กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Department of Livestock Devlopment
(54)

เปิดเหมือนปกติ

26/11/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

“ การเพิ่มพูนความรู้ และการฝึกฝน จะทำให้ความตั้งใจนั้นสำเร็จได้โดยแท้จริง ”

🇹🇭 พลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ณ แปลงสาธิตการเกษตร...
26/11/2020

🇹🇭 พลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ณ แปลงสาธิตการเกษตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อธิบดีกรมปศุสัตว์ร่วมรับเสด็จฯ
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น.
พลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการเกี่ยวข้าว ในแปลงนาสาธิตอย่างตั้งพระราชหฤทัย สร้างความปลื้มปีติให้ผู้เฝ้ารับเสด็จฯ และประชาชนเป็นอย่างมาก แปลงนาสาธิตเป็นโครงการทำงานในพื้นที่ว่างเปล่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ใน พ.ศ. 2560 ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีแห่งนี้ กรมการข้าวได้จัดกิจกรรมปลูกข้าวในฤดูนาของแปลงนาสาธิต และยังมีการปลูกวัตถุดิบอื่นเพื่อสร้างระบบนิเวศวิศวกรรมบนคันนา สร้างที่อยู่ให้แมลงและวัชพืชตามธรรมชาติ เช่น ข้าวโพดหวาน, ข้าวโพดข้าวเหนียวสีม่วง, ฟักทอง, แตงร้าน, ถั่วฟักยาว, น้ำเต้า ทำให้รวงข้าวสมบูรณ์ไร้แมลงรบกวนโดยปราศจากสารเคมี ส่วนผลผลิตที่ได้จะนำไปส่งมอบให้โครงการอาหารกลางวันตามโรงเรียนและแจกจ่ายประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง
ในการนี้ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ทูลเกล้าฯ ถวายรายงานงานสนับสนุนโครงการเกษตรรวมใจ ดังนี้
1. โครงการเลี้ยงสัตว์ปีกและสัตว์เคี้ยวเอื้อง 3 กิจกรรม
1.1 กิจกรรมการเลี้ยงสัตว์ปีก
กลุ่มสภาองค์กรชุมชนตำบลแก่งหางแมว กลุ่มเลี้ยงสัตว์ปีก ตำบลแก่งหางแมว อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี รับสนับสนุนพันธุ์สัตว์ปีกจากเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี โรงเรียนทหารการสัตว์ เพื่อแจกจ่ายสมาชิกเมื่อวันที่ 2 เดือนเมษายน 2561จำนวน 40 ตัว (พันธุ์ไก่พื้นเมือง 20 ตัว, เป็ด 20ตัว)
ผลการดำเนินงาน ได้ผลผลิตลูกไก่เพิ่ม 100 ตัว ลูกเป็ดเพิ่ม 90 ตัว โดยวิธีการฟักไข่ธรรมชาติ
ผลผลิตจากไข่เป็ด นำมาขยายพันธุ์ นำไปแปรรูปเป็นไข่เค็มและจำหน่ายเป็นเนื้อ
ผลผลิตจากไก่ นำมาขยายพันธุ์ นำไปจำหน่ายเป็นไข่สดและจำหน่ายเป็นเนื้อ
ผลิตลูกไก่พื้นเมืองพันธุ์เหลืองหางขาวกบินทร์บุรี
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงไก่พื้นเมือง บ้านศรีสุวรรณรับสนับสนุนพันธุ์สัตว์ปีกจากเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี โรงเรียนทหารการสัตว์ เพื่อแจกจ่ายสมาชิกเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงไก่พื้นเมือง ดังนี้
- วันที่ 19 กรกฎาคม 2563 จำนวน 100 ตัว (ลูกไก่พื้นเมือง 100 ตัว)
- วันที่ 11 มิถุนายน 2563 จำนวน 100 ตัว (ลูกไก่พื้นเมือง 100ตัว)
- วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 จำนวน 100 ตัว (ลูกไก่พื้นเมือง 90ตัว, ลูกเป็ด 10ตัว)
- วันที่ 9 กันยายน 2563 จำนวน 50 ตัว (ลูกเป็ด 50 ตัว)
- ผลผลิตจากเป็ด นำมาขยายพันธุ์ นำไปจำหน่ายเป็นเนื้อ
- ผลผลิตจากไก่ นำมาขยายพันธุ์ รับสัตว์ปีกมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ไส้อั่วไก่ จำหน่ายเป็นเนื้อ
-ผลิตลูกเป็ดเทศพันธ์กบินทร์บุรี
1.2 กิจกรรมการเลี้ยงกระบือ
กลุ่มอนุรักษ์ควายไทย ตำบลสาริกา อำเภอเมือง จังหวัด นครนายกขอรับบริการตามโครงการธนาคารโค - กระบือ โรงเรียนทหารการสัตว์ เมื่อปี พ.ศ.2558 จำนวน 5 ตัวส่งคืนลูกกระบือตัวแรกแล้ว 5 ตัว ครบสัญญา 5 ปี (รอรับมอบกรรมสิทธิ์)
1.3 กิจกรรมการเลี้ยงโคนม
2. โครงการปลูกพืชอาหารสัตว์
- กิจกรรมการปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์เพื่อใช้ในโครงการเกษตรรวมใจ
- สนับสนุนหญ้าสด หญ้าเนเปียร์ ปากช่อง 1ให้แก่เกษตรกร เพื่อนำไป 15 ตัน ขยายพันธุ์และช่วยผู้ประสบภัยสร้างความมั่นคงทางอาหาร ทำให้ชุมชนยั่งยืน
กรมปศุสัตว์จะพัฒนางานด้านปศุสัตว์ให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกรยิ่งขึ้นและภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนองพระราชดำริ ต่อไป
ณ แปลงสาธิตการเกษตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
25/11/2020

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ 💛ในหลวง-พระราชินี💜 ถวายราชสักการะพระบรมราชานุเสาวรีย์รัชกาลที่ 6 ณ สวนลุมพินี และเสด็จเยี่ยมประชาชน 🙏🇹🇭 ]
.
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) ณ พระบรมราชานุสรณ์ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร

เมื่อเสด็จถึงพระบรมราชานุสรณ์ สวนลุมพินี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางพวงมาลาของส่วนพระองค์ และพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง แล้วสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะกราบถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อเสร็จพิธี ทรงพระดำเนินทักทายประชาชนที่สวมเสื้อสีเหลืองมาเฝ้าฯ รับเสด็จ แล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

#ทรงพระเจริญ
#รับเสด็จ
#สวนลุม

🇹🇭 กรมปศุสัตว์รับมอบอาหารสัตว์เลี้ยงสำหรับสุนัขและแมว 1,000 กิโลกรัม จากบริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด เพื่อนำไปบริจาคช่วยเ...
24/11/2020

🇹🇭 กรมปศุสัตว์รับมอบอาหารสัตว์เลี้ยงสำหรับสุนัขและแมว 1,000 กิโลกรัม จากบริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด เพื่อนำไปบริจาคช่วยเหลือสัตว์ที่ถูกทารุณกรรม ด้อยโอกาส และกิจกรรมทางราชการต่อไป
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น.
นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ รับมอบอาหารสัตว์เลี้ยงสำหรับสุนัขและแมว 1,000 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่าประมาณ 42,000 บาท จากบริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำอาหารสัตว์เลี้ยงที่ได้รับไปบริจาคช่วยเหลือสัตว์ที่ถูกทารุณกรรม ด้อยโอกาส และกิจกรรมทางราชการต่อไป
นอกจากนี้ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ได้หารือ เพื่อปรึกษาขอความสนับสนุนกรมปศุสัตว์ในรายละเอียดขั้นตอนต่างๆ มาตรการ ระเบียบ และข้อกำหนดเกี่ยวกับการสร้างโรงงานผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงชนิดเปียก โดยส่งเสริมใช้วัตถุดิบภายในประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยผลิตอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานระดับสากล สามารถขยายกำลังการผลิตและสร้างรายได้ให้ประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น จากการขยายการเติบโตของธุรกิจการส่งออกอาหารสัตว์ของประเทศไทยต่อไปในอนาคต
ณ ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

🇹🇭 🇪🇺อธิบดีกรมปศุสัตว์หารือหัวหน้าการค้าและเศรษฐกิจของสำนักงานสหภาพยุโรป ประจำประเทศไทย พัฒนาความร่วมมือด้านเทคนิคและทาง...
24/11/2020

🇹🇭 🇪🇺อธิบดีกรมปศุสัตว์หารือหัวหน้าการค้าและเศรษฐกิจของสำนักงานสหภาพยุโรป ประจำประเทศไทย พัฒนาความร่วมมือด้านเทคนิคและทางการค้าสินค้าปศุสัตว์
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 น.
นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ประชุมหารือระหว่างประเทศไทยและสหภาพยุโรป พร้อมด้วย Mr. Petros Sourmelis หัวหน้าการค้าและเศรษฐกิจคนใหม่ของสำนักงานสหภาพยุโรป ประจำประเทศไทย และคณะ ผู้อำนวยการกองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
เนื่องด้วยหัวหน้าการค้าและเศรษฐกิจของสำนักงานสหภาพยุโรปคนเก่าหมดวาระประจำการ (Mr.Phillip Duphis) หัวหน้าการค้าฯ คนใหม่ Mr. Petros Sourmelis มารับตำแหน่งแทน จึงเข้าพบแนะนำตัว ติดตามประเด็นต่างๆ และหารือความร่วมมือในด้านเทคนิคและด้านการค้าสินค้าปศุสัตว์ระหว่างประเทศไทยและสหภาพยุโรป เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์อันดีและประสานความร่วมมืออย่างดีในการอำนวยความสะดวกทางการค้าระหว่างประเทศไทยและสหภาพยุโรปต่อไปในอนาคต
โดยสหภาพยุโรปมั่นใจได้ว่าสินค้าปศุสัตว์ภายใต้การควบคุมกำกับดูแลของกรมปศุสัตว์มีคุณภาพได้มาตรฐานสากลและสอดคล้องตามกฎหมายและข้อกำหนดของสหภาพยุโรป มีความปลอดภัยอาหาร (food safety) ด้านสุขภาพสัตว์ (animal health) สวัสดิภาพสัตว์ (animal welfare) และคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วย (green livestock production)
ณ ห้องประชุมม้ากัณฑกะ ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

🇹🇭 สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินทรงตรวจเยี่ยมโครงการร่วมพัฒนาพื้นที่กองบัญชากา...
23/11/2020

🇹🇭 สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินทรงตรวจเยี่ยมโครงการร่วมพัฒนาพื้นที่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ค่ายนเรศวร) อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี อธิบดีกรมปศุสัตว์ร่วมรับเสด็จฯ
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.00 น.
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินทรงตรวจเยี่ยมโครงการร่วมพัฒนาพื้นที่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ค่ายนเรศวร) อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อดำเนินงานตาม “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์และคณะร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ
กรมปศุสัตว์ได้ดำเนินงานโครงการสาธิตการเลี้ยงไก่ไข่ โครงการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ค่ายนเรศวร) ปีงบประมาณ 2562-2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเป็นการน้อมนำพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพวรางกูลในการสืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร โดยการน้อมนำแนวทางตามหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นแนวทางในการทำอาชีพการเกษตรและการดำรงชีวิตประจำวัน โดยได้ขอความร่วมมือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมพัฒนาพื้นที่และจัดกิจกรรมการเกษตรในพื้นที่ค่ายนเรศวร จำนวน 8 ไร่ 1 งาน 48 ตารางวา เพื่อเป็นแหล่งสาธิตหรือเยี่ยมชมการทำการเกษตรตามแนวพระราชดำริ และเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับข้าราชการตำรวจและครอบครัวรวมทั้งจำหน่ายสินค้าจากโครงการพระราชดำริในพื้นที่ การดำเนินงาน ดังนี้
1. สำนักงานชลประทานที่ 14 ดำเนินการจัดสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ ขนาด 3x6 เมตร เลี้ยงไก่ไข่ได้ 50 ตัว พร้อมระบบไฟฟ้าและระบบน้ำ
2. กรมปศุสัตว์ สนับสนุนไก่ไข่สาวพันธุ์เล็กฮอร์นจากศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ด่านซ้าย จังหวัดเลย จำนวน 200 ตัว นำมาเลี้ยงในพื้นที่โครงการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ค่ายนเรศวร) จำนวน 50 ตัว และสนับสนุนให้ค่ายนเรศวรนำไปเลี้ยงที่แหล่งอื่นเพื่อนำผลผลิตไข่มาจำหน่ายในพื้นที่โครงการฯ จำนวน 150 ตัว โดยส่งมอบให้เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562
3. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการเลี้ยง และอาหารเพื่อใช้เลี้ยงไก่ไข่ในพื้นที่โครงการ จำนวน 50 ตัว ในระยะแรกเป็นเวลา 3 เดือน หลังจากนั้นค่ายนเรศวรฯ นำเงินจากการจำหน่ายไข่ไก่มาหมุนเวียนเป็นค่าอาหาร
4. ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี ดำเนินการปลูกพืชอาหารสัตว์ ถั่วลิสงเถาฟลอริเกรซ บริเวณใกล้คอกไก่ไข่เพื่อใช้เป็นอาหารเสริมให้กับไก่ไข่
5. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี ถ่ายทอดความรู้และทักษะการเลี้ยงไก่ไข่ให้กับกำลังพลที่รับผิดชอบการกิจกรรมการเลี้ยงไก่ไข่ โดยกำลังพลที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้และทักษะจะต้องเป็นผู้เลี้ยงและจัดการกิจกรรมการเลี้ยงไก่ไข่ในทุกๆ เรื่อง และทุกวัน
6. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี ติดตามให้คำแนะนำการเลี้ยง ดำเนินการด้านสุขภาพไก่ไข่ในโครงการ เช่น การทำวัคซีนป้องกันโรคฯ
สรุปผลการดำเนินงานคือ กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ค่ายนเรศวร) อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี นำไก่ไข่พันธุ์เล็กฮอร์นไปเลี้ยงในโครงการฯ จำนวน 50 ตัว กองกำกับการ 1 จำนวน 60 ตัว และกองกำกับการ 4 จำนวน 90 ตัว อัตราการให้ไข่ของไก่ไข่ที่เลี้ยงประมาณ 80% โดยผลผลิตไข่โครงการฯ จะจำหน่ายให้กับกำลังพลในค่ายนเรศวรและประชาชนทั่วไป ในราคาระหว่างฟองละ 4 – 6 บาท และนำเงินที่ได้จากการจำหน่ายไข่มาหมุนเวียนซื้ออาหารเลี้ยงไก่ไข่ โดยไม่ต้องขอรับการสนับสนุนค่าอาหารไก่ไข่จากที่อื่นๆ ซึ่งการดำเนินการเลี้ยงไก่ไข่สามารถเลี้ยงตัวเองได้ สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพให้ประสบความสำเร็จต่อไป
ณ ค่ายนเรศวร อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

23/11/2020
ตอนที่ 4 เรื่อง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สายน้ำแห่งแผ่นดิน

ขอเชิญรับชมวิดีทัศน์พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ตอนที่ 4 เรื่อง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สายน้ำแห่งแผ่นดิน

Protect the efficacy of #antimicrobials!Follow the Five “Only” Rules to use antimicrobials prudently and responsibly!#WA...
23/11/2020

Protect the efficacy of #antimicrobials!

Follow the Five “Only” Rules to use antimicrobials prudently and responsibly!

#WAAW2020
https://fb.watch/1WLW4qr0CF/

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
18/11/2020

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ 💛ในหลวง-พระราชินี💜 ทรงเยี่ยมพสกนิกรหลังพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาโรงเรียนนายร้อยตำรวจ 🙏🇹🇭]
.
วันนี้ 17 พ.ย. 63 เมื่อเสร็จสิ้นพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระดำเนินจากหน้าหอประชุมชุณหะวัณ ไปยังบริเวณหน้าประตู 1 โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เพื่อทรงเยี่ยมราษฎรที่ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเป็นจำนวนมาก ซึ่งเดินทางมาจากพื้นที่ต่างๆ ทั้งในจังหวัดนครปฐม เช่น จากพื้นที่อำเภอสามพราน และอำเภอนครชัยศรี รวมทั้งราษฎรที่เดินทางมาจากจังหวัดใกล้เคียง เช่น จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยบางคนได้ก้มกราบแนบพระบาท เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีจากใจจริง และตลอดสองฝั่งทางราษฎรต่างเปล่งเสียงทรงพระเจริญดังกึกก้อง ด้วยความปลาบปลื้มซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างใกล้ชิด ก่อนประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

#ทรงพระเจริญ

เคลียร์ บังคับใช้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค-ป้องโรคระบาด #กรมปศุสัตว์ #ฐานเศรษฐกิจhttps://www.thansettakij.com/content/Macr...
18/11/2020
เคลียร์ บังคับใช้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค-ป้องโรคระบาด

เคลียร์ บังคับใช้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค-ป้องโรคระบาด #กรมปศุสัตว์ #ฐานเศรษฐกิจ
https://www.thansettakij.com/content/Macro_econ/457328?utm_source=homepage&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=Macro_econ

อธิบดีกรมปศุสัตว์แจงกรณีบังคับใช้กฎหมาย ขออนุญาตนำเข้า ส่งออก หรือนำผ่านไทย ป้องกันโรคระบาด สุขอนามัยขอ....

🇹🇭 อธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพัน...
17/11/2020

🇹🇭 อธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ จังหวัดน่าน
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 น.
นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ จังหวัดน่าน พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน (นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต) นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ คณะกรรมการโครงการสัตวแพทย์พระราชทาน นายอนุสรณ์ หอมขจร ปศุสัตว์จังหวัดน่าน หัวหน้าส่วนราชการ คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ทุกท่าน
การดำเนินงานโครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯ เป็นงานฉลองพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการบริการประชาชนชาวไทยให้มีความอยู่ดีกินดีโดยถ้วนหน้าและเสมอภาคกัน เป็นการแบ่งเบาพระราชกรณียกิจอีกทางหนึ่ง สร้างคุณประโยชน์ให้แก่เกษตรกรผู้ยากไร้ อยู่ห่างไกลและขาดโอกาส เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2550 โครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯ เป็นความร่วมมือแบบบูรณาการของสัตวแพทย์ไทย และบุคลากรทุกภาคส่วนทั้งในส่วนของวิชาชีพสัตวแพทย์ และวิชาชีพอื่นๆ ต่างผนึกกำลังในการใช้เทคโนโลยี และวิชาการอันทันสมัยของแขนงต่างๆ เพื่อบริการประชาชนให้ได้ผลสำเร็จตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง นับเป็นความโชคดีของเกษตรกรจังหวัดน่าน โดยเฉพาะอำเภอเมืองน่าน ที่จะได้รับบริการจากบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีน้ำใจดีงาม ที่จะมาช่วยบรรเทาความเจ็บป่วยของสัตว์ และบรรเทาความทุกข์ร้อนของทุกท่าน
โครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง กำหนดจัดขึ้นที่พื้นที่จังหวัดน่าน มีเป้าหมายเกษตรกรจำนวน 300 ราย สัตว์จำนวน 2,300 ตัว และเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงาน 260 ราย ระหว่างวันที่ 16 – 18 พฤศจิกายน 2563 ณ พื้นที่อำเภอเมืองน่าน ปฏิบัติงานให้บริการใน 3 ตำบล คือตำบลบ่อสวก ตำบลนาชาว และตำบลเรือง ซึ่งกิจกรรมและการให้บริการ ประกอบด้วย 1. คลินิกสัตว์สุนัข-แมว มีการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว การให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพสุนัขและแมวและการรักษาทางอายุรกรรมเบื้องต้น 2. กิจกรรมอบรมเสวนา เรื่องโรคที่สำคัญในปศุสัตว์ 3. กิจกรรมอบรมนักเรียน เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและยาเสพติด 4. จัดปฏิบัติงานโค-กระบือ 5. คลินิกให้คำแนะนำด้านปศุสัตว์ เช่น คลินิกโค-กระบือ คลินิกสุกร และคลินิกสัตว์ปีก และ 6. กิจกรรมอบรมเสวนา เรื่องการทำอาหารสัตว์ เป็นต้น
ทั้งนี้ อธิบดีกรมปศุสัตว์ได้เยี่ยมชมบูธแสดงนิทรรศการและผลงานต่างๆ ของกรมปศุสัตว์ที่ช่วยเหลือและสนับสนุนเกษตรกรให้ประสบความสำเร็จมีอาชีพด้านปศุสัตว์อย่างยั่งยืน สามารถมีรายได้มั่งคั่ง รถตรวจวิเคราะห์เคลื่อนที่ Mobile Lab ตรวจวิเคราะห์อาหารสัตว์ ตรวจสารตกค้างและยาสัตว์เพื่อให้บริการประชาชนในด้านความปลอดภัยอาหาร (food safety) เต้นท์ผ่าตัดทำหมันเคลื่อนที่ และสาธิตการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย FMD ในโคเนื้อ ซึ่งมีการฉีดปีละ 2 ครั้ง โด๊สละ 2 ซีซี ฉีดใต้ผิวหนัง และขอเชิญชวนเกษตรกร ประชาชนและผู้ที่สนใจ เข้ารับบริการและร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ โทร 02-653-4444 ต่อ 4191-2 หรือ http://vetservice04.dld.go.th
ณ โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคาร ต.บ่อสวก อ.เมืองน่าน จ.น่าน

// สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ นำคณะแพทย์และพยาบาล ทัศนศึกษา ณ สหกรณ์โค...
16/11/2020

// สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ นำคณะแพทย์และพยาบาล ทัศนศึกษา ณ สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) อธิบดีกรมปศุสัตว์และคณะร่วมรับเสด็จฯ //
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 8.30 น.
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เป็นการส่วนพระองค์ นำคณะแพทย์และพยาบาล ทัศนศึกษา ณ สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ร่วมรับเสด็จฯ พร้อมด้วยนายสาโรจ งามขำ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้อำนวยการกองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์การผลิตปศุสัตว์ ปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยทอดพระเนตรดูงานกิจการของสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) ในส่วนงานต่างๆ ประกอบด้วย ทอดพระเนตรนิทรรศการในห้องพิพิธภัณฑ์ กระบวนการผลิตนมยู เอช ที (UHT) กระบวนการผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ กระบวนการวิเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพของห้องปฏิบัติการ และกิจการขายผลิตภัณฑ์นมหนองโพ
ปัจจุบันสหกรณ์โคนมหนองโพฯ ได้ดำเนินกิจการมาเป็นเวลากว่า 48 ปีแล้ว ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทางสหกรณ์โคนมหนองโพฯ ได้ดำเนินกิจการมาตามแนวพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรโดยตลอด สหกรณ์โคนมหนองโพฯ สามารถผลิตผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์และผลิตภัณฑ์นมยู.เอช.ที. จำหน่ายไปได้ทั่วประเทศ โดยมีกําลังผลิตเพียงพอที่จะรองรับกับปริมาณน้ำนมดิบที่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในเขตตำบลหนองโพและใกล้เคียงผลิตได้ ทำให้เกษตรกรไม่มีปัญหาความเดือดร้อนในเรื่องสถานที่จำหน่ายน้ำนมดิบเมื่อประกอบกับการดำเนินงานในรูปสหกรณ์ที่ผลประโยชน์ต่างๆ ส่วนใหญ่จะตกอยู่กับสมาชิกแล้ว นับได้ว่าสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรีจำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) คือทางออกของการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมได้อย่างแท้จริง
ณ สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) จังหวัดราชบุรี

16/11/2020
ตอนที่ 3 เรื่อง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ขวัญข้าวแห่งแผ่นดิน

ขอเชิญรับชมวิดีทัศน์พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ตอนที่ 3 เรื่อง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ขวัญข้าวแห่งแผ่นดิน

15/11/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ เพราะพ่อคือต้นแบบ ]
.
ทุกความสำเร็จมีพ่อหลวงเป็นแรงบันดาลใจ

"...การกีฬานั้น ย่อมเป็นที่ทราบกันอยู่โดยทั่ว ไปแล้วว่า เป็นปัจจัยในการบริหารร่างกายให้ แข็งแรง และฝึกอบรมจิตใจให้ผ่องแผ้วร่าเริง รู้จักแพ้ และชนะไม่เอารัดเอาเปรียบกัน มีการให้ อภัยซึ่งกันและกัน สามัคคีกลมเกลียวกัน อย่างที่เรียกกันว่ามี น้ำใจเป็นนักกีฬา..."

ความตอนหนึ่ง ในพระบรมราโชวาท
ในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาประจำปี
ณ กรีฑาสถานแห่งชาติ
วันที่ 1 ธันวาคม 2498

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904

ที่อยู่

กรมปศุสัตว์ 69/1 ถนนพญาไท เขตราชเทวี
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

02-653-4444

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์:

วิดีโอทั้งหมด

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

กรมปศุสัตว์ 69/1 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ◾️ e-mail : [email protected] ◾️ โทร. : 02-653-4444 ◾️ Website : http://www.dld.go.th ◾️ Facebook : https://www.facebook.com/DLDthailand/ ◾️ Youtube : youtube.com/c/DLDChannelth ◾️ Twitter : https://twitter.com/dldthailand ◾️ LINE Official : https://lin.ee/4uZSAjz

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เป็นไปได้ว่าโดนคนก่อสร้างฆ่าทานเเล้วค่ะ หมาหายเยอะค่ะ
ช่วยหมาเราด้วยค่ะ และหมาเพื่อนบ้านด้วยค่ะ ขอบพระคุณมากค่ะ
ยังไม่ได้เงินเยียวยา5000บาทค่ะ
อยากให้ทำ QR Code เชื่อมโยงกับสรรพากร ในการรับบริจาคตามโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกร ครับ
ต้องการให้เจ้าหน้าที่มารับสุนัข จะต้องแจ้งยังไงแถวสำนักงานเขตลาดพร้าวครับ
ประสบการณ์ในการติดต่อเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ พบเห็นการทรมานสัตว์​โทรไป​ watchdog ทางมูลนิธิบอกให้แจ้งกรมปศุสัตว์ผ่าน​ app.DLD4.0 เข้าไปแล้ว​appใช้ไม่ได้ ลองเข้า​ website มีรูปเจ้าหน้าที่ผู้หญิง​ผู้รับผิดชอบประจำเขต​พระโขนงแต่ไม่มีชื่อเจ้าหน้าที่​มีเบอร์มือถือ​ให้ รีบโทรไป​ปรากฏว่าผู้ชายรับและบอกว่าผมเกษียณ​มา​ 6 ปีแล้วครับ​พร้อมให้เบอร์กรมมา โทรไปที่กรมเจ้าหน้าที่โอนสายไปแผนกไหนก็ไม่บอก​ ผู้ชายรับบอกว่าวันนี้เจ้าหน้าที่ลาป่วยและไม่คิดจะขอเบอร์โทรกลับหรือรับเรื่องแทนด้วยนะ​ จนเราต้องขอเบอร์หน่วยงานที่ดูแลเขตพระโขนง โทรไปตามเบอร์ที่ได้มา เริ่มต้นเล่าเรื่องใหม่เป็นครั้งที่ 4 คนรับเรื่องให้เบอร์มือถือคุณหมอที่ดูแลมา โทรเข้าเบอร์คุณหมอ คุณหมอรับเรื่อง สักครู่ให้ลูกน้องโทรกลับ ควร ปรับปรุงระบบการทำงาน ตลอดจนเว็บไซต์และ Application อย่างเร่งด่วนค่ะ #การทำงานของกรมปศุสัตว์ #อยากให้เรื่องถึงอธิยดี
ตอนเช้าโทรไปที่กรมปศุสัตว์น้องๆรับโทรศัพฑ์พูดจาไพเราะมาก มีปัญหาข้อสงสัยอะไรตอบได้ทุกคำถาม#ทั้งๆที่พี่พูดภาษาใต้ น่ารักทุกคนเลยคะ❤❤
มีชื่อในเวปเราไม่ทิ้งกัน แต่พอเช็กในเวปกเศรษตกรบอกว่าไม่มีขอมูลต้องทำไงต่อคะทีนี้
เป็นหน่วยงานเดียวที่ตอบได้ทุกคำถามพูดจาดีมากติดตามให้ทุกปัญหา❤❤ขอบคุณมากๆนะคะ🙏🙏
ตรวจเช็คชื่อการขึ้นทะเบียน
เห็นด้วยคะกับกานขึ้นทะเบียนหมาเเมวเเต่ไม่ต้องมีค่าใช้จะดีมากเพราะหมาเเมวยุบ้านมีเยอะค่าข้าวหมาเเมวยังไม่มีเงินชื้อไห้กินเลยคะเห็นใจประชาชนด้วยนะคะ