เครือข่าย ทสม.

เครือข่าย ทสม. สังกัดกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทสม. เกิดจากนโยบายของรัฐบาลที่แถลงไว้ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2549 ในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นและประชาสังคม ให้สามารถจัดการตนเอง เกี่ยวกับความเป็นอยู่ทั้งด้าน เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การปกครองและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(8)

เปิดเหมือนปกติ

ปรับปรุงรูปแบบการแสดงบัตรในรูปแบบใหม่ ให้เข้ากับยุคที่มีเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ วันนี้แอดมินขอแนะนำวิธีการแสดงบัตร “ทสม....
07/07/2021

ปรับปรุงรูปแบบการแสดงบัตรในรูปแบบใหม่ ให้เข้ากับยุคที่มีเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ วันนี้แอดมินขอแนะนำวิธีการแสดงบัตร “ทสม.ออนไลน์” โดยวิธีง่ายๆดังนี้
1. แอพพลิเคชั่น Arsa4thai ใส่รหัสบัตรประชาชน ตามด้วยรหัสผ่าน วัน/เดือน/ปีเกิด เช่น(31122564)
2. แอพพลิเคชั่น Line : @Arsa4thai ใส่รหัสบัตรประชาชน ตามด้วยรหัสผ่าน วัน/เดือน/ปีเกิด
รายละเอียดและขั้นตอนเพิ่มเติมต่างๆ ดังรูป 👇🏼👇🏼

ปรับรูปแบบการใช้ชีวิตแบบใหม่ ลดการใช้กระดาษ 💚♻️ ภายใต้แนวคิด “ทสม.วิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”
หากมีข้อสงสัยสามาร inbox สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือ Line : @Arsa4thai

ปรับปรุงรูปแบบการแสดงบัตรในรูปแบบใหม่ ให้เข้ากับยุคที่มีเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ วันนี้แอดมินขอแนะนำวิธีการแสดงบัตร “ทสม.ออนไลน์” โดยวิธีง่ายๆดังนี้
1. แอพพลิเคชั่น Arsa4thai ใส่รหัสบัตรประชาชน ตามด้วยรหัสผ่าน วัน/เดือน/ปีเกิด เช่น(31122564)
2. แอพพลิเคชั่น Line : @Arsa4thai ใส่รหัสบัตรประชาชน ตามด้วยรหัสผ่าน วัน/เดือน/ปีเกิด
รายละเอียดและขั้นตอนเพิ่มเติมต่างๆ ดังรูป 👇🏼👇🏼

ปรับรูปแบบการใช้ชีวิตแบบใหม่ ลดการใช้กระดาษ 💚♻️ ภายใต้แนวคิด “ทสม.วิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”
หากมีข้อสงสัยสามาร inbox สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือ Line : @Arsa4thai

“เครือข่าย ทสม. สว่างแดนดิน กับความสำเร็จ “ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง”เครือข่าย ทสม. อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนครทสม...
01/07/2021

“เครือข่าย ทสม. สว่างแดนดิน กับความสำเร็จ “ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง”

เครือข่าย ทสม. อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
ทสม. ดีเด่น ระดับประเทศ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตำบลค้อใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

เครือข่าย ทสม. อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร จัดตั้งเครือข่ายคนมีใจกสิกรรมธรรมชาติ” เพื่อหวังลดผลกระทบจากการใช้สารเคมีปลูกพืชเกษตรเชิงเดี่ยวที่ทำมาอย่างยาวนาน และเป็นเหตุให้เกษตรกรต้องเผชิญความเสี่ยงรอบด้านจากรายได้ที่ไม่มั่นคง การทำเกษตรเชิงเดี่ยวเป็นสาเหตุหลักของการบุกรุกพื้นที่ป่า จนป่าไม้ของอำเภอสว่างแดนดินลดลงอย่างมาก และวิถีชีวิตชุมชนจากที่เคยพออยู่พอกิน มีการพึ่งพาอาศัยระหว่างคนกับป่า กลับเป็นหนี้เป็นสิน ผลพวงจากการส่งเสริมนโยบายปลูกยางพารา เป็นอีกปัจจัยที่ส่งผลให้เกษตรกรในภาคอีสาน หันมาปลูกยางพารากันมากขึ้น มีการบุกรุกป่าให้แหล่งอาหารจากป่า เช่น ผักสมุนไพร สัตว์ป่า ลดลงอย่างมากและเกิดสารเคมีสะสมในดินและแหล่งน้ำ ระบบนิเวศโดยรวมถูกทำลาย

ในปี 2557 - ปัจจุบัน จึงเริ่มต้นปรับปรุงคุณภาพดิน น้ำ ป่า อย่างเป็นระบบ โดยน้อมนำพระราชดำรัสเรื่อง “ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง” ของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตรมาประยุกต์ใช้ในพื้นที่ โดยการปลูกป่าแซมสวนยางพารา พร้อมกับตั้งเป้าหมายฟื้นฟูป่าไม้ให้กลับมาสมบูรณ์อีกครั้ง

ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง​ ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดยสมัครเป็นสมาชิก​ เครือข่าย​ทสม.ได้ที่ https://datacenter.deqp.go.th/nevt/home

“เครือข่าย ทสม. สว่างแดนดิน กับความสำเร็จ “ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง”

เครือข่าย ทสม. อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
ทสม. ดีเด่น ระดับประเทศ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตำบลค้อใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

เครือข่าย ทสม. อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร จัดตั้งเครือข่ายคนมีใจกสิกรรมธรรมชาติ” เพื่อหวังลดผลกระทบจากการใช้สารเคมีปลูกพืชเกษตรเชิงเดี่ยวที่ทำมาอย่างยาวนาน และเป็นเหตุให้เกษตรกรต้องเผชิญความเสี่ยงรอบด้านจากรายได้ที่ไม่มั่นคง การทำเกษตรเชิงเดี่ยวเป็นสาเหตุหลักของการบุกรุกพื้นที่ป่า จนป่าไม้ของอำเภอสว่างแดนดินลดลงอย่างมาก และวิถีชีวิตชุมชนจากที่เคยพออยู่พอกิน มีการพึ่งพาอาศัยระหว่างคนกับป่า กลับเป็นหนี้เป็นสิน ผลพวงจากการส่งเสริมนโยบายปลูกยางพารา เป็นอีกปัจจัยที่ส่งผลให้เกษตรกรในภาคอีสาน หันมาปลูกยางพารากันมากขึ้น มีการบุกรุกป่าให้แหล่งอาหารจากป่า เช่น ผักสมุนไพร สัตว์ป่า ลดลงอย่างมากและเกิดสารเคมีสะสมในดินและแหล่งน้ำ ระบบนิเวศโดยรวมถูกทำลาย

ในปี 2557 - ปัจจุบัน จึงเริ่มต้นปรับปรุงคุณภาพดิน น้ำ ป่า อย่างเป็นระบบ โดยน้อมนำพระราชดำรัสเรื่อง “ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง” ของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตรมาประยุกต์ใช้ในพื้นที่ โดยการปลูกป่าแซมสวนยางพารา พร้อมกับตั้งเป้าหมายฟื้นฟูป่าไม้ให้กลับมาสมบูรณ์อีกครั้ง

ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง​ ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดยสมัครเป็นสมาชิก​ เครือข่าย​ทสม.ได้ที่ https://datacenter.deqp.go.th/nevt/home

ประชาสัมพันธ์     กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ขอเขิญชวน ทสม. 76 จังหวัด และ ทสม.กรุงเทพฯ  ที่ยังไม่ได้รับการอบรมหลักสูต...
30/06/2021

ประชาสัมพันธ์
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ขอเขิญชวน ทสม. 76 จังหวัด และ ทสม.กรุงเทพฯ ที่ยังไม่ได้รับการอบรมหลักสูตรมาตรฐาน ทสม. หรือต้องการจะทบทวนเนื้อหา ท่านสามารถเข้าเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ผ่านระบบเรียนรู้ออนไลน์ (e-Learning) ในการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย ทสม. โดยเลือกหลักสูตร "มาตรฐาน ทสม." ตั้งแต่ วันนี้ จนถึงวันที่​ 30 ก.ย. 64​ รายละเอียดหลักสูตรตามลิงค์​ http://tsme-learning.deqp.go.th

ประชาสัมพันธ์
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ขอเขิญชวน ทสม. 76 จังหวัด และ ทสม.กรุงเทพฯ ที่ยังไม่ได้รับการอบรมหลักสูตรมาตรฐาน ทสม. หรือต้องการจะทบทวนเนื้อหา ท่านสามารถเข้าเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ผ่านระบบเรียนรู้ออนไลน์ (e-Learning) ในการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย ทสม. โดยเลือกหลักสูตร "มาตรฐาน ทสม." ตั้งแต่ วันนี้ จนถึงวันที่​ 30 ก.ย. 64​ รายละเอียดหลักสูตรตามลิงค์​ http://tsme-learning.deqp.go.th

เมื่อโควิด-19 เข้ามา ผลกระทบที่เห็นได้ชัดเจน คือผู้คนออกจากบ้านน้อยลง รวมถึงการทำกิจกรรมและกิจการบางส่วนต้องหยุดชะงัก แล...
18/06/2021

เมื่อโควิด-19 เข้ามา ผลกระทบที่เห็นได้ชัดเจน คือผู้คนออกจากบ้านน้อยลง รวมถึงการทำกิจกรรมและกิจการบางส่วนต้องหยุดชะงัก และกลายเป็นผลดีต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งคุณภาพอากาศและน้ำ แต่ขณะเดียวกันกลับเป็นผลร้ายตอปริมาณขยะพลาสติกและหน้ากากอนามัยที่เพิ่มมากขึ้น🦠

ทีมแอดมินขอเชิญชวน พี่น้องเครือข่าย ทสม. ทุกท่าน ที่มีใจรักสิ่งแวดล้อมมาร่วมสนุกกับกิจกรรมในหัวข้อ "รักษ์โลก ง่ายๆเริ่มได้ที่บ้าน" อยู่บ้านอย่างไร ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ข้อความท่านใดโดนใจแอดมินรับไปเลย กระเป๋าผ้า สุดเท่ จำนวน 20 รางวัล มาเล่นกันเยอะๆน้า แอดมินรออ่าน💚🌏

อ่านกติกาดีๆน้าาาาาาา...

#เครือข่ายทสม
#กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

เมื่อโควิด-19 เข้ามา ผลกระทบที่เห็นได้ชัดเจน คือผู้คนออกจากบ้านน้อยลง รวมถึงการทำกิจกรรมและกิจการบางส่วนต้องหยุดชะงัก และกลายเป็นผลดีต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งคุณภาพอากาศและน้ำ แต่ขณะเดียวกันกลับเป็นผลร้ายตอปริมาณขยะพลาสติกและหน้ากากอนามัยที่เพิ่มมากขึ้น🦠

ทีมแอดมินขอเชิญชวน พี่น้องเครือข่าย ทสม. ทุกท่าน ที่มีใจรักสิ่งแวดล้อมมาร่วมสนุกกับกิจกรรมในหัวข้อ "รักษ์โลก ง่ายๆเริ่มได้ที่บ้าน" อยู่บ้านอย่างไร ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ข้อความท่านใดโดนใจแอดมินรับไปเลย กระเป๋าผ้า สุดเท่ จำนวน 20 รางวัล มาเล่นกันเยอะๆน้า แอดมินรออ่าน💚🌏

อ่านกติกาดีๆน้าาาาาาา...

#เครือข่ายทสม
#กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

๑๖ มิถุนายน วันเต่าทะเลโลก : World Sea Turtle Day #รักษ์โลก  #รักษ์เต่าทะเล #เครือข่ายทสม.
16/06/2021

๑๖ มิถุนายน วันเต่าทะเลโลก : World Sea Turtle Day

#รักษ์โลก #รักษ์เต่าทะเล #เครือข่ายทสม.

๑๖ มิถุนายน วันเต่าทะเลโลก : World Sea Turtle Day

#รักษ์โลก #รักษ์เต่าทะเล #เครือข่ายทสม.

15/06/2021
เพราะมีใจ

บทพิสูจน์ของผู้หญิงตัวเล็กๆ แม่หลวงนัยนา ฑีฆาวงศ์ กับตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านและประธานเครือข่าย ทสม. บ้านห้วยหาด ต.อวน อ.ปัว จ.น่าน ที่รับช่วงต่อตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านจากคุณพ่อ สานต่อในสิ่งที่พ่อทำไว้ โจทย์คือ ทำอย่างไรให้ป่าไม้กลับมาอุดมสมบูรณ์เหมือนเดิม และชาวบ้านมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

จากอดีตที่ป่าไม้ถูกรุกล้ำ ปัญหาไฟป่าและหมอกควันเกิดขึ้นจนกลายเป็นเขาหัวโล้น มีแต่ความแห้งแล้ง ทำไร่เลื่อนลอยปลูกข้าวโพด ใช้สารเคมี ทำให้เสื่อมสภาพทั้งดินและสุขภาพของเกษตรกร ยิ่งทำยิ่งเป็นหนี้ ไม่มีความสุข แต่พอแม่หลวงนัยนาชวนเปลี่ยนอาชีพ ชาวบ้านกลับไม่กล้าเพราะยังไม่เชื่อในตัวแม่หลวง

“ผู้หญิงก็คือผู้หญิง ไม่สามารถทำอะไรได้หรอก”
คำสบประมาทที่แม่หลวงได้ยินได้ฟังไม่ได้ทำให้ย่อท้อแม้แต่น้อย คิดเพียงว่า ทำอย่างไรกับการตีโจทย์นั้นให้แตก “การลงมือทำ” คือทางออก...แม่หลวงใช้หลักการทำงานของ ทสม. หลัก 4ป ประสาน ปฏิบัติ ประชาสัมพันธ์ และประเมินผล โดยย้ำว่าการแก้ปัญหา ถ้าทำแค่ในชุมชนก็อาจไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ต้องอาศัยความร่วมมือทั้งจากองค์กรและหน่วยงานต่างๆ รวมถึงคนในชุมชน ทำให้ชาวบ้านมองเห็นถึงปัญหา เมื่อชาวบ้านเริ่มมองไปในทางเดียวกับแม่หลวงแล้ว ความร่วมมือรวมใจของคนในชุมชนก็เกิดขึ้น

สุดท้ายแล้วแม่หลวงก็ตีโจทย์นั้นแตก ป่าไม้กลับมาอุดมสมบูรณ์ ชาวบ้านปรับเปลี่ยนอาชีพ เลิกทำไร่เลื่อนลอย สามารถเลี้ยงตัวเองได้ ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น และเมื่อปากท้องอิ่ม จิตสำนึกก็เกิด ทุกคนเริ่มหันมาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากป่าหัวโล้นตอนนี้เต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่ที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์...แม่หลวงนัยนาได้พิสูจน์แล้วว่า “ผู้หญิงก็ทำได้”

#ไฟป่า #จิตอาสา #หมอกควัน #เผา #PM2.5 #ทสม #กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม #ป่าชุมชน #บ้านห้วยหาด #น่าน #แม่หลวงนัยนา

📣 เชิญชวน พี่น้องเครือข่าย ทสม. ร่วมรับฟัง สารคดีสั้น สปอตวิทยุ “บทบาทของอาสาสมัครในการเฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควัน”  ในพื้...
15/06/2021

📣 เชิญชวน พี่น้องเครือข่าย ทสม. ร่วมรับฟัง สารคดีสั้น สปอตวิทยุ “บทบาทของอาสาสมัครในการเฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควัน” ในพื้นที่ภาคเหนือ

ผ่านทางสถานีวิทยุ ได้แก่ สถานีวิทยุ สวท.เชียงใหม่ FM 98.0 สถานี ตรภ. 5 เชียงราย FM 92.75 และสถานี อสมท. น่าน FM 92.0
โดยจะออกอากาศระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน 2564 - 15 กรกฎาคม 2564

ร่วมรับฟังเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งต่อความสมบูรณ์สู่คนรุ่นหลัง มารับฟังและให้กำลังใจ เครือข่าย ทสม. กันเยอะๆน้า 💚

#กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
#เครือข่ายทสม

📣 เชิญชวน พี่น้องเครือข่าย ทสม. ร่วมรับฟัง สารคดีสั้น สปอตวิทยุ “บทบาทของอาสาสมัครในการเฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควัน” ในพื้นที่ภาคเหนือ

ผ่านทางสถานีวิทยุ ได้แก่ สถานีวิทยุ สวท.เชียงใหม่ FM 98.0 สถานี ตรภ. 5 เชียงราย FM 92.75 และสถานี อสมท. น่าน FM 92.0
โดยจะออกอากาศระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน 2564 - 15 กรกฎาคม 2564

ร่วมรับฟังเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งต่อความสมบูรณ์สู่คนรุ่นหลัง มารับฟังและให้กำลังใจ เครือข่าย ทสม. กันเยอะๆน้า 💚

#กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
#เครือข่ายทสม

14/06/2021
การบริหารจัดการกองทุนไฟป่าและหมอกควัน

ตอนนี้หลายๆ เครือข่าย ทสม. ที่ได้ยื่นข้อเสนอ “โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่าย ทสม. ในการจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน” ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ คงอยู่ในช่วงของการบริหารจัดการกองทุนสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการอนุมัติเงินอุดหนุนมาแล้วใช่ไหมครับ ซึ่งในระหว่างดำเนินงานอาจเกิดข้อสงสัยในบางขั้นตอน ในคลิปนี้ นอกจากจะอธิบายการบริหารจัดการกองทุนแล้วยังมี “คลินิก ทสม.” ที่จะมีตัวอย่าง “คำถาม-คำตอบ” เพื่อคลายข้อสงสัยในการบริหารโครงการเมื่อได้รับการอนุมัติ

ซึ่งตัวอย่างคำถามมีทั้งประเด็นการจัดกิจกรรม ระยะเวลา พื้นที่ดำเนินการ และการเงินการบัญชีเลยครับ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องเครือข่าย ทสม. นะครับ

#ไฟป่า #จิตอาสา #หมอกควัน #เผา #PM2.5 #ทสม #กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม #คลินิกทสม #บริหารจัดการกองทุน #กองทุนสิ่งแวดล้อม

จากปัญหาขยะในชุมชนจนถึงลำคลอง ที่หมู่ 7 ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ชาวบ้านในพื้นที่จึงคิดร่วมแรงร่วมใจกัน รวมกลุ...
10/06/2021

จากปัญหาขยะในชุมชนจนถึงลำคลอง ที่หมู่ 7 ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ชาวบ้านในพื้นที่จึงคิดร่วมแรงร่วมใจกัน รวมกลุ่ม ร่วมกันเป็นเครือข่าย ทสม. ช่วยกันแก้ปัญหานี้ให้กับชุมชน จนได้รับรางวัลเครือข่าย ทสม. ดีเด่นระดับประเทศ ปี2560 ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำ
“บ้านของเรา ถ้าเราไม่ทำ แล้วไครจะทำ”
เป็นประโยคที่นายชัยณรงค์ ไชยจิตต์ ประธานเครือข่าย ทสม. ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล เอ๋ยปากให้ฟัง จากปัญหาขยะที่กระจัดกระจาย ทั้งในชุมชน และแม่น้ำลำคลอง ในคลองมำบัง สะท้อนให้เห็นถึง การไม่มีการดูแลคุณภาพสิ่งแวดล้อม บวกกับการดูแลของหน่วยงานที่รับผิดชอบที่ไม่ได้เข้ามาดูแลได้ดีอย่างที่ควร ทำให้เกิดเป็นปัญหาสะสมอย่างต่อเนื่อง กระทั่งปี 2550 นายชัยณรงค์ ไชยจิตต์ ประธานเครือข่าย ทสม. ตำบลคลองขุดได้คิดพัฒนาอย่างจริงจัง จึงได้เข้ามาสมัครเป็นสมาชิกเครือข่าย ทสม. และชักชวนชาวบ้านในพื้นที่มาเข้าร่วมสมัครด้วย รวมตัวกันเป็นเครือข่าย ทสม. ตำบลคลองขุด ดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ อย่างมีส่วนร่วม จนเกิดเป็นรูปธรรมขึ้นในปี พ.ศ. 2557 ชาวบ้านในชุมชนจึงเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อน มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานเครือข่าย ทสม. มีการแบ่งหน้าที่ดูแลฐานต่างๆ อาทิ ฐานการจัดการขยะ ฐานน้ำหมักชีวภาพ ฐานสร้างราพาให้ปลาอยู่ ฐานความมั่นคงทางอาหาร ฐานเกษตรแปลงรวม ฐานเครื่องจักรสาน โดยจัดกิจกรรมเรียนรู้ร่วมกันให้กับเครือข่าย ทสม. และผู้ที่สนใจได้เข้ามาศึกษาดูงานในพื้นที่ได้อีกด้วย ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลากหลายด้าน การทุ่มเทของเครือข่าย ทสม. ตำบลคลองขุด ในการสร้างพลังประชาชน ให้ร่วมกันตระหนัก ร่วมกันดูแล พัฒนา ส่งผลให้ปัจจุบัน คนในชุมชนอยู่ดีกินดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน จนได้รับรางวัลเครือข่าย ทสม. ดีเด่นระดับประเทศ ปี 2560 ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำ จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง​ ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดยสมัครเป็นสมาชิก​ เครือข่าย​ทสม.ได้ที่ https://datacenter.deqp.go.th/nevt/home

CR : เจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือและพัฒนาเครือข่าย จังหวัดสตูล

จากปัญหาขยะในชุมชนจนถึงลำคลอง ที่หมู่ 7 ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ชาวบ้านในพื้นที่จึงคิดร่วมแรงร่วมใจกัน รวมกลุ่ม ร่วมกันเป็นเครือข่าย ทสม. ช่วยกันแก้ปัญหานี้ให้กับชุมชน จนได้รับรางวัลเครือข่าย ทสม. ดีเด่นระดับประเทศ ปี2560 ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำ
“บ้านของเรา ถ้าเราไม่ทำ แล้วไครจะทำ”
เป็นประโยคที่นายชัยณรงค์ ไชยจิตต์ ประธานเครือข่าย ทสม. ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล เอ๋ยปากให้ฟัง จากปัญหาขยะที่กระจัดกระจาย ทั้งในชุมชน และแม่น้ำลำคลอง ในคลองมำบัง สะท้อนให้เห็นถึง การไม่มีการดูแลคุณภาพสิ่งแวดล้อม บวกกับการดูแลของหน่วยงานที่รับผิดชอบที่ไม่ได้เข้ามาดูแลได้ดีอย่างที่ควร ทำให้เกิดเป็นปัญหาสะสมอย่างต่อเนื่อง กระทั่งปี 2550 นายชัยณรงค์ ไชยจิตต์ ประธานเครือข่าย ทสม. ตำบลคลองขุดได้คิดพัฒนาอย่างจริงจัง จึงได้เข้ามาสมัครเป็นสมาชิกเครือข่าย ทสม. และชักชวนชาวบ้านในพื้นที่มาเข้าร่วมสมัครด้วย รวมตัวกันเป็นเครือข่าย ทสม. ตำบลคลองขุด ดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ อย่างมีส่วนร่วม จนเกิดเป็นรูปธรรมขึ้นในปี พ.ศ. 2557 ชาวบ้านในชุมชนจึงเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อน มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานเครือข่าย ทสม. มีการแบ่งหน้าที่ดูแลฐานต่างๆ อาทิ ฐานการจัดการขยะ ฐานน้ำหมักชีวภาพ ฐานสร้างราพาให้ปลาอยู่ ฐานความมั่นคงทางอาหาร ฐานเกษตรแปลงรวม ฐานเครื่องจักรสาน โดยจัดกิจกรรมเรียนรู้ร่วมกันให้กับเครือข่าย ทสม. และผู้ที่สนใจได้เข้ามาศึกษาดูงานในพื้นที่ได้อีกด้วย ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลากหลายด้าน การทุ่มเทของเครือข่าย ทสม. ตำบลคลองขุด ในการสร้างพลังประชาชน ให้ร่วมกันตระหนัก ร่วมกันดูแล พัฒนา ส่งผลให้ปัจจุบัน คนในชุมชนอยู่ดีกินดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน จนได้รับรางวัลเครือข่าย ทสม. ดีเด่นระดับประเทศ ปี 2560 ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำ จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง​ ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดยสมัครเป็นสมาชิก​ เครือข่าย​ทสม.ได้ที่ https://datacenter.deqp.go.th/nevt/home

CR : เจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือและพัฒนาเครือข่าย จังหวัดสตูล

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายแล...
08/06/2021

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ภาคเหนือ) จัดการประชุมเสริมศักยภาพเครือข่าย ทสม. ด้านการบริหารจัดการโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการไฟป่าและหมอกควัน ผ่านแอปลิเคชั่น Zoom Cloud Meeting
ในวันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564 ระหว่างเวลา 09.00 – 15.00 น. โดยมีนางภาวินี ณ สายบุรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมฯ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่าย ทสม. ในกระบวนการพัฒนาตัวชี้วัด การติดตามประเมินผลโครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม และร่วมกันจัดทำคู่มือเสริมศักยภาพเครือข่าย ทสม. ด้านการบริหารจัดการโครงการและการพัฒนายกระดับแผนเชิงบูรณาการในการจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม จำนวน 100 คน จากเครือข่าย ทสม. ผู้แทนสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 16 จังหวัด ภาคเหนือและภาคีเครือข่าย ในพื้นที่ ๑๖ จังหวัด ภาคเหนือ ได้แก่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน น่าน แพร่ พะเยา ตาก สุโขทัย อุตรดิตถ์ พิษณุโลก กำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี
และจังหวัดเพชรบูรณ์

#เครือข่ายทสม.
#กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ภาคเหนือ) จัดการประชุมเสริมศักยภาพเครือข่าย ทสม. ด้านการบริหารจัดการโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการไฟป่าและหมอกควัน ผ่านแอปลิเคชั่น Zoom Cloud Meeting
ในวันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564 ระหว่างเวลา 09.00 – 15.00 น. โดยมีนางภาวินี ณ สายบุรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมฯ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่าย ทสม. ในกระบวนการพัฒนาตัวชี้วัด การติดตามประเมินผลโครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม และร่วมกันจัดทำคู่มือเสริมศักยภาพเครือข่าย ทสม. ด้านการบริหารจัดการโครงการและการพัฒนายกระดับแผนเชิงบูรณาการในการจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม จำนวน 100 คน จากเครือข่าย ทสม. ผู้แทนสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 16 จังหวัด ภาคเหนือและภาคีเครือข่าย ในพื้นที่ ๑๖ จังหวัด ภาคเหนือ ได้แก่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน น่าน แพร่ พะเยา ตาก สุโขทัย อุตรดิตถ์ พิษณุโลก กำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี
และจังหวัดเพชรบูรณ์

#เครือข่ายทสม.
#กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

8​ มิ.ย​ วันทะเลโลกถ้ามีใครมาโยนขยะทิ้งในบ้านคุณ.... คุณจะ.สัตว์ทะเลก็คงรู้สึกเช่นเดียวกะพวกคุณ.ช่วยกันรักษาบ้านของพวกสั...
08/06/2021

8​ มิ.ย​ วันทะเลโลก

ถ้ามีใครมาโยนขยะทิ้งในบ้านคุณ.... คุณจะ
.
สัตว์ทะเลก็คงรู้สึกเช่นเดียวกะพวกคุณ
.
ช่วยกันรักษาบ้านของพวกสัตว์น้ำ​ ให้สะอาด
.
พวกคุณทำได้.. เพียงลงมือทำ
.
#เครือข่าย​ทสม.
#เหยี่ยวข่าวทสม

8​ มิ.ย​ วันทะเลโลก

ถ้ามีใครมาโยนขยะทิ้งในบ้านคุณ.... คุณจะ
.
สัตว์ทะเลก็คงรู้สึกเช่นเดียวกะพวกคุณ
.
ช่วยกันรักษาบ้านของพวกสัตว์น้ำ​ ให้สะอาด
.
พวกคุณทำได้.. เพียงลงมือทำ
.
#เครือข่าย​ทสม.
#เหยี่ยวข่าวทสม

เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 🌿🌏เครือข่าย ทสม. ยังทำหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างไม่หยุด...
05/06/2021

เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 🌿🌏
เครือข่าย ทสม. ยังทำหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างไม่หยุดหย่อน แอดมินเก็บภาพกิจกรรมบางส่วน ที่เครือข่าย ทสม. เรารายงานกิจกรรมกันมาอย่างล้นหลาม และขอเป็นกำลังใจให้เครือข่าย ทสม. ในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม💚

“ปลุกจินตนาการ ปรับแนวคิด ปกป้องสิ่งแวดล้อม”
“Reimagine Recreate Restore”

#ทสมวิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
#GenerationRestoration
#5มิถุนายนวันสิ่งแวดล้อมโลก
#กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

02/06/2021

เนื่องใน “วันสิ่งแวดล้อมโลก” ที่กำลังจะมาถึงนี้
เราทุกคนต้องมาร่วม “ปลุกจินตนาการ ปรับแนวคิด เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อม”
กับแนวคิด “Reimagine Recreate Restore”
แอดมินขอเชิญชวนสมาชิกเครือข่าย​ ทสม.​ และประชาชนทั่วไป​ มาร่วมกันทำกิจกรรมสิ่งแวดล้อม​ ตลอดทั้งเดือนมิถุนายน​ มาร่วมแชร์สิ่งๆดีกันนะครับ/ค่ะ

สิ่งแวดล้อมมอบอากาศบริสุทธิ์ให้กับเรา มอบน้ำที่สะอาดให้เราดื่ม มอบดินที่อุดมสมบูรณ์อันเป็นแหล่งอาหารและยาให้กับมนุษย์ ชีวิตต่างๆ บนโลกนี้คงเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่มีกระบวนการทางธรรมชาติ ที่เป็นมากกว่าสินค้าหรือบริการที่ซื้อหาได้

#GenerationRestoration
#5มิถุนายนวันสิ่งแวดล้อมโลก
#กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
#เครือข่ายทสม.

เดือนมิถุนายน​ เป็นเดือนสิ่งแวดล้อมโลก​ ขอเชิญชวนสมาชิกเครือข่าย​ ทสม.​ และเครือข่ายด้านต่างๆ​ ร่วมกันทำกิจกรรมสิ่งแวดล้...
01/06/2021

เดือนมิถุนายน​ เป็นเดือนสิ่งแวดล้อมโลก​ ขอเชิญชวนสมาชิกเครือข่าย​ ทสม.​ และเครือข่ายด้านต่างๆ​ ร่วมกันทำกิจกรรมสิ่งแวดล้อม​ ตลอดทั้งเดือนมิถุนายน​ ทำแบบง่ายๆ​ มินิมอล​ เช่น​ ปลูกต้นไม้​ ทำความสะอาดบริเวณบ้าน​ วัด​ โรงเรียน​ ใช้ถุงผ้า​ไปใส่ของ​ งดใช้ถุงพลาสติก​
.
ทำดี​ เริ่มที่ตัวเรา
.
สิ่งแวดล้อมดีเราช่วยกันได้
.
แชร์ภาพกิจกรรมใต้โพส​ เกร๋ๆ​ ให้ทั่วโลกได้รับรู้
.

ขอเชิญทุกท่านร่วมประชาสัมพันธ์วันสิ่งแวดล้อมโลกประจำปี 2564 ด้วยการเปลี่ยนกรอบรูปโปรไฟล์ใน facebook สามารถกดลิงค์ข้างล่างได้เลยค่ะ

web.facebook.com/profilepicframes/?selected_overlay_id=1176165219553007
.
#เครือข่ายทสม.
#เหยี่ยวข่าวทสม
#วันสิ่งแวดล้อมโลก

เดือนมิถุนายน​ เป็นเดือนสิ่งแวดล้อมโลก​ ขอเชิญชวนสมาชิกเครือข่าย​ ทสม.​ และเครือข่ายด้านต่างๆ​ ร่วมกันทำกิจกรรมสิ่งแวดล้อม​ ตลอดทั้งเดือนมิถุนายน​ ทำแบบง่ายๆ​ มินิมอล​ เช่น​ ปลูกต้นไม้​ ทำความสะอาดบริเวณบ้าน​ วัด​ โรงเรียน​ ใช้ถุงผ้า​ไปใส่ของ​ งดใช้ถุงพลาสติก​
.
ทำดี​ เริ่มที่ตัวเรา
.
สิ่งแวดล้อมดีเราช่วยกันได้
.
แชร์ภาพกิจกรรมใต้โพส​ เกร๋ๆ​ ให้ทั่วโลกได้รับรู้
.

ขอเชิญทุกท่านร่วมประชาสัมพันธ์วันสิ่งแวดล้อมโลกประจำปี 2564 ด้วยการเปลี่ยนกรอบรูปโปรไฟล์ใน facebook สามารถกดลิงค์ข้างล่างได้เลยค่ะ

web.facebook.com/profilepicframes/?selected_overlay_id=1176165219553007
.
#เครือข่ายทสม.
#เหยี่ยวข่าวทสม
#วันสิ่งแวดล้อมโลก

ที่อยู่

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท
Bangkok
10400

ข้อมูลทั่วไป

- เป็นผู้สมัครใจที่จะอาสาดำเนินกิจกรรมทางด้านการอนุรักษ์ สงวน คุ้มครองและฟื้นฟู ทส. - มีความเสียสละและอุทิศตัวในการทำงานเพื่อส่วนรวม - เปิดโอกาสให้กับตัวเองและผู้อื่นในการแสวงหา เรียนรู้และเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ - ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมที่จะใช้เป็นแนวทาง ในการทำงานร่วมกัน

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

022985649

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ เครือข่าย ทสม.ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เครือข่าย ทสม.ร้อยเอ็ด ประชุมร่วมกับ ชมรมอาสาปลูกป่าในใจคนตามศาสตร์พระราชาจังหวัดร้อยเอ็ด และเครือข่ายป่าไม้พลเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อวางแผนสำรวจพื้นที่เตรียมปลูกต้นไม้ในปี2564 จำนวน 109 ไร่ รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการป่าชุมชน และป่าไม้ครอบครัว ที่มีผลการดำเนินงานที่ประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ที่ ห้องประชุม ทต.ดงแดง อ.จตุรพักตร์พิมาน จ.ร้อยเอ็ด__4.12.2563
เครือข่าย ทสม.ร้อยเอ็ด ร่วมกับ ทสจ.ร้อยเอ็ด และเครือข่ายจิตอาสา ติดตามประเมินผลการเจริญเติบโต ตัดแต่งกิ่ง และบำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกไว้ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ อย่างต่อเนื่อง ณ บริเวณป่าโคกบ๋าบก บ้านสว่าง หมู่ ๑๒ ต.สว่าง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด เห็นการเติบโตของต้นไม้แล้วแล้วชื่นใจ นี่คือการ "ทำงานอย่างมีความสุข" ตามศาสตร์ของพระราชา รวมทั้งเป็นการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ หลักสิทธิชุมชน ในมาตรา ๔๓(๒) และหลักหน้าที่พลเมือง ในมาตรา ๕๐(๘)ร่วมมือและสนับสนุนการอนุรักษ์และคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลาย ทางชีวภาพ รวมทั้งมรดกทางวัฒนธรรม
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 เครือข่าย ทสม.ร้อยเอ็ด ติดตามการเติบโตของต้นไม้ที่ ปลูกวันที่ 17 สิงหาคม 2563 ด้วยกระบวนการ"ปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา" คือ ปลูกแล้วรักษา รดน้ำ ใส่ปุ๋ย พรวนดิน ที่วัดป่าตถตาราม ต.ผักแว่น อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด ขอบคุณทีมงานเครือข่าย ทสม.ตำบลผักแว่น นายเทียรชัย สาระทนงค์ และคณะเป็นอย่างสูงที่รายงานภาพต้นไม้ที่เติบโตแข็งแรง ให้สังคมได้รับทราบ
🙋เตรียมทำโรงเพาะชำกล้าต้นโกงกาง บ้านบ่อเจ็ดลูก ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล 🌳ทสม.ต.ปากน้ำ🌳
มานิตย์ แสนเกษม (ครูตู่)กับสมาชิก ทสม.ทั้ง50เขต ใน กทม.ยืนหยัดทำดีในนาม ทสม.กทม.ทุกท่านปกป้องภัยไวรัสCovid19เพื่อชาว กทม.ทุกๆคน
รบกวนฝากประชาสัมพันธ์ค่ะ
จังหวัดสตูล "เครือข่าย ทสม.อำเภอควนโดน&อำเภอควนกาหลง ประชุมเวทีสร้างความเข้าการจัดการน้ำ" เมื่อวันที่ 8 มิถุนยาน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศาลาประชาคมกลางนา หมู่ที่ 7 บ้านยูเก็ตยามู ต.ควนโดน จ.สตูล "เวทีสร้างความเข้าใจเครือข่ายลุ่มน้ำคลองดูสน-คนต้นน้ำ" เครือข่าย ทสม.อำเภอควนโดน ร่วมกับเครือข่าข่าย ทสม.อำเภอควนกาหลง ประชุมเวทีสร้างความเข้าใจในการเขียนโครงการงานวิจัยทัองถิ่น "การจัดการน้ำอุปโภคและบริโภคของกลุ่มคนต้นน้ำ" จากกองทุนวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพื่อนำงบประมาณดังกล่่าวมาดำเนินกิจกรรมในการแก้ปัญหาน้ำของลุ่มน้ำดูสน คนต้นน้ำ ต.ทุ่งนุ้ย ต.ควนโดน และ ต.วังประจัน ต่อไป
เหยี่ยวข่าว ทสม.อุดรธานี 08/06/63 นายอุดม คำเรื่องศรี ประธาน ทสม.อำเภอเพ็ญ ประชุมคณะกรรมการและสมาชิกเครือข่าย ทสม.อำเภอเพ็ญ จ.อุดรธานี เพื่อวางแผนพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนธรรมชาติ บ้านดิน(อาศรมธรรมชาติ) บ้านธาตุ ทต.บ้านธาตุ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
02/06/63 เครือข่าย ทสม.อำเภอหนองแสง ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแสงสว่าง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี โดยมี นายทวี ชิณรงค์ นายอำเภอหนองแสง เดินทางมาเป็นประธานเปิด นอกจากนั้น นายภาคภูมิ ปุผมาศ ประธาน ทสม.จังหวัดอุดรธานี ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับ บทบาทหน้าที่ ทสม.และ นายคูณ เล่กันส์ ประธาน ทสม.อำเภอหนองแสง พร้อมด้วย นายนวคม เสมา เลขานุการ ทสม.อำเภอหนองแสง ได้บรรยายเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมีเจ้ากน้าที่ ทสจ.อุดรธานี ให้ความรู้กับ ทสม.และรับสมาชิก 24 คน มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 50 คน การประชุมในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากสาธารณสุข อำเภอหนองแสง มาคัดกรองผู้เข้าประชุม และ มีการเว้นระยะห่าง 1 เมตร ตามนโยบายของรัฐทุกประการ Cr มณีน้อย เหยี่ยวข่าว ทสม.อุดรธานี
02/06/63 เครือข่าย ทสม.อำเภอหนองแสง ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองแสง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี โดยมี นายทวี ชิณรงค์ นายอำเภอหนองแสง เดินทางมาเป็นประธานเปิด นอกจากนั้น นายภาคภูมิ ปุผมาศ ประธาน ทสม.จังหวัดอุดรธานี ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับ บทบาทหน้าที่ ทสม.และ นายคูณ เล่กันส์ ประธาน ทสม.อำเภอหนองแสง พร้อมด้วย นายนวคม เสมา เลขานุการ ทสม.อำเภอหนองแสง ได้บรรยายเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมีเจ้ากน้าที่ ทสจ.อุดรธานี ให้ความรู้กับ ทสม. มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 50 คน การประชุมในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากสาธารณสุข อำเภอหนองแสง มาคัดกรองผู้เข้าประชุม และ มีการเว้นระยะห้าง 1 เมตร ตามนโยบายของรัฐทุกประการ Cr มณีน้อย เหยี่ยวข่าว ทสม.อุดรธานี
02/06/63 เครือข่าย ทสม.อำเภอหนองแสง ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองแสง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี โดยมี นายทวี ชิณรงค์ นายอำเภอหนองแสง เดินทางมาเป็นประธานเปิด นอกจากนั้น นายภาคภูมิ ปุผมาศ ประธาน ทสม.จังหวัดอุดรธานี ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับ บทบาทหน้าที่ ทสม.และ นายคูณ เล่กันส์ ประธาน ทสม.อำเภอหนองแสง พร้อมด้วย นายนวคม เสมา เลขานุการ ทสม.อำเภอหนองแสง ได้บรรยายเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมีเจ้ากน้าที่ ทสจ.อุดรธานี ให้ความรู้กับ ทสม. มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 50 คน การประชุมในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากสาธารณสุข อำเภอหนองแสง มาคัดกรองผู้เข้าประชุม และ มีการเว้นระยะห้าง 1 เมตร ตามนโยบายของรัฐทุกประการ Cr มณีน้อย เหยี่ยวข่าว ทสม.อุดรธานี
02/06/63 เครือข่าย ทสม.อำเภอหนองแสง ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองแสง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี โดยมี นายทวี ชิณรงค์ นายอำเภอหนองแสง เดินทางมาเป็นประธานเปิด นอกจากนั้น นายภาคภูมิ ปุผมาศ ประธาน ทสม.จังหวัดอุดรธานี ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับ บทบาทหน้าที่ ทสม.และ นายคูณ เล่กันส์ ประธาน ทสม.อำเภอหนองแสง พร้อมด้วย นายนวคม เสมา เลขานุการ ทสม.อำเภอหนองแสง ได้บรรยายเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมีเจ้ากน้าที่ ทสจ.อุดรธานี ให้ความรู้กับ ทสม. มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 50 คน การประชุมในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากสาธารณสุข อำเภอหนองแสง มาคัดกรองผู้เข้าประชุม และ มีการเว้นระยะห้าง 1 เมตร ตามนโยบายของรัฐทุกประการ Cr มณีน้อย เหยี่ยวข่าว ทสม.อุดรธานี