Clicky

Chemistry at Mahidol University

Chemistry at Mahidol University Department of Chemistry, Faculty of Science, Mahidol University

เปิดเหมือนปกติ

ขอแสดงความยินดีกับนายกฤตนันท์ จันทร์ถอด นักศึกษาหลักสูตรเคมี ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อาจารย์ที่ปรึกษ...
09/12/2022

ขอแสดงความยินดีกับนายกฤตนันท์ จันทร์ถอด
นักศึกษาหลักสูตรเคมี ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร. ธันฐภัทร์ บุญช่วย

ที่ได้รับรางวัล The Best Oral Presentation in Environment, Energy, and Materials Science session

จากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
โดยมีการประกาศผลและมอบรางวัลภายใต้งานประชุมวิชาการนานาชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 (วทท 48) ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา

Photos from Chemistry at Mahidol University's post
08/12/2022

Photos from Chemistry at Mahidol University's post

ขอแสดงความยินดีกับ นายณพล วิทยไพสิฐสันต์ นักศึกษาภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจ...
08/12/2022

ขอแสดงความยินดีกับ นายณพล วิทยไพสิฐสันต์
นักศึกษาภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร. พนิดา สุรวัฒนาวงศ์
ได้รับเหรียญรางวัล Young Rising Stars of Science Award 2022 ระดับ Gold จากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีการประกาศผลและมอบรางวัลภายใต้งานประชุมวิชาการนานาชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 (วทท 48) ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา

All Are Welcome Special Seminar in Polymer Science and Technology
23/11/2022

All Are Welcome Special Seminar in Polymer Science and Technology

All Are Welcome Special Seminar in Chemistry
03/11/2022

All Are Welcome Special Seminar in Chemistry

กิจกรรม ChemReO 2022 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 - 16.30 น. ณ ห้องประ...
03/11/2022

กิจกรรม ChemReO 2022 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข มีนักศึกษาให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก

#เคมีมหิดล

31/10/2022
ภาควิชาเคมี ขอขอบคุณนักเรียน ครู และผู้ปกครองที่เข้ามาร่วมงานมหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 28 - ...
31/10/2022

ภาควิชาเคมี ขอขอบคุณนักเรียน ครู และผู้ปกครองที่เข้ามาร่วมงาน
มหิดลวิชาการ เปิดบ้านมหิดล ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 28 - 29 ตุลาคม 2565 และขอขอบคุณทางทีมงานคุณภาพ คณะผู้จัดงาน นักศึกษา ที่ทำให้งานนี้สำเร็จเป็นอย่างดี แล้วพบกันใหม่ ในรั้วมหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2566 นะครับ

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูนทวี แซ่เตีย อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี สาขาเคมีวิเคราะห์ ได้รับรางวัลอาจารย์ตัว...
21/10/2022

ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูนทวี แซ่เตีย
อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี สาขาเคมีวิเคราะห์
ได้รับรางวัลอาจารย์ตัวอย่างระดับอาจารย์ - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำปี 2565 จากสภาอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ในงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบปีที่ 64 วันที่ 21 ตุลาคม 2565 ณ ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
กิจกรรมพิธีมอบรางวัล ประจำปี 2565
🏆พิธีมอบรางวัลอาจารย์ตัวอย่างคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2565
🏆พิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2565
🏆พิธีมอบรางวัล Mahidol Science Communicator Award 2022

#เคมีมหิดล

20/10/2022
ขอแสดงความยินดีกับ นายพิชญุตม์ ธนัญชยะกุล นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับร...
18/10/2022

ขอแสดงความยินดีกับ นายพิชญุตม์ ธนัญชยะกุล นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการนำเสนอในหัวข้อ “How to ship hydrogen across an ocean” จากเวทีเฟ้นหานักสื่อสารวิทยาศาสตร์ ในโครงการแข่งขัน FameLab Thailand 2022 รอบชิงชนะเลิศ จัดโดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

#เคมีมหิดล

ภาควิชาเคมี ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่าน ในพิธีซ้อมรับปริญญาบัณฑิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 โดยได้รับเกียรติจา...
10/10/2022

ภาควิชาเคมี ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่าน ในพิธีซ้อมรับปริญญาบัณฑิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 โดยได้รับเกียรติจากหัวหน้าภาควิชาเคมี รศ.ดร.เทียนทอง ทองพันชั่ง และคณาจารย์จากภาควิชาเคมี ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิต

A warm welcome to all new graduate students. Thank everyone for participation.
22/09/2022

A warm welcome to all new graduate students. Thank everyone for participation.

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 08.30 – 13.00 น. ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมโครงการ “มหาว...
20/09/2022

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 08.30 – 13.00 น. ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมโครงการ “มหาวิทยาลัยเด็กประเทศไทย ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (TCUMU)” ในหัวข้อ สนุกกับ CO2 ให้กับโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. เทียนทอง ทองพันชั่ง หัวหน้าภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ เป็นวิทยากร และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.พลังพล คงเสรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์กล่าวต้อนรับน้อง ๆ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและคุณครูที่มาเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 30 คน

ขอบคุณภาพข่าวจาก คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

You are invited to attend seminar by our senior undergraduate students every Tuesday (1.30 - 4.30 pm) at L02Week1: Mater...
19/09/2022

You are invited to attend seminar by our senior undergraduate students every Tuesday (1.30 - 4.30 pm) at L02
Week1: Materials Modifications and Functionalisations

All Are Welcome special seminar in Chemistry
15/09/2022

All Are Welcome special seminar in Chemistry

ขอแสดงความยินดีกับ น.ส. กิติมา สิริวิบูลย์โกวิท นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรเคมี (นานาชาติ) ภายใต้การดูแลของ ผศ.ดร.พูนทวี ...
13/09/2022

ขอแสดงความยินดีกับ น.ส. กิติมา สิริวิบูลย์โกวิท นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรเคมี (นานาชาติ) ภายใต้การดูแลของ ผศ.ดร.พูนทวี แซ่เตีย ได้รับทุน Sandwich Ernst Mach-Grant จาก ASEA-UNINET Scholarship เพื่อทำวิจัยต่างประเทศ ณ University of Vienna ประเทศออสเตรีย ระยะเวลา 9 เดือน (1 ตุลาคม 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2566) ภายใต้การดูแลของ Prof. Peter Lieberzeit และ ผศ.ดร.พูนทวี แซ่เตีย
หัวข้อวิจัย: Design of an electrochemical sensor based on molecularly imprinted polymers

13/09/2022

APC special seminar
ขอเชิญทุกท่านผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ Supramolecular Approaches in Molecular Recognition and Chemical Separations โดยอาจารย์ ดร.ธัณฐภัทร์ บุญช่วย มหาวิทยาลัยมหิดล วันพุธที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 16.30 - 18.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ที่ https://zoom.us/j/91685226132?pwd=eEZsUWNLVDhVc3lTY0xNa0E4VU41Zz09

You are cordially invited to attend the seminar talk by our two faculty memebers.1. "Functional dyes for health-related ...
12/09/2022

You are cordially invited to attend the seminar talk by our two faculty memebers.

1. "Functional dyes for health-related applications" by Assoc. Prof. Supavadee Kiatisevi, Mahidol University

2. "Novel Approach for Green Composites from Colloidal Polymer Particles and Their Implementation" by Prof. Pramuan Tangboriboonrat, Mahidol University

** Seminar will be conducted in English**

Date: 13 September 2022, Tuesday
Time: from 1.30 pm
Venue:L02, Faculty of Science (Phayathai Campus), Mahidol University

Please feel free to share the post to your colleagues and friends who may be interested in this seminar talk.

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. ดวงใจ นาคปรีชา ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัย...
06/09/2022

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอแสดงความยินดีกับ
รองศาสตราจารย์ ดร. ดวงใจ นาคปรีชา
ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประเภทดีเด่นเฉพาะทาง สาขาความเป็นครู ผู้มีความวิริยอุตสาหะ ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลจนมีผลงานดีเด่นและดีเลิศในสาขา อันเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย สังคม และประเทศชาติ

You are cordially invited to attend the seminar talk by Assoc. Prof. Duangjai Nacapricha, Department of Chemistry, Facul...
06/09/2022

You are cordially invited to attend the seminar talk by Assoc. Prof. Duangjai Nacapricha, Department of Chemistry, Faculty of Sciecne, Mahidol University in the topic of
"Disposable device equipped with SO2 gas sensor for direct and on-site analysis of sulfite preservative in wine"
** Seminar will be conducted in English**
Date: 6 September 2022, Tuesday
Time: 1.30-2.30 pm
Venue:L02, Faculty of Science (Phayathai Campus), Mahidol University
Please feel free to share the post to your colleagues and friends who may be interested in this seminar talk.

โครงการเคมีมหิดลเพื่อสังคม (CSR) ในวันเสาร์ที่  27 สิงหาคม 2565  ระหว่างเวลา  09.00-12.00 น.  เก็บขยะตามแนวชายหาดพัทยาเห...
30/08/2022

โครงการเคมีมหิดลเพื่อสังคม (CSR) ในวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565 ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. เก็บขยะตามแนวชายหาดพัทยาเหนือ ตั้งแต่บริเวณซอยพัทยา 2 ถึงซอยพัทยา 4 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันที่ 26 - 28 สิงหาคม 2565 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดกิจกรรมโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษ...
30/08/2022

เมื่อวันที่ 26 - 28 สิงหาคม 2565 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดกิจกรรมโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษาภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ อีโค่ โฮเทล บาย ธรรมศาสตร์ (Eco Hotel by Thammasat) อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี

25/08/2022
23/08/2022

🍍🏭ม.มหิดล คิดค้นนวัตกรรมเส้นใยสับปะรดบำบัดน้ำเสียจากโรงงาน ช่วยโลกพ้นวิกฤติมลพิษ
.
รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการนำเส้นใยจากใบสับปะรดมาวิจัยเพิ่มคุณสมบัติในการดักจับโลหะหนักด้วยการเพิ่มสารพอลิเมอร์ตรึงลงบนเส้นใยร่วมกับทีมสตาร์ทอัพ "TEAnity" นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้การสนับสนุนโดย สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้ผลสำเร็จแล้วในห้องปฏิบัติการ รอขยายผล scale up
.
🔖อ่านข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ได้ที่
นสพ.แนวหน้า
https://op.mahidol.ac.th/ga/wp-content/uploads/twitter/news-2022-8-8-10.pdf
📰https://www.naewna.com/local/671768
.
นิตยสารสาระวิทย์
📰https://www.nstda.or.th/sci2pub/teanity/
.
ThaiPR.NET
📰https://www.thaipr.net/education/3220230
.
RYT9.COM
📰https://www.ryt9.com/s/prg/3344188
.
newswit
📰https://www.newswit.com/th/Ljqy
.
Edupdate
📰https://www.edupdate.net/2022/26793/
.
ThaiQuote
📰https://www.thaiquote.org/content/247750
📰https://www.facebook.com/208820289449647/posts/pfbid02Nr3dopcprD2592q6NcmPyKJuuEC16euhDTM1epPn3TjHEDHB2egoT3EGh2xAJDj8l/?d=n
.
Thai Innovation Center
📰https://thaiinnovation.center/2022/08/pineapple-fiber/?fbclid=IwAR13Gl7GWVBHd3vJa_gQ7I7FPSuPiOfuDVts4SKl6SFe_fD_Gv8264GZrqE
📰https://www.facebook.com/115657123295283/posts/pfbid02vxqsjxmjtVtQ1vavWxmu9AVu6xHLS7TfR4FZq2N9WcSF5sXJirHCoyMj2ELBe3rbl/?d=n
.
นิตยสารเทคโนโลยีชีวภาพ
📰https://www.technologychaoban.com/bullet-news-today/article_224296

Special SeminarTittle : Research and Development in palm oil waste management and reutilization at Palm Oil Research Lab...
03/08/2022

Special Seminar

Tittle : Research and Development in palm oil waste management and reutilization at Palm Oil Research Laboratory (POReL), USM.

Speaker: ChM. Dr. Shangeetha Ganesan,
School of Chemical Sciences, Universiti Sains Malaysia

Date : 10 August 2022
Time : 10 am
Room : L01

Special SeminarTopic : Can molecular orbitals help usunderstand reactivity?Speaker : Dr. Kaito TakahashiAssociate Resear...
01/08/2022

Special Seminar
Topic : Can molecular orbitals help us
understand reactivity?

Speaker : Dr. Kaito Takahashi
Associate Research Fellow
Institute of Atomic and Molecular Science,
Academia Sinica, Taiwan

Date: 16 August 2022
Time: 2:00 – 3:00 PM.
Room: L04

ขอแสดงความยินดีกับทีม TEAnity ที่ปรึกษาโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 9 ทีมจากจำนว...
29/07/2022

ขอแสดงความยินดีกับทีม TEAnity ที่ปรึกษาโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 9 ทีมจากจำนวนทั้งหมด 21 ทีม ที่เข้ารอบสุดท้ายของ TECH PLANTER DEMO DAY THAILAND 2022 ในการนำเสนอเทคโนโลยีและแผนธุรกิจเพื่อแก้ปัญหาต่างๆ และได้รับรางวัล GLICO เป็นเงินสดจำนวน 2500 SDG 🎉🎉🎉🎉🎉🎉

ขอแสดงความยินดีกับนายทินพงศ์ วงค์ภักดีรางวัล “Outstanding Thesis Award”อาจารย์ที่ปรึกษา: รศ. ดร. ดวงใจ นาคะปรีชาสำหรับวิ...
22/07/2022

ขอแสดงความยินดีกับ
นายทินพงศ์ วงค์ภักดี
รางวัล “Outstanding Thesis Award”
อาจารย์ที่ปรึกษา: รศ. ดร. ดวงใจ นาคะปรีชา
สำหรับวิทยานิพนธ์ปริญญาโท สาขา Physical Sciences and Technology

นางสาวณัฏฐ์นรี ฟูคณะ
รางวัล “Distinguished Thesis Award”
อาจารย์ที่ปรึกษา: รศ. ดร. ดวงใจ นาคะปรีชา
สำหรับวิทยานิพนธ์ปริญญาโท สาขา Physical Sciences and Technology

และนางสาวฐิตาพร สอนสะอาด
รางวัล “Distinguished Thesis Award”
อาจารย์ที่ปรึกษา: รศ. ดร. ดวงใจ นาคะปรีชา
สำหรับวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก สาขา Physical Sciences and Technology

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2565

#เคมีมหิดล #ภาควิชาเคมี #มหาวิทยาลัยมหิดล #ภาคเคมีคณะวิทยาศาสตร์ #มหิดล

ขอแสดงความยินดีกับ นายทินพงศ์ วงค์ภักดีนักศึกษาปริญญาเอก ภาควิชาเคมี ชั้นปีที่ 2อาจารย์ที่ปรึกษา: รศ. ดร. ดวงใจ นาคะปรีช...
22/07/2022

ขอแสดงความยินดีกับ
นายทินพงศ์ วงค์ภักดี
นักศึกษาปริญญาเอก ภาควิชาเคมี ชั้นปีที่ 2
อาจารย์ที่ปรึกษา: รศ. ดร. ดวงใจ นาคะปรีชา
ได้รับรางวัล “The best oral presentation” สาขาเคมีวิเคราะห์

และ นางสาวณัฏฐ์นรี ฟูคณะ
นักศึกษาปริญญาเอก ภาควิชาเคมี ชั้นปีที่ 2
อาจารย์ที่ปรึกษา: รศ. ดร. ดวงใจ นาคะปรีชา
ได้รับรางวัล “The best oral presentation” สาขาเคมีวิเคราะห์

ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ Pure and Applied Chemistry International Conference 2022 (PACCON2022)

#เคมีมหิดล #ภาควิชาเคมี #มหาวิทยาลัยมหิดล #ภาคเคมีคณะวิทยาศาสตร์

ขอแสดงความยินกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีธรรม ลิมปานุภาพ ศิษย์เก่าภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัล ...
21/07/2022

ขอแสดงความยินกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีธรรม ลิมปานุภาพ ศิษย์เก่าภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัล Mahidol Science Innovative Educator Award 2022 ประเภทบุคคล ที่สร้างประโยชน์แก่สังคมด้านนวัตกรรมการศึกษา ด้วยองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ จนเป็นที่ประจักษ์

ในงานรำลึกครบรอบ 103 ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล(พญาไท) วันที่ 19 กรกฎาคม 2565

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 คณาจารย์และบุคลากรภาควิชาเคมี ร่วมพิธีสักการะรูปหล่อ ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข และพิธีทำ...
20/07/2022

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 คณาจารย์และบุคลากรภาควิชาเคมี ร่วมพิธีสักการะรูปหล่อ ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข และพิธีทำบุญทักษิณานุปทาน อุทิศส่วนกุศลแต่ ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ในงานรำลึกครบรอบ 103 ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล(พญาไท)

Photos from Mahidol University, Faculty of Science's post
08/07/2022

Photos from Mahidol University, Faculty of Science's post

ทีมนักศึกษาคณะวิทย์ ม.มหิดล-ม.เกษตร รวมทีมสร้างสรรค์นวัตกรรมรักษ์โลกสุดเจ๋ง "นวัตกรรมการย้อมผมจากต้นเทียนกิ่ง" ผสานความร...
08/07/2022

ทีมนักศึกษาคณะวิทย์ ม.มหิดล-ม.เกษตร รวมทีมสร้างสรรค์นวัตกรรมรักษ์โลกสุดเจ๋ง "นวัตกรรมการย้อมผมจากต้นเทียนกิ่ง" ผสานความรู้ทางด้านสมุนไพรกับเทคโนโลยี polymer hair dye เพื่อทดแทนการใช้สารเคมีที่ก่อให้เกิดอาการแพ้ คว้าทุนสนับสนุน 100,000 บาท จากโครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น (TED Youth Startup) 2022
.
คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา
🏆ทีม Colourganic
💎น.ส. กชกร ผ่องใส นักศึกษาภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
💎น.ส. ชรนันท์ บวรพงษ์สกุล นักศึกษาภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
💎น.ส. ปิยะมล อินทรพาณิชย์ นักศึกษาภาควิชาบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
💎ผศ. ดร.วิษุวัต สงนวล อาจารย์ประจำภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อาจารย์ที่ปรึกษา
.
Startup จากหน่วย Green Solutions for Future Living​ ของภาควิชาพฤกษศาสตร์​ คณะวิทยาศาสตร์ มหา​วิทยาลัย​มหิดล ผู้พัฒนานวัตกรรมการย้อมผมจากต้นเทียนกิ่ง โดยใช้ใบต้นเทียนกิ่ง​บดแห้ง ด้วยวิธีจากภูมิปัญญาดั้งเดิมในการทำเฮนน่า​ มาผสมกับเทคโนโลยี polymer hair dye แทนการใช้สารเคมีที่ก่อให้เกิดอาการแพ้ ผลิตน้ำยาย้อมผมที่ทำให้สีติดคงทนกว่าเดิ​ม​ในเวลาน้อยลง​ ปราศจากสารเคมีอันตราย
.
โดยผลงานของทีมผ่านการคัดเลือกให้ได้รับเงินทุนสนับสนุนจำนวน 100,000 บาท เพื่อนำมาใช้ต่อยอดไอเดียและพัฒนานวัตกรรมต่อไป จากเวทีการแข่งขันโครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น (TED Youth Startup) 2022 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 2565 ที่ผ่านมา
นอกจากโครงการ TED Youth Startup ในปีนี้ ทีม Colourganic ยังเคยได้รับรางวัลจากเวทีการแข่งขัน Startup รายการอื่น ๆ อาทิ รางวัล Finalist จากการประกวดนวัตกรรมในงาน IDE Competition 2022 มาแล้ว#เคมีมหิดล
#พฤกษศาสตร์
#คนเก่งMUSC

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤ...
27/05/2022

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข

'ม.มหิดล'วิจัยประยุกต์ใช้เคมีควอนตัมกู้วิกฤตพลังงานโลก
15/05/2022
'ม.มหิดล'วิจัยประยุกต์ใช้เคมีควอนตัมกู้วิกฤตพลังงานโลก

'ม.มหิดล'วิจัยประยุกต์ใช้เคมีควอนตัมกู้วิกฤตพลังงานโลก

สำหรับความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะยั่งยืนได้ จะต้องมาพร้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคม ใ....

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาควิชาเคมีที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 256...
20/04/2022

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอแสดงความยินดี
กับนักศึกษาภาควิชาเคมีที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
วันที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 12.30 - 15.30 น.
ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท

05/04/2022
CHEMISTRY ALUMNI TALK

กิจกรรม CHEMISTRY ALUMNI TALK วันพุธที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 18.00-20.00 น. ที่ผ่านมา
ร่วมแชร์ประสบการณ์โดย
1. น.ส.ชลธิชา โอภิธากร (ตูน) (รหัส 57) ตำแหน่ง R&D (chemist) บริษัท Kao industrial Thailand
2. น.ส.นภัสสร ธรรมวิวัฒนุกูร (ฟิวส์) (รหัส 58) ทำงาน Merchandise Supervisor บริษัท ทีดี ตะวันแดง จำกัด (คาราบาวกรุ๊ป)
3. นางสาว ศิริกรานต์ เจียรจรัสรัตน์ (ปิ่น)(รหัส 60) ตำแหน่ง นักเคมี แผนก General Chemical Lab บริษัท SGS Thailand.
4. นายธีรภัทร์ โชควิจิตรกุล (เมฆ)(รหัส 60) ตำแหน่ง : Analyst บริษัท : Bio-innova Co., Ltd.

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับ นายพิชญุตม์ ธนัญชยะกุล นักศึกษาระดับปริญญาเอก ภาควิชาเคมี...
04/03/2022

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับ นายพิชญุตม์ ธนัญชยะกุล นักศึกษาระดับปริญญาเอก ภาควิชาเคมี อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร. เทียนทอง ทองพันชั่ง ได้รับรางวัล คนดี ศรีมหิดล ประจำปี 2564 จากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครบรอบ 53 ปี ในวันพระราชทานนามมหิดล และ 134 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 2 มีนาคม 2565

ที่อยู่

272 Rama VI Road Rachathewi
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

022015110

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Chemistry at Mahidol Universityผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ประเภท

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Public Services & Government อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

#СтусівськийПроВійну
🇺🇦
280th day of the full-scale war in Ukraine. Our suffering Ukrainian land is bleeding from tens of thousands of shells and missiles that the enemy has been launching at our peaceful towns and villages for nine months. Only yesterday, russian strikes destroyed hospitals in Sumy and Kherson regions. A 15-year-old boy who just came to the doctor's appointment was killed. We must ensure fair punishment for all those guilty of these terrible crimes. Despite the hefty russian losses, the occupants are still trying to advance in the Donetsk region, gain a foothold in Luhansk and Kherson regions, and move into the Kharkiv region. Our army reliably holds the defence, and each of us holds the rear. Ukrainian courage destroys all terrorists' intentions and plans. We have already buried the enemy's regular army, russian mobilised and mercenaries continue to die in hundreds every day. And Ukraine continues to stand - independent and sovereign. Each of us is a warrior!
Please stand with us
Figures of the day:
● AFU General Staff: Yesterday, the enemy launched 2 missile attacks on civilian objects in Kovsharivka, Kharkiv region, and Sloviansk, Donetsk region, as well as carried out 47 air strikes and 35 attacks with MLRS at the positions of our troops.
● NATO Allies will continue to strengthen political and practical support to Ukraine and help protect it from missile attacks - ministerial statement following the meeting in Bucharest.
● More than a trillion dollars is needed to restore Ukraine, President Zelenskiy said. As announced by the President of the European Commission, Ursula von der Leyen, it is planned to create a fund from frozen 300 billion euros of russian assets and 19 billion private assets to compensate for the losses of our state.
● During her speech in the British Parliament, First Lady Olena Zelenska called on the UK to become a leader in global efforts to establish a special tribunal for the crime of russian aggression against Ukraine and to restore justice.
● Odesa City Council supported the decision to dismantle and move the monument to Catherine II and Alexander Suvorov from the city centre. 43 votes supported the relevant decision, and no one voted against it.

➡️More details in Ukrainian and English by link: https://news.donnu.edu.ua/.../stusivskyjprovijnu-30-11-2022/Université Toulouse III - Paul Sabatier
Universität Duisburg-Essen
Universität Duisburg
Chemical Communications (London)
Chemistry at Mahidol University
Biochemistry
Institute of Canine Biology
Organic Chemistry Portal
Department of Chemistry Bar - JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort & Spa
Department of Biochemistry and Biotechnology
American Chemistry
#СтусівськийПроВійну
🇺🇦
242nd day of the full-scale war in Ukraine. russian terrorists continue to strike at Ukrainian energy infrastructure. Almost 1.5 million Ukrainians were left without electricity yesterday, but with a strong faith in the Armed Forces of Ukraine and unquestionable readiness for our common struggle against the invaders. We are grateful to all power engineers, employees of public utilities and local self-government, government officials and businesses who help to eliminate the consequences of these terrorist acts. Together, we are demonstrating that Ukrainian life and idea cannot be broken. Even if the enemy temporarily leaves us without electricity, he will never succeed in bringing us to our knees. And even now - partly in the darkness - we see our goal even more explicit: to rid the whole world of the absolute russian evil, regain our native lands in battle, and confirm our freedom and independence. We are only looking forward to Victory! Each of us is a Warrior!
Please stand with us!
Figures of the day:
● Overnight, air defence forces shot down 16 Shahed-136 drones, including 14 in the Mykolaiv region and one each in eastern and northern Ukraine - Air Force Command.
● AFU General Staff: On October 22, the russian military launched 40 missile strikes and 16 attack drones. Of these, 20 cruise missiles and 11 UAVs were shot down. russian strikes damaged energy and critical infrastructure in Volyn, Rivne, Kharkiv, Khmelnytskyi, Kirovohrad, Cherkasy, Zaporizhzhia, Odesa and Mykolaiv regions.
● Almost 40% of energy infrastructure was damaged in Ukraine after russian shelling; about 1.5 million Ukrainians were left without electricity - President's Office.
● The occupants have entirely abandoned the settlements of Charivne and Chkalove in the Kherson region, and officers and medical personnel have been evacuated from Beryslav - the General Staff.
● President Zelenskiy: Ukraine can start negotiations with russia after returning all its territories within the 1991 borders, but there will be no return to the relations with russia that were before the war.
➡️Детальніше українською та англійською за посиланням:/More details in Ukrainian and English by link:
https://news.donnu.edu.ua/.../stusivskyjprovijnu-23-10-2022/


Université Toulouse III - Paul Sabatier
Universität Duisburg-Essen
University of Glasgow
Washington Department of Ecology
International Students Office - University of Lodz
Universität Hamburg
Universität Zürich
Heinrich Heine Universität Düsseldorf
Kosmische Universität
Schneckenhof Universität Mannheim
Kosmische Universität
Universitat Carlemany
Universitat de Barcelona
Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt
Technische Universität München
UNIVERSITÄT LEIPZIG
LINEEX Universitat de València
Universitat Carlemany
Career Service Universität Leipzig
Universitat Pompeu Fabra - Barcelona
Freunde des ehemaligen Botanischen Gartens der Universität des Saarlandes
Universität Wien
Medizinische Universität Wien
IG Chemie Universität Wien
Bauhaus-Universität Weimar
Universität Heidelberg
Université Laval
Université Abderrahmane Mira - Bejaia
Université Internationale de Rabat
Sorbonne Université - Faculté des lettres
Université Mohamed Khider de Biskra
Université Julius Nyerere de Kankan
Université Hassan 1er
Université de Hearst
Sorbonne Université - Faculté des lettres
Spotted : Université Laval
Faculté de Médecine de l'Université Oran 1
Chemistry Department, CU
UTRGV Chemistry Department
Whitworth University Chemistry Department
Chemistry Biology Physics MCQs And Questions Knowledge Lover � �
Institute Of Chemistry Ceylon, College Of Chemical sciences
Chemistry Institute
Whitworth University Chemistry Department
University Of Aleppo_Chemistry
Universal Chemistry
Marquette University Chemistry
Chemistry at Mahidol University
ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติAutoDesiccator ภายใต้แบรนด์"เวยโฟ(WEIFO)",
ประเทศไต้หวัน สอบเทียบค่าความชื้นได้ รับประกัน/ดูแลต่อเนื่องหลังขาย
สอบถาม idline/Tel.062-4944693 Tel.02-8124024/092-3624299
นักวิจัยสตรี ผู้ได้รับทุนวิจัย 🇹🇭 ท่านที่สาม คือ รศ. ดร. พนิดา สุรวัฒนาวงศ์ จากภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล Chemistry at Mahidol University กับงานวิจัยหัวข้อ “การศึกษาการทำงานร่วมกันของโลหะและกรดลิวอิสเพื่อการสลายพันธะคาร์บอนออกซิเจนของแอริลอีเทอร์ด้วยวิธีคำนวณทางเคมีควอนตัม”

คลิกเพื่อชมรายละเอียดงานวิจัยได้เลยค่ะ👍

📌ติดตามงานของผู้ได้รับทุนฯ ปี 2019 ได้ตลอดทั้งสัปดาห์นี้ที่เพจนี้เท่านั้น
งานวิจัยพื้นฐาน สำคัญอย่างไร? รศ. ดร. ศิริลตา ยศแผ่น นักวิจัยสตรี ผู้ได้รับทุนวิจัย 🇹🇭 จากภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล Chemistry at Mahidol University จะมาเล่าถึงทางเลือกใหม่ ในการสังเคราะห์สารอินทรีย์แบบยั่งยืน ด้วยแนวคิด C-H functionalization 🧪

ผลงานวิจัยของเธอจะน่าสนใจขนาดไหน ชมคลิปได้เลยค่ะ👍

📌ติดตามงานของผู้ได้รับทุนฯ ปี 2019 ได้ตลอดทั้งสัปดาห์นี้ที่เพจนี้เท่านั้น
Also online: Volume 57 Issue 15 of our sister journal, , featuring a cover from a team at Chemistry at Mahidol University and สถาบันวิทยสิริเมธี VISTEC. https://buff.ly/2KllMeI
📣📣Call for Abstract!
6th International Conference for Young Chemists (ICYC) 2017
Visit www.icyc2017.com for abstract submission and more details
Fully Funded 2 MS and 2 PhD Positions in Analytical Chemistry at Dr. Kumar’s Nano & Green Analytical lab, Department of Medicinal and Applied Chemistry, Kaohsiung Medical University (KMU), Taiwan. Apply Online!

Department of Medicinal and Applied Chemistry, KMU https://www.kmu.edu.tw/

Position Description:
This is an exciting opportunity for a highly motivated students/analytical chemists with extensive experience of HPLC, GC, HPLC-MS/MS and GC/MS instrumentation to join our Nano & Green Analytical lab team based in KMU, Kaohsiung City, Taiwan. The successful candidate will oversee the development of new analytical methods and analysis of food, drugs, clinical, bioassay samples for a wide range of molecules and may perform other related laboratory functions, as assigned. http://wp.kmu.edu.tw/kumar/
Required qualifications
• Demonstrated analytical expertise and nanomaterials background.
• Strong knowledge of HPLC, GC, LC-MS/MS and GC/MS is required in order to maintain and troubleshoot problems with instruments from different platforms.
• Extensive experience with LC-MS/MS and GC/MS analysis for a wide range of compounds with various analytical techniques.
• Ability to develop new analytical methods and support the analysis of samples from in vitro and in vivo studies by GC/MS and LC-MS/MS.
• Excellent written & verbal communication skills in English (Scientific writing& presentation skills)
• Ability to work in a fast-paced, team environment with good appreciation of deadlines.
• Ability to work independently as well as a team member.
Course Level: Studentship is available for 2 MS (1.5~2 years) and PhD (3~4 years) programmes at Department of Medicinal and Applied Chemistry, Kaohsiung Medical University http://chem.kmu.edu.tw/

Eligibility: Candidates must have Bachelor’s degree (with merit) for Master’s degree or a Master’s degree for PhD program and in a relevant discipline (Applicants with foreign institutions, verified by the ROC Ministry of Education or the ROC Overseas Missions). Preferences will be given to the candidates with a strong background in chemistry and relevant industrial or research experiences and fluency in English language (if candidate with TOFEL or IELTS score will be added advantage).

Scholarship Award: Applying students must ALSO comply with conditions in order to be eligible for Scholarship Application.

Scholarship links:
• Kaohsiung Medical University: https://enr.kmu.edu.tw/qur/qurq001.php?newsid=int,26
•http://english2.kmu.edu.tw/ezcatfiles/b001/img/img/1608/01-2_EnforcementRulesofKaohsiungMedicalUniversityInternationalStudentsGrant.pdf
• Taiwan Scholarship: Taiwan R.O.C offers various type of scholarships for interested applicants.
https://taiwanscholarship.moe.gov.tw/web/engb02-02.html

Apply online registration here: https://enr.kmu.edu.tw/

Deadlines: KMU application Guidelines for International Students’ Academic year International student's Application deadline: March 15th, 2017

Contact Information:
For general information and program application, please contact Dr. Kumar ([email protected])
x

Public Services & Government อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เ องค์การเภสัชกรรม โครงการพัฒนานักวิจัยและงาน TED Fund DIProm Angel Fund Thailand Ramathibodi Poison Center Reinventing University The National Broadcasting and Telecommunications Commision - NBTC ,Thailand AI Government Center: AIGC 5 ธันวา ทำดีเพื่อพ่อ ปี 2556 : ขบว สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย Rotary Club of Royal Hua Hin ส่วนวัฒนธรรม Culture Division ชมรมบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มห