กรมโรงงานอุตสาหกรรม

กรมโรงงานอุตสาหกรรม วิสัยทัศน์ :
สังคมเชื่อมั่นในการบริหารจัดการภาคอุตสาหกรรมสู่ระดับสากล

เปิดเหมือนปกติ

ทรงพระเจริญ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ด้วยเกล...
03/06/2021

ทรงพระเจริญ
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
๓ มิถุนายน ๒๕๖๔

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

ทรงพระเจริญ
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
๓ มิถุนายน ๒๕๖๔

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

วันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายศุภกิจ บุญศิริ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเข้าร่วมประชุมระดมสมองเพื่อรับฟังค...
02/06/2021

วันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น.
นายศุภกิจ บุญศิริ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเข้าร่วมประชุมระดมสมองเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการพัฒนาร่างหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพฯ ฉบับที่ 3 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพที่เกิดจากนโยบายสาธารณะ ฉบับที่ 3 ที่จะสามารถเป็นกลไกบูรณาการการขับเคลื่อนการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพเชิงระบบผ่านการดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม 206 ชั้น 2 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม

Photos from กรมโรงงานอุตสาหกรรม's post
01/06/2021

Photos from กรมโรงงานอุตสาหกรรม's post

📌เชิญรับชมสัมภาษณ์พิเศษ ให้สัมภาษณ์โดย นายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ในประเด็นโครงการพัฒนาระบบการจัดทำท...
31/05/2021

📌เชิญรับชมสัมภาษณ์พิเศษ
ให้สัมภาษณ์โดย นายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ในประเด็นโครงการพัฒนาระบบการจัดทำทำเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ (PRTR)

เผยแพร่ผ่านช่องทางรายการ Innolife เปิดความคิดสะกิดไอเดีย ช่อง ททบ.5
วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30-13.55 น.

#กรมโรงงานอุตสาหกรรม

📌เชิญรับชมสัมภาษณ์พิเศษ
ให้สัมภาษณ์โดย นายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ในประเด็นโครงการพัฒนาระบบการจัดทำทำเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ (PRTR)

เผยแพร่ผ่านช่องทางรายการ Innolife เปิดความคิดสะกิดไอเดีย ช่อง ททบ.5
วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30-13.55 น.

#กรมโรงงานอุตสาหกรรม

📣ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรมกองส่งเสริมเทคโนโลยีการผลิตและพื้นที่อุตสาหกรรมWORK FROM HOME 100%ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม ถึง...
28/05/2021

📣ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม
กองส่งเสริมเทคโนโลยีการผลิตและพื้นที่อุตสาหกรรม
WORK FROM HOME 100%

ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม ถึง 6 มิถุนายน 2564 เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ติดเชื้อ โควิด-19

ท่านสามารถติดต่อได้ตามช่องทาง ดังนี้

📌นายวีระพงษ์ เอี่ยมเจริญชัย
[email protected] 081-5028899

📌นายอาทิตย์ อิงคุทานนท์
[email protected] 081-843-4924

📌นายจรัล หลวงชาญ
[email protected] 081-973-9874

กรอ. ขออภัยในความไม่สะดวกอย่างยิ่ง

📣ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม
กองส่งเสริมเทคโนโลยีการผลิตและพื้นที่อุตสาหกรรม
WORK FROM HOME 100%

ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม ถึง 6 มิถุนายน 2564 เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ติดเชื้อ โควิด-19

ท่านสามารถติดต่อได้ตามช่องทาง ดังนี้

📌นายวีระพงษ์ เอี่ยมเจริญชัย
[email protected] 081-5028899

📌นายอาทิตย์ อิงคุทานนท์
[email protected] 081-843-4924

📌นายจรัล หลวงชาญ
[email protected] 081-973-9874

กรอ. ขออภัยในความไม่สะดวกอย่างยิ่ง

วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น.นายสหวัฒน์ โสภา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิ...
27/05/2021

วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น.นายสหวัฒน์ โสภา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การกำกับดูแลโรงงานจำพวกที่ 1 และจำพวกที่ 2 ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน (Train the trainers) ให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ทุกจังหวัด โดยมีนายรินทวัฒน์ สมบัติศิริ ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบมาตรฐานงานกำกับโรงงาน ผู้แทนจากอุตสาหกรรมจังหวัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุม 404 ชั้น 4 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม

การจัดฝึกอบรมในครั้งนี้มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพื่อเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด จะได้นำความรู้ ความเข้าใจ กฎ ระเบียบ วิธีการปฏิบัติงานต่างๆ ไปถ่ายทอดต่อเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่รับผิดชอบ อันจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ และการบริการผู้ประกอบกิจการโรงงาน

#วันวิสาขบูชา ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ 🙏 “วันวิสาขบูชา” เป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนา ๓ เหตุการณ์ ...
26/05/2021

#วันวิสาขบูชา ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ 🙏

“วันวิสาขบูชา” เป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนา ๓ เหตุการณ์ คือ การประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระพุทธเจ้า โดยทั้ง ๓ เหตุการณ์เกิด ณ วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ หรือวันเพ็ญแห่งเดือนวิสาขะ (ต่างปีกัน) ชาวพุทธจึงถือว่าเป็นวันที่รวมเหตุการณ์อัศจรรย์ยิ่ง และเรียกการบูชาในวันนี้ว่า “วิสาขบูชา” ย่อมาจาก “วิสาขปุรณมีบูชา” แปลว่า “การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ” อันเป็นเดือนที่ ๒ ตามปฏิทินของอินเดีย ซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือน ๖ ตามปฏิทินจันทรคติของไทย และมักตรงกับเดือนพฤษภาคม หรือมิถุนายน ตามปฏิทินจันทรคติของไทย สำหรับปีนี้ “วันวิสาขบูชา” ตรงกับวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔

โดยในประเทศไทย ถ้าปีใดมีเดือน ๘ สองหน ก็เลื่อนไปทำในวันเพ็ญเดือน ๗ แต่ประเทศอื่นที่นับถือพระพุทธศาสนาเถรวาท และไม่ได้ถือคติตามปฏิทินจันทรคติไทย จะจัดพิธีวิสาขบูชาในวันเพ็ญเดือน ๖ แม้ในปีนั้นจะมีเดือน ๘ สองหน ตามปฏิทินจันทรคติไทยก็ตาม

ขอขอบคุณข้อมูลจาก Facebook สำนักข่าวไทย

#วันวิสาขบูชา ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ 🙏

“วันวิสาขบูชา” เป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนา ๓ เหตุการณ์ คือ การประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระพุทธเจ้า โดยทั้ง ๓ เหตุการณ์เกิด ณ วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ หรือวันเพ็ญแห่งเดือนวิสาขะ (ต่างปีกัน) ชาวพุทธจึงถือว่าเป็นวันที่รวมเหตุการณ์อัศจรรย์ยิ่ง และเรียกการบูชาในวันนี้ว่า “วิสาขบูชา” ย่อมาจาก “วิสาขปุรณมีบูชา” แปลว่า “การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ” อันเป็นเดือนที่ ๒ ตามปฏิทินของอินเดีย ซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือน ๖ ตามปฏิทินจันทรคติของไทย และมักตรงกับเดือนพฤษภาคม หรือมิถุนายน ตามปฏิทินจันทรคติของไทย สำหรับปีนี้ “วันวิสาขบูชา” ตรงกับวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔

โดยในประเทศไทย ถ้าปีใดมีเดือน ๘ สองหน ก็เลื่อนไปทำในวันเพ็ญเดือน ๗ แต่ประเทศอื่นที่นับถือพระพุทธศาสนาเถรวาท และไม่ได้ถือคติตามปฏิทินจันทรคติไทย จะจัดพิธีวิสาขบูชาในวันเพ็ญเดือน ๖ แม้ในปีนั้นจะมีเดือน ๘ สองหน ตามปฏิทินจันทรคติไทยก็ตาม

ขอขอบคุณข้อมูลจาก Facebook สำนักข่าวไทย

📣ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากกรมเจ้าท่า เรื่อง แผนกลยุทธ์การดำเนินการตามข้อกำหนดขององค์กรทางทะเลระหว่างประเทศ 📌ท่านสามารถดาวน...
25/05/2021

