กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร

กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร DOAE IMAGE GALLARY

เปิดเหมือนปกติ

วันที่ 22 ตุลาคม 2563 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานปิดสั...
22/10/2020

วันที่ 22 ตุลาคม 2563 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานปิดสัมมนาและมอบแนวทางการดำเนินงานกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดสัมมนาและมอบแน...
21/10/2020

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดสัมมนาและมอบแนวทางการดำเนินงานกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาได้แก่ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1-6 เกษตรจังหวัด 77 จังหวัด ผู้อำนวยการกอง/สำนัก จากส่วนกลาง และผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการ 40 ศูนย์ และผู้อำนวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืช 10 ศูนย์ โดยได้ชี้แจงแนวทางการดำเนินการ รวมถึงโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ข่าว/กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ภาพ/กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์

53 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร ก้าวสู่เกษตรวิถีใหม่***********************ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสห...
21/10/2020

53 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร ก้าวสู่เกษตรวิถีใหม่
***********************
ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมแสดงความยินดี
เนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ครบรอบ 53 ปี ในวันที่ 21 ตุลาคม 2563 โดยนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมให้การต้อนรับ

“สำหรับกิจกรรม
ในวันนี้ ประกอบด้วยพิธีบวงสรวงองค์ท้าวมหาพรหมและศาลพระภูมิ, พิธีวางพวงมาลาสักการะอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์พิเศษทำนอง สิงคาลวณิช การจัดนิทรรศการและมอบรางวัลให้กับบุคคลและหน่วยงานดีเด่น ประจำปี 2563,
การปล่อยคาราวานจัดส่งเมล็ดพันธุ์ โครงการตู้เย็นข้างบ้านต้านภัย COVID-19 และการมอบนโยบายแก่ข้าราชการกรมส่งเสริมการเกษตร โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ข่าว/กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ภาพ/กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์

วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายอาสาสมัครเ...
20/10/2020

วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายอาสาสมัครเกษตร ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม เพื่อพิจารณาร่างคู่มือการดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานพัฒนาการเกษตร โดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ทั้งนี้ปัจจุบันมีอาสาสมัครเกษตร (อกษ.) จำนวน 239,075 ราย และอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) จำนวน 75,155 ราย ปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและภาครัฐในพื้นที่ทั่วประเทศ ณ ห้องประชุม 135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ภาพ : กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์
ข่าว : ประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ให้ผู้แทนบริษัท ฟอร์ด ประเทศไทย เข้าพบ เพื่อร่ว...
19/10/2020

วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ให้ผู้แทนบริษัท ฟอร์ด ประเทศไทย เข้าพบ เพื่อร่วมหารือในการจัดกิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรรุ่นใหม่ในโครงการ "ฟอร์ดเติมฝันเกษตรกรหญิงรุ่นใหม่ (Ford Moves Her Business)" ซึ่งโครงการนี้จะเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรหญิงรุ่นใหม่ ได้รับโอกาสเรียนรู้และต่อยอดการทำธุรกิจ เพื่อสร้างความเป็นผู้นำ เป็นแรงบันดาลใจให้กับเกษตรกรหญิงรุ่นใหม่รายอื่นๆ ในการทำการเกษตรที่ประสบความสำเร็จ ส่วนรายละเอียดในการเข้าร่วมโครงการ สามารถติดตามได้เร็วๆ นี้ ทั้งนี้มีผู้แทนกองพัฒนาเกษตรกรเข้าร่วมหารือในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 กรมส่งเสริมการเกษตร

ภาพ : กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์
ข่าว : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

วันที่ 19 ตุลาคม 2563 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานประชุมคณะทำงานวางแผนการเพาะปลูกพืชฤดู...
19/10/2020

วันที่ 19 ตุลาคม 2563 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานประชุมคณะทำงานวางแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม 4/1 ชั้น 4 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อหารือเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชฤดูแล้งกรณีน้ำมีปริมาณน้อยในปี 2563 ทั้งนี้ เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ดี ต้องคำนึงชนิดพืชฤดูแล้งให้เหมาะสมกับพื้นที่เพาะปลูกในแต่ละพื้นที่
ภาพ/กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์
ข่าว/กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

วันที่ 19 ตุลาคม 2563 กลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโตะ เข้าพบหารือกับนางกุลฤดี  พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เนื่องจาก...
19/10/2020

วันที่ 19 ตุลาคม 2563 กลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโตะ เข้าพบหารือกับนางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เนื่องจากทางกลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายช่วยส่งเสริมภาคการเกษตรให้เกิดความมั่นคง ยั่งยืน ภายใต้โครงการ Ajinomoto Group Created Shared Value (ASV)โดยมุ่งมั่นที่จะยกระดับชีวิตเกษตรกรให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ให้การสนับสนุนทรัพยากรและเทคโนโลยีต่างๆ ตลอดจนการใช้วัตถุดิบทางภาคเกษตรกรรมของประเทศเป็นหลักในการผลิต อาทิ มันสำปะหลัง อ้อย เมล็ดกาแฟ เป็นต้น
โดยนางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม ได้ให้ข้อมูลสำหรับโครงการประกันภัยพืชผล เพื่อนำไปสู่การดำเนินโครงการได้อย่างเป็นรูปธรรมและเป็นประโยชน์กับภาคเกษตรที่เป็นภาคการผลิตที่สำคัญต่อไป

ภาพ/ข่าว : กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์

วันที่ 19 ตุลาคม 2563 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในการประชุม Video Conference ชี้แจงการจัดส่...
19/10/2020

วันที่ 19 ตุลาคม 2563 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในการประชุม Video Conference ชี้แจงการจัดส่งเมล็ดพันธุ์
พีช ตามโครงการตู้เย็นข้างบ้านต้านภัย COVID-19 ในเรื่องการจัดส่งเมล็ดพันธุ์ โดยให้สำนักงานเกษตรจังหวัดใกล้เคียงกรุงเทพมหานคร 15 จังหวัด มารับเมล็ดพันธุ์ผักลำดับที่1-200,000 ในวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ณ กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อนำไปกระจายแก่ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ส่วนจังหวัดอื่นๆจะจัดส่งให้ภายในวันที่ 21-25 ตุลาคม 2563 เมื่อแต่ละจังหวัดได้รับเมล็ดพันธุ์แล้ว จะส่งต่อให้กับผู้ลงทะเบียนเข้าโครงการฯ ผ่าน เกษตรตำบล อกม. และผู้ใหญ่บ้าน พร้อมให้แต่ละจังหวัดทั่วประเทศติดตามผลการดำเนินงานของโครงการฯให้กรมฯ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ภาพ : กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์
ข่าว : ประชาสัมพันธ์

นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ด้านพัฒนาเกษตรกร เป็นผู้แทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะกรรมการบริหารสำน...
18/10/2020

นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ด้านพัฒนาเกษตรกร เป็นผู้แทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการในการทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในระหว่างวันที่ 17 - 18 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรม เดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน จังหวัดชลบุรี
กิจกรรมในการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งนี้ ประกอบด้วย
1. การมอบนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของ สสว. โดย นายมงคล ลีลาธรรม ประธานกรรมการบริหาร (สสว.)
2. การนำเสนอผลการดำเนินงานและทิศทางการส่งเสริม SME โดย นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการ (สสว.)
3. คณะกรรมการบริหาร สสว. มอบแนวทางการดำเนินงานของ สสว.
4. ผู้บริหาร สสว. ประชุมแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อทบทวนแผนปฏิบัติการของ สสว. ปี 2560 ถึง 2565 (ฉบับทบทวนปี 2565) และแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 ของ สสว. และนำเสนอ ผลการทบทวน ต่อ คณะกรรมการบริหาร สสว.
5. คณะกรรมการบริหาร สสว. เยี่ยมชมสถานประกอบการ MSME ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี จำนวน 2 จุด คือ บริษัท เบลเมกส์ ไทย จำกัด อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ปี 2563 และบริษัท โกศล-อัมพา จำกัด ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ภายใต้โครงการประกวด SME National Awards ปี 2563

วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วย นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเ...
17/10/2020

วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วย นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ให้การต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน) พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมและพบปะกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอำเภอไทรน้อย ณ ตลาดน้ำวัดไทรใหญ่ จังหวัดนนทบุรี โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ได้ติดตามผลการดำเนินงานส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน พร้อมกับมอบแนวทางการดำเนินงานให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตสินค้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้คุณภาพ มีความหลากหลาย เป็นที่ยอมรับในตราสินค้า ที่สำคัญต้องตรงกับความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
ภาพ/ข่าว/กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์

วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ด้านพัฒนาเกษตรกร ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการดำเ...
16/10/2020

วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ด้านพัฒนาเกษตรกร ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานอาสาสมัครเกษตร ครั้งที่ 1/2564 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานอาสาสมัครเกษตร และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับฟังผลการดำเนินงานที่ผ่านมา พร้อมร่วมพิจารณาและวางแผนการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องห้องประชุม 4/1 ชั้น 4 กรมส่งเสริมการเกษตร

ภาพ : กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์
ข่าว : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 นายเข้มแข็ง  ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยนางกุลฤดี  พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกร...
16/10/2020

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วย
นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และ ดร.เศรษฐพงศ์ เลขะวัฒนะ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพัฒนาระบบการผลิตสินค้าเกษตร ประชุมร่วมกับสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทยจีน หารือแนวทางเพื่อเตรียมเข้าร่วมการจัดงาน “มหกรรมพืชสวนโลกหยางโจว 2021” ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ห้องประชุมปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร โดยคาดว่า
จะจัดงานระหว่างวันที่ 8 เมษายน – 8 ตุลาคม 2021 ในโอกาสนี้สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทยจีนได้เสนอมีแนวคิดการจัดงานของโซนประเทศไทย “Bangkok Garden Thailand” มีการจัดกิจกรรมทุกเดือนตลอดการจัดงาน ทั้งการเสวนา การจัดแสดง จำหน่ายสินค้าสดและแปรรูป รวมถึงการแสดงวัฒนธรรมต่างๆ เช่น เดือนเมษายน กิจกรรม “ยินดีต้อนรับสู่ประเทศไทย” แสดงความหลากหลายของผลไม้ไทย เดือนกรกฎาคม กิจกรรม บุปผชาติล้านนา แสดงความหลากหลายของผลไม้ไทย เดือนตุลาคม กิจกรรมลอยกระทง โคมประทีป รวมถึงแสดงสมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพ
ในการนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรจะได้ดำเนินการสรุปเสนอกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อพิจารณาแนวทางความร่วมมือต่อไป
ข่าว/กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ภาพ/กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์

วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 นายสุทธิชัย จรูญเนตร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานก...
16/10/2020

วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 นายสุทธิชัย จรูญเนตร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและฟื้นฟูอาชีพภาคเกษตร ครั้งที่ 2/2562 และคณะทำงานจัดทำแนวทางการฟื้นฟูอาชีพภาคเกษตร ครั้งที่ 1/2563 โดยนายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยผู้แทนสภาเครือข่ายประชาชนอีสาน (สอส.) สภาประชาชน 4 ภาค และผู้แทนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยในการประชุมครั้งนี้ เพื่อพิจารณาคำขอโครงการส่งเสริมและฟื้นฟูอาชีพภาคเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พิจารณาแผนการดำเนินของคณะอนุกรรมการส่งเสริมและฟื้นฟูอาชีพภาคเกษตร และพิจารณาแนวทางดำเนินงานของคณะทำงานจัดทำแนวทางการฟื้นฟูอาชีพภาคเกษตร ณ ห้องประชุม 123 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ภาพ : กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์
ข่าว : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

วันที่ 14 ตุลาคม 2563 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารแผนงานหรือโค...
14/10/2020

วันที่ 14 ตุลาคม 2563 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารแผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 1/2563 เพื่อให้การบริหารโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ณ ห้องประชุม 7 ชั้น 5 กรมส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลา เนื่องในโอกา...
13/10/2020

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณท้องสนามหลวง เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ภาพ /ข่าว : กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์

วันที่ 12 ตุลาคม 2563 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมโครงการความร่วมมือระหว่า...
12/10/2020

วันที่ 12 ตุลาคม 2563 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมโครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับตลาดทิพย์นิมิตร บางพลี โดยมีนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อจัดหาสินค้าเกษตรประเภทต่างๆ เข้าจำหน่ายในตลาดทิพย์นิมิตรซึ่งเป็นตลาดที่เปิด 24 ชั่วโมงและมีขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมหารือการเปิดงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พบปะชาวสมุทรปราการในวันที่ 15 พฤศจิกายนด้วย ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 12 ตุลาคม 2563 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และนายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร...
12/10/2020

วันที่ 12 ตุลาคม 2563 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และนายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากทุกกอง/สำนักของกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกันแพ็คเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวในโครงการตู้เย็นข้างบ้านต้านภัยโควิด-19 โดยลำดับที่ 1-200,000 จะเริ่มทำการจัดส่งในเดือนตุลาคมนี้ ส่วนลำดับที่ 200,001-300,000 จะเริ่มจัดส่งในเดือนพฤศจิกายน โดยพื้นที่ในต่างจังหวัดจะจัดส่งภายใต้กลไกการทำงานของกรมส่งเสริมการเกษตร ส่วนพื้นที่ในกรุงเทพมหานครจะทำการจัดส่งโดยบริษัท เจียไต๋ จำกัด และ บริษัท อีส เวสท์ ซีด จำกัด โดยโครงการฯ ได้มีการลงทะเบียนครบจำนวน 300,000 รายแล้ว เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2563 เวลา 20.12 น.

ภาพ : กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์
ข่าว : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

วันที่ 9 ตุลาคม 2563 นายอาชว์ชัยชาญ  เลี้ยงประยูร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรตรวจเยี่ยมสำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว พบปะ...
09/10/2020

วันที่ 9 ตุลาคม 2563 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรตรวจเยี่ยมสำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว พบปะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงาน พร้อมให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ

ภาพ/ข่าว กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์

วันที่ 9 ตุลาคม 2563 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับนายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าก...
09/10/2020

วันที่ 9 ตุลาคม 2563 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับนายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ด่านพรมแดนบ้านเขาดิน อ.คลองหาด จ.สระแก้ว ร่วมประชุม​กับผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ส่วนราชการ ภาคเอกชน และ สส. ในพื้นที่ ซึ่งประสบปัญหาแรงงานภาคการเกษตรผ่านด่านพรมแดนไม่ได้ เนื่องจากสถานcovid-19 เมื่อถึงฤดูการเก็บเกี่ยวทำให้ต้องใช้แรงงานจำนวนมากจากประเทศกัมพูชาในการตัดอ้อย ขุดมันสำปะหลัง และเก็บผลผลิตลำไย จึงให้จังหวัดประชุมหารือเพื่อจัดหาสถานที่สถานกักตัวที่รัฐจัดให้ (State Quarantine) และกำหนดวิธีการทำงาน โดยด่วน ตลอดจนให้มีการพัฒนาด่านพรมแดนบ้านเขาดิน ให้มีศักยภาพในการส่งสินค้าผ่านแดนไปยังประเทศกัมพูชาให้ให้มีความหลายหลายมากยิ่งขึ้น

ภาพ / ข่าว : กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์

วันที่ 9 ตุลาคม 2563 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับนายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าก...
09/10/2020

วันที่ 9 ตุลาคม 2563 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับนายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมวีระชาติฟาร์ม ตำบลสะแกราช อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยเยี่ยมชมการสาธิตกการทำอาหารผสมสำเร็จรูปตามอัตราส่วน TMR โดยในอนาคตจะนำหญ้าเนเปียร์ปากช่อง1 เข้ามาลดต้นทุนส่วนผสมการผลิตอาหารสัตว์ พร้อมพบปะกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค ตามโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่องฯ (โคขุนกู้วิกฤต COVID-19)

ภาพ/ข่าว : กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์

วันที่ 8 ตุลาคม 2563 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับนายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าก...
08/10/2020

วันที่ 8 ตุลาคม 2563 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับนายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันในจังหวัดขอนแก่น รับฟังข้อมูลดำเนินการช่วยเหลือและประสานงานในการพัฒนาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในภาคการเกษตรต่อไป โดยเดินทางตรวจเยี่ยมพร้อมพบปะเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร และเกษตรกรทั้งหมด 6 จุด ดังนี้
1.โครงการแก้มลิงแก่งน้ำต้อน ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น เป็นพื้นที่ลุ่ม
ขนาดใหญ่ มีพื้นที่สาธาณะกว่า 6,196 ไร่จะดำเนินการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวโดยรอบให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในอนาคต ซึ่งมีแนวคิดดำเนินการพัฒนาเป็นศูนย์กีฬาทางน้ำ และพื้นที่การท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพื่อประโยชน์ของเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่
2.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ขอนแก่น กรมปศุสัตว์ เยี่ยมชมขบวนการเพาะเลี้ยงแหนแดง ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่ปลูกระยะสั้นเติบโตเร็ว ไนโตรเจนสูงถึง 5 % สามารถใช้เป็นปุ๋ยพืชสดในนาข้าวเพื่อลดการใช้ปุ๋ยเคมีในโตรเจน และเป็นแหล่งโปรตีนสำหรับเลี้ยงสัตว์ ลดต้นทุนให้เกษตรกรได้
3.ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) ดำเนินการพัฒนาสายพันธ์ไก่พื้นเมืองที่ตอบสนองความต้องการแก่เกษตรได้ เน้นการให้เนื้อและการผลิตไข่ที่มีคุณภาพ เจริญเติบโตไว เป็นทางเลือกให้แก่เกษตรกร อาทิ ไข่มุกอีสาน ขาวสร้อยนิล สร้อยเพชร และแก่นทอง ตลอดจน Thai broiler
4.กลุ่มเกษตรผู้ปลูกไม้ผล ณ บ้านหนองตับเต่า ม.๙ ตป่าปอ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่นพบปะเกษตรกรและรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของกลุ่ม และร่วมชี้แจงโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง และเปิดน้ำบาดาล ในโครงการบริหารจัดการน้ำแก้ภัยแล้งของประชาชนในพื้นที่
5.วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงโคขุนบ้านหนองน้ำขุนเหนือ ต.บ้านหัน อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น พบปะตรวจเยี่ยมชมการดำเนินงานของกลุ่ม ชมการผลิตอาหารผสมสำเร็จรูป TMR โดยใช้หญ้าเนเปียร์เป็นส่วนประกอบในการลดต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์ มีคุณค่าทางอาหารสัตว์สูง รวมถึงสามารถเติบโตเร็ว ให้ผลผลิตต่อไร่สูง สามารถเก็บเกี่ยวต้นได้ตลอดทั้งปี
6.อ่างเก็บน้ำบึงละเลิงหวาย ตำบลโนนข่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น เนื้อที่ประมาณ 1,600 ไร่ เป็นแหล่งน้ำดิบที่นำไปผลิตเป็นน้ำประปา อุปโภค บริโภค และ การเกษตร แต่ปัจจุบันมีสภาพตื้นเขินจากปัญหาวัชพืชน้ำ และผักตบชวา โดยจะเริ่มรวมรวมข้อมูลการพัฒนาพื้นที่ในลำดับต่อไป

ภาพ/ข่าว : กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์

วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563  นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่ นายฉันทานนท์ ...
08/10/2020

วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่ นายฉันทานนท์ วรรณเขจร ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งเข้ารับตำแหน่ง เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วันที่ 7 ตุลาคม 2563 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมแนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วย...
07/10/2020

วันที่ 7 ตุลาคม 2563 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมแนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพื้นที่จังหวัดขอนแก่น โดยนายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับผิดชอบในระดับพื้นที่จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดร้อยเอ็ด และเป็นประธานการประชุมรับฟังปัญหา/แนวทางแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
ในการประชุมครั้งนี้มีหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ภาครัฐ เอกชน และผู้แทนภาคประชาชนในพื่นที่จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมการประชุมฯ โดยนายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นำเสนอประเด็นปัญหาในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ทั้งนี้หน่วยงานกรมส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น อาทิ ศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานเกษตรอำเภอ เข้าร่วมการประชุมฯ เพื่อการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในภาคการเกษตร ทั้งการติดตาม ช่วยเหลือเยียวยา และแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในครั้งนี้ด้วย

ภาพ/ข่าว : กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์

ที่อยู่

2143/ 1 ถนน พหลโยธิน แขวง จตุจักร เขต จตุจักร
Bangkok
10900

เบอร์โทรศัพท์

029406120

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตรผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด