คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทรก.

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทรก. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทรก. เชิญชวนทุกท่าน ร่วมแสดงความคิดเห็น ในสังคมออนไลน์แห่งนี้

เปิดเหมือนปกติ

ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ 2557
14/08/2014

ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ 2557

ระหว่างวันที่ 13-16 สิงหาคม 2557
14/08/2014

ระหว่างวันที่ 13-16 สิงหาคม 2557

ระหว่างวันที่ 13-16 สิงหาคม 2557

ขอเชิญบัณฑิตปีการศึกษา 2556 กรอกภาวะการมีงานทำ ได้ที่ http://mis.rmutk.ac.th/index.php
11/08/2014

ขอเชิญบัณฑิตปีการศึกษา 2556 กรอกภาวะการมีงานทำ ได้ที่ http://mis.rmutk.ac.th/index.php

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
07/08/2014

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

กีฬาภายในระหว่างคณะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
จัดโดยกองพัฒนานักศึกษาและองค์การนักศึกษา
รายละเอียดคลิก

http://www.dsa.rmutk.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=58:2014-08-07-12-17-04&catid=25:the-project&Itemid=37

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
04/08/2014

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เชิญชวนร่วมพิธีเทิดพระเกียรติเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิิงหามหาราชินี วันศุกร์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๖.๓๐ น. ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

http://www.dsa.rmutk.ac.th/images/888/momdaykhamnodkan.pdf

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
04/08/2014

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศ
ห้ามนักศึกษาจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ภายนอกมหาวิทยาลัย หรือ การจัดกิจกรรม ที่ฝ่าฝืน ประกาศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง มาตรการในการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในมหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗

หากพบเห็นการกระทำดังกล่าว โปรดแจ้ง

http://www.dsa.rmutk.ac.th/images/888/no1.pdf

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.กรุงเทพ
04/08/2014

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.กรุงเทพ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.กรุงเทพ

31/07/2014

ชื่อเรื่อง "เส้นทางของครูมนตรี ว่าที่ครูช่างอุตสาหกรรม" ผลงานของนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.กรุงเทพ

26-27 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ห้อง 502) อาคาร 14/1 ชั้น 5
27/07/2014

26-27 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ห้อง 502) อาคาร 14/1 ชั้น 5

26-27 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ห้อง 502) อาคาร 14/1 ชั้น 5

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.กรุงเทพ  จัดบริการวิชาการฯ
12/07/2014

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.กรุงเทพ จัดบริการวิชาการฯ

Aurasma ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.กรุงเทพ
12/07/2014

Aurasma ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.กรุงเทพ

12/10/2013
แนะนำสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล�

แนะนำสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

จัดทำโดย นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ร่วมกด Like ให้กับ ผลงานนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ชั้นปีที่ 1  "พยับหมอก ดอกไม้ประจำเทคนิ...
10/07/2013

ร่วมกด Like ให้กับ ผลงานนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ชั้นปีที่ 1 "พยับหมอก ดอกไม้ประจำเทคนิคกรุงเทพฯ"

ผู้บริหาร คณจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า และผู้ปกครอง กรุณาอ่านประกาศ
08/07/2013

ผู้บริหาร คณจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า และผู้ปกครอง กรุณาอ่านประกาศ

http://www.rmutk.ac.th/document/1_UTK_Bulletin/560621_bulletin-from-UTK-Student%20strike.pdf
21/06/2013

http://www.rmutk.ac.th/document/1_UTK_Bulletin/560621_bulletin-from-UTK-Student%20strike.pdf

Timeline Photos
18/06/2013

Timeline Photos

ประกาศ มทร.กรุงเทพ
14/06/2013

ประกาศ มทร.กรุงเทพ

Timeline Photos
04/06/2013

Timeline Photos

ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่
19/05/2013

ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่  สาขาระบบสาสนเทศ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ รับสมัคร 29 เมษายน - 14 พฤษภาคม...
28/04/2013

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่
สาขาระบบสาสนเทศ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
รับสมัคร 29 เมษายน - 14 พฤษภาคม 2556
สอบข้อเขียน 16 พ.ค. 56 เวลา 09.00 -12.00 น.
สอบสัมภาษณ์ 16 พ.ค. 56 เวลา 13.00 - 16.00 น.
สมัครที่ สวท.(สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน) ชั้น 1 อาคาร 36 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
รับ จบ ม. 6 ปวช. /หรือเทียบเท่า
สอบถามเพิ่มเติม ตามเบอร์โทรศัพท์ท้ายโปสเตอร์ได้เลยครับ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.กรุงเทพ รับสมัครนักศึกษาใหม่ (เพิ่มเติม) ระหว่างวันที่ 24 เม.ย. ถึง 17 พ.ค. 56 ด่วนนะครับ
26/04/2013

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.กรุงเทพ รับสมัครนักศึกษาใหม่ (เพิ่มเติม) ระหว่างวันที่ 24 เม.ย. ถึง 17 พ.ค. 56 ด่วนนะครับ

นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2556 ตรวจสอบรายชื่อเพื่อเข้าร่วมปฐมนิเทศที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
07/04/2013

นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2556 ตรวจสอบรายชื่อเพื่อเข้าร่วมปฐมนิเทศที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

Timeline Photos
26/03/2013

Timeline Photos

สโมสรนักศึกษา 2556
15/03/2013

สโมสรนักศึกษา 2556

วิสัยทัศน์ มทร.กรุงเทพ  2555
07/03/2013

วิสัยทัศน์ มทร.กรุงเทพ 2555

โครงการอนุรักษ์ป่าชายเลน ณ สถานีวิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 5 อ.เมือง จ.สมุทรสาคร เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556
22/02/2013

โครงการอนุรักษ์ป่าชายเลน ณ สถานีวิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 5 อ.เมือง จ.สมุทรสาคร เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556

โครงการอนุรักษ์ป่าชายเลน ณ สถานีวิจัยและพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 5 อ.เมือง จ.สมุทรสาคร เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556

ขอเชิญผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ที่มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  ร่วมกันทำ "หน้าที่" กันเยอ...
22/02/2013

ขอเชิญผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ที่มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมกันทำ "หน้าที่" กันเยอะๆ นะครับ

ขอเชิญชวนสมาชิกคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.กรุงเทพ ร่วมมือร่วมใจ ประหยัดไฟฟ้า
21/02/2013

ขอเชิญชวนสมาชิกคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.กรุงเทพ ร่วมมือร่วมใจ ประหยัดไฟฟ้า

กำหนดตัดชุดครุย 4-6 มี.ค. 2556 ณ บริเวณโถงด้านล่างหอประชุม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ฝั่ง R ราคาชุดละ 650 บาท
19/02/2013

กำหนดตัดชุดครุย 4-6 มี.ค. 2556 ณ บริเวณโถงด้านล่างหอประชุม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ฝั่ง R ราคาชุดละ 650 บาท

Timeline Photos
23/01/2013

Timeline Photos

Untitled Album
18/01/2013

Untitled Album

ที่อยู่

2 ถ.นางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
Bangkok
10120

รถไฟฟ้า (BTS) รถไฟใต้ดิน (MRT) รถโดยสารประจำทางด่วนพิเศษ (BRT) เรือด่วนเจ้าพระยา รถตู้ทางด่วน รถประจำทางสาย 22 62 67 77 และ 162

เบอร์โทรศัพท์

0 2287 9639

เว็บไซต์

http://www.techedu.rmutk.ac.th

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทรก.ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

รับสมัครนักศึกษาใหม่หลักสูตรเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2563 #สนใจสมัครได้ที่ www.admissions.rmutk.ac.th #หรือ add line มาถามรายละเอียดได้นะครับ
[ฟีโบ้ มจธ. เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา] สาขาธุรกิจเทคโนโลยี #FIBO #KMUTT #เรียนดีมีทุน สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาธุรกิจเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2560 สถาบันฯ มีทุนสนับสนุนมากกว่า 10 ทุน !! – ทุนเพชรพระจอมเกล้า ป.โท 400,000 บาท – ทุนหลักสูตร ทุนละ 100,000 – 208,000 บาท – ทุนเพื่อการศึกษาและวิจัย ทุนละ 45,000 บาท สมัครเรียนตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 10 ก.ค.2560 http://admission.kmutt.ac.th/ ติดต่อฝ่ายการศึกษา สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี Tel. 02-470-9716 E-Mail : [email protected] FACEBOOK : https://www.facebook.com/tepfibo WEBSITE : http://www.tep.fibo.kmutt.ac.th/ #FIBO #KMUTT #TEP #ทุนการศึกษา #ธุรกิจเทคโนโลยี #เรียนต่อ #เรียนต่อปโท #มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี #robot #AI
[ฟีโบ้ มจธ. เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา] สาขาวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ #FIBO #KMUTT #เรียนดีมีทุน ตามที่อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ได้บรรจุเป็น new S-curve ของประเทศจาก http://thaipublica.org/2015/11/kanis-boi/ แต่ยังขาดกำลังคนอยู่ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีหน้าที่ผลิตวิศวกรหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ จึงเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และ เอก สาขาวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ประจำปีการศึกษา 2560 ผู้มีผลงานด้านหุ่นยนต์ มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา สถาบันฯ มีทุนสนับสนุนให้มากกว่า 10 ทุน !! – ทุนเพชรพระจอมเกล้า ป.โท 400,000 บาท – ทุนเพชรพระจอมเกล้า ป.เอก 741,000 – 777,000 บาท – ทุนหลักสูตร ทุนละ 100,000 – 208,000 บาท – ทุนเพื่อการศึกษาและวิจัย ทุนละ 45,000 บาท สมัครเรียนตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 10 ก.ค.2560 http://admission.kmutt.ac.th/ ติดต่อ ฝ่ายการศึกษา FIBO Tel. 02-470-9716 E-Mail : [email protected] FACEBOOK : https://www.facebook.com/fibokmutt/ WEBSITE : http://www.fibo.kmutt.ac.th/ YOUTUBE : https://www.youtube.com/user/FIBOrobots/videos #FIBO #KMUTT #FRA #robot #ทุนการศึกษา #เรียนต่อ #ปโท #ปเอก #มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี #วิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ #หุ่นยนต์ #AI