การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย รฟม., MRT, MRTA, รถไฟฟ้า, รถไฟฟ้าใต้ดิน, รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน, รถไฟฟ้าสายสีเขียว, รถไฟฟ้าสายสีม่วง วิสัยทัศน์ รฟม. "เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและส่งเสริมการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน"

เปิดเหมือนปกติ

10/10/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ ✨ หลักสูตรหลักประจำรุ่นที่ 5/63 💛💜 ]
.
[ อบรมจำนวน 6 สัปดาห์
10 พฤศจิกายน 63 - 29 ธันวาคม 63 ]
.
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 ตุลาคม 63
สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดอื่นๆได้จาก Infographic
.
ผู้สมัครสามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ได้ที่ลิงค์
https://jitarsa.school/main_5-63
.
[ช่วยเหลือประชาชนและสังคม คืองานของเรา จิตอาสา 904]
.
แค่ได้เห็นรอยยิ้มที่มีความสุขของประชาชน พวกเราจิตอาสา 904 ก็หายเหนื่อย และพร้อมที่จะทำหน้าที่อันเสียสละนี้ต่อไป เพราะพวกเราคือ “จิตอาสา 904 ผู้ปิดทองหลังพระ.... เพื่อประชาชน”

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

10/10/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[กิจกรรมเสาร์ประทีป]
.
โครงการเสาร์ประทีปได้ก่อตั้งเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๐ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ มีความมุ่งหมายที่จะนำบุตรหลานของกำลังพลในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มาเรียนพิเศษในวันเสาร์และปลูกฝังระเบียบวินัยไปในตัว ต่อมาโครงการเสาร์ประทีปได้เป็นที่สนใจของนักเรียนที่อาศัยอยู่รอบๆ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เข้ามาเรียนในโครงการจนทำให้มีนักเรียนในโครงการเป็นจำนวนมาก และมีนักเรียนบางส่วนสามารถสอบเข้าโรงเรียนที่มีชื่อเสียงได้รวมทั้งโรงเรียนนายร้อยด้วย จึงทำให้โครงการเสาร์ประทีปเป็นที่รู้จักมากขึ้น
.
จิตอาสา 904 ร่วมสืบสาน รักษา และต่อยอดช่วยเสริมสร้างความรู้และระเบียบวินัยดังพระบรมราโชวาทที่ว่า”เด็กทุกคนควรหมั่นศึกษาหาความรู้ และประพฤติตนเป็นคนดี มีระเบียบวินัย เพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้จะช่วยให้แต่ละคนประสบความสุขความเจริญและความสำเร็จในชีวิตได้ในวันข้างหน้า”

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#การศึกษา

รฟม. เข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร🙏🙏🙏🙏...
09/10/2020

รฟม. เข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
วันนี้ (9 ตุลาคม 2563) นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) นำคณะผู้บริหารและพนักงาน รฟม. เข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (13 ตุลาคม 2563) ณ โถงกลาง ชั้น 1 อาคาร 1 รฟม. โดยได้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์จากวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก มาฉันภัตตาหารเช้า และรับบิณฑบาตอาหารแห้งพร้อมด้วยอุปกรณ์เครื่องเขียน ซึ่งจะนำไปส่งมอบให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดเชียงราย ต่อไป
-----------------------------------------
สำนักสื่อสารองค์กร รฟม.
โทร 0 2716 4000
โทรสาร 0 2716 4019
Email : [email protected]
-------------------------------------------------
#วิสัยทัศน์ รฟม. (พ.ศ.2560-2565)
เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและส่งเสริมการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน

รฟม. เข้าร่วมกิจกรรม MOT 2020 Move On Together“คมนาคมเคียงข้างคนไทย ฟื้นฟูเศรษฐกิจ ฝ่าวิกฤติ COVID-19”วันนี้ (9 ตุลาคม 2...
09/10/2020

รฟม. เข้าร่วมกิจกรรม MOT 2020 Move On Together
“คมนาคมเคียงข้างคนไทย ฟื้นฟูเศรษฐกิจ ฝ่าวิกฤติ COVID-19”

วันนี้ (9 ตุลาคม 2563) นายถนอม รัตนเศรษฐ ผู้ช่วยผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และนางสาวจิรฐา วัฒนประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทน รฟม. เข้าร่วมกิจกรรม MOT 2020 Move On Together “คมนาคมเคียงข้างคนไทยฟื้นฟูเศรษฐกิจ ฝ่าวิกฤติ COVID-19” ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธี กิจกรรมดังกล่าวมีการจัดนิทรรศการ และให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Transport New Normal และการเสวนาหัวข้อ “คมนาคมเคียงข้างคนไทย ฟื้นฟูเศรษฐกิจ ฝ่าวิกฤติ COVID-19 “ จากสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งจราจร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และภาครัฐและภาคเอกชนประจำจังหวัดชลบุรีมาเป็นวิทยากรในการเสวนา
-------------------------------------------------
#วิสัยทัศน์ รฟม. (พ.ศ.2560-2565)
เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและส่งเสริมการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน

รฟม. ร่วมเป็นเกียรติแสดงความยินดี ในงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ครบรอบ 18 ปีวันนี้ (...
09/10/2020

รฟม. ร่วมเป็นเกียรติแสดงความยินดี ในงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ครบรอบ 18 ปี

วันนี้ (9 ตุลาคม 2563) เวลา 10.00 น. นายธีรพันธ์ เตชะศิรินุกูล รองผู้ว่าการ (กลยุทธ์และแผน) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นผู้แทน รฟม. ร่วมเป็นเกียรติแสดงความยินดีในงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ครบรอบ 18 ปี ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร สนข. กรุงเทพมหานคร โดย รฟม. ได้ร่วมบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศล รวมทั้งสวัสดิการต่างๆ ของ สนข. ในโอกาสดังกล่าว
-------------------------------------------------
#วิสัยทัศน์ รฟม. (พ.ศ.2560-2565)
เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและส่งเสริมการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน

📍ศูนย์ราชการสะดวก ได้ดำเนินการจัดทำนโยบายด้านการจัดการข้อร้องเรียน📮 เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานการจัดการข้อร้องเรี...
09/10/2020

📍ศูนย์ราชการสะดวก ได้ดำเนินการจัดทำนโยบายด้านการจัดการข้อร้องเรียน📮 เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานการจัดการข้อร้องเรียน ให้มีประสิทธิภาพ✔️ และประสิทธิผล✔️นำไปสู่การแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของประชาชนได้อย่างเป็นระบบและรวดเร็ว สามารถตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินการได้อีกด้วยค่ะ😊

"ติดตามปัญหา เยียวยาแก้ไข ข้อมูลปลอดภัย โปร่งใสทุกขั้นตอน"
--------------------------------------------------
#วิสัยทัศน์ รฟม. (พ.ศ.2560-2565)
เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและส่งเสริมการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน

📢🚗โอกาสสุดท้าย! 25 ที่เท่านั้น! สำหรับบริการลานจอดรถแบบรายเดือน MRTสถานีสุขุมวิท ทางออก1 (ฝั่งสยามสมาคม) ค่าบริการ 2,000...
08/10/2020

📢🚗โอกาสสุดท้าย! 25 ที่เท่านั้น! สำหรับบริการลานจอดรถแบบรายเดือน MRTสถานีสุขุมวิท ทางออก1 (ฝั่งสยามสมาคม) ค่าบริการ 2,000 บาท/เดือน เปิดบริการตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 เป็นต้นไป
สนใจติดต่อ
0 2513 1895

#รฟมเรายกระดับชีวิตเมือง
-------------------------------------------------
#วิสัยทัศน์ รฟม. (พ.ศ.2560-2565)
เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและส่งเสริมการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน

😷#ไม่ประมาทการ์ดอย่าตก สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกัน  ลดโอกาสในการติดเชื้อ ถึงแม้จะไม่มีผู้ป่วยภายในประเทศแล้วก็ตาม------...
08/10/2020

😷#ไม่ประมาทการ์ดอย่าตก สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกัน
ลดโอกาสในการติดเชื้อ ถึงแม้จะไม่มีผู้ป่วยภายในประเทศแล้วก็ตาม
-------------------------------------------------
#วิสัยทัศน์ รฟม. (พ.ศ.2560-2565)
เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและส่งเสริมการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน

📣วันนี้น้องทันใจจะมาอัพเดท 🚧🚆ความก้าวหน้างานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าในความรับผิดชอบของ รฟม. ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 🔛 ดังน...
08/10/2020

📣วันนี้น้องทันใจจะมาอัพเดท 🚧🚆ความก้าวหน้างานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าในความรับผิดชอบของ รฟม. ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 🔛 ดังนี้

1. โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย - มีนบุรี (สุวินทวงศ์) 🏗ความก้าวหน้างานโยธา 69.82 %

2. โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - สำโรง 🏗ความก้าวหน้างานโยธา 66.31% 🚧ความก้าวหน้างานระบบรถไฟฟ้า 61.63% ความก้าวหน้าโดยรวม 64.27%

3. โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี 🏗ความก้าวหน้างานโยธา 64.85% 🚧ความก้าวหน้างานระบบรถไฟฟ้า 59.71% ความก้าวหน้าโดยรวม 62.23 %

สามารถติดตามรายละเอียดโครงการรถไฟฟ้าในความรับผิดชอบของ รฟม.
👉 Website: www.mrta.co.th
👉 Facebook: การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
👉 Call Center: 0 2716 4044 (Mon-Fri 8.00 - 17.00 น.)
-------------------------------------------------
#วิสัยทัศน์ รฟม. (พ.ศ.2560-2565)
เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและส่งเสริมการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน

08/10/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ ✨ หลักสูตรหลักประจำรุ่นที่ 5/63 💛💜 ]
.
[ อบรมจำนวน 6 สัปดาห์
10 พฤศจิกายน 63 - 29 ธันวาคม 63 ]
.
ผู้สมัครสามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ได้ที่ลิงค์
https://jitarsa.school/main_5-63
.
ทำจิตอาสาแล้วได้อะไร..?
.
...วันหยุดของคนอื่น คือวันทำงานของเรา......ฝนตก แดดร้อน คือช่วงที่เราออกทำงาน...
...จะให้บุกป่า ย่ำดินโคลน เราไม่เคยหวั่น...
.
หลายคนตั้งคำถามว่า ทำจิตอาสา แล้วได้อะไร? ทำไปก็เหนื่อย เงินก็ไม่ได้
แต่คุณรู้ไหม? เมื่อพวกเราได้เห็นรอยยิ้มของประชาชน ที่เขาเดือดร้อน มันเกิดความรู้สึกอย่างหนึ่ง ที่บางครั้งไม่สามารถซื้อได้ด้วยเงิน มันคือความสุขใจ อย่างบอกไม่ถูก
.
นี่แหละคือสิ่งที่ได้จากการทำ “จิตอาสา”

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
08/10/2020

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[💛 พัฒนาพื้นที่ ร่วมใจทำดีให้ชุมชน 💜 ]
.
ติดตามกิจกรรมจิตอาสา 904 ประจำวันจากเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน เราทำอะไร ที่ไหน หรือช่วยเหลือประชาชนที่ใดบ้าง
.
[ ✨ หลักสูตรหลักประจำรุ่นที่ 5/63 💛💜 ]
.
[ อบรมจำนวน 6 สัปดาห์
10 พฤศจิกายน 63 - 29 ธันวาคม 63 ]
.
ผู้สมัครสามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ได้ที่ลิงค์
https://jitarsa.school/main_5-63

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

📌ขอเชิญทุกท่านติดตามรับชมสกู๊ปข่าว "รถไฟฟ้าสายสีเหลืองดันราคาที่ดินพุ่ง" โครงการ "รถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - สำโร...
08/10/2020

📌ขอเชิญทุกท่านติดตามรับชมสกู๊ปข่าว "รถไฟฟ้าสายสีเหลืองดันราคาที่ดินพุ่ง" โครงการ "รถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - สำโรง" ในรายการข่าวเช้าไทยรัฐเสาร์-อาทิตย์ โดยจะออกอากาศในวันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 - 11.15 น. ทางไทยรัฐทีวี ช่อง 32 📺

วันที่ 8 ตุลาคม วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด...
08/10/2020

วันที่ 8 ตุลาคม วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด เกล้ากระหม่อม คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
-------------------------------------------------
#วิสัยทัศน์ รฟม. (พ.ศ.2560-2565)
เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและส่งเสริมการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน

รฟม. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานด้านความปลอดภัย การก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – มีนบุ...
07/10/2020

รฟม. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานด้านความปลอดภัย การก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – มีนบุรี (สุวินทวงศ์)

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (คปอ. รฟม.) ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการปฏิบัติงาน ณ พื้นที่ก่อสร้างสถานีวัดพระราม ๙ สถานีหัวหมาก สถานีคลองบ้านม้า สถานีสัมมากร และอาคารจอดแล้วจร โดย คปอ. รฟม. ได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการเกิดเหตุในช่วงฤดูฝน และมาตรการความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูงและพื้นที่อับอากาศอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยแก่ตนเอง คนรอบข้าง รวมถึงผู้สัญจรโดยรอบเป็นสำคัญ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องตามประกาศ “ปฏิญญาว่าด้วยความปลอดภัยในการก่อสร้างโครงการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน Zero Fatal Accident” ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มฯ ได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม เว็บไซต์โครงการ www.mrta-orangelineeast.com และ Line Official : @OrangeLine
-----------------------------------------
กองประชาสัมพันธ์
สำนักสื่อสารองค์กร รฟม.
โทร 0 2716 4000
โทรสาร 0 2716 4019
Email : [email protected]
-------------------------------------------------
#วิสัยทัศน์ รฟม. (พ.ศ.2560-2565)
เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและส่งเสริมการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน

06/10/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ พระเมตตาเปี่ยมล้น ทรงห่วงใยผู้ป่วยโรคมะเร็ง ]
.
มะเร็ง เป็นปัญหาด้านสาธารณสุขที่สำคัญ และเป็นสาเหตุการเสียชีวิตในอันดับต้นๆของประเทศไทย มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่โรงพยาบาลหรือศูนย์บำบัดโรคมะเร็งมีจำนวนจำกัด ส่งผลให้ผู้ป่วยมะเร็งต้องรอรับการรักษาเป็นเวลานาน และจำนวนมากต้องเสียชีวิตก่อนจะได้รับการรักษา
"พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว"ทรงทราบถึงปัญหา ความเดือดร้อนของราษฏรและผู้ป่วยมะเร็งที่ต้องรอการรักษา จึงทรงดำริให้จัดสร้าง“โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี”
เพื่อเป็นศูนย์บำบัดรักษาโรคมะเร็งขึ้น เพื่อรองรับการรักษาผู้ป่วย

06/10/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ ✨ หลักสูตรหลักประจำรุ่นที่ 5/63 💛💜 ]
.
[ อบรมจำนวน 6 สัปดาห์
10 พฤศจิกายน 63 - 29 ธันวาคม 63 ]
.
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 ตุลาคม 63
สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดอื่นๆได้จาก Infographic
.
ผู้สมัครสามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ได้ที่ลิงค์
https://jitarsa.school/main_5-63
.
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสาน รักษาและต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวพระราชดำริต่างๆ ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้ประชาชน และพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า พระองค์ฯ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดตั้ง โรงเรียนจิตอาสาพระราชทานขึ้น เพื่อฝึกอบรมจิตอาสา 904 ให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปขยายผล ต่อยอด ปฏิบัติงานเป็นจิตอาสา 904 ให้เกิดการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม
.
ในการนี้พระองค์ฯ ได้พระราชทานพื้นที่กว่า 205 ไร่ ในเขตพระราชฐานในพระองค์ (บางเขน) ซึ่งเป็นที่ตั้งของ กรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภที่ 11 มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ มีที่ตั้งอยู่ในใจกลางกรุงเทพมหานคร การขนส่งสาธารณะที่สะดวก และอยู่ในย่านเศรษฐกิจ จัดตั้งเป็นศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา 904 สำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ภาคปฏิบัติในเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่
และฝึกแก้ไขปัญหายามเกิดสาธารณภัย สำหรับข้าราชบริพาร และครอบครัวรวมทั้งจิตอาสา 904 ซึ่งในอนาคตอันใกล้ จะเปิดให้ประชาชนและนักเรียนผู้สนใจเข้ารับการศึกษาอบรมอีกด้วย
.
ดังพระราชปณิธานที่ต้องการให้ "ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข แก้ไขในสิ่งผิด สืบสานในพระราชปณิธาน ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา
#เกษตรทฤษฎีใหม่
#ราบ11

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
06/10/2020

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[💛 ความสุขของการได้เป็นผู้ให้ 💜 ]
.
ติดตามกิจกรรมจิตอาสา 904 ประจำวันจากเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน เราทำอะไร ที่ไหน หรือช่วยเหลือประชาชนที่ใดบ้าง
.
[ ✨ หลักสูตรหลักประจำรุ่นที่ 5/63 💛💜 ]
.
[ อบรมจำนวน 6 สัปดาห์
10 พฤศจิกายน 63 - 29 ธันวาคม 63 ]
.
ผู้สมัครสามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ได้ที่ลิงค์
https://jitarsa.school/main_5-63

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

รฟม.แจ้งความคืบหน้างานขุดเจาะอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – มีนบุรี (สุวิน...
06/10/2020

รฟม.แจ้งความคืบหน้างานขุดเจาะอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดิน
โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – มีนบุรี (สุวินทวงศ์)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และ กิจการร่วมค้า ซีเคเอสที ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธาอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน สัญญาที่ 1 โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – มีนบุรี (สุวินทวงศ์) แจ้งความคืบหน้างานขุดเจาะอุโมงค์ตัวที่ 2 บูรพาโชค (TBM2) ที่เริ่มเดินเครื่องหัวเจาะจากสถานี รฟม. เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 โดยปัจจุบันได้ขุดเจาะอุโมงค์ทะลุเข้าสู่สถานีรามคำแหง 12 อย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้ว ซึ่งหัวเจาะอุโมงค์ตัวที่ 2 จะมีแผนดำเนินการขุดเจาะอุโมงค์ไปยังสถานีรามคำแหงต่อไป โดยคาดว่าจะดำเนินการขุดเจาะทะลุในเดือนมกราคม 2564 ทั้งนี้ โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – มีนบุรี (สุวินทวงศ์) มีความก้าวหน้าก่อสร้างงานโยธาในภาพรวม ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 คิดเป็นร้อยละ 69.82 และมีกำหนดเปิดให้บริการในปี 2567 สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มฯ ได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม เว็บไซต์โครงการ www.mrta-orangelineeast.com และ Line Official : @OrangeLine
-------------------------------------------------
กองประชาสัมพันธ์
สำนักสื่อสารองค์กร รฟม.
โทร 0 2716 4000
โทรสาร 0 2716 4019
Email : [email protected]
-------------------------------------------------
#วิสัยทัศน์ รฟม. (พ.ศ.2560-2565)
เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและส่งเสริมการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน

5 ข้อ New Normal #การ์ดอย่าตก✅1.อยู่ห่างไว้ ห่างไกลซักนิดก็เหมือนใกล้ชิดกัน ด้วย Social Distancing ในระยะห่างไม่ตํ่ากว่า...
06/10/2020

5 ข้อ New Normal #การ์ดอย่าตก
✅1.อยู่ห่างไว้ ห่างไกลซักนิดก็เหมือนใกล้ชิดกัน ด้วย Social Distancing ในระยะห่างไม่ตํ่ากว่า1เมตร

✅2.สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้าน เพื่อป้องกันแล้วไม่แพร่เชื้อให้ผู้อื่น

✅3.หมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลทุกครั้งไม่ว่าจะผ่านการสัมผัสจากที่มีคนมาก หรือเวลาก่อนกินข้าว

✅4.ถือหลักรักสะอาด หมั่นดูแลทําความสะอาดของใช้ประจําตัวทุกครั้งหลังกลับจากบ้านด้วยแอลกอฮอล์หรือสบู่ทําความสะอาด

✅5.ปราศจากแออัด การ์ดอย่าตก หลีกเลี่ยงแหล่งที่มีผู้คนพลุกพล่านแออัด เพื่อไม่แพร่เชื้อซึ่งกันและกัน

-------------------------------------------------
#วิสัยทัศน์รฟม. (พ.ศ.2560-2565)
เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและส่งเสริมการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์รฟม. ชี้แจงข้อเท็จจริง เรื่อง การปรับปรุงวิธีการประเมินข้อเสนอการร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบา...
06/10/2020

ข่าวประชาสัมพันธ์
รฟม. ชี้แจงข้อเท็จจริง เรื่อง การปรับปรุงวิธีการประเมินข้อเสนอการร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ – มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ฉบับที่ 3

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ขอเรียนชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการพิจารณาปรับปรุงวิธีการประเมินข้อเสนอการร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ – มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ให้เป็นรูปแบบการพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคควบคู่กับด้านราคา ดังนี้

1) การปรับปรุงเงื่อนไขในการคัดเลือกเอกชน หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของประกาศเชิญชวนและเอกสารสำหรับการคัดเลือกเอกชน (RFP) เป็นแนวทางปฏิบัติโดยทั่วไปที่หน่วยงานของรัฐอื่นได้เคยดำเนินการในการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน ทั้งนี้ การปรับปรุงวิธีการประเมินข้อเสนอในครั้งนี้เป็นการดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องครบถ้วนแล้ว โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดที่รัฐจะได้รับจากการได้ผู้ร่วมลงทุนที่มีศักยภาพในการดำเนินงานด้านเทคนิคในการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า ส่งผลให้ประชาชนได้รับการให้บริการระบบขนส่งมวลชนที่มีมาตรฐานและความปลอดภัยสูงที่สุด และบรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดทำบริการสาธารณะของ รฟม.

2) การดำเนินการต่างๆ ของ รฟม. และคณะกรรมการคัดเลือกในทุกขั้นตอน ได้มีการพิจารณาและคำนึงถึง มติคณะรัฐมนตรี ประกอบการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 กฎหมายลำดับรอง และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว

3) รฟม. ได้ดำเนินการชี้แจงข้อเท็จจริง เรื่อง การปรับปรุงวิธีการประเมินข้อเสนอการร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ – มีนบุรี (สุวินทวงศ์) ต่อสื่อมวลชนแล้วเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 ทั้งนี้ รฟม. จะได้พิจารณาดำเนินการชี้แจงเรื่องดังกล่าวเพื่อสร้างการรับรู้ต่อประชาชนต่อไป โดยจะคำนึงถึงผลกระทบต่อการดำเนินการ ทางศาลในคดีดังกล่าวควบคู่กันด้วย เพื่อรักษาไว้ซึ่งประโยชน์สูงสุดของการดำเนินกิจการของรัฐ

สำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ – มีนบุรี (สุวินทวงศ์) มีแนวเส้นทางเชื่อมระหว่างกรุงเทพมหานครทิศตะวันออกและทิศตะวันตก ระยะทาง 35.9 กิโลเมตร แบ่งเป็นส่วนตะวันออก (ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย – มีนบุรี (สุวินทวงศ์)) ระยะทาง 22.5 กิโลเมตร จำนวน 17 สถานี (สถานีใต้ดิน 10 สถานี และสถานียกระดับ 7 สถานี) และส่วนตะวันตก (ช่วงบางขุนนนท์ – ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย) ระยะทาง 13.4 กิโลเมตร จำนวน 11 สถานี (สถานีใต้ดินตลอดสาย)
------------------------------------------------------------------------
กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร
โทร. 0 2716 4000
โทรสาร 0 2716 4019
E-mail: [email protected]
-------------------------------------------------
#วิสัยทัศน์ รฟม. (พ.ศ.2560-2565)
เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและส่งเสริมการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน

06/10/2020

รฟม.ขอเชิญรับชมLiveสด แถลงข่าว เรื่องการปรับปรุงวิธีการประเมินข้อเสนอการร่วมลงทุน โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ – มีนบุรี (สุวินทวงศ์)
วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น.

โดยนายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต
05/10/2020

โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต

รฟม. แจ้งเบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนรัชดาภิเษก บริเวณอุโมงค์ทางลอดแยกรัชโยธิน
เพื่อบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในอุโมงค์
โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต
วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2563 เวลา 00.00 น. – 04.00 น.

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต สัญญาที่ 1 จะดำเนินการบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในอุโมงค์ จึงมีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนรัชดาภิเษก บริเวณอุโมงค์ทางลอดแยกรัชโยธิน ทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก โดยให้รถที่ใช้อุโมงค์ทางลอดแยกรัชโยธินไปใช้เส้นทางผ่านแยกรัชโยธิน ในวันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2563 เวลา 00.00 น. – 04.00 น.
ทั้งนี้ การเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินการบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในอุโมงค์ อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางและ รฟม.ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข 0 2115 6000 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-greenlinenorth.com
_________________________________

สำนักสื่อสารองค์กร
กองประชาสัมพันธ์
โทร 0 2716 4000
โทรสาร 0 2716 4019
Email: [email protected]

ที่อยู่

175 Rama IX Rd., Huay Khwang,
Bangkok
10320

ข้อมูลทั่วไป

1) ดำเนินการให้มีโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนตามแผน 2) ดำเนินการให้มีบริการรถไฟฟ้าฯ ที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ตรงเวลา 3) ดำเนินการให้มีระบบเชื่อมต่อการเดินทางที่มีประสิทธิภาพ 4) ดำเนินการให้มีโครงสร้างค่าโดยสารที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย 5) ดำเนินธุรกิจต่อเนื่องเชิงพาณิชย์ที่สอดคล้องกับรูปแบบการใช้ชีวิตของกลุ่มเป้าหมาย 6) พัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และเป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านรถไฟฟ้าฯ ของประเทศ 7) ทำให้องค์กรเป็นที่รู้จักและยอมรับในสังคม 8) ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความเข้าใจและตระหนักถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับจากรถไฟฟ้าฯ 9) มีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการพัฒนาเมืองและพัฒนาคุณภาพชีวิต

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 17:00
อังคาร 08:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00
ศุกร์ 08:00 - 17:00

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


บริการสาธารณะ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

Mrt ทั้งสีม่วงและน้ำเงินถ้าต้องรอนานเกิน5นาทีควรขึ้นบนจอนะครับว่าประมาณกี่นาที ปัจจุบันไม่แสดงเวลาเลยพอ 5นาทีถึงแสดง ในแอพ mrt bangkok ควรมีฟีเจอร์เพิ่มเติมคือดูเวลาในการรอได้นะครับ จะได้ไม่ต้องรีบมารอนานขนาดนี้ด้วย
โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วง หน้าซีคอนสแควร์ ก่อนเลี้ยวเข้าสาย1 วันนี้เวลา 22.10 น. ได้มี ผรม.เข้าทำงานในส่วนของงานปูทางเท้า และ งานขุดลอกดินเกาะกลางถนน ผมขับผ่านพอดี อยากแนะนำให้มีการจัดการ ในเรื่องของความปลอดภัยในส่วนของการเบี่ยงจราจร ซึ่งเหตุการณ์ที่เจอวันนี้คือ มีการติดไฟเบี่ยงจราจรจริง แต่ไม่มีการวางกรวย เพื่อเบี่ยง เเต่เป็นการน้ำป้ายไฟลูกศร ติดที่ท้ายรถกระบะ ระยะของการเบี่ยงก็ไม่มี คนที่ขับรถชิดเลนขวาสุด ถ้าขับมาก็จะเจอเลย โดยไม่มีระยะในการที่จะให้รถเบี่ยงออกซ้ายเลย ถ้ารถมาเร็วๆ ก็จะชนท้ายรถปิดท้ายพอดี และหน้ารถที่ปิดไฟเบี่ยงคือรถ backhoe และรถสิบล้อ ทำไมไม่นำกรวยพลาสติกมันกั้นเพื่อบอกขอบเขตพื้นที่การทำงานเพื่อให้คนใชถนน เขาได้รู้ เวลารถ back hoe สวิง ท้ายรถก็ไม่มีพนักงาน traffic คอยให้สัญญาณ แบบนี้อันตรายมาก ขอให้แก้ไขด้วยครับ เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน ทำให้มันได้มาตรฐาน ตาใกฎหมายหรือ ข้อกำหนดของมาตรการความปลอดภัย ของการเบี่ยงจราจร มันไม่ได้ยาก 1.)มีไฟเบี่ยงจราจร สูงพอที่จะให้คนขับรถมองเห็นได้ในระยะที่จะชะลอรถได้ 2.) กรวยพลาสสติก วางเบี่ยง 15เมตร ก่อนถึง พื้นที่ทำงาน เพื่อให้รถเคลื่อนตัว 3.)พนักงานจราจร หรือคนงาน พร้อมกระบองไฟ คอยโบกให้สัญญาณ ก่อนถึงจุดเบี่ยง และ 4.)กัเนขอบเขตให้พ้นระยะสวิง หรือระยะของการทำงานของเครื่องจักร 5.)ป้ายเตือน เขตการก่อสร้าง หรือ ป้ายเตือน เครื่องจักรื กำลังทำงาน คนทำไม่คิด คนคิดไม่ทำ มันก็จะไปคนละทาง ขอบคุณครับ
ฝากปรับปรุงโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวบริเวณสถานีคูคต 1.ความเรียบถนนเลนแรกติดทางเท้าช่วงหน้า สภอ.คูคต 2.ขยายและผายความกว้างถนนอาจต้องลดขนาดทางเท้าและเกาะทางออกสถานีตำรวจยื่นล้ำแทงเข้ามาในถนนลงช่วงขับรถผ่าน สภอ.คูคตและจะเลี้ยวโค้งซ้ายเข้าถนนตัดใหม่ ความกว้างถนนคงที่ช่วงเข้าโค้งรถจะเบียด จะเฉี่ยวกันประจำ 3.น่าจะต้องทำรั้วตะแกรงโปร่งกั้นตลอดแนวถนนตัดใหม่ เริ่มมีร้านค้าชั่วคราวเจาะกำแพงบ้านเปิดร้านค้าต่อไปเปิดกันเยอะๆ ขายของริมข้างทางนอกเขต รถก็จะจอดซื้อของหรือใช้บริการเยอะๆ จะควบคุมลำบาก ถนนมีสองเลนไปกลับ 2+2 รถจอดเยอะๆ ในอนาคตคุมยาก 4.บันไดทางลงจากสถานีคูคตก่อนถึง สภอ.คูคต น่าจะต้องมีแผงรั้วควบคุมกั้นริมทางเท้าตลอดแนวกันคนและรถแท๊กซี่ เอาง่าย เรียก รับส่งริมทางเนื่องจากทางเท้าที่แคบอยู่แล้วเป็นปัญหาการจราจรในวันหน้า 5.ปัญหารถติดรอยูเทิร์นน่าจะต้องมีการปรับรูปแบบการจราจรให้ "รถเล็ก"สามารถขึ้นสะพานวงเวียนเข้าไปวนกลับรถในบริเวณอาคารจอดรถได้โดยกระทบกับการบริหารการจราจรอาคารจอดรถน้อยที่สุด 6.การคืนสภาพทางเท้าฝั่ง สภอ.คูคต ตลอดแนวทางเดินจากบันไดลงจากสถานี น่าจะต้องปูทางเท้าใหม่ให้เรียบร้อยน่าเดินกว่านี้
อยากทราบว่าทำไมรฟม. ยังห้ามไม่ให้ประชาชนมาเดิน วิ่ง ออกกำลังกายที่ลู่วิ่งรฟม. พระราม 9 ครับ?? ทั่วประเทศเปิดให้ประชาชนที่ต้องการมีสุขภาพดี ออกมาออกกำลังกายกันได้แล้ว จะหวงไว้เพื่ออะไรครับ ?? ฝากผู้บริหารพิจารณาการเปิดให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์นะครับ ไม่มีเหตุผลเลยที่ต้องห้ามในตอนนี้ จะคลายล็อคเฟส 3 อยู่แล้ว ท่านจะหวงไว้เพื่ออะไร ฝากท่านด้วยครับ @ภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ MRTA | รฟม.
วันนี้ช่วงประมาณ​ 2 ทุ่ม​เศษ​ เราลืมกระเป๋าผ้าที่มีของสำคัญอยู่​ข้างใน ไว้ในรถไฟฟ้า​(ตอนนั้นเราไม่แน่ใจว่าสายสีน้ำเงินหรือสีม่วง​ เพราะเรานั่ง​2​สาย​ ตอนลงมัวคุยโทรศัพท์อยู่​ และถือถุงผ้าหลายใบ)​ ประมาณ​ 3​ ทุ่มเศษเราไปติดต่อ​ จนท​ รถไฟฟ้าสายสีม่วง​ ให้ช่วยติดตามกระเป๋าให้​ จนท​ สถานีคือ ดีมากๆ​เลยค่ะ​ มีสติ​ ถามรายละเอียด​และช่วยประสานงานให้ทันที​ ใช้เวลาไม่นานมาก​ เราก็ทราบว่ามีคนเก็บกระเป๋าเราไว้ที่สถานปลายทางท่าพระ​ ให้เราไปติดต่อรับได้เลยและ​ จนท​ ยังแนะนำวิธีเดินทางไปรับให้อีกด้วย​ เราโชคดีมากๆเลยค่ะที่กระเป๋าไม่หาย​ และดีใจมากๆด้วยที่ได้คืนเพราะ​ของในนั้นสำคัญกับเรามาก ทั้งนี้จึงอยากฝากขอบคุณ​ไปยัง จนท.​รถไฟฟ้า​สายสีม่วง​ สถานีวงศ์สว่าง​ ชื่อ​คุณ​ จารุวรรณ​ บางม่วง​ และ​ จนท.​รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน​ สถานีท่าพระ​ ชื่อคุณ​นพดล​ ด้วยนะคะ​ที่​ ช่วยประสานงานและติดตามกระเป๋าคืนครั้งนี้​ รวมถึงขอบคุณเจ้าหน้าที่​ รปภ​. ทั้ง​ 2​ สถานี​ที่ช่วยอำนวยความสะดวก และ​จนท.​ท่านอื่นๆ​ ที่มีส่วนช่วยในการติดตามครั้งนี้ด้วยนะคะ​ .🙏🙏 รู้สึกดีใจ​มาก สบายใจ​ และปลอดภัยที่ใช้บริการรถไฟฟ้า​ MRTค่ะ​ 😊 ขอบคุณ​มากๆ​ จริงๆค่ะ​ 🙏🙏
ขอบคุณมากค่ะ ได้รับของรางวัลแล้วนะค่ะ
ได้รับของรางวัล"กระเป๋าผ้า ปฎิทินตั้งโต๊ะ สมุดโน้ต กระเป๋าใส่เครื่องเขียน" จากการร่วมกิจกรรมเรียบร้อยแล้วค่ะ ขอบคุณมากนะคะ
ได้รับรางวัลแล้ว​ ขอบคุณมากคับ
รถดูดฝุ่น....สายสีเขียวช่วงเสนา
อยากจะร้องเรียนเรื่องการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ไม่ทราบว่าจะร้องเรียนได้ทางไหนคะ นั่งTaxi กลับห้องรถติดจนเสียไม่รุจเท่าไหร่ละคะ
เหตุเกิด สถานี อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 22:10 ผู้โดยสารเกือบ5 คน ตามหลัง เกือบโดนประตูหนีบ คือ เห็นๆยุนะ ว่าคนเพียบ สั่งปิดประตูได้ไง ถ้าไม่เชื่อ ไปเช็คกล้องวงจรปิดได้นะ เจ้าหน้าที่บังคับขบวนไม่สังเกตุหรือะจารณาหรอ?
ทำไมค่าโดยสารของไทยแพงจัง