กองการสอบ

กองการสอบ กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
(848)

เปิดเหมือนปกติ

ขอความกรุณาเพจต่างๆ แก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับข่าวการเปิดรับสมัครด้วยนะคะ หากกำหนดการใดที่ทางกองการสอบยังไม่ได้แจ...
03/05/2021

ขอความกรุณาเพจต่างๆ แก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับข่าวการเปิดรับสมัครด้วยนะคะ หากกำหนดการใดที่ทางกองการสอบยังไม่ได้แจ้งอย่างเป็นทางการ ขอความกรุณาอย่าเผยแพร่ข้อมูลที่ยังไม่เป็นทางการ เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนแก่ผู้สมัครนะคะ

ขอความกรุณาเพจต่างๆ แก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับข่าวการเปิดรับสมัครด้วยนะคะ หากกำหนดการใดที่ทางกองการสอบยังไม่ได้แจ้งอย่างเป็นทางการ ขอความกรุณาอย่าเผยแพร่ข้อมูลที่ยังไม่เป็นทางการ เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนแก่ผู้สมัครนะคะ

03/05/2021
สถานการณ์ในขณะนี้ ยังไม่สามารถดำเนินการเปิดรับสมัครฯ ได้นะคะ😷ดูแลตัวเองและคนรอบข้าง....ห่างไกลโควิด นะคะ 😷
28/04/2021

สถานการณ์ในขณะนี้ ยังไม่สามารถดำเนินการเปิดรับสมัครฯ ได้นะคะ
😷ดูแลตัวเองและคนรอบข้าง....ห่างไกลโควิด นะคะ 😷

สถานการณ์ในขณะนี้ ยังไม่สามารถดำเนินการเปิดรับสมัครฯ ได้นะคะ
😷ดูแลตัวเองและคนรอบข้าง....ห่างไกลโควิด นะคะ 😷

สำหรับผู้สมัคร ที่ชำระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว กรุณาเข้าระบบเพื่อเลือกหน่วยที่นั่งสอบข้อเขียน ภายในเวลา 24.00 น. ของวัน...
28/04/2021

สำหรับผู้สมัคร ที่ชำระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว กรุณาเข้าระบบเพื่อเลือกหน่วยที่นั่งสอบข้อเขียน ภายในเวลา 24.00 น. ของวันที่ 30 เม.ย.64 หากไม่ดำเนินการภายในกำหนด ทางหน่วยรับสมัครจะเลือกให้ตามที่อยู่ปัจจุบันที่ผู้สมัครกรอกข้อมูลการสมัครสอบไว้หรือตามความเหมาะสมต่อไป

สำหรับผู้สมัคร ที่ชำระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว กรุณาเข้าระบบเพื่อเลือกหน่วยที่นั่งสอบข้อเขียน ภายในเวลา 24.00 น. ของวันที่ 30 เม.ย.64 หากไม่ดำเนินการภายในกำหนด ทางหน่วยรับสมัครจะเลือกให้ตามที่อยู่ปัจจุบันที่ผู้สมัครกรอกข้อมูลการสมัครสอบไว้หรือตามความเหมาะสมต่อไป

27/04/2021
👮 ติดตามข่าวการเปิดรับสมัครฯ อย่างเป็นทางการ ได้ทางเพจกองการสอบและทางเว็บไซต์ www.policeadmission.org ระหว่างรอก็เตรียมต...
27/04/2021

👮 ติดตามข่าวการเปิดรับสมัครฯ อย่างเป็นทางการ ได้ทางเพจกองการสอบและทางเว็บไซต์ www.policeadmission.org ระหว่างรอก็เตรียมตัวไว้ให้พร้อมจะได้ไม่พลาดโอกาสนะคะ

👮 ติดตามข่าวการเปิดรับสมัครฯ อย่างเป็นทางการ ได้ทางเพจกองการสอบและทางเว็บไซต์ www.policeadmission.org ระหว่างรอก็เตรียมตัวไว้ให้พร้อมจะได้ไม่พลาดโอกาสนะคะ

ผู้สมัครสอบ -สายสอบ สส.11-สายสอบ พฐ.21, พฐ.22, พฐ.31 และ พฐ.32ที่ได้ทำการสมัครไว้แล้ว แต่ยังไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ สามาร...
26/04/2021

ผู้สมัครสอบ
-สายสอบ สส.11
-สายสอบ พฐ.21, พฐ.22, พฐ.31 และ พฐ.32
ที่ได้ทำการสมัครไว้แล้ว แต่ยังไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ สามารถชำระเงิน
ได้ไม่เกินวันที่ 28 เม.ย.64 นี้เท่านั้นนะคะ

ผู้สมัครสอบ
-สายสอบ สส.11
-สายสอบ พฐ.21, พฐ.22, พฐ.31 และ พฐ.32
ที่ได้ทำการสมัครไว้แล้ว แต่ยังไม่ชำระเงินค่าสมัครสอบ สามารถชำระเงิน
ได้ไม่เกินวันที่ 28 เม.ย.64 นี้เท่านั้นนะคะ

16/04/2021
07/04/2021
สิทธิได้รับคะแนนเพิ่มเป็นพิเศษตามหลักเกณฑ์ ตร. ในการรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ผู้มีวุฒิปริญญาตรีนิติศา...
05/04/2021

สิทธิได้รับคะแนนเพิ่มเป็นพิเศษตามหลักเกณฑ์ ตร. ในการรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ผู้มีวุฒิปริญญาตรีนิติศาสตร์ ดำรงตำแหน่ง รอง สว.(สอบสวน) จำนวน 400 อัตรา (สายสอบ สส.11)

หลังจากชำระเงิน เลือกหน่วยสอบ เรียบร้อยแล้ว ให้ผู้สมัครเข้าระบบเพื่อตรวจสอบสถานะผู้สมัครอีกครั้งนะคะ ว่าได้ดำเนินการเสร็...
01/04/2021

หลังจากชำระเงิน เลือกหน่วยสอบ เรียบร้อยแล้ว ให้ผู้สมัครเข้าระบบเพื่อตรวจสอบสถานะผู้สมัครอีกครั้งนะคะ ว่าได้ดำเนินการเสร็จสิ้นตามขั้นตอนแล้วหรือยัง

หลังจากชำระเงิน เลือกหน่วยสอบ เรียบร้อยแล้ว ให้ผู้สมัครเข้าระบบเพื่อตรวจสอบสถานะผู้สมัครอีกครั้งนะคะ ว่าได้ดำเนินการเสร็จสิ้นตามขั้นตอนแล้วหรือยัง

เข้าระบบเพื่อเลือกหน่วยจัดสถานที่สอบwww.policeadmission.org
01/04/2021

เข้าระบบเพื่อเลือกหน่วยจัดสถานที่สอบ
www.policeadmission.org

เข้าระบบเพื่อเลือกหน่วยจัดสถานที่สอบ
www.policeadmission.org

👉รอง สว.(สอบสอบ) บุคคลภายใน 400 อัตรา👉ผบ.หมู่ กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ทำหน้าที่วิทยาการ 100 อัตรา👉นักวิทยาศาสตร์ (สบ...
31/03/2021

👉รอง สว.(สอบสอบ) บุคคลภายใน 400 อัตรา
👉ผบ.หมู่ กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ทำหน้าที่วิทยาการ 100 อัตรา
👉นักวิทยาศาสตร์ (สบ 1) 200 อัตรา
📣รับสมัครระหว่างวันที่ 1-28 เม.ย.64 ทางเว็บไซต์
www.policeadmission.org

👉รอง สว.(สอบสอบ) บุคคลภายใน 400 อัตรา
👉ผบ.หมู่ กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ทำหน้าที่วิทยาการ 100 อัตรา
👉นักวิทยาศาสตร์ (สบ 1) 200 อัตรา
📣รับสมัครระหว่างวันที่ 1-28 เม.ย.64 ทางเว็บไซต์
www.policeadmission.org

👉รอง สว.(สอบสอบ) บุคคลภายใน 400 อัตรา👉ผบ.หมู่ กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ทำหน้าที่วิทยาการ 100 อัตรา👉นักวิทยาศาสตร์ (สบ...
31/03/2021

👉รอง สว.(สอบสอบ) บุคคลภายใน 400 อัตรา
👉ผบ.หมู่ กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ทำหน้าที่วิทยาการ 100 อัตรา
👉นักวิทยาศาสตร์ (สบ 1) 200 อัตรา
📣รับสมัครระหว่างวันที่ 1-28 เม.ย.64 ทางเว็บไซต์
www.policeadmission.org

👉รอง สว.(สอบสอบ) บุคคลภายใน 400 อัตรา
👉ผบ.หมู่ กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ทำหน้าที่วิทยาการ 100 อัตรา
👉นักวิทยาศาสตร์ (สบ 1) 200 อัตรา
📣รับสมัครระหว่างวันที่ 1-28 เม.ย.64 ทางเว็บไซต์
www.policeadmission.org

👉รอง สว.(สอบสอบ) บุคคลภายใน 400 อัตรา👉ผบ.หมู่ กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ทำหน้าที่วิทยาการ 100 อัตรา👉นักวิทยาศาสตร์ (สบ...
31/03/2021

👉รอง สว.(สอบสอบ) บุคคลภายใน 400 อัตรา
👉ผบ.หมู่ กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ทำหน้าที่วิทยาการ 100 อัตรา
👉นักวิทยาศาสตร์ (สบ 1) 200 อัตรา
📣รับสมัครระหว่างวันที่ 1-28 เม.ย.64 ทางเว็บไซต์
www.policeadmission.org

👉รอง สว.(สอบสอบ) บุคคลภายใน 400 อัตรา
👉ผบ.หมู่ กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ทำหน้าที่วิทยาการ 100 อัตรา
👉นักวิทยาศาสตร์ (สบ 1) 200 อัตรา
📣รับสมัครระหว่างวันที่ 1-28 เม.ย.64 ทางเว็บไซต์
www.policeadmission.org

สำหรับผู้ที่จะสมัครสอบตามประกาศรับสมัครฯ 👉หน่วยรับสมัคร บช.ศ. (สายสอบ สส.11) และ 👉หน่วยรับสมัคร สพฐ.ตร. (สายสอบ พฐ.21, พ...
31/03/2021

สำหรับผู้ที่จะสมัครสอบตามประกาศรับสมัครฯ
👉หน่วยรับสมัคร บช.ศ. (สายสอบ สส.11) และ
👉หน่วยรับสมัคร สพฐ.ตร. (สายสอบ พฐ.21, พฐ.22, พฐ.31, พฐ.32, พฐ.41, พฐ.42)
กรุณาอ่านรายละเอียดต่างๆ ในประกาศรับสมัครให้ครบถ้วน ก่อนการสมัครนะคะ

สำหรับผู้ที่จะสมัครสอบตามประกาศรับสมัครฯ
👉หน่วยรับสมัคร บช.ศ. (สายสอบ สส.11) และ
👉หน่วยรับสมัคร สพฐ.ตร. (สายสอบ พฐ.21, พฐ.22, พฐ.31, พฐ.32, พฐ.41, พฐ.42)
กรุณาอ่านรายละเอียดต่างๆ ในประกาศรับสมัครให้ครบถ้วน ก่อนการสมัครนะคะ

29/03/2021
***สำหรับผู้ที่จะต้องเกณฑ์ทหารในเดือน เม.ย.64 นี้ ไม่สามารถสมัครฯ ตามประกาศรับสมัครฯ ของหน่วย สพฐ.ตร. ได้นะคะ***
26/03/2021

***สำหรับผู้ที่จะต้องเกณฑ์ทหารในเดือน เม.ย.64 นี้ ไม่สามารถสมัครฯ ตามประกาศรับสมัครฯ ของหน่วย สพฐ.ตร. ได้นะคะ***

***สำหรับผู้ที่จะต้องเกณฑ์ทหารในเดือน เม.ย.64 นี้ ไม่สามารถสมัครฯ ตามประกาศรับสมัครฯ ของหน่วย สพฐ.ตร. ได้นะคะ***

อัตราที่เปิดรับสมัคร/อักษรย่อแต่ละสายสอบ/หน่วยที่นั่งสอบข้อเขียนกรุณาอ่านรายละเอียดและศึกษาข้อมูลในประกาศรับสมัครให้เข้า...
25/03/2021

อัตราที่เปิดรับสมัคร/อักษรย่อแต่ละสายสอบ/หน่วยที่นั่งสอบข้อเขียน
กรุณาอ่านรายละเอียดและศึกษาข้อมูลในประกาศรับสมัครให้เข้าใจก่อนการสมัคร เพื่อป้องกันความผิดพลาดนะคะ

25/03/2021
สำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดรับสมัครข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและบุคคลภายอก เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ...
25/03/2021

สำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดรับสมัครข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและบุคคลภายอก เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ประกาศรับสมัครอยู่ระหว่างดำเนินการ)
📣 รับสมัครทางเว็บไซต์ www.policeadmission.org
📣 ระหว่างวันที่ 1 - 28 เม.ย.64
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศรับสมัครฯ
📞หน่วยรับสมัคร บช.ศ. (ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน) 02-9411928, 02-9413162, 02-9412698 ในวันและเวลาราชการ
📞หน่วยรับสมัคร สพฐ.ตร. (บุคคลภายนอก) 02-2051060-1063 ในวันและเวลาราชการ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดรับสมัครข้าราชการตำรวจชั้นประทวนและบุคคลภายอก เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ประกาศรับสมัครอยู่ระหว่างดำเนินการ)
📣 รับสมัครทางเว็บไซต์ www.policeadmission.org
📣 ระหว่างวันที่ 1 - 28 เม.ย.64
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศรับสมัครฯ
📞หน่วยรับสมัคร บช.ศ. (ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน) 02-9411928, 02-9413162, 02-9412698 ในวันและเวลาราชการ
📞หน่วยรับสมัคร สพฐ.ตร. (บุคคลภายนอก) 02-2051060-1063 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศผลสอบรอบสุดท้าย ทางเว็บไซต์ www.policeadmission.orgรายละเอียดเกี่ยวกับกำหนดการต่างๆ หน่วยรับสมัครจะแจ้งให้ทราบในปร...
23/03/2021

ประกาศผลสอบรอบสุดท้าย
ทางเว็บไซต์ www.policeadmission.org
รายละเอียดเกี่ยวกับกำหนดการต่างๆ หน่วยรับสมัครจะแจ้งให้ทราบในประกาศฯ วันที่ 25 มี.ค.64 นี้ค่ะ หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมให้ติดต่อทางหน่วยรับสมัครนะคะ

ประกาศผลสอบรอบสุดท้าย
ทางเว็บไซต์ www.policeadmission.org
รายละเอียดเกี่ยวกับกำหนดการต่างๆ หน่วยรับสมัครจะแจ้งให้ทราบในประกาศฯ วันที่ 25 มี.ค.64 นี้ค่ะ หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมให้ติดต่อทางหน่วยรับสมัครนะคะ

📣📣 มาส่งข่าวแล้วนะคะ เตรียมตัวให้พร้อม คงอีกไม่นานเกินรอค่ะรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการรับสมัครฯ กำหนดการต่างๆ อยู่ระหว่...
19/03/2021

📣📣 มาส่งข่าวแล้วนะคะ เตรียมตัวให้พร้อม คงอีกไม่นานเกินรอค่ะ
รายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการรับสมัครฯ กำหนดการต่างๆ อยู่ระหว่างการดำเนินการ ส่วนสายอื่นๆ ถ้ามีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบเพิ่มเติมนะคะ ตอนนี้ก็อ่านหนังสือเตรียมตัวกันไปก่อนค่ะ 📣📣
✌️✌️สู้ สู้ นะคะ น้องๆ ทุกคน✌️✌️

📣📣 มาส่งข่าวแล้วนะคะ เตรียมตัวให้พร้อม คงอีกไม่นานเกินรอค่ะ
รายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการรับสมัครฯ กำหนดการต่างๆ อยู่ระหว่างการดำเนินการ ส่วนสายอื่นๆ ถ้ามีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบเพิ่มเติมนะคะ ตอนนี้ก็อ่านหนังสือเตรียมตัวกันไปก่อนค่ะ 📣📣
✌️✌️สู้ สู้ นะคะ น้องๆ ทุกคน✌️✌️

เป็นกำลังใจให้น้องๆ ที่กำลังจะทำความฝันของตัวเองให้เป็นจริง เตรียมตัวให้พร้อม อ่านหนังสือทบทวนไปเรื่อยๆ...สู้ สู้  อย่าไ...
10/03/2021

เป็นกำลังใจให้น้องๆ ที่กำลังจะทำความฝันของตัวเองให้เป็นจริง เตรียมตัวให้พร้อม อ่านหนังสือทบทวนไปเรื่อยๆ...สู้ สู้ อย่าไปสับสนกับข้อมูลที่ยังไม่เป็นทางการนะคะ.....ขอให้ติดตามข่าวจากเพจของกองการสอบ ถึงจะช้าแต่ชัวร์แน่นอนค่ะ (กำหนดการเปิดรับสมัครสายไหน เมื่อไหร่ หากมีข้อมูลอย่างเป็นทางการจะแจ้งให้ทราบทันที ตอนนี้อ่านหนังสือรอกันไปก่อนนะคะ)

เป็นกำลังใจให้น้องๆ ที่กำลังจะทำความฝันของตัวเองให้เป็นจริง เตรียมตัวให้พร้อม อ่านหนังสือทบทวนไปเรื่อยๆ...สู้ สู้ อย่าไปสับสนกับข้อมูลที่ยังไม่เป็นทางการนะคะ.....ขอให้ติดตามข่าวจากเพจของกองการสอบ ถึงจะช้าแต่ชัวร์แน่นอนค่ะ (กำหนดการเปิดรับสมัครสายไหน เมื่อไหร่ หากมีข้อมูลอย่างเป็นทางการจะแจ้งให้ทราบทันที ตอนนี้อ่านหนังสือรอกันไปก่อนนะคะ)

ตามระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยการปฏิบัติตนของข้าราชการตำรวจเมื่อแต่งเครื่องแบบ พ.ศ.2561 ลง 30 เม.ย.61 กำหนดให้ข้...
10/03/2021

ตามระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยการปฏิบัติตนของข้าราชการตำรวจเมื่อแต่งเครื่องแบบ พ.ศ.2561 ลง 30 เม.ย.61 กำหนดให้ข้าราชการตำรวจทุกคนจะต้องประพฤติตนให้อยู่ในระเบียบวินัยโดยเคร่งครัด เมื่อแต่งเครื่องแบบต้องแต่งกายให้เรียบร้อย หลีกเลี่ยงการแสดงการกริยาท่าทางที่ไม่เหมาะสมในที่สาธารณะ เช่น ยืนกดอก ล้วงกระเป๋า ยืนพิง เท้าแขน เท้าเอว หรือนั่งไขว้ห้าง เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันในสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ ได้มีการนำภาพข้าราชการตำรวจมาใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์ข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ซึ่งบางส่วนเป็นภาพที่มีกริยาท่าทางที่ไม่เหมาะสม ไม่ควรนำมาใช้ในการนำเสนอผ่านสื่อต่างๆ จึงขอความร่วมมือมายังท่านพิจารณาปรับปรุงข้อมูลและรูปภาพต่างๆ ที่มีภาพของข้าราชการตำรวจให้มีความเหมาะสม และไม่ขัดต่อระเบียบวินัยของข้าราชการตำรวจ.......จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ (ภาพตัวอย่างนี้อาจจะมีการถ่ายไว้ก่อนที่จะมีระเบียบดังกล่าวข้างต้นบังคับใช้ แต่เมือมีระเบียบบังคับใช้แล้ว จึงเห็นว่าไม่เหมาะสมและไม่ควรนำมาใช้ในปัจจุบัน)

ตามระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยการปฏิบัติตนของข้าราชการตำรวจเมื่อแต่งเครื่องแบบ พ.ศ.2561 ลง 30 เม.ย.61 กำหนดให้ข้าราชการตำรวจทุกคนจะต้องประพฤติตนให้อยู่ในระเบียบวินัยโดยเคร่งครัด เมื่อแต่งเครื่องแบบต้องแต่งกายให้เรียบร้อย หลีกเลี่ยงการแสดงการกริยาท่าทางที่ไม่เหมาะสมในที่สาธารณะ เช่น ยืนกดอก ล้วงกระเป๋า ยืนพิง เท้าแขน เท้าเอว หรือนั่งไขว้ห้าง เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันในสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ ได้มีการนำภาพข้าราชการตำรวจมาใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์ข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ซึ่งบางส่วนเป็นภาพที่มีกริยาท่าทางที่ไม่เหมาะสม ไม่ควรนำมาใช้ในการนำเสนอผ่านสื่อต่างๆ จึงขอความร่วมมือมายังท่านพิจารณาปรับปรุงข้อมูลและรูปภาพต่างๆ ที่มีภาพของข้าราชการตำรวจให้มีความเหมาะสม และไม่ขัดต่อระเบียบวินัยของข้าราชการตำรวจ.......จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ (ภาพตัวอย่างนี้อาจจะมีการถ่ายไว้ก่อนที่จะมีระเบียบดังกล่าวข้างต้นบังคับใช้ แต่เมือมีระเบียบบังคับใช้แล้ว จึงเห็นว่าไม่เหมาะสมและไม่ควรนำมาใช้ในปัจจุบัน)

การรับสมัครและสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจและบุคคลภายนอกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีกา...
22/02/2021

การรับสมัครและสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจและบุคคลภายนอกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2564 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์
https://admission.rpca.ac.th. หรือ http://www.admission-rpca.com
หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจ โทร. 034-311103 , 034312037

การรับสมัครและสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจและบุคคลภายนอกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2564 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์
https://admission.rpca.ac.th. หรือ http://www.admission-rpca.com
หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจ โทร. 034-311103 , 034312037

โอกาสมีไว้สำหรับคนที่พร้อมเท่านั้นCr. PoppyYang เส้นทางสู่ความสำเร็จ
16/02/2021

โอกาสมีไว้สำหรับคนที่พร้อมเท่านั้น

Cr. PoppyYang เส้นทางสู่ความสำเร็จ

📣เตรียมความพร้อมได้แล้ว📣หากมีความคืบหน้าอย่างไร จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะนะคะ❤️😷อย่าลืมดูแลตัวเองและรักษาสุขภาพ ไม่ประมาท กา...
09/02/2021

📣เตรียมความพร้อมได้แล้ว📣
หากมีความคืบหน้าอย่างไร จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะนะคะ
❤️😷อย่าลืมดูแลตัวเองและรักษาสุขภาพ ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก❤️😷

📣เตรียมความพร้อมได้แล้ว📣
หากมีความคืบหน้าอย่างไร จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะนะคะ
❤️😷อย่าลืมดูแลตัวเองและรักษาสุขภาพ ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก❤️😷

📣📣ประกาศ เรื่อง กำหนดเลื่อนการบรรจุนักเรียนนายสิบตำรวจในการคัดเลือกบุคคลภายนอกฯ เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.)...
28/01/2021

📣📣ประกาศ เรื่อง กำหนดเลื่อนการบรรจุนักเรียนนายสิบตำรวจในการคัดเลือกบุคคลภายนอกฯ เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) พ.ศ.2563 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564) (ภ.1-9, บช.น. และ บช.ตชด.)
ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ติดตามประกาศเพิ่มเติมทางเว็บไซต์
www.policeadmission.org

📣📣ประกาศตำรวจภูธรภาค 9 เรื่อง กำหนดเลื่อนการบรรจุนักเรียนนายสิบตำรวจในการคัดเลือกบุคคลภายนอกฯ เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายส...
28/01/2021

📣📣ประกาศตำรวจภูธรภาค 9 เรื่อง กำหนดเลื่อนการบรรจุนักเรียนนายสิบตำรวจในการคัดเลือกบุคคลภายนอกฯ เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) พ.ศ.2563 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564)
ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ติดตามประกาศเพิ่มเติมทางเว็บไซต์
www.policeadmission.org
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 073-218870 ในวันและเวลาราชการ

ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 📞สายด่วน 1599📞📣เตือนภัยให้แก่ประชาชนมิให้ตกเป็นเหยื่อขอ...
18/01/2021

ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 📞สายด่วน 1599📞
📣เตือนภัยให้แก่ประชาชนมิให้ตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ติดตามข้อมูลดีๆ มีประโยชน์ได้ทาง
Website : http://pct.police.go.th
Facebook : ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
Youtube Channel : PCTPOLICE

📣📣ประกาศตำรวจภูธรภาค 1 เรื่อง แจ้งเลื่อนกระบวนการคัดเลือกบุคคลภายนอกฯ เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) พ.ศ.2563 ...
11/01/2021

📣📣ประกาศตำรวจภูธรภาค 1 เรื่อง แจ้งเลื่อนกระบวนการคัดเลือกบุคคลภายนอกฯ เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) พ.ศ.2563 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564)
ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ติดตามประกาศเพิ่มเติมทางเว็บไซต์
www.policeadmission.org
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 036-225225 ในวันและเวลาราชการ

📣📣ประกาศตำรวจภูธรภาค 8 เรื่อง แจ้งเลื่อนกระบวนการคัดเลือกบุคคลภายนอกฯ เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) พ.ศ.2563 ...
11/01/2021

📣📣ประกาศตำรวจภูธรภาค 8 เรื่อง แจ้งเลื่อนกระบวนการคัดเลือกบุคคลภายนอกฯ เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) พ.ศ.2563 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564)
ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ติดตามประกาศเพิ่มเติมทางเว็บไซต์
www.policeadmission.org
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 077-405423 ในวันและเวลาราชการ

📣📣ประกาศกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เรื่อง แจ้งเลื่อนกระบวนการคัดเลือกบุคคลภายนอกฯ เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (น...
09/01/2021

📣📣ประกาศกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เรื่อง แจ้งเลื่อนกระบวนการคัดเลือกบุคคลภายนอกฯ เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) พ.ศ.2563 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564)
ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ติดตามประกาศเพิ่มเติมทางเว็บไซต์
www.policeadmission.org
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-2788000 ต่อ 51113 ในวันและเวลาราชการ

ที่อยู่

100 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
Bangkok
10900

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+66 2 941 0979

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองการสอบผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

สอบถามผู้รู้ครับ วุฒิ ged สอบนายสิบตำรวจได้มั้ยครับ
อยากให้เรียกตัวสำรองนักเรียนนายสิบไปฝึกเป็นตำรวจบ้างคะ
ท่านจะปล่อยให้สิ่งผิดกฏหมายลอยนวลแล้วจะมีตำรวจไปทำไมผลาญเงินแผ่นดินไปวันๆโดยที่สิ่งผิดกฏหมายลอยนวล แล้วจะภาคภูมิใจได้อย่างไรที่จะบอกลูกหลานพวกคุณว่า คุณเป็นตำรวจที่มีเครื่องแบบตำรวจ มีการเล่นหวยใต้ดินหวยปิงปองในซอยรวมพลังตากสิน22ซึ่งมีตำรวจรับสินบนในเขตสนบุคคโล เจ้ามืออยู่ตรงหัวมุมก่อนจะเลี้ยวเข้าซอยเวลามีตำรวจมาทีซอยถ้าไม่ใช่พวกเดียวเขามักจะมีเส้นสายทำให้รุ้และปิดบ้านหรืองดหวยปิงปองในวันนี้ ไม่เคยตรวจสอบได้ทั้งๆที่อยู่ใกล้ศาลกรมหลวงแต่เพื่อหยามเกียติท่านที่ไม่เกรงกลัวบารมีท่านปล่อย ให้ตำรวจเอาเครื่องแบบข้าราชการหากินด้วยการคอรัปชั่นสมันก่อนบรรพชนไทยถูกฆ่าส่วนนึงเพราะไส้ศึกและไส้ศึกก็รับสินน้ำใจ ถ้าพวกท่านนิ่งดูดายประชาชนคงไม่เห็นตำรวจคือยืนเคียงข้างประชาชน ที่ประชาชนโห่ไล่ทห่รตำรวจเพราะเขาเหมารวมว่าตำรวจรับสินบนเลยฝังใจ อยากให้พวกคุณช่วยประสานงานหน่อยใหญ่ๆหน่อย พวกนี้หากินมานับสิบๆปี ไม่เคยถูกจับได้เรายังเห็นตำรวจในสนมาตั้งวงกินเหล้าเลี้ยงสังสรรค์หน้าบ้านเจ้ามือเพื่อเป็นสินน้ำใจอยุ่เลยไม่ก็เอาของเล็กๆน้อยๆให้ยาม(บางคน)หรืออาจมีอะไรมากกว่านี้ ที่รับสินบนให้รู้เห็นเป็นใจเป็นสายทั้งที่ เป็นแฟลตตำรวจมี ศาลกรมหลวงชุมพรตั้งอยู่แต่กลับบูชาแค่ปะทัดแต่ดันเอาเครื่องแบบตำรวจไม่สนสิ่งที่ท่านเกลียดคือพวกไส้ศึกหรือสินบน พวกคุณกราบท่านเพื่ออะไรเพื่อดูโก้รึไง ถ้ากราบท่านกันจริงด้วยจิตใจก็ต้องเลิกการรับสินน้ำใจจากสิ่งผิดกฏหมายไม่ใช่เกรงกลัวอิทธิพลมืดให้มันเหยียบอยู่เหนือเครื่องแบบกากี ควรตรวจสอบเพราะตอนนี้เด็กประถมพ่อแม่แม้กระทั่งครูในโรงเรียนสอนให้เด็กเดินโพยซื้อหวยถึงขั้นเด็กตะโกนถามเด็กป.3ถามทุกครั้งว่ากลับด้วยไหม ล่างบนประมานนี้ แล้วเด็กไทยจะห่างคำว่าคอรัปชั่นได้อย่างไรก็ขนาดคนที่สามารถเอาผิดสิ่งผิดกฏหมายได้ยังกลัวจนหัวหดถ้าเกิดวันนึงสิ่งผิดกฏหมายขยายอำนาจถึงขั้นมันย้อนมาทำร้ายคนที่พวกคุณรักแม้ว่าถ้าทำอะไรก็โดนเล่นอยุ่ดีแต่มันน่าภูมิใจกว่าที่พอคุณปล่อยไปเกรงกลัวอิทธิพลมืด ถ้าวันหน้าสิ่งที่ปล่อยมันทำให้คุณต้องเสียคนที่คุณรักหรือญาติคุณล่ะ ถ้าเป็นแบบนั้นเกียติยศตำรวจคงไม่เหลือ เลือกเรานะระหว่างเสียคนรักแต่มี%สูงที่จะไม่โดนเพราะกำจัดไปได้ก่อนกลับถ้าเราปล่อยแล้วสิ่งยั่วยุพาคนที่คุณรักหรือญ่ติๆคุณให้ตกเป็นเครื่องมือพวกนั้นพอถึงเวลานั้นคุณจะเริ่มเอาจริงคงสายไปแล้วทั้งคนที่คุณรักและเกียติยศ ถ้าจะมาตรวจสอบควรมาแบบเงียบๆแบบนอกเครื่องแบบคนเดินโพยอยู่ด้านในซอยส่วนเจ้ามือพอเข้าซอยสีขาวตรงเรื่อยๆให้สุดเจอต้นมะพร้าวนั่นแหละบ้านเจ้ามือ อัพเดตล่าสุด มีการเปลี่ยนเส้นทางเดินโพยหวยเหมือนเจ้ามือรู้ตัวระยะหลังๆเจ้ามือไปรับแทงหวยปิงปองด้านในซอยใกล้ๆเขื่อนที่ใกล้ๆร้านติ๋มตุ้ยอาหารตามสั่งอิสรามลองหาเอากันเองพิกัดอยู่ที่นั่นเจ้ามือไปนั่งใกล้ๆร้านนั้นส่วนบ้านเจ้ามืองดเหมือนเขารู้ตัวแล้ว หวยปิงปองที่มีการยัดเงินใต้โต๊ะมาเป็นสิบๆปีเพราะมีเส้นสายตำรวจปถวนั้นตอนนี้ลุกลามถึงขนาดเด็กนักเรียนประถมซื้อหวยแทนผู้ปกครองหวั่นเกรงว่าอนาคตของชาติจะมัวเมา ส่วนพิกัดเพิ่มเติมคือซอยรวมพลังถนนตากสิน22แขวงบุคคโลเขตธนบุรี ถ้ามากรุณามาแบบนอกเครื่องแบบและเงียบๆเพราะตำรวจหน่อยอื่นที่นอกจากสายของเจ้ามือมาตรวจไม่เคยจับได้ปิดบ้านไปก่อน หรือเข้ามาทำทีสั่งซื้ออาหารร้านที่ผมบอกได้นะในเฟสมีที่ร้านมีที่นั่งทาน และตำรวจในแฟลตเป็นถึงหัวหน้าที่รู้มาหัวหน้าในแฟลต(รู้แค่นี้)มีการรับสินบนรวมถึงยามในแฟลตบางคนรับสินน้ำใจเพราะสถานที่กิจการหวยปิงปองซอยติดกับแฟลตทหารเรือหลังเดอะมอล์ท่าพระ
ปราบปรามจะเปิดตออนไหนค่ะรออยู่คะ
ประกาศผลสอบหรือยังครับ
จากประสบการณ์เมื่อปี 2556 ผมเป็นผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือก / ผ่านทุกขั้นตอน = แต่เข้าฝึกไม่ได้ เพราะ ติดประวัติมีคดีพิมพ์ลายนิ้วมือ10นิว +DNA กระพุ้งแก้ม สัมภาษผ่าน วิ่ง/ผ่าน/ว่ายน้ำ/ผ่าน(ตกประวัติเจอคดีครอบครองยาเสพติดมห้โทษประเภท5โดยไม่ได้รับอนุญาติ) *** ฝากถึง สตช ผู้ใหญ่ในกองการสอบน่ะคับ ท่าให้โอกาสกับคดี ที่ไม่ถึงกับจำคุก ให้โอกาสเขาเถอะครับเขาอาจจะทำงานได้ดีกส่าพวกที่มีประวัติขาวสะอาดก็เป็นได้คับ. ถึงผมไม่ได้เป็นตำรวจ หากคิดดี พูดดี ทำดี ต้องได้ดีแน่นอนครับ. ใครบ้างไม่เคยทำผิดพลาดในชีวิติ ขอให้น้องที่กำลังจะสอบ สู้ๆครับน้อง ✌️✌️✌️ จากอดีต สายปป.ศชต7 ลำดับ311 /ปี2557 .ครับ THx ......
ดูประกาศรายชื่อผู้สมัครให้เข้าสอบข้อเขียน วัน เวลา และสถานที่สอบ ข้อเขียน ในการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจฯ (จำนวน 7,200 อัตรา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คลิกที่นี่... http://www.policeadmission.org/Main/FrmPolAnnounceDepartmentShowHeader.aspx?TestTypeId=IRiQCGmp7ME%3d&Year=YQb0lsPnoBk%3d&PeriodNo=yVnuzPuX0E4%3d&ExpireDate=hiKTwHsq4u4ZeE2gqGtxNFyoXpa%2bxhb7&SelectSiteFlag=Lz5qumqldDc%3d
สอบถามหน่อยครับกดอัพโหลดรูปแล้วไม่ขึ้นคำว่าไม่ได้เลือกไฟล์แบบนี้ลงรูปไปเเล้วหรือเปล่าครับเเล้วรูปติดหนวดเป็นไรไหมครับ
อยากทราบว่าการรับสมัครตำรวจ ตม. เขาเปิดรับเปิดสอบกันที่ไหนคะ
เรียนสอบถามครับ จะรับสมัคร ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ของปี 2563 ประมาณช่วงไหนครับ
พนักงานสอบสวน 2563 จะเปิดรับสมัครช่วงใหนครับ
สอบถามครับ พนักงานสอบสวนบุคคลภายนอก 2563 จะเปิดสอบช่วงใหนครับ