สภาคณาจารย์ฯ มรภ.สวนสุนันทา

สภาคณาจารย์ฯ มรภ.สวนสุนันทา สื่อกลางในการแสดงความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาและพิทักษ์ผลประโยชน์ของบุคลากรและมหาวิทยาลัย

เปิดเหมือนปกติ

02/10/2021
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง) จ.จันทบุรี ⚜️ ⚜️ ⚜️ ⚜️ ⚜️ ⚜️ ⚜️ ⚜️ ⚜️ ⚜️มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันท...
06/09/2021

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
วัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง) จ.จันทบุรี
⚜️ ⚜️ ⚜️ ⚜️ ⚜️ ⚜️ ⚜️ ⚜️ ⚜️ ⚜️
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้นำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ พระอารามหลวงต่างๆ เป็นประจำทุกปี ซึ่งในปีนี้จะมีพิธีถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง) จ.จันทบุรี ในวันศุกร์ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

จึงขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ได้ที่ ธนาคาร กรุงเทพฯ สาขา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ชื่อ “กฐินพระราชทาน 2564 วัดไผ่ล้อม จ.จันทบุรี” เลขที่บัญชี 074-7-82776-4 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

สามารถแจ้งหลักฐานการโอนเงินได้ที่ https://forms.gle/35JWNKxTBE86Avik7
หรือ Line ID : https://lin.ee/UhfQqxU

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
วัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง) จ.จันทบุรี
⚜️ ⚜️ ⚜️ ⚜️ ⚜️ ⚜️ ⚜️ ⚜️ ⚜️ ⚜️
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้นำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ พระอารามหลวงต่างๆ เป็นประจำทุกปี ซึ่งในปีนี้จะมีพิธีถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง) จ.จันทบุรี ในวันศุกร์ที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

จึงขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ได้ที่ ธนาคาร กรุงเทพฯ สาขา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ชื่อ “กฐินพระราชทาน 2564 วัดไผ่ล้อม จ.จันทบุรี” เลขที่บัญชี 074-7-82776-4 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

สามารถแจ้งหลักฐานการโอนเงินได้ที่ https://forms.gle/35JWNKxTBE86Avik7
หรือ Line ID : https://lin.ee/UhfQqxU

กองกลาง ประชุมติดตามขับเคลื่อนการปฏิบัติงานฝ่ายต่าง ๆ ในสังกัดวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 10.00 น. กองกลาง สำนักงานอ...
24/08/2021

กองกลาง ประชุมติดตามขับเคลื่อนการปฏิบัติงานฝ่ายต่าง ๆ ในสังกัด

วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 10.00 น. กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมติดตามขับเคลื่อนการปฏิบัติงานฝ่ายต่าง ๆ ในสังกัด อาทิ ตรวจสอบคุมเข้มการเข้า-ออกมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะงานก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงการดูแลรักษาสภาพภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัยให้คงสภาพสวยงามอยู่เสมอ ณ ห้องประชุมปัญจมราช ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี และระบบประชุมออนไลน์ (Google Meet) โดยมี นายนฤพล ศรีสว่าง ผู้อำนวยการกองกลาง เป็นประธานการประชุม ทั้งมี หัวหน้าฝ่ายและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ : รายงาน
www.ssru.ac.th
มหาอุปราช เม่งเต๊ก

กองกลาง ประชุมติดตามขับเคลื่อนการปฏิบัติงานฝ่ายต่าง ๆ ในสังกัด

วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 10.00 น. กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมติดตามขับเคลื่อนการปฏิบัติงานฝ่ายต่าง ๆ ในสังกัด อาทิ ตรวจสอบคุมเข้มการเข้า-ออกมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะงานก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงการดูแลรักษาสภาพภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัยให้คงสภาพสวยงามอยู่เสมอ ณ ห้องประชุมปัญจมราช ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี และระบบประชุมออนไลน์ (Google Meet) โดยมี นายนฤพล ศรีสว่าง ผู้อำนวยการกองกลาง เป็นประธานการประชุม ทั้งมี หัวหน้าฝ่ายและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ : รายงาน
www.ssru.ac.th
มหาอุปราช เม่งเต๊ก

สวนสุนันทาบรรเทาความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนต่อเนื่องเป็นวันที่สาม. กับกิจกรรม อว พารอด โดยสวนสุนันทา "รอด" โควิดไปด้วยกั...
23/08/2021

สวนสุนันทาบรรเทาความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนต่อเนื่องเป็นวันที่สาม. กับกิจกรรม อว พารอด โดยสวนสุนันทา "รอด" โควิดไปด้วยกัน ... กับ สวนสุนันทา

วันที่ 23 สิงหาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยกองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมมอบถุงอุปกรณ์ยังชีพป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด – 19 รวมถึงอาหารและน้ำดื่มให้แก่ประชาชน โดยรอบมหาวิทยาลัย ต่อเนื่องเป็นวันที่สาม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและส่งผ่านกำลังใจให้พี่น้องปรชาชนร่วมผ่านวิกฤตโควิดนี้ไปด้วยกัน ภายใต้โครงการ อว.พารอด โดยสวนสุนันทา "รอด" โควิดไปด้วยกัน ... กับ สวนสุนันทา ณ บริเวณประตูทางเข้า-ออกมหาวิทยาลัย และ กิจกรรมดังกล่าวเป็น การดำเนินงานที่สอดคล้องกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ภายใต้โครงการ “อว.พารอด” มีประชาชนหลากหลายอาชีพเข้าร่วมรับสิ่งของดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ภายใต้มาตรการป้องกัน การแพร่ระบาด ของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

กิจกรรมดังกล่าวจะดำเนินการจัดอย่างต่อเนื่อง โดยจัดขึ้นทุกวันจันทร์-วันอังคารของทุกสัปดาห์ เป็นระยเวลา 4 สัปดาห์ ครั้งต่อไปกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 24 / 30-31 สิงหาคม พ.ศ.2564 และวันที่ 6-7 กันยายน พ.ศ.2564 เราจะก้าวข้ามผ่านวิกฤตโควิดในครั้งนี้ไปด้วยกัน

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : ข่าว / ภาพ
www.ssru.ac.th

สวนสุนันทาบรรเทาความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนต่อเนื่องเป็นวันที่สาม. กับกิจกรรม อว พารอด โดยสวนสุนันทา "รอด" โควิดไปด้วยกัน ... กับ สวนสุนันทา

วันที่ 23 สิงหาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยกองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมมอบถุงอุปกรณ์ยังชีพป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด – 19 รวมถึงอาหารและน้ำดื่มให้แก่ประชาชน โดยรอบมหาวิทยาลัย ต่อเนื่องเป็นวันที่สาม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและส่งผ่านกำลังใจให้พี่น้องปรชาชนร่วมผ่านวิกฤตโควิดนี้ไปด้วยกัน ภายใต้โครงการ อว.พารอด โดยสวนสุนันทา "รอด" โควิดไปด้วยกัน ... กับ สวนสุนันทา ณ บริเวณประตูทางเข้า-ออกมหาวิทยาลัย และ กิจกรรมดังกล่าวเป็น การดำเนินงานที่สอดคล้องกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ภายใต้โครงการ “อว.พารอด” มีประชาชนหลากหลายอาชีพเข้าร่วมรับสิ่งของดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ภายใต้มาตรการป้องกัน การแพร่ระบาด ของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

กิจกรรมดังกล่าวจะดำเนินการจัดอย่างต่อเนื่อง โดยจัดขึ้นทุกวันจันทร์-วันอังคารของทุกสัปดาห์ เป็นระยเวลา 4 สัปดาห์ ครั้งต่อไปกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 24 / 30-31 สิงหาคม พ.ศ.2564 และวันที่ 6-7 กันยายน พ.ศ.2564 เราจะก้าวข้ามผ่านวิกฤตโควิดในครั้งนี้ไปด้วยกัน

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : ข่าว / ภาพ
www.ssru.ac.th

https://siamrathnews.com/2021/08/22/covid-19-3/
23/08/2021
“สวนสุนันทา” มอบทุนการศึกษา นักเรียน นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19 – สยามรัฐ วาไรตี

https://siamrathnews.com/2021/08/22/covid-19-3/

“สวนสุนันทา” จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2564 โดยมอบทุน 1,530,000 บาท ช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบ...

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในสื่อมวลชน หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2564www.ssru.ac.th
23/08/2021

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในสื่อมวลชน หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2564
www.ssru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในสื่อมวลชน หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2564
www.ssru.ac.th

https://www.banmuang.co.th/mobile/news/education/246885
19/08/2021
สวนสุนันทามอบวัสดุ ครุภัณฑ์ให้รพ.สนามและ ร.ร.ที่ขาดแคลน

https://www.banmuang.co.th/mobile/news/education/246885

กรรมการบริษัทฯ, กรรมการผู้มีอำนาจ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการนำเสนอข่าว /ภาพ/ ข้อมูลใดๆในเว็บไซต์ทั้งสิ้น

“พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล" พิพิธภัณฑ์ด้านสังคม ศิลปะ และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในสื่อมวลชน หนังสือพิมพ์...
19/08/2021

“พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล" พิพิธภัณฑ์ด้านสังคม ศิลปะ และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ในสื่อมวลชน หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันอาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2564
www.ssru.ac.th

“พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล" พิพิธภัณฑ์ด้านสังคม ศิลปะ และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ในสื่อมวลชน หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันอาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2564
www.ssru.ac.th

https://siamrathnews.com/2021/08/19/87998/
19/08/2021
ราชภัฏสวนสุนันทา มอบอุปกรณ์ แก่ รพ.สนาม และโรงเรียนขาดแคลน ในพื้นที่ สมุทรสงคราม – สยามรั

https://siamrathnews.com/2021/08/19/87998/

วันที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม จัดกิจกรรมมอบอุปก...

สวนสุนันทา มอบครุภัณฑ์สนับสนุนภารกิจจังหวัด“อว.พารอด” “รอด” โควิดไปด้วยกัน…กับสวนสุนันทา วันที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 13....
17/08/2021

สวนสุนันทา มอบครุภัณฑ์สนับสนุนภารกิจจังหวัด
“อว.พารอด” “รอด” โควิดไปด้วยกัน…กับสวนสุนันทา

วันที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม จัดกิจกรรมมอบอุปกรณ์ ประเภทครุภัณฑ์ (เตียงนอน 2 ชั้น พร้อมที่นอน โต๊ะเขียนหนังสือ เก้าอี้ล้อเลื่อน และตู้วางสิ่งของเอนกประสงค์) ให้แก่โรงพยาบาลสนามและโรงเรียนขาดแคลนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม 8 แห่ง ภายใต้โครงการ “อว.พารอด” “รอด” โควิดไปด้วยกันกับสวนสุนันทา สอดคล้องกับนโยบายโครงการ “อว. พารอด” ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และยังสนับสนุนการทำงานของรัฐบาลเพื่อให้ก้าวข้ามวิกฤตนี้ไปด้วยกัน ณ อาคารหอประชุม 500 ที่นั่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ​โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยมอบอุปกรณ์ ประเภทครุภัณฑ์ในกิจกรรมดังกล่าวให้แก่ผู้แทนจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาสมุทรสงคราม และโรงเรียนขาดแคลนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 8 แห่ง เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

โดยมอบเตียงสองชั้นพร้อมที่รองนอน จำนวน 20 เตียง ให้กับ นายอนุกูล เรือนแก้ว ปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม ในฐานะผู้แทนจังหวัดเป็นผู้รับมอบเพื่อนำไปส่งมอบต่อให้กับโรงพยาบาลสนาม กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดน และศูนย์พักคอย (Community Isolation) ซึ่งจะได้นำไปช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด และใช้ประโยชน์อื่น ๆ ในการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภารกิจของหน่วยงานต่อไป
นอกจากนี้ ยังได้มอบโต๊ะเขียนหนังสือรวมถึงเก้าอี้ จำนวน 36 ชุด และตู้วางสิ่งของเอนกประสงค์ อีก จำนวน 20 ตู้ ให้กับ นายทองเลื่อน บุญเพ็ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาสมุทรสงคราม (ผู้แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาสมุทรสงคราม พร้อมด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนขาดแคลนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 8 แห่ง โดยมี นายณัฐภัทร ชำนาญรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์) นางวาสนา ฉวีรัตน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนคลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ) นายชาลี ดวงแย้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์) นางสาววรลักษณ์ นิตยธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนศาลจ้าวอาม้า จ่าสิบตรี วิรัส สวัสดิ์รักษา​ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดช่องลมวรรณราม(สมุทรประชานุกูล) นายเอกลักษณ์ ขาวนวลผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคู้สนามจันทร์ (สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) นายศิวะกร แสงกระจ่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโรงธรรม มิตรภาพที่ ๗๐ และนายชัชชัย อุปสรรค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวรภูมิ (วรไวทยาวาส) เป็นผู้รับมอบครุภัณฑ์ดังกล่าวเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ภายในโรงเรียนต่อไป

ผศ.ภญ.ดร.พิมพร ทองเมือง ผอ.ศูนย์สมุทรสงคราม กล่าวว่า " โครงการดังกล่าวนี้ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยท่านอธิการบดี รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ ให้ดำเนินการจัดกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชน ได้แก่ การสนับสนุนอุปกรณ์สิ่งของเครื่องใช้ ประเภทครุภัณฑ์ที่จำเป็นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดแบบนี้ ดังนั้น ศูนย์การศึกษาฯ จึงได้เร่งดำเนินการติดต่อประสานกับหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ที่มีความจำเป็นต้องการใช้สิ่งของต่าง ๆ เหล่านี้ โดยในวันนี้เราได้บริจาคเตียงนอนพร้อมที่นอน ตู้วางสิ่งของเอนกประสงค์ โต๊ะเขียนหนังสือพร้อมด้วยเก้าอี้ล้อเลื่อน โดยมี ปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยผูู้อำนวยการ โรงเรียนขาดแคลนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม เข้ารับมอบในครั้งนี้"

"มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มีหน่วยงานจัดการเรียนการสอนอยู่ ณ ที่ตั้งแห่งนี้ จำนวน 2 วิทยาลัย ได้แก่ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ และวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มีหลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดทำการเรียนการสอนที่นี่คือ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขวิชาสาธารณสุขศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน สาขาวิชากัญชาเวชศาสตร์ และสาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการสุขภาพ ซึ่งทุกศาสตร์สาขาที่เปิดสอนที่นี่ ล้วนเป็นสาขาที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ไม่ว่าจะเป็น ด้านการป้องกันตัวเอง และการรักษาสุขภาพในสถานการณ์โควิด หรือแม้กระทั่งในสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งทตรงกับความต้องการของสังคมปัจจุบันทั้งสิ้น" ผศ.ภญ.ดร.พิมพร กล่าวในที่สุด

ทางด้าน นายอนุกูล เรือนแก้ว ปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม ในฐานะผู้แทนจังหวัด กล่าวว่า "ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นอย่างยิ่งที่ได้จัดกิจกรรมมอบอุปกรณ์ครุภัณฑ์ดี ๆ แบบนี้ เพื่อนำไปช่วยเหลือสนับสนุนภารกิจหน่วยงานในสถานการณ์วิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิดขณะนี้ กระผมได้รับการประสานงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กระผมในฐานะเป็นผู้แทนของจังหวัด และกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนของจังหวัดสมุทรสงคราม มีภารกิจเกี่ยวกับการดูแลความสงบเรียบร้อย ความมั่นคงภายใน งานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตลอดจนนโยบายต่าง ๆ ของจังหวัด เช่น เรื่องเร่งด่วนที่สำคัญในขณะนี้ก็คือ การป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดการติดต่อของเชื้อไวรัสโควิด"

นายอนุกูล กล่าวต่อว่า "ในวันนี้ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสมุทรสงคราม ได้รับมอบเตียงนอนพร้อมที่นอน ครุภัณฑ์เหล่านี้จะนำไปใช้ในภารกิจที่สำคัญขณะนี้ โดยตอนนี้กองบังคับการฯ ได้จัดกำลังคนดูแลความสงบเรียบร้อย ณ ศูนย์พักคอย โรงพยาบาลสนาม หรือจุดกักตัวต่าง ๆ โดยจะนำไปให้กำลังพลนำไปใช้ในการปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้านต่าง ๆ ต่อไป"

"สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดในพื้นที่ของจังหวัด เรียกได้ว่าอยู่ในขั้นที่แพร่ระบาดหนักพอสมควร ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้มีการระดมสรรพกำลังช่วยกันแก้ไขปัญหาในสถานการณ์นี้อย่างเต็มที่ เต็มกำลังและความสามารถ" นายอนุกูล กล่าว

"มีหลายหน่วยงานภาคราชการ และภาคเอกชนได้สนับสนุนภารกิจงาน ไม่ว่าจะเป็นด้านการป้องกัน บำบัดรักษา ชีวิตความเป็นอยู่ โดยเฉพาะในศูนย์กักกันควบคุมโรค หรือศูนย์พักคอยต่าง ๆ ปัจจุบันนี้ เรามีผู้ติดเชื้อแล้วที่ไม่สามารถเข้าสู่ระบบการรักษาพยาบาลได้เป็นจำนวนมาก เพราะฉะนั้น จำเป็นจะต้องแยกผู้ติดเชื้อเหล่านี้ออกมา เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่เชื้อให้กับคนในบ้าน ในชุมชนหรือศูนย์พักคอย เพราะฉะนั้น สิ่งที่จำเป็นต่อความต้องการใช้งานในขณะนี้ ได้แก่ ปัจจัยหลักในการดำเนินชีวิตประจำวันของศูนย์พักคอย รวมถึงเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ทางด้านการแพทย์สำหรับเจ้าหน้าที่ เช่น หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล และชุดป้องกันการติดเชื้อ (PPE) หากหน่วยงานใดมีความประสงค์จะมอบสิ่งของจำเป็นเพื่อสนับสนุนภารกิจดังกล่าวนั้น สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดสมุทรสงคราม โทรศัพท์ 034 713309 / 034 711678 และ 034 714881 หรือติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ http://www.samutsongkhram.go.th/V2013/index.php/covid" นายอนุกูล กล่าวในที่สุด

นายทองเลื่อน บุญเพ็ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม กล่าวว่า "ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ได้กรุณามอบครุภัณฑ์ ประเภทตู้วางสิ่งของเอนกประสงค์ โต๊ะ เก้าอี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ประสานต่อไปยังโรงเรียนในพื้นที่ขนาดเล็กในพื้นที่ของจังหวัด ซึ่งมีโรงเรียนจำนวน 8 แห่งที่แจ้งความประสงค์ต้องการใช้ครุภัณฑ์เหล่านี้ไปช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์พักคอยต่าง ๆ ในนามของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ขอบพระคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ได้มองเห็นความสำคัญและได้มอบอุปกรณ์ ครุภัณฑ์เหล่านี้ ให้กับทางสถานศึกษาในสังกัดของพวกเรา ขอบพระคุณครับ"

ผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง 8 แห่ง กล่าวว่า อันดับแรกขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ได้นำครุภัณฑ์ดีๆ แบบนี้มามอบให้กับโรงเรียนที่มีความจำเป็นต้องการใช้ โดยในสถานการณ์นี้โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอน 3 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบ on hand on line และ on demand ในภาวะวิกฤตแบบนี้ โรงเรียนก็ต้องมีการปรับในเรื่องของการเตรียมสถานที่ ความพร้อมของห้องเรียน เพื่อจะได้กลับมาจัดการเรียนการสอนแบบ On Site ได้ในโอกาสต่อไป ทั้งนี้ ถือเป็นโอกาสอันดีที่เราได้ครุภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นโต๊ะเรียน เก้าอี้ และตู้วางสิ่งของอเนกประสงค์ เพื่อที่จะนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน เมื่อโรงเรียนได้เปิดเรียนในระบบปกติต่อไป”

"สุดท้ายนี้ ต้องกราบขอบพระคุณมหาวิิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นอย่างยิ่งที่ได้มอบโอกาสดี ๆ แบบนี้ให้กับโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป" ผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวในที่สุด

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : ข่าว/ภาพ
www.ssru.ac.th

https://siamrathnews.com/2021/08/16/87233
16/08/2021
อว พารอด โดยสวนสุนันทา “รอด” โควิดไปด้วยกัน … กับ สวนสุนันทา – สยามรัฐ วาไรตี้

https://siamrathnews.com/2021/08/16/87233

วันที่ 16 สิงหาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิท.....

https://siamrath.co.th/n/270742
12/08/2021
สวนสุนันทา เปิดให้บริการคลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์ แบบออนไลน์ "TELEMED ATM SSRU"

https://siamrath.co.th/n/270742

รศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดเผยว่า “ในช่วงสถานกา.....

https://www.eduzones.com/2021/08/11/ssru-247/
11/08/2021
สวนสุนันทาชวนกด Like ให้ผลงานนักศึกษาเข้าร่วมประกวดวิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรมดีเด่นแห่งป

https://www.eduzones.com/2021/08/11/ssru-247/

สวนสุนันทาชวนกด Like เป็นคะแนน Thesis in Popular Vote Prize 2021 ให้กับผลงานนักศึกษาเข้าร่วมประกวดวิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรมดีเด....

สวนสุนันทา เปิดให้บริการคลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์ แบบออนไลน์ (TELEMED ATM SSRU) รศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ คณบดีวิทยาลัย...
09/08/2021

สวนสุนันทา เปิดให้บริการคลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์ แบบออนไลน์ (TELEMED ATM SSRU)

รศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดเผยว่า “ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในขณะนี้ คลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดให้บริการให้คำปรึกษาทางการแพทย์แบบออนไลน์ โดยแพทย์แผนไทยประยุกต์และให้การรักษาด้วยยาสมุนไพร (Medical consultations) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ผ่านช่องทาง Line Official Account : CLINIC ATM SSRU สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : คลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 098-9628451”

รศ.ดร.สมเดช กล่าวต่อว่า “คลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ให้บริการรักษาโรทั่วไป-โรคเรื้อรัง ตามศาสตร์การแพทย์แผนไทย โดยคณาจารย์และทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์ โดยเปิดให้บริการยาสมุนไพร นวดรักษา ดูแลหลังคลอด เพื่อบรรเทและรักษาอาการปวดกล้ามเนื้อ อัมพฤกษ์-อัมพาต เข่าเสื่อม ไมเกรน หัวไหล่ติด นิ้วล็อก ออฟฟิศซินโดรม เบาหวาน ไขมันในเลือด ความดันโลหิตสูง ภูมิแพ้ ลมพิษ สะเก็ดเงิน โรคตับ ประจำเดือนมาไม่ปกติ โรคระบบทางเดินอาหาร ผู้มารับบริการสามารถใช้สิทธิเบิกข้าราชการ (โดยสำรองจ่าย) ทั้งนี้ เปิดให้บริการตั้งแต่วันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น. ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์” รศ.ดร.สมเดช

“สำหรับแนวทางการรักษาด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์ เป็นการรวบรวมและประมวลข้อมูลตามแนวคิดและทฤษฎีการแพทย์แผนไทยร่วมกับการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ในการตรวจร่างกายเพื่อการวินิจฉัยโรคที่แม่นยำมากยิ่งขึ้น เมื่อแพทย์แผนไทยประยุกต์ให้การวินิจฉัยโรคแล้ว จะวางแผนการบำบัดรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยให้ผู้ป่วย โดยการใช้ยาสมุนไพร การใช้หัตถการทางการแพทย์แผนไทย เช่น การนวด การประคบสมุนไพร การอบไอน้ำสมุนไพร การทับหม้อเกลือ การนั่งถ่าน การพอกผิว เป็นต้น และการให้คำแนะนำในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเจ็บป่วยและการส่งสริมสุขภาพ” รศ.ดร.สมเดช กล่าวในที่สุด

ทั้งนี้ เปิดให้บริการตั้งแต่วันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น. ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : คลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 098-9628451

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : ข่าว
www.ssru.ac.th

สวนสุนันทา เปิดให้บริการคลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์ แบบออนไลน์ (TELEMED ATM SSRU)

รศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดเผยว่า “ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในขณะนี้ คลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดให้บริการให้คำปรึกษาทางการแพทย์แบบออนไลน์ โดยแพทย์แผนไทยประยุกต์และให้การรักษาด้วยยาสมุนไพร (Medical consultations) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ผ่านช่องทาง Line Official Account : CLINIC ATM SSRU สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : คลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 098-9628451”

รศ.ดร.สมเดช กล่าวต่อว่า “คลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ให้บริการรักษาโรทั่วไป-โรคเรื้อรัง ตามศาสตร์การแพทย์แผนไทย โดยคณาจารย์และทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์ โดยเปิดให้บริการยาสมุนไพร นวดรักษา ดูแลหลังคลอด เพื่อบรรเทและรักษาอาการปวดกล้ามเนื้อ อัมพฤกษ์-อัมพาต เข่าเสื่อม ไมเกรน หัวไหล่ติด นิ้วล็อก ออฟฟิศซินโดรม เบาหวาน ไขมันในเลือด ความดันโลหิตสูง ภูมิแพ้ ลมพิษ สะเก็ดเงิน โรคตับ ประจำเดือนมาไม่ปกติ โรคระบบทางเดินอาหาร ผู้มารับบริการสามารถใช้สิทธิเบิกข้าราชการ (โดยสำรองจ่าย) ทั้งนี้ เปิดให้บริการตั้งแต่วันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น. ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์” รศ.ดร.สมเดช

“สำหรับแนวทางการรักษาด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์ เป็นการรวบรวมและประมวลข้อมูลตามแนวคิดและทฤษฎีการแพทย์แผนไทยร่วมกับการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ในการตรวจร่างกายเพื่อการวินิจฉัยโรคที่แม่นยำมากยิ่งขึ้น เมื่อแพทย์แผนไทยประยุกต์ให้การวินิจฉัยโรคแล้ว จะวางแผนการบำบัดรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยให้ผู้ป่วย โดยการใช้ยาสมุนไพร การใช้หัตถการทางการแพทย์แผนไทย เช่น การนวด การประคบสมุนไพร การอบไอน้ำสมุนไพร การทับหม้อเกลือ การนั่งถ่าน การพอกผิว เป็นต้น และการให้คำแนะนำในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเจ็บป่วยและการส่งสริมสุขภาพ” รศ.ดร.สมเดช กล่าวในที่สุด

ทั้งนี้ เปิดให้บริการตั้งแต่วันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น. ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook : คลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 098-9628451

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : ข่าว
www.ssru.ac.th

ที่อยู่

เลขที่ ๑ ถนน.อู่ทองนอก แขวง ดุสิต เขต ดุสิต
Bangkok
๑๐๓๐๐

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 16:00
อังคาร 09:00 - 16:00
พุธ 09:00 - 16:00
พฤหัสบดี 09:00 - 16:00
ศุกร์ 09:00 - 16:00

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สภาคณาจารย์ฯ มรภ.สวนสุนันทาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


ความคิดเห็น

สถาบันคลังสมองของชาติ ได้จัดทำหนังสือเล่มเล็กโดยเป็นสรุปจากงานวิจัย สำหรับสภามหาวิทยาลัยขึ้นจำนวน 2 เล่ม เพื่อเผยแพร่ สภามหาวิทยาลัยสามารถดาวน์โหลดเพิ่มเติมได้ที่ www.knit.or.th ขอบพระคุณค่ะ