กรมกิจการพลเรือน ทหารอากาศ

กรมกิจการพลเรือน ทหารอากาศ ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก กรมกิจการพลเรือน ทหารอากาศ, หน่วยงานราชการ, ถนนพหลโยธิน, Bangkok.

เปิดเหมือนปกติ

พลอากาศโท ฐานัตถ์ จันทร์อำไพ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพลเรือน-ทหาร รับมอบ Face Shi...
28/05/2021

พลอากาศโท ฐานัตถ์ จันทร์อำไพ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพลเรือน-ทหาร รับมอบ Face Shield จำนวน ๑,๐๐๐ ชุด และเจลแอลกอฮอล์ จำนวน ๑๑ กล่อง จากคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพอากาศ รุ่นที่ ๑๖ เพื่อนำไปมอบให้แก่สถานที่กักกันโรคกองทัพอากาศ (ดอนเมือง) ในโอกาสนี้ได้มอบนมถุงเกษตร จำนวน ๒๐๐ ถุง ให้แก่ข้าราชการสังกัดกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศด้วย

พลอากาศโท ฐานัตถ์ จันทร์อำไพ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ และผู้บังคับบัญชา กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ มาตรวจเยี่ยมการป...
22/05/2021

พลอากาศโท ฐานัตถ์ จันทร์อำไพ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ และผู้บังคับบัญชา กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ มาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่ผู้ปฏิบัติงาน ในภารกิจที่กองทัพอากาศ โดยกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ และศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายไวรัสโควิด-๑๙ ทั่วบริเวณตลาดยิ่งเจริญ และชุมชนโดยรอบ เมื่อวันที่ ๒๑ พ.ค.๖๔ เวลา ๑๐๐๐น. ณ ลาดจอดรถหน้าสำนักงานตลาดยิ่งเจริญ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

ขอบพระคุณ ข้อมูลและภาพภารกิจจาก
📌 FB : @yingcharoen.market : https://bit.ly/3nAJRjS

พสบ.ทอ. รุ่นที่ ๑๖ มอบเงินสนับสนุนการบริหารจัดการแก้ปัญหาโควิท-๑๙วันนี้ (๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔) พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ ...
20/05/2021

พสบ.ทอ. รุ่นที่ ๑๖ มอบเงินสนับสนุนการบริหารจัดการแก้ปัญหาโควิท-๑๙

วันนี้ (๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔) พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานรับมอบเงินสนับสนุนจากผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพอากาศ รุ่นที่ ๑๖ จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อมอบให้แก่โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ นำไปบริหารจัดการแก้ปัญหาโควิท-๑๙ ณ ห้องรับรองพิเศษ ๑ กองบัญชาการกองทัพอากาศ

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิท-๑๙ ที่ทวีความรุนแรงและเป็นวงกว้างมากขึ้น ส่งผลให้มีผู้ป่วยติดเชื้อโควิท-๑๙ ที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวในปัจจุบัน ทำให้บุคลากรทางการแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์มีจำนวนไม่เพียงพอในการดูแลรักษาผู้ป่วย ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพอากาศ รุ่นที่ ๑๖ ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงขอมีส่วนร่วมในการช่วยแก้ไขปัญหาของชาติด้วยการมอบเงินสนับสนุน ให้โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) เพื่อนำไปบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยต่อไป

ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพอากาศ (พสบ.ทอ.) รุ่นที่ ๑๖ มอบ อาหารและสิ่งของเครื่องใช้ให้แก่...
20/05/2021

ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพอากาศ (พสบ.ทอ.) รุ่นที่ ๑๖ มอบ อาหารและสิ่งของเครื่องใช้ให้แก่โรงพยาบาลทหารอากาศ(สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ

นาวาอากาศเอก ชาตินนท์ สท้านไผท รองเสนาธิการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ พร้อมตัวแทนผู้เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพอากาศ (พสบ.ทอ.) รุ่นที่ ๑๖ มอบ อาหารและสิ่งของเครื่องใช้ให้แก่โรงพยาบาลทหารอากาศ(สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ โดยมี นาวาอากาศเอก นคร บุญมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารอากาศ(สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ พร้อมคณะผู้บริหารโรงพยาบาล ให้การต้อนรับและรับมอบสิ่งของ เมื่อวันที่ ๒๐ พ.ค.๖๔ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารสนับสนุน โรงพยาบาลทหารอากาศ(สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ ซึ่งมีรายละเอียดสิ่งที่นำมามอบให้กับโรงพยาบาลฯ ดังนี้
๑. เงินบริจาค จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท
๒. อาหารกล่อง ผลไม้ พร้อมน้ำดื่มบรรจุขวด
๓. ตู้ฆ่าเชื้อด้วยรังสี UV จำนวน ๑ เครื่อง
๔. ชุดป้องกันเชื้อแบบ PPE จำนวน ๕๐ ชุด

คุณเสริมศักดิ์ วงศ์ชัย ประธานบริหารชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพอากาศ (พสบ.ทอ.) มอบหมายให้ผู้แทนส่งมอบสิ่งของแก...
17/05/2021

คุณเสริมศักดิ์ วงศ์ชัย ประธานบริหารชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพอากาศ (พสบ.ทอ.) มอบหมายให้ผู้แทนส่งมอบสิ่งของแก่กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-๑๙ โดยมี นาวาอากาศเอก สุวัฒน์ จตุรงค์พลาธิปัต ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน สำนักนโยบายและแผน กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นผู้แทนเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ รับมอบสิ่งของ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๗ พ.ค.๖๔ เวลา ๑๐๓๐น. โดยมีสิ่งของ ดังนี้
๑.หน้ากากอนามัย สีฟ้า ๕ ลัง จำนวน ๑๐,๐๐๐ ชิ้น
๒.เจลแอลกอฮอล์ ๒ ลัง จำนวน ๕๐๐ ขวด

คุณเสริมศักดิ์ วงศ์ชัย ประธานบริหารชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพอากาศ (พสบ.ทอ.) มอบหมายให้ผู้แทนส่งมอบสิ่งของแก่กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-๑๙ โดยมี นาวาอากาศเอก สุวัฒน์ จตุรงค์พลาธิปัต ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน สำนักนโยบายและแผน กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นผู้แทนเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ รับมอบสิ่งของ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๗ พ.ค.๖๔ เวลา ๑๐๓๐น. โดยมีสิ่งของ ดังนี้
๑.หน้ากากอนามัย สีฟ้า ๕ ลัง จำนวน ๑๐,๐๐๐ ชิ้น
๒.เจลแอลกอฮอล์ ๒ ลัง จำนวน ๕๐๐ ขวด

อะไรดี.......คุณหมอเขาก็ว่าดีด้วยความปรารถนาดีจาก...อาจารย์หมอ🏥กรมแพทย์ทหารอากาศ✨ขอเชิญชวน ข้าราชการ ทอ. ครอบครัว ทอ. แล...
14/05/2021

อะไรดี.......คุณหมอเขาก็ว่าดี
ด้วยความปรารถนาดี
จาก...อาจารย์หมอ
🏥กรมแพทย์ทหารอากาศ

✨ขอเชิญชวน ข้าราชการ ทอ. ครอบครัว ทอ. และ ประชาชนทั่วไป
มาฉีดวัคซีน COVID-19 ✨
✅ลดโอกาสการติดเชื้อ
✅สร้างภูมิคุ้มกัน
✅ลดอัตราการเสียชีวิต
✅เพื่อชีวิตที่ดีของพวกเรา😊

#มาฉีดวัคซีนกันเถอะ
#ฉีดวัคซีนCOVID19หยุดเชื้อเพื่อชาติ
#ฉีดวัคซีนเพื่อตัวเราและคนที่เรารัก

📣📣📣อาจารย์หมอ มาชวน...
💉ฉีดวัคซีนสู้โควิด💉
นำทีมโดย
พลอากาศโท ธนวิตต สกุลแสงประภา
เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ

✨ขอเชิญชวน ข้าราชการ ทอ. ครอบครัว ทอ. และ ประชาชนทั่วไป
มาฉีดวัคซีน COVID-19 ✨
✅ลดโอกาสการติดเชื้อ
✅สร้างภูมิคุ้มกัน
✅ลดอัตราการเสียชีวิต
✅เพื่อชีวิตที่ดีของพวกเรา😊

#มาฉีดวัคซีนกันเถอะ
#ฉีดวัคซีนCOVID19หยุดเชื้อเพื่อชาติ
#ฉีดวัคซีนเพื่อตัวเราและคนที่เรารัก

ด้วยความปรารถนาดีจาก...
🏥กรมแพทย์ทหารอากาศ

กองทัพอากาศ โดยกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ได้จัดครัวสนามเคลื่อนที่แจกอาหารกล่องพร้อมน้ำดื่ม เจลแอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัย...
14/05/2021

กองทัพอากาศ โดยกรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ได้จัดครัวสนามเคลื่อนที่แจกอาหารกล่องพร้อมน้ำดื่ม เจลแอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัย บรรเทาความเดือดร้อนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่เขตสายไหม จังหวัดกรุงเทพมหานคร

กองทัพอากาศ ขอเชิญชวนข้าราชการ ครอบครัว และพี่น้องประชาชน"พร้อมใจกันฉีดวัคซีนโควิด-19"สะดวกโรงพยาบาลไหนในสังกัดกรมแพทย์ท...
13/05/2021

กองทัพอากาศ ขอเชิญชวน
ข้าราชการ ครอบครัว และพี่น้องประชาชน
"พร้อมใจกันฉีดวัคซีนโควิด-19"

สะดวกโรงพยาบาลไหนในสังกัดกรมแพทย์ทหารอากาศ ติดต่อลงทะเบียนจองสิทธิ์ที่โรงพยาบาลนั้นนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

#ทหารอากาศเคียงข้างประชาชน
#ช่วยชาติสู้ภัยCOVID19

คณะทำงานสร้างสภาพแวดล้อมของพื้นที่และชุมชน กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ขอเชิญทุกท่านร่วมลงทะเบียนและตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับส...
13/05/2021

คณะทำงานสร้างสภาพแวดล้อมของพื้นที่และชุมชน กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ขอเชิญทุกท่านร่วมลงทะเบียนและตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับสื่อประชาสัมพันธ์ยาเสพติด เพื่อรับสติ๊กเกอร์ไลน์ "พี่ปกป้อง Anti Drugs RTAF" สุดแสน Limited มูลค่า 60 บาท ฟรี (จำนวนจำกัด) โดยมีขั้นตอน วิธีการรับสติ๊กเกอร์ไลน์ ดังนี้

1. Scan QR code ในภาพ แล้วกดเพิ่มเพื่อน @AntiDrugsRTAF
2. กดลงทะเบียนที่เมนูด้านล่างของ Rich Menu
3. กรอกข้อมูลและตอบคำถามในแบบสอบถาม
4. เมื่อกดส่งข้อมูลแล้ว จะปรากฎหน้าจอให้คลิกลิงค์เพื่อเพิ่มเพื่อน
5. กดเพิ่มเพื่อน "Admin-AntiDrugsRTAF"
6. ส่งข้อความ หรือ สติ๊กเกอร์ ทักทายแอดมินในไลน์ "Admin-AntiDrugsRTAF" เพื่อแจ้งว่าทำแบบสอบถามแล้ว
7. หลังจากตรวจสอบแอดมินจะดำเนินการส่งสติ๊กเกอร์ในรูปแบบของขวัญ

เรื่องควรรู้เกี่ยวกับวัคซีน COVID - 19#ทหารอากาศเคียงข้างประชาชน#ช่วยชาติสู้ภัยCOVID19
13/05/2021

เรื่องควรรู้เกี่ยวกับวัคซีน COVID - 19
#ทหารอากาศเคียงข้างประชาชน
#ช่วยชาติสู้ภัยCOVID19

พลอากาศตรี ธรรมรงค์เดช เจริญสุข รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นประธานจัดการประชุมติดตามเร่งรัด งบประมาณ กร.ทอ. ปี ...
13/05/2021

พลอากาศตรี ธรรมรงค์เดช เจริญสุข รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นประธานจัดการประชุมติดตามเร่งรัด งบประมาณ กร.ทอ. ปี ๖๔ ครั้งที่ ๖ เมื่อวันที่ ๑๒ พ.ค.๖๔, ๑๓๓๐ ณ ห้องประชุมศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กร.ทอ.

09/05/2021

เรื่องชี้แจงเกี่ยวกับโรงพยาบาลสนาม

พลอากาศโท ฐานัตถ์ จันทร์อำไพ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศเป็นประธานในพิธีปิดและมอบใบรับรองการสำเร็จการศึกษาให้กับตัวแทน...
07/05/2021

พลอากาศโท ฐานัตถ์ จันทร์อำไพ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศเป็นประธานในพิธีปิดและมอบใบรับรองการสำเร็จการศึกษาให้กับตัวแทน นายทหารนักเรียน หลักสูตรนายทหารกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ รุ่นที่ ๗ ผู้มีผลการเรียนดีเด่น อันดับที่ ๑-๓ และผู้เสียสละและทำคุณประโยชน์เพื่อส่วนรวม ณ บริเวณโถงกลางหน้า สำนักงานผู้บัญชาการ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ (ชั้น๒) เมื่อวันที่ ๗ พ.ค.๖๔ เวลา ๑๐๓๐น.
สำหรับหลักสูตรนายทหารกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ รุ่นที่ ๗ มีผู้เข้ารับการศึกษาชั้นยศ เรืออากาศตรี ถึง เรืออากาศเอก จากหน่วยต่างๆ ทั้งในที่ตั้งดอนเมืองและต่างจังหวัด จำนวน ๓๐ คน โดยมีระยะเวลาการศึกษา ๕ สัปดาห์ ระหว่างวันที่ ๒๕ มี.ค. ถึง ๗ พ.ค.๖๔ แต่ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ระลอกใหม่ จึงมีความจำเป็นที่ต้องปรับการเรียนการสอนเป็นวิธีออนไลน์ตั้งแต่วันที่ ๑๖ เม.ย.๖๔ และการเรียนการสอนก็สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี นายทหารนักเรียนทั้ง ๓๐ คน สำเร็จการศึกษา โดยมีผู้ที่ได้รับรางวัลผลการเรียนดีเด่น อันดับที่ ๑-๓ และผู้เสียสละและทำคุณประโยชน์เพื่อส่วนรวม ดังนี้
ผลการเรียนดีเด่น ลำดับที่ ๑ ได้แก่
เรืออากาศโท ประวีณ ศรีบริกิจ สังกัด กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
ผลการเรียนดีเด่น ลำดับที่ ๒ ได้แก่
เรืออากาศโท ศิรส ฉายโอภาส สังกัด กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
ผลการเรียนดีเด่น ลำดับที่ ๓ ได้แก่
เรืออากาศโท อดิศักดิ์ นพวงศ์ สังกัด กรมสารบรรณทหารอากาศ
ผู้เสียสละและทำคุณประโยชน์เพื่อส่วนรวม ได้แก่
เรืออากาศตรี วัชระ คชาวานิช สังกัด ศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ
นอกจากนี้ นายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ รุ่นที่ ๗ ยังได้มอบเครื่องพิมพ์อเนกประสงค์ให้กับหลักสูตรฯ เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรฯรุ่นต่อไปในอนาคต

"ชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพอากาศ (พสบ.ทอ.) มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสนาม ทอ.(ดอนเมือง)”พลอากาศโท ฐ...
05/05/2021

"ชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพอากาศ (พสบ.ทอ.) มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสนาม ทอ.(ดอนเมือง)”

พลอากาศโท ฐานัตถ์ จันทร์อำไพ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นผู้แทนรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ และสิ่งของ จากคุณเสริมศักดิ์ วงศ์ชัย ประธานบริหารชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพอากาศ (พสบ.ทอ.) พร้อมด้วยสมาชิกชมรมฯ เพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลสนาม ทอ. (ดอนเมือง) เมื่อวันที่ ๕ พ.ค.๖๔ เวลา ๑๔๐๐ โดยมีสิ่งของที่นำมามอบ ดังนี้
๑. ชุด PPE จำนวน ๔ ลัง ไซส์ L=๕๐ ชุด XL=๕๐ ชุด
๒. FACE MASKสีฟ้า จำนวน ๔ ลัง จำนวน ๘,๐๐๐ ชิ้น
๓. เจลแอลกอฮอล์ จำนวน ๒ ลัง จำนวน ๕๐๐ ขวด
๔. กระดาษทิชชู จำนวน ๔๘๐ กล่อง

ซึ่งวัตถุประสงค์ของการมอบสิ่งของในครั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้การปฏิบัติงานโรงพยาบาลสนาม ทอ.(ดอนเมือง)มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์อีกด้วย

พลอากาศโท ฐานัตถ์ จันทร์อำไพ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ รับมอบอาหาร เครื่องดื่ม หน้ากากอนามัย และอื่น ๆ จากผู้แทน หล...
05/05/2021

พลอากาศโท ฐานัตถ์ จันทร์อำไพ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ รับมอบอาหาร เครื่องดื่ม หน้ากากอนามัย และอื่น ๆ จากผู้แทน หลักสูตรวิทยาการการจัดการสําหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ ๑ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เพื่อมอบให้กับ โรงพยาบาลสนาม ทอ.(ดอนเมือง) เมื่อวันที่ ๕ พ.ค.๖๔, ๑๑๐๐ ณ โรงพยาบาลสนาม ทอ.(ดอนเมือง)

๕ พฤษภาคม วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ#ทรงพระเจริญ
04/05/2021

๕ พฤษภาคม วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
#ทรงพระเจริญ

๕ พฤษภาคม วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
#ทรงพระเจริญ

๔ พฤษภาคม     วันฉัตรมงคล วันที่ระลึกพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พร...
03/05/2021

๔ พฤษภาคม
วันฉัตรมงคล วันที่ระลึกพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทาน พระปฐมบรมราชโองการ ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ว่า "เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป"
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

๔ พฤษภาคม
วันฉัตรมงคล วันที่ระลึกพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทาน พระปฐมบรมราชโองการ ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ว่า "เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป"
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

วันที่ ๒๙ เมษายน วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมารขอพ...
29/04/2021

วันที่ ๒๙ เมษายน วันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

วันที่ 29 เมษายน วันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ
มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศเรื่อง เลื่อนการสอบคัดเลือกบุ...
19/04/2021

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

เรื่อง เลื่อนการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตามที่กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ได้เปิดจะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน ๔ อัตรา โดยมีกำหนดการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๒๒ เม.ย.๖๔ และ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๐ พ.ค.๖๔ นั้น

แต่เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 มีความรุนแรงมากขึ้น เพื่อให้การดำเนินมาตรการการป้องกันโรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอเลื่อนการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ออกไปจนกว่าสถานการณ์การระบาดจะยุติหรืออยู่ในระดับที่ควบคุมได้ โดยจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบอีกครั้งทาง เว็บไซต์กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ www.dca.rtaf.mi.th

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

เรื่อง เลื่อนการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตามที่กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ได้เปิดจะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน ๔ อัตรา โดยมีกำหนดการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๒๒ เม.ย.๖๔ และ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๐ พ.ค.๖๔ นั้น

แต่เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 มีความรุนแรงมากขึ้น เพื่อให้การดำเนินมาตรการการป้องกันโรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอเลื่อนการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ออกไปจนกว่าสถานการณ์การระบาดจะยุติหรืออยู่ในระดับที่ควบคุมได้ โดยจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบอีกครั้งทาง เว็บไซต์กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ www.dca.rtaf.mi.th

ศูนย์รับแจ้งเหตุโรคโควิด -19 ทอ.ชี้แจงขั้นตอนการรายงานกรณีพบข้าราชการของหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ...
15/04/2021

ศูนย์รับแจ้งเหตุโรคโควิด -19 ทอ.
ชี้แจงขั้นตอนการรายงานกรณีพบข้าราชการของหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด- 19) ทั้งหมด ๔ ขั้นตอน ดังนี้
๑. เข้า website กองทัพอากาศ เพื่อทำการดาวโหลดเอกสารรายงาน (หรือตาม QR CODE ที่แนบ)
๒. ดำเนินการกรอกเอกสารให้เรียบร้อย และนำส่ง ศูนย์รับแจ้งเหตุโรคโควิด -19 ทอ. โทร. ๒-๔๑๑๑ หรือ โทรสาร ๒-๕๐๕๕ หรือที่ QR CODE ห้องส่งรายงานรับแจ้งโควิด – 19 ทอ.
๓. หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ จัดทำรายงานเข้า ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพอากาศ โดยทันที (ตามแบบฟอร์ม ๒.วิทยุรายงาน ศปก.ทอ.อาการเบื้องต้น ขรก.)
๔. การปฏิบัติตัวของผู้ติดเชื้อ
- ข้าราชการ ทั้งจากส่วนกลาง และกองบินต่างจังหวัด ให้เดินทางเข้ารับการรักษา ณ รพ.ที่เข้ารับการตรวจหาเชื้อ

แนวทางการปฏิบัติของกำลังพล ทอ.เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19#เราจะผ่านไปด้วยกัน#COVID-19
15/04/2021

แนวทางการปฏิบัติของกำลังพล ทอ.
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19
#เราจะผ่านไปด้วยกัน
#COVID-19

แนวทางการปฏิบัติของกำลังพล ทอ.
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19
#เราจะผ่านไปด้วยกัน
#COVID-19

ด้วยความห่วงใยจากท่านผู้บัญชาการทหารอากาศในเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๔
13/04/2021

ด้วยความห่วงใยจากท่านผู้บัญชาการทหารอากาศในเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๔

สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด

ริน รด พรม ใส่หน้ากากไม่สาดน้ำ

ขอให้กำลังพลทหารอากาศพร้อมด้วยครอบครัวมีความสุข เดินทางด้วยความปลอดภัย และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

พล.อ.อ.แอร์บูล สุทธิวรรณ
ผู้บัญชาการทหารอากาศ

กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ในการเลือกสรรและจ้างเป็นพนักงานราช...
09/04/2021
สำเนา - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับกา.pdf

กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ในการเลือกสรรและจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน ๔ อัตรา โดยมีรายละเอียดตามไฟล์แนบ

https://drive.google.com/file/d/1sFHy5YT6n7NCFTdniw-tUC9WCrKX7cOz/view?usp=sharing

กำลังทางอากาศ มิได้เป็นกำลังเฉพาะในด้านยุทธศาสตร์ทางทหารเท่านั้น แต่มีประโยชน์ อย่างกว้างขวางต่อกิจการด้านอื่นๆ อีกด้วย ...
09/04/2021

กำลังทางอากาศ มิได้เป็นกำลังเฉพาะในด้านยุทธศาสตร์ทางทหารเท่านั้น แต่มีประโยชน์ อย่างกว้างขวางต่อกิจการด้านอื่นๆ อีกด้วย จึงได้แก้ไขการเรียกชื่อจาก กรมอากาศยานทหารเป็น "กรมอากาศยาน" และเป็น "กรมทหารอากาศ" ในเวลาต่อมา โดยให้อยู่ในบังคับบัญชาของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม โดยตรง พร้อมทั้งได้มีการกำหนดยศทหาร และการเปลี่ยนแปลงเครื่องแบบ จากสีเขียว มาเป็นสีเทา ดังเช่นปัจจุบัน วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๔๘๐ กรมทหารอากาศได้ยกฐานะเป็น "กองทัพอากาศ" มีนาวาอากาศเอก พระเวชยันต์รังสฤษฎ์ เป็นผู้บัญชาการทหารอากาศคนแรก กองทัพอากาศ จึงได้ถือเอาวันที่ ๙ เมษายน ของทุกปีเป็น "วันกองทัพอากาศ"

กำลังทางอากาศ ได้พัฒนาไปอย่างมากมาย และได้เป็นกำลังสำคัญในการปกป้อง รักษาอธิปไตยของชาติ อาทิ สงครามกรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส และสงครามมหาเอเชียบูรพา รวมทั้งเข้าร่วมกับกองกำลังสหประชาชาติ ในสงครามเกาหลี และร่วมกับพันธมิตร ในสงครามเวียดนาม จากเครื่องบินใบพัดเพียง ๘ เครื่องในอดีต จนมาถึงเครื่องบินไอพ่นที่ทันสมัยในปัจจุบัน

กองทัพอากาศ ยืนยันที่จะดำรงความมุ่งมั่นในภารกิจ ที่จะพิทักษ์ รักษาเอกราช และอธิปไตยของชาติ ไว้ให้มั่นคงสถาพตลอดไป

"เพราะเราเป็นโล่ที่แท้จริงของแผ่นดิน"
The sole shield to protect our nation

๙ เมษายน "วันกองทัพอากาศ"
“One of the Best Air Forces in ASEAN”

9 เมษายน
"วันกองทัพอากาศ"

วันที่ 9 เมษายน พ.ศ.2480 กรมทหารอากาศได้ยกฐานะเป็น"กองทัพอากาศ" มีนาวาอากาศเอก พระเวชยันต์รังสฤษฎ์ เป็นผู้บัญชาการทหารอากาศคนแรก จึงได้ถือเอาวันที่ 9 เมษายน ของทุกปีเป็น "วันกองทัพอากาศ"

#วันกองทัพอากาศ9เมษายน
#MayTheAirForceBeWithYou
#กองทัพอากาศเคียงข้างประชาชน

สารผู้บัญชาการทหารอากาศ  เนื่องในวันกองทัพอากาศ   วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔
09/04/2021

สารผู้บัญชาการทหารอากาศ
เนื่องในวันกองทัพอากาศ
วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔

สารผู้บัญชาการทหารอากาศ
เนื่องในวันกองทัพอากาศ
วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔

“วันจักรี” วันที่ ๖ เมษายนของทุกปี เป็นวันที่ระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ ๑ เสด็จขึ้นครองราช...
05/04/2021

“วันจักรี” วันที่ ๖ เมษายนของทุกปี เป็นวันที่ระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ ๑ เสด็จขึ้นครองราชสมบัติเป็นปฐมกษัตริย์แห่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี และโปรดเกล้าฯ ให้สร้าง พระแสงจักร และ พระแสงตรี ไว้ ๑ สำรับ กำหนดให้ใช้เป็นสัญลักษณ์ประจำราชวงศ์จักรีสืบมาจนถึงปัจจุบัน

วันจักรี ตรงกับวันที่ 6 เมษายนของทุกปี อันเนื่องมาจากเมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช หรือพระรามาธิบดีที่ 1 ทรงเสด็จปราบดาภิเษกขี้นเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีและเป็นวันครบรอบการก่อตั้งราชวงศ์จักรี ในวันนี้จึงถือเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งที่พวกเราชาวไทยควรให้ความระลึกถึง กว่าจะมาเป็นสยามได้ในทุกวันนี้

๕ เมษายน วันคล้ายวันประสูติ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีขอพระองค์ ทรงพระเจริญ
04/04/2021

๕ เมษายน วันคล้ายวันประสูติ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ

๕ เมษายน วันคล้ายวันประสูติ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

ที่อยู่

ถนนพหลโยธิน
Bangkok
10210

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมกิจการพลเรือน ทหารอากาศผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด