กรมโรงงานอุตสาหกรรม

กรมโรงงานอุตสาหกรรม วิสัยทัศน์ :
“ธุรกิจอุตสาหกรรมเติบโตและอยู่ร่วมกับสังคมอย่างยั่งยืนด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว”

วิสัยทัศน์ :
สังคมเชื่อมั่นในการบริหารจัดการภาคอุตสาหกรรมสู่ระดับสากล

🌏กรมโรงงานฯ พามาวิ่ง Cool Cool ที่เชียงใหม่ งาน “Walk & Run for Ozone and Climate 2065 Net Zero ❄️⛄️🌬️❤เมื่อวันที่ 18 พฤ...
20/11/2023

🌏กรมโรงงานฯ พามาวิ่ง Cool Cool ที่เชียงใหม่ งาน “Walk & Run for Ozone and Climate 2065 Net Zero ❄️⛄️🌬️
❤เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 #กรมโรงงานอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง ในครั้งนี้เป็น #ครั้งที่3 จัดภาคเหนือ ณ ปางช้างแม่แตง #เชียงใหม่ #หนาวมากกกก❄️⛄️🌬️ โดยในครั้งนี้ มีนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปให้ความสนใจ #วิ่งรักษ์โลกโอโซนรักเรา จำนวนมาก โดยภายหลังเดิน-วิ่ง มีกิจกรรมให้นักวิ่งได้ร่วมเล่นเกมตอบคำถาม ลุ้นรับของรางวัล กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ การมีส่วนร่วมในการปกป้องชั้นโอโซน พร้อมรับอาหารว่างที่จัดเตรียมไว้ มีการใช้บรรจุภัณฑ์ที่รักษ์โลก ย่อยสลายได้ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
🏃‍♀️สำหรับกิจกรรมเดิน-วิ่ง รักษ์โลกโอโซนรักเรา ครั้งนี้ กรมโรงงานฯ หวังให้ผู้เข้าร่วมเดิน-วิ่ง มีความรู้ในเรื่อง การรักษาชั้นบรรยากาศโลก การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทำลายชั้นบรรยากาศ สร้างความตระหนักรู้เรื่องการอนุรักษ์โอโซน และควบคู่กับการใส่ใจดูแลสุขภาพให้แข็งแรง
🏭ในงานนี้ ได้รับเกียรติจากนายพรยศ กลั่นกรอง รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย นางสาววราภรณ์ หิรัญวัฒน์ศิริ หัวหน้าโครงการลดและเลิกใช้สาร HCFCs จาก World Bank กล่าวถึงความร่วมมือ และนายชัยณรงค์ นันตาสาย นายอำเภอแม่แตง ร่วมกล่าวต้อนรับ โดยมี นางอัญชลี ยิ่งทวีสิทธิกุล นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ นายสุนทร แก้วสว่าง ผู้อำนวยการกองกฎหมาย นางสาวอารยา ไสลเพชร ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน นางจุฬารัตน์ มณีเสถียรรัตนา เลขานุการกรม นางอลิสรา รังษีภโนดร ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการวัตถุอันตราย นางสาวนาถวรรณ สุขชัย ผู้อำนวยการกลุ่มอนุรักษ์โอโซน และนางพัชรี ใบยา อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเดิน-วิ่งในครั้งนี้ด้วย
📷🏃🏃🏼 ไฟล์ภาพบรรยากาศงานเดิน-วิ่ง #ภาคเหนือ #เชียงใหม่ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 :
📌 https://drive.google.com/drive/folders/1HSg4FtFMnj5frIxqqI-MLzc_sJ5XPVjm
และในครั้งต่อไป กรมโรงงานฯ และมาปิดท้ายที่ #ภาคกลาง ในวันที่ 9 ธันวาคม 2566 #กรุงเทพ #วิ่งฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับท่านที่พลาดลงทะเบียนในครั้งนี้สามารถติดตามได้ในกิจกรรมครั้งต่อไป
📌 สามารถติดตามข่าวสารและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Facebook: กรมโรงงานอุตสาหกรรม และ Facebook: Ozone Protection Unit of Thailand
……
#กรมโรงงานอุตสาหกรรม #กรมโรงงาน #กรอ #กระทรวงอุตสาหกรรม #วิ่งรักษ์โลกโอโซนรักเรา4จังหวัด #กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย #ครั้งที่3 #ภาคเหนือ #เชียงใหม่ #วิ่งรักษ์โลกโอโซนรักเรา #วิ่งCoolCool

กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งขับเคลื่อนอุตสาหกรรมฮาลาลฯ ตั้งเป้า GDP ภาคอุตสาหกรรมเติบโตร้อยละ 1.2 ภายใน 3 ปีวันที่ 17 พฤศจิกายน...
20/11/2023

กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งขับเคลื่อนอุตสาหกรรมฮาลาลฯ ตั้งเป้า GDP ภาคอุตสาหกรรมเติบโตร้อยละ 1.2 ภายใน 3 ปี

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามนโยบายการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาลในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (Southern Economic Corridor: SEC) ครั้งที่ 1/2566 จัดโดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) โดยมี นางสาวศิรินันท์ ศิริพานิช ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายดนัยณัฏฐ์ โชคอำนวย ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นางวรวรรณ ชิตอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม นายจุลพงษ์ ทวีศรี อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม นางสาวอารยา ไสลเพชร ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน พร้อมด้วยคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามนโยบายการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาลฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม อก 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า การประชุมคณะกรรมการฯ นัดแรก เร่งพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาลของประเทศไทย ผ่านกลไกคณะกรรมการอุตสาหกรรมฮาลาลแห่งชาติ (กอฮช.) และการจัดตั้งศูนย์อุตสาหกรรมฮาลาล เพื่อเพิ่มโอกาสในการส่งออกของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมฮาลาลไทยในระดับสากล โดยตั้งเป้า GDP ภาคอุตสาหกรรมฮาลาลไทยเติบโตร้อยละ 1.2 ภายใน 3 ปี

