CEC KMUTT ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140

13 ตุลาคม วันนวมินทรมหาราชธ สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
13/10/2023

13 ตุลาคม วันนวมินทรมหาราช

ธ สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์
น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

ธ สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เสด็จฯ เปิดงานนิทรรศการเทคโนโลยี ครั้งที่ 6 วันที่ 24 ตุลาคม 2534 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

11/10/2023
11/10/2023

🎉 10 ปี โครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าทำงานในสถานประกอบการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 🎉
📍ศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2566 นี้
ณ อาคารการเรียนรู้พหุวิทยาการ (LX) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด)
เวลา 09.00-16.00 น.

ครบรอบ 10 ปี โครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการ มจธ. “เติม…เต็ม Empower”🗓️วันที่ 27 ตุลาคม 2566⏰08.30-16.30 น. 📍 ณ ห้อง Audito...
05/10/2023

ครบรอบ 10 ปี โครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการ มจธ.
“เติม…เต็ม Empower”
🗓️วันที่ 27 ตุลาคม 2566
⏰08.30-16.30 น.
📍 ณ ห้อง Auditorium
อาคารการเรียนรู้พหุวิทยาการ (LX)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด)
หากท่านใดสนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่
สำหรับบุคลากร มจธ. https://forms.gle/XrYn9BQZqoCechZQ6
สำหรับบุคคลภายนอก https://forms.gle/DhVS9ve8TTrrgdK6A

#โครงการฝึกอบรมฝึกงานคนพิการ #ครบรอบ10ปี #เติมเต็มEmpower

26/09/2023

ในบทบาทของผู้เรียน👩‍💻 ศิษย์เก่าโครงการฝึกงาน-ฝึกอบรมคนพิการรุ่นที่ 2 ที่จะมาบอกเล่าประสบการณ์ ทักษะความสามารถที่ได้รับเพื่อการต่อยอดอาชีพ แล้วพบกันใน KMUTTWORKS Webinar Season II ครั้งที่ 9

📌ในหัวข้อ "มจธ. กับบทบาทการพัฒนาคนพิการและผู้สูงอายุสู่โลกดิจิทัล"
(ครบรอบ 10 ปี)

พบกับวิทยากรท่านที่สี่
👩‍🦰 คุณภัชรา โพธิสิงห์
วิทยากร ระดับ 6 แผนกบริหารโครงการจัดซื้อจัดจ้างระบบงานดิจิทัล กองบริหารระบบงานดิจิทัล ฝ่ายจัดการและพัฒนาระบบงานดิจิทััล การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์การทำงาน
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุุรี
(ปี 2558 - 2560)

___________________________________

⏰ ในวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566 นี้ เวลา 13.30-15.30 น.
👉🖊️เปิดให้ทุกท่านลงทะเบียนแล้ววันนี้ LINK :: https://forms.gle/js1RSTMxe2oNJ3ng7
เข้าร่วมรับฟัง ฟรี ‼️ ไม่มีค่าใช้จ่าย

#มจธ. #โครงการฝึกอบรมฝึกงานคนพิการ #ครบรอบ10ปี #งานคนพิการ

26/09/2023

แล้วอย่าลืมมาเจอกันใน KMUTTWORKS Webinar Season II ครั้งที่ 9 😁📣
กับ 📌หัวข้อ "มจธ. กับบทบาทการพัฒนาคนพิการและผู้สูงอายุสู่โลกดิจิทัล"
(ครบรอบ 10 ปี)

พบกับวิทยากรท่านที่สาม
👩ผศ. ดร.บุษเกตน์ อินทรปาสาน
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์นักศึกษาและผู้เรียนรู้
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประสบการณ์การทำงาน
- โครงการฝึกอาชีพผู้พิการด้านหัตกรรม (Heddi Crafts)
อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร
- โครงการขับเคลื่อนศิลปะและวัฒนธรรมชาติพันธุ์ไทยกะเหรี่ยง
พื้นที่แถบเทือกเขาตะนาวศรี จังหวัดราชบุรี
- การบริหารจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรม: เมืองเก่าตะกั่วป่า
จังหวัดพังงา (Adaptive Heritage Reuse: Smart Heritage)

___________________________________

⏰ ในวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566 นี้ เวลา 13.30-15.30 น.
👉🖊️เปิดให้ทุกท่านลงทะเบียนแล้ววันนี้ LINK :: https://forms.gle/js1RSTMxe2oNJ3ng7
เข้าร่วมรับฟัง ฟรี ‼️ ไม่มีค่าใช้จ่าย

#มจธ. #โครงการฝึกอบรมฝึกงานคนพิการ #ครบรอบ10ปี #งานคนพิการ

สามารถเข้าร่วมรับฟังเสวนาได้🗓วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566 ⏰เวลา 13.30-15.30 น.ในหัวข้อ "มจธ. กับบทบาทการพัฒนาคนพิการและผู...
22/09/2023

สามารถเข้าร่วมรับฟังเสวนาได้
🗓วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566 ⏰เวลา 13.30-15.30 น.
ในหัวข้อ "มจธ. กับบทบาทการพัฒนาคนพิการและผู้สูงอายุสู่โลกดิจิทัล (ครบรอบ 10 ปี)"
#มจธ #โครงการฝึกอบรมฝึกงานคนพิการ

KMUTTWORKS Webinar Season II ครั้งที่ 9

ในหัวข้อ "มจธ. กับบทบาทการพัฒนาคนพิการและผู้สูงอายุสู่โลกดิจิทัล"
(ครบรอบ 10 ปี)

พบกับวิทยากรท่านแรก
👨‍💻คุณธนะศักดิ์ ทวนทอง
ผู้จัดการโครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าทำงานในสถานประกอบการ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการและผู้สูงอายุ มจธ.

___________________________________

⏰ ในวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566 นี้ เวลา 13.30-15.30 น.
👉🖊️เปิดให้ทุกท่านลงทะเบียนแล้ววันนี้ LINK :: https://forms.gle/js1RSTMxe2oNJ3ng7
เข้าร่วมรับฟัง ฟรี ‼️ ไม่มีค่าใช้จ่าย

#มจธ. #โครงการฝึกอบรมฝึกงานคนพิการ #ครบรอบ10ปี #งานคนพิการ

สามารถเข้าร่วมรับฟังเสวนาได้🗓วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566 ⏰เวลา 13.30-15.30 น.ในหัวข้อ "มจธ. กับบทบาทการพัฒนาคนพิการและผู...
22/09/2023

สามารถเข้าร่วมรับฟังเสวนาได้
🗓วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566 ⏰เวลา 13.30-15.30 น.
ในหัวข้อ "มจธ. กับบทบาทการพัฒนาคนพิการและผู้สูงอายุสู่โลกดิจิทัล (ครบรอบ 10 ปี)"
#มจธ #โครงการฝึกอบรมฝึกงานคนพิการ

ผู้บุกเบิกในงานด้านมหาวิทยาลัยกับชุมชน และโครงการฝึกงาน-ฝึกอบรมคนพิการ มจธ. ✨💡
KMUTTWORKS Webinar Season II ครั้งที่ 9

ในหัวข้อ "มจธ. กับบทบาทการพัฒนาคนพิการและผู้สูงอายุสู่โลกดิจิทัล"
(ครบรอบ 10 ปี)

พบกับวิทยากรท่านแรก
👨🏼‍🦳อาจารย์สุชาติ เพริดพริ้ง
ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประสบการณ์การทำงาน
• อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ.
• อดีตรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจธ. 2 สมัย
• อดีตรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มจธ. หลายสมัย
• ที่ปรึกษาอธิการบดี มจธ. ไม่น้อยกว่า 25 ปี
• เป็นผู้บุกเบิกงานด้านมหาวิทยาลัยกับชุมชน และโครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการ มจธ.

___________________________________

⏰ ในวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566 นี้ เวลา 13.30-15.30 น.
👉🖊️เปิดให้ทุกท่านลงทะเบียนแล้ววันนี้ LINK :: https://forms.gle/js1RSTMxe2oNJ3ng7
เข้าร่วมรับฟัง ฟรี ‼️ ไม่มีค่าใช้จ่าย

#มจธ. #โครงการฝึกอบรมฝึกงานคนพิการ #ครบรอบ10ปี #งานคนพิการ

“มจธ. กับบทบาทการพัฒนาคนพิการและผู้สูงอายุสู่โลกดิจิทัล”📌 สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังเสวนาได้แล้ววันนี้
11/09/2023

“มจธ. กับบทบาทการพัฒนาคนพิการและผู้สูงอายุสู่โลกดิจิทัล”
📌 สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังเสวนาได้แล้ววันนี้

ลงทะเบียนเข้าร่วม KMUTTWORKS Webinar SS : EP9 (by CEC)

ผ่านมาแวะให้กำลังใจ ทักทาย พูดคุย นั่งเล่น ที่บูธของเรา ที่งาน KMUTT Brand Day ได้นะคะ 😁🗓 วันที่ 6-7 กันยายน 2566📍 ชั้น ...
05/09/2023

ผ่านมาแวะให้กำลังใจ ทักทาย พูดคุย นั่งเล่น ที่บูธของเรา ที่งาน KMUTT Brand Day ได้นะคะ 😁

🗓 วันที่ 6-7 กันยายน 2566
📍 ชั้น 3 ณ อาคารการเรียนรู้พหุวิทยาการ (LX) มจธ. บางมด

ข่าวประชาสัมพันธ์
31/08/2023

ข่าวประชาสัมพันธ์

โอกาสปล่อยของ มาถึงแล้ว‼️

🙏🏻 ขอเชิญชวนเพื่อนพี่น้องคนพิการ ส่งผลงานเข้าร่วม #การประกวดเรื่องสั้นสะท้อนความรู้สึก เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี โครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการฯ มจธ. ภายใต้หัวข้อ

“เติม…เต็ม Empower เสริมพลังสร้างสรรค์สังคม”
ที่คนพิการมีโอกาสและทางเลือกเช่นเดียวกับคนอื่นๆ และสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่

🏆 ชิงรางวัลรวมมูลค่ามากกว่า 10,000 บาท 🏆

กติกาในการประกวด
🔹 เนื้อเรื่องสะท้อนถึงประเด็นใดประเด็นหนึ่งใน 3 ประเด็น ดังนี้
1) มีความปรารถนาสิ่งใดในชีวิต
2) สร้างแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตอย่างไร
3) สร้างตนเอง ครอบครัวและสังคมอย่างไร เพื่อเติม…เต็ม Empower
🔹ส่งผลงานเป็นรูปแบบการเขียนหรือการพิมพ์ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4
🔹เป็นผลงานที่ผู้เข้าประกวดเขียนหรือคิดเอง โดยไม่คัดลอก ดัดแปลง หรือแปลงจากผลงานผู้อื่น

คุณสมบัติของผู้สมัคร
✔️ เป็นคนพิการ (มีบัตรประจำตัวคนพิการ)
✔️ ไม่จำกัดอายุ เพศ หรือความพิการ

📍สมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่ วันที่ 1 - 30 กันยายน 2566 ส่งผลงานได้ที่ >> https://forms.gle/FAweAjgXEgMHEQ326 หรือสแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่าง

#ครบรอบ10ปี #โครงการฝึกอบรมฝึกงานคนพิการ
#ประกวดเขียนเรียงความ #ประกวดเรื่องสั้น #งานคนพิการ

31/08/2023

"ผมว่าเท่าเทียมจริง ไม่ใช่ CSR
มาตรา 35 โครงการที่ทำร่วมกับ มจธ.
เหมือนกับว่าเราสอนเข้าจับปลา
ไม่ได้ซื้อปลาให้เขากิน
เพราะฉะนั้นความรู้ความสามารถที่ได้จากโครงการนี้
เขาสามารถนำไปประกอบอาชีพได้"
คุณกตัญญู โกมุทมาศ
ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย และรัฐกิจสัมพันธ์
บริษัท ดานิลี่ จำกัด
หากท่านใดสนใจในเรื่องของ "เติม...เต็ม Empower โอกาสที่เท่าเทียมของคนพิการ ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม"
สามารถรับชมย้อนหลังผ่านช่องทาง
📌Facebook : KMUTTWORKS
📌YOUTUBE : https://youtu.be/Bs1HF-erX1I?si=6UW5ebAbZ3dwj0XP
และสามารถรับชม KMUTTWORKS Webinar Season II EP. อื่นๆ ย้อนหลังได้ผ่านช่องทางนี้
ฝากกด Like & Subscribe ช่องทางใหม่ของ KMUTTWORKS เราด้วยนะคะ 📣
#มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ #สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย #กรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ข่าวประชาสัมพันธ์
30/08/2023

ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครถึงวันที่ 25 กันยายน นี้‼️

📣เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรม หลักสูตร Mini Food Engineering Program 2566 รอบที่ 2
📅อบรมระหว่าง วันที่ 7 ตุลาคม – 9 ธันวาคม 2566 (เรียนเฉพาะวันเสาร์ จำนวน 10 วัน) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)

🛎ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.0-2470-9244
Email: [email protected] (คุณรุจิรา)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม พร้อมใบสมัครและกำหนดการ ได้ที่ -> https://foodeng.kmutt.ac.th/training/minifoodeng/

ขอขอบคุณทางสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มจธ. (FIBO) และทีมวิทยากร ที่มามอบความรู้ และอำนวยความสะดวกในการ workshop การใช...
25/08/2023

ขอขอบคุณทางสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มจธ. (FIBO) และทีมวิทยากร ที่มามอบความรู้ และอำนวยความสะดวกในการ workshop การใช้เรื่องการใช้งานเครื่องพิมพ์สามมิติในครั้งสุดท้ายของหลักสูตรนี้ด้วย

21/08/2023
16/08/2023

KMUTTWORKS Webinar Season II ครั้งที่ 8
ในหัวข้อ "โอกาสและการเตรียมพร้อม Upskill ด้วยทุน Fulbright
เรียนต่อต่างประเทศ Degree & Non-Degree "

แล้วพบกับ
👨🏻‍💻คุณมาร์ค ธีระพงษ์ พลตื้อ
ศิษย์เก่าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์

Fulbright Thai Graduate Scholarship Program (TGS) 2023
Master in Mechanical Engineering,
Georgia Institute of Technology, USA

___________________________________

⏰ ในวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 นี้ เวลา 13.30-15.30 น.
👉🖊️เปิดให้ทุกท่านลงทะเบียนแล้ววันนี้ LINK :: https://forms.gle/js1RSTMxe2oNJ3ng7
เข้าร่วมรับฟัง ฟรี ‼️ ไม่มีค่าใช้จ่าย

#เรียนต่อต่างประเทศ

16/08/2023

💡 โอกาสและประสบการณ์จากทุน Fulbright TVS 🛫🇺🇸

KMUTTWORKS Webinar Season II ครั้งที่ 8
📌ในหัวข้อ "โอกาสและการเตรียมพร้อม Upskill ด้วยทุน Fulbright
เรียนต่อต่างประเทศ Degree & Non-Degree "

พบกับวิทยากรท่านที่สอง
รศ. ดร.อำพล การุณสุนทวงษ์
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
Fulbright Thai Visiting Scholar Program (TVS) 2023

เพื่อทำการศึกษาวิจัยเรื่อง Factors Influencing Public Intention to Use Shared Mobility Services in Bangkok, Thailand ณ Center for Transportation Research,
The University of Texas at Austin, USA

___________________________________

⏰ ในวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 นี้ เวลา 13.30-15.30 น.
👉🖊️เปิดให้ทุกท่านลงทะเบียนแล้ววันนี้ LINK :: https://forms.gle/js1RSTMxe2oNJ3ng7
เข้าร่วมรับฟัง ฟรี ‼️ ไม่มีค่าใช้จ่าย

#เรียนต่อต่างประเทศ

๑๒ สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอพระองค์ทรงพระเจริญ
12/08/2023

๑๒ สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

๑๒ สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักเรียน นักศึกษา และนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
On the Auspicious Occasion of Her Majesty Queen Sirikit The Queen Mother’s
Birthday Anniversary on August 12th, 2023
We wish Her Majesty Happiness, Excellent Health and Longevity
May It Please Your Majesty,
University Council Committee, The Executives, Professors, Staff, Students and Alumni of KMUTT

11/08/2023

ปักป้ายยย !!📣 สถานี Upskill ✈️🇺🇸

KMUTTWORKS Webinar Season II ครั้งที่ 8
📌ในหัวข้อ "โอกาสและการเตรียมพร้อม Upskill ด้วยทุน Fulbright
เรียนต่อต่างประเทศ Degree & Non-Degree "

พบกับวิทยากรท่านแรก
ผศ. เบญจวรรณ อุบลศรี
ผู้อำนวยการบริหารมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์)
Thailand - United States Educational Foundation (TUSEF) Fulbright Thailand

___________________________________

⏰ ในวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 นี้ เวลา 13.30-15.30 น.
👉🖊️เปิดให้ทุกท่านลงทะเบียนแล้ววันนี้ LINK :: https://forms.gle/js1RSTMxe2oNJ3ng7
เข้าร่วมรับฟัง ฟรี ‼️ ไม่มีค่าใช้จ่าย

#เรียนต่อต่างประเทศ

“มจธ. เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้และพัฒนากำลังคนด้านออโตเมชัน (EEC Automation Park) มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน จ.ชลบุรี”เมื่อว...
10/08/2023

“มจธ. เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้และพัฒนากำลังคนด้านออโตเมชัน (EEC Automation Park) มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน จ.ชลบุรี”

เมื่อวันอังคารที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้เข้าเยี่ยมชม ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนากำลังคนด้านออโตเมชัน (EEC Automation Park) มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน จ.ชลบุรี ซึ่งเป็นศูนย์จัดการการเรียนรู้ Smart factory model line เชื่อมภาคการศึกษาและอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC นำโดยคณะนักวิจัยจากโครงการการออกแบบกรอบการทำงานและเครื่องมือประเมินสมรรถนะที่เกี่ยวข้องกับระบบอัตโนมัติเพื่อมุ่งสู่การปรับตัวของอุตสาหกรรมโดยการเยี่ยมชมฯในครั้งนี้คณะนักวิจัยได้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและแลกเปลี่ยนข้อมูลงานและการพัฒนากำลังคนด้านระบบอัตโนมัติในภาคอุตสาหกรรม เพื่อนำไปสู่การสร้างความร่วมมือ พัฒนา เครื่องมือในการประเมินสมรรถณะของบุคลากรที่อยู่ในด้านออโตเมชัน (Automation) ตลอดจนการนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาศูนย์ประเมินสมรรถนะบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมและกำลังคนวัยทำงานในอนาคตต่อไป

ประกาศรายชื่อ 🎉📢ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรการออกแบบเทคโนโลยีสื่อเสมือน (Immersive Technology) ตามรายชื่อท...
10/08/2023

ประกาศรายชื่อ 🎉📢
ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรการออกแบบเทคโนโลยีสื่อเสมือน (Immersive Technology) ตามรายชื่อที่ปรากฎด้านล่าง👇🏻

🎉Congratulations 🎉

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าคนพิการทุกท่านที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรการออกแบบเทคโนโลยีสื่อเสมือน (Immersive Technology) ตามรายชื่อที่ปรากฎด้านล่าง👇🏻
รอพบกับผลงานของพวกเราเร็วๆนี้!! นะคะ 😊
#โครงการฝึกอบรมฝึกงานคนพิการ #มจธ. #คนพิการ #อบรมคนพิการ #อาชีพคนพิการ

✨หลักสูตรการออกแบบเทคโนโลยีเสมือน (Immersive Technology) เพื่อสร้างรายได้ ✨📍 พบกับวิทยากรที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ...
10/08/2023

✨หลักสูตรการออกแบบเทคโนโลยีเสมือน (Immersive Technology) เพื่อสร้างรายได้ ✨
📍 พบกับวิทยากรที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ นำโดย

👨🏻‍💻คุณกิตติพัฒน์ จอนะทอง
ประธานบริษัท Veres Media Technology

👨🏻‍💻อาจารย์ภักภูมิ พึ่งพรหม
อายารย์ประจำภาควิชามีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ มจธ.

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง มจธ. จัดอบรมหลักสูตร Immersive Technology สำหรับ ภาคอุตสาหกรรมและการพัฒนาธุรกิจเมื่อวันที่ 7 สิงห...
10/08/2023

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง มจธ. จัดอบรมหลักสูตร Immersive Technology สำหรับ ภาคอุตสาหกรรมและการพัฒนาธุรกิจ

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2566 ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง มจธ. ได้จัดอบรมหลักสูตร Immersive Technology สำหรับ ภาคอุตสาหกรรมและการพัฒนาธุรกิจ ณ ห้องพุทธรักษา อาคารสัมมนา ชั้น 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์สุชาติ เพริดพริ้ง ที่ปรึกษาอธิการบดี กล่าวต้อนรับและเปิดการอบรม ซึ่งการอบรมดังกล่าวฯ เป็นโครงการนำร่องสร้างระบบนิเวศน์ครบวงจรแบบ Inclusive Education จัดกระบวนการเรียนรู้แบบไม่มุ่งเน้นปริญญา (Non-degree Program) ทักษะด้าน Coding, AI, AR/VR สำหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย คนพิการ ผู้สูงวัย เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ผู้เรียน

โครงการนี้ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนการดำเนินงานจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ ด้านวิชาการได้ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับบริษัท Verse Media Technology จำกัด สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) และภาควิชามีเดียอาร์ต คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ด้านห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ได้รับการสนับสนุนจากภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาทักษะด้าน Coding, AI, AR/ VR และเพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบที่เหมาะกับผู้เรียนทุกกลุ่มที่มีความแตกต่าง เน้น Inclusive Education โดยได้รับเกียรติจากคุณกิตติพัฒน์ จินะทอง ประธานบริษัท Verse Media Technology และผู้ก่อตั้งบริษัท Real Digital Media จำกัด และ ดร.ภักภูมิ พึ่งพรหม อาจารย์ประจำภาควิชามีเดียอาร์ต ร่วมเป็นวิทยาก

07/08/2023

ลงทะเบียนเข้าร่วม KMUTTWORKS Webinar SS : EP8

01/08/2023

🙏วันอาสาฬหบูชา ตรงกับ วันเพ็ญ เดือน ๘ ก่อนปุริมพรรษา (ปุริมพรรษาเริ่ม ตั้งแต่วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ ในปีที่ไม่มีอธิกมาสเป็นต้นไป ถึงวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑) ๑ วัน
👍เป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา คือ เทศน์กัณฑ์แรก ชื่อว่าธัมมจักกัปปวัตตนสูตร โปรดพระปัญจวัคคีย์ ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน แขวงเมือง พาราณสี ในปีแรกที่ทรงตรัสรู้และเพราะผลของพระธรรมเทศนากัณฑ์นี้เป็นเหตุให้ท่าน พระโกณฑัญญะในจำนวนพระปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕ ได้ธรรมจักษุ (โสดาปัตติมรรค หรือ โสดาปัตติมรรคญาณ คือญาณที่ทำให้สำเร็จเป็นโสดาบัน) ดวงตาเห็นธรรม คือ ปัญญา รู้เห็นความจริงว่า สิ่งใดก็ตามมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งปวงล้วนมีความดับไป เป็นธรรมดา แล้วขอบรรพชาอุปสมบทต่อพระองค์ เป็นพระอริยสงฆ์องค์แรกของ พระพุทธศาสนา และทำให้พระรัตนตรัยครบองค์ ๓ คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

ข่าวประชาสัมพันธ์⏰📣 ขยายเวลาการเปิดรับสมัคร จนถึงสิ้นเดือนนี้!!หลักสูตร Building a Coaching Cultureทักษะการบริหารทีมงานอ...
24/07/2023

ข่าวประชาสัมพันธ์
⏰📣 ขยายเวลาการเปิดรับสมัคร จนถึงสิ้นเดือนนี้!!
หลักสูตร Building a Coaching Culture
ทักษะการบริหารทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยวิถีแห่งการโค้ช

📞สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณวรารักษ์ วิลัย
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
โทร 0-2470-9630-4, 084-572-5656 โทรสาร 0-2470-9636
(ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.)

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ หลักสูตรการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐขั้นพื้นฐาน สำหรับผู้ปฏิบัติงานใหม่ รุ่นที่ 4ระหว...
24/07/2023

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้
หลักสูตรการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐขั้นพื้นฐาน สำหรับผู้ปฏิบัติงานใหม่ รุ่นที่ 4
ระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2566

หัวข้อการบรรยาย
✅ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
✅ ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง
✅ การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
✅ ความรู้อื่นๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

(รับจำนวนจำกัด) ท่านใดสนใจ สามารถ Scan QR Code ด้านล่างได้เลยค่ะ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณวรารักษ์ วิลัย
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
โทร 0-2470-9630-4, 084-572-5656 โทรสาร 0-2470-9636
(ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.)

14/07/2023

ลงทะเบียนเข้าร่วม KMUTTWORKS Webinar SS : EP7

ข่าวประชาสัมพันธ์
05/07/2023

ข่าวประชาสัมพันธ์

👍ด่วน!! เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ แนวทางในการจัดทำเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญาให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซ...
04/07/2023

👍ด่วน!! เปิดรับสมัครแล้ววันนี้
แนวทางในการจัดทำเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญาให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐรุ่นที่ 3 ในวันที่ 4-5 สิงหาคม 2566
(รับจำนวนจำกัด) ท่านใดสนใจ สามารถ Scan QR Code ด้านล่างได้เลยค่ะ

👩‍🦰สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คุณวรารักษ์ วิลัย
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
โทร 0-2470-9630-4, 084-572-5656 โทรสาร 0-2470-9636
(ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.)

04/07/2023

๔ กรกฎาคม
วันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักเรียน นักศึกษา และนักศึกษาเก่า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
On the Auspicious Occasion of Her Royal Highness’ Birthday Anniversary on
July 4th, 2023
We wish Her Royal Highness Princess Chulabhorn Krom Phra Srisavangavadhana Happiness, Excellent Health and Longevity
May It Please Her Royal Highness,
University Council Committee, The Executives, Professors, Staff, Students and Alumni of KMUTT

ยกระดับหลักสูตรโครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการฯ โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี (Immersive technology)
03/07/2023

ยกระดับหลักสูตรโครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการฯ โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี (Immersive technology)

เปิดรับสมัครอบรมแล้ววันนี้ 📌📣สื่อสารด้วยทักษะการโค้ช (Coaching) ได้อย่างทรงพลัง ทั้งการฟัง การถาม การสะท้อนกลับ และการชื...
23/06/2023

เปิดรับสมัครอบรมแล้ววันนี้ 📌📣
สื่อสารด้วยทักษะการโค้ช (Coaching) ได้อย่างทรงพลัง ทั้งการฟัง การถาม การสะท้อนกลับ
และการชื่นชม และสามารถบริหารทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้วยหลักสูตรการอบรม Building a Coaching Culture
ทักษะการบริหารทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยวิถีแห่งการโค้ช

วันที่ 9-10 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น.
ณ ห้องฟังก์ชั่น 6 ชั้น 6 โรงแรมสยามแอทสยาม ดีไซน์ โฮเทล กรุงเทพฯ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
page : CEC KMUTT

ขอขอบคุณสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มจธ. ที่ให้การต้อนรับและนำผู้เข้าอบรมจากโครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการฯ รุ่นที่ 10 ช...
18/06/2023

ขอขอบคุณสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มจธ. ที่ให้การต้อนรับและนำผู้เข้าอบรมจากโครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการฯ รุ่นที่ 10 ชมผลงานและงานวิจัยครั้งนี้

📣 ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม Workshop :‘Leadership การขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ’ จัดโดย สำนักงานวิจัย นวั...
08/06/2023

📣 ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม Workshop :
‘Leadership การขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ’

จัดโดย สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร

หากท่านใดให้ความสนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ลิงค์แนบนะคะ

🎉🎉ขอเชิญ อาจารย์ นักวิจัยและบุคลากร มจธ. เข้าร่วมกิจกรรม workshop ในหัวข้อ Leadership ขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

📅ในวันที่ 21 มิถุนายน 2566 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมพินิจวิทัศน์ (V space) ชั้น 14 อาคารเรียนรู้พหุวิทยาการ (LX)
โดยวิทยากรมากประสบการณ์
คุณภณธกร วงศ์เจริญ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ศูนยห์นวัตกรรมอาหารเบทาโกร

🎉วัตถุประสงค์

1.เพื่อเข้าใจทักษะการเป็นผู้นำที่ดี สามารถค้นหาและดึงศักยภาพ แห่งภาวะผู้นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้
2.เพื่อสร้างกระบวนการคิดและบริหารจัดการตัวเองได้อย่างเป็นระบบ รวมถึงการเป็นผู้นำทางความคิด การกระทำ และนำการเปลี่ยนแปลง
3.เพื่อตระหนักถึงการสร้างบรรยากาศในการทำงานเป็นทีม เข้าใจ เรื่องการสร้างและบริหารทีม รวมถึงสามารถแก้ปัญหา เมื่อทีมมี ความเห็นไม่สอดคล้อง หรือทำอย่างไรให้ทีมส่งมอบงานได้ตาม ขอบเขตและระยะเวลาที่กำหนดได้

📌สามารถลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ - 19 มิถุนายน 2566
รับจำนวนจำกัด เพียง 20 ท่านเท่านั้น***

📌ดูรายละเอียดและลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
https://forms.gle/LW5SA7RKNCBg5ovFA

🎉 ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ คุณชนากานต์ รัมมิตร
เบอร์ติดต่อ 0-2470-9625
E-mail: [email protected]

06/06/2023

ลงทะเบียนเข้าร่วม KMUTTWORKS Webinar SS : EP6

วันที่ ๓ มิถุนายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเก...
03/06/2023

วันที่ ๓ มิถุนายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ที่อยู่

Bangkok
10140

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 16:00
อังคาร 09:00 - 16:00
พุธ 09:00 - 16:00
พฤหัสบดี 09:00 - 16:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ CEC KMUTTผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง CEC KMUTT:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ประเภท

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Public Services & Government อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด
#}