สภาคณาจารย์ฯ มรภ.สวนสุนันทา

สภาคณาจารย์ฯ มรภ.สวนสุนันทา สื่อกลางในการแสดงความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาและพิทักษ์ผลประโยชน์ของบุคลากรและมหาวิทยาลัย

เปิดเหมือนปกติ

ภาคพิเศษ รอบที่ 2 (เรียนเสาร์ - อาทิตย์) มาแล้วจ้า!!!! มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระด...
15/01/2021

ภาคพิเศษ รอบที่ 2 (เรียนเสาร์ - อาทิตย์) มาแล้วจ้า!!!!

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ รอบที่ 2 (เรียนเสาร์ - อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2564
เริ่มสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 - วันที่ 20 พฤษภาคม 2564

คุยกับแอดมินสวนสุนันทา : โทร/ID Line 0890088772
หรือโทรฝ่ายรับสมัคร 021601380
สมัครเรียน : http://admission.ssru.ac.th
www.ssru.ac.th

https://www.webometrics.info/en/asia/thailand
คลิกเลยลำดับที่19

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ฝ่ายรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เบอร์โทรศัพท์ 021601380 , 021601261

#Dek64 #TCAS #TCAS2564 #เรียนที่ไหนดี #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #แชมป์ราชภัฏ12สมัยต่อเนื่อง #มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม #ภาคพิเศ

ทุนเพชรสุนันทา มาแล้วจ้า!!!!!มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่...
15/01/2021

ทุนเพชรสุนันทา มาแล้วจ้า!!!!!

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 2 โควตา ประเภททุนเพชรสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2564
เริ่มสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 - วันที่ 20 เมษายน 2564

คุยกับแอดมินสวนสุนันทา : โทร/ID Line 0890088772
หรือโทรฝ่ายรับสมัคร 021601380
สมัครเรียน : http://admission.ssru.ac.th
www.ssru.ac.th

https://www.webometrics.info/en/asia/thailand
คลิกเลยลำดับที่19

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ฝ่ายรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เบอร์โทรศัพท์ 021601380 , 021601261

#Dek64 #TCAS #TCAS2564 #เรียนที่ไหนดี #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #แชมป์ราชภัฏ12สมัยต่อเนื่อง #มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม

#พยาบาลลูกพระนาง #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #อันดับที่1 #Top10พยาบาลมหาวิทยาลัยราชภัฏ2020จากผลการจัดอันดับของ Thailand...
08/01/2021

#พยาบาลลูกพระนาง #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #อันดับที่1 #Top10พยาบาลมหาวิทยาลัยราชภัฏ2020
จากผลการจัดอันดับของ Thailand’s Top Universities (ThaiTopU.com) ในโครงการ
The Most Popular Universities in Thailand
โครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัยไทยยอดนิยม โดยมีเกณฑ์การจัดอันดับ ดังนี้

1. วัดความนิยมจากคะแนนโหวตของนักเรียน นักศึกษาและประชาชน ทั่วประเทศ
2. เก็บข้อมูลแบ่งตามหมวดคำถามความสนใจของผู้เรียน เช่น มหาวิทยาลัยยอดนิยมด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้านบริหาร-บัญชี ด้านนิเทศศาสตร์
3. เก็บข้อมูลแบ่งตามกลุ่มมหาวิทยาลัย เช่น มหาวิทยาลัยรัฐ มหาวิทยาลัยเอกชน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
4. เก็บข้อมูลและประกาศผลปีละ 2 ครั้ง คือ
ครั้งที่ 1 เก็บข้อมูลระหว่างเดือน ม.ค.- มิ.ย. ประกาศผล ก.ค.
ครั้งที่ 2 เก็บข้อมูลระหว่างเดือน ก.ค. - ธ.ค. ประกาศผล ม.ค.


โดยแบ่ง 3 กลุ่มมหาวิทยาลัย คือ

1.กลุ่ม ม.รัฐ
2.กลุ่ม ม.เอกชน
3.กลุ่ม ม.ราชภัฏ
กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีลำดับดังนี้
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎ์ธานี
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
5. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
6. มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
7. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
8. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
9. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
10. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

***หมายเหตุ
1. วัดจากคะแนนโหวตของนักเรียน นักศึกษา ประชาชน
2. เก็บข้อมูลระหว่างเดือน มิ.ย.-ธ.ค. 2563

ที่มา: https://thaitopu.com/content/93

Http://admission.ssru.ac.th/
Http://www.nurse.ssru.ac.th
Http://www.ssru.ac.th
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : [email protected]
Tel:0 2160 1205, 0 2160 1370

#พยาบาลลูกพระนาง #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #อันดับที่1 #Top10พยาบาลมหาวิทยาลัยราชภัฏ2020
จากผลการจัดอันดับของ Thailand’s Top Universities (ThaiTopU.com) ในโครงการ
The Most Popular Universities in Thailand
โครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัยไทยยอดนิยม โดยมีเกณฑ์การจัดอันดับ ดังนี้

1. วัดความนิยมจากคะแนนโหวตของนักเรียน นักศึกษาและประชาชน ทั่วประเทศ
2. เก็บข้อมูลแบ่งตามหมวดคำถามความสนใจของผู้เรียน เช่น มหาวิทยาลัยยอดนิยมด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้านบริหาร-บัญชี ด้านนิเทศศาสตร์
3. เก็บข้อมูลแบ่งตามกลุ่มมหาวิทยาลัย เช่น มหาวิทยาลัยรัฐ มหาวิทยาลัยเอกชน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
4. เก็บข้อมูลและประกาศผลปีละ 2 ครั้ง คือ
ครั้งที่ 1 เก็บข้อมูลระหว่างเดือน ม.ค.- มิ.ย. ประกาศผล ก.ค.
ครั้งที่ 2 เก็บข้อมูลระหว่างเดือน ก.ค. - ธ.ค. ประกาศผล ม.ค.


โดยแบ่ง 3 กลุ่มมหาวิทยาลัย คือ

1.กลุ่ม ม.รัฐ
2.กลุ่ม ม.เอกชน
3.กลุ่ม ม.ราชภัฏ
กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีลำดับดังนี้
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎ์ธานี
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
5. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
6. มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
7. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
8. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
9. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
10. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

***หมายเหตุ
1. วัดจากคะแนนโหวตของนักเรียน นักศึกษา ประชาชน
2. เก็บข้อมูลระหว่างเดือน มิ.ย.-ธ.ค. 2563

ที่มา: https://thaitopu.com/content/93

Http://admission.ssru.ac.th/
Http://www.nurse.ssru.ac.th
Http://www.ssru.ac.th
Line Official:@nurse.ssru
Twitter:@nursessru
IG:Nurse_CNH_SSRU_Official
Email : [email protected]
Tel:0 2160 1205, 0 2160 1370

ไปต่อไม่รอละนะ มาแล้วจ้ะ!!!รอบที่ 2 โควตา (Quota)สมัครสอบตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 - วันที่ 20 เมษายน 2564คุยกับแอ...
07/01/2021

ไปต่อไม่รอละนะ มาแล้วจ้ะ!!!

รอบที่ 2 โควตา (Quota)
สมัครสอบตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 - วันที่ 20 เมษายน 2564

คุยกับแอดมินสวนสุนันทา : โทร/ID Line 0890088772
หรือโทรฝ่ายรับสมัคร 021601380
สมัครเรียน : http://admission.ssru.ac.th
www.ssru.ac.th

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ฝ่ายรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เบอร์โทรศัพท์ 021601380 , 021601261

#Dek64 #TCAS #TCAS2564 #เรียนที่ไหนดี #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #แชมป์ราชภัฏ12สมัยต่อเนื่อง #มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเรื่อง แนวปฏิบัติในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา ช่วงแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโร...
06/01/2021

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เรื่อง แนวปฏิบัติในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา ช่วงแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือ COVID-19 (เพิ่มเติม)

www.ssru.ac.th

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเรื่อง แนวปฏิบัติในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา ช่วงแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโร...
05/01/2021

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เรื่อง แนวปฏิบัติในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา ช่วงแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือ COVID-19

ประกาศ ณ วันที่ 5 มกราคม 2564
www.ssru.ac.th

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเรื่อง แนปฏิบัติสำหรับนักเรียน นักศึกษาและบุคลากร อันเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส...
03/01/2021