กระทรวงอุตสาหกรรมได้กำหนดนโยบายในการส่งเสริม สนับสนุนภาคอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการฮาลาลไทยให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ พร้อมชูมาตรฐานฮาลาลไทยต้องเป็นที่ยอมรับจากผู้บริโภคที่เป็นมุสลิมทั่วโลกและสามารถตรวจสอบได้ โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมพร้อมขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาลสอดรับตลาดกลุ่มเป้าหมายต่อไป

#กรมโรงงานอุตสาหกรรม #กรมโรงงาน #กรอ #กระทรวงอุตสาหกรรม #อาหารฮาลาล

🏭อธิบดีกรมโรงงานฯ บรรยายพิเศษ "อุตสาหกรรมสีเขียว" ชี้แนวทางพัฒนาโรงงานสีเขียวอย่างยั่งยืนเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 น...
17/11/2023

🏭อธิบดีกรมโรงงานฯ บรรยายพิเศษ "อุตสาหกรรมสีเขียว" ชี้แนวทางพัฒนาโรงงานสีเขียวอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 นายจุลพงษ์ ทวีศรี อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษเรื่อง "อุตสาหกรรมสีเขียว" ในงาน TEX's Supplier Day 2023 จัดโดย บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จํากัด (TEX) โดยมี คุณกฤษณ์ ตรีนุชกร กรรมการผู้จัดการ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมด้วย นางสาวปัทมวรรณ คุณประเสริฐ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน ผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จังหวัดระยอง

📌เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเข้าสมัครเพื่อขอการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ( Green Industry ) ตามแนวทางของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและผู้ประกอบการ รวมทั้งการให้ความรู้ในเรื่องการนําเสนอแผนธุรกิจปี 2024 และแนวทางปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณและช่องทางในการร้องเรียน เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการดำเนินกิจกรรมควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืนภายใต้หลัก ESG ต่อไป

🌐https://www.diw.go.th/webdiw/pr67-059/
#กรมโรงงานอุตสาหกรรม #กรมโรงงาน #กรอ #กระทรวงอุตสาหกรรม #อุตสาหกรรมสีเขียว

⚖💜𝟚𝟜 𝕒𝕟𝕟𝕚𝕧𝕖𝕣𝕤𝕒𝕣𝕪 💜⚖กรมโรงงานฯ ร่วมแสดงความยินดี สำนักงานป.ป.ช. ครบรอบ 24 ปี💜วันนี้ (17 พฤศจิกายน 2566) นายจุลพงษ์ ทวีศรี...
17/11/2023

⚖💜𝟚𝟜 𝕒𝕟𝕟𝕚𝕧𝕖𝕣𝕤𝕒𝕣𝕪 💜⚖
กรมโรงงานฯ ร่วมแสดงความยินดี สำนักงานป.ป.ช. ครบรอบ 24 ปี
💜วันนี้ (17 พฤศจิกายน 2566) นายจุลพงษ์ ทวีศรี อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม มอบหมายให้ นางจุฬารัตน์ มณีเสถียรรัตนา เลขานุการกรม เป็นตัวแทนร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ครบรอบ 24 ปี พร้อมกันนี้ กรมโรงงานอุตสาหกรรมร่วมบริจาคเงินสมทบทุน “มูลนิธิโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า” ณ อาคาร 4 สำนักงาน ป.ป.ช จังหวัดนนทบุรี

#กรมโรงงานอุตสาหกรรม #กรมโรงงาน #กรอ #กระทรวงอุตสาหกรรม #วันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติครบรอบ24ปี #ปปช

🏭กรมโรงงานฯ ประชุม 2 คณะทำงานฯ ร่วมส่งเสริมและขับเคลื่อนการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียววันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 นายจุลพงษ์ ทว...
15/11/2023

🏭กรมโรงงานฯ ประชุม 2 คณะทำงานฯ ร่วมส่งเสริมและขับเคลื่อนการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 นายจุลพงษ์ ทวีศรี อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานบูรณาการปรับปรุงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และแนวทางในการเทียบระดับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ครั้งที่ 5/2566 และประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ครั้งที่ 5/2566 พร้อมด้วย นายพรยศ กลั่นกรอง รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม นางสาวปัทมวรรณ คุณประเสริฐ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน ผู้แทนจากสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 503 ชั้น 5 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting)

📌เพื่อร่วมกันพิจารณาการปรับปรุงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 1 - 5 และแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพิ่มขีดความสามารถในการส่งเสริม สนับสนุนและกำกับดูแลโรงงานอุตสาหกรรมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

🌐https://www.diw.go.th/webdiw/pr67-057/
#กรมโรงงานอุตสาหกรรม #กรมโรงงาน #กรอ #กระทรวงอุตสาหกรรม #ประชุม #คณะทำงาน #รับรอง #อุตสาหกรรมสีเขียว

👨🏻‍💻👮🏻‍♂️🏭✍🏻 กรมโรงงานฯ ร่วมกับ ตำรวจ บก.ปทส. ประชุมติดตามแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งกากของเสียในพระนครศรีอยุธยา นัดทีมลงพื้...
15/11/2023

👨🏻‍💻👮🏻‍♂️🏭✍🏻 กรมโรงงานฯ ร่วมกับ ตำรวจ บก.ปทส. ประชุมติดตามแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งกากของเสียในพระนครศรีอยุธยา นัดทีมลงพื้นที่ #โกดังภาชี 21 พ.ย. นี้ [โกดังภาชี ตอน 10]
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น. นายจุลพงษ์ ทวีศรี อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม มอบหมายให้ นายสุนทร แก้วสว่าง ผู้อำนวยการกองกฎหมาย รักษาราชการแทนรองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมหารือความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม #ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อเตรียมข้อมูลสำหรับชี้แจงต่อ #คณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรม สภาผู้แทนราษฎร โดยกำหนดลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าการดำเนินการ กรณีลักลอบกักเก็บและเททิ้งสารเคมีอันตรายและของเสียหลายชนิด ราว 4,000 ตัน ภายในบริเวณพื้นที่โกดังเก่าซึ่งไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการ จำนวน 5 หลัง ตั้งอยู่ในอำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 นี้
ℹ️ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นายวริทธิ์ สมทรง ผู้อำนวยการกลุ่มจัดการกากอุตสาหกรรม 1 กองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม เจ้าหน้าที่กองกฎหมาย กรมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมด้วย นายธีระ แก้วพิมล อุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พันตำรวจเอก วิญญู แจ่มใส ผู้กำกับการ 2 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (บก.ปทส.) และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 509 ชั้น 5 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม
↘️ [โกดังภาชี ตอน 1]
https://www.diw.go.th/webdiw/pr66-151/
↘️ [โกดังภาชี ตอน 2]
https://www.diw.go.th/webdiw/pr66-169/
↘️ [โกดังภาชี ตอน 3]
https://www.diw.go.th/webdiw/pr66-180/
↘️ [โกดังภาชี ตอน 4]
https://www.diw.go.th/webdiw/pr66-196/
↘️ [โกดังภาชี ตอน 5]
https://www.diw.go.th/webdiw/pr66-212/
↘️ [โกดังภาชี ตอน 6]
https://www.diw.go.th/webdiw/pr66-414/
↘️ [โกดังภาชี ตอน 7]
https://www.diw.go.th/webdiw/pr66-434/
↘️ [โกดังภาชี ตอน 8]
https://www.diw.go.th/webdiw/pr66-450/
↘️ [โกดังภาชี ตอน 9]
https://www.diw.go.th/webdiw/pr67-043/
↘️ [โกดังภาชี ตอน 10]
https://www.diw.go.th/webdiw/pr67-056/
#กรมโรงงานอุตสาหกรรม #กรมโรงงาน #กรอ #กระทรวงอุตสาหกรรม #อุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา #พระราชบัญญัติโรงงาน #พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย #กากอุตสาหกรรม #ของเสียอันตราย #โกดังภาชี

🚶🏻‍♂️🏭📊✍🏻 กรมโรงงานฯ ปูพรมตรวจนับกากของเสียใน “  #วินโพรเสส จ.ระยอง” เตรียมบำบัด/กำจัดตามขั้นตอนทางกฎหมาย [วินโพรเสส ตอน...
15/11/2023

🚶🏻‍♂️🏭📊✍🏻 กรมโรงงานฯ ปูพรมตรวจนับกากของเสียใน “ #วินโพรเสส จ.ระยอง” เตรียมบำบัด/กำจัดตามขั้นตอนทางกฎหมาย [วินโพรเสส ตอน 8]
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นายจุลพงษ์ ทวีศรี อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม มอบหมายเจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม ลงพื้นที่สำรวจโรงงานของ บริษัท วิน โพรเสส จำกัด ตั้งอยู่ในตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง เพื่อจำแนกของกลางตามคำพิพากษา รวมถึงของเสียที่ไม่อยู่ในคำพิพากษาของศาลจังหวัดระยอง โดยศาลจังหวัดระยองได้ให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกำกับ ดูแล ให้คำแนะนำ ในการแก้ไขปัญหาจากการประกอบกิจการโรงงานที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน
🔍🛢️ การลงพื้นที่ในครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้ #กระจายกำลังสำรวจตรวจนับแยกแยะทรัพย์สินในสภาพปัจจุบัน และประเมินปริมาณของเสียที่จะดำเนินการบำบัด/กำจัด ซึ่งคงเหลืออยู่ภายในโรงงาน จำนวน 5 อาคาร และบ่อน้ำเสียบริเวณรอบโรงงาน อาทิ น้ำเสียปนเปื้อนสารเคมี กากตะกอน ตะกอนน้ำมัน ภาชนะปนเปื้อน และเศษวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว เป็นต้น ทั้งนี้ ศาลจังหวัดระยองมีคำพิพากษาให้ บริษัท วิน โพรเสส จำกัด เร่งดำเนินการบำบัด/กำจัดของเสียของกลางให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา โดยมี บริษัท เอส.เค. อินเตอร์เคมิคอล จำกัด เป็นผู้รับบำบัด/กำจัดของเสียตามสัญญาว่าจ้างกับ บริษัท วิน โพรเสส จำกัด และมี บริษัท บริหารสินทรัพย์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์อาคาร ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พร้อมจัดทำบัญชีตรวจนับแยกทรัพย์สินและของเสีย เพื่อความชัดเจนในการดำเนินงานตามขั้นตอนของกฎหมาย และจะนำข้อเท็จจริงทั้งหมดไปหารือกับพนักงานอัยการ เนื่องจาก #ข้อเท็จจริงที่ตรวจพบบางส่วนอาจเข้าข่ายเป็นกระทำความผิด ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย และกฎหมายอื่นๆ ซึ่งจะได้ดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายให้ถึงที่สุดต่อไป
ℹ️ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ ประกอบด้วย นายทวี อำพาพันธ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก เจ้าหน้าที่กองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม เจ้าหน้าที่กองพัฒนาระบบมาตรฐานงานกำกับโรงงาน เจ้าหน้าที่กองบริการงานอนุญาตโรงงาน 1 กรอ. ร่วมด้วย นายวิเชียร ทองด้วง อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง นายจุฑา จินดาทิพย์ ปลัดอำเภอบ้านค่าย เจ้าหน้าที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (บก.ปทส.) เจ้าหน้าที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) เจ้าหน้าที่กรมการปกครอง เจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น ผู้แทนบริษัท วิน โพรเสส จำกัด ผู้แทนบริษัท เอส.เค. อินเตอร์ เคมิคอล จำกัด ผู้แทนบริษัท บริหารสินทรัพย์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด และชาวบ้านหนองพะวาที่ได้รับผลกระทบ นำโดย เจ้าหน้าที่มูลนิธิบูรณะนิเวศ ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้
↘️ วินโพรเสส ตอน 1
https://www.diw.go.th/webdiw/pr66-078/
↘️ วินโพรเสส ตอน 2
https://www.diw.go.th/webdiw/pr66-105/
↘️ วินโพรเสส ตอน 3
https://www.diw.go.th/webdiw/pr66-146/
↘️ วินโพรเสส ตอน 4
https://www.diw.go.th/webdiw/pr66-251/
↘️ วินโพรเสส ตอน 5
https://www.diw.go.th/webdiw/pr66-405/
↘️ วินโพรเสส ตอน 6
https://www.diw.go.th/webdiw/pr67-015/
↘️ วินโพรเสส ตอน 7
https://www.diw.go.th/webdiw/pr67-042/
↘️ วินโพรเสส ตอน 8
https://www.diw.go.th/webdiw/pr67-053/
#กรมโรงงานอุตสาหกรรม #กรมโรงงาน #กรอ #กระทรวงอุตสาหกรรม #อุตสาหกรรมจังหวัดระยอง #กากอุตสาหกรรม #ของเสียเคมี #วินโพรเสส #บริษัทวินโพรเสสจำกัด #บริษัทเอสเคอินเตอร์เคมิคอลจำกัด #เอสเคอินเตอร์เคมิคอล

👩‍💼รมว.พิมพ์ภัทรา เปิดงาน OIE FORUM 2566 ครั้งที่ 15 ตั้งเป้าดัน 6 เป้าหมายพัฒนาอุตฯ ไทยสู่ความยั่งยืน 📈📊⚙️🏭📆 เมื่อวันที...
14/11/2023

👩‍💼รมว.พิมพ์ภัทรา เปิดงาน OIE FORUM 2566 ครั้งที่ 15 ตั้งเป้าดัน 6 เป้าหมายพัฒนาอุตฯ ไทยสู่ความยั่งยืน 📈📊⚙️🏭

📆 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงาน OIE FORUM 2566 ครั้งที่ 15 “MIND : Set for Sustainability ปรับมุมคิด พลิกอุตสาหกรรมไทย สู่ความยั่งยืน” จัดโดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) โดยมี นายดนัยณัฏฐ์ โชคอำนวย ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นางสาวไพลิน เทียนสุวรรณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และมีนางวรวรรณ ชิตอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ให้การต้อนรับ พร้อมด้วย นายจุลพงษ์ ทวีศรี อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม นางจินดา เตชะศรินทร์ ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม นางจุฬารัตน์ มณีสเถียรรัตนา เลขานุการกรม นางสาวอารยา ไสลเพชร ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน นางสาวปัทมวรรณ คุณประเสริฐ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน นายธีรทัศน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นายปณตสรรค์ สูจยานนท์ ผู้อำนวยการกองบริการงานอนุญาตโรงงาน 1 นางสาวปานทอง ศรีคัฒนพรหม รักษาการนักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม และผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรมร่วมเป็นเกียรติ ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท กรุงเทพฯ
---------------------------------------🚗EV +🥤🥑+💊+🧕💄
📌รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า ภาพรวมเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทยในช่วงครึ่งหลังของปี 2566 มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นจากครึ่งปีแรก แต่การขยายตัวทางเศรษฐกิจยังมีปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ความขัดแย้งระหว่างประเทศ ตลอดจนภาระหนี้สินครัวเรือนและภาคธุรกิจที่อยู่ในระดับสูงท่ามกลางการเพิ่มขึ้นของภาระดอกเบี้ย ที่เป็นข้อจำกัดต่อการฟื้นตัวของอุปสงค์ภายในประเทศ และความสามารถในการชำระหนี้ของคนไทย โดยเฉพาะธุรกิจ SMEs ที่มีการผลักดันเรื่องการพักหนี้ให้กับผู้ประกอบการตามนโยบายรัฐบาล
“กระทรวงอุตสาหกรรมได้กำหนดนโยบายในการส่งเสริม สนับสนุนภาคอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการไทยทุกกลุ่มให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ โดยกำหนดวาระเร่งด่วน 6 ด้านสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรม ประกอบด้วย 1. อุตสาหกรรมเป้าหมาย เน้นอุตสาหกรรมที่จะเป็นอนาคตของประเทศ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ครอบคลุมสินค้าที่เกี่ยวข้อง อาทิ การผลิตแบตเตอรี่ แผงวงจร 2. อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพสู่อุตสาหกรรมเศรษฐกิจ เช่น อุตสาหกรรมฮาลาล รวมถึงยา เครื่องสำอาง และสปาฮาลาล 3. อุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 4. มุ่งสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 5. การส่งเสริมผู้ประกอบการSMEs และ Start Up ให้มีความเข้มแข็งและอยู่รอดได้ ภายใต้สถานการณ์ความเสี่ยงต่าง ๆ และ 6. การเตรียมพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่อ่อนไหวสูงที่ต้องมีการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพร่วมกันระหว่างภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรม ทั้งนี้ การดำเนินการตามแผนดังกล่าวจะส่งผลให้เศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทยมีทิศทางที่ดีขึ้น นำไปสู่การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาว สามารถนำพาประเทศไทยก้าวข้ามวิกฤตต่าง ๆ และเดินหน้าสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนได้ในอนาคต” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าว
-------------------------------------------------
#ครั้งที่15 #กรมโรงงานอุตสาหกรรม #กรมโรงงาน #กรอ #กระทรวงอุตสาหกรรม

13/11/2023

🔹🔹 กระทรวงวัฒนธรรมจัด
"มหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale,Chiang Rai 2023"

ณ จังหวัดเชียงราย วันที่ 9 ธันวาคม 2566 - 30 เมษายน 2567 📅📅

⭐️⭐️มาเสพศิลป์ ฟินอาร์ตระดับโลก "เปิดโลก" เรียนรู้ ชื่นชมศิลปะ สุดอลังการแบบไร้พรมแดน ที่เชียงราย🎨🎨

🔹🔹ประกาศรับสมัครคณะกรรมการคัดเลือกสมควรดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนตาก เรื่อง การคัดเลือกสมควรดำรงตำแหน่...
13/11/2023

🔹🔹ประกาศรับสมัครคณะกรรมการคัดเลือกสมควรดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนตาก
เรื่อง การคัดเลือกสมควรดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนตาก
สำหรับผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติครบสามารถยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง
📅📅ระหว่างวันที่ 6 - 14 พฤศจิกายน 2566
📌ณ สถาบันวิทยาลัยชุมชน กองบริหารทรัพยากรบุคคล
อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 ชั้น 10 กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพฯ
☎️โทรศัพท์ 02-280-0091-6 ต่อ 4062
📌หรือที่วิทยาลัยชุมชนตาก
ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมือง จังหวัดตาก
☎️โทรศัพท์ 0-5589-7060
รายละเอียดประกาศ 🔹

ระบบบริหารโครงการตามพันธกิจ สำหรับวิทยาลัยชุมชน

🔹🔹 SME D Bank ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล โดยกระทรวงอุตสาหกรรม  รับหน้าที่หน่วยร่วมดำเนินโครงการสินเชื่อลดโลกร้อน (Decarboniz...
13/11/2023

🔹🔹 SME D Bank ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล โดยกระทรวงอุตสาหกรรม รับหน้าที่หน่วยร่วมดำเนินโครงการสินเชื่อลดโลกร้อน (Decarbonize Loan) ภายใต้กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ วงเงิน 1,500 ล้านบาท สนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ 3% ต่อปี วงเงินกู้สูงสุด 20 ล้านบาท นำไปยกระดับปรับเปลี่ยนธุรกิจสีเขียวเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพาเติบโตอย่างยั่งยืน 🍃🍃
📌 ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่สนใจขอรับการสนับสนุนสินเชื่อ สามารถลงทะเบียนข้อมูลสถานประกอบการได้ที่ http://i.industry.go.th/
และยื่นขอสินเชื่อได้ที่ www.thaismefund.com
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวทางประชารัฐ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด และสาขา SME D Bank ทั่วประเทศ

กรมโรงงานฯ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน พุทธศักราช 2566 ณ วัดร...
09/11/2023

กรมโรงงานฯ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน พุทธศักราช 2566 ณ วัดราชโอรสาราม

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เวลา 18.54 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน พุทธศักราช 2566 ณ วัดราชโอรสาราม เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร

ในการนี้ นายธีรทัศน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นางนันทพร บุญเอก นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ นางบุษบา พงษ์หญิง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ

#กรมโรงงานอุตสาหกรรม #กรมโรงงาน #โรงงาน #กรอ #กระทรวง #อุตสาหกรรม

🇯🇵🇹🇭อธิบดีกรมโรงงานฯ ประชุมร่วมกับจังหวัดมิเอะ (Mie-Pref) ประเทศญี่ปุ่น, ICETT และสำนักงานที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรม ประจำก...
09/11/2023

🇯🇵🇹🇭อธิบดีกรมโรงงานฯ ประชุมร่วมกับจังหวัดมิเอะ (Mie-Pref) ประเทศญี่ปุ่น, ICETT และสำนักงานที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรม ประจำกรุงโตเกียว หารือแนวทางการพัฒนาความร่วมมือไทย-ญี่ปุ่น ในการยกระดับศักยภาพของ SMEs ด้านการคำนวณการปลดปล่อยและการลดก๊าซเรือนกระจก

🏭วันนี้ (9 พฤศจิกายน 2566) นายจุลพงษ์ ทวีศรี อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับจังหวัดมิเอะ (Mie-Pref) ประเทศญี่ปุ่น, ICETT และสถานทูตไทย ประจำกรุงโตเกียว เพื่อพัฒนาความร่วมมือในการยกระดับศักยภาพของ SMEs ด้านการคำนวณการปลดปล่อยและการลดก๊าซเรือนกระจก พร้อมด้วย นางสาวปัทมวรรณ คุณประเสริฐ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน นายบวร สัตยาวุฒิพงศ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน นางสาวพัทธนันท์ ตาริน ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธสาสตร์และข้อตกลงพหุภาคีด้านสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 503 ชั้น 5 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมกับเจ้าหน้าที่จังหวัดมิเอะ เจ้าหน้าที่ ICETT และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง (ผู้เข้าร่วมจากญี่ปุ่น)ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting)

📌โดย ฝ่ายไทย ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินงานของหน่วยงานในประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร (Carbon Footprint for Organisation: CFO) และฝ่ายญี่ปุ่น ได้นำเสนอกรณีศึกษาการดำเนินโครงการสนับสนุนและเสริมสร้างขีดความสามารถของ SMEs ในจังหวัดนาโกย่า ในการคำนวณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึงการพัฒนาต่อยอดสู่มาตรการลดก๊าซเรือนกระจกจากการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

