ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 1061 ซอยอิสรภาพ 15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 โทรศัพท์ 0-2473-7000
(16)

เปิดเหมือนปกติ

23 ตุลาคม ..วันปิยมหาราช ..
22/10/2020

23 ตุลาคม ..

วันปิยมหาราช ..

BSRU News
22/10/2020

BSRU News

{Announcement}
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 PORTFOLIO
——
ตั้งแต่วันนี้ - 15 พฤศจิกายน 2563
วันสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 *UPDATE*
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 2 ธันวาคม 2563 *UPDATE*
ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2564
----
CONTACT US
โทร. 02-473-7000 ต่อ 1710, 1711, 1714, 1715, 1717, 1718, 1719, 1998
งานรับสมัครนิสิต นักศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
WWW.BSRU.AC.TH
สมัครเรียนออนไลน์ได้ที่ : http://admission.bsru.ac.th/

October 13, 2020" ALWAYS OUR BELOVED KING "H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial Day.๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ " ธ ส...
12/10/2020

October 13, 2020
" ALWAYS OUR BELOVED KING "
H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial Day.
๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
" ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ "
วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

24 กันยายน ..วันมหิดล ..
24/09/2020

24 กันยายน ..
วันมหิดล ..

วันที่ 12 สิงหาคม 2563วันแม่แห่งชาติ ..
08/08/2020

วันที่ 12 สิงหาคม 2563
วันแม่แห่งชาติ ..

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
27/07/2020

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563
วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
26/07/2020

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563
วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

6 กรกฎาคม 2563วันเข้าพรรษา ..
05/07/2020

6 กรกฎาคม 2563
วันเข้าพรรษา ..

5 กรกฎาคม 2563วันอาสาฬหบูชา
05/07/2020

5 กรกฎาคม 2563
วันอาสาฬหบูชา

6 พฤษภาคม 2563วันวิสาขบูชา
06/05/2020

6 พฤษภาคม 2563
วันวิสาขบูชา

4 พฤษภาคม 2563วันฉัตรมงคลทรงพระเจริญ ..
04/05/2020

4 พฤษภาคม 2563
วันฉัตรมงคล
ทรงพระเจริญ ..

17/04/2020
6 เมษายน 2563วันจักรี ..
06/04/2020

6 เมษายน 2563
วันจักรี ..

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ..
28/12/2019

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ..

โบราณนานมา
23/12/2019

โบราณนานมา

๒๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

วันคล้ายวันเกิดสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ผู้ที่ดำรงพระยศ “สมเด็จเจ้าพระยา” เป็นคนสุดท้าย

สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ มีนามเดิมว่า “ช่วง” เป็นบุตรชายคนใหญ่ของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ (ดิศ บุนนาค) เกิดเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๓๕๑ ในรัชสมัยรัชกาลที่ ๑

สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ เป็นขุนนางชั้นผู้ใหญ่ของสยามในสมัยรัตนโกสินทร์ ผู้มีบทบาทสำคัญในการเมืองการปกครองของสยาม โดยเริ่มเข้ารับราชการเป็นมหาดเล็กในรัชสมัยรัชกาลที่ ๒

บันทึกของ เซอร์จอห์น เบาว์ริ่ง ทูตอังกฤษที่เข้ามาติดต่อกับไทยในสมัยรัชกาลที่ ๔ ซึ่งกล่าวไว้ว่า “...เจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์คนนี้ ถ้าไม่เป็นคนเจ้ามารยา หรือคนรักบ้านเมืองของตนก็ตาม ต้องยอมรับว่าฉลาดล่วงรู้การล้ำคนทั้งหลายที่เราได้พบในที่นี้ ทั้งมีกริยาอัชฌาสัยอย่างผู้ดี และรู้จักพูดจาเหมาะแก่การ...” พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักพระทัย และยกย่องเกียรติคุณของท่านว่า “...ครั้นถึงราชกาลปัจจุบัน ได้รับตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน ฉลองพระเดชพระคุณโดยอัธยาศัย เที่ยงธรรม ซื่อตรงมิได้แลเกรงผู้ใด จะว่ากล่าวตัดสินการสิ่งใดจะเป็นคุณประโยชน์โดยทั่วกัน และเป็นแบบอย่างต่อไปภายหน้า สิ้นกาลนาน...”

ตระกูล “บุนนาค” เป็นตระกูลเก่าแก่สืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา และเป็นตระกูลที่มีอิทธิพลอย่างมากในต้นกรุงรัตนโกสินทร์ กงสุลฝรั่งเศสบรรยายถึงความตกต่ำของพระบรมวงศานุวงศ์และความเรืองอำนาจของตระกูล “บุนนาค” ไว้ว่า

“...พระบรมวงศานุวงศ์รู้สึกอับอาย และไร้ศักดิ์ศรีอย่างยิ่ง ที่ต้องก้มหน้าให้อำนาจอันยิ่งใหญ่ของสมุหพระกลาโหม และต้องยอมให้ตำแหน่งสำคัญต่าง ๆ ตกอยู่ในมือของครอบครัว “บุนนาค” และ “คนใกล้ชิดกับครอบครัวบุนนาค” กรมขุนวรจักรธรานุภาพ พระอนุชาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงดำรงตำแหน่งกรมท่าแทนน้องชายของเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ เพียงไม่กี่เดือนก่อนพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคต แต่ด้วยพระอัธยาศัยรักอิสระ ทำให้เจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ไม่พอใจและได้ให้น้องชายอีกคนของท่าน (เจ้าพระยาภาณุวงศ์) ดำรงตำแหน่งนี้แทน...”

เมื่อถึงแผ่นดินของรัชกาลที่ ๕ เนื่องจากรัชกาลที่ ๕ มีพระชนมพรรษาเพียง ๑๕ พรรษา พระบรมวงศานุวงศ์ พระสงฆ์ ราชาคณะ และที่ประชุมเสนาบดีจึงเห็นสมควรแต่งตั้งให้เจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ ดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแผ่นดินในรัชกาลที่ ๕ จนกว่ารัชกาลที่ ๕ จะมีพระชนมพรรษาครบ ๒๐ พรรษา มีอำนาจอาญาสิทธิ์ที่จะปกครองประเทศ

ต่อมาในปี ๒๔๑๖ เมื่อเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์พ้นจากตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน รัชกาลที่ ๕ โปรดให้เลื่อนเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ขึ้นเป็น “สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์” ซึ่งนับเป็นผู้ที่ดำรงพระยศ “สมเด็จเจ้าพระยา” เป็นคนสุดท้าย

รัชกาลที่ ๕ ทรงดึงพระราชอำนาจกลับคืนมาจากขุนนางและกลุ่ม “บุนนาค” แบบค่อยเป็นค่อยไป และทรงปฏิบัติอย่างจริงจังหลังจากสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ ถึงแก่พิราลัยในปี ๒๔๒๕ หลายท่านลืมสังเกตว่า หลังพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้งที่ ๒ เกิดความขัดแย้งสำคัญ ๆ หลายครั้ง ซึ่งล้วนแสดงถึงพระราชประสงค์อันแรงกล้าของรัชกาลที่ ๕ ในการดึงพระราชอำนาจกลับคืน และครั้งที่สำคัญที่สุดคือ “กรณีวังหน้า”

เมื่อพ้นจากตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแผ่นดินแล้ว สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ มักออกไปพำนักอยู่ที่จังหวัดราชบุรี และสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ ถึงแก่พิราลัย เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๔๒๕ สิริรวมอายุได้ ๗๔ ปี

ส่วนอิทธิพลของตระกูล “บุนนาค” แม้จะลดลงมาก แต่ก็ไม่ได้หมดไป จนกระทั่งสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ ถึงแก่พิราลัยในปี ๒๔๒๕ รัชกาลที่ ๕ จึงทรงดึงอำนาจในการจัดเก็บภาษีและการให้สัมปทานต่าง ๆ จากกรมท่า ผลักดันให้กรมท่าลาออกในที่สุด ในปี ๒๔๒๘

ส่วนสมุหพระกลาโหมในเวลานั้น ซึ่งมีความระมัดระวัง และโอนอ่อนผ่อนตามมากกว่า อีกทั้งมีธิดาเป็นเจ้าจอมในรัชกาลที่ ๕ จึงอยู่ในตำแหน่งได้นานกว่า แต่ท้ายที่สุดก็ต้องยอมสละตำแหน่งให้กับพระบรมวงศานุวงศ์ในที่สุด

ที่มา เพจเกร็ดประวัติศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

วันพ่อแห่งชาติ ..
05/12/2019

วันพ่อแห่งชาติ ..

05/12/2019
22/10/2019
28 ธันวาคม วันพระเจ้าตากสินมหาราช
24/12/2018

28 ธันวาคม วันพระเจ้าตากสินมหาราช

27-28 ธ.ค. 2561 งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ปิดถนนลาดหญ้าตลอดสาย ตั้งแต่รอบวงเวียนใหญ่ ถึงแยกคลองสาน ตั้งแต่เวลา 22.00น. ของวันที่ 26 ธ.ค.61 ถึงเวลา 24.00น. ของวันที่ 28 ธ.ค.61 แนะหลีกเลี่ยงเส้นทางหากไม่จำเป็น

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น #JS100 ได้ที่ >> goo.gl/hoc9w8

23 ตุลาคม วันปิยมหาราช ..
22/10/2018

23 ตุลาคม วันปิยมหาราช ..

12 สิงหาคม 2561 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ..
10/08/2018

12 สิงหาคม 2561
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ..

ทรงพระเจริญ ..
28/07/2018

ทรงพระเจริญ ..

28/07/2018
งดเหล้าเข้าพรรษากันนะครับเด็กๆ ..
19/07/2018

งดเหล้าเข้าพรรษากันนะครับเด็กๆ ..

วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2561
29/05/2018

วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2561

13/03/2018

เพจเฟสบุ๊คนี้ ทำขึ้นมาเพื่อให้เพื่อนๆ นักศึกษาทั้งศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่าเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสาร แบ่งปันข้อมูลกัน เพจนี้ไม่มีความเกี่ยวข้องกับทางมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นักศึกษาที่มีปัญหาทางวิชาการ การลงทะเบียนเรียน ฯลฯ กรุณาเข้าไปติดต่อกับทางมหาวิทยาลัยโดยตรง ในเวลาราชการได้เลยครับ ..

1 มีนาคม 2561 วันมาฆบูชา ..
01/03/2018

1 มีนาคม 2561 วันมาฆบูชา ..

16 มกราคม วันครู ..
16/01/2018

16 มกราคม วันครู ..

สวัสดีปีใหม่ 2561 ครับ
30/12/2017

สวัสดีปีใหม่ 2561 ครับ

28 ธันวาคม วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ..
28/12/2017

28 ธันวาคม วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ..

23 ตุลาคม ของทุกปีวันปิยะมหาราช  ..
23/10/2017

23 ตุลาคม ของทุกปี

วันปิยะมหาราช ..

13/10/2017
ทรงพระเจริญ ..
28/07/2017

ทรงพระเจริญ ..

Photos from ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา's post
09/07/2017

Photos from ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา's post

Timeline Photos
08/07/2017

Timeline Photos

ที่อยู่

1061 ซอยอิสรภาพ15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี
Bangkok
10600

เบอร์โทรศัพท์

02-473-7000

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

้นย
4
ขออนุญาตฝากประชาสัมพันธ์ ทางโรงเรียนถนอมศิษย์วิทยา เปิดรับสมัครครูเอกคณิตศาสตร์ 2 อัตรา ภาษาอังกฤษ 1 อัตรา ปฐมวัย 1 อัตรา สนใจติดต่อสอบถาม โทร.044-313300 หรือ Facebook โรงเรียนถนอมศิษย์วิทยา
ขออนุญาตฝากประชาสัมพันธ์ รับสมัคคครูเอกคณิตศาสตร์และเอกภาษาอังกฤษ สนใจติดต่อสอบถามโทร.044-313300 Facebook.โรงเรียนถนอมศิษย์วิทยา
#อัพเดทสมัครประกวดวงดนตรี 07.02.2020 #รุ่นมัธยมรับอีก14วง #รุ่นอุดมศึกษารับอีก20วง #รับสมัคร #ประกวดวงดนตรี #รุ่นมัธยม #รุ่นอุดมศึกษา กลับมาแล้วกับเวทีประกวดวงดนตรีที่เดินทางมายาวนานถึงปีที่16 วี-สแควร์ มิวสิค คอนเทสต์ 2020 #ครั้งที่16 และปีนี้เป็นปีแรกที่เราได้แบ่งรุ่นการประกวด (รุ่นมัธยม,รุ่นอุดมศึกษา) #รับสมัครรุ่นละ20วง "ถ้าวงที่มีมัธยมและอุดมอยู่ในวงเดียวกันให้ถือเป็นรุ่นอุดมศึกษา) #สมัครทางLINEทางเดียวเท่านั้น ID/Lay2522 , ID/J.thongyam , ID/0882739152 โดยส่งชื่อวง/สมาชิกในวง/รุ่นที่สมัคร/เบอร์โทร2-3เบอร์/สถาบันการศึกษา(ส่วนเงินมัดจำจะประสานอีกครั้ง) ประกวดรอบคัดเลือกวันที่ 26-27 มีนาคม 2563 ทั้ง2รุ่น ประกวดรอบชิงชนะเลิศรุ่นมัธยมในวันที่ 28มีนาคม2563 ประกวดรอบชิงชนะเลิศรุ่นอุดมศึกษาในวันที่ 29มีนาคม2563 (รอบคัดเลือก 2เพลงไม่จำกัดแนวเพลงให้เวลา15นาที) (รอบชิง 3เพลงเพิ่มเพลงCoverหรือแต่งใหม่1เพลงให้เวลา20นาที) รอบคัดเลือกเริ่มประกวดเวลา17.00น. รอบชิงฯเริ่มประกวดเวลา18.00น. รางวัลรางวัลในแต่ละรุ่น #รุ่นมัธยม #รุ่นอุดมศึกษา -รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000บาท พร้อมถ้วยรางวัล -รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 เงินรางวัล 7,000บาท พร้อมถ้วยรางวัล -รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 เงินรางวัล 5,000บาท พร้อมถ้วยรางวัล -รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 เงินรางวัล 3,000บาท พร้อมถ้วยรางวัล (มี2รางวัล) -รางวัลยอดเยี่ยมในแต่ละประเภท รับถ้วยรางวัล กิจกรรมต่างๆ #V1-ประกวดวงดนตรี รุ่นมัธยม,รุ่นอุดมศึกษา / 26-29 มี.ค.63 #V2-ประกวดมิสมอเตอร์โชว์2020 / 4 เม.ย.63 #V3-ประกวดYoung man motor Show 2020 / 5เม.ย.63 #V4-ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง รุ่นประชาชนทั่วไปฝ่ายหญิง / 12 เม.ย.63 #V5-ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง รุ่นประชาชนทั่วไปฝ่ายชาย / 13 เม.ย.63 #V6-ประกวดหนูน้อยสงกรานต์รุ่นประถมศึกษา / 14เม.ย.63 #V7-ประกวดเทพีสงกรานต์รุ่นประชาชนทั่วไป / 15เม.ย.63
ด่วน!!! งานออนไลน์ทำได้ที่บ้าน นักศึกษา ที่อยากมีรายได้เพิ่มเติม ค่าแรง15,000-25,000 ต่อเดือน เพียงคุณใช้อินเทอร์เน็ต 2-5ชม.ต่อวัน สนใจ inbox ด่วน!!! รับจำนวนจำกัด
ด่วนสุดๆ รับสมัครคนเฝ้าบ้าน Receptionist ช่วงนี้คนเริ่มมาบ้านเยอะ เฝ้าเองลำพังไม่ไหวแล้ว ใครที่คิดว่าไม่เบื่อง่าย มีไหวพริบดี กระตือรือร้น มีระเบียบวินัย ใส่ใจคนรอบข้าง พลังสร้างสรรค์ สื่อสารภาษาอังกฤษได้ งานดูแลแขกโฮสเทลไม่ง่ายนะ ยิ่งแขกน้อยยิ่งต้องดูแลมาก บางวันแขกไม่มีก็นั่งเบื่อได้ วันไหนแขกถล่มทลายก็ห้ามตายห้ามพัก ! แต่ถ้าใจรักก็สมัครกันมาได้เลย [email protected] /// line ID : tarn_suppayaluk พร้อมส่งประวัติส่วนตัว /// Resume การทำงาน /// รูปถ่าย ไม่มีประสบการณ์ไม่เป็นไร ยินดีรับเด็กๆจบใหม่ไฟแรงๆ Full time : 11,000 – 15,000 บาท / เดือน Part time : 400 – 500 บาท / วัน
WE'RE HIRING Full Time/Part Time Barista ร้าน PAPRANKxIHateRubber เป็นส่วนหนึ่งของ Pa Prank Hostel รับสมัครผู้สนใจทำงานในย่านสี่แยกคอกวัว-ราชดำเนิน ใจกลางกรุงเทพชั้นใน ใกล้สนามหลวง ในตำแหน่ง บาริสต้า (Barista) เวลาทำงาน : Full time สัปดาห์ละ 6 วัน เงินเดือน 11,000 - 15,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ / Part time ขั้นต่ำ สัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 400 - 500 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ ช่วงเวลาทำงาน : 08 : 30 - 18 : 30 น. สวัสดิการต่างๆ : สอบถามได้วันสัมภาษณ์ - มีทักษะและพื้นฐานเรื่องกาแฟ สามารถใช้เครื่องชงกาแฟและทำลาเต้อาร์ทได้ (Latte Art) จะพิจารณาเป็นพิเศษ - สนใจ เรียนรู้ สู้งานหนักได้ มีความตั้งใจ ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา - อัธยาศัยดี พร้อมทำงานเป็นทีม มีใจรักงานบริการ - มีประสบการณ์ สื่อสารภาษาอังกฤษพอได้ - ไม่ติดโทรศัพท์/ติดแชท - ลูกค้ามาเป็นที่หนึ่ง - เก็บแก้ว/ล้างแก้ว/เช็ดโต๊ะ และ ทำความสะอาดร้านได้ รบกวนนัดหมายก่อนจะเข้ามาสัมภาษณ์งาน ติดต่อสมัคร หรือแนะนำตัวให้รู้จักกันตามช่องทางนี้ Fb : https://www.facebook.com/PAPRANK line : tarn_suppayaluk Email : [email protected] สถานที่ทำงาน : – ร้านกาแฟ PaprankxIHateRubber (Pa Prank Hostel) ซ.แพร่งสรรพศาสตร์ (ใกล้กับศาลเจ้าพ่อเสือ - สี่แยกคอกวัว - เสาชิงช้า - ราชดำเนิน) https://g.co/kgs/7jQasy
ชมรมพี่น้องตระกูลบุนนาค ขอเชิญร่วมทำบุญ วันคล้ายวันพิราลัย พิธีวางพวงมาลาและถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์๙รูปณบริเวณหน้าวิหารหลวงพ่อไตรรัตน์ฯเวลา09.30น.เป็นต้นไป
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานค่ะ!! สำหรับคนที่มีประสบการณ์บริการลูกค้าอย่างน้อย 6 เดือน สมัครเลยย!! ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) หลายอัตรา . สถานที่ทำงาน : อาคารภิรัช ทาวเวอร์ (BTS บางนา) เงินเดือน : 18,000 - 20,000 THB ----- หน้าที่รับผิดชอบ : - ดูแลและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า (ร้านค้า) - โทรติดต่อลูกค้า (มีฐานข้อมูลให้) เพื่อให้เข้าร่วมแคมเปญต่างๆที่เว็บไซต์จัดขึ้น - ให้คำแนะนำลูกค้าในการเข้าร่วม หรือทำความเข้าใจใน- แคมเปญต่างๆที่จะเกิดขึ้น - ประสานงานแก้ไขปัญหาต่างๆ - คอยติดตาม สอบถามปัญหาและแนะนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับลูกค้าเพิ่มโอกาสในการเติบโตของธุรกิจลูกค้า . คุณสมบัติ - วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา อายุไม่เกิน 35 ปี - มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีในด้าน Telesales / Account Executive หรือ Outbound Service Management หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง - มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ พิมพ์ดีดไทยได้ 25 คำ/นาที ขึ้นไป - มีทัศนคติทีดีต่องานบริการ สามารถทำงานภายไต้แรงกดดันได้ดี - ทำงาน 5 วัน หยุด 2 วัน/สัปดาห์ (วันหยุดไม่ตรงกับเสาร์-อาทิตย์และนักขัตฤกษ์) - สามารถทำงานเป็นกะได้ (เช้า 08.00-17.00 / บ่าย 13.00-22.00 / กลางคืน 22.00-07.00 ) . สนใจติดต่อคุณเตย : 080-2610420 หรือ ADD LINE ID : to3ychonpi
สวัสดีค่ะ ขออนุญาตฝากประชาสัมพันธ์ ส่วนลดค่าห้อง จัดงานเลี้ยง สังสรรค์ วันเกิด รับปริญญา รวมถึงงาน บายเนียร์ ที่ นันทอุทยานสโมสร สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ เบอร์ 02-8668807 , 02-4753232