คลินิกแก้หนี้ by SAM

คลินิกแก้หนี้ by SAM โครงการแก้ไขปัญหาหนี้ส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน หรือ “คลินิกแก้หนี้ by SAM” ความเป็นมาของโครงการ
- ปี 2560 โครงการคลินิกแก้หนี้ ระยะที่ 1 เกิดขึ้นจากความคิดริเริ่มของธนาคารแห่งประเทศไทย ด้วยความร่วมมือจากสมาคมธนาคารไทย และสมาคมธนาคารนานาชาติ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาหนี้สินส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันของลูกหนี้รายย่อยที่มีหนี้ค้างชำระอยู่กับธนาคารเจ้าหนี้ให้สามารถแก้ไขปัญหาหนี้สินได้เบ็ดเสร็จครบวงจรในที่เดียว ธนาคารเจ้าหนี้ 16 แห่งที่เข้าร่วมโครงการ มอบหมายให้บริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM เป็นหน่วยงานกลางเชื่อมโยงระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ทุกราย ควบคู่กับการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการวางแผนและวินัยทางการเงินที่ดี เพื่อสร้างค่านิยมที่ถูกต้องด้านการลดความฟุ้งเฟ้อ ฟุ่มเฟือย และสร้างเสริมสุขภาพทางการเงินที่ดีให้แก่คนรุ่นใหม่ในสังคม นำไปสู่การลดปัญหาหนี้ภาคครัวเรือนทั้งทางตรงและทางอ้อม
- ปี 2562 โครงการคลินิกแก้หนี้ ระยะที่ 2 ขยายขอบเขตให้รวมลูกหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลของผู้ประกอบการ non-bank 19 แห่งที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อขยายโอกาสในการเข้าถึงลูกหนี้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เริ่มตั้งแต่ 15 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป ทำให้โครงการคลินิกแก้หนี้สามารถทำหน้าที่เป็นกลไกในการแก้ปัญหาหนี้ภาคครัวเรือน ซึ่งเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างได้อย่างกว้างขวางและครบวงจรอย่างแท้จริง
- ปัจจุบัน(ปี 2563)โครงการฯ เดินหน้าเข้าสู่ “ระยะที่ 3” โดยได้ขยายขอบเขตให้สามารถแก้ไขหนี้บัตรที่มีเจ้าหนี้รายเดียว และหนี้บัตรที่อยู่ในกระบวนการของศาลและมีคำพิพากษาแล้ว รวมทั้งปรับปรุงคุณสมบัติผู้เข้าโครงการจากเดิมต้องมีหนี้บัตรที่เป็นหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2562 มาเป็นวันที่ 1 มกราคม 2563

เปิดเหมือนปกติ

💳ที่สุดของวงการ “แก้หนี้เสียบัตร” ผ่อนหนี้สุดชิลด้วยดอกเบี้ย 5% ต่อปีตลอดโครงการ หนี้ 1 แสนผ่อน 1,200 บาท/เดือน อยากแก้ห...
23/12/2021

💳ที่สุดของวงการ “แก้หนี้เสียบัตร” ผ่อนหนี้สุดชิลด้วยดอกเบี้ย 5% ต่อปีตลอดโครงการ หนี้ 1 แสนผ่อน 1,200 บาท/เดือน อยากแก้หนี้เสียบัตรรีบมาสมัครที่ “คลินิกแก้หนี้ by SAM”

🧑‍💻รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก >> https://bit.ly/3h0mNYu
เงื่อนไขและคุณสมบัติ เรารับทุกอาชีพที่อยากหมดหนี้ ‼️
✅อายุไม่เกิน 70 ปี ที่มีรายได้
✅เป็นหนี้เสียสารพัดบัตร...หรือสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน
✅เป็น NPL ก่อน 1 ต.ค. 64*
✅หนี้รวมไม่เกิน 2 ล้านบาท
*ตามรายงานเครดิตบูโร ณ เดือน ก.ย. 64 มีสถานะค้างชำระ 91-120 วันขึ้นไป (ช่องทางไหนบ้าง 📌 คลิก>> http://bit.ly/CrEbur1)

หากมีปัญหา❓หรือมีข้อสงสัย❓Inbox มาถามได้เลยจ้าา
📌 คลิก https://bit.ly/3gzFcvO
☎️ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน 1443
หรือ www.คลินิกแก้หนี้.com, www.debtclinicbysam.com
[email protected] : https://bit.ly/2BdOGg5

🔶โครงการคลินิกแก้หนี้ by SAM ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย 🔶
#SAM #คลินิกแก้หนี้ #แก้หนี้เสียสารพัดบัตร #เครือข่ายแก้หนี้ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

💳ที่สุดของวงการ “แก้หนี้เสียบัตร” ผ่อนหนี้สุดชิลด้วยดอกเบี้ย 5% ต่อปีตลอดโครงการ หนี้ 1 แสนผ่อน 1,200 บาท/เดือน อยากแก้หนี้เสียบัตรรีบมาสมัครที่ “คลินิกแก้หนี้ by SAM”

🧑‍💻รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก >> https://bit.ly/3h0mNYu
เงื่อนไขและคุณสมบัติ เรารับทุกอาชีพที่อยากหมดหนี้ ‼️
✅อายุไม่เกิน 70 ปี ที่มีรายได้
✅เป็นหนี้เสียสารพัดบัตร...หรือสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน
✅เป็น NPL ก่อน 1 ต.ค. 64*
✅หนี้รวมไม่เกิน 2 ล้านบาท
*ตามรายงานเครดิตบูโร ณ เดือน ก.ย. 64 มีสถานะค้างชำระ 91-120 วันขึ้นไป (ช่องทางไหนบ้าง 📌 คลิก>> http://bit.ly/CrEbur1)

หากมีปัญหา❓หรือมีข้อสงสัย❓Inbox มาถามได้เลยจ้าา
📌 คลิก https://bit.ly/3gzFcvO
☎️ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน 1443
หรือ www.คลินิกแก้หนี้.com, www.debtclinicbysam.com
[email protected] : https://bit.ly/2BdOGg5

🔶โครงการคลินิกแก้หนี้ by SAM ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย 🔶
#SAM #คลินิกแก้หนี้ #แก้หนี้เสียสารพัดบัตร #เครือข่ายแก้หนี้ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

📌🥰 แฮปปี้ No หนี้เสียบัตร ก้าวสู่ปีใหม่แบบอารมณ์ดี กับ "คลินิกแก้หนี้ by SAM" อยากแก้หนี้เสียบัตรมาพบกันในงาน Money Expo...
23/12/2021

📌🥰 แฮปปี้ No หนี้เสียบัตร ก้าวสู่ปีใหม่แบบอารมณ์ดี กับ "คลินิกแก้หนี้ by SAM" อยากแก้หนี้เสียบัตรมาพบกันในงาน Money Expo 2021 ณ บูธ K6 (ธนาคารแห่งประเทศไทย) อิมแพ็คเมืองทองธานี ฮอลล์ 9-15 🗓 วันที่ 23 - 26 ธ.ค. 64

ทีมคลินิกแก้หนี้ by SAM ตั้งโต๊ะรอรับเอกสารตั้งแต่เวลา เวลา 10.00 - 20.00 น.
ย้ำ‼️ เอกสารครบ...รู้ผลเบื้องต้นทันที‼️

🔍เอกสารสมัครเข้าร่วมโครงการ
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้สมัคร
2. เอกสารการตรวจสอบข้อมูลภาระหนี้จากเครดิตบูโร (ช่องทางไหนบ้าง 📌 คลิก>> http://bit.ly/CrEbur1)
3.เอกสารแสดงรายได้
👩💼พนักงานประจำ
-- สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 1 เดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน
👩💻อาชีพอิสระ
-- รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 3 เดือน

หากมีปัญหา❓หรือมีข้อสงสัย❓Inbox มาถามได้เลยจ้าา
📌 คลิก https://bit.ly/3gzFcvO
☎️ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน 1443
หรือ www.คลินิกแก้หนี้.com, www.debtclinicbysam.com
[email protected] : https://bit.ly/2BdOGg5

🔶โครงการคลินิกแก้หนี้ by SAM ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย 🔶
#SAM #คลินิกแก้หนี้ #แก้หนี้เสียสารพัดบัตร #เครือข่ายแก้หนี้ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

😃 ความสำเร็จด้านการเงินส่วนบุคคลนั้น 20% มาจากความรู้ ส่วน 80% มาจากพฤติกรรมของเราเอง ซึ่ง Dave Ramsey แนะนำขั้นตอนการเป...
22/12/2021

😃 ความสำเร็จด้านการเงินส่วนบุคคลนั้น 20% มาจากความรู้ ส่วน 80% มาจากพฤติกรรมของเราเอง ซึ่ง Dave Ramsey แนะนำขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้เงินของเราเป็น 7 ขั้นตอน โดยให้ทำขั้นแรกเสร็จก่อน จึงเริ่มทำขั้นต่อไปตามลำดับ แต่ก่อนที่จะเริ่มขั้นตอนแรก ต้อง “ทำงบประมาณการใช้จ่าย” ในแต่ละเดือนก่อน เพื่อจะได้รู้จำนวนเงินทั้งหมด รวมถึงรายรับ-รายจ่าย

#SAM #คลินิกแก้หนี้ #แก้หนี้เสียสารพัดบัตร #เครือข่ายแก้หนี้ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

📌ส่งท้ายปลายปีกับ คลินิกแก้หนี้ by SAM On Tour เตรียมเอกสารการสมัครให้พร้อม เรามีนัดกัน‼️🗓 23 - 26 ธ.ค.  งาน Money Expo ...
22/12/2021

📌ส่งท้ายปลายปีกับ คลินิกแก้หนี้ by SAM On Tour เตรียมเอกสารการสมัครให้พร้อม เรามีนัดกัน‼️

🗓 23 - 26 ธ.ค. งาน Money Expo 2021 ณ บูธ K6 อิมแพ็คเมืองทองธานี ฮอลล์ 9-15

🎯อย่ารอช้า !! ทีมงานคลินิกแก้หนี้ by SAM รอรับใบสมัครอยู่นะคะ

🔍สมัครเข้าร่วมโครงการ เอกสารครบจบไว รู้ผลเบื้องต้นทันที ‼️
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้สมัคร
2. เอกสารการตรวจสอบข้อมูลภาระหนี้จากเครดิตบูโร (ช่องทางไหนบ้าง 📌 คลิก>> http://bit.ly/CrEbur1)
3.เอกสารแสดงรายได้
👩💼พนักงานประจำ
-- สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 1 เดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน
👩💻อาชีพอิสระ
-- รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 3 เดือน

หากมีปัญหา❓หรือมีข้อสงสัย❓Inbox มาถามได้เลยจ้าา
📌 คลิก https://bit.ly/3gzFcvO
☎️ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน 1443
หรือ www.คลินิกแก้หนี้.com, www.debtclinicbysam.com
[email protected] : https://bit.ly/2BdOGg5

🔶โครงการคลินิกแก้หนี้ by SAM ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย 🔶
#SAM #คลินิกแก้หนี้ #แก้หนี้เสียสารพัดบัตร #เครือข่ายแก้หนี้ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

📌ส่งท้ายปลายปีกับ คลินิกแก้หนี้ by SAM On Tour เตรียมเอกสารการสมัครให้พร้อม เรามีนัดกัน‼️

🗓 23 - 26 ธ.ค. งาน Money Expo 2021 ณ บูธ K6 อิมแพ็คเมืองทองธานี ฮอลล์ 9-15

🎯อย่ารอช้า !! ทีมงานคลินิกแก้หนี้ by SAM รอรับใบสมัครอยู่นะคะ

🔍สมัครเข้าร่วมโครงการ เอกสารครบจบไว รู้ผลเบื้องต้นทันที ‼️
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้สมัคร
2. เอกสารการตรวจสอบข้อมูลภาระหนี้จากเครดิตบูโร (ช่องทางไหนบ้าง 📌 คลิก>> http://bit.ly/CrEbur1)
3.เอกสารแสดงรายได้
👩💼พนักงานประจำ
-- สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 1 เดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน
👩💻อาชีพอิสระ
-- รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 3 เดือน

หากมีปัญหา❓หรือมีข้อสงสัย❓Inbox มาถามได้เลยจ้าา
📌 คลิก https://bit.ly/3gzFcvO
☎️ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน 1443
หรือ www.คลินิกแก้หนี้.com, www.debtclinicbysam.com
[email protected] : https://bit.ly/2BdOGg5

🔶โครงการคลินิกแก้หนี้ by SAM ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย 🔶
#SAM #คลินิกแก้หนี้ #แก้หนี้เสียสารพัดบัตร #เครือข่ายแก้หนี้ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

🤩 เรื่องแก้หนี้เสียสารพัดบัตรไว้ใจ “คลินิกแก้หนี้ by SAM” เพราะข้อดีเพียบ แถมช่วยแก้หนี้เสียบัตรเรียบร้อย โดนใจคนอยากแก้...
21/12/2021

🤩 เรื่องแก้หนี้เสียสารพัดบัตรไว้ใจ “คลินิกแก้หนี้ by SAM” เพราะข้อดีเพียบ แถมช่วยแก้หนี้เสียบัตรเรียบร้อย โดนใจคนอยากแก้หนี้เสียบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด และสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน
🧑‍💻รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก >> https://bit.ly/3h0mNYu

เงื่อนไขและคุณสมบัติ เรารับทุกอาชีพที่อยากหมดหนี้ ‼️
✅อายุไม่เกิน 70 ปี ที่มีรายได้
✅เป็นหนี้เสียสารพัดบัตร...หรือสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน
✅เป็น NPL ก่อน 1 ต.ค. 64*
✅หนี้รวมไม่เกิน 2 ล้านบาท
*ตามรายงานเครดิตบูโร ณ เดือน ก.ย. 64 มีสถานะค้างชำระ 91-120 วันขึ้นไป (ช่องทางไหนบ้าง 📌 คลิก>> http://bit.ly/CrEbur1)

หากมีปัญหา❓หรือมีข้อสงสัย❓Inbox มาถามได้เลยจ้าา
📌 คลิก https://bit.ly/3gzFcvO
☎️ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน 1443
หรือ www.คลินิกแก้หนี้.com, www.debtclinicbysam.com
[email protected] : https://bit.ly/2BdOGg5

🔶โครงการคลินิกแก้หนี้ by SAM ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย 🔶
#SAM #คลินิกแก้หนี้ #แก้หนี้เสียสารพัดบัตร #เครือข่ายแก้หนี้ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

🤩 เรื่องแก้หนี้เสียสารพัดบัตรไว้ใจ “คลินิกแก้หนี้ by SAM” เพราะข้อดีเพียบ แถมช่วยแก้หนี้เสียบัตรเรียบร้อย โดนใจคนอยากแก้หนี้เสียบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด และสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน
🧑‍💻รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก >> https://bit.ly/3h0mNYu

เงื่อนไขและคุณสมบัติ เรารับทุกอาชีพที่อยากหมดหนี้ ‼️
✅อายุไม่เกิน 70 ปี ที่มีรายได้
✅เป็นหนี้เสียสารพัดบัตร...หรือสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน
✅เป็น NPL ก่อน 1 ต.ค. 64*
✅หนี้รวมไม่เกิน 2 ล้านบาท
*ตามรายงานเครดิตบูโร ณ เดือน ก.ย. 64 มีสถานะค้างชำระ 91-120 วันขึ้นไป (ช่องทางไหนบ้าง 📌 คลิก>> http://bit.ly/CrEbur1)

หากมีปัญหา❓หรือมีข้อสงสัย❓Inbox มาถามได้เลยจ้าา
📌 คลิก https://bit.ly/3gzFcvO
☎️ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน 1443
หรือ www.คลินิกแก้หนี้.com, www.debtclinicbysam.com
[email protected] : https://bit.ly/2BdOGg5

🔶โครงการคลินิกแก้หนี้ by SAM ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย 🔶
#SAM #คลินิกแก้หนี้ #แก้หนี้เสียสารพัดบัตร #เครือข่ายแก้หนี้ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

#สาระหนี้ #บทความดีชวนอ่าน ทรัพย์สินใคร ๆ ก็อยากมี ว่าแต่จะซื้อ “บ้าน” หรือ “รถ” ก่อนดี พิจารณาจากอะไร ?เพราะความอยากได้...
20/12/2021

#สาระหนี้ #บทความดีชวนอ่าน
ทรัพย์สินใคร ๆ ก็อยากมี ว่าแต่จะซื้อ “บ้าน” หรือ “รถ” ก่อนดี พิจารณาจากอะไร ?เพราะความอยากได้อยากมีอย่างเดียวคงไม่พอ และไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถซื้อทั้งบ้านและรถได้พร้อม ๆ กัน ดังนั้นเราควรจัดลำดับความสำคัญก่อนตัดสินใจที่จะซื้อ “บ้าน” หรือ “รถ” โดยภาระการผ่อนหนี้ทั้งหมดควรผ่อนไม่เกิน 30% ของรายได้ เพื่อไม่กระทบต่อการดำรงชีวิต อยากรู้ว่า “คุณ” ควรซื้อ “บ้าน” หรือ “รถ” ก่อน ...เชิญอ่าน “สาระหนี้” บทความดี ๆ ที่จะช่วยให้วิเคราะห์ได้ว่าอะไรเหมาะกับคุณในตอนนี้ คลิกอ่านบทความ :https://www.debtclinicbysam.com/wp-content/uploads/2021/10/03_VC130721.pdf

#SAM #คลินิกแก้หนี้ #แก้หนี้เสียสารพัดบัตร #เครือข่ายแก้หนี้ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

#สาระหนี้ #บทความดีชวนอ่าน
ทรัพย์สินใคร ๆ ก็อยากมี ว่าแต่จะซื้อ “บ้าน” หรือ “รถ” ก่อนดี พิจารณาจากอะไร ?เพราะความอยากได้อยากมีอย่างเดียวคงไม่พอ และไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถซื้อทั้งบ้านและรถได้พร้อม ๆ กัน ดังนั้นเราควรจัดลำดับความสำคัญก่อนตัดสินใจที่จะซื้อ “บ้าน” หรือ “รถ” โดยภาระการผ่อนหนี้ทั้งหมดควรผ่อนไม่เกิน 30% ของรายได้ เพื่อไม่กระทบต่อการดำรงชีวิต อยากรู้ว่า “คุณ” ควรซื้อ “บ้าน” หรือ “รถ” ก่อน ...เชิญอ่าน “สาระหนี้” บทความดี ๆ ที่จะช่วยให้วิเคราะห์ได้ว่าอะไรเหมาะกับคุณในตอนนี้ คลิกอ่านบทความ :https://www.debtclinicbysam.com/wp-content/uploads/2021/10/03_VC130721.pdf

#SAM #คลินิกแก้หนี้ #แก้หนี้เสียสารพัดบัตร #เครือข่ายแก้หนี้ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

💥ต๊าชมาก 6 Step ขอข้อมูลเครดิตบูโรผ่าน “ตู้คีออส” หรือตู้ตรวจเครดิตบูโรด้วยตัวเอง สะดวก รวดเร็ว ทันใจ รู้ผลทันที !! ที่ ...
19/12/2021

💥ต๊าชมาก 6 Step ขอข้อมูลเครดิตบูโรผ่าน “ตู้คีออส” หรือตู้ตรวจเครดิตบูโรด้วยตัวเอง สะดวก รวดเร็ว ทันใจ รู้ผลทันที !! ที่ “คลินิกแก้หนี้ by SAM” ศูนย์การค้าไลฟ์สไตล์ อเวนิว รัชโยธิน ชั้น 4 (ตู้คีออส เปิดให้บริการถึงเวลา 18.00 น. ทุกวัน)

หมายเหตุ : ลูกค้าจะเข้ามาที่คลินิกแก้หนี้แสดงผลการฉีดวัคซีนโควิด 19 อย่างน้อย 1 เข็ม

🔍สมัครเข้าร่วมโครงการ เอกสารครบจบไว รู้ผลเบื้องต้นทันที ‼️
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้สมัคร
2. เอกสารการตรวจสอบข้อมูลภาระหนี้จากเครดิตบูโร
3.เอกสารแสดงรายได้
👩💼พนักงานประจำ
-- สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 1 เดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน
👩💻อาชีพอิสระ
-- รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 3 เดือน

หากมีปัญหา❓หรือมีข้อสงสัย❓Inbox มาถามได้เลยจ้าา
📌 คลิก https://bit.ly/3gzFcvO
☎️ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน 1443
หรือ www.คลินิกแก้หนี้.com, www.debtclinicbysam.com
[email protected] : https://bit.ly/2BdOGg5
🔶โครงการคลินิกแก้หนี้ by SAM ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย 🔶
#SAM #คลินิกแก้หนี้ #แก้หนี้เสียสารพัดบัตร #เครือข่ายแก้หนี้ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

🥳สภาพพพพ...หาเงินเก่ง ก็ต้องใช้เงินให้เป็น จัดไปกับ “คาถา 5 บท” ในการใช้เงินอย่างคุ้มค่า ไม่ต้องสวด...แค่ลงมือทำ#SAM #คล...
17/12/2021

🥳สภาพพพพ...หาเงินเก่ง ก็ต้องใช้เงินให้เป็น จัดไปกับ “คาถา 5 บท” ในการใช้เงินอย่างคุ้มค่า ไม่ต้องสวด...แค่ลงมือทำ

#SAM #คลินิกแก้หนี้ #แก้หนี้เสียสารพัดบัตร #เครือข่ายแก้หนี้ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

😍 สวัสดีจ้าว…ป้อแม่ปี้น้อง ชาวเจียงใหม่ “คลินิกแก้หนี้ by SAM” มาช่วยแก้ปัญหาหนี้เสียบัตรเครดิต บัตรกดเงินสดและสินเชื่อส...
17/12/2021

😍 สวัสดีจ้าว…ป้อแม่ปี้น้อง ชาวเจียงใหม่ “คลินิกแก้หนี้ by SAM” มาช่วยแก้ปัญหาหนี้เสียบัตรเครดิต บัตรกดเงินสดและสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน...ผู้ใดอยากแก้หนี้เสียบัตร มาป๊ะกันในงานมหกรรมบ้านธนาคาร ณ บูธ GA ลานกิจกรรมชั้น G โซนอควาเรียมศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 17 - 19 ธ.ค.64 นี้ ...เอกสารครบ รู้ผลเบื้องต้นทันที !! เลยจ้าว

หากมีข้อสงสัย❓Inbox มาถามได้เลยจ้าา
📌 คลิก https://bit.ly/3gzFcvO
☎️ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน 1443
หรือ www.คลินิกแก้หนี้.com, www.debtclinicbysam.com
[email protected] : https://bit.ly/2BdOGg5

🔶โครงการคลินิกแก้หนี้ by SAM ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย 🔶
#SAM #คลินิกแก้หนี้ #แก้หนี้เสียสารพัดบัตร #เครือข่ายแก้หนี้ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

✌การคาดหวังว่าสักวันจะหมดหนี้หมดสินไม่ใช่เรื่องแปลก แต่การที่จะทำให้ความหวังเป็นจริงคือ การลงมือ “แก้หนี้” ตั้งแต่ตอนนี้...
16/12/2021

✌การคาดหวังว่าสักวันจะหมดหนี้หมดสินไม่ใช่เรื่องแปลก แต่การที่จะทำให้ความหวังเป็นจริงคือ การลงมือ “แก้หนี้” ตั้งแต่ตอนนี้ แล้ววันที่หมดหนี้ก็จะมาถึงคุณเอง

🧑‍💻รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก >> https://bit.ly/3h0mNYu
เงื่อนไขและคุณสมบัติ เรารับทุกอาชีพที่อยากหมดหนี้ ‼️
✅อายุไม่เกิน 70 ปี ที่มีรายได้
✅เป็นหนี้เสียสารพัดบัตร...หรือสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน
✅เป็น NPL ก่อน 1 ต.ค. 64*
✅หนี้รวมไม่เกิน 2 ล้านบาท
*ตามรายงานเครดิตบูโร ณ เดือน ก.ย. 64 มีสถานะค้างชำระ 91-120 วันขึ้นไป (ช่องทางไหนบ้าง 📌 คลิก>> http://bit.ly/CrEbur1)

หากมีปัญหา❓หรือมีข้อสงสัย❓Inbox มาถามได้เลยจ้าา
📌 คลิก https://bit.ly/3gzFcvO
☎️ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน 1443
หรือ www.คลินิกแก้หนี้.com, www.debtclinicbysam.com
[email protected] : https://bit.ly/2BdOGg5

🔶โครงการคลินิกแก้หนี้ by SAM ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย 🔶
#SAM #คลินิกแก้หนี้ #แก้หนี้เสียสารพัดบัตร #เครือข่ายแก้หนี้ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

✌การคาดหวังว่าสักวันจะหมดหนี้หมดสินไม่ใช่เรื่องแปลก แต่การที่จะทำให้ความหวังเป็นจริงคือ การลงมือ “แก้หนี้” ตั้งแต่ตอนนี้ แล้ววันที่หมดหนี้ก็จะมาถึงคุณเอง

🧑‍💻รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก >> https://bit.ly/3h0mNYu
เงื่อนไขและคุณสมบัติ เรารับทุกอาชีพที่อยากหมดหนี้ ‼️
✅อายุไม่เกิน 70 ปี ที่มีรายได้
✅เป็นหนี้เสียสารพัดบัตร...หรือสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน
✅เป็น NPL ก่อน 1 ต.ค. 64*
✅หนี้รวมไม่เกิน 2 ล้านบาท
*ตามรายงานเครดิตบูโร ณ เดือน ก.ย. 64 มีสถานะค้างชำระ 91-120 วันขึ้นไป (ช่องทางไหนบ้าง 📌 คลิก>> http://bit.ly/CrEbur1)

หากมีปัญหา❓หรือมีข้อสงสัย❓Inbox มาถามได้เลยจ้าา
📌 คลิก https://bit.ly/3gzFcvO
☎️ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน 1443
หรือ www.คลินิกแก้หนี้.com, www.debtclinicbysam.com
[email protected] : https://bit.ly/2BdOGg5

🔶โครงการคลินิกแก้หนี้ by SAM ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย 🔶
#SAM #คลินิกแก้หนี้ #แก้หนี้เสียสารพัดบัตร #เครือข่ายแก้หนี้ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

🎉 เงื่อนไขใหม่เอี่ยม !! ในการสมัครเข้าร่วมโครงการ “คลินิกแก้นี้ by SAM” คือ “เป็นหนี้เสีย” ก่อน 1 ต.ค.64 (ตามรายงานเครดิ...
15/12/2021

🎉 เงื่อนไขใหม่เอี่ยม !! ในการสมัครเข้าร่วมโครงการ “คลินิกแก้นี้ by SAM” คือ “เป็นหนี้เสีย” ก่อน 1 ต.ค.64 (ตามรายงานเครดิตบูโร ณ เดือน ก.ย.64 ต้องมีสถานะค้างชำระ 91-120 วันขึ้นไป) อยากสมัคร เช็ก! ข้อมูลเครดิตบูโรด่วน
💥 ย้ำ ! รับเฉพาะ “หนี้เสีย” บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด และสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน เท่านั้น

🧑‍💻รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก >> https://bit.ly/3h0mNYu
เงื่อนไขและคุณสมบัติ เรารับทุกอาชีพที่อยากหมดหนี้ ‼️
✅อายุไม่เกิน 70 ปี ที่มีรายได้
✅เป็นหนี้เสียสารพัดบัตร...หรือสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน
✅เป็น NPL ก่อน 1 ต.ค. 64*
✅หนี้รวมไม่เกิน 2 ล้านบาท
*ตามรายงานเครดิตบูโร ณ เดือน ก.ย. 64 มีสถานะค้างชำระ 91-120 วันขึ้นไป (ช่องทางไหนบ้าง 📌 คลิก>> http://bit.ly/CrEbur1)

หากมีปัญหา❓หรือมีข้อสงสัย❓Inbox มาถามได้เลยจ้าา
📌 คลิก https://bit.ly/3gzFcvO
☎️ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน 1443
หรือ www.คลินิกแก้หนี้.com, www.debtclinicbysam.com
[email protected] : https://bit.ly/2BdOGg5

🔶โครงการคลินิกแก้หนี้ by SAM ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย 🔶
#SAM #คลินิกแก้หนี้ #แก้หนี้เสียสารพัดบัตร #เครือข่ายแก้หนี้ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

🎉 เงื่อนไขใหม่เอี่ยม !! ในการสมัครเข้าร่วมโครงการ “คลินิกแก้นี้ by SAM” คือ “เป็นหนี้เสีย” ก่อน 1 ต.ค.64 (ตามรายงานเครดิตบูโร ณ เดือน ก.ย.64 ต้องมีสถานะค้างชำระ 91-120 วันขึ้นไป) อยากสมัคร เช็ก! ข้อมูลเครดิตบูโรด่วน
💥 ย้ำ ! รับเฉพาะ “หนี้เสีย” บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด และสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน เท่านั้น

🧑‍💻รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก >> https://bit.ly/3h0mNYu
เงื่อนไขและคุณสมบัติ เรารับทุกอาชีพที่อยากหมดหนี้ ‼️
✅อายุไม่เกิน 70 ปี ที่มีรายได้
✅เป็นหนี้เสียสารพัดบัตร...หรือสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน
✅เป็น NPL ก่อน 1 ต.ค. 64*
✅หนี้รวมไม่เกิน 2 ล้านบาท
*ตามรายงานเครดิตบูโร ณ เดือน ก.ย. 64 มีสถานะค้างชำระ 91-120 วันขึ้นไป (ช่องทางไหนบ้าง 📌 คลิก>> http://bit.ly/CrEbur1)

หากมีปัญหา❓หรือมีข้อสงสัย❓Inbox มาถามได้เลยจ้าา
📌 คลิก https://bit.ly/3gzFcvO
☎️ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน 1443
หรือ www.คลินิกแก้หนี้.com, www.debtclinicbysam.com
[email protected] : https://bit.ly/2BdOGg5

🔶โครงการคลินิกแก้หนี้ by SAM ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย 🔶
#SAM #คลินิกแก้หนี้ #แก้หนี้เสียสารพัดบัตร #เครือข่ายแก้หนี้ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

😍💳อยากแก้หนี้เสียบัตร อยากเข้าร่วมโครงการ “คลินิกแก้หนี้ by SAM” แต่ไม่มั่นใจว่าผ่อนไหวไหม ลองคำนวณยอดผ่อนชำระต่อเดือนเบ...
14/12/2021

😍💳อยากแก้หนี้เสียบัตร อยากเข้าร่วมโครงการ “คลินิกแก้หนี้ by SAM” แต่ไม่มั่นใจว่าผ่อนไหวไหม ลองคำนวณยอดผ่อนชำระต่อเดือนเบื้องต้นได้ที่ช่อง “คำนวณการผ่อนชำระเบื้องต้น” ในเว็บไซต์ www.debtclinicbysam.com ดูก่อนนะคะ ฟังก์ชั่นดี ๆ ที่แอดอยากนำเสนอ

🧑‍💻รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก >> https://bit.ly/3h0mNYu
เงื่อนไขและคุณสมบัติ เรารับทุกอาชีพที่อยากหมดหนี้ ‼️
✅อายุไม่เกิน 70 ปี ที่มีรายได้
✅เป็นหนี้เสียสารพัดบัตร...หรือสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน
✅เป็น NPL ก่อน 1 ต.ค. 64*
✅หนี้รวมไม่เกิน 2 ล้านบาท
*ตามรายงานเครดิตบูโร ณ เดือน ก.ย. 64 มีสถานะค้างชำระ 91-120 วันขึ้นไป (ช่องทางไหนบ้าง 📌 คลิก>> http://bit.ly/CrEbur1)

หากมีปัญหา❓หรือมีข้อสงสัย❓Inbox มาถามได้เลยจ้าา
📌 คลิก https://bit.ly/3gzFcvO
☎️ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน 1443
หรือ www.คลินิกแก้หนี้.com, www.debtclinicbysam.com
[email protected] : https://bit.ly/2BdOGg5

🔶โครงการคลินิกแก้หนี้ by SAM ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย 🔶
#SAM #คลินิกแก้หนี้ #แก้หนี้เสียสารพัดบัตร #เครือข่ายแก้หนี้ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

😍💳อยากแก้หนี้เสียบัตร อยากเข้าร่วมโครงการ “คลินิกแก้หนี้ by SAM” แต่ไม่มั่นใจว่าผ่อนไหวไหม ลองคำนวณยอดผ่อนชำระต่อเดือนเบื้องต้นได้ที่ช่อง “คำนวณการผ่อนชำระเบื้องต้น” ในเว็บไซต์ www.debtclinicbysam.com ดูก่อนนะคะ ฟังก์ชั่นดี ๆ ที่แอดอยากนำเสนอ

🧑‍💻รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก >> https://bit.ly/3h0mNYu
เงื่อนไขและคุณสมบัติ เรารับทุกอาชีพที่อยากหมดหนี้ ‼️
✅อายุไม่เกิน 70 ปี ที่มีรายได้
✅เป็นหนี้เสียสารพัดบัตร...หรือสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน
✅เป็น NPL ก่อน 1 ต.ค. 64*
✅หนี้รวมไม่เกิน 2 ล้านบาท
*ตามรายงานเครดิตบูโร ณ เดือน ก.ย. 64 มีสถานะค้างชำระ 91-120 วันขึ้นไป (ช่องทางไหนบ้าง 📌 คลิก>> http://bit.ly/CrEbur1)

หากมีปัญหา❓หรือมีข้อสงสัย❓Inbox มาถามได้เลยจ้าา
📌 คลิก https://bit.ly/3gzFcvO
☎️ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน 1443
หรือ www.คลินิกแก้หนี้.com, www.debtclinicbysam.com
[email protected] : https://bit.ly/2BdOGg5

🔶โครงการคลินิกแก้หนี้ by SAM ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย 🔶
#SAM #คลินิกแก้หนี้ #แก้หนี้เสียสารพัดบัตร #เครือข่ายแก้หนี้ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

✌ เดือนสุดท้ายของปี 2564 แล้ว เพื่อเป็นการระบายความรู้สึก และบอกลาปี 2564 แอดเปิดพื้นที่ให้ลูกเพจพิมพ์สิ่งที่อยากบอกมา 3...
13/12/2021

✌ เดือนสุดท้ายของปี 2564 แล้ว เพื่อเป็นการระบายความรู้สึก และบอกลาปี 2564 แอดเปิดพื้นที่ให้ลูกเพจพิมพ์สิ่งที่อยากบอกมา 3 คำให้แอดได้มีส่วนรับรู้หน่อยนะคะ

#SAM #คลินิกแก้หนี้ #แก้หนี้เสียสารพัดบัตร #เครือข่ายแก้หนี้ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

✌ เดือนสุดท้ายของปี 2564 แล้ว เพื่อเป็นการระบายความรู้สึก และบอกลาปี 2564 แอดเปิดพื้นที่ให้ลูกเพจพิมพ์สิ่งที่อยากบอกมา 3 คำให้แอดได้มีส่วนรับรู้หน่อยนะคะ

#SAM #คลินิกแก้หนี้ #แก้หนี้เสียสารพัดบัตร #เครือข่ายแก้หนี้ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

📢 11-12 ธ.ค.นี้ ใครสะดวกเดินทางมาเชิญจ้า “คลินิกแก้หนี้ by SAM” ตั้งโต๊ะรับแก้หนี้เสียบัตร ⏰ ตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น. ...
11/12/2021

📢 11-12 ธ.ค.นี้ ใครสะดวกเดินทางมาเชิญจ้า “คลินิกแก้หนี้ by SAM” ตั้งโต๊ะรับแก้หนี้เสียบัตร ⏰ ตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น. ที่งาน Thailand Smart Money บูธ H3 ชั้น 8 Central World LIVE ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ภายในงานมีบูธตรวจเครดิตบูโรให้ฟรี ‼️ ด้วยนะคะ
.
🥳 อยากแฮปปี้ส่งท้ายปี 💳 มาแก้หนี้เสียบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด สินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันกันนะคะ 📑 เอกสารครบ...รู้ผลเบื้องต้นทันที ‼️

หากมีข้อสงสัย❓Inbox มาถามได้เลยจ้าา
📌 คลิก https://bit.ly/3gzFcvO
☎️ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน 1443
หรือ www.คลินิกแก้หนี้.com, www.debtclinicbysam.com
[email protected] : https://bit.ly/2BdOGg5

🔶โครงการคลินิกแก้หนี้ by SAM ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย 🔶
#SAM #คลินิกแก้หนี้ #แก้หนี้เสียสารพัดบัตร #เครือข่ายแก้หนี้ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

ที่อยู่

234/3 อาคารโครงการศูนย์การค้า ไลฟ์สไตล์ อเวนิว รัชโยธิน ชั้น 4 ห้องหมายเลขท
Bangkok
10900

ข้อมูลทั่วไป

ความเป็นมาของโครงการ - ปี 2560 โครงการคลินิกแก้หนี้ ระยะที่ 1 เกิดขึ้นจากความคิดริเริ่มของธนาคารแห่งประเทศไทย ด้วยความร่วมมือจากสมาคมธนาคารไทย และสมาคมธนาคารนานาชาติ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาหนี้สินส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันของลูกหนี้รายย่อยที่มีหนี้ค้างชำระอยู่กับธนาคารเจ้าหนี้ให้สามารถแก้ไขปัญหาหนี้สินได้เบ็ดเสร็จครบวงจรในที่เดียว ธนาคารเจ้าหนี้ 16 แห่งที่เข้าร่วมโครงการ มอบหมายให้บริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM เป็นหน่วยงานกลางเชื่อมโยงระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ทุกราย ควบคู่กับการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการวางแผนและวินัยทางการเงินที่ดี เพื่อสร้างค่านิยมที่ถูกต้องด้านการลดความฟุ้งเฟ้อ ฟุ่มเฟือย และสร้างเสริมสุขภาพทางการเงินที่ดีให้แก่คนรุ่นใหม่ในสังคม นำไปสู่การลดปัญหาหนี้ภาคครัวเรือนทั้งทางตรงและทางอ้อม - ปี 2562 โครงการคลินิกแก้หนี้ ระยะที่ 2 ขยายขอบเขตให้รวมลูกหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลของผู้ประกอบการ non-bank 19 แห่งที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อขยายโอกาสในการเข้าถึงลูกหนี้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เริ่มตั้งแต่ 15 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป ทำให้โครงการคลินิกแก้หนี้สามารถทำหน้าที่เป็นกลไกในการแก้ปัญหาหนี้ภาคครัวเรือน ซึ่งเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างได้อย่างกว้างขวางและครบวงจรอย่างแท้จริง - ปัจจุบัน(ปี 2563) โครงการฯ เดินหน้าเข้าสู่ “ระยะที่ 3” โดยได้ขยายขอบเขตให้สามารถแก้ไขหนี้บัตรที่มีเจ้าหนี้รายเดียว และหนี้บัตรที่อยู่ในกระบวนการของศาลและมีคำพิพากษาแล้ว รวมทั้งปรับปรุงคุณสมบัติผู้เข้าโครงการจากเดิมต้องมีหนี้บัตรที่เป็นหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2562 มาเป็นวันที่ 1 มกราคม 2563 วัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยที่เป็นหนี้เสียบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด และสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน เพื่อให้มีโอกาสแก้ปัญหาหนี้ ควบคู่กับการส่งเสริมเรียนรู้การวางแผนและสร้างวินัยทางการเงินที่ดีให้แก่ลูกหนี้และประชาชนที่สนใจ เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะยาว

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 19:00
อังคาร 09:00 - 19:00
พุธ 09:00 - 19:00
พฤหัสบดี 09:00 - 19:00
ศุกร์ 09:00 - 19:00
เสาร์ 09:00 - 19:00
อาทิตย์ 09:00 - 19:00

เบอร์โทรศัพท์

+6626102266

เว็บไซต์

www.debtclinicbysam.com

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ คลินิกแก้หนี้ by SAMผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

Our Story

ปี 2560 โครงการคลินิกแก้หนี้ ระยะที่ 1 เกิดขึ้นจากความคิดริเริ่มของธนาคารแห่งประเทศไทย ด้วยความร่วมมือจากสมาคมธนาคารไทย และสมาคมธนาคารนานาชาติ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาหนี้สินส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันของลูกหนี้รายย่อยที่มีหนี้ค้างชำระอยู่กับธนาคารเจ้าหนี้หลายแห่งให้สามารถแก้ไขปัญหาหนี้สินได้เบ็ดเสร็จครบวงจรในที่เดียว ธนาคารเจ้าหนี้ 16 แห่งที่เข้าร่วมโครงการ มอบหมายให้บริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM เป็นหน่วยงานกลางเชื่อมโยงระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ทุกราย ควบคู่กับการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการวางแผนและวินัยทางการเงินที่ดี เพื่อสร้างค่านิยมที่ถูกต้องด้านการลดความฟุ้งเฟ้อ ฟุ่มเฟือย และสร้างเสริมสุขภาพทางการเงินที่ดีให้แก่คนรุ่นใหม่ในสังคม นำไปสู่การลดปัญหาหนี้ภาคครัวเรือนทั้งทางตรงและทางอ้อม

ปี 2562 โครงการคลินิกแก้หนี้ ระยะที่ 2 ขยายขอบเขตให้รวมลูกหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลของผู้ประกอบการ non-bank 19 แห่งที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อขยายโอกาสในการเข้าถึงลูกหนี้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เริ่มตั้งแต่ 15 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป ทำให้โครงการคลินิกแก้หนี้สามารถทำหน้าที่เป็นกลไกในการแก้ปัญหาหนี้ภาคครัวเรือน ซึ่งเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างได้อย่างกว้างขวางและครบวงจรอย่างแท้จริง

ปัจจุบันโครงการฯ เดินหน้าเข้าสู่ “ระยะที่ 3” โดยได้ขยายขอบเขตให้สามารถแก้ไขหนี้บัตรที่มีเจ้าหนี้รายเดียว และหนี้บัตรที่อยู่ในกระบวนการของศาลและมีคำพิพากษาแล้ว รวมทั้งปรับปรุงคุณสมบัติผู้เข้าโครงการจากเดิมต้องมีหนี้บัตรที่เป็นหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2562 มาเป็นวันที่ 1 มกราคม 2563

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขนลุกเบา ๆ หนี้เสียบัตร
เคลียร์หนี้เสียบัตรให้จบก่อนนะจ้ะ
หนี้เสียก่อน 1 ต.ค.64 เข้าโครงการได้
📢คลินิกแก้หนี้ ปรับเกณฑ์คุณสมบัติลูกหนี้ ‼️ ลูกหนี้ที่เป็นหนี้เสีย (NPL) ก่อนวันที่ 1 ต.ค. 64 สามารถเข้าร่วมโครงการได้ โดยมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป . โครงการนี้ครอบคลุมลูกหนี้สินเชื่อบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด และสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน . โดยลูกหนี้ใหม่จะได้รับมาตรการผ่อนปรน “สูตรจ่ายเท่าที่ไหว” จนถึงสิ้นปี 64 ✅ลูกหนี้ที่ชำระหนี้เฉลี่ยมากกว่า 40% ของค่างวด จะได้รับส่วนลดดอกเบี้ย 1-2% . ☎️ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารหรือติดต่อโครงการคลินิกแก้หนี้ผ่าน LINE และ Facebook คลินิกแก้หนี้ by SAM รวมทั้งติดต่อ Call Center โทร. 1443 ได้ทุกวัน เวลา 9.00-17:00 น. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก 👉 https://bit.ly/3wURDe2 #แบงก์ชาติ #debtclinic #คลินิกแก้หนี้ #จ่ายเท่าที่ไหว
กู้รายเดือน🧾 💁 5,000-150,000 💁เอกสารไม่ยุ่งยาก 💁อนุมัติเร็ว 💁กู้ได้ทุกอาชีพ ทุกเพศ 🙋สนใจปรึกษาได้ค่ะ #กู้เงิน #กู้เงินออนไลน์ #กู้เงินด่วน #กู้เงินนอกระบบ #เงินด่วน #เงินด่วน30นาที #เงินด่วนโอนเข้าบัญชี #เงินกู้ #เงินกู้นักศึกษา
จะกู้ต้องทำไงครับ
ต้องการกู้เงินค่ะ
มีหมายศาลามาที่บ้าน เรายังไม่มีเวลาไปศาล เลยจะโดนอะไรอีกมั้ยคะ
อยากให้เอาหนี้รวมกันทั้งหมด แล้วส่งที่เดียวเลยครับ
สมัครตอนนี้ทันไหมครับ
กลุ้มใจเรื่องหนี้อยู่ใช่มั้ย⁉️ อย่ากลุ้มใจอยู่คนเดียวเลยครับ ถ้าหาเงินมาจ่ายหนี้ไม่ไหวแล้ว ลองเดินเข้าไปคุยกับเจ้าหนี้ดูก่อนว่าจะผ่อนปรนยังไงได้บ้าง เมื่อก่อนธนาคารอาจจะไม่ค่อยมีทางเลือกในการปรับโครงสร้างหนี้ให้เท่าไหร่ แต่ตอนนี้มีตั้ง 8 แบบ‼️ . 🎞อธิบายให้เข้าใจง้ายง่ายสุด ๆ ในคลิปนี้ เลือกการปรับโครงสร้างหนี้ที่เหมาะกับตัวเองได้เลย . และอย่าลืม “ คลินิกแก้หนี้ ” มีบริการให้คำปรึกษา ช่วยคิด ช่วยเจรจาจากแบงก์ชาติ ตามลิงก์นี้เลย 👉 https://www.debtclinicbysam.com หรือ โทร 📞 026102266 . หนี้เสียหรือไม่เสียก็มาคุยดูก่อนได้ครับ ช่วยกันแชร์ไปให้ได้รู้กันเยอะ ๆ ครับ✨ . ขอขอบคุณ echo #ปรับโครงสร้างหนี้ #คลินิกแก้หนี้ #โควิดเป็นเหตุสังเกตได้
มีรถเมล์สายไหนผ่านมั้งค่ะ จะไปติดต่อเองอยากรู้มีรถเมล์สายไหนผ่านมั้ง