สน.ท่าข้าม

สน.ท่าข้าม สถานีตำรวจนครบาลท่าข้าม สถานีตำรวจนครบาลท่าข้าม สถานีตำรวจเพื่อประชาชน

เปิดเหมือนปกติ

👮🏼‍♂️รบกวนตอบแบบสอบถามงานวิจัยหน่อยนะครับเกี่ยวกับแอพพลิเคชั่น Police I lert U (แอพพลิเคชั่นแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย )เพื่อเ...
02/05/2018
แบบสอบถามพฤติกรรมผู้ที่เคยใช้ Mobile Application และ Application Police i lert uของประชากรที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหาน

👮🏼‍♂️รบกวนตอบแบบสอบถามงานวิจัยหน่อยนะครับ
เกี่ยวกับแอพพลิเคชั่น Police I lert U
(แอพพลิเคชั่นแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย )
เพื่อเป็นการนำข้อมูลไปปรับปรุงพัฒนาการแจ้งเหตุด่วน
เหตุร้าย ผ่านแอพลิเคชั่นให้ดียิ่งขึ้นต่อไปครับ

https://goo.gl/forms/TsoHn1VvwXmag4Oy1

พ.ต.ท.สุกฤต มังคละสวัสดิ์ รองผกก.ป.สน.ท่าข้ามเป็นตัวแทนข้าราชการตำรวจ ฝ่ายป้องกันปราบปราบ นำกระเช้าเข้ามอบให้พ.ต.อ.ธนันท...
04/01/2017

พ.ต.ท.สุกฤต มังคละสวัสดิ์ รอง
ผกก.ป.สน.ท่าข้าม
เป็นตัวแทนข้าราช
การตำรวจ ฝ่ายป้อง
กันปราบปราบ นำกระเช้าเข้ามอบให้
พ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตน
สิทธิภาคย์ ผกก.สน.ท่าข้าม เนื่องในวาระดิถีขึ้น
ปีใหม่ 2560 และขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก องค์หลวงพ่อเกศบลสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ประจำ สน.
ท่าข้าม จงดลบันดาลให้ท่าน ผกก.จงประสพพบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นตลอดกาลเทอญ

พ.ต.อ.ธนันท์ธร. รัตนสิทธิภาคย์. ผกก.สน.ท่าข้าม พ.ต.ท.สุกฤต. มังคละสวัสดิ์ รองผกก.ปฯ พ.ต.ท.ธนเดช ทีนาคะ สวป.สน.ท่าข้ามพร้...
15/11/2016

พ.ต.อ.ธนันท์ธร. รัตนสิทธิภาคย์. ผกก.สน.ท่าข้าม พ.ต.ท.สุกฤต. มังคละสวัสดิ์ รองผกก.ปฯ พ.ต.ท.ธนเดช ทีนา
คะ สวป.สน.ท่าข้าม
พร้อมชุด ตชส.,คณะทำงานโครงการบ้าน
สีขาว. ประชารัฐร่วมใจ. ปลอดภัยยาเสพติด ปี2560 ุ
ร่วมประชุมคณะกรรมการชุมชน
และตรวจเยี่ยมชุมชน หมู่บ้านสวัสดี แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการฯ และสำรวจข้อมูลครัวเรือน ในชุมชน
วันอังคารที่ 15 พ.ย.59 เวลา 15.30 น

วันที่ 14 ก.ค. 2559เวลา 14.30 น. ที่ห้องประชุม สถานีตำรวจนครบาลท่าข้ามคุณกฤษฏา ลิมปนะถาวร ประธาน กต.ตร.ฯพ.ต.อ.ธนันท์ธร...
14/07/2016

วันที่ 14 ก.ค. 2559เวลา 14.30 น. ที่ห้องประชุม สถานีตำรวจนครบาลท่าข้าม
คุณกฤษฏา ลิมปนะถาวร ประธาน กต.ตร.ฯพ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธิภาคย์ ผกก.สน.ท่าข้าม
ประชุม คณะกต.ตร.และที่ปรึกษา ตัวแทนส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ประชุม กต.ตร.ฯ
พ.ต.ท. สุกฤต มัคละสวัสดิ์ รอง ผกก.ป.ฯ พ.ต.ท.สุรเวช การวัฒนาศิริกุลรอง ผกก.สส.ฯ
พ.ต.ท. ธัชชัย ทิพเนตร รอง ผกก.จร.ฯ พ.ต.ท. สมบูรณ์ ธัญญะตุลย์ สว.ธร.ฯ
และผู้นำชุมชน ร่วมประชุมกต.ตร ประจำเดือน ก.ค.2559 พร้อมมอบรางวัลผลการจับกุมดีเด่น แก่ ร.ต.ท เจษฏา จู่คำศรี ที่ใช้ไหวพริบ จับกุมคนร้าย คดีลักรถยนต์ได้

วันพุธที่13 ก.ค.2559 เวลา 13.30น. ที่ห้องศปก สน.ท่าข้าม  พ.ต.อ.ธนันทรธ์ รัตนสิทธิภาคย์ ผกก.สน.ท่าข้าม ท่าข้าม2 ท่าข้า...
13/07/2016

วันพุธที่13 ก.ค.2559 เวลา 13.30น. ที่ห้องศปก สน.ท่าข้าม พ.ต.อ.ธนันทรธ์ รัตนสิทธิภาคย์ ผกก.สน.ท่าข้าม ท่า
ข้าม2 ท่าข้าม3 ท่าข้าม4
ท่าข้าม 6 ร่วมประชุมบริหาร
ระดับสารวัตรขึ้นไป

วันที่ 12 ก.ค. 2559 เวลา 15.00 น.ที่ห้องประชุม ใหญ่ สน.ท่าขัาม  พ.ต.ท.สุกฤต มังคละสวัสดิ์ รอง ผกก.ป.สน.ท่าข้าม ,ท่าข...
12/07/2016

วันที่ 12 ก.ค. 2559 เวลา 15.00 น.ที่ห้องประชุม ใหญ่ สน.ท่าขัาม
พ.ต.ท.สุกฤต มังคละสวัสดิ์ รอง ผกก.ป.สน.ท่าข้าม ,ท่าข้าม 2-1,ท่าข้าม
2-2,ท่าข้าม 2-3,ท่าข้าม
2-4 ร่วมประชุมชี้แจงนโย
บาย โครงการบ้านสีขาวแก่
ข้าราชการตำรวจฝ่ายป้องกันปราบปรามในการ
ดำเนินการขั้นตอนต่างๆใน
การเข้าปฏิบัติการในชุมชน
ตามโครงการนี้

วันที่24 มิถุนายน 2559 เวลา16.30น.ที่หน้า สน.ท่าข้าม พ.ต.ท.ธัชชัย ทิพย์เนตร รอง ผกก.จร. สน.ท่าข้าม พร้อมกำลัง ร่วม ทหาร ...
25/06/2016

วันที่24 มิถุนายน 2559 เวลา16.30น.ที่หน้า สน.ท่าข้าม พ.ต.ท.ธัชชัย ทิพย์เนตร รอง ผกก.จร. สน.ท่าข้าม พร้อมกำลัง ร่วม ทหาร เทศกิจ
อาสา ปล่อยแถวโครงการ
ประชารัฐร่วมใจแก้
ปัญหาจราจร

วันที่ 2 4 มิถุนายน 2559เวลา 16.00 น. ที่ห้องประชุม สถานีตำรวจนครบาลท่าข้ามคุณกฤษฏา ลิมปนะถาวร ประธาน กต.ตร.ฯพ.ต.อ.ธนัน...
25/06/2016

วันที่ 2 4 มิถุนายน 2559เวลา 16.00 น. ที่ห้องประชุม สถานีตำรวจนครบาลท่าข้าม
คุณกฤษฏา ลิมปนะถาวร ประธาน กต.ตร.ฯพ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธิภาคย์ ผกก.สน.ท่าข้าม
ประชุม คณะกต.ตร.และที่ปรึกษา ตัวแทนส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ประชุม กต.ตร.ฯ
พ.ต.ท. สุกฤต มัคละสวัสดิ์ รอง ผกก.ป.ฯ พ.ต.ท.สุรเวช การวัฒนาศิริกุลรอง ผกก.สส.ฯ
พ.ต.ท. ธัชชัย ทิพเนตร รอง ผกก.จร.ฯ พ.ต.ท. สมบูรณ์ ธัญญะตุลย์ สว.ธร.ฯ
และผู้นำชุมชน ร่วมประชุม แนะนำตัวข้าราชการที่มาปฎิบัติหน้าที่ ที่ สน.ท่าข้าม พร้อมมอบเสื้อกันกระสุนแก่ข้าราชการตำรวจชั้นประทวนที่บรรจุแต่งตั้ง ที่ สน.ทีาข้าม

วันที่ 24มิ.ย.59เวลา13.30น.ประชุม ประจำเดือน และอบรมจริยธรรม แนะนำตัว ข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้ง มาปฎิบัติหน้าที่ สน....
25/06/2016

วันที่ 24มิ.ย.59เวลา13.30น.ประชุม ประจำเดือน และอบรมจริยธรรม แนะนำตัว ข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้ง มาปฎิบัติหน้าที่ สน.ท่าข้าม ณ ห้องประชุม สน.ท่าข้าม

วันที่ 17มิ.ย.2559 เวลา15.00น. ที่หน้า สนท่าข้าม พ.ต.ท.ธัชชัย ทิพย์เนตร รอง ผกก.จร.สน.ท่าข้าม พร้อมกำลังตำรวจ 15นาย เทศก...
17/06/2016

วันที่ 17มิ.ย.2559 เวลา15.00น. ที่หน้า สนท่าข้าม พ.ต.ท.ธัชชัย ทิพย์เนตร รอง ผกก.จร.สน.ท่าข้าม พร้อม
กำลังตำรวจ 15นาย
เทศกิจ3 นายอาสา
จราจร 10 ร่วมปล่อยแถว "โครงการประชารัฐ
ร่วมใจแก้ไขปัญหา
จราจร "

วันที่17มิถุนายน2559เวลา 14.00น. ที่ รร.สวนกุหลาบธนบุรี  พ.ต.อ.ธนันท์ธรรัตนสิทธิภาคย์ ผกก.สน.ท่าข้าม พ.ต.ท.สุกฤตมังคละ...
17/06/2016

วันที่17มิถุนายน2559เวลา 14.00น. ที่ รร.สวนกุหลาบธนบุรี
พ.ต.อ.ธนันท์ธร
รัตนสิทธิภาคย์ ผกก.สน.ท่า
ข้าม พ.ต.ท.สุกฤต
มังคละสวัสดิ์ รอง ผกก.ป.สน.ท่าข้าม
พ.ต.ท.ธัชชัย ทิพย์
เนตร รอง ผกก.จร.สน.ท่าข้าม พ.ต.ท.ดร.ธนเดช ทีนาคะ สวป.สน.ท่าข้าม ร่วม ผอ.รร.สวนกุหลาบธนบุรี นาย พิศณุ ศรีพล มอบสติ๊กเกอร์ตามโครงการอย่าลืมหนูไว้ในรถ

16 มิถุนายน 2559 เวลา14.00น.พ.ต.ท.สุกฤต มังคละสวัสดิ์ รอง ผกก.ป.สน.ท่าข้าม พร้อมชุด ตชส.,จู่โจม ร่วมประธานกรรมการหมู่บ้า...
16/06/2016

16 มิถุนายน 2559 เวลา14.00น.พ.ต.ท.สุกฤต มัง
คละสวัสดิ์ รอง ผกก.ป.สน.ท่าข้าม พร้อม
ชุด ตชส.,จู่โจม ร่วมประธาน
กรรมการหมู่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้านร่วมตรวจ
เยี่ยมชุมชนหมู่บ้านสินทวีงามเจริญ ร่วมปรึกษาปัญหา
ต่างๆในชุมชนและร่วมหาแนวทางและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันปัญหาอาชญากรรม

13 มิ.ย.2559 พ.ต.ท.สุกฤต มังคละสว้สดิ์ รองผกก.ป.สน.ท่าข้าม พ.ต.ท ธนเดช. ธีนาคะ สวป.สน ท่าข้าม เยี่ยมเยียน ศูนย์การค้าเซ็...
16/06/2016

13 มิ.ย.2559 พ.ต.ท.สุกฤต มังคละสว้สดิ์ รองผกก.ป.สน.ท่าข้าม พ.ต.ท ธนเดช. ธีนาคะ สวป.สน ท่าข้าม เยี่ยมเยียน ศูนย์การค้าเซ็นทรัล. พระราม2 เยี่ยมผู้บริหารและรับทราบ ข้อมููล. ปัญหาอาชญากรรมในห้างสรรพสินค้า

วันที่ 8 มิ.ย.2559 เวลา 14.30 น. ที่ ศปก.สน.ท่าข้าม พล.ต.ต.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร ผู้บังคับการตำรวจนครบาล9  พ.ต.อ.ธนันท์ธ...
09/06/2016

วันที่ 8 มิ.ย.2559 เวลา 14.30 น. ที่ ศปก.สน.ท่าข้าม พล.ต.ต.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร ผู้บังคับการตำรวจนครบาล9 พ.ต.อ.ธนันท์ธร รัตนสิทธิภาคย์ ผกก.สน.ท่าข้าม ประชุมฝ่ายสอบสวน มอบหมายและชี้แจงข้อราชการ และนโยบายของผู้บังคับบัญชา แก่ รอง ผกก.ฯ สารวัตรฯ รองสารวัตรสอบสวน

วันที่ 7 มิ.ย.2559 เวลา 13.30 น. ที่ ศปก.สน.ท่าข้าม พ.ต.อ.ธนันท์ธรรัตนสิทธิภาคย์ ผกก.สน.ท่าข้าม ประชุม มอบหมายและชีแจงนโ...
07/06/2016

วันที่ 7 มิ.ย.2559 เวลา 13.30 น. ที่ ศปก.สน.ท่าข้าม พ.ต.อ.ธนันท์ธร
รัตนสิทธิภาคย์ ผกก.สน.ท่าข้าม ประชุม มอบหมายและชีแจงนโยบายราชการผู้บังคับบัญชา ระดับ รอง ผกก.ฯ สารวัตรฯ มอบหมายและนโยบายราชการ

วันที่ 7 มิถุนายน 2559 ที่ห้อง ศปก.สน.ท่าข้าม ชั้น 2 คุณกฤษฎา ลิมปนะถาวร ประธาน กต.ตร.สน.ท่าข้ามและคณะฯ แสดงความยินดีแก่...
07/06/2016

วันที่ 7 มิถุนายน 2559 ที่ห้อง ศปก.สน.ท่าข้าม ชั้น 2 คุณกฤษฎา ลิมปนะถาวร ประธาน กต.ตร.สน.ท่าข้ามและคณะฯ แสดงความยินดีแก่ พ.ต.อ.ธรันท์ธร รัตนสิทธิภาคย์ ผกก.สน.ท่าข้าม และ พ.ต.ท.สุกฤต มังคละสว้สดิ์ รองผกก.ป.สน.ท่าข้ามในเนื่องโอกาสเดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ ณ.สน.ท่าข้าม

วันจันทร์ที่ 6 มิ.ย.2559 เวลา 12.39 นพ.ต.อ.ธนันท์ธรรัตนสิทธิภาคย์ ผกก.สน.ท่าข้ามพ.ต.ท.สุกฤต มังคละสวัสดิ์ รอง ผกก.ป.สน.ท...
06/06/2016

วันจันทร์ที่ 6 มิ.
ย.2559 เวลา 12.39 นพ.ต.อ.ธนันท์ธร
รัตนสิทธิภาคย์ ผกก.สน.ท่าข้าม
พ.ต.ท.สุกฤต มังคละสวัสดิ์ รอง ผกก.ป.สน.ท่าข้าม
ไหว้สักการะบูชาหลวงพ่อ
เกศบล,องค์พระพิฆคเนศ,
ศาลพระภูมิและศาลตายายเจ้าที่ สิ่งศักดิ์สิทธธ์ประจำ
สน.ท่าข้าม

วันที่ 26 เมษายน 2559เวลา 17.00 น. ที่ห้องประชุม สถานีตำรวจนครบาลท่าข้ามคุณกฤษฏา ลิมปนะถาวร ประธาน กต.ตร.ฯพ.ต.อ.วันชัย อ...
27/04/2016

วันที่ 26 เมษายน 2559เวลา 17.00 น. ที่ห้องประชุม สถานีตำรวจนครบาลท่าข้าม
คุณกฤษฏา ลิมปนะถาวร ประธาน กต.ตร.ฯพ.ต.อ.วันชัย อยู่แสง รอง ผบก.น.9 รรท.ผกก.ฯ
ประชุม คณะกต.ตร.และที่ปรึกษา ตัวแทนส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ประชุม กต.ตร.ฯ
พ.ต.ท. ทศพล โชติคุตร์ รอง ผกก.ป.ฯ พ.ต.ท.สุรเวช การวัฒนาศิริกุลรอง ผกก.สส.ฯ
พ.ต.ท. ธัชชัย ทิพเนตร รอง ผกก.จร.ฯ พ.ต.ท. สมบูรณ์ ธัญญะตุลย์ สว.ธร.ฯ
และผู้นำชุมชน ร่วมประชุม

วันนี้ 20 มีนาคม 59 เวลา 17.00 น. พ.ต.ท ทศพล โชติคุตร์. รอง ผกก.ป สน.ท่าข้าม พ.ต.ท ธนเดช. ธีนาคะ สวป.สน ท่าข้าม พร้อม ข...
21/03/2016

วันนี้ 20 มีนาคม 59 เวลา 17.00 น. พ.ต.ท ทศพล โชติคุตร์. รอง ผกก.ป สน.ท่าข้าม พ.ต.ท ธนเดช. ธีนาคะ สวป.สน ท่าข้าม พร้อม ข้าราชตำรวจ สน.ท่าข้าม ประธานชุมชน และ ประชาชนในหมู่บ้านพิศาลโครงการ 14 เข้าร่วม
"พิธีเปิดงาน ปิดเทอม อุ่นใจ ต้านภัยยาเสพติด "
ให้เยาวชนที่ปิดภาคเรียนในหมู่บ้าน เล่นกีฬา ห่างยาเสพติด
พร้อม นำอุปกรณ์ การกีฬาบริจาคให้เยาวชนไว้ออกกำลังกาย
และได้นำโครงการของ ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ประชาสัมพนธ์ ให้แก่ประธานชุมชน และ ประชาชนในหมู่บ้านได้ทราบ
- โครงการทำดี ทำได้ ทำทันที
- โครงการ ท่านไม่ล็อค เราล็อคให้
-โครงการบ้านสีขาว
-โครงการ เราล็อคให้ท่านแล้ว ท่านล็อคให้เราด้วย โครงการต่อเนื่อง ระยะ ที่ 2
-พร้อมชักชวนให้ ประชาชน สมัครเป็นสมาชิก HOME GUARD และ ประชาสัมพันธ์ ไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือ ของกลุ่มบุคคลใด บุคคลหนึ่ง
หากมีข่าวให้แจ้ง ให้สถานีตำรวจนครบาล ท่าข้าม รับทราบ
ประชาชนผู้เข้าร่วมให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

สน.ท่าข้าม
17/03/2016

สน.ท่าข้าม

วันที่ 16 มีนาคม 2559 เวลา 15.00 น. ที่สนามฟุตบอลล์ รร.รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน พ.ต.อ.วันชัย อยู่แสง
รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล ๙ คณะผู้บังคับบัญชา พร้อมข้าราชการตำรวจ สน.ท่าข้ามร่วม
โครงการทดสอบสมรรถภาพข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจ
นครบาลท่าข้าม กองบังคับการตำรวจนครบาล 9
ประจำปี 2559

วันที่ 16 มีนาคม 2559 เวลา 15.00 น. ที่สนามฟุตบอลล์ รร.รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน พ.ต.อ.วันชัย อยู่แสง รองผู้บังคับการ...
17/03/2016

วันที่ 16 มีนาคม 2559 เวลา 15.00 น. ที่สนามฟุตบอลล์ รร.รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน พ.ต.อ.วันชัย อยู่แสง
รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล ๙ คณะผู้บังคับบัญชา พร้อมข้าราชการตำรวจ สน.ท่าข้ามร่วม
โครงการทดสอบสมรรถภาพข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจ
นครบาลท่าข้าม กองบังคับการตำรวจนครบาล 9
ประจำปี 2559

สน.ท่าข้าม
17/03/2016

สน.ท่าข้าม

วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒ ๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น ที่ห้องประชุม สน.ท่าข้าม . พล.ต.ต.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร ผู้บังคับการตำรวจนครบาล ๙ พ.ต.อ.ศุภโยชก์ ธารีไทยรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล ๙พ.ต.อ.ณัฐวัฒน์ การดีรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล ๙พ.ต.อ.วันชัย อยู่แสง
รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล ๙พ.ต.อ.สุพีรณัฐ สัตตธนชัยภัทร
รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล ๙ พ.ต.อ.พีรวัส อินทร์กง
รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล ๙พ.ต.อ.มนตรี ด้วงปรึกษารองผู้บังคับการตำรวจนครบาล ๙ พ.ต.อ.พงศ์อานันต์ คล้ายคลึงรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล ๙
ประชุมชี้แจงข้อราชการและแนวทางการปฎิบัติของงานสืบสวน ทั้ง กองบังคับการ ๙ ที่ห้องประชุม สน.ท่าข้าม

วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒ ๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น ที่ห้องประชุม สน.ท่าข้าม . พล.ต.ต.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร ผู้บังคับการตำรวจนครบาล ๙ พ.ต....
17/03/2016

วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒ ๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น ที่ห้องประชุม สน.ท่าข้าม . พล.ต.ต.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร ผู้บังคับการตำรวจนครบาล ๙ พ.ต.อ.ศุภโยชก์ ธารีไทยรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล ๙พ.ต.อ.ณัฐวัฒน์ การดีรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล ๙พ.ต.อ.วันชัย อยู่แสง
รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล ๙พ.ต.อ.สุพีรณัฐ สัตตธนชัยภัทร
รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล ๙ พ.ต.อ.พีรวัส อินทร์กง
รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล ๙พ.ต.อ.มนตรี ด้วงปรึกษารองผู้บังคับการตำรวจนครบาล ๙ พ.ต.อ.พงศ์อานันต์ คล้ายคลึงรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล ๙
ประชุมชี้แจงข้อราชการและแนวทางการปฎิบัติของงานสืบสวน ทั้ง กองบังคับการ ๙ ที่ห้องประชุม สน.ท่าข้าม

วันที่ 15 มี.ค.59 เวลา 03.00  ด.ต.สันติ ตะก้อง     ส.ต.ต.วาทิตธรรมสิทธิ์ ท่าข้าม.123-2 ได้ให้ช่วยเหลือ นายพิศาล พ...
17/03/2016

วันที่ 15 มี.ค.59 เวลา 03.00 ด.ต.สันติ ตะก้อง ส.ต.ต.วาทิตธรรมสิทธิ์ ท่าข้าม.123-2 ได้ให้ช่วยเหลือ นายพิศาล พยนต์ไพบูลย์สุข อายุ 39 ปี ที่อยู่ ประชาอุทิศ 20 ใช้รถยี่ห้อฟอดร์แรนเจอร์ หมายเลขทะเบียนบล 2567 กทม. แบ็ตเตอร์รี่หมด จึงนำสายพวงแบตรถยนต์ ช่วยเหลือ บริเวณเลียบด่วนพระประแดง ตามโครงการ ทำดี ทำได้ ทำทันที

สน.ท่าข้าม
31/01/2016

สน.ท่าข้าม

วันนี้อาทิตย์ที่ 31 ม.ค.59
เวลา 13.00 น. พล.ต.ต.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร ผบก.น.9 เป็น
ประธานพิธีเปิดการอบรมโครง
การอบรมทบทวนอาสาสมัคร
ตำรวจบ้าน (HOME QUARD)
ร่วมด้วย พ.ต.อ.วันชัย อยู่แสง
รอง ผบก.น.9 รรท.ผกก.สน.ท่าข้าม,พ.ต.ท.สุรเวช การวัฒนาศิริกุล รอง ผกก.สส.ฯ พ.ต.ท.ชัชชัย ทิพเนตร รอง ผกก.จร.ฯ
พ.ต.ท.ทศพล โชติคุตร์ รอง ผกก.ป.ฯ พ.ต.ท.ธนเดช ทีนาคะ สวป.ฯ พ.ต.ท.รัตน์เกล้า อาณานุการ สวป.ฯพ.ต.ต.ภาคิน สิริปุณยาพร สวป.ฯ พ.ต.ท.สมพัฒน์ อุ่นคำ สว.สส.ฯ พ.ต.ต.ยุทธภูมิ ฝอยทอง สว.สส.ฯพ.ต.ท.สมบูรณ์ ธัญญะตุลย์ สว.ธร.ฯ ทหาร ร.29พัน3, คุณกฤษฎา ลิมปนะถาวร ประธาน กต.ตร.พร้อมคณะ กต.ตร.และที่ปรึกษา จนท.ตำรวจคณะวิทยากรโดยมีอาสาสมัครตำรวจชุมชนเข้าร่วมโครงการ
จำนวน 161 นาย

วันนี้อาทิตย์ที่ 31 ม.ค.59เวลา 13.00 น. พล.ต.ต.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร ผบก.น.9 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการอบรมทบทวนอาสาสม...
31/01/2016

วันนี้อาทิตย์ที่ 31 ม.ค.59
เวลา 13.00 น. พล.ต.ต.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร ผบก.น.9 เป็น
ประธานพิธีเปิดการอบรมโครง
การอบรมทบทวนอาสาสมัคร
ตำรวจบ้าน (HOME QUARD)
ร่วมด้วย พ.ต.อ.วันชัย อยู่แสง
รอง ผบก.น.9 รรท.ผกก.สน.ท่าข้าม,พ.ต.ท.สุรเวช การวัฒนาศิริกุล รอง ผกก.สส.ฯ พ.ต.ท.ชัชชัย ทิพเนตร รอง ผกก.จร.ฯ
พ.ต.ท.ทศพล โชติคุตร์ รอง ผกก.ป.ฯ พ.ต.ท.ธนเดช ทีนาคะ สวป.ฯ พ.ต.ท.รัตน์เกล้า อาณานุการ สวป.ฯพ.ต.ต.ภาคิน สิริปุณยาพร สวป.ฯ พ.ต.ท.สมพัฒน์ อุ่นคำ สว.สส.ฯ พ.ต.ต.ยุทธภูมิ ฝอยทอง สว.สส.ฯพ.ต.ท.สมบูรณ์ ธัญญะตุลย์ สว.ธร.ฯ ทหาร ร.29พัน3, คุณกฤษฎา ลิมปนะถาวร ประธาน กต.ตร.พร้อมคณะ กต.ตร.และที่ปรึกษา จนท.ตำรวจคณะวิทยากรโดยมีอาสาสมัครตำรวจชุมชนเข้าร่วมโครงการ
จำนวน 161 นาย

สน.ท่าข้าม
27/01/2016

สน.ท่าข้าม

วันพุธที่ 27 ม.ค.59 ที่ ชุมชนหมู่บ้านการเคหะธนบุรีโครงการ 1 ส่วน 2 เวลา
16.00 น. พ.ต.อ.
วันชัย อยู่แสง รอง ผบก.น.9
รรท.ผกก.สน.ท่าข้าม ท่าข้าม
4,ท่าข้าม 6,ท่าข้าม 2-1 รรท.
รอง ผกก.ป.สน.ท่าข้าม,ท.2-2,ท.2-3,ท.2-4 ผอ.เขตบาง
ขุนเทียน นายจตุรงค์ ผ่องลำเจียก ผช.ผอ.เขตบางขุนเทียน,หน.เทศกิจ,หน.
ฝ่ายรักษา,หน.ฝ่ายพัฒนาชุมชน จนท.ดับเพลิงบางขุนเทียน จนท.ทหาร ร.29 พัน3
จนท.ตำรวจคณะทำงานโครงการบ้านสีขาว ร่วมตรวจ
เยี่ยมเพื่อรับฟังปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน และตรวจเยี่ยมและสำรวจครัวเรือน ตามโครงการบ้านสีขาว

วันพุธที่ 27 ม.ค.59 ที่ ชุมชนหมู่บ้านการเคหะธนบุรีโครงการ 1 ส่วน 2 เวลา16.00 น. พ.ต.อ.วันชัย อยู่แสง รอง ผบก.น.9รรท.ผกก....
27/01/2016

วันพุธที่ 27 ม.ค.59 ที่ ชุมชนหมู่บ้านการเคหะธนบุรีโครงการ 1 ส่วน 2 เวลา
16.00 น. พ.ต.อ.
วันชัย อยู่แสง รอง ผบก.น.9
รรท.ผกก.สน.ท่าข้าม ท่าข้าม
4,ท่าข้าม 6,ท่าข้าม 2-1 รรท.
รอง ผกก.ป.สน.ท่าข้าม,ท.2-2,ท.2-3,ท.2-4 ผอ.เขตบาง
ขุนเทียน นายจตุรงค์ ผ่องลำเจียก ผช.ผอ.เขตบางขุนเทียน,หน.เทศกิจ,หน.
ฝ่ายรักษา,หน.ฝ่ายพัฒนาชุมชน จนท.ดับเพลิงบางขุนเทียน จนท.ทหาร ร.29 พัน3
จนท.ตำรวจคณะทำงานโครงการบ้านสีขาว ร่วมตรวจ
เยี่ยมเพื่อรับฟังปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน และตรวจเยี่ยมและสำรวจครัวเรือน ตามโครงการบ้านสีขาว

สน.ท่าข้าม
25/01/2016

สน.ท่าข้าม

วันที่ 23 ม.ค.59 พ.ต.อ.ที่ลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัล พระราม 2
วันชัย อยู่แสง รอง ผบก.น.9
รรท.ผกก.สน.ท่าข้าม เป็น
ประธานปล่อยแถวระดมป้องกันอาชญากรรม
พร้อมด้วย พ.ต.ท. ทศพล โชติคุตร์ รอง ผกก.ป.ฯ. พ.ต.ท.สุรเวช การวัฒนาศิริกุลรอง ผกก.สส. ฯ พ.ต.ท.ธัชชัย ทิพเนตรรอง ผกก.จร. ฯพ.ต.ท. ธนเดช ทีนาคะสวป.ฯ ท.2-2,ท.2-3,ท.2-4,ท.6-1 ท.4-1,ท.4-2 ประธาน กต.ตร.คุณ กฤษฏา ลิมปนะถาวร คณะกต.ตร.และที่ปรึกษา
กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ 50 นายอาสาสมัครตำรวจบ้าน HOME QUARDจำนวน 70 นาย,เจ้าหน้าที่ทหาร ร.29
พัน 3 จำนวน 11 นายเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยห้างเซ็นทรัล.10 นายรวมทั้งหมดจำนวน 141 นาย
ร่วมปล่อยแถวระดมป้องกันอาชญากรรม

วันที่ 23 ม.ค.59 พ.ต.อ.ที่ลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัล พระราม 2วันชัย อยู่แสง รอง ผบก.น.9รรท.ผกก.สน.ท่าข้าม เป็นประธานปล่อ...
25/01/2016

วันที่ 23 ม.ค.59 พ.ต.อ.ที่ลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัล พระราม 2
วันชัย อยู่แสง รอง ผบก.น.9
รรท.ผกก.สน.ท่าข้าม เป็น
ประธานปล่อยแถวระดมป้องกันอาชญากรรม
พร้อมด้วย พ.ต.ท. ทศพล โชติคุตร์ รอง ผกก.ป.ฯ. พ.ต.ท.สุรเวช การวัฒนาศิริกุลรอง ผกก.สส. ฯ พ.ต.ท.ธัชชัย ทิพเนตรรอง ผกก.จร. ฯพ.ต.ท. ธนเดช ทีนาคะสวป.ฯ ท.2-2,ท.2-3,ท.2-4,ท.6-1 ท.4-1,ท.4-2 ประธาน กต.ตร.คุณ กฤษฏา ลิมปนะถาวร คณะกต.ตร.และที่ปรึกษา
กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ 50 นายอาสาสมัครตำรวจบ้าน HOME QUARDจำนวน 70 นาย,เจ้าหน้าที่ทหาร ร.29
พัน 3 จำนวน 11 นายเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยห้างเซ็นทรัล.10 นายรวมทั้งหมดจำนวน 141 นาย
ร่วมปล่อยแถวระดมป้องกันอาชญากรรม

สน.ท่าข้าม
22/01/2016

สน.ท่าข้าม

21มกราคม 2558 เวลา 14.00 น.พ.ต.อ.วันชัย อยู่แสง รองผบก.น.9 รรท.ผกก.สน.ท่าข้ามพ.ต.ท. ธนเดช ทีนาคะ
สวป.สน.ท่าข้าม
พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจงานป้องกันปราบปราบ
เจ้าหน้าที่ตำรวจงานสืบสวน
เจ้าหน้าที่ตำรวจงานจราจร
และทหาร ร.29 พัน 3
ร่วมตรวจเยี่ยมชุมชนเคหะบางบอนซอยพระยามนธาตุราช แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.
เพื่อรับฟังปัญหา ข้อขัดข้องและความเดือดร้อนของประชาชน

21มกราคม 2558 เวลา 14.00 น.พ.ต.อ.วันชัย อยู่แสง รองผบก.น.9 รรท.ผกก.สน.ท่าข้ามพ.ต.ท. ธนเดช ทีนาคะ สวป.สน.ท่าข้าม พร้อมเจ้...
22/01/2016

21มกราคม 2558 เวลา 14.00 น.พ.ต.อ.วันชัย อยู่แสง รองผบก.น.9 รรท.ผกก.สน.ท่าข้ามพ.ต.ท. ธนเดช ทีนาคะ
สวป.สน.ท่าข้าม
พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจงานป้องกันปราบปราบ
เจ้าหน้าที่ตำรวจงานสืบสวน
เจ้าหน้าที่ตำรวจงานจราจร
และทหาร ร.29 พัน 3
ร่วมตรวจเยี่ยมชุมชนเคหะบางบอนซอยพระยามนธาตุราช แขวงบางบอน เขตบางบอน กทม.
เพื่อรับฟังปัญหา ข้อขัดข้องและความเดือดร้อนของประชาชน

สน.ท่าข้าม
21/01/2016

สน.ท่าข้าม

20 มกราคม2559 เวลา 10.00 น.ที่ตลาดเปิดท้ายโลตัส ถนนพระราม2-69
พล.ต.ต.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร ผบก.น.9 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ ท่านไม่ล๊อค เราล๊อคให้
บก.น.9 โดยมี พ.ต.อ.วันชัย อยู่แสง รอง ผบก.น.9 รรท.ผกก.ฯพ.ต.ท.สุรเวช การวัฒนาศิริกุลรอง ผกก.สส. ฯ
พ.ต.ท.ธัชชัย ทิพเนตรรอง ผกก.จร. ฯ พ.ต.ท. ธนเดช ทีนาคะสวป.ฯ
รองผกก.ฯ ทุกสน.และ คณะกต.ตร.ฯ ในเขตบก.น.9 ร่วมพิธี ดังกล่าว ตามนโยบายของ กองบัญชาการตำรวจนครบาล

สน.ท่าข้าม
21/01/2016

สน.ท่าข้าม

เมื่อ20ม.ค.59เวลา11.30น. ที่ ชุมชนการเคหะธนบุรีโครงการ1ส่วน2 ถนนพระราม2-69พล.ต.ต.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร
ผบก.น.9 พ.ต.อ.วันชัย อยู่แสง รอง ผบก.น.9 รรท.ผกก.ฯพ.ต.ท.สุรเวช การวัฒนาศิริกุลรอง ผกก.สส. ฯ
พ.ต.ท.ธัชชัย ทิพเนตรรอง ผกก.จร. ฯ พ.ต.ท. ธนเดช ทีนาคะสวป.ฯ คณะทำงานโครงการ
บ้านสีขาว ปลอดยาเสพติด ชุมชนเคหะธนบุรีโครงการ2ส่วน2 ตรวจเยียมโครงการฯและติดสติ๊กเกอร์
บ้านที่ผ่านการคัดกรอง จากคณะกรรมให้เป็นบ้านสีขาว โดยมีนายกฤษฎา ลิมปนะถาวร ประธานกต.ตรฯ
พร้อมคณะกต.ตรฯ คณะกรรมการชุมชน ร่วม

เมื่อ20ม.ค.59เวลา11.30น. ที่ ชุมชนการเคหะธนบุรีโครงการ1ส่วน2 ถนนพระราม2-69พล.ต.ต.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร ผบก.น.9 พ.ต.อ.วันช...
21/01/2016

เมื่อ20ม.ค.59เวลา11.30น. ที่ ชุมชนการเคหะธนบุรีโครงการ1ส่วน2 ถนนพระราม2-69พล.ต.ต.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร
ผบก.น.9 พ.ต.อ.วันชัย อยู่แสง รอง ผบก.น.9 รรท.ผกก.ฯพ.ต.ท.สุรเวช การวัฒนาศิริกุลรอง ผกก.สส. ฯ
พ.ต.ท.ธัชชัย ทิพเนตรรอง ผกก.จร. ฯ พ.ต.ท. ธนเดช ทีนาคะสวป.ฯ คณะทำงานโครงการ
บ้านสีขาว ปลอดยาเสพติด ชุมชนเคหะธนบุรีโครงการ2ส่วน2 ตรวจเยียมโครงการฯและติดสติ๊กเกอร์
บ้านที่ผ่านการคัดกรอง จากคณะกรรมให้เป็นบ้านสีขาว โดยมีนายกฤษฎา ลิมปนะถาวร ประธานกต.ตรฯ
พร้อมคณะกต.ตรฯ คณะกรรมการชุมชน ร่วม

ที่อยู่

74 Moo 7 Tha Kham 23
Bangkok
10150

เบอร์โทรศัพท์

+66 2 416 2841

เว็บไซต์

http://thakham.metro.police.go.th/

ผลิตภัณฑ์

บริการและ ปกป้องคนดี และสังคม ให้เป็นสังคมที่น่าอยู่ น่าพักอาศัย

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สน.ท่าข้ามผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

พ.ต.อ.เลิศศักดิ์ เขียมทรัพย์ ผกก.สน.ท่าข่ามพร้อมตำรวจ"ท่าข้าม"ร่วมกิจกรรมจิตอาสาในภาพรวมของ"บก.น.9"
พ.ต.อ.เลิศศักดิ์ เขียมทรัพย์ ผกก.สน.ท่าข่ามพร้อมตำรวจ"ท่าข้าม"ร่วมกิจกรรมจิตอาสาในภาพรวมของ"บก.น.9"
สน.นี้ตำรวจเฮงซวย จับแพะอีกแล้ว ไปตายซะ
ฝากทีมงานตำรวจ สน.ท่าข้าม มากวดขันตรวจจับสักทีเถิดคะ ท้องที่คุณนะคะ มีเขย่ากระติ๊บข้าวเหนียวทุกเช้ามืด ท้าทายในที่โล่งแจ้งขนาดนี้ น่าคิด🤔สายตรวจมองไม่เห็นเลยหรอคะ
ภาพจากกล้องCCTV บางบอน
ฝากดูหน่อยครับจุดป้ายรถเมลล์หน้าCentral Rama2
เจาะถนน ทำเสียงดังรบกวนยามวิกาลนี้ แจ้งความได้ไหมคะ ตอนนี้ยังไม่เลิกทำเลยคะ
รบ.กวน สอบ.ถาม..ทางสน.ท่าข้าม ด้วย ครับ..คดี ทีทำ ร้าย. ที่ใช้แก้ว.ขว้าง.ใส่หน้า จนถึง แก่.ความตาย. .ผู้เสียชีวิต..ชื่อ นาย..นัฐพงษ์. โชติกเสถียร..เมื่อ วันที่ 12.13. พค..จะนำผู้ต้องหา ไป ฟ้อง วันไหน.ครับ.. เจ้าของคดี.. รตอ. เฉลียว. ผมไม่อยาก โทรไปรบกวน เวลาทำงาน .ขอ.ทราบชื่อ.....ผู้ต้องหา ด้วย ครับ.. ก็เลย ถาม .ตรงนี้.. ผม.สุนทรโชติกเสถียร พี่ชายคนที่เสีย.ชีวิต... ผู้ถาม..(ขอบพระคุณมากครับ)
แจ้งเจ้าหน้าที่ด่วนๆๆกินเหล้าทุกวันเปิดเพลงเสียงดังตอนนี้จะเคอฟิวแล้วรวมกลุ่มคนงานก่อสร้างที่บ้านเช่าลุงปีพิกัดแถวอู่สองแถวอนามัยงามเจริญ31 พรุ่งนี้ออกมาตรวจให้ด้วยนะเจ้านายเวลา20.00-23.00 ยังดังตลอดรวมรายคนมาเตือนๆหน่อยค่ะขอบคุนค่ะ
ขอบคุณ191 และ สน ท่าข้าม มากครับที่มาช่วยเปลี่ยนยางรถให้ บริการเร็วมากครับ พี่ตำรวจจราจรมาถึงไม่เกิน15นาที และประสานงานอย่างรวดเร็ว🙏🙏🙏
ตลาดนัดสัญจร ตรงข้ามโรงงานปลาทู ห่าง สน.ท่าข้ามไม่ถึง กิโล ตำรวจทำไรอยู่ครับ หรือรับแต่ส่วย ปล่อยให้มีการเล่นการพนัน ปั่น เหรียญ แถมมี การ์ด คอยดูแล ดูแลแต่วงพนัน มันหมายความว่าไง วงพนัน ปั่นเหรียญก็โกง
สวัดดีคับคือผมเก็บกระเป๋าให้คนเมามีความผิมไหมคับฝากด้วยคับชอยเทียนทะเล9/1รับคืนใด้คับคนไปไม่หวังฉิ่งตอบเเทน0625908944