กองพัฒนาเกษตรกร กรมส่งเสริม

กองพัฒนาเกษตรกร กรมส่งเสริม ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก กองพัฒนาเกษตรกร กรมส่งเสริม, หน่วยงานราชการ, พหลโยธิน, Bangkok.
(1)

ประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร
09/02/2021

ประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร

สำหรับเกษตรกรที่อยากจะต่อยอดธุรกิจของกลุ่มตนเอง 🥰🥰
วันนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวบรวมข้อดีของการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน และการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลมาฝากค่ะ 🤩🤩
ใครสนใจติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอ สำนักงานเกษตรจังหวัดในพื้นที่ของท่าน หรือกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร 📲 0 2940 6172 ค่ะ
Cr.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ฟอร์ด
29/01/2021

ฟอร์ด

ฟอร์ด ประเทศไทย เชิญชวนเกษตรกรหญิงรุ่นใหม่ ร่วมโครงการ "ฟอร์ดเติมฝันเกษตรกรหญิงรุ่นใหม่ (Ford Moves Her Business)" แข่งขันประชันไอเดียการทำเกษตรกรรมอย่างสร้างสรรค์ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 200,000 บาท

ผู้ร่วมโครงการจะต้องส่งใบสมัครพร้อมคลิปวิดีโอความยาวไม่น้อยกว่า 5 นาที แต่ไม่เกิน 7 นาที บอกเล่าแนวคิดการพัฒนาธุรกิจทางการเกษตรของตนเองในหัวข้อ“เกษตรสร้างสรรค์สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่”
โดยมีรถกระบะฟอร์ด เรนเจอร์ เป็นส่วนหนึ่งในแผนการพัฒนาธุรกิจเพื่อให้ประสบความสำเร็จ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมโครงการ #ฟอร์ดเติมฝันเกษตรกรหญิงรุ่นใหม่
เอกสารแนะนำโครงการ - https://ford.to/38uHSJc
รายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัคร การสมัคร รางวัลและการตัดสิน https://ford.to/2Xw9TcR
สมัครร่วมโครงการ https://ford.to/3bt40oX

***เข้าร่วมกลุ่ม Facebook ของโครงการ*** https://www.facebook.com/groups/208814220894877

#ฟอร์ดพร้อมเคียงข้างคุณ #FordMovesHerBusiness

กองพัฒนาเกษตรกร  ขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับ "นางอุบล มากอง" ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้อำนวยการกองพัฒนา...
28/01/2021

กองพัฒนาเกษตรกร ขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับ "นางอุบล มากอง" ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้อำนวยการกองพัฒนาเกษตรกร"

27/01/2021
ประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร
14/01/2021

ประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร ชวนเกษตรกรหญิงรุ่นใหม่ สมัครร่วม โครงการ “ฟอร์ดเติมฝันเกษตรกรหญิงรุ่นใหม่” (Ford Moves Her Business)" เป็นความร่วมมือระหว่าง ฟอร์ดประเทศไทย สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย กูเกิ้ล (Google) และกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินรางวัล สู่การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรด้านธุรกิจเกษตร
https://secreta.doae.go.th/?p=8280

๘ มกราคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญาควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อ...
07/01/2021

๘ มกราคม วันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
กองพัฒนาเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและเคหกิจเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร
06/01/2021

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและเคหกิจเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร

วันที่​ 6​ มกราคม​ 2564​ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์ และ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองบัว ติดตามผลการดำเนินงาน โครงการความมั่นคงด้านอาหารในชุมชน ปี 2563 ณ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเนินแต้ ต.ห้วยร่วม อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ โดยผลผลิตผักปลอดสารพิษ ดังกล่าวส่งให้โรงพยาบาลหนองบัวและ นำมาจำหน่าย ณ ตลาดเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค์
โดยผลการตรวจสอบทางกายภาพ "ไม่พบการใช้สารเคมี หรือวัตถุอันตราย" ในแปลงปลูกผักและพื้นที่บริเวณโดยรอบ ทำให้มั่นใจได้ว่า "เป็นผักปลอดสารพิษจริง" 👍👍👍
เครดิตภาพ/ข่าว:กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร​ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์

กองพัฒนาเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร's cover photo
06/01/2021

กองพัฒนาเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร's cover photo

กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการดำ...
30/12/2020

กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารระดับชุมชน ระดับเขต ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 28 – 30 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมเบญจพร แกรนด์วิว อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา และสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา โดยมีบุคคลเป้าหมายประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและเคหกิจเกษตรระดับจังหวัด ระดับอำเภอ วิทยากร เจ้าหน้าที่จากส่วนกลาง เจ้าหน้าที่ผู้จัดการอบรม รวมทั้งสิ้น 38 คน และได้รับเกียรติจาก นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและเคหกิจเกษตรระดับจังหวัด และระดับอำเภอ ให้มีทักษะการปฏิบัติงานในพื้นที่ สามารถจัดทำแผนและแนวทางการขับเคลื่อนงานส่งเสริมเคหกิจเกษตร ตลอดจนสามารถสร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายการทำงานส่งเสริมเคหกิจเกษตรในภาคใต้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลแก่เกษตรกรต่อไป

📢📢📢📢📢  ด่วนๆๆๆๆ!!!!!!!!ทุนดีๆมาแล้วคะ!!!!!!!!!รับสมัคร"โครงการทุนปริญญาตรี เพื่อเกษตรกรรุ่นใหม่ Young smart farmer/smart...
26/12/2020

📢📢📢📢📢 ด่วนๆๆๆๆ!!!!!!!!
ทุนดีๆมาแล้วคะ!!!!!!!!!รับสมัคร"โครงการทุนปริญญาตรี เพื่อเกษตรกรรุ่นใหม่ Young smart farmer/smart farmer" ในความร่วมมือระหว่าง สวก. และ มสธ. สำหรับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนรับรองเป็นSFหรือYSF ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและแบบฟอร์มเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกรับทุน 🏆 🏆 #สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง15มกราคม2564......🏆 🏆 โปรดศึกษาคุณสมบัติผู้สมัครและประกาศรับสมัครโดยละเอียดก่อนสมัครรับทุน...... 👇👇👇👇
ดาวน์โหลดใบสมัครที่ลิงค์ 1 (WORD) หรือ 2 (PDF) Link 👉นี้
1. https://1drv.ms/w/s!AovCbQ8J7pvBgXOPdyUszGxK6RXb?e=zzoELY
2. https://1drv.ms/b/s!AovCbQ8J7pvBgXTPLaiDzZ0ZhyE8?e=bUZAze
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกรับทุนที่ลิงค์ 1 (word) หรือ 2 (PDF) Link 👉นี้
1. https://1drv.ms/w/s!AovCbQ8J7pvBgXYYnsYFIBWrTIxg?e=7XfvnE
2. https://1drv.ms/b/s!AovCbQ8J7pvBgXX2kmk8QCXrnqyF?e=XO7sii
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและจัดส่งเอกสาร:✨✨
คุณสุกัญญา ยังน้อย
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อาคารวิชาการ 3 ชั้น 3
ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทร 02-504-8046-9..

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและเคหกิจเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร
25/12/2020

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและเคหกิจเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร

วันที่​ 25 ธันวาคม​ 2563​ กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับสำนักงานส่งเสริมและพัฒนา​การเกษตรที่​ 4 จังหวัดขอนแก่น นำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน เรื่อง การพัฒนาแหล่งอาหารคุณภาพเพื่อการสร้างความมั่นคงด้านอาหารในชุมชน ณ มณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น และได้รับเกียรติจาก พ.อ. ชัชวัสส์ เหมือนอินทร์ บรรยาย เรื่อง การเก็บสำรองพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและเคหกิจเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร
25/12/2020

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและเคหกิจเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารระดับชุมชน ระดับเขต ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 24 – 26 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมเดอะคอนวีเนี่ยน ขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยมีบุคคลเป้าหมายประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและเคหกิจเกษตรระดับจังหวัด ระดับอำเภอ วิทยากร เจ้าหน้าที่จากส่วนกลาง เจ้าหน้าที่ผู้จัดการอบรม รวมทั้งสิ้น 45 คน และได้รับเกียรติจาก นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและเคหกิจเกษตรระดับจังหวัด และระดับอำเภอ ให้มีทักษะการปฏิบัติงานในพื้นที่ สามารถจัดทำแผนและแนวทางการขับเคลื่อนงานส่งเสริมเคหกิจเกษตร ตลอดจนสามารถสร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายการทำงานส่งเสริมเคหกิจเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลแก่เกษตรกรต่อไป

วันที่ 24 ธันวาคม 2563 นางสาวเชาวนีฐ์ โคมแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มพัฒนายุวเกษตรกร กองพัฒนาเกษตรกร เป...
24/12/2020

วันที่ 24 ธันวาคม 2563 นางสาวเชาวนีฐ์ โคมแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มพัฒนายุวเกษตรกร กองพัฒนาเกษตรกร เป็นผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตรมอบของขวัญเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2564 ให้แก่ผู้บริหารสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์โดยมี ผศ.วิวัฒน์ ไม้แก่นสาร รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร และผู้บริหารศูนย์เครือข่ายเกษตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์เป็นผู้รับมอบ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีและขอบคุณในการดำเนินงานร่วมกันเป็นอย่างดี

กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร
24/12/2020

กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ร่วมประชุมหารือแผนความร่วมมือพัฒนา "แอปพลิเคชัน KASET GO" กับผู้บริหารและคณะเจ้าหน้าที่จากบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค ณ ห้องประชุมกองพัฒนาเกษตรกร ชั้น 4 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร โดยดีแทคเตรียมมอบสิทธิพิเศษให้เกษตรกรที่ใช้แอปพลิเคชันในการทำเกษตรเร็ว ๆ นี้ ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตร เล็งเห็นประโยชน์ที่เกษตรกรจะได้รับข้อมูลและบริการด้านการเกษตร ที่รวดเร็วและน่าเชื่อถือ และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ จากการสมัครใช้แอปพลิเคชั่นได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย จึงขอเชิญชวนให้เกษตรกรสมัครใช้แอปพลิเคชั่นดังกล่าวโดยสามารถดาวน์โหลดที่ play store ตั้งแต่นี้เป็นต้นไป
ข่าว/กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ภาพ/กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์

📣📣📣 ขออนุญาติประชาสัมพันธ์นะครับ 👨🏻‍🎓👩🏻‍🎓น้องๆ ท่านใดที่เป็นสมาชิกยุวเกษตรกรในโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คณะทรัพยาก...
23/12/2020

📣📣📣 ขออนุญาติประชาสัมพันธ์นะครับ 👨🏻‍🎓👩🏻‍🎓

น้องๆ ท่านใดที่เป็นสมาชิกยุวเกษตรกรในโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จะเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 ภายใต้โครงการรับนักศึกษายุวเกษตรกร

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม – 14 มกราคม 2564

ลงทะเบียนในระบบทางเว็บไซต์
https://e-admission.psu.ac.th/

ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานทะเบียนและประเมินผลการศึกษา (ปริญญาตรี) โทรศัพท์หมายเลข 075-286049

ขอบคุณมากครับทุกท่าน

กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร
22/12/2020

กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 21 ธันวาคม 2563 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ด้านพัฒนาเกษตรกร เป็นประธานเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Smart Farmmer Core Team ระดับเขตและจังหวัด ณ ห้องประชุม 7 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจง ทบทวน ทำความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปีงบประมาณ 2564 การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ ให้สามารถขับเคลื่อนงานโครงการฯ และถ่ายทอดความรู้ ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม เพื่อนำไปพัฒนาเกษตรกรสู่การเป็น Smart Farmer โดยใช้กระบวนการกลุ่ม รวมถึงการจัดทำแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) ตลอดจนการเชื่อมโยงการบูรณาการทำงานให้เกิดผลประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ข่าว/กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ภาพ/กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์

📣📣📣 ขออนุญาติประชาสัมพันธ์นะครับ 👨🏻‍🎓👩🏻‍🎓มหาวิทยาลัยเกษตร วิทยาเขตกำแพงแสนให้โควตาพิเศษแก่ ยุวเกษตรกร และบุตรเกษตรกร สมั...
21/12/2020

📣📣📣 ขออนุญาติประชาสัมพันธ์นะครับ 👨🏻‍🎓👩🏻‍🎓
มหาวิทยาลัยเกษตร วิทยาเขตกำแพงแสน
ให้โควตาพิเศษแก่ ยุวเกษตรกร และบุตรเกษตรกร
สมัครเรียนคณะเกษตร กำแพงแสน ปีการศึกษา 2564 จำนวน 4 หลักสูตร
1️⃣ เกษตรศาสตร์
2️⃣ เครื่องจักรกล และเมคคาทรอนิกส์เกษตร
3️⃣ สัตวศาสตร์
4️⃣ เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร

โดยขอยื่น TCAS รอบที่ 2 portfolio
ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2563 ถึง วันที่ 11 มกราคม 2564

ดูรายละเอียดสแกน QR Code หรือ ติดต่อได้ที่คณะเกษตร กำแพงแสน 0-3435-1406 ภายใน 3300

https://www.youtube.com/watch?v=Uvd98fKHiPE&feature=youtu.be

วันที่ 18 ธันวาคม 2563  เวลา 9.00 น. นางสาวมยุรี บุญญาเสนีย์กุล ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนายุวเกษตรกร กองพัฒนาเกษตรกร เป็นประธ...
18/12/2020

วันที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 9.00 น. นางสาวมยุรี บุญญาเสนีย์กุล ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนายุวเกษตรกร กองพัฒนาเกษตรกร เป็นประธานการประชุมหารือการพัฒนายุวเกษตรกรในระดับอุดมศึกษา ร่วมกับคณะผู้บริหารคณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร และศูนย์เครือข่ายเกษตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ โดยเป็นการประชุมหารือการขับเคลื่อนการดำเนินงาน และการบูรณาการร่วมกันระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ในการพัฒนายุวเกษตรกรระดับอุดมศึกษา การสรุปกิจกรรมโครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4-H Club ในระดับอุดมศึกษา(Agricultural Leadership Development Program) ปี 2563 ที่ผ่านมา และกำหนดแนวทางการดำเนินงานโครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4-H Club ในระดับอุดมศึกษา(Agricultural Leadership Development Program) ปี 2564 ซึ่งกำหนดการจัดในช่วงเดือนมิถุนายน 2564 นอกจากนี้ได้หารือหลักสูตรการฝึกอบรมด้านการบริหารจัดการการเกษตรให้กับบุคคลภายนอก โดยเน้นเป้าหมายเป็น Young Smart Farmer

ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาค 😊
18/12/2020

ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาค 😊

🗓️🗓️
#ปฏิทิน (ตั้งโต๊ะ) เก่า...เราขอนะ #ปีที่2

ขอเชิญชวนชาว สป.กษ.
ร่วมส่งต่อปฏิทินปีเก่าหรือปฏิทินที่ไม่ใช้แล้ว
เพื่อนำไปทำสื่อการสอนอักษรเบรลล์ ให้แก่ผู้พิการทางสายตา
โดยจะส่งมอบให้กับทาง "มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์"

สามารถบริจาคได้ตั้งแต่วันนี้ - 25 มกราคม 2564

**รับเฉพาะปฏิทินตั้งโต๊ะเท่านั้นนะคะ**

โดยติดต่อบริจาคได้ที่ @
ห้องสมุดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
อาคาร 3 ชั้น 3 ถนนราชดำเนินนอก

#LibMOAC
#ปฏิทิน(ตั้งโต๊ะ)เก่าเราขอนะ#ปี2
#รับบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะ
#ไม่ใช้แล้วเราขอนะ
#ห้องสมุดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานมอบนโยบายการดำเนินงานพัฒนาเกษตรกรรุ่...
16/12/2020

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานมอบนโยบายการดำเนินงานพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ของกรมส่งเสริมการเกษตร และการดำเนินโครงการเวทีเครือข่าย Young Smart Farmer ระดับประเทศ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 - 17 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้แทนเครือข่าย Young Smart Famer ระดับจังหวัด คณะทำงานผู้ประสานงานเครือข่าย Young Smart Famer ระดับประเทศ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน Young Smart Farmer ระดับจังหวัด ระดับเขต วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คณะผู้จัดงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากส่วนกลาง จำนวน 350 คน การจัดเวทีเครือข่าย Young Smart Famer ระดับประเทศ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงเครือข่าย Young Smart Famer และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร พร้อมทั้งแสดงผลงาน ผลผลิต ผลิตภัณฑ์ และสินค้าเกษตรของ Young Smart Famer พัฒนาต่อยอดด้านมาตรฐานสินค้าเกษตร และช่องทางการตลาดให้กับ Young Smart Famer และเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานคณะทำงานผู้ประสานงานเครือข่าย Young Smart Famer ระดับประเทศ

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดเวทีเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ระดับประเทศ พร้อมทั้งมอบแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ของกรมส่งเสริมการเกษตร รับฟังปัญหาและความต้องการของ YSF และเยี่ยมชมการจัดแสดงผลผลิตและสินค้าเกษตรของเครือข่าย YSF โดยงานครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 ธันวาคม 2563 โดยมี YSF และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากทั่วประเทศเข้าร่วมงานประมาณ 350 คน ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

ภาพ กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์
ข่าว ประชาสัมพันธ์

วันที่​ 15 ธันวาคม​ 2563​ กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับสำนักงานส่งเสริมและพัฒนา​การเกษตรที่​ 2 จังหวัดราชบุรี​ นำเจ้าหน้าที...
15/12/2020

วันที่​ 15 ธันวาคม​ 2563​ กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับสำนักงานส่งเสริมและพัฒนา​การเกษตรที่​ 2 จังหวัดราชบุรี​ นำเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมเคหกิจเกษตรลงพื้นที่ฝึกการจัดทำแผน​ความมั่นคงด้านอาหาร​ และการบริหารจัดการกลุ่มเพื่อสร้างเสถียรภาพทางอาหาร​ ณ​ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรคลองบางสองร้อย​ อำเภอโพธาราม​ จังหวัดราชบุรี​ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.​ดร. เฉลิมศักดิ์​ ตุ้มหิรัญ​ และรศ.ดร.​จินดา​ ขลิบทอง​ จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช​ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการลงพื้นที่

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและเคหกิจเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร
15/12/2020

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและเคหกิจเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารระดับชุมชน ระดับเขต ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 15 – 17 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรม โฮเทล ฟิวส์ ระยอง ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง และ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง โดยมีบุคคลเป้าหมายประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและเคหกิจเกษตรระดับจังหวัด ระดับอำเภอ วิทยากร เจ้าหน้าที่จากส่วนกลาง เจ้าหน้าที่ผู้จัดการอบรม รวมทั้งสิ้น 27 คน และได้รับเกียรติจาก นางอุบล มากอง ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและเคหกิจเกษตรระดับจังหวัด และระดับอำเภอ ให้มีทักษะการปฏิบัติงานในพื้นที่ สามารถจัดทำแผนและแนวทางการขับเคลื่อนงานส่งเสริมเคหกิจเกษตร ตลอดจนสามารถสร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายการทำงานส่งเสริมเคหกิจเกษตรในภาคตะวันออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลแก่เกษตรกรต่อไป

วันที่​ 14 ธันวาคม​ 2563​ กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่​ 2 จังหวัดราชบุรี​ดำเนินการขับเค...
14/12/2020

วันที่​ 14 ธันวาคม​ 2563​ กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่​ 2 จังหวัดราชบุรี​ดำเนินการขับเคลื่อนงานสร้างความมั่นคงด้านอาหาร​ในระดับชุมชน​ โดย​ได้รับเกียรติจาก นายกิตติ เหมือนจันทร์​แจ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารระดับชุมชน ระดับเขต ประจำปีงบประมาณ 2564 พร้อมให้แนวทางในการพัฒนางานการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารขึ้นในชุมชน ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน​ ระดับจังหวัด​ และอำเภอ​ ของ​ 8​ จังหวัด​ภาคตะวันตก​ รวมจำนวน 23 ราย ระหว่างวันที่​ 14 -​ 16 ธันวาคม​ 2563​ ณ​โรงแรมซี แอนด์​ ซี​ จังหวัดราชบุรี​ หลักสูตรการจัดอบรมประกอบด้วย​ การบรรยาย​ การแบ่งกลุ่มทำกิจกรรม​ การลงพื้นที่​วิเคราะห์​ชุมชน​ และการวางแผน​วิเคราะห์​ชุมชน​เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร ณ​ โรงแรมซี แอนด์​ ซี​ จังหวัดราชบุรี

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบคำขวัญเนื่องในวันเด็ก ประจำปี 2564
09/12/2020

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
มอบคำขวัญเนื่องในวันเด็ก ประจำปี 2564

วันที่​ 8 ธันวาคม​ 2563​ กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการเกษตรที่​ 1​ จังหวัดชัยนาท​ดำเนินการขับเคลื่อนงานส...
08/12/2020

วันที่​ 8 ธันวาคม​ 2563​ กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการเกษตรที่​ 1​ จังหวัดชัยนาท​ดำเนินการขับเคลื่อนงานสร้างความมั่นคงด้านอาหาร​ในระดับชุมชน​ โดย​ได้รับเกียรติจาก นายชูชีพ นาคสำฤทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารระดับชุมชน ระดับเขต ประจำปีงบประมาณ 2564 พร้อมให้นโยบาย แนวทาง ในการพัฒนางานสถาบันเกษตรกรเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดความมั่นคงทางด้านอาหารขึ้นในชุมชน ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานระดับจังหวัดและอำเภอภายในเขต 1 จำนวน 23 ราย และแบ่งกลุ่มทำกิจกรรมวางแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานสร้างความมั่นคงด้านอาหารในพื้นที่ร่วมกัน

กรมส่งเสริมการการเกษตรร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ ขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหาร...
07/12/2020

กรมส่งเสริมการการเกษตรร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ ขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารในระดับชุนชน
ในวันที่ 7 ธันวาคม 2563 กองพัฒนาเกษตรกร มอบหมายให้นางขวัญจิตต์ เกตุกันและนางสาวกัญญาภัค ช่องพิทักษ์ จากกลุ่มพัฒนาแม่บ้านเกษตรกรและเคหกิจเกษตร เข้าร่วมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารระดับชุมชน ระดับเขตปี 2564 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เดน อ.เมืองจังหวัดเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานส่งเสริมเคหกิจเกษต และสร้างความมั่นคงด้านอาหารระดับชุมชน พร้อมทั้งวางแผนขับเคลื่อนงานพัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและงานส่งเสริมเคหกิจเกษตร เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารระดับชุมชน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและเคหกิจเกษตรระดับอำเภอ ระดับจังหวัด (พื้นที่มีโครงการความมั่นคงด้านอาหารระดับชุมชน ปี 2564 17 จังหวัดภาคเหนือ เจ้าหน้าที่ระดับเขต เจ้าหน้าที่ส่วนกลางและผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิน 40 คน ทั้งนี้การดำเนินกิจกรรมประกอบด้วยการบรรยาย การแบ่งกลุ่มทำกิจกรรม การฝึกปฏิบัติ การอภิปรายคณะ และนำเสนอและการจัดแสดงผลิตภัณฑ์จากความมั่นคงด้านอาหารในพื้นที่ในปีที่ผ่านมา

วันที่​ 7​ ธันวาคม​ 2563​ กองพั​ฒ​นา​เกษตรกร​ โดยนางสาวสุตาภา​ ทองสมจิต นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนา​ญ​การ​ และนางสาวล...
07/12/2020

วันที่​ 7​ ธันวาคม​ 2563​ กองพั​ฒ​นา​เกษตรกร​ โดยนางสาวสุตาภา​ ทองสมจิต นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนา​ญ​การ​ และนางสาวลลิดา​ ศิริเสาร์​ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ​ กลุ่มพัฒนาแม่บ้าน​เกษตรกร​และ​เคหกิจเกษตร​ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ​เพิ่มประสิทธิภาพ​การดำเนิน​งาน​ส่ง​เสริม​ความมั่นคงด้านอาหารระดับชุมชน​ ระดับเขต​ ปี 2564 และเป็​นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ​ แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการส่งเสริมและพัฒ​นา​กลุ่ม​แม่บ้าน​เกษตรกร​และเคหกิจ​เกษตร​ สู่การปฏิบัติ​ในระดับ​พื้นที่​ ณ โรงแรมไชยแสงพาเลซ​ จังหวัด​สิงห์บุรี​ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกลุ่ม​แม่บ้าน​เกษตรกร​และงานเคหกิจเกษตร​ระดับจังหวัด​ ระดับอำเภอ และระดับเขต​ จำนวน 20 คน

ที่อยู่

พหลโยธิน
Bangkok
10900

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองพัฒนาเกษตรกร กรมส่งเสริมผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขายยกสวนลำไย 9ไร่ เกือบๆ10ไร่ บ้านห้วยม่วง ตำบลแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ไม่มีเอกสารสิทธิ์ อนาคตขอเอกสารสิทธิ์ได้เพราะกรมป่าไม้ได้กันเขตไว้หมดแล้ว ดำเนินกิจการลำไยต่อได้เลย อายุลำไยประมาณ3-5 ปี ต้องการขายยกทั้งหมด 850,000 บาท สนใจโทร 0937635411
ขายยกสวนลำไย 9ไร่ เกือบๆ10ไร่ บ้านห้วยม่วง ตำบลแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ไม่มีเอกสารสิทธิ์ อนาคตขอเอกสารสิทธิ์ได้เพราะกรมป่าไม้ได้กันเขตไว้หมดแล้ว ดำเนินกิจการลำไยต่อได้เลย อายุลำไยประมาณ3-5 ปี ต้องการขายยกทั้งหมด 850,000 บาท สนใจโทร 0937635411 0804702760
อยากลงทะเบียนเกษตกร
วันนี้ได้รับเมล็ดผักแล้วค่ะ(โครงการ"ตู้เย็นข้างบ้าน") #ขอบคุณมากๆนะคะ
อยากทราบ มันสำปะหลัง เป็นโรคใบด่าง เป็นทั้งแปลง มีมาตรการช่วยเหลืออย่างไร ปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาดู และพื้นที่ติดกันเริ่มเป็นหลายแปลงแล้ว แปลงอยู่ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา
อบรมเตรียมความพร้อมทหารกองประจำการสู่กสรเป็นทายาทเกษตรรุ่นใหม่26-30 ส.ค.62 ณ ศูนย์ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดลพบุรี
หากท่านคือผู้ประกอบการ SMEs เกษตรในจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมให้คำปรึกษาในการดำเนินธุรกิจ 8 ด้าน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ขั้นตอนการสมัครง่ายๆ เพียงท่าน scan QR Code หรือกดลิงค์ด้านล่างนี้ และกรอกใบสมัคร นำส่งภายในวันที่ 4 ตุลาคม จากนั้นสัมภาษณ์เพื่อทำการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ ในวันที่ 5 ตุลาคม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ 0 5324 0608 หรือ 093-1800929 https://goo.gl/forms/W8T7GRXovqguBd4q1
วันที่ 3 มิถุนายน 2561 เวลา 18.30 น.นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน เป็นตัวแทนกองพัฒนาเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร มอบเงินร่วมทำบุญในงานทำบุญบำเพ็ญกุศลศพคุณแม่ศุภวัญ ปั้นทอง ศรีสัตตบุษย (ป้าหนู) ที่ปรึกษาอาวุโสกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจังหวัดลำพูน อายุ 75 ปี ณ วัดดงฤาษี อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน กำหนดพระราชทานเพลิงศพในวันที่ 4 มิถุนายน 2561 ณ สุสานวัดดงฤาษี อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
วันที่ 5 ธันวาคม 2560 นายสมคิด รัตนวงศ์ เกษตรจังหวัดพัทลุง เยี่ยมชมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร จังหวัดพัทลุง ที่ร่วมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในงานตลาดประชารัฐ ของดีจังหวัดพัทลุง ซึ่งจัดขึ้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและเพิ่มช่องการจำหน่ายสินค้าให้กับเกษตรกร ในระหว่างวันที่ 5-6 ธันวาคม 2560 .. ฉัตติญา สสก.5 สงขลา รายงาน..