📣ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากกรมเจ้าท่า
เรื่อง แผนกลยุทธ์การดำเนินการตามข้อกำหนดขององค์กรทางทะเลระหว่างประเทศ
📌ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตามลิงก์ https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1w1c3yts6NDmen9YjsC5hWnmn7q1vYwch หรือ QR code ด้านล่างนี้ค่ะ 👇

📣ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากกรมเจ้าท่า
เรื่อง แผนกลยุทธ์การดำเนินการตามข้อกำหนดขององค์กรทางทะเลระหว่างประเทศ
📌ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตามลิงก์ https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1w1c3yts6NDmen9YjsC5hWnmn7q1vYwch หรือ QR code ด้านล่างนี้ค่ะ 👇

วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น.นายวีระกิตติ์ รันทกิจธนวัชร์ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมคณะกรรม...
21/05/2021

วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น.นายวีระกิตติ์ รันทกิจธนวัชร์ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2564 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยมี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยในการประชุมดังกล่าว ได้มีประเด็นพิจารณา ดังนี้ 1.(ร่าง)กรอบท่าทีในการเจรจาของไทยในการประชุมกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประจำปี พ.ศ.2564 2.การดำเนินงานตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการบูรณาการความร่วมมือในการจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อประเทศไทยบรรลุเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก : มาตรการทดแทนปูนเม็ด 3.การสรรหาบุคคลเพื่อเสนอชื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ

วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายสหวัฒน์ โสภา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับร...
21/05/2021

วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายสหวัฒน์ โสภา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) โดยมีนายกัมปนาท รุ่งเรืองชัยศรี ผู้อำนวยการกองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อพิจารณาการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม (EMS-DIW) จำนวน 16 โรงงาน ณ ห้องประชุม 505 ชั้น 5 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ท่านสามารถติดตามรายการ "ปลัดกอบฯ ตอบโจทย์" ทุกวันศุกร์ ทางเพจกระทรวงอุตสาหกรรม ในวันนี้ ท่านปลัดกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ก...
21/05/2021

ท่านสามารถติดตามรายการ "ปลัดกอบฯ ตอบโจทย์" ทุกวันศุกร์ ทางเพจกระทรวงอุตสาหกรรม ในวันนี้ ท่านปลัดกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ กล่าวถึงแนวทางการขับเคลื่อน BCG Model ของกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อเป็นการสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะ 😊

วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายวีระกิตติ์ รันทกิจธนวัชร์ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานการประช...
20/05/2021

วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายวีระกิตติ์ รันทกิจธนวัชร์ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายลำดับรองออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยมี นายสุนทร แก้วสว่าง ผู้อำนวยการกองกฎหมาย นางสาวรัตนา รักษ์ตระกูล ผู้อำนวยการกองบริหารวัตถุอันตราย พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณา 1.ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบบการจำแนกและการสื่อสารความเป็นอันตรายของวัตถุอันตรายที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ พ.ศ. .... 2.ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ฉลากของวัตถุอันตรายที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบ พ.ศ. .... และ 3.กรมโรงงานอุตสาหกรรมขอหารือการใช้อำนาจตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 ในการบริหารจัดการสารเคมีโดยใช้หลักการประเมินความเสี่ยง ณ ห้อง 505 ชั้น 5 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม

วันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายศุภกิจ บุญศิริ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเข้าร่วมการประชุมระดมความคิด “ท...
18/05/2021

วันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายศุภกิจ บุญศิริ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเข้าร่วมการประชุมระดมความคิด “ทิศทางการพัฒนาโรงไฟฟ้าขยะที่เป็นมิตรต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม”ผ่านระบบสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมี ดร.วรินธร สงคศิริ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์วิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นประธาน พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อกำหนดปัญหาและแนวทางการจัดการปัญหาของโรงไฟฟ้าขยะชุมชนในด้านนโยบาย เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม เศรษฐสังคม และการจัดการเชิงพื้นที่และการขนส่ง ณ ห้อง 507 ชั้น 5 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม

วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายสหวัฒน์ โสภา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัด...
18/05/2021

วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายสหวัฒน์ โสภา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการจุดบริการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แก่แรงงานภาคอุตสาหกรรมและประชาชน ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีนางวรวรรณ ชิตอรุณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธาน เพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการกระจายวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้แก่ แรงงานภาคอุตสาหกรรมและประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอย่างเร่งด่วนภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงอุตสาหกรรม ณ ห้องประชุม อก.1 ชั้น 2 กระทรวงอุตสาหกรรม

วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม  2564 เวลา 13.30 น.นายวีระกิตติ์ รันทกิจธนวัชร์ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเข้าร่วมประชุมคณะกรร...
17/05/2021

วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น.นายวีระกิตติ์ รันทกิจธนวัชร์ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ครั้งที่ 3/2564 ผ่านระบบสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมี ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาผลการประเมินเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) ที่ผ่านมาและความคืบหน้าการสรรหา กขป. ชุดใหม่ รวมถึงการขับเคลื่อนแผนงาน “รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด-19 ระลอกสาม” ณ ห้องประชุม 512 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม

วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสหวัฒน์ โสภา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการขับเค...
17/05/2021

วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสหวัฒน์ โสภา รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนผ่านการแลกเปลี่ยนของเสีย/วัสดุเหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรม (Waste Symbiosis) ด้วยกระบวนการส่งเสริมวัตกรรมด้านใหม่ (Innovation Sandbox) ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยมี ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) เป็นประธาน พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อหารือกลไก Sandbox ตามมาตรา 14 พ.ร.บ. สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2562 และกรณีศึกษาการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนผ่านการแลกเปลี่ยนของเสีย/วัสดุเหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรม (Waste Symbiosis) ผ่านกลไก Sandbox ณ ห้อง 302 ชั้น 3 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม

วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายวีระกิตติ์ รันทกิจธนวัชร์ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานหารือการส...
11/05/2021

วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายวีระกิตติ์ รันทกิจธนวัชร์ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานหารือการสนับสนุนกิจกรรมงาน Pumps and Valves Asia 2021 และ Thai Water Expo 2021 โดยมีนายณัฏฐพงษ์ จุลาเกตุโพธิชัย ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ นายปณตสรรค์ สูจยานนท์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน นายรินทวัฒน์ สมบัติศิริ ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบมาตรฐานงานกำกับโรงงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนการจัดงานฯ ดังกล่าว ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาเมือง อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ชั้นดาดฟ้า อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กรอ.ร่วมกับภาคเอกชนจัด 2 งานเทคโนโลยี รับบีซีจี อีโคโนมี 14-16 ต.ค.นี้.นายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (ก...
11/05/2021
กรอ.ร่วมกับภาคเอกชนจัด 2 งานเทคโนโลยี รับบีซีจี อีโคโนมี 14-16 ต.ค.นี้

กรอ.ร่วมกับภาคเอกชนจัด 2 งานเทคโนโลยี รับบีซีจี อีโคโนมี 14-16 ต.ค.นี้
.
นายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์โควิด-19 ทั้งในช่วงปีที่ผ่านมาและปัจจุบัน ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างอย่างต่อเนื่อง ทำให้หลายฝ่ายทั้งภาคประชาชนและภาคธุรกิจหันมาใส่ใจกับสุขอนามัยสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น ซึ่ง กรอ.มองเห็นการเปลี่ยนแปลงของภาคอุตสาหกรรมที่เป็นไปตามเทรนด์ของตลาดและผู้บริโภคที่มุ่งสู่เทคโนโลยีดิจิทัล และให้ความสำคัญกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น กรอ.จึงมีแผนพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมโดยการส่งเสริม สนับสนุน ให้ธุรกิจอุตสาหกรรมมีศักยภาพในการแข่งขันและพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นที่ยอมรับของสากล เน้นเทคโนโลยีการผลิต สิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์พลังงาน ความปลอดภัย วัตถุอันตราย และสารเคมี เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและพันธกรณีข้อตกลงระหว่างประเทศ อีกทั้งยังตอบสนองต่อนโยบาย BCG Economy ของรัฐบาลที่มุ่งส่งเสริมเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy) และการพัฒนาเมืองสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะอย่างยั่งยืน

https://www.matichon.co.th/economy/news_2712979

กรอ.ร่วมกับภาคเอกชนจัด 2 งานเทคโนโลยี รับบีซีจี อีโคโนม …

วันพืชมงคล 10 พฤษภาคม 2564 🌾.พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประกอบด้วย 2 พระราชพิธี คือ พระราชพิธีพืชมงคล อันเป็...
10/05/2021

