ศูนย์ฝึกอาชีพวัดธรรมมงคล

ศูนย์ฝึกอาชีพวัดธรรมมงคล เปิดทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

เปิดเหมือนปกติ

21/11/2020

วิชานวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง จันทร์ - ศุกร์ (รุ่น 4/64)
เปิดรับสมัครวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป
มีผู้สมัครแล้ว 1 คน รับอีก 9 คน (21-11-2563 13.40 น.)
เรียน 7 - 29 ธันวาคม 2563
คุณสมบัติของผู้เรียน
1. เป็นผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
2. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าการศึกษาภาคบังคับ
3.เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์แข็งแรง
มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม ไม่มีความพิการหรือผิดปกติทางด้านร่างกายและจิตใจที่เป็นอุปสรรคต่อการอบรมและการปฏิบัติงาน
หลักฐานการสมัครเรียน
1. รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
2. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ใบ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ใบ
4. สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ใบ
สมัครเรียนด้วยตนเองและต้องมีหลักฐานครบตามที่ระบุไว้
สอบถามโทร. 023317573,023317574
เปิดทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
วันจันทร์ - วันศุกร์
เปิด 8.30 น. - 16.00น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์
เปิด 8.30 น. - 15.00น
วันหยุดเดือนพฤศจิกายน 2563
*วันพฤหัสบดี ที่ 19 พฤศจิกายน 2563 หยุดตามมติ ครม.
*วันศุกร์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2563 หยุดตามมติ ครม.

17/11/2020

วิชานวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง จันทร์ - ศุกร์ (รุ่น 4/64)
เปิดรับสมัครวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป
รับจำนวน 10 คน เท่านั้น
เรียน 7 - 29 ธันวาคม 2563

คุณสมบัติของผู้เรียน
1. เป็นผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
2. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าการศึกษาภาคบังคับ
3.เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์แข็งแรง
มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม ไม่มีความพิการหรือผิดปกติทางด้านร่างกายและจิตใจที่เป็นอุปสรรคต่อการอบรมและการปฏิบัติงาน
หลักฐานการสมัครเรียน
1. รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
2. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ใบ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ใบ
4. สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ใบ
สมัครเรียนด้วยตนเองและต้องมีหลักฐานครบตามที่ระบุไว้
สอบถามโทร. 023317573,023317574
เปิดทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
วันจันทร์ - วันศุกร์
เปิด 8.30 น. - 16.00น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์
เปิด 8.30 น. - 15.00น

วันหยุดเดือนพฤศจิกายน 2563
*วันพฤหัสบดี ที่ 19 พฤศจิกายน 2563 หยุดตามมติ ครม.
*วันศุกร์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2563 หยุดตามมติ ครม.

มาห้องเสริมสวยก็จะได้ผมสวยๆค่ะ
16/11/2020

มาห้องเสริมสวยก็จะได้ผมสวยๆค่ะ

14/11/2020

กำหนดการเปิดรับสมัครวิชานวดไทย - นวดฝ่าเท้า รอบต่อไป
#เปิดรับสมัคร เวลา 14.30 น.ของวันที่เปิดรับสมัคร

วิชานวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง จันทร์ - ศุกร์ (รุ่น 4/64)
เปิดรับสมัคร 17 พฤศจิกายน 2563 #เปิดรับสมัคร เวลา 14.30 น.
รับจำนวน 10 คน เท่านั้น
เรียน 7 - 29 ธันวาคม 2563

วิชานวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง เสาร์ - อาทิตย์ (รุ่น 3/64)
เปิดรับสมัคร 26 ธันวาคม 2563 #เปิดรับสมัคร เวลา 14.30 น.
รับจำนวน 10 คน เท่านั้น
เรียน 16 มกราคม 2564 - 21 กุมภาพันธ์ 2563

วิชานวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง จันทร์ - ศุกร์ (รุ่น 3/64)
เปิดรับสมัคร 9 ธันวาคม 2563 #เปิดรับสมัคร เวลา 14.30 น.
รับจำนวน 10 คน เท่านั้น
เรียน 4 มกราคม 2564 - 16 กุมภาพันธ์ 2564

วิชานวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง เสาร์ - อาทิตย์ (รุ่น 2/64)
เปิดรับสมัคร 23 มกราคม 2564 #เปิดรับสมัคร เวลา 14.30 น.
รับจำนวน 10 คน เท่านั้น
เรียน 6 กุมภาพันธ์ 2564 - 16 พฤษภาคม 2564

คุณสมบัติของผู้เรียน
1. เป็นผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
2. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าการศึกษาภาคบังคับ
3.เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์แข็งแรง
มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม ไม่มีความพิการหรือผิดปกติทางด้านร่างกายและจิตใจที่เป็นอุปสรรคต่อการอบรมและการปฏิบัติงาน
หลักฐานการสมัครเรียน
1. รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
2. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ใบ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ใบ
4. สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ใบ
สมัครเรียนด้วยตนเองและต้องมีหลักฐานครบตามที่ระบุไว้
สอบถามโทร. 023317573,023317574
เปิดทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
วันจันทร์ - วันศุกร์
เปิด 8.30 น. - 16.00น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์
เปิด 8.30 น. - 15.00น

วันหยุดเดือนพฤศจิกายน 2563*วันพฤหัสบดี ที่ 19 พฤศจิกายน 2563 หยุดตามมติ ครม.*วันศุกร์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2563 หยุดตามมติ ค...
12/11/2020

วันหยุดเดือนพฤศจิกายน 2563
*วันพฤหัสบดี ที่ 19 พฤศจิกายน 2563 หยุดตามมติ ครม.
*วันศุกร์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2563 หยุดตามมติ ครม.

ผลงานวันนี้ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่มาใช้บริการค่ะ
09/11/2020

ผลงานวันนี้ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่มาใช้บริการค่ะ

06/11/2020

--------------------------------------------------------
เปิดรับสมัครหลักสูตร 80 ชั่วโมง ( 1 เดือน) รุ่นที่ 3/2564
วันที่ 5 - 29 พฤศจิกายน 2563
เรียนวันจันทร์-ศุกร์ เวลาเรียน 09.00 - 14.00 น.
เริ่มเรียน 30 พฤศจิกายน 2563 - 29 ธันวาคม 2563
-------------------------------------------------------
วิชาที่เปิดสอน
- อาหารคาว (เสริมอาหารว่าง)
- แปรรูปอาหารและสมุนไพร
- ศิลปประดิษฐ์ (กระเป๋าผ้าญี่ปุ่น,ดอกไม้ดิน)
- เพ้นท์เล็บ

**วิชาเบเกอรี่เต็มแล้ว**
(รอบหน้าเปิดรับสมัคร 6 - 30 ธ.ค. 63)

หลักฐานในการสมัคร
1. รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
2. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ใบ
วันจันทร์ - วันศุกร์
เปิด 8.30 น. - 16.00น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์
เปิด 8.30 น. - 15.00น.

วันหยุดเดือนพฤศจิกายน 2563
*19 พฤศจิกายน 2563 หยุดตามมติ ครม.
*20 พฤศจิกายน 2563 หยุดตามมติ ครม.

ลูกค้าแน่นทุกวันขอโทษหลายท่านที่ไม่ได้คิวนะคะรับตามจำนวนนักเรียนที่สามารถทำดีที่สุดสำหรับลูกค้าขอบคุณทุกท่านที่มาใช้บริก...
05/11/2020

ลูกค้าแน่นทุกวันขอโทษหลายท่านที่ไม่ได้คิวนะคะรับตามจำนวนนักเรียนที่สามารถทำดีที่สุดสำหรับลูกค้าขอบคุณทุกท่านที่มาใช้บริการค่ะ

แค่เป่าก็สวยค่ะยืดโคนดัดปลายดิจิตอลผลงานนักเรียนขอบคุณลูกค้านะคะที่มาใช้บริการ
04/11/2020

แค่เป่าก็สวยค่ะยืดโคนดัดปลายดิจิตอลผลงานนักเรียนขอบคุณลูกค้านะคะที่มาใช้บริการ

สุดๆค่ะวันนี้ผลงานนักเรียนผมเสียและทำยากแค่ไหนก็เอาอยู่ขอบคุณลูกค้าทุกท่านกรุณาจองคิวก่อนเข้ารับบริการนะคะ
03/11/2020

สุดๆค่ะวันนี้ผลงานนักเรียนผมเสียและทำยากแค่ไหนก็เอาอยู่ขอบคุณลูกค้าทุกท่านกรุณาจองคิวก่อนเข้ารับบริการนะคะ

03/11/2020

สอบถามโทร. 023317573,023317574
เปิดทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
วันจันทร์ - วันศุกร์
เปิด 8.30 น. - 16.00น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์
เปิด 8.30 น. - 15.00น

หลักสูตร 2 เดือน จันทร์ - ศุกร์ 160 ชั่วโมง (รุ่น 2/64)เปิดรับสมัครวันที่ 1 - 29 พฤศจิกายน 2563เริ่มเรียน 30 พฤศจิกายน 2...
01/11/2020

หลักสูตร 2 เดือน จันทร์ - ศุกร์ 160 ชั่วโมง (รุ่น 2/64)
เปิดรับสมัครวันที่ 1 - 29 พฤศจิกายน 2563
เริ่มเรียน 30 พฤศจิกายน 2563 - 2 กุมภาพันธ์ 2564
วิชาที่เปิดสอน
- เสริมสวย ระดับ 1
- ตัดผมชาย ระดับ 2 (ต้องจบวิชาตัดผมชาย ระดับ 1)
- ตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ระดับ 1
- แพทเทิร์น

*วิชา ตัดผมชาย ระดับ 1 เต็มแล้ว
(รอบหน้าเปิดรับสมัคร 4 - 31 ม.ค. 64)

หลักฐานในการสมัคร
1. รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
2. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ใบ
วันจันทร์ - วันศุกร์
เปิด 8.30 น. - 16.00น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์
เปิด 8.30 น. - 15.00น.

วันหยุดเดือนพฤศจิกายน 2563
*19 พฤศจิกายน 2563 หยุดตามมติ ครม.
*20 พฤศจิกายน 2563 หยุดตามมติ ครม.

30/10/2020
ศูนย์ฝึกอาชีพวัดธรรมมงคล

ศูนย์ฝึกอาชีพวัดธรรมมงคล

กำหนดการเปิดรับสมัครวิชานวดไทย - นวดฝ่าเท้า รอบต่อไป
#เปิดรับสมัคร เวลา 14.30 น.ของวันที่เปิดรับสมัคร

วิชานวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง จันทร์ - ศุกร์ (รุ่น 4/64)
เปิดรับสมัคร 17 พฤศจิกายน 2563 #เปิดรับสมัคร เวลา 14.30 น.
รับจำนวน 10 คน เท่านั้น
เรียน 7 - 29 ธันวาคม 2563

วิชานวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง เสาร์ - อาทิตย์ (รุ่น 3/64)
เปิดรับสมัคร 26 ธันวาคม 2563 #เปิดรับสมัคร เวลา 14.30 น.
รับจำนวน 10 คน เท่านั้น
เรียน 16 มกราคม 2564 - 21 กุมภาพันธ์ 2563

วิชานวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง จันทร์ - ศุกร์ (รุ่น 3/64)
เปิดรับสมัคร 9 ธันวาคม 2563 #เปิดรับสมัคร เวลา 14.30 น.
รับจำนวน 10 คน เท่านั้น
เรียน 4 มกราคม 2564 - 16 กุมภาพันธ์ 2564

วิชานวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง เสาร์ - อาทิตย์ (รุ่น 2/64)
เปิดรับสมัคร 23 มกราคม 2564 #เปิดรับสมัคร เวลา 14.30 น.
รับจำนวน 10 คน เท่านั้น
เรียน 6 กุมภาพันธ์ 2564 - 16 พฤษภาคม 2564

คุณสมบัติของผู้เรียน
1. เป็นผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
2. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าการศึกษาภาคบังคับ
3.เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์แข็งแรง
มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม ไม่มีความพิการหรือผิดปกติทางด้านร่างกายและจิตใจที่เป็นอุปสรรคต่อการอบรมและการปฏิบัติงาน
หลักฐานการสมัครเรียน
1. รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
2. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ใบ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ใบ
4. สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ใบ
สมัครเรียนด้วยตนเองและต้องมีหลักฐานครบตามที่ระบุไว้
สอบถามโทร. 023317573,023317574
เปิดทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
วันจันทร์ - วันศุกร์
เปิด 8.30 น. - 16.00น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์
เปิด 8.30 น. - 15.00น

วันนี้ออกบริการตัดผมให้น้องๆโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมเด็กๆมาใช้บริการเยอะมากค่ะ
29/10/2020

วันนี้ออกบริการตัดผมให้น้องๆโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมเด็กๆมาใช้บริการเยอะมากค่ะ

ผลงานยืดผมของนักเรียนผมเสียแค่ไหนเอาอยู่ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่มาใช้บริการนะคะ
27/10/2020

ผลงานยืดผมของนักเรียนผมเสียแค่ไหนเอาอยู่ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่มาใช้บริการนะคะ

27/10/2020
ยืดเคราติน

ผลงานนักเรียนยืดเคราตินสวยเงางามลูกค้าชอบมากขอบคุณนะคะ

09/10/2020

--------------------------------------------------------
เปิดรับสมัครหลักสูตร 80 ชั่วโมง ( 1 เดือน) รุ่นที่ 2/2564
วันที่ 5 - 31 ตุลาคม 2563
เรียนวันจันทร์-ศุกร์ เวลาเรียน 09.00 - 14.00 น.
เริ่มเรียน 2 - 27 พฤศจิกายน 2563
-------------------------------------------------------
วิชาที่เปิดสอน
- อาหารคาว (เสริมอาหารว่าง)
- แปรรูปอาหารและสมุนไพร
- ศิลปประดิษฐ์ (กระเป๋าผ้าญี่ปุ่น,ดอกไม้ดิน)
- เพ้นท์เล็บ

**วิชาเบเกอรี่เต็มแล้ว**

หลักฐานในการสมัคร
1.รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
2.สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้านหรือบัตรที่ทางราชการออกให้

ศูนย์ฝึกอาชีพวัดธรรมมงคล อยู่ในวัดธรรมมงคล ซอยสุขุมวิท 101
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม. 10260
เปิดทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
วันจันทร์ - วันศุกร์
เปิด 8.30 น. - 16.00น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์
เปิด 8.30 น. - 15.00น.

โทร. 023317573 , 023317574

08/10/2020

กำหนดการเปิดรับสมัครวิชานวดไทย - นวดฝ่าเท้า รอบต่อไป
#เปิดรับสมัคร เวลา 14.30 น.ของวันที่เปิดรับสมัคร

วิชานวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง จันทร์ - ศุกร์ (รุ่น 4/64)
เปิดรับสมัคร 17 พฤศจิกายน 2563 #เปิดรับสมัคร เวลา 14.30 น.
รับจำนวน 10 คน เท่านั้น
เรียน 7 - 29 ธันวาคม 2563

วิชานวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง เสาร์ - อาทิตย์ (รุ่น 3/64)
เปิดรับสมัคร 26 ธันวาคม 2563 #เปิดรับสมัคร เวลา 14.30 น.
รับจำนวน 10 คน เท่านั้น
เรียน 16 มกราคม 2564 - 21 กุมภาพันธ์ 2563

วิชานวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง จันทร์ - ศุกร์ (รุ่น 3/64)
เปิดรับสมัคร 9 ธันวาคม 2563 #เปิดรับสมัคร เวลา 14.30 น.
รับจำนวน 10 คน เท่านั้น
เรียน 4 มกราคม 2564 - 16 กุมภาพันธ์ 2564

วิชานวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง เสาร์ - อาทิตย์ (รุ่น 2/64)
เปิดรับสมัคร 23 มกราคม 2564 #เปิดรับสมัคร เวลา 14.30 น.
รับจำนวน 10 คน เท่านั้น
เรียน 6 กุมภาพันธ์ 2564 - 16 พฤษภาคม 2564

คุณสมบัติของผู้เรียน
1. เป็นผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
2. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าการศึกษาภาคบังคับ
3.เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์แข็งแรง
มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม ไม่มีความพิการหรือผิดปกติทางด้านร่างกายและจิตใจที่เป็นอุปสรรคต่อการอบรมและการปฏิบัติงาน
หลักฐานการสมัครเรียน
1. รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
2. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ใบ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ใบ
4. สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ใบ
สมัครเรียนด้วยตนเองและต้องมีหลักฐานครบตามที่ระบุไว้
สอบถามโทร. 023317573,023317574
เปิดทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
วันจันทร์ - วันศุกร์
เปิด 8.30 น. - 16.00น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์
เปิด 8.30 น. - 15.00น

ศูนย์ฝึกอาชีพวัดธรรมมงคล อยู่ในวัดธรรมมงคล ซอยสุขุมวิท 101แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม. 10260เปิดทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัต...
07/10/2020

ศูนย์ฝึกอาชีพวัดธรรมมงคล อยู่ในวัดธรรมมงคล ซอยสุขุมวิท 101
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม. 10260
เปิดทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
วันจันทร์ - วันศุกร์
เปิด 8.30 น. - 16.00น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์
เปิด 8.30 น. - 15.00น.
หลักฐานในการสมัคร(ทุกวิชายกเว้นวิชานวดไทยเพื่อสุขภาพและนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ)
1.รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
2.สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้านหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ จำนวน 1 ใบ
3.สมัครเรียนด้วยตนเองและต้องมีหลักฐานครบตามที่ระบุไว้
ช่องทางในการต่อติดสอบถามการอบรมฝึกอาชีพ
1.ทางโทรศัพท์
02-331-7573
02-331-7574
หลักสูตรที่เปิดสอน
1. หลักสูตร 80 ชั่วโมง ( 1 เดือน) เรียนวันจันทร์-ศุกร์ เวลาเรียน 09.00 - 14.00 น.
วิชาที่เปิดสอน
- อาหารคาว (เสริมอาหารว่าง)
- เบเกอรี่
- แปรรูปอาหารและสมุนไพร
- ศิลปประดิษฐ์ (กระเป๋าผ้าญี่ปุ่น,ดอกไม้ดิน)
- เพ้นท์เล็บ
2. หลักสูตร 160 ชั่วโมง (2 เดือน) เรียนวันจันทร์ - ศุกร์ เวลาเรียน 09.00 - 14.00 น.
วิชาที่เปิดสอน
- เสริมสวย ระดับ 1
- ตัดผมชาย ระดับ 1
- ตัดผมชาย ระดับ 2 (ต้องจบวิชาตัดผมชาย ระดับ 1)
- ตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ระดับ 1
- แพทเทิร์น
3. หลักสูตรเรียน 80 ชั่วโมง (4 เดือน) เรียน วันเสาร์หรืออาทิตย์ เลือกเรียนได้วันละ 1 วิชา วิชาต้องไม่ซ้ำกัน เวลาเรียน 09.00 -15.00 น.
3.1 หลักสูตรเรียน 4 เดือน วันเสาร์
วิชาที่เปิดสอน
- อาหารว่าง
- อาหารคาว
- แปรรูปอาหารและสมุนไพร
- เบเกอรี่
- การจัดดอกไม้สด
- แกะสลักผักและผลไม้
- มัดเชือกเมคราเม่
- เพ้นท์เล็บ
- แพทเทิร์น
- คอมพิวเตอร์ (การใช้โปรแกรมทั่วไป)
3.2 หลักสูตรเรียน 4 เดือน วันอาทิตย์
วิชาที่เปิดสอน
- อาหารว่าง
- อาหารคาว
- แปรรูปอาหารและสมุนไพร
- เบเกอรี่
- การจัดดอกไม้สด
- ศิลปประดิษฐ์ (กระเป๋าผ้าญี่ปุ่น,ดอกไม้ดิน)
- เพ้นท์เล็บ
- แพทเทิร์น
- คอมพิวเตอร์ (การใช้โปรแกรมทั่วไป)
4. หลักสูตรเรียน 120 ชั่วโมง (6 เดือน) เรียน วันเสาร์หรืออาทิตย์ เลือกเรียนได้วันละ 1 วิชา วิชาต้องไม่ซ้ำกัน
4.1 หลักสูตรเรียน 6 เดือน วันเสาร์
วิชาที่เปิดสอน
- เสริมสวยระดับ 1
- ตัดผมชาย ระดับ 1
- ตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ระดับ 1
- ช่างไฟฟ้า
- ช่างซ่อมวิทยุ(เสริมซ่อมโทรทัศน์)
4.2 หลักสูตรเรียน 6 เดือน วันอาทิตย์
วิชาที่เปิดสอน
- เสริมสวยระดับ 1
- ตัดผมชาย ระดับ 1
- ตัดผมชาย ระดับ 2 (ต้องจบวิชาตัดผมชาย ระดับ 1)
- ตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ระดับ 1
- ช่างไฟฟ้า
- ช่างซ่อมวิทยุ(เสริมซ่อมโทรทัศน์)
- ช่างซ่อมเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
------------------------------------------------------------------------------
หลักสูตร นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง
หลักสูตร นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง
ทั้งหลักสูตรวันจันทร์-ศุกร์ หลักสูตรเสาร์-อาทิตย์
คุณสมบัติของผู้เรียน(เฉพาะวิชานวดไทยเพื่อสุขภาพและนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ)
1. เป็นผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
2. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าการศึกษาภาคบังคับ
3.เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์แข็งแรง
มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม ไม่มีความพิการหรือผิดปกติทางด้านร่างกายและจิตใจที่เป็นอุปสรรคต่อการอบรมและการปฏิบัติงาน
หลักฐานการสมัครเรียน
1. รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
2. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ใบ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ใบ
3. สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ใบ
สนใจสมัครเรียนติดต่อสอบถามได้ที่
โทร. 023317573 , 023317574
หรือ Facebook : ศูนย์ฝึกอาชีพวัดธรรมมงคล
ศูนย์ฝึกอาชีพวัดธรรมมงคล
http://m.me/VTC.TMK.BKK
*หมายเหตุ วิชานวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมงและนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง หลักสูตรเสาร์ – อาทิตย์ ต้องเรียนทั้งเสาร์ และ อาทิตย์

วันหยุดเดือน ตุลาคม 2563* วันอาทิตย์ ที่  4 ตุลาคม 63 : งานทอดกฐินวัดธรรมมงคล* วันอังคาร ที่ 13 ตุลาคม 63 : วันคล้ายวันส...
28/09/2020

วันหยุดเดือน ตุลาคม 2563
* วันอาทิตย์ ที่ 4 ตุลาคม 63 : งานทอดกฐินวัดธรรมมงคล
* วันอังคาร ที่ 13 ตุลาคม 63 : วันคล้ายวันสวรรคต ร.9
* วันศุกร์ ที่ 23 ตุลาคม 63 : วันปิยมหาราช

Cleaning day
23/09/2020

Cleaning day

มาเรียนเสริมสวยกับเรานะคะ
18/09/2020

มาเรียนเสริมสวยกับเรานะคะ

16/09/2020

ยืดโคนดัดปลายลอนเด้งๆงานสีเทาสวยพบกันที่ห้องเสริมสวยนะคะ

ยืดโคนดัดปลายและงานสีเทาวิชาเสริมสวยวันนี้
16/09/2020

ยืดโคนดัดปลายและงานสีเทาวิชาเสริมสวยวันนี้

------------------------------------------------------------------------วิชาที่เต็มแล้ว (28 ก.ย. 63)--------------------...
16/09/2020

------------------------------------------------------------------------
วิชาที่เต็มแล้ว (28 ก.ย. 63)
------------------------------------------------------------------------

วิชาที่ยังไม่เต็มเปิดรับสมัครถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

สมัครด้วยตนเองที่ศูนย์ฝึกอาชีพวัดธรรมมงคล ซอยปุณณวิถี 20 ถนนสุขุมวิท 101 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม

หลักฐานในการสมัคร
1. รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
2. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ใบ

วันจันทร์ - วันศุกร์
เปิด 8.30 น. - 16.00น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์
เปิด 8.30 น. - 15.00น.

โทร. 023317573 , 023317574

วันนี้เรียนดัดลอนเมอเมตคลื่นลอนสมัยนิยมวิชาเสริมสวยค่ะ
15/09/2020

วันนี้เรียนดัดลอนเมอเมตคลื่นลอนสมัยนิยมวิชาเสริมสวยค่ะ

วิชาเสริมสวยเดือนนี้เรียนเทคนิคการซอยผมใกล้จบแล้วนะคะลูกค้ายังแน่นเหมือนเดิมขอบคุณทุกท่านที่มาใช้บริการค่ะ
14/09/2020

วิชาเสริมสวยเดือนนี้เรียนเทคนิคการซอยผมใกล้จบแล้วนะคะลูกค้ายังแน่นเหมือนเดิมขอบคุณทุกท่านที่มาใช้บริการค่ะ

09/09/2020

สนใจสมัครเรียนติดต่อสอบถามได้ที่
โทร. 023317573-4

เปิดทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
วันจันทร์ - วันศุกร์
เปิด 8.30 น. - 16.00 น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์
เปิด 8.30 น. - 15.00 น.

01/09/2020

หลักสูตร 6 เดือน เสาร์ หรือ อาทิตย์ 120 ชั่วโมง
เปิดรับสมัครวันที่ 1 - 30 กันยายน 2563
เสาร์ เริ่มเรียน 3 ตุลาคม 2563
อาทิตย์ เริ่มเรียน 11 ตุลาคม 2563

วิชาที่เปิดรับสมัคร
วันเสาร์
- เสริมสวย ระดับ 1
- ช่างไฟฟ้า
- ช่างซ่อมวิทยุ

วันอาทิตย์
- เสริมสวย ระดับ 1
- ช่างซ่อมเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ

หลักฐานในการสมัคร
1. รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
2. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ใบ

วันจันทร์ - วันศุกร์
เปิด 8.30 น. - 16.00น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์
เปิด 8.30 น. - 15.00น.

วันหยุดเดือนกันยายน 2563
*4 กันยายน 2563 หยุดตามมติ ครม.
* 7 กันยายน 2563 หยุดตามมติ ครม.

01/09/2020

หลักสูตร 4 เดือน เสาร์ หรือ อาทิตย์ 80 ชั่วโมง
(ให้เลือกเรียนเสาร์ หรือ อาทิตย์ เพียงวันเดียว)
เปิดรับสมัครวันที่ 1 - 30 กันยายน 2563

วิชาที่เปิดสอน
- อาหารว่าง
- อาหารคาว
- แปรรูปอาหารและสมุนไพร
- เบเกอรี่
- แกะสลักผักและผลไม้
- การจัดดอกไม้สด
- มัดเชือกเมคราเม่ (มีเรียนเฉพาะวันเสาร์)
- ศิลปประดิษฐ์ (กระเป๋าผ้าญี่ปุ่น,ดอกไม้ดิน) (มีเฉพาะวันอาทิตย์)
- เพ้นท์เล็บ
- แพทเทิร์น
- คอมพิวเตอร์ (การใช้โปรแกรมทั่วไป)

สมัครด้วยตนเองที่ศูนย์ฝึกอาชีพวัดธรรมมงคล ซอยปุณณวิถี 20 ถนนสุขุมวิท 101 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม

หลักฐานในการสมัคร
1. รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
2. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ใบ

วันจันทร์ - วันศุกร์
เปิด 8.30 น. - 16.00น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์
เปิด 8.30 น. - 15.00น.

วันหยุดเดือนกันยายน 2563
*4 กันยายน 2563 หยุดตามมติ ครม.
* 7 กันยายน 2563 หยุดตามมติ ครม.

หลักสูตร 2 เดือน จันทร์ - ศุกร์ 160 ชั่วโมงเปิดรับสมัครวันที่ 1 - 30 กันยายน 2563เริ่มเรียน 1 ตุลาคม 2563 - 27 พฤศจิกายน...
01/09/2020

หลักสูตร 2 เดือน จันทร์ - ศุกร์ 160 ชั่วโมง
เปิดรับสมัครวันที่ 1 - 30 กันยายน 2563
เริ่มเรียน 1 ตุลาคม 2563 - 27 พฤศจิกายน 2563

วิชาที่เปิดสอน
- เสริมสวย ระดับ 1
- ตัดผมชาย ระดับ 1
- ตัดผมชาย ระดับ 2 (ต้องจบวิชาตัดผมชาย ระดับ 1)
- ตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ระดับ 1
- แพทเทิร์น

หลักฐานในการสมัคร
1. รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
2. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ใบ

วันจันทร์ - วันศุกร์
เปิด 8.30 น. - 16.00น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์
เปิด 8.30 น. - 15.00น.

วันหยุดเดือนกันยายน 2563
*4 กันยายน 2563 หยุดตามมติ ครม.
* 7 กันยายน 2563 หยุดตามมติ ครม.

วันหยุดเดือน  กันยายน  2563
01/09/2020

วันหยุดเดือน กันยายน 2563

ขอบคุณบริษัทดีแคชที่มาให้ความรู้เรื่องการยืดดัดทำสีกับนักเรียนที่ศูนย์ในวันนี้ได้ความรู้มากมายค่ะ
20/08/2020

ขอบคุณบริษัทดีแคชที่มาให้ความรู้เรื่องการยืดดัดทำสีกับนักเรียนที่ศูนย์ในวันนี้ได้ความรู้มากมายค่ะ

20/08/2020

สอบถามโทร. 023317573,023317574
เปิดทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
วันจันทร์ - วันศุกร์
เปิด 8.00 น. - 16.00น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์
เปิด 8.00 น. - 15.00น

ที่อยู่

ศูนย์ฝึกอาชีพวัดธรรมมงคล
Bangkok
10260

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:00
อังคาร 08:30 - 16:00
พุธ 08:30 - 16:00
พฤหัสบดี 08:30 - 16:00
ศุกร์ 08:30 - 16:00
เสาร์ 08:30 - 15:00
อาทิตย์ 08:30 - 15:00

เบอร์โทรศัพท์

+6623317573

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์ฝึกอาชีพวัดธรรมมงคลผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ศูนย์ฝึกอาชีพวัดธรรมมงคล:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

สวัสดีค่ะเรียนผมชายจะเปิดรับอีกเดือนไหนคะ
📍เซ้งร้านทำผมซอยลาซาล17ติดริมถนน ให้ครบทุกอย่าง ค่าเช่า5000 ติดต่อ​082-9289919
ฝากประชาสัมพันธ์นะคะ รับสมัครพนักงานประจำ สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ 0815678331 ขอบคุณค่ะ
ศูนย๊ฝึกอาชีพ วัดธรรมมงคล.เสริมสวย.จัดดอกไม้.ตัดเสื้อ.นวดแผนโบราณ.ช่างแอร๊ ทำอาหารค่ะ
สนใจไปสมัครเรียนคอมพิวเตอร์ค่ะ 01/09/2020-31/08/2020 ไปสมัครเรียนค่ะ
ตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีระดับ1รุ่น2/63เปิดเรียนวันไหนค่ะ
ตัดผมชาย ระดับ 1 รุ่น2/63 เริ่มเรียนวันไหนคะ
เรียนตัดผมชายเปิดรับสมัครยังครับ
ไม่ทราบว่าเรียนตัดผมเริ่มเปิดเรียนสันไหนคาฟ
สนใจเรียนฝึกนวดแผนไทยเสาร์อาทิตยร์มีเปิดยังคะ
เปิดเรียนเมื่อไรครับ พอดีไปสมัครเรียนแล้วแต่เลื่อนไม่มีกำหนด (เพราะโควิด) อยากทราบวันเปิดเรียนครับ
เปิดเรียนวันใหนคับ