หอสมุดดนตรีไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หอสมุดดนตรีไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดบริการ 8.30 น - 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ให้บริการด้านเสียง ภาพ หนังสือ ในด้านดนตรีไทยโดยเฉพาะ
(1)

เปิดเหมือนปกติ

12/11/2020
จุฬาวาทิต ครั้งที่ 62

#วันวานที่ผ่านมา”จุฬาวาทิต”
#หอสมุดดนตรีไทยจุฬาฯ
#สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรมจุฬาฯ

หลังจากที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้สร้างหมู่เรือนไทยขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2531 เพื่อเป็นสถานที่จัดกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย กิจกรรมแรกคือการจัดรายการแสดงดนตรีไทยในชื่อรายการจุฬาวาทิตขึ้น โดยสรรหาวงดนตรีไทย คณะนาฏศิลป์ไทย วงโยธวาทิต หรือแม้กระทั่งการละเล่นไทย ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาแสดงอย่างสม่ำเสมอ จนถึงปัจจุบันดำเนินการมากว่า 200 ครั้ง

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ต้องงดจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นเวลานาน จึงนับเป็นโอกาสที่จะได้นำรายการจุฬาวาทิตในอดีตย้อนคืนมาสร้างความสุขให้กับทุกท่านอีกครั้งหนึ่ง

จุฬาวาทิต ครั้งที่ 62 เครื่องสายไทย วงวัยหวาน
เพลงสี่บท สามชั้น
แสดงเมื่อวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2539

12/11/2020
Super Ranad

ทรงพระเจริญ
https://www.facebook.com/102920511246589/posts/197659175106055/?vh=e

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงซ้อมแสดงรายการสังคีตสายใจไทย และพระราชทานสัมภาษณ์เกี่ยวกับการฝึกซ้อมที่ตำหนักปลายเนิน เมื่อครั้งที่ยังทรงพระยศ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร

05/11/2020
จุฬาวาทิต ครั้งที่ 61

#วันวานที่ผ่านมา”จุฬาวาทิต”
#หอสมุดดนตรีไทยจุฬาฯ
#สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรมจุฬาฯ

หลังจากที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้สร้างหมู่เรือนไทยขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2531 เพื่อเป็นสถานที่จัดกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย กิจกรรมแรกคือการจัดรายการแสดงดนตรีไทยในชื่อรายการจุฬาวาทิตขึ้น โดยสรรหาวงดนตรีไทย คณะนาฏศิลป์ไทย วงโยธวาทิต หรือแม้กระทั่งการละเล่นไทย ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาแสดงอย่างสม่ำเสมอ จนถึงปัจจุบันดำเนินการมากว่า 200 ครั้ง

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ต้องงดจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นเวลานาน จึงนับเป็นโอกาสที่จะได้นำรายการจุฬาวาทิตในอดีตย้อนคืนมาสร้างความสุขให้กับทุกท่านอีกครั้งหนึ่ง

จุฬาวาทิต ครั้งที่ 61 วงปี่พาทย์นางหงส์ คณะพาทยโกศล
เพลงนางหงส์ ชั้นเดียว
แสดงเมื่อวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2539

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะ
05/11/2020

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะ

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมดี ๆ กับภาควิชาดนตรีไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ การสัมมนาดนตรีไทยเชิงปฏิบัติ เรื่อง "การเรียกเสียง" ตะโพนไทย กลองทัด ในการบรรเลงวงปี่พาทย์ วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ..... หรือรับชมได้ทาง Facebook live โดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

02/11/2020
ทีวีดนตรีไทย

ขอชื่นชม ค่ะ

รายการ"ห้องนี้ ดนตรีไทย" EP 01 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

หนังสือใหม่ วันนี้
02/11/2020

หนังสือใหม่ วันนี้

ซ้อมใหญ่งาน วันมูลนิธิสิรินธร ช่วงเช้าวันนี้ การบรรเลงดนตรีและการแสดง พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพร...
30/10/2020

ซ้อมใหญ่งาน วันมูลนิธิสิรินธร ช่วงเช้าวันนี้
การบรรเลงดนตรีและการแสดง พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมคาชกุมารี
เรื่อง “สมเด็จย่าเสด็จฯพิชิตยอดดอยอินทนนท์”

https://www.facebook.com/162714673790098/posts/2690397164355157/?d=n
29/10/2020

https://www.facebook.com/162714673790098/posts/2690397164355157/?d=n

เครื่องดนตรีที่ใช้ในงานพระราชพิธีเสด็จเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

29/10/2020
จุฬาวาทิต ครั้งที่ 58

#วันวานที่ผ่านมา”จุฬาวาทิต”
#หอสมุดดนตรีไทยจุฬาฯ
#สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรมจุฬาฯ

หลังจากที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้สร้างหมู่เรือนไทยขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2531 เพื่อเป็นสถานที่จัดกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย กิจกรรมแรกคือการจัดรายการแสดงดนตรีไทยในชื่อรายการจุฬาวาทิตขึ้น โดยสรรหาวงดนตรีไทย คณะนาฏศิลป์ไทย วงโยธวาทิต หรือแม้กระทั่งการละเล่นไทย ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาแสดงอย่างสม่ำเสมอ จนถึงปัจจุบันดำเนินการมากว่า 200 ครั้ง
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ต้องงดจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นเวลานาน จึงนับเป็นโอกาสที่จะได้นำรายการจุฬาวาทิตในอดีตย้อนคืนมาสร้างความสุขให้กับทุกท่านอีกครั้งหนึ่ง

จุฬาวาทิต ครั้งที่ 58 วงชมรมดนตรีไทย สโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เดียวจะเข้ เพลงจีนขิมใหญ่
แสดงเมื่อวันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2539

27/10/2020
Music Education, Chulalongkorn University

ชวนชม
https://www.facebook.com/musiced.chula/videos/807661560071433/?vh=e

[LIVE] "ลมครูไม่รู้ลืม" 100ปี ครูจำเนียร ศรีไทยพันธุ์ กับคุณูปการด้านดนตรีศึกษาไทย Part 2

วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00-17.00 น.
ณ ห้องประชุมพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา ชั้น 3 อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย คระครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ช่วงที่ 2 "ลมครูไม่รู้ลืม"
- การบรรยาย "ชีวิตและผลงานครูจำเนียร ศรีไทยพันธุ์" โดยอาจารย์อานันท์ นาคคง

- การเสวนา "เรียนดนตรีกับครูจำเนียรฯ" ดำเนินรายการเสวนาโดย อาจารย์คมสันต์วรรณวัฒน์ สุทนต์
ผู้ร่วมรายการ
+อาจารย์จักรี มงคล
+อาจารย์ไพฑูรย์ อุณหะกะ
+อาจารย์ภิรมย์ เจริญศักดิ์

ช่วงที่ 3 "จำเนียรศรี ดนตรีศึกษา"
- การเสวนา "คุณูปการต่อดนตรีศึกษาไทยของครูจำเนียร ศรีไทยพันธุ์" ดำเนินรายการเสวนาโดย รองศาสตราจารย์ ดร. ณรุทธ์ สุทธจิตต์
ผู้ร่วมรายการ
+ผู้ช่วยศาสตราจารย์รณชิต แม้นมาลัย
+ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพจน์ มานะสมปอง
+อาจารย์จักรายุธ ไหลสกุล

ช่วงที่ 4 "งอกงามมา เพราะลมครู"
ดำเนินรายการโดยอาจารย์อานันท์ นาคคง และอาจารย์คมสันต์วรรวัฒน์ สุทนต์

รายการบรรเลง
1.โหมโรงมงคลครุศาสตร์ ออกวิลาสสีเพลิง โดยนิสิตปัจจุบัน
2.ลาวต้อยตลิ่ง สองชั้น บทรัก วงแชมเบอร์ร่วมสมัย โดยนิสิตปัจจุบัน
3.เพลงจีนขิมใหญ่ เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพจน์ มานะสมปอง
4.เพลงม้าย่อง สามชั้น ซอสามสายเบญจสังคีต วงจิตจำเนียร นำโดยอาจารย์จักรี มงคล
5.วิเวกเวหา สามชั้น เดี่ยวปี่ใน โดยอาจารย์ไพฑูรย์ อุณหะกะ
6.เพลงเทพชาตรี เถา วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ กรมประชาสัมพันธ์
7.เพลงเงี้ยวรำลึก เถา วงมโหรี นิสิตเก่าครุศาสตร์ดนตรี
8.เพลงเต่ากินผักบุ้ง สองชั้น วงมโหรีชุมนุมศิษย์ครูจำเนียร ศรีไทยพันธุ์

#ลมครูไม่รู้ลืม #MUSED #CHULA ดูน้อยลง

น้องๆ ผู้มาใช้บริการวันนี้
27/10/2020

น้องๆ ผู้มาใช้บริการวันนี้

22/10/2020
จุฬาวาทิต ครั้งที่ 56

#วันวานที่ผ่านมา”จุฬาวาทิต”
#หอสมุดดนตรีไทยจุฬาฯ
#สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรมจุฬาฯ

หลังจากที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้สร้างหมู่เรือนไทยขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2531 เพื่อเป็นสถานที่จัดกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย กิจกรรมแรกคือการจัดรายการแสดงดนตรีไทยในชื่อรายการจุฬาวาทิตขึ้น โดยสรรหาวงดนตรีไทย คณะนาฏศิลป์ไทย วงโยธวาทิต หรือแม้กระทั่งการละเล่นไทย ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาแสดงอย่างสม่ำเสมอ จนถึงปัจจุบันดำเนินการมากว่า 200 ครั้ง
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ต้องงดจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นเวลานาน จึงนับเป็นโอกาสที่จะได้นำรายการจุฬาวาทิตในอดีตย้อนคืนมาสร้างความสุขให้กับทุกท่านอีกครั้งหนึ่ง

จุฬาวาทิต ครั้งที่ 56 การบรรเลงโยธวาทิต กองดุริยางค์กรมตำรวจ
เพลงครอบจักรวาล เถา ร้อยตำรวจโทหญิงวัชรีย์ อรรถกฤษณ์ ขับร้อง
แสดงเมื่อวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2538

100 ปี คุณครูจำเนียร ศรีไทยพันธ์ุ ศิลปินแห่งชาติ งานเสวนาทางวิชาการและการแสดงดนตรีไทย ณ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาล...
22/10/2020

100 ปี คุณครูจำเนียร ศรีไทยพันธ์ุ ศิลปินแห่งชาติ
งานเสวนาทางวิชาการและการแสดงดนตรีไทย ณ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันนี้ https://www.facebook.com/100004366986455/posts/1740678369421046/?d=n

ผู้มาใช้บริการ วันนี้
19/10/2020

ผู้มาใช้บริการ วันนี้

15/10/2020
จุฬาวาทิต ครั้งที่ 52

#วันวานที่ผ่านมา”จุฬาวาทิต”
#หอสมุดดนตรีไทยจุฬาฯ
#สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรมจุฬาฯ

หลังจากที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้สร้างหมู่เรือนไทยขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2531 เพื่อเป็นสถานที่จัดกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย กิจกรรมแรกคือการจัดรายการแสดงดนตรีไทยในชื่อรายการจุฬาวาทิตขึ้น โดยสรรหาวงดนตรีไทย คณะนาฏศิลป์ไทย วงโยธวาทิต หรือแม้กระทั่งการละเล่นไทย ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาแสดงอย่างสม่ำเสมอ จนถึงปัจจุบันดำเนินการมากว่า 200 ครั้ง
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ต้องงดจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นเวลานาน จึงนับเป็นโอกาสที่จะได้นำรายการจุฬาวาทิตในอดีตย้อนคืนมาสร้างความสุขให้กับทุกท่านอีกครั้งหนึ่ง

จุฬาวาทิต ครั้งที่ 52 การบรรเลงปี่พาทย์ไม้แข็ง คณะศิษย์เกตุคง
เพลงโหมโรงไอยเรศ
แสดงเมื่อวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2538

น้องมาพี่ดีใจ
12/10/2020

น้องมาพี่ดีใจ

09/10/2020
CU Art Culture

เชิญชม ค่ะ

[𝐋𝐈𝐕𝐄] ฟังดนตรีที่จุฬาฯ ONLINE รายการ จุฬาวาทิตครั้งที่ 216 "วงเครื่องสาย คณะเพื่อนรัก"

รายการแสดง: เพลงโหมโรงราโค / เพลงตะลุ่มโปง สองชั้น / เพลงหกบท เถา / เพลงทยอยญวน เถา / เพลงจีนขิมใหญ่ สองชั้น (การบรรเลงจะเข้หมู่) / เพลงตับเรื่องสามก๊ก / เพลงจีนเก็บบุปผา สองชั้น

วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 18.00 น.
-------------------------

[𝐋𝐈𝐕𝐄] Chulavatid No.216
Thai Traditional Music Performance "Pheun Rak String Ensemble"
Friday, October 9, 2020 at 6:00 pm

#CUArtCulture #สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรมจุฬาฯ #ThaiMusic #คณะเพื่อนรัก #ฟังดนตรีที่จุฬาฯ

08/10/2020
จุฬาวาทิต ครังที่ 51

#วันวานที่ผ่านมา”จุฬาวาทิต”
#หอสมุดดนตรีไทยจุฬาฯ
#สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรมจุฬาฯ

หลังจากที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้สร้างหมู่เรือนไทยขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2531 เพื่อเป็นสถานที่จัดกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย กิจกรรมแรกคือการจัดรายการแสดงดนตรีไทยในชื่อรายการจุฬาวาทิตขึ้น โดยสรรหาวงดนตรีไทย คณะนาฏศิลป์ไทย วงโยธวาทิต หรือแม้กระทั่งการละเล่นไทย ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาแสดงอย่างสม่ำเสมอ จนถึงปัจจุบันดำเนินการมากว่า 200 ครั้ง
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ต้องงดจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นเวลานาน จึงนับเป็นโอกาสที่จะได้นำรายการจุฬาวาทิตในอดีตย้อนคืนมาสร้างความสุขให้กับทุกท่านอีกครั้งหนึ่ง

จุฬาวาทิต ครั้งที่ 51 สักรวา เรื่องอิเหนา ตอนใช้บน
โดยสโมสรสยามวรรณศิลป์
แสดงเมื่อวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2538

ยินดีต้อนรับคุณครูและเยาวชนดนตรีไทย จากโรงเรียนวัดโสธรวราราม มาเยี่ยมชม วันนี้
07/10/2020

ยินดีต้อนรับคุณครูและเยาวชนดนตรีไทย จากโรงเรียนวัดโสธรวราราม มาเยี่ยมชม วันนี้

06/10/2020
วันวานที่ผ่านมา”จุฬาวาทิต”50

#วันวานที่ผ่านมา”จุฬาวาทิต”
#หอสมุดดนตรีไทยจุฬาฯ
#สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรมจุฬาฯ

หลังจากที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้สร้างหมู่เรือนไทยขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2531 เพื่อเป็นสถานที่จัดกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย กิจกรรมแรกคือการจัดรายการแสดงดนตรีไทยในชื่อรายการจุฬาวาทิตขึ้น โดยสรรหาวงดนตรีไทย คณะนาฏศิลป์ไทย วงโยธวาทิต หรือแม้กระทั่งการละเล่นไทย ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาแสดงอย่างสม่ำเสมอ จนถึงปัจจุบันดำเนินการมากว่า 200 ครั้ง

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ต้องงดจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นเวลานาน จึงนับเป็นโอกาสที่จะได้นำรายการจุฬาวาทิตในอดีตย้อนคืนมาสร้างความสุขให้กับทุกท่านอีกครั้งหนึ่ง

จุฬาวาทิต ครั้งที่ 50 วงปี่พาทย์ไม้แข็ง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
แสดงเมื่อวันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2538

ซ้อมการแสดงดนตรีไทย งานวันมูลนิธิสิรินธรเฉลิมพระเกียรติในโอกาสครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
04/10/2020

ซ้อมการแสดงดนตรีไทย งานวันมูลนิธิสิรินธร
เฉลิมพระเกียรติในโอกาสครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

01/10/2020
วันวานที่ผ่านมา”จุฬาวาทิต”48

#วันวานที่ผ่านมา”จุฬาวาทิต”
#หอสมุดดนตรีไทยจุฬาฯ
#สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรมจุฬาฯ

หลังจากที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้สร้างหมู่เรือนไทยขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2531 เพื่อเป็นสถานที่จัดกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย กิจกรรมแรกคือการจัดรายการแสดงดนตรีไทยในชื่อรายการจุฬาวาทิตขึ้น โดยสรรหาวงดนตรีไทย คณะนาฏศิลป์ไทย วงโยธวาทิต หรือแม้กระทั่งการละเล่นไทย ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาแสดงอย่างสม่ำเสมอ จนถึงปัจจุบันดำเนินการมากว่า 200 ครั้ง

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ต้องงดจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นเวลานาน จึงนับเป็นโอกาสที่จะได้นำรายการจุฬาวาทิตในอดีตย้อนคืนมาสร้างความสุขให้กับทุกท่านอีกครั้งหนึ่ง

จุฬาวาทิต ครั้งที่ 48 วงดนตรีสังคีตสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
แสดงเมื่อวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2537

29/09/2020
วันวานที่ผ่านมา”จุฬาวาทิต”47

#วันวานที่ผ่านมา”จุฬาวาทิต”
#หอสมุดดนตรีไทยจุฬาฯ
#สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรมจุฬาฯ

หลังจากที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้สร้างหมู่เรือนไทยขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2531 เพื่อเป็นสถานที่จัดกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย กิจกรรมแรกคือการจัดรายการแสดงดนตรีไทยในชื่อรายการจุฬาวาทิตขึ้น โดยสรรหาวงดนตรีไทย คณะนาฏศิลป์ไทย วงโยธวาทิต หรือแม้กระทั่งการละเล่นไทย ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาแสดงอย่างสม่ำเสมอ จนถึงปัจจุบันดำเนินการมากว่า 200 ครั้ง
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ต้องงดจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นเวลานาน จึงนับเป็นโอกาสที่จะได้นำรายการจุฬาวาทิตในอดีตย้อนคืนมาสร้างความสุขให้กับทุกท่านอีกครั้งหนึ่ง

จุฬาวาทิต ครั้งที่ 47 การบรรเลงปี่พาทย์ไม้แข็ง วงครูปุย บางปะอิน
แสดงเมื่อวันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2537

24/09/2020
วันวานที่ผ่านมา”จุฬาวาทิต”46

#วันวานที่ผ่านมา”จุฬาวาทิต”
#หอสมุดดนตรีไทยจุฬาฯ
#สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรมจุฬาฯ

หลังจากที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้สร้างหมู่เรือนไทยขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2531 เพื่อเป็นสถานที่จัดกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย กิจกรรมแรกคือการจัดรายการแสดงดนตรีไทยในชื่อรายการจุฬาวาทิตขึ้น โดยสรรหาวงดนตรีไทย คณะนาฏศิลป์ไทย วงโยธวาทิต หรือแม้กระทั่งการละเล่นไทย ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาแสดงอย่างสม่ำเสมอ จนถึงปัจจุบันดำเนินการมากว่า 200 ครั้ง
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ต้องงดจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นเวลานาน จึงนับเป็นโอกาสที่จะได้นำรายการจุฬาวาทิตในอดีตย้อนคืนมาสร้างความสุขให้กับทุกท่านอีกครั้งหนึ่ง

จุฬาวาทิต ครั้งที่ 46 วงดนตรีไทย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แสดงเมื่อวันศุกร์ที่ ุ6 พฤษภาคม 2537

22/09/2020
วันวานที่ผ่านมา”จุฬาวาทิต”44

#วันวานที่ผ่านมา”จุฬาวาทิต”
#หอสมุดดนตรีไทยจุฬาฯ
#สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรมจุฬาฯ

หลังจากที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้สร้างหมู่เรือนไทยขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2531 เพื่อเป็นสถานที่จัดกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย กิจกรรมแรกคือการจัดรายการแสดงดนตรีไทยในชื่อรายการจุฬาวาทิตขึ้น โดยสรรหาวงดนตรีไทย คณะนาฏศิลป์ไทย วงโยธวาทิต หรือแม้กระทั่งการละเล่นไทย ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาแสดงอย่างสม่ำเสมอ จนถึงปัจจุบันดำเนินการมากว่า 200 ครั้ง
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ต้องงดจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นเวลานาน จึงนับเป็นโอกาสที่จะได้นำรายการจุฬาวาทิตในอดีตย้อนคืนมาสร้างความสุขให้กับทุกท่านอีกครั้งหนึ่ง

จุฬาวาทิต ครั้งที่ 44 วงปี่พาทย์ไม้แข็ง กองดุริยางค์ กองทัพอากาศ
แสดงเมื่อวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2537

เพลงเรื่องเต่าทองนี้ ครูบุญช่วย ชิตท้วม ซึ่งเคยประจำอยู่ในวงกรุงเทพมหานคร ได้มาจากครูจางวางทั่ว พาทยโกศล และได้นำมาถ่ายทอดไว้ให้กับนักดนตรีในวง (ข้อความคัดจากสูจิบัตร)

17/09/2020
วันวานที่ผ่านมา”จุฬาวาทิต”43

#วันวานที่ผ่านมา”จุฬาวาทิต”
#หอสมุดดนตรีไทยจุฬาฯ
#สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรมจุฬาฯ

หลังจากที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้สร้างหมู่เรือนไทยขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2531 เพื่อเป็นสถานที่จัดกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย กิจกรรมแรกคือการจัดรายการแสดงดนตรีไทยในชื่อรายการจุฬาวาทิตขึ้น โดยสรรหาวงดนตรีไทย คณะนาฏศิลป์ไทย วงโยธวาทิต หรือแม้กระทั่งการละเล่นไทย ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาแสดงอย่างสม่ำเสมอ จนถึงปัจจุบันดำเนินการมากว่า 200 ครั้ง

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ต้องงดจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นเวลานาน จึงนับเป็นโอกาสที่จะได้นำรายการจุฬาวาทิตในอดีตย้อนคืนมาสร้างความสุขให้กับทุกท่านอีกครั้งหนึ่ง

จุฬาวาทิต ครั้งที่ 43 วงเงาศิลปากร
แสดงเมื่อวันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2537

ผู้บรรเลง เดี่ยวซอด้วงรับร้อง เพลงสุรินทราหู สามชั้น

ซอด้วง ครูธีระ ภู่มณี
ขับร้อง ครูนิษา ถนอมรูป
กลอง ครูนิเวศ ฤาวิชา ครูอนุชา บริพันธ์
ฉิ่ง ครูอารีย์ คงลายทอง

15/09/2020
วันวานที่ผ่านมา”จุฬาวาทิต”42

#วันวานที่ผ่านมา”จุฬาวาทิต”
#หอสมุดดนตรีไทยจุฬาฯ
#สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรมจุฬาฯ

หลังจากที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้สร้างหมู่เรือนไทยขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2531 เพื่อเป็นสถานที่จัดกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย กิจกรรมแรกคือการจัดรายการแสดงดนตรีไทยในชื่อรายการจุฬาวาทิตขึ้น โดยสรรหาวงดนตรีไทย คณะนาฏศิลป์ไทย วงโยธวาทิต หรือแม้กระทั่งการละเล่นไทย ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาแสดงอย่างสม่ำเสมอ จนถึงปัจจุบันดำเนินการมากว่า 200 ครั้ง

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ต้องงดจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นเวลานาน จึงนับเป็นโอกาสที่จะได้นำรายการจุฬาวาทิตในอดีตย้อนคืนมาสร้างความสุขให้กับทุกท่านอีกครั้งหนึ่ง

จุฬาวาทิต ครั้งที่ 42 วงมโหรี คณะวิชญาวาทิต
แสดงเมื่อวันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2537

ผู้บรรเลง
ระนาดเอก นายสุพจน์ นุชน้อย
ระนาดทุ้ม นายไพโรจน์ นักฟ้อน
ฆ้องวงใหญ่ นายพงษ์ศักดิ์ เกตุจรูญ
ซอสามสาย ครูเฉลิม ม่วงแพรศรี
จะเข้ นายปกรณ์ อติการ
ซอด้วง นายอวรัช ชลวาสิน
ซออู้ นายธัญญพงษ์ ณ นคร
ขลุ่ยเพียงออ นายสุภาพ บาสุวรรณ์
โทน รำมะนา นายธวัช กำสะอาด
ขับร้อง ครูชำนาญ เดือนนวล

ในความควบคุมของ อาจารย์เฉลิม ม่วงแพรศรี ศิลปินแห่งชาติ

14/09/2020
ดนตรีไทยมีคุณอดุลย์ค่า วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563

รายการดนตรีไทยมีคุณอดุลย์ค่า นำเสนอเพลงไพเราะ พร้อมสาระความรู้ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่นำเสนอ อาทิ วงดนตรี ศิลปิน ขนบประเพณีที่ถือปฏิบัติ เรื่องเล่าต่างๆ ฯลฯ ซึ่งข้อมูลบางเรื่องอาจยังไม่ปรากฏในตำราหรือแหล่งความรู้อื่นๆ ที่เผยแพร่โดยทั่วไป ดำเนินรายการโดย อาจารย์ ดร.สิริชัยชาญ ฟักจำรูญ ศิลปินแห่งชาติ และศิลปินแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอาจารย์กรรชิต จิตระทาน ผู้อำนวยการสำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยรายการได้เริ่มดำเนินมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2548 จนถึงปัจจุบัน ออกอากาศเป็นประจำทุกวันเสาร์ เวลา 16.05 -16.55 น. ทางสถานีวิทยุจุฬาฯ FM.101.5 MHz

หนังสือใหม่ขอขอบพระคุณ สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ไทย ภาควิชาดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ณ โอกาสนี้
14/09/2020

หนังสือใหม่
ขอขอบพระคุณ สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ไทย ภาควิชาดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ณ โอกาสนี้

10/09/2020
วันวานที่ผ่านมา”จุฬาวาทิต”41

#วันวานที่ผ่านมา”จุฬาวาทิต”
#หอสมุดดนตรีไทยจุฬาฯ
#สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรมจุฬาฯ

หลังจากที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้สร้างหมู่เรือนไทยขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2531 เพื่อเป็นสถานที่จัดกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย กิจกรรมแรกคือการจัดรายการแสดงดนตรีไทยในชื่อรายการจุฬาวาทิตขึ้น โดยสรรหาวงดนตรีไทย คณะนาฏศิลป์ไทย วงโยธวาทิต หรือแม้กระทั่งการละเล่นไทย ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาแสดงอย่างสม่ำเสมอ จนถึงปัจจุบันดำเนินการมากว่า 200 ครั้ง

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ต้องงดจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นเวลานาน จึงนับเป็นโอกาสที่จะได้นำรายการจุฬาวาทิตในอดีตย้อนคืนมาสร้างความสุขให้กับทุกท่านอีกครั้งหนึ่ง

จุฬาวาทิต ครั้งที่ 41 โขนกลางแปลง เรื่องรามเกียรติ์ ตอนนางมณโฑหุงน้ำทิพย์
โดย กองการสังคีต และวิทยาลัยนาฏศิลป กรมศิลปากร
แสดงเมื่อวันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2536

ผู้แสดง
ครูไพฑูรย์ เข้มแข็ง เป็นพระราม
ครูวีระชัย มีบ่อทรัพย์ เป็นพระลักษมณ์
ครูเภตรา ศรีวรานนท์ เป็นทศกัณฐ์
ครูวรางคณา บุญช่วย เป็นมณโฑ
ครูสมชาย กุลเกิด เป็นพิเภก
ครูภูษิต รุ่งแก้ว เป็นสุครีพ
ครูชนัย วรรณลี เป็นหนุมาน
ครูวีระชัย ช้างขนุน เป็นวีระนนท์
ครูสราชัย ทรัพย์แสนดี เป็นชมพูพาน
ครูบุญสืบ สองบาง เป็นปาวณาสูร
นักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลป เป็นมโหธร

ผู้พากย์ เจรจา ครูประสาท ทองอร่าม และครูสุธี ชุ่มชื่น

ผู้บรรเลง
ปี่ใน ครูจักรายุทธ ไหลสกุล
ระนาดเอก ครูทนง แจ่มวิมล
ระนาดทุ้ม ครูบำรุง พาทยกุล
ฆ้องวงใหญ่ ครูลำยอง โสวัตร
ตะโพน ครูไกรฤทธิ์ กันเรือง
กลองทัด ครูสมาน น้อยนิตย์

ขับร้อง ครูอัมพร โสวัตร, และหญิงอีกหนึ่งท่านไม่ทราบชื่อ

08/09/2020
วันวานที่ผ่านมา”จุฬาวาทิต”40

#วันวานที่ผ่านมา”จุฬาวาทิต”
#หอสมุดดนตรีไทยจุฬาฯ
#สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรมจุฬาฯ

หลังจากที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้สร้างหมู่เรือนไทยขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2531 เพื่อเป็นสถานที่จัดกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย กิจกรรมแรกคือการจัดรายการแสดงดนตรีไทยในชื่อรายการจุฬาวาทิตขึ้น โดยสรรหาวงดนตรีไทย คณะนาฏศิลป์ไทย วงโยธวาทิต หรือแม้กระทั่งการละเล่นไทย ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาแสดงอย่างสม่ำเสมอ จนถึงปัจจุบันดำเนินการมากว่า 200 ครั้ง

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ต้องงดจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นเวลานาน จึงนับเป็นโอกาสที่จะได้นำรายการจุฬาวาทิตในอดีตย้อนคืนมาสร้างความสุขให้กับทุกท่านอีกครั้งหนึ่ง

จุฬาวาทิต ครั้งที่ 40 วงโยธวาทิต กองดุริยางค์ กองทัพบก
แสดงเมื่อวันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2536

พันโทวิชิต โห้ไทย ผู้ปรับวง
ผู้ควบคุมวง ร้อยโทวีระ พรรณพลีวรรณ
ผู้ช่วยหัวหน้าวง ร้อยโทมานิต พ่วงเจริญ
หัวหน้ากองดุริยางค์ทัพบก พันเอกวัฒน์ เกิดสว่าง

ที่อยู่

อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Bangkok
10330

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6622183633

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ หอสมุดดนตรีไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

สวัสดีครับแอดมินเพจ และทุกท่านที่เห็นข้อความนี้ . ผมขออนุญาตประชาสัมพันธ์ และแนบภาพสินค้าอุปกรณ์เครื่องสแกนที่ออกแบบมาเพื่อการสแกนหนังสือ หรือ เอกสารเข้าเล่ม โดยที่เวลาสแกนไม่ต้องแกะ หรือ รื้อสันหนังสือออก และไม่ต้องกลับคว่ำหน้าหนังสือไปมาเหมือนกับเครื่องสแกนลักษณะ Flatbed ซึ่งจะเป็นเครื่อง #JoyUsing รุ่น Joy-BookScan V160 Pro โดยเครื่องรุ่นนี้รองรับงานสแกนหนังสือที่เปิดกว้างสุดได้ถึง A3 (หรือหนังสือที่ปิดอยู่ เป็นขนาด A4) . หากทางห้องสมุดหรือ ท่านมีความสนใจในรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อกลับมาที่ผมได้ทั้งทางเฟสบุ๊ค หรือ โทรศัพท์ 084-682-2229 หรือ ให้ผมติดต่อกลับก็ด้วยความยินดีครับ 😊 ผมชื่อ สมศักดิ์ครับ เป็นตัวแทนของ บจ. เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์ #n2nsp ซึ่งเป็นบริษัทที่นำเข้า และจำหน่ายเครื่องสแกนเอกสารหลากหลายชนิด และ มีโซลูชั่นซอฟต์แวร์เพื่อการบริหารจัดการ เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยครับผม สำหรับเครื่อง JoyUsing รุ่น Joy-BookScan V160 Pro ราคา จำหน่ายอยู่ที่ 13,000 บาท มีสินค้าพร้อมส่งนะครับผม ข้อมูลสินค้าเพิ่มเติมคลิกที่ลิงค์นี้ได้เลยครับ http://n2n.co.th/?p=10615 . #n2nsp #overhead #bookscanner #easytouse #JoyUsing #JoyBookScan #V160Pro #เครื่องสแกนหนังสือ #เอ็นทูเอ็นโซลูชั่นโพรไวเดอร์ #เชี่ยวชาญ #โซลูชั่นเพื่องานสแกน . ขอบพระคุณที่สละเวลาในการอ่านข้อความนี้ครับ ขอแสดงความนับถือ สมศักดิ์ พ่อค้า
เผยโฉมครูดนตรี ร้อยคนดนตรี 100 ปี จุฬาฯ ลำดับที่ 62 ครูศักดิ์ชัย ลัดดาอ่อน บ้านเกิด ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นับจากปีเกิด พ.ศ.2494 ถึงวันไปบันทึกข้อมูล วันที่ 16 มกราคม 2560 ท่านมีอายุ 67 ปี ภาพโดย รัชดา ขัตติสะ
ขอบคุณ​มาก​ครับ​ที่​มี​ส่วน​ร่วม​ใน​ครั้งนี้​
สวัสดีครับแอดมินเพจ หอสมุดดนตรีไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และทุกท่านที่เห็นข้อความนี้ . ผมขออนุญาตประชาสัมพันธ์ และแนบภาพสินค้าอุปกรณ์เครื่องสแกนที่ออกแบบมาเพื่อการสแกนหนังสือ หรือ เอกสารเข้าเล่ม โดยที่เวลาสแกนไม่ต้องแกะ หรือ รื้อสันหนังสือออก และไม่ต้องกลับคว่ำหน้าหนังสือไปมาเหมือนกับเครื่องสแกนลักษณะ Flatbed ซึ่งจะเป็นเครื่อง #CZUR รุ่น ET 16 Plus โดยเครื่องรุ่นนี้รองรับงานสแกนหนังสือที่เปิดกว้างสุดได้ถึง A3 (หรือหนังสือที่ปิดอยู่ เป็นขนาด A4) . หากทางหอสมุดมีความสนใจในรายละเอียดหรือต้องการดูการทำงานของเครื่องสแกนรุ่นนี้ สามารถติดต่อกลับมาที่ผมได้ทั้งทางเฟสบุ๊ค หรือ โทรศัพท์ 084-682-2229 หรือ ให้ผมติดต่อกลับก็ด้วยความยินดีครับ 😊 ผมชื่อสมศักดิ์ครับ เป็นตัวแทนของ บจ. เอ็นทูเอ็น โซลูชั่น โพรไวเดอร์ #n2nsp ซึ่งเป็นบริษัทที่นำเข้า และจำหน่ายเครื่องสแกนเอกสารหลากหลายชนิด และ มีโซลูชั่นซอฟต์แวร์เพื่อการบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยครับผม . ขอบพระคุณที่สละเวลาในการอ่านข้อความนี้ครับ ขอแสดงความนับถือ สมศักดิ์ พ่อค้า
น้องๆ ตั้งใจฝึกซ้อมกันมาก ถ้าว่างก็มาเป็นกำลังใจกันนะคะ