สำนักงานสถิติแห่งชาติ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ มีภารกิจในฐานะเป็นหน่วยงานกลางของรัฐ Official Page
วัฒนธรรมองค์กร

"ยึดหลักวิชา พร้อมหาสิ่งใหม่ ใส่ใจลูกค้า ศรัทธาองค์กร เอื้ออาทรต่อกัน รักมั่น สสช"

เปิดเหมือนปกติ

วันที่ 16 ธันวาคม 2564  ดร.ปิยนุช วุฒิสอน ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจง ระเบียบวิธีปฏิบ...
16/12/2021

วันที่ 16 ธันวาคม 2564 ดร.ปิยนุช วุฒิสอน ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจง ระเบียบวิธีปฏิบัติงาน โครงการสำรวจผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ต่อครัวเรือนในประเทศไทย พ.ศ. 2564 (สคว 65) โดยมีคาบเวลาการปฏิบัติงานสนามระหว่างเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 โดยเนื่องจากโครงการ สคว.65 เป็นโครงการใหม่ มีรายละเอียดคำนิยาม วิธีการบันทึกข้อมูลและวิธีการใช้งานแอปพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการแอนด์ดรอยด์ ที่มีรูปแบบแตกต่างจากโครงการอื่น ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นไปอย่างถูกต้อง และตรงตามแนวทางที่กำหนด สค. จึงกำหนดแผนการจัดประชุมฯ โครงการ สคว. 65 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ VDO Conference แก่เจ้าหน้าที่ผู้เก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ควบคุมงานสนาม และผู้ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม 401-402 ชั้น 4 สำนักงานสถิติแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

15/12/2021
จะวางแผนตัดสินใจทำอะไรในระดับประเทศ สถิติเป็นสิ่งสำคัญ เรื่องใหญ่ขนาดนี้เขาทำกันยังไง

จะวางแผนตัดสินใจทำอะไรในระดับประเทศ สถิติเป็นสิ่งสำคัญ เรื่องใหญ่ขนาดนี้เขาทำกันยังไง

UNFPA Thailand on Twitter
15/12/2021
UNFPA Thailand on Twitter

UNFPA Thailand on Twitter

“ดร.โอซา ทอคิลส์สัน ผอ.UNFPA ปท.ไทยยินดีที่ได้หารือกับดร.ปิยนุช วุฒิสอน ผอ.สำนักงานสถิติแห่งชาติและทีมผู้บริหา...

มาดีมีข้อมูลดีๆ เกี่ยวกับการสำรวจการย้ายถิ่นของประชากรโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ มาฝากกันครับ  พ.ศ. 2517 👉 เริ่มสำรวจการย้...
15/12/2021

มาดีมีข้อมูลดีๆ เกี่ยวกับการสำรวจการย้ายถิ่นของประชากรโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ มาฝากกันครับ

พ.ศ. 2517
👉 เริ่มสำรวจการย้ายถิ่นของประชากรเป็นครั้งแรก เพื่อต้องการทราบข้อมูลการย้ายเข้าสู่กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2526-2533
👉 เพื่อทราบข้อมูลการย้ายเข้าสู่จังหวัดที่อยู่ในเขตปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร และบางจังหวัด
ในส่วนภูมิภาค
พ.ศ. 2535-ปัจจุบัน
👉 เพื่อทราบทิศทาง รูปแบบ และสาเหตุการย้ายถิ่น รวมทั้งข้อมูลพื้นฐานของผู้ย้ายถิ่น

โดยเก็บรวบรวมข้อมูลในเดือนตุลาคม-ธันวาคม พร้อมการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาสที่ 4 ของทุกปี

การย้ายถิ่นคืออะไร ทำไมต้องมีการสำรวจนี้ ?
• การย้ายถิ่น (Migration) เป็นการเคลื่อนย้ายทางพื้นที่ หรือการเปลี่ยนสถานที่อยู่ปกติ เพื่อมุ่งหาความเจริญ จึงเกิดทิศทาง รูปแบบ และสาเหตุการย้ายถิ่นที่สลับซับซ้อน ด้วยเหตุผลนี้ทำให้ต้องมีการสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร
• เพื่อรวบรวมข้อมูลพื้นฐานทางด้านประชากร เศรษฐกิจและสังคมของผู้ย้ายถิ่น ได้แก่ จำนวนและอัตราการย้ายถิ่น ประเภทและสาเหตุของการย้ายถิ่น รวมทั้งประชากรแฝงที่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านที่อาศัยอยู่จริง

ข้อมูลที่ได้มีประโยชน์อย่างไร?
✅ ใช้ประกอบในการกำหนดนโยบาย และจัดทำแผนเกี่ยวกับการกระจายตัวและการตั้งถิ่นฐานของ ประชากรในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
✅ ติดตามความเคลื่อนไหวด้านการย้ายถิ่นของประชากร

ติดตามข้อมูลสถิติน่ารู้อีกมากมายได้ทาง www.nso.go.th

#สำนักงานสถิติแห่งชาติ #NSO #ข้อมูลคือขุมทรัพย์ #สถิติ #stat #ข้อมูลดีชี้อนาคตไทย #ร่วมสร้างอนาคตไทยร่วมใจให้ข้อมูลกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ

มาดีมีข้อมูลดีๆ เกี่ยวกับการสำรวจการย้ายถิ่นของประชากรโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ มาฝากกันครับ

พ.ศ. 2517
👉 เริ่มสำรวจการย้ายถิ่นของประชากรเป็นครั้งแรก เพื่อต้องการทราบข้อมูลการย้ายเข้าสู่กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2526-2533
👉 เพื่อทราบข้อมูลการย้ายเข้าสู่จังหวัดที่อยู่ในเขตปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร และบางจังหวัด
ในส่วนภูมิภาค
พ.ศ. 2535-ปัจจุบัน
👉 เพื่อทราบทิศทาง รูปแบบ และสาเหตุการย้ายถิ่น รวมทั้งข้อมูลพื้นฐานของผู้ย้ายถิ่น

โดยเก็บรวบรวมข้อมูลในเดือนตุลาคม-ธันวาคม พร้อมการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาสที่ 4 ของทุกปี

การย้ายถิ่นคืออะไร ทำไมต้องมีการสำรวจนี้ ?
• การย้ายถิ่น (Migration) เป็นการเคลื่อนย้ายทางพื้นที่ หรือการเปลี่ยนสถานที่อยู่ปกติ เพื่อมุ่งหาความเจริญ จึงเกิดทิศทาง รูปแบบ และสาเหตุการย้ายถิ่นที่สลับซับซ้อน ด้วยเหตุผลนี้ทำให้ต้องมีการสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร
• เพื่อรวบรวมข้อมูลพื้นฐานทางด้านประชากร เศรษฐกิจและสังคมของผู้ย้ายถิ่น ได้แก่ จำนวนและอัตราการย้ายถิ่น ประเภทและสาเหตุของการย้ายถิ่น รวมทั้งประชากรแฝงที่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านที่อาศัยอยู่จริง

ข้อมูลที่ได้มีประโยชน์อย่างไร?
✅ ใช้ประกอบในการกำหนดนโยบาย และจัดทำแผนเกี่ยวกับการกระจายตัวและการตั้งถิ่นฐานของ ประชากรในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
✅ ติดตามความเคลื่อนไหวด้านการย้ายถิ่นของประชากร

ติดตามข้อมูลสถิติน่ารู้อีกมากมายได้ทาง www.nso.go.th

#สำนักงานสถิติแห่งชาติ #NSO #ข้อมูลคือขุมทรัพย์ #สถิติ #stat #ข้อมูลดีชี้อนาคตไทย #ร่วมสร้างอนาคตไทยร่วมใจให้ข้อมูลกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ

Photos from โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน's post
13/12/2021

Photos from โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน's post

13/12/2021
การสืบค้นข้อมูลสถิติของสำนักงานสถิติแห่งชาติ

เพราะการเข้าถึงข้อมูลสถิติที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ จะเป็นเสมือน “เข็มทิศ” ที่ช่วยชี้ชัดการตัดสินใจต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ เพื่อวางแผนการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมส่งเสริมการพัฒนาสู่อนาคต
📌สำนักงานสถิติแห่งชาติ จึงได้รวบรวมข้อมูลสถิติที่สำคัญและเป็นประโยชน์ นำเสนอผ่านระบบต่างๆ เพื่อให้การสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลง่ายขึ้นไปอีกขั้น อาทิ
• Business Intelligence (BI) ผู้ใช้สามารถสร้างหรือจัดรูปแบบการนำเสนอตารางสถิติด้วยตนเองได้ตามการจัดจำแนกข้อมูลรายสาขาทั้ง 21 สาขา จำนวนตารางข้อมูลมากกว่า 500 ตาราง สามารถดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลได้หลากหลายประเภท
• Application Programming Interface (API) เชื่อมต่อข้อมูลแบบอัตโนมัติ จาก 101 หน่วยงาน ทั้งหมด 500 รายการข้อมูลทางสถิติ

👍ข้อมูลดี…ชี้อนาคต
ร่วมสร้างอนาคตไทย ร่วมใจให้ข้อมูลกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ
ติดตามข้อมูลสถิติน่ารู้ ได้ที่ www.nso.go.th

🏠 ทำไมต้องสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน มาดีมีคำตอบค่ะ/ครับ✅ เพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการศึกษาและวางแผนการดำเนินงาน...
10/12/2021

🏠 ทำไมต้องสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน มาดีมีคำตอบค่ะ/ครับ

✅ เพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการศึกษาและวางแผนการดำเนินงานโครงการสำรวจตัวอย่างของสำนักงานสถิติแห่งชาติ
✅ใช้เป็นกรอบสำหรับการเลือกครัวเรือนตัวอย่าง ของโครงการสำรวจตัวอย่างครัวเรือน เช่น โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน เป็นต้น
✅นำข้อมูลจำนวนบ้าน/ อาคาร/ สิ่งปลูกสร้าง จำนวนครัวเรือน จำนวนประชาชนทั้งสิ้นในแต่ละเขตแจงนับ (EA) ตัวอย่าง ไปปรับปรุงฐานข้อมูล EA
✅ได้ค่าประมาณขนาดของครัวเรือน สำหรับใช้ในการหาค่าคาดประมาณจำนวนครัวเรือน

การสำรวจแต่ละครั้งเก็บรวบรวมตัวอย่างเท่าไหร่?
• ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือนจาก EA ตัวอย่างทั้งสิ้น 5,430 EA ทั่วประเทศ
• ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2574 จะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือนจาก EA ตัวอย่างทั้งสิ้น ปีละ 2,715 EA ทั่วประเทศ
โดยจะเก็บรวบรวมข้อมูล ระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม ของทุกปี

ติดตามข้อมูลสถิติน่ารู้อีกมากมายได้ทาง www.nso.go.th

#สำนักงานสถิติแห่งชาติ #NSO #ข้อมูลคือขุมทรัพย์ #สถิติ #stat #ข้อมูลดีชี้อนาคตไทย #ร่วมสร้างอนาคตไทยร่วมใจให้ข้อมูลกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ

🏠 ทำไมต้องสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน มาดีมีคำตอบค่ะ/ครับ

✅ เพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการศึกษาและวางแผนการดำเนินงานโครงการสำรวจตัวอย่างของสำนักงานสถิติแห่งชาติ
✅ใช้เป็นกรอบสำหรับการเลือกครัวเรือนตัวอย่าง ของโครงการสำรวจตัวอย่างครัวเรือน เช่น โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน เป็นต้น
✅นำข้อมูลจำนวนบ้าน/ อาคาร/ สิ่งปลูกสร้าง จำนวนครัวเรือน จำนวนประชาชนทั้งสิ้นในแต่ละเขตแจงนับ (EA) ตัวอย่าง ไปปรับปรุงฐานข้อมูล EA
✅ได้ค่าประมาณขนาดของครัวเรือน สำหรับใช้ในการหาค่าคาดประมาณจำนวนครัวเรือน

การสำรวจแต่ละครั้งเก็บรวบรวมตัวอย่างเท่าไหร่?
• ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือนจาก EA ตัวอย่างทั้งสิ้น 5,430 EA ทั่วประเทศ
• ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2574 จะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือนจาก EA ตัวอย่างทั้งสิ้น ปีละ 2,715 EA ทั่วประเทศ
โดยจะเก็บรวบรวมข้อมูล ระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม ของทุกปี

ติดตามข้อมูลสถิติน่ารู้อีกมากมายได้ทาง www.nso.go.th

#สำนักงานสถิติแห่งชาติ #NSO #ข้อมูลคือขุมทรัพย์ #สถิติ #stat #ข้อมูลดีชี้อนาคตไทย #ร่วมสร้างอนาคตไทยร่วมใจให้ข้อมูลกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ

10  ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  พระราช...
10/12/2021

10 ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญ
ร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม ฉบับถาวร เพื่อเป็นหลักในการปกครองของประเทศให้แก่ประชาชนชาวไทย

10 ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญ
ร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม ฉบับถาวร เพื่อเป็นหลักในการปกครองของประเทศให้แก่ประชาชนชาวไทย

การใช้ ICT ของประชาชนในประเทศไทย ปี 2564 (ไตรมาส 3)#สำนักงานสถิติแห่งชาติ #NSO_of_Thailand #ข้อมูลดีประเทศดีชีวิตดี   #ก...
09/12/2021

การใช้ ICT ของประชาชนในประเทศไทย ปี 2564 (ไตรมาส 3)

#สำนักงานสถิติแห่งชาติ #NSO_of_Thailand #ข้อมูลดีประเทศดีชีวิตดี #การมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน #ICTครัวเรือน

👇ติดตามข้อมูลสถิติน่ารู้อีกมากมาย ได้ทุกช่องทาง 📲
• Website : http://www.nso.go.th/
• YouTube : NSO of Thailand
• Facebook : https://www.facebook.com/NSOOFTHAILAND/
• Instagram : https://www.instagram.com/nsoofthailand/
• Twitter : https://twitter.com/nsoofthailand
• Line : NSO of Thailand

การใช้ ICT ของประชาชนในประเทศไทย ปี 2564 (ไตรมาส 3)

#สำนักงานสถิติแห่งชาติ #NSO_of_Thailand #ข้อมูลดีประเทศดีชีวิตดี #การมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน #ICTครัวเรือน

👇ติดตามข้อมูลสถิติน่ารู้อีกมากมาย ได้ทุกช่องทาง 📲
• Website : http://www.nso.go.th/
• YouTube : NSO of Thailand
• Facebook : https://www.facebook.com/NSOOFTHAILAND/
• Instagram : https://www.instagram.com/nsoofthailand/
• Twitter : https://twitter.com/nsoofthailand
• Line : NSO of Thailand

วันที่ 8 ธันวาคม 2564 นางสาวสุวรรณี วังกานต์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื...
08/12/2021

วันที่ 8 ธันวาคม 2564 นางสาวสุวรรณี วังกานต์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งเสริมการนำข้อมูลสถิติไปใช้ประโยชน์แก่ผู้ใช้ข้อมูลเฉพาะกลุ่ม (Workshop) ณ ห้องอบรม 2 ทิศใต้ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคาร B หลักสี่ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

การสำรวจพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริตของเด็กและเยาวชนไทย พ.ศ. 2564 รายงานฉบับสมบูรณ์ : http://www.nso.go.th/site...
08/12/2021

การสำรวจพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริตของเด็กและเยาวชนไทย พ.ศ. 2564
รายงานฉบับสมบูรณ์ :http://www.nso.go.th/sites/2014/DocLib12/2564/report_child_64.pdf

#สำนักงานสถิติแห่งชาติ #NSO_of_Thailand #ข้อมูลดีประเทศดีชีวิตดี

👇ติดตามข้อมูลสถิติน่ารู้อีกมากมาย ได้ทุกช่องทาง 📲
• Website : http://www.nso.go.th/
• YouTube : NSO of Thailand
• Facebook : https://www.facebook.com/NSOOFTHAILAND/
• Instagram : https://www.instagram.com/nsoofthailand/
• Twitter : https://twitter.com/nsoofthailand
• Line : NSO of Thailand

การสำรวจพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริตของเด็กและเยาวชนไทย พ.ศ. 2564
รายงานฉบับสมบูรณ์ :http://www.nso.go.th/sites/2014/DocLib12/2564/report_child_64.pdf

#สำนักงานสถิติแห่งชาติ #NSO_of_Thailand #ข้อมูลดีประเทศดีชีวิตดี

👇ติดตามข้อมูลสถิติน่ารู้อีกมากมาย ได้ทุกช่องทาง 📲
• Website : http://www.nso.go.th/
• YouTube : NSO of Thailand
• Facebook : https://www.facebook.com/NSOOFTHAILAND/
• Instagram : https://www.instagram.com/nsoofthailand/
• Twitter : https://twitter.com/nsoofthailand
• Line : NSO of Thailand

07/12/2021

ปัญหาสุขภาพจิตเป็นปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นกับคนส่วนมากในสังคม ด้วยเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เราเจอในแต่ละวัน
ที่ค่อย ๆ สะสมกันจนเกิดเป็นปัญหาสุขภาพจิต โดยที่เราไม่รู้ตัว
.
ไม่ว่าจะเป็นความเครียดหรือความวิตกกังวลที่เข้ามาอยู่ในหัวของเรามากขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะสังคมเมืองอย่างกรุงเทพมหานคร และ 3 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี และ สมุทรปราการ ที่ผู้คนต้องใช้ชีวิตกันอย่างเร่งรีบ
จนกลายเป็นพื้นที่ ที่มีคะแนนระดับสุขภาพจิตเฉลี่ยเพียง 32.06 ซึ่งแม้ว่า
จะยังอยู่ในระดับปกติ แต่ก็เป็นพื้นที่ที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดในประเทศไทย และผลสำรวจยังพบอีกว่า กลุ่มผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป เป็นผู้ที่มีสุขภาพจิตดีกว่าช่วงอายุอื่นๆ อาจเป็นเพราะกลุ่มวัยรุ่นและวัยทำงานต้องแบกรับความกดดัน และภาระต่างๆ ในชีวิต รวมถึงผู้ที่อาศัยอยู่นอกเขตเทศบาลตามจังหวัดต่าง ๆ มีสุขภาพจิตที่ดีกว่ากลุ่มคนในเขตเมืองหรือเขตเทศบาลอีกด้วย
.
ปัญหาสุขภาพจิตจึงเป็นปัญหาที่เราควรให้ความสนใจ และหาวิธีการที่ช่วยลดปัญหาที่กัดกินจิตใจของเราอยู่
ให้เบาลง ไม่ว่าจะเป็นการออกกําลังกายหรือขยับตัวเล็กน้อย ทำกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อผ่อนคลายความเครียดลง
ไปจนถึงการพูดคุยกับคนรอบข้างเพื่อผ่อนคลายความกดดันที่เราแบกไว้เพราะหากปล่อยให้สภาพจิตใจของเรา
แย่ลงเรื่อย อาจส่งผลให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพอื่นๆ หรืออาจเกิดเรื่องราวที่ร้ายแรงถึงชีวิตตามมาก็เป็นได้
.
นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวการใช้สถิติวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นแต่ยากที่จะมองเห็นได้ อย่างปัญหาสุขภาพจิต ที่เรานํามาฝากกัน ยังมีเรื่องราวอีกมากมายที่สถิติเข้าไปสะท้อนปัญหาต่างๆ ให้เห็นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
ติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับสถิติเพิ่มเติมได้ที่เกี่ยวกับสถิติเพิ่มเติมได้ที่ www.nso.go.th #สำนักงานสถิติแห่งชาติ

สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณี...
07/12/2021

สำนักพระราชวัง
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th
ระหว่างวันที่ ๖ – ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔

สำนักพระราชวัง
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th
ระหว่างวันที่ ๖ – ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔

๗ ธันวาคม วันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิ...
07/12/2021

๗ ธันวาคม วันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
สำนักงานสถิติแห่งชาติ

๗ ธันวาคม วันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
สำนักงานสถิติแห่งชาติ

การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2564#สำนักงานสถิติแห่งชาติ #NSO_of_Thailand #ข้อมูลดีประ...
07/12/2021

การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2564

#สำนักงานสถิติแห่งชาติ #NSO_of_Thailand #ข้อมูลดีประเทศดีชีวิตดี #สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน #เศรษฐกิจ #สังคม #ครัวเรือน

👇ติดตามข้อมูลสถิติน่ารู้อีกมากมาย ได้ทุกช่องทาง 📲
• Website : http://www.nso.go.th/
• YouTube : NSO of Thailand
• Facebook : https://www.facebook.com/NSOOFTHAILAND/
• Instagram : https://www.instagram.com/nsoofthailand/
• Twitter : https://twitter.com/nsoofthailand
• Line : NSO of Thailand

การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2564

#สำนักงานสถิติแห่งชาติ #NSO_of_Thailand #ข้อมูลดีประเทศดีชีวิตดี #สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน #เศรษฐกิจ #สังคม #ครัวเรือน

👇ติดตามข้อมูลสถิติน่ารู้อีกมากมาย ได้ทุกช่องทาง 📲
• Website : http://www.nso.go.th/
• YouTube : NSO of Thailand
• Facebook : https://www.facebook.com/NSOOFTHAILAND/
• Instagram : https://www.instagram.com/nsoofthailand/
• Twitter : https://twitter.com/nsoofthailand
• Line : NSO of Thailand

5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งช...
05/12/2021

5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

❕ประกาศปิดปรับปรุง เว็บไซต์สำนักงานสถิติแห่งชาติชั่วคราว❕ในวันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564 เวลา 8:00-17:00 น.ขออภัยในความไม...
04/12/2021

❕ประกาศปิดปรับปรุง เว็บไซต์สำนักงานสถิติแห่งชาติชั่วคราว❕
ในวันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564 เวลา 8:00-17:00 น.

ขออภัยในความไม่สะดวก🙇‍♀️🙇‍♂️

❕ประกาศปิดปรับปรุง เว็บไซต์สำนักงานสถิติแห่งชาติชั่วคราว❕
ในวันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564 เวลา 8:00-17:00 น.

ขออภัยในความไม่สะดวก🙇‍♀️🙇‍♂️

4 ธันวาคม  วันรู้รักสามัคคี
04/12/2021

4 ธันวาคม วันรู้รักสามัคคี

4 ธันวาคม วันรู้รักสามัคคี

03/12/2021

การเข้าถึงสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล เป็นสิ่งสำคัญและจําเป็นต่อประชาชนทุกคน เพราะสุขภาพ เป็นเรื่องสําคัญที่มองข้ามไม่ได้ อีกทั้งการมีข้อมูลด้านสวัสดิการ สถานการณ์ด้านสุขภาพของประชากร จะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรด้านสุขภาพที่มีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดีอย่างทั่วถึง ขณะที่ประชาชนก็สามารถเข้าถึงการรักษาได้อย่างมีคุณภาพ.
.
สํานักงานสถิติแห่งชาติได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลประชากรที่มีสิทธิเข้าถึงสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
จากการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ ในปี 2562 พบว่าการเข้าถึงสวัสดิการการรักษาพยาบาลนั้น เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุก ๆ ปี คือ จากร้อยละ 96.3 ในปี 2550 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 99.3 ในปี 2562 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมและความครอบคลุมในการบริการด้านสุขภาพ และการให้สิทธิรักษาแก่ประชาชนอย่างเท่าเทียม โดยสวัสดิการที่ได้รับนั้น จําแนกออกเป็นหลายประเภท สัดส่วนที่มากที่สุดคือ บัตรประกันสุขภาพ (บัตรทอง) ที่มีสัดส่วนถึงร้อยละ 75.9 รองลงมาคือ ประกันสังคม ร้อยละ 17.8 และประกันสุขภาพกับบริษัทประกัน ร้อยละ 7.3 ตามลำดับ
.
อย่างไรก็ตาม ยังคงมีประชากรบางส่วนที่ยังไม่สามารถเข้าถึงสวัสดิการการรักษาพยาบาลเบื้องต้นได้อาจเป็นเพราะเรื่องของถิ่นที่อยู่ที่ห่างไกล รวมถึงการขาดองค์ความรู้ซึ่งในส่วนนี้ทําให้ต้องมีการรณรงค์เผยแพร่ถึงสิ่งสําคัญ และความจําเป็นของการมีสวัสดิการดังกล่าว ซึ่งจะสามารถทําให้คนไทยมีสุขภาพที่ดี และได้รับการรักษาอย่างทั่วถึงไปด้วยกัน
.
ปัญหาด้านสุขภาพ เป็นสิ่งที่ทุกคนควรพึงระวัง และดูแลตัวเองให้มีสุขภาพกายและใจที่ดีตลอดเวลา สถิติที่เรานํามานั้น สามารถบอกได้ถึงแนวโน้มและความเป็นไปของสถานการณ์ทางสุขภาพได้
ติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับสถิติเพิ่มเติมได้ที่ www.nso.go.th #สํานักงานสถิติแห่งชาติ

การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร  ไตรมาสที่ 3 พ.ศ. 2564#สำนักงานสถิติแห่งชาติ #NSO_of_Thailand #ข้อมูลดีประเทศดีชีวิตดี   ...
03/12/2021

การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาสที่ 3 พ.ศ. 2564

#สำนักงานสถิติแห่งชาติ #NSO_of_Thailand #ข้อมูลดีประเทศดีชีวิตดี #สำรวจภาวะการทำงานของประชากร #สังคม #แรงงาน #กำลังแรงงาน

👇ติดตามข้อมูลสถิติน่ารู้อีกมากมาย ได้ทุกช่องทาง 📲
• Website : http://www.nso.go.th/
• YouTube : NSO of Thailand
• Facebook : https://www.facebook.com/NSOOFTHAILAND/
• Instagram : https://www.instagram.com/nsoofthailand/
• Twitter : https://twitter.com/nsoofthailand
• Line : NSO of Thailand

การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาสที่ 3 พ.ศ. 2564

#สำนักงานสถิติแห่งชาติ #NSO_of_Thailand #ข้อมูลดีประเทศดีชีวิตดี #สำรวจภาวะการทำงานของประชากร #สังคม #แรงงาน #กำลังแรงงาน

👇ติดตามข้อมูลสถิติน่ารู้อีกมากมาย ได้ทุกช่องทาง 📲
• Website : http://www.nso.go.th/
• YouTube : NSO of Thailand
• Facebook : https://www.facebook.com/NSOOFTHAILAND/
• Instagram : https://www.instagram.com/nsoofthailand/
• Twitter : https://twitter.com/nsoofthailand
• Line : NSO of Thailand

ที่อยู่

The Government Complex
Bangkok
10210

ข้อมูลทั่วไป

สังคมทุกภาคส่วนใช้สถิติ และสารสนเทศเป็นเข็มทิศ นำทางในการพัฒนาเพื่อประโยชน์ของประชาชน

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+66 2 142 1234

เว็บไซต์

www.nso.go.th

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานสถิติแห่งชาติผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานสถิติแห่งชาติ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ดร.โอซา ทอคิลส์สัน ผู้อำนวยการ UNFPA ประจำประเทศไทยยินดีที่ได้หารือกับดร.ปิยนุช วุฒิสอน ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติและทีมผู้บริหารเพื่อขยายความร่วมมือกว่า 4 ทศวรรษ โดยแนวทางความร่วมมือในอนาคต ได้แก่ 🔸การทำสำมะโนประชากรแบบไฮบริด 🔸ชุดข้อมูลประชากรกลุ่มเปราะบาง 🔸การเปลี่ยนผ่านสำนักงานสถิติฯ สู่ยุคดิจิทัล 🔸การพัฒนาประชากรทุกช่วงวัยในสังคมสูงวัย UNFPA และ สำนักงานสถิติแห่งชาติ จะมุ่งร่วมทำงานเพื่อประโยชน์ของสังคมไทย 🤝🇹🇭 --------------------------------------------------- Dr. Asa Torkelsson, Country Director of UNFPA Thailand, highly appreciates the warm meeting with Dr. Piyanuch Wuttisorn Director-General, Thailand National Statistical Office and the team. With more than 4 decades of cooperation, TNSO & UNFPA plans towards innovations including: 🔸Hybrid Census, 🔸Disaggregated data of vulnerable population, 🔸TNSO digitized transition, and 🔸Life-cycle approach of ageing. TNSO & UNFPA are exploring ways to further & deepen this meaningful partnership for the Thai people and communities. 🤝🇹🇭 สำนักงานสถิติแห่งชาติ สภาพัฒน์ ไทยคู่ฟ้า กระทรวงการต่างประเทศ Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand United Nations Thailand สหประชาชาติ ประเทศไทย
ดร. โอซา ทอร์คิลส์สัน ผู้อำนวยการ UNFPA แห่งประเทศไทย ขอแสดงความขอบคุณดร.ปิยนุช วุฒิสอน ​ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติที่ร่วมเปิดตัว "รายงานทิศทางการกำหนดนโยบายเพื่อเตรียมรับการทำงานที่เปลี่ยนผ่านเข้าสู่ระบบดิจิทัลอย่างเต็มตัว" ร่วมกันเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิทัล โดยไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง --------------------------------------- Today Dr Piyanuch Wuttisorn, DG of Thailand National Statistical Office, together with Country Director for UNFPA Thailand, Dr. Asa Torkelsson jointly launched the report on "the TNSO strategic direction under the context of digital transformation in Thailand". Let's digitalise but make sure, we leave no one behind. UNFPA UNFPA Asia and the Pacific United Nations Thailand สหประชาชาติ ประเทศไทย United Nations ESCAP กระทรวงการต่างประเทศ Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand สำนักงานสถิติแห่งชาติ สภาพัฒน์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม UNDP Thailand
กรุงเทพธุรกิจ(กพ)การบริหารงานทางฐานเศรฐกิจ ประเทศไทยแลนด์(Thailand)
นายปัญญาคนดี
นายปัญญาคนดี ระบบการติดตามหาข้อมูล เลขบัตร3670800307771ประชากรชาวไทย ประชาชนชาวไทย ตามที่อยู่และสัญญาณสด สีฟ้า
นายปัญญาคนดีเลขบัตรประชาชน
ดิฉันขอร้องเรียนเรื่อง มีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่านเป็นเจ้าของบ่อนการพนัน เช่นปอ ไพ่ ไฮโล สนุกเกอร์ ในช่วงภาวะโควิด กำลังระบาดอย่างหนัก ขอให้ท่านดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ของท่านด้วย บ่อนการพนันอยู่ที่ ถ.ห้วยยอดซ.7 ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง
รบกวนจัดสรรงบประมาณเพิ่มเพื่อทำ survey ของการจ้างงานให้เป็นรายเดือน ทำไมเราทำตาม BLS ไม่ได้ ควรจะมีข้อมูลรายเดือนว่าการจ้างงานเกิดขึ้นกี่ตำแหน่ง จำแนกตามพื้นที่ ชนิดงาน รายได้ ชั่วโมงการทำงาน survey ทุก 3 เดือนไม่ถี่พอครับเพราะ ณ​ วันนี้โลกเปลี่ยนเร็ว ต้องมีข้อมูลที่ทัน ประเทศอื่นที่เป็นเพื่อนบ้าน (China, Singapore, Malaysia) ก็ทำเป็นรายเดือนหมด เราควรจะมี jobs day report เหมือนอเมริกาทุกเดือนที่ทุกคนให้ความสนใจ
นายปัญญาคนดี [email protected] ธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอาคารสงเคราะห์