สถานีตำรวจท่องเที่ยวกรุงเทพใต้ Southern BKK Tourist Police Station

สถานีตำรวจท่องเที่ยวกรุงเทพใต้  Southern BKK Tourist Police Station สถานีตำรวจท่องเที่ยว 2 กองกำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 1

เปิดเหมือนปกติ

วันนี้ (12 ต.ค.63)เวลาประมาณ 13.00 น.เจ้าหน้าที่สถานีตำรวจท่องเที่ยวกรุงเทพใต้ เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสาพระราชทาน "เราทำคว...
12/10/2020

วันนี้ (12 ต.ค.63)
เวลาประมาณ 13.00 น.

เจ้าหน้าที่สถานีตำรวจท่องเที่ยวกรุงเทพใต้ เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสาพระราชทาน "เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" พัฒนาทำความสะอาด คู คลอง และศาสนสถาน บริเวณวัดดวงแข และวัดบรมนิวาสราชวรวิหาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ต.ค.๖๓ และวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๑๘ ต.ค.๖๓

เมื่อวานนี้ (29 ก.ย.63)เจ้าหน้าที่สถานีตำรวจท่องเที่ยวกรุงเทพใต้ เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีเพื่อชาติ ศ...
30/09/2020

เมื่อวานนี้ (29 ก.ย.63)

เจ้าหน้าที่สถานีตำรวจท่องเที่ยวกรุงเทพใต้ เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ บริเวณ หน้าสนามกีฬาแห่งชาติ ถนน พระราม 1 แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ภาพบรรยากาศการเข้าร่วมทดสอบร่างกายประจำปี 2563 ของเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวกรุงเทพใต้ ในวันพุธที่ 16 ก.ย.63 ณ สนามกีฬาแ...
16/09/2020

ภาพบรรยากาศการเข้าร่วมทดสอบร่างกายประจำปี 2563 ของเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวกรุงเทพใต้ ในวันพุธที่ 16 ก.ย.63 ณ สนามกีฬาแห่งชาติ

25/08/2020

👮‍♀️🚔สายตรวจตำรวจท่องเที่ยว ถือเป็น Top Police Patrolหรือ ตำรวจสายตรวจที่มีขีดความสามารถสูงกว่าทั่วๆไป

👮‍♀️เพราะนอกเหนือจากภารกิจปกติ ที่ต้องออกตรวจพื้นบริเวณสถานที่สำคัญอาทิ สถานทูตประเทศสำคัญๆต่างๆ ไจนถึงแหล่งท่องเที่ยวต่างๆที่สำคัญๆแล้ว

👮‍♀️ตำรวจท่องเที่ยวยังต้องมีความสามารถในการเข้าเผชิญเหตุ
และระงับเหตุ ที่เกี่ยวกับชาวต่างชาติและนักท่องเที่ยวทั้งหมด

‼️ดังนั้น การตระหนักถึงการเป็นตำรวจมืออาชีพจะต้องมีตลอด...สำรวจตัวเองว่าพร้อมแค่ไหน ✨ถ้าหากเราไม่มีความรู้ก็ให้ศึกษาเพิ่ม หาก Skill ด้านนั้น ไม่มีก็ต้องฝึกเพิ่ม✨

👮‍♀️เพราะเป็นตำรวจแล้วต้องเป็น ให้ดี อย่าเป็น เพื่อตัวเอง ให้เป็นเพื่อส่วนรวม เป็นที่พึ่งของประชาชน

⭐️ถ้าคิดและทำได้แบบนี้ ความสุขจากการทำหน้าที่อย่างสุดความสามารถก็จะเกิดขึ้น สังคมก็จะมีความสุข มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพเรา อย่างยั่งยืนและถาวร

📌สารวัตรเบียร์ได้กล่าวไว้📌

"ฝึกทฤษฎีเผชิญเหตุ"
24/8/63

พ.ต.ต.ขวัญพล เพ็งเดือน
สารวัตรสถานีตำรวจท่องเที่ยวกรุงเทพใต้

กองกำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว
13/08/2020

กองกำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว

วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 20:00 น. พ.ต.อ.เกื้อกมล ดวงประทีป ผกก.1 บก.ทท.1 นำกำลังข้าราชการตำรวจท่องเที่ยว จุดเทียนชัยถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ กองกำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 1 สนามศุภชลาสัย

พันตำรวจตรีขวัญพล เพ็งเดือนสารวัตรสถานีตำรวจท่องเที่ยวกรุงเทพใต้พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่สายตรวจและเจ้าหน้าที่ล่ามแปลภาษาปฏิ...
12/08/2020