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เรื่อง แนปฏิบัติสำหรับนักเรียน นักศึกษาและบุคลากร อันเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือ COVID-19 (ฉบับที่ 3)

ประกาศ ณ วันที่ 3 มกราคม 2564
www.ssru.ac.th

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง ขยายระยะเวลาปิดทำการวิทยาเขตนครปฐม และศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาล...
03/01/2021

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เรื่อง ขยายระยะเวลาปิดทำการวิทยาเขตนครปฐม และศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นการชั่วคราว

ประกาศ ณ วันที่ 3 มกราคม 2564
www.ssru.ac.th

โค้งสุดท้าย ‼️ รอบที่ 1 Portfolio การโรงแรม เลือกเรียนได้ทั้งที่ กรุงเทพฯ และ นครปฐม สมัครสอบรอบที่ 1 Portfolio ตั้งแต่ว...
30/12/2020

โค้งสุดท้าย ‼️ รอบที่ 1 Portfolio การโรงแรม เลือกเรียนได้ทั้งที่ กรุงเทพฯ และ นครปฐม

สมัครสอบรอบที่ 1 Portfolio ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 6 มกราคม 2564
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก รหัส 3423 (วิทยาเขตนครปฐมและห้องเรียนกรุงเทพมหานคร)

คุยกับแอดมินสวนสุนันทา : โทร/ID Line 0890088772
หรือโทรฝ่ายรับสมัคร 021601380
สมัครเรียน : http://admission.ssru.ac.th
www.ssru.ac.th

อ่านประกาศการรับสมัครรอบ portfolio : https://cdn.fbsbx.com/v/t59.2708-21/131973744_397815061452259_179914995416515990_n.pdf/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3.pdf?_nc_cat=100&ccb=2&_nc_sid=0cab14&_nc_eui2=AeG_5vEJfF_Wi9tQ7zPkrbtYYVjPEouBUzthWM8Si4FTO12XjK8s70tu_BT4XXk1MZikD4tEkdatV3yYkFMJwppp&_nc_ohc=nkcigB9hYcYAX-UmMv-&_nc_ht=cdn.fbsbx.com&oh=f31aabfdf18b808c31e5313586e0c907&oe=5FEC696E&dl=1

#อนาคตเริ่มที่นี่ #มาร่วมกำหนดอนาคตไปกับเรา #มาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเราการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พักสวนสุนันทา

ระเบียบการรับสมัครประจำปีการศึกษา 2564 http://admission.ssru.ac.th/index.php?m=procedures

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ฝ่ายรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เบอร์โทรศัพท์ 021601380 , 021601261
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานครและวิทยาเขตนครปฐม
#Dek64 #TCAS #TCAS2564 #เรียนที่ไหนดี #HLBM #การจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก #การโรงแรม #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #แชมป์ราชภัฏ12สมัยต่อเนื่อง #มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม

https://u-hit.net/ssru-tcas64-8/
28/12/2020
สวนสุนันทาเปิดโอกาสพิเศษ รับ 7 สาขา รอบที่ 1 Portfolio ให้เลือกเรียนในกรุงเทพฯได้

https://u-hit.net/ssru-tcas64-8/

จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส C0VID-19 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเปิดโอกาส ให้นักเรียนสมัครรอบที่ 1 portfolio ...

รอบ portfolio ใช้ GPA 5 เทอมคุยกับแอดมินสวนสุนันทา : โทร/ID Line 0890088772หรือโทรฝ่ายรับสมัคร 021601380สมัครเรียน : htt...
28/12/2020

รอบ portfolio ใช้ GPA 5 เทอม

คุยกับแอดมินสวนสุนันทา : โทร/ID Line 0890088772
หรือโทรฝ่ายรับสมัคร 021601380
สมัครเรียน : http://admission.ssru.ac.th
www.ssru.ac.th
portfolio รอบที่ 1 สวนสุนันทา

อ่านประกาศการรับสมัครรอบ portfolio : https://admission.ssru.ac.th/downloads/applystudent/641.pdf?ts=20201212214811

ประกาศรับสมัครสาขาวิชาพยาบาล : http://admission.ssru.ac.th/downloads/applystudent/641_2230.pdf?ts=20201213212810

‪วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ แก้วเจ้าจอม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ฉบับวันที่ 24 ธันวาคม 2563‬‪www.ssru.ac.th #ราชภัฏอันดั...
23/12/2020

‪วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ แก้วเจ้าจอม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ฉบับวันที่ 24 ธันวาคม 2563‬
‪www.ssru.ac.th #ราชภัฏอันดับ1 #tcas64 #suansunandha #ssru #dek65 #Dek64 #dek64 ‬

สภาคณาจารย์ฯ สวนสุนันทา เข้าร่วมประชุมและสัมมนาพัฒนาบทบาทอุดมศึกษาไทย ทปสท. ทั่วประเทศ วันที่ 23 ธันวาคม 2563 มหาวิทยาลั...
23/12/2020

สภาคณาจารย์ฯ สวนสุนันทา เข้าร่วมประชุมและสัมมนาพัฒนาบทบาทอุดมศึกษาไทย ทปสท. ทั่วประเทศ

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สภาคณาจารย์และข้าราชการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระ โชติธรรมาภรณ์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ พร้อมด้วยตัวแทนกรรมการฯ เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “บทบาทสภาคณาจารย์และข้าราชการในการส่งเสริมการพัฒนาอุดมศึกษาไทย” และการประชุมที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) สมัยสามัญประจำปี ครั้งที่ 2/2563 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จ.ภูเก็ต โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “บทบาทสภาคณาจารย์และข้าราชการในการส่งเสริมการพัฒนาอุดมศึกษาไทย” ในการสัมมนาครั้งนี้ ประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันจากทั่วประเทศเข้าร่วม

อรวรรณ สุขมา : รายงาน:ภาพ
www.ssru.ac.th

‪วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ แก้วเจ้าจอม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ฉบับวันที่ 18 ธันวาคม 2563‬‪www.ssru.ac.th #ราชภัฏอันดั...
17/12/2020

‪วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ แก้วเจ้าจอม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ฉบับวันที่ 18 ธันวาคม 2563‬
‪www.ssru.ac.th #ราชภัฏอันดับ1 #tcas64 #suansunandha #ssru #dek65 #Dek64 #dek64 ‬

https://www.eduzones.com/2020/12/09/ssru-170/
09/12/2020
ในหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์" เป็นอธิการบดีมหาวิทยา

https://www.eduzones.com/2020/12/09/ssru-170/

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบ...

https://www.eduzones.com/2020/12/07/ssru-open-house-2020-4/
07/12/2020
นักเรียนม.ปลายหลายพันคนแห่เข้าร่วม SSRU Open House 2020 เปิดบ้านสวนสุนันทา “มหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ1

https://www.eduzones.com/2020/12/07/ssru-open-house-2020-4/

นักเรียนม.ปลายหลายพันคนแห่เข้าร่วม SSRU Open House 2020 เปิดบ้านสวนสุนันทา “มหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ1” ต่างประทับใจในห....

สวนสุนันทาเปิดรับสมัคร-เสนอชื่อ ผอ.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เริ่ม 14-18 ธ.ค. 2563มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัคร-เ...
04/12/2020

สวนสุนันทาเปิดรับสมัคร-เสนอชื่อ ผอ.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เริ่ม 14-18 ธ.ค. 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัคร-เสนอชื่อบุคคลผู้สมควรดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม” มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 14-18 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ) ณ ฝ่ายบริหารงานบุคคล กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 4 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบริหารงานบุคคล โทรศัพท์ 021601252

www.ssru.ac.th
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : ข่าว

แล้วพบกันนะคะเด็กๆ ssru open house 2020 (วันที่ 7-8 ธันวาคม 2563) ที่สวนสุนันทา คุยกับแอดมินสวนสุนันทา : โทร/ID Line 089...
03/12/2020

แล้วพบกันนะคะเด็กๆ
ssru open house 2020 (วันที่ 7-8 ธันวาคม 2563) ที่สวนสุนันทา
คุยกับแอดมินสวนสุนันทา : โทร/ID Line 0890088772
สมัครเรียน : http://admission.ssru.ac.th
www.ssru.ac.th
สมัครเรียน : http://admission.ssru.ac.th
portfolio รอบที่ 1 สวนสุนันทามาแล้วจ้า
#เด็ก64 #สวนสุนันทา #ราชภัฏอันดับ1 #tcas64 #suansunandha #ssru #dek65 #Dek64 #dek64 #admissions2020 instagram.com/p/CFol9lajXrW/…
สมัครเลย : http://admission.ssru.ac.th

‪วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ แก้วเจ้าจอม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ฉบับวันที่ 2 ธันวาคม 2563‬‪www.ssru.ac.th #ราชภัฏอันดับ...
02/12/2020

‪วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ แก้วเจ้าจอม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ฉบับวันที่ 2 ธันวาคม 2563‬
‪www.ssru.ac.th #ราชภัฏอันดับ1 #tcas64 #suansunandha #ssru #dek65 #Dek64 #dek64 ‬

‪วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ แก้วเจ้าจอม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ฉบับวันที่ 1 ธันวาคม 2563‬‪www.ssru.ac.th #ราชภัฏอันดับ...
02/12/2020

‪วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ แก้วเจ้าจอม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ฉบับวันที่ 1 ธันวาคม 2563‬
‪www.ssru.ac.th #ราชภัฏอันดับ1 #tcas64 #suansunandha #ssru #dek65 #Dek64 #dek64 ‬

‪วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ แก้วเจ้าจอม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ฉบับวันที่ 1 ธันวาคม 2563‬‪www.ssru.ac.th #ราชภัฏอันดับ...
01/12/2020

‪วารสารข่าวประชาสัมพันธ์ แก้วเจ้าจอม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ฉบับวันที่ 1 ธันวาคม 2563‬
‪www.ssru.ac.th #ราชภัฏอันดับ1 #tcas64 #suansunandha #ssru #dek65 #Dek64 #dek64 ‬

สวนสุนันทาประชุมสภามหาวิทยาลัย วาระพิเศษ ครั้งที่ 4/2563 วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร....
01/12/2020

สวนสุนันทาประชุมสภามหาวิทยาลัย วาระพิเศษ ครั้งที่ 4/2563

วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วาระพิเศษ ครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย โดยมีรักษาราชการแทนอธิการบดี คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนผู้บริหาร และคณะกรรมการสภา เข้าร่วมประชุม โดยก่อนเริ่มการประชุม นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มอบเกียรติบัตรแก่คณาจารย์และนักศึกษา ที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมประกวดผลงานวิจัยในงาน Korea International Women’s Invention Exposition 2020 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี และงาน 2020 International Innovation & Invention Competition (2020IIIC) ณ กรุงไทเป สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) สาระสำคัญของการประชุมคราวนี้

ในการประชุมที่ประชุมได้พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตนวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัล หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2564 และแผนรับนักศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย) การพิจารณาให้ความเห็นชอบ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2564 และแผนรับนักศึกษา (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) พิจารณาให้ความเห็นชอบ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ และแผนรับนักศึกษาสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

นอกจากนี้ ยังพิจารณาให้ความเห็นชอบ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ และแผนรับนักศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย) พิจารณาให้ความเห็นชอบ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ และแผนรับนักศึกษา (วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์) พิจาณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง หมวด ๕ เกณฑ์ การสำเร็จการศึกษาของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) รวมถึง พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ ภิรมย์รัตน์ ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ และเรื่องอื่นๆ ทีเกี่ยวอีกด้วย

www.ssru.ac.th
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ข่าว
สโรชา บินอับดุลเลาะ : ภาพ

ที่อยู่

เลขที่ ๑ ถนน.อู่ทองนอก แขวง ดุสิต เขต ดุสิต
Bangkok
๑๐๓๐๐

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 16:00
อังคาร 09:00 - 16:00
พุธ 09:00 - 16:00
พฤหัสบดี 09:00 - 16:00
ศุกร์ 09:00 - 16:00

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สภาคณาจารย์ฯ มรภ.สวนสุนันทาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

สถาบันคลังสมองของชาติ ได้จัดทำหนังสือเล่มเล็กโดยเป็นสรุปจากงานวิจัย สำหรับสภามหาวิทยาลัยขึ้นจำนวน 2 เล่ม เพื่อเผยแพร่ สภามหาวิทยาลัยสามารถดาวน์โหลดเพิ่มเติมได้ที่ www.knit.or.th ขอบพระคุณค่ะ