ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เกษตรศาสตร์

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เกษตรศาสตร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิท?
(8)

บริษัท คอม เทรดดิ้ง จำกัด รับนิสิตฝึกงาน
25/08/2023

บริษัท คอม เทรดดิ้ง จำกัด รับนิสิตฝึกงาน

บริษัท Synpulse ประชาสัมพันธ์รับสมัครงานหากมีนิสิตสนใจสมัคร สามารถส่ง resume ภาษาอังกฤษมาได้ที่อีเมล์ career.th@synpulse...
25/08/2023

บริษัท Synpulse ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน
หากมีนิสิตสนใจสมัคร สามารถส่ง resume ภาษาอังกฤษมาได้ที่อีเมล์ [email protected]

กิจกรรม Science Festival จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์  มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยนิสิตจากภาควิช...
23/08/2023

กิจกรรม Science Festival จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยนิสิตจากภาควิชา เมื่อวันที่ 22สิงหาคม 2566 ณ อาคารศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ 60 พรรษา

น้องๆ และผู้ที่สนใจ พบกันครั้งถัดไปได้ที่ งาน Dek-D's TCAS Fair บูธหมายเลข 116-117 วันที่ 7-8 ตุลาคม 2566 ณ Hall EH98 ไบเทค บางนา
ขั้นตอนสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565 ให้นิสิตเข้าไปกรอกข้อมูลในระบบ
22/08/2023

ขั้นตอนสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565 ให้นิสิตเข้าไปกรอกข้อมูลในระบบ

22/08/2023

https://jobsurvey.ku.ac.th/main/2565/ ระบบขึ้นทะเบียนผู้สำเร็จการศึกษา เปิดตั้งแต่ 21 สค - 4 กย 66 นะคะ ให้บัณฑิตทุกคนเข้าให้ข้อมูล

https://jobsurvey.ku.ac.th/main/2566/document/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%20%E0%B8%9B%E0%B8%B52566%20V1.pdf

🎉ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ก็มางานนี้ด้วยน้าา มีรุ่นพี่ให้คำแนะนำกับน้องๆ นักเรียนหรือผู้ที่สนใจ แวะมากันได้เลย งานนี้ม...
21/08/2023

🎉ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ก็มางานนี้ด้วยน้าา มีรุ่นพี่ให้คำแนะนำกับน้องๆ นักเรียนหรือผู้ที่สนใจ แวะมากันได้เลย งานนี้มีแจกก
วันที่ 22 สิงหาคมนี้

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม ร่วมชมผลงานวิจัยในงาน Science Festival 2023
ระหว่างวันที่ 21-25 สิงหาคม 2566
ภายในงานพบกับกิจกรรมต่างๆ อาทิ การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2566 กิจกรรม workshop การแสดงดนตรี และงานประชุมวิชาการ The International Fundamental Science Congress (14th IFSC)


Science KU PR Line ID: https://lin.ee/yyh0jsi
IG: https://www.instagram.com/scikasetsart/
Web site: https://www.sci.ku.ac.th/
Facebook: https://www.facebook.com/scienceku/

โครงการ "Thailand-Taiwan Sand-Box Center" ถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อขยายความร่วมมือทางวิชาการและธุรกิจระหว่างประเทศไทยและไต้หวั...
17/08/2023

โครงการ "Thailand-Taiwan Sand-Box Center" ถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อขยายความร่วมมือทางวิชาการและธุรกิจระหว่างประเทศไทยและไต้หวัน ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นี้มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหลายแห่งในไต้หวันและสถาบัน III ศูนย์นี้มีเป้าหมายเป็นสื่อกลางสำหรับผู้ประกอบการทั้งสองประเทศในการเริ่มโครงการธุรกิจ ซึ่งจะมีโครงการในรูปแบบ Startup Center โดยมุ่งเน้นที่ด้านเทคโนโลยีการศึกษา สำหรับผู้ประกอบการของไต้หวัน ผู้ประกอบการไทย ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัย และ นิสิต
โดยศูนย์นี้ยังมีแผนในการเชื่อมโยงกับโรงเรียนในไทยและ SEAMEO-STEM Education เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา

17/08/2023
ขอแสดงความยินดี“CarbonZero”  คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในโครงการแข่งขันการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อการชดเชยคาร์บอนในหน่วย...
15/08/2023

ขอแสดงความยินดี
“CarbonZero” คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในโครงการแข่งขันการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อการชดเชยคาร์บอนในหน่วยธุรกิจขนาดเล็ก”

จัดโดย มูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน เพื่อให้เยาวชนได้มีบทบาทในการมีส่วนร่วมพัฒนาระบบการชดเชยคาร์บอนสำหรับหน่วยธุรกิจขนาดเล็ก ที่มีการชดเชยในปริมาณน้อย และเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ใช้ความรู้ที่ได้ศึกษามาพัฒนาและประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนากลไกเพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศ

รับเงินรางวัล 100,000 บาท!!

สมาชิกในทีมประกอบด้วย
1.นายปริภัทร์ มะลีแก้ว นิสิตภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปี 3
2.นายภีรวิช ภักดีภิญโญ นิสิตภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปี 2
3.นายศรชัย สมสกุล นิสิตภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปี 2
4.นายณกรณ์ บุญประสงค์ นิสิตภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปี 2
5.นางสาวธันยมัย ไพยรัตน์ นิสิตภาควิชาการจัดการ คณะ บริหารธุรกิจ ปี 4#วิทย์คอมเกษตรฯ

14/08/2023
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับนิสิตฝึกงาน/สหกิจศึกษา จำนวน 9 อัตรา ของบริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจเทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำ...
11/08/2023

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับนิสิตฝึกงาน/สหกิจศึกษา จำนวน 9 อัตรา ของบริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจเทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจด้านผู้ผลิตฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟและผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูล โดยมีรายละเอียด ดังนี้
โรงงานบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา ตำแหน่งที่เปิดรับ
1. Intern – Automation Engineer 1 ตำแหน่ง
2. Intern – Occupational Health and Safety
1 ตำแหน่ง
3. Intern – Software Developer 2 ตำแหน่ง
4. Intern – Environmental Health Specialist
2 ตำแหน่ง
5. Intern – Industrial Engineer 2 ตำแหน่ง
โรงงาน จ.ปราจีนบุรี ตำแหน่งที่เปิดรับ
1. Intern – Industrial Engineer 1 ตำแหน่ง
2. Intern – Software Developer 2 ตำแหน่ง
3. Intern – Electrical Failure Analysis Engineer
1 ตำแหน่ง
4. Intern – Software Developer 1 ตำแหน่ง
ช่วงเวลา กันยายน – พฤศจิกายน 2566
ฝึกงาน/สหกิจศึกษา
สวัสดิการ · รถรับส่งบริษัท
· เบี้ยเลี้ยงนักศึกษาฝึกงานระดับ
การศึกษา บาท/เดือน
- ปริญญาตรี 10,000 บาท
- ปริญญาโท 12,000 บาท
- ปริญญาเอก 15,000 บาท
โดยนิสิตที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดบริษัทเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.westerndigital.com/ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณบวร อินทร์ผิว เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากร โทรศัพท์ 06 3564 8420 หรือที่ Email :
[email protected] ดังรายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

บริษัท พรอมท์นาว จำกัด รับนิสิตสหกิจศึกษา
11/08/2023

บริษัท พรอมท์นาว จำกัด รับนิสิตสหกิจศึกษา

แจ้งขยายกำหนดเวลาการยื่นผลคะแนนสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา ภายในวันที่ 28 สิงหาคม 2566
09/08/2023

แจ้งขยายกำหนดเวลาการยื่นผลคะแนนสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา ภายในวันที่ 28 สิงหาคม 2566

ขยายเวลาจัดทดสอบความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา (KU-EXITE) ปีพ.ศ.2566 รอบเก็บตก และรอบนิสิตตกค้าง (รหัส 62...
08/08/2023

ขยายเวลาจัดทดสอบความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา (KU-EXITE) ปีพ.ศ.2566 รอบเก็บตก และรอบนิสิตตกค้าง (รหัส 62 และน้อยกว่า) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

บริษัท นูทริชัน โปรเฟส จำกัด รับนิสิตสหกิจศึกษา
07/08/2023

บริษัท นูทริชัน โปรเฟส จำกัด รับนิสิตสหกิจศึกษา

บริษัท แอดวานซ์ ซิสเต็มซ์คอนซัลติ้ง จำกัด รับนิสิตฝึกงานสหกิจศึกษา
07/08/2023

บริษัท แอดวานซ์ ซิสเต็มซ์คอนซัลติ้ง จำกัด รับนิสิตฝึกงานสหกิจศึกษา

ประชาสัมพันธ์การรับนิสิตสหกิจศึกษา ของ บริษัท พรอมท์นาว จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาและพัฒนางานด้านเทคโ...
07/08/2023

ประชาสัมพันธ์การรับนิสิตสหกิจศึกษา ของ บริษัท พรอมท์นาว จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาและพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทางธุรกรรมการเงิน โดยเปิดรับในตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้
1. Software/Frontend Developer
2. Backend Developer
3. Business Analyst
4. System Analyst
5. Software Tester

มีค่าเบี้ยเลี้ยง วุฒิบัตร และพิจารณาการเข้าบรรจุบริษัท โดยนิสิตสามารถศึกษารายละเอียดของบริษัทได้ที่เวบไซต์ www.promptnow.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณธนวรรธน์ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร.096-8867958 นิสิตที่สนใจสามารถส่งประวัติและผลงาน โดยสแกนผ่าน QR Code ดังรายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

07/08/2023

นิสิตที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ให้มารับคำร้องและ KU3 คืนที่สำนักงานภาควิชา
- นายภูบดี โรมินท์ 6210451390
- นายชญานนท์ คลังอาวุธ 6510450232
- น.ส.ณัฐณิชา ทองสุข 6410450915
- น.ส.กาญจน์ชนก นานวล 6410450699
- น.ส.ฐิตาพร เตชวัฒนกนก 6310451081
- น.ส.ธัยวรัตม์ ศิริโชติวณิชย์ 6410451091
- น.ส.เจสยา พรมศรี 6410450788
- นายปฏิญญา สายจันทดี 6410406754
- น.ส.มนัญญา ประกายรุ้งทอง 6410451334
- นายณภัทรพงศ์ มหาผลศิริกุล 6310451090

นิสิตที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ให้มาเหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2565 ที่ห้องสำนักงาน ภาควิชา
07/08/2023

นิสิตที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ให้มาเหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2565 ที่ห้องสำนักงาน ภาควิชา

03/08/2023

จันทร์ 7 สิงหาคม 2566
และจันทร์ 3 ตุลาคม 2566
วิชา 01418113 Computer Programming
ย้ายมาเรียนห้องประชุม 713

ต้อนรับ Professor Geoff Solano, Director of Computer Center, University of Philippines Manila (UP Manila) ในการวิจัย การ...
28/07/2023

ต้อนรับ Professor Geoff Solano, Director of Computer Center, University of Philippines Manila (UP Manila) ในการวิจัย การแลกเปลี่ยนอาจารย์ และนิสิต ระหว่างกัน โดย มึเป้าหมายด้านการวิจัยทางการประยุกต์ใช้ AI ทางการแพทย์และสาธารณสุข
28/07/2023
# Computer Science, KU
# วิทยาการคอมพ์ เกษตรศาสตร์
# TCAS67

กลับมาอีกครั้งกับโปรแกรมฝึกงาน สำหรับน้อง ๆ นักศึกษาที่สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับExxonMobil และเปิดประสบการณ์การฝึกงานในฝ่...
27/07/2023

กลับมาอีกครั้งกับโปรแกรมฝึกงาน สำหรับน้อง ๆ นักศึกษาที่สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ

ExxonMobil และเปิดประสบการณ์การฝึกงานในฝ่ายไอทีที่ให้บริการบริษัทด้านพลังงานระดับโลก

ExxonMobil IT Internship 2024 สำหรับน้อง ๆ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่กำลังมองหาโอกาสฝึกงานในฝ่ายงานไอที สมัครได้ที่ https://jobs.exxonmobil.com/job-invite/75888/

ตั้งแต่วันนี้ – 29 กันยายน 2566 หากมีข้อสงสัย สามารถส่งคำถามมาได้ที่อีเมล [email protected]ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับตำแหน่งงานที่เปิดรับและกิจกรรมจาก ExxonMobil ได้ทาง LINE Official: .exxonmobil.th

