ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 1061 ซอยอิสรภาพ 15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 โทรศัพท์ 0-2473-7000

เปิดเหมือนปกติ

24 กรกฏาคม 2564 วันอาสาฬหบูชา ..
24/07/2021

24 กรกฏาคม 2564
วันอาสาฬหบูชา ..

24 กรกฏาคม 2564
วันอาสาฬหบูชา ..

28 กรกฎาคม 2564 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
22/07/2021

28 กรกฎาคม 2564
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

28 กรกฎาคม 2564
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันวิสาขบูชา
26/05/2021

วันวิสาขบูชา

วันวิสาขบูชา

วันจักรี
06/04/2021

วันจักรี

วันจักรี

................28 ธันวา 2563 ...............#ปราบดาภิเษกตากสินมหาราชข้าพเจ้าขอน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณ องค์สมเด็จพร...
28/12/2020

................28 ธันวา 2563 ...............
#ปราบดาภิเษกตากสินมหาราช
ข้าพเจ้าขอน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณ องค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช กษัตริย์แห่งกรุงธนบุรี ..

23/12/2020
วันพ่อแห่งชาติ' และวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ...
05/12/2020

วันพ่อแห่งชาติ' และวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี.

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ..

29/11/2020
BSRU News

ช่องทางติดต่อมหาวิทยาลัยโดยตรง

https://www.facebook.com/bsrunews/

BSRU - Official - แฟนเพจหลักมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

23 ตุลาคม ..วันปิยมหาราช ..
22/10/2020

23 ตุลาคม ..

วันปิยมหาราช ..

BSRU News
22/10/2020

BSRU News

{Announcement}
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 PORTFOLIO
——
ตั้งแต่วันนี้ - 15 พฤศจิกายน 2563
วันสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 *UPDATE*
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 2 ธันวาคม 2563 *UPDATE*
ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2564
----
CONTACT US
โทร. 02-473-7000 ต่อ 1710, 1711, 1714, 1715, 1717, 1718, 1719, 1998
งานรับสมัครนิสิต นักศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
WWW.BSRU.AC.TH
สมัครเรียนออนไลน์ได้ที่ : http://admission.bsru.ac.th/

October 13, 2020" ALWAYS OUR BELOVED KING "H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial Day.๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ " ธ ส...
12/10/2020

October 13, 2020
" ALWAYS OUR BELOVED KING "
H.M. King Bhumibol Adulyadej The Great Memorial Day.
๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
" ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ "
วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

24 กันยายน ..วันมหิดล ..
24/09/2020

24 กันยายน ..
วันมหิดล ..

วันที่ 12 สิงหาคม 2563วันแม่แห่งชาติ ..
08/08/2020

วันที่ 12 สิงหาคม 2563
วันแม่แห่งชาติ ..

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
27/07/2020

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563
วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
26/07/2020

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563
วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

6 กรกฎาคม 2563วันเข้าพรรษา ..
05/07/2020

6 กรกฎาคม 2563
วันเข้าพรรษา ..

5 กรกฎาคม 2563วันอาสาฬหบูชา
05/07/2020

5 กรกฎาคม 2563
วันอาสาฬหบูชา

6 พฤษภาคม 2563วันวิสาขบูชา
06/05/2020

6 พฤษภาคม 2563
วันวิสาขบูชา

4 พฤษภาคม 2563วันฉัตรมงคลทรงพระเจริญ ..
04/05/2020

4 พฤษภาคม 2563
วันฉัตรมงคล
ทรงพระเจริญ ..

17/04/2020
6 เมษายน 2563วันจักรี ..
06/04/2020

6 เมษายน 2563
วันจักรี ..

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ..
28/12/2019

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ..

โบราณนานมา
23/12/2019

โบราณนานมา

๒๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

วันคล้ายวันเกิดสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ผู้ที่ดำรงพระยศ “สมเด็จเจ้าพระยา” เป็นคนสุดท้าย

สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ มีนามเดิมว่า “ช่วง” เป็นบุตรชายคนใหญ่ของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ (ดิศ บุนนาค) เกิดเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๓๕๑ ในรัชสมัยรัชกาลที่ ๑

สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ เป็นขุนนางชั้นผู้ใหญ่ของสยามในสมัยรัตนโกสินทร์ ผู้มีบทบาทสำคัญในการเมืองการปกครองของสยาม โดยเริ่มเข้ารับราชการเป็นมหาดเล็กในรัชสมัยรัชกาลที่ ๒

บันทึกของ เซอร์จอห์น เบาว์ริ่ง ทูตอังกฤษที่เข้ามาติดต่อกับไทยในสมัยรัชกาลที่ ๔ ซึ่งกล่าวไว้ว่า “...เจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์คนนี้ ถ้าไม่เป็นคนเจ้ามารยา หรือคนรักบ้านเมืองของตนก็ตาม ต้องยอมรับว่าฉลาดล่วงรู้การล้ำคนทั้งหลายที่เราได้พบในที่นี้ ทั้งมีกริยาอัชฌาสัยอย่างผู้ดี และรู้จักพูดจาเหมาะแก่การ...” พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักพระทัย และยกย่องเกียรติคุณของท่านว่า “...ครั้นถึงราชกาลปัจจุบัน ได้รับตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน ฉลองพระเดชพระคุณโดยอัธยาศัย เที่ยงธรรม ซื่อตรงมิได้แลเกรงผู้ใด จะว่ากล่าวตัดสินการสิ่งใดจะเป็นคุณประโยชน์โดยทั่วกัน และเป็นแบบอย่างต่อไปภายหน้า สิ้นกาลนาน...”

ตระกูล “บุนนาค” เป็นตระกูลเก่าแก่สืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา และเป็นตระกูลที่มีอิทธิพลอย่างมากในต้นกรุงรัตนโกสินทร์ กงสุลฝรั่งเศสบรรยายถึงความตกต่ำของพระบรมวงศานุวงศ์และความเรืองอำนาจของตระกูล “บุนนาค” ไว้ว่า

“...พระบรมวงศานุวงศ์รู้สึกอับอาย และไร้ศักดิ์ศรีอย่างยิ่ง ที่ต้องก้มหน้าให้อำนาจอันยิ่งใหญ่ของสมุหพระกลาโหม และต้องยอมให้ตำแหน่งสำคัญต่าง ๆ ตกอยู่ในมือของครอบครัว “บุนนาค” และ “คนใกล้ชิดกับครอบครัวบุนนาค” กรมขุนวรจักรธรานุภาพ พระอนุชาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงดำรงตำแหน่งกรมท่าแทนน้องชายของเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ เพียงไม่กี่เดือนก่อนพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคต แต่ด้วยพระอัธยาศัยรักอิสระ ทำให้เจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ไม่พอใจและได้ให้น้องชายอีกคนของท่าน (เจ้าพระยาภาณุวงศ์) ดำรงตำแหน่งนี้แทน...”

เมื่อถึงแผ่นดินของรัชกาลที่ ๕ เนื่องจากรัชกาลที่ ๕ มีพระชนมพรรษาเพียง ๑๕ พรรษา พระบรมวงศานุวงศ์ พระสงฆ์ ราชาคณะ และที่ประชุมเสนาบดีจึงเห็นสมควรแต่งตั้งให้เจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ ดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแผ่นดินในรัชกาลที่ ๕ จนกว่ารัชกาลที่ ๕ จะมีพระชนมพรรษาครบ ๒๐ พรรษา มีอำนาจอาญาสิทธิ์ที่จะปกครองประเทศ

ต่อมาในปี ๒๔๑๖ เมื่อเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์พ้นจากตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน รัชกาลที่ ๕ โปรดให้เลื่อนเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ขึ้นเป็น “สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์” ซึ่งนับเป็นผู้ที่ดำรงพระยศ “สมเด็จเจ้าพระยา” เป็นคนสุดท้าย

รัชกาลที่ ๕ ทรงดึงพระราชอำนาจกลับคืนมาจากขุนนางและกลุ่ม “บุนนาค” แบบค่อยเป็นค่อยไป และทรงปฏิบัติอย่างจริงจังหลังจากสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ ถึงแก่พิราลัยในปี ๒๔๒๕ หลายท่านลืมสังเกตว่า หลังพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้งที่ ๒ เกิดความขัดแย้งสำคัญ ๆ หลายครั้ง ซึ่งล้วนแสดงถึงพระราชประสงค์อันแรงกล้าของรัชกาลที่ ๕ ในการดึงพระราชอำนาจกลับคืน และครั้งที่สำคัญที่สุดคือ “กรณีวังหน้า”

เมื่อพ้นจากตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแผ่นดินแล้ว สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ มักออกไปพำนักอยู่ที่จังหวัดราชบุรี และสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ ถึงแก่พิราลัย เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๔๒๕ สิริรวมอายุได้ ๗๔ ปี

ส่วนอิทธิพลของตระกูล “บุนนาค” แม้จะลดลงมาก แต่ก็ไม่ได้หมดไป จนกระทั่งสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ ถึงแก่พิราลัยในปี ๒๔๒๕ รัชกาลที่ ๕ จึงทรงดึงอำนาจในการจัดเก็บภาษีและการให้สัมปทานต่าง ๆ จากกรมท่า ผลักดันให้กรมท่าลาออกในที่สุด ในปี ๒๔๒๘

ส่วนสมุหพระกลาโหมในเวลานั้น ซึ่งมีความระมัดระวัง และโอนอ่อนผ่อนตามมากกว่า อีกทั้งมีธิดาเป็นเจ้าจอมในรัชกาลที่ ๕ จึงอยู่ในตำแหน่งได้นานกว่า แต่ท้ายที่สุดก็ต้องยอมสละตำแหน่งให้กับพระบรมวงศานุวงศ์ในที่สุด

ที่มา เพจเกร็ดประวัติศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

วันพ่อแห่งชาติ ..
05/12/2019

วันพ่อแห่งชาติ ..

05/12/2019
22/10/2019
28 ธันวาคม วันพระเจ้าตากสินมหาราช
24/12/2018

28 ธันวาคม วันพระเจ้าตากสินมหาราช

27-28 ธ.ค. 2561 งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ปิดถนนลาดหญ้าตลอดสาย ตั้งแต่รอบวงเวียนใหญ่ ถึงแยกคลองสาน ตั้งแต่เวลา 22.00น. ของวันที่ 26 ธ.ค.61 ถึงเวลา 24.00น. ของวันที่ 28 ธ.ค.61 แนะหลีกเลี่ยงเส้นทางหากไม่จำเป็น

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น #JS100 ได้ที่ >> goo.gl/hoc9w8

23 ตุลาคม วันปิยมหาราช ..
22/10/2018

23 ตุลาคม วันปิยมหาราช ..

12 สิงหาคม 2561 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ..
10/08/2018

12 สิงหาคม 2561
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ..

ทรงพระเจริญ ..
28/07/2018

ทรงพระเจริญ ..

28/07/2018
งดเหล้าเข้าพรรษากันนะครับเด็กๆ ..
19/07/2018

งดเหล้าเข้าพรรษากันนะครับเด็กๆ ..

วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2561
29/05/2018

วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2561

13/03/2018

เพจเฟสบุ๊คนี้ ทำขึ้นมาเพื่อให้เพื่อนๆ นักศึกษาทั้งศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่าเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสาร แบ่งปันข้อมูลกัน เพจนี้ไม่มีความเกี่ยวข้องกับทางมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นักศึกษาที่มีปัญหาทางวิชาการ การลงทะเบียนเรียน ฯลฯ กรุณาเข้าไปติดต่อกับทางมหาวิทยาลัยโดยตรง ในเวลาราชการได้เลยครับ ..

1 มีนาคม 2561 วันมาฆบูชา ..
01/03/2018

1 มีนาคม 2561 วันมาฆบูชา ..

ที่อยู่

1061 ซอยอิสรภาพ15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี
Bangkok
10600

เบอร์โทรศัพท์

02-473-7000

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ชื่อจริง: นาง เสาวณีย์ แกล้วกสิกิจ 0937184772 หน้าแรกของ Facebook: http://facebook.com/profile.php?id=100003837923226 จำหนังหน้าอีหมาตัวนี้ไว้นะครับได้มากู้เงินจากสินเชื่อของเราไป5000บาท แล้วติดต่อไม่ได้ ใครพบเห็นหรือรู้จักคนนี้บอกให้มันรีบมาชำระเงินด้วยนะ ก่อนที่ทางบริษัทจะจัดการเรื่องเอง หรือใครติดต่อได้ผมมีรางวัลให้ครับ
พบกระเป๋าเงินสีน้ำตาลบริเวณที่จอดรถมอเตอร์ไซต์ในม.ราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยาโซนสนามฟุตบอล หากใครเป็นเจ้าของหรือเป็นคนรู้จักกรุณาติดต่อที่เบอร์ 0644258015 (คุณเนสินีค่ะ)
‼️เตรียมตัวต้อนรับเปิดเทอม 🔥โปรพิเศษเฉพาะเด็กราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเท่านั้น . ✅ สกรีนได้ทุกเนื้อผ้า ไม่จำกัดสี ✅ ไม่ต้องการันตีขั้นต่ำ ❤️ ฟรี !! ค่าบล็อก ❤️ ฟรี !! ค่าออกแบบ . 📌 สกรีนได้ทั้งเสื้อยืด เสื้อโปโล และเสื้อกีฬา 📌 เฉพาะสั่งซื้อผ่าน Line . 📢 สอบถามเพิ่มเติม 📢 โทร : 083-016-4835 ไลน์ : @screen55 (มี@นำหน้า ) ไลน์ : https://lin.ee/8nsUvi2 Website : https://www.facebook.com/screenbykokae
เลื่อนttเลื่อนไปเลื่อนมา เจอคลิปนี้ คิดถึงตอนสมัยเรียนคะ เด็กบ้านสมเด็จไม่น้อยหน้าใคร คิดถูกที่เคยเรียนที่นี้
ผมพร้อมทำงานด้วยความมุ่งมั่น พัฒนา ประสานเครือข่าย พิทักษ์ผลประโยชน์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ***ลงคะแนนเสียงเลือกประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ในวันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 ณ ชั้น 1 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ *** ฝากท่านพิจารณาเบอร์ 3 อ.ประสงค์ ผ่องภิรมย์
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ การลงคะแนนเสียงเลือก ประธานสภาคณาจารย์ฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 ณ ชั้น 1 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ ..ผมพร้อมทำหน้าที่นี้ด้วยความจริงใจและตั้งใจครับ
ใครรู้จักพี่ที่ชื่อ นาย พีระศิลป์ จรัสแสงสมบูรณ์ มั้งอะครับบอกเขาแอดเฟสผมมาหน่อยได้ไหมผมโอนเงินผิดบัชขีอะครับผมเดือนร้อนมากๆ
ขอสอบถามครับ... เรื่องการชำระค่าบำรุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ของภาคเรียนที่ 2/2563... ผู้ปกครองจะต้องดำเนินการเช่นไรในช่วงเวลาของโรคโควิด 2019 ที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้...
้นย
4
ขออนุญาตฝากประชาสัมพันธ์ ทางโรงเรียนถนอมศิษย์วิทยา เปิดรับสมัครครูเอกคณิตศาสตร์ 2 อัตรา ภาษาอังกฤษ 1 อัตรา ปฐมวัย 1 อัตรา สนใจติดต่อสอบถาม โทร.044-313300 หรือ Facebook โรงเรียนถนอมศิษย์วิทยา
ขออนุญาตฝากประชาสัมพันธ์ รับสมัคคครูเอกคณิตศาสตร์และเอกภาษาอังกฤษ สนใจติดต่อสอบถามโทร.044-313300 Facebook.โรงเรียนถนอมศิษย์วิทยา