คลินิกแก้หนี้ by SAM

คลินิกแก้หนี้ by SAM โครงการแก้ไขปัญหาหนี้ส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน หรือ “คลินิกแก้หนี้ by SAM” ความเป็นมาของโครงการ
- ปี 2560 โครงการคลินิกแก้หนี้ ระยะที่ 1 เกิดขึ้นจากความคิดริเริ่มของธนาคารแห่งประเทศไทย ด้วยความร่วมมือจากสมาคมธนาคารไทย และสมาคมธนาคารนานาชาติ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาหนี้สินส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันของลูกหนี้รายย่อยที่มีหนี้ค้างชำระอยู่กับธนาคารเจ้าหนี้ให้สามารถแก้ไขปัญหาหนี้สินได้เบ็ดเสร็จครบวงจรในที่เดียว ธนาคารเจ้าหนี้ 16 แห่งที่เข้าร่วมโครงการ มอบหมายให้บริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM เป็นหน่วยงานกลางเชื่อมโยงระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ทุกราย ควบคู่กับการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการวางแผนและวินัยทางการเงินที่ดี เพื่อสร้างค่านิยมที่ถูกต้องด้านการลดความฟุ้งเฟ้อ ฟุ่มเฟือย และสร้างเสริมสุขภาพทางการเงินที่ดีให้แก่คนรุ่นใหม่ในสังคม นำไปสู่การลดปัญหาหนี้ภาคครัวเรือนทั้งทางตรงและทางอ้อม
- ปี 2562 โครงการคลินิกแก้หนี้ ระยะที่ 2 ขยายขอบเขตให้รวมลูกหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลของผู้ประกอบการ non-bank 19 แห่งที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อขยายโอกาสในการเข้าถึงลูกหนี้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เริ่มตั้งแต่ 15 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป ทำให้โครงการคลินิกแก้หนี้สามารถทำหน้าที่เป็นกลไกในการแก้ปัญหาหนี้ภาคครัวเรือน ซึ่งเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างได้อย่างกว้างขวางและครบวงจรอย่างแท้จริง
- ปัจจุบัน(ปี 2563)โครงการฯ เดินหน้าเข้าสู่ “ระยะที่ 3” โดยได้ขยายขอบเขตให้สามารถแก้ไขหนี้บัตรที่มีเจ้าหนี้รายเดียว และหนี้บัตรที่อยู่ในกระบวนการของศาลและมีคำพิพากษาแล้ว รวมทั้งปรับปรุงคุณสมบัติผู้เข้าโครงการจากเดิมต้องมีหนี้บัตรที่เป็นหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2562 มาเป็นวันที่ 1 มกราคม 2563

เปิดเหมือนปกติ

💸😔ในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีแต่ความตึงเครียด ทั้งจากการแพร่ระบาด จนนำมาสู่ความอ่อนไหวทางการเงิน และความไม่มั่นคงทางการงาน ...
10/09/2021

💸😔ในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีแต่ความตึงเครียด ทั้งจากการแพร่ระบาด จนนำมาสู่ความอ่อนไหวทางการเงิน และความไม่มั่นคงทางการงาน ซึ่งหนึ่งในปัญหาที่เกิดขึ้นคือคนตกงาน รายได้น้อยลง ดังนั้น การประนอมหนี้อาจเป็นหหนึ่งทางเลือกในการแก้ปัญหาหนี้ วันนี้เราจะนำวิธีการขอเจรจาประนอมหนี้มาบอกกัน
🧑‍💻รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก >> https://bit.ly/3h0mNYu

เงื่อนไขและคุณสมบัติ เรารับทุกอาชีพที่อยากหมดหนี้ ‼️
✅อายุไม่เกิน 70 ปี ที่มีรายได้
✅เป็นหนี้เสียสารพัดบัตร...หรือสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน
✅เป็น NPL ก่อน 1 ก.พ. 64*
✅หนี้รวมไม่เกิน 2 ล้านบาท
*ตามรายงานเครดิตบูโร ณ เดือน ม.ค. 64 มีสถานะค้างชำระ 91-120 วันขึ้นไป (ช่องทางไหนบ้าง 📌 คลิก>> http://bit.ly/CrEbur1)

หากมีปัญหา❓หรือมีข้อสงสัย❓Inbox มาถามได้เลยจ้าา
📌 คลิก https://bit.ly/3gzFcvO
☎️ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน 1443
หรือ www.คลินิกแก้หนี้.com, www.debtclinicbysam.com
[email protected] : https://bit.ly/2BdOGg5

🔶โครงการคลินิกแก้หนี้ by SAM ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย 🔶
#SAM #คลินิกแก้หนี้ #แก้หนี้เสียสารพัดบัตร #เครือข่ายแก้หนี้ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

✂️💳การแก้ไขปัญหาการเงินโดยการกู้เงินก้อนใหม่มาโปะหนี้ก้อนเก่า เป็นการแก้ปัญหาหนี้ด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้อง และยิ่งจะทำให้หนี...
09/09/2021

✂️💳การแก้ไขปัญหาการเงินโดยการกู้เงินก้อนใหม่มาโปะหนี้ก้อนเก่า เป็นการแก้ปัญหาหนี้ด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้อง และยิ่งจะทำให้หนี้สินพอกพูน กลายเป็น “วงจรหนี้ไม่รู้จบ” ดังนั้น ทางออกของการแก้หนี้ คือ หยุดสร้างหนี้เพิ่ม พร้อมทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย เพื่อวางแผนทางการเงิน รวมทั้งหารายได้เสริมนำเงินที่ได้มาชำระหนี้ที่มีให้หมดโดยเร็ว ส่วนหนี้เสียบัตร รีบมา “คลินิกแก้หนี้ by SAM” เราพร้อมช่วยเหลือคนเป็นหนี้เสียบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด และสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน ที่เข้าเงื่อนไขทุกคน
🧑‍💻รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก >> https://bit.ly/3h0mNYu

เงื่อนไขและคุณสมบัติ เรารับทุกอาชีพที่อยากหมดหนี้ ‼️
✅อายุไม่เกิน 70 ปี ที่มีรายได้
✅เป็นหนี้เสียสารพัดบัตร...หรือสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน
✅เป็น NPL ก่อน 1 ก.พ. 64*
✅หนี้รวมไม่เกิน 2 ล้านบาท
*ตามรายงานเครดิตบูโร ณ เดือน ม.ค. 64 มีสถานะค้างชำระ 91-120 วันขึ้นไป (ช่องทางไหนบ้าง 📌 คลิก>> http://bit.ly/CrEbur1)

หากมีปัญหา❓หรือมีข้อสงสัย❓Inbox มาถามได้เลยจ้าา
📌 คลิก https://bit.ly/3gzFcvO
☎️ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน 1443
หรือ www.คลินิกแก้หนี้.com, www.debtclinicbysam.com
[email protected] : https://bit.ly/2BdOGg5

🔶โครงการคลินิกแก้หนี้ by SAM ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย 🔶
#SAM #คลินิกแก้หนี้ #แก้หนี้เสียสารพัดบัตร #เครือข่ายแก้หนี้ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

✂️💳การแก้ไขปัญหาการเงินโดยการกู้เงินก้อนใหม่มาโปะหนี้ก้อนเก่า เป็นการแก้ปัญหาหนี้ด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้อง และยิ่งจะทำให้หนี้สินพอกพูน กลายเป็น “วงจรหนี้ไม่รู้จบ” ดังนั้น ทางออกของการแก้หนี้ คือ หยุดสร้างหนี้เพิ่ม พร้อมทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย เพื่อวางแผนทางการเงิน รวมทั้งหารายได้เสริมนำเงินที่ได้มาชำระหนี้ที่มีให้หมดโดยเร็ว ส่วนหนี้เสียบัตร รีบมา “คลินิกแก้หนี้ by SAM” เราพร้อมช่วยเหลือคนเป็นหนี้เสียบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด และสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน ที่เข้าเงื่อนไขทุกคน
🧑‍💻รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก >> https://bit.ly/3h0mNYu

เงื่อนไขและคุณสมบัติ เรารับทุกอาชีพที่อยากหมดหนี้ ‼️
✅อายุไม่เกิน 70 ปี ที่มีรายได้
✅เป็นหนี้เสียสารพัดบัตร...หรือสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน
✅เป็น NPL ก่อน 1 ก.พ. 64*
✅หนี้รวมไม่เกิน 2 ล้านบาท
*ตามรายงานเครดิตบูโร ณ เดือน ม.ค. 64 มีสถานะค้างชำระ 91-120 วันขึ้นไป (ช่องทางไหนบ้าง 📌 คลิก>> http://bit.ly/CrEbur1)

หากมีปัญหา❓หรือมีข้อสงสัย❓Inbox มาถามได้เลยจ้าา
📌 คลิก https://bit.ly/3gzFcvO
☎️ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน 1443
หรือ www.คลินิกแก้หนี้.com, www.debtclinicbysam.com
[email protected] : https://bit.ly/2BdOGg5

🔶โครงการคลินิกแก้หนี้ by SAM ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย 🔶
#SAM #คลินิกแก้หนี้ #แก้หนี้เสียสารพัดบัตร #เครือข่ายแก้หนี้ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

🥳คุณสมบัติใหม่ล่าสุด ‼️ ของคนที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการ “คลินิกแก้หนี้ by SAM” อายุไม่เกิน 70 ปี สมัครได้แล้ว อยากแก้หนี้...
08/09/2021

🥳คุณสมบัติใหม่ล่าสุด ‼️ ของคนที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการ “คลินิกแก้หนี้ by SAM” อายุไม่เกิน 70 ปี สมัครได้แล้ว อยากแก้หนี้เสียบัตรจัดมาให้เราดูแล ที่สำคัญคิดอัตราดอกเบี้ยเดียว 5 % ตลอดโครงการ
🧑‍💻รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก >> https://bit.ly/3h0mNYu

เงื่อนไขและคุณสมบัติ เรารับทุกอาชีพที่อยากหมดหนี้ ‼️
✅อายุไม่เกิน 70 ปี ที่มีรายได้
✅เป็นหนี้เสียสารพัดบัตร...หรือสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน
✅เป็น NPL ก่อน 1 ก.พ. 64*
✅หนี้รวมไม่เกิน 2 ล้านบาท
*ตามรายงานเครดิตบูโร ณ เดือน ม.ค. 64 มีสถานะค้างชำระ 91-120 วันขึ้นไป (ช่องทางไหนบ้าง 📌 คลิก>> http://bit.ly/CrEbur1)

หากมีปัญหา❓หรือมีข้อสงสัย❓Inbox มาถามได้เลยจ้าา
📌 คลิก https://bit.ly/3gzFcvO
☎️ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน 1443
หรือ www.คลินิกแก้หนี้.com, www.debtclinicbysam.com
[email protected] : https://bit.ly/2BdOGg5

🔶โครงการคลินิกแก้หนี้ by SAM ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย 🔶

#SAM #คลินิกแก้หนี้ #แก้หนี้เสียสารพัดบัตร #เครือข่ายแก้หนี้ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

🥳คุณสมบัติใหม่ล่าสุด ‼️ ของคนที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการ “คลินิกแก้หนี้ by SAM” อายุไม่เกิน 70 ปี สมัครได้แล้ว อยากแก้หนี้เสียบัตรจัดมาให้เราดูแล ที่สำคัญคิดอัตราดอกเบี้ยเดียว 5 % ตลอดโครงการ
🧑‍💻รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก >> https://bit.ly/3h0mNYu

เงื่อนไขและคุณสมบัติ เรารับทุกอาชีพที่อยากหมดหนี้ ‼️
✅อายุไม่เกิน 70 ปี ที่มีรายได้
✅เป็นหนี้เสียสารพัดบัตร...หรือสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน
✅เป็น NPL ก่อน 1 ก.พ. 64*
✅หนี้รวมไม่เกิน 2 ล้านบาท
*ตามรายงานเครดิตบูโร ณ เดือน ม.ค. 64 มีสถานะค้างชำระ 91-120 วันขึ้นไป (ช่องทางไหนบ้าง 📌 คลิก>> http://bit.ly/CrEbur1)

หากมีปัญหา❓หรือมีข้อสงสัย❓Inbox มาถามได้เลยจ้าา
📌 คลิก https://bit.ly/3gzFcvO
☎️ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน 1443
หรือ www.คลินิกแก้หนี้.com, www.debtclinicbysam.com
[email protected] : https://bit.ly/2BdOGg5

🔶โครงการคลินิกแก้หนี้ by SAM ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย 🔶

#SAM #คลินิกแก้หนี้ #แก้หนี้เสียสารพัดบัตร #เครือข่ายแก้หนี้ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

💰💸😔คนที่กู้หนี้มาเพื่อใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่าย มักลืมตัวใช้จ่ายไม่ระมัดระวังทำให้ทรัพย์นั้นหมดไปอย่างรวดเร็ว และไม่สามาร...
06/09/2021

💰💸😔คนที่กู้หนี้มาเพื่อใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่าย มักลืมตัวใช้จ่ายไม่ระมัดระวังทำให้ทรัพย์นั้นหมดไปอย่างรวดเร็ว และไม่สามารถจะหาเงินต้นไปคืนเจ้าหนี้ได้ บางทีก็ไปก่อหนี้ใหม่ขึ้นมาอีก ทับถมไปเรื่อย ๆ จนไม่สามารถหาเงินมาใช้หนี้ได้ จนก่อให้เกิดเป็นความทุกข์ที่ไม่มีที่สิ้นสุด
🧑‍💻รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก >> https://bit.ly/3h0mNYu

เงื่อนไขและคุณสมบัติ เรารับทุกอาชีพที่อยากหมดหนี้ ‼️
✅อายุไม่เกิน 70 ปี ที่มีรายได้
✅เป็นหนี้เสียสารพัดบัตร...หรือสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน
✅เป็น NPL ก่อน 1 ก.พ. 64*
✅หนี้รวมไม่เกิน 2 ล้านบาท
*ตามรายงานเครดิตบูโร ณ เดือน ม.ค. 64 มีสถานะค้างชำระ 91-120 วันขึ้นไป (ช่องทางไหนบ้าง 📌 คลิก>> http://bit.ly/CrEbur1)

หากมีปัญหา❓หรือมีข้อสงสัย❓Inbox มาถามได้เลยจ้าา
📌 คลิก https://bit.ly/3gzFcvO
☎️ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน 1443
หรือ www.คลินิกแก้หนี้.com, www.debtclinicbysam.com
[email protected] : https://bit.ly/2BdOGg5

🔶โครงการคลินิกแก้หนี้ by SAM ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย 🔶
#SAM #คลินิกแก้หนี้ #แก้หนี้เสียสารพัดบัตร #เครือข่ายแก้หนี้ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

💰💸😔คนที่กู้หนี้มาเพื่อใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่าย มักลืมตัวใช้จ่ายไม่ระมัดระวังทำให้ทรัพย์นั้นหมดไปอย่างรวดเร็ว และไม่สามารถจะหาเงินต้นไปคืนเจ้าหนี้ได้ บางทีก็ไปก่อหนี้ใหม่ขึ้นมาอีก ทับถมไปเรื่อย ๆ จนไม่สามารถหาเงินมาใช้หนี้ได้ จนก่อให้เกิดเป็นความทุกข์ที่ไม่มีที่สิ้นสุด
🧑‍💻รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก >> https://bit.ly/3h0mNYu

เงื่อนไขและคุณสมบัติ เรารับทุกอาชีพที่อยากหมดหนี้ ‼️
✅อายุไม่เกิน 70 ปี ที่มีรายได้
✅เป็นหนี้เสียสารพัดบัตร...หรือสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน
✅เป็น NPL ก่อน 1 ก.พ. 64*
✅หนี้รวมไม่เกิน 2 ล้านบาท
*ตามรายงานเครดิตบูโร ณ เดือน ม.ค. 64 มีสถานะค้างชำระ 91-120 วันขึ้นไป (ช่องทางไหนบ้าง 📌 คลิก>> http://bit.ly/CrEbur1)

หากมีปัญหา❓หรือมีข้อสงสัย❓Inbox มาถามได้เลยจ้าา
📌 คลิก https://bit.ly/3gzFcvO
☎️ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน 1443
หรือ www.คลินิกแก้หนี้.com, www.debtclinicbysam.com
[email protected] : https://bit.ly/2BdOGg5

🔶โครงการคลินิกแก้หนี้ by SAM ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย 🔶
#SAM #คลินิกแก้หนี้ #แก้หนี้เสียสารพัดบัตร #เครือข่ายแก้หนี้ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

💥เตือนลูกเพจทุกท่าน💥 ระวัง มิจฉาชีพ ‼️ ส่งข้อความ (SMS) โดยใช้ชื่อ "SAMSMS" ซึ่งมีข้อความหลอกลวงมุ่งหวังให้คลิกลิงก์ไปเว...
06/09/2021

💥เตือนลูกเพจทุกท่าน💥 ระวัง มิจฉาชีพ ‼️ ส่งข้อความ (SMS) โดยใช้ชื่อ "SAMSMS" ซึ่งมีข้อความหลอกลวงมุ่งหวังให้คลิกลิงก์ไปเว็บไซต์เพื่อหลอกขอข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ❌ซึ่งอาจนำไปใช้ในทางที่ไม่ประสงค์ดี เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ 🔍หากท่านได้รับ SMS ดังกล่าว ขอให้ดำเนินการดังนี้
✅ 1.ไม่คลิกลิงก์
✅ 2. ลบข้อความทิ้งทันที
✅ 3. หากมีข้อสงสัย ❓ สอบถามเพิ่มเติมที่...
☎️ สายด่วน 1443
📱 Line : https://bit.ly/2BdOGg5
📩 Inbox : https://bit.ly/3gzFcvO
🌐 www.debtclinicbysam.com

🎯ทั้งนี้ ข้อความที่ “คลินิกแก้หนี้ by SAM” ส่งถึงลูกค้าจะเกี่ยวกับ “แจ้งผลการยื่นเอกสารสมัครเบื้องต้น” และ “ขอเอกสารเพิ่มเติม” ย้ำ ‼️ เราไม่ปล่อยกู้ ‼️ ไม่โอนเงิน ‼️

🎯สำหรับภารกิจของ “คลินิกแก้หนี้ by SAM” เป็นหน่วยงานกลางประสานเจ้าหนี้กับลูกหนี้เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาหนี้เสียบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด และสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน กับสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการ โดยให้ลูกหนี้สามารถชำระหนี้ได้ตามความสามารถ ที่สำคัญสมัครเข้าร่วมโครงการฟรี ‼️

🔶โครงการคลินิกแก้หนี้ by SAM ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย 🔶

#SAM #คลินิกแก้หนี้ #แก้หนี้เสียสารพัดบัตร #เครือข่ายแก้หนี้ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

💥เตือนลูกเพจทุกท่าน💥 ระวัง มิจฉาชีพ ‼️ ส่งข้อความ (SMS) โดยใช้ชื่อ "SAMSMS" ซึ่งมีข้อความหลอกลวงมุ่งหวังให้คลิกลิงก์ไปเว็บไซต์เพื่อหลอกขอข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ❌ซึ่งอาจนำไปใช้ในทางที่ไม่ประสงค์ดี เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ 🔍หากท่านได้รับ SMS ดังกล่าว ขอให้ดำเนินการดังนี้
✅ 1.ไม่คลิกลิงก์
✅ 2. ลบข้อความทิ้งทันที
✅ 3. หากมีข้อสงสัย ❓ สอบถามเพิ่มเติมที่...
☎️ สายด่วน 1443
📱 Line : https://bit.ly/2BdOGg5
📩 Inbox : https://bit.ly/3gzFcvO
🌐 www.debtclinicbysam.com

🎯ทั้งนี้ ข้อความที่ “คลินิกแก้หนี้ by SAM” ส่งถึงลูกค้าจะเกี่ยวกับ “แจ้งผลการยื่นเอกสารสมัครเบื้องต้น” และ “ขอเอกสารเพิ่มเติม” ย้ำ ‼️ เราไม่ปล่อยกู้ ‼️ ไม่โอนเงิน ‼️

🎯สำหรับภารกิจของ “คลินิกแก้หนี้ by SAM” เป็นหน่วยงานกลางประสานเจ้าหนี้กับลูกหนี้เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาหนี้เสียบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด และสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน กับสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการ โดยให้ลูกหนี้สามารถชำระหนี้ได้ตามความสามารถ ที่สำคัญสมัครเข้าร่วมโครงการฟรี ‼️

🔶โครงการคลินิกแก้หนี้ by SAM ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย 🔶

#SAM #คลินิกแก้หนี้ #แก้หนี้เสียสารพัดบัตร #เครือข่ายแก้หนี้ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

💳📝สมัครเข้าร่วมโครงการ “คลินิกแก้หนี้ by SAM” แล้ว สามารถตรวจสอบสถานะได้ง่าย ๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ 🧑‍💻รายละเอียดเพิ่มเติม...
05/09/2021

💳📝สมัครเข้าร่วมโครงการ “คลินิกแก้หนี้ by SAM” แล้ว สามารถตรวจสอบสถานะได้ง่าย ๆ ผ่านช่องทางออนไลน์
🧑‍💻รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก >> https://bit.ly/3h0mNYu

เงื่อนไขและคุณสมบัติ เรารับทุกอาชีพที่อยากหมดหนี้ ‼️
✅อายุไม่เกิน 70 ปี ที่มีรายได้
✅เป็นหนี้เสียสารพัดบัตร...หรือสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน
✅เป็น NPL ก่อน 1 ก.พ. 64*
✅หนี้รวมไม่เกิน 2 ล้านบาท
*ตามรายงานเครดิตบูโร ณ เดือน ม.ค. 64 มีสถานะค้างชำระ 91-120 วันขึ้นไป (ช่องทางไหนบ้าง 📌 คลิก>> http://bit.ly/CrEbur1)

หากมีปัญหา❓หรือมีข้อสงสัย❓Inbox มาถามได้เลยจ้าา
📌 คลิก https://bit.ly/3gzFcvO
☎️ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน 1443
หรือ www.คลินิกแก้หนี้.com, www.debtclinicbysam.com
[email protected] : https://bit.ly/2BdOGg5

🔶โครงการคลินิกแก้หนี้ by SAM ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย 🔶
#SAM #คลินิกแก้หนี้ #แก้หนี้เสียสารพัดบัตร #เครือข่ายแก้หนี้ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

💳📝สมัครเข้าร่วมโครงการ “คลินิกแก้หนี้ by SAM” แล้ว สามารถตรวจสอบสถานะได้ง่าย ๆ ผ่านช่องทางออนไลน์
🧑‍💻รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก >> https://bit.ly/3h0mNYu

เงื่อนไขและคุณสมบัติ เรารับทุกอาชีพที่อยากหมดหนี้ ‼️
✅อายุไม่เกิน 70 ปี ที่มีรายได้
✅เป็นหนี้เสียสารพัดบัตร...หรือสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน
✅เป็น NPL ก่อน 1 ก.พ. 64*
✅หนี้รวมไม่เกิน 2 ล้านบาท
*ตามรายงานเครดิตบูโร ณ เดือน ม.ค. 64 มีสถานะค้างชำระ 91-120 วันขึ้นไป (ช่องทางไหนบ้าง 📌 คลิก>> http://bit.ly/CrEbur1)

หากมีปัญหา❓หรือมีข้อสงสัย❓Inbox มาถามได้เลยจ้าา
📌 คลิก https://bit.ly/3gzFcvO
☎️ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน 1443
หรือ www.คลินิกแก้หนี้.com, www.debtclinicbysam.com
[email protected] : https://bit.ly/2BdOGg5

🔶โครงการคลินิกแก้หนี้ by SAM ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย 🔶
#SAM #คลินิกแก้หนี้ #แก้หนี้เสียสารพัดบัตร #เครือข่ายแก้หนี้ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

📝เช็กสภาพการเงินก่อนเข้าสู่ภาวะวิกฤต กับ 💥5 สัญญาณเตือน ที่คุณต้องฟัง ‼️🧑‍💻รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก >> https://bit.ly/3h0...
04/09/2021

📝เช็กสภาพการเงินก่อนเข้าสู่ภาวะวิกฤต กับ 💥5 สัญญาณเตือน ที่คุณต้องฟัง ‼️
🧑‍💻รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก >> https://bit.ly/3h0mNYu

เงื่อนไขและคุณสมบัติ เรารับทุกอาชีพที่อยากหมดหนี้ ‼️
✅อายุไม่เกิน 70 ปี ที่มีรายได้
✅เป็นหนี้เสียสารพัดบัตร...หรือสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน
✅เป็น NPL ก่อน 1 ก.พ. 64*
✅หนี้รวมไม่เกิน 2 ล้านบาท
*ตามรายงานเครดิตบูโร ณ เดือน ม.ค. 64 มีสถานะค้างชำระ 91-120 วันขึ้นไป (ช่องทางไหนบ้าง 📌 คลิก>> http://bit.ly/CrEbur1)

หากมีปัญหา❓หรือมีข้อสงสัย❓Inbox มาถามได้เลยจ้าา
📌 คลิก https://bit.ly/3gzFcvO
☎️ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน 1443
หรือ www.คลินิกแก้หนี้.com, www.debtclinicbysam.com
[email protected] : https://bit.ly/2BdOGg5

🔶โครงการคลินิกแก้หนี้ by SAM ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย 🔶
#SAM #คลินิกแก้หนี้ #แก้หนี้เสียสารพัดบัตร #เครือข่ายแก้หนี้ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

🏃‍♀️💳❌อย่าหนีหนี้เสียอีกเลย แวะพักกาย พักใจ ใช้หนี้เสียบัตรชิล ๆ ที่ “คลินิกแก้หนี้ by SAM” ดอกเบี้ยน้อย ผ่อนนาน 🧑‍💻รายล...
03/09/2021

🏃‍♀️💳❌อย่าหนีหนี้เสียอีกเลย แวะพักกาย พักใจ ใช้หนี้เสียบัตรชิล ๆ ที่ “คลินิกแก้หนี้ by SAM” ดอกเบี้ยน้อย ผ่อนนาน
🧑‍💻รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก >> https://bit.ly/3h0mNYu

เงื่อนไขและคุณสมบัติ เรารับทุกอาชีพที่อยากหมดหนี้ ‼️
✅อายุไม่เกิน 70 ปี ที่มีรายได้
✅เป็นหนี้เสียสารพัดบัตร...หรือสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน
✅เป็น NPL ก่อน 1 ก.พ. 64*
✅หนี้รวมไม่เกิน 2 ล้านบาท
*ตามรายงานเครดิตบูโร ณ เดือน ม.ค. 64 มีสถานะค้างชำระ 91-120 วันขึ้นไป (ช่องทางไหนบ้าง 📌 คลิก>> http://bit.ly/CrEbur1)

หากมีปัญหา❓หรือมีข้อสงสัย❓Inbox มาถามได้เลยจ้าา
📌 คลิก https://bit.ly/3gzFcvO
☎️ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน 1443
หรือ www.คลินิกแก้หนี้.com, www.debtclinicbysam.com
[email protected] : https://bit.ly/2BdOGg5

🔶โครงการคลินิกแก้หนี้ by SAM ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย 🔶
#SAM #คลินิกแก้หนี้ #แก้หนี้เสียสารพัดบัตร #เครือข่ายแก้หนี้ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

🏃‍♀️💳❌อย่าหนีหนี้เสียอีกเลย แวะพักกาย พักใจ ใช้หนี้เสียบัตรชิล ๆ ที่ “คลินิกแก้หนี้ by SAM” ดอกเบี้ยน้อย ผ่อนนาน
🧑‍💻รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก >> https://bit.ly/3h0mNYu

เงื่อนไขและคุณสมบัติ เรารับทุกอาชีพที่อยากหมดหนี้ ‼️
✅อายุไม่เกิน 70 ปี ที่มีรายได้
✅เป็นหนี้เสียสารพัดบัตร...หรือสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน
✅เป็น NPL ก่อน 1 ก.พ. 64*
✅หนี้รวมไม่เกิน 2 ล้านบาท
*ตามรายงานเครดิตบูโร ณ เดือน ม.ค. 64 มีสถานะค้างชำระ 91-120 วันขึ้นไป (ช่องทางไหนบ้าง 📌 คลิก>> http://bit.ly/CrEbur1)

หากมีปัญหา❓หรือมีข้อสงสัย❓Inbox มาถามได้เลยจ้าา
📌 คลิก https://bit.ly/3gzFcvO
☎️ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน 1443
หรือ www.คลินิกแก้หนี้.com, www.debtclinicbysam.com
[email protected] : https://bit.ly/2BdOGg5

🔶โครงการคลินิกแก้หนี้ by SAM ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย 🔶
#SAM #คลินิกแก้หนี้ #แก้หนี้เสียสารพัดบัตร #เครือข่ายแก้หนี้ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

💳💰“คลินิกแก้หนี้ by SAM” รับแก้หนี้เสียบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด และสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน ด้วยดอกเบี้ยต่ำ 5 ...
02/09/2021

💳💰“คลินิกแก้หนี้ by SAM” รับแก้หนี้เสียบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด และสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน ด้วยดอกเบี้ยต่ำ 5 % ต่อปี ผ่อนนานสูงสุด 10 ปี ❌ ส่วนหนี้บ้าน หนี้รถ หนี้นอกระบบ และ หนี้ กยศ. ไม่รับนะจ๊ะ❌
🧑‍💻รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก >> https://bit.ly/3h0mNYu

เงื่อนไขและคุณสมบัติ เรารับทุกอาชีพที่อยากหมดหนี้ ‼️
✅อายุไม่เกิน 70 ปี ที่มีรายได้
✅เป็นหนี้เสียสารพัดบัตร...หรือสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน
✅เป็น NPL ก่อน 1 ก.พ. 64*
✅หนี้รวมไม่เกิน 2 ล้านบาท
*ตามรายงานเครดิตบูโร ณ เดือน ม.ค. 64 มีสถานะค้างชำระ 91-120 วันขึ้นไป (ช่องทางไหนบ้าง 📌 คลิก>> http://bit.ly/CrEbur1)

หากมีปัญหา❓หรือมีข้อสงสัย❓Inbox มาถามได้เลยจ้าา
📌 คลิก https://bit.ly/3gzFcvO
☎️ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน 1443
หรือ www.คลินิกแก้หนี้.com, www.debtclinicbysam.com
[email protected] : https://bit.ly/2BdOGg5

🔶โครงการคลินิกแก้หนี้ by SAM ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย 🔶
#SAM #คลินิกแก้หนี้ #แก้หนี้เสียสารพัดบัตร #เครือข่ายแก้หนี้ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

💳💰“คลินิกแก้หนี้ by SAM” รับแก้หนี้เสียบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด และสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน ด้วยดอกเบี้ยต่ำ 5 % ต่อปี ผ่อนนานสูงสุด 10 ปี ❌ ส่วนหนี้บ้าน หนี้รถ หนี้นอกระบบ และ หนี้ กยศ. ไม่รับนะจ๊ะ❌
🧑‍💻รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก >> https://bit.ly/3h0mNYu

เงื่อนไขและคุณสมบัติ เรารับทุกอาชีพที่อยากหมดหนี้ ‼️
✅อายุไม่เกิน 70 ปี ที่มีรายได้
✅เป็นหนี้เสียสารพัดบัตร...หรือสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน
✅เป็น NPL ก่อน 1 ก.พ. 64*
✅หนี้รวมไม่เกิน 2 ล้านบาท
*ตามรายงานเครดิตบูโร ณ เดือน ม.ค. 64 มีสถานะค้างชำระ 91-120 วันขึ้นไป (ช่องทางไหนบ้าง 📌 คลิก>> http://bit.ly/CrEbur1)

หากมีปัญหา❓หรือมีข้อสงสัย❓Inbox มาถามได้เลยจ้าา
📌 คลิก https://bit.ly/3gzFcvO
☎️ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน 1443
หรือ www.คลินิกแก้หนี้.com, www.debtclinicbysam.com
[email protected] : https://bit.ly/2BdOGg5

🔶โครงการคลินิกแก้หนี้ by SAM ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย 🔶
#SAM #คลินิกแก้หนี้ #แก้หนี้เสียสารพัดบัตร #เครือข่ายแก้หนี้ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

🏢💰✂️“คลินิกแก้หนี้ by SAM” อยู่ที่ชั้น 4 ศูนย์การค้า ดิ อเวนิว รัชโยธิน เปิดทำการทุกวันไม่มีวันหยุด ตั้งแต่เวลา 09.00-19...
01/09/2021

🏢💰✂️“คลินิกแก้หนี้ by SAM” อยู่ที่ชั้น 4 ศูนย์การค้า ดิ อเวนิว รัชโยธิน เปิดทำการทุกวันไม่มีวันหยุด ตั้งแต่เวลา 09.00-19.00 น. มีปัญหาเรื่องหนี้เสียสารพัดบัตร จัดมาให้เราดูแล ดอกเบี้ยต่ำ 5 % ต่อปี ผ่อนนานสูงสุด 10 ปี
📌หมายเหตุ : เปิดทำการในวันที่ 16 ก.ย. 64 ขออภัยในความไม่สะดวก
🧑‍💻รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก >> https://bit.ly/3h0mNYu

เงื่อนไขและคุณสมบัติ เรารับทุกอาชีพที่อยากหมดหนี้ ‼️
✅อายุไม่เกิน 70 ปี ที่มีรายได้
✅เป็นหนี้เสียสารพัดบัตร...หรือสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน
✅เป็น NPL ก่อน 1 ก.พ. 64*
✅หนี้รวมไม่เกิน 2 ล้านบาท
*ตามรายงานเครดิตบูโร ณ เดือน ม.ค. 64 มีสถานะค้างชำระ 91-120 วันขึ้นไป (ช่องทางไหนบ้าง 📌 คลิก>> http://bit.ly/CrEbur1)

หากมีปัญหา❓หรือมีข้อสงสัย❓Inbox มาถามได้เลยจ้าา
📌 คลิก https://bit.ly/3gzFcvO
☎️ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน 1443
หรือ www.คลินิกแก้หนี้.com, www.debtclinicbysam.com
[email protected] : https://bit.ly/2BdOGg5

🔶โครงการคลินิกแก้หนี้ by SAM ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย 🔶
#SAM #คลินิกแก้หนี้ #แก้หนี้เสียสารพัดบัตร #เครือข่ายแก้หนี้ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

🏢💰✂️“คลินิกแก้หนี้ by SAM” อยู่ที่ชั้น 4 ศูนย์การค้า ดิ อเวนิว รัชโยธิน เปิดทำการทุกวันไม่มีวันหยุด ตั้งแต่เวลา 09.00-19.00 น. มีปัญหาเรื่องหนี้เสียสารพัดบัตร จัดมาให้เราดูแล ดอกเบี้ยต่ำ 5 % ต่อปี ผ่อนนานสูงสุด 10 ปี
📌หมายเหตุ : เปิดทำการในวันที่ 16 ก.ย. 64 ขออภัยในความไม่สะดวก
🧑‍💻รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก >> https://bit.ly/3h0mNYu

เงื่อนไขและคุณสมบัติ เรารับทุกอาชีพที่อยากหมดหนี้ ‼️
✅อายุไม่เกิน 70 ปี ที่มีรายได้
✅เป็นหนี้เสียสารพัดบัตร...หรือสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน
✅เป็น NPL ก่อน 1 ก.พ. 64*
✅หนี้รวมไม่เกิน 2 ล้านบาท
*ตามรายงานเครดิตบูโร ณ เดือน ม.ค. 64 มีสถานะค้างชำระ 91-120 วันขึ้นไป (ช่องทางไหนบ้าง 📌 คลิก>> http://bit.ly/CrEbur1)

หากมีปัญหา❓หรือมีข้อสงสัย❓Inbox มาถามได้เลยจ้าา
📌 คลิก https://bit.ly/3gzFcvO
☎️ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน 1443
หรือ www.คลินิกแก้หนี้.com, www.debtclinicbysam.com
[email protected] : https://bit.ly/2BdOGg5

🔶โครงการคลินิกแก้หนี้ by SAM ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย 🔶
#SAM #คลินิกแก้หนี้ #แก้หนี้เสียสารพัดบัตร #เครือข่ายแก้หนี้ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

ที่อยู่

234/3 อาคารโครงการศูนย์การค้า ไลฟ์สไตล์ อเวนิว รัชโยธิน ชั้น 4 ห้องหมายเลขท
Bangkok
10900

ข้อมูลทั่วไป

ความเป็นมาของโครงการ - ปี 2560 โครงการคลินิกแก้หนี้ ระยะที่ 1 เกิดขึ้นจากความคิดริเริ่มของธนาคารแห่งประเทศไทย ด้วยความร่วมมือจากสมาคมธนาคารไทย และสมาคมธนาคารนานาชาติ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาหนี้สินส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันของลูกหนี้รายย่อยที่มีหนี้ค้างชำระอยู่กับธนาคารเจ้าหนี้ให้สามารถแก้ไขปัญหาหนี้สินได้เบ็ดเสร็จครบวงจรในที่เดียว ธนาคารเจ้าหนี้ 16 แห่งที่เข้าร่วมโครงการ มอบหมายให้บริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM เป็นหน่วยงานกลางเชื่อมโยงระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ทุกราย ควบคู่กับการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการวางแผนและวินัยทางการเงินที่ดี เพื่อสร้างค่านิยมที่ถูกต้องด้านการลดความฟุ้งเฟ้อ ฟุ่มเฟือย และสร้างเสริมสุขภาพทางการเงินที่ดีให้แก่คนรุ่นใหม่ในสังคม นำไปสู่การลดปัญหาหนี้ภาคครัวเรือนทั้งทางตรงและทางอ้อม - ปี 2562 โครงการคลินิกแก้หนี้ ระยะที่ 2 ขยายขอบเขตให้รวมลูกหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลของผู้ประกอบการ non-bank 19 แห่งที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อขยายโอกาสในการเข้าถึงลูกหนี้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เริ่มตั้งแต่ 15 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป ทำให้โครงการคลินิกแก้หนี้สามารถทำหน้าที่เป็นกลไกในการแก้ปัญหาหนี้ภาคครัวเรือน ซึ่งเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างได้อย่างกว้างขวางและครบวงจรอย่างแท้จริง - ปัจจุบัน(ปี 2563) โครงการฯ เดินหน้าเข้าสู่ “ระยะที่ 3” โดยได้ขยายขอบเขตให้สามารถแก้ไขหนี้บัตรที่มีเจ้าหนี้รายเดียว และหนี้บัตรที่อยู่ในกระบวนการของศาลและมีคำพิพากษาแล้ว รวมทั้งปรับปรุงคุณสมบัติผู้เข้าโครงการจากเดิมต้องมีหนี้บัตรที่เป็นหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2562 มาเป็นวันที่ 1 มกราคม 2563 วัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยที่เป็นหนี้เสียบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด และสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน เพื่อให้มีโอกาสแก้ปัญหาหนี้ ควบคู่กับการส่งเสริมเรียนรู้การวางแผนและสร้างวินัยทางการเงินที่ดีให้แก่ลูกหนี้และประชาชนที่สนใจ เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะยาว

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 19:00
อังคาร 09:00 - 19:00
พุธ 09:00 - 19:00
พฤหัสบดี 09:00 - 19:00
ศุกร์ 09:00 - 19:00
เสาร์ 09:00 - 19:00
อาทิตย์ 09:00 - 19:00

เบอร์โทรศัพท์

+6626102266

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ คลินิกแก้หนี้ by SAMผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

Our Story

ปี 2560 โครงการคลินิกแก้หนี้ ระยะที่ 1 เกิดขึ้นจากความคิดริเริ่มของธนาคารแห่งประเทศไทย ด้วยความร่วมมือจากสมาคมธนาคารไทย และสมาคมธนาคารนานาชาติ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาหนี้สินส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันของลูกหนี้รายย่อยที่มีหนี้ค้างชำระอยู่กับธนาคารเจ้าหนี้หลายแห่งให้สามารถแก้ไขปัญหาหนี้สินได้เบ็ดเสร็จครบวงจรในที่เดียว ธนาคารเจ้าหนี้ 16 แห่งที่เข้าร่วมโครงการ มอบหมายให้บริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM เป็นหน่วยงานกลางเชื่อมโยงระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ทุกราย ควบคู่กับการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการวางแผนและวินัยทางการเงินที่ดี เพื่อสร้างค่านิยมที่ถูกต้องด้านการลดความฟุ้งเฟ้อ ฟุ่มเฟือย และสร้างเสริมสุขภาพทางการเงินที่ดีให้แก่คนรุ่นใหม่ในสังคม นำไปสู่การลดปัญหาหนี้ภาคครัวเรือนทั้งทางตรงและทางอ้อม

ปี 2562 โครงการคลินิกแก้หนี้ ระยะที่ 2 ขยายขอบเขตให้รวมลูกหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลของผู้ประกอบการ non-bank 19 แห่งที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อขยายโอกาสในการเข้าถึงลูกหนี้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เริ่มตั้งแต่ 15 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป ทำให้โครงการคลินิกแก้หนี้สามารถทำหน้าที่เป็นกลไกในการแก้ปัญหาหนี้ภาคครัวเรือน ซึ่งเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างได้อย่างกว้างขวางและครบวงจรอย่างแท้จริง

ปัจจุบันโครงการฯ เดินหน้าเข้าสู่ “ระยะที่ 3” โดยได้ขยายขอบเขตให้สามารถแก้ไขหนี้บัตรที่มีเจ้าหนี้รายเดียว และหนี้บัตรที่อยู่ในกระบวนการของศาลและมีคำพิพากษาแล้ว รวมทั้งปรับปรุงคุณสมบัติผู้เข้าโครงการจากเดิมต้องมีหนี้บัตรที่เป็นหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2562 มาเป็นวันที่ 1 มกราคม 2563

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

กู้รายเดือน🧾 💁 5,000-150,000 💁เอกสารไม่ยุ่งยาก 💁อนุมัติเร็ว 💁กู้ได้ทุกอาชีพ ทุกเพศ 🙋สนใจปรึกษาได้ค่ะ #กู้เงิน #กู้เงินออนไลน์ #กู้เงินด่วน #กู้เงินนอกระบบ #เงินด่วน #เงินด่วน30นาที #เงินด่วนโอนเข้าบัญชี #เงินกู้ #เงินกู้นักศึกษา
จะกู้ต้องทำไงครับ
ต้องการกู้เงินค่ะ
มีหมายศาลามาที่บ้าน เรายังไม่มีเวลาไปศาล เลยจะโดนอะไรอีกมั้ยคะ
อยากให้เอาหนี้รวมกันทั้งหมด แล้วส่งที่เดียวเลยครับ
สมัครตอนนี้ทันไหมครับ
มีรถเมล์สายไหนผ่านมั้งค่ะ จะไปติดต่อเองอยากรู้มีรถเมล์สายไหนผ่านมั้ง
สวัสดีครับ
กำลังทำไร่
สวัสดีคะ ตอนนี้เรามีบัตรและนอกระบบประมาณเกือบสามแสนค่ะ เงินเดือน ประมาณ 12000 คะ สามารถกู้ได้มั้ยค่ะ ถ้าได้ต้องไท่ี่ไหนค่ะ และต้องทำยังไงค่ะ ขอบคุณค่ะ
เข้าหน้าเวปไม่ได้
โครงการดี ชอบมาก