พันตำรวจตรีขวัญพล เพ็งเดือน
สารวัตรสถานีตำรวจท่องเที่ยวกรุงเทพใต้
พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่สายตรวจและเจ้าหน้าที่ล่ามแปลภาษา
ปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัยฯ และอำนวยความสะดวก
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
บริเวณโดยรอบท้องสนามหลวงและพระบรมมหาราชวัง

พ.ต.อ. เกื้อกมล ดวงประทีป ผกก.1 บก.ทท.1 นำกำลังข้าราชการในสังกัดกองกำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 1 เข้าร่วมกิจก...
11/08/2020

พ.ต.อ. เกื้อกมล ดวงประทีป ผกก.1 บก.ทท.1
นำกำลังข้าราชการในสังกัดกองกำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 1 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา
12 สิงหาคม 2563 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ทำกิจกรรมจิตอาสาด้านสิ่งแวดล้อม ปลูกต้นไม้ กำจัดวัชพืช บำรุงรักษาฟื้นฟูไม้ยืนต้นตามแนวถนน
ในวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563
ณ บริเวณเกาะกลางถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

วันนี้ (14 ก.ค.63)เจ้าหน้าที่ฯ สถานีตำรวจท่องเที่ยวกรุงเทพใต้เข้าร่วมอบรม "โครงการฝึกอบรมแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างและการบร...
14/07/2020

วันนี้ (14 ก.ค.63)
เจ้าหน้าที่ฯ สถานีตำรวจท่องเที่ยวกรุงเทพใต้เข้าร่วมอบรม "โครงการฝึกอบรมแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ สำหรับผู้ปฏิบัติงาน" ณ ฝ่ายดับเพลิงและกู้ภัย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ

#call1155 #yourfirstfriend

Today, South Bangkok Tourist Police Officers have an annual health check-up by officers form the Veterans General Hospit...
09/07/2020

Today, South Bangkok Tourist Police Officers have an annual health check-up by officers form the Veterans General Hospital at Tourist Police Division 1

เจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวกรุงเทพใต้ เข้าร่วมการตรวจสุขภาพประจำปีโดยเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลทหารผ่านศึก ณ กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว ๑

#call1155 #yourfirstfriend

15/06/2020

มีมาตราการคลายล็อคกันแล้วนะคะ^^
ดีใจสุดๆ งั้นวันนี้พามาเที่ยวที่นี่เลยค่ะ^^
Mahanakorn Sky Walk
Mahanakorn Bangkok Skybar
มีอะไรดีๆมาชมกันคร่า^__^✨❤️✨

#ตำรวจท่องเที่ยวกรุงเทพใต้

Today (2 June 2020)วันนี้ (2 มิ.ย.63)Police Major General Angkoon Klaiklueng, Deputy Commissioner of Tourist Police Bure...
02/06/2020

Today (2 June 2020)
วันนี้ (2 มิ.ย.63)

Police Major General Angkoon Klaiklueng, Deputy Commissioner of Tourist Police Bureau.
With South Bangkok Tourist Police Officers hand out foods and medical masks to people at Na Siam Gallery, Ladprao 122 intersection 1 alley.

พลตำรวจตรี อังกูร คล้ายคลึง รองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว นำทีม เจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวกรุงเทพใต้ร่วมแจกอาหารและหน้ากากอนามัยแก่ประชาชน บริเวณ ณ สยาม แกลเลอรี่ ซ.ลาดพร้าว 122 แยก 1

#call1155 #yourfirstfriend

Ch3ThailandNews
26/05/2020

Ch3ThailandNews

#สุดยอด!
🔴 ไทยติด 1 ใน 5 ประเทศของโลกที่คุมโควิด-19 ได้สำเร็จ
.
นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. เผย นพ.อีริค เจฟฟรีย์ โทพอล แพทย์โรคหัวใจจากสหรัฐอเมริกา เผยอันดับ 5 ประเทศของโลกที่สามารถควมคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้สำเร็จ ได่แก่ นิวซีแลนด์, ไอซ์แลนด์, ไต้หวัน, เวียดนาม และประเทศไทย
.
โดยดูจากสถิติยอดผู้ป่วยที่ติดเชื้อทั้ง 5 ประเทศนี้มีลักษณะเป็นกราฟรูประฆังคว่ำ นั่นหมายถึงโควิด-19 กำลังอยู่ในช่วงขาลงใน 5 ประเทศนี้ และใกล้ถึงระยะสิ้นสุดของการระบาด
.
#ข่าวช่อง3 #Ch3ThailandNews #โควิด19

Tourist Police Bureau กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว
20/05/2020

Tourist Police Bureau กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว

วันนี้ 20 พ.ค. 63 พล.ต.ต.อังกูร คล้ายคลึง รอง ผบช.ทท. , พ.ต.ต.กฤษฎา จันทร์อุทัย สว.ส.ทท.2 กก.1 บก.ทท.3 พร้อมด้วย คณะที่ปรึกษากองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว , เจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยว , นายอำเภอหัวหิน และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ร่วมมอบถุงยังชีพช่วยเหลือชาวบ้าน จำนวน 200 คน ในพื้นที่ ต.บึงนคร อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อช่วยเหลือประชาชนผ่านพ้นวิกฤตโรคระบาดโควิด 19 ตามโครงการปันสุข ของ ผบ.ตร.

สวัสดี เช้าวันจันทร์ ท่าเรือ สาทร เช้านี้👮‍♂️❤️✨Have a great day ka^^#ตำรวจท่องเที่ยวกรุงเทพใต้
18/05/2020

สวัสดี เช้าวันจันทร์ ท่าเรือ สาทร เช้านี้👮‍♂️❤️✨
Have a great day ka^^

#ตำรวจท่องเที่ยวกรุงเทพใต้

03/05/2020

“ผู้นำต้องมีต้องมีหัวใจสิงห์ คิดว่าทุกอย่างเป็นไปได้, มองทางออกได้ในทุกปัญหา”
“ผู้นำต้องตรงไปตรงมา สร้างความสำเร็จอย่างยั่งยืน”
“ผู้นำต้องรอบคอบ หมั่นเพียร เรียนรู้แบบไม่สิ้นสุด และต้องยอมรับฟังคนที่เก่งกว่าเรา (ใจกว้าง)”
“เป็นผู้นำต้องทำอะไรต้องมีคุณค่าให้มาก ทำแบบที่คนอื่นทำไม่ได้”

วันนี้...สารวัตรเบียร์ ได้มอบชุดใหม่พร้อมหมวกให้กับตำรวจสถานี 2 ทุกนาย และได้แจกของเครื่องยังชีพให้กับทุกคนอีกด้วย ทุกคนได้ชุดใหม่พร้อมรอยยิ้ม^__^

“คนดี”สำคัญกว่า”คนเก่ง”
“วิธีคิด” สำคัญกว่า “วิธีการ”
การ “เรียนรู้ “ต้อง “เรียนรู้” ในทุกวัน
“เรียนรู้” แล้วต้องลงมือ “ปฏิบัติ” ลองผิดลองถูก…
จะ “สำเร็จ” ได้ถ้าเราไม่คิดถึงแต่ตัวเอง…แต่คิดถึงประโยชน์ของประเทศชาติ สังคม และผู้อื่น…”

❤️❤️สุดท้ายนี้ พวกเราตำรวจทุกนายขอขอบคุณ สารวัตรเบียร์อีกครั้ง และจะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด❤️❤️

#ตำรวจท่องเที่ยวกรุงเทพใต้
#ทีมประเทศไทย 👮‍♂️❤️🇹🇭
#เราจะข้ามวิกฤตไปด้วยกัน

16/04/2020

“ปลอมใบรับรองแพทย์ Covid 19”

#ตำรวจท่องเที่ยวกรุงเทพใต้
#ทีมประเทศไทย👮❤️🇹🇭

ข่าวอาชญากรรม นสพ.เดลินิวส์
14/04/2020

ข่าวอาชญากรรม นสพ.เดลินิวส์

โปลิศท่องเที่ยว บุกรวบหนุ่มเปิดเพจรับจ้างทำใบรับรองแพทย์ปลอม อึ้งพบตราประทับรพ.เอกชนชื่อดังกว่า 60 แห่ง แถมใบรับรองผลตรวจโควิค ด้านผบช.ทท. สั่งขยายผลหาผู้ร่วมขบวนการ

เมื่อวันที่ 14 เม.ย. ที่กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวพล.ต.ท.เชษฐา โกมลวัฒนะ ผบช.ทท. พล.ต.ต.ต่อศักดิ์ สุขวิมล รองผบช.ก. พล.ต.ต.อังกูร คล้ายคลึง รองผบช.ทท. พล.ต.ต.วรพงษ์ ทองไพบูลย์ ผบก.ทท.1 พ.ต.อ.เกื้อกมล ดวงประทีป ผกก.1 บก.ทท.1 พ.ต.ท.ภูริทัต บุญช่วย รอง ผกก 1 บก.ทท.1, พ.ต.ท.อภิรักษ์ จำปาศรี รอง ผกก 1 บก.ทท.1, พ.ต.ต.ขวัญพล เพ็งเดือน สว.ทท.2 กก.1,บก.ทท.1 แถลงข่าวผลการจับกุมนาย พิชญพัชญ์ (สงวนนามสกุล) อายุ 24 ปี อยู่บ้านเลขที่ 19/10 ซ.นาคนิวาส 48 แยก 14 แขวงและเขตลาดพร้าว พร้อมของกลางตราประทับของโรงพยาบาลเอกชนและภาครัฐ จำนวน 17 อัน ใบรับรองแพทย์ โรงพยาบาลต่าง ๆ จำนวน 95 ฉบับ คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง ภายในมีไฟล์แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์โรงพยาบาลต่าง ๆ จำนวน 65 โรงพยาบาล โทรศัพท์มือถือ จำนวน 1 เครื่อง และสติ๊กเกอร์ อีเอ็มเอส ไปรษณีย์ไทย จำนวน 2 เล่ม โดยจับกุมได้ที่บ้านพักเลขที่ 19/10 ซ.นาคนิวาส 48 แยก 14 แขวงและเขตลาดพร้าว

การจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องจากกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวได้รับเรื่องร้องเรียนว่า มีผู้ใช้สื่อออนไลน์รับจ้างทำเอกสารใบรับรองแพทย์ ใบตรวจโรค ตรวจสุขภาพปลอม ซึ่งมีชาวไทย และชาวต่างชาติ จ้างให้ทำเอกสารปลอมเพื่อไปสมัครงาน ลางาน และธุรกรรมต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก จึงได้ทำการสืบสวนแกะรอย โดยบูรณาการทางการสืบสวนร่วมกับพล.ต.ต.ต่อศักดิ์ สุขวิมล รอง ผบช.ก. จนทราบว่ามีผู้ใช้แอพลิเคชั่น ไลน์ ชื่อ “รับทำใบรับรองแพทย์” และเฟซบุ๊คชื่อ “รับทำใบรับรองแพทย์ ลาป่วย ตรวจสุขภาพ” โดยคิดราคาในการทำเอกสารใบตรวจสุขภาพ ตรวจโรค ตรวจปัสสาวะ จากโรงพยาบาลต่าง ๆ โดยมีตราปั๊มปลอม และแบบฟอร์มที่เหมือนตัวจริงของโรงพยาบาลแต่ละที่ เพื่อใช้ทำธุรกรรมทางราชการต่าง ๆ ในราคาใบละ 1,000 บาท และใบรับรองแพทย์ปลอม ในกรณีลูกค้าต้องการลางาน รวมถึงใบรับรองแพทย์โรคโควิด 19 ในราคาแผ่นละ 800 บาท ต่อมาได้ร่วมกันสืบสวนจนทราบว่า มีการจัดทำเอกสารปลอมดังกล่าวที่บ้านดังกล่าว จึงนำกำลังพร้อมหมายค้นศาลแขวงพระนครเหนือ ที่ 28/2563 ลงวันที่ 13 เม.ย. เข้าตรวจค้นบ้านดังกล่าว

จากการสอบสวนนายพิชญพัชญ์ ให้การรับสารภาพว่า ได้เปิดเพจ เพื่อรับงานปลอมเอกสาร จำพวกใบรับรองแพทย์ ผลตรวจสุขภาพ ทั้งแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษมาได้ประมาณ 1 ปี โดยรู้จักกับหญิงสาวคนหนึ่งที่ชื่อ ปั๊บ เป็นผู้ว่าจ้างอีกทอดหนึ่ง ซึ่งรับทำใบรับรองแพทย์ในราคา 800 บาทต่อหนึ่งใบ ซึ่งตนได้ส่วนแบ่ง400 บาท ในส่วนของแบบฟอร์มไฟส์เอกสารใบรับรองแพทย์ โรงพยาบาลต่างๆ และตราปั้มของทางโรงพยาบาล ทาง น.ส.ปั๊บ เป็นผู้ส่งมาให้ โดยมีมากกว่า 65 โรงพยาบาลทั่วประเทศ ส่วนใหญ่จะเป็นรพ.เอกชน และทำมาแล้วไม่ต่ำกว่า 1,000 ฉบับ แต่ละเดือนมีเงินหมุนเวียนรายได้จากการทำเอกสารดังกล่าวเฉลี่ย 4-5 หมื่นบาทต่อเดือน

ทั้งนี้ในรายละเอียดในเอกสารใบรับรองแพทย์นั้น ทางผู้ต้องหาจะทำและปรับแก้เฉพาะในส่วนของชื่อคนไข้ และการวินิจฉัยโรค รวมทั้งสรุปความเห็นในรายละเอียดในใบรับรองแพทย์เท่านั้น ส่วนเลขใบประกอบวิชาชีพของทางแพทย์ที่ทำการรักษา รวมถึงเวชทะเบียนผู้ป่วยไม่ได้ปรับแก้ อย่างไรก็ตามในช่วงที่มีการระบาดช่วงโควิด ได้มีลูกค้าที่ทำงานในสายการบิน และอาชีพที่เสี่ยงต่อการติดโควิด ติดต่อมาเพื่อขอใบรับรองแพทย์ว่าผ่านการตรวจโควิคจำนวนมาก ซึ่งที่ผ่านมาได้ส่งไป 4 ใบ และอยู่ระหว่างการส่งให้ลูกค้า 6 ใบ ผบช.ทท. กล่าว

สอดรับกับทางพ.ต.อ.เกื้อกมล กล่าวว่า หลังจากนี้ทางผบช.ทท.ได้สั่งการให้ฝ่ายสืบสวนทำการขยายผลเส้นทางการเงิน รวมทั้งหาความเชื่อมโยงว่ามีใครร่วมขบวนการ หรือมีความเกี่ยวข้องหรือไม่ นอกจากนี้ได้สั่งการให้ชุดสืบสวนประสานข้อมูลทางการสืบสวนให้เร่งตรวจสอบว่าใบรับรองแพทย์ที่เกี่ยวกับผลโควิค ถูกส่งต่อไปที่ใดบ้าง รวมทั้งตรวจสอบว่ามีการนำใบรับรองแพทย์ไปทำการขอยื่นเรื่องเคมประกันโควิคหรือไม่ อย่างไรก็ตามการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายการกระทำความผิดในลักษณะปลอมและใช้เอกสารปลอม ก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สน.โชคชัย เพื่อดำเนินคดีต่อไป

12/04/2020

ขอขอบพระคุณ🙏ท่าน รอง ต่อศักดิ์ฯ Torsak Sukvimol ร่วมกับตำรวจท่องเที่ยว มอบสิ่งของจำเป็นให้กับประชาชน

พล.ต.ต.ต่อศักดิ์ สุขวิมล รอง ผบช.ก. ร่วมกับ ตำรวจท่องเที่ยวกรุงเทพฯ นำโดย พ.ต.อ.เกื้อกมล ดวงประทีป ผกก.1 บก.ทท.1, พ.ต.ท.ภูริทัต บุญช่วย รอง ผกก 1 บก.ทท.1, พ.ต.ท.อภิรักษ์ จำปาศรี รอง ผกก 1 บก.ทท.1, พ.ต.ต.ณัฐพล คนหลัก สว.ส.ทท.1 กก.1, พ.ต.ต.ขวัญพล เพ็งเดือน สว.ทท.2 กก.1, พ.ต.ท.ปรีชญา อุไรพันธ์ สว.ส.ทท.3 กก.1 ได้ออกตรวจพื้นที่ พร้อมทั้งได้มอบสิ่งของจำเป็น จำนวน 200 ชุด อาทิ หน้ากาก, เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ, บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป, อาหารกระป๋อง ณ บริเวณ วงเวียนโอเดียน เยาวราช และ ลานคนเมือง

🇹🇭แก่ประชาชน ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 และ ผู้ยากไร้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นกำลังใจให้ประชาชน🇹🇭

#ตำรวจท่องเที่ยวกรุงเทพใต้
#ทีมประเทศไทย🇹🇭❤️🇹🇭

11/04/2020
SMN news : ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว มอบอุปกรณ์ป้องกันไวรัสโควิด-19 สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติง

SMN news : ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว มอบอุปกรณ์ป้องกันไวรัสโควิด-19 สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติง

SMN news ข่าวเด็ด 77 จังหวัด

Police Major General Torsak Sukvimol, Deputy Commissioner of Central Investigation Bureau.With Bangkok Tourist Police Of...
10/04/2020

Police Major General Torsak Sukvimol, Deputy Commissioner of Central Investigation Bureau.
With Bangkok Tourist Police Officers lead by Police Colonel Kuakamol Duangprateep, Superintendent of Bangkok Tourist Police Sub-Division.
Preparing and donating necessary things such as medical masks, hand sanitizers, canned foods, instant noodles to people whom got effect from spreading of COVID-19 situations.

#CALL1155
#YOURFIRSTFRIEND

10/04/2020

➡️ช่วงนี้ต้องดูแลตัวเองกันพิเศษ ⬅️
➡️เพื่อรับผิดชอบต่อตัวเองและสังคม⬅️
❤️ ด้วยความปรารถนาดีจาก❤️
👮 สารวัตรสถานีตำรวจท่องเที่ยวกรุงเทพใต้👮

#YourFirstFriend
#1155
#ทีมประเทศไทย🇹🇭
#ตำรวจท่องเที่ยวกรุงเทพใต้

วันนี้มีข้อมูลจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองมาแบ่งปันครับ
10/04/2020

วันนี้มีข้อมูลจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองมาแบ่งปันครับ

📣 รัฐบาลอนุมัติให้คนต่างด้าวอยู่ต่อเป็นกรณีพิเศษ 👮‍♂️

Hello!!สวัสดีครับToday we have information about COVID-19 to share to everyone.วันนี้เรามีความรู้ และแนวทางการปฏิบัติตนใ...
09/04/2020

Hello!!

สวัสดีครับ

Today we have information about COVID-19 to share to everyone.

วันนี้เรามีความรู้ และแนวทางการปฏิบัติตนในช่วงสถานการณ์ปัจจุบันมาแบ่งปันให้ทุกคนกันครับ

#call1155
#yourfirstfriend

Tourist Police Bureau กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว
02/04/2020

Tourist Police Bureau กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว

คู่มือกักตัว สำหรับกลุ่มเสี่ยง

วันนี้ (1 เม.ย.63)เวลา 13.15 น.พ.ต.ต.ขวัญพล เพ็งเดือนสารวัตรสถานีตำรวจท่องเที่ยวกรุงเทพใต้ตรวจเยี่ยมจุดตรวจบริเวณท่าเรือ...
01/04/2020

วันนี้ (1 เม.ย.63)
เวลา 13.15 น.
พ.ต.ต.ขวัญพล เพ็งเดือน
สารวัตรสถานีตำรวจท่องเที่ยวกรุงเทพใต้
ตรวจเยี่ยมจุดตรวจบริเวณท่าเรือสาทรและท่าเรือราชวงศ์”

#เราจะทำหน้าที่ตัวเองอย่างเต็มที่
#เพื่อให้ประเทศไทยผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน
#ทีมประเทศไทย❤️🇹🇭👮🏻‍♀️
#ตำรวจท่องเที่ยวกรุงเทพใต้

31/03/2020

“ตำรวจก็ติดเชื้อได้ ตำรวจมีชีวิต ตำรวจมีหน้าที่ ตำรวจมีครอบครัว ตำรวจมีความกังวล “

***ขอส่งกำลังใจไปให้กับตำรวจ หมอ พยายาลตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะคะ❤️❤️

เพราะพวกเขากำลังต่อสู้กับศัตรูที่มองไม่เห็นตัว จับแต่ปืน วันนี้มาจับปรอท

Cr. พล.ต.ต.ต่อศักดิ์ สุขวิมล รอง ผบช.ก. Torsak Sukvimol

❤️👮🏻‍♀️ ทั้งนี้เพื่อให้ตำรวจท่องเที่ยว ยังคงดำรงการทำหน้าที่และรักษาขีดความสามารถในการตรวจตราพื้นที่ เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนใน กรุงเทพฯ ทุกคน

❤️❤️👮🏻‍♀️ ขอให้พี่น้องประชาชนทุกคนอยู่บ้าน ออกมาเท่าที่จำเป็น ทางตำรวจสายตรวจท่องเที่ยว จะป้องกันตัวเองอย่างดีที่สุดและจะออกตรวจพื้นที่รับผิดชอบ ตลอด 24 ชม.

4 วีธี เซฟตัวเอง

1. ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่ เจลแอลกอฮอล์ จับอะไรมาอย่าเอามาป้ายหน้า เอาเข้าปาก ล้างมือก่อน
2. รักษาระยะห่างกับคนอื่น อย่างน้อยในระยะ 1-2เมตร พยายามไม่สัมผัสใครโดยตรง ถ้ารักกันมาก
3. ใส่หน้ากากอนามัย เมื่อต้องอยู่ในที่คนเบียดเสียดใกล้ชิด
4. อย่าใช้ ช้อนส้อม แก้ว หลอด ร่วมกัน อันตรายมาก

***ดูแลตัวเองดีๆ ❤️❤️
อย่าให้ตัวเองเป็นอะไร
เพราะ ...ตำรวจท่องเที่ยวกรุงเทพใต้
เป็นห่วงคุณ❤️

รักนะ❤

#เราจะทำหน้าที่ตัวเองอย่างเต็มที่
#เพื่อให้ประเทศไทยผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน
#ทีมประเทศไทย❤️🇹🇭👮🏻‍♀️
#ตำรวจท่องเที่ยวกรุงเทพใต้

วันนี้ เวลา 12.00 น.พ.ต.ต.ขวัญพล เพ็งเดือนสารวัตรสถานีตำรวจท่องเที่ยวกรุงเทพใต้ได้ตรวจเยี่ยม จุดตรวจบริเวณสถานีรถไฟฟ้า แ...
31/03/2020

วันนี้ เวลา 12.00 น.
พ.ต.ต.ขวัญพล เพ็งเดือน
สารวัตรสถานีตำรวจท่องเที่ยวกรุงเทพใต้
ได้ตรวจเยี่ยม จุดตรวจบริเวณสถานีรถไฟฟ้า แบริ่ง สอบถามเรื่องการรับประทานอาหารกลางวันและการปฏิบัติหน้าที่ และได้กำชับให้ เจ้าหน้าที่ฯ ประจำจุดตรวจ ปฏิบัติตามข้อสั่งการของ ตร. และ ผู้บังคับบัญชา เรื่องการป้องกันตนเอง อย่างเคร่งครัด

#ตำรวจท่องเที่ยวกรุงเทพใต้
#Call1155
#เราต้องทำหน้าที่อย่างเต็มที่
#เพื่อให้ประเทศไทยผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน
#ทีมประเทศไทย❤️🇹🇭👮‍♂️

วันนี้ เวลา 17.55 น.พ.ต.ต.ขวัญพล เพ็งเดือนสารวัตรสถานีตำรวจท่องเที่ยวกรุงเทพใต้ได้มาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดตรว...
30/03/2020

วันนี้ เวลา 17.55 น.
พ.ต.ต.ขวัญพล เพ็งเดือน
สารวัตรสถานีตำรวจท่องเที่ยวกรุงเทพใต้
ได้มาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดตรวจบริเวณหน้าตึกเนชั่น ถ.บางนาตราด ฝั่งขาเข้าและได้กำชับให้ เจ้าหน้าที่ฯ ประจำจุดตรวจ ปฏิบัติตามข้อสั่งการของ ตร. และ ผู้บังคับบัญชาฯ เรื่องการป้องกันตนเอง อย่างเคร่งครัด

#ตำรวจท่องเที่ยวกรุงเทพใต้
#Call1155
#เราต้องทำหน้าที่อย่างเต็มที่
#เพื่อให้ประเทศไทยผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน
#ทีมประเทศไทย❤️🇹🇭👮‍♂️

𝙻𝚘𝚟𝚎✨❤️✨
28/03/2020

𝙻𝚘𝚟𝚎✨❤️✨

“I am an Emergency Physician. I have been raising Wynn for Canine Companions for Independence and she is a year old now. She comes to the ER and stays within our social workers’ inner office, so no one touches her but staff can wash up and have a moment with her. She has saved us because we are very stressed and anxious. Sometimes too busy to be scared. My wish for everyone would be that they not worry about getting a test and just presume themselves positive and consider every surface potentially contaminated and act accordingly. It just means physical distance, wash before and after touching anything. We can find comfort in each other when we know I have your back and you have mine.” @docplusdog

Via The Dogist 🙏

26/03/2020
Torsak Sukvimol

คือชอบ คือดี ✨❤️✨
เราต้องช่วยกันน้าาาา❤️

#ตำรวจท่องเที่ยวกรุงเทพใต้

❤️💕ก่อนเข้าที่ทำงาน กลับแฟลตที่พัก เดินผ่านอุโมงพ่นยาฆ่าเชื้อ ร่วมด้วยช่วยกันรับผิดชอบตัวเอง ครอบครัว เพื่อนร่วมงาน และสังคม ทำไว้ให้ 4 ชุดที่ ติดตั้งแล้วคอมมานโด โชคชัย 4 ,ร้อยร่ม ค่ายนเรศวร,อีก 2ชุดกำลังประกอบ ศรก.แจ้งวัฒน , บชก. ครับ

ร่วมด้วยช่วยกันนะคะประเทศไทยเราต้องรอด❤️🇹🇭❤️รักกันไว้ค่ะ❤️❤️❤️❤️เป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้คุณหมอพยาบาล🏨👩‍⚕️ตลอดจนเจ้าหน้าที่...
24/03/2020

ร่วมด้วยช่วยกันนะคะ
ประเทศไทยเราต้องรอด❤️🇹🇭❤️
รักกันไว้ค่ะ❤️❤️❤️❤️
เป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้คุณหมอพยาบาล🏨👩‍⚕️
ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกท่านค่ะ❤️

#ตำรวจท่องเที่ยวกรุงเทพใต้

ส่งมอบเครื่องผลิตอ๊อกซิเจนช่วยหายใจ ถึงมือคุณหมอเรียบร้อยครับ รพ.บำราษฯ, รพ.ตร ,รพ.จุฬา สู้ศึกโคโรน่าไวรัส โควิท-19

สู้ภัยโควิด19 บริการล่ามจิตอาสาภาษาจีน ญี่ปุ่น เกาหลี รัสเซีย อังกฤษสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ในการอำนวยความสะดวกนักท่องเท...
24/03/2020

สู้ภัยโควิด19 บริการล่ามจิตอาสา
ภาษาจีน ญี่ปุ่น เกาหลี รัสเซีย อังกฤษ
สำหรับบุคลากรทางการแพทย์
ในการอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว
ติดต่อสายด่วนตำรวจท่องเที่ยว
1155 กด 1 ตลอด 24 ชั่วโมง
..................................................
#YOUR_FIRST_FRIEND
#ตำรวจท่องเที่ยวสายด่วน #1155
#ตำรวจท่องเที่ยวกรุงเทพใต้
#ตำรวจท่องเที่ยว
#TouristPolice1155
#Thailland

🙏🏻 ตามนโยบาย ผู้บังคับบัญชา และข้อห่วงใยและสั่งการของท่าน พล.ต.ต.ต่อศักดิ์ สุขวิมล รอง ผบช.ก. Torsak Sukvimol ❤️ ให้ดำเน...
23/03/2020

🙏🏻 ตามนโยบาย ผู้บังคับบัญชา และข้อห่วงใยและสั่งการของท่าน พล.ต.ต.ต่อศักดิ์ สุขวิมล รอง ผบช.ก. Torsak Sukvimol

❤️ ให้ดำเนินการจัดหาชุดป้องกันแบบ Full body ให้กับลูกน้องสายตรวจ ที่ยังคงต้องปฏิบัติหน้าที่คอยตรวจตรา พื้นที่รับผิดชอบ ในยามวิกฤตตลอด 24 ชม. และจากเหตุการณ์ที่ต้องส่งเจ้าหน้าที่ไปสนับสนุน เหตุการณ์ กรณีชาวจีน ถ่มน้ำลายบนรถไฟ ที่หัวลำโพง

👮🏻‍♀️ทางสถานีตำรวจท่องเที่ยวกรุงเทพฯใต้ รับผิดชอบพื้นที่ บก.น.4-5-6 ได้จัดหาอุปกรณ์ป้องกัน ให้กับเจ้าหน้าที่กำลังพลทุกคนอย่างเพียงพอ ทั้งหน้ากากป้องกัน เจลล้างมือ แว่นตา และชุดป้องกัน....โดยการจัดหา ถือเป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชา ที่จะต้องจัดหาให้อย่างเพียงพอ

❤️👮🏻‍♀️ ทั้งนี้เพื่อให้ตำรวจท่องเที่ยว ยังคงดำรงการทำหน้าที่และรักษาขีดความสามารถในการตรวจตราพื้นที่ เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนใน กรุงเทพฯ ทุกคน

❤️❤️👮🏻‍♀️ ขอให้พี่น้องประชาชนทุกคนอยู่บ้าน ออกมาเท่าที่จำเป็น ทางตำรวจสายตรวจท่องเที่ยว จะป้องกันตัวเองอย่างดีที่สุดและจะออกตรวจพื้นที่รับผิดชอบ ตลอด 24 ชม.

#เราจะทำหน้าที่ตัวเองอย่างเต็มที่
#เพื่อให้ประเทศไทยผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน
#ทีมประเทศไทย❤️🇹🇭👮🏻‍♀️
#ตำรวจท่องเที่ยวกรุงเทพใต้

ที่อยู่

พระราม 1
Bangkok
10330

เบอร์โทรศัพท์

02 214 1977

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สถานีตำรวจท่องเที่ยวกรุงเทพใต้ Southern BKK Tourist Police Stationผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สถานีตำรวจท่องเที่ยวกรุงเทพใต้ Southern BKK Tourist Police Station:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด