Biological Engineering (KMUTT)

Biological Engineering (KMUTT) หลักสูตรวิศวกรรมชีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา รับนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอก

เปิดเหมือนปกติ

08/05/2021

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอแสดงความยินดีกับ
👍 รศ.ดร.บุญเสริม แก้วกำเหนิดพงษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ชื่อโครงการ ระบบหุ่นยนต์บนคลาวด์ช่วยเฝ้าระวังสุขภาพสาหรับผู้สูงอายุ

ได้รับทุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 โปรแกรมที่ 8 สังคมสูงวัย (รอบที่ 2) จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ประกาศ ณ วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564

สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร

08/05/2021
หลักสูตรวิศวกรรมชีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด) รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญา โท เอก และโทควบเอก เพื่...
03/05/2021

หลักสูตรวิศวกรรมชีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด) รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญา โท เอก และโทควบเอก เพื่อรับทุนเพชรพระจอมเกล้า และทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียน
เริ่มภาคการศึกษา ในเดือนสิงหาคม 2564 นี้
รายละเอียดทุนเพิ่มเติม
มหาบัณฑิต
https://admission.kmutt.ac.th/announce/master/schudule-petch-pra-jom-klao-scholarship-master-research-cluster-1-2021?fbclid=IwAR3Iwj_d9-0wcKxDxs_zyPICB_0GjkaHXj74osTlZ2-t4NJWwkcCfOdt1qw
ดุษฎีบัณฑิต
https://admission.kmutt.ac.th/announce/doctoral/announce-petchra-pra-jom-klao-scholarship-doctoral-1-2021/preview?fbclid=IwAR1Ww-02Pzjc0X9beJP5nK5CiyveInlzizFPGzeOK2u3EY44IHKi1-JQmrc

21/04/2021

🙂 ขอขอบคุณประชาคม มจธ. ที่ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งให้

🎊🎉 มจธ. ได้รับการจัดอันดับ THE Impact Rankings 2021* 🎉🎊

🎉👍เป็นอันดับ 54 ของโลก จาก 1,115 มหาวิทยาลัยทั่วโลก
🎉🥈อันดับ 2 ในไทย

🥇และได้คะแนนเป็นอันดับ 1 ของโลก SDGs เป้าหมายที่ 7 Affordable and Clean Energy พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้

#KMUTT #SDGs

21/04/2021

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประกาศสิทธิบัตรนานาชาติ 2 ฉบับใหม่ที่ได้รับจดทะเบียนในปีงบประมาณ 2563-2564 ได้แก่

1. สิทธิบัตรประเทศสหรัฐอเมริกา “ครีบเกลียวเพิ่มสมรระถนะการถ่านเทความร้อนแบบบานเกล็ดโค้ง” โดย ศ.ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ และคณะ
หมายเลขสิทธิบัตร US10,436,524B2 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562
2. สิทธิบัตรประเทศสหรัฐอเมริกา “หุ่นยนต์อัตโนมัติแบบเคลื่อนที่ได้สำหรับสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็ก” โดย รศ.ดร.บุญเสริม แก้วกำเหนิดพงษ์ และคณะ
หมายเลขสิทธิบัตร US 10,864,453 B2 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563

อาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาหากสนใจจะจดสิทธิบัตรทั้งในประเทศไทย และ/หรือต่างประเทศ โปรดติดต่อสอบถามได้ที่งานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) [email protected] หรือโทร. 9663

Two new international patents of KMUTT in the fiscal years of 2019-2020 are as follows:

1. A US Patent on ‘Mixed Louver Spiral Fin’ by Prof.Dr.Somchai Wongwises and Team
US10,436,524B2 from 8 October 2019.
2. A US Patent on ‘Automatic Mobile Robot for Facilitating Activities to Improve Child Development’ by Assoc.Prof.Dr.Boonserm Kaewkamnerdpong and Team
US 10,864,453 B2 from 15 December 2020

Lecturer, researcher, and student please contact Intellectual Property Unit, Research Innovation and Partnerships Office (RIPO) for Thai or international patent or petty patent registration at [email protected] or telephone number 9663.

20/04/2021

📣 The National Science and Technology Development Agency is pleased to join New Approaches to Scholarly Publishing: Introducing F1000 (Online Seminar)

🌟 F1000 launched what is described as the world’s first ‘open research publishing platform’ in 2013 (F1000 Research - https://f1000research.com/) and following its growth, now provides publishing solutions directly to a number of influential research funders, including Wellcome, the Gates Foundation and the European Commission (Open Research Europe - https://open-research-europe.ec.europa.eu/).

🌟 This webinar will address some of the most critically important issues facing researchers today.

The move to open science; how are scholarly publishers adapting?
The introduction of the F1000 approach to rapid, transparent publishing
New opportunities to share and publish you research: using the example of the F1000 approach.


F1000 has been selected to manage the open access publishing platform for Horizon Europe, the European Union’s (EU) largest research and innovation funding program

🌟 All of the seminar topics will be presented by:

Dr. Liz Allen, Director of Strategic Initiatives at F1000


*THIS SEMINAR IS FREE OF CHARGE*

🌟 For registration, please click the link https://meeting-nstda.webex.com/mw3300/mywebex/default.do?nomenu=true&siteurl=meeting-nstda&service=6&rnd=0.055836089878467776&main_url=https%3A%2F%2Fmeeting-nstda.webex.com%2Fec3300%2Feventcenter%2Fevent%2FeventAction.do%3FtheAction%3Ddetail%26%26%26EMK%3D4832534b000000045bfb3d4ffa6afc7c27042ee1232e1a78fc90020f70cf7238d4d8f07878856687%26siteurl%3Dmeeting-nstda%26confViewID%3D189545637962846221%26encryptTicket%3DSDJTSwAAAATdVwVacp14FwlFBbHU5JwlFkSoHWeyfzvMLB_0kssF4A2%26

🌟 For more information, please contact
[email protected]

Photos from KMUTT's post
17/04/2021

Photos from KMUTT's post

17/04/2021

ศูนย์เทคโนโลยีและวิศวกรรมเพื่อเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCGeTEC) ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เปิดรับสมัคร ตำแหน่งผู้จัดการศูนย์ฯ
ผู้สนใจสมัครสามารถส่ง CV พร้อมหลักฐานทางการศึกษาได้ที่: [email protected]
ตั้งแต่วันนี้ – 30 เมษายน 2564 ค่ะ

17/04/2021

📣ถึง 𝗖𝗼𝘃𝗶𝗱 จะบุก แต่ไม่อาจหยุด 𝗦𝗲𝗿𝘃𝗶𝗰𝗲 ของเราได้
ช่องทางการติดต่อและใช้บริการต่างๆ ของ สำนักหอสมุด
.
📌บริการต่างๆ ที่หอสมุดให้บริการดังนี้
.
1.บริการยืมหนังสือ: Circulation ที่ bit.ly/2WzseoT
.
2.บริการ e-Resource Request ที่ bit.ly/2JTOffu
.
3.บริการผลิตสื่อการสอน: Teaching Media Recording
ติดต่อ 02-470-8213 Email: [email protected]
.
4.บริการสิ่งพิมพ์ มจธ. : KMUTTArchive
Email :[email protected]
.
5.Training Resource Guide/ EndNote/Turnitin
ที่ bit.ly/397nv3T
.
6.ตรวจสอบ วศ.5 Email: [email protected]
.
7.บรรณารักษ์ : ASK_Librarian ที่ bit.ly/397nv3T
.
8.สำนักงานผู้อำนวยการ : Office of Director
Email [email protected]
.
9. ชำระค่าปรับ : Pay fines LINE @kmuttlibrary
.
10. ติดตามข่าวสารได้ทาง
Website : www.lib.kmutt.ac.th
Facebook : KMUTTLibrary
.
#KMUTT
#KMUTTLibrary

Photos from Biological Engineering (KMUTT)'s post
11/04/2021

Photos from Biological Engineering (KMUTT)'s post

หลักสูตรวิศวกรรมชีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด) รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญา โท เอก และโทควบเอก เพื่...
09/04/2021

หลักสูตรวิศวกรรมชีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด) รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญา โท เอก และโทควบเอก เพื่อรับทุนเพชรพระจอมเกล้า

เริ่มภาคการศึกษา ในเดือนสิงหาคม 2564 นี้

รายละเอียดทุนเพิ่มเติม
มหาบัณฑิต
https://admission.kmutt.ac.th/announce/master/schudule-petch-pra-jom-klao-scholarship-master-research-cluster-1-2021
ดุษฎีบัณฑิต
https://admission.kmutt.ac.th/announce/doctoral/announce-petchra-pra-jom-klao-scholarship-doctoral-1-2021/preview

หลักสูตรวิศวกรรมชีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด) รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญา โท เอก และโทควบเอก เพื่อรับทุนเพชรพระจอมเกล้า

เริ่มภาคการศึกษา ในเดือนสิงหาคม 2564 นี้

รายละเอียดทุนเพิ่มเติม
มหาบัณฑิต
https://admission.kmutt.ac.th/announce/master/schudule-petch-pra-jom-klao-scholarship-master-research-cluster-1-2021
ดุษฎีบัณฑิต
https://admission.kmutt.ac.th/announce/doctoral/announce-petchra-pra-jom-klao-scholarship-doctoral-1-2021/preview

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอก หลักสูตรวิศวกรรมชีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ภาคการศึกษา 1/2564เริ่ม...
07/04/2021

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอก หลักสูตรวิศวกรรมชีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ภาคการศึกษา 1/2564

เริ่มภาคการศึกษาเดือนสิงหาคม 2564 นี้

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ 0-2470-9391

เว็บไซต์หลักสูตร http://www.bioeng.kmutt.ac.th/th/
เว็บไซต์สำหรับสมัครสอบสัมภาษณ์ https://admission.kmutt.ac.th/

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอก หลักสูตรวิศวกรรมชีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ภาคการศึกษา 1/2564

เริ่มภาคการศึกษาเดือนสิงหาคม 2564 นี้

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ 0-2470-9391

เว็บไซต์หลักสูตร http://www.bioeng.kmutt.ac.th/th/
เว็บไซต์สำหรับสมัครสอบสัมภาษณ์ https://admission.kmutt.ac.th/

เชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Brain science seminar ในหัวข้อ "How the gamification is so popular?"บรรยายโดย ดร.ขจรวุฒิ อุ่น...
26/03/2021

เชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Brain science seminar ในหัวข้อ "How the gamification is so popular?"

บรรยายโดย ดร.ขจรวุฒิ อุ่นใจ
อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ในวันอังคารที่ 6 เมษายน 2564 เวลา 10.30-11.30 น.
ผ่าน application Zoom
ลงทะเบียนฟรี ได้ที่ bit.ly/3vUXwqM
รับ Zoom meeting link ทาง E-mail ที่ลงทะเบียนไว้

จัดโดยสถาบันการเรียนรู้ (Neuroscience Center for Research and Innovation ร่วมกับ CELT)
สอบถามเพิ่มเติม
E-mail : [email protected]
CELT line official Account. Line ID : @celtkmutt

สถาบันการเรียนรู้ (Neuroscience Center for Research and Innovation ร่วมกับ CELT) ขอเรียนเชิญบุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม Brain science seminar ครั้งที่ 7 หัวข้อ "How the gamification is so popular?"

พูดคุยกับ
ดร.ขจรวุฒิ อุ่นใจ
อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ในวันอังคารที่ 6 เมษายน 2564 เวลา 10.30-11.30 น.
ผ่าน application Zoom
ลงทะเบียนฟรี ได้ที่ bit.ly/3vUXwqM
รับ Zoom meeting link ทาง E-mail ที่ลงทะเบียนไว้

สอบถามเพิ่มเติม
E-mail : [email protected]
CELT line official Account. Line ID : @celtkmutt

อีก 4 วัน มาเจอกันในงาน Engineering Job Fair ปีนี้ แบบ new normal 😃อยากรู้ว่าวิศวกรรมชีวภาพเกี่ยวกับอะไร จะสนใจเรียนต่อห...
18/03/2021

อีก 4 วัน มาเจอกันในงาน Engineering Job Fair ปีนี้ แบบ new normal 😃

อยากรู้ว่าวิศวกรรมชีวภาพเกี่ยวกับอะไร จะสนใจเรียนต่อหรืออยากสมัครงานผู้ช่วยวิจัย ก็มาเจอกันได้ในวันจันทร์และอังคารที่ 22-23 มี.ค. 64
ช่วงเช้า 9.00 - 12.30น.
ช่วงบ่าย 12.30 - 16.00น.

Join Zoom Meeting
https://kmutt-ac-th.zoom.us/j/99083761089
Meeting ID: 990 8376 1089

อีก 4 วัน เตรียมตัวพบกับกิจกรรม Online Engineering Job Fair 2021 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบเว็บไซต์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในระหว่างวันที่ 22 - 23 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-16.00 น.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
งานกิจกรรมนักศึกษา สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ.
พี่ออม โทร : 02-470-9017
พี่น้ำ โทร : 02-470-9016
#Engineering #Jobfair2021

ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษามจธ.ทุกท่านที่สนใจ เข้าฟังการบรรยายพิเศษร่วมระหว่างมจธ. และ Kyushu University เกี่ยวกับการแนะนำ ...
14/03/2021

ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษามจธ.ทุกท่านที่สนใจ เข้าฟังการบรรยายพิเศษร่วมระหว่างมจธ. และ Kyushu University เกี่ยวกับการแนะนำ Bioengineering ให้แก่ผู้ไม่มีพื้นฐานมาก่อน ผ่านทาง Zoom ได้ทุกวันตลอดสัปดาห์นี้

โดยการบรรยายแบ่งเป็น 2 รอบต่อวัน
- รอบเช้าเวลา 8.30 - 10.00
- รอบบ่ายเวลา 12.30 - 14.00

แล้วพบกันครับ

Zoom Link: https://zoom.us/j/99178582532?pwd=cW1lUGo3UDV6Z0JDaFhTR1U5VU5Vdz09

ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษามจธ.ทุกท่านที่สนใจ เข้าฟังการบรรยายพิเศษร่วมระหว่างมจธ. และ Kyushu University เกี่ยวกับการแนะนำ Bioengineering ให้แก่ผู้ไม่มีพื้นฐานมาก่อน ผ่านทาง Zoom ได้ทุกวันตลอดสัปดาห์นี้

โดยการบรรยายแบ่งเป็น 2 รอบต่อวัน
- รอบเช้าเวลา 8.30 - 10.00
- รอบบ่ายเวลา 12.30 - 14.00

แล้วพบกันครับ

Zoom Link: https://zoom.us/j/99178582532?pwd=cW1lUGo3UDV6Z0JDaFhTR1U5VU5Vdz09

Free Online Webinarเรียนเชิญผู้ที่สนใจทำงานวิจัยทางด้านการเพิ่มมูลค่าให้แก่ของเสียจากอุตสาหกรรมอาหาร เข้ารับฟังการแลกเปล...
11/03/2021
16 มีนานี้ขอเชิญร่วมโปรเจค PSU x KMUTT “Power of Multidisciplinary Networking in Research Ecosystem

Free Online Webinar

เรียนเชิญผู้ที่สนใจทำงานวิจัยทางด้านการเพิ่มมูลค่าให้แก่ของเสียจากอุตสาหกรรมอาหาร เข้ารับฟังการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีฐานการวิจัยจากเวทีสัมมนาภายใต้ความร่วมมือทางการวิจัยระหว่างมจธ. และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ลงทะเบียนได้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายผ่าน Link ด้านล่างครับ

หน้าแรก | ติดต่อ| คำถามที่พบบ่อย | แผนผังเว็บไซต์

ผู้สมัครเข้าหลักสูตรวิศวกรรมชีวภาพ ระดับปริญญาโท สามารถแจ้งความประสงค์เพื่อรับทุนเพชรพระจอมเกล้า มหาบัณฑิต ได้เช่นกันค่ะ
09/03/2021

ผู้สมัครเข้าหลักสูตรวิศวกรรมชีวภาพ ระดับปริญญาโท สามารถแจ้งความประสงค์เพื่อรับทุนเพชรพระจอมเกล้า มหาบัณฑิต ได้เช่นกันค่ะ

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนเพชรพระจอมเกล้า มหาบัณฑิต ประเภททุนสนับสนุนกลุ่มวิจัย ประจำปีการศึกษา 2564

สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนเพชรพระจอมเกล้า มหาบัณฑิต ประเภททุนสนับสนุนกลุ่มวิจัย ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีกำหนดการ ดังนี้

รอบที่ 1 รับสมัครวันที่ 8 มีนาคม 2564 – 5 พฤษภาคม 2564 ( รับทั้งนักศึกษาไทยและต่างชาติ )
ประกาศผล วันที่ 16 มิถุนายน 2564

รอบที่ 2 รับสมัครวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 – 2 กรกฎาคม 2564 ( รับเฉพาะนักศึกษาไทย )
ประกาศผล วันที่ 11 สิงหาคม 2564

**ประกาศผลการคัดเลือก ผ่านทางเว็บไซต์กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา

ดาวโหลดเอกสารได้ที่
https://drive.google.com/drive/folders/15g9-EWNisEtB7L2Rhudfq3x_RYIqjL-G?usp=sharing

ผู้สมัครขอรับทุนจะต้องดำเนินการสมัครเข้าศึกษาและแจ้งความประสงค์ขอรับทุนฯ ผ่านทางระบบการรับสมัครของสำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษาให้แล้วเสร็จ และส่งใบสมัครเพื่อขอรับทุนมาที่ Email : [email protected]

** โปรดส่งใบสมัครมาทาง Email เท่านั้น และหากไม่ได้รับ Email ตอบกลับภายใน 2 วันทำการ โปรดติดต่อเพื่อยืนยันการส่งใบสมัคร หรือมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่คุณมลฤดี สุคนธทรัพย์ โทรศัพท์ 0-2470-9627

08/03/2021
การป้องกัน COVID-19

เราจะสามารถ ป้องกันตนเองและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ COVID-19 อย่างไรได้บ้าง มาดูกัน!

Photos from KMUTT's post
22/02/2021

Photos from KMUTT's post

Photos from International Center for Engineering, KMUTT's post
22/02/2021

Photos from International Center for Engineering, KMUTT's post

19/02/2021

📣ขอเชิญ นักศึกษาและบุคลากร มจธ.📣
.
📌อบรมเรื่อง Turnitin : an originality checking and plagiarism prevention service
(การตรวจสอบและป้องกันการคัดลอกผลงาน)
.
🗣วิทยากรโดย คุณจิรวัฒน์ พรหมพร
บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
.
📆วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
⏱เวลา 9.00 - 12.00 น.
.
ลงทะเบียนได้ที่
http://bit.ly/2OQLbmC
ลงทะเบียนภายในวันที่ 24 ก.พ. 64 เวลา 17.00 น.
(สำนักหอสมุดจะส่งลิงก์ Zoom ภายหลังลงทะเบียน)
.
ติดตามข่าวสารได้ทาง
Website : www.lib.kmutt.ac.th
Facebook : KMUTTLibrary
Line : @kmuttlibrary

19/02/2021

ประชาสัมพันธ์โครงการดีๆ ของภาควิชาชีววิทยา ดีมากๆ นิสิตจะได้ลองใช้สถิติในข้อมูลทางชีววิทยา แนะนำให้ไปเข้าเรียนตาม link เลยนะคะ

17/02/2021

📣กลับมาเปิดให้บริการแล้ว !!

🍴⭐️ ร้านค้า และร้านอาหาร มจธ. บางมด เปิดให้บริการแบบ New Normal แล้ววันนี้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานจัดการผลประโยชน์และทรัพย์สิน โทร. 0-2470-8320-3

#KMUTT
#KMUTTNewNormal

Only for the first 20 KMUTT students who register though Google form link below.we are proud to announce our 1-week part...
17/02/2021

Only for the first 20 KMUTT students who register though Google form link below.

we are proud to announce our 1-week partnership program with Kyushu University in the title of "B3: Bringing Bioengineering to Bear"

In this 1-week online workshop, students from KMUTT and Kyushu university will work closely together for creating conceptual idea of innovation that can be used for resolving or improving the domain of Bio-related technology, innovation, ethical issue or policy.

No prerequisite!! you can come as a barely new to this field, through the series of organized lecture/discussion with guest speaker from KMUTT and Kyushu University, we will introduce you to the world of Bioengineering, the impact of its in the business domain and also the current ethical issue behind technology and policy gaps.

This is the free workshop, however, we ask you to commit to join at least 80% of the overall session. Our coordination are very please to provide a memorandum for taking leave from your class if it is needed.

Date: 15th – 19th March 2021, from 8.00 -16.00
Register Link: https://forms.gle/kiFMEMwi3BswwpXw7

Only for the first 20 KMUTT students who register though Google form link below.

we are proud to announce our 1-week partnership program with Kyushu University in the title of "B3: Bringing Bioengineering to Bear"

In this 1-week online workshop, students from KMUTT and Kyushu university will work closely together for creating conceptual idea of innovation that can be used for resolving or improving the domain of Bio-related technology, innovation, ethical issue or policy.

No prerequisite!! you can come as a barely new to this field, through the series of organized lecture/discussion with guest speaker from KMUTT and Kyushu University, we will introduce you to the world of Bioengineering, the impact of its in the business domain and also the current ethical issue behind technology and policy gaps.

This is the free workshop, however, we ask you to commit to join at least 80% of the overall session. Our coordination are very please to provide a memorandum for taking leave from your class if it is needed.

Date: 15th – 19th March 2021, from 8.00 -16.00
Register Link: https://forms.gle/kiFMEMwi3BswwpXw7

รับจำนวนจำกัดเพียง 20 ท่านเท่านั้นเรียนเชิญนักศึกษามจธ. เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการระยะสั้นออนไลน์ภายใต้ชื่อโครงกา...
17/02/2021

รับจำนวนจำกัดเพียง 20 ท่านเท่านั้น

เรียนเชิญนักศึกษามจธ. เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการระยะสั้นออนไลน์ภายใต้ชื่อโครงการ "B3: Bringing Bioengineering to Bear" เป็นการอบรมระยะสั้นสำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้มาก่อน แต่สนใจว่าในวงการวิจัย แวดวงอุตสาหกรรม และปัญหาทางด้านจริยธรรมของการประยุกต์องค์ความรู้ด้านชีววิทยาเข้ากับศาสตร์ต่างๆเพื่อก่อให้เป็นองค์ความรู้ใหม่ สิ่งประดิษฐ์ทางวิศวกรรม นวัตกรรมที่ขายได้ และนโยบายนั้นเป็นอย่างไร

กิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 15-19 มีนาคม 2564

โดยในกิจกรรมนักศึกษาจะได้เข้าพบกับการอบรมจากวิทยากรในมจธ. และวิทยากรต่างชาติจากมหาวิทยากรจาก Kyushu University ที่จะมาให้ความรู้ แลกเปลี่ยนมุมมอง พร้อมกันนั้นยังได้ทำ Workshop ร่วมกันกับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Kyushu University ผ่านกิจกรรมสนุกสนานเข้มข้นตลอด 5 วันเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดระหว่างกัน ให้ได้เพื่อนใหม่ และเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆแก่นักศึกษามจธ.

กิจกรรมฟรี การบรรยายและการสื่อสารใช้ภาษาอังกฤษทั้งหมด สามารถลงทะเบียนสมัครได้ที่: https://forms.gle/kiFMEMwi3BswwpXw7

หมายเหตุ ทางผู้ประสานงานโครงการยินดีออกบันทึกข้อความยืนยันว่านักศึกษาเข้าร่วมการจริง เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการขอลาในวิชาเรียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม

รับจำนวนจำกัดเพียง 20 ท่านเท่านั้น

เรียนเชิญนักศึกษามจธ. เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการระยะสั้นออนไลน์ภายใต้ชื่อโครงการ "B3: Bringing Bioengineering to Bear" เป็นการอบรมระยะสั้นสำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้มาก่อน แต่สนใจว่าในวงการวิจัย แวดวงอุตสาหกรรม และปัญหาทางด้านจริยธรรมของการประยุกต์องค์ความรู้ด้านชีววิทยาเข้ากับศาสตร์ต่างๆเพื่อก่อให้เป็นองค์ความรู้ใหม่ สิ่งประดิษฐ์ทางวิศวกรรม นวัตกรรมที่ขายได้ และนโยบายนั้นเป็นอย่างไร

กิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 15-19 มีนาคม 2564

โดยในกิจกรรมนักศึกษาจะได้เข้าพบกับการอบรมจากวิทยากรในมจธ. และวิทยากรต่างชาติจากมหาวิทยากรจาก Kyushu University ที่จะมาให้ความรู้ แลกเปลี่ยนมุมมอง พร้อมกันนั้นยังได้ทำ Workshop ร่วมกันกับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Kyushu University ผ่านกิจกรรมสนุกสนานเข้มข้นตลอด 5 วันเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดระหว่างกัน ให้ได้เพื่อนใหม่ และเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆแก่นักศึกษามจธ.

กิจกรรมฟรี การบรรยายและการสื่อสารใช้ภาษาอังกฤษทั้งหมด สามารถลงทะเบียนสมัครได้ที่: https://forms.gle/kiFMEMwi3BswwpXw7

หมายเหตุ ทางผู้ประสานงานโครงการยินดีออกบันทึกข้อความยืนยันว่านักศึกษาเข้าร่วมการจริง เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการขอลาในวิชาเรียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม

ที่อยู่

Biological Engineering, KMUTT
Bangkok
10140

ข้อมูลทั่วไป

http://www.bioeng.kmutt.ac.th

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6624709391

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Biological Engineering (KMUTT)ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Biological Engineering (KMUTT):

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ต้องการรับสมัครนักศึกษาที่จบ ไบโอเอนจิเนียริ่ง ใครที่อยากทำงานใกล้บ้านติดต่อสอบถามได้ครับ บริษัท ลัค เอเชีย อินเตอร์เทรด จำกัด/ ภูเก็ต เบอร์โทรศัพท์ซ 076-264264/ 081-6912936 Mail: [email protected]
🎉🎉 สำนักประสานงานชุดโครงการอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร ฝ่ายอุตสาหกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ( สกว. ) รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการวิจัย 2 อัตรา เงินเดือน 20,000 บาท เหมาะกับ - ผู้ที่ชื่นชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ - ถนัดการประสานงาน - คล่องแคล่วในการจับประเด็น - จบป.โท สาขาวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ วิศวกรรมชีวการแพทย์ เภสัชศาสตร์ เทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง - เด็กจบใหม่ก็รับค่ะ ติดต่อรายละเอียดได้ที่ จิตราภรณ์ 094 546 8570 หรือ [email protected]