บริษัท เท็น ฟอร์เวิร์ด จำกัด เปิดรับนิสิตฝึกงานและ/หรือสหกิจศึกษา
27/07/2023

บริษัท เท็น ฟอร์เวิร์ด จำกัด เปิดรับนิสิตฝึกงานและ/หรือสหกิจศึกษา

บริษัท โมทีฟ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานสำหรับนิสิตนักศึกษาจบใหม่ และตำแหน่งงานสำหรับสหกิจศึกษา
27/07/2023

บริษัท โมทีฟ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานสำหรับนิสิตนักศึกษาจบใหม่ และตำแหน่งงานสำหรับสหกิจศึกษา

นิสิตที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ขอให้นิสิตเร่งดำเนินการเข้าร่วมกิจกรรมให้ครบตามที่มหาวิทยาลัยกำหน...
25/07/2023

นิสิตที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ขอให้นิสิตเร่งดำเนินการเข้าร่วมกิจกรรมให้ครบตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด เพื่อให้สามารถขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้ต่อไป หากนิสิตประสงค์ไม่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ให้กรอกแบบฟอร์มส่งมาที่ภาควิชา เพื่อรวบรวมส่งคณะต่อไป

ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2565และโปรดดำเนินการยื่นเอกสารไม่เกิน วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 25...
21/07/2023

ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2565
และโปรดดำเนินการยื่นเอกสารไม่เกิน วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566

5 กิจกรรมพิเศษสำหรับนิสิตที่จะจบการศึกษา ที่ยังขาดชั่วโมงกิจกรรม
20/07/2023

5 กิจกรรมพิเศษสำหรับนิสิตที่จะจบการศึกษา ที่ยังขาดชั่วโมงกิจกรรม

20/07/2023

💕มาตามคำเรียกร้อง....

📣ขยายเวลารับสมัครสอบ และชำระเงิน KU-EXITE รอบนิสิตตกค้าง

💖นิสิตรหัส 62 และน้อยกว่า ที่ยังไม่ได้สอบ KU-EXITE และยังไม่มีคะแนนอื่นมายื่นแทน สามารถสมัครสอบและชำระเงินได้ ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2566 (ชำระเงินค่าสมัครสอบเอง 400 บาท รอประมาณ 1-3 วันทำการ จึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบตามวันสอบที่กำหนด)

👉 วันสอบ 24 กรกฎาคม - 13 สิงหาคม 2566
👉 ดูรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบได้ที่ https://registrar.ku.ac.th/kuexite
👉 ดูคลิปอธิบายการสอบ ได้ที่ https://youtu.be/AuErIYG2eY4

😍รีบๆ มาสมัครสอบกันนะคะ สอบเสร็จแล้ว ไม่ต้องยื่นคะแนน มก.จะดึงคะแนนมาเอง

#ขยายเวลาสมัครสอบ #รอบนิสิตตกค้าง #สอบก่อนสำเร็จการศึกษาเพื่อเข้ารับปริญญาบัตร

19/07/2023

นิสิตที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ยังที่ไม่ผ่านเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรนิสิต (นิสิตจะไม่มีสิทธิเข้าร่วมรับปริญญา) นิสิตที่ยังขาดกิจกรรมด้านใด ติดต่อสอบถามได้ที่กองกิจการนิสิต
รายชื่อนิสิตไม่ผ่านเกณฑ์การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
1.6210451411 น.ส.โยษิตา จินดา
2.6210406769 นายอิสรภาพ สกุลวงษ์
3.6210450024 น.ส.กันตา คงวัฒนานนท์
4.6210450563 นายณัฐดนัย คุ้มศิริ
5.6210450482 นายหฤษฎ์ ยุบล
6.6210450601 นายนฤดล อุ่นวิจิต
7.6210450792 นายหัสวรรษ นนทศรชัย
8.6210451438 นายรัชพล ทองปน
9.6210450504 นายจีรภัทร สมศรี
10.6210451276 นายนันทพัทธ์ ใหญ่ยิ่ง
11.6210450610 น.ส.ปภาวรินท์ ครามเขียว
12.6210402445 นายธนภัทร วารุณี
13.6210450041 นายคริษฐ์คณิน เฮงนิรันดร์
14.6210450466 น.ส.ศุภาพิชญ์ ขัดชมภู
15.6210450806 น.ส.ณัฎฐพัชร์ ปุณณหิรัญย์
16.6210451209 นายธนกฤต กิจขจรไพบูลย์
17.6210451390 นายภูบดี โรมินทร์
18.6210451403 นายโยธาณัฐ แก่นกระโทก
19.6210450555 นายณัฐชนน ตันประเสริฐ
20.6210402330 นายกฤษดา มังสระคู
21.6210451641 นายเตชิต เส็งกลิ่น
22.6210451144 น.ส.ณัฎฐกานต์ อรสุนทร
23.6210450032 นายเกียรติกุล ทองอุดม
24.6210451446 นายรุจิภาส เมฆอากาศ
25.6210450016 นายกลวัชร เสถียรเสรีสุข
26.6210406505 น.ส.กันต์ระวี เพชรชลคราม
27.6210451560 นายสรศักดิ์ พงศ์สวัสดิ์
28.6210451683 น.ส.นภัสสร กิจเกิดแสง
29.6210450512 นายชนกานต์ ศุษิลวรณ์
30.6210406611 น.ส.ปัณฑิตา คัณฑิสุวรรณ
31.6210451110 นายชานน ลิ้มวงศ์รุจิรัตน์
32.6210402453 นายธรรศ อาจารสิริ
33.6210451632 น.ส.ณิชาพัชร์ ผิวเหลืองสวัสดิ์
34.6210450661 นายภูมินทร์ สินพิบูลย์
35.6210450687 นายมหัทธนะ อินทรกล่อม
36.6210451306 นายปภาวิชญ์ สุวรรณศิริ
37.6210406530 นายฐิติวัชร์ กุลธรรมนิตย์
38.6210450521 นายชาญวิทย์ สายสิญจน์
39.6210402411 นายณัฐเสฐ ธนบดี
40.6210406653 นายลภัส สารคุณประดิษฐ์
41.6210451187 นายเตชินฑ์ กาจกระโทก
42.6210451349 น.ส.พิชชาภา โพธาราเจริญ
43.6210451063 นายกันตนพ สุพรรณกูล
44.6210450822 น.ส.ไอลดา พินิจศรศาสตร์
45.6210406556 นายณัฐพล คำแสง
46.6210451527 นายศุภโชค เฮงโชตน์ปภา
47.6210406751 นายอิทธิพล ดาวลอย
48.6210451551 นายสรวิศ จิตรานนท์
49.6210451691 นายพันธุ์ธัช เสมสมญาติ
50.6210407455 นายนิรัตศัย หารี
51.6210406718 นายสุทธิพงษ์ ไทยเจริญ
52.6210401295 นายพัชร ศรีสมบูรณ์โชติ
53.6210450474 นายสหัสวรรษ คนราม

🚀เปิดรับสมัครแล้ววันนี้!! โครงการประชันแผนธุรกิจที่ทำให้คนไทยได้เข้าถึงการรักษาด้วย Telemedicine มากยิ่งขึ้น ประลองไอเดี...
18/07/2023

🚀เปิดรับสมัครแล้ววันนี้!! โครงการประชันแผนธุรกิจที่ทำให้คนไทยได้เข้าถึงการรักษาด้วย Telemedicine มากยิ่งขึ้น ประลองไอเดียเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ให้โดนใจ 💓

🚑"Mordee X True Lab Hackathon" ชิงเงินรางวัลรวม 200,000 บาท และได้ร่วมกันสร้างผลงานกับ Mordee เพื่อต่อยอดไปสู่การใช้งานจริง สมัครได้แล้ววันนี้ ถึงวันที่ 17 ส.ค. 66

แล้วพบกันในงาน Open House🥳 สุดยิ่งใหญ่ในวันที่ 5 ส.ค.66

สามารถดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ >>
https://linktr.ee/true_lab?utm_source=qr_code

17/07/2023

บริษัท London Stock Exchange Group (LSEG) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการครบวงจร ทั้งในรูปแบบของข้อมูลและแพลตฟอร์มทางด้านการเงินและการจัดการความเสี่ยงระดับโลก มีความประสงค์ที่จะประชาสัมพันธ์งานและกิจกรรมต่างๆ ของทางบริษัท ให้กับนิสิต และเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมของทางคณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Internship Program (ระยะยาว)
Technology Graduate Program
Job Fair / Career Fair

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถติดต่อได้ที่ น.ส. ปัญจ์วณิชย์ จิตรภักดี (ติ๊ด) โทร 062-242-1730 หรืออีเมล [email protected]


หมายเหตุ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ London Stock Exchange Group (LSEG) โปรดเข้าชมได้ที่ Link ข้อมูลบริษัท

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขัน Moral Hackathon 2023 ภายใต้หัวข้อ Mora...
17/07/2023

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศใน
การแข่งขัน Moral Hackathon 2023 ภายใต้หัวข้อ Moral Move
จัดโดย Moral Center Thailand ภายใต้ กระทรวงวัฒนธรรม

🏆🥇 ผลการแข่งขัน รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม EASY EASY กับผลงาน “Sign sense" แอพพลิเคชันการแปลภาษามือด้วย AI สำหรับผู้พิการทางหู เจาะกลุ่มเปราะบางของสังคม ทำให้ผู้พิการทางหูในประเทศไทยจำนวนกว่า 4 แสนคน สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างเท่าเทียม บนความเอื้ออาทรและช่วยเหลือกันมากขึ้น

สมาชิกในทีมประกอบไปด้วย
นายปริภัทร์ มะลีแก้ว นิสิตภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปี3
นางสาวชาคริยา จันทรคามิ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นายเมฆินทร์ วงศ์ศรีลา มหาวิทยาลัยศิลปากร

ลิ้งก์ข่าว >>https://www.springnews.co.th/digital-business/digital-marketing/841147
#วิทย์คอมเกษตร

ขอขยายรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง ช่างคอมพิวเตอร์ขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัคร ได้ตั้งแต่บัดน...
14/07/2023

ขอขยายรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง ช่างคอมพิวเตอร์
ขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัคร ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖ ณ สำนักงานภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้น ๗ อาคารวิทยาศาสตร์ ๔๕ ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันและเวลาราชการ

ที่อยู่

50 ถนนพหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร
Bangkok
10900

เบอร์โทรศัพท์

+66 2 562 5444

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เกษตรศาสตร์ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เปิดรับสมัคร Developer สาย Hardware ด้าน IoT สำหรับ Payment น้องคนสนใจดูรายละเอียดด้านล่าง
รับสมัครน้องๆสาย Developer เข้าร่วมพัฒนา Software and Hardware สำหรับระบบ Payment กับเรา สามารถดูรายละเอียดตามด้านล่าง
เปิดวิชา 01355202 Eng 4 Writing ภาคเป
ใครจะลง Summer ลงชื่อ นามสกุล รหัสนิสิตไว้ได้เลย
https://www.joinclubhouse.com/room/mgl0jVgE

ใครสนใจงานสาย Blockchain กับ Bitkub
เข้ามาพรีเซนต์ตัวเองได้นะครับ
ขอประชาสัมพันธ์ รับสมัครงานด่วนเหลือ 2 ตำแหน่งเท่านั้น ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ขอประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักพัฒนางาน IoT Device and IoT Backend Developers สำหรับงานด้านอุปกรณ์ Payments ด่วนจำนวน 3 ตำแหน่ง ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ จะเริ่มสัมภาษณ์เร็วๆนี้ภายใน ม.ค. 64
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ครับ

เปิดรับสมัครนักพัฒนางาน IoT ด้านอุปกรณ์ Payment และ IoT Cloud Plantform ด่วนจำนวน 3 ตำแหน่ง ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ จะเริ่มสัมภาษณ์เร็วๆนี้ภายใน ม.ค. 64
สำหรับนิสิตที่ได้ลงทะเบียนและต้องการลงทะเบียนรายวิชา 01418351 ขอให้เข้าฟังคำชี้แจงในชั่วโมงบรรยายสัปดาห์แรกนะคะ
บ. ดิ อัลกอริทึม รับสมัครงาน Hardware และ Software
1 IoT Job
- เคยพัฒนาโปรแกรมบน Arduino หรือ Platform IO
- รู้จักหรือเคยใช้งานอุปกรณ์ Mega2560 , ESP8266 , ESP32

2 Web & Mobile Job
2.1 Front-end Developer
- เคยใช้งาน Angular or Ionic framework
- เคยใช้งาน javascript , html , css
2.2 Back-end Developer
- เคยใช้งาน node js
- เคยใช้งาน firebase SDK
- เคยใช้งาน Google Cloud platform

สนใจติดต่อ คุณท๊อป โทร 084-751-4969 ,
ค่าเทอมเท่าใลค่ะ
#}