วันพืชมงคล 10 พฤษภาคม 2564 🌾
.
พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประกอบด้วย 2 พระราชพิธี คือ พระราชพิธีพืชมงคล อันเป็นพิธีสงฆ์ ซึ่งจะประกอบพระราชพิธีวันแรกในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม กับพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ อันเป็นพิธีพราหมณ์ ซึ่งจะประกอบพระราชพิธีในวันรุ่งขึ้น ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ หรือเรียกสั้นๆ ว่า “พิธีแรกนา” เป็นพระราชพิธีที่มีมาแต่โบราณ ตั้งแต่ครั้งกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี ทั้งนี้ เพื่อเป็นสัญญาณว่า ฤดูกาลทำนาและเพาะปลูกได้เริ่มขึ้นแล้ว
.
สำหรับปี 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้การจัดพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ไม่สามารถดำเนินการจัดได้ตามปกติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้มีหนังสือถึงสำนักพระราชวัง ขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยงดพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2564 และขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตประกอบพิธีปลุกเสกพันธุ์ข้าวพระราชทาน เพื่อเป็นพันธุ์ข้าวสำหรับเพาะปลูก รวมถึงเพื่อความเป็นสิริมงคลและขวัญกำลังใจแก่เกษตรกรทั่วประเทศ

*ขอขอบคุณข้อมูลจาก Facebook สำนักข่าวไทย

วันพืชมงคล 10 พฤษภาคม 2564 🌾
.
พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประกอบด้วย 2 พระราชพิธี คือ พระราชพิธีพืชมงคล อันเป็นพิธีสงฆ์ ซึ่งจะประกอบพระราชพิธีวันแรกในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม กับพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ อันเป็นพิธีพราหมณ์ ซึ่งจะประกอบพระราชพิธีในวันรุ่งขึ้น ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ หรือเรียกสั้นๆ ว่า “พิธีแรกนา” เป็นพระราชพิธีที่มีมาแต่โบราณ ตั้งแต่ครั้งกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี ทั้งนี้ เพื่อเป็นสัญญาณว่า ฤดูกาลทำนาและเพาะปลูกได้เริ่มขึ้นแล้ว
.
สำหรับปี 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้การจัดพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ไม่สามารถดำเนินการจัดได้ตามปกติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้มีหนังสือถึงสำนักพระราชวัง ขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยงดพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2564 และขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตประกอบพิธีปลุกเสกพันธุ์ข้าวพระราชทาน เพื่อเป็นพันธุ์ข้าวสำหรับเพาะปลูก รวมถึงเพื่อความเป็นสิริมงคลและขวัญกำลังใจแก่เกษตรกรทั่วประเทศ

*ขอขอบคุณข้อมูลจาก Facebook สำนักข่าวไทย

กรอ. ผุดแอปพลิเคชั่นเช็คสถานะมลพิษคุม 7,000 โรงงาน พร้อมดึงชุมชนร่วมเฝ้าระวัง ติดตาม และกำกับดูแลโรงงานอย่างมีประสิทธิภา...
08/05/2021
กรอ. ผุดแอปพลิเคชั่นเช็คสถานะมลพิษคุม 7,000 โรงงาน

กรอ. ผุดแอปพลิเคชั่นเช็คสถานะมลพิษคุม 7,000 โรงงาน พร้อมดึงชุมชนร่วมเฝ้าระวัง ติดตาม และกำกับดูแลโรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ
#กรอ. #กรมโรงงานอุตสาหกรรม #ควบคุมมลพิษ
https://www.thansettakij.com/content/Macro_econ/478404

กรอ. ผุดแอปพลิเคชั่นเช็คสถานะมลพิษคุม 7,000 โรงงาน พร้อมดึงชุมชนร่วมเฝ้าระวัง ติดตาม และกำกับดูแลโรงงานอย่าง...

วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายวีระกิตติ์ รันทกิจธนวัชร์ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เข้าร่วมการประชุมผ่าน...
07/05/2021

วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายวีระกิตติ์ รันทกิจธนวัชร์ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โครงการ Preparation of Dissemination Materials for Vietnam เพื่อเผยแพร่เกี่ยวกับบทเรียนการพัฒนาอุตสาหกรรมและการจัดการสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดแก่กลุ่มเป้าหมายในประเทศเวียดนาม ณ ห้อง 510 ชั้น 5 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม

วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากระท...
07/05/2021

วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงอุตสาหกรรม ครบรอบ 79 ปี โดยมีนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง เข้าร่วมงาน โดยภายในงานมีพิธีถวายเครื่องบวงสรวงองค์พระนารายณ์และพระภูมิ ณ กระทรวงอุตสาหกรรม

Photos from กระทรวงอุตสาหกรรม's post
07/05/2021

Photos from กระทรวงอุตสาหกรรม's post

“สุริยะ” สั่งการ กรอ. เพิ่มความเข้มสกัดการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม หลังพบว่ายังมีการลักลอบทิ้งระหว่างการขนส่งในบางพื้นที่...
07/05/2021
“สุริยะ” สั่ง กรอ.เปิดเกมรุกปัญหาลักลอบทิ้งกากอุตฯ กลางทาง

“สุริยะ” สั่งการ กรอ. เพิ่มความเข้มสกัดการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม หลังพบว่ายังมีการลักลอบทิ้งระหว่างการขนส่งในบางพื้นที่ พร้อมเร่งวางระบบบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมแบบครบวงจร เพื่อตรวจสอบขั้นสูงสุด ป้องกันการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมระหว่างเส้นทางขนส่ง

#กรมโรงงาน #กากอุตสาหกรรม #โรงงานอุตสาหกรรม
https://tna.mcot.net/business/line-today-business-688494

“สุริยะ” สั่งการ กรอ. เพิ่มความเข้มสกัดการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม หลังพบว่ายังมีการลักลอบทิ้งระหว่างการ....

ที่อยู่

75/6 ถนนพระรามที่ 6
Bangkok
10400

รถประจำทาง สาย 8, 44, 67, 92, 97, ปอ.8, ปอ.44, ปอ.157, ปอ.171, ปอ.509, ปอ.510, ปอ.พ.8

ข้อมูลทั่วไป

ค่านิยม ให้บริการรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมความปลอดภัย

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6622024000

เว็บไซต์

ผลิตภัณฑ์

ศูนย์บริการสารพันทันใจ เปิดให้บริการวันจันทร์-วันศุกร์ 08.30-16.30 น. และวันเสาร์ 08.30-12.00 น.

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมโรงงานอุตสาหกรรมผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กรมโรงงานอุตสาหกรรม:

วิดีโอทั้งหมด

Our Story

📷วิสัยทัศน์ ขับเคลื่อนธุรกิจอุตสาหกรรม ให้ทันสมัย ก้าวไกล ยั่งยืน 📷พันธกิจ 1. บริหารจัดการการกำกับดูแลธุรกิจอุตสาหกรรมรวมถึงวัตถุอันตรายตามกรอบของกฎหมายและข้อตกลงระหว่างประเทศ 2. ส่งเสริม สนับสนุนข้อมูลและองค์ความรู้ด้านเครื่องจักร การผลิต สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย วัตถุอันตราย พลังงานและความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม 3. การพัฒนาองค์การและบุคลากร 4. บริหารจัดการการกำกับดูแล และติดตามผล การถ่ายโอนภารกิจตามกฎหมายโรงงานให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 📷ค่านิยม อำนวยความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ใฝ่พัฒนา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน กรมโรงงานอุตสาหกรรม 1564 อีเมล: [email protected] เว็บไซต์: www.diw.go.th

📷VISION To drive industrial business to be contemporary, advance and sustainable.

📷MISSION 1. Administrate the industrial business regulation and hazardous substances to be in compliance with law and international agreement. 2. Enhance, promote data and knowledge of machinery, production, environment, safety, hazardous substances, energy and corporate social responsibility for industrial business development. 3. Develop the organization and personnel. 4. Administrate the regulation and follow up the mission transfer to local administration pursuant to the Factory Act.

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด