สำนักงานสถิติแห่งชาติ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ มีภารกิจในฐานะเป็นหน่วยงานกลางของรัฐ Official Page
วัฒนธรรมองค์กร

"ยึดหลักวิชา พร้อมหาสิ่งใหม่ ใส่ใจลูกค้า ศรัทธาองค์กร เอื้ออาทรต่อกัน รักมั่น สสช"
(23)

เปิดเหมือนปกติ

Photos from โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน's post
05/05/2021

Photos from โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน's post

สำนักงานสถิติแห่งชาติ ขอแจ้งปรับเปลี่ยนช่องทางการให้บริการของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด-...
05/05/2021

สำนักงานสถิติแห่งชาติ ขอแจ้งปรับเปลี่ยนช่องทางการให้บริการของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด-19 ตั้งแต่วันพุธที่ 5 พฤษภาคม เป็นต้นไป

สำนักงานสถิติแห่งชาติ ขอแจ้งปรับเปลี่ยนช่องทางการให้บริการของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด-19 ตั้งแต่วันพุธที่ 5 พฤษภาคม เป็นต้นไป

Photos from โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน's post
05/05/2021

Photos from โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน's post

ทรงพระเจริญ.5 พฤษภาคม วันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ.ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อม ค...
05/05/2021

ทรงพระเจริญ
.
5 พฤษภาคม วันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
.
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
เกล้ากระหม่อม คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ทรงพระเจริญ
.
5 พฤษภาคม วันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
.
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
เกล้ากระหม่อม คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ทรงพระเจริญ เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคลพุทธศักราช ๒๕๖๔
04/05/2021

ทรงพระเจริญ เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล
พุทธศักราช ๒๕๖๔

ทรงพระเจริญ เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล
พุทธศักราช ๒๕๖๔

สำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมส่งคุณมาดี ลงพื้นที่เก็บข้อมูลสถิติ ประจำเดือน มีนาคม 2564 จำนวน 8 โครงการ ได้แก่ สำมะโนธุระก...
03/05/2021

สำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมส่งคุณมาดี ลงพื้นที่เก็บข้อมูลสถิติ ประจำเดือน มีนาคม 2564 จำนวน 8 โครงการ ได้แก่ สำมะโนธุระกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2564 สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือน พ.ศ. 2564 ประมวลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2564 สำรวจพฤติกรรมด้านสุขภาพของประชากร พ.ศ. 2564 สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2564 สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2564 และ สำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2564
ติดตามข้อมูลสถิติน่ารู้อีกมากมาย ได้ทาง www.nso.go.th
และ Line Official NSO OF THAILAND #มาดีมีดีที่ข้อมูล #สำนักงานสถิติแห่งชาติ #ข้อมูลคือขุมทรัพย์ #สถิติ #stat

สำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมส่งคุณมาดี ลงพื้นที่เก็บข้อมูลสถิติ ประจำเดือน มีนาคม 2564 จำนวน 8 โครงการ ได้แก่ สำมะโนธุระกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 สำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2564 สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือน พ.ศ. 2564 ประมวลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2564 สำรวจพฤติกรรมด้านสุขภาพของประชากร พ.ศ. 2564 สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2564 สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2564 และ สำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2564
ติดตามข้อมูลสถิติน่ารู้อีกมากมาย ได้ทาง www.nso.go.th
และ Line Official NSO OF THAILAND #มาดีมีดีที่ข้อมูล #สำนักงานสถิติแห่งชาติ #ข้อมูลคือขุมทรัพย์ #สถิติ #stat

03/05/2021

ในหลวง – พระราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จัดซื้อและจัดหาอุปกรณ์สำหรับใช้ในการผลิตกายอุปกรณ์
แก่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จำนวน 6,786,500 บาท ในการจัดซื้อและจัดหาอุปกรณ์สำหรับใช้ในการผลิตกายอุปกรณ์ ประกอบด้วย เครื่องขึ้นรูปชิ้นงานพลาสติกและหนังรองเท้า ตู้อบชิ้นงานด้วยคลื่นอินฟาเรดพร้อมถาดรองชิ้นงานแบบปรับหมุนได้ เครื่องขัดและตัดแต่งรองเท้าทางออโธปิดิคส์แก่กองออโธปิดิคส์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เพื่อทดแทนอุปกรณ์เดิมที่มีอายุการใช้งานมานาน และเพื่อใช้ช่วยเหลือรักษาผู้ป่วยที่ต้องการใช้เฝือกช่วยพยุง และแขนขาเทียมในการดำรงชีวิต โดยมี พลตรี สุรศักดิ์ ถนัดศีลธรรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เข้ารับพระราชทานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ อาคาร บก. หน่วยราชการในพระองค์ 904 (อาคาร 2) พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทำให้ประชาชน กำลังพล ตลอดจนผู้ป่วยทั่วไปได้รับบริการ ได้รับความช่วยเหลือและการรักษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน มีกายอุปกรณ์และเครื่องช่วยความพิการที่เหมาะสมกับสภาพร่างกาย เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิตที่ขึ้นต่อไป

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#ทรงพระเจริญ
#เราทำความดีด้วยหัวใจ
#ผู้ปิดทองหลังพระ

Cr.พระลาน

สวัสดีครับ #ผมมาดี มาคราวนี้ #มีดีจะบอกสำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมจัดทำโครงการ #สำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565  ระห...
30/04/2021

สวัสดีครับ #ผมมาดี มาคราวนี้ #มีดีจะบอก

สำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมจัดทำโครงการ #สำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม - 31 สิงหาคม 2564

โดยทำการ #เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน ด้วยการนับจดจากสถานประกอบการทั่วประเทศ ได้แก่ ธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ การผลิต การจัดหา การจัดการและการบำบัดน้ำเสีย ของเสีย สิ่งปฏิกูล การก่อสร้าง การขนส่งทางบก และสถานที่เก็บสินค้า กิจกรรมด้านข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร #แต่ไม่รวมแผงลอยในตลาด_แผงลอยและหาบเร่_และแผงลอยในศูนย์การค้า

ข้อมูลที่ดีมาดีจัดเก็บจะถูกเก็บเป็นความลับขอให้ทุกท่านสบายใจได้ และ #ข้อมูลสถิติจากการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม จะนำไปใช้เป็นพื้นฐานด้านข้อมูลทางเศรษฐกิจสำหรับภาครัฐและเอกชน ใช้เป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการกำหนดนโยบาย และวางแผนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น...

โปรดให้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นจริงกับมาดีด้วยนะครับ
#มาดีนำสิ่งดีๆมาให้ผู้ประกอบการ
#ร่วมสร้างอนาคตไทย_ร่วมใจให้ข้อมูล_กับสำนักงานสถิติแห่งชาติ

สวัสดีครับ #ผมมาดี มาคราวนี้ #มีดีจะบอก

สำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมจัดทำโครงการ #สำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม - 31 สิงหาคม 2564

โดยทำการ #เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน ด้วยการนับจดจากสถานประกอบการทั่วประเทศ ได้แก่ ธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ การผลิต การจัดหา การจัดการและการบำบัดน้ำเสีย ของเสีย สิ่งปฏิกูล การก่อสร้าง การขนส่งทางบก และสถานที่เก็บสินค้า กิจกรรมด้านข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร #แต่ไม่รวมแผงลอยในตลาด_แผงลอยและหาบเร่_และแผงลอยในศูนย์การค้า

ข้อมูลที่ดีมาดีจัดเก็บจะถูกเก็บเป็นความลับขอให้ทุกท่านสบายใจได้ และ #ข้อมูลสถิติจากการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม จะนำไปใช้เป็นพื้นฐานด้านข้อมูลทางเศรษฐกิจสำหรับภาครัฐและเอกชน ใช้เป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการกำหนดนโยบาย และวางแผนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น...

โปรดให้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นจริงกับมาดีด้วยนะครับ
#มาดีนำสิ่งดีๆมาให้ผู้ประกอบการ
#ร่วมสร้างอนาคตไทย_ร่วมใจให้ข้อมูล_กับสำนักงานสถิติแห่งชาติ

เนื่องในโอกาส #วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร วันท...
29/04/2021

เนื่องในโอกาส #วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔

ขอพระองค์ #ทรงพระเจริญ
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ #สำนักงานสถิติแห่งชาติ

เนื่องในโอกาส #วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔

ขอพระองค์ #ทรงพระเจริญ
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ #สำนักงานสถิติแห่งชาติ

#สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วม #ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริ...
26/04/2021

#สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วม #ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร
.
เนื่องในโอกาส #วันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์
.
🌐 ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ https://wellwishes.royaloffice.th/wellwishes/
.
ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔
.
ติดตามข่าวสารและกิจกรรมเทิดทูนสถาบันได้ที่ : พระลาน
Website : http://www.phralan.in.th/
Facebook : https://www.facebook.com/phralanofficial
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCS3fYkIgWz-dl9U54vHcvXg
.
#พระลาน #โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน #สำนักงานสถิติแห่งชาติ #สสช

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์

🌐 ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ https://wellwishes.royaloffice.th/wellwishes/
🗓 ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมเทิดทูนสถาบันได้ที่ : พระลาน
Website : http://www.phralan.in.th/
Facebook : https://www.facebook.com/phralanofficial
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCS3fYkIgWz-dl9U54vHcvXg

สวยด่วน !! รองรับผู้ป่วยโควิด-19 ทั่วประเทศ#โควิด
26/04/2021

สวยด่วน !! รองรับผู้ป่วยโควิด-19 ทั่วประเทศ
#โควิด

สำนักงานสถิติแห่งชาติ ขอเชิญชวนคนไทยร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจให้ทีมแพทย์ไทยสู้ภัย #โควิด #เว้นระยะห่าง #หมั่นล้างมือ #สวมหน้...
26/04/2021

สำนักงานสถิติแห่งชาติ ขอเชิญชวนคนไทยร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจให้ทีมแพทย์ไทยสู้ภัย #โควิด #เว้นระยะห่าง #หมั่นล้างมือ #สวมหน้ากาก #ตรวจวัดอุณหภูมิ ใช้แอป #ไทยชนะ / #หมอชนะ แล้วเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน #สำนักงานสถิติแห่งชาติ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ ขอเชิญชวนคนไทยร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจให้ทีมแพทย์ไทยสู้ภัย #โควิด #เว้นระยะห่าง #หมั่นล้างมือ #สวมหน้ากาก #ตรวจวัดอุณหภูมิ ใช้แอป #ไทยชนะ / #หมอชนะ แล้วเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน #สำนักงานสถิติแห่งชาติ

จันทร์อัปเดตข่าวรอบสัปดาห์กับเอ็นเอสโอ#สำนักงานสถิติแห่งชาติ #รวมข่าวนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทั...
26/04/2021

จันทร์อัปเดตข่าวรอบสัปดาห์กับเอ็นเอสโอ#สำนักงานสถิติแห่งชาติ #รวมข่าว
นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) พร้อมคณะ เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานสถิติแห่งชาติ โดยมี นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมข้าราชการผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ให้การต้อนรับ และประชุมรับฟัง แผนงานโครงการต่างๆของสำนักงานสถิติแห่งชาติ
https://www.facebook.com/NSOOFTHAILAND/posts/4093836124000850

จันทร์อัปเดตข่าวรอบสัปดาห์กับเอ็นเอสโอ#สำนักงานสถิติแห่งชาติ #รวมข่าว
นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) พร้อมคณะ เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานสถิติแห่งชาติ โดยมี นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมข้าราชการผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ให้การต้อนรับ และประชุมรับฟัง แผนงานโครงการต่างๆของสำนักงานสถิติแห่งชาติ
https://www.facebook.com/NSOOFTHAILAND/posts/4093836124000850

#สำนักงานสถิติแห่งชาติ #ดีอีเอส
23/04/2021

#สำนักงานสถิติแห่งชาติ #ดีอีเอส

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) พร้อมคณะ ...
23/04/2021

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) พร้อมคณะ เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานสถิติแห่งชาติ โดยมี นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมข้าราชการผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ให้การต้อนรับ และประชุมรับฟัง แผนงานโครงการต่างๆของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี 64-65 แผนแม่บทสถิติที่จะเสนอ ครม. และทิศทางการปรับตัวด้าน Information ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 สำนักงานสถิติแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี ตึก B แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯ

จันทร์อัปเดตข่าวรอบสัปดาห์กับเอ็นเอสโอ#สำนักงานสถิติแห่งชาติ #รวมข่าวสำนักงานสถิติแห่งชาติ ขอเชิญชมการถ่ายทอดสด กิจกรรมเ...
19/04/2021

จันทร์อัปเดตข่าวรอบสัปดาห์กับเอ็นเอสโอ#สำนักงานสถิติแห่งชาติ #รวมข่าว
สำนักงานสถิติแห่งชาติ ขอเชิญชมการถ่ายทอดสด กิจกรรมเสวนา “แนวทางการทำสำมะโน/สำรวจตัวอย่างภายใต้บริบทสถานการณ์โควิด-19”
https://www.facebook.com/NSOOFTHAILAND/posts/4039773439407119
แสดงความยินดีในวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครบรอบ ๒๙ ปี
https://www.facebook.com/NSOOFTHAILAND/posts/4040081092709687
Practical Guidelines for Census Survey/Sample Survey during Covid-19 Pandemic: International Experiences.
https://www.facebook.com/NSOOFTHAILAND/posts/4040228172694979
ประชุมเชิงปฏิบัติการและมอบ นโยบายการปฏิบัติงาน โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (งานนับจดปี 2564)
https://www.facebook.com/NSOOFTHAILAND/posts/4045820518802411
เปิดการประชุมชี้แจง(เพิ่มเติม)โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรระดับหมู่บ้าน/ชุมชน พ.ศ. 2564
https://www.facebook.com/NSOOFTHAILAND/posts/4046041215447008
ลงพื้นที่สังเกตการณ์การปฏิบัติงานสนามโครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานด้านเกษตร ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน พ.ศ.2564
https://www.facebook.com/NSOOFTHAILAND/posts/4049123458472117
จัดเสวนาไฮบริดดึงองค์กรไทยและนานาชาติ ร่วมถกหาแนวทางการทำสำมะโน/สำรวจตัวอย่างภายใต้บริบทสถานการณ์โควิด-19"
https://www.facebook.com/NSOOFTHAILAND/posts/4049272815123848
สำนักงานสถิติแห่งชาติขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T อย่างเต็มขีดความสามารถ เพื่อรับมือโควิด-19 ระลอกใหม่
https://www.facebook.com/NSOOFTHAILAND/posts/4049292908455172
ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานปิดการอบรมและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิชาสถิติระดับกลาง รุ่นที่ 37
https://www.facebook.com/NSOOFTHAILAND/posts/4052400928144370

จันทร์อัปเดตข่าวรอบสัปดาห์กับเอ็นเอสโอ#สำนักงานสถิติแห่งชาติ #รวมข่าว
สำนักงานสถิติแห่งชาติ ขอเชิญชมการถ่ายทอดสด กิจกรรมเสวนา “แนวทางการทำสำมะโน/สำรวจตัวอย่างภายใต้บริบทสถานการณ์โควิด-19”
https://www.facebook.com/NSOOFTHAILAND/posts/4039773439407119
แสดงความยินดีในวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครบรอบ ๒๙ ปี
https://www.facebook.com/NSOOFTHAILAND/posts/4040081092709687
Practical Guidelines for Census Survey/Sample Survey during Covid-19 Pandemic: International Experiences.
https://www.facebook.com/NSOOFTHAILAND/posts/4040228172694979
ประชุมเชิงปฏิบัติการและมอบ นโยบายการปฏิบัติงาน โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 (งานนับจดปี 2564)
https://www.facebook.com/NSOOFTHAILAND/posts/4045820518802411
เปิดการประชุมชี้แจง(เพิ่มเติม)โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรระดับหมู่บ้าน/ชุมชน พ.ศ. 2564
https://www.facebook.com/NSOOFTHAILAND/posts/4046041215447008
ลงพื้นที่สังเกตการณ์การปฏิบัติงานสนามโครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานด้านเกษตร ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน พ.ศ.2564
https://www.facebook.com/NSOOFTHAILAND/posts/4049123458472117
จัดเสวนาไฮบริดดึงองค์กรไทยและนานาชาติ ร่วมถกหาแนวทางการทำสำมะโน/สำรวจตัวอย่างภายใต้บริบทสถานการณ์โควิด-19"
https://www.facebook.com/NSOOFTHAILAND/posts/4049272815123848
สำนักงานสถิติแห่งชาติขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T อย่างเต็มขีดความสามารถ เพื่อรับมือโควิด-19 ระลอกใหม่
https://www.facebook.com/NSOOFTHAILAND/posts/4049292908455172
ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานปิดการอบรมและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิชาสถิติระดับกลาง รุ่นที่ 37
https://www.facebook.com/NSOOFTHAILAND/posts/4052400928144370

📢 มาดีขอเชิญทุกท่าน ร่วมตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินผลการประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะและบทบาทหน้าที่ของสำนักงานส...
13/04/2021

📢 มาดีขอเชิญทุกท่าน ร่วมตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินผลการประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะและบทบาทหน้าที่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ

📌 ทุกความคิดเห็นของทุกท่าน จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการวางแผนประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติในครั้งต่อไป

ร่วมตอบแบบสอบถามได้ทาง Google Form คลิก
👉https://forms.gle/L8pvtXJReHodw5r3A

📢 มาดีขอเชิญทุกท่าน ร่วมตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินผลการประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะและบทบาทหน้าที่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ

📌 ทุกความคิดเห็นของทุกท่าน จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการวางแผนประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติในครั้งต่อไป

ร่วมตอบแบบสอบถามได้ทาง Google Form คลิก
👉https://forms.gle/L8pvtXJReHodw5r3A

วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานปิดการอบรมและมอบประกาศนียบัตร...
09/04/2021

วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานปิดการอบรมและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิชาสถิติระดับกลาง รุ่นที่ 37 ณ ห้องอบรม 4 สำนักงานสถิติแห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี ตึก B แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯ

การนำชุดข้อมูลและคำอธิบายข้อมูล (Metadata) เข้าสู่ระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) และการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบบัญชีข้อมูลกลา...
09/04/2021
การนำชุดข้อมูลและคำอธิบายข้อมูลเข้าสู่ระบบบัญชีข้อมูลและการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบบัญชี

การนำชุดข้อมูลและคำอธิบายข้อมูล (Metadata) เข้าสู่ระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) และการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบบัญชีข้อมูลกลางภาครัฐ (GD Catalog) โดย ดร.มารุต บูรณรัช ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) ตามตัวชี้วัด ก.พ.ร. ปีงบประมาณ 2564 วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น

*ดาวน์โหลดเอกสารการอบรมได้ตาม link ด้านล่างนี้ค่ะ

https://drive.google.com/drive/folders/1NVLxz-TcqVRYb_fYX5TPPZID4WzNYnxX

(สาธิต) การนำชุดข้อมูลและคำอธิบายข้อมูล (Metadata) เข้าสู่ระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) และการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบบัญชีข.....

ขอแสดงความยินดีกับ #ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓.สังกัด #กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จำนวน ๖ ราย.#วัน...
09/04/2021

ขอแสดงความยินดีกับ #ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
.
สังกัด #กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จำนวน ๖ ราย
.
#วันข้าราชการพลเรือน #สำนักงานกพ #กระทรวงดิจิทัล

ขั้นตอน หลักเกณฑ์ เงื่อนไขการพิจารณาการติดตั้ง CKAN ตามบริบทของหน่วยงาน และการติดตั้ง CKAN  โดย นายทรงพล  ใหม่สาลี  ผู้อ...
08/04/2021
ขั้นตอน หลักเกณฑ์ เงื่อนไขการพิจารณาการติดตั้ง CKAN ตามบริบทของหน่วยงาน และการติดตั้ง CKAN

ขั้นตอน หลักเกณฑ์ เงื่อนไขการพิจารณาการติดตั้ง CKAN ตามบริบทของหน่วยงาน และการติดตั้ง CKAN โดย นายทรงพล ใหม่สาลี ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) ตามตัวชี้วัด ก.พ.ร. ปีงบประมาณ 2564 วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น

*ดาวน์โหลดเอกสารการอบรมได้ตาม link ด้านล่างนี้ค่ะ
https://drive.google.com/drive/folders/1NVLxz-TcqVRYb_fYX5TPPZID4WzNYnxX

ขั้นตอน หลักเกณฑ์ เงื่อนไขการพิจารณาการติดตั้ง CKAN ตามบริบทของหน่วยงาน และการติดตั้ง CKAN โดย นายทรงพล ใหม่สาล....

สำนักงานสถิติแห่งชาติขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T อย่างเต็มขีดความสามารถ เพื่อรับมือโควิด-19 ระลอกใหม่ D - D...
08/04/2021

สำนักงานสถิติแห่งชาติขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T อย่างเต็มขีดความสามารถ เพื่อรับมือโควิด-19 ระลอกใหม่

D - Distancing - เว้นระยะระหว่างกัน หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่น
M - Mask wearing - สวมหน้ากากผ้า หน้ากากอนามัย ตลอดเวลา
H - Hand washing – ล้างมือบ่อย ๆ จัดให้มีจุดบริการเจลล้างมือ อย่างทั่วถึง เพียงพอ
T - Testing – ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ตรวจหาเชื้อโควิด -19 (เฉพาะกรณี)
T - Thaichana - ติดตั้งและใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ

ติดตามข้อมูลสถิติน่ารู้อีกมากมาย ได้ทาง www.nso.go.th
และ Line Official NSO OF THAILAND #สำนักงานสถิติแห่งชาติ #สถิติ #stat #ข้อมูลดีประเทศดีชีวิตดี #ร่วมสร้างอนาคตไทย_ร่วมใจให้ข้อมูล

สำนักงานสถิติแห่งชาติขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T อย่างเต็มขีดความสามารถ เพื่อรับมือโควิด-19 ระลอกใหม่

D - Distancing - เว้นระยะระหว่างกัน หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่น
M - Mask wearing - สวมหน้ากากผ้า หน้ากากอนามัย ตลอดเวลา
H - Hand washing – ล้างมือบ่อย ๆ จัดให้มีจุดบริการเจลล้างมือ อย่างทั่วถึง เพียงพอ
T - Testing – ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ตรวจหาเชื้อโควิด -19 (เฉพาะกรณี)
T - Thaichana - ติดตั้งและใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ

ติดตามข้อมูลสถิติน่ารู้อีกมากมาย ได้ทาง www.nso.go.th
และ Line Official NSO OF THAILAND #สำนักงานสถิติแห่งชาติ #สถิติ #stat #ข้อมูลดีประเทศดีชีวิตดี #ร่วมสร้างอนาคตไทย_ร่วมใจให้ข้อมูล

เกณฑ์การประเมิน (เป้าหมายขั้นสูง) การจัดทำข้อมูลเปิด (Open Data) ตามประเภทข้อมูล โดย ดร.มนต์ศักดิ์  โซ่เจริญธรรม  ผู้อำน...
08/04/2021
เกณฑ์การประเมิน(เป้าหมายขั้นสูง) การจัดทำข้อมูลเปิด(Open Data) ตามประเภทข้อมูล

เกณฑ์การประเมิน (เป้าหมายขั้นสูง) การจัดทำข้อมูลเปิด (Open Data) ตามประเภทข้อมูล โดย ดร.มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม ผู้อำนวยการฝ่ายเดตาโซลูชั่นภาครัฐ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) ตามตัวชี้วัด ก.พ.ร. ปีงบประมาณ 2564 วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น

*ดาวน์โหลดเอกสารการอบรมได้ตาม link ด้านล่างนี้ค่ะ
https://drive.google.com/drive/folders/1NVLxz-TcqVRYb_fYX5TPPZID4WzNYnxX

เกณฑ์การประเมิน (เป้าหมายขั้นสูง) การจัดทำข้อมูลเปิด (Open Data) ตามประเภทข้อมูล โดย ดร.มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม ผู.....

ที่อยู่

The Government Complex
Bangkok
10210

ข้อมูลทั่วไป

สังคมทุกภาคส่วนใช้สถิติ และสารสนเทศเป็นเข็มทิศ นำทางในการพัฒนาเพื่อประโยชน์ของประชาชน

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+66 2 142 1234

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานสถิติแห่งชาติผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานสถิติแห่งชาติ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

วิธีการสหกรณ์
ทำอย่างไร??? ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลง่ายๆ โปรดแจ้ง
หน่วยงานที่ต้องเป้นหน่วยงานหลัก...คือ.........+ ทุกภาคส่วน......อย่างไร???
ตามกฏหมายปฏิรูป NEW NORMAL มีกิจกรรม MS..ที่1 คือ ข้อมูล...ให้ทุกภาคส่วนในพื้นที่ บันทึกด้วยApp. จึงขอการสนับสนุน 1. App. ทุกครอบครัว จัดทำเอง 2. ขอสนับสนุน ผลการบันทึกทุกปีๆละ 500บาท/ปี/ครอบครัว..............................จำนวนครอบครัวทั้งหมดในประเทศไทย..มีเท่าไหร??????
วิธีการ แผนการปฏิรูป http://web.krisdika.go.th/lawHeadContent.jsp?fromPage=lawHeadContent&formatFile=htm&hID=0 พระราชบัญญัติ แผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ++https://qrgo.page.link/rWuVL ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
แก้ไขปัญหาสังคม(การศึกษา+สุขภาพ)และเศรษฐกิจ
ทำไง จึงได้รับการสนับสนุน ด้วยวิธีการสหกรณ์ -----
ชุมชน///ชุมชน//// ศูนย์เรียนรู้ตลอดชีวิต/// ทำเป็น///สร้างรายได้////สร้างอาชีพ////ตามบทบาทและหน้าที่
ชุมชนเข้มแข็ง ///// ขายเป็น/////บริการเป็น////ออฟไลน์/////ออนไลน์//
ทุนโครงสร้าง=หมู่บ้าน+ตำบล เป็น ตำบลจัดการ "คุณภาพชีวิต" ระดับพื้นที่ ตนเอง ?????
ชุมชนเข้มแข็งอย่างไร ???? บูรณาการ กองทุน ระดับพื้นที่ ??? หมู่บ้าน+ตำบล อย่างไรhttp://www.villagefund.or.th/uploads/gallery/image_big_5e4e3477a9820.pdf ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการบริหารโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน พ.ศ. 2563http://law.m-society.go.th/law2016/uploads/lawfile/20150930_10_56_53_2922.pdf พระราชบัญญัติ ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖
ขอรบกวนขอสถิตินักท่องเที่ยวชาวไทย เขตสัมพันธวงศ์(เยาวราช)ด้วยนะครับเพื่อใช้ในการทำรายงานวิจัย ขอรบกวนด้วยครับ จากนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือครับ