Chemistry at Mahidol University

Chemistry at Mahidol University Department of Chemistry, Faculty of Science, Mahidol University

เปิดเหมือนปกติ

09/01/2021
วิทย์ตามิน

วิทย์ตามิน

สวัสดีปีใหม่ทุกท่าน วิทย์ตามินขอต้อนรับปีใหม่ทุกท่านด้วยการสัมภาษณ์พี่ไทน์ นักเรียนทุน พสวท. และอาจารย์ประจำภาควิชาเคมี สาขาเคมีอนินทรีย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เราจะมาพูดคุยถึงเส้นทางสายวิชาการของพี่ไทน์ ตั้งแต่รับทุน พสวท. และสอบชิงทุนไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ University of Oxford ทำงานวิจัยกับกลุ่มวิจัยระดับโลก ทุกคำถามมีคำตอบ เสริมวิตามินให้สมองของคุณ แล้วพบกัน :)

วันเสาร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2564
เวลา 19.00 - 20.00 น. เวลาประเทศไทย
ดูผ่าน Live Steam บน Facebook fanpage ของวิทย์ตามิน

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลขอแสดงความยินดีกับดร. พูนทวี  แซ่เตียได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งวิชาการตำแหน...
28/12/2020

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอแสดงความยินดีกับ
ดร. พูนทวี แซ่เตีย
ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งวิชาการ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
http://chemistry.sc.mahidol.ac.th

ขอแสดงความยินดีกับ นายกัจจานะ บุญปาลิต นักศึกษา ป.ตรี ปี4 ทุนศรีตรังทอง สาขาเคมี ได้รับคัดเลือกให้เข้าประชุม Global Youn...
25/12/2020

ขอแสดงความยินดีกับ นายกัจจานะ บุญปาลิต นักศึกษา ป.ตรี ปี4 ทุนศรีตรังทอง สาขาเคมี ได้รับคัดเลือกให้เข้าประชุม Global Young Scientists Summit: GYSS2021 ที่มีนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลมากมายเป็นผู้นำเสนอผลงานเปลี่ยนแปลงโลก ในวันที่ 12 -15 มกราคม 2564 นี้ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. พนิดา สุรวัฒนาวงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย

เป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่ให้ความสนใจเกี่ยวกับกิจกกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์ น้องๆจากโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี  ร่วมกิจกรรม Chemis...
19/12/2020

เป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่ให้ความสนใจเกี่ยวกับกิจกกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์ น้องๆจากโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ร่วมกิจกรรม Chemistry School Camp หัวข้อ "การสกัดแยกและหาปริมาณสารออกฤทธิ์ในยาแอสไพริน" ในวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 เวลา 8.30 - 16.00 น. ณ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

mahidolpr
04/12/2020

mahidolpr

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดีกับ ทีมนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้รับรางวัล จากการส่งผลงานเข้าประกวดการนำเสนอโครงงานความยั่งยืนของนิสิตนักศึกษา ประจำปี 2563 ในการประชุมประจำปีเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บางขุนเทียน

นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล โดย ทีม "1 สมอง 2 มือ" จาก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประกอบด้วย นางสาวนันทินี เทศกาล นางสาวอภิสรา ศิลปสุวรรณ และ นางสาวกนกวรรณ กล้าหาญ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากผลงาน "แผ่นกรองอากาศและโลหะหนักในน้ำจากเส้นใยสัปปะรด" (PALFA Filter) นอกจากนี้ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ประกอบด้วย นางสาวณัฐพร กอบกุลกัลยกร และ นางสาวจันสิดา มกรานนท์ ได้รับประกาศนียบัตรจากการเข้าร่วมประกวดในกิจกรรมดังกล่าว ด้วยผลงาน "โครงงานการจัดการความรู้และการประยุกต์ใช้ ICT เพื่อพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน"

นักเรียนโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกิจกรรม Chemistry School Camp หัวข้อ "การหาปริมาณเหล็กด้วยเทค...
02/12/2020

นักเรียนโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกิจกรรม Chemistry School Camp หัวข้อ "การหาปริมาณเหล็กด้วยเทคนิควิซิเบิลสเปคโทรเมตรี" ในวันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 8.30 - 12.00 น. ณ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดลขอแสดงความยินดีกับรศ.ดร. ปราณี ภิญโญชีพผศ.ดร. พูนทวี แซ่เตียคุณสุทธิพร พิกุล...
27/11/2020

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอแสดงความยินดีกับ
รศ.ดร. ปราณี ภิญโญชีพ
ผศ.ดร. พูนทวี แซ่เตีย
คุณสุทธิพร พิกุลทอง
คุณณัฐพัชร์ เสวกตรีรัตน์
ได้รับประกาศเกียรติคุณจากคณะวิทยาศาสตร์ คัดเลือกให้เป็นข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

You are all welcome to the on-line Special Seminar in Chemistry byDr. Yutichai MueanngernIBS Research FellowKorea Advanc...
26/11/2020

You are all welcome to the on-line Special Seminar in Chemistry by

Dr. Yutichai Mueanngern
IBS Research Fellow
Korea Advanced Institute of Science and Technology Daejeon,
South Korea

Date: Wed. 2nd December 2020
Time: 13.30 - 14.30 PM
Venue: Zoom Application (see attachment)

You are all welcome to Special Seminar in Polymer Science and Technology, Department of Chemistry"UV-curing polymer and ...
23/11/2020

You are all welcome to Special Seminar in Polymer Science and Technology, Department of Chemistry

"UV-curing polymer and applications"
Speaker: Chuleekorn Weeraruk
Technical Service Manager Radiation Curable Resins South East Asia and ANZ Allnex(Thailand)Ltd.

Date: Tuesday, November 24, 2020
Time: 1.30 -3.30 pm
Venue: SC4-407 Salaya Campus, Faculty of Science, Mahidol University (see attachment)

You are all welcome to the on-line Special Seminar in Chemistry byDr. Hooi Ling LeeSchool of Chemical Sciences Universit...
16/11/2020

You are all welcome to the on-line Special Seminar in Chemistry by
Dr. Hooi Ling Lee
School of Chemical Sciences Universiti Sains Malaysia

“Novel Ethanol Gas Sensor: Flexible biopolymer nanocomposite fibre of Pd doped tin(IV) oxide/polyaniline /polyhydroxybutyrate"

Date: Wed. 25th November 2020
Time: 10:00 AM - 12:00 PM
Venue: Zoom Application (see attachment)

You are all welcome to the on-line Special Seminar in ChemistryEngineered OGT Enzyme for Protein O-GlcNAcylation in Cell...
15/11/2020

You are all welcome to the on-line Special Seminar in Chemistry
Engineered OGT Enzyme for Protein O-GlcNAcylation in Cells
Speaker: Dr. Chanat Aonbangkhen, Chulalongkorn University
Date: Wednesday, November 18, 2020
Time: 10.00-12.00
Venue: Zoom Application (see attachment)

ขอเชิญเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ Pitch Presentation Skill เพื่อเสริมทักษะการนำเสนอการ Pitch สินค้า หรือ บริษัท Start up ให้ก...
10/11/2020

ขอเชิญเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ Pitch Presentation Skill เพื่อเสริมทักษะการนำเสนอการ Pitch สินค้า หรือ บริษัท Start up ให้กับลูกค้าหรือนักลงทุน

ในวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14:00-16:00 ณ ห้อง L03

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ที่ลิ้งค์นี้ https://forms.gle/BsCthm3XsTbukKHf8

You are all welcome to the on-line Special Seminar in Chemistry byDr. Nadnudda RodthongkumMetallurgy and Materials Scien...
06/11/2020

You are all welcome to the on-line Special Seminar in Chemistry by

Dr. Nadnudda Rodthongkum
Metallurgy and Materials Science Research Institute Chulalongkorn University
"Non-invasive Wearable Device for Health Monitoring"

Prof. Dr. Taesung Kim
Ulsan National Institute of Science and Technology, South Korea
"Microfluidic high throughput screening of synthetically engineered microbes"

Date: Wed. 11th November 2020
Time: 10:00 AM - 12:00 PM
Venue: Zoom Application (see attachment)

ภาพกิจกรรม Big Cleaning Day & Esprel Checklist ในวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา โดยมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง ระบบการ...
05/11/2020

ภาพกิจกรรม Big Cleaning Day & Esprel Checklist ในวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา โดยมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง ระบบการจัดการสารเคมี โดยคุณ พชร พงศ์ผาสุก SHE Engineer - Innovation and Technology จาก SCG ณ ห้อง N101 และกิจกรรมตามฐาน ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข
ฐานที่ 1 ฐานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
ฐานที่ 2 ฐานปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ฐานที่ 3 ฐานดับเพลิง

DPST Hall of Fame .. รองศาสตราจารย์ พลังพล คงเสรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
04/11/2020
DPST Hall of Fame รศ.ดร.พลังพล คงเสรี

DPST Hall of Fame .. รองศาสตราจารย์ พลังพล คงเสรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รองศาสตราจารย์ ดร.พลังพล คงเสรี ผู้สำเร็จการศึกษาทุน พสวท. ที่ได้รับคัดเลือกเข้าหอเกียรติยศ พสวท. “DPST Hall of Fame” .....

You are all welcome to the on-line Special Seminar in Chemistry by Dr.Itthipon Jeerapan, Faculty of Science, Prince of S...
30/10/2020

You are all welcome to the on-line Special Seminar in Chemistry by Dr.Itthipon Jeerapan, Faculty of Science, Prince of Songkla University, Thailand

"Electrochemical Sensors and Advanced Materials for Electrochemical Devices"

Date: November 4th, 2020
Time: 10:00-11:30
Venue: Zoom Application (see attachment)

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day & Esprel Checklist ในวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 13.30-16.30 น. โดยมีก...
29/10/2020

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day & Esprel Checklist ในวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 13.30-16.30 น. โดยมีการบรรยายและกิจกรรมตามฐานต่างๆดังนี้

1. การบรรยายพิเศษ เรื่อง ระบบการจัดการสารเคมี โดยคุณ พชร พงศ์ผาสุก SHE Engineer - Innovation and Technology จาก SCG ณ ห้อง N101
(ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษาปริญาตรี และนักศึกษาบัณฑิตศึกษาทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม)

2. กิจกรรมตามฐาน ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข
(ขอเชิญอาจารย์และนักศึกษาปริญญาตรีเข้าร่วมกิจกรรม)
ฐานที่ 1 ฐานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
ฐานที่ 2 ฐานปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ฐานที่ 3 ฐานดับเพลิง

CHEMREO 2020 มหกรรมการนำเสนองานวิจัยแบบโปสเตอร์ โดยคณาจารย์ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุมอาคาร...
28/10/2020

CHEMREO 2020
มหกรรมการนำเสนองานวิจัยแบบโปสเตอร์ โดยคณาจารย์ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข
วันที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 - 16.30 น.

วันพุธนี้พบกับมหกรรมการนำเสนองานวิจัยแบบโปสเตอร์ โดยคณาจารย์ภาควิชาเคมี แล้วพบกัน
24/10/2020

วันพุธนี้พบกับมหกรรมการนำเสนองานวิจัยแบบโปสเตอร์ โดยคณาจารย์ภาควิชาเคมี แล้วพบกัน

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาควิชาเคมี 1. นางสาวนัทธินี เทศกาล 2. นางสาวอภิสรา ศิลปสุวรรณจากกลุ่มวิจัยของ รศ.ดร. ทวีชัย อ...
23/10/2020

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาควิชาเคมี
1. นางสาวนัทธินี เทศกาล
2. นางสาวอภิสรา ศิลปสุวรรณ
จากกลุ่มวิจัยของ รศ.ดร. ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย และ ศ. จิตร์ลัดดา ศักดาภิพาณิชย์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ Innovation for Campus Sustainability 2020 จากผลงาน PineApple Leaf Fiber Adsorbent (PALFA Filter)

เยี่ยมจริงๆ เยี่ยมจริงๆ เยี่ยมจริงๆ

การประกวด “Innovation for Campus Sustainability 2020” ในรอบชิงชนะเลิศ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล หันมาใส่ใจต่อสิ่งรอบตัว พร้อมทั้งสร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้เกิดนวัตกรรมที่ยั่งยื่นสู่สังคมไทย

You are all welcome to the on-line Special Seminar in Chemistry by Assoc. Prof. David Harding, School of Science, Walail...
19/10/2020

You are all welcome to the on-line Special Seminar in Chemistry by

Assoc. Prof. David Harding, School of Science, Walailak University
Iron(III) Spin Crossover Materials: From Discovery to Devices

Date: Wednesday, October 21, 2020
Time: 10.30-11.30
Venue: Zoom Application (see attachment)

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับนางสาวนันทินี เทศกาล และอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัยปริญญา...
09/10/2020

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับนางสาวนันทินี เทศกาล และอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัยปริญญาตรี รศ.ดร. ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย ได้รับรางวัลเหรียญเงิน (Silver prize) จากการประกวด Young Rising Stars of Science Award 2020 (YRSS) ระหว่างวันที่ 5 - 7 ตุลาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

You are all welcome to the on-line special seminar in chemistry by Dr. Tim Barendt, University of Birmingham in the topi...
06/10/2020

You are all welcome to the on-line special seminar in chemistry by Dr. Tim Barendt, University of Birmingham in the topic of;

Supramolecular Approaches Towards Sensing and Electronic Materials

Wednesday 7, Oct 2020
Time 1.30-2.30 pm, zoom

You are all welcome to the on-line Special Seminar in Chemistry by Dr. Padon Chuentragool from the University of Cambrid...
18/09/2020

You are all welcome to the on-line Special Seminar in Chemistry by Dr. Padon Chuentragool from the University of Cambridge. Details as follows:

Title: Development of Selective Methods for Remote C(sp3)-H Desaturation and Alkenylation Reactions via Photoinduced Palladium Catalysis
Speaker: Dr. Padon Chuentragool, University of Cambridge
Date: Wednesday, September 23, 2020
Time: 13.30-15.30
Venue: Zoom Application (see attachment)

You are all welcome to the on-line Seminar on Supramolecular Electrochemistry by Dr. Robert Hein from the University of ...
11/09/2020

You are all welcome to the on-line Seminar on Supramolecular Electrochemistry by Dr. Robert Hein from the University of Oxford. Details as follows:

Title: Supramolecular Electrochemistry Anion Sensing and Fundamental Host-Guest Studies
Speaker: Dr. Robert Hein, Chemistry Research Laboratory, University of Oxford
Date: Wednesday, September 16, 2020
Time: 14.00-15.00
Venue: Zoom Application (see attachment)

Welcome All Seminar in ChemistryUndergraduate Chemistry SeminarTopic: Microneedles for Accurate and Efficient Transderma...
06/09/2020

Welcome All
Seminar in Chemistry
Undergraduate Chemistry Seminar

Topic: Microneedles for Accurate and Efficient Transdermal Delivery, Sensors, and Diagnostics and

Topic: Design of Mesoporous Silica-based Nanoparticles as Platform for Bio-related Applications

Seminar in Chemistry   Online Seminar via Zoom ApplicationMeeting ID: 945 2821 4117Passcode: 118098  "Bridging organic s...
02/09/2020

Seminar in Chemistry Online Seminar via Zoom Application
Meeting ID: 945 2821 4117
Passcode: 118098

"Bridging organic synthesis with theoretical and
computational chemistry‐analyses of reaction
mechanisms/stereoselectivity and rational designs of catalysts"

All are welcome!
9 September 2020, 10:00 – 12:00 AM

สัมมนาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเคมี วันที่ 25 สิงหาคม 25631. Supramolecular Chemistry of Pillararene Macrocycles and Appli...
25/08/2020

สัมมนาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเคมี
วันที่ 25 สิงหาคม 2563

1. Supramolecular Chemistry of Pillararene Macrocycles and Applications in Nanomaterials
โดย อาจารย์ ธันฐภัทร์ บุญช่วย, ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยมหิดล
ห้อง L3 เวลา 13.30-14.15

2. Strain-Induced Crystallization behavior of alternative natural rubbers from grayule and rubber dandelion
โดย อาจารย์ ปรียานุช จันคง, ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยมหิดล
ห้อง L3 เวลา 14.30-15.15

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการสัมมนาในหัวข้อดังกล่าว ในวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด

You are cordially invited to attend the first day of SCCH495 seminar series.

Date: Tuesday 25 August 2020
Location: L3

13.30-14.15
Dr. Thanthapatra Bunchuay
Mahidol University
"Pillararene macrocycles and applications in nanomaterials"

--------------------

14.30-15.15
Dr. Preeyanuch Junkong
Mahidol Universtiy
"Strain-induced crystallization behavior
of alternative natural rubbers
from guayule and rubber dandelion"

07/08/2020
ที่นี่ ThaiPBS

ไขข้อสงสัยอันตราย "แอมโมเนียมไนเตรท" โดย รศ.ดร. เอกสิทธิ์ สมสุข อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ไขข้อสงสัยอันตราย "แอมโมเนียมไนเตรท" #ที่นี่ThaiPBS #ThaiPBS

06/08/2020
05/08/2020
Simple Science

สาระดีๆจากอาจารย์ในภาคเคมีของเราครับ

แอมโมเนียมไนเตรท 🧪 มีทั้งคุณ และโทษ ️
------------------------------------------
จากเหตุการณ์เมื่อ 4 ส.ค. 2563 ที่ผ่านมา เกิดเหตุระเบิดที่กรุงเบรุต ประเทศเลบานอน จากแอมโมเนียมไนเตรท 2,750 ตัน รัศมีความเสียหายจากแรงระเบิดนั้นไม่น้อยกว่า 10 กิโลเมตร แรงสั่นสะเทือนไปไกลถึง 240 กิโลเมตร มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 78 คน บาดเจ็บกว่า 4,000 คน สร้างความตื่นตระหนกเกี่ยวกับการใช้แอมโมเนียมไนเตรทเป็นอย่างมาก
.
มารู้จักทั้งคุณและโทษของ "แอมโมเนียมไนเตรท" โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ สมสุข
อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี และ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในรายการ 📺 Simple Science กันค่ะ
.
#MUSCKnowledge
#คณะวิทยาศาสตร์
#มหาวิทยาลัยมหิดล
#SimpleScience

Research Highlight 2020: เคมีวิเคราะห์“เปลี่ยนรูปสารกันเสียซัลไฟต์ (Sulfite) เป็นแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur dioxide) ...
01/08/2020

Research Highlight 2020: เคมีวิเคราะห์

“เปลี่ยนรูปสารกันเสียซัลไฟต์ (Sulfite) เป็นแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur dioxide) - เพิ่มความจำเพาะเจาะจงในการวิเคราะห์ซัลไฟต์ในไวน์ น้ำผลไม้ และผลไม้อบแห้ง”

ซัลไฟต์เป็นหนึ่งในสารกันเสียที่ใช้ เพื่อยืดอายุการเก็บหรือช่วยให้อาหารนั้นมีคุณภาพคงที่ โดยจะทำลายและยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ อย่างไรก็ตาม พบว่าผู้บริโภคบางรายเกิดภาวะแพ้สารซัลไฟต์ ดังนั้น วิธีในการวิเคราะห์หาปริมาณสารกันเสียซัลไฟต์จึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก

งานวิจัยนี้ พี่ Aulia Ayuning Tyas ศิษย์เก่าระดับปริญญาโทจากภาควิชาเคมี (จบการศึกษา ปี 2562) ได้ออกแบบพัฒนาระบบวิเคราะห์แบบไหล (Flow-based system) สำหรับการสกัดแยกสารกันเสียซัลไฟต์ที่ต้องการออกจากตัวอย่างของเหลว โดยใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่า Gas diffusion (GD) unit สารละลายตัวอย่างที่มีสารกันเสียซัลไฟต์เจือปนอยู่ จะถูกฉีดเข้าสู่กระแสตัวให้ (Donor stream) ซึ่งคือ สารละลายกรด ทำให้สารกันเสียซัลไฟต์กลายเป็นไอระเหยของแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ขึ้นสู่ด้านบน โดยมีเมมเบรน (Membrane) หรือเยื่อเลือกผ่านเหนือสารละลายเป็นตัวคัดกรองให้เฉพาะแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์เท่านั้นแพร่ผ่านไปได้ แก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่แพร่ผ่านเมมเบรนจะละลายลงในกระแสตัวรับ (Acceptor stream) ซึ่งคือ น้ำ ทำให้ติดตามการเปลี่ยนแปลงค่าการนำไฟฟ้าของสารละลายได้ โดยวัดเป็นค่าศักย์ไฟฟ้าที่เกิดขึ้น ซึ่งจะความสัมพันธ์กับปริมาณของสารกันเสียซัลไฟต์ที่ต้องการตรวจวัด นอกจากนี้ ตัวตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงค่าการนำไฟฟ้า ชนิดขั้วไฟฟ้าหรืออิเลคโทรดไม่สัมผัสสารละลาย (Contactless conductivity detector) จะช่วยยืดอายุการใช้งานของขั้วไฟฟ้า และ ลดการเจือปน (Contamination) ระหว่างตัวอย่าง ได้อีกด้วย

ขอบคุณข้อมูลจาก อ. ที่ปรึกษาของพี่ Aulia: อาจารย์พูนทวี แซ่เตีย (อ.ไก่โต้ง) ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
สนใจงานวิจัย ทำแลป ฝึกงาน เรียนต่อ ติดต่อ ร่วมกลุ่มวิจัย คลิ้กเลย:

http://chemistry.sc.mahidol.ac.th/th/people/faculty/phoonthawee/

Student Achievement 2020:ขอแสดงความยินดีกับนางสาวจีรนันท์ มานิตย์ นักเรียนทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ...
26/07/2020

Student Achievement 2020:

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวจีรนันท์ มานิตย์ นักเรียนทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท) ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น ในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักเรียนทุน พสวท. ประจำปี 2563 รูปแบบออนไลน์

จีรนันท์หรือฟิวส์เป็นนักเรียนในกลุ่มวิจัยของรองศาสตราจารย์สุภาวดี เกียรติเสวี อาจารย์ประจำสาขาเคมีอนินทรีย์ หากสนใจพูดคุย ทำแลป ศึกษาต่อ หรือปรึกษางานวิจัย คลิ้กตามลิงค์นี้เลย

http://chemistry.sc.mahidol.ac.th/en/people/faculty/supavadee-kiatisevi/

Research Highlight 2020: เคมีอนินทรีย์ในอุตสาหกรรม 80% ของปฏิกิริยาเคมีอาศัยตัวเร่งปฏิกิริยาแบบวิวิธพันธุ์ (Heterogeneou...
25/07/2020

Research Highlight 2020: เคมีอนินทรีย์

ในอุตสาหกรรม 80% ของปฏิกิริยาเคมีอาศัยตัวเร่งปฏิกิริยาแบบวิวิธพันธุ์ (Heterogeneous Catalyst) ซึ่งในปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ได้พัฒนาวัสดุพอลิเมอร์ในธรรมชาติเพื่อใช้เป็นตัวรองรับไอออนของโลหะที่มีคุณสมบัติในการเร่งปฏิกิริยา เพื่อลดความเป็นพิษและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

งานวิจัยชิ้นนี้เป็นของนักศึกษาทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) พี่แชมป์ นายธีรพัชร์ ชุติมาสกุล ภายใต้การดูแลของรองศาสตราจารย์จงกล ตันติรุ่งโรจน์ชัย สาขาเคมีอนินทรีย์ โดยพี่แชมป์ได้พัฒนาวัสดุชนิดไคโตซาน ซึ่งเป็นสารในกลุ่มคาร์โบไฮเดรตขนาดใหญ่ที่มีสมบัติในการดักจับไอออนของโลหะทรานซิชันได้ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งทองแดงหรือคอปเปอร์

ตัวเร่งปฏิกิริยาทองแดงไคโตซานผ่านการสังเคราะห์ด้วยการใช้ระบบควบคุมอัตราการไหลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อเข้ากับปั๊ม ทำให้เราสามารถสังเคราะห์ เม็ด Cu/chitosan ที่เป็นทรงกลมขนาดเท่ากันโดยที่เราสามารถเดินไปชิมกาแฟหอมๆระหว่างรอสังเคราะห์ โดยตัวเร่งปฏิกิริยาที่ได้สามารถเร่งปฏิกิริยา oxidative coupling ของหมู่เอมีน ทำให้เราได้สารประกอบชนิดอิมีน โดยไม่ต้องอาศัยแอลดีไฮด์ในการเตรียม นอกจากนี้ตัวเร่งดังกล่าวสามารถนำมาใช้ใหม่ได้โดยการล้างให้สะอาด โดยไม่เสียประสิทธิภาพเลยแม้ใช้ซ้ำแล้ว 10 ครั้ง เจ๋งมั้ยล่ะครับ

งานวิจัยชิ้นนี้ได้รับการยอมรับตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ RSC Advances ของ Royal Society of Chemistry แวะไปอ่านกันได้นะครับ

สนใจงานวิจัย พูดคุย ทำแลป ฝึกงาน ที่กลุ่มวิจัยของอาจารย์จงกล คลิ้กตามลิงค์นี้เลย

https://chemistry.sc.mahidol.ac.th/en/people/faculty/jonggol-tantirungrotechai/

Research Highlight 2020: เคมีอนินทรีย์

ในอุตสาหกรรม 80% ของปฏิกิริยาเคมีอาศัยตัวเร่งปฏิกิริยาแบบวิวิธพันธุ์ (Heterogeneous Catalyst) ซึ่งในปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ได้พัฒนาวัสดุพอลิเมอร์ในธรรมชาติเพื่อใช้เป็นตัวรองรับไอออนของโลหะที่มีคุณสมบัติในการเร่งปฏิกิริยา เพื่อลดความเป็นพิษและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

งานวิจัยชิ้นนี้เป็นของนักศึกษาทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) พี่แชมป์ นายธีรพัชร์ ชุติมาสกุล ภายใต้การดูแลของรองศาสตราจารย์จงกล ตันติรุ่งโรจน์ชัย สาขาเคมีอนินทรีย์ โดยพี่แชมป์ได้พัฒนาวัสดุชนิดไคโตซาน ซึ่งเป็นสารในกลุ่มคาร์โบไฮเดรตขนาดใหญ่ที่มีสมบัติในการดักจับไอออนของโลหะทรานซิชันได้ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งทองแดงหรือคอปเปอร์

ตัวเร่งปฏิกิริยาทองแดงไคโตซานผ่านการสังเคราะห์ด้วยการใช้ระบบควบคุมอัตราการไหลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อเข้ากับปั๊ม ทำให้เราสามารถสังเคราะห์ เม็ด Cu/chitosan ที่เป็นทรงกลมขนาดเท่ากันโดยที่เราสามารถเดินไปชิมกาแฟหอมๆระหว่างรอสังเคราะห์ โดยตัวเร่งปฏิกิริยาที่ได้สามารถเร่งปฏิกิริยา oxidative coupling ของหมู่เอมีน ทำให้เราได้สารประกอบชนิดอิมีน โดยไม่ต้องอาศัยแอลดีไฮด์ในการเตรียม นอกจากนี้ตัวเร่งดังกล่าวสามารถนำมาใช้ใหม่ได้โดยการล้างให้สะอาด โดยไม่เสียประสิทธิภาพเลยแม้ใช้ซ้ำแล้ว 10 ครั้ง เจ๋งมั้ยล่ะครับ

งานวิจัยชิ้นนี้ได้รับการยอมรับตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ RSC Advances ของ Royal Society of Chemistry แวะไปอ่านกันได้นะครับ

สนใจงานวิจัย พูดคุย ทำแลป ฝึกงาน ที่กลุ่มวิจัยของอาจารย์จงกล คลิ้กตามลิงค์นี้เลย

https://chemistry.sc.mahidol.ac.th/en/people/faculty/jonggol-tantirungrotechai/

ที่อยู่

272 Rama VI Rd. Rachathewi
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

022015110

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Chemistry at Mahidol Universityผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด