สำนักงานสถิติแห่งชาติ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ มีภารกิจในฐานะเป็นหน่วยงานกลางของรัฐ Official Page วัฒนธรรมองค์กร "ยึดหลักวิชา พร้อมหาสิ่งใหม่ ใส่ใจลูกค้า ศรัทธาองค์กร เอื้ออาทรต่อกัน รักมั่น สสช"
(7)

เปิดเหมือนปกติ

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ นางสาวกฤษณา จิรวัฒน์สถิตย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะทำงานพิจา...
30/10/2020

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ นางสาวกฤษณา จิรวัฒน์สถิตย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะทำงานพิจารณาแบบสอบถามโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๖๕ (การเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน : งานนับจด) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ตึก B แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯ

รู้หรือไม่? สำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม คืออะไร?สำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม หมายถึง การเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติเกี่ยวกับจำนวนแล...
30/10/2020

รู้หรือไม่? สำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม คืออะไร?

สำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม หมายถึง การเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติเกี่ยวกับจำนวนและลักษณะที่สำคัญๆ ของสถานประกอบการในการดำเนินธุรกิจทางการค้า ธุรกิจทางการบริการ และอุตสาหกรรมการผลิต ในสถานที่ตั้งที่แน่นอนทุกหน่วยภายในท้องที่ที่กำหนดทั่วประเทศ

ติดตามข้อมูลสถิติน่ารู้อีกมากมาย ได้ทาง www.nso.go.th และ Line Official NSO OF THAILAND #มาดีมีดีที่ข้อมูล #สำนักงานสถิติแห่งชาติ #ข้อมูลคือขุมทรัพย์ #สถิติ #stat

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
29/10/2020

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ 🇹🇭🙏ร่วมเฝ้ารับเสด็จ ในหลวง-พระราชินี 💛💜 ]
.
เชิญประชาชนเฝ้าฯ รับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชีนี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงถวาย พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในวันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2563 เวลา 17.00น.

Cr. http://www.phralan.in.th/

#ทรงพระเจริญ
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904

วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และคณะ ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ...
29/10/2020

วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และคณะ ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะกำกับดูแลกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) พร้อมติดตามความหน้าการดำเนินงานที่สำคัญด้านดิจิทัล โดยมี นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมผู้บริหารระดับสูง และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม MDES ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ในการนี้ รองนายกฯ ได้ชื่นชมผลงานขับเคลื่อนการใช้เทคโนโลยีช่วยเพิ่มรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนทุกกลุ่ม ตอบโจทย์นโยบายรัฐในการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง โดยสนับสนุน ดีอีเอส ในการทำงานประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพิ่มประสิทธิภาพการปิดกั้นสื่อออนไลน์ผิดกฎหมาย ดำเนินผู้กระทำความผิดอย่างจริงจัง และเปิดเผยให้สังคมได้รับทราบ

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
28/10/2020

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ “ในหลวง-พระราชินี” เสด็จถวายผ้าพระกฐิน วัดหนองป่าพง จ.อุบลฯ โอกาสนี้ ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทาน ทอดพระเนตรนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ -โครงการส่งเสริมศูนย์ศิลปาชีพบ้านสมพรรัตน์ และทรงพระดำเนินเยี่ยมราษฎร ]

วันที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 15.28 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังท่าอากาศยานทหาร ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดหนองป่าพง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ต่อจากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทาน หน่วยแพทย์มูลนิธิกาญจนบารมี และโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกให้บริการตรวจรักษาราษฎรในพื้นที่ ประกอบด้วย ตรวจโรคทั่วไป ตรวจด้วยเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูง ตรวจอัลตราซาวด์ ตรวจภาพจอประสาทตา และบริการด้านทันตกรรมด้วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่พระราชทาน การตรวจป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด -19 ด้วยรถตรวจเชื้อชีวนิรภัย พระราชทาน

และในวันนี้มีราษฎรมารับการตรวจรักษา จำนวน 1,143 คน โรคที่พบมากได้แก่ โรคตา โรคกล้ามเนื้ออักเสบ โรคระบบทางเดินอาหาร และโรคระบบประสาท และทรงรับผู้ป่วยไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ จำนวน 10 คน ที่ป่วยด้วยโรคเนื้องอกหลอดเลือด โรคลำไส้ใหญ่ไม่มีปมประสาทแต่กำเนิด โรคลำไส้เล็กส่วนปลายตีบตัน โรคมะเร็ง และอื่น ๆ ในการนี้ ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับผู้ป่วยถึงอาการเจ็บป่วย ด้วยทรงห่วงใย พร้อมทั้งพระราชทานยาชุดพระราชทานแก่ผู้ป่วยที่ทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ด้วย

เสร็จแล้ว ทอดพระเนตรนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงสืบสาน รักษา และต่อยอด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) มาจัดแสดง จากนั้นทอดพระเนตรการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย สนองพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการส่งเสริมอาชีพแก่ราษฎร โดยการนำผลผลิตในท้องถิ่นมาแปรรูปเพื่อจำหน่ายเป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัวอีกทางหนึ่ง

และทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ของโครงการส่งเสริมศูนย์ศิลปาชีพบ้านสมพรรัตน์ อำเภอบุณฑริก และโครงการส่งเสริมศูนย์ศิลปาชีพบ้านยางน้อย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากชุมชนและจากสมาชิกศูนย์ศิลปาชีพ ที่ดำเนินงานสนองพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการส่งเสริมศิลปาชีพให้กับราษฎรในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและใกล้เคียง

จากนั้นทรงพระดำเนินเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าฯรับเสด็จอยู่เป็นจำนวนมาก และทรงรับของที่ราษฎรตั้งใจนำมาทูลเกล้าฯ เช่น ผ้าไหมลายพื้นเมือง ผลิตภัณฑ์พื้นบ้านต่าง ๆ ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับราษฎรอย่างใกล้ชิดและทรงเป็นกันเอง ซึ่งราษฎรต่างเปล่งเสียงถวายพระพร “ทรงพระเจริญ” พร้อมกับโบกธงชาติไทย ธงพระปรมาภิไธย และธงพระนามาภิไธยตลอดเส้นทางที่ทรงพระดำเนินผ่าน

ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดหนองป่าพง ในวันนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้กองแพทย์หลวง ร่วมกับมูลนิธิกาญจนบารมี และโรงพยาบาลในจังหวัดอุบลราชธานี ให้บริการตรวจรักษาแก่ราษฎรในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง โดยแพทย์เฉพาะทางและเครื่องมืออันทันสมัย กับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ จัดตั้งโรงครัวพระราชทานปรุงอาหารสุกใหม่ พระราชทานอาหารและน้ำดื่ม แก่ราษฎรที่มาเฝ้าฯรับเสด็จและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้วย ยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ราษฎรทุกหมู่เหล่าเป็นล้นพ้น

#ทรงพระเจริญ
#คนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์

“สสช.” ร่วมพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๓ ณ วัดนางนองวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓  นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการ...
28/10/2020

“สสช.” ร่วมพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๓ ณ วัดนางนอง
วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เป็นประธานพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประจำปี ๒๕๖๓ แด่พระสงฆ์จำพรรษา ณ วัดนางนอง พร้อมถวายเงินบริจาคและมอบทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนวัดนางนอง พิพัฒน์ โดยยอดจำนวนเงินในพิธีถวายผ้าพระกฐินครั้งนี้ ๑,๔๒๓,๒๙๑.๒๒ บาท ในการนี้ นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานสถิติแห่งชาติร่วมพิธีดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียง

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลา...
27/10/2020

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากร เรื่อง ธรรมาภิบาลข้อมูลสำหรับบริกรข้อมูลภายใต้กรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ โดยมี ผศ.ดร. โษฑศ์รัตต ธรรมบุษดี อาจารย์ประจำหลักสูตร IT Management คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อดังกล่าว ณ ห้องประชุม ๔๐๑ และ ๔๐๒ ชั้น ๔ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

26/10/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ตอนที่ ๘ การฟื้นฟูพระราชประเพณี พระราชพิธีอาพาธพินาศ และสังคายนาบทสวดมนต์ " ทรงจัดตั้งพระราชพิธีเพื่อเรียกขวัญและกำลังใจให้กับราษฎร ตั้งการรักษาพยาบาลราษฎรจากเหตุการณ์โรคระบาดและทรงสังคายนาบทสวดมนต์ เพื่อรักษาพระพุทธศาสนา ให้เจริญสืบไป"

----------------

⭐️ สามารถรับชมตอนอื่นๆ ได้ที่
https://www.facebook.com/watch/royaljitarsaschool/779077232850399
สามารถกดติดตาม(Follow) Playlist ได้เพื่อรับชมเนื้อหาตอนใหม่ๆหรือย้อนหลังครับ

26/10/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ตอนที่ 7 การบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อความเข้มแข็งของอาณาราษฎร]
.
พระอัจฉริยะภาพด้านการบริหารบ้านเมืองเพื่อสืบทอดพระราชปณิธาน ท่านทรงเห็นถึงความสำคัญของยุทธศาสตร์ ทั้งการพัฒนาบ้านเมือง และการดูแล อาณาราษฎร ได้มีส่วนรวมในการดูแลพระนครให้ร่มเย็นเป็นสุข

วันจันทร์ที่  ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายจำลอง เก่งตรง ผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการและมอบนโยบาย เรื่อง ...
26/10/2020

วันจันทร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายจำลอง เก่งตรง ผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการและมอบนโยบาย เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำโครงการสำรวจข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รุ่นที่ ๓ องค์ความรู้ประกอบต่างๆของการจัดทำโครงการ สำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดภาคกลางและภาคใต้ ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

25/10/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ ตอนที่ 10 พระราชกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพด้านการต่างประเทศเพื่อความมั่นคงและสันติสุข ]

----------------
⭐️ สามารถรับชมตอนอื่นๆ ได้ที่
https://www.facebook.com/watch/106130694462981/282697372842570/
สามารถกดติดตาม(Follow) Playlist ได้เพื่อรับชมเนื้อหาตอนใหม่ๆหรือย้อนหลังครับ

25/10/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ ตอนที่ 9 พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพด้านการทหารและการบินเพื่อความมั่นคงของชาติ ]

----------------
⭐️ สามารถรับชมตอนอื่นๆ ได้ที่
https://www.facebook.com/watch/106130694462981/282697372842570/
สามารถกดติดตาม(Follow) Playlist ได้เพื่อรับชมเนื้อหาตอนใหม่ๆหรือย้อนหลังครับ

25/10/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ ตอนที่ 8 พระมหากรุณาธิคุณต่อประชาชนที่ทุกข์ยากและเดือดร้อนจากภัยพิบัติ ]

----------------
⭐️ สามารถรับชมตอนอื่นๆ ได้ที่
https://www.facebook.com/watch/106130694462981/282697372842570/
สามารถกดติดตาม(Follow) Playlist ได้เพื่อรับชมเนื้อหาตอนใหม่ๆหรือย้อนหลังครับ

25/10/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ ตอนที่ 7 การสืบสายพระโลหิตความเป็นกษัตริย์นักรบ และพระอัจฉริยภาพด้านการรบ การปกป้องประเทศชาติและประชาชน ]

----------------
⭐️ สามารถรับชมตอนอื่นๆ ได้ที่
https://www.facebook.com/watch/106130694462981/282697372842570/
สามารถกดติดตาม(Follow) Playlist ได้เพื่อรับชมเนื้อหาตอนใหม่ๆหรือย้อนหลังครับ

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
24/10/2020

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ 💛 รับเสด็จ “ในหลวง-ราชินีฯ” เนืองแน่น ทรงมีพระราชปฏิสันถารใกล้ชิดพสกนิกร 💜]
.
ภายหลังเสร็จจากการพระราชพิธีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานในวัน “ปิยมหาราช” ที่พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี, สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงพระดำเนินเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จอย่างเนืองแน่น โดยทรงพระดำเนินจากศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ไปตามถนนจักรีจรัณย์ เลี้ยวขวาประตูวิเศษไชยศรี เข้าถนนหน้าพระลาน มุ่งหน้ายังถนนราชดำเนินใน บริเวณหน้าศาลหลักเมือง แล้วประทับรถยนต์พระที่นั่ง
.
ครั้นเสด็จฯ กลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ครั้นเสด็จฯ ถึงบริเวณหน้ากองทัพภาคที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก ทรงพระดำเนินเยี่ยมเยียนประชาชนที่มาปักหลักเฝ้าฯ รับเสด็จตลอดสองฝั่งบาทวิถียาวต่อเนื่องไปถึงพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่พระลานพระราชวังดุสิต
.
การนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงโบกพระหัตถ์พร้อมแย้มพระสรวลให้แก่ราษฎรที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จอย่างใกล้ชิด โดยพสกนิกรที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จ ต่างสวมใส่เสื้อสีเหลือง พร้อมโบกธงชาติและธงพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. และพระนามาภิไธย ส.ท. และเปล่งเสียง "ทรงพระเจริญ" ดังกึกก้อง ตลอดเส้นทางที่ล้นเกล้าทั้ง 4 พระองค์พระดำเนินผ่าน

#ทรงพระเจริญ
#ในหลวงสู้ๆ

23/10/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ ตอนที่ 6 พระราชกรณียกิจด้านการศาสนา เพื่อความผาสุกของประเทศชาติและประชาชน ]

----------------
⭐️ สามารถรับชมตอนอื่นๆ ได้ที่
https://www.facebook.com/watch/106130694462981/282697372842570/
สามารถกดติดตาม(Follow) Playlist ได้เพื่อรับชมเนื้อหาตอนใหม่ๆหรือย้อนหลังครับ

23/10/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ ตอนที่ 5 พระอัจฉริยภาพและพระเมตตาในการส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน ]

----------------
⭐️ สามารถรับชมตอนอื่นๆ ได้ที่
https://www.facebook.com/watch/106130694462981/282697372842570/
สามารถกดติดตาม(Follow) Playlist ได้เพื่อรับชมเนื้อหาตอนใหม่ๆหรือย้อนหลังครับ

23/10/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ ตอนที่ 4 พระอัจฉริยภาพด้านการจัดการน้ำเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของประเทศชาติและคุณภาพชีวิตของประชาชน ]

----------------
⭐️ สามารถรับชมตอนอื่นๆ ได้ที่
https://www.facebook.com/watch/106130694462981/282697372842570/
สามารถกดติดตาม(Follow) Playlist ได้เพื่อรับชมเนื้อหาตอนใหม่ๆหรือย้อนหลังครับ

23/10/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ ตอนที่ 3 พระมหากรุณาธิคุณด้านการสืบสานและส่งเสริมความเป็นแผ่นดินเกษตรของประเทศไทย ]

----------------
⭐️ สามารถรับชมตอนอื่นๆ ได้ที่
https://www.facebook.com/watch/106130694462981/282697372842570/
สามารถกดติดตาม(Follow) Playlist ได้เพื่อรับชมเนื้อหาตอนใหม่ๆหรือย้อนหลังครับ

๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช
22/10/2020

๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช

วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ นางอรวรรณ สุทธางกูร รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่...
22/10/2020

วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ นางอรวรรณ สุทธางกูร รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำโครงการสำรวจข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รุ่นที่ ๒ สำหรับเจ้าหน้าที่กองบริหารจัดเก็บข้อมูลสถิติและกองนโยบายและวิชาการสถิติ ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

22/10/2020
แนวทางการจัดทำตัวชี้วัดการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล(Data Catalog) #1

การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำตัวชี้วัดการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open data) ในวันที่ 20 ตุลาคม 2563

https://www.youtube.com/watch?v=Svs7ZfeSGwQ&list=PL5SqaUKhqc_R2nf-E2A15d8mbxVV3MxMa

การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำตัวชี้วัดการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครั.....

22/10/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ ตอนที่ 2 พระมหากรุณาธิคุณด้านการส่งเสริมการสาธารณสุขของคนไทย ]

----------------
⭐️ สามารถรับชมตอนอื่นๆ ได้ที่
https://www.facebook.com/watch/106130694462981/282697372842570/
สามารถกดติดตาม(Follow) Playlist ได้เพื่อรับชมเนื้อหาตอนใหม่ๆหรือย้อนหลังครับ

21/10/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

"ทรงตั้งเป็นธรรมเนียมการปฏิบัติอันดีงาม พระราชกำหนดสักเลก เดินสวนเดินนา มีเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบ้านเมืองและเป็นการรักษาพืชผลพรรณดีให้คงอยู่สืบทอดเพื่อลูกหลานต่อไป"

----------------

⭐️ สามารถรับชมตอนอื่นๆ ได้ที่
https://www.facebook.com/watch/royaljitarsaschool/779077232850399
สามารถกดติดตาม(Follow) Playlist ได้เพื่อรับชมเนื้อหาตอนใหม่ๆหรือย้อนหลังครับ

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข...
21/10/2020

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับข้าราชการจากสำนักงาน ป.ป.ช. ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานระบบเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานด้านภูมิสารสนเทศ และนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาระบบเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศของสำนักงาน ป.ป.ช. ต่อไป ณ ห้องประชุม ๒๐๑ ชั้น ๒ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานเปิดการสัมมนาผลการ...
20/10/2020

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานเปิดการสัมมนาผลการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562 (MICS6) โดยมี นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ กล่าวรายงาน โดยเป็นความร่วมมือกันระหว่างสำนักงานสถิติแห่งชาติ และองค์การยูนิเซฟ เสนอผลการสำรวจดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าด้านเด็กและสตรีหลายด้าน เช่น อัตราการมีบุตรของวัยรุ่น และการลงโทษเด็กด้วยวิธีรุนแรงที่บ้านซึ่งมีแนวโน้มลดลง แต่ในขณะเดียวกันก็ชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มที่น่ากังวลด้านภาวะโภชนาการของเด็ก และอัตราการเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา จัดขึ้น ณ โรงแรมพูลแมน คิง พาวเวอร์ กรุงเทพฯ

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งสถาบันการประชาสัมพันธ์ ครบรอ...
20/10/2020

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งสถาบันการประชาสัมพันธ์ ครบรอบ ๕๙ ปี โดยมีนางสาวรุ่งนภา การุณสิต ผู้อำนวยการกลุ่มสารบรรณ และนางรัชดาภา กล้าการขาย ผู้อำนวยการกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นผู้แทนเข้าร่วมงานดังกล่าว

20/10/2020
สสช.ดันโครงการสำรวจ เทคโนโลยีและการสื่อสารวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เ...
19/10/2020

สสช.ดันโครงการสำรวจ เทคโนโลยีและการสื่อสาร
วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำโครงการสำรวจข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รุ่นที่ ๑ สำหรับเจ้าหน้าที่สถิติจังหวัดภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

19/10/2020

ร่วมรับชมไลฟ์สด ผลสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย (MICS) ได้ที่นี่ วันอังคารที่ 20 ตุลาคม นี้ เวลา 09:00 - 12:00 น.

รู้หรือไม่? คนไทยส่วนใหญ่มีการบริโภคเนื้อสัตว์ลดลงจากผลสำรวจพฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชากร พ.ศ. 2560 พบว่า การบริโภคอา...
19/10/2020

รู้หรือไม่? คนไทยส่วนใหญ่มีการบริโภคเนื้อสัตว์ลดลง

จากผลสำรวจพฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชากร พ.ศ. 2560 พบว่า การบริโภคอาหารของประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไปจะแตกต่างกันตามประเภทของกลุ่มอาหาร คือ กลุ่มอาหารที่ร่างกายต้องการเป็นประจำ ได้แก่กลุ่มผัก/ผลไม้สด อาหารกลุ่มไข่ กลุ่มเนื้อปลาและเนื้อสัตว์ไม่ติดมัน โดยเฉพาะกลุ่มเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ ในปี 2560 พบว่า มีการบริโภคลดลง คือ จากเดิมทานทุกวัน ร้อยละ 32.0 ลดลงเป็นร้อยละ 7.7

ติดตามข้อมูลสถิติน่ารู้อีกมากมาย ได้ทาง www.nso.go.th และ Line Official NSO OF THAILAND #มาดีมีดีที่ข้อมูล #สำนักงานสถิติแห่งชาติ #ข้อมูลคือขุมทรัพย์ #สถิติ #stat

ขอเชิญติดตามการถ่ายทอดสด การนำเสนอผลสำรวจโครงการสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562 ในวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 ...
19/10/2020

ขอเชิญติดตามการถ่ายทอดสด การนำเสนอผลสำรวจโครงการสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2562 ในวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 8.30 - 13.30 น. ผ่านทาง Facebook Live ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ (facebook: nsoofthailand)

19/10/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ตอนที่ 5]
.
สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ตอนที่​ 5 นี้ขอนำเสนอในเรื่องของยุทธศาสตร์การบริหารราชการแผ่นดิน การปกครองส่วนกลางและหัวเมือง​ ว่าพระองค์ท่านทรงมีแนวทางอย่างไร​ หลังจากที่บ้านเมืองเริ่มว่างเว้นจากสงคราม​ และเริ่มฟื้นฟูประเทศในด้านต่างๆ

15/10/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ ตอนที่ 1 พระราชกรณียกิจตามรอยพระบาทพระราชบิดา พระราชมารดา มหาราชาแห่งแผ่นดิน ]

----------------

⭐️ สามารถรับชมตอนอื่นๆ ได้ที่
https://www.facebook.com/watch/106130694462981/282697372842570/
สามารถกดติดตาม(Follow) Playlist ได้เพื่อรับชมเนื้อหาตอนใหม่ๆหรือย้อนหลังครับ

ที่อยู่

The Government Complex
Bangkok
10210

ข้อมูลทั่วไป

สังคมทุกภาคส่วนใช้สถิติ และสารสนเทศเป็นเข็มทิศ นำทางในการพัฒนาเพื่อประโยชน์ของประชาชน

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+66 2 142 1234

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานสถิติแห่งชาติผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานสถิติแห่งชาติ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขอรบกวนขอสถิตินักท่องเที่ยวชาวไทย เขตสัมพันธวงศ์(เยาวราช)ด้วยนะครับเพื่อใช้ในการทำรายงานวิจัย ขอรบกวนด้วยครับ จากนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือครับ
สำนักงานสถิติแห่งชาติ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ โทรศัพท์สอบถามข้อมูล และ Social media ต่างๆ เดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน 9 โครงการ ได้แก่ สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2563 เก็บรวบรวมข้อมูลไตรมาส 2 สำรวจสุขภาพจิต (ความสุข) คนไทย พ.ศ. 2563 ประมวลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2563 สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2563 เก็บรวบรวมข้อมูลไตรมาส 2 สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2563 สำรวจที่พักแรม พ.ศ. 2563 สำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ. 2563 สำรวจความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน พ.ศ. 2563 และสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะและการทำงานของหน่วยงานต่างๆ พ.ศ. 2563 ติดตามข้อมูลสถิติน่ารู้อีกมากมาย ได้ทาง www.nso.go.th และ Line Official NSO OF THAILAND #มาดีมีดีที่ข้อมูล #สำนักงานสถิติแห่งชาติ #ข้อมูลคือขุมทรัพย์ #สถิติ #stat
สวัสดีครับ ขอเรียนถามว่า เว็บไซต์ของสำนักฯ จะเข้าได้เมื่อไรครับ ขอบคุณครับ
📍30 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน ที่จะถึงนี้ 🛒🛍ชวนมาช้อปโหดเหมือนโกรธกระเป๋าตังค์💵 ณ ลาน Work & Play ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 เตรียมตัวพบกับที่สุด...ของงานแสดงและจำหน่ายสินค้าแฟชั่นล้านนาตะวันออกสุดยิ่งใหญ่ พร้อมกองทัพแฟชั่นล้านนาตะวันออก ผ้าทอดีไซน์ทันสมัย และเครื่องประดับสุดเก๋ จากเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน สวยแซ่บ สวยเก๋ และมีดีไซน์ ตามสไตล์ล้านนาตะวันออก ---------------------------------------- จัดโดย กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 โดย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน #แฟชั่นล้านนาตะวันออกEp_2 #Eastern_Lanna_Fashion_Lifestyle2019 #เทรนด์แฟชั่นผ้าทอเมืองเหนือ
เว็บไซต์ธุรกิจและเศรษฐกิจ ตารามีฆลเมืองพุทธ หน่วยงานราชการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ [กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม] "สำนักงานสถิติแห่งชาติ มีภารกิจในฐานะเป็นหน่วยงานกลางของรัฐ" http://www.nso.go.th/
เอกรินทร์ ชัยกิจพัฒนากุล
เอกรินทร์ ชัยกิจพัฒนากุล
เอกรินทร์ ชัยกิจพัฒนากุล
#สำนักงานสถิติแห่งชาติ
เอกรินทร์ ชัยกิจพัฒนากุล
เอกรินทร์ ชัยกิจพัฒนากุล
ขอรบกวนขอสถิตินักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย เขตสัมพันธวงศ์(เยาวราช)ด้วยนะคะเพื่อใช้ในการทำรายงาน ขอบคุณค่ะ