กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ เป็นหน่วยงาน ที่ให้ความรู้ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ด้านปศุสัตว์
(1)

เปิดเหมือนปกติ

“กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์นำทัพเกษตรกรออกจำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ในงานมหกรรมสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานคัดสรรจากกระทรวงเกษตรและสหกร...
13/11/2020

“กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์นำทัพเกษตรกรออกจำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ในงานมหกรรมสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานคัดสรรจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์”

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้า เป็นการเชื่อมโยงเกษตรกรสู่ตลาดผู้บริโภค โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง หวังสร้างรายได้ให้เกษตรกรหลังวิกฤตโควิด-19 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 13-17 พฤศจิกายน 2563
ณ ตลาดทิพย์นิมิตร ตำบลบางพลีใหญ่ อำอภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

ในส่วนของกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์โสภัชย์ ชวาลกุล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ เป็นผู้แทนเข้าร่วมงานดังกล่าว โดยให้กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์นำทัพเกษตรกรออกจำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ อาทิเช่น
1.ผลิตภัณฑ์นมออร์แกนิก จาก บริษัท แดรี่โฮม วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด
2. แคปหมู,ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์,
ไส้อั่ว,แคปหมูน้ำพริกหนุ่ม จากวิสาหกิจชุมชนต่างๆ
3. ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อไก่งวง,
จ๊อไก่งวง,บาบีคิวไก่งวง,ไก่งวงฝอย และไก่งวงสดชำแหละสด จากวิสาหกิจชุมชนไก่งวงราชบุรี
4.สเต๊กแพะห่อใบจาก,คุกกี้นมแพะ,ไข่นกกระทา
5.ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์จากน้ำนมแพะ เช่น เซรั่ม,โบขั่นบำรุงผิว,โลชั่นกันแสงแดด,สบู่ จากวิสาหกิจชุมชนรักษ์แพะบางบัวทอง
และผลิตภัณฑ์อื่นๆ อีกมากมาย

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อขยายตลาดการส่งออกนมโคแปรรูปไปตลาดจีน (วันสุดท้...
13/11/2020

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อขยายตลาดการส่งออกนมโคแปรรูปไปตลาดจีน (วันสุดท้ายของกิจกรรม)

13 พฤศจิกายน 2563
กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ โดยนายอำพล วริทธิธรรม ผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ พร้อมทีมงานเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อขยายตลาดการส่งออกนมโคแปรรูปไปตลาดจีน ภายใต้โครงการ “โคนมไทยก้าวไกลขยายตลาดส่งออกได้ด้วย FTA “ มีผู้เข้ารับการอบรมเป็นเกษตรกร สหกรณ์ ผู้ประกอบการนมโคแปรรูปที่มีศักยภาพในการส่งออกผลิตภัณฑ์นมโคแปรรูปไปประเทศจีน 20 องค์กร ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ในวันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมอี้สาน อีสาน บูทีค รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา

📌 ในส่วนของวันสุดท้าย มีกิจกรรมเพื่อการพัฒนาผู้ประกอบการโคนมแปรรูปของไทยให้มีความพร้อมเข้าสู่ตลาดประเทศจีน ดังนี้
📍การบรรยาย หัวข้อ "การขนส่งระหว่างประเทศ" และการเงินเพื่อการส่งออก โดยนายเมธา จารัตนากร กรรมการผู้จัดการบริษัทไอพี คอมเมิร์ซ จำกัด
📍กิจกรรมนำเสนอแผนธุรกิจสินค้านมโคเข้าสู่ตลาดจีน

"ศผส.เชียงใหม่ ให้ความรู้การเพิ่มมูลค่าน้ำนม"13 พฤศจิกายน 2563ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ กองผลิตภัณฑ์ป...
13/11/2020

"ศผส.เชียงใหม่ ให้ความรู้การเพิ่มมูลค่าน้ำนม"

13 พฤศจิกายน 2563

ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ให้บริการทดลองทำครีมสดและนมพร่องมันเนย เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าน้ำนม ให้แก่สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จำกัด โดยมีเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ฯ ที่เกี่ยวข้องในส่วนของการเพิ่มมูลค่าน้ำนม ร่วมทำการทดลองทำผลิตภัณฑ์ครีมและนมพร่องมันเนย เพื่อเป็นการต่อยอดความรู้ นำความรู้ไปดำเนินงานต่อไป

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อขยายตลาดการส่งออกนมโคแปรรูปไปตลาดจีน (วันที่สอ...
12/11/2020

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อขยายตลาดการส่งออกนมโคแปรรูปไปตลาดจีน (วันที่สองของกิจกรรม)

12 พฤศจิกายน 2563 กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ โดยนายอำพล วริทธิธรรม ผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ พร้อมทีมงานเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อขยายตลาดการส่งออกนมโคแปรรูปไปตลาดจีน ภายใต้โครงการ “โคนมไทยก้าวไกลขยายตลาดส่งออกได้ด้วย FTA “ มีผู้เข้ารับการอบรมเป็นเกษตรกร สหกรณ์ ผู้ประกอบการนมโคแปรรูปที่มีศักยภาพในการส่งออกผลิตภัณฑ์นมโคแปรรูปไปประเทศจีน 20 องค์กร ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ในวันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมอี้สาน อีสาน บูทีค รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา

📌 ในส่วนของวันที่สอง มีกิจกรรมเพื่อการพัฒนาผู้ประกอบการโคนมแปรรูปของไทยให้มีความพร้อมเข้าสู่ตลาดประเทศจีน ดังนี้
📍การใช้ประโยชน์ FTA เพื่อการส่งออกผลิตภัณฑ์นม โดยนางสาวบุณิกา แจ่มใส่ รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
📍กฏระเบียบ การตลาด และกลยุทธ์การเจาะตลาดสินค้านมในจีน โดย CEO บริษัท เลิศ โกลบอล จำกัด
📍 มาตรฐานผลิตภัณฑ์นมเพื่อการส่งออก โดยสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์
📍การเขียนแผนธุรกิจเพื่อการส่งออก

ศนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ จัดฝึกอบรมเครื่องสำอางจากน้ำนมแพะวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563ศูนย์วิจัยและพัฒนาผ...
12/11/2020

ศนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ จัดฝึกอบรมเครื่องสำอางจากน้ำนมแพะ

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563
ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ จัดการฝึกอบรมแปรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ หลักสูตร การทำเครื่องสำอางจากน้ำนมแพะ D.I.Y. (Do it yourself) ง่ายๆด้วยตัวเอง ระหว่างวันที่ 10 - 12 โดย นางสาวพรพรรษา เชื้อสมบูรณ์ และ นางสาวพลิศาน์ นามเดิม นักวิทยาศาสตร์ เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมวันสุดท้าย โดยมีผู้อบรมเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 20 ราย กิจกรรมประกอบด้วย
💄ฝึกปฏิบัติการทำโลชั่นน้ำนมแพะ
💄การบรรยายการขอสถานที่ผลิตเครื่องสำอาง และการขอเลขที่ใบจดแจ้งเครื่องสำอางจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
โดยผู้ที่เข้าร่วมฝึกอบรมจนจบหลักสูตร ได้รับใบประกาศนียบัตรในครั้งนี้ด้วย

"ศผส.เชียงใหม่ เข้าร่วมจัดนิทรรศการศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม"วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุ...
12/11/2020

"ศผส.เชียงใหม่ เข้าร่วมจัดนิทรรศการศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม"

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563

ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์​จังหวัดเชียงใหม่ โดยนางสาวเอื้องพลอย ใจลังกา ผู้อำนวยการศูนย์​ฯ​พร้อมด้วยทีมนักวิทยาศาสตร์ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมจัดนิทรรศการและให้การต้อนรับ นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโอกาสประชุมขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : ACI) ของกลุ่มจังหวัดในเขตตรวจราชการที่ 15 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) จังหวัดเชียงใหม่
โดยมีการนำเสนอผลิตภัณฑ์การแปรรูปนมและเนื้อสัตว์ เช่น แฮมหมูจินหัว เบคอน ผลิตภัณฑ์เนยแข็ง นอกจากนั้นยังมีผู้ประกอบการเจ้าของแบรนด์ “Veggie’s Dairy” คุณพรธิดา ตั้งใจดี และผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์จิ้งหรีดอบกรอบ คุณพิริยะ เนื้อนวล ร่วมนิทรรศการในครั้งนี้ด้วย ภายในงานมีนิทรรศการจากหน่วยงานราชการ ศูนย์ฯ,สหกรณ์ และสถานศึกษาในเขตพื้นที่ที่เกี่ยวข้องร่วมจัดนิทรรศการผลงานกว่า 28 บูธ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมนิทรรศจำนวนมาก

“กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ นำเกษตรกรเครือข่ายกรมปศุสัตว์ ออกร้านค้าในงานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2563”วันพุธที่ 12 พฤศจิก...
12/11/2020

“กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ นำเกษตรกรเครือข่ายกรมปศุสัตว์ ออกร้านค้าในงานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2563”

วันพุธที่ 12 พฤศจิกายน 2563
ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2563 ซึ่งงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2563

ในส่วนกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ นายอำพล วริทธิธรรม ผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์มอบหมายให้นางสาววิลย์ลิกา เพ็ญศรีสวรรค์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการตลาด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองผลิตภัณฑ์ เข้าร่วมพิธีเปิดงานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2563 พร้อมกับนำเกษตรกรในเครือข่ายกรมปศุสัตว์ร่วมออกร้านจำนวน 5 ร้านค้าดังนี้
1. นม-โคราช สหกรณ์การเกษตรสีคิ้ว จำกัด
2. สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค ห้วยสัตว์ใหญ่
3. กาแฟนมแพะพัฒนะ
4. แคปหมูรัตนา
5. IRIS เครื่องสำอางค์นมแพะ

ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ร่วมการประชุมเตรียมการจัดงานมหกรรมเกษตรสร้างชาติ อนุสรณ์...
12/11/2020

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563

นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ร่วมการประชุมเตรียมการจัดงานมหกรรมเกษตรสร้างชาติ อนุสรณ์ดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1 โดยมี นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม และผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย ส่วนราชการภายในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และภาคเอกชนร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 134 - 135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประธานในที่ประชุมกำหนดการจัดงานอย่างเป็นทางการในวันที่ 28 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2564 ภายใต้ชื่องาน "งานมหกรรมเกษตรอัจฉริยะ ครั้งที่ 1" ณ พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยเชิญนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานในวันที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 15.00 น. และกำหนดให้หน่วยงานราชการจัดนิทรรศการองค์ความรู้ด้านเกษตรอัจฉริยะ ภายในงานมีการประกวด กระบือแห่งชาติ และการประกวดไก่พื้นเมือง ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และมีสินค้าเกษตรปศุสัตว์ ประมง พืช-ผัก ผลไม้ สินค้าแปรรูป สินค้าสหกรณ์ ราคาประหยัด จำหน่ายภายในงาน มีมหรสพการแสดง จากภาคเอกชน

ทั้งนี้ ในส่วนของกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการตลาดเข้าร่วมประชุมและได้รับมอบหมายให้ดำเนินการในส่วนของการจัดแสดงการสาธิตแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ การประกวดการทำอาหารจากผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ รวมไปถึงการนำผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ไปจัดจำหน่ายในงานเพื่อเป็นการส่งเสริมการบริโภคผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ของเกษตรกรไทย

กรมปศุสัตว์เชิญชวนทุกท่านร่วมงานมหกรรมสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานคัดสรรจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ณ ตลาดทิพย์นิมิตร ต.บางพลี...
12/11/2020

กรมปศุสัตว์เชิญชวนทุกท่านร่วมงานมหกรรมสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานคัดสรรจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ตลาดทิพย์นิมิตร ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 13-17 พฤศจิกายน 2563

📌 พิธีเปิดงานมหกรรมดังกล่าว จะจัดขึ้นในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ในเวลา 13.30 น. ซึ่งภายในโซนกรมปศุสัตว์ อาคาร B ท่านจะได้พบสินค้าคุณภาพจากกรมปศุสัตว์มากมาย เช่น
1. ผลิตภัณฑ์นมออร์แกนิก จาก บริษท แดรี่โฮม วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด
2. แคปหมู,ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์,
ไส้อั่ว,แคปหมูน้ำพริกหนุ่ม จากวิสาหกิจชุมชนต่างๆ
3. ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อไก่งวง,
จ๊อไก่งวง,บาบีคิวไก่งวง,ไก่งวงฝอย และไก่งวงสดชำแหละสด จากวิสาหกิจชุมชนไก่งวงราชบุรี
4.สเต๊กแพะห้อใบจาก,คุกกี้นมแพะ,ไข่นกกระทา
5. ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์จากน้ำนมแพะ เช่น เซรั่ม,โบขั่นบำรุงผิว,โลชั่นกันแสงแดด,สบู่ จากวิสาหกิจชุมชนรักษ์แพะบางบัวทอง
และผลิตภัณฑ์อื่นๆ อีกมากมาย

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อขยายตลาดการส่งออกนมโคแปรรูปไปตลาดจีน 1...
11/11/2020

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อขยายตลาดการส่งออกนมโคแปรรูปไปตลาดจีน

11 พฤศจิกายน 2563 กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ โดยนายอำพล วริทธิธรรม ผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ พร้อมทีมงานเข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อขยายตลาดการส่งออกนมโคแปรรูปไปตลาดจีน ภายใต้โครงการ “โคนมไทยก้าวไกลขยายตลาดส่งออกได้ด้วย FTA “ โดยมีนางสาวบุณิกา แจ่มใส รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เป็นประธานเปิดกิจกรรม และผู้เข้ารับการอบรมเป็นเกษตรกร สหกรณ์ ผู้ประกอบการนมโคแปรรูปที่มีศักยภาพในการส่งออกผลิตภัณฑ์นมโคแปรรูปไปประเทศจีน 20 องค์กร

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ในวันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมอี้สาน อีสาน บูทีค รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา

ในส่วนของวันแรกมีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์/ละลายพฤติกรรม Ice Breaking เพื่อจะนำไปสู่การยกระดับการพัฒนาผู้ประกอบการโคนมแปรรูปของไทยให้มีความพร้อมเข้าสู่ตลาดประเทศจีนในวันต่อไป

ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ จัดฝึกอบรมเครื่องสำอางจากน้ำนมแพะวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563ศูนย์วิจัยและพัฒนา...
11/11/2020

ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ จัดฝึกอบรมเครื่องสำอางจากน้ำนมแพะ

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563
ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ จัดการฝึกอบรมแปรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ หลักสูตร การทำเครื่องสำอางจากน้ำนมแพะ D.I.Y. (Do it yourself) ง่ายๆด้วยตัวเอง ระหว่างวันที่ 10 - 12 โดย นางสาวพรพรรษา เชื้อสมบูรณ์ และ นางสาวพลิศาน์ นามเดิม นักวิทยาศาสตร์ เป็นวิทยากรในการฝึกอบรม มีผู้อบรมเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 20 ราย กิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายและฝึกปฏิบัติการผลิตเนยสด และเครื่องสำอางจากน้ำนมแพะ ดังนี้
💄ลิปบาล์มเนยแพะ
💄สบู่น้ำนมแพะเดคูพาจ
💄เกลือขัดผิวผสมน้ำนมแพะ
ซึ่งผู้ร่วมอบรมทุกท่าน ได้ปฏิบัติการลงมือทำจริงกับทุกผลิตภัณฑ์ดังกล่าวด้วย

�  “ศผส.เชียงใหม่ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์นม ณ จังหวัดสกลนคร”11 พฤศจิกายน 2563ศูนย์วิ​จัยและ​พัฒนา​ผลิตภ...
11/11/2020

� “ศผส.เชียงใหม่ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์นม ณ จังหวัดสกลนคร”
11 พฤศจิกายน 2563

ศูนย์วิ​จัยและ​พัฒนา​ผลิตภัณฑ์​ปศุสัตว์​เชียงใหม่​ กอง​ผลิตภัณฑ์​ปศุสัตว์​ โดย​นางสาวนิวาริน สินธุ​สอาด นักวิทยาศาสตร์​ และนางสาวอัญชลี คำสุข พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล ได้รับเชิญจากโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ​พระ​บาท​สมเด็จ​พระเจ้า​อยู่​หัว​ภูมิพล​อดุลยเดช​ฯ ทรงครองราชย์ครบ 50 ปี จ.สกลนคร ให้เป็นวิทยากร ในกิจกรรมอบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์นม ภายใต้โครงการ”ศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดการศึกษาการเลี้ยงโคนมในโรงเรียน” ให้แก่นักเรียน และคณะครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ​ฯ
โดยในวันนี้ ได้ทำการอบรมให้ความรู้ ต่างๆได้แก่
- การแปรรูปนมสด รสช๊อคโกแลต และสตรอว์เบอร์รี่ (ต่อ)
- การทำเกลือสครับครามนมสด
- สาธิตการแปรรูปเนยแข็งฮาลูมี่

การฝึกอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ภายใต้การประสานงาน และร่วมสนับสนุนงบประมาณโดย บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) และองค์การส่งเสริมกิจการ​โคนม​แห่งประเทศไทย​ (อสค.)​ เพื่อให้โรงเรียนฯ เป็นแหล่งเรียนรู้แก่นักเรียน และชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อให้นักเรียนสามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน เป็นการต่อยอดองค์ความรู้วิชาชีพการเลี้ยงโคนม

การฝึกอบรมครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์มหาสารคาม ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการฝึกอบรมครั้งนี้ด้วย

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ประชุมร่วมกับ คณะอาจารย์จากวิท...
10/11/2020

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ประชุมร่วมกับ คณะอาจารย์จากวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ด้านความร่วมมือเพื่อพัฒนาพื้นที่และนิเวศการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐาน เข้าถึงได้ง่ายสำหรับคนทุกวัย เพื่อเสริมสร้างการมีทักษะแห่งอนาคต ประจำปีงบประมาณ 2564

เจ้าหน้าที่  “ศผส.เชียงใหม่ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์นม ณ จังหวัดสกลนคร”10 พฤศจิกายน 2563ศูนย์วิ​จัยและ​พ...
10/11/2020

เจ้าหน้าที่ “ศผส.เชียงใหม่ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์นม ณ จังหวัดสกลนคร”
10 พฤศจิกายน 2563

ศูนย์วิ​จัยและ​พัฒนา​ผลิตภัณฑ์​ปศุสัตว์​เชียงใหม่​ กอง​ผลิตภัณฑ์​ปศุสัตว์​ โดย​นางสาวนิวาริน สินธุ​สอาด นักวิทยาศาสตร์​ และนางสาวอัญชลี คำสุข พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล ได้รับเชิญจากโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ​พระ​บาท​สมเด็จ​พระเจ้า​อยู่​หัว​ภูมิพล​อดุลยเดช​ฯ ทรงครองราชย์ครบ 50 ปี จ.สกลนคร ให้เป็นวิทยากร ในกิจกรรมอบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์นม ภายใต้โครงการ”ศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดการศึกษาการเลี้ยงโคนมในโรงเรียน” ให้แก่นักเรียน และคณะครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ​ฯ
โดยในวันนี้ ได้ทำการอบรมให้ความรู้ ต่างๆได้แก่� - การแปรรูปปาร์นีชีส (Paneer cheese)
- การปรุงเมนูจากปาร์นีชีส ได้แก่ ขนมหวานอินเดีย ราสมาลัย (Rasmalai) และผัดกะเพราปาร์นีชีส
- การแปรรูปนมสดอบ รสช๊อคโกแลต และรสสตรอว์เบอร์รี่

การฝึกอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ภายใต้การประสานงาน และร่วมสนับสนุนงบประมาณโดย บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) และองค์การส่งเสริมกิจการ​โคนม​แห่งประเทศไทย​ (อสค.)​ เพื่อให้โรงเรียนฯ เป็นแหล่งเรียนรู้แก่นักเรียน และชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อให้นักเรียนสามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน เป็นการต่อยอดองค์ความรู้วิชาชีพการเลี้ยงโคนม

การฝึกอบรมครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์มหาสารคาม ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการฝึกอบรมครั้งนี้ด้วย

กรมปศุสัตว์ จัดโครงการรางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ.2564 (DLD Quality Awards 2021) วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563นายสัตว...
10/11/2020

กรมปศุสัตว์ จัดโครงการรางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ.2564 (DLD Quality Awards 2021)

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงศ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการสมัครขอรับรางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ.2564 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากผู้แทนส่วนกลางและหน่วยงานส่วนภูมิภาคทั่วประเทศผ่านระบบ conference

โดยนางสาวพรพิมล ทูลธรรม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี พร้อมด้วย นางสาวชนิมา เบ้าเผิ้ง พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล เป็นตัวแทนจากกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เข้าร่วมในการประชุม

ซึ่งการประชุมดังกล่าว : เพื่อชี้แจงให้หน่วยงานภายในของกรมปศุสัตว์ทั่วประเทศรับทราบถึงแนวทางการสมัครขอรับรางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์
โดยรางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ ประจำปี2564 แบ่งเป็น 5 ประเภท ดังนี้
1.นวัตกรรมการบริการ
2.พัฒนาการบริการ
3.ขยายผลมาตรฐานการบริการ
4.บูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการ
5.บริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
🏆มีระดับรางวัล เป็น 2 ระดับ
1)ระดับดีเด่น🥇(ผลงานที่มีคะแนนนวม 85 คะแนนขึ้นไป)
2)ระดับดี🥈 (ผลงานที่ทีคะแนน มากกว่า 75 คะแนน แต่ไม่ถึง 85 คะแนน)

โดยกำหนดเริ่มรับสมัครเปิดตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 - 15 มกราคม 2564

ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

ผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ เปิดการฝึกอบรมเครื่องสำอางจากน้ำนมแพะวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์...
10/11/2020

ผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ เปิดการฝึกอบรมเครื่องสำอางจากน้ำนมแพะ

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ จัดการฝึกอบรมแปรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ หลักสูตร การทำเครื่องสำอางจากน้ำนมแพะ D.I.Y. (Do it yourself) ง่ายๆด้วยตัวเอง ระหว่างวันที่ 10 - 12 พฤศจิกายน 2563 ได้รับเกียติจาก ดร.อำพล วริทธิธรรม ผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีเปิด และนางสาวเอื้องพลอย ใจลังกา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การอบรม มีผู้อบรมเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 20 ราย กิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายและฝึกปฏิบัติ เกี่ยวกับการแปรรูปนมแพะเป็น ลิปบาล์ม, สบู่เดคูพาจ,โลชั่น รวมถึงความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

“กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ เข้าร่วมการประชุมสรุปการจัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานคัดสรรจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลาดทิพ...
10/11/2020

“กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ เข้าร่วมการประชุมสรุปการจัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานคัดสรรจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลาดทิพย์นิมิตร”

วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563
นายอำพล วริทธิธรรม ผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ มอบหมายให้นางสาววิลย์ลิกา เพ็ญศรีสวรรค์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการตลาด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ เข้าร่วมการประชุมสรุปการจัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานคัดสรรจากเกษตรกรและสหกรณ์ ตลาดทิพย์นิมิตร โดยการประชุมมีประเด็นสำคัญดังนี้
-สรุปหมายเลขบูธของแต่ละหน่วยงาน
-กำหนดการวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 โดยมีนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

พร้อมกันนี้ได้ลงสำรวจพื้นที่เปิดร้านค้าภายในตลาดทิพย์นิมิตร ณ ตลาดทิพย์นิมิตร ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

"ประชุมเตรียมการจัดงานมหกรรมเกษตรสร้างชาติ ครั้งที่ 1 ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี"วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 นายอำพล วริทธิธรรม ผ...
10/11/2020

"ประชุมเตรียมการจัดงานมหกรรมเกษตรสร้างชาติ ครั้งที่ 1 ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี"

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563
นายอำพล วริทธิธรรม ผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ มอบหมายให้นายชยวัฒน์ กลิ่นลอย หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เข้าร่วมประชุมฯ โดยมีนายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานการประชุมฯ วัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจ การตลาด ด้านการเกษตรให้ฟื้นตัวจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ซึ่งกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 28 ธ.ค 63- 2 ม.ค. 64 ณ พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี
โดยในที่ประชุมมีประเด็นสำคัญดังนี้
1. การเตรียมงานในการจัดงานฯ -กำหนดกิจกรรม และแผนผังจัดบูธ นิทรรศการของแต่ละหน่วยงาน
-กิจกรรมประกวดสัตว์พันธุ์ดี
-กิจกรรมไถ่ชีวิตโค-กระบือ
-กิจกรรมประมูลและจำหน่ายสัตว์
-กิจกรรมสัมมนาวิชาการ นิทรรศการเกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์
-กิจกรรมสาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ประกวดการทำอาหารจากผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์
-การจัดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์
2.(ร่าง)คำสั่งคณะทำงานการจัดงานมหกรรมเกษตรสร้างชาติ
3.งบประมาณการจัดงานมหกรรมเกษตรสร้างชาติ

ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ตึกอำนวยการ ชั้น1 กรมปศุสัตว์

ที่อยู่

พญาไท
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6626534444

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติWeifo(เวยโฟ)...ไม่ใช้สารหรือฮีทเตอร์ดูดความชื้น...ควบคุมความชื้น20-60%rh....iso9001... รับประกัน/ดูแลซ่อมบำรุงต่อเนื่องหลังการขาย... สอบถาม Idline:weifo1/0923624299
Weifo..ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติ..ไม่ใช้สารหรือฮีทเตอร์..ควบคุมความชื้น20-60%RH..iso9001..รับประกัน/ดูแลซ่อมบำรุงต่อเนื่อง..เก็บสารเคมี..กล้อง..ชิ้นงานทดสอบ.ฯลฯ..ขอรายละเอียดได้ที่ id line:weifo1
...ข่าวดี สำหรับ ท่านที่อยู่ในพื้นที่ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน รีบสมัคร กันเลยนะครับ รับจำนวนจำกัด!!!
ศิษย์เก่าดีเด่น ผู้ที่ไม่หยุดการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
--------------------------------------------- กรมปศุสัตว์ โดย สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 รวมทั้ง ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน ได้รับการสนับสนุนจาก กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ให้ดำเนินงาน กิจกรรมการพัฒนามาตรฐานการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่เพื่อการแข่งขันด้านการตลาด / ตามโครงการยกระดับการแข่งขันในระบบธุรกิจเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 --------------------------------------------- การส่งเสริมพัฒนาการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ เป็นการต่อยอดนำเอาผลการวิจัยสร้างสายพันธุ์ไก่พื้นเมืองพันธุ์แท้ “ไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่” โดยมีการส่งเสริมเบื้องต้นในปี 2558 – 2559 ให้เป็นเครือข่ายการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ มีผลผลิตออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง แต่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดที่มีความต้องการสูง เพราะเป็นอาหารมีคุณค่า รสชาติดี และมีความปลอดภัยตรงกับความต้องการของผู้บริโภคที่ใส่ใจเรื่องอาหารเพื่อสุขภาพ ในระบบการเลี้ยงเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ยังขาดการรวมตัวกันเป็นสถาบันเกษตรกรที่เข้มแข็ง ทำให้ขาดโอกาสในการแข่งขันด้านการตลาด และระบบการเลี้ยงของเกษตรกรยังเป็นการเลี้ยงแบบเก่าหลากหลาย ยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่จะรองรับระบบการผลิตภายใต้นโยบายอาหารปลอดภัย (Food Safety) การพัฒนาระบบการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 โดยการส่งเสริมการผลิต พัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรและพัฒนาฟาร์มของเกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐานฟาร์มไก่พื้นเมืองแบบปล่อย (GAP) ของ มกอช. จึงเป็นโอกาส ในการสร้างสินค้าภาคเกษตรให้เพียงพอ มีมาตรฐานการเลี้ยง การแปรรูป มีความสะอาดปลอดภัย และเชื่อมโยงการตลาด ให้เป็นสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันได้ สร้างรายได้และความมั่นคงให้แก่ครัวเรือนเกษตรกร ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ประเทศ ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืนตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 --------------------------------------------- บทสรุป แนวทางการส่งเสริมพัฒนาไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ เชื่อมโยงไปสู่การตลาด 1. สัตว์พันธุ์ดีจากงานวิจัยที่เอามาใช้ประโยชน์ ให้ผลผลิต และผลตอบแทน ที่ยึดถือเป็นอาชีพได้ 2. เลี้ยงตามระบบมาตรฐาน ไก่จะมีสุขภาพดี ผลผลิตมีคุณค่า สะอาด ปลอดภัย ผู้บริโภคยอมรับ 3. ความโดดเด่นของพันธุ์ฯ และคุณค่าทางอาหาร โอกาสของการเลี้ยง แปรรูป และจำหน่าย สู่ผู้บริโภค 4. เครือข่ายผู้ผลิต แปรรูป และจำหน่าย กลไกตอบสนอง ผู้บริโภค และการตลาด ---------------------------------------------
เขียนข่าวอย่างไรให้ได้แต้ม