Clicky

ศูนย์ฝึกอาชีพวัดธรรมมงคล

ศูนย์ฝึกอาชีพวัดธรรมมงคล เปิดทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

เปิดเหมือนปกติ

ผลงานช่างฝึกหัดวิชาเสริมสวยขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่มาเป็นแบบให้นักเรียนฝึกฝน
05/04/2022

ผลงานช่างฝึกหัดวิชาเสริมสวยขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่มาเป็นแบบให้นักเรียนฝึกฝน

04/04/2022

วันรับสมัครเรียนวิชานวดเพื่อสุขภาพ
วิชานวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง จันทร์ - ศุกร์ รุ่นที่ 6/65
เปิดรับสมัคร 22 มี.ค. 65 เป็นต้นไป รับจำนวน 10 คน
มีผู้สมัครเรียนแล้ว 4 คน รับอีก 6 คน (ณ วันที่ 4 เมษายน 2565)
เรียน 18 เม.ย. 65 - 9 พ.ค. 65

วิชานวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง จันทร์ - ศุกร์ รุ่นที่ 7/65
เปิดรับสมัคร 18 เม.ย. 65 เป็นต้นไป รับจำนวน 10 คน
เรียน 10 พ.ค. 65 - 1 มิ.ย. 65

วิชานวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง จันทร์ - ศุกร์ รุ่นที่ 4/65
เปิดรับสมัคร 18 เม.ย. 65 รับจำนวน 10 คน
เรียน 17 พ.ค. 65 - 28 มิ.ย. 65

วิชานวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง เสาร์ - อาทิตย์ รุ่นที่ 3/65
เปิดรับสมัคร 23 เม.ย. 65 รับจำนวน 10 คน
เรียน 7 พ.ค. 65 - 18 มิ.ย. 65

คุณสมบัติของผู้เรียน
1. เป็นผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
2. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าการศึกษาภาคบังคับ
3.เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์แข็งแรง
มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม ไม่มีความพิการหรือผิดปกติทางด้านร่างกายและจิตใจที่เป็นอุปสรรคต่อการอบรมและการปฏิบัติงาน

หลักฐานในการสมัคร(เฉพาะวิชานวดเพื่อสุขภาพ)
1.รุปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป
2.สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
3.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
4.สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ใบ
5.สำเนาใบรับรองการได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
02-331-7573 , 02-331-7574
จันทร์ - ศุกร์ 8.30 น. - 16.00 น.
เสาร์-อาทิตย์ 8.30 น. - 15.00 น.
ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

สมัครเรียนหลักสูตร เสาร์ - อาทิตย์ 4 เดือน 80 ชั่วโมง รุ่นที่ 2/65เปิดรับสมัครวันที่ 1 -  30 เม.ย. 65 วันเสาร์ เปิดเรียน...
04/04/2022

สมัครเรียนหลักสูตร เสาร์ - อาทิตย์ 4 เดือน 80 ชั่วโมง รุ่นที่ 2/65
เปิดรับสมัครวันที่ 1 - 30 เม.ย. 65
วันเสาร์ เปิดเรียน วันที่ 14 พ.ค. 65 - 10 ก.ย. 65
วันอาทิตย์ เปิดเรียน วันที่ 22 พ.ค. 65 - 18 ก.ย. 65
วิชาที่เปิดรับ
- อาหารว่าง
- อาหารคาว
- แปรรูปอาหารและสมุนไพร
- เบเกอรี่
- แกะสลักผัก ผลไม้ (ส.)
- การจัดดอกไม้สด (อ.)
- มัดเชือกเมคราเม่ (ส.)
- ศิลปประดิษฐ์ (อ.) (กระเป๋าผ้าญี่ปุ่น,ดอกไม้ดิน)
- เพ้นท์เล็บ
- แพทเทิร์น
- คอมพิวเตอร์

หลักฐานในการสมัคร
1.รูปถ่าย 2 รูป
2.บัตรประชาชนตัวจริง
3.สำเนาใบรับรองการได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
02-331-7573 , 02-331-7574
จันทร์ - ศุกร์ 8.30 น. - 16.00 น.
เสาร์-อาทิตย์ 8.30 น. - 15.00 น.
ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

สมัครเรียนหลักสูตร จันทร์ - ศุกร์ 2 เดือน รุ่นที่ 3/65เปิดรับสมัครวันที่ 15 มี.ค. 65 - 24 เม.ย. 65 เรียน 25 เม.ย. 65 - 2...
04/04/2022

สมัครเรียนหลักสูตร จันทร์ - ศุกร์ 2 เดือน รุ่นที่ 3/65
เปิดรับสมัครวันที่ 15 มี.ค. 65 - 24 เม.ย. 65
เรียน 25 เม.ย. 65 - 23 มิ.ย. 65
วิชาที่เปิดรับ
- เสริมสวย ระดับ 1
- ตัดผมชาย ระดับ 1
- ตัดผมชาย ระดับ 2
- ตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ระดับ 1 (เสริมการสร้างแพทเทิร์น)

หลักฐานในการสมัคร
1.รูปถ่าย 2 รูป
2.บัตรประชาชนตัวจริง
3.สำเนาใบรับรองการได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
02-331-7573 , 02-331-7574
จันทร์ - ศุกร์ 8.30 น. - 16.00 น.
เสาร์-อาทิตย์ 8.30 น. - 15.00 น.
ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

สมัครเรียนหลักสูตร จันทร์ - ศุกร์ 1 เดือน รุ่นที่ 5/65เปิดรับสมัครวันที่ 5 - 24 เม.ย. 65 เรียน 25 เม.ย. 65 - 25 พ.ค. 65ว...
04/04/2022

สมัครเรียนหลักสูตร จันทร์ - ศุกร์ 1 เดือน รุ่นที่ 5/65
เปิดรับสมัครวันที่ 5 - 24 เม.ย. 65
เรียน 25 เม.ย. 65 - 25 พ.ค. 65

วิชาที่เปิดรับ
- อาหารคาว-หวาน
- แปรรูปอาหารและสมุนไพร
- เบเกอรี่
- ศิลปประดิษฐ์
- เพ้นท์เล็บ

หลักฐานในการสมัคร
1.รูปถ่าย 2 รูป
2.บัตรประชาชนตัวจริง
3.สำเนาใบรับรองการได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
02-331-7573 , 02-331-7574
จันทร์ - ศุกร์ 8.30 น. - 16.00 น.
เสาร์-อาทิตย์ 8.30 น. - 15.00 น.
ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

สีเขียวเหนี่ยวทรัพย์หรือสีน้ำตาลหม่นเทาดีสวยทั้งสองสี ค่ะผลงานวันนี้
01/04/2022

สีเขียวเหนี่ยวทรัพย์หรือสีน้ำตาลหม่นเทาดีสวยทั้งสองสี ค่ะผลงานวันนี้

มาทำผมรับสงกรานต์กันค่ะ
31/03/2022

มาทำผมรับสงกรานต์กันค่ะ

วันหยุดเดือน เมษายน 2565
31/03/2022

วันหยุดเดือน เมษายน 2565

31/03/2022

สมัครเรียนหลักสูตร เสาร์ - อาทิตย์ 4 เดือน 80 ชั่วโมง รุ่นที่ 2/65
เปิดรับสมัครวันที่ 1 - 30 เม.ย. 65
วันเสาร์ เปิดเรียน วันที่ 14 พ.ค. 65 - 10 ก.ย. 65
วันอาทิตย์ เปิดเรียน วันที่ 22 พ.ค. 65 - 18 ก.ย. 65

วิชาที่เปิดรับ
- อาหารว่าง
- อาหารคาว
- แปรรูปอาหารและสมุนไพร
- เบเกอรี่
- แกะสลักผัก ผลไม้ (ส.)
- การจัดดอกไม้สด (อ.)
- มัดเชือกเมคราเม่ (ส.)
- ศิลปประดิษฐ์ (อ.) (กระเป๋าผ้าญี่ปุ่น,ดอกไม้ดิน)
- เพ้นท์เล็บ
- แพทเทิร์น
- คอมพิวเตอร์

หลักฐานในการสมัคร
1.รูปถ่าย 2 รูป
2.บัตรประชาชนตัวจริง
3.สำเนาใบรับรองการได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
02-331-7573 , 02-331-7574
จันทร์ - ศุกร์ 8.30 น. - 16.00 น.
เสาร์-อาทิตย์ 8.30 น. - 15.00 น.
ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

31/03/2022

สมัครเรียนหลักสูตร จันทร์ - ศุกร์ 2 เดือน รุ่นที่ 3/65
เปิดรับสมัครวันที่ 15 มี.ค. 65 - 24 เม.ย. 65
เรียน 25 เม.ย. 65 - 23 มิ.ย. 65
วิชาที่เปิดรับ
- เสริมสวย ระดับ 1
- ตัดผมชาย ระดับ 1
- ตัดผมชาย ระดับ 2
- ตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ระดับ 1 (เสริมการสร้างแพทเทิร์น)

หลักฐานในการสมัคร
1.รูปถ่าย 2 รูป
2.บัตรประชาชนตัวจริง
3.สำเนาใบรับรองการได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
02-331-7573 , 02-331-7574
จันทร์ - ศุกร์ 8.30 น. - 16.00 น.
เสาร์-อาทิตย์ 8.30 น. - 15.00 น.
ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

31/03/2022

วิชานวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง จันทร์ - ศุกร์ รุ่นที่ 6/65
เปิดรับสมัคร 22 มี.ค. 65 เป็นต้นไป
มีผู้สมัคร 4 คน รับอีก 6 คน
เรียน 18 เม.ย. 65 - 9 พ.ค. 65

คุณสมบัติของผู้เรียน
1. เป็นผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
2. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าการศึกษาภาคบังคับ
3.เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์แข็งแรง
มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม ไม่มีความพิการหรือผิดปกติทางด้านร่างกายและจิตใจที่เป็นอุปสรรคต่อการอบรมและการปฏิบัติงาน

หลักฐานในการสมัคร(เฉพาะวิชานวดเพื่อสุขภาพ)
1.รุปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป
2.สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
3.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
4.สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ใบ
5.สำเนาใบรับรองการได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
02-331-7573 , 02-331-7574
จันทร์ - ศุกร์ 8.30 น. - 16.00 น.
เสาร์-อาทิตย์ 8.30 น. - 15.00 น.
ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

ผลงานนักเรียน วิชา ตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ระดับ 1จันทร์ - ศุกร์ 2 เดือน ติดต่อสอบถามโทร. 02-331-7573,02-331-7574เปิดทุกวัน ...
31/03/2022

ผลงานนักเรียน วิชา ตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ระดับ 1
จันทร์ - ศุกร์ 2 เดือน

ติดต่อสอบถาม
โทร. 02-331-7573,02-331-7574
เปิดทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
วันจันทร์ - วันศุกร์
เปิด 8.30 น. - 16.00น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์
เปิด 8.30 น. - 15.00น

26/03/2022

สมัครเรียนหลักสูตร จันทร์ - ศุกร์ 2 เดือน รุ่นที่ 3/65
เปิดรับสมัครวันที่ 15 มี.ค. 65 - 24 เม.ย. 65
เรียน 25 เม.ย. 65 - 23 มิ.ย. 65

วิชาที่เปิดรับ
- เสริมสวย ระดับ 1
- ตัดผมชาย ระดับ 1
- ตัดผมชาย ระดับ 2
- ตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ระดับ 1 (เสริมการสร้างแพทเทิร์น)

หลักฐานในการสมัคร
1.รูปถ่าย 2 รูป
2.บัตรประชาชนตัวจริง
3.สำเนาใบรับรองการได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
02-331-7573 , 02-331-7574
จันทร์ - ศุกร์ 8.30 น. - 16.00 น.
เสาร์-อาทิตย์ 8.30 น. - 15.00 น.
ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

ใกล้สงกรานต์แล้วมาทำสีสวยๆกันค่ะ
25/03/2022

ใกล้สงกรานต์แล้วมาทำสีสวยๆกันค่ะ

หัวนี้5ชั่วโมงกว่าๆลูกค้ายากได้เสริมสวยวัดธรรมมงคลจัดให้ลูกค้าถูกใจมากมาเรียนกับเรานะคะตอนนี้กำลังเปิดรับสมัครนักเรียนให...
23/03/2022

หัวนี้5ชั่วโมงกว่าๆลูกค้ายากได้เสริมสวยวัดธรรมมงคลจัดให้ลูกค้าถูกใจมากมาเรียนกับเรานะคะตอนนี้กำลังเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่

ผลงานนักเรียน วิชา ตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ระดับ 1จันทร์ - ศุกร์ 2 เดือน ติดต่อสอบถามโทร. 02-331-7573,02-331-7574เปิดทุกวัน ...
23/03/2022

ผลงานนักเรียน วิชา ตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ระดับ 1
จันทร์ - ศุกร์ 2 เดือน

ติดต่อสอบถาม
โทร. 02-331-7573,02-331-7574
เปิดทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
วันจันทร์ - วันศุกร์
เปิด 8.30 น. - 16.00น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์
เปิด 8.30 น. - 15.00น

22/03/2022

สมัครเรียนหลักสูตร จันทร์ - ศุกร์ 2 เดือน รุ่นที่ 3/65
เปิดรับสมัครวันที่ 15 มี.ค. 65 - 24 เม.ย. 65
เรียน 25 เม.ย. 65 - 23 มิ.ย. 65

วิชาที่เปิดรับ
- เสริมสวย ระดับ 1
- ตัดผมชาย ระดับ 1
- ตัดผมชาย ระดับ 2
- ตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ระดับ 1 (เสริมการสร้างแพทเทิร์น)

หลักฐานในการสมัคร
1.รูปถ่าย 2 รูป
2.บัตรประชาชนตัวจริง
3.สำเนาใบรับรองการได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
02-331-7573 , 02-331-7574
จันทร์ - ศุกร์ 8.30 น. - 16.00 น.
เสาร์-อาทิตย์ 8.30 น. - 15.00 น.
ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

วิชา ตัดผมชาย ระดับ 1จันทร์ - ศุกร์ 2 เดือน ติดต่อสอบถามโทร. 02-331-7573,02-331-7574เปิดทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์วั...
22/03/2022

วิชา ตัดผมชาย ระดับ 1
จันทร์ - ศุกร์ 2 เดือน

ติดต่อสอบถาม
โทร. 02-331-7573,02-331-7574
เปิดทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
วันจันทร์ - วันศุกร์
เปิด 8.30 น. - 16.00น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์
เปิด 8.30 น. - 15.00น

ผลงานนักเรียน วิชา ศิลปประดิษฐ์จันทร์ - ศุกร์ 1 เดือน ติดต่อสอบถามโทร. 02-331-7573,02-331-7574เปิดทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนั...
22/03/2022

ผลงานนักเรียน วิชา ศิลปประดิษฐ์
จันทร์ - ศุกร์ 1 เดือน

ติดต่อสอบถาม
โทร. 02-331-7573,02-331-7574
เปิดทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
วันจันทร์ - วันศุกร์
เปิด 8.30 น. - 16.00น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์
เปิด 8.30 น. - 15.00น

22/03/2022

วันรับสมัครเรียนวิชานวดเพื่อสุขภาพ
วิชานวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง จันทร์ - ศุกร์ รุ่นที่ 6/65
เปิดรับสมัคร 22 มี.ค. 65 เป็นต้นไป
เรียน 18 เม.ย. 65 - 9 พ.ค. 65

วิชานวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง จันทร์ - ศุกร์ รุ่นที่ 4/65
เปิดรับสมัคร 18 เม.ย. 65 รับจำนวน 10 คน
เรียน 17 พ.ค. 65 - 28 มิ.ย. 65

วิชานวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง เสาร์ - อาทิตย์ รุ่นที่ 3/65
เปิดรับสมัคร 23 เม.ย. 65 รับจำนวน 10 คน
เรียน 7 พ.ค. 65 - 18 มิ.ย. 65

คุณสมบัติของผู้เรียน
1. เป็นผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
2. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าการศึกษาภาคบังคับ
3.เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์แข็งแรง
มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม ไม่มีความพิการหรือผิดปกติทางด้านร่างกายและจิตใจที่เป็นอุปสรรคต่อการอบรมและการปฏิบัติงาน

หลักฐานในการสมัคร(เฉพาะวิชานวดเพื่อสุขภาพ)
1.รุปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป
2.สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
3.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
4.สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ใบ
5.สำเนาใบรับรองการได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
02-331-7573 , 02-331-7574
จันทร์ - ศุกร์ 8.30 น. - 16.00 น.
เสาร์-อาทิตย์ 8.30 น. - 15.00 น.
ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

วันนี้เรียนไฮไลท์และทำสีกันค่ะ
18/03/2022

วันนี้เรียนไฮไลท์และทำสีกันค่ะ

ผลงานนักเรียน วิชา ตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ระดับ 1จันทร์ - ศุกร์ 2 เดือน ติดต่อสอบถามโทร. 02-331-7573,02-331-7574เปิดทุกวัน ...
18/03/2022

ผลงานนักเรียน วิชา ตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ระดับ 1
จันทร์ - ศุกร์ 2 เดือน

ติดต่อสอบถาม
โทร. 02-331-7573,02-331-7574
เปิดทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
วันจันทร์ - วันศุกร์
เปิด 8.30 น. - 16.00น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์
เปิด 8.30 น. - 15.00น

ผลงานนักเรียน วิชา ศิลปประดิษฐ์จันทร์ - ศุกร์ 1 เดือน ติดต่อสอบถามโทร. 02-331-7573,02-331-7574เปิดทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนั...
18/03/2022

ผลงานนักเรียน วิชา ศิลปประดิษฐ์
จันทร์ - ศุกร์ 1 เดือน

ติดต่อสอบถาม
โทร. 02-331-7573,02-331-7574
เปิดทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
วันจันทร์ - วันศุกร์
เปิด 8.30 น. - 16.00น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์
เปิด 8.30 น. - 15.00น

ผมเสียแค่ไหนก็เอาอยู่บำรุงเคราตินนุ่มสลวยเงางาม
17/03/2022

ผมเสียแค่ไหนก็เอาอยู่บำรุงเคราตินนุ่มสลวยเงางาม

ผลงานวันนี้วิชาเสริมสวยมีหุ่นให้ฝึกทุกวันมาฝึกอาชีพกับเรานะคะมีหลายวิชาให้เลือกเรียนกำลังเปิดรับสมัครนักเรียนคอร์สใหม่นะ...
16/03/2022

ผลงานวันนี้วิชาเสริมสวยมีหุ่นให้ฝึกทุกวันมาฝึกอาชีพกับเรานะคะมีหลายวิชาให้เลือกเรียนกำลังเปิดรับสมัครนักเรียนคอร์สใหม่นะคะ

16/03/2022

สมัครเรียนหลักสูตรจันทร์-ศุกร์ 1 เดือน รุ่นที่ 4/65
เปิดรับสมัครวันที่ 5 - 21 มี.ค. 65
เรียน 22 มี.ค. 65 - 22 เม.ย. 65

วิชาที่เปิดรับ
- อาหารคาว-หวาน
- แปรรูปอาหารและสมุนไพร
- เบเกอรี่
- ศิลปประดิษฐ์
- เพ้นท์เล็บ

หลักฐานในการสมัคร
1.รูปถ่าย 2 รูป
2.บัตรประชาชนตัวจริง
3.สำเนาใบรับรองการได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
02-331-7573 , 02-331-7574
จันทร์ - ศุกร์ 8.30 น. - 16.00 น.
เสาร์-อาทิตย์ 8.30 น. - 15.00 น.
ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

16/03/2022

สมัครเรียนหลักสูตร จันทร์ - ศุกร์ 2 เดือน รุ่นที่ 3/65
เปิดรับสมัครวันที่ 15 มี.ค. 65 - 24 เม.ย. 65
เรียน 25 เม.ย. 65 - 23 มิ.ย. 65

วิชาที่เปิดรับ
- เสริมสวย ระดับ 1
- ตัดผมชาย ระดับ 1
- ตัดผมชาย ระดับ 2
- ตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ระดับ 1 (เสริมการสร้างแพทเทิร์น)

หลักฐานในการสมัคร
1.รูปถ่าย 2 รูป
2.บัตรประชาชนตัวจริง
3.สำเนาใบรับรองการได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
02-331-7573 , 02-331-7574
จันทร์ - ศุกร์ 8.30 น. - 16.00 น.
เสาร์-อาทิตย์ 8.30 น. - 15.00 น.
ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

ผลงานวิชาเสริมสวยวันนี้ขอบคุณลูกค้าทุกท่านค่ะ
15/03/2022

ผลงานวิชาเสริมสวยวันนี้ขอบคุณลูกค้าทุกท่านค่ะ

บรรยากาศการเรียนวิชาต่าง ๆหลักสูตรวันเสาร์(วันที่ 12 มีนาคม 2565)ติดต่อสอบถามโทร. 02-331-7573,02-331-7574เปิดทุกวัน ยกเว...
12/03/2022

บรรยากาศการเรียนวิชาต่าง ๆ
หลักสูตรวันเสาร์
(วันที่ 12 มีนาคม 2565)

ติดต่อสอบถาม
โทร. 02-331-7573,02-331-7574
เปิดทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
วันจันทร์ - วันศุกร์
เปิด 8.30 น. - 16.00น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์
เปิด 8.30 น. - 15.00น

ผลงานห้องเสริมสวยขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่มาเป็นแบบให้นักเรียนฝึกฝน
11/03/2022

ผลงานห้องเสริมสวยขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่มาเป็นแบบให้นักเรียนฝึกฝน

11/03/2022

สมัครเรียนหลักสูตรจันทร์-ศุกร์ 1 เดือน รุ่นที่ 4/65
เปิดรับสมัครวันที่ 5 - 21 มี.ค. 65
เรียน 22 มี.ค. 65 - 22 เม.ย. 65

วิชาที่เปิดรับ
- อาหารคาว-หวาน
- แปรรูปอาหารและสมุนไพร
- เบเกอรี่
- ศิลปประดิษฐ์
- เพ้นท์เล็บ

หลักฐานในการสมัคร
1.รูปถ่าย 2 รูป
2.บัตรประชาชนตัวจริง
3.สำเนาใบรับรองการได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
02-331-7573 , 02-331-7574
จันทร์ - ศุกร์ 8.30 น. - 16.00 น.
เสาร์-อาทิตย์ 8.30 น. - 15.00 น.
ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

ลูกค้าชอบช่างก็ดีใจงานยากทุกวันผมเสียมาจากไหนช่างวัดธรรมเอาอยู่มีลูกค้าให้ฝึกทุกวันนะวิชาเสริมสวย
10/03/2022

ลูกค้าชอบช่างก็ดีใจงานยากทุกวันผมเสียมาจากไหนช่างวัดธรรมเอาอยู่มีลูกค้าให้ฝึกทุกวันนะวิชาเสริมสวย

งานยิ่งยากนักเรียนยิ่งเก่งห้องเสริมสวยวันนี้ยากกว่านี้มีอีกมั๊ยทั้งหยิก หนา ฟู 5ชั่วโมงจ้าหัวนี้ลูกค้าปลื้มมาก
09/03/2022

งานยิ่งยากนักเรียนยิ่งเก่งห้องเสริมสวยวันนี้ยากกว่านี้มีอีกมั๊ยทั้งหยิก หนา ฟู 5ชั่วโมงจ้าหัวนี้ลูกค้าปลื้มมาก

นักเรียนเสริมสวยเริ่มรับลูกค้าแล้วนะคะผลงานวันนี้ยืดเคราติน
08/03/2022

นักเรียนเสริมสวยเริ่มรับลูกค้าแล้วนะคะผลงานวันนี้ยืดเคราติน

ที่อยู่

ศูนย์ฝึกอาชีพวัดธรรมมงคล
Bangkok
10260

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:00
อังคาร 08:30 - 16:00
พุธ 08:30 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:30 - 16:00
เสาร์ 08:30 - 15:00
อาทิตย์ 08:30 - 15:00

เบอร์โทรศัพท์

+6623317573

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์ฝึกอาชีพวัดธรรมมงคลผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ศูนย์ฝึกอาชีพวัดธรรมมงคล:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

มาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์กันดีกว่าค่ะ
ขออนุญาติแนะนำงาน ตามหาช่างทำเล็บจากศูนย์ฝึกอาชีพมาร่วมงานค่ะ รับทั้งช่างไม่มีประสบการณ์ ประสบการณ์น้อย ชำนาญ เงินเดือนเริ่มต้น 12000 สำหรับช่างฝึกหัดไม่มีประสบการณ์ ช่างมีประสบการณ์รายรับ 20,000-35,000 สนใจโทรหรือแอดไลน์นะคะ 082-505-6465
มีเปิดสอนการทำน้ำหรือกาแฟสดหรือป่าวค่ะ
ขอรบกวนสอบถามการเปิดรับสมัครเรียนค่ะ อยากเรียน ตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี1 กับเพ้นท์ผ้าค่ะ หลักสูตรวันเสาร์อาทิตย์ค่ะ รบกวนแจ้งรายละเอียดหน่อยนะคะ ขอบคุณค่ะ
อยากไปสมัครนวด
เมื่อไหร่ ผว.กทม.อัศวินจะเปิดศูนย์ ฝึกอาชีพครับ
สงสัยปิดยาวแท้ ใครพอรู้ ช่วยบอกที
หนูชื่อเบญจรัตน์หิมะขาวค่ะอยากไปฝึกอาชีพด้วยศูนย์ฝึกอาชีพวัดธรรมมงคลโทรมาหาหนูด้วยนะคะ 0 6 3 8 3 6 9 4 1 7 หรือเบอร์ลูกชายหนู 0 9 6 9 6302 48
ไปเรียนเสริมสวยมีที่พักให้ไหมขออยู่ในวัดก็ได้เพราะเป็นคนต่างจังหวัดอยากจะไปเรียนเสริมสวยที่นี่มากขอร้องนะหาที่พักให้หนูด้วยนะคะส่วนแบตเตอเลี่ยนอะไรหนูมีครบทุกอย่างแล้วค่ะเดี๋ยวหนูจัดเตรียมไปถ้าพร้อมเปิดรับหนูเข้าไปเรียนอีกคนจะเป็นความกรุณาอย่างสูงจะเป็นความกรุณาอย่างสูงให้ติดต่อมาที่เบอร์ 0 6 3 8 3 6 9 4 1 7 0 6 3 8 3 6 9 4 1 7 ด้วยค่ะขอบพระคุณอย่างสูง
🏠 #รับสมัครด่วนพร้อมเริ่มงาน พนักงานประจำ รวมทั้งนักเรียนช่างทำงานระหว่างเรียน ⛑ #ช่างเชื่อมเหล็กสเตนเลส จำนวน 5 อัตรา ⛑ #ช่างสี จำนวน 1 อัตรา ⛑ #ช่างกลึง จำนวน 1 อัตรา 🌻 #สวัสดิการ 💫 ประกันสังคม 💫 ที่พัก 💫 ค่าโอที 💫ปรับเงินถ้าผ่านงาน 💫 #มีประสบการณ์อย่างน้อย1ปี ⛑ #ในสถาการณ์โควิด ทุกคนที่มาจากต่างจังหวัดต้องมีผลตรวจ Covid ก่อนเริ่มงานอย่างน้อย 36 ชม. สนใจติดต่อสมัครงานได้ 🏠ลิ้มกีหลีคลองตัน Lim Decor ...Your Desire Lim Design ผู้นำบันไดวน ประตูรีโมท โครงหลังคา ราวบันได เหล็กดัด ชุดสนามอัลลอย เฟอร์นิเจอร์บิวด์อินสั่งทำ งานซ่อมทุกชนิด ขายเหล็ก-สเตนเลส อุปกรณ์ประตู บริการ หุ้มเสา ตัด ขัดเงา พับ ม้วน กลึง ☎️T: 02-318-1895 🖨 F: 02-318-5636 📲M/Line: 061-196-6195, 081-626-5888 📫Email: [email protected] 🌐 www.FaceBook.com/LimDecor 🌐Youtube: https://youtu.be/JAZrr9zBDiA 🌍 www.LimDecor.Net/Products #ลิ้มกีหลีคลองตัน,#LimDecorผู้นำบันไดวน , #THANATHONGKRIT,#ธนาทองกฤช,#แนะนำร้านราวบันไดวนสั่งทำ
ตัดผมชายรับมั้ยครับ
สอนทำกระเป๋าเปิดเมื่อไหร่ครับ