Clicky

Swu-Erp ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก Swu-Erp, หน่วยงานราชการ, 144 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ, Bangkok.

เปิดเหมือนปกติ

ผศ.ดร.วัลยา ธเนศพงศ์ธรรม รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อศึกษาด...
03/12/2020

ผศ.ดร.วัลยา ธเนศพงศ์ธรรม รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อศึกษาดูงานส่วนการคลัง และระบบบริหารทรัพยากรมหาวิทยาลัย (SWU-ERP) ฝ่ายบริหารข้อมูลทรัพยากร วันที่ 3 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุม 70 ปีศรีสง่ามหานคร ชั้น 18 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี

อบรมออนไลน์ หัวข้อ "ระบบคำขอตั้งงบประมาณ"- สำหรับหน่วยงานสนับสนุน 📅 วันที่  19 พฤษภาคม 2563  เวลา 9.00 - 13.00 น. ** เริ...
18/05/2020

อบรมออนไลน์ หัวข้อ "ระบบคำขอตั้งงบประมาณ"

- สำหรับหน่วยงานสนับสนุน
📅 วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 9.00 - 13.00 น.

** เริ่มบันทึกคำขอได้ตั้งแต่วันที่
📅 20 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

>> Website : http://budget.op.swu.ac.th/

24/03/2020
11/09/2018

11/09/2018

SWU-ERP Support : ช่องทางการติดต่อ
30/03/2018

SWU-ERP Support : ช่องทางการติดต่อ

2 เมษายน 2561 SWU-ERP : Go-Live
30/03/2018

2 เมษายน 2561 SWU-ERP : Go-Live

การเปลี่ยนแปลงและข้อดีโดย SWU-ERP มีอะไรบ้าง?
27/03/2018

การเปลี่ยนแปลงและข้อดีโดย SWU-ERP มีอะไรบ้าง?

ขั้นตอนที่ 4 การเตรียมความพร้อมก่อนใช้งานจริง โครงการ SWU-ERP
15/03/2018

ขั้นตอนที่ 4 การเตรียมความพร้อมก่อนใช้งานจริง โครงการ SWU-ERP

SWU-ERP Cutover  คืออะไร ? ทำงานอย่างไร ? ผลกระทบ ?
26/02/2018

SWU-ERP Cutover คืออะไร ? ทำงานอย่างไร ? ผลกระทบ ?

SWU-ERP Cutover
21/02/2018

SWU-ERP Cutover

5 ขั้นตอนของการทำงาน โครงการ SWU-ERP
20/02/2018

5 ขั้นตอนของการทำงาน โครงการ SWU-ERP

มารู้จัก Key User Training และ End User Training ในโครงการ SWU-ERP
14/02/2018

มารู้จัก Key User Training และ End User Training ในโครงการ SWU-ERP

ทำความรู้จักกับ SWU-ERP
23/01/2018

ทำความรู้จักกับ SWU-ERP

13 ระบบงานใน SWU-ERP
15/12/2017

13 ระบบงานใน SWU-ERP

15/12/2017
SWU ERP : Power of Unity

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
รศ.ทันตแพทย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ เหล่าศรีสิน
ชวน ประชาคม มศว ทำความรู้จัก ระบบ บริหารทรัพยากรมหาวิทยาลัย
(“SWU ERP : Power of Unity”)
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

15/12/2017
SWU ERP : Power of UNITY

รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ชวน ประชาคม มศว ทำความรู้จัก ระบบ บริหารทรัพยากรมหาวิทยาลัย
(“SWU ERP : Power of Unity”)
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ประชุมการนำเสนอระบบตัวอย่าง (Prototype Demonstration Document) วันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.00 น. - 16.00 น. ณ ห้องป...
15/11/2017

ประชุมการนำเสนอระบบตัวอย่าง (Prototype Demonstration Document) วันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.00 น. - 16.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยชั้น 3 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ประชุมวางแผนงาน (Project Kick Off Meeting) ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 12.00 น. ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อา...
26/07/2017

ประชุมวางแผนงาน (Project Kick Off Meeting) ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 12.00 น. ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย

งานเปิดโครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมหาวิทยาลัย
29/06/2017

งานเปิดโครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมหาวิทยาลัย

งานเปิดโครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมหาวิทยาลัย (“SWU ERP : Power of Unity”)
วันที่ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 – 13.40 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ
กล่าวรายงานการจัดโครงการโดย รองศาสตราจารย์ ทพ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ เหล่าศรีสิน
ตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
กล่าวเปิด โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมหาวิทยาลัย (“SWU ERP : Power of Unity”)
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล ตำแหน่ง อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

บรรยาย : โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมหาวิทยาลัย สำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัย โดย I Am Consulting Co.,Ltd.

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร : ภาพถ่าย

วันที่ 20 มิถุนายน 2560
23/06/2017

วันที่ 20 มิถุนายน 2560

วันที่ 20 มิถุนายน 2560
23/06/2017

วันที่ 20 มิถุนายน 2560

วันที่ 16-17 พฤษภาคม 2560 ณ หอสมุด
23/06/2017

วันที่ 16-17 พฤษภาคม 2560 ณ หอสมุด

วันที่ 16-17 พฤษภาคม 2560 ณ หอสมุด
23/06/2017

วันที่ 16-17 พฤษภาคม 2560 ณ หอสมุด

วันที่ 16 มีนาคม 2560 ณ หอสมุด
23/06/2017

วันที่ 16 มีนาคม 2560 ณ หอสมุด

วันที่ 16 มีนาคม 2560 ณ หอสมุด
23/06/2017

วันที่ 16 มีนาคม 2560 ณ หอสมุด

ที่อยู่

144 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ
Bangkok
10110

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:30
อังคาร 08:00 - 16:30
พุธ 08:00 - 16:30
พฤหัสบดี 08:00 - 16:30
ศุกร์ 08:00 - 16:00

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Swu-Erpผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Swu-Erp:


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ผศ.ดร.วัลยา ธเนศพงศ์ธรรม รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อศึกษาดูงานส่วนการคลัง และระบบบริหารทรัพยากรมหาวิทยาลัย (SWU-ERP) ฝ่ายบริหารข้อมูลทรัพยากร วันที่ 3 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุม 70 ปีศรีสง่ามหานคร ชั้น 18 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี
อบรมออนไลน์ หัวข้อ "ระบบคำขอตั้งงบประมาณ"

- สำหรับหน่วยงานสนับสนุน
📅 วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 9.00 - 13.00 น.

** เริ่มบันทึกคำขอได้ตั้งแต่วันที่
📅 20 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

>> Website : http://budget.op.swu.ac.th/