สำนักงานเขตสาทร : Sathon BMA

สำนักงานเขตสาทร : Sathon BMA สำนักงานเขตสาทร ยินดีให้บริการ

เปิดเหมือนปกติ

ผู้ว่าฯ กทม. มอบกำลังใจสู้ภัยโควิด-19 ผ่าน  "ตู้ปันสุข" ชุมชนในเขตสาทร *************16 ก.ย. 64  พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ...
16/09/2021

ผู้ว่าฯ กทม. มอบกำลังใจสู้ภัยโควิด-19 ผ่าน "ตู้ปันสุข" ชุมชนในเขตสาทร
*************
16 ก.ย. 64 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และ คุณวาสนา ขวัญเมือง ภริยา มอบอาหารปรุงสุกพร้อมทาน ให้กับสำนักงานเขตสาทร นำไปเติมใส่ "ตู้ปันสุข" ในชุมชนเขตสาทร เพื่อแบ่งปันช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อนในการดำรงชีวิตจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อยู่ ณ ขณะนี้ โดยมี นายพันธ์ศักดิ์ เจริญสุข ผู้อำนวยการเขตสาทร พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตสาทร หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ เป็นตัวแทนรับมอบ พร้อมนำไปเติมใส่ในตู้ปันสุขที่ตั้งอยู่ภายในชุมชน ซึ่งมีประชาชนเดินทางมาเข้าคิวรับอาหารไปรับประทานเป็นจำนวนมาก

#prsathon

รับมอบข้าวกล่องปรุงสำเร็จ ฝ่าวิกฤตโควิด-19 *********************>> 16 ก.ย. 64 นายพันธ์ศักดิ์ เจริญสุข ผู้อำนวยการเขตสาทร...
16/09/2021

รับมอบข้าวกล่องปรุงสำเร็จ ฝ่าวิกฤตโควิด-19
*********************
>> 16 ก.ย. 64 นายพันธ์ศักดิ์ เจริญสุข ผู้อำนวยการเขตสาทร มอบหมาย นายธวัชชัย แพงไทย ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตสาทร พร้อมด้วย หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ รับมอบข้าวกล่องปรุงสำเร็จ จำนวน 200 กล่อง จากสมาคมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมี นางสาวสุขวิชญาณ์ นสมทรง ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตสาทร เป็นผู้มอบในฐานะตัวแทนศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมส่งมอบเป็นอาหารกลางวันให้แก่ผู้แทนประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ที่พักอาศัยอยู่ ณ ในพื้นที่เขตสาทรตามเจตนารมณ์ของผู้บริจาคต่อไป

>> ในโอกาสนี้ สำนักงานเขตสาทร ขอขอบพระคุณท่านที่ให้การช่วยเหลือและสนับสนุนภารกิจของสำนักงานเขตสาทร และประชาชนในพื้นที่ในช่วงที่สถานการณ์โรคโควิด-19 กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้

#prsathon

“Sathon canal art” เพิ่มเติมแลนมาร์คใหม่พร้อมให้ทุกท่านมาเช็คอินแล้ว************>> วันนี้ (15 ก.ย. 64) เวลา 10.00 น. นาย...
15/09/2021

“Sathon canal art” เพิ่มเติมแลนมาร์คใหม่พร้อมให้ทุกท่านมาเช็คอินแล้ว
************
>> วันนี้ (15 ก.ย. 64) เวลา 10.00 น. นายพันธ์ศักดิ์ เจริญสุข ผู้อำนวยการเขตสาทร นำทีมคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่บริเวณคลองวัดยานนาวา เพื่อเยี่ยมชมจุดเช็คอินใหม่เพิ่มเติมที่ทางสำนักงานเขตสาทร ร่วมกับชุมชนได้สร้างสรรค์ขึ้น เพื่อพัฒนาพื้นที่ริมคลองให้เป็นสถานที่พักผ่อน จุดชมวิวทิวทัศน์ สร้างจุดเช็คอิน Check in ติดตั้งป้ายอำนวย-ความสะดวกแก่ผู้มาเยือนและป้ายประดับต่าง ๆ ให้มีความสวยงามและเป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่ อย่างน้อย 1 จุด/คลอง ไม่ว่าจะเป็น สวนต้นไม้ ดอกไม้, สวนพืชผักสวนครัวเพื่อชุมชนริมคลอง และที่ขาดไม่ได้คือแลนด์มาร์คงานศิลปะบนกำแพงใจกลางกรุงที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชาวชุมชนตลอดแนวคลองความยาวกว่า 900 เมตร ซึ่งเป็นโครงการการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ พร้อมทั้งเชิญชวนทุกท่านมาร่วมชม พร้อมถ่ายภาพเช็คอินได้แล้ววันนี้
>> สำหรับคลองวัดยานนาวา เป็นคลองที่มีความสำคัญ เชื่อมโยงความเป็นมาของชุมชนต่างๆ ได้แก่ ชุมชนศรีสุริโยทัย ชุมชนบ้านแบบ และชุมชนโรงน้ำแข็ง อีกทั้งยังเป็นแหล่งรวมความแตกต่างด้านศาสนาและวัฒนธรรมที่สามารถอยู่รวมกันได้อย่างสมัครสมานสามัคคีและสันติสุข ประกอบด้วย ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ และศาสนาพราหมณ์ นอกจากนี้คลองวัดยานนาวา ยังนับเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาสู่การท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่ของเขตสาทรอีกด้วย

#prsathon

รับมอบอาหารปรุงสุกพระราชทาน พร้อมน้ำดื่ม เพื่อนำไปมอบแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวร...
14/09/2021

รับมอบอาหารปรุงสุกพระราชทาน พร้อมน้ำดื่ม เพื่อนำไปมอบแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ชุมชนในพื้นที่
*********
วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 สำนักงานเขตสาทร โดย นายพันธ์ศักดิ์ เจริญสุข ผู้อำนวยการเขตสาทร มอบหมาย นายวัลลภ อ้นรัตน์ หัวหน้าฝ่ายทะเบียน และนางสาวอุทิศา พิสูตรเสียง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ และฝ่ายทะเบียน รับมอบอาหารปรุงสุกพระราชทาน พร้อมน้ำดื่ม จาก ศอญ.จอส.พระราชทาน จำนวน 3 มื้อ มื้อละ 200 ชุด พร้อมนำไปมอบให้แก่ประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ชุมชนในพื้นที่เขตสาทร สำหรับในวันนี้ มอบให้แก่ ชุมชนหมูบ้านเจริญสุขใจ ชุมชนกิ่งจันทร์ ชุมชนปู่เหลี่ยม และชุมชนท้ายซอยจันทน์ 31

#prsathon

รับมอบน้ำดื่มจาก “สมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย” เป็นกำลังใจสู้ภัยโควิด-19 *********************>> 13 ก.ย. 64 นายพันธ์ศักดิ์ เ...
14/09/2021

รับมอบน้ำดื่มจาก “สมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย” เป็นกำลังใจสู้ภัยโควิด-19
*********************
>> 13 ก.ย. 64 นายพันธ์ศักดิ์ เจริญสุข ผู้อำนวยการเขตสาทร มอบหมาย นางสาวสุขวิชญาณ์ นสมทรง ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตสาทร พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่เขต รับมอบน้ำดื่มบรรจุขวด จำนวน 100 แพ็ค จากสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย เพื่อนำไปบริหารจัดการสนับสนุนภารกิจงานต่างๆของสำนักงานเขตในช่วงสถานการณ์โรคโควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ต่อไป

>> ในโอกาสนี้ สำนักงานเขตสาทร ขอขอบพระคุณทุกน้ำใจที่ให้การช่วยเหลือและสนับสนุน โดยสิ่งของที่ได้รับการสนับสนุนทั้งหมดจะได้นำไปบริหารจัดการและจัดสรรตามเจตนารมณ์ของผู้บริจาคให้เกิดประโยชน์สูงสุด

#prsathon

รับมอบอาหารปรุงสุกพระราชทาน พร้อมน้ำดื่ม เพื่อนำไปมอบแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวร...
13/09/2021

รับมอบอาหารปรุงสุกพระราชทาน พร้อมน้ำดื่ม เพื่อนำไปมอบแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ชุมชนในพื้นที่
*********
วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 สำนักงานเขตสาทร โดย นายพันธ์ศักดิ์ เจริญสุข ผู้อำนวยการเขตสาทร พร้อมด้วยผู้บริหารเขต และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ และฝ่ายปกครอง รับมอบอาหารปรุงสุกพระราชทาน พร้อมน้ำดื่ม จาก ศอญ.จอส.พระราชทาน จำนวน 3 มื้อ มื้อละ 200 ชุด พร้อมนำไปมอบให้แก่ประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ชุมชนในพื้นที่เขตสาทร สำหรับในวันนี้ มอบให้แก่ ชุมชนดอนกุศลพัฒนา ชุมชนร่วมพัฒนาวรพจน์ และชุมชนจันทร์ร่ำรวย

#prsathon

“แยกขวด ช่วยหมอ”  เปลี่ยนขวดน้ำพลาสติกใส อัพไซเคิลเป็นชุด PPE ♻️***********>> 13 ก.ย. 64 นายพันธ์ศักดิ์  เจริญสุข ผู้อำน...
13/09/2021

“แยกขวด ช่วยหมอ” เปลี่ยนขวดน้ำพลาสติกใส อัพไซเคิลเป็นชุด PPE ♻️
***********
>> 13 ก.ย. 64 นายพันธ์ศักดิ์ เจริญสุข ผู้อำนวยการเขตสาทร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่เขต เชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคขวดน้ำพลาสติกใสใช้แล้วหรือขวดน้ำพลาสติก PET (มีสัญลักษณ์รีไซเคิลหมายเลข 1) กับโครงการ “แยกขวด ช่วยหมอ” โดยกรุงเทพมหานคร ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินโครงการ เพื่อนำขวดพลาสติกใช้แล้ว อัพไซเคิลเป็นชุด PPE ช่วยคุณหมอ และเจ้าหน้าที่ด่านหน้าปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

>> สำหรับประชาชนท่านใดที่สนใจร่วมบริจาค สามารถนำมาบริจาคได้ที่จุดรับบริจาค (Drop Point) ณ บริเวณด้านหน้าทางเข้าอาคารสำนักงานเขตสาทร หรือจุดรับบริจาคใกล้บ้านท่าน สามารถตรวจสอบจุด Drop Point ได้ที่ลิงก์
https://goo.gl/maps/XrovQUUz5AqWXG4G8
หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ โทร. 02 211 9333 ต่อ 7225-7227

รับมอบอาหารปรุงสุกพระราชทาน พร้อมน้ำดื่ม เพื่อนำไปมอบแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวร...
12/09/2021

รับมอบอาหารปรุงสุกพระราชทาน พร้อมน้ำดื่ม เพื่อนำไปมอบแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ชุมชนในพื้นที่
*********
วันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน 2564 สำนักงานเขตสาทร โดย นายพันธ์ศักดิ์ เจริญสุข ผู้อำนวยการเขตสาทร มอบหมาย หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ และฝ่ายรักษาความสะอาดฯ รับมอบอาหารปรุงสุกพระราชทาน พร้อมน้ำดื่ม จาก ศอญ.จอส.พระราชทาน จำนวน 3 มื้อ มื้อละ 200 ชุด พร้อมนำไปมอบให้แก่ประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ชุมชนในพื้นที่เขตสาทร สำหรับในวันนี้ มอบให้แก่ ชุมชนวรรัตน์สัมพันธ์ และชุมชนกุศลทอง

#prsathon

วัดกรุงเทพฯ อริยสมาช มอบถุงยังชีพแก่ชุมชนเขตสาทร *********12 ก.ย. 64 นายพันธ์ศักดิ์ เจริญสุข ผู้อำนวยการเขตสาทร พร้อมด้ว...
12/09/2021

วัดกรุงเทพฯ อริยสมาช มอบถุงยังชีพแก่ชุมชนเขตสาทร
*********
12 ก.ย. 64 นายพันธ์ศักดิ์ เจริญสุข ผู้อำนวยการเขตสาทร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาสังคมฯ และฝ่ายเทศกิจ ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของงาน และร่วมมอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภคของวัดกรุงเทพฯ อริยสมาช ให้กับประชาชนชุมชนในพื้นที่เขตสาทรที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในขณะนี้ โดยในงานดังกล่าวได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด

#prsathon

ตรวจความเรียบร้อยจุดตรวจเชิงรุกวัดด่าน *************>> 12 ก.ย. 64 นายพันธ์ศักดิ์ เจริญสุข ผู้อำนวยการเขตสาทร ลงพื้นที่ตร...
12/09/2021

ตรวจความเรียบร้อยจุดตรวจเชิงรุกวัดด่าน
*************
>> 12 ก.ย. 64 นายพันธ์ศักดิ์ เจริญสุข ผู้อำนวยการเขตสาทร ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยของการให้บริการตรวจคัดกรองเชิงรุกโควิด-19 กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ ของเจ้าหน้าที่เขต, ศูนย์บริการสาธารณสุข 14 แก้ว สีบุญเรือง และศูนย์ฯ 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักอนามัย กทม. และบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลเกษมราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ ที่ร่วมดูแลอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ณ จุดบริการตรวจเชิงรุก ณ วัดด่าน แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา ในระหว่างวันที่ 10-12 กันยายน 2564

>> สำหรับจุดตรวจคัดกรองเชิงรุก ณ วัดด่าน จะเปิดให้บริการตลอดเดือนกันยายนนี้ โดยจะมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขต กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ ทั้ง 10 เขต ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาให้บริการพี่น้องประชาชนที่เดินทางมารับการตรวจคัดกรอง โดยประชาชนต้องจองคิวล่วงหน้าผ่านทางแอพลิเคชัน “QueQ” และจะรับเฉพาะคนไทยที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ กทม. เท่านั้น ทั้งนี้ หากต้องการเอกสารรับรองผลการตรวจ กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ ณ หน่วยตรวจ ในวันที่เข้ารับการตรวจ

#prsathon

ร่วมงานเทศกาลประจำปี 2564 ศาลเจ้าปึงเถ่ากง-ม่า เซ็นต์หลุยส์ (เชียงฮวด)*********12 ก.ย. 64 เวลา 08.00 น. นายพันธ์ศักดิ์ เ...
12/09/2021

ร่วมงานเทศกาลประจำปี 2564 ศาลเจ้าปึงเถ่ากง-ม่า เซ็นต์หลุยส์ (เชียงฮวด)
*********
12 ก.ย. 64 เวลา 08.00 น. นายพันธ์ศักดิ์ เจริญสุข ผู้อำนวยการเขตสาทร พร้อมด้วย หัวหน้าฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เข้าร่วมงานเทศกาลประจำปี 2564 ศาลองค์เจ้าปึงเถ่ากง-ม่า เซนต์หลุยส์ (เชียงฮวด) ซึ่งคณะกรรมการมูลนิธิศาลเจ้าปึงเถ่ากง-ม่า เขตสาทร กำหนดจัดงานพิธีไหว้องค์เจ้าปึงเถ่ากง-ม่าตามประเพณี เพื่อความเป็นสิริมงคล ความสุข และความเจริญรุ่งเรืองของประชาชนที่เคารพนับถือ พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจคอยดูแล อำนวยความสะดวกในด้านการจราจรบริเวณด้านหน้าศาลเจ้าฯ โดยการจัดงานดังกล่าว ได้ปฏิบัติตามมาตราการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด

#prsath

รับมอบอาหารปรุงสุกพระราชทาน พร้อมน้ำดื่ม เพื่อนำไปมอบแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวร...
11/09/2021

รับมอบอาหารปรุงสุกพระราชทาน พร้อมน้ำดื่ม เพื่อนำไปมอบแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ชุมชนในพื้นที่
*********
วันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2564 สำนักงานเขตสาทร โดย นายพันธ์ศักดิ์ เจริญสุข ผู้อำนวยการเขตสาทร มอบหมาย นางสาวอุทิศา พิสูตรเสียง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ รับมอบอาหารปรุงสุกพระราชทาน พร้อมน้ำดื่ม จาก ศอญ.จอส.พระราชทาน จำนวน 3 มื้อ มื้อละ 200 ชุด เพื่อนำไปมอบให้แก่ประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ชุมชนในพื้นที่เขตสาทร ได้แก่ ชุมชนบ้านแบบ, ชุมชนศรีสุริโยทัย และชุมชนพระยานคร

#prsathon

รับมอบน้ำดื่มจาก “รร.นานาชาติเครซเซนต์” เป็นกำลังใจสู้ภัยโควิด-19 *********************10 ก.ย. 64 นายพันธ์ศักดิ์ เจริญสุ...
10/09/2021

รับมอบน้ำดื่มจาก “รร.นานาชาติเครซเซนต์” เป็นกำลังใจสู้ภัยโควิด-19
*********************
10 ก.ย. 64 นายพันธ์ศักดิ์ เจริญสุข ผู้อำนวยการเขตสาทร พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายปกครอง รับมอบน้ำดื่มบรรจุขวด จำนวน 50 แพ็ค จากโรงเรียนนานาชาติเครซเซนต์ โดยมีอาจารย์มนตรี นะมิ เป็นตัวแทนของโรงเรียนนำมามอบให้แก่สำนักงานเขตสาทร เพื่อนำไปบริหารจัดการในศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ เขตสาทรและสนับสนุนภารกิจงานของสำนักงานเขตต่อไป

ในโอกาสนี้ สำนักงานเขตสาทร ขอขอบพระคุณท่านที่ให้การช่วยเหลือและสนับสนุนภารกิจของสำนักงานเขตสาทรในช่วงที่สถานการณ์โรคโควิด-19 กำลังแพร่ระบาดอย่างหนักอยู่ในขณะนี้ โดยสิ่งของที่ได้รับการสนับสนุนทั้งหมดจะได้นำไปบริหารจัดการและจัดสรรตามเจตนารมณ์ของผู้บริจาคให้เกิดประโยชน์สูงสุด และหากพี่น้องประชาชน หรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่ประสงค์จะสนับสนุนหรือบริจาคสิ่งของ อาหาร เครื่องดื่ม ในการปฏิบัติภารกิจของเจ้าหน้าที่ สำนักงานเขตสาทร หรือเพื่อช่วยเหลือประชาชนและผู้ป่วยในพื้นที่เขตสาทร สามารถติดต่อมายังสำนักงานเขตสาทรได้โดยตรงผ่านทาง Fanpage Facebook >> สำนักงานเขตสาทร : Sathon BMA หรือเบอร์โทรศัพท์ 0 2212 9161

#prsathon

ติดตามภารกิจการขุดลอกคลองวัดยานนาวา แก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย**********9 ก.ย. 64 นายพันธ์ศักดิ์  เจริญสุข ผู้อำนวยการเขตสาทร...
09/09/2021

ติดตามภารกิจการขุดลอกคลองวัดยานนาวา แก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย
**********
9 ก.ย. 64 นายพันธ์ศักดิ์ เจริญสุข ผู้อำนวยการเขตสาทร ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าภารกิจการขุดลอกคลองวัดยานยาวา เขตสาทร ที่เกิดจากปัญหาเลนทับถมจนคลองตื้นเขินส่งผลต่อเรื่องกลิ่นเน่าเหม็น ทำให้พระสงฆ์ และประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมคลองได้รับความเดือดร้อน ซึ่งการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว เป็นการประสานงานร่วมกันระหว่างสำนักการระบายน้ำและสำนักงานเขตสาทร เพื่อให้คลองวัดยานนาวาสวย น้ำใสสะอาด ไร้กลิ่นรบกวน

#prsathon

⭐️ ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ ศูนย์กีฬาเขตสาทร ขอประชาสัมพันธ์ผู้มีจิตศรัทธาร่วมสนับสนุน- น้ำดื่มบรรจุขวด ขนาด 1 ลิตร หรือแล...
08/09/2021

⭐️ ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ ศูนย์กีฬาเขตสาทร ขอประชาสัมพันธ์ผู้มีจิตศรัทธาร่วมสนับสนุน

- น้ำดื่มบรรจุขวด ขนาด 1 ลิตร หรือแล้วแต่ท่านจะประสงค์
- ข้าวกล่องปรุงสำเร็จ (ขอให้ท่านประสานทางสำนักงานเขตล่วงหน้า)
เพื่อรองรับผู้ป่วย COVID - 19 และเจ้าหน้าที่ของศูนย์พักคอยฯ

⭐️ สามารถแจ้งความประสงค์บริจาคได้ที่ :
หน่วยรับบริจาค ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ เขตสาทร โทร 02 212 9161 หรือทางลิ้งก์ https://lin.ee/bN5jM2o

⭐️ ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ ศูนย์กีฬาเขตสาทร ขอประชาสัมพันธ์ผู้มีจิตศรัทธาร่วมสนับสนุน

- น้ำดื่มบรรจุขวด ขนาด 1 ลิตร หรือแล้วแต่ท่านจะประสงค์
- ข้าวกล่องปรุงสำเร็จ (ขอให้ท่านประสานทางสำนักงานเขตล่วงหน้า)
เพื่อรองรับผู้ป่วย COVID - 19 และเจ้าหน้าที่ของศูนย์พักคอยฯ

⭐️ สามารถแจ้งความประสงค์บริจาคได้ที่ :
หน่วยรับบริจาค ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ เขตสาทร โทร 02 212 9161 หรือทางลิ้งก์ https://lin.ee/bN5jM2o

🌟สำนักงานเขตสาทร โดย ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม แจ้งประชาสัมพันธ์🌟ด้วย “ธนาคารทหารไทย” ได้ควบกิจการกับ “ธนาคารธนชาต...
07/09/2021

🌟สำนักงานเขตสาทร โดย ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม แจ้งประชาสัมพันธ์🌟

ด้วย “ธนาคารทหารไทย” ได้ควบกิจการกับ “ธนาคารธนชาต” เปลี่ยนชื่อเป็น “ธนาคารทหารไทยธนชาต” จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ รายเดิมที่รับเงินผ่านบัญชีธนาคารธนชาต ได้รับเงินอย่างต่อเนื่อง รายละเอียดตามด้านล่างนี้

👇🏼👇🏼

🌟สำนักงานเขตสาทร โดย ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม แจ้งประชาสัมพันธ์🌟

ด้วย “ธนาคารทหารไทย” ได้ควบกิจการกับ “ธนาคารธนชาต” เปลี่ยนชื่อเป็น “ธนาคารทหารไทยธนชาต” จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ รายเดิมที่รับเงินผ่านบัญชีธนาคารธนชาต ได้รับเงินอย่างต่อเนื่อง รายละเอียดตามด้านล่างนี้

👇🏼👇🏼

ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการขุดลอกคลองวัดยานนาวา แก้ปัญหากลิ่นเน่าเหม็น**********7 ก.ย. 64 นายพันธ์ศักดิ์  เจริญสุข ผู้...
07/09/2021

ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการขุดลอกคลองวัดยานนาวา แก้ปัญหากลิ่นเน่าเหม็น
**********
7 ก.ย. 64 นายพันธ์ศักดิ์ เจริญสุข ผู้อำนวยการเขตสาทร พร้อมด้วยนางสาวสุขวิชญาณ์ นสมทรง ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตสาทร ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าภารกิจการประสานงานร่วมกันระหว่างสำนักการระบายน้ำและสำนักงานเขตสาทร ในการขุดลอกดินเลนภายในคลองวัดยานนาวา เขตสาทร ความยาวประมาณ 670 เมตร เนื่องจากปัญหาการเกิดกลิ่นเน่าเหม็นของคลองที่ส่งผลกระทบต่อพระสงฆ์ และประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมคลอง โดยขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการขุดลอกคลองเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว

#prsathon

#สาทร >> ชาวสาทรอุ้มน้องหมา-น้องแมว รับบริการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าฟรี(6 ก.ย. 64) นางสาวสุขวิชญาณ์ นสมทรง และนายธวัชชัย แพ...
06/09/2021

#สาทร >> ชาวสาทรอุ้มน้องหมา-น้องแมว รับบริการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าฟรี

(6 ก.ย. 64) นางสาวสุขวิชญาณ์ นสมทรง และนายธวัชชัย แพงไทย ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตสาทร ตรวจเยี่ยมจุดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยง บริเวณด้านหน้าสำนักงานเขตสาทร ซึ่งวันนี้ให้บริการเป็นวันแรก และจะลงพื้นที่ตามจุดต่าง ๆ ไปจนถึงวันที่ 17 กันยายน 2564 ระหว่างเวลา 10.00-12.00 น. โดยประชาชนสามารถนำสัตว์เลี้ยงแสนรักของท่านมารับบริการได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

สำหรับจุดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยงของเขตสาทร
7 ก.ย. 64 บริเวณวัดลุ่มเจริญศรัทธา
8 ก.ย. 64 สวนสุขภาพ สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย
9 ก.ย. 64 ตลาดนางลิ้นจี่
10 ก.ย. 64 ศูนย์การค้า วนิลามูน
13 ก.ย. 64 ชุมชนศรีสุริโยทัย
14 ก.ย. 64 ชุมชนดอนกุศลร่วมใจ
15 ก.ย. 64 ชุมชนดอนกุศลพัฒนา
16 ก.ย. 64 บ้านหนังสือใต้ทางด่วน ถ.เจริญราษฎร์
17 ก.ย. 64 ชุมชนบ้านมั่นคงสวนพลูฯ

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 02-2112627 หรือ 02-2119333 ต่อ 7219-20

#สาทร >> ตรวจติดตามขุดลอกคลองวัดยานนาวา แก้ปัญหากลิ่นเหม็นคลายทุกข์ประชาชน(6 ก.ย. 64 เวลา 9.30 น.) นายศักดิ์ชัย บุญมา รอ...
06/09/2021

#สาทร >> ตรวจติดตามขุดลอกคลองวัดยานนาวา แก้ปัญหากลิ่นเหม็นคลายทุกข์ประชาชน

(6 ก.ย. 64 เวลา 9.30 น.) นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการขุดลอกดินเลนในคลองวัดยานนาวา เขตสาทร ความยาวประมาณ 670 เมตร โดยความร่วมมือระหว่างสำนักการระบายน้ำและสำนักงานเขตสาทร สืบเนื่องจากปัญหาคลองวัดยานนาวาเกิดกลิ่นเหม็นส่งผลกระทบต่อพระสงฆ์ที่จำวัด และประชาชนที่อาศัยอยู่ริมคลอง จึงต้องดำเนินการขุดลอกดินต้นกำเนิดที่ทำให้เกิดกลิ่นเหม็น กับทั้งควบคุมการปล่อยน้ำทิ้ง น้ำเสียลงคลองวัดยานนาวา รวมถึงสำรวจคลองที่เชื่อมกับคลองวัดยานนาวาทั้งหมด และศึกษาวิธีการบำบัดน้ำในคลอง เพื่อให้น้ำในคลองมีความสะอาด ก่อนปล่อยไหลลงคลองวัดยานนาวา

ในการนี้ นายธรณ์เทพ ชัยธนกวิน ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายพันธ์ศักดิ์ เจริญสุข ผู้อำนวยการเขตสาทร พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักการระบายน้ำ และผู้เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ด้วย

🌟กรุงเทพมหานคร เปิดให้บริการตรวจคัดกรองเชิงรุก COVID-19 ฟรี ณ วัดด่าน เขตยานนาวา ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 กันยายน 2564🌟-----...
06/09/2021

🌟กรุงเทพมหานคร เปิดให้บริการตรวจคัดกรองเชิงรุก COVID-19 ฟรี ณ วัดด่าน เขตยานนาวา ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 กันยายน 2564🌟
-------------
สำหรับรายละเอียดการรับบริการตรวจคัดกรอง และวิธีการจองคิวเพื่อเข้ารับบริการตรวจคัดกรอง รายละเอียดตามด้านล่างนี้ 👇🏼👇🏼

06/09/2021

แก้ไข! ไทยร่วมใจปรับการฉีดวัคซีน
ที่จะฉีดในวันที่ 14 - 15 ก.ย. 2564
ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข
ให้กับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมเข้มงวดสูงสุด
เข็ม 1 Sinovac เข็ม 2 AstraZeneca
เพื่อฉีดเข็ม 2 เร็วขึ้น
จาก 12 สัปดาห์เป็น 3 สัปดาห์
เป็นการกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้เร็วขึ้น

รับมอบเครื่องดื่มจากผู้ใจดี เป็นกำลังใจสู้ภัยโควิด-19 *********************6 ก.ย. 64 นายพันธ์ศักดิ์ เจริญสุข ผู้อำนวยการ...
06/09/2021

รับมอบเครื่องดื่มจากผู้ใจดี เป็นกำลังใจสู้ภัยโควิด-19
*********************
6 ก.ย. 64 นายพันธ์ศักดิ์ เจริญสุข ผู้อำนวยการเขตสาทร พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายปกครอง รับมอบเครื่องดื่มเก็กฮวย จำนวน 10 ลัง และเครื่องดื่มชูกำลัง จำนวน 10 ลัง จากคุณฐิตารี อยู่วิทยา โดยเครื่องดื่มดังกล่าว สำนักงานเขตสาทรจะนำไปบริหารจัดการในศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ เขตสาทรและสนับสนุนภารกิจงานของสำนักงานเขตต่อไป

ในโอกาสนี้ สำนักงานเขตสาทร ขอขอบพระคุณท่านที่ให้การช่วยเหลือและสนับสนุนภารกิจของสำนักงานเขตสาทรในช่วงที่สถานการณ์โรคโควิด-19 กำลังแพร่ระบาดอย่างหนักอยู่ในขณะนี้ โดยสิ่งของที่ได้รับการสนับสนุนทั้งหมดจะได้นำไปบริหารจัดการและจัดสรรตามเจตนารมณ์ของผู้บริจาคให้เกิดประโยชน์สูงสุด และหากพี่น้องประชาชน หรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่ประสงค์จะสนับสนุนหรือบริจาคสิ่งของ อาหาร เครื่องดื่ม ในการปฏิบัติภารกิจของเจ้าหน้าที่ สำนักงานเขตสาทร หรือเพื่อช่วยเหลือประชาชนและผู้ป่วยในพื้นที่เขตสาทร สามารถติดต่อมายังสำนักงานเขตสาทรได้โดยตรงผ่านทาง Fanpage Facebook >> สำนักงานเขตสาทร : Sathon BMA หรือเบอร์โทรศัพท์ 0 2212 9161

#prsathon

ที่อยู่

59
Bangkok
10120

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 17:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

+6622128112

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานเขตสาทร : Sathon BMAผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานเขตสาทร : Sathon BMA:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

https://www.facebook.com/ตลาดนางลิ้นจี่-มาร์เก็ต-Nanglinchi-Market-444904319002278 ช่วยมาดูหน่อย ครับ ปล่อยผู้เช่าพาเพื่อนมากินเหล้าเล่นการพนัน ร่วมกลุ่มกัน หลีงงสามทุ่ม อาจเกิดคลัสเตอร์โควิดได้
นอกจากสำนักงานเขตสาทรจะผ่อนคลายมาตรการ ให้ บ. JWS ก่อสร้างให้โครงการ The Reserve Sathorn ต่อตั้งแต่วันที่ 16 ก.ค. ยังอนุญาตให้คนงานไม่ต้องสวมหน้ากากอนามัยด้วยเหรอคะ? รบกวนชี้แจงด้วยค่ะ
ขอถามค่ะมีผู้ป่วยโควิดอยู่เขตทุ่งมาเมฆค่ะไม่มีเตียงเลยค่ะ
รบกวนทางเขตฯด่วนเข้ามาดูผู้ป่วยโควิดในซอยสาทร11แยก2ด้วยค่ะ ยังไม่มีเตียง หรือศูนย์พักคอยเลย 2คน ไหนจะมีเด็กกักตัวด้วยค่ะ
เขตสาทร มีฉีดวัคซีน เหมือนเขตอื่นบ้างไหมค้ะ?
😊ผู้ป่วยสิทธิ์บัตรทองกทม. ผู้พิการ ไม่สะดวกไปรับยาประจำตัวที่คลินิกหรือโรงพยาบาล สามารถแอ้ดไลน์ id :udmsclinic หรือ inbox สอบถามเพื่อรับบริการฟรีได้ค่ะ
ตอนนี้ คอนโดจันทราทิพย์ ที่อยู่ในซอย จันทน์ 43 แยก 17 เริ่มมีคนติดโควิด 19 แล้ว อยากให้เขต เข้ามาตรวจสอบหน่อย
เขตสาทรอ่านรึยังคะ https://www.facebook.com/groups/880040469238363/permalink/892569534652123/
จากเพจศุนย์ข้อมูล ไม่ทราบว่า ชาวกีนีเขตสาทรนี่อยู่ตรงไหนคะ
ขอบคุณเจ้าหน้าที่เขตสาทรทุกท่านที่ได้มาซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำแถวบ้านใน ซ.จันทน์28 มากๆครับ ขอบคุณพี่เผือกที่ช่วยประสานงานให้จนเสร็จเรียบร้อย สำนักงานเขตสาทร #ขอบคุณจากใจ #ซ่อมแซมเพื่อลดอุบัติเหตุ #มีอะไรคุยกับผี
สอบถามค่ะ จะไปจดทะเบียนพาณิชย์ พอดีจะเปิดร้านอาหาร ซ.จันทร์ 27 ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างค่ะ โทรไปไม่มีคนรับสายเลย
รบกวนตรวจสอบแค้มคนงานเจริญราษฎ2ด้วยค่ะคนงานตางชาติเยาะมาก