจะเข้าร่วมงาน GPU Technology Conference (GTC) ออนไลน์ระหว่างวันที่ 5-9 ตุลาคม 2563 หากนิสิตลงทะเ...
21/09/2020
Join Us Online For GTC

ข่าวดีสำหรับนิสิตที่สนใจจะเข้าร่วมงาน GPU Technology Conference (GTC) ออนไลน์ระหว่างวันที่ 5-9 ตุลาคม 2563

หากนิสิตลงทะเบียนงานนี้โดยใช้อีเมล @ku.ac.th ที่ www.nvidia.com/en-us/gtc/ สามารถเข้าร่วมงานออนไลน์ได้ฟรีครับ

รายละเอียดตามด้านล่างนี้ครับ
------------------------------
I’d like to personally invite you to attend NVIDIA’s GPU Technology Conference (GTC), returning online this Oct 5-9.

You’ll hear from industry and public sector leaders on where AI is headed, attend interactive training sessions led by NVIDIA solutions architects, and network with experts from around the world.

GTC will have a Public Sector and Healthcare program featuring:

* The always thrilling, news-packed keynote by NVIDIA CEO, Jensen Huang
* A Public Sector Summit, featuring executives from John Hopkins Applied Physics Lab, Argonne National Lab, Air Force Research Laboratory and more, with whom you can connect to learn about their latest breakthroughs
* Over 40 Public Sector sessions on AI leadership, Edge and 5G, building an AI university, National AI Policy, and more
* Informative sessions from leading minds at Anderson Cancer Center, Siemens Healthineers, Schrödinger, University of Chicago School of Medicine and more
* Popular networking events like Connect with the Experts, where you can get one-on-one time with NVIDIA engineers and researchers
* Over 30 technical demo videos on a wide range of topics including protecting healthcare data with Federated Learning
* 9 NVIDIA Deep Learning Institute all-day developer certification workshops that allow you to go hands-on with the latest deep learning tools, frameworks and SDKs

And that’s just a sampling of the incredible things GTC has to offer.

(**) Complimentary registration when you register with a University, Government, or Non-Profit email address.

You can register at www.nvidia.com/en-us/gtc/ .

Register today & explore how AI will transform the way you work

21/09/2020
การพัฒนาทักษะและนิสัยที่จำเป็นสำหรับโลกยุคใหม่และ New Normal

บันทึกการบรรยายออนไลน์ วิชาสัมมนา 01418497 ภาคต้น 2563
เรื่อง การพัฒนาทักษะและนิสัยที่จำเป็นสำหรับโลกยุคใหม่และ New Normal
โดย ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์
วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563

# # # ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ งาน Live event สุดพิเศษ กับประเด็นการหางานในยุคหลังโควิด # # #Career Center by SCG ขอเชิญชวน...
21/09/2020

# # # ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ งาน Live event สุดพิเศษ กับประเด็นการหางานในยุคหลังโควิด # # #

Career Center by SCG ขอเชิญชวนทุกท่าน ...
§ ร่วมอัพเดต Career Trend ในยุคโควิดกับผู้บริหารจากแพลตฟอร์มหางานชั้นนำ

§ งานทอล์กกับพี่ ๆ SCG Executive ที่จะมาเล่าในทุกแง่มุมของงานแบบเชิงลึก

พร้อมอัพเดตตำแหน่งงานที่ SCG กำลังเปิดรับสมัครอยู่ตอนนี้ กับ “งาน Career Trend Career Talk” ฟรี!

🕟 Live ผ่าน Microsoft Teams ใน วันเสาร์ที่ 26 ก.ย.63 : เวลา 9.00-12.00 น.


📌 สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถคลิก Link เพื่อลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/2ERJAs3
ลงทะเบียนได้ถึง 25 ก.ย.63 นี้

18/09/2020

นิสิตปี 1 (หมู่200) ที่เรียนภาษาอังกฤษ(01355102)ให้มาเรียนที่ห้อง 809

17/09/2020
เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาสำหรับภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2563 (โครงการจัดการเรียนการส...
17/09/2020

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาสำหรับภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2563 (โครงการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพวิชาชีพระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 (Non-Deegree) )https://www.grad.ku.ac.th/uploads/GSPP/2563/Cours_GSPP_63_M_F1_XD20.pdf

โครงการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพวิชาชีพระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 https://www.grad.ku.ac.th/gspp_...
17/09/2020
KU GSPP 2563 - บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โครงการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพวิชาชีพระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563

https://www.grad.ku.ac.th/gspp_63_f1/

โครงการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพวิชาชีพระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 ประกาศกำหนดเกณฑ์....

https://bit.ly/uni-AOS-2020
17/09/2020
AOS REFERRAL 2020 | Aware Outsourcing Services

https://bit.ly/uni-AOS-2020

ชวนเพื่อนมาทำงานกับ Aware Outsourcing Services รับเงินค่าแนะนำสูงสุด 10,000 บาท* เซ็นสัญญาการจ้างงานภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563

https://www.facebook.com/ThaiProgrammerSociety/photos/a.706823532711279/3271909192869354/?type=3
17/09/2020

https://www.facebook.com/ThaiProgrammerSociety/photos/a.706823532711279/3271909192869354/?type=3

📢 เปิดตัวโครงการ TPA for all 2020 แล้ววันนี้ 📢
.
"กำลังในการขับเคลื่อนสังคมนั้นเกิดจากผู้คนในสังคม"
TPA for all จึงเกิดมาเพื่อสนับสนุน ให้ทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสังคมภายใต้ขอบเขต วัตถุประสงค์ของทางสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทยในด้านต่างๆ
✨ เพื่อรับทุนสนับสนุนโครงการละ 50,000 บาท❗ ✨
.
🤗 อ่านรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://forall.thaiprogrammer.org/

17/09/2020

นายปาริญ ฮอปเปอร์ 6010450420
นายตรีภูมิ ตันติเกตุ 6010405262
ให้มารับเกียรติบัตรจากกองกิจการนิสิต ที่ห้องสำนักงานภาควิชา

15/09/2020
บริษัท ที.บี.พี. พับลิชเคชั่น จำกัด เปิดรับสมัครนิสิตฝึกงาน
15/09/2020

บริษัท ที.บี.พี. พับลิชเคชั่น จำกัด เปิดรับสมัครนิสิตฝึกงาน

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่ง Programmer จำนวน 1 อัตรา ด่วน !!!
15/09/2020

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่ง Programmer จำนวน 1 อัตรา ด่วน !!!

บริษัท ไบโอไซ (ไทยแลนด์) จำกัด เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่ง Mobile Application Developer บริษัท ไบโอไซ (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่...
15/09/2020

บริษัท ไบโอไซ (ไทยแลนด์) จำกัด เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่ง Mobile Application Developer

บริษัท ไบโอไซ (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ VSN International จากประเทศอังกฤษที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนา จัดจำหน่ายเครื่องมือทางสถิติและให้บริการด้านการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ เช่น Genstat® ASreml® เป็นต้น (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.biosci.global) กำลังเปิดรับสมัครงานตำแหน่งMobile Application Developer จำนวน 1 ตำแหน่งเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของทีมในการให้บริการลูกค้าด้านการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ร่วมเรียนรู้และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัทฯ เช่น Smart Farming และ Animal Breeding Platform เป็นต้น

ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานตำแหน่งดังกล่าวแก่ นิสิตนักศึกษา หรือผู้ที่สนใจ โดยสามารถส่งใบสมัครงานพร้อมเรซูเม่มาทางอีเมลที่ [email protected] ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวปนัดดา จันทร์หาจักษ์ โทรศัพท์ 02-564-7757

ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถเข้าระบบขึ้นทะเบียนผู้สำเร็จการศึกษาได้ ระหว่างวันที่ 1 กันยายน – 10 ตุลาคม 2563https://www.ku.a...
14/09/2020
กำหนดฝึกซ้อมย่อย-ซ้อมใหญ่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2563

ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถเข้าระบบขึ้นทะเบียนผู้สำเร็จการศึกษาได้ ระหว่างวันที่ 1 กันยายน – 10 ตุลาคม 2563

https://www.ku.ac.th/th/news1/view/%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%9D%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2-%E0%B8%8B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88-%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5-2563

ขึ้นทะเบียนผู้สำเร็จการศึกษา ระหว่างวันที่ 1 กันยายน – 10 ตุลาคม 2563

11/09/2020

ข่าวดีจ้า!! สำหรับใครที่อยากจะหัดเขียน Mobile Application

มาเข้า Bootcamp ของ Blockfint กัน
เราจะสอนคุณใช้ React Native
เรียนจบอะไรมาเราไม่สนใจ

ขอแค่มีพื้นฐานด้าน JavaScript, CSS และ HTML คุณจะเรียนผ่าน Google Meet กับครู ตั้งแต่วันที่ 14 ก.ย. ถึง 25 ก.ย. ในเวลา 9:00 - 16:00 น.

ใครเรียนผ่านได้คะแนนดี เราพร้อมรับเข้าทำงาน

Bootcamp นี้เรียนฟรี เมื่อเรียนจบท่านไม่จำเป็นต้องทำงานกับ Blockfint และไม่มีเงื่อนไขผูกมัดใด ๆ เพราะเราอยากเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างบุคลากรใหม่ ๆ ที่ชอบและสนใจในการเขียนโปรแกรมให้แก่ประเทศไทย

ส่ง Resume แนะนำตัวเอง มาได้ที่ [email protected]

10/09/2020
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10/09/2020

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

:: คณะวิทยาศาสตร์ :: กำหนดการนัดหมายพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2563"

วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2563 วันซ้อมย่อย
เวลา 6.30 น. – รายงานตัวเข้ารับการฝึกซ้อม ณ ชั้น 1 อาคารทวี ญาณสุคนธ์ คณะวิทยาศาสตร์
– ส่งใบยืนยันการขึ้นทะเบียนรับพระราชทานปริญญาบัตร

หมายเหตุวันซ้อมย่อย*** เนื่องจากมีการเดินฝึกซ้อมตลอดวัน บัณฑิตหญิง (หากทำได้) ให้นำรองเท้า มา 2 คู่ คือ คู่ที่จะใส่ในวันพิธี และ รองเท้าคู่สุภาพที่ใส่เป็นประจำ (ไม่กัด)

วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563 วันซ้อมใหญ่
- รายงานตัวเข้ารับการฝึกซ้อม

วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563
- วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร นัดหมายตามประกาศมหาวิทยาลัย

การแต่งกาย ผู้เข้าฝึกซ้อมทุกคนแต่งกายชุดพิธีการ

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.sci.ku.ac.th

คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดงานเชิดชูเกียรติให้นิสิตที่ได้รับเกียรตินิยมในวันพฤหัสบดีที่ 8 ต.ค.63 เวลา 8.00-9.30 น.โดยขอให้นิสิ...
10/09/2020

คณะวิทยาศาสตร์
ได้จัดงานเชิดชูเกียรติให้นิสิตที่ได้รับเกียรตินิยม
ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ต.ค.63 เวลา 8.00-9.30 น.
โดยขอให้นิสิตที่ได้รับเกียรตินิยมลงทะเบียนตาม QR หรือลิงค์
ภายในวันที่ 30 ก.ย.63
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKTyMhTG_MdGBIsySOe9Lgmpocdz9xqNxM50G7OTnudYQSuA/viewform
ขอให้บัณฑิตที่รับเกียรตินิยมอันดับ 1 และ อันดับ 2 ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมด้วยค่ะ

ขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการทดสอบสมรรรถนะทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล นิสิตที่สนใจให้แจ้งที่พี่ก้อย f...
09/09/2020

ขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการทดสอบสมรรรถนะทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล นิสิตที่สนใจให้แจ้งที่พี่ก้อย [email protected] ภายในวันที่ 15 ก.ย. 2563

ขอให้นิสิตภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทำแบบสอบถาม รูปแบบการเรียนการสอน ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 เพื่อนำไปปรับปรุงรูปแบบการเ...
02/09/2020
แบบสอบถามการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคต้น ปีการศึกษา 2563

ขอให้นิสิตภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทำแบบสอบถาม รูปแบบการเรียนการสอน ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 เพื่อนำไปปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนต่อไป
https://forms.gle/C6rNEx8zRR9zj9jY8

เพื่อนำไปปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนในช่วงปลายภาคต้น ปีการศึกษา 2563 ต่อไป

ที่อยู่

50 ถนนพหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร
Bangkok
10900

เบอร์โทรศัพท์

+66 2 562 5444

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เกษตรศาสตร์ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

บ. ดิ อัลกอริทึม รับสมัครงาน Hardware และ Software 1 IoT Job - เคยพัฒนาโปรแกรมบน Arduino หรือ Platform IO - รู้จักหรือเคยใช้งานอุปกรณ์ Mega2560 , ESP8266 , ESP32 2 Web & Mobile Job 2.1 Front-end Developer - เคยใช้งาน Angular or Ionic framework - เคยใช้งาน javascript , html , css 2.2 Back-end Developer - เคยใช้งาน node js - เคยใช้งาน firebase SDK - เคยใช้งาน Google Cloud platform สนใจติดต่อ คุณท๊อป โทร 084-751-4969 ,
ค่าเทอมเท่าใลค่ะ
Hello. My name is Berly Setiawan as a representative IPB University Computer Science Student Association, Indonesia. We would like to inform you that the Computer Science Student Association of IPB University held an IT Today IPB 2020 event. This year IT Today held a UX Today Competition. UX Today is a competition that focuses on creating user experience designs for a website or mobile-based application. Affiliated with IPB University ACM SIGCHI Student Chapter, This competition is open to all active undergraduate students at the International University. Each team is consisting of a maximum of three people from the same University. We want to invite Department of Computer Science, Kasetsart University to participate in the UX Today Competition. The registration fee is Free for undergraduate student. You can register at www.ittoday.id before 5th August 2020, 11:59 PM GMT. I really hope Department Computer Science, Kasetsart University can take part in the UX Today Competition. For rulebook UX Today Competition can be accessed through the following link : https://bit.ly/UXTODAYRulebook Thanks, Berly Setiawan
กำลังทำเรื่องเปิดวิชา Cobol Programming 01418213 มีใครสนใจจะลงบ้างมั้ยครับ
อยากได้รุ่นพี่ให้คำปรึกษาเรื่องการเข้าของ รอบ1 อ่ะครับแล้วก็อยากรู้เรื่องการเรียนด้วย รบกวนขอคอนแทคหน่อยนะครับ
📣“สมัครและสัมภาษณ์ทันที” ตำแหน่งที่เปิดรับ 👉 เจ้าหน้าที่ ส่วนพัฒนาผลิตภัณฑ์การชำระเงิน 1 อัตรา วิธีการสมัคร ขั้นตอนที่ 1 : ลงทะเบียนเข้าร่วมงานผ่านคิวอาร์โค้ด ขั้นตอนที่ 2 : กรอกข้อมูลสมัครงานในระบบล่วงหน้าได้ที่ https://recruitment-regis.bemplc.co.th/Page0.aspx?id=104 ขั้นตอนที่ 3 : Print ใบสมัครจากระบบ พร้อมแนบหลักฐานประกอบการสมัครงาน และยื่นเอกสารด้วยตัวเองจะได้รับการสัมภาษณ์ทันที ณ อาคารบริหาร พระราม 9 (แยกผังเมือง) บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วง
ขออนุญาต Admin ลงประกาศครับ 🔥🔥🔥รับสมัคร น้อง ๆ มาช่วยทดสอบระบบ ครึ่งวัน 300 บาท ขอเพียงมีมือถือ iPhone6 ขึ้นไป ใครสนใจทักมาเลยครับ 094-5356463 พี่กันธิ์
ธนาคารกรุงไทย เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสนใจงานทางด้านไอทีเข้าร่วมงานกับธนาคาร ในการก้าวสู่การเป็น Invisible Banking ร่วมขับเคลื่อนนโยบายไทยแลนด์ 4.0
รักกันชอบกัน อย่าให้ฉันรันบน IE
ขออนุญาตฝากข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะ
สวัสดีทุกท่านค่ะ ขออนุญาตประชาสัมพันธ์รับสมัครงานค่ะ 😊 โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา เปิดรับสมัคร ครูสอนคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษา คุณสมบัติ ดังนี้ -ปริญญาตรี-โททุกสาขาที่เกี่ยวข้อง กับงานคอมพิวเตอร์ -มีความสามารถในการสอนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ สำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น -มีความสามารถในการผลิตสื่อการสอน และสร้างสรรค์งานกราฟฟิคเพื่อใช้ในการทำสื่อการสอนได้ -มีความสามารถในการทำงานถ่ายภาพ -วีดีโอ และตัดต่อภาพ-วีดีโอ ได้ วิธีการสมัคร ดาวน์โหลดใบสมัคร http://www.ektra.ac.th/job.html และกรอกใบสมัครล่วงหน้า ส่งประวัติย่อและรูปถ่าย หรือส่งใบสมัครมายังอีเมล์ [email protected] สมัครด้วยตนเองและสัมภาษณ์ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 14.00 น. ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สถานที่ติดต่อ โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา เลขที่ 336/7 ซ.สาธุประดิษฐ์ 20 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 ฝ่ายบุคคล แผนกธุรการประถม โทรศัพท์ 0-2212-9930-1 แผนที่ http://ektra.ac.th/contact.html ขอบคุณค่ะ
ขออนุญาตโพสต์ >ฝากเเชร์ด้วยนะครับ