Clicky

BIOTEC-NSTDA ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีว?

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2526 ต่อมาเมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2534 และมีการจัดตั้งสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้กำหนดให้รวมไบโอเทคเป็นส่วนหนึ่งของ สวทช. ซึ่งเป็นหน่วยงานพิเศษมีสถานภาพเป็นองค์กรอิสระที่ไม่ผูกพันไว้กับระเบียบปฏิบัติและข้อบังคับของราชการและรัฐวิสาหกิจ ทำให

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2526 ต่อมาเมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2534 และมีการจัดตั้งสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้กำหนดให้รวมไบโอเทคเป็นส่วนหนึ่งของ สวทช. ซึ่งเป็นหน่วยงานพิเศษมีสถานภาพเป็นองค์กรอิสระที่ไม่ผูกพันไว้กับระเบียบปฏิบัติและข้อบังคับของราชการและรัฐวิสาหกิจ ทำให

เปิดเหมือนปกติ

18/01/2023

เชิญรับฟังสัมภาษณ์รายการ​ 106ActiveTalk

🟢ผลิตภัณฑ์ ไวรัส NPV กำจัดหนอนศัตรูพืช

พูดคุยกับ คุณสัมฤทธิ์ เกียววงษ์👨‍🔬
นักวิชาการอาวุโส หัวหน้าทีมวิจัย ทีมวิจัยเทคโนโลยีไวรัสเพื่อควบคุมแมลงศัตรูพืช ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ(ไบโอเทค) สวทช.

🚨𝐁𝐈𝐎𝐓𝐄𝐂’𝐬 𝐩𝐫𝐨𝐣𝐞𝐜𝐭 𝐨𝐧 “𝐄𝐧𝐡𝐚𝐧𝐜𝐢𝐧𝐠 𝐂𝐥𝐢𝐦𝐚𝐭𝐞 𝐑𝐞𝐬𝐢𝐥𝐢𝐞𝐧𝐜𝐞 𝐢𝐧 𝐓𝐡𝐚𝐢𝐥𝐚𝐧𝐝’𝐬 𝐋𝐨𝐜𝐚𝐥 𝐅𝐨𝐨𝐝 𝐒𝐲𝐬𝐭𝐞𝐦 𝐭𝐡𝐫𝐨𝐮𝐠𝐡 𝐏𝐨𝐥𝐢𝐜𝐲, 𝐈𝐧𝐧𝐨𝐯𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐚𝐧𝐝 𝐓𝐞𝐜𝐡𝐧𝐨...
14/01/2023

🚨𝐁𝐈𝐎𝐓𝐄𝐂’𝐬 𝐩𝐫𝐨𝐣𝐞𝐜𝐭 𝐨𝐧 “𝐄𝐧𝐡𝐚𝐧𝐜𝐢𝐧𝐠 𝐂𝐥𝐢𝐦𝐚𝐭𝐞 𝐑𝐞𝐬𝐢𝐥𝐢𝐞𝐧𝐜𝐞 𝐢𝐧 𝐓𝐡𝐚𝐢𝐥𝐚𝐧𝐝’𝐬 𝐋𝐨𝐜𝐚𝐥 𝐅𝐨𝐨𝐝 𝐒𝐲𝐬𝐭𝐞𝐦 𝐭𝐡𝐫𝐨𝐮𝐠𝐡 𝐏𝐨𝐥𝐢𝐜𝐲, 𝐈𝐧𝐧𝐨𝐯𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐚𝐧𝐝 𝐓𝐞𝐜𝐡𝐧𝐨𝐥𝐨𝐠𝐲” 𝐟𝐮𝐧𝐝𝐞𝐝 𝐛𝐲 𝐅𝐂𝐃𝐎, 𝐆𝐨𝐯𝐞𝐫𝐧𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐨𝐟 𝐔𝐊. 🚨

A project entitled “Enhancing Climate Resilience in Thailand’s Local Food System through Policy, Innovation and Technology” led by Ms. Kulwarang Suwanasri, Policy researcher, Policy Study and Biosafety Unit, National Center for Genetic Engineering and Biotechnology (BIOTEC), was funded by FCDO. The 5-month project is a collaborative effort between BIOTEC, International Joint Research Center on Food Security, a Trilateral collaboration between BIOTEC, Queen’s University Belfast and Thammasat University, and Ubol Ratchathani University.

This study aims to examine the available evidence on the current policy landscape on climate-resilient food systems, and to provide better understanding of the food systems profile and its complex interactions in response to climate change and other uncertainties. This study will help to better understand how various resilience capacities are implemented to support the food system performance and outcomes. The case study research will be conducted in two different sites of the local food system; an urban and peri-urban area, and an agricultural area, to explore existing resilience capacities that can be strengthened and built upon.

The project outcomes will lead to the development of actionable policy recommendations for building climate resilience within the food system. They can also enhance the collaboration between Thailand and UK through policy dialogue or any existing platform such as the International Joint Research Center on Food Security (IJC-FOODSEC).

The project is funded by South Asia Research Hub, Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO), Government of the United Kingdom – with British Embassy Bangkok as a primary recipient of the study outputs.

https://www.biotec.or.th/home/en/biotecs-project-funded-by-uk-aid-direct/

🧒คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566👧โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีวันเด็ก 2566 ตรงกับวันเสาร์ที่ 14 มกราคม อั...
14/01/2023

🧒คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566👧
โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

วันเด็ก 2566 ตรงกับวันเสาร์ที่ 14 มกราคม อันเป็นวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคม โดยวันเด็กเกิดจากความร่วมมือของหลายประเทศที่ร่วมมือกันปกป้องเด็ก เยาวชน ประเทศต่างๆ จึงจัดงานวันเด็กเพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก

🚨โครงการ “𝐄𝐧𝐡𝐚𝐧𝐜𝐢𝐧𝐠 𝐂𝐥𝐢𝐦𝐚𝐭𝐞 𝐑𝐞𝐬𝐢𝐥𝐢𝐞𝐧𝐜𝐞 𝐢𝐧 𝐓𝐡𝐚𝐢𝐥𝐚𝐧𝐝’𝐬 𝐋𝐨𝐜𝐚𝐥 𝐅𝐨𝐨𝐝 𝐒𝐲𝐬𝐭𝐞𝐦 𝐭𝐡𝐫𝐨𝐮𝐠𝐡 𝐏𝐨𝐥𝐢𝐜𝐲, 𝐈𝐧𝐧𝐨𝐯𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐚𝐧𝐝 𝐓𝐞𝐜𝐡𝐧𝐨𝐥𝐨𝐠𝐲” โดย คุ...
13/01/2023

🚨โครงการ “𝐄𝐧𝐡𝐚𝐧𝐜𝐢𝐧𝐠 𝐂𝐥𝐢𝐦𝐚𝐭𝐞 𝐑𝐞𝐬𝐢𝐥𝐢𝐞𝐧𝐜𝐞 𝐢𝐧 𝐓𝐡𝐚𝐢𝐥𝐚𝐧𝐝’𝐬 𝐋𝐨𝐜𝐚𝐥 𝐅𝐨𝐨𝐝 𝐒𝐲𝐬𝐭𝐞𝐦 𝐭𝐡𝐫𝐨𝐮𝐠𝐡 𝐏𝐨𝐥𝐢𝐜𝐲, 𝐈𝐧𝐧𝐨𝐯𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐚𝐧𝐝 𝐓𝐞𝐜𝐡𝐧𝐨𝐥𝐨𝐠𝐲” โดย คุณกุลวรางค์ สุวรรณศรี ได้รับทุน 𝐔𝐊 𝐀𝐢𝐝 𝐃𝐢𝐫𝐞𝐜𝐭🚨

โครงการ “Enhancing Climate Resilience in Thailand’s Local Food System through Policy, Innovation and Technology” นำโดยคุณกุลวรางค์ สุวรรณศรี นักวิจัยนโยบาย ฝ่ายศึกษานโยบายและความปลอดภัยทางชีวภาพ ศูนย์พันุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ (BIOTEC) ร่วมกับ International Joint Research Center on Food Security (ความร่วมมือระหว่าง BIOTEC, Queen’s University Belfast และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้รับทุน UK Aid Direct เป็นระยะเวลาดำเนินโครงการ 5 เดือน

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพร้อมด้านนโยบาย (policy landscape)และความสามารถของระบบอาหารท้องถิ่น (local food system) ของประเทศไทย ในการรับมือและฟื้นตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate resilience) โดยจะศึกษาใน 2 บริบทสำคัญ คือ 1.) พื้นที่เมืองและพื้นที่กึ่งเมืองกึ่งชนบท ซึ่งทีมวิจัยได้เลือกพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และ 2.) พื้นที่เกษตรกรรมในจังหวัดอุบลราชธานี โดยจะศึกษาทั้งห่วงโซ่อุปทานอาหารเพื่อวิเคราะห์การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ช่องว่าง (gap analysis) เพื่อหาจุดแข็ง จุดอ่อนของนโยบาย บทบาทของเทคโนโลยีและนวัตกรรม เครื่องมือทางเงิน มาตรการส่งเสริมที่เกี่ยวข้อง และศักยภาพความพร้อมของบุคลากรที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทาน เพื่อที่จะนำไปสู่การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายและกลยุทธ์ที่เหมาะสมในการเสริมสร้างระบบอาหารในประเทศ ให้มีความสามารถในการรับมือและฟื้นตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สร้างความมั่นคงด้านอาหารให้กับประเทศบนฐานของความยั่งยืน

ทุน UK Aid Direct ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก Secretary of State for Foreign, Commonwealth and Development Affairs ภายใต้ Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO) รัฐบาลสหราชอาณาจักร มีวัตถุประสงค์ในการช่วยขจัดความยากจนในประเทศกำลังพัฒนา เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนผ่านการให้ทุนสนับสนุนองค์กรภาครัฐในสหราชอาณาจักรและประเทศพันธมิตร

https://www.biotec.or.th/home/enhancing-climate-resilience-in-thailands-local-food-system-through-policy-innovation-and-technology/

📢เชิญรับชมสัมภาษณ์📺รายการคิดดีสังคมดี  TNN2 True Visions784ตอน ไบโอเทค กับการพัฒนางานวิจัยเพื่อประโยชน์ต่อประชาชนสังคมเศ...
08/01/2023

📢เชิญรับชมสัมภาษณ์
📺รายการคิดดีสังคมดี TNN2 True Visions784
ตอน ไบโอเทค กับการพัฒนางานวิจัยเพื่อประโยชน์ต่อประชาชนสังคมเศรษฐกิจและประเทศ อย่างยั่งยืน🌱

📌"งานวิจัยที่เราทำ ต้องตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้ทั้งในเชิงพาณิชย์ สังคม และชุมชน"

👨‍🔬ดร.วรรณพ วิเศษสงวน
ผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

👨‍🔬คุณสุรเชษฐ์ สุนทรทวีทรัพย์
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรม บริษัทควอนตัม ไบโอเทค จำกัด

เชิญรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ : https://youtu.be/zmeOGZw-z2o


#คิดดีสังคมดี #ทรูวิชั่นส์ช่อง784

ทรงพระเจริญ ๘ มกราคม ๒๕๖๖ วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา********************...
08/01/2023

ทรงพระเจริญ
๘ มกราคม ๒๕๖๖
วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

*************************
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหารและพนักงาน
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

06/01/2023

ช่วง ถาม-ตอบ ตอนที่ 1
.
คำถามยอดฮิต ที่ว่า ปัจจัยใด ? ทำให้ชีวภัณฑ์ตายหรือไม่ได้ประสิทธิภาพ หลังจากฉีดพ่นไปแล้ว

คำตอบก็คือ ปัจจัยจากอากาศร้อน อุณหภูมิสูง แสงแดด และสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อชีวภัณฑ์นั้นๆ โดยช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการฉีดพ่นชีวภัณฑ์ก็คือ หลังจากเวลา 17.00 น. นั้นเอง เพราะชีวภัณฑ์ โดยเฉพาะกลุ่มรานั้น อาศัยอุณหภูมิที่พอเหมาะและความชื้นสูงในการเจริญเติบโต
.
รู้อย่างนี้แล้วเพื่อนๆ ก็สามารถเลือกเวลาฉีดให้เหมาะสมได้เลย
.
ท่านไหนที่มีความสนใจใช้ชีวภัณฑ์ให้ถูกวิธี หรือมีข้อสงสัย
สามารถอินบ็อกมาทางแฟนเพจได้เลยนะคะ
.
#ชีวภัณฑ์ #ชีววิธี

🎊สวัสดีปีใหม่ 2566 🎊BIOTEC-NSTDA ขออำนวยพรให้ทุกท่านพบแต่ความสุข ความเจริญ คิดสิ่งใดสมความปราถนา ตลอดปีและตลอดไป...✨
01/01/2023

🎊สวัสดีปีใหม่ 2566 🎊

BIOTEC-NSTDA ขออำนวยพรให้ทุกท่านพบแต่ความสุข ความเจริญ คิดสิ่งใดสมความปราถนา ตลอดปีและตลอดไป...✨

28/12/2022
📌งานเสวนา “ชิมข้าวใหม่ เที่ยวบ้านดอนไฟ ไหว้พระเจ้าทันใจพันปี”เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2565 ณ แปลงข้าวบ้านดอนไฟ ต.ดอนไฟ อ.แม...
20/12/2022

📌งานเสวนา “ชิมข้าวใหม่ เที่ยวบ้านดอนไฟ ไหว้พระเจ้าทันใจพันปี”

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2565 ณ แปลงข้าวบ้านดอนไฟ ต.ดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (SCG) จัดงานเสวนา “ชิมข้าวใหม่ เที่ยวบ้านดอนไฟ ไหว้พระเจ้าทันใจพันปี” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วรรณพ วิเศษสงวน ผู้อำนวยการไบโอเทค และ ดร.ธีรยุทธ ตู้จินดา รองผู้อำนวยการไบโอเทค เข้าร่วมในงานดังกล่าว

นอกจากการเสวนาฯ แล้ว ยังเปิดให้มีการชิมข้าวพันธุ์ “หอมสยาม 2” และการประกาศผลการประกวดรวงข้าวพันธุ์ “หอมสยาม 2” โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่พันธุ์ข้าวหอมสยาม 2 สร้างความเข้าใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อผู้มีส่วนร่วมในห่วงโซ่การผลิตข้าว สู่อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ซึ่งสอดคล้องกับการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ ด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG

“ข้าวหอมสยาม 2” มีคุณสมบัติทนน้ำท่วมฉับพลัน ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในระดับปานกลาง คุณภาพการหุงต้มดี รสชาติอร่อย มีความนุ่ม และมีกลิ่นหอม โดยข้าวพันธุ์ดังกล่าวเกิดขึ้นภายใต้การดำเนินโครงการ “การปรับปรุงพันธุ์โดยการออกแบบเพื่อพัฒนาพันธุ์ข้าวนาน้ำฝนให้ทนทานหรือต้านทานต่อสภาพแวดล้อมวิกฤต โรค และแมลง ด้วยการใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอช่วยในการคัดเลือก (MAS)” ซึ่งมีคณะนักวิจัย นำโดย ดร.ธีรยุทธ ตู้จินดา ดร.มีชัย เซี่ยงหลิว ดร.โจนาลิซา แอล เซี่ยงหลิว และทีมงานไบโอเทค ร่วมกับ ดร.กัญญณัช ศิริธัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มโปรแกรมเกษตรสมัยใหม่ สวทช. ในการพัฒนาชุดข้าวขาวดอกมะลิ 105 อย่างต่อเนื่อง พร้อมทดสอบศักยภาพและเสถียรภาพในการให้ผลผลิตในสภาพพื้นที่นาน้ำฝน เพื่อนำพันธุ์ที่ได้มาใช้ในชุมชนและทำให้ชุมชนสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีไว้ใช้เองอีกทางหนึ่ง
“ข้าวหอมสยาม 2” มีการปลูกทดสอบผลผลิตแล้วในปี 2564 จำนวน 11 จังหวัด และในปี 2565 ได้ปลูกทดสอบผลผลิตในแปลงเกษตรกร จำนวน 3 จังหวัด ในเขตพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยภาคเหนือ ร่วมกับบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (SCG) ในพื้นที่บ้านดอนไฟ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง พบว่า ข้าวหอมสยาม 2 ปรับตัวได้ดีในพื้นที่ดังกล่าว คือ ให้ผลผลิตเฉลี่ย 800 กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่าข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ประมาณ 1.5 เท่า โดยได้รับการยอมรับจากชุมชนอย่างดียิ่ง

ที่มา : https://www.biotec.or.th/home/talk-at-bandonfai-2022/

𝐍𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐂𝐞𝐧𝐭𝐞𝐫 𝐟𝐨𝐫 𝐆𝐞𝐧𝐞𝐭𝐢𝐜 𝐄𝐧𝐠𝐢𝐧𝐞𝐞𝐫𝐢𝐧𝐠 𝐚𝐧𝐝 𝐁𝐢𝐨𝐭𝐞𝐜𝐡𝐧𝐨𝐥𝐨𝐠𝐲 (𝐁𝐈𝐎𝐓𝐄𝐂) 𝐚𝐧𝐝 𝐁𝐞𝐫𝐧𝐡𝐚𝐫𝐝 𝐍𝐨𝐜𝐡𝐭 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐭𝐞 𝐟𝐨𝐫 𝐓𝐫𝐨𝐩𝐢𝐜𝐚𝐥 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐜𝐢𝐧𝐞 (𝐁...
20/12/2022

𝐍𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐂𝐞𝐧𝐭𝐞𝐫 𝐟𝐨𝐫 𝐆𝐞𝐧𝐞𝐭𝐢𝐜 𝐄𝐧𝐠𝐢𝐧𝐞𝐞𝐫𝐢𝐧𝐠 𝐚𝐧𝐝 𝐁𝐢𝐨𝐭𝐞𝐜𝐡𝐧𝐨𝐥𝐨𝐠𝐲 (𝐁𝐈𝐎𝐓𝐄𝐂) 𝐚𝐧𝐝 𝐁𝐞𝐫𝐧𝐡𝐚𝐫𝐝 𝐍𝐨𝐜𝐡𝐭 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐭𝐞 𝐟𝐨𝐫 𝐓𝐫𝐨𝐩𝐢𝐜𝐚𝐥 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐜𝐢𝐧𝐞 (𝐁𝐍𝐈𝐓𝐌), 𝐆𝐞𝐫𝐦𝐚𝐧𝐲 𝐞𝐧𝐭𝐞𝐫𝐞𝐝 𝐢𝐧𝐭𝐨 𝐭𝐡𝐞 𝐌𝐨𝐔

9 December 2022-- National Center for Genetic Engineering and Biotechnology (BIOTEC) represented by Dr. Wonnop Visessanguan, Executive Director of National Center for Genetic Engineering and Bernhard Nocht Institute for Tropical Medicine (BNITM) by Prof. Dr. Jürgen May, Chairman of the Board of Directors of BNITM signed a Memorandum of Understanding on Vector-borne Diseases Research. The signing was witnessed by, Prof. Dr. Jonas Schmidt-Chanasit, Head of Department of Arbovirology, BNITM and Dr. Natapong Jupatanakul, Researcher, Frontier Biodesign and Biomolecular Engineering Research Team who initiated the collaboration between the 2 institutes.
In Thailand, arthropod-borne pathogens, particularly arthropod-borne viruses, have long posed a threat to public health, resulting in economic loss and a burden on the health of the population. As a result of climate change, arthropod-borne diseases continue to globally expand to regions that previously didn't have indigenous transmission, such as Europe including Germany. Given the imminent threat of a new pandemic, international collaborative network is needed in order to overcome this global challenge.
During the past years, BIOTEC and BNITM researchers have established collaboration to gain a fundamental understanding of mosquito-arbovirus interactions and pathogen transmission. The partnership between BIOTEC and BNITM in data and resource sharing, as well as human resources and technological development could certainly advance scientific research in both institutions and benefit humankind.

https://www.biotec.or.th/home/en/bnitm-mou/

𝐁𝐈𝐎𝐓𝐄𝐂’𝐬 𝐏𝐫𝐨𝐣𝐞𝐜𝐭 𝐎𝐧 𝐂𝐚𝐬𝐬𝐚𝐯𝐚 𝐕𝐚𝐥𝐮𝐞 𝐂𝐡𝐚𝐢𝐧 𝐈𝐦𝐩𝐫𝐨𝐯𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐈𝐧 𝐓𝐡𝐞 𝐌𝐞𝐤𝐨𝐧𝐠 𝐑𝐞𝐠𝐢𝐨𝐧 𝐒𝐮𝐜𝐜𝐞𝐬𝐬𝐟𝐮𝐥𝐥𝐲 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐥𝐞𝐭𝐞𝐝Cassava is considered one...
16/12/2022

𝐁𝐈𝐎𝐓𝐄𝐂’𝐬 𝐏𝐫𝐨𝐣𝐞𝐜𝐭 𝐎𝐧 𝐂𝐚𝐬𝐬𝐚𝐯𝐚 𝐕𝐚𝐥𝐮𝐞 𝐂𝐡𝐚𝐢𝐧 𝐈𝐦𝐩𝐫𝐨𝐯𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐈𝐧 𝐓𝐡𝐞 𝐌𝐞𝐤𝐨𝐧𝐠 𝐑𝐞𝐠𝐢𝐨𝐧 𝐒𝐮𝐜𝐜𝐞𝐬𝐬𝐟𝐮𝐥𝐥𝐲 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐥𝐞𝐭𝐞𝐝

Cassava is considered one of Thailand’s most important economic crops. Supplying around 68% of the global market, Thailand was ranked as the world’s largest cassava products exporter in 2019. Along with our neighboring countries in South East Asia, especially Cambodia and Vietnam, the global market share has reached 90%.

Thailand has a proven track record in cassava-related technology development as well as a proven capability for transferring this technology to neighboring countries. Throughout the course of 30 years, the National Center for Genetic Engineering and Biotechnology (BIOTEC), a member of the National Science and Technology Development Agency (NSTDA), Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation (MHESI), Thailand has developed the basic research and technology for distribution via training course. Research has also focused on improving the cassava yield and the introduction of a wider range of applications for starch, resulting in enhanced value addition to the raw material. Concurrent with these efforts has been researching and application on improving waste management and utilization.

In 2020, BIOTEC’s project entitled “Capacity Building on Circular Economy, Resource and Energy Efficiency for Productivity and Sustainability of Cassava Chain to High Value Products: Cassava Root, Native Starch, and Biogas in Mekong Countries (abbreviation: CCC)” was successfully funded by the Mekong-Republic of Korea Cooperation Fund for a total amount of THB 12,960,105 (USD 394,005) for the period of 1 July 2022 – 31 December 2022. Led by Dr. Warinthorn Songkasiri, Director of Biochemical Engineering and Systems Biology Research Group, the CCC Project aims to strengthen the competitiveness of cassava value chain in the Mekong region which comprises Cambodia, Lao PDR, Myanmar, Vietnam and Thailand (CLMVT).

The CCC’s technology transfer and capacity building program is designed to cover 3 modules based on the results of gap analysis and voice of customer (VOC); (1) Cassava Cultivation: Techniques for Sustainable Production focuses on cassava cultivation and disease control to increase root productivities. (2) Cassava Starch: Processing Technology is another training course that provides information on production and utilization of cassava starch and concept of zero discharge. (3) Cassava Waste: Biogas Production and Waste Management covers mechanism of anaerobic digestion, affecting factors, solution, and guidelines to improve biogas process.

Researchers and experts from leading research and academic institutes and industrial partners in the cassava industry in CLMVT collaborated to bring the CCC Project to light. The project is participated by BIOTEC’s Waste Utilization and Management Research Team, Biochemical Engineering and Systems Biology Research Group and Cassava and Starch Technology Research Team, Functional Ingredients and Food Innovation Research Group, The Excellent Center of Waste Utilization and Management (ECoWaste), King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT).

The capacity building program was held on 1 July – 31 August 2022 via online platform. The training’s handbooks, video clips and materials were created and translated into local languages to meet the needs of participants. Country Coordinators and Teaching Assistants in each country were assigned to facilitate the learning sessions and help participants. There were 102 participants from upstream (cassava growers and agricultural officers), mid-stream (starch factory operators) and downstream (Biogas factory operators) of the cassava value chain in CLMVT participated in the program. The cassava technology hub via the ASEAN Cassava R&D Center is established to transfer knowledge and technology to neighboring countries.

Officiated by Prof. Sirirurg Songsivilai, M.D., Ph.D., Permanent Secretary of the Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, the project closing ceremony and networking event was held on December 15, 2022 at Pullman Hotel, Bangkok, to publicize the success of the project, as well as the project’s lesson learned. The event gathered key stakeholders in the cassava industry from CLMVT providing an opportunity for building mutually beneficial relationships with other professionals within the industry.
https://www.biotec.or.th/home/en/biotecs-project-on-cassava-value-chain-improvement-in-the-mekong-region-successfully-completed/

🚨“ไบโอเทคร่วมกับพันธมิตรแถลงข่าวความสำเร็จโครงการยกระดับอุตสาหกรรมมันสำปะหลังทั้งห่วงโซ่อุปทานในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง”  1...
16/12/2022

🚨“ไบโอเทคร่วมกับพันธมิตรแถลงข่าวความสำเร็จโครงการยกระดับ
อุตสาหกรรมมันสำปะหลังทั้งห่วงโซ่อุปทานในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง”

15 ธันวาคม 2565 - มันสำปะหลังถือเป็นพืชเศรษฐกิจหลักที่สำคัญของประเทศ โดยในปี พ.ศ. 2562 ประเทศไทยเป็นประเทศผู้ส่งออกผลผลิตมันสำปะหลังรายใหญ่ที่สุดของโลกมีส่วนแบ่งตลาดโลกมากกว่า 68% ทั้งนี้ หากรวมผลผลิตมันสำปะหลังในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านในแถบลุ่มแม่น้ำโขง ประกอบด้วย กัมพูชา สปป. ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม จะพบว่ามีส่วนแบ่งตลาดโลกสูงถึง 90%

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดเผยว่ามันสำปะหลังเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญในด้านความมั่นคงทางอาหาร และอุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่นๆ เช่น อุตสาหกรรมอาหาร อาหารสัตว์ สิ่งทอ และอุตสาหกรรมพลังงาน ถือเป็นแหล่งรายได้ให้กับเกษตรกรรายย่อยมากกว่า 2 ล้านคนในภูมิภาคอาเซียน

ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า “นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 หน่วยงานราชการเช่น สวทช. โดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) กรมโรงงานอุตสาหกรรมและกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อีกทั้งองค์กรส่งเสริมอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ สมาคม และมูลนิธิต่างๆ เช่น สำนักงานความร่วมมือทางวิชาการของเยอรมัน (GTZ) สมาคมแป้งมันสำปะหลังไทย มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย ได้เล็งเห็นความสำคัญของอุตสาหกรรมการผลิตแป้งมันสำปะหลัง สร้างองค์ความรู้ ดำเนินงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การใช้พลังงานและทรัพยากร ตลอดห่วงโซ่มูลค่าตั้งแต่การผลิตหัวมันสำปะหลัง ไปจนถึงการบำบัดน้ำเสียและของเสียที่เกิดขึ้นและนำกลับมาใช้ใหม่เป็นพลังงานทดแทน”

จากองค์ความรู้ที่สั่งสมมาเป็นเวลาเกือบ 3 ทศวรรษ ประกอบกับการตระหนักถึงความสำคัญของมันสำปะหลังต่อเศรษฐกิจในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ไบโอเทคจึงได้ริเริ่มโครงการ Capacity Building on Circular Economy, Resource and Energy Efficiency for Productivity and Sustainability of Cassava Chain to High Value Products: Cassava Root, Native Starch, and Biogas in Mekong Countries หรือ โครงการ CCC นำโดย ดร.วรินธร สงคศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยวิศวกรรมชีวเคมีและชีววิทยาระบบ

ดร.วรรณพ วิเศษสงวน ผู้อำนวยการไบโอเทค เปิดเผยว่า “โครงการ CCC ได้รับทุนสนับสนุนโดยกระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐเกาหลี ผ่านกองทุนความร่วมมือแม่โขงและสาธารณรัฐเกาหลี (Mekong-Republic of Korea Cooperation Fund – MKCF) ซึ่งมีสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง หรือ Mekong Institute (MI) เป็นผู้จัดการกองทุน จำนวนงบประมาณ 12,960,105 บาท (394,005 USD) ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กรกฎาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2565” โครงการ CCC มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี ผ่านการจัดการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรในประเทศแถบลุ่มแม่น้ำโขง โดยหลักสูตรอบรมครอบคลุมหัวข้อสำคัญเริ่มตั้งแต่ “ต้นน้ำ” คือ การบริหารจัดการเทคโนโลยีการปลูกมันสำปะหลังและการปรับปรุงพันธุ์เพื่อการเพิ่มผลผลิตและทำให้มันสำปะหลังมีคุณสมบัติเหมาะกับการแปรรูปหรือใช้งานในอุตสาหกรรมเฉพาะ ต่อด้วย “กลางน้ำ” คือ การใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตแป้งมันสำปะหลัง ลดการใช้พลังงานและทรัพยากรในกระบวนการผลิต จนถึง “ปลายน้ำ” คือ การใช้เทคโนโลยีในการนำของเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิต ได้แก่ น้ำเสียและกากมันสำปะหลังมาผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน รวมทั้งการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยีมันสำปะหลัง (ASEAN Cassava Center) ในประเทศไทย เพื่อเป็นศูนย์กลางด้านมันสำปะหลังของภูมิภาคและของโลกในอนาคต

ดร.วรินธร สงคศิริ หัวหน้าโครงการ CCC เปิดเผยว่า “จากการดำเนินโครงการ มีผู้เข้าร่วมการอบรมจาก CLMVT ทั้งหมดกว่า 102 คนจากทุกภาคส่วนของห่วงโซ่มูลค่าในอุตสาหกรรมมันสำปะหลัง ซึ่งมากกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ มีการจัดตั้งศูนย์ ASEAN Cassava Center ในประเทศไทยเพื่อเป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดเทคโนโลยีไปยังหน่วยงานพันธมิตรในภูมิภาค การจัดตั้งศูนย์มันสำปะหลังแห่งชาติ (National Cassava Center) แบบ virtual center ที่กำกับดูแลโดยหน่วยงานพันธมิตรในประเทศลุ่มน้ำโขง โดยศูนย์มันสำปะหลังแห่งชาติดังกล่าวมีแผนที่จะยกระดับเป็นศูนย์ฯที่เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานพันธมิตร (physical center) ในอนาคต”

ดร.วรินธร กล่าวต่อไปว่า “นอกจากนี้ยังมีโครงการใหม่เพิ่มเติมอีก 2 โครงการที่ต่อยอดมาจากโครงการ CCC คือ “โครงการการวิเคราะห์ฐานข้อมูลค่ามาตรฐานกระบวนการผลิตและการใช้ทรัพยากรการผลิต และคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังไทย” ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสมาคมแป้งมันสำปะหลังแห่งประเทศไทย โดยมีโรงงานแป้งมันสำปะหลังมากกว่า 60% จากจำนวนโรงงานทั้งหมดในประเทศไทยเข้าร่วมโครงการ และ “โครงการการพัฒนาโมเดลนำร่องในการสนับสนุนและขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อสร้างผลกระทบขนาดใหญ่ในการพัฒนาอุตสาหกรรมแบบองค์รวมโดยผ่านกลไกมหาวิทยาลัย (CIGUS Model) อุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง ระยะที่ 1” ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)” โครงการทั้งสองจะมีส่วนสำคัญในการยกระดับอุตสาหกรรมมันสำปะหลังทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค และยังมีส่วนช่วยในการขยายผลโครงการ CCC อีกด้วย

โครงการ CCC ถือเป็นเพียงจุดเริ่มต้นในการยกระดับอุตสาหกรรมในภูมิภาคนี้ ถึงแม้โครงการจะดำเนินการเสร็จสิ้นภายในเดือนธันวาคม 2565 แต่ทีมวิจัยฝ่ายไทยยังคงทำงานใกล้ชิดกับพันธมิตรในโครงการจากประเทศแถบลุ่มแม่น้ำโขงอย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางต่างๆ เช่นศูนย์ ASEAN Cassava Center ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางแบ่งปันข้อมูลเชิงวิชาการ และบริการให้คำปรึกษาด้านเทคนิคและแก้ปัญหาที่พบในอุตสาหกรรมมันสำปะหลังในภูมิภาค และผ่านโครงการ Train-the-Trainer Program under Lancang – Mekong Cooperation to Enhance Production Capacity and People’s Livelihood by Improving the Value Chain for Cassava Cultivation and Application: Clean Cassava Chips, Native Starch, Modified Starch, Ethanol and Biogas Production ที่ได้รับสนับสนุนทุนจากกองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง (Lancang-Mekong Cooperation Special Fund) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เชี่ยวชาญของห่วงโซ่มันสำปะหลัง
ซึ่งประกอบด้วย เกษตรกรผู้ผลิตมันสำปะหลัง นักวิชาการ บุคลากรและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมันสำปะหลังในประเทศลุ่มแม่น้ำโขงตลอดห่วงโซ่อุปทาน เป็นต้น

ที่มา : https://www.biotec.or.th/home/ccc2022/

13/12/2022

📢 ข่าวดี!!! สำหรับใครที่พลาดเสวนา "รู้จัก รู้ใช้ชีวภัณฑ์กำจัดศัตรูพืชอย่างมืออาชีพ"
วันนี้สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ลิงก์นี้ 👇
https://youtu.be/3ujl7grRsPQ

และสามารถดาวน์โหลดเอกสารเสวนาได้ที่ลิงก์นี้ 👇
https://bit.ly/3UFDrRh

ของดีๆ แบบนี้ลูกเพจเราจะพลาดได้ไง ☺️☺️☺️

🛎คณะผู้บริหาร ไบโอเทค ร่วมงานแถลงข่าว บริษัท วิโนน่า เฟมินิน จับมือ ร้านยากรุงเทพ ส่งต่อองค์ความรู้ใช้ธรรมชาติรักษาธรรมช...
10/12/2022

🛎คณะผู้บริหาร ไบโอเทค ร่วมงานแถลงข่าว บริษัท วิโนน่า เฟมินิน จับมือ ร้านยากรุงเทพ ส่งต่อองค์ความรู้ใช้ธรรมชาติรักษาธรรมชาติ ดูแลสุขภาพองค์รวมของคนไทยและสุขอนามัยน้องสาว โดยเภสัชกร 24 ชม.

บริษัท วิโนน่า เฟมินิน จำกัด ร่วมกับ ร้านยากรุงเทพ จัดแถลงข่าว ความร่วมมือระหว่าง วิโนน่า เฟมินิน เเละ ร้านยากรุงเทพ เพื่อยกระดับการดูแลสุขภาพองค์รวมของคนไทยและสุขอนามัยน้องสาว โดยใช้ธรรมชาติรักษาธรรมชาติ โดยเภสัชกร 24 ชม. โดยมี ดร.จิตติ์พร ธรรมจินดา ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และ นางนพรัตน์ สุขสราญฤดี ผู้ก่อตั้ง บริษัท วิโนน่า เฟมินิน จำกัด, นายอิทธิพล ศรีอิทยาจิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วิโนน่า เฟมินิน จำกัด และ นายชูวิทย์ วัยศิริโรจน์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงเทพดรักสโตร์ จำกัด พร้อมด้วย ดร.วรรณพ วิเศษสงวน ผู้อำนวยการ ไบโอเทค สวทช. เป็นประธานร่วมเปิดงาน ณ โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์
ภายในงานมีการจัดเสวนาหัวข้อ “คุณภาพชีวิตของผู้หญิงวัยหมดระดู” และหัวข้อ “Probiotics สายพันธุ์ไทยและศักยภาพการผลิตของประเทศ” โดยมี รศ.ดร.มาลัย ทวีโชติภัทร์ จาก มศว และ ดร.กอบกุล เหล่าเท้ง ผอ.กลุ่มวิจัยส่วนผสมฟังก์ชั่นและนวัตกรรมอาหาร ไบโอเทค สวทช. ร่วมเสวนา
ทั้งนี้ ทางทีมวิจัยเทคโนโลยีชีวกระบวนการอุตสาหกรรมและโรงงานต้นแบบชีวกระบวนการไบโอเทค (BBF) สวทช. นำโดย ดร.กอบกุล เหล่าเท้ง ได้ประสบความสำเร็จในการพัฒนากระบวนการผลิตแบคทีเรียโพรไบโอติกในระดับอุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพและผ่านมาตรฐานการผลิต Codex-GHPs และ HACCP ซึ่งใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีการผลิตของคนไทย เพื่อขยายการผลิตโพรไบโอติกส์สายพันธุ์ไทยของ “วิโนน่า” ช่วยลดการนำเข้าจากต่างประเทศ อันเป็นการช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ

ที่มา : https://www.biotec.or.th/home/winona-press-release/

🛎 ไบโอเทค สวทช. นำผลงานร่วมจัดแสดงในงานสัตว์น้ำไทย 2022 หรือ Thai Aqua Expo 2022 ครั้งที่ 3สมาคมกุ้งตะวันออกไทยและพันธมิ...
09/12/2022

🛎 ไบโอเทค สวทช. นำผลงานร่วมจัดแสดงในงานสัตว์น้ำไทย 2022 หรือ Thai Aqua Expo 2022 ครั้งที่ 3

สมาคมกุ้งตะวันออกไทยและพันธมิตร ร่วมจัดนิทรรศการงานงานสัตว์น้ำไทย 2022 หรือ Thai Aqua Expo 2022 ครั้งที่ 3 ภายใต้แนวคิด “สัตว์น้ำไทย ผลิตอย่างไร กำไรยั่งยืน” โดยมี นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานพิธีเปิด ณ โรงแรมซันไรส์ ลากูน โฮเทลแอนด์กอล์ฟ บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งภายในงานมีการจัดเวทีสัมมนาวิชาการจากนักวิจัยและนักวิชาการมากมาย ตลอดจนการออกบูธจัดแสดงสินค้า นวัตกรรมจากบริษัท ห้างร้านที่สนับสนุนการจัดงานกว่า 50 บริษัท รวมกว่า 70 บูธ
ในโอกาสนี้ ไบโอเทค ได้นำผลงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรรมด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำมาร่วมจัดแสดงหลากหลายผลงาน อาทิ ถังเลี้ยงปลานิลความหนาแน่นสูงระบบน้ำหมุนเวียน ที่สามารถเลี้ยงปลาได้ความหนาแน่นสูงถึง 40 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร มีระบบบำบัดน้ำเพื่อควบคุมคุณภาพน้ำ ลดความต้องการน้ำที่ต้องใช้ในระหว่างการเลี้ยงสัตว์ ชุดตรวจ Strep Easy kit ชุดตรวจเชื้อแบคทีเรีย Streptococcus agalactiae ในปลานิลและปลาทับทิม และ กระบวนการผลิตอาหารแท่งแบบง่ายสำหรับเลี้ยงปูทะเล โดยใช้เครื่องอัดแท่งขนาดเล็ก กุ้งกุลาดำสายพันธุ์ สวทช. ซึ่งได้มีการปรับปรุงพันธุ์และเพาะพันธุ์ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กุ้ง (ศวพก.) ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้ความร่วมมือระหว่าง ไบโอเทค สวทช. มหาวิทยาลัยมหิดล และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ณ จ.สุราษฎร์ธานี

ที่มา : https://www.biotec.or.th/home/thai-aqua-expo-2022/

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้า ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติสำนักงานพัฒนาวิทยา...
05/12/2022

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

🚨𝐁𝐈𝐎𝐓𝐄𝐂-𝐔𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐭𝐲 𝐨𝐟 𝐊𝐞𝐧𝐭 𝐏𝐫𝐨𝐣𝐞𝐜𝐭 𝐟𝐮𝐧𝐝𝐞𝐝 𝐛𝐲 𝐭𝐡𝐞 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐕𝐞𝐭𝐞𝐫𝐢𝐧𝐚𝐫𝐲 𝐕𝐚𝐜𝐜𝐢𝐧𝐨𝐥𝐨𝐠𝐲 𝐍𝐞𝐭𝐰𝐨𝐫𝐤 (𝐈𝐕𝐕𝐍), 𝐭𝐡𝐞 𝐆𝐥𝐨𝐛𝐚𝐥 𝐂𝐡𝐚𝐥𝐥𝐞𝐧...
01/12/2022

🚨𝐁𝐈𝐎𝐓𝐄𝐂-𝐔𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐭𝐲 𝐨𝐟 𝐊𝐞𝐧𝐭 𝐏𝐫𝐨𝐣𝐞𝐜𝐭 𝐟𝐮𝐧𝐝𝐞𝐝 𝐛𝐲 𝐭𝐡𝐞 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐕𝐞𝐭𝐞𝐫𝐢𝐧𝐚𝐫𝐲 𝐕𝐚𝐜𝐜𝐢𝐧𝐨𝐥𝐨𝐠𝐲 𝐍𝐞𝐭𝐰𝐨𝐫𝐤 (𝐈𝐕𝐕𝐍), 𝐭𝐡𝐞 𝐆𝐥𝐨𝐛𝐚𝐥 𝐂𝐡𝐚𝐥𝐥𝐞𝐧𝐠𝐞𝐬 𝐑𝐞𝐬𝐞𝐚𝐫𝐜𝐡 𝐅𝐮𝐧𝐝 (𝐆𝐂𝐑𝐅)

A project entitled “Preliminary process development for recombinant porcine interferon production” led by Ms. Benjamas Chutiwitoonchai, Research Assistant, Dr. Peera Jaru-Ampornpan, Researcher, Virology and Cell Technology Research Team, BIOTEC and Prof. Colin Robinson, School of Biosciences, University of Kent, UK was funded by International Veterinary Vaccinology Network (IVVN), the Global Challenges Research Fund (GCRF) under the Lab Exchange Awards.
The previous University of Kent-BIOTEC GCRF project on the Establishment of Biopharmaceutical and Animal Vaccine Production Capacity in Thailand and Neighbouring South East Asian Countries yielded commercially viable results. BIOTEC developed a full-FTO recombinant yeast that produces recombinant porcine interferon (poIFN) at good yield. Cell-based assays demonstrated recombinant poIFN from this yeast exhibited broad-spectrum antiviral activity at a comparable level to expensive mammalian cell-derived porcine interferon. Preliminary trial use in farm settings by a veterinarian showed satisfactory results. To achieve another step towards commercial reality, the access to Kent’s multi-parallel minibioreactors which help to understand the optimal fermentation conditions of yeast is crucial. The lab exchange would help to overcome the barrier of limited access to such facilities in Thailand. The exchange enables acceleration of process development for the production of recombinant porcine interferon. Moreover, the BIOTEC team plans to take this opportunity to initiate a collaboration with the Kent fungal group and collaborators at UCL focusing on production of high-valued molecules from yeast platforms.
Laboratory Exchange Awards are intended to facilitate transfer of technological experience between laboratories in the Network and/or allow specialized proof-of-concept pieces of work to be conducted by members. The awards cover travel, accommodation and laboratory consumables, and are awarded via competitive application to the IVVN Network Management Board.
https://www.intvetvaccnet.co.uk/catalyst-funding/laboratory-exchange-awards

ที่อยู่

Bangkok
12120

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 17:00
อังคาร 08:00 - 17:00
พุธ 08:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00
ศุกร์ 08:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

025646700

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ BIOTEC-NSTDAผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง BIOTEC-NSTDA:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ป่าเขาใหญ่มีค่ามหาศาลจริงๆ BIOTEC-NSTDA Mahidol University, Faculty of Science
ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติAutoDesiccator ภายใต้ยี่ห้อ “WEIFO”
ประเทศไต้หวัน ISO9001:2015 สอบเทียบค่าความชื้นได้
รับประกัน/ดูแลตลอดการใช้งาน
สอบถาม IDline:WEIFO1/092-3624299 Tel.061-5616979/092-3624299
การแบ่งปันความรู้ไม่เพียงแต่เป็นประโยชน์ต่อโครงการวิจัยเท่านั้น👩‍🔬 ความร่วมมือดังกล่าวยังมีผลต่อการพัฒนาสังคมโดยรวมอีกด้วย! 🤝 การที่เราจะแก้ปัญหาความท้าทายที่ซับซ้อนในปัจจุบันได้นั้น เราจำเป็นต้องเชื่อมโยง สื่อสาร และร่วมมือกับนักวิจัยที่มีจุดมุ่งหมายร่วมกัน

ในวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษนี้ ดร. พรรณรำเพย นามพระจันทร์ ฟรานซ์ (จิ๊บบี้) นักวิจัยหลังปริญญาเอกจากประเทศไทยจะมาพูดคุยเกี่ยวกับงานวิจัยด้านการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ภายใต้ความร่วมมือกันระหว่าง BIOTEC-NSTDA ในประเทศไทย และสถาบัน Institut Pasteur ในประเทศฝรั่งเศส ที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการ Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA)

👉หากท่านสนใจที่จะเชื่อมโยงกับนักวิจัยจากสหภาพยุโรป (อียู) ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการเสวนาเชิงลึกเกี่ยวกับโครงการความร่วมมือ Marie Skłodowska-Curie Actions และหัวข้ออื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ การพัฒนาที่ยั่งยืน การสาธารณสุขของโลก นวัตกรรม รวมทั้งความร่วมมือระหว่างสหภาพยุโรปกับประเทศสมาชิกอาเซียนในระดับทวิภาคี ในวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2564 นี้

นี่เป็นโอกาสที่คุณที่จะได้พบกับตัวแทนจากสถาบันวิจัยชั้นนำในยุโรป ที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ นักวิชาการ และผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการวิจัย ที่จะมาพูดคุยเกี่ยวกับทุนและโครงการความร่วมมือสำหรับนักวิจัยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

📍ลงทะเบียนร่วมงานเสวนาได้ทาง https://bit.ly/3HZvssx

Sharing knowledge not only benefits the research projects, but ultimately our society. The only way to find sustainable solutions for today’s complex challenges is through connecting, communicating and collaborating with like-minded researchers. 👩‍🔬🤝

In this special VDO, Dr. Phanramphoei Namprachan Frantz (Jibby), a Thai postdoctoral researcher, talks about her work in developing a COVID-19 vaccine, through the collaboration between BIOTEC-NSTDA in Thailand and Institut Pasteur in France, supported by the Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA).

👉If you are interested to connect with researchers in the European Union (EU), join us for a series of insightful sessions, not only on Marie Skłodowska-Curie Actions, but also climate change, sustainable development, global health, innovation and the EU’s bilateral cooperation with ASEAN countries, on 2 December 2021.

📍This is your chance to meet representatives from leading European research institutes, science advisers, academics and alumni who will discuss funding and collaboration opportunities available to researchers in Southeast Asia. Get inspired and register here: https://bit.ly/3HZvssx
ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติAutoDesiccator ภายใต้แบรนด์"เวยโฟ(WEIFO)",
ประเทศไต้หวัน สอบเทียบค่าความชื้นได้ รับประกัน/ดูแลต่อเนื่องหลังขาย
สอบถาม Idline/Tel.062-4944693 Tel.02-8124024/092-3624299
ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติAutoDesiccator ภายใต้แบรนด์"เวยโฟ(WEIFO)",
ประเทศไต้หวัน สอบเทียบค่าความชื้นได้ รับประกัน/ดูแลต่อเนื่องหลังขาย
สอบถาม Idline/Tel.062-4944693 Tel.02-8124024/092-3624299
ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติAutoDesiccator ภายใต้แบรนด์"เวยโฟ(WEIFO)",
ประเทศไต้หวัน สอบเทียบค่าความชื้นได้ รับประกัน/ดูแลต่อเนื่องหลังขาย
สอบถาม Idline/Tel.062-4944693 Tel.02-8124024/092-3624299
ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติAutoDessicator ภายใต้แบรนด์"เวยโฟ(weifo)",
ประเทศไต้หวัน สอบเทียบค่าความชื้นได้ รับประกัน/ดูแลต่อเนื่องหลังขาย
สอบถาม idline/Tel.062-4944693 Tel.02-8124024/092-3624299
ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติ"เวยโฟ"..เจ้าแรกเจ้าเดียวที่ไม่ใช้สาร/ฮีทเตอร์ดูดความชื้น..สอบเทียบค่าความชื้นได้..สะดวกในการซ่อมโดยไม่ต้องยกตู้..
สอบถาม idline:weifo1/062-4944693
โทร.02-8124024/092-3624299/062-4944693
ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติ"เวยโฟ"(WEIFO)..เจ้าแรกเจ้าเดียวในประเทศที่ไม่ใช้
สาร/ฮีทเตอร์ดูดความชื้น..สอบเทียบค่าความชื้นได้..สะดวกในการซ่อมโดย
ไม่ต้องยกตู้.........สอบถาม idline:weifo1/062-4944693
โทร.02-8124024/092-3624299/062-4944693
การใช้จุลินทรีย์ใช้ในการควบคุม #โรคพืช และ #แมลงศัตรูพืช เป็นวิธีที่นำสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์ จากการศึกษาเชื้อราที่ก่อโรคในแมลงและการทดสอบประสิทธิภาพในการกำจัดศัตรูพืช โดยศูนย์วิจัยด้านพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพในสังกัด สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (BIOTEC-NSTDA) พบว่าเชื้อราบิวเวอเรีย มีคุณสมบัติทำลายแมลงได้หลายชนิด เช่น เพลี้ยแป้ง เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เพลี้ยอ่อน 🐛🌱

เกษตรกรควรศึกษาและทำควาเข้าใจในธรรมชาติของเชื้อราและแมลงศัตรูพืชแต่ละชนิด เพื่อให้สามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกวิธี อ่านวิธีการใช้ #เชื้อราบิวเวอเรีย ได้ด้านล่าง 👇

ติดตามข่าวสารและความรู้การเกษตรอย่างยั่งยืนได้ที่
GIZ - เกษตรกรรักโลก 🍃
www.asean-agrifood.org/th/
--------
ักโลก #ข่าวเกษตร
#ควบคุมศัตรูพืช #แมลง #ศัตรูพืช #เกษตรกรรม
โควิดไลฟ์ทอล์คเสวนาพิเศษ “โควิด-19" นักวิจัยไทย-ทำ
.
EP2: ยาต้านไวรัสโคโรนา ภารกิจพิชิตโรคร้าย
วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 14.00 เป็นต้นไป
.
วิทยากร
👨‍🔬 ดร.นิติพล ศรีมงคลพิทักษ์
นักวิจัย ไบโอเทค สวทช. BIOTEC-NSTDA
ผู้พัฒนาสารตั้งต้นยาต้านโควิด-19
.
ชวนคุยโดย
🤵 ดร.นำชัย ชีววิวรรธน์
ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์สื่อและผลิตภัณฑ์ สวทช.
.
ฟังนักวิจัยไทยพูดถึงการส่งต่อผลงานวิจัยเพื่อนำไปช่วยแก้ไขปัญหาวิกฤตโควิด และทำงานวิจัยให้เป็นฐานสำคัญในการดูแลสุขภาพของคนไทย
.
#ยาต้านไวรัสโคโรนา #ยาต้านโควิด #โควิด
#นักวิจัยไทย #นักวิจัยสวทช
x

Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)

JAXA Thailand Graphene Thailand Traffy NECTEC NSTDA STKS - Science and Technology Knowledge Services National Energy Technology Center - ENTEC ฝ่ายส่งเสริมจริยธรรมการวิจ NSTDA - สวทช. ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสต DECC ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย : สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรม National Nanotechnology Center (NANOTEC) NLSAnalysis and Products National Biobank of Thailand