เครือข่าย ทสม.

เครือข่าย ทสม. สังกัดกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทสม. เกิดจากนโยบายของรัฐบาลที่แถลงไว้ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2549 ในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นและประชาสังคม ให้สามารถจัดการตนเอง เกี่ยวกับความเป็นอยู่ทั้งด้าน เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การปกครองและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เปิดเหมือนปกติ

📣 ขอเชิญชวน เครือข่ายทสม. และทุกเครือข่ายในสังกัด ทส. ทุกท่าน 🌿เข้าร่วม"การประชุมรับมอบนโยบายการส่งเสริมและสนับสนุนเครือ...
17/09/2021

📣 ขอเชิญชวน เครือข่ายทสม.
และทุกเครือข่ายในสังกัด ทส. ทุกท่าน 🌿

เข้าร่วม"การประชุมรับมอบนโยบายการส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม" ผ่านการประชุมออนไลน์ทางแอปพลิเคชัน (Microsoft Team)
(SCAN QR CODE ในรูป)

และพบกับบุคคลสุดพิเศษ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่จะมาพบปะและมอบนโยบายให้กับทุกเครือข่ายในสังกัด ทส.

วันที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 13.00 - 15.30 น.
เครือข่าย ทสม. มาเข้าร่วมกันเยอะๆนะคะ แล้วพบกันค่ะ 💚🙏🏻
.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรฯ 02-2985002
หรือ INBOX : เครือข่าย ทสม.

📣 ขอเชิญชวน เครือข่ายทสม.
และทุกเครือข่ายในสังกัด ทส. ทุกท่าน 🌿

เข้าร่วม"การประชุมรับมอบนโยบายการส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม" ผ่านการประชุมออนไลน์ทางแอปพลิเคชัน (Microsoft Team)
(SCAN QR CODE ในรูป)

และพบกับบุคคลสุดพิเศษ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่จะมาพบปะและมอบนโยบายให้กับทุกเครือข่ายในสังกัด ทส.

วันที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 13.00 - 15.30 น.
เครือข่าย ทสม. มาเข้าร่วมกันเยอะๆนะคะ แล้วพบกันค่ะ 💚🙏🏻
.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรฯ 02-2985002
หรือ INBOX : เครือข่าย ทสม.

“สส. ร่วมกับ ทสจ. เรียนรู้การใช้เครื่องมือ และการรวบรวมข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนงานพัฒนา และขยายเครือข่าย ทสม...
09/09/2021

“สส. ร่วมกับ ทสจ. เรียนรู้การใช้เครื่องมือ และการรวบรวมข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนงานพัฒนา และขยายเครือข่าย ทสม.”

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยกองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จัดอบรมออนไลน์ การใช้เครื่องมือ และการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ ระหว่างวันที่ 6 - 8 กันยายน 2564

เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานระบบ มีความรู้และทักษะในการใช้งานระบบฐานข้อมูล ทสม. ได้อย่างถูกต้องและนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม โดยมีนางสาวอุมา ศรีสุข ผู้อำนวยการกองอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการอบรม และมีวิทยากรให้ความรู้ในการฝึกอบรมฯ ครั้งนี้

ทั้งนี้กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย
เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ในพื้นที่ สสภ. เจ้าหน้าที่ประสาน ความร่วมมือและพัฒนาเครือข่าย และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โดยมีการทบทวนและแลกเปลี่ยนความรู้ การใช้งานระบบสารสนเทศ และฐานข้อมูล ทสม การใช้งานระบบฐาน ข้อมูล ทสม. การใช้งาน Application TSM รับสมัคร ทสม. และการแนะนำช่องทางการแสดงบัตรประจำตัว ทสม. ผ่าน Application Arsa4Thai และ Line @Arsa4Thai มุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติ เพื่อสร้างความเข้าใจ และทักษะการใช้งานเครื่องมือให้เกิดความชัดเจนมากที่สุด และสามารถสนับสนุนการขับเคลื่อนงานเครือข่าย ทสม. ในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไป

#กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
#เครือข่ายทสม

https://www.thaipost.net/main/pdetail/114927
29/08/2021
“วราวุธ”หนุน ทสม.กว่า 2.5 แสนคน โซ่ข้อกลาง เฝ้าระวังทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อมทั่วไทย

https://www.thaipost.net/main/pdetail/114927

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เปิดเผยว่า เพื่อให้การอนุ...

25/08/2021
พี่ๆทสม. รายงานกิจกรรมในพื้นที่เข้ามา กันเยอะๆๆ นะครับ
18/08/2021

พี่ๆทสม. รายงานกิจกรรมในพื้นที่เข้ามา กันเยอะๆๆ นะครับ

พี่ๆทสม. รายงานกิจกรรมในพื้นที่เข้ามา กันเยอะๆๆ นะครับ

12/08/2021

12 สิงหาคม
“วันช้างโลก”
.
วันนี้ นอกจากจะเป็นวันสำคัญของคนไทย เนื่องในวันแม่แห่งชาติแล้ว ยังตรงกับวันสำคัญอีกหนึ่งวันนั่นก็คือ วันช้างโลก ซึ่งมีขึ้นเพื่อให้ผู้คนได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของช้าง พร้อมทั้งช่วยเป็นกระบอกเสียงในการรณรงค์อนุรักษ์และปกป้องช้าง จากการถูกคุกคามโดยมนุษย์
.
ปัจจุบัน มีช้างจำนวนไม่น้อยถูกคุกคามและเอาเปรียบโดยมนุษย์ และช้างอีกจำนวนมากที่ถูกฆ่าเพื่อเอางาไปขาย รวมไปถึงการใช้งานช้างเพื่อแสวงหาผลประโยชน์
.
#ชีวิตวิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

“ทสม. ตำบลสามสวน” ผู้นำการเรียนรู้สู่การปฏิบัติเครือข่าย ทสม. ตำบลสามสวน อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ เน้นการทำงานแบบบูร...
02/08/2021

“ทสม. ตำบลสามสวน” ผู้นำการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ
เครือข่าย ทสม. ตำบลสามสวน อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ เน้นการทำงานแบบบูรณาการ และมีส่วนร่วม
มีการกำหนดเป้าหมายการทำงานของเครือข่าย ทสม.ที่มุ่งเน้นกานผฏิบัติภารกิจในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติแลพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ 3 ด้านคือ ด้านการบริหารป่าชุมชนภูตะเภา หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และการจัดการขยะในชุมชน

เครือข่าย ทสม. ตำบลสามสวน อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ
เครือข่าย ทสม. ดาวรุ่ง ระดับประเทศ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
บ้านสามสวนกลาง หมู่ 14 ตำบลสามสวน อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ

- ด้านการบริหารป่าชุมชนภูตะเภา
ได้มีการหารือจนได้ข้อตกลงร่วมกันระหว่างหมู่บ้านกับท้องถิ่นที่มีเขตแนวติดกับป่าชุมชนภูตะเภาและร่วมดำเนินงาน เกี่ยวกับการป้อมกันและรักษา สร้างจิตสำนึกให้คนในชุมชนรู้จักและหวงแหน ทรัพยากรป่าไม้ จนทำให้ประชาชนมีความรักและหวงแหนป่าภูตะเภา จึงได้ขยายผลหาแนวร่วมเข้ามาเป็นอาสาสมัครพิทักษ์ป่า ควบคุมไฟป่า มีการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า มีการจัดตั้งฝ่ายต่างๆอย่างจริงจัง และกำหนดหน้าที่รับผิดชอบชัดเจน
- การจัดการขยะในชุมชน
บ้านสามสวนกลางหมู่ 14 ได้เล็งเห็นถึงปัญหาเรื่องการจัดการขยะในชุมชน และความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน จึงเริ่มดำเนินการเข้าร่วมอบรมและไปศึกษาดูงานที่เทศบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว จังหวัดชัยภูมิ และศึกษาดูงานที่จังหวัดบึงกาฬแล้วนำความรู้ที่ได้มาจัดการปัญหาขยะในชุมชน มีการจัดตั้งกองทุนธนาคารขยะของชุมชน มีการรับซื้อขยะเป็นประจำทุกเดือน เป็นการกระตุ้นให้ชุมชนแยกขยะรีไซเคิล กิจกรรมรณรงค์งดการใช้ถุงพลาสติก เพื่อลดขยะพลาสติกจะเห็นได้ว่าการดำเนินงานด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต้องอาศัยความร่วมมือจากชุมชน
ต้องอาศัยความร่วมมือจากชุมชน ต้องมีผู้นำชุมชนที่เข้มแข็งสามารถเป็นแบบอย่างที่ดี และที่สำคัญ อาศัยความร่วมมือร่วมใจ สามัคคีของแต่ละกลุ่มของชาวชุชนเพื่อให้เกิดการบูรณาการประสานกันเป็นเนื้องานเดียวกัน ซึ่งชาวตำบลสามสวนสามารถสร้างความสามัคคีกลมเกลียวกันได้ และได้รับการสนับสนุนจากองค์กรภายนอกทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำให้การดำเนินงานประสบความสำเร็จได้ และแผนการดำเนินงานในอนาคตทางเครือข่าย ทสม ตำบลสามพรานจะมีการขยายผลในแต่ละด้านให้ครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อการดำเนินงานที่ต่อเนื่องและยังยืน

ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง​ ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดยสมัครเป็นสมาชิก​ เครือข่าย​ทสม.ได้ที่ https://datacenter.deqp.go.th/nevt/home

“ทสม. ตำบลสามสวน” ผู้นำการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ
เครือข่าย ทสม. ตำบลสามสวน อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ เน้นการทำงานแบบบูรณาการ และมีส่วนร่วม
มีการกำหนดเป้าหมายการทำงานของเครือข่าย ทสม.ที่มุ่งเน้นกานผฏิบัติภารกิจในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติแลพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ 3 ด้านคือ ด้านการบริหารป่าชุมชนภูตะเภา หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และการจัดการขยะในชุมชน

เครือข่าย ทสม. ตำบลสามสวน อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ
เครือข่าย ทสม. ดาวรุ่ง ระดับประเทศ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
บ้านสามสวนกลาง หมู่ 14 ตำบลสามสวน อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ

- ด้านการบริหารป่าชุมชนภูตะเภา
ได้มีการหารือจนได้ข้อตกลงร่วมกันระหว่างหมู่บ้านกับท้องถิ่นที่มีเขตแนวติดกับป่าชุมชนภูตะเภาและร่วมดำเนินงาน เกี่ยวกับการป้อมกันและรักษา สร้างจิตสำนึกให้คนในชุมชนรู้จักและหวงแหน ทรัพยากรป่าไม้ จนทำให้ประชาชนมีความรักและหวงแหนป่าภูตะเภา จึงได้ขยายผลหาแนวร่วมเข้ามาเป็นอาสาสมัครพิทักษ์ป่า ควบคุมไฟป่า มีการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า มีการจัดตั้งฝ่ายต่างๆอย่างจริงจัง และกำหนดหน้าที่รับผิดชอบชัดเจน
- การจัดการขยะในชุมชน
บ้านสามสวนกลางหมู่ 14 ได้เล็งเห็นถึงปัญหาเรื่องการจัดการขยะในชุมชน และความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน จึงเริ่มดำเนินการเข้าร่วมอบรมและไปศึกษาดูงานที่เทศบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว จังหวัดชัยภูมิ และศึกษาดูงานที่จังหวัดบึงกาฬแล้วนำความรู้ที่ได้มาจัดการปัญหาขยะในชุมชน มีการจัดตั้งกองทุนธนาคารขยะของชุมชน มีการรับซื้อขยะเป็นประจำทุกเดือน เป็นการกระตุ้นให้ชุมชนแยกขยะรีไซเคิล กิจกรรมรณรงค์งดการใช้ถุงพลาสติก เพื่อลดขยะพลาสติกจะเห็นได้ว่าการดำเนินงานด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต้องอาศัยความร่วมมือจากชุมชน
ต้องอาศัยความร่วมมือจากชุมชน ต้องมีผู้นำชุมชนที่เข้มแข็งสามารถเป็นแบบอย่างที่ดี และที่สำคัญ อาศัยความร่วมมือร่วมใจ สามัคคีของแต่ละกลุ่มของชาวชุชนเพื่อให้เกิดการบูรณาการประสานกันเป็นเนื้องานเดียวกัน ซึ่งชาวตำบลสามสวนสามารถสร้างความสามัคคีกลมเกลียวกันได้ และได้รับการสนับสนุนจากองค์กรภายนอกทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำให้การดำเนินงานประสบความสำเร็จได้ และแผนการดำเนินงานในอนาคตทางเครือข่าย ทสม ตำบลสามพรานจะมีการขยายผลในแต่ละด้านให้ครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อการดำเนินงานที่ต่อเนื่องและยังยืน

ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง​ ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดยสมัครเป็นสมาชิก​ เครือข่าย​ทสม.ได้ที่ https://datacenter.deqp.go.th/nevt/home

เป็นสมาชิก ทสม. ในยุคที่ข่าวสารไวกว่าจรวด วันนี้แอดมินขอนำเสนอ “รายงานกิจกรรมยังไงให้ปัง”ท่องไว้ 5 ข้อ ง่ายๆ1. วันไหน2. ...
22/07/2021

เป็นสมาชิก ทสม. ในยุคที่ข่าวสารไวกว่าจรวด
วันนี้แอดมินขอนำเสนอ “รายงานกิจกรรมยังไงให้ปัง”
ท่องไว้ 5 ข้อ ง่ายๆ
1. วันไหน
2. ใครทำอะไร
3. ที่ไหน
4. อย่างไร
5. ผู้เข้าร่วมกี่คน
พร้อมแชะรูปภาพมุมสวยๆ 📸
เพียงแค่นี้ทีมงานแอดมินก็พร้อมเก็บข้อมูลของท่านนำไปใช้ประโยชน์ได้ด้านๆ อื่นต่อได้แล้วค่าา รายงานไหนดีรายงานไหนโดน ทีมแอดมินแอบแจกรางวัลหลังไมค์ด้วยน้าา 💚

ร่วมรายงานกิจกรรมได้ที่ https://www.facebook.com/groups/1669594723253838 หรือ กลุ่มเหยี่ยวข่าวทสม.

เป็นสมาชิก ทสม. ในยุคที่ข่าวสารไวกว่าจรวด
วันนี้แอดมินขอนำเสนอ “รายงานกิจกรรมยังไงให้ปัง”
ท่องไว้ 5 ข้อ ง่ายๆ
1. วันไหน
2. ใครทำอะไร
3. ที่ไหน
4. อย่างไร
5. ผู้เข้าร่วมกี่คน
พร้อมแชะรูปภาพมุมสวยๆ 📸
เพียงแค่นี้ทีมงานแอดมินก็พร้อมเก็บข้อมูลของท่านนำไปใช้ประโยชน์ได้ด้านๆ อื่นต่อได้แล้วค่าา รายงานไหนดีรายงานไหนโดน ทีมแอดมินแอบแจกรางวัลหลังไมค์ด้วยน้าา 💚

ร่วมรายงานกิจกรรมได้ที่ https://www.facebook.com/groups/1669594723253838 หรือ กลุ่มเหยี่ยวข่าวทสม.

📣📣 ประชาสัมพันธ์  📣📣   กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ขอเขิญชวน ทสม. 76 จังหวัด และ ทสม.กรุงเทพฯ  ที่ยังไม่ได้รับการอบรมหล...
21/07/2021

📣📣 ประชาสัมพันธ์ 📣📣
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ขอเขิญชวน ทสม. 76 จังหวัด และ ทสม.กรุงเทพฯ ที่ยังไม่ได้รับการอบรมหลักสูตรมาตรฐาน ทสม. หรือต้องการจะทบทวนเนื้อหา ท่านสามารถเข้าเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ผ่านระบบเรียนรู้ออนไลน์ (e-Learning) ในการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย ทสม. โดยเลือกหลักสูตร "มาตรฐาน ทสม." ตั้งแต่ วันนี้ จนถึงวันที่​ 30 ก.ย. 64​

รายละเอียดหลักสูตรตามลิงค์​ 👇🏼
http://tsme-learning.deqp.go.th

📣📣 ประชาสัมพันธ์ 📣📣
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ขอเขิญชวน ทสม. 76 จังหวัด และ ทสม.กรุงเทพฯ ที่ยังไม่ได้รับการอบรมหลักสูตรมาตรฐาน ทสม. หรือต้องการจะทบทวนเนื้อหา ท่านสามารถเข้าเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ผ่านระบบเรียนรู้ออนไลน์ (e-Learning) ในการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย ทสม. โดยเลือกหลักสูตร "มาตรฐาน ทสม." ตั้งแต่ วันนี้ จนถึงวันที่​ 30 ก.ย. 64​

รายละเอียดหลักสูตรตามลิงค์​ 👇🏼
http://tsme-learning.deqp.go.th

อยากเป็นสมาชิก ทสม. ในยุคโควิด-19 ต้องทำอย่างไร?วันนี้แอดมินอธิบายวิธีการสมัครทสม. ออนไลน์ แค่มีสมาร์ทโฟน1เครื่อง นั่งอย...
20/07/2021

อยากเป็นสมาชิก ทสม. ในยุคโควิด-19 ต้องทำอย่างไร?

วันนี้แอดมินอธิบายวิธีการสมัครทสม. ออนไลน์ แค่มีสมาร์ทโฟน1เครื่อง นั่งอยู่ที่บ้านก็สมัครได้แล้ว 💚

👉🏼เพียงแค่คลิ๊กลิงค์ https://datacenter.deqp.go.th/nevt/home
หรือ download application : Arsa4thai

โดยมีขั้นตอนง่ายๆดังนี้
1. ยื่นแบบคำขอมีบัตรประจำตัว ทสม. ใหม่
ผ่านทางเว็บไซต์(www.deqp.go.th) หรือ แอปพลิเคชัน (Arsa4thai
2. ศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขการขอมีบัตรประจำตัว ทสม. ใหม่
3. กรอกแบบฟอร์มขอมีบัตรประจำตัว ทสม. ใหม่ ผ่านทางเว็บไซต์
พร้อมแนบหลักฐานขอมีบัตรประจ าตัว ทสม. ใหม่
(ไฟล์รูปถ่ายของผู้ยื่นคำขอ และไฟล์รูปถ่ายบัตรประจำตัว ทสม.)
4. เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมตรวจสอบข้อมูล (ส่วนกลาง)

มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกันนะคะ/ครับ
โปรดศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขการสมัครเป็นทสม. อย่างละเอียดก่อนตัดสินใจ🙏🏻

#เครือข่ายทสม
#กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

อยากเป็นสมาชิก ทสม. ในยุคโควิด-19 ต้องทำอย่างไร?

วันนี้แอดมินอธิบายวิธีการสมัครทสม. ออนไลน์ แค่มีสมาร์ทโฟน1เครื่อง นั่งอยู่ที่บ้านก็สมัครได้แล้ว 💚

👉🏼เพียงแค่คลิ๊กลิงค์ https://datacenter.deqp.go.th/nevt/home
หรือ download application : Arsa4thai

โดยมีขั้นตอนง่ายๆดังนี้
1. ยื่นแบบคำขอมีบัตรประจำตัว ทสม. ใหม่
ผ่านทางเว็บไซต์(www.deqp.go.th) หรือ แอปพลิเคชัน (Arsa4thai
2. ศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขการขอมีบัตรประจำตัว ทสม. ใหม่
3. กรอกแบบฟอร์มขอมีบัตรประจำตัว ทสม. ใหม่ ผ่านทางเว็บไซต์
พร้อมแนบหลักฐานขอมีบัตรประจ าตัว ทสม. ใหม่
(ไฟล์รูปถ่ายของผู้ยื่นคำขอ และไฟล์รูปถ่ายบัตรประจำตัว ทสม.)
4. เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมตรวจสอบข้อมูล (ส่วนกลาง)

มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกันนะคะ/ครับ
โปรดศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขการสมัครเป็นทสม. อย่างละเอียดก่อนตัดสินใจ🙏🏻

#เครือข่ายทสม
#กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ขอเชิญสมาชิกทสม. ร่วมกรอกแบบสอบถาม “ประสิทธิภาพใช้สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์สำหรับกลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ...
19/07/2021

ขอเชิญสมาชิกทสม. ร่วมกรอกแบบสอบถาม “ประสิทธิภาพใช้สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์สำหรับกลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทสม.)” 👇🏼👇🏼

ซึ่งจะใช้เป็นข้อมูลประกอบการพัฒนารูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์สำหรับ ทสม. ต่อไป "ทุกความเห็นของท่านมีความหมายสำหรับเรา"🙏🏻🙏🏻
ร่วมกรอกแบบสอบถามตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 2564
คลิ๊กที่ลิ้งค์ด้านล่าง หรือ สแกน QR CODE

https://docs.google.com/forms/d/1-raYFr7f0wVgS7f9tAbVTOF80cpiy1Sc-sJa67s7sLw/edit?fbclid=IwAR1EGM1dcXnNcivKR6LGOcFxcWkeZwHVD1YrDbxhfcuNPdGE46fJoBAB3Ec

ขอเชิญสมาชิกทสม. ร่วมกรอกแบบสอบถาม “ประสิทธิภาพใช้สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์สำหรับกลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทสม.)” 👇🏼👇🏼

ซึ่งจะใช้เป็นข้อมูลประกอบการพัฒนารูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์สำหรับ ทสม. ต่อไป "ทุกความเห็นของท่านมีความหมายสำหรับเรา"🙏🏻🙏🏻
ร่วมกรอกแบบสอบถามตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 2564
คลิ๊กที่ลิ้งค์ด้านล่าง หรือ สแกน QR CODE

https://docs.google.com/forms/d/1-raYFr7f0wVgS7f9tAbVTOF80cpiy1Sc-sJa67s7sLw/edit?fbclid=IwAR1EGM1dcXnNcivKR6LGOcFxcWkeZwHVD1YrDbxhfcuNPdGE46fJoBAB3Ec

"ความร่วมมือร่วมใจน้อมนำแนวพระราชดำริมาปฏิบัติสร้างความสำเร็จ"อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ เป็นอีกหนึ่งในพื้นที่ที...
14/07/2021

"ความร่วมมือร่วมใจน้อมนำแนวพระราชดำริมาปฏิบัติสร้างความสำเร็จ"

อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ เป็นอีกหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ จากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ที่ได้พระราชทานแนวทางการพัฒนาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ภายใต้โครงการอันเนื่องมากพระราชดำริต่าง ๆ

นางอานันต์ศรี แก้วเลิศตระกูล หรือ แม่หลวงเปิ้ล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 บ้านแม่แดดน้อย ตำบลแม่แดด อำเภอกัลยาณิวัฒนา หรือ ประธานเครือข่าย ทสม. อ. กัลยาณิวัฒนา บอกเล่าถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่บ้านแม่แดดน้อย ซึ่งเป็นอีกหนึ่งหมู่บ้านที่เน้นการพัฒนาภายใต้แนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง หมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง"แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง" ได้มีการสืบสาน รักษา และต่อยอด แนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้กลายเป็นพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่รูปแบบประยุกต์ "โคก หนอง นา โมเดล" ในระดับอำเภอ ทั้งยังเป็นหมู่บ้านที่น้อมนำแนวพระราชดำริ ในด้านการบริหารจัดการน้ำมาดำเนินการจนประสบความสำเร็จ ที่เกี่ยวกับ "ระบบการจัดการป่าต้นน้ำ" ที่ทำให้เกิดความยั่งยืนในการอนุรักษ์น้ำและผืนป่ามาจนถึงทุกวันนี้
" ทั้งหมดเกิดจากความร่วมมือของทุกคนทุกฝ่าย ไม่ว่าทางอำเภอกัลยาณิวัฒนา ไม่ว่าชาวบ้าน รวมถึงองค์กรการพัฒนาต่าง ๆที่เข้ามาช่วยพัฒนา โดยน้อมนำแนวพระราชดำริของในหลวง รัชกาลที่ 9 มาปรับใช้จนเกิดเป็นผลสำเร็จ และนำมาซึ่งการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ที่มาบทความ : https://www.nationtv.tv/main/content/378817493
https://www.facebook.com/arnansri.kaewlerttrakul.3

แอดมินได้มีโอกาสได้ลงพื้นที่ติดต่อประสานงานในพื้นที่ อ.กัลยาณิวัฒนา จึงอยากบอกเล่าเรื่องราวเล็กๆจากพื้นที่ที่ใช้ระยะเวลาเดินทางหลายชั่วโมง ให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่า ซึ่งเกืดจากความร่วมมือร่วมใจของประชาชนในพื้นที่

ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง​ ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดยสมัครเป็นสมาชิก​ เครือข่าย​ทสม.ได้ที่ https://datacenter.deqp.go.th/nevt/home

"ความร่วมมือร่วมใจน้อมนำแนวพระราชดำริมาปฏิบัติสร้างความสำเร็จ"

อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ เป็นอีกหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ จากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ที่ได้พระราชทานแนวทางการพัฒนาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ภายใต้โครงการอันเนื่องมากพระราชดำริต่าง ๆ

นางอานันต์ศรี แก้วเลิศตระกูล หรือ แม่หลวงเปิ้ล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 บ้านแม่แดดน้อย ตำบลแม่แดด อำเภอกัลยาณิวัฒนา หรือ ประธานเครือข่าย ทสม. อ. กัลยาณิวัฒนา บอกเล่าถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่บ้านแม่แดดน้อย ซึ่งเป็นอีกหนึ่งหมู่บ้านที่เน้นการพัฒนาภายใต้แนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง หมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง"แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง" ได้มีการสืบสาน รักษา และต่อยอด แนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้กลายเป็นพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่รูปแบบประยุกต์ "โคก หนอง นา โมเดล" ในระดับอำเภอ ทั้งยังเป็นหมู่บ้านที่น้อมนำแนวพระราชดำริ ในด้านการบริหารจัดการน้ำมาดำเนินการจนประสบความสำเร็จ ที่เกี่ยวกับ "ระบบการจัดการป่าต้นน้ำ" ที่ทำให้เกิดความยั่งยืนในการอนุรักษ์น้ำและผืนป่ามาจนถึงทุกวันนี้
" ทั้งหมดเกิดจากความร่วมมือของทุกคนทุกฝ่าย ไม่ว่าทางอำเภอกัลยาณิวัฒนา ไม่ว่าชาวบ้าน รวมถึงองค์กรการพัฒนาต่าง ๆที่เข้ามาช่วยพัฒนา โดยน้อมนำแนวพระราชดำริของในหลวง รัชกาลที่ 9 มาปรับใช้จนเกิดเป็นผลสำเร็จ และนำมาซึ่งการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ที่มาบทความ : https://www.nationtv.tv/main/content/378817493
https://www.facebook.com/arnansri.kaewlerttrakul.3

แอดมินได้มีโอกาสได้ลงพื้นที่ติดต่อประสานงานในพื้นที่ อ.กัลยาณิวัฒนา จึงอยากบอกเล่าเรื่องราวเล็กๆจากพื้นที่ที่ใช้ระยะเวลาเดินทางหลายชั่วโมง ให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่า ซึ่งเกืดจากความร่วมมือร่วมใจของประชาชนในพื้นที่

ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง​ ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดยสมัครเป็นสมาชิก​ เครือข่าย​ทสม.ได้ที่ https://datacenter.deqp.go.th/nevt/home

ปรับปรุงรูปแบบการแสดงบัตรในรูปแบบใหม่ ให้เข้ากับยุคที่มีเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ วันนี้แอดมินขอแนะนำวิธีการแสดงบัตร “ทสม....
07/07/2021

ปรับปรุงรูปแบบการแสดงบัตรในรูปแบบใหม่ ให้เข้ากับยุคที่มีเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ วันนี้แอดมินขอแนะนำวิธีการแสดงบัตร “ทสม.ออนไลน์” โดยวิธีง่ายๆดังนี้
1. แอพพลิเคชั่น Arsa4thai ใส่รหัสบัตรประชาชน ตามด้วยรหัสผ่าน วัน/เดือน/ปีเกิด เช่น(31122564)
2. แอพพลิเคชั่น Line : @Arsa4thai ใส่รหัสบัตรประชาชน ตามด้วยรหัสผ่าน วัน/เดือน/ปีเกิด
รายละเอียดและขั้นตอนเพิ่มเติมต่างๆ ดังรูป 👇🏼👇🏼

ปรับรูปแบบการใช้ชีวิตแบบใหม่ ลดการใช้กระดาษ 💚♻️ ภายใต้แนวคิด “ทสม.วิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”
หากมีข้อสงสัยสามาร inbox สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือ Line : @Arsa4thai

ปรับปรุงรูปแบบการแสดงบัตรในรูปแบบใหม่ ให้เข้ากับยุคที่มีเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ วันนี้แอดมินขอแนะนำวิธีการแสดงบัตร “ทสม.ออนไลน์” โดยวิธีง่ายๆดังนี้
1. แอพพลิเคชั่น Arsa4thai ใส่รหัสบัตรประชาชน ตามด้วยรหัสผ่าน วัน/เดือน/ปีเกิด เช่น(31122564)
2. แอพพลิเคชั่น Line : @Arsa4thai ใส่รหัสบัตรประชาชน ตามด้วยรหัสผ่าน วัน/เดือน/ปีเกิด
รายละเอียดและขั้นตอนเพิ่มเติมต่างๆ ดังรูป 👇🏼👇🏼

ปรับรูปแบบการใช้ชีวิตแบบใหม่ ลดการใช้กระดาษ 💚♻️ ภายใต้แนวคิด “ทสม.วิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”
หากมีข้อสงสัยสามาร inbox สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือ Line : @Arsa4thai

ที่อยู่

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท
Bangkok
10400

ข้อมูลทั่วไป

- เป็นผู้สมัครใจที่จะอาสาดำเนินกิจกรรมทางด้านการอนุรักษ์ สงวน คุ้มครองและฟื้นฟู ทส. - มีความเสียสละและอุทิศตัวในการทำงานเพื่อส่วนรวม - เปิดโอกาสให้กับตัวเองและผู้อื่นในการแสวงหา เรียนรู้และเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ - ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมที่จะใช้เป็นแนวทาง ในการทำงานร่วมกัน

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

022985649

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ เครือข่าย ทสม.ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เครือข่าย ทสม.ร้อยเอ็ด ประชุมร่วมกับ ชมรมอาสาปลูกป่าในใจคนตามศาสตร์พระราชาจังหวัดร้อยเอ็ด และเครือข่ายป่าไม้พลเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อวางแผนสำรวจพื้นที่เตรียมปลูกต้นไม้ในปี2564 จำนวน 109 ไร่ รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการป่าชุมชน และป่าไม้ครอบครัว ที่มีผลการดำเนินงานที่ประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ที่ ห้องประชุม ทต.ดงแดง อ.จตุรพักตร์พิมาน จ.ร้อยเอ็ด__4.12.2563
เครือข่าย ทสม.ร้อยเอ็ด ร่วมกับ ทสจ.ร้อยเอ็ด และเครือข่ายจิตอาสา ติดตามประเมินผลการเจริญเติบโต ตัดแต่งกิ่ง และบำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกไว้ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ อย่างต่อเนื่อง ณ บริเวณป่าโคกบ๋าบก บ้านสว่าง หมู่ ๑๒ ต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด เห็นการเติบโตของต้นไม้แล้วแล้วชื่นใจ นี่คือการ "ทำงานอย่างมีความสุข" ตามศาสตร์ของพระราชา รวมทั้งเป็นการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ หลักสิทธิชุมชน ในมาตรา ๔๓(๒) และหลักหน้าที่พลเมือง ในมาตรา ๕๐(๘)ร่วมมือและสนับสนุนการอนุรักษ์และคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลาย ทางชีวภาพ รวมทั้งมรดกทางวัฒนธรรม
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 เครือข่าย ทสม.ร้อยเอ็ด ติดตามการเติบโตของต้นไม้ที่ ปลูกวันที่ 17 สิงหาคม 2563 ด้วยกระบวนการ"ปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา" คือ ปลูกแล้วรักษา รดน้ำ ใส่ปุ๋ย พรวนดิน ที่วัดป่าตถตาราม ต.ผักแว่น อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด ขอบคุณทีมงานเครือข่าย ทสม.ตำบลผักแว่น นายเทียรชัย สาระทนงค์ และคณะเป็นอย่างสูงที่รายงานภาพต้นไม้ที่เติบโตแข็งแรง ให้สังคมได้รับทราบ
🙋เตรียมทำโรงเพาะชำกล้าต้นโกงกาง บ้านบ่อเจ็ดลูก ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล 🌳ทสม.ต.ปากน้ำ🌳
มานิตย์ แสนเกษม (ครูตู่)กับสมาชิก ทสม.ทั้ง50เขต ใน กทม.ยืนหยัดทำดีในนาม ทสม.กทม.ทุกท่านปกป้องภัยไวรัสCovid19เพื่อชาว กทม.ทุกๆคน
รบกวนฝากประชาสัมพันธ์ค่ะ
จังหวัดสตูล "เครือข่าย ทสม.อำเภอควนโดน&อำเภอควนกาหลง ประชุมเวทีสร้างความเข้าการจัดการน้ำ" เมื่อวันที่ 8 มิถุนยาน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศาลาประชาคมกลางนา หมู่ที่ 7 บ้านยูเก็ตยามู ต.ควนโดน จ.สตูล "เวทีสร้างความเข้าใจเครือข่ายลุ่มน้ำคลองดูสน-คนต้นน้ำ" เครือข่าย ทสม.อำเภอควนโดน ร่วมกับเครือข่าข่าย ทสม.อำเภอควนกาหลง ประชุมเวทีสร้างความเข้าใจในการเขียนโครงการงานวิจัยทัองถิ่น "การจัดการน้ำอุปโภคและบริโภคของกลุ่มคนต้นน้ำ" จากกองทุนวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพื่อนำงบประมาณดังกล่่าวมาดำเนินกิจกรรมในการแก้ปัญหาน้ำของลุ่มน้ำดูสน คนต้นน้ำ ต.ทุ่งนุ้ย ต.ควนโดน และ ต.วังประจัน ต่อไป
เหยี่ยวข่าว ทสม.อุดรธานี 08/06/63 นายอุดม คำเรื่องศรี ประธาน ทสม.อำเภอเพ็ญ ประชุมคณะกรรมการและสมาชิกเครือข่าย ทสม.อำเภอเพ็ญ จ.อุดรธานี เพื่อวางแผนพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนธรรมชาติ บ้านดิน(อาศรมธรรมชาติ) บ้านธาตุ ทต.บ้านธาตุ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
02/06/63 เครือข่าย ทสม.อำเภอหนองแสง ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแสงสว่าง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี โดยมี นายทวี ชิณรงค์ นายอำเภอหนองแสง เดินทางมาเป็นประธานเปิด นอกจากนั้น นายภาคภูมิ ปุผมาศ ประธาน ทสม.จังหวัดอุดรธานี ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับ บทบาทหน้าที่ ทสม.และ นายคูณ เล่กันส์ ประธาน ทสม.อำเภอหนองแสง พร้อมด้วย นายนวคม เสมา เลขานุการ ทสม.อำเภอหนองแสง ได้บรรยายเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมีเจ้ากน้าที่ ทสจ.อุดรธานี ให้ความรู้กับ ทสม.และรับสมาชิก 24 คน มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 50 คน การประชุมในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากสาธารณสุข อำเภอหนองแสง มาคัดกรองผู้เข้าประชุม และ มีการเว้นระยะห่าง 1 เมตร ตามนโยบายของรัฐทุกประการ Cr มณีน้อย เหยี่ยวข่าว ทสม.อุดรธานี
02/06/63 เครือข่าย ทสม.อำเภอหนองแสง ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองแสง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี โดยมี นายทวี ชิณรงค์ นายอำเภอหนองแสง เดินทางมาเป็นประธานเปิด นอกจากนั้น นายภาคภูมิ ปุผมาศ ประธาน ทสม.จังหวัดอุดรธานี ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับ บทบาทหน้าที่ ทสม.และ นายคูณ เล่กันส์ ประธาน ทสม.อำเภอหนองแสง พร้อมด้วย นายนวคม เสมา เลขานุการ ทสม.อำเภอหนองแสง ได้บรรยายเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมีเจ้ากน้าที่ ทสจ.อุดรธานี ให้ความรู้กับ ทสม. มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 50 คน การประชุมในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากสาธารณสุข อำเภอหนองแสง มาคัดกรองผู้เข้าประชุม และ มีการเว้นระยะห้าง 1 เมตร ตามนโยบายของรัฐทุกประการ Cr มณีน้อย เหยี่ยวข่าว ทสม.อุดรธานี
02/06/63 เครือข่าย ทสม.อำเภอหนองแสง ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองแสง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี โดยมี นายทวี ชิณรงค์ นายอำเภอหนองแสง เดินทางมาเป็นประธานเปิด นอกจากนั้น นายภาคภูมิ ปุผมาศ ประธาน ทสม.จังหวัดอุดรธานี ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับ บทบาทหน้าที่ ทสม.และ นายคูณ เล่กันส์ ประธาน ทสม.อำเภอหนองแสง พร้อมด้วย นายนวคม เสมา เลขานุการ ทสม.อำเภอหนองแสง ได้บรรยายเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมีเจ้ากน้าที่ ทสจ.อุดรธานี ให้ความรู้กับ ทสม. มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 50 คน การประชุมในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากสาธารณสุข อำเภอหนองแสง มาคัดกรองผู้เข้าประชุม และ มีการเว้นระยะห้าง 1 เมตร ตามนโยบายของรัฐทุกประการ Cr มณีน้อย เหยี่ยวข่าว ทสม.อุดรธานี
02/06/63 เครือข่าย ทสม.อำเภอหนองแสง ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองแสง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี โดยมี นายทวี ชิณรงค์ นายอำเภอหนองแสง เดินทางมาเป็นประธานเปิด นอกจากนั้น นายภาคภูมิ ปุผมาศ ประธาน ทสม.จังหวัดอุดรธานี ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับ บทบาทหน้าที่ ทสม.และ นายคูณ เล่กันส์ ประธาน ทสม.อำเภอหนองแสง พร้อมด้วย นายนวคม เสมา เลขานุการ ทสม.อำเภอหนองแสง ได้บรรยายเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมีเจ้ากน้าที่ ทสจ.อุดรธานี ให้ความรู้กับ ทสม. มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 50 คน การประชุมในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากสาธารณสุข อำเภอหนองแสง มาคัดกรองผู้เข้าประชุม และ มีการเว้นระยะห้าง 1 เมตร ตามนโยบายของรัฐทุกประการ Cr มณีน้อย เหยี่ยวข่าว ทสม.อุดรธานี