Clicky

Australian Embassy, Thailand

Australian Embassy, Thailand Welcome to the official page of the Australian Embassy, Thailand.

เปิดเหมือนปกติ

ผ่านไปแล้วกับสัปดาห์แห่งการเฉลิมฉลองเทศกาล #วันชาติออสเตรเลีย ที่เราร่วมรำลึกถึงส่วนสำคัญต่าง ๆ ที่เป็นอัตลักษณ์ออสเตรเล...
02/02/2023

ผ่านไปแล้วกับสัปดาห์แห่งการเฉลิมฉลองเทศกาล #วันชาติออสเตรเลีย ที่เราร่วมรำลึกถึงส่วนสำคัญต่าง ๆ ที่เป็นอัตลักษณ์ออสเตรเลีย ในช่วงวันชาติออสเตรเลียของทุกปีจะมี #พิธีมอบสัญชาติ เพื่อต้อนรับชาวออสเตรเลียรายใหม่
.
ประวัติศาสตร์ของออสเตรเลียเริ่มต้นมากว่า 60,000 ปีมาแล้ว และการอพยพย้ายถิ่นฐานเข้ามาในประเทศก็ทำให้ออสเตรเลียเป็นประเทศหนึ่งที่มีเรื่องราวความสำเร็จต่าง ๆ ในด้าน #ความหลากหลายทางวัฒนธรรม มากที่สุดในโลก
.
ในปีพ.ศ.2564 มีภาษาที่ใช้พูดกันในออสเตรเลียถึง 420 ภาษา และในภาษาเหล่านี้มี #ภาษาพื้นเมือง 183 ภาษาและมี #ภาษาจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 35 ภาษา ชาวออสเตรเลียกว่าหนึ่งในสี่เกิดที่ต่างประเทศและเกือบครึ่งของชาวออสเตรเลียมีพ่อแม่อย่างน้อยหนึ่งคนที่เกิดในต่างประเทศ
.
ในการเข้ารับสัญชาติออสเตรเลีย บุคคลคนหนึ่งจะต้องมีความมุ่งมั่นเปิดรับคุณค่าของออสเตรเลีย และสร้างประโยชน์ต่อสังคมด้วยใจที่มีขันติธรรม ความเห็นอกเห็นใจและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง นี่เป็นเรื่องของการมีความเชื่อมั่นในประชาธิปไตยร่วมกัน โดยเคารพสิทธิและอิสระภาพของทุก ๆ คน รวมถึงปฏิบัติตามและธำรงไว้ซึ่งกฎหมายออสเตรเลีย

-----

As we wrap up a week of celebration activities, we reflect on an important part of Australia’s identity. There are hundreds of citizenship ceremonies held on and around Australia Day to induct our newest citizens.
.
Our nation’s past, which began more than 60,000 years ago, as well as the waves of subsequent immigration make us one of the world’s greatest multicultural success stories.
.
There were 420 languages actively spoken in Australia as of 2021. Of these, 183 were Indigenous Australian languages. 35 were Southeast Asian languages. Just over a quarter of all Australians are born overseas. And just under half have at least one parent born overseas.
.
In becoming an Australian citizen, individuals make a commitment to embrace Australian values, and to contribute to Australian society with a spirit of tolerance, compassion and inclusion. It's about sharing democratic beliefs, respecting the rights and liberties of all people, and upholding and obeying Australian laws.

ออสเตรเลียยินดีที่ได้ร่วมมือกับสหรัฐอเมริกาในการสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้ #พลังงานสะ...
29/01/2023

ออสเตรเลียยินดีที่ได้ร่วมมือกับสหรัฐอเมริกาในการสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้ #พลังงานสะอาด และตั้งรับปรับตัวด้านพลังงานได้ดีขึ้น 🌿🌏
.
โครงการ USAID and Australia Mekong Safeguards ได้รับเกียรติให้ทำงานร่วมกับสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานของกระทรวงพลังงานในการวางแผนการจัดการพลังงานที่ยั่งยืนในสัปดาห์นี้ ว่าด้วยเรื่องแนวทางปฏิบัติในการกำหนดเป้าหมายพลังงานสะอาดในประเทศไทย เพื่อช่วยให้ประเทศไทยบรรลุ #ความเป็นกลางทางคาร์บอน (carbon neutral) ภายในปี พ.ศ. 2593
.
เราต้องทำงานร่วมกันเพื่อตอบสนองต่อผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

-----

Australia is pleased to be partnering with the United States to support Thailand’s transition towards clean and resilient energy. 🌿🌏
.
The USAID and Australia Mekong Safeguards Program was honoured to work this week with the Energy Policy and Planning Office of the Ministry of Energy on best practices in setting clean energy targets in Thailand to help make Thailand carbon-neutral by 2050.
.
We must work together to respond to the impacts of climate change.

[Click  for English] ⛺️ ออกแบบโดย All(zone) ทีมสถาปนิกจากไทย เปิดให้ชมแล้วที่สวนควีนวิคตอเรียการ์เดนส์ใน #เมลเบิร์น 🧡.MP...
28/01/2023

[Click for English] ⛺️ ออกแบบโดย All(zone) ทีมสถาปนิกจากไทย เปิดให้ชมแล้วที่สวนควีนวิคตอเรียการ์เดนส์ใน #เมลเบิร์น 🧡
.
MPavilion ในปีนี้มีความโดดเด่นที่หลังคากระโจมสีส้มทำมาจากวัสดุสุดล้ำที่สถาปนิกชาวไทยนำทีมโดยคุณรชพร ชูช่วยใช้เพื่อแสดงให้เห็นว่าวัสดุผ้าสามารถนำมาใช้ในงานด้านสถาปัตยกรรมได้อย่างคาดไม่ถึง
.
หลังคากระโจมสุดล้ำมีชั้นย่อย ๆ สามชั้นที่ใช้ผ้ามาเป็นวัสดุทางสถาปัตยกรรมในทุกขั้นตอน เริ่มที่ชั้นบนสุดที่ทำมาจากแหจับปลาที่ทำให้โครงสร้างหลังคาโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์มาแต่ไกล
.
ชั้นกลางทำมาจากเมมเบรน STFE สุดล้ำที่มีความโปร่งใสเหมือนกระจก แต่เบากว่าถึงสิบเท่า ช่วยลดแสงสะท้อนและทนทานต่อสภาพอากาศ และในชั้นล่างสุดเป็นผ้าสีสานไปมาเป็นลวดลายคล้าย ๆ วอฟเฟิลที่กระเพื่อมตัวตามสายลมโชยและช่วยกรองแสงอีกชั้น ช่วยให้อารมณ์ของคนที่อยู่ภายในรู้สึกเหมือนพักอยู่ใต้ต้นไม้
.
📸หากแวะไปเมลเบิร์น อย่าลืมถ่ายรูป MPavilion แล้วมาคอมเมนต์โชว์กันใต้โพสต์นะครับ!
.
อ่านเพิ่มเติม https://www.archdaily.com/993571/the-9th-mpavilion-designed-bangkok-based-studio-all-zone-opens-in-melbourne-australia

-----

⛺️ designed by -based architecture practice All(zone) is now open in Queen Victoria Gardens in .🧡
.
The MPavilion features a stunning orange canopy made from cutting-edge materials that the team of Thai architects led by Khun Rachaporn Choochuey deployed to show the unimaginable possibilities of fabric-based architecture.
.
The ingenious canopy comprises three layers that explore the potential of fabric and tensile architecture at every step. The outermost layer is built from fishing nets, giving the structure a stunning tactile texture that defines the MPavilion’s profile from afar.
.
The middle layer is crafted from a cutting-edge STFE membrane which is as transparent as glass but 10 times lighter. It helps reduce glare and keeps the MPavilion weatherproof. Last, but certainly not least, the bottom layer features a waffle of coloured fabric, that moves with the breeze and filter light, evoking the feeling of gently resting under trees.
.
📸If you happen to be in Melbourne, don’t forget to snap some photos of the MPavilion and share with us in the comment section!
.
Read more: https://www.archdaily.com/993571/the-9th-mpavilion-designed-bangkok-based-studio-all-zone-opens-in-melbourne-australia

[Click  for English] ศาสตราจารย์นายแพทย์ชาวออสเตรเลียผู้คิดค้นพัฒนา #วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก ได้รับพระราชทานรางวัลสม...
27/01/2023

[Click for English] ศาสตราจารย์นายแพทย์ชาวออสเตรเลียผู้คิดค้นพัฒนา #วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2565 🏆💉
.
เมื่อวานนี้ [26 มกราคม 2566] สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ แทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2565 สาขาการสาธารณสุขให้แก่ศาสตราจารย์นายแพทย์เอียน เอช เฟรเซอร์ ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง โดยมี ดร.แอนเจลา แม็คโดนัลด์ เอกอัครราชทูตออสเตรเลียเป็นผู้รับพระราชทานรางวัลแทน
.
ศาสตราจารย์นายแพทย์เอียน เอช เฟรเซอร์ เป็นนักภูมิคุ้มกันวิทยาผู้คิดค้นพัฒนาวัคซีนต่อต้านเชื้อไวรัสฮิวแมนแพพพิลโลมา (HPV) ซึ่งเป็นตัวการทำให้เกิดมะเร็งปากมดลูก และมะเร็งชนิดอื่น ๆ ที่เกิดจากไวรัสดังกล่าว งานด้านการพัฒนาวัคซีน HPV ของทั้งศาสตราจารย์นายแพทย์เฟรเซอร์และนายแพทย์ชาวอเมริกันอีกสองท่าน (ดร.ดักลาส อาร์. โลวี และดร.จอห์น ที. ชิลเลอร์) ที่ได้รับพระราชทานรางวัลในสาขาเดียวกันนี้ได้ช่วยรักษาชีวิตหลายล้านชีวิตทั่วโลกจากมะเร็งที่เกิดจากเชื้อไวรัส HPV ตลอดช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมา
.
รางวัลนี้นับเป็นเกียรติสูงสุดและแสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ว่างานของศาสตรจารย์นายแพทย์เฟรเซอร์สอดคล้องกับพระราชดำรัสของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ดังว่า “ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ"

-----

Australian inventor of the cervical cancer vaccine Prof Ian H Frazer was honoured with the 2022 Prince Mahidol Award. 🏆💉
.
The award was conferred by HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn to Dr Angela Macdonald, Australian Ambassador to Thailand, who accepted the Prince Mahidol Award 2022 in the Field of Public Health on behalf of Professor Frazer yesterday [26 January 2023] at the Chakri Maha Prasat Throne Hall.
.
Professor Frazer is an Australian clinical immunologist who invented a vaccine against human papillomavirus (HPV), the infection that causes cervical and other HPV-related cancers. Along with two other US colleagues Drs Lowy & Schiller, Professor Frazer’s work was instrumental in developing the that has and continues to save the lives of many millions around the world.
.
This award is a prestigious recognition for the great Australian Professor Frazer, whose work has embodied Prince Mahidol’s famous words – “True success is not in the learning, but in its application to the benefit of mankind”.

[Click  for English] #วันชาติออสเตรเลีย เป็นวันแห่ง #การรำลึก #ความเคารพ และ #การเฉลิมฉลอง เพราะเราทุกคนล้วนเป็นส่วนหนึ่...
26/01/2023

[Click for English] #วันชาติออสเตรเลีย เป็นวันแห่ง #การรำลึก #ความเคารพ และ #การเฉลิมฉลอง เพราะเราทุกคนล้วนเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องราวของ #ออสเตรเลีย 🇦🇺🦘🪃
.
ท่านทูตแอนเจลา แม็คโดนัลด์ เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยจัดงานฉลองวันชาติออสเตรเลีย ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย โดยเชิญมิตรสหายของสถานทูตเราจากรัฐบาลไทย ภาคธุรกิจ และองค์กรพัฒนาเอกชนต่าง ๆ มาร่วมงาน
.
ในขณะที่เราฉลองความเป็นชาติออสเตรเลียในทุกวันนี้ เรารำลึกถึงประวัติศาสตร์และความสำคัญของชาวอะบอริจินและชาวเกาะช่องแคบทอร์เรสต่อชาติของเรา และมองย้อนถึงความสำเร็จต่าง ๆ ที่ทุกคนช่วยกันสรรค์สร้างให้ออสเตรเลียเป็นออสเตรเลียในทุกวันนี้

-----

is a day to , and – because we’re all part of the story of Australia. 🇦🇺🦘🪃
.
To mark this special day for Australia, HE Dr Angela Macdonald hosted a “Celebrate Australia Day Reception” at her Residence where we invited our Embassy’s friends from across the Thai government, business, and non-government sectors to join us.
.
As we celebrate contemporary Australia, we acknowledge our history and the importance of Aboriginal and Torres Strait Islanders to our nation. On Australia Day, we reflect on the great contributions and achievements that have made Australia the country it is today.

[Click  for English] 🇦🇺26 มกราคม #วันชาติออสเตรเลีย . . .🪃🐨.เช้านี้เพื่อนร่วมงานสถานทูตออสเตรเลียร่วมรับประทาน “Brekkie”...
26/01/2023

[Click for English] 🇦🇺26 มกราคม #วันชาติออสเตรเลีย . . .🪃🐨
.
เช้านี้เพื่อนร่วมงานสถานทูตออสเตรเลียร่วมรับประทาน “Brekkie”* เบคอนโรลไข่ 🥯🥓🍳 เป็นโอกาสที่ดีที่เราได้มานั่งพูดคุยรำลึกถึงงานที่เราบรรลุต่อความสัมพันธ์ #ออสเตรเลีย - #ไทย
.
👏ขอขอบคุณ #ทีมเกษตร ของสถานทูตเราที่ช่วยจัดงานอบอุ่น ๆ นี้ขึ้น และขอบคุณคุณทอม เลขานุการเอกด้านเศรษฐกิจที่ทำเบคอนโรลไข่หอมกรุ่นชวนคิดถึง ‘บ้าน’🏡 ให้เรารับประทาน😋
.
*“Brekkie” เป็นคำเรียกติดปากแทนคำว่า “Breakfast” (อาหารเช้า) ในออสเตรเลีย

-----

🇦🇺 26th January – in Bangkok – , , and . 🐨🪃
.
🥯🥓🍳 This morning, Embassy staff gathered for a “Bacon Egg Roll Brekkie”. Great to have a little reunion to reflect on what’ve achieved together for the – relationship.
.
👏Big thanks to our for organising this warm gathering and to Khun Tom, our First Secretary for Economic Affairs, for cooking us this typical Aussie brekkie😋 which reminded us of ‘home’.🏡

[Click  for English] เรื่องราวของออสเตรเลียเริ่มต้นมากว่า 60,000 ปีมาแล้ว ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ ๆ ได้ถูกเขียนขึ้นในทุก ๆ...
26/01/2023

[Click for English] เรื่องราวของออสเตรเลียเริ่มต้นมากว่า 60,000 ปีมาแล้ว ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ ๆ ได้ถูกเขียนขึ้นในทุก ๆ วัน และในวันชาติออสเตรเลีย นี้ เรารำลึกย้อนถึงประวัติศาสตร์ของเรา

เราเคารพเรื่องราวของผู้อื่น และเราเฉลิมฉลองชาติและความสำเร็จของออสเตรเลียและยิ่งไปกว่านั้นคือ #ผู้คนในออสเตรเลีย

เราทุกคนล้วนเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวนี้

Reflect. Respect. Celebrate.

-----

Australia’s story began over 60,000 years ago. New chapters are written every day.
On Australia Day, we reflect on our history.

We respect the stories of others.
And we celebrate our nation, its achievements and most of all, its people.

We're all part of the story.
Reflect. Respect. Celebrate.

25/01/2023

สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียเชิญชวนผู้ที่สนใจส่งภาพยนต์สั้นเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับศักยภาพของผู้พิการเข้าประกวดในเทศกาลภาพยนต์ผู้พิการ Focus on Ability Short Film Festival ชิงเงินรางวัลกว่า 100,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย
.
คุณไม่จำเป็นต้องเป็นนักทำภาพยนต์มืออาชีพเพื่อส่งภาพยนต์เข้าประกวด
.
เพียงถ่ายวิดีโอเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับขีดความสามารถของผู้พิการเพื่อสร้างความเข้าใจและเปลี่ยนแปลงความคิดที่ผู้คนมีต่อผู้พิการ คุณสามารถส่งภาพยนต์สั้นเข้าประกวดได้ทั้งแต่วันนี้ - วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
.
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าร่วมประกวด www.focusonability.com.au

-----

We are back for 2023. Here is NOVA Employment's Focus on Ability Short Film Festival Creator Martin Wren. Entries for this year's festival close July 21. www.focusonability.com.au for full details.
.
I'm Martin Wren and I'm the Chief Executive Officer at NOVA Employment and the Creator of the Focus on Ability Short Film Festival. 2022 was the best year for Focus on Ability in its 15 year history.
.
The good news is 2023 looks like it's going to be even better with more entries coming from more countries. And once again celebrating the achievements and the ability of people with a disability.
.
What do we want from you in order to be part of this great festival? Simply make a short five minute or less film that celebrates the achievement or the ability of people with a disability and get that to us by the 21st of July.
.
If you want a little bit of extra motivation, there's more than $100,000 worth of prizes associated with this year's festival.
If you want more information, simply come to our website. www.focusonability.com.au

🇦🇺 📢 JOB VACANCYสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย กำลังเปิดรับสมัครงานตำแหน่ง “Operations Officer (LE4)” ผู้สนใจ...
24/01/2023

🇦🇺 📢 JOB VACANCY
สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย กำลังเปิดรับสมัครงานตำแหน่ง “Operations Officer (LE4)” ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้แล้ววันนี้จนถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ก่อนเวลา 16:30 น.
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม: https://thailand.embassy.gov.au/bkok/Vacancy_Operations_Officer_Development_2023.html

_____

🇦🇺 📢 JOB VACANCY
Applications are now open for the position of Operations Officer (LE4) at the Australian Embassy, Thailand. The closing date for applications is 6 February 2023, 16:30 PM (Bangkok time).
For more information, please visit: https://thailand.embassy.gov.au/bkok/Vacancy_Operations_Officer_Development_2023.html

🇦🇺 📢 JOB VACANCYสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย กำลังเปิดรับสมัครงานตำแหน่ง “Senior Program Manager - Developm...
23/01/2023

🇦🇺 📢 JOB VACANCY
สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย กำลังเปิดรับสมัครงานตำแหน่ง “Senior Program Manager - Development (LE6)” ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้แล้ววันนี้จนถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ก่อนเวลา 16:30 น.
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม: https://thailand.embassy.gov.au/bkok/Vacancy_Senior_Program_Manager_Development2023.html

———

🇦🇺 📢 JOB VACANCY
Applications are now open for the position of Senior Program Manager - Development (LE6) at the Australian Embassy, Thailand. The closing date for applications is 6 February 2023, 16:30 PM (Bangkok time).
For more information, please visit: https://thailand.embassy.gov.au/bkok/Vacancy_Senior_Program_Manager_Development2023.html

🧧🏮สุขสันต์เทศกาล #ตรุษจีน2566 สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียขออวยพรให้ #ปีกระต่ายทอง🐇 นำพามาซึ่งสุขภาพที่ดีและโชคลาภแก่ทุกท...
20/01/2023

🧧🏮สุขสันต์เทศกาล #ตรุษจีน2566 สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียขออวยพรให้ #ปีกระต่ายทอง🐇 นำพามาซึ่งสุขภาพที่ดีและโชคลาภแก่ทุกท่าน🥠

ในช่วงสุดสัปดาห์นี้ชาวออสเตรเลียและชาวไทยที่มีเชื้อสายจีนร่วมเฉลิมฉลองต้อนรับเทศกาลตรุษจีนแต่คุณรู้หรือไม่ว่า

🔹ในออสเตรเลีย ภาษาจีนกลางเป็นภาษาที่ใช้พูดกันมากที่สุดในแต่ละครอบครัวรองลงมาจากภาษาอังกฤษ

🔹ชาวออสเตรเลียประมาณ 1.4 ล้านคนหรือร้อยละ 5.5 ของประชากรออสเตรเลียมีเชื้อสายจีน

恭喜发财! Gōng Xǐ Fā Cái! สุขสันต์เทศกาลตรุษจีนครับ

-----

🧧🏮Happy Lunar New Year 2023! May the 🐇 bring you and your family health and good fortune!🥠

This week, Australians and Thais of Chinese ancestry will welcome the Year of the Rabbit. Did you know that...

🔹In Australia, Mandarin is the most commonly spoken language at home after English?

🔹Around 1.4 million Australians, or 5.5% of the Australian population, identify as having Chinese ancestry?

恭喜发财! Gōng Xǐ Fā Cái!

🇦🇺 และ 🇹🇭 ต่างก็ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ.เราต้องทำงานร่วมกันเพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้ภูมิภาคของเราสาม...
16/01/2023

🇦🇺 และ 🇹🇭 ต่างก็ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
.
เราต้องทำงานร่วมกันเพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้ภูมิภาคของเราสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง และลดความเสี่ยงที่ชุมชนของเรากำลังเผชิญ🌱
.
สัปดาห์นี้ ผู้นำด้านสิ่งแวดล้อม 23 คนจากหน่วยงานภาครัฐของไทยได้มารวมตัวกันในกรุงเทพฯ เพื่อเตรียมตัวสำหรับการเดินทางไปร่วมหลักสูตร “Responding to the Climate Change Challenge” ในออสเตรเลีย เป็นเวลาสองสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 6-17 กุมภาพันธ์นี้ โดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลออสเตรเลีย
.
หลักสูตรดังกล่าวจัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์ หลักสูตรนี้เป็นส่วนหนึ่งของ ซึ่งเป็นโครงการมูลค่า 232 ล้านดอลลาร์เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงจาก COVID-19

------

🇦🇺 and 🇹🇭 are both experiencing the impacts of climate change.
.
We need to work together to adapt to our changing regional environment and mitigate the risks our communities face.🌱
.
This week, 23 environmental leaders from Thai government are in Bangkok preparing for a two-week course on “Responding to the Climate Change Challenge” in Australia from 6-17 February - supported by the Australian government.
.
Delivered by , this course is part of the , a $232 million commitment to support the Mekong subregion’s recovery from COVID-19.

📢สถานทูตออสเตรเลียเปิดรับนักศึกษาฝึกงาน (หลายอัตรา)🙋‍♂️🙆‍♀️🙋🌟ถ้าคุณชอบความท้าทายและอยากทดลองทำงานในแผนกต่าง ๆ ของสถานทูต...
13/01/2023

📢สถานทูตออสเตรเลียเปิดรับนักศึกษาฝึกงาน (หลายอัตรา)🙋‍♂️🙆‍♀️🙋

🌟ถ้าคุณชอบความท้าทายและอยากทดลองทำงานในแผนกต่าง ๆ ของสถานทูตของเรา นี่คือโอกาสของคุณ!💥🤩
.
โครงการนักศึกษาฝึกงานของเราเปิดให้แก่นักศึกษาและผู้ที่เพิ่งจะสำเร็จการศึกษา โดยสามารถเลือกทำเต็มเวลาหรือพาร์ทไทม์ได้ในระยะเวลา 4 – 8 สัปดาห์ ไม่ว่าคุณจะมีสัญชาติใด จะยังเรียนอยู่หรืออยู่ระหว่างปิดภาคการศึกษาก็เข้าร่วมได้เช่นกัน
.
คุณจะมีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการได้หากคุณเป็น...
✅ผู้ที่เพิ่งจะสำเร็จการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาตรีที่ได้เริ่มเรียนมาแล้ว 2 ภาคการศึกษา
✅ผู้ที่มีทักษะภาษาไทยและภาษาอังกฤษขั้นสูง (ผู้ที่ได้รับคัดเลือกอาจต้องเข้ารับการสัมภาษณ์)
✅ผู้ที่ผ่านการตรวจประวัติอาชญากรรม (เฉพาะผู้ที่ได้รับเลือกเข้าร่วมโครงการเท่านั้น โดยขั้นตอนนี้จะอยู่ในขั้นสุดท้ายก่อนเริ่มการฝึกงาน)
.
👉อ่านคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับโครงการนักศึกษาฝึกงานและกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่ https://thailand.embassy.gov.au/bkok/internships.html โดยกรอกเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น ปิดเขตรับสมัครเวลา 17.00 น. วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
.
👋พวกเรารอต้อนรับเพื่อน ๆ และน้อง ๆ ทุกท่านอยู่นะครับ

-----

📢Our Internship Programme has opened! 🙋‍♂️🙆‍♀️🙋
.
🌟If you’re up for new challenges of working across various roles and services within the Australian Embassy, here is your chance!💥🤩
.
We are offering internships to university students and recent graduates on a full or part time basis for a period of 4 to 8 weeks. These may be completed during semester or in university holidays and are open to applicants of all nationalities.
.
To be eligible for an internship, you must…
✅be a recent graduate, a student completing post graduate study or an undergraduate who has completed at least two semesters of study
✅have advanced Thai and English language skills (successful applicants may be required to attend an interview)
✅complete a security check (successful applicants only)
.
👉Read the FAQs about our Internship Programme and submit an online application via https://thailand.embassy.gov.au/bkok/internships.html by 5pm 10 February 2023. Applications must be submitted in English.

🪢💥มัดรวม 30 “เยาวชนผู้ติดตามทูต”  ปีก่อนมาให้ดูไม่ต้องลังเล ไม่มั่นใจ สมัครมาเถอะ มาเป็น #เยาวชนบนเส้นทางนักการทูต ปัง ๆ...
08/01/2023
Ambassador for a Day 2023

🪢💥มัดรวม 30 “เยาวชนผู้ติดตามทูต” ปีก่อนมาให้ดู
ไม่ต้องลังเล ไม่มั่นใจ สมัครมาเถอะ มาเป็น #เยาวชนบนเส้นทางนักการทูต ปัง ๆ

👉วิธีสมัคร: ไปดูโจทย์ http://bit.ly/afad2023 แล้วอัดคลิปส่งมา ง่าย ๆๆๆ เลย
https://youtu.be/tEF0V3n-QyY

-----

💥Proud to showcase last year’s 30 winners‼️
The time is now for YOU to inspire us.

👉Tell us your story of promoting gender equality through TECH
APPLY NOW→http://bit.ly/afad2023 #เยาวชนบนเส้นทางนักการทูต
https://youtu.be/tEF0V3n-QyY

Breadcrumb Home / Take Action / Ambassador for a Day 2023 13 December 2022 | 12:00 AM - 20 January 2023 | 11:59 PM Ambassador for a Day 2023 NOW LIVE 🎉 Thailand’s biggest & best-ever creative contest for International Women’s Day is BACK for its 3rd edition. Share your passion. Tell us your s...

ท่านทูตแอนเจลาทวีตข้อความต้อนรับโรเซ่ และสมาชิกวง  ที่จะมาเริ่มทัวร์แสดงคอนเสิร์ตรอบโลกที่กรุงเทพฯ ในช่วงสุดสัปดาห์นี้🖤💗...
06/01/2023

ท่านทูตแอนเจลาทวีตข้อความต้อนรับโรเซ่ และสมาชิกวง ที่จะมาเริ่มทัวร์แสดงคอนเสิร์ตรอบโลกที่กรุงเทพฯ ในช่วงสุดสัปดาห์นี้🖤💗✨

โรเซ่เติบโตและเข้าเรียนที่เมลเบิร์น ออสเตรเลีย ก่อนที่จะเป็นนักร้องชื่อดังระดับโลก 👏👏

———

Ambassador Angela sent a welcome tweet to Rosé and her fellow BLACKPINK bandmates for the start of their World Tour in Bangkok this weekend.🖤💗✨

Rosé attended primary and secondary school in Melbourne, Australia, before going on to become a world-renowned singer.👏👏

06/01/2023
SkyShow, Elevate Sydney

โดรน 600 ตัวบินโฉบเป็นรูปร่างต่าง ๆ บนท้องฟ้าซิดนีย์ฮาร์เบอร์ยามค่ำคืน 🐙✈️🕊️🐠

งดงามตระการตาครับ🤩✨

——-

Epic display by 600 choreographed drones soaring over Sydney Cove! 🐙✈️🕊️🐠✨

“มีอะไรให้ป๋มกินไหมงับ” 🦀🦞🌊🦭 สิงโตทะเลเจ้าของฉายา “puppy of the sea” โชว์ความน่ารักใส่กล้อง ถ่ายได้จากอ่าว Jurien Bay ขั...
05/01/2023

“มีอะไรให้ป๋มกินไหมงับ” 🦀🦞

🌊🦭 สิงโตทะเลเจ้าของฉายา “puppy of the sea” โชว์ความน่ารักใส่กล้อง ถ่ายได้จากอ่าว Jurien Bay ขับรถเพียง 2.5 ชม.จากเพิร์ธก็ถึงแล้ว ล่องเรือในน้ำทะเลสีใสของอ่าว Jurien Bay หากโชคดีคุณอาจพบกับความน่ารักของสัตว์ทะเลชนิดอื่น ๆ อย่างโลมา และวาฬหลังค่อมได้เช่นกัน🐳🐬⛵️

-----

“Have you got any snacks for me?” 🦀🦞

🌊🦭 Spotted a sea lion or “puppy of the sea” showing off its cuteness to the camera in Jurien Bay. Situated just 2.5-hour drive north of Perth, as you cruise along the bay you may spot other marine animals like dolphins or humpback whales.🐳🐬⛵️

Credit: Australia's Coral Coast

ร่วมชาเลนจ์ ส่งคลิปสั้นไม่เกิน 3 นาที เล่าเรื่องที่คุณช่วยสร้างความเท่าเทียมทางเพศ ในแบบของคุณ สมัครได้ถึง 20 ม.ค. นี้ ท...
04/01/2023

ร่วมชาเลนจ์ ส่งคลิปสั้นไม่เกิน 3 นาที เล่าเรื่องที่คุณช่วยสร้างความเท่าเทียมทางเพศ ในแบบของคุณ สมัครได้ถึง 20 ม.ค. นี้ ทั้งนอนไบนารี ชาย หญิง อายุ 16-25 ปี ปักหมุดแคมเปญ #เยาวชนบนเส้นทางนักการทูต เรื่องความเท่าเทียมรอไม่ได้อีกแล้ว>>bit.ly/afad2023

-----

Are you a TikTok-er? YouTuber? Moviemaker? Influencer? Or anyone with a phone or fancy camera? THIS IS YOUR CHALLENGE!
Make a video. Show us your passion & how technology can help gender equality.
Deadline: 20 Jan 2023 (23:59 hrs Bkk time).
Apply now>>bit.ly/afad2023

🎉สุขสันต์ #วันปีใหม่2565สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยและเจ้าหน้าที่ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง มีความสุขสวัส...
31/12/2022

🎉สุขสันต์ #วันปีใหม่2565

สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยและเจ้าหน้าที่ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง มีความสุขสวัสดิ์ และความเจริญรุ่งเรืองในปีใหม่นี้🎇🎊

-----

🎉Happy New Year 2023!

Wishing you and your family health, happiness and prosperity!🎇🎊

[Scroll down for English]☃️🏖 รู้หรือไม่ว่าชาวออสเตรเลียเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสกันบนชายหาด บางครอบครัวไปชายหาดในวันคริสต...
24/12/2022

[Scroll down for English]☃️🏖 รู้หรือไม่ว่าชาวออสเตรเลียเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสกันบนชายหาด บางครอบครัวไปชายหาดในวันคริสต์มาสเพื่อเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศรื่นเริงของเทศกาล ฟังดนตรีสด ดูต้นคริสมาสต์ที่ประดับตามชายหาด และทำกิจกรรมต่าง ๆ 🎄🎄🎅

ในวันคริสมาสต์ปีนี้เราขอพาทุกท่านไปชมชายหาดสุดปังของออสเตรเลีย และขอเชิญชวนให้คุณไปเยี่ยมเยือนสักครั้งเมื่อมีโอกาส 👇

🎊

-----

☃️🏖 In Australia, Christmas celebrations are thrown on the beach. Some families head there on Christmas to enjoy the festive atmosphere – live concerts, Christmas trees and various activities. 🎄🎄🎅

This Christmas we’d like to show you some of the amazing Australian beaches worthy of a visit. Let’s have a look now! 👇

🎊 Merry Christmas 2022!

สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยจะปิดทำการในวันที่ 26-30 ธันวาคม พ.ศ. 2565 และวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2566 เนื่องใ...
23/12/2022

สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยจะปิดทำการในวันที่ 26-30 ธันวาคม พ.ศ. 2565 และวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2566 เนื่องในวันหยุดเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่

ท่านสามารถหาคำตอบต่าง ๆ ที่ท่านอยากทราบได้จากเว็บไซต์ของเรา https://thailand.embassy.gov.au

----------------------------------

The Australian Embassy, Thailand will be closed on 26-30 December 2022 and 2 January 2023 (Christmas and New Year break).

For urgent consular assistance, please contact +61 2 6261 3305 or 1300 555 135 within Australia, or please visit our website: https://thailand.embassy.gov.au

ที่อยู่

Australian Embassy, 181 Soi ArunMcKinnon, Wireless Road
Bangkok
10330

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:00
อังคาร 08:30 - 16:00
พุธ 08:30 - 16:00
พฤหัสบดี 08:30 - 16:00
ศุกร์ 08:30 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

+6623446300

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Australian Embassy, Thailandผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

[ Scroll down for English ]

🧧 สุขสันต์วันตรุษจีน สถานทูตออสเตรเลียขอชวนชม #ไชน่าทาวน์ในออสเตรเลีย 🇦🇺

ประเทศออสเตรเลีย เป็นอีกหนึ่งประเทศที่ต้อนรับความหลากหลายของเชื้อชาติ “ ไชน่าทาวน์ ” หรือย่านชุมชนชาวจีน เป็นพื้นที่สำคัญทางอาหาร วัฒนธรรม เเละ สถาปัตยกรรม ของชาวจีนที่อาศัยอยู่ในออสเตรเลีย นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางของนำเข้าของวัตถุดิบและสินค้าต่างๆจากประเทศเอเชียรวมถึงจากไทยอีกด้วย ซึ่งช่วงเทศกาลวันสำคัญของพี่น้องเชื้อสายจีน ไชน่าทาวออสเตรเลีย ก็ยิ่งคึกคักมากเป็นพิเศษ 🧨

สถานทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย ขอชวนมาชม " ไชน่าทาวน์ " ในเมืองต่างๆ ของประเทศออสเตรเลีย สามารถคลิกชมรายละเอียดได้ที่โพสด้านล่างนี้ค่ะ 👇

It’s officially Chinese New Year! Gong xi fa cai! To celebrate this auspicious occasion, let’s check out Chinatowns in Australia.
Ambassador McKinnon’s video message for 28 January 2022.

If you are an Australian citizen or permanent resident and you are travelling or living in Thailand, you may wish to register with the Australian Embassy.

If you have already registered with the Embassy via email since March 2020, do not complete an online registration. For those who have not already registered with the Embassy, please do so here: https://covid19.dfat.gov.au/citizeninformation/s/

Important COVID-19 information and links:
COVID-19 vaccinations: https://thailand.embassy.gov.au/bkok/COVID19_vaccinations.html

Consular Services: https://thailand.embassy.gov.au/bkok/Consular_Services.html

SmartTraveller: https://www.smartraveller.gov.au/COVID-19/trying-get-home

Home Affairs: COVID-19 and Border: https://covid19.homeaffairs.gov.au/

If you’re due to arrive back in Australia soon, you may have to contribute to the cost of quarantine. Individual states and territories have started to introduce their own quarantine arrangements and costs. Some have an exemption period, where if you purchased your ticket before a certain date you will not be charged for quarantine.

Most states are offering payment plans, fee reductions and/or fee waivers for those experiencing financial hardship.

Visit your state or territory website for more info on quarantine costs and arrangements:
NSW: https://www.nsw.gov.au/quarantine/planning-your-trip

QLD: https://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-19/protect-yourself-others/quarantine

WA: https://www.wa.gov.au/organisation/department-of-the-premier-and-cabinet/covid-19-coronavirus-travel-wa

VIC: https://www.coronavirus.vic.gov.au/information-overseas-travellers

NT: https://coronavirus.nt.gov.au/travel/quarantine

SA: https://www.covid-19.sa.gov.au/restrictions-and-responsibilities/travel-restrictions

ACT: https://www.covid19.act.gov.au/travel/entering-the-act

TAS: https://www.coronavirus.tas.gov.au/travellers-and-visitors/coming-to-tasmania

Check out our website for general COVID-19 information for Australian travellers at https://www.smartraveller.gov.au/COVID-19.

Flights to Australia
The Embassy continues to look for possible commercial flight options for travel to Australia. Details of any confirmed travel options will be provided on our page.

To request urgent processing of a visitor visa application: https://thailand.embassy.gov.au/bkok/Visa_FAQ.html

Please review https://www.healthdirect.gov.au/coronavirus-covid-19... for information on state or territory measures on interstate travel or quarantine.

Travel to Thailand
- Australian Government’s Travel advice for Thailand https://www.smartraveller.gov.au/destinations/asia/thailand
- Australian Government’s COVID-19 Travel Advice https://www.smartraveller.gov.au/crisis/covid-19-and-travel
- Permission to enter Thailand - Royal Thai Embassy Canberra https://canberra.thaiembassy.org/

Consular assistance
If you have consular enquiries, please see the Embassy website (https://thailand.embassy.gov.au/). If you need urgent assistance, please call the Consular Emergency Centre on +61 2 6261 3305
[Scroll down for English] เมื่อสิ้นปีที่ผ่านมา นายอัลลัน แมคคินนอน เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย ได้ให้สัมภาษณ์กับคุณภทิชา อารีย์พิพัฒน์กุล ในรายการ Meet the Ambassadors หากเพื่อน ๆ ท่านไหนสนใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ออสเตรเลีย-ไทย วัฒนธรรมออสเตรเลีย และเรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับออสเตรเลีย สามารถกดคลิกเข้าไปชมวิดีโอด้านล่างได้เลยครับ

-------------------

Last year, Ambassador McKinnon gave an interview with Khun Paticha Areepipatkul on 'Meet the Ambassadors' program. If you are interested to know more about Australian-Thai relations, Australian culture and fun facts, click the link below and enjoy. https://www.youtube.com/watch?v=ILrEr68uIEM&feature=emb_logo
[Scroll down for English] ความร่วมมืออันแข็งแกร่งในด้านป่าไม้ระหว่าง #ออสเตรเลีย 🇦🇺 และ #ไทย

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 คุณแอมเบอร์ พารร์ ที่ปรึกษาด้านการเกษตร สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยได้พบหารือกับคุณสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ การเข้าพบครั้งนี้เป็นไปเพื่อเน้นย้ำถึงความร่วมมืออันต่อเนื่องยาวนานระหว่างสองประเทศในประเด็นป่าไม้

ตั้งแต่เมื่อปี 2560 ออสเตรเลียและไทยได้ร่วมมือกันร่างคู่มือการตรวจสอบความถูกต้องตามกฎหมายของไม้สำหรับประเทศไทย (Country Specific Guideline) เพื่อส่งเสริมการค้าไม้อย่างถูกกฎหมาย ในปัจจุบัน คู่มือดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์แล้วและจะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป คู่มือดังกล่าวจะช่วยให้ผู้นำเข้าออสเตรเลียที่จะนำเข้าไม้จากไทยในได้ตรวจสอบตามขั้นตอนและช่วยทำให้มั่นใจได้ว่าไม้ที่นำเข้าจากไทยถูกต้องตามกฎหมาย

นอกจากนี้ออสเตรเลียยังมีความร่วมมือที่เข้มแข็งกับไทยผ่านคณะผู้เชี่ยวชาญด้านการป่าไม้อย่างถูกกฎหมายและการค้าที่เกี่ยวข้อง (Experts Group on Illegal Logging and Associated Trade: EGILAT) ภายใต้เอเปค และตั้งตารอที่จะร่วมการประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านการป่าไม้ครั้งที่ 5 ที่จะจัดขึ้นในเดือนสิงหาคม 2565

------------------

Strong branch on forestry…. Timber products branching out…..

On 20 January 2022, Amber Parr, Counsellor (Agriculture) met with the Mr Surachai Achalaboon, Director General of Royal Forest Department. The meeting reiterated the long established collaboration between Thailand and Australian on forestry issues. To facilitate legally harvested timber, since 2017, Australia and Thailand have worked together on Country Specific Guideline (CSG) for Thai timber and timber products imported into Australia. Now, this document has been finalised and will become effective on 17 February 2022. This document will assist importers in Australia to meet their due diligence and help ensure that imported timber is legally sourced.

Australia actively works with Thailand through the APEC Experts Group on Illegal Logging and Associated Trade (EGILAT) and looks forward to participating in the fifth APEC Meeting of Ministers Responsible for Forestry in August 2022.
Ambassador McKinnon video message on Anzac Day ceremony 2022.
[สำหรับภาษาไทย โปรดอ่านด้านล่าง] His Majesty King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua sent a letter of congratulations to Australian Governor-General David Hurley on the occasion of Australia Day 2022.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังผู้สำเร็จราชการแห่งเครือรัฐออสเตรเลีย ในโอกาสวันออสเตรเลียของเครือรัฐออสเตรเลีย ซึ่งตรงกับวันที่ 26 มกราคม 2565 ความว่า

ฯพณฯ พลเอก เดวิด เฮอร์ลีย์ ผู้สำเร็จราชการแห่งเครือรัฐออสเตรเลีย กรุงแคนเบอร์รา

ในโอกาสวันออสเตรเลีย ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดี เพื่อท่านมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรือง ของประเทศและประชาชนชาวออสเตรเลีย

ความสัมพันธ์ฉันมิตรที่มีมายาวนานระหว่างประเทศไทยและเครือรัฐออสเตรเลีย ได้เจริญงอกงามมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาเจ็ดทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกัน กอปรกับประสบการณ์และความทรงจำอันดีของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า ประเทศของเราทั้งสองจะยังคงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์อันสนิทแน่นแฟ้น ตลอดจนความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนหลากหลายด้านในทุกระดับ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ทั้งสองฝ่ายเป็นอเนกประการ

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
[Scroll down for English] Masterclass ของ #ออสเตรเลีย🇦🇺 กลับมาอีกครั้ง

ฝ่ายการศึกษา สำนักงานการพาณิชย์และการลงทุนออสเตรเลีย (ออสเทรด) ร่วมกับองค์กรจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก Times Higher Education จัด Masterclasses เรียนออนไลน์ฟรีเป็นปีที่ 2 ให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจเรียนอัพสกิลด้านวิทยาศาสตร์ กับนักวิชาการ นักวิจัยออสเตรเลีย ที่มีชื่อเสียงระดับโลก รวมทั้งศาสตราจารย์ผู้ได้รับรางวัลโนเบล 2 ท่านคือ ศาสตราจารย์นายแพทย์แบรี่ มาร์แชล สาขาการแพทย์ (และรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล สาขาสาธารณสุข) และศาสตราจารย์ไบรอัน ชมิดท์ สาขาฟิสิกส์

ในปีนี้จะมี 8 หลักสูตรครอบคลุมสาขาวิชาชาได้แก่ Hydrogen, Food sustainability, Fuel for tomorrow, Built environment, AI in Healthcare, Marine Biology, Tourism sustainability and Disease research and teaching.

Study Australia Masterclass Series

📅 7-17 กุมภาพันธ์ 2565

ลงทะเบียนเรียนฟรีได้ที่ https://studyaustraliaexpo2020.vfairs.com/en/masterclass-series/

--------------------
Masterclasses are back!
Welcome everyone to join free Study Australia Masterclass series delivered by eight global renowned Australian academics including two Nobel laureates; Professor Barry Marshall and Professor Brian Schmidt AC in partnership with Times Higher Education.
Topics range from hydrogen and food sustainability to the expansion of the universe and the use of AI in healthcare.

Register now for your opportunity to learn from the best and brightest: http://ow.ly/USvg50Hstub

Study Australia Masterclass Series

📅 7-17 February 2022


Register here: https://studyaustraliaexpo2020.vfairs.com/en/masterclass-series/

Promotion VDO https://www.youtube.com/watch?v=iHTDZaRq7RA&list=PLz7mt_aNQSltgPz9ILIPeNdyon86E6B68&index=1
[ภาษาไทยด้านล่าง] 🇦🇺 Happy Australia Day! This year, watch Ambassador McKinnon cook an Aussie-Thai fusion dish, which anyone can enjoy: Kapao Vegemite!

He has asked Anchilee Scott-Kemmis, an Aussie-Thai icon, to give her honest feedback. See what she thinks.

-----------------

🇦🇺 สุขสันต์วันชาติออสเตรเลียครับ ในปีนี้ นายอัลลัน แมคคินนอน เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย ชวนทุกคนทำอาหารฟิวชั่น #ออสเตรเลีย🇦🇺 และไทยอย่างกะเพรา Vegemite

ท่านทูตอัลลันยังได้ขอให้คุณแอนชิลี สก๊อต-เคมมิส ลูกครึ่งออสเตรเลีย-ไทย ผู้มีชื่อเสียง ได้ลองชิมและประเมินรสชาติ ไปชมกันครับว่าเธอพูดว่าอย่างไร
#วันชาติออสเตรเลีย
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบ่อนไก่ Embassy of Denmark in Thailand Embassy of the United States, Bangkok กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชกา สำนักงานหนังสือเดินทาง MRT คลอ South African Embassy in Bangkok คลีนิคนิรนาม ศูนย์วิจัยโรคเ ศูนย์อาชีวอนามัยและสร้างเส Embajada de Guatemala en Tailandia Embassy of the Netherlands in Thailand King Chulalongkorn Memorial Hospital Consulate-General of the Republic of Uzbekistan in Bangkok European Union in Thailand Kils ข่าวและภาพกิจกรรม กรมท่าอาก