🌏นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ได้หารือประเด็นความร่วมมือระหว่างกรมโรงงานอุตสาหกรรม และจังหวัดมิเอะ/ICETT ในการส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ของไทย ด้านการคำนวณการปลดปล่อยและการลดก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในห่วงโซ่อุปทานของการค้าระหว่างไทย-ญี่ปุ่น รวมทั้งสอดคล้องกับนโยบายการมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนของทั้งสองประเทศ โดยที่ประชุมฯ ได้เห็นชอบให้มีการจัดทำร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of Understanding: MoU) เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
#กรมโรงงานอุตสาหกรรม #กรมโรงงาน #กรอ #กระทรวงอุตสาหกรรม #การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

🔴 ผ่าน [Live] YouTube กรมโรงงานอุตสาหกรรม (ต่อ) https://youtube.com/live/EzZw1ae_uv8?feature=share🔸 ในหัวข้อ “กฎหมายว่าด...
09/11/2023

🔴 ผ่าน [Live] YouTube กรมโรงงานอุตสาหกรรม (ต่อ) https://youtube.com/live/EzZw1ae_uv8?feature=share
🔸 ในหัวข้อ “กฎหมายว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว การขออนุญาตนำออก และระบบแจ้งรายละเอียดแสดงการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (กอ.2) รวมถึงการจัดการภายในโรงงานตามกฎหมายใหม่”
🗓️ วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2566
🕐 เวลา 09.00-16.00 น.
📑เอกสารประกอบการบรรยาย
https://drive.google.com/drive/folders/13GEf19IUO0_cig8V5R9bTy7wp7yumdAt?usp=sharing
📣ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. ๒๕๖๖
ลว. ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๖ เล่ม ๑๔๐ ตอนพิเศษ ๑๒๖ ง หน้า ๒๔
https://ratchakitcha.soc.go.th/.../140D126S0000000002400.pdf
📣ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖
ลว. ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๖ เล่ม ๑๔๐ ตอนพิเศษ ๑๙๓ ง หน้า ๒๔
https://ratchakitcha.soc.go.th/.../140D193S0000000002400.pdf
📢ประกาศ กรอ. ออกตามความในประกาศ อก . เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2566 มีผลบังคับใช้วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 นี้ 4 ฉบับ ได้แก่

1️⃣ ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การขออนุญาตและการอนุญาตให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และแบบอัตโนมัติผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๖
ลว. ๓๐ ต.ค. ๒๕๖๖ เล่ม ๑๔๐ ตอนพิเศษ ๒๖๙ ง หน้า ๑๙
https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/10836.pdf

2️⃣ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วภายในบริเวณโรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๖
ลว. ๓๑ ต.ค. ๒๕๖๖ เล่ม ๑๔๐ ตอนพิเศษ ๒๗๑ ง หน้า ๓๘
https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/10380.pdf

3️⃣ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การแจ้งรายละเอียดแสดงการจัดการสิ่งปฎิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. ๒๕๖๖
ลว. ๓๐ ต.ค. ๒๕๖๖ เล่ม ๑๔๐ ตอนพิเศษ ๒๖๙ ง หน้า ๑๔ ดูรายละเอียด
https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/10209.pdf

4️⃣ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกไปจัดการนอกบริเวณโรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๖
ลว. ๓๑ ต.ค. ๒๕๖๖ เล่ม ๑๔๐ ตอนพิเศษ ๒๗๑ ง หน้า ๔๐ ดูรายละเอียด
https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/9908.pdf

🏭รัฐมนตรี พิมพ์ภัทรา นำผู้บริหาร ก.อุตฯ ร่วมหารือ กมธ.อุตสาหกรรม ขับเคลื่อนนโยบายอุตสาหกรรมเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืน...
09/11/2023

🏭รัฐมนตรี พิมพ์ภัทรา นำผู้บริหาร ก.อุตฯ ร่วมหารือ กมธ.อุตสาหกรรม ขับเคลื่อนนโยบายอุตสาหกรรมเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืนคู่ชุมชน

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 นายจุลพงษ์ ทวีศรี อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เข้าร่วมหารือคณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรม โดยมี นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ประธานคณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรม สภาผู้แทนราษฎร นางสาวศิรินันท์ ศิริพานิช ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม นายณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม คณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรม ที่ปรึกษา นักวิชาการ เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการ ข้าราชการสำนักกรรมาธิการ 1 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เข้าหารือร่วมกัน ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

⭐️กระทรวงอุตสาหกรรมได้นำเสนอแผนการขับเคลื่อนนโยบายอุตสาหกรรมเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืนคู่ชุมชน การปรับภารกิจเข้าสู่ดิจิทัลอย่างเป็นระบบ (Digital Government) การบูรณาการการกำกับดูแลโดยใช้กลไกทางกฎหมาย และกองทุนพัฒนาอุตสาหกรรม ตลอดจนแผนการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นสำหรับการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมในชั้นกรรมาธิการต่อไป

📝ทั้งนี้ ที่ประชุมได้หารือในประเด็นต่างๆ อาทิ การส่งเสริมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเดิมให้สามารถปรับไปสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า สำหรับผู้ประกอบการที่มีศักยภาพและมีความพร้อมโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม การนำเสนอแนวโน้มทิศทางอุตสาหกรรมโดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการที่ยังไม่พร้อมปรับแผนการผลิต รวมทั้งการสนับสนุนแหล่งเงินทุนสำหรับการเปลี่ยนผ่านจากกองทุนพัฒนาอุตสาหกรรม และการส่งเสริมการทำเหมืองโพแทช เพื่อสามารถผลิตปุ๋ยได้เองภายในประเทศ ช่วยลดรายจ่ายจากการนำเข้าปุ๋ยปีละกว่า 2 หมื่นล้านบาท โดยในส่วนนี้คณะกรรมาธิการฯ ได้เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการเหมืองแร่ ประกอบธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ และบริหารความสัมพันธ์ให้สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างเป็นสุข

🌐https://www.diw.go.th/webdiw/pr67-049/
#กรมโรงงานอุตสาหกรรม #กรมโรงงาน #โรงงาน #กรอ #กระทรวง #อุตสาหกรรม #เศรษฐกิจ #คณะกรรมาธิการ #ดิจิทัล #กองทุน #ส่งเสริม

👨‍🔬👩‍🔬กรมโรงงานฯ ร่วมกับ GIZ ยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมเคมีที่ยั่งยืน จัดอบรมหลักสูตรต่อเนื่อง การปฏิบัติจริงสู่ความเป็นกล...
09/11/2023

👨‍🔬👩‍🔬กรมโรงงานฯ ร่วมกับ GIZ ยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมเคมีที่ยั่งยืน จัดอบรมหลักสูตรต่อเนื่อง การปฏิบัติจริงสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน
📆เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 นายจุลพงษ์ ทวีศรี อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม มอบหมายให้ นางอลิสรา รังษีภโนดร ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการวัตถุอันตราย เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร "การปฏิบัติจริงสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Actual actions towards carbon neutrality)" ร่วมกับ Mr. Alvaro Zurita, ผู้อำนวยการโครงการ CAPCI - ประเทศไทย องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) โดยมีนางสาวพัทธนันทน์ ตาริน ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และข้อตกลงพหุภาคีด้านสิ่งแวดล้อม กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย เครือข่ายครูฝึกและวิทยากรจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ และบัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (JGSEE) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กลุ่ม ResponsibleCare® ดูแลด้วยความรับผิดชอบ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเคมี และเจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องเบต้า (Beta) ชั้น 2 โรงแรมพูลแมน คิงพาวเวอร์ รางน้ำ กรุงเทพฯ
🧪🧫การจัดอบรมในครั้งนี้ เป็นหลักสูตรต่อเนื่องจากหลักสูตรพื้นฐาน “การเตรียมความพร้อมสู่โลกที่ยั่งยืนของอุตสาหกรรมเคมี (The changing climate of chemical industry)” ซึ่งได้จัดขึ้น เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2566 เพื่อยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการ ภายใต้โครงการความร่วมมือไทย-เยอรมัน “การส่งเสริมอุตสาหกรรมเคมีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน Climate Action Programme for the Chemical Industry (CAPCI)” โดยหลักสูตรในครั้งนี้ จะมีเนื้อหาเชิงลึกมากขึ้น ในส่วนของการคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร รวมถึงการฝึกปฏิบัติด้านการคำนวณที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้นำทักษะความรู้ไปประยุกต์ใช้จริงภายในองค์กร รวมถึงการพิจารณามาตรการในการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมของตนเองต่อไป

#เอกสารการอบรม
https://drive.google.com/drive/folders/1O_Hbj2g8dh3NfzzcYAz3XIqEbIKeDN1y

#กรมโรงงานอุตสาหกรรม #กรอ #กระทรวงอุตสาหกรรม #กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย #องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน #อบก #สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

🏭📈อธิบดีกรมโรงงานฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมโรงงานอุตสาหกรรม ครั้งที่ 3/2566 พิจารณาแก้ไขระเบียบสวัสดิกา...
09/11/2023

🏭📈อธิบดีกรมโรงงานฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมโรงงานอุตสาหกรรม ครั้งที่ 3/2566 พิจารณาแก้ไขระเบียบสวัสดิการ กรอ. ว่าด้วยการจัดตั้งชมรมกีฬาและเห็นชอบการจัดแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ภายในองค์กร"
💪🦸‍♂️เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.00 น. นายจุลพงษ์ ทวีศรี อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมโรงงานอุตสาหกรรม ครั้งที่ 3/2566 พร้อมด้วย คณะกรรมการสวัสดิการ กรอ. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 505 ชั้น 5 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม
🏸🏓⛳️การประชุมในครั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาขอความเห็นชอบแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสวัสดิการกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่าด้วย การจัดตั้งชมรมกีฬา พ.ศ. 2561 และพิจารณาขอความเห็นชอบการจัดการแข่งขันกีฬาสี กรอ. ภายในเดือนธันวาคม 2566 พร้อมกันนี้ พิจารณาขอความเห็นชอบขอใช้เงินสนับสนุนให้ความร่วมมือในการศึกษาเทคโนโลยีกระบวนการผลิต การตรวจติดตามเฝ้าระวังปัญหามลพิษทั้งภายในเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี และบริเวณใกล้เคียง เพื่อใช้ในการดำเนินงานตรวจวัดมลพิษสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม ของกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน และศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน (ภาคตะวันออก) นอกจากนี้ ที่ประชุมได้แจ้งสรุปงบรับ-จ่ายประจำเดือนสิงหาคม-ตุลาคม 2566 และรายงานผลการดำเนินงานการแข่งขันกีฬาโบว์ลิ่งที่ได้จัดไปเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2566 ที่ผ่านมาแล้วพบปัญหาและข้อเสนอแนะจากผู้มาร่วมงานอย่างไรบ้าง เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขในกิจกรรมต่อๆ ไป
#กรมโรงงานอุตสาหกรรม #กรมโรงงาน #กรอ #กระทรวงอุตสาหกรรม #สวัสดิการกรมโรงงานอุตสาหกรรม

🔴 ผ่าน [Live] YouTube กรมโรงงานอุตสาหกรรมhttps://youtube.com/live/vOTWL7dLwJU🔸 ในหัวข้อ “กฎหมายว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกู...
09/11/2023

🔴 ผ่าน [Live] YouTube กรมโรงงานอุตสาหกรรม
https://youtube.com/live/vOTWL7dLwJU
🔸 ในหัวข้อ “กฎหมายว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว การขออนุญาตนำออก และระบบแจ้งรายละเอียดแสดงการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (กอ.2) รวมถึงการจัดการภายในโรงงานตามกฎหมายใหม่”
🗓️ วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2566
🕐 เวลา 09.00-16.00 น.
📑เอกสารประกอบการบรรยาย
https://drive.google.com/drive/folders/13GEf19IUO0_cig8V5R9bTy7wp7yumdAt?usp=sharing
📣ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. ๒๕๖๖
ลว. ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๖ เล่ม ๑๔๐ ตอนพิเศษ ๑๒๖ ง หน้า ๒๔
https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/140D126S0000000002400.pdf
📣ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖
ลว. ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๖ เล่ม ๑๔๐ ตอนพิเศษ ๑๙๓ ง หน้า ๒๔
https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/140D193S0000000002400.pdf
📢ประกาศ กรอ. ออกตามความในประกาศ อก . เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2566 มีผลบังคับใช้วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 นี้ 4 ฉบับ ได้แก่
1️⃣ ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การขออนุญาตและการอนุญาตให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และแบบอัตโนมัติผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๖
ลว. ๓๐ ต.ค. ๒๕๖๖ เล่ม ๑๔๐ ตอนพิเศษ ๒๖๙ ง หน้า ๑๙
https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/10836.pdf

2️⃣ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วภายในบริเวณโรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๖
ลว. ๓๑ ต.ค. ๒๕๖๖ เล่ม ๑๔๐ ตอนพิเศษ ๒๗๑ ง หน้า ๓๘
https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/10380.pdf

3️⃣ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การแจ้งรายละเอียดแสดงการจัดการสิ่งปฎิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. ๒๕๖๖
ลว. ๓๐ ต.ค. ๒๕๖๖ เล่ม ๑๔๐ ตอนพิเศษ ๒๖๙ ง หน้า ๑๔ ดูรายละเอียด
https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/10209.pdf

4️⃣ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกไปจัดการนอกบริเวณโรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๖
ลว. ๓๑ ต.ค. ๒๕๖๖ เล่ม ๑๔๐ ตอนพิเศษ ๒๗๑ ง หน้า ๔๐ ดูรายละเอียด
https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/9908.pdf

📣 พบกัน! วันนี้ เวลา 09.00 น. เป็นต้นไปค่ะ🔸 ห้อง ZOOM Meeting สามารถรองรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ จำนวน 500 ท่านแรก🔸 และ...
09/11/2023

📣 พบกัน! วันนี้ เวลา 09.00 น. เป็นต้นไปค่ะ
🔸 ห้อง ZOOM Meeting สามารถรองรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ จำนวน 500 ท่านแรก
🔸 และสำหรับท่านใดที่เข้าผ่าน ZOOM ไม่ทัน ห้องเต็ม ก็สามารถรับฟังถ่ายทอดสด รวมถึง #รับฟังย้อนหลัง ผ่านทาง [Live] YouTube กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้เช่นเดียวกันค่ะ
👉🏻 หรือคลิ๊ก https://youtube.com/?feature=shared
📑 เอกสารประกอบการบรรยาย "กฎหมายว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว การขออนุญาตนำออก และระบบแจ้งรายละเอียดแสดงการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (กอ.2) รวมถึงการจัดการภายในโรงงานตามกฎหมายใหม่"
https://drive.google.com/drive/folders/13GEf19IUO0_cig8V5R9bTy7wp7yumdAt?usp=sharing
📣ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. ๒๕๖๖
ลว. ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๖ เล่ม ๑๔๐ ตอนพิเศษ ๑๒๖ ง หน้า ๒๔
https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/140D126S0000000002400.pdf
📣ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖
ลว. ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๖ เล่ม ๑๔๐ ตอนพิเศษ ๑๙๓ ง หน้า ๒๔
https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/140D193S0000000002400.pdf
📢ประกาศ กรอ. ออกตามความในประกาศ อก . เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2566 มีผลบังคับใช้วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 นี้ 4 ฉบับ ได้แก่

1️⃣ ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การขออนุญาตและการอนุญาตให้นำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และแบบอัตโนมัติผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๖
ลว. ๓๐ ต.ค. ๒๕๖๖ เล่ม ๑๔๐ ตอนพิเศษ ๒๖๙ ง หน้า ๑๙
https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/10836.pdf

2️⃣ ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วภายในบริเวณโรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๖
ลว. ๓๑ ต.ค. ๒๕๖๖ เล่ม ๑๔๐ ตอนพิเศษ ๒๗๑ ง หน้า ๓๘
https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/10380.pdf

3️⃣ ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การแจ้งรายละเอียดแสดงการจัดการสิ่งปฎิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. ๒๕๖๖
ลว. ๓๐ ต.ค. ๒๕๖๖ เล่ม ๑๔๐ ตอนพิเศษ ๒๖๙ ง หน้า ๑๔ ดูรายละเอียด
https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/10209.pdf

4️⃣ ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกไปจัดการนอกบริเวณโรงงาน พ.ศ. ๒๕๖๖
ลว. ๓๑ ต.ค. ๒๕๖๖ เล่ม ๑๔๐ ตอนพิเศษ ๒๗๑ ง หน้า ๔๐ ดูรายละเอียด
https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/9908.pdf

ที่อยู่

75/6 ถนนพระรามที่ 6
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6624306300

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมโรงงานอุตสาหกรรมผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กรมโรงงานอุตสาหกรรม:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด
#}