Clicky

CEC KMUTT ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140

เปิดเหมือนปกติ

เมื่อวันที่ 20-21 ตุลาคม 2565 ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจ...
25/10/2022

เมื่อวันที่ 20-21 ตุลาคม 2565 ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้จัดอบรมหลักสูตร “ภาพรวมหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และเทคนิคแนวทางการถอดแบบหาปริมาณงาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน งานก่อสร้างอาคาร” ระหว่างวันที่ 20-21 ตุลาคม 2565 ณ ห้องพัชราวดี 1-2 (ชั้น 11 อาคาร 2) โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ
ซึ่งได้รับเกียรติจาก นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานมาตรฐานราคากลาง กองระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและราคากลาง กรมบัญชีกลาง มาเป็นวิทยากร การจัดอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรมจาก คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย วิศวกร บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ

มจธ. จัดอบรมหัวข้อ Digital Project Management และพิธีปิดโครงการ Batagro Smart Factory People Tansformationเมื่อวันที่ 19...
20/10/2022

มจธ. จัดอบรมหัวข้อ Digital Project Management และพิธีปิดโครงการ Batagro Smart Factory People Tansformation

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้จัดอบรมในหัวข้อ Digital Project Management และพิธีปิดโครงการ Betagro Smart Factory People Tranformation ณ ห้องแมคโนเลีย 1 ชั้น 4 อาคาร 3 โรงแรมทีเค & คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นการร่วมมือระหว่าง KMUTTWORT และบริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) โดยมี ดร. อรกัญญาณี เลี้ยงอิสสระ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นตัวแทนกล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยผู้บริหารบริษัทเบทาโกร จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณถวิล ทองทศ กรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักการผลิตเนื้อสัตว์แปรรูปสัตว์ปีกและอาหารปรุงสุก และคุณธานัท รักเพชร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยการอบรม หัวข้อ Digital Project Management และพิธีปิดโครงการ Betagro Smart Factory People Tranformation ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. จิรศิลป์ จยาวรรณ และคุณจรูญศักดิ์ อินทร์อ่อน เป็นวิทยากร ทั้งนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมพิธีปิดโครงการ Batagro Smart Factory People Tansformation และมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าอบรมด้วย ซึ่งโครงการดังกล่าว ได้ดำเนินการพัฒนาสมรรถนะให้กับผู้จัดการโรงงานในเครือบริษัทเบทาโกร จำกัด (มหาชน) จำนวน 32 คน ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 – 19 ตุลาคม 2565 รวม 6 สมรรถณะที่จำเป็น ได้ แก่ 1) ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 2) ทักษะการนำการเปลี่ยนแปลง 3) ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและการ ประสานงาน 4) ทักษะการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจที่ซับซ้อน 5) ความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนา และ 6) การบริหารความเสี่ยงและภาวะวิกฤต

29/08/2022

สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ เข้าร่วมรับฟังบรรยายออนไลน์ "มาตรการลดหย่อนภาษี 200% ที่ SMEs และ Startups ควรรู้”
.
รู้หรือไม่? ธุรกิจของคุณสามารถลดหย่อนภาษีได้ถึง 200% ด้วยมาตรการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายทางภาษีสำหรับ SMEs และ Startups เมื่อมีการ ซื้อ จ้าง หรือใช้บริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์
.
กฎหมายที่ได้ประโยชน์ทั้ง 2 ฝ่ายคือ
1. บริษัทที่ต้องการซื้อ จ้าง หรือใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สามารถนำค่าใช้จ่ายไปลดหย่อนภาษีถึง 200%
2. สร้างโอกาสทางธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการดิจิทัลที่เข้าร่วมโครงการ
.
✔️ มาทำความเข้าใจมาตรการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 200%
✔️ ทำอย่างไรจะได้เป็นผู้ประกอบการคอมพิวเตอร์ในโครงการ
✔️ ธุรกิจที่สามารถรับสิทธิทางภาษีและต้องมีคุณสมบัติอย่างไร
✔️ การต่อยอดสิทธิประโยชน์ของผู้ประกอบการดิจิทัลของ depa
.
.
จัดบรรยายออนไลน์ ในวันที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 10.00-12.00 น. LIVE ผ่านช่องทาง DCT Facebook และ Youtube

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ https://bit.ly/3At7t22 ภายในวันที่ 1 กันยายน 2565

หลังจากลงทะเบียน สภาดิจิทัลฯ จะส่งอีเมลล์แจ้งยืนยัน link เข้าร่วมรับฟังบรรยายออนไลน์ไปตามอีเมลล์ที่แจ้งไว้

Photos from Bangmod News's post
01/07/2022

Photos from Bangmod News's post

24/02/2022

📣 มจธ ร่วมกับพันธมิตรภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรมชั้นนำของประเทศไทย ออกแบบและพัฒนาโปรแกรม Upskill เป็นคอร์สระยะสั้น ในรูปแบบการเรียนรู้ผสมผสาน: ออนไลน์เวิร์คช็อป และ E-Training 📣

.
นำร่องด้วย 3 โปรแกรมแรก
🔎1.โปรแกรมโครงสร้างจุลภาคของโลหะ เพื่อการพัฒนาคุณภาพการผลิตสู่สากล
📥 ลงทะเบียน คลิก: https://forms.gle/GpM5pSD7LaM87EaCA
🔎2.โปรแกรมการปรับองค์กรเพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมาย PDPA
📥 ลงทะเบียน คลิก: https://forms.gle/MSzUm3giefhiu8Ho8
🔎3.โปรแกรมการออกแบบและพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตออฟธิงส์อุตสาหกรรม
📥 ลงทะเบียน คลิก: https://forms.gle/xUgxTRs4LmocvUxT7

.
📍ลงทะเบียนวันนี้ - 28 กุมภาพันธ์ เพื่อรับสิทธิ์และราคาพิเศษ

📃สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
คุณวรารักษ์ วิลัย 084-572-5656, คุณอรยา นามะโส 099-517-5985
โทรศัพท์: 0-2470-9630-5
Email: [email protected]
Website: www.cec.kmutt.ac.th

📣พบกับโปรแกรม IIoT ที่เรียนแล้วทำเป็นได้จริง และเวิร์คที่สุดในยุคนี้ สำหรับกลุ่ม วิศวกร/นักเทคนิคในโรงงาน📣work ที่สุด เพ...
22/02/2022

📣พบกับโปรแกรม IIoT ที่เรียนแล้วทำเป็นได้จริง และเวิร์คที่สุดในยุคนี้ สำหรับกลุ่ม วิศวกร/นักเทคนิคในโรงงาน📣
work ที่สุด เพราะ...
🔎 สามารถใช้เทคนิคการเขียนโปรแกรมแบบ Graphical โดยใช้ Node-RED
🔎 พัฒนาแอพลิเคชั่นโดยใช้ HTML, CSS และ JavaScript
🔎 ออกแบบ IIoT ได้ตรงกับจุดประสงค์การใช้งาน
📍เฉพาะ 15 คนแรกจะได้รับการสนับสนุนจากโครงการ Reinventing University System ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย
ลงทะเบียนได้วันนี้ - 28 กุมภาพันธ์เท่านั้น
ด่วน! จำนวนจำกัด
🗓 เรียนเฉพาะวันพุธ เวลา 19.30-21.00 น. ระหว่างวันที่ 9 มีนาคม - 18 พฤษภาคม 2565
ท่านสามารถลงทะเบียนได้ที่
ลิงค์: https://forms.gle/xUgxTRs4LmocvUxT7
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
คุณวรารักษ์ วิลัย 084-572-5656, คุณอรยา นามะโส 099-517-5985
โทรศัพท์: 0-2470-9630-5
Email: [email protected]
Website: www.cec.kmutt.ac.th

📣โปรแกรม (technology-based) PDPA ที่เวิร์คที่สุดแห่งปี 2565!📣🔎เหมาะกับทุกคนที่ทำงานกับข้อมูล และต้องบริหารจัดการข้อมูลขอ...
21/02/2022

📣โปรแกรม (technology-based) PDPA ที่เวิร์คที่สุดแห่งปี 2565!📣

🔎เหมาะกับทุกคนที่ทำงานกับข้อมูล และต้องบริหารจัดการข้อมูลของทีมหรือลูกค้าขององค์กรให้เป็นไปตาม พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

📍ค่าใช้จ่าย
ปกติ 20,000 บาท พิเศษ! รุ่นแรก ได้รับส่วนลดสูงสุดถึง 80% (ด่วน! เฉพาะ 30 คนแรกที่ลงทะเบียนภายใน 28 กุมภาพันธ์ จะได้รับการสนับสนุนจากโครงการ Reinventing University System เหลือค่าใช้จ่ายเพียง 4,000 บาท)

🗓 เรียนเฉพาะวันอังคารและพฤหัสบดี เวลา 09.00-16.00 น. ระหว่างวันที่ 15-24 มีนาคม (เพียง 4 วัน: 15, 17, 22 และ 24 มี.ค. )

✉️ สำรองที่นั่งก่อนสิทธิ์เต็มได้ที่
ลิงค์: https://forms.gle/MSzUm3giefhiu8Ho8
📮สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
คุณวรารักษ์ วิลัย 084-572-5656, คุณอรยา นามะโส 099-517-5985
โทรศัพท์: 0-2470-9630-5
Email: [email protected]
Website: www.cec.kmutt.ac.th

📣สิ้นสุดการรอคอย! 📣🔎works กว่านี้ไม่มีอีกแล้ว...โปรแกรมระยะสั้นด้านโลหะวิทยาที่เวิร์คที่สุดแห่งปี 2565!🔎real กว่านี้ไม่ม...
21/02/2022

📣สิ้นสุดการรอคอย! 📣
🔎works กว่านี้ไม่มีอีกแล้ว...โปรแกรมระยะสั้นด้านโลหะวิทยาที่เวิร์คที่สุดแห่งปี 2565!
🔎real กว่านี้ไม่มีอีกแล้ว...เรียนรู้เทคนิคและวิธีการในการวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาคที่ทำงานได้จริง
🔎special กว่านี้ไม่มีอีกแล้ว...ผู้เรียนจะได้รับ license ลิขสิทธิ์แท้จากกล้อง Olympus

📍ค่าใช้จ่าย
ปกติ 9,000 บาท พิเศษ! รุ่นแรก ได้รับส่วนลดสูงสุดถึง 50%
(ด่วน! เฉพาะ 15 คนแรกที่ลงทะเบียนภายใน 28 กุมภาพันธ์ จะได้รับการสนับสนุนจากโครงการ Reinventing University System เหลือค่าใช้จ่ายเพียง 4,500 บาท)

🗓 เรียนเฉพาะวันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น. ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม - 29 พฤษภาคม (เพียง 5 วัน)

✉️ สำรองที่นั่งก่อนสิทธิ์เต็มได้ที่
ลิงค์: https://forms.gle/MSzUm3giefhiu8Ho8
📮 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
คุณวรารักษ์ วิลัย 084-572-5656, คุณอรยา นามะโส 099-517-5985
โทรศัพท์: 0-2470-9630-5
Email: [email protected]
Website: www.cec.kmutt.ac.th

มจธ. จัดอบรมหลักสูตร “การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ขั้นพื้นฐานสำหรับผู้ปฏิบัติงานใหม่”  เมื่อวันที่ 4-5 กุมภ...
08/02/2022

มจธ. จัดอบรมหลักสูตร “การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ขั้นพื้นฐานสำหรับผู้ปฏิบัติงานใหม่”

เมื่อวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2565 ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สำนักวิจัยและบริการเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้จัดอบรมหลักสูตร “การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ขั้นพื้นฐานสำหรับผู้ปฏิบัติงานใหม่” โดยการถ่ายทอดสดจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting
ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ให้ผู้เข้ารับการอบรมที่ปฏิบัติงานใหม่ได้รับทราบถึงหลักการเหตุผล วัตถุประสงค์ หลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ สามารถนำความรู้และประสบการณ์ใหม่ ๆ ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากอดีตนิติกรชำนาญการ สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง มาเป็นวิทยากร ทั้งนี้มีเจ้าหน้าที่ หัวหน้า ผู้บริหาร บุคลากร
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ บริษัท จากทั่วประเทศเข้าร่วมการอบรม จำนวนทั้งสิ้น 70 คน โดยมีการเก็บค่าลงทะเบียนท่านละ 2,500 บาท

📣📣📣 ขอเชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ KMUTTWORKS Webinar ครั้งที่ 2 เปิดรับลงทะเบียนแล้วครับ! ในหัวข้อ "ภาษาอังกฤษเยี่ยมยุทธ์ ต...
19/11/2021

📣📣📣 ขอเชิญร่วมงาน

สัมมนาออนไลน์ KMUTTWORKS Webinar ครั้งที่ 2
เปิดรับลงทะเบียนแล้วครับ! ในหัวข้อ "ภาษาอังกฤษเยี่ยมยุทธ์ ติดอาวุธนักเดินเรือไทย (Internationalization of Thai Marine Logistics)" วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน นี้ เวลา 13.30-15.30 น.
พลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวง โดยเฉพาะท่านที่สนใจเรื่องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และ ท่านที่สนใจงานในอุตสาหกรรมเดินเรือ/พาณิชย์นาวี ซึ่งอุตสาหกรรมนี้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจมหาศาล แต่จะหาโอกาสได้ฟัง public talk ได้น้อยมาก

ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ในการสัมมนา คลิก : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzomXNTHmihuIdu3v4IsUcRE_3hpeh5j_3xJuIWxivqOI5PQ/viewform?fbclid=IwAR3IPV5RMPJ14dSaMoknL8qiFVEHLzgDWNwe_iqqxm5Bz4WlL-_tCioKf8Q
(ลงทะเบียนฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย)

08/10/2021

About Me: CEC KMUTT

ขอขอบคุณทุกท่าน ที่ให้ความไว้วางใจในการอบรมหลักสูตรจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและการบริหารสัญญากับรูปแบบ New normal ค่ะ
14/09/2021
มจธ. จัดอบรมหลักสูตร “การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและการบริหารสัญญา ในวิกฤตการณ์การแพร่ระบาด

ขอขอบคุณทุกท่าน ที่ให้ความไว้วางใจในการอบรมหลักสูตรจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและการบริหารสัญญากับรูปแบบ New normal ค่ะ

ก.ย.112021Who's NewsDownload Post Views: 0 Category: Who's Newsกันยายน 11, 2021Share this postShare with Google+Share with FacebookShare with WhatsAppShare with TwitterShare with LinkedInPost navigationPreviousPrevious post:มจธ. ร่วมกับ สปสช. จัด....

06/09/2021
เปิดไปเรียบร้อยแล้วค่ะ สำหรับโครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการฯ มจธ. รุ่นที่ 8
06/07/2021
มจธ. จัดพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าทำงานในสถานประกอบ

เปิดไปเรียบร้อยแล้วค่ะ สำหรับโครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการฯ มจธ. รุ่นที่ 8

ก.ค.22021Who's NewsDownload Post Views: 15 Category: Who's Newsกรกฎาคม 2, 2021Share this postShare with Google+Share with FacebookShare with WhatsAppShare with TwitterShare with LinkedInPost navigationPreviousPrevious post:คณะวิทยาศาสตร์จัดกิ....

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องร่วมกับ ศูนย์วิจัยและบริการชุมชน และสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโ...
22/06/2021

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องร่วมกับ ศูนย์วิจัยและบริการชุมชน และสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้จัดการประชุมคณะดำเนินงาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการเพื่อเตรียมพร้อมเข้าทำงานในสถานประกอบการ มจธ. รุ่นที่ 8 นำโดย อ.สุเมธ ท่านเจริญ ประธานโครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการฯ ผ่านโปรแกรมซูม ซึ่งการดำเนินการจัดโครงการจะเริ่มขึ้นในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 โดยการอบรมแบ่งเป็น 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน และหลักสูตรการผลิตสื่อ สิ่งพิมพ์ดิจิทัล การจัดอบรมช่วงแรกจะอยู่ในรูปแบบออนไลน์ จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 จะดีขึ้น ซึ่งการดำเนินโครงการในปีนี้ ถือว่าเป็นเรื่องท้าทายสำหรับคณะทำงานเป็นอย่างมาก ในจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับกลุ่มคนพิการ และเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมาย คนพิการได้รับประโยชน์มากที่สุด

มจธ. หน่วยฉีดวัคซีนถาวร
18/06/2021

มจธ. หน่วยฉีดวัคซีนถาวร

หน่วยฉีดวัคซีนถาวร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
⚕ ได้รับการสนับสนุนวัคซีนและการเชื่อมโยงฐานข้อมูลการฉีดวัคซีนให้กับผู้ใช้บริการจากกระทรวงสาธารณสุข
และได้รับความร่วมมือจาก กรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลในเครือบางปะกอก และหน่วยงานต่างๆ ร่วมเป็นพันธมิตรในการจัดตั้ง

💉📊 ทั้งนี้ ยังต้องจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่อการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
จึงขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาให้การสนับสนุน ดังนี้

💻 บริจาคงบสนับสนุนได้ที่ บัญชี “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี”
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มจธ. เลขที่บัญชี 237-2-00006-3
โปรดระบุ "สนับสนุนหน่วยฉีดวัคซีนถาวร มจธ." ในหลักฐานเพื่อสะดวกในการตรวจสอบ

🧾 โดยส่งหลักฐานการบริจาคและติดต่อขอรับใบเสร็จ ได้ที่
อีเมล: [email protected]
โทรศัพท์และไลน์ : 092-465-8936

🙂 หรือบริจาคสิ่งของและอุปกรณ์ได้ที่ ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มจธ. บางมด
ติดต่อคุณฉันทนา ภู่ธราภรณ์ โทร. 0-2470-8051 / 081-303-6050 หรือ 0-2470-8068 (นอกเวลาทำการ)#หน่วยฉีดวัคซีนถาวรมจธ

18/06/2021

📣 ขนส่งประกาศ! #เปิดให้ทำใบขับขี่ได้แล้ว เริ่ม 21 มิถุนายน นี้ โดยจะเปิดให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถทุกกระบวนงาน สามารถเข้าไปจองคิวตามวันและเวลาที่นัดหมายได้เลย

1⃣ ผู้ที่จองคิวทำขับรถใหม่/อบรมที่สำนักงาน ที่เคยได้รับคิวระหว่าง 16 เมษายน - 18 มิถุนายน 2564 ให้จองคิวใหม่ได้ก่อน ผ่านแอปฯ DLT Smart Queue ตั้งแต่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

2⃣ ผู้ที่ได้จองคิวและได้รับคิวตั้งแต่ 21 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป ให้เข้ารับบริการได้ตามวันและเวลาที่นัดหมายตามปกติ

3⃣ สำหรับคนทั่วไปที่ยังไม่เคยจองคิว เริ่มเข้าจองได้ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2564

⭐ ใบอนุญาตขับรถที่หมดอายุแล้ว สามารถผ่อนผันได้ และใช้ต่อได้ถึง 30 กันยายน 2564

#เซลเฮียร์

Q : ผู้ที่มีประจำเดือนสามารถรับวัคซีนโควิด 19 ได้หรือไม่A : การเป็นประจำเดือนไม่เป็นข้อห้ามในการรับวัคซีนโควิด 19#โควิดเ...
17/06/2021

Q : ผู้ที่มีประจำเดือนสามารถรับวัคซีนโควิด 19 ได้หรือไม่

A : การเป็นประจำเดือนไม่เป็นข้อห้ามในการรับวัคซีนโควิด 19

#โควิดเราต้องรอด #โรคไวรัสโควิด19 #โควิด19 ​ #ไวรัสโคโรนา #คนพิการ #สภาคนพิการ

Photos from CEC KMUTT's post
03/06/2021

Photos from CEC KMUTT's post

ยอดผู้ติดเชื้อโควิดวันนี้
17/05/2021

ยอดผู้ติดเชื้อโควิดวันนี้

🇹🇭 ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 📆
ณ วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564
รวม 9,635 ราย จำแนกเป็น
ติดเชื้อใหม่ 2,782 ราย
ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 6,853 ราย
หายป่วยกลับบ้าน 1,397 ราย
ผู้ป่วยสะสม 82,219 ราย
เสียชีวิต 25 ราย
#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ประเทศไทยต้องชนะ
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ
ีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#ไทยรู้สู้โควิด

15/04/2021

กรมการขนส่งทางบก งดให้บริการอบรมทำใบขับขี่ใหม่ และอบรมต่ออายุใบขับขี่ ณ สำนักงานขนส่ง ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

ส่วนใบอนุญาตขับรถอื่นๆ ที่ไม่มีการอบรม เปิดบริการตามปกติ

ย้ำ!!! ผู้ขอใบอนุญาตขับรถรายใหม่ให้รอจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ส่วนการต่ออายุใบอนุญาตขับรถสามารถนำผลการอบรมออนไลน์มาดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตขับรถได้ โดยจองคิวดำเนินการล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue เท่านั้น

ที่มา : กรมการขนส่งทางบก

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#หยุดโควิดแต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย
ีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#รวมไทยสร้างชาติ

สวัสดีปีใหม่ไทย 🙏🏻 ขอให้ทุกท่านปลอดภัย นอดพ้นโควิด
13/04/2021

สวัสดีปีใหม่ไทย 🙏🏻 ขอให้ทุกท่านปลอดภัย นอดพ้นโควิด

🗓 วันอังคารที่ 13 เมษายน 2564 🕦 เวลา 11.30 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 965 ราย
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 34,575 ราย
🙂 หายป่วยแล้ว 28,288 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 97 ราย
ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 12 เมษายน 2564
มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 578,532 ราย
--------------------------------------------------
วันที่ 12 เมษายน 2564 มีผู้รับการฉีดวัคซีน
เข็มที่ 1 จำนวน 6,424 ราย
เข็มที่ 2 จำนวน 2,056 ราย
#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#หยุดโควิดแต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย
ีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#รวมไทยสร้างชาติ
#ไทยรู้สู้โควิด

พนักงาน เจ้าหน้าที่ สังกัดศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง ม. เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกันรดน้ำ ดำหัว ขอพรจากผู้บริหาร เนื่อ...
09/04/2021

พนักงาน เจ้าหน้าที่ สังกัดศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง ม. เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกันรดน้ำ ดำหัว ขอพรจากผู้บริหาร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2564 นำโดย อ.สุชาติ เพริดพริ้ง ที่ปรึกษาอธิการบดี ผศ. นิธิ บุรณจันทร์ รักษาการหัวหน้าศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง รวมไปถึงพี่ๆ ในหน่วยงานที่เคารพรัก ซึ่งผู้บริหารทั้งสองท่าน ได้มอบนโยบายในการปฏิบัติงานในยุคนิวนอร์มอล และอวยพรพนักงาน เจ้าหน้าที่ทุกคน ซึ่งสร้างความปลาบปลื้มให้ทุกคนก่อนจะถึงช่วงวันหยุดยาว 💦🌈

📢📢📢  ประกาศ  เรามี Line OA แล้วนะคะ  🥳🥳🥳 อย่าลืมรับเป็นเพื่อน เพื่อรับข่าวสารกันนะคะ 😀😀😀 https://lin.ee/h4qsXAc
09/04/2021

📢📢📢 ประกาศ เรามี Line OA แล้วนะคะ 🥳🥳🥳 อย่าลืมรับเป็นเพื่อน เพื่อรับข่าวสารกันนะคะ 😀😀😀
https://lin.ee/h4qsXAc

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 08.30 – 13.00 น.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโน...
09/04/2021

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 08.30 – 13.00 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ร่วมกับ ศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟ ได้รับมอบหมายจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จัดการประชุมสัมมนาเพื่อเชิญชวนเข้าร่วมการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพระบบขนส่งทางราง 1) อาชีพผู้ขับเคลื่อนรถจักร 2) อาชีพผู้ขับเคลื่อนรถซ่อมบำรุงทาง ณ Safety Ed. Center ศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ เพื่อสร้างความเข้าใจในระบบคุณวุฒิวิชาชีพ และชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ. (พิเศษ) ดร.ศิริพงษ์ พฤทธิพันธุ์ รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการซ่อมบำรุงรถจักรและล้อเลื่อน การรถไฟแห่งประเทศไทย และดร.นพดล ปิยะตระภูมิ ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เป็นประธาน ซึ่งการประชุมดังกล่าวได้เชิญหน่วยงานผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสาขาวิชาชีพ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน บุคลากรผู้ประกอบอาชีพ และผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาชีพ องค์กรที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาชีพ เช่น กรมการขนส่งทางราง หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรวมกันกว่า 50 คน ทั้งนี้ทางคณะผู้จัดฯ และผู้เข้าร่วมงานได้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 อย่างเคร่งครัด

เมื่อวันที่ 2-3 เมษายน 2564 ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สำนักวิจัยและบริการเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม...
05/04/2021

เมื่อวันที่ 2-3 เมษายน 2564 ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สำนักวิจัยและบริการเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้จัดอบรมหลักสูตร “การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2560” รุ่นที่ 2 ขึ้น ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจถึงความสำคัญหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอนในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐตลอดจนกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี และขั้นตอนในการปฏิบัติด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดซื้อจัดจ้าง (อดีตนิติกรชำนาญการ กรมบัญชีกลาง) มาเป็นวิทยากร ทั้งนี้มีผู้เข้าอบรมจากทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 63 คน และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด19 อย่างเคร่งครัด

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมสัมมนาเพื่อเชิญชวนเข้าร่วมการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพระบบขนส่งทาง...
01/04/2021

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมสัมมนาเพื่อเชิญชวนเข้าร่วมการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพระบบขนส่งทางราง ๑) อาชีพผู้ขับเคลื่อนรถจักร ๒) อาชีพผู้ขับเคลื่อนรถซ่อมบำรุงทาง ในวันที่ 8 เมษายน 2564 นี้

จำนวนจำกัด 50 คนเท่านั้น!!

ขอเชิญหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาชีพระบบขนส่งทางราง ทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้ทรงคุณวุฒิ และบุคลากรในอาชีพ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเพื่อเชิญชวนเข้าร่วมการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพระบบขนส่งทางราง 1) อาชีพผู้ขับเคลื่อนรถจักร 2) อาชีพผู้ขับเคลื่อนรถบำรุงทาง และรับฟังการเสวนาพิเศษ หัวข้อ “The NEXT Step...ก้าวต่อไปของกัปตันม้าเหล็ก”

🗓 พฤหัสบดี 8 เมษายน 2564
🕰 8:30 - 13:30 น.
⛪️ ศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟ จตุจักร
🤵🏻🤵🏻‍♀️ รับจำนวน 50 คน
❌ ไม่เสียค่าใช้จ่าย FREE!!

📱 สแกน QR Code เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ภายในวันที่ 5 เมษายน 2564

***ทางผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับการลงทะเบียนก่อนกำหนด ในกรณีที่มีผู้สมัครเข้าร่วมงานครบตามจำนวน

ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครผู้อบรมใน"หลักสูตรสำหรับผู้กำหนด...
31/03/2021

ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครผู้อบรมใน
"หลักสูตรสำหรับผู้กำหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน (Process Authority)"

📅ระหว่างวันที่ 17-21 พฤษภาคม 2564 (รวม 5 วัน)
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

🛎ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม จำนวน 17,500 บาท ต่อ 1 ท่าน

....................สำหรับผู้ที่สนใจ...............
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.0-2470-9244
Email: [email protected] (คุณรุจิรา)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม พร้อมใบสมัครและกำหนดการ ได้ที่ -> https://foodeng.kmutt.ac.th/training/process-authority/

🔊 กลับมาแล้วโครงการของเก่า เราขอ ส่งต่อ อุ้งผาง ปี 3ขอเชิญผู้ใจบุญทุกท่านร่วมบริจาคยาให้กับโรงพยาบาลอุ้งผาง จ.ตาก💊💊ยาที่...
24/03/2021

🔊 กลับมาแล้ว

โครงการของเก่า เราขอ ส่งต่อ อุ้งผาง ปี 3

ขอเชิญผู้ใจบุญทุกท่านร่วมบริจาคยาให้กับโรงพยาบาลอุ้งผาง จ.ตาก

💊💊ยาที่รับบริจาค💊💊

🔸 ยาทุกประเภทที่ยังไม่หมดอายุ (มีอายุเหลืออย่างน้อย 6 เดือน)
🔸 ยาน้ำที่ยังไม่เปิดใช้ (กรุณาห่อหุ้มกันกระแทกมาอย่างดี)

ทางศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง มจธ. ได้ดำเนินโครงการ เพื่อเป็นสื่อกลางในการส่งมอบยาจากผู้ใจบุญถึง รพ. อุ้งผางอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากการติดตามผล ได้ทราบถึงความจำเป็นและความต้องการของ รพ. ที่ยังมีอยู่

📮เปิดรับบริจาคตั้งแต่วันนี้ จนถึง 31 พ.ค 64

📍สามารถส่งยาเพื่อบริจาคได้ที่: ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง อาคารสัมมนาชั้น 4 ม. เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140 📞โทร: 02-4709630 ถึง 6 คุณอรยา

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง ม. เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นำโดย ผศ.นิธิ บุรณจัน...
23/03/2021

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง ม. เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นำโดย ผศ.นิธิ บุรณจันทร์ ได้เป็นตัวแทนส่งมอบของที่ได้รับบริจาคจากผู้ใจบุญที่เข้าร่วมโครงการ ของเก่า เราขอ ส่งต่อ อุ้งผางอย่างมากมาย เราจึงได้นำสิ่งของบางส่วนแบ่งมอบให้กับโครงการเหลือ-ขอ มูลนิธิบ้านนกขมิ้น เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

สำหรับผู้ใจบุญตอนนี้ ท่านสามารถร่วมบริจาคยา เพื่อมอบให้กับ รพ. อุ้งผาง ได่จนถึงวันที่ 31 พ.ค 64

การสำรวจความคิดการเรียนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19เรื่อง "รูปแบบการจัดการเรียนการสอนจำแนกตามมาตการควบคุม"...
05/02/2021

การสำรวจความคิดการเรียนออนไลน์
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19
เรื่อง "รูปแบบการจัดการเรียนการสอนจำแนกตามมาตการควบคุม" โดย เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง เก็บข้อมูลจาก 77 จังหวัด จำนวน 72,626 คนสำรวจระหว่างวันที่ 24 - 29 มกราคม 2564 ผลพบว่า

ประชาชนในพื้นที่ควบคุมสูงสุด อยากให้มีการสอนออนไลน์ทั้งหมด มากที่สุด 88.06%
พื้นที่ควบคุม และพื้นที่เฝ้าระวังสูงสุด ประชาชนอยากให้สอนในห้องเรียนทั้งหมด 45.29 % และ 43.95% ตามลำดับ

ข้อมูลจาก: ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด

ยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้ รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ
02/02/2021

ยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้ รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ

🗓 วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 🕦 เวลา 11.30 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ
😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 836 ราย
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 20,454 ราย
🙂 หายป่วยแล้ว 13,217 ราย
😭 เสียชีวิตสะสม 79 ราย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#หยุดโควิดแต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย
ีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#รวมไทยสร้างชาติ

เพิ่มสกิลงานกราฟิก จากคอร์สออนไลน์ มหาวิทยาลัยดัง หนึ่งในนั้นมี KMUTT ของเราด้วย
28/01/2021

เพิ่มสกิลงานกราฟิก จากคอร์สออนไลน์ มหาวิทยาลัยดัง หนึ่งในนั้นมี KMUTT ของเราด้วย

#เรียนเพิ่มเสริมรายได้!

ช่วงนี้บอกเลยว่าถ้ารายรับไม่พอกับรายจ่าย
เรามาเรียนเสริม แล้วไปหารายได้พิเศษกันดีกว่า
หรือใครที่พอมีพื้นฐานอยู่แล้ว
อยากจะเสริมความรู้ให้แน่นๆ ก็รีบไปลงเรียนกันเลย
เพราะแอดรวมมาให้แน่นๆ ถึง 8 คอร์ส
ทั้งสายถ่ายภาพนิ่ง และถ่ายวิดีโอเลยจ้า

แถมเแต่ละคอร์สยังมีใบเซอร์ให้ด้วย
แค่เราต้องเรียนและสอบให้ถึงเกณฑ์
ตามที่เค้ากำหนดไว้แค่นั้นเอง!

📱 ลงเรียนได้เลยที่
- การผลิตสื่อกราฟิกอย่างมืออาชีพ
📍 https://ppro.pro/3j9VMme

- การออกแบบ Infographic
📍 https://ppro.pro/3l6UQBf

- การออกแบบสื่อเพื่อการโฆษณา
📍 https://ppro.pro/34oNX8a

- การออกแบบกราฟิกโดยใช้คอมพิวเตอร์
📍 https://ppro.pro/3l9xQ4o

- โมชั่นกราฟิกพื้นฐาน
📍https://ppro.pro/2Enthm9

- แอนิเมชั่น 3 มิติ ขั้นเริ่มต้น-ขั้นกลาง
📍 https://ppro.pro/2Qj7e2U

#ปันโปร
#ปันโปรบอกข่าว

#รวมคอร์สทำกราฟฟิก

25/01/2021

วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 รายละเอียดผู้ป่วยรายใหม่ 187 ราย
-----------------------------
เป็นคนไทย 🇹🇭 7 ราย สัญชาติอังกฤษ 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 1 ราย
รัสเซีย 🇷🇺 1 ราย เยอรมัน 󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇩🇪 1 ราย
เดินทางมาจากต่างประเทศ จาก
🇬🇧 สหราชอาณาจักร 6 ราย , 🇷🇺 รัสเซีย 1 ราย
🇲🇾 มาเลเซีย 1 ราย , 🇧🇭 บาห์เรน 1 ราย , 󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇩🇪 เยอรมนี 1 ราย
ผ่านการคัดกรองและเข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้
(State Quarantine , Alternative State Quarantine
Alternative Local Quarantine)
-----------------------------
ผู้ป่วยรายใหม่ จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯ จำนวน 61 ราย
-----------------------------
ค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน 116 ราย
#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#หยุดโควิดแต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย
ีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#รวมไทยสร้างชาติ

ที่อยู่

Bangkok
10140

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 16:00
อังคาร 09:00 - 16:00
พุธ 09:00 - 16:00
พฤหัสบดี 09:00 - 16:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ CEC KMUTTผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง CEC KMUTT:

วิดีโอทั้งหมด

ประเภท

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Public Services & Government อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด
x

Public Services & Government อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม HKCLC : Hunminjeongeum Korean Culture and Language Center Thailand เลิศวรา ค้ากล่องกระดาษลูกฟู វាំងឯកសារ นวัตกรรมใหม่วาล์วตัดน้ำ JUNY Hydroinhome เป้ ภิญโญ - Pea Pinyo Enrich prove