Clicky

สำนักงานเขตสาทร : Sathon BMA

สำนักงานเขตสาทร : Sathon BMA สำนักงานเขตสาทร ยินดีให้บริการ

เปิดเหมือนปกติ

#สาทร >> ชาวชุมชนหมู่บ้านเจริญสุขใจ มอบทุนช่วยเหลือครอบครัวคนงานเก็บขนมูลฝอย(12 พ.ค. 65) ตัวแทนชุมชนหมู่บ้านเจริญสุขใจ เ...
12/05/2022

#สาทร >> ชาวชุมชนหมู่บ้านเจริญสุขใจ มอบทุนช่วยเหลือครอบครัวคนงานเก็บขนมูลฝอย

(12 พ.ค. 65) ตัวแทนชุมชนหมู่บ้านเจริญสุขใจ เขตสาทร รวบรวมเงินบริจาคมอบช่วยเหลือครอบครัว นายวีระศักดิ์ บรรเทาทุกข์ คนงานเก็บขนมูลฝอย ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ สำนักงานเขตสาทร ซึ่งได้เสียชีวิตเมื่อวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยมี นายชาติชาย กุละนำพล ผู้อำนวยการเขตสาทร พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ และฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ร่วมเป็นสักขีพยาน โดยผู้แทนชุมชนได้กล่าวแสดงความเสียใจและชื่นชม นายวีระศักดิ์ฯ ว่าเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบ มีอัธยาศัยดี ชาวชุมชนจึงได้ร่วมกันสมทบทุนช่วยเหลือครอบครัวมาในโอกาสนี้

#prsathon

#สาทร >> ร่วมเพาะกล้าต้นสาทร สืบสาน 100 ล้านต้น วันต้นไม้ของชาติ(12 พ.ค. 65) นายชาติชาย กุละนำพล ผู้อำนวยการเขตสาทร เป็น...
12/05/2022

#สาทร >> ร่วมเพาะกล้าต้นสาทร สืบสาน 100 ล้านต้น วันต้นไม้ของชาติ

(12 พ.ค. 65) นายชาติชาย กุละนำพล ผู้อำนวยการเขตสาทร เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565” โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เขตร่วมภายในงาน จัดขึ้นเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กรุงเทพมหานครอย่างยั่งยืน

โดยกิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วยการปลูกต้นสาทรซึ่งเป็นพันธุ์ไม้ประจำเขตสาทร การเพาะย้ายต้นกล้าต้นสาทรเพื่อนำไปปลูกในพื้นที่เขต รวมถึงแจกจ่ายประชาชนทั่วไปที่สนใจนำไปปลูกที่บ้าน รวมถึงจัดแสดงพันธุ์ไม้ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ต้นไม้ที่ฉันรัก” ซึ่งเปิดพื้นที่ให้กับเจ้าหน้าที่เขตได้นำพันธุ์ไม้ที่ปลูกไว้นำมาแสดงให้กับผู้ร่วมงานได้รับชมความสวยงามด้วย ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น 4 สำนักงานเขตสาทร

#prsathon

#สาทร >> ประชุมเตรียมพร้อมเปิดโรงเรียน On-Site เต็มรูปแบบ(10 พ.ค. 65) นายชาติชาย กุละนำพล ผู้อำนวยการเขตสาทร เป็นประธานก...
10/05/2022

#สาทร >> ประชุมเตรียมพร้อมเปิดโรงเรียน On-Site เต็มรูปแบบ

(10 พ.ค. 65) นายชาติชาย กุละนำพล ผู้อำนวยการเขตสาทร เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตสาทร จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวัดยานนาวา และโรงเรียนวัดดอน เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 ในวันอังคารที่ 17 พฤษภาคมนี้ โดยมี นายพงศธร ชั้นไพศาลศิลป์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต พร้อมด้วย นางสาวรุ่งทิพย์ ทองชาติ หัวหน้าฝ่ายการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาทั้ง 2 แห่ง และฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม

หลังจากที่กรุงเทพมหานคร ได้ประกาศให้โรงเรียนในสังกัด กทม. ทุกแห่ง เตรียมเปิดเรียนแบบ On-Site เต็มรูปแบบ 100% ทุกระดับชั้น โดยคณะผู้บริหาร กทม. ได้สั่งการเน้นย้ำการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน รวมถึงให้สำรวจประวัติการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ของนักเรียน อย่าให้ขาดตกบกพร่อง รวมไปถึงมาตรการป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคไข้หวัดใหญ่ ซึ่งต้องดูแลและหาแนวทางที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนด้วย

นอกจากนี้ ได้กำชับให้สำรวจความพร้อมของอาคารสถานที่ ห้องเรียน อุปกรณ์การเรียนการสอน และสภาพแวดล้อมต่าง ๆ โดยเฉพาะในจุดที่มีการปรับปรุงก่อสร้าง ต้องรีบเร่งดำเนินการให้เรียบร้อยและมีคุณภาพ ป้องกันเหตุอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับครูและนักเรียนได้

#prsathon

ลงพื้นที่เชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวสาทรออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก. ในวันที่ 22 พ.ค. นี้  🗳(9 พ.ค. 65) นายช...
09/05/2022

ลงพื้นที่เชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวสาทรออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก. ในวันที่ 22 พ.ค. นี้ 🗳

(9 พ.ค. 65) นายชาติชาย กุละนำพล ผู้อำนวยการเขตสาทร มอบหมาย นายพงศธร ชั้นไพศาลศิลป์ และนางลออ ตั้นเส้ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตสาทร นำทีมเจ้าหน้าที่เขตสาทร ลงพื้นที่เชิญชวนประชาชนชาวสาทรออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในวันอาทิตย์ที่ 22 พ.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. พร้อมสำรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่เขตสาทร บริเวณถนนสาธุประดิษฐ์ ถนนเจริญราษฎร์ และถนนสาทรใต้ เพื่อให้ทราบถึงปัญหา และเร่งแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุด

📍ประชาชนสามารถตรวจสอบสิทธิเลือกตั้งได้ที่ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/#/ โดยการใส่เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก เพื่อตรวจสอบลำดับรายชื่อ หน่วยเลือกตั้ง และสถานที่เลือกตั้ง
📍ตรวจสอบที่ตั้งหน่วยเลือกตั้งในพื้นที่เขตสาทร ทั้ง 3 แขวงได้ที่ https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1eHUVYIL6XJh7f3YC5up_p6n8SxnASTKU&usp=sharing

👉 หากพบว่าชื่อ ตก หล่น สะกดผิด ต้องการเพิ่ม-ถอนรายชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ติดต่อแก้ไขได้ที่ฝ่ายทะเบียน ภายในวันที่ 11 พ.ค. 65
👉 สำหรับผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนในกรุงเทพมหานคร ก่อนวันที่ 23 พ.ค. 64
👉 ส่วนผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ก. ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเขตนั้น ๆ ก่อนวันที่ 23 พ.ค. 64 และคุณสมบัติอื่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด

#สาทร >> อีกไม่ถึงสองสัปดาห์ กทม. ชวนคนกรุงใช้สิทธิเลือกผู้ว่าฯ-ส.ก. (9 พ.ค. 65) สำนักงานเขตสาทร นำโดย นายชาติชาย กุละนำ...
09/05/2022

#สาทร >> อีกไม่ถึงสองสัปดาห์ กทม. ชวนคนกรุงใช้สิทธิเลือกผู้ว่าฯ-ส.ก.

(9 พ.ค. 65) สำนักงานเขตสาทร นำโดย นายชาติชาย กุละนำพล ผู้อำนวยการเขตสาทร นำทีมงานเจ้าหน้าที่เขตร่วมกิจกรรม Kick Off รณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร โดยมีปลัดกรุงเทพมหานคร นายขจิต ชัชวานิชย์ เป็นประธานในพิธี ซึ่งกิจกรรมจัดขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงพลังความพร้อมของกรุงเทพมหานครในการจัดการเลือกตั้งฯ ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ยุติธรรม พร้อมเชิญชวนชาวกรุงเทพฯ ที่มีสิทธิเลือกตั้งออกมาใช้สิทธิในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 ระหว่างเวลา 08.00-17.00 น. โดย ปลัดกทม. คณะผู้บริหารกทม. และเจ้าหน้าที่ทุกคน ได้ร่วมกันประกาศเจตจำนงสุจริตการเลือกตั้ง ไ
พร้อมร่วมกันเปิดป้ายนับถอยหลังและปล่อยขบวนรถรณรงค์ในโอกาสนี้ด้วย ณ บริเวณลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

#prsathon

#สาทร >> ต้อนรับผู้ตรวจฯ เยี่ยมชมการอบรมเจ้าพนักงานประจำหน่วยเลือกตั้งผู้ว่า กทม.-ส.ก.>> (8 พ.ค. 65) นายชาติชาย กุละนำพล...
08/05/2022

#สาทร >> ต้อนรับผู้ตรวจฯ เยี่ยมชมการอบรมเจ้าพนักงานประจำหน่วยเลือกตั้งผู้ว่า กทม.-ส.ก.

>> (8 พ.ค. 65) นายชาติชาย กุละนำพล ผู้อำนวยการเขตสาทร ให้การต้อนรับ นายไกรสรณ์ ทิพยจันทร์ ผู้ตรวจราชการสูง ในโอกาสเข้าตรวจเยี่ยมการจัดอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ของสำนักงานเขตสาทร โดยรายงานการดำเนินการในส่วนต่าง ๆ ตั้งแต่การลงทะเบียน การตรวจวัดคัดกรองโรคโควิด 19 การจัดหน่วยเลือกตั้งจำลอง เพื่อใช้เป็นฐานสาธิตการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงนำชมบรรยากาศการอบรมภายในหอประชุม สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยด้วย

#prsathon

#สาทร >> เจ้าพนักงาน 98 หน่วยเลือกตั้งเข้าอบรมพร้อมทำหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งผู้ว่า กทม.-ส.ก.>> (8 พ.ค. 65) เวลา 09.00...
08/05/2022

#สาทร >> เจ้าพนักงาน 98 หน่วยเลือกตั้งเข้าอบรมพร้อมทำหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งผู้ว่า กทม.-ส.ก.

>> (8 พ.ค. 65) เวลา 09.00 น. นายชาติชาย กุละนำพล ผู้อำนวยการเขตสาทร เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทและอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ชี้แจงทำความเข้าใจถึงระเบียบ ประกาศ คำสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) อธิบายขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานในส่วนต่าง ๆ เพื่อให้ทุกคนรับทราบและเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายในวันเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 ได้โดยชอบด้วยกฎหมาย สุจริต โปร่งใส และมีมาตรฐาน ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

>> สำหรับการอบรมในวันนี้ จัดขึ้นที่หอประชุม สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย โดยมี ประธานกรรมการและกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง อาสาสมัครสาธารณสุขฯ จาก 98 หน่วยเลือกตั้งในพื้นที่เขตสาทรร่วมอบรม และเชื่อมต่อระบบออนไลน์ถ่ายทอดสดการบรรยายภาคทฤษฎีไปยังห้องสาทร สำนักงานเขตสาทร โดยมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง ร่วมรับชมและรับฟังการบรรยายไปพร้อมกัน รวมถึงมีหน่วยเลือกตั้งจำลอง เพื่อใช้เป็นฐานสาธิตการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงต่าง ๆ พร้อมตอบข้อซักถามจากผู้เข้าอบรมในช่วงท้ายด้วย

#prsathon

08/05/2022

🔎 ตรวจสอบสิทธิการเลือกตั้ง - เช็คจุดหน่วยเลือกตั้ง เขตสาทร

สำนักงานเขตสาทร จัดทำ QR CODE สำหรับตรวจสอบสิทธิและแผนที่หน่วยเลือกตั้งในพื้นที่เขตสาทร เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการ “เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร” ในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 - 17.00 น.

▶️ ตรวจสอบสิทธิเลือกตั้ง 📄
(ตรวจสอบลำดับรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง,หน่วยเลือกตั้ง,สถานที่เลือกตั้ง)
ทางลิ้งก์ 🔗 https://bit.ly/3K9KT1d

▶️ แผนที่หน่วยเลือกตั้ง 📍
(ปักหมุดหน่วยเลือกตั้งในพื้นที่เขตสาทรทั้ง 3 แขวง)
ทางลิ้งก์ 🔗 https://bit.ly/37Cx1PF

หรือสแกนผ่านทาง qr code ด้านล่างนี้ ⬇️

ลุยพื้นที่กวาดไล่น้ำหลังฝนหยุดตก(7 พ.ค. 65) หลังจากฝนหยุดตกได้ไม่นาน นายชาติชาย กุละนำพล ผู้อำนวยการเขตสาทร มอบหมายนายไพ...
07/05/2022

ลุยพื้นที่กวาดไล่น้ำหลังฝนหยุดตก

(7 พ.ค. 65) หลังจากฝนหยุดตกได้ไม่นาน นายชาติชาย กุละนำพล ผู้อำนวยการเขตสาทร มอบหมายนายไพรัชต์ ละอองวิจิตร หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดฯ สั่งการและกำชับเจ้าหน้าที่ให้ช่วยกันดูแลกวาดและไล่น้ำที่ท่วมขับบนพื้นผิวจราจร รวมไปถึงจัดเก็บใบไม้หน้าตะแกรงให้สะอาด เพื่อความปลอดภัยแก่ประชาชนที่สัญจรผ่านไปมา

“คุณทิ้ง...เราขอ” ลุยจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ตามนัด(7 พ.ค. 65) นัดแล้วไม่ปล่อยให้รอเก้อแน่นอนสำหรับทีมงานเก็บขยะชิ้นใหญ่ วันนี...
07/05/2022

“คุณทิ้ง...เราขอ” ลุยจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ตามนัด

(7 พ.ค. 65) นัดแล้วไม่ปล่อยให้รอเก้อแน่นอนสำหรับทีมงานเก็บขยะชิ้นใหญ่ วันนี้ไปกันที่บริเวณซอยนราธิวาสฯ 7 สั่งการโดยนายชาติชาย กุละนำพล ผู้อำนวยการเขตสาทร มอบหมาย นายไพรัชต์ ละอองวิจิตร หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดฯ จัดทีมเจ้าหน้าที่ตะลุยทุกตรอกซอกซอยให้บริการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ที่ประชาชนประสงค์อยากจะทิ้ง ตามโครงการ “นัดเวลาทิ้ง นัดเวลาเก็บ ขยะชิ้นใหญ่ และขยะอันตราย ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของเหลือใช้ผุพัง ทั้งตู้ เตียง ที่นอน เศษไม้เก่า รวมถึงขยะอันตราย โดยพี่น้องประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี นำขยะมาตั้งวางไว้ที่หน้าบ้านอย่างเป็นระเบียบเพื่อรอการจัดเก็บ ตามคอนเซปต์ “คุณทิ้ง_เราขอ”

Update News!! ข่าวสารการเลือกตั้ง>> สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งว่า >> กรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือเจ้าบ...
07/05/2022

Update News!! ข่าวสารการเลือกตั้ง

>> สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งว่า
>> กรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือเจ้าบ้านพบว่า บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่มีชื่อของตนเองหรือพบว่ามีชื่อบุคคลอื่นอยู่ในบัญชีรายชื่อโดยไม่ได้อาศัยอยู่จริง
>> ผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือเจ้าบ้านสามารถแจ้งต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เพิ่มชื่อ หรือถอนชื่อ
>> โดยทำเป็นหนังสือก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 10 วัน (สามารถยื่นหนังสือได้จนถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2565)
>> พร้อมนำสำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ไปแสดงด้วย

พร้อมรับสถานการณ์ฝนตกในพื้นที่(6 พ.ค. 65) เวลา 15.30 น. เมื่อมีฝนตกในพื้นที่ นายชาติชาย กุละนำพล ผู้อำนวยการเขตสาทร มอบห...
06/05/2022

พร้อมรับสถานการณ์ฝนตกในพื้นที่

(6 พ.ค. 65) เวลา 15.30 น. เมื่อมีฝนตกในพื้นที่ นายชาติชาย กุละนำพล ผู้อำนวยการเขตสาทร มอบหมายนายไพรัชต์ ละอองวิจิตร หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดฯ สั่งการเจ้าหน้าที่ลงประจำพื้นที่พร้อมดูแลความสะอาด จัดเก็บใบไม้และขยะหน้าตะแกรง เพื่อเปิดทางน้ำไหล รวมทั้งช่วยกันกวาดและไล่น้ำบนพื้นผิวจราจร เพื่อความปลอดภัยแกผู้ที่สัญจรผ่านไปมา

#สาทร >> เตรียมพร้อมห้องอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง(6 พ.ค. 65) นายชาติชาย กุละนำพล ผู้อำนวยการเขตสาทร ลงพื้นที่...
06/05/2022

#สาทร >> เตรียมพร้อมห้องอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง

(6 พ.ค. 65) นายชาติชาย กุละนำพล ผู้อำนวยการเขตสาทร ลงพื้นที่หอประชุม สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย กำกับดูแลการจัดเตรียมสถานที่สำหรับการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยเตรียมความพร้อมทั้งเรื่องสถานที่ แสง เสียง สื่อวิดีทัศน์ รวมถึงเต็นท์จำลองหน่วยเลือกตั้ง เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับทราบแนวทางปฏิบัติ กฎ ระเบียบต่าง ๆ ที่ต้องปฏิบัติในวันเลือกตั้ง ซึ่งการอบรมจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.45 น. ณ หอประชุม สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย

#prsathon

Photos from กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์'s post
06/05/2022

Photos from กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์'s post

เปิดประชุมทีมงานบุคลากรผู้ปฏิบัติงานภาคสนาม(งานกวาด)(5 พ.ค. 65)  เวลา 11.00 น. นายชาติชาย กุละนำพล ผู้อำนวยการเขตสาทร มอ...
05/05/2022

เปิดประชุมทีมงานบุคลากรผู้ปฏิบัติงานภาคสนาม(งานกวาด)

(5 พ.ค. 65) เวลา 11.00 น. นายชาติชาย กุละนำพล ผู้อำนวยการเขตสาทร มอบหมาย นางลออ ตั้นเส้ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตสาทร เป็นประธานในการเปิดประชุมข้าราชการ และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานภาคสนาม(งานกวาด) สังกัดฝ่ายรักษาความสะอาดฯ เพื่อมอบหมายนโยบายในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งเน้นย้ำและกำชับในเรื่องของการขาดงาน และการปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจระมัดระวังเรื่องความปลอดภัย ดูแลรักษาสุขภาพพร้อมทั้งสวมอุปกรณ์เพื่อป้องกันตัวเองในขณะปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งภารกิจต่างๆ พร้อมทั้งยังขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคน ทุกงาน ที่ร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายจนประสบความสำเร็จลุล่วงได้อย่างเรียบร้อยและดีเยี่ยม ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น 4 สำนักงานเขตสาทร

Photos from กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์'s post
04/05/2022

Photos from กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์'s post

#สาทร >> ร่วมประชุมตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการ 2565 (ระยะครึ่งปีงบประมาณ)(3 พ.ค. 65) นายชาติชาย กุละนำพล ผู้อำนวยการเขต...
03/05/2022

#สาทร >> ร่วมประชุมตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการ 2565 (ระยะครึ่งปีงบประมาณ)

(3 พ.ค. 65) นายชาติชาย กุละนำพล ผู้อำนวยการเขตสาทร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ระยะครึ่งปีงบประมาณ) ร่วมกับคณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร คณะที่ 3 นำโดย นางเบญจวรรณ สร่างนิทร ประธานคณะกรรมการฯ รับฟังปัญหา อุปสรรค พร้อมให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประเมินผลให้กับสำนักงานเขต ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom meeting)

#prsathon

#สาทร >> ผู้ตรวจฯ เยี่ยมชมความพร้อมจัดการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. - ส.ก. เขตสาทร(3 พ.ค. 65) นายชาติชาย กุละนำพล ผู้อำนวยการ...
03/05/2022

#สาทร >> ผู้ตรวจฯ เยี่ยมชมความพร้อมจัดการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. - ส.ก. เขตสาทร

(3 พ.ค. 65) นายชาติชาย กุละนำพล ผู้อำนวยการเขตสาทร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เขต ให้การต้อนรับ นายไกรสรณ์ ทิพยจันทร์ ผู้ตรวจราชการสูง ในโอกาสเข้าเยี่ยมตรวจความพร้อมในการเตรียมการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ของเขตสาทร โดยได้รายงานความคืบหน้าการดำเนินการในด้านต่าง ๆ อาทิ การจัดตั้งศูนย์ประสานงานฯ การจัดเตรียมสถานที่ตั้งของหน่วยเลือกตั้ง การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ การจัดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 การเตรียมการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง เป็นต้น

โดย ท่านผู้ตรวจราชการสูง ได้ให้ข้อแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งในครั้งนี้ โดยให้คำนึงถึงหลักข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การเลือกตั้งสำเร็จลุล่วงด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และขอให้เจ้าหน้าที่ทีมงานเขตช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบและออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 ระหว่างเวลา 08.00-17.00 น.

#prsathon

จัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" พัฒนาคูน้ำวัดปรก เนื่องในวันคล้ายวันปฐมบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั...
02/05/2022

จัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" พัฒนาคูน้ำวัดปรก เนื่องในวันคล้ายวันปฐมบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

>> พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดทำโครงการจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและประชาชนมีจิตสำนึกสาธารณะ รักบ้านเมือง รู้รักสามัคคี ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม บรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่เพื่อนร่วมชาติ ตลอดจนเพื่อให้ประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน กรุงเทพมหานครมีความปลาบปลื้มปิติเป็นล้นพ้น ที่ได้น้อมนำโครงการฯ มาสืบสาน ขยายผล โดยระดมพลังความรัก ความสามัคคีทั้งของหน่วยงานในพระองค์ หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชน ร่วมปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน อย่างยั่งยืน

>> (2 พ.ค. 65) เวลา 09.00 น. นายชาติชาย กุละนำพล ผู้อำนวยการเขตสาทร มอบหมาย นายพงศธร ชั้นไพศาลศิลป์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตสาทร เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" พัฒนาคูน้ำวัดปรก เนื่องในวันคล้ายวันปฐมบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบคูน้ำ ทาสีขาว-แดงขอบฟุตบาท เทน้ำจุลินทรีย์เพื่อปรับสภาพน้ำ ตัดแต่งต้นไม้กิ่งไม้ จัดเก็บขยะ และรณรงค์การไม่ทิ้งขยะลงคู คลอง เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด และสวยงามของพื้นที่ รวมถึงเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น โดยมีคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่เขตสาทร พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

Photos from กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์'s post
01/05/2022

Photos from กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์'s post

#สาทร >> จัดทีมงานเตรียมหีบบัตรเลือกตั้งผู้ว่ากทม.-ส.ก.(30 เม.ย. 65) นายชาติชาย กุละนำพล ผู้อำนวยการเขตสาทร ตรวจเยี่ยมกา...
30/04/2022

#สาทร >> จัดทีมงานเตรียมหีบบัตรเลือกตั้งผู้ว่ากทม.-ส.ก.

(30 เม.ย. 65) นายชาติชาย กุละนำพล ผู้อำนวยการเขตสาทร ตรวจเยี่ยมการจัดเตรียมหีบบัตรที่จะใช้ในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร รวมถึงการจัดเตรียมเอกสารและวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยมี นายฉัตรชัย อังสุเชษฐานนท์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง ให้ข้อมูลและกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด พร้อมให้คำแนะนำและแนวทางการดำเนินงานด้านต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด

#prsathon

#สาทร >> สำรวจความพร้อมหอประชุม สมาคมแต้จิ๋วฯ เตรียมจัดอบรม จนท.หน่วยเลือกตั้ง(30 เม.ย. 65) นายชาติชาย กุละนำพล ผู้อำนวย...
30/04/2022

#สาทร >> สำรวจความพร้อมหอประชุม สมาคมแต้จิ๋วฯ เตรียมจัดอบรม จนท.หน่วยเลือกตั้ง

(30 เม.ย. 65) นายชาติชาย กุละนำพล ผู้อำนวยการเขตสาทร พร้อมด้วย นายพงศธร ชั้นไพศาลศิลป์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต ทีมงานฝ่ายปกครองและฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมของหอประชุม สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย ซึ่งจะใช้เป็นสถานที่จัดการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง​ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร​ ในวันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2565

#prsathon

“คุณทิ้ง...เราขอ” ลุยจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ตามนัด ซอยจันทน์ 45(30 เม.ย. 65) นัดแล้วไม่ปล่อยให้รอเก้อแน่นอนสำหรับทีมงานเก็บขย...
30/04/2022

“คุณทิ้ง...เราขอ” ลุยจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ตามนัด ซอยจันทน์ 45

(30 เม.ย. 65) นัดแล้วไม่ปล่อยให้รอเก้อแน่นอนสำหรับทีมงานเก็บขยะชิ้นใหญ่ วันนี้สั่งการโดยนายชาติชาย กุละนำพล ผู้อำนวยการเขตสาทร มอบหมาย นายไพรัชต์ ละอองวิจิตร หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดฯ จัดทีมเจ้าหน้าที่ตะลุยทุกตรอกซอกซอยให้บริการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ที่ประชาชนประสงค์อยากจะทิ้งตามโครงการ “นัดเวลาทิ้ง นัดเวลาเก็บ ขยะชิ้นใหญ่ และขยะอันตราย ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของเหลือใช้ผุพัง ทั้งตู้ เตียง ที่นอน เศษไม้เก่า รวมถึงขยะอันตราย โดยพี่น้องประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี นำขยะมาตั้งวางไว้ที่หน้าบ้านอย่างเป็นระเบียบเพื่อรอการจัดเก็บ ตามคอนเซปต์ “คุณทิ้ง เราขอ”

ที่อยู่

59
Bangkok
10120

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 17:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

+6622128112

เว็บไซต์

http://www.bangkok.go.th/sathon

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานเขตสาทร : Sathon BMAผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานเขตสาทร : Sathon BMA:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

การช่อมแซมงทาวน์เฮาส์ใช้เวลาเป็นเดือนมีทั้งเสียงฝุ่นรบกวนมากแจ้งให้ใครมาตรวจคะ
สวัสดีค่ะ สอบถามค่ะ การลอกท่อของเขตในกทม. แจ้งทางใดให้มาลอกท่อได้บ้างคะ เหมือนจะไม่ได้ลอกมา4-5ปีแล้วค่ะ บริเวณซอยสาธุประดิษฐ์10 เวลาฝนตก จะท่วมกลางซอย แต่ปากซอยไม่ท่วมค่ะ ซึ่งตอนนี้หมดหน้าฝนแล้ว ฝนไม่ตกน้ำยังปิ่มเกือบถึงฝาท่อ หรือขอคำแนะนำต้องติดต่อหน่วยงานไหนมาลอกท่อให้ค่ะ ขอบพระคุณค่ะ 😅🥲
มาเขตเปลี่ยนชื่อในเอกสาร เจ้าหน้าที่ถามหาใบเปลี่ยนชื่อ ซึ่งคือเรื่องเมื่อ 20 กว่าปีที่แล้ว พัฒนาระบบหน่อยค่ะ ทุกอย่างมันก็มีบันทึกในฐานระบบอยู่แล้ว ลดการทำงานเหมือนหุ่นยนต์ เยอะไปด้วยกระดาษ แต่ไม่มีประสิทธิภาพนะคะ
ตู้เหลืองมีไว้ทำอะไรหรอครับ?
ในขณะที่หลายชีวิต กินอิ่ม นอนหลับและพักผ่อนกับครอบครัวในวันหยุด... #ขอบคุณครับที่เสียสละทำหน้าที่เพื่อประชาชนอย่างทุ่มเท👍👍💕
https://www.facebook.com/ตลาดนางลิ้นจี่-มาร์เก็ต-Nanglinchi-Market-444904319002278 ช่วยมาดูหน่อย ครับ ปล่อยผู้เช่าพาเพื่อนมากินเหล้าเล่นการพนัน ร่วมกลุ่มกัน หลีงงสามทุ่ม อาจเกิดคลัสเตอร์โควิดได้
นอกจากสำนักงานเขตสาทรจะผ่อนคลายมาตรการ ให้ บ. JWS ก่อสร้างให้โครงการ The Reserve Sathorn ต่อตั้งแต่วันที่ 16 ก.ค. ยังอนุญาตให้คนงานไม่ต้องสวมหน้ากากอนามัยด้วยเหรอคะ? รบกวนชี้แจงด้วยค่ะ
ขอถามค่ะมีผู้ป่วยโควิดอยู่เขตทุ่งมาเมฆค่ะไม่มีเตียงเลยค่ะ
รบกวนทางเขตฯด่วนเข้ามาดูผู้ป่วยโควิดในซอยสาทร11แยก2ด้วยค่ะ ยังไม่มีเตียง หรือศูนย์พักคอยเลย 2คน ไหนจะมีเด็กกักตัวด้วยค่ะ
เขตสาทร มีฉีดวัคซีน เหมือนเขตอื่นบ้างไหมค้ะ?
😊ผู้ป่วยสิทธิ์บัตรทองกทม. ผู้พิการ ไม่สะดวกไปรับยาประจำตัวที่คลินิกหรือโรงพยาบาล สามารถแอ้ดไลน์ id :udmsclinic หรือ inbox สอบถามเพื่อรับบริการฟรีได้ค่ะ
ตอนนี้ คอนโดจันทราทิพย์ ที่อยู่ในซอย จันทน์ 43 แยก 17 เริ่มมีคนติดโควิด 19 แล้ว อยากให้เขต เข้ามาตรวจสอบหน่อย