สำนักฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

สำนักฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร The Rehabilitation and development of farmers. เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน ภารกิจและกิจกรรมของสำนักฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ในการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาองค์กรเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง
(16)

เปิดเหมือนปกติ

เรื่องกล้วย...กล้วยน้ำว้า : มหาอำนาจบ้านนา (26 เม.ย. 63)
21/06/2021
เรื่องกล้วย...กล้วยน้ำว้า : มหาอำนาจบ้านนา (26 เม.ย. 63)

เรื่องกล้วย...กล้วยน้ำว้า : มหาอำนาจบ้านนา (26 เม.ย. 63)

พี่สา เกษตรกรผู้หันหลังให้สารเคมีมุ่งสู่การทำเกษตรแบบอินทรีย์ เมื่อก่อนพี่สาเคยทำบ่อกุ้งแต่เกิดโรคระบ....

มะขามป้อม พืชมหัศจรรย์ทางยา : มหาอำนาจบ้านนา (24 ม.ค. 64)
21/06/2021
มะขามป้อม พืชมหัศจรรย์ทางยา : มหาอำนาจบ้านนา (24 ม.ค. 64)

มะขามป้อม พืชมหัศจรรย์ทางยา : มหาอำนาจบ้านนา (24 ม.ค. 64)

"พี่สกล" อดีตมนุษย์เงินเดือน หันหลังให้ชีวิตในเมืองหลวงกลับไปบ้านเกิด ด้วยความมุ่งมั่นที่อยากจะเป็นเสาห....

มะระจีนรสขม กลมกล่อมด้วยความรัก : มหาอำนาจบ้านนา (18 ต.ค. 63)
21/06/2021
มะระจีนรสขม กลมกล่อมด้วยความรัก : มหาอำนาจบ้านนา (18 ต.ค. 63)

มะระจีนรสขม กลมกล่อมด้วยความรัก : มหาอำนาจบ้านนา (18 ต.ค. 63)

"พี่หงษ์" เจ้าของสวนมะระจีนอินทรีย์ แต่กว่าที่พี่หงษ์จะมีทุกวันนี้ได้ไม่ใช่เรื่องง่าย เธออาศัยความขยัน อ...

ผำ พืชจิ๋วสรรพคุณแจ๋ว : มหาอำนาจบ้านนา (14 ก.พ. 64)
21/06/2021
ผำ พืชจิ๋วสรรพคุณแจ๋ว : มหาอำนาจบ้านนา (14 ก.พ. 64)

ผำ พืชจิ๋วสรรพคุณแจ๋ว : มหาอำนาจบ้านนา (14 ก.พ. 64)

"แสบ" ผู้ที่อยากจะรักษาผืนดินของพ่อให้คงอยู่ โดยเธอตัดสินใจออกจากงานประจำกลับมาอยู่กับแม่ที่บ้าน และสาน....

เกษตรกรตัวน้อยนิด พลิกชีวิตเปลี่ยนโลก : มหาอำนาจบ้านนา (20 มิ.ย. 64)
21/06/2021
เกษตรกรตัวน้อยนิด พลิกชีวิตเปลี่ยนโลก : มหาอำนาจบ้านนา (20 มิ.ย. 64)

เกษตรกรตัวน้อยนิด พลิกชีวิตเปลี่ยนโลก : มหาอำนาจบ้านนา (20 มิ.ย. 64)

"พี่เจ๋ง" อดีตโปรดิวเซอร์รายการทีวี เลือกที่จะหันมาทำเกษตรแบบจริงจัง เมื่อเขาได้มีลูกน้อยอย่าง "น้องโอโซ.....

เผือกหอมราคาดี ปลูกทั้งปีไม่มีจน : มหาอำนาจบ้านนา (6 มิ.ย. 64)
21/06/2021
เผือกหอมราคาดี ปลูกทั้งปีไม่มีจน : มหาอำนาจบ้านนา (6 มิ.ย. 64)

เผือกหอมราคาดี ปลูกทั้งปีไม่มีจน : มหาอำนาจบ้านนา (6 มิ.ย. 64)

"พี่แต" หญิงแกร่งจากที่ราบสูง ผู้ที่ไม่เคยเชื่อว่าการทำเกษตรจะเป็นอาชีพที่ทำให้มีความสุขได้ เธอออกเดินท....

อดุลย์ ผู้เปลี่ยนผืนนาเป็นป่าสีเขียว : มหาอำนาจบ้านนา (13 มิ.ย. 64)
21/06/2021
อดุลย์ ผู้เปลี่ยนผืนนาเป็นป่าสีเขียว : มหาอำนาจบ้านนา (13 มิ.ย. 64)

อดุลย์ ผู้เปลี่ยนผืนนาเป็นป่าสีเขียว : มหาอำนาจบ้านนา (13 มิ.ย. 64)

"อดุลย์" อดีตผู้ที่รักในสายงานวิศวกรเป็นอย่างมาก แต่ด้วยเหตุผลบางอย่างจึงทำให้ต้องลาออกจากงาน แล้วกลับม....

ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มองค์กรเกษตรกรสมาชิก ในพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งมาออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์โดยการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกอง...
31/08/2020

ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มองค์กรเกษตรกรสมาชิก ในพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งมาออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์โดยการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ในเวทีการสัมมนาอนุฯ กรรมการจังหวัดในภูมิภาคที่ 1(ภาคเหนือ) ระหว่างวันที่ 27 -​ 29 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรม ดิ อิมพีเรียล โฮเทลท แอนด์ คอนเวนชั่น จังหวัดพิษณุโลก

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
17/08/2020

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

กฟก.ส่งคืนที่ดินทำกินให้เกษตรกรอีสาน 205 ราย เนื้อที่กว่า 2,100 ไร่ หลังชำระหนี้ครบตามสัญญา

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี ประธาน กฟก. มอบโฉนดที่ดินคืนให้เกษตรกรในพื้นที่ภาคอีสาน 205 ราย และมอบเช็คชำระหนี้แทนเกษตรกรลูกหนี้สหกรณ์กว่า 10 ล้านบาท พร้อมทั้งมอบนโยบายสร้างความเข้าใจแก่ อนุกรรมการฯ จังหวัด เร่งผลักดันงานฟื้นฟูอาชีพเพื่อสร้างรายได้ และแก้ปัญหาหนี้สินให้เกษตรกรสมาชิก

วันที่ 17 สิงหาคม 2563 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) เป็นประธานมอบโฉนดที่ดินทำกินให้เกษตรกรสมาชิกภายหลังที่ชำระหนี้คืนครบสัญญา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภูมิภาคที่ 3) จำนวน 205 ราย 268 แปลง เนื้อที่รวม 2,188 ไร่ 2 งาน 36.1 ตารางวา พร้อมทั้งมอบเช็คเพื่อชำระหนี้แทนเกษตรกรสมาชิกที่เป็นหนี้สหกรณ์ 5 สหกรณ์ จำนวน 16 ราย มูลหนี้รวม 10,633,717.66 บาท ณ โรงแรมสยามแกรนด์ จังหวัดอุดรธานี

นายสไกร พิมพ์บึง รองเลขาธิการ รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) เปิดเผยว่า ในระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2563 กฟก.จัดโครงการสัมมนาเพื่อสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของคณะอนุกรรมการจังหวัด เวทีที่ 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) โดยมี นางรัชฎาภรณ์ แก้วสนิท ประธานกรรมการบริหาร นายจารึก บุญพิมพ์ ประธานคณะกรรมการจัดการหนี้ กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ผู้แทนคณะกรรมการบริหารฯ ผู้แทนคณะกรรมการจัดการหนี้ฯ เข้าร่วมงาน กว่า 400 คน สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการสัมมนาในครั้งนี้สืบเนื่องจากภายหลังที่ กฟก. ได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ กฟก. จังหวัดครบทั้ง 77 จังหวัด เพื่อเป็นกลไกในการดำเนินงานระดับพื้นที่ จึงจำเป็นต้องสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของอนุกรรมการจังหวัดตามระเบียบ ประกาศ และคำสั่งที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ และสร้างความเข้าใจในขั้นตอน วิธีการด้านการจัดการหนี้ของเกษตรกรทุกสถาบันการเงินเจ้าหนี้ หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนหนี้ หลักเกณฑ์การจัดการหนี้ รวมไปถึงขั้นตอน วิธีการด้านการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ได้จัดเวทีสัมมนาไปแล้ว 2 เวทีในภาคใต้ ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และภาคกลางที่จังหวัดเพชรบุรี

นอกจากนี้ กฟก.ยังได้จัดกิจกรรมมอบคืนโฉนดที่ดินให้เกษตรกรที่ได้รับการจัดการหนี้ และชำระหนี้ครบถ้วนตามสัญญา โดยได้รับเกียรติจากนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธาน กฟก. เป็นประธานมอบโฉนดที่ดินให้กับเกษตรกร จำนวน 205 ราย จาก 17 จังหวัด ซึ่งมีเกษตรกรได้หลักประกันคืน 268 แปลง เนื้อที่รวม กว่า 2,188 ไร่ 2 งาน 36.1 ตารางวา และมอบเช็คชำระหนี้ให้กับลูกหนี้สหกรณ์ จำนวน 5 สหกรณ์ ในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรเมืองอุดรธานี จำกัด สหกรณ์การเกษตรเมืองหนองบัวลำภู จำกัด สหกรณ์การเกษตรแวงน้อย จำกัด สหกรณ์การเกษตรนาด้วง จำกัด และสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินทุ่งกุลาท่าตูมสอง จำกัด มีสมาชิกที่ได้รับการชำระหนี้แทนรวม 16 ราย เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 10,633,717.66 บาท

19/02/2020
ผลิตภัณฑ์ขององค์กรเกษตรกร : หอมแดงอินทรีย์ราคากิโลกรัมละ 50 บาท (ไม่รวมค่าจัดส่ง)สนใจโทรสั่งซื้อได้ที่ 062-139-3319
12/02/2020

ผลิตภัณฑ์ขององค์กรเกษตรกร : หอมแดงอินทรีย์

ราคากิโลกรัมละ 50 บาท (ไม่รวมค่าจัดส่ง)

สนใจโทรสั่งซื้อได้ที่ 062-139-3319

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
18/01/2020

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

สภาผู้แทนฯ เห็นชอบ ร่าง พ.ร.บ. กฟก.
วานนี้ (15 มกราคม 2563 ) เวลาประมาณ 16.45 น. ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 1 เรื่องด่วน เรื่องที่ 1 ณ อาคารรัฐสภา ถนนสามเสนใน กรุงเทพมหานคร มีการนำเสนอวาระเพื่อพิจารณา นำเสนอโดย นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการพิจารณา (ร่าง) พ.ร.บ. กองทุนฟื้นฟูฯ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
ในประเด็นขอให้แก้ไข พระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (พ.ร.บ.) ใน 3 มาตรา ได้แก่ มาตรา 16 การดำรงตำแหน่งของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนเกษตรกร เพิ่มจาก 2 ปี เป็น 4 ปี , มาตรา 23 ที่ตั้งของสำนักงานใหญ่และสาขาจังหวัด ซึ่งตามที่กำหนดไว้เดิมใน พ.ร.บ.ต้องมีที่ตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานครเท่านั้น จึงปรับเป็นให้สามารถจัดหาที่ตั้งของสำนักงานได้ตามความจำเป็นมากขึ้น , และมาตรา 37/9 ปรับปรุงแก้ไขวิธีการชำระหนี้แทนเกษตรกร กรณีหลักทรัพย์ค้ำประกันและใช้บุคคลค้ำประกัน โดยให้กองทุนฟื้นฟูฯ สามารถซื้อหนี้บุคคลค้ำประกันไปบริหารได้ด้วย เพื่อช่วยแก้ปัญหาหนี้สินของเกษตรกรได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติในหลักการผ่านร่างดังกล่าว ซึ่งจากการลงคะแนนเพื่อขอมติ มีผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ จำนวน 406 คน เห็นด้วยกับร่างดังกล่าว 394 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 12 เสียง ซึ่งภายหลังจากมีมติเห็นชอบในหลักการแล้ว ให้สามารถดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปได้
ในการนี้ นายสไกร พิมพ์บึง รองเลขาธิการ รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พร้อมด้วย นายมนัส วงษ์จันทร์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักจัดการหนี้ของเกษตรกร ได้เข้าร่วมในเวทีอภิปรายสภาเพื่อสนับสนุนข้อมูลให้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการนำเสนอด้วย

02/01/2020
Future Trends
02/10/2019

Future Trends

คอร์สฟรี 'เกษตรกรยุคใหม่ต้องรู้'
บทเรียนออนไลน์จาก depa และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
.
คอร์ส เกษตรกรยุคใหม่ต้องรู้ |Smart Farmer เป็นคอร์สที่ผู้ที่สนใจมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกขั้นตอน ตั้งแต่การจัดการการเรียนรู้ในขั้นเริ่มต้น และการประเมินผลความรู้ในด้านการเกษตร
.
จะถูกแบ่งออกเป็น 2 หลักสูตร
.
- หลักสูตรแรก หลักสูตรทรัพยากรการเกษตร หลักสูตรที่จะทำให้คุณเข้าใจวิธีในการลดความเสี่ยงในการผลิตทางการเกษตร เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบจากสภาพแวดล้อม ทั้งจากศักยภาพการผลิตของดิน ความพร้อมของน้ำ หรือแหล่งน้ำ รวมถึงการใช้ปุ๋ย
.
- หลักสุตรที่สอง หลักสูตรการบริหารจัดการเกษตร หลักสูตรที่จะทำให้คุณเข้าใจและทราบถึงปัจจัยการเกิดโรคแมลง และปัจจัยทางสภาพอากาศ ตลอดจนให้คุณสามารถประเมินการลงทุนได้ด้วยตนเอง
.
สิ่งที่จะได้เรียนนอกจากนี้ อาทิ
.
- การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการวางแผนการผลิตทางการเกษตร
- ปุ๋ยและการประยุกต์เทคโนโลยีดิจิตอลสนับสนุนการใช้ปุ๋ย
- ทรัพยากรน้ำ
- โรคและแมลงศัตรูพืช ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดโรคและแมลง การป้องกันและการควบคุมโรคและแมลง

เป็นต้น
.
โดยผู้เรียนจะต้องเข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน และผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 60% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้
.
คอร์สเรียนนี้จัดทำขึ้นโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นคอร์สเรียนออนไลน์ บนแพลตฟอร์ม Thai-Mooc ในรูปแบบ Self-Pace ที่ให้ผู้เรียนสามารถเข้ามาเรียนในเว็บไซต์ได้ตามเวลาที่สะดวก จะเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ อีกทั้งยังไม่มีค่าใช้จ่ายในการเรียนอีกด้วย
.
ใครที่สนใจสามารถลงทะเบียนเรียนได้เลยที่ https://thaimooc.org/courses/course-v1:DEPA-MOOC+depa005+2019_T1/about
.
.
สำหรับใครที่สนใจอยากติดตามคอร์สฟรี และเนื้อสำหรับพัฒนาตัวเองทั้งหมดสามารถเข้าไป Join Group ได้ที่ http://bit.ly/2Y0FfLk

#FutureTrends #Futureisnear #Futureisnow #คอร์สฟรี

มูลนิธิสัมมาชีพ
06/09/2019

มูลนิธิสัมมาชีพ

ขอเชิญ นิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย ผู้พัฒนา ผู้ให้บริการเทคโนโลยีด้านการเกษตร ตลอดจนเกษตรกรและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงานสัมมนา “THAILAND-JAPAN Smart Farming: Sharing Experience” เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และมุมมองในการพัฒนาธุรกิจ พร้อมทั้งพบกับเคล็ดลับของบริษัทที่ทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ

ศูนย์สร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร (Agro Business Creative Center: ABC Center) ร่วมกับ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา จัดทัพนำผู้ประกอบการด้านการเกษตรและผู้ให้บริการด้านเกษตรอัจฉริยะบินตรงจากประเทศญี่ปุ่นพบปะกับผู้ประกอบการไทย
โดยความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานระหว่างผู้ประกอบการในภูมิภาคคันไซ ซิโกะกุ

โดยงานสัมมนา “THAI-JAPAN Smart Farming: Sharing Experience” จัดขึ้นในวันที่ 18 กันยายน 2562 ณ ห้องกมลทิพย์ 3 โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 10 กันยายน 2562 รับสมัครจำนวนจำกัด (80 ที่นั่ง) สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/BN7FDJsb87VcwR9k7 หรือ สแกน QR Code โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ (สนช. ขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นผู้คัดเลือกผู้เข้าร่วมงานสัมมนา โดยจะส่ง E-mail แจ้งกลับภายในวันที่ 15 กันยายน 2562)

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ [email protected] หรือโทรศัพท์ 02-017 5555 ต่อ 552 (ทินวัฒน์)

http://bit.ly/2UjKwZr

Future Trends
28/08/2019

Future Trends

คอร์สฟรี 'เทคโนโลยีเกษตร สำหรับคนเกษตร'
บทเรียนออนไลน์จาก depa และมหาวิทยาลัยมหิดล
.
คอร์ส เทคโนโลยีเกษตร สำหรับคนเกษตร (Agri Tech for Smart Farmer) เป็นรายวิชาที่เกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตผลทางการเกษตร เรียนรู้ห่วงโซ่ความสัมพันธ์ทางด้านการเกษตร (AgriTech Supply Chain) ประกอบด้วย

- เทคโนโลยีกับการเพาะปลูก (Farming Tech)
- เทคโนโลยีกับการแปรรูป (Processing Tech)
- เทคโนโลยีกับการกระจายสินค้า (Distribution Tech)
- เทคโนโลยีกับการจัดจำหน่าย (Retail Tech)
.
ยังกล่าวถึงการพัฒนาสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพด้วยเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการแปรรูป การกระจายสินค้า และการจัดจำหน่าย การนำ เทคโนโลยีมาใช้ในการเพาะปลูก มีความแม่นยำสูง เทคโนโลยีสำหรับการประมง (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) เทคโนโลยีสำหรับปศุสัตว์ รวมไปถึงแหล่งศึกษาข้อมูลระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์กรมปศุสัตว์ และยังกล่าวถึง ช่องทางดิจิทัลในการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตร (Market Channel) สำหรับการเกษตรในยุค 4.0 ทั้งในแบบออฟไลน์ ออนไลน์
.
เพื่อนำไปสู่การเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ที่จะปรับตัวเพื่อเพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์อีกด้วย(Pitch) รูปแบบ องค์ประกอบหลักๆ ในการนำเสนอ ความแตกต่างที่ต่างจากการนำเสนอทั่วไป และตัวอย่างการนำเสนอที่น่าสนใจ เพื่อให้สตาร์ทอัพได้เรียนรู้เพื่อที่จะนำองค์ความรู้ไปพัฒนาธุรกิจสตาร์ทอัพให้ประสบความสำเร็จ เพื่อก้าวไปสู่การเป็นยูนิคอร์นในอนาคตได้
.
คอร์สนี้สำหรับผู้เรียนที่จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้เบื้องต้น เเละมีความสนใจทางด้านเทคโนโลยีการเกษตร และผู้เรียนจะต้องเป็นผู้ที่มีความสนใจเทคโนโลยีทางด้านการเกษตร
.
.
เนื้อหาที่จะได้เรียนในคอร์สนี้ อาทิ
.
- เริ่มต้นการเกษตรง่ายๆ แบบ Young Smart Farmer
- เกษตรกรยุคใหม่ ใส่ใจเทคโนโลยีการผลิต (ต้นน้ำ)
- เทคโนโลยีกับการแปรรูป (กลางน้ำ)
- ช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าเกษตร (ปลายน้ำ)
- เกษตรโตไว ไปกับความร่วมมือ

พร้อมแบบทดสอบก่อน-หลังเรียน
.
โดยเกณฑ์การวัดผลของรายวิชาผู้เรียนจะต้องได้คะแนนอย่างน้อย ร้อยละ 70 โดยมีการเก็บคะแนน ดังนี้

- กิจกรรมระหว่างเรียน ร้อยละ 30
- ทดสอบย่อย ร้อยละ 70
.
คอร์สเรียนนี้จัดทำขึ้นโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นคอร์สเรียนออนไลน์ บนแพลตฟอร์ม Thai-Mooc ในรูปแบบ Self-Pace ที่ให้ผู้เรียนสามารถเข้ามาเรียนในเว็บไซต์ได้ตามเวลาที่สะดวก จะเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ อีกทั้งยังไม่มีค่าใช้จ่ายในการเรียนอีกด้วย
.
ใครที่สนใจสามารถลงทะเบียนเรียนได้เลยที่ https://thaimooc.org/courses/course-v1:DEPA-MOOC+depa004+2019_T1/about

.
.
สำหรับใครที่สนใจอยากติดตามคอร์สฟรี และเนื้อสำหรับพัฒนาตัวเองทั้งหมดสามารถเข้าไป Join Group ได้ที่ http://bit.ly/2Y0FfLk

#FutureTrends #Futureisnear #Futureisnow #คอร์สฟรี

มูลนิธิสัมมาชีพ
22/07/2019

มูลนิธิสัมมาชีพ

ด่วน!!! เปิดแล้ว หลักสูตร ผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นที่ 10 (LFC10) โฉมใหม่ ยกเครื่องหลักสูตรใหม่ให้ทันสมัย ทันโลก ทันเหตุการณ์ เพิ่มเนื้อหาใหม่เศรษฐกิจฐานราก การบริหารจัดการท่องเที่ยวชุมชน

อัดแน่นวิชาการตั้งแต่ภาพใหญ่ สถานการณ์ความเคลื่อนไหวระดับโลก, ระดับภูมิภาค จนถึงระดับชุมชน, การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและการนำมาปรับใช้อย่างเหมาะสม จะพบกับวิทยากรระดับประเทศให้เกียรติมาบรรยาย

ตั้งแต่ระดับรัฐมนตรี, ผู้บริหารระดับสูงทั้งภาครัฐ และเอกชน ผู้นำภาคประชาชน, ผู้นำชุมชน มีเวิร์คช็อปและดูงานท่องเที่ยวชุมชน จากวิสาหกิจชุมชนที่ประสบความสำเร็จ จากการบริหารจัดการการท่องเที่ยว และกิจกรรมต่างๆ มากมาย

เรียนหลักสูตรนอกจากจะได้ความรู้ความเข้าใจโลก เข้าใจสังคม ยังจะได้พบเพื่อนที่มีจิตใจทำงานเพื่อสังคม เพื่อชุมชนอีกมากมาย งานนี้จึงพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวง

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 สิงหาคม 2562

>>ดาวน์โหลดใบสมัครคลิก

ประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร
09/07/2019

ประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร

ทะเบียนเกษตรกร คือข้อมูลของครัวเรือนผู้ประกอบการเกษตร ที่แสดงถึงสถานภาพและการประกอบอาชีพทางการเกษตรของครัวเรือน

เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนแล้ว ต้องทำการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรทุกครั้ง เมื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ หลังการเพาะปลูก 15 – 60 วัน สามารถปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้ตลอดปี ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาของ แต่ละชนิดพืช

หากเกษตรกรท่านใดไม่มีการปรับปรุงสถานภาพติดต่อกันเป็นเวลา 3 ปี ตามที่นายทะเบียนประกาศให้ปรับปรุงข้อมูลเกษตรกร โดยเริ่มนับระยะเวลา 3 ปี คือตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2560 เป็นต้นมา ถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2563 หากครบระยะเวลาดังกล่าวแล้ว เกษตรกรที่ยังไม่ได้ปรับปรุงข้อมูลเกษตรกร จะสิ้นสถานภาพการเป็นเกษตรกรทันที

“กันตพงค์ ใจเถิน” ความสุขอยู่ที่บ้าน บอกลาชีวิตเงินเดือน มุ่งสร้างชุมชนสัมมาชีพ “หมู่บ
01/04/2019
“กันตพงค์ ใจเถิน” ความสุขอยู่ที่บ้าน บอกลาชีวิตเงินเดือน มุ่งสร้างชุมชนสัมมาชีพ “หมู่บ

“กันตพงค์ ใจเถิน” ความสุขอยู่ที่บ้าน บอกลาชีวิตเงินเดือน มุ่งสร้างชุมชนสัมมาชีพ “หมู่บ

ใครหลายคนคงเริ่มต้นชีวิตการทำงานหลังเรียนจบ ด้วยการเป็นมนุษย์เงินเดือน หรือเลือกที่จะเข้ามาทำงานในเมื....

“ผู้กองยอดรักษ์” LFC 4 ลุยปั้นกาแฟโรงเรียน “มาลากาแฟ” สานฝันชีวิตเด็กดอย
26/03/2019
“ผู้กองยอดรักษ์” LFC 4 ลุยปั้นกาแฟโรงเรียน “มาลากาแฟ” สานฝันชีวิตเด็กดอย

“ผู้กองยอดรักษ์” LFC 4 ลุยปั้นกาแฟโรงเรียน “มาลากาแฟ” สานฝันชีวิตเด็กดอย

หากจะกล่าวถึงทักษะความเป็นผู้นำสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือ การทำให้ผู้ตามเกิดแรงบันดาลใจ มีความกล้าที่จะคิดส....

Green Net Organic
23/02/2019

Green Net Organic

[21-22 ก.พ. 62 จังหวัดกาลีมันตันตะวันตก อินโดนีเซีย] ที่ปรึกษาโครงการข้าวอินทรีย์ที่อินโดนีเซีย
#เกษตรอินทร่ีย์อาเซียน

สำนักงานองค์กรอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศอินโดนีเซีย ได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบการทำนาข้าเกษตรอินทรียในเขตจังหวัดกาลีมันตันตะวันตก อินโดนีเซีย เพื่อสนับสนุนแผนงาน "1,000 หมู่บ้านเกษตรอินทรีย์" ของกระทรวงเกษตรอินโดนีเซีย

กรีนเนทได้รับการติดต่อให้มาเป็นที่ปรึกษาด้านเทคนิคให้กับโครงการนี้ โดยกิจกรรมหลักที่ใช้ในการขับเคลื่อนคือ โรงเรียนเกษตรกร ระบบควบคุมภายในสำหรับการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบกลุ่ม การพัฒนาธุรกิจปัจจัยการผลิตสำหรับเกษตรอินทรีย์ การพัฒนาขีดความสามารถด้านการจัดการธุรกิจของกลุ่มเกษตรกร และการจัดการห่วงโซ่ข้าว

เป็นงานถนัดของกรีนเนทอยู่แล้ว เพราะทำเรื่องนี้กับกลุ่มชาวบ้านมานานกว่า 25 ปี ทั้งในประเทศไทย และในภูมิภาคเอเชีย

เริ่มจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ 1 วัน แล้วจึงค่อยลงพื้นที่ เพื่อสำรวจและประเมินความพร้อม

จริงๆ แล้ว เกษตรกรที่นี่ก็คล้ายเกษตรกรไทย แต่มีที่ดินน้อยกว่ามาก คนละ 3 - 4 ไร่เท่านั้น แต่ก็ดูเหมือนเขาจะตั้งใจทำกันจริง ปัญหาที่เบื้องต้นก็คล้ายๆ กัน เช่น โรคเน่า/ไหม้คอรวง หนอนกอ รวมทั้งความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องเกษตรอินทรีย์

วันนี้หมดแรงแล้ว เพราะนั่งรถไปมากว่า 8 ชั่วโมง วันหลังค่อยมาเล่าให้ฟังต่อ

MOREMOVE
20/02/2019

MOREMOVE

ข่าวเมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 2018

อันเนื่องมาจาก #วันสิ่งแวดล้อมโลก #5มิถุนายน2561 แอดมินขอนำเสนอข่าวล่าสุดที่น่าตระหนกมากๆ #งานวิจัยมหิดลพบพาราควอตตกค้างในขี้เทาทารกสูงเกินครึ่ง ลั่นส่งผลกระทบต่อพัฒนาการเด็กตลอดชีวิต!! ที่ตลก (ร้าย) คือ แม้จะมีข้อมูลอันตรายซึ่งส่งผลต่อสรรพชีวิตมากเพียงใด #แต่คณะกรรมการวัตถุอันตรายมีมติไม่ยกเลิกการใช้สารเคมี พาราควอต คลอร์ไฟริฟอส และไกลโฟเซต ด้วยเหตุผลว่า #ข้อมูลผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพยังไม่เพียงพอ ท่ามกลางกระแสคัดค้านของคนจำนวนมาก รวมทั้งกระทรวงสาธารณสุขเอง ... เพราะอะไรเดี๋ยวเล่าในตอนท้ายๆ

Source : https://www.isranews.org/isranews…/64489-paraquat-64489.html // https://www.the101.world/banning-paraquat-in-thailand/

โดยเรื่องนี้ ศ.ดร.พรพิมล กองทิพย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยบนเวที สช.เจาะประเด็น 'พาราควอต : ฆ่าหญ้า VS คร่าสุขภาพ คนไทย' ความว่า ปี 2015 #ไทยนำเข้าสารกำจัดศัตรูพืชมากที่สุดเป็นอันดับ4ของโลก

📌 การศึกษาในสหรัฐฯพบว่า #การได้รับสารกำจัดศัตรูพืชในระหว่างตั้งครรภ์ของมารดาส่งผลต่อพัฒนาระบบประสาทของทารก

📌 งานวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดลพบว่า 54.7% ของเด็กแรกเกิดที่อุจจาระออกมาเป็นครั้งแรกหรือที่เราเรียกว่า 'ขี้เทา' นั้น มีสารเคมีพาราควอตหรือยาฆ่าหญ้าที่เกษตรกรไทยใช้ในการกำจัดวัชพืช #โดยมารดาของเด็กเหล่านั้นรับเอาสารพิษเข้าไปจากอาหารที่รับประทานโดยที่ไม่ทันได้รู้ตัว

📌 ปัจจัยเสี่ยงที่ทารกจะได้รับสารเคมีจากมารดามาจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่มีการขุดดินในพื้นที่การเกษตรในช่วงตั้งครรภ์ โดยมีความเสี่ยงในการพบพาราควอตมากกว่ามารดาที่ไม่ได้ทำกิจกรรมดังกล่าวถึง 6 เท่า ขณะเดียวกัน มารดาที่ทำงานในพื้นที่การเกษตรช่วง 6-9 เดือนของการตั้งครรภ์ มีโอกาสที่จะตรวจพบพาราควอตมากถึง 5.4 เท่า

📌 หลายๆ ประเทศ (ตั้งแต่อังกฤษที่เป็นคนคิดค้นสารเคมีมีพิษชนิดนี้ขึ้นจนถึงประเทศเพื่อนบ้านของไทยอย่าง ลาว กัมพูชา) ยกเลิกการใช้สารเคมีพาราควอตและคลอร์ไพริฟอสเพราะรู้ว่ามันมีโทษ

“การที่เด็กทารกได้รับสารเหล่านั้นถือว่าเป็นอันตรายอย่างมาก #ถ้าเราไม่สามารถป้องกันให้เขาเกิดมาอย่างสมบูรณ์ได้ก็ลองคิดดูว่าอนาคตของไทยจะเป็นอย่างไร” ศ.ดร.พรพิมลกล่าว
-----------------------------------
อนึ่ง #พาราควอตเป็นยากำจัดวัชพืชอันดับหนึ่งของโลก ผลิตขึ้นจำหน่ายเมื่อปี พ.ศ.2504 โดยบริษัทไอซีไอ (Imperial Chemical Industries) ในสหราชอาณาจักร มีคุณสมบัติทำให้ใบสีเขียวแห้งตาย จึงได้ผลดี พ่นไปพื้นที่ใด ใบหญ้าหรือวัชพืชก็หงิกงอแห้งตายสมใจผู้ใช้ เกษตรกรทั่วโลกนิยมใช้เพราะราคาถูก เห็นผลเร็ว เพียงแค่ผสมกับน้ำ แล้วพ่นใส่วัชพืช ช่วยเพิ่มผลิตผลในพื้นที่การเกษตรและสร้างความร่ำรวยให้กับบริษัทผู้ผลิตและนำเข้ามาจำหน่ายเป็นเวลานาน

โดยเมื่อปี 2560 ประเทศไทยนำพาราควอตถึง 30,000 กว่าตัน เป็นมูลค่านับพันล้านบาท #พาราควอตละลายน้ำได้ดีจึงปนเปื้อนในแหล่งน้ำได้ง่าย

อย่างไรก็ตาม #พาราควอตได้มีผลพิสูจน์ออกมาทั่วโลกแล้วว่าอันตรายร้ายแรง มีความเป็นพิษเฉียบพลันสูง ทำลายร่างกาย โดยเฉพาะ ตับ ไต หัวใจ ปอด แม้ในปริมาณเล็กน้อยเพียงหนึ่งช้อนชา ก็สามารถทำให้ตายได้ รวมถึงมีข้อกังวลเรื่องสารตกค้างที่อาจส่งผลต่อโรคพาร์กินสัน

หน่วยงานหลายแห่งในประเทศไทยได้ตระหนักถึงพิษภัยของยาฆ่าวัชพืช มีการตั้งกรรมการขึ้นมาหลายชุดเพื่อพิจารณาว่าจะยกเลิกการใช้สารเคมี พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส หรือไม่ ในที่สุดที่ประชุมสามฝ่ายของผู้แทนจากกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ #มีความเห็นว่าควรสั่งแบน จากปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพประชาชน

แต่สุดท้าย เมื่อ 23 พ.ค.ที่ผ่านมา คณะกรรมการวัตถุอันตราย มีมติ 'ไม่ยกเลิก' การใช้สารเคมีพาราควอต คลอร์ไฟริฟอส และไกลโฟเซต ด้วยเหตุผลว่า ข้อมูลผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพยังไม่เพียงพอ มติดังกล่าวถูกชาวบ้านวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักว่า #เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทผู้นำเข้าสารเคมีกำจัดศัตรูพืช และกีดกันไม่ให้ชาวบ้านใช้สมุนไพรเพื่อกำจัดวัชพืชเองได้ สุดท้ายรัฐบาลก็ยอมยกเลิกมติดังกล่าว เพราะผู้คนเห็นเบื้องหน้าเบื้องหลังของมติอันนี้.

ที่อยู่

68/2 ถ.กำแพงเพชร 6
Bangkok
10900

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

021